Prof.Dr. AHMET AKBAŞ

Birim
:
Eğitim Fakültesi / Kimya Eğitimi Anabilim Dalı
İŞ Adresi
: Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Yenişehir Kampüsü 33160 Yenişehir/ Mersin
Telefon
:
+90-324-3412815
Dahili
:
42020
Faks
:
+90-324-3412823
E-MAIL
:
ahmetakbas@mersin.edu.tr
DİĞER E-MAIL
:
akbas.ahmet55@gmail.com
OLUŞTURMA
:
2015-05-29 11:37:10
DÜZENLEME
:
2019-08-29 16:08:59
PUAN
:
15520
YABANCI DİL
:
h-index
6
Scholar ID


Derece Bölüm Üniversite/Kurum Yıl
LİSANS EGE ÜNİVERSİTESİ 1978
YÜKSEK LİSANS KİMYA SELÇUK ÜNİVERSİTESİ 1982
DOKTORA KİMYA CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ 1988
Görev Ünvanı Görev Kurum/Diğer Yıl
BÖLÜM BAŞKANI EĞİTİM FAKÜLTESİ 2013-07-14 - 2016-07-14
FAKÜLTE KURULU ÜYESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ 2013-07-14 - 2016-07-14
ENSTİTÜ KURULU ÜYESİ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ EĞİTİM FAKÜLTESİ 2013-07-14 - 2015-11-27
Uluslararası - SCI, SCI-Expanded, SSCI ve AHCI kategorisine giren 8000
2013
8. Karadas, N.; Akbas, A. INHIBITION EFFECT OF BERBERINE ON THE CORROSION OF COPPER IN ACIDIC MEDIUM. REVUE ROUMAINE DE CHIMIE, 2013, 58, 639-645. 1000 + 0
2010
7. Akbas, A. Attitudes, Self-efficacy and Science Processing Skills of Teaching Certificate Master's Program (OFMAE) Students. EGITIM ARASTIRMALARI-EURASIAN JOURNAL OF EDUCATIONAL RESEARCH, 2010, 10, 1-12. 1000 + 0
2009
6. Kayan, B.; Gizir, A.; Akbas, A. THE CATALYTIC ROLE OF V2O5/gamma-Al2O3 IN WET AIR OXIDATION OF PHENOL. OXIDATION COMMUNICATIONS, 2009, 32, 891-898. 1000 + 0
1996
5. Akbas, A.; Mitzel, H.; Honice, D. Investigation of V2O5/gamma-Al2O3 catalysts by FTIR. REACTION KINETICS AND CATALYSIS LETTERS, 1996, 59, 59-65. 1000 + 15
https://dx.doi.org/10.1007/BF02067993


Alıntılanma Sayısı: 3
4. Akbas, A.; Mitzel, H.; Honice, D. Investigation of acid sites on V2O5/TiO2(A) catalysts by FTIR with adsorption of pyridine. TURKISH JOURNAL OF CHEMISTRY, 1996, 20, 38-42. 1000 + 5

