Doç.Dr. Ahmet Çalık
Birim
:
Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu / Makine ( İkmep )
İŞ Adresi
: Çiftlikköy Kampüsü 33343/ Yenişehir / Mersin
Telefon
:
+90-324-324 361 00 01
Dahili
:
52111
E-MAIL
:
ac@mersin.edu.tr
OLUŞTURMA
:
2018-03-20 17:52:25
DÜZENLEME
:
2019-06-08 11:34:35
PUAN
:
14698
YABANCI DİL
:
Researcher ID
Scopus ID


Derece Bölüm Üniversite/Kurum Yıl
LİSANS MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ 2005
YÜKSEK LİSANS MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ 2008
DOKTORA MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ 2015
DOÇENTLİK MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ ÜNİVERSİTELERARASI KURUL BAŞKANLIĞI 2019
Doktora Tezi

1. Lineer ve lineer olmayan iki fazlı yumuşak dokuların homojen ve homojen olmayan malzeme özelliklerinin sonlu elemanlar optimizasyonu ile tespiti Danışman: Dr. Mustafa Kerem Ün, Çukurova Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Makina Mühendisliği Anabilim Dalı, Adana, Türkiye, .

Yüksek Lisans Tezi

1. Yapıştırıcılar ve köşeleri yuvarlatılmış basamaklı bindirme yapıştırıcı bağlantılarda gerilme analizi Danışman: Dr. Halil Özer, Zonguldak Karaelmas Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Makina Mühendisliği Anabilim Dalı, Zonguldak, Türkiye, .

Görev Ünvanı Üniversite/Kurum Yıl
ARŞ. GÖR. ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ 2011-07-15 - 2017-01-30
YRD. DOÇ. DR. ADANA BİLİM VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ 2017-01-31 - 2018-03-16
DR. ÖĞR. ÜYS. MERSİN ÜNİVERSİTESİ 2018-03-19 - Devam ediyor
Görev Türü Sirket Yıl
ŞİRKET SAHİBİ VİNOVAS AR-GE LİMİTED ŞİRKETİ 2019-12-31 - 2020-12-30
ŞİRKET SAHİBİ 2019-01-01 - 2019-12-31
Uluslararası - SCI, SCI-Expanded, SSCI ve AHCI kategorisine giren 9900
2019
12. Yildirim, S.; Tosun, E.; Calik, A.; Uluocak, I.; Avsar, E. Artificial intelligence techniques for the vibration, noise and emission characteristics of a hydrogen enriched diesel engine. ENERGY SOURCES, PART A: RECOVERY, UTİLİZATİON, AND ENVİRONMENTAL EFFECTS, 2019, 41, 2194-2206. 700 + 15
10.1080/15567036.2018.1550540


Alıntılanma Sayısı: 3
11. UN, M.; CALIK, A. Estimation of depth-dependent material properties of biphasic soft tissues through finite element optimization and sensitivity analysis. MEDİCAL ENGİNEERİNG PHYSİCS, 2019, 74, 73-81. 1000 + 0
10.1016/j.medengphy.2019.09.019

2018
10. Calik, A. Determination of vibration characteristics of a compression ignition engine operated by hydrogen enriched diesel and biodiesel fuels. FUEL, 2018, 230, 355-358. 1000 + 50

Alıntılanma Sayısı: 10
9. Yarımpabuc, D.; Celebi, K.; Calik, A.; Horpan, M. Exact analysis of hydrogen induced stress in metal solid sphere. ELSEVİER BV, 2018, 43, 18053-18058. 750 + 0
http://dx.doi.org/10.1016/j.ijhydene.2018.04.019

2017
8. Calik, A.; Yıldırım, S.; Tosun, E. Estimation of crack propagation in polymer electrolyte membrane fuel cell under vibration conditions. INTERNATİONAL JOURNAL OF HYDROGEN ENERGY, 2017, 42, 23347-23351. 1000 + 5

