Dr. Öğr. Üyesi İsmail Kutlugün Akbay

Birim
:
Mühendislik Fakültesi / Kimya Mühendisliği Anabilim Dalı
İŞ Adresi
: Mersin Üniversitesi
Telefon
:
+90-324-3610001
Dahili
:
17381
E-MAIL
:
akbay@mersin.edu.tr
OLUŞTURMA
:
2015-07-27 13:28:48
DÜZENLEME
:
2023-04-17 15:41:37
PUAN
:
19760
YABANCI DİL
:
İngilizce, B, YDS, 87,5


Derece Bölüm Üniversite/Kurum Yıl
LİSANS KİMYA MÜHENDİSLİĞİ ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ 2011
YÜKSEK LİSANS KİMYA MÜHENDİSLİĞİ MERSİN ÜNİVERSİTESİ 2014
DOKTORA KİMYA MÜHENDİSLİĞİ MERSİN ÜNİVERSİTESİ 2020
Doktora Tezi

1. SICAKLIK ve pH DUYARLI POLİMERİK SİSTEMLERİN ÜRETİMİ ve KARAKTERİZASYONU Danışman: Dr. Prof.Dr. Tonguç ÖZDEMİR, Mersin Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Kimya Mühendisliği Anabilim Dalı, Mersin, Türkiye, 2020.

Yüksek Lisans Tezi

1. POLİKARBONAT’IN ATMOSFERİK VE SULU ORTAMLARDA UV IŞINLARI İLE BOZUNUMU Danışman: Dr. Doç. Dr. Tonguç Özdemir, Mersin Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Kimya Mühendisliği Anabilim Dalı, Mersin, Türkiye, 2014.

Görev Ünvanı Üniversite/Kurum Yıl
ARŞ. GÖR. MERSİN ÜNİVERSİTESİ 2013-02-18 - 2020-06-30
DR. ÖĞR. ÜYESİ MERSİN ÜNİ 2021-04-06 - Devam ediyor
Görev Ünvanı Görev Kurum/Diğer Yıl
BÖLÜM BAŞKAN YARDIMCISI MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ 2022-11-09 - 2025-11-09
MERKEZ YÖNETİM KURULU ÜYESİ NÜKLEER BİLİMLER UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ 2021-07-02 - 2024-06-15
MERKEZ MÜDÜR YARDIMCISI NÜKLEER BİLİMLER UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ 2021-06-30 - 2024-06-15
Uluslararası - SCI, SCI-Expanded, SSCI ve AHCI kategorisine giren 11750
2023
13. Aşık, M.; Akbay, İ.; Özdemir, S.; Genç, R. pH-responsive self-healing of chemically modified tragacanth gum hydrogels as antibiotic release system. INTERNATİONAL JOURNAL OF POLYMERİC MATERİALS AND POLYMERİC BİOMATERİALS , 2023, 72, 308-318. 850 + 0
https://doi.org/10.1080/00914037.2021.2008390

2022
12. AKBAY, İ.; GÜNGÖR, A.; ÖZDEMİR, T. Assessment of blue crab Shell (Callinectes sapidus) particles as bio-based filler to EPDM rubber. JOURNAL OF APPLIED POLYMER SCIENCE, 2022, 139, 1-8. 1000 + 0
10.1002/app.51540

2021
11. UZUN, H.; GÜNGÖR, A.; AKBAY, İ.; ÖZDEMİR, T. Facile and Fast Photo-Polymerization of N-Vinyl Caprolactam via UV-C Irradiation. POLYMER KOREA, 2021, 45, 22-30. 750 + 0
10.7317/pk.2021.45.1.22

10. UZUN, H.; GÜNGÖR, A.; AKBAY, İ.; ÖZDEMİR, T. Facile and Fast Photo-Polymerization of N-Vinyl Caprolactam via UV-C Irradiation. POLYMER KOREA, 2021, 45, 1-8. 750 + 0
9. YILMAZ, S.; AKBAY, İ.; ÖZDEMİR, T. A metal-ceramic-rubber composite for hybrid gamma and neutron radiation shielding. RADİATİON PHYSİCS AND CHEMİSTRY, 2021, 180, 1-8. 1000 + 0
10.1016/j.radphyschem.2020.109316

2019
8. GÜNGÖR, A.; AKBAY, İ.; ÖZDEMİR, T. EPDM Rubber with hexagonal Boron Nitride: A Thermal Neutron Shielding Composite. RADIATION PHYSICS AND CHEMISTRY, 2019, 165, 108391-. 1000 + 18
10.1016/j.radphyschem.2019.108391