Alıntılanma Sayısı: 1
1995
3. AKBAS, A. ADSORPTION-DESORPTION STUDIES OF NH3 ON V2O5/TIO2(A) CATALYSTS BY FTIR. TURKISH JOURNAL OF CHEMISTRY, 1995, 19, 211-218. 1000 + 0
2. Akbas, A.; Mitzel, H.; Honice, D. Investigation of acid sites on V2O5/Nb2O5 catalysts by FTIR. TURKISH JOURNAL OF CHEMISTRY, 1995, 19, 284-289. 1000 + 0
1992
1. AKBAS, A.; MITZEL, H.; HONICKE, D. INVESTIGATION OF THE V2O5/TIO2(A)-CATALYSTS. TURKISH VIIITH NATIONAL SYMPOSIUM ON CHEMISTRY AND CHEMICAL ENGINEERING, VOL 3: PHYSICAL CHEMISTRY ; POLYMER CHEMISTRY, 1992, 518, 185-187. 1000 + 0
Uluslararası - Diğer 100
2018
1. KANADLI, S.; AKBAŞ, A. FEN BİLİMLERİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ MESLEKİ ÖZ YETERLİK VE EPİSTEMOLOJİK İNANÇLARININ İNCELENMESİ. EĞİTİM VE TOPLUM ARAŞTIRMALARI DERGİSİ, 2018, 5, 33-49. 100 + 0
Ulusal - ULAKBİM Tarafından Taranan 600
2015
7. Kanadlı, S. Fen Bilgisi Öğretmen Adaylarının Epistemolojik İnançları, Öğrenme Yaklaşımları ve LYS Puanları Arasındaki İlişkiler. MERSİN ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ DERGİSİ, 2015, 11, 116-131. 0 + 0
2008
6. Akbaş, A. Eğitimin Bilgeleri Köy Enstitülüler. MERSİN ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ DERGİSİ, 2008, 4, 214-224. 200 + 0
2007
5. Çelikkaleli, Ö. Sınıf Öğretmeni Adaylarının Fen Bilgisine Dersine Yönelik Tutumlarını Yordamada Fen Bilgisi Öğretimi Öz-Yeterlik İnançları. MERSİN ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ DERGİSİ, 2007, 3, 21-34. 0 + 0
4. Akbaş, A. Affective Factors That Influence Chemistry Achievement (Motivation and Anxiety) And The Power Of These Factors To Predict Chemistry Achievement-II. JOURNAL OF TURKİSH SCİENCE EDUCATİON, 2007, 4, 9-18. 200 + 0
2006
3. Akbaş, A. Sınıf Öğretmeni Adaylarının Öz-yeterlik İnançlarının Cinsiyet, Öğrenim Türü ve Üniversitelerine Göre İncelenmesi. MERSİN ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ DERGİSİ, 2006, 2, 98-110. 200 + 0
2. Kan, A. Affective Factors That Influence Chemistry Achievement (Attitude And Self efficacy) And The Power Of These Factors To Predict Chemistry Achievement-I. JOURNAL OF TURKİSH SCİENCE EDUCATİON, 2006, 3, 76-85. 0 + 0
2005
1. Kan, A. Lise Öğrencilerinin Kimya Dersine Yönelik Tutum Ölçeği Geliştirme Çalışması. MERSİN ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ DERGİSİ, 2005, 1, 227-237. 0 + 0
Ulusal - Kitap Çevirme 100
1. AKBAŞ, A. Fizikokimya Deneyleri, ISBN: 978-605-9541-06-0, Hatiboğlu, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: 200, 130 Sayfa, Türkçe, Ankara, Türkiye, 2017. 100
http://hatipogluyayinevi.com
Uluslararası - Tam Metin - Sözlü 200

2. Kavacık, İ., ROBOTİK UYGULAMALI STEM ETKİNLİĞİNİN ÖĞRENCİLERİN ÖĞRENME YAKLAŞIMLARINA VE STEM TUTUMLARINA ETKİSİ. 1. Uluslararası Akdeniz Sempozyumu, 2018-11-01, 2018-11-03, Mersin, Türkiye, 2018. 0

Scientific_Meetings_003.pdf

1. Akbaş, A., Investigation of Acid Sites of Surface on V2O5-Support Catalysts. Heterojen Kataliz, 1998-11-17, 1998-11-20, İzmir, Türkiye, 1998. 200

Uluslararası - Özet - Sözlü 0

1. Kanadlı, S., THE RELATIONSHIP BETWEEN PRE-SERVICES SCIENCE TEACHERS’ EPISTEMOLOGICAL BELIEFS, LEARNING APPROACHES AND UPE SCORES . INTERNATİONAL CONFERENCE ON EDUCATİON İN MATHEMATİCS, SCİENCE AND TECHOLOGY, 2015-04-23, 2015-04-26, Antalya, Türkiye, 2015. 0

Scientific_Meetings_001.pdf

Uluslararası - Özet - Poster 150

3. Akbaş, A., Wet Air Oxidation of the Phenol from the Wastewater on Nickel oxides Supported Catalysts. 4th International Conference on Environmental Catalysis, 2005-06-05, 2005-06-08, Hedelberg, Almanya, 2005. 50

2. Akbaş, A., V2O5/TiO2(A) Katalizörleri ile Fenolün Subkritik Su (Wet-Air) Oksidasyonu. 1. Ege Fizikokimya Günleri 2002, 2002-06-05, 2002-06-07, İzmir, Türkiye, 2002. 50

1. Akbaş, A., Untersuchungen zur Nassoxidation von phenolhaltigen Abwaessern an Nickeloxid-Traegerkatalysatoren. XXXV. Jahrestreffen Deutscher Katalytiker, Weimar, 2002-03-20, 2002-03-22, Weimar, Almanya, 2002. 50

Uluslararası - - Sözlü 0

1. Akbaş, A., Infrarotspektroskopische Untersuchungen an V2O5-Trägerkatalysatoren. 26. Internationales Seminar, 1990-05-02, 1991-07-31, Karlsruhe, Almanya, 1991. 0

Ulusal - Yürütücü 300

3. Fen, Teknoloji, Mühendislik Ve Matematik (FeTeMM) Uygulamalarının Öğrencilerin Öğrenme Yaklaşımlarına Ve Sorgulayıcı Öğrenme Becerilerine Etkisi, BAP, Proje No: 2018-2-TP2-2934, 7000 TL, Yürütücü, Devam ediyor... 100