Alıntılanma Sayısı: 1
7. Ozcanli, M.; Akar, M.; Calik, A.; Serin, H. Using HHO (Hydroxy) and hydrogen enriched castor oil biodiesel in compression ignition engine. INTERNATİONAL JOURNAL OF HYDROGEN ENERGY , 2017, 42, 23366-23372. 750 + 77
http://dx.doi.org/10.1016/j.ijhydene.2017.01.091


Alıntılanma Sayısı: 15
6. Ozcanli, M.; Serin, H.; Calik, A.; Celebi, K.; Akar, M. Energy and exergy analysis of biodiesel. JOURNAL OF BİOTECHNOLOGY, 2017, 256, 111-111. 350 + 10

Alıntılanma Sayısı: 2
5. Calik, A.; Yildirim, S. Effect of adherend recessing on bi-adhesively bonded single-lap joints with spew fillet. SADHANA-ACADEMY PROCEEDİNGS IN ENGİNEERİNG SCİENCES, 2017, 42, 317-325. 1000 + 14

Alıntılanma Sayısı: 1
4. Uludamar, E.; Tosun, E.; Tüccar, G.; Yildizhan, S.; Calik, A.; Yıldırım, S.; Serin, H.; Ozcanlı, M. Evaluation of vibration characteristics of a hydroxyl (HHO) gas generator installed diesel engine fuelled with different diesel–biodiesel blends. INTERNATİONAL JOURNAL OF HYDROGEN ENERGY, 2017, 42, 23352-23360. 350 + 66
http://dx.doi.org/10.1016/j.ijhydene.2017.01.192


Alıntılanma Sayısı: 12
2016
3. Tosun, E.; Çalık, A. Failure load prediction of single lap adhesive joints using artificial neural networks. ALEXANDRİA ENGİNEERİNG JOURNAL, 2016, 55, 1341-1346. 1000 + 11

Alıntılanma Sayısı: 2
2. Un, K.; Calik, A. Relevance of inhomogeneous–anisotropic models of human cortical bone: a tibia study using the finite element method. BİOTECHNOLOGY & BİOTECHNOLOGİCAL EQUİPMENT, 2016, 30, 538-547. 1000 + 8
http://dx.doi.org/10.1080/13102818.2016.1154803


Alıntılanma Sayısı: 1
2015
1. Calik, A.; Yıldırım, S. An investigation on the effect of parallel slot in bi-adhesive single lap joints with spew fillet. SPRİNGER NATURE, 2015, 3, 0-0. 1000 + 15
http://dx.doi.org/10.7603/s40632-015-0036-1


Alıntılanma Sayısı: 3
Uluslararası - Uluslararası Diğer Indexlerde Taranan 340
2017
2. Yildizhan, S.; Uludamar, E.; Calik, A.; Dede, G.; Ozcanlı, M. Fuel properties, performance and emission characterization of waste cooking oil (WCO) in a variable compression ratio (VCR) diesel engine. EUROPEAN MECHANİCAL SCİENCE, 2017, 1, 56-62. 140 + 54
2016
1. Calik, A. Effect of adherend shape on stress concentration reduction of adhesively single lap joint. ENGİNEERİNG REVİEW, 2016, 36, 29-34. 200 + 11
Uluslararası - Alan endexleri 85
2018
1. YILDIZHAN, S.; CALIK, A.; OZCANLI, M.; SERIN, H. Bio-composite materials: a short review of recent trends, mechanical and chemical properties, and applications. EUROPEAN MECHANİCAL SCİENCE, 2018, 2, 83-91. 85 + 10
Ulusal - ULAKBİM Tarafından Taranan 510
2018
3. Calik, A. Hidrojen ile Yakıt Zenginleştirmenin Dizel Motorun Motor Performansı ve Emisyon Özelliklerine Etkisi. ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK MİMARLIK FAKÜLTESİ DERGİSİ, 2018, 33, 255-262. 200 + 0
2017
2. Calik, A. Pamuk Yağı Biyodizelinin Motor Ses Seviyesine Olan Etkilerinin İncelenmesi. CUKUROVA UNİVERSİTESİ MUHENDİSLİK-MİMARLİK FAKULTESİ DERGİSİ, 2017, 32, 147-152. 200 + 10
1. Dede, G.; Yildizhan, S.; Okten, K.; Calik, A.; Uludamar, E.; Ozcanli, M. Investigation of Stress and Displacement Distribution in Advanced Steel Rims. INTERNATİONAL JOURNAL OF AUTOMOTİVE ENGİNEERİNG AND TECHNOLOGİES, 2017, S1, 34-37. 110 + 0
Uluslararası - Tam Metin - Sözlü 600