Alıntılanma Sayısı: 3
7. GÜNGÖR, A.; AKBAY, İ.; ÖZDEMİR, T. Waste walnut shell as an alternative bio-based filler for the EPDM: mechanical, thermal, and kinetic studies. JOURNAL OF MATERİAL CYCLES AND WASTE MANAGEMENT, 2019, , -. 1000 + 0
10.1007/s10163-018-0778-6

2018
6. ÖZDEMİR, T.; GÜNGÖR, A.; AKBAY, İ.; uzun, h.; Babucçuoglu, y. Nano lead oxide and epdm composite for development of polymer based radiation shielding material: Gamma irradiation and attenuation tests. RADIATION PHYSICS AND CHEMISTRY, 2018, 144, 248-255. 700 + 101
10.1016/j.radphyschem.2017.08.021


Alıntılanma Sayısı: 19
5. GÜNGÖR, A.; AKBAY, İ.; yaşar, d.; ÖZDEMİR, T. Flexible X/Gamma ray shielding composite material of EPDM rubber with bismuth trioxide: Mechanical, thermal investigations and attenuation tests. PROGRESS IN NUCLEAR ENERGY, 2018, 106, 262-269. 850 + 41
10.1016/j.pnucene.2018.03.021


Alıntılanma Sayısı: 7
4. AKBAY, İ.; GÜNGÖR, A.; ÖZDEMİR, T. Using fish scales ( iSardina pilchardus/i ) within ethylene-propylene-diene ter monomer rubber as bio-based filler/title. JOURNAL OF APPLIED POLYMER SCIENCE, 2018, 135, 46698-. 1000 + 5
10.1002/app.46698


Alıntılanma Sayısı: 1
2017
3. AKBAY, İ.; GÜNGÖR, A.; ÖZDEMİR, T. Optimization of the vulcanization parameters for ethylene–propylene–diene termonomer (EPDM)/ground waste tyre composite using response surface methodology. POLYMER BULLETİN, 2017, 74, 5095-5109. 1000 + 20
10.1007/s00289-017-2001-7


Alıntılanma Sayısı: 4
2016
2. Akbay, İ.; Özdemir, T. Monomer migration and degradation of polycarbonate via UV-C irradiation within aquatic and atmospheric environments. JOURNAL OF MACROMOLECULAR SCİENCE, PART A, 2016, 53, 340-345. 1000 + 31
http://dx.doi.org/10.1080/10601325.2016.1165999


Alıntılanma Sayısı: 5
1. Özdemir, T.; Akbay, İ.; Uzun, H.; Reyhancan, İ. Neutron shielding of EPDM rubber with boric acid: Mechanical, thermal properties and neutron absorption tests. PROGRESS İN NUCLEAR ENERGY, 2016, 89, 102-109. 850 + 153
http://dx.doi.org/10.1016/j.pnucene.2016.02.007


Alıntılanma Sayısı: 28
Uluslararası - Alan endexleri 295
2019
3. GÜNGÖR, A.; AKBAY, İ.; ÖZDEMİR, T. ACCUMULATION OF RECYCLED WASTE TYRE WITHIN DIFFERENTRUBBERS: A KINETIC STUDY. SİGMA JOURNAL OF ENGİNEERİNG AND NATURAL SCİENCES, 2019, 37, 1165-1175. 100 + 0
2. AKBAY, İ.; GÜNGÖR, A.; GENÇ ALTÜRK, R.; ÖZDEMİR, T. Optimization of Synthesis Parameters for Lead Oxide Nanoparticles Using Response Surface Methodology. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK BİLİM VE TEKNOLOJİ DERGİSİ, 2019, 7, 298-308. 95 + 5
10.15317/Scitech.2019.200

2018
1. GÜNGÖR, A.; AKBAY, İ. Investigation of using shelf-life passed milk in EPDM as bio-based filler. INTERNATIONAL ADVANCED RESEARCHES AND ENGINEERING JOURNAL, 2018, 2, 137-142. 100 + 0
https://dergipark.org.tr/en/pub/iarej/issue/38845/399235