2. Kimya dersine ilişkin bazı duyuşsal özellikler (tutum, öz yeterlik, kaygı ve motivasyon) ve bu duyuşsal faktörlerin kimya dersine ilişkin akademik başarı üzerindeki etkileri, BAP, Proje No: BAP-EF.OFMA. AA.2005-2, 0 TL, Yürütücü, 2007,Tamamlandı. 100

1. Nikel II Oksit destek Katalizörlerinin Hazırlanması ve Oksidasyon Etkisi, BAP, Proje No: FEFK (A. A.) 97-2, 0 TL, Yürütücü, 1999,Tamamlandı. 100

Yönetilen Yüksek Lisans Tezleri 400

2. Sekan Almalı, ORTAOKUL 8.SINIFLAR BASİT MAKİNELER ÜNİTESİNE KÖY ENSTİTÜLERİ ÖRNEKLERİNİN YANSIMALARI, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Mersin Üniversitesi, Tamamlandı. 200

1. Arzu Akbaş, NiOx-Destek Katalizörlerinin Yüzey Asitliği ve Katalitik Etkisi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Mersin Üniversitesi, Tamamlandı. 200

Yönetilen Doktora Tezleri 400

1. Hasan Yılmaz Sönmez, Verbascum Asperiloides (Sığır Kuyruğu) ve Arnebia Densiflora (Alkanna) bitki özütlerinin yün boyamacılığında kullanılabilirliği, Fen Bilimleri Enstitüsü, Cumhuriyet Üniversitesi, Tamamlandı. 400