3. Calik, A.; Ozer, H., Çekmeye Maruz Köşeleri Yuvarlatılmış Basamaklı Bindirme Bağlantısının Gerilme Analizi. 3rd International Mediterranean Science and Engineering Congress (IMSEC 2018), 2018-10-24, 2018-10-26, Adana, Türkiye, 2018. 200

2. Ün, K.; Çalık, A., İki fazlı yumuşak dokunun homojen-olmayan malzeme özelliklerinin sonlu elemanlar optimizasyonu ile tahmini. Uluslararası 9. Biyomekanik Kongresi, 2018-09-19, 2018-09-22, Eskişehir, Türkiye, 2018. 200

1. Çalık, A., Numerical Study of Adhesive Joints with Recessed Adherend. ” International Conference on Natural Science and Engineering (ICNASE’16), 2016-03-19, 2016-03-20, Kilis, Türkiye, 2016. 200

Uluslararası - Özet - Sözlü 500

5. Çalık, A., İki Yapışkanlı Bindirme Bağlantının Serbest Titreşim Analizi. 2nd International Mediterranean Science and Engineering Congress (IMSEC 2017), 2018-10-25, 2018-10-27, Adana, Türkiye, 2017. 100

4. Çalık, A., PREDICTION OF IN-CYLINDER PRESSURE IN BIODIESEL-DIESEL OPERATED DIESEL ENGINE BY USE OF ARTIFICIAL NEURAL NETWORK. International Conference on Science, Technology, Engineering and Management(ICSTEM ), 2018-08-25, 2018-08-26, Paris, Fransa, 2018. 100

3. Çalık, A., A Numerical Investigated of Human Femur During Gait and Running. 17th International Eastern Mediterranean Family Medicine Congress, 2018-05-10, 2018-05-13, Adana, Türkiye, 2018. 100

2. Ün, K.; Çalık, A., Finite element optimization for estimating depth-dependent material properties of biphasic soft tissues. The 23rd Congress of the European Society of Biomechanics , 2017-07-02, 2017-07-05, Seville, İspanya, 2017. 100

1. Ün, K.; Çalık, A., Comparison of Isotropic and Inhomogeneus-Anisotropic Models of Cortical Bone: A Tibia Example using the Finite Element Method. The 7th Asian Pacific Conference on Biomechanics (APCB2013), 2013-08-29, 2013-08-31, Seoul, Güney Kore, 2013. 100

Ulusal - Özet - Sözlü 42

1. Akar, M.; Çalık, A.; Baş, O.; Yıldızhan, Ş., Nano-Metal Katalizör Katkılarının Üç Yollu Katalitik Konvertörün (TWC) Karbon Monoksit(CO) Oksitlemesine Etkileri. V. Ulusal Mühendislik Kongresi, 2017-12-22, 2017-12-25, Afyonkarahisar, Türkiye, 2017. 42