Ulusal - ULAKBİM Tarafından Taranan 200
2018
1. AKBAY, İ.; GÜNGÖR, A. Investigation of using waste banana peels in EPDM as bio-based filler. INTERNATİONAL ADVANCED RESEARCHES AND ENGİNEERİNG JOURNAL, 2018, 2, 132-136. 200 + 5
Ulusal - Araştırma Kitabı Yazma (Tez Hariç) 500
1. GÜLŞEN AKBAY, H.; AKARSU, C.; AKBAY, İ.; KUMBUR, H. DOĞA – BİLİM – TEKNİK 1, ISBN: 978-605-69921-6-2, Mer-Ak Yayınevi, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: 1, 24 Sayfa, Türkçe, Mersin, Türkiye, 2020. 250
2. GÜLŞEN AKBAY, H.; AKARSU, C.; AKBAY, İ.; KUMBUR, H. DOĞA – BİLİM – TEKNİK 2, ISBN: 978-605-69921-7-9, Mer-Ak Yayınevi, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: 1, 24 Sayfa, Türkçe, Mersin, Türkiye, 2020. 250
Uluslararası - Tam Metin - Sözlü 1600

8. AKBAY, İ.; AŞIK UĞURLU, M.; GENÇ, R., TRAGACANTH GUM BASED SELF-HEALING HYDROGELS. HEZARFEN International Congress of Science, Mathematics and Engineering, 2019-11-08, 2019-11-10, İzmir, Türkiye, 2019. 200

7. GÜNGÖR, A.; AKBAY, İ.; ÖZDEMİR, T., THE APPLICATION OF WASTE BLUE CRAB SHELL AS A BIO-BASED FILLER IN EPDM RUBBER. 2nd Cilicia International Symposium on Engineering and Technology, 2019-10-10, 2019-10-12, Mersin, Türkiye, 2019. 200

6. AKBAY, İ.; GÜNGÖR, A., WASTE HAZELNUT SHELL AS A BIO-BASED FILLER IN POLYDIMETHYLSILOXANE RUBBER. 2nd Cilicia International Symposium on Engineering and Technology, 2019-10-10, 2019-10-12, Mersin, Türkiye, 2019. 200

5. GÜNGÖR, A.; AKBAY, İ., WASTE ALMOND SHELL REINFORCED POLYDIMETHYLSILOXANE RUBBER COMPOSITES. 2nd Cilicia International Symposium on Engineering and Technology, 2019-10-10, 2019-10-12, Mersin, Türkiye, 2019. 200

4. AKBAY, İ.; GÜNGÖR, A., Renewable Bio-Based Filler for EPDM Rubber: Indian Laura (ficus nitida). 2nd Cilicia International Symposium on Engineering and Technology, 2019-10-10, 2019-10-12, Mersin, Türkiye, 2019. 200

3. AKBAY, İ.; GÜNGÖR, A., The Investigation About The Usage of Banana Peels as a Bio-Based Polymer in EPDM. International Advanced Researches Engineering Congress-2017, 2017-11-16, 2017-11-18, Osmaniye, Türkiye, . 200

2. GÜNGÖR, A.; AKBAY, İ., The Investigation About The Usage of Shelf-Life Passed Milk as a Bio-Based Polymer in EPDM. International Advanced Researches Engineering Congress-2017, 2017-11-16, 2017-11-18, Osmaniye, Türkiye, . 200

1. AKBAY, İ.; GÜNGÖR, A.; ÖZDEMİR, T., MİKRODALGA IŞINLARININ POLİKARBONAT’ IN MEKANİK ÖZELLİKLERİNE ETKİSİ. 2nd International Water and Healty Congress, 2017-02-13, 2017-02-17, Antalya, Türkiye, 2017. 200

Uluslararası - Tam Metin - Poster 100

1. AKBAY, İ.; ÖZDEMİR, T., POLİKARBONAT VE SAĞLIK. 2nd International Water and Healty Congress, 2017-02-13, 2017-02-17, Antalya, Türkiye, 2017. 100

Uluslararası - Özet - Sözlü 1570

16. GÜLŞEN AKBAY, H.; AKBAY, İ.; AKARSU, C.; KUMBUR, H., BİYOGAZ ÜRETİMİNDE CEVAP-YÜZEY YÖNTEMİNİN KULLANILMASI: ATIK KARIŞIMLARININ OPTİMİZASYONU. 3. International Mersin Symposium, 2019-10-31, 2019-11-02, Mersin, Türkiye, 2019. 85