Uluslararası
1. Forshungszentrum Karlsruhe , 2002-07-01 - 2002-09-30, Karlsruhe, Almanya.
2. Universitaet Chemnitz , 1996-07-01 - 1996-09-30, Chemnitz, Almanya.
3. Dechema-Seminar mit Praktikum Frankfurt , 1991-04-08 - 1991-04-12, Frankfurt, Almanya.
4. Dechema-Seminar mit Praktikum Frankfurt , 1990-10-15 - 1990-10-19, Frankfurt, Almanya.
5. Kernforschungszentrum Karlsruhe , 1990-09-10 - 1990-09-28, Karlsruhe, Almanya.
6. Universitaet Karlsruhe (26. Internationalen Seminar) , 1990-05-02 - 1991-07-31, Heidelberg-Frankfurt- Karlsruhe, Almanya.
7. Internationales Studienzentrum Heidelberg , 1990-05-01 - 1990-08-31, Heidelberg, Almanya.
Ulusal
1. EBİLTEM , 1998-11-17 - 1998-11-20, İzmir, Türkiye.
Dönem D.Kodu Ders Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm/Program T-U-K
Bahar FEN104 Genel Kimya II Eğitim Fakültesi Fen Bilgisi Öğretmenliği 4-0-4
Bahar FBA104 Kimya II Eğitim Fakültesi Fen Bilgisi Öğretmenliği 2-2-3
Bahar GKZ008 Topluma Hizmet Uygulamaları Eğitim Fakültesi Fen Bilgisi Öğretmenliği 1-2-2
Bahar FEN310 Topluma Hizmet Uygulamaları Eğitim Fakültesi Fen Bilgisi Öğretmenliği 1-2-2
Bahar FEN408 Öğretmenlik Uygulaması Eğitim Fakültesi Fen Bilgisi Öğretmenliği 2-6-5
Bahar FEN 525 Fizikokimya I Eğitim Bilimleri Enstitüsü Fen Bilgisi Eğitimi ( Yüksek L 3-0-3
Bahar FEN 801 Uzmanlık Alan Dersi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Fen Bilgisi Eğitimi Bilim Dalı 4-0-4
Bahar FEN 802 Uzmanlık Alan Dersi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Fen Bilgisi Eğitimi Bilim Dalı 4-0-4
Bahar SEM YL Seminer ( Yl ) Eğitim Bilimleri Enstitüsü Eğitim Bilimleri Enstitüsü 0-0-0
Güz FEN305 Kimyada Özel Konular* Eğitim Fakültesi Fen Bilgisi Öğretmenliği 2-0-2
Güz FBA207 Kimya III Eğitim Fakültesi Fen Bilgisi Öğretmenliği 2-2-3
Güz FEN207 Genel Kimya III ( Analitik Kim Eğitim Fakültesi Fen Bilgisi Öğretmenliği 2-2-3
Güz FEN407 Okul Deneyimi Eğitim Fakültesi Fen Bilgisi Öğretmenliği 1-4-3
Güz SEM YL Seminer ( Yl ) Eğitim Bilimleri Enstitüsü Eğitim Bilimleri Enstitüsü 0-0-0
Güz FEN 606 Kimya Eğitimi I Eğitim Bilimleri Enstitüsü Fen Bilgisi Eğitimi ( Doktora 3-0-3
Güz FEN 802 Uzmanlık Alan Dersi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Fen Bilgisi Eğitimi Bilim Dalı 4-0-4
Güz FEN 801 Uzmanlık Alan Dersi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Fen Bilgisi Eğitimi Bilim Dalı 4-0-4
Güz PF 10 Öğretmenlik Uygulaması Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon Yönetim Bi 2-6-5
Güz PF 07 Öğretim Teknolojileri ve Mater Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon Yönetim Bi 2-2-3
Güz PF 07 Öğretim Teknolojileri ve Mater Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon Yönetim Bi 2-2-3
Dönem D.Kodu Ders Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm/Program T-U-K
Bahar FEN408 Öğretmenlik Uygulaması Eğitim Fakültesi Fen Bilgisi Öğretmenliği 2-6-5
Bahar FEN104 Genel Kimya II Eğitim Fakültesi Fen Bilgisi Öğretmenliği 4-0-4
Bahar FBA104 Kimya II Eğitim Fakültesi Fen Bilgisi Öğretmenliği 2-2-3
Bahar FEN310 Topluma Hizmet Uygulamaları Eğitim Fakültesi Fen Bilgisi Öğretmenliği 1-2-2
Bahar FEN 801 Uzmanlık Alan Dersi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Fen Bilgisi Eğitimi Bilim Dalı 4-0-4
Bahar FEN 802 Uzmanlık Alan Dersi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Fen Bilgisi Eğitimi Bilim Dalı 4-0-4
Bahar SEM YL Seminer ( Yl ) Eğitim Bilimleri Enstitüsü Eğitim Bilimleri Enstitüsü 0-0-0
Bahar FEN 612 Kimya Eğitimi II Eğitim Bilimleri Enstitüsü Fen Bilgisi Eğitimi ( Doktora 3-0-3
Bahar FEN 525 Fizikokimya I Eğitim Bilimleri Enstitüsü Fen Bilgisi Eğitimi ( Yüksek L 3-0-3
Bahar PF 07 Öğretim Teknolojileri ve Mater Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon Yönetim Bi 2-2-3
Güz FEN207 Genel Kimya III ( Analitik Kim Eğitim Fakültesi Fen Bilgisi Öğretmenliği 2-2-3
Güz FEN207 Genel Kimya III ( Analitik Kim Eğitim Fakültesi Fen Bilgisi Öğretmenliği 2-2-3
Güz FEN305 Kimyada Özel Konular* Eğitim Fakültesi Fen Bilgisi Öğretmenliği 2-0-2
Güz FEN321 Bilim Felsefesi ( Seçmeli I Al Eğitim Fakültesi Fen Bilgisi Öğretmenliği 2-0-2
Güz FEN407 Okul Deneyimi Eğitim Fakültesi Fen Bilgisi Öğretmenliği 1-4-3