Uluslararası 1000
1. JOURNAL OF UNIVERSITY RESEARCH , YARDIMCI EDITOR, ISSN : 636-7459, 2018-01-01 - Devam ediyor. 1000
Ulusal 0
1. EUROPEAN MECHANİCAL SCİENCE , EDİTÖR KURULU ÜYELİĞİ, ISSN : 2587-1110, E-ISSN : 2587-1110, 2019-09-24 - Devam ediyor. 0
Uluslararası Dergi [Yıl, Adet] 162
1. ADVANCES IN MECHANICAL ENGINEERING , [ 2019 : 1 ] . 5
2. ALEXANDRIA ENGINEERING JOURNAL , [ 2019 : 1 ] . 5
3. AUSTRALIAN JOURNAL OF MECHANICAL ENGINEERING , [ 2017 : 1 ] . 4
4. COMPOSITES PART B: ENGINEERING , [ 2019 : 1 ] . 5
5. COMPUTER MODELING IN ENGINEERING & SCIENCES (CMES) , [ 2018 : 1 ] . 5
6. ENERGY CONVERSION AND MANAGEMENT , [ 2017 : 1 ] . 5
7. ENERGY EXPLORATION & EXPLOITATION , [ 2018 : 1 ] . 5
8. FUEL , [ 2019 : 1 ] [ 2020 : 1 ] . 10
9. INDIAN JOURNAL OF ENGINEERING & MATERIALS SCIENCES , [ 2017 : 1 ] . 5
10. INTERNATIONAL JOURNAL OF BUILDING PATHOLOGY AND ADAPTATION , [ 2018 : 1 ] . 0
11. INTERNATIONAL JOURNAL OF CHEMICAL ENGINEERING , [ 2020 : 1 ] . 5
12. INTERNATIONAL JOURNAL OF HYDROGEN ENERGY , [ 2017 : 3 ] . 15
13. JOURNAL OF COMPUTATIONAL & APPLIED RESEARCH IN MECHANICAL ENGINEERING (JCARME) , [ 2018 : 1 ] . 4
14. JOURNAL OF EXPERIMENTAL & THEORETICAL ARTIFICIAL INTELLIGENCE , [ 2018 : 1 ] . 5
15. JOURNAL OF MECHANICAL ENGINEERING AND TECHNOLOGY , [ 2018 : 2 ] . 0
16. JOURNAL OF MECHANICAL SCIENCE AND TECHNOLOGY , [ 2016 : 4 ] [ 2017 : 9 ] [ 2018 : 1 ] . 70
17. JOURNAL OF THE BRAZILIAN SOCIETY OF MECHANICAL SCIENCES AND ENGINEERING , [ 2018 : 1 ] . 5
18. MATERIAL SCIENCE AND ENGINEERING TECHNOLOGY, MATERIALWISSENSCHAFT UND WERKSTOFFTECHNIK , [ 2017 : 1 ] . 5
19. TECHNICAL JOURNAL (TEHNIčKI GLASNIK) , [ 2017 : 1 ] . 4
Ulusal Dergi [Yıl, Adet] 3
1. KARAELMAS SCİENCE AND ENGİNEERİNG JOURNAL , [ 2018 : 1 ] . 1
2. KONYA MÜHENDİSLİK BİLİMLERİ DERGİSİ , [ 2020 : 1 ] . 1
3. ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ, MÜHENDİSLİK-MİMARLIK FAKÜLTESİ DERGİSİ , [ 2018 : 1 ] . 1
Dönem D.Kodu Ders Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm/Program T-U-K
Bahar MUH202 Mukavemet Su Ürünleri Fakültesi Su Ürünleri Mühendisliği 2-0-2
Bahar MMM 102 Statik - Mukavemet Mühendislik Fakültesi Metalurji ve Malzeme Mühendisl 2-0-2
Bahar MAK 571 Bilgisayar Destekli Sonlu Elem Fen Bilimleri Enstitüsü Makine Mühendisliği Anabilim D 3-0-3
Bahar MAK 801 Uzmanlık Alan Dersi Fen Bilimleri Enstitüsü Makine Mühendisliği Anabilim D 4-0-0
Bahar NİM 801 Uzmanlık Alan Dersi Fen Bilimleri Enstitüsü Nanoteknoloji ve İleri Malzeme 4-0-0
Bahar SEM YL Seminer ( Yl ) Fen Bilimleri Enstitüsü Fen Bilimleri Enstitüsü 0-0-0
Bahar MAK 515 Mühendislikte Sayısal Metodlar Fen Bilimleri Enstitüsü Makine Mühendisliği Anabilim D 3-0-3
Güz MM499 Bitirme Tezi I Mühendislik Fakültesi Makine Mühendisliği 0-2-1
Güz MUH203 Mühendislik Mekaniği Su Ürünleri Fakültesi Su Ürünleri Mühendisliği 2-0-2