15. GÜLŞEN AKBAY, H.; AKBAY, İ.; AKARSU, C.; KUMBUR, H., BİYOGAZ ÜRETİMİNDE CEVAP-YÜZEY YÖNTEMİNİN KULLANILMASI: HİBRİT ÖN İŞLEM OPTİMİZASYONU. 3. International Mersin Symposium, 2019-10-31, 2019-11-02, Mersin, Türkiye, 2019. 85

14. AKBAY, İ.; ÖZDEMİR, T., POLİ (VME-g-IA) HİDROJELLERİNİN SENTEZİ. . International Mediterranean Symposium, 2018-11-01, 2018-11-03, Mersin, Türkiye, 2018. 100

13. AKBAY, İ.; ÖZDEMİR, T., Poli(Nipam-Co-Ia) Kopolimerinin Polimerizasyon Parametrelerinin Cevap Yüzey Yöntemi İle Optimizasyonu. 3rd International Mediterranean Science and Engineering Congress, 2018-10-24, 2018-10-26, Adana, Türkiye, 2018. 100

12. GÜNGÖR, A.; AKBAY, İ.; ÖZDEMİR, T., USING BLACK CUMIN PULP AS A BIO-BASED FILLER WITHIN EPDM RUBBER. IV. INTERNATIONAL EGE COMPOSITE MATERIALS SYMPOSIUM, 2018-09-06, 2018-09-08, İzmir, Türkiye, 2018. 100

11. AKBAY, İ.; GÜNGÖR, A.; ÖZDEMİR, T., USING EGGSHELL WASTE AS A BIO-BASED FILLER WITHIN EPDM RUBBER. IV. INTERNATIONAL EGE COMPOSITE MATERIALS SYMPOSIUM, 2018-09-06, 2018-09-08, İzmir, Türkiye, 2018. 100

10. AKBAY, İ.; ÖZDEMİR, T., OPTIMIZATION OF POLY (NIPAM-CO-ITACONIC ACID) HYDROGELS. IV. INTERNATIONAL EGE COMPOSITE MATERIALS SYMPOSIUM, 2018-09-06, 2018-09-08, İzmir, Türkiye, 2018. 100

9. AKBAY, İ.; GÜNGÖR, A.; ÖZDEMİR, T., Optimization of Lead Oxide Nanoparticles using Response Surface Methodology. International Advanced Researches Engineering Congress-2017, 2017-11-16, 2017-11-18, Osmaniye, Türkiye, . 100

8. AKBAY, İ.; GÜNGÖR, A.; ÖZDEMİR, T., Thermal Neutron Attenuation of Ethylene Propylene Dien Termonomer/Boric Acid Composite Material. International Advanced Researches Engineering Congress-2017, 2017-11-16, 2017-11-18, Osmaiye, Türkiye, . 100

7. AKBAY, İ.; GÜNGÖR, A.; ÖZDEMİR, T., Optimization of Lead Oxide Nanoparticles using Response Surface Methodology. International Advanced Researches & Engineering Congress-2017, 2017-11-16, 2017-11-18, Osmaniye, Türkiye, 2017. 100

http://iarec.osmaniye.edu.tr/

6. AKBAY, İ.; GÜNGÖR, A.; ÖZDEMİR, T., Thermal Neutron Attenuation of Ethylene Propylene Dien Termonomer/Boric Acid Composite Material. International Advanced Researches & Engineering Congress-2017, 2017-11-16, 2017-11-18, Osmaniye, Türkiye, 2017. 100

http://iarec.osmaniye.edu.tr/

5. GÜNGÖR, A.; AKBAY, İ., The Investigation About The Usage of Shelf-Life Passed Milk as a Bio-Based Polymer in EPDM. International Advanced Researches & Engineering Congress-2017, 2017-11-16, 2017-11-18, Osmaniye, Türkiye, 2017. 100

http://iarec.osmaniye.edu.tr/

4. GÜNGÖR, A.; AKBAY, İ.; ÖZDEMİR, T., Accumulation of Recycled Waste Tyre within Different Rubbers: A Kinetic Study. International Advanced Researches & Engineering Congress-2017, 2017-11-16, 2017-11-18, Osmaniye, Türkiye, 2017. 100

http://iarec.osmaniye.edu.tr/

3. AKBAY, İ.; GÜNGÖR, A., The Investigation About The Usage of Banana Peels as a Bio-Based Polymer in EPDM. International Advanced Researches & Engineering Congress-2017, 2017-11-16, 2017-11-18, Osmaniye, Türkiye, 2017. 100

http://iarec.osmaniye.edu.tr/

2. GÜNGÖR, A.; AKBAY, İ.; ÖZDEMİR, T., Ethylene Propylene Dien Termonomer/Boron Trioxide Composite for Thermal Neutron Absorption. International Advanced Researches & Engineering Congress-2017, 2017-11-16, 2017-11-18, Osmaniye, Türkiye, 2017. 100