Güz FEN 525 Fizikokimya I Eğitim Bilimleri Enstitüsü Fen Bilgisi Eğitimi ( Yüksek L 3-0-3
Güz FEN 802 Uzmanlık Alan Dersi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Fen Bilgisi Eğitimi Bilim Dalı 4-0-4
Güz FEN 801 Uzmanlık Alan Dersi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Fen Bilgisi Eğitimi Bilim Dalı 4-0-4
Güz PF 10 Öğretmenlik Uygulaması Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon Yönetim Bi 2-6-5
Dönem D.Kodu Ders Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm/Program T-U-K
Bahar FEN104 Genel Kimya II Eğitim Fakültesi Fen Bilgisi Öğretmenliği 4-0-4
Bahar FEN104 Genel Kimya II Eğitim Fakültesi Fen Bilgisi Öğretmenliği 4-0-4
Bahar FEN310 Topluma Hizmet Uygulamaları Eğitim Fakültesi Fen Bilgisi Öğretmenliği 1-2-2
Bahar FEN408 Öğretmenlik Uygulaması Eğitim Fakültesi Fen Bilgisi Öğretmenliği 2-6-5
Bahar FEN 802 Uzmanlık Alan Dersi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Fen Bilgisi Eğitimi Bilim Dalı 4-0-4
Bahar SEM YL Seminer ( Yl ) Eğitim Bilimleri Enstitüsü Eğitim Bilimleri Enstitüsü 0-0-0
Bahar FEN 801 Uzmanlık Alan Dersi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Fen Bilgisi Eğitimi Bilim Dalı 4-0-4
Bahar FEN 525 Fizikokimya I Eğitim Bilimleri Enstitüsü Fen Bilgisi Eğitimi ( Yüksek L 3-0-3
Bahar PF 10 Öğretmenlik Uygulaması Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon Yönetim Bi 2-6-5
Bahar PF 10 Öğretmenlik Uygulaması Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon Yönetim Bi 2-6-5
Güz FEN207 Genel Kimya III ( Analitik Kim Eğitim Fakültesi Fen Bilgisi Öğretmenliği 2-2-3
Güz FEN207 Genel Kimya III ( Analitik Kim Eğitim Fakültesi Fen Bilgisi Öğretmenliği 2-2-3
Güz FEN305 Kimyada Özel Konular* Eğitim Fakültesi Fen Bilgisi Öğretmenliği 2-0-2
Güz FEN321 Bilim Felsefesi ( Seçmeli I Al Eğitim Fakültesi Fen Bilgisi Öğretmenliği 2-0-2
Güz FEN407 Okul Deneyimi Eğitim Fakültesi Fen Bilgisi Öğretmenliği 1-4-3
Güz FEN 802 Uzmanlık Alan Dersi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Fen Bilgisi Eğitimi Bilim Dalı 4-0-4
Güz FEN 801 Uzmanlık Alan Dersi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Fen Bilgisi Eğitimi Bilim Dalı 4-0-4
Güz PF 10 Öğretmenlik Uygulaması Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon Yönetim Bi 2-6-5
Güz PF 10 Öğretmenlik Uygulaması Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon Yönetim Bi 2-6-5
Dönem D.Kodu Ders Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm/Program T-U-K
Bahar FEN104 Genel Kimya II Eğitim Fakültesi Fen Bilgisi Öğretmenliği 4-0-4
Bahar FEN104 Genel Kimya II Eğitim Fakültesi Fen Bilgisi Öğretmenliği 4-0-4
Bahar FEN310 Topluma Hizmet Uygulamaları Eğitim Fakültesi Fen Bilgisi Öğretmenliği 1-2-2
Bahar FEN408 Öğretmenlik Uygulaması Eğitim Fakültesi Fen Bilgisi Öğretmenliği 2-6-5
Bahar FEN 802 Uzmanlık Alan Dersi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Fen Bilgisi Eğitimi Bilim Dalı 4-0-4
Bahar SEM YL Seminer ( Yl ) Eğitim Bilimleri Enstitüsü Eğitim Bilimleri Enstitüsü 0-0-0
Bahar FEN 801 Uzmanlık Alan Dersi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Fen Bilgisi Eğitimi Bilim Dalı 4-0-4
Bahar PF 07 Öğretim Teknolojileri ve Mater Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon Yönetim Bi 2-2-3
Bahar PF 10 Öğretmenlik Uygulaması Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon Yönetim Bi 2-6-5
Bahar PF 07 Öğretim Teknolojileri ve Mater Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon Yönetim Bi 2-2-3
Güz FEN321 Bilim Felsefesi ( Seçmeli I Al Eğitim Fakültesi Fen Bilgisi Öğretmenliği 2-0-2
Güz FEN305 Kimyada Özel Konular* Eğitim Fakültesi Fen Bilgisi Öğretmenliği 2-0-2
Güz FEN207 Genel Kimya III ( Analitik Kim Eğitim Fakültesi Fen Bilgisi Öğretmenliği 2-2-3
Güz FEN 801 Uzmanlık Alan Dersi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Fen Bilgisi Eğitimi Bilim Dalı 4-0-4
Güz PF 07 Öğretim Teknolojileri ve Mater Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon Yönetim Bi 2-2-3
Güz PF 10 Öğretmenlik Uygulaması Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon Yönetim Bi 2-6-5
Güz PF 10 Öğretmenlik Uygulaması Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon Yönetim Bi 2-6-5
Güz PF 11 Özel Öğretim Yöntemleri Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon Yönetim Bi 2-2-3