Güz MM219 Mühendislik Mekaniği Mühendislik Fakültesi Gıda Mühendisliği 2-0-2
Güz MAK203 Dinamik Mühendislik Fakültesi Makine Mühendisliği 3-0-3
Güz MAK 571 Bilgisayar Destekli Sonlu Elem Fen Bilimleri Enstitüsü Makine Mühendisliği Anabilim D 3-0-3
Güz MAK 801 Uzmanlık Alan Dersi Fen Bilimleri Enstitüsü Makine Mühendisliği Anabilim D 4-0-0
Güz SEM YL Seminer ( Yl ) Fen Bilimleri Enstitüsü Fen Bilimleri Enstitüsü 0-0-0
Güz NİM 801 Uzmanlık Alan Dersi Fen Bilimleri Enstitüsü Nanoteknoloji ve İleri Malzeme 4-0-0
Güz MAK 504 Sonlu Elemanlar Yöntemine Giri Fen Bilimleri Enstitüsü Makine Mühendisliği Anabilim D 3-0-3
Güz MAK 515 Mühendislikte Sayısal Metodlar Fen Bilimleri Enstitüsü Makine Mühendisliği Anabilim D 3-0-3
Dönem D.Kodu Ders Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm/Program T-U-K
Bahar MM492 Bitirme Tezi II Mühendislik Fakültesi Makine Mühendisliği 0-2-1
Bahar MM404 Makine Mühendisliğinde Deneyle Mühendislik Fakültesi Makine Mühendisliği 1-2-2
Bahar MAK 504 Sonlu Elemanlar Yöntemine Giri Fen Bilimleri Enstitüsü Makine Mühendisliği Anabilim D 3-0-3
Bahar MAK 801 Uzmanlık Alan Dersi Fen Bilimleri Enstitüsü Makine Mühendisliği Anabilim D 4-0-0
Bahar NİM 801 Uzmanlık Alan Dersi Fen Bilimleri Enstitüsü Nanoteknoloji ve İleri Malzeme 4-0-0
Bahar MKN 108 Bilgisayar Destekli Çizim II Teknik Bilimler Meslek Yükseko Makine ( İkmep ) ( 2. Öğretim 3-1-4
Bahar MKN 110 Mukavemet Teknik Bilimler Meslek Yükseko Makine ( İkmep ) ( 2. Öğretim 2-0-2
Bahar MKN 114 Meslek Etiği Teknik Bilimler Meslek Yükseko Makine ( İkmep ) ( 2. Öğretim 2-0-2
Bahar MKN 108 Bilgisayar Destekli Çizim II Teknik Bilimler Meslek Yükseko Makine ( İkmep ) 3-1-4
Bahar MKN 110 Mukavemet Teknik Bilimler Meslek Yükseko Makine ( İkmep ) 2-0-2
Bahar MKN 114 Meslek Etiği Teknik Bilimler Meslek Yükseko Makine ( İkmep ) 2-0-2
Güz MKN 223 Mesleki Uygulamalar - I Teknik Bilimler Meslek Yükseko Makine ( İkmep ) ( 2. Öğretim 2-0-2
Güz MKN 223 Mesleki Uygulama - I Teknik Bilimler Meslek Yükseko Makine ( İkmep ) 2-0-2
Güz MKN 207 Makine Elemanları Teknik Bilimler Meslek Yükseko Makine ( İkmep ) ( 2. Öğretim 2-1-3
Güz MKN 209 Termodinamik Teknik Bilimler Meslek Yükseko Makine ( İkmep ) ( 2. Öğretim 2-0-2
Güz MKN 207 Makine Elemanları Teknik Bilimler Meslek Yükseko Makine ( İkmep ) 2-1-3
Güz MKN 209 Termodinamik Teknik Bilimler Meslek Yükseko Makine ( İkmep ) 2-0-2
Yaz MM219 Dinamik Mühendislik Fakültesi Makine Mühendisliği 3-0-3
Yaz MM210 Mühendislik Sayısal Yöntemleri Mühendislik Fakültesi Makine Mühendisliği 3-0-3
FAALİYET TÜRÜ DETAYI
Proje TÜBİTAK 1001, 1003, 3501, 1505, COST, Uluslararası İkili İşbirliği Programları
TÜBİTAK 1005, 3001
TÜBİTAK 1002
H2020 Projesi
Diğer uluslararası özel veya resmi kurum ve kuruluşlar tarafından desteklenmiş ve destek süresi dokuz aydan az olmayan Ar-Ge niteliğini haiz proje