Dönem D.Kodu Ders Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm/Program T-U-K
Bahar SNF104 Genel Kimya Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği 2-0-2
Bahar SNF104 Genel Kimya Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği 2-0-2
Bahar SNF314 Okul Deneyimi Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği 1-4-3
Bahar SNF316 Türk Eğitim Tarihi Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği 2-0-2
Bahar FEN408 Öğretmenlik Uygulaması Eğitim Fakültesi Fen Bilgisi Öğretmenliği 2-6-5
Bahar SNF312 Toplum Hizmet Uygulamaları Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği 1-2-2
Bahar SNF410 Öğretmenlik Uygulaması II Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği 2-6-5
Bahar OÖP310 Topluma Hizmet Uygulamaları Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği ( 2. 1-2-2
Bahar FEN310 Topluma Hizmet Uygulamaları Eğitim Fakültesi Fen Bilgisi Öğretmenliği 1-2-2
Bahar OÖP310 Topluma Hizmet Uygulamaları Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği 1-2-2
Bahar FEN 801 Uzmanlık Alan Dersi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Fen Bilgisi Eğitimi Bilim Dalı 4-0-4
Bahar SNF 801 Uzmanlık Alan Dersi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Sınıf Öğretmenliği Eğitimi Bil 4-0-4
Bahar SEM YL Seminer ( Yl ) Eğitim Bilimleri Enstitüsü Eğitim Bilimleri Enstitüsü 0-0-0
Bahar PF 11 Özel Öğretim Yöntemleri Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon Yönetim Bi 2-2-3
Bahar PF 10 Öğretmenlik Uygulaması Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon Yönetim Bi 2-6-5
Bahar PF 10 Öğretmenlik Uygulaması Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon Yönetim Bi 2-6-5
Güz SNF217 Fen ve Teknolojileri Laboratuv Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği 0-2-1
Güz SNF409 Öğretmenlik Uygulaması I Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği 2-6-5
Güz FEN305 Kimyada Özel Konular* Eğitim Fakültesi Fen Bilgisi Öğretmenliği 2-0-2
Güz FEN103 Genel Kimya I Eğitim Fakültesi Fen Bilgisi Öğretmenliği 4-0-4
Güz FEN103 Genel Kimya I Eğitim Fakültesi Fen Bilgisi Öğretmenliği 4-0-4
Güz FEN153 Genel Kimya Laboratuvar I Eğitim Fakültesi Fen Bilgisi Öğretmenliği 0-2-1
Güz FEN309 Türk Eğitim Tarihi* Eğitim Fakültesi Fen Bilgisi Öğretmenliği 2-0-2
Güz SNF217 Fen ve Teknolojileri Laboratuv Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği 0-2-1
Güz UEF 505 Fen ve Teknoloji Programlarınd Eğitim Bilimleri Enstitüsü İlköğretim 3-0-3
Güz FEN 581 Seminer Eğitim Bilimleri Enstitüsü İlköğretim 1-0-1
Dönem D.Kodu Ders Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm/Program T-U-K
Bahar SNF104 Genel Kimya Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği 2-0-2
Bahar OÖP310 Topluma Hizmet Uygulamaları Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği 1-2-2
Bahar SNF104 Genel Kimya Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği 2-0-2
Bahar SNF410 Öğretmenlik Uygulaması II Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği 2-6-5
Bahar FEN408 Öğretmenlik Uygulaması Eğitim Fakültesi Fen Bilgisi Öğretmenliği 2-6-5
Bahar SNF104 Genel Kimya Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği ( 2. Öğreti 2-0-2
Bahar FEN310 Topluma Hizmet Uygulamaları Eğitim Fakültesi Fen Bilgisi Öğretmenliği 1-2-2
Bahar FEN154 Genel Kimya Laboratuvar II Eğitim Fakültesi Fen Bilgisi Öğretmenliği 0-2-1
Bahar SNF410 Öğretmenlik Uygulaması II Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği ( 2. Öğreti 2-6-5
Bahar SNF312 Toplum Hizmet Uygulamaları Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği 1-2-2
Bahar PF 11 Özel Öğretim Yöntemleri Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon Yönetim Bi 2-2-3
Güz SNF217 Fen ve Teknolojileri Laboratuv Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği ( 2. Öğreti 0-2-1
Güz FEN103 Genel Kimya I Eğitim Fakültesi Fen Bilgisi Öğretmenliği 4-0-4
Güz SNF217 Fen ve Teknolojileri Laboratuv Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği 0-2-1
Güz FEN305 Kimyada Özel Konular* Eğitim Fakültesi Fen Bilgisi Öğretmenliği 2-0-2
Güz SNF409 Öğretmenlik Uygulaması I Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği 2-6-5
Güz FEN103 Genel Kimya I Eğitim Fakültesi Fen Bilgisi Öğretmenliği 4-0-4
Güz SNF217 Fen ve Teknolojileri Laboratuv Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği 0-2-1
Güz FEN153 Genel Kimya Laboratuvar I Eğitim Fakültesi Fen Bilgisi Öğretmenliği 0-2-1
Güz SNF409 Öğretmenlik Uygulaması I Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği ( 2. Öğreti 2-6-5
Güz OAÖ-557 Özel Öğretim Yöntemleri Eğitim Bilimleri Enstitüsü Ortaöğretim Fen ve Matematik A 3-2-4
Güz UEF 505 Fen ve Teknoloji Programlarınd Eğitim Bilimleri Enstitüsü İlköğretim 3-0-3
Güz PF 11 Özel Öğretim Yöntemleri Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon Yönetim Bi 2-2-3
Güz PF 10 Öğretmenlik Uygulaması Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon Yönetim Bi 2-6-5
Dönem D.Kodu Ders Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm/Program T-U-K
Bahar SNF104 Genel Kimya Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği 2-0-2
Bahar SNF312 Toplum Hizmet Uygulamaları Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği 1-2-2
Bahar SNF104 Genel Kimya Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği 2-0-2
Bahar SNF312 Topluma Hizmet Uygulamaları Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği ( 2. Öğreti 1-2-2
Bahar SNF302 Fen ve Teknoloji Öğretimi II Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği ( 2. Öğreti 3-0-3
Bahar SNF104 Genel Kimya Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği ( 2. Öğreti 2-0-2
Bahar FEN408 Öğretmenlik Uygulaması Eğitim Fakültesi Fen Bilgisi Öğretmenliği 2-6-5
Bahar FEN310 Topluma Hizmet Uygulamaları Eğitim Fakültesi Fen Bilgisi Öğretmenliği 1-2-2
Bahar SNF302 Fen ve Teknoloji Öğretimi II Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği 3-0-3
Bahar GSE 516 Öğretmenlik Uygulaması Eğitim Bilimleri Enstitüsü Güzel Sanatlar Eğitimi 2-6-5
Bahar PF 08 Özel Öğretim Yöntemleri* Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon Yönetim Bi 3-2-4
Güz SNF409 Öğretmenlik Uygulaması I Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği 2-6-5
Güz FEN153 Genel Kimya Laboratuvar I Eğitim Fakültesi Fen Bilgisi Öğretmenliği 0-2-1
Güz FEN103 Genel Kimya I Eğitim Fakültesi Fen Bilgisi Öğretmenliği 4-0-4
Güz SNF217 Fen ve Teknolojileri Laboratuv Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği 0-2-1
Güz SNF217 Fen ve Teknolojileri Laboratuv Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği 0-2-1
Güz SNF409 Öğretmenlik Uygulaması I Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği ( 2. Öğreti 2-6-5
Güz FEN305 Kimyada Özel Konular* Eğitim Fakültesi Fen Bilgisi Öğretmenliği 2-0-2
Güz OÖP405 Araştırma Projesi I Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği ( 2. 1-2-2
Güz FEN103 Genel Kimya I Eğitim Fakültesi Fen Bilgisi Öğretmenliği 4-0-4
Güz SNF217 Fen ve Teknolojileri Laboratuv Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği ( 2. Öğreti 0-2-1
Güz OÖP405 Araştırma Projesi I Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği 1-2-2
Güz UEF 505 Fen ve Teknoloji Programlarınd Eğitim Bilimleri Enstitüsü İlköğretim 3-0-3
Güz GSE 529 Okul Deneyimi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Güzel Sanatlar Eğitimi 1-4-3
FAALİYET TÜRÜ DETAYI
Proje TÜBİTAK 1001, 1003, 3501, 1505, COST, Uluslararası İkili İşbirliği Programları
TÜBİTAK 1005, 3001
TÜBİTAK 1002
H2020 Projesi
Diğer uluslararası özel veya resmi kurum ve kuruluşlar tarafından desteklenmiş ve destek süresi dokuz aydan az olmayan Ar-Ge niteliğini haiz proje
Diğer ulusal kamu veya özel kurum ve kuruluşlar tarafından desteklenmiş ve destek süresi 9 aydan az olmayan Ar-Ge niteliğini haiz proje
Araştırma Yurtdışı Araştırma
Yurtiçi Araştırma
Yayın SCI, SCI-Exp, SSCI ve AHCI kapsamındaki dergilerde yayımlanmış araştırma makalesi
SCI, SCI-Exp, SSCI ve AHCI kapsamındaki dergilerde yayınlanmış derleme veya kısa makale(editöre mektup, yorum, vaka takdimi, teknik not, araştırma notu, özet ve kitap kritiği)
Alan endexleri (ÜAK tarafından tanımlanan alanlar için) kapsamındaki dergilerde yayınlanmış araştırma makalesi
Alan endexleri (ÜAK tarafından tanımlanan alanlar için) kapsamındaki dergilerde yayınlanmış derleme veya kısa makale(editöre mektup, yorum, vaka takdimi, teknik not, araştırma notu, özet ve kitap kritiği)