Diğer ulusal kamu veya özel kurum ve kuruluşlar tarafından desteklenmiş ve destek süresi 9 aydan az olmayan Ar-Ge niteliğini haiz proje
Araştırma Yurtdışı Araştırma
Yurtiçi Araştırma
Yayın SCI, SCI-Exp, SSCI ve AHCI kapsamındaki dergilerde yayımlanmış araştırma makalesi
Detay
Yildirim, S.; Tosun, E.; Calik, A.; Uluocak, I.; Avsar, E. Artificial intelligence techniques for the vibration, noise and emission characteristics of a hydrogen enriched diesel engine. ENERGY SOURCES, PART A: RECOVERY, UTİLİZATİON, AND ENVİRONMENTAL EFFECTS, 2019, 41, 2194-2206.
10.1080/15567036.2018.1550540
Un, M.; Calık, A. Estimation of depth-dependent material properties of biphasic soft tissues through finite element optimization and sensitivity analysis. MEDİCAL ENGİNEERİNG PHYSİCS, 2019, 74, 73-81.
10.1016/j.medengphy.2019.09.019
SCI, SCI-Exp, SSCI ve AHCI kapsamındaki dergilerde yayınlanmış derleme veya kısa makale(editöre mektup, yorum, vaka takdimi, teknik not, araştırma notu, özet ve kitap kritiği)
Alan endexleri (ÜAK tarafından tanımlanan alanlar için) kapsamındaki dergilerde yayınlanmış araştırma makalesi
Alan endexleri (ÜAK tarafından tanımlanan alanlar için) kapsamındaki dergilerde yayınlanmış derleme veya kısa makale(editöre mektup, yorum, vaka takdimi, teknik not, araştırma notu, özet ve kitap kritiği)
Diğer uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan araştırma makalesi
ULAKBİM TR dizin tarafından taranan ulusal hakemli dergilerde yayınlanmış makale
SCI, SCI-Exp, SSCI ve AHCI kapsamındaki dergilerde editörlük ve editör kurulu üyeliği
Alan endexleri (ÜAK tarafından tanımlanan alanlar için) kapsamındaki dergilerde editörlük veya editör kurulu üyeliği
Diğer uluslararası hakemli dergilerde editörlük ve editör kurulu üyeliği
ULAKBİM TR dizin tarafından taranan ulusal hakemli dergilerde editörlük ve editör kurulu üyeliği
Tanınmış uluslararası yayınevleri tarafından yayınlanmış özgün bilimsel kitap
Tanınmış uluslararası yayınevleri tarafından yayınlanmış özgün bilimsel kitap editörlüğü
Tanınmış uluslararası yayınevleri tarafından yayınlanmış özgün bilimsel kitaplarda bölüm yazarlığı (Aynı kitapta en çok 2 bölüm değerlendirmeye alınır.)
Tanınmış ulusal yayınevleri tarafından yayınlanmış özgün bilimsel kitap
Tanınmış ulusal yayınevleri tarafından yayımlanmış özgün bilimsel kitaplarda bölüm yazarlığı (Aynı kitapta en çok 2 bölüm değerlendirmeye alınır.)
Uluslararası boyutta performansa dayalı yayımlanmış kişisel ses ve/veya görüntü kaydı
Uluslararası boyutta performansa dayalı yayımlanmış karma ses ve/veya görüntü kaydı
Ulusal boyutta performansa dayalı yayımlanmış kişisel ses ve/veya görüntü kaydı
Tasarım Endüstriyel, çevresel (bina, peyzaj ve iç mekan) veya grafiksel tasarım; sahne, moda(kumaş, aksesuar veya giysi tasarımı) veya çalgı tasarımı
Sergi Özgün yurtdışı bireysel etkinlik (sergi, bienal, trienal, gösteri, dinleti, festival ve gösterim)
Özgün yurtiçi bireysel etkinlik (sergi, bienal, trienal, gösteri, dinleti, festival ve gösterim)
Özgün yurtdışı grup/karma/toplu etkinlik (sergi, bienal, trienal, gösteri, dinleti, festival ve gösterim)
Özgün yurtiçi grup/karma/toplu etkinlik (sergi, bienal, trienal, gösteri, dinleti, festival ve gösterim)
Patent Uluslararası patent
Ulusal patent
Atıf SCI, SCI-Exp, SSCI ve AHCI kapsamındaki dergilerde yayınlanmış makalelerde atıf
Alan endeksleri(varsa) kapsamındaki dergilerde yayınlanmış makalelerde atıf
Diğer uluslararası hakemli dergilerde yayınlanmış makalelerde atıf
ULAKBİM tarafından taranan ulusal hakemli dergilerde yayınlanmış makalelerde atıf
Tanınmış uluslararası yayınevleri tarafından yayınlanmış özgün bilimsel kitapta atıf
Tanınmış ulusal yayınevleri tarafından yayınlanmış özgün bilimsel kitapta atıf
Güzel sanatlardaki eserlerin uluslararası kaynak veya yayın organlarında yer alması veya gösterime ya da dinletime girmesi
Güzel sanatlardaki eserlerin ulusal kaynak veya yayın organlarında yer alması veya gösterime ya da dinletime girmesi
Tebliğ Hakemli uluslararası bilimsel konferansta, sempozyumda veya kongrede sözlü olarak sunulan ve bunların kitabında yayınlanan tam bildiri
Ödül YÖK Yılın Doktora Tezi Ödülü
TÜBİTAK bilim ödülü
TÜBA Akademi Ödülü
TÜBİTAK TWAS veya Teşvik ödülü
TÜBİTAK Ufuk 2020 Programı eşik üstü ödülü
Yurtdışı kurum veya kuruluşlardan alınan bilim ödülü (Sürekli olarak verilen daha önce en az 5 kez verilmiş, ilgili kurum ve kuruluşun internet sayfasından duyurulan ve akademik ağırlıklı bir değerlendirme jürisi veya seçici kurulu olan)(Aynı çalışma veya
Yurtiçi kurum veya kuruluşlardan alınan bilim ödülü (Sürekli olarak verilen daha önce en az 5 kez verilmiş, ilgili kurum ve kuruluşun internet sayfasından duyurulan ve akademik ağırlıklı bir değerlendirme jürisi veya seçici kurulu olan)(Aynı çalışma veya
Uluslararası jurili sürekli düzenlenen güzel sanatlar etkinliklerinde veya yarışmalarda eserlere verilen uluslararası derece ödülü (mansiyon hariç)(Aynı çalışma veya eser nedeni ile alınan farklı ödüller için en fazla bir defa puanlama yapılır.)
Ulusal jurili sürekli düzenlenen güzel sanatlar etkinliklerinde veya yarışmalarda eserlere verilen uluslararası derece ödülü (mansiyon hariç)(Aynı çalışma veya eser nedeni ile alınan farklı ödüller için en fazla bir defa puanlama yapılır.)
Mevzuatı çerçevesinde, ilgili kuruluşlar (bakanlıklar, yerel yönetimler, meslek odaları, uluslararası kuruluşlar) tarafından sürekli düzenlenen planlama, mimarlık ve kentsel tasarım, peyzaj tasarımı, iç mimari tasarım, endüstri ürünleri tasarımı ve mimarl