Diğer uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan araştırma makalesi
ULAKBİM TR dizin tarafından taranan ulusal hakemli dergilerde yayınlanmış makale
SCI, SCI-Exp, SSCI ve AHCI kapsamındaki dergilerde editörlük ve editör kurulu üyeliği
Alan endexleri (ÜAK tarafından tanımlanan alanlar için) kapsamındaki dergilerde editörlük veya editör kurulu üyeliği
Diğer uluslararası hakemli dergilerde editörlük ve editör kurulu üyeliği
ULAKBİM TR dizin tarafından taranan ulusal hakemli dergilerde editörlük ve editör kurulu üyeliği
Tanınmış uluslararası yayınevleri tarafından yayınlanmış özgün bilimsel kitap
Tanınmış uluslararası yayınevleri tarafından yayınlanmış özgün bilimsel kitap editörlüğü
Tanınmış uluslararası yayınevleri tarafından yayınlanmış özgün bilimsel kitaplarda bölüm yazarlığı (Aynı kitapta en çok 2 bölüm değerlendirmeye alınır.)
Tanınmış ulusal yayınevleri tarafından yayınlanmış özgün bilimsel kitap
Tanınmış ulusal yayınevleri tarafından yayımlanmış özgün bilimsel kitaplarda bölüm yazarlığı (Aynı kitapta en çok 2 bölüm değerlendirmeye alınır.)
Uluslararası boyutta performansa dayalı yayımlanmış kişisel ses ve/veya görüntü kaydı
Uluslararası boyutta performansa dayalı yayımlanmış karma ses ve/veya görüntü kaydı
Ulusal boyutta performansa dayalı yayımlanmış kişisel ses ve/veya görüntü kaydı
Tasarım Endüstriyel, çevresel (bina, peyzaj ve iç mekan) veya grafiksel tasarım; sahne, moda(kumaş, aksesuar veya giysi tasarımı) veya çalgı tasarımı
Sergi Özgün yurtdışı bireysel etkinlik (sergi, bienal, trienal, gösteri, dinleti, festival ve gösterim)
Özgün yurtiçi bireysel etkinlik (sergi, bienal, trienal, gösteri, dinleti, festival ve gösterim)
Özgün yurtdışı grup/karma/toplu etkinlik (sergi, bienal, trienal, gösteri, dinleti, festival ve gösterim)
Özgün yurtiçi grup/karma/toplu etkinlik (sergi, bienal, trienal, gösteri, dinleti, festival ve gösterim)
Patent Uluslararası patent
Ulusal patent
Atıf SCI, SCI-Exp, SSCI ve AHCI kapsamındaki dergilerde yayınlanmış makalelerde atıf
Alan endeksleri(varsa) kapsamındaki dergilerde yayınlanmış makalelerde atıf
Diğer uluslararası hakemli dergilerde yayınlanmış makalelerde atıf
ULAKBİM tarafından taranan ulusal hakemli dergilerde yayınlanmış makalelerde atıf
Tanınmış uluslararası yayınevleri tarafından yayınlanmış özgün bilimsel kitapta atıf
Tanınmış ulusal yayınevleri tarafından yayınlanmış özgün bilimsel kitapta atıf
Güzel sanatlardaki eserlerin uluslararası kaynak veya yayın organlarında yer alması veya gösterime ya da dinletime girmesi
Güzel sanatlardaki eserlerin ulusal kaynak veya yayın organlarında yer alması veya gösterime ya da dinletime girmesi
Tebliğ Hakemli uluslararası bilimsel konferansta, sempozyumda veya kongrede sözlü olarak sunulan ve bunların kitabında yayınlanan tam bildiri
Ödül YÖK Yılın Doktora Tezi Ödülü
TÜBİTAK bilim ödülü
TÜBA Akademi Ödülü
TÜBİTAK TWAS veya Teşvik ödülü
TÜBİTAK Ufuk 2020 Programı eşik üstü ödülü
Yurtdışı kurum veya kuruluşlardan alınan bilim ödülü (Sürekli olarak verilen daha önce en az 5 kez verilmiş, ilgili kurum ve kuruluşun internet sayfasından duyurulan ve akademik ağırlıklı bir değerlendirme jürisi veya seçici kurulu olan)(Aynı çalışma veya
Yurtiçi kurum veya kuruluşlardan alınan bilim ödülü (Sürekli olarak verilen daha önce en az 5 kez verilmiş, ilgili kurum ve kuruluşun internet sayfasından duyurulan ve akademik ağırlıklı bir değerlendirme jürisi veya seçici kurulu olan)(Aynı çalışma veya
Uluslararası jurili sürekli düzenlenen güzel sanatlar etkinliklerinde veya yarışmalarda eserlere verilen uluslararası derece ödülü (mansiyon hariç)(Aynı çalışma veya eser nedeni ile alınan farklı ödüller için en fazla bir defa puanlama yapılır.)
Ulusal jurili sürekli düzenlenen güzel sanatlar etkinliklerinde veya yarışmalarda eserlere verilen uluslararası derece ödülü (mansiyon hariç)(Aynı çalışma veya eser nedeni ile alınan farklı ödüller için en fazla bir defa puanlama yapılır.)
Mevzuatı çerçevesinde, ilgili kuruluşlar (bakanlıklar, yerel yönetimler, meslek odaları, uluslararası kuruluşlar) tarafından sürekli düzenlenen planlama, mimarlık ve kentsel tasarım, peyzaj tasarımı, iç mimari tasarım, endüstri ürünleri tasarımı ve mimarl