1. GÜNGÖR, A.; AKBAY, İ.; ÖZDEMİR, T., Accumulation of Recycled Waste Tyre within Different Rubbers: A Kinetic Study. International Advanced Researches Engineering Congress-2017, 2017-11-16, 2017-11-18, Osmaniye, Türkiye, . 100

Uluslararası - Özet - Poster 322

7. AKBAY, İ.; ÖZDEMİR, T., Optimization of Synthesis Parameters of Poly(NVCL-co-IA)-g-PVA. 1st International e-Conference on Chemicals & Materials for Emergent Technologies CheMET 2020, 2020-11-15, 2020-11-17, Doha, Katar, 2020. 50

6. AKBAY, İ.; ÖZDEMİR, T., ATIK SULARDA AĞIR METALLERİN GİDERİLMESİNDE AKILLI POLİMERLERİN KULLANIMI. 1. International Mediterranean Symposium, 2018-11-01, 2018-11-03, Mersin, Türkiye, 2018. 50

5. AKBAY, İ.; ÖZDEMİR, T., Investigation of Using Stimuli Responsive Polymers for Dye Removal: A Review. 3rd International Mediterranean Science and Engineering Congress, 2018-10-24, 2018-10-26, Adana, Türkiye, 2018. 50

4. YILMAZ, S.; AKBAY, İ.; GÜNGÖR, A.; ÖZDEMİR, T., Development of Silicone Based Elastomeric Neutron Shielding Material. European Polymer Federation Congress (EPF 2017), 2017-07-02, 2017-07-07, LYON, Fransa, . 42

3. Akbay, İ.; GÜNGÖR, A., Polymer based Rubber Materials for Radiation Protection with Nano Sized Bismuth Particles: Future Perspective. 11thNanoscience and Nanotechnology Conference (NanoTR-11) Ankara, Turkey. 22 -25June, 2015, 2015-06-22, 2015-06-25, Ankara, Türkiye, 2015. 50

2. Köleli, D.; Cömertpay, Ü.; Güngör, A.; Akbay, İ.; Özdemir, T., Rubber for gamma and neutron radiation protection. Congress of the European Polymer Federation 2015, 2015-06-21, 2015-06-26, Dresden, Almanya, 2015. 30

1. ÖZDEMİR, T.; AKBAY, İ., Use of EPDM Rubber in Nuclear Industry: Future Perspective. 1st International Symposium on Plastic and Rubber Technologies and Exhibition , 2013-05-29, 2013-05-31, Ankara, Türkiye, 2013. 50

Ulusal - Tam Metin - Sözlü 100

1. Akbay, İ.; Özdemir, T., Polikarbonat’ ın UV Işınları ile Sulu ve Atmosferik Ortamda Bozunumu. 11. Ulusal Kimya Mühendisliği Kongresi, 2014-09-02, 2014-09-05, Eskişehir, Türkiye, 2014. 100

Ulusal - Özet - Sözlü 100

2. GÜNGÖR, A.; AKBAY, İ., Geri kazanılmış lastiğin EPDM kauçuğu içerisinde kullanımının araştırılması. 12. Ulusal Kimya Mühendisliği Kongresi, 2016-08-23, 2016-08-26, İzmir, Türkiye, 2016. 50

1. AKBAY, İ.; GÜNGÖR, A.; ÖZDEMİR, T., ATIK BALIK PULUNUN EPDM KAUÇUĞU İÇERİSİNDE KULLANIMININ ARAŞTIRILMASI. 12. Ulusal Kimya Mühendisliği Kongresi, 2016-08-23, 2016-08-26, İzmir, Türkiye, 2016. 50

http://www.ukmk2016.org

Ulusal - Yürütücü 100

1. İtakonik Asit ve Arabik Gam Bazlı Hidrojellerin Sentez ve Karekterizasyonu, BAP, Proje No: 2023-1-TP2-4879, 40000 TL, Yürütücü, Devam ediyor... 100

Ulusal - Araştırmacı 100

2. Sıcaklık ve pH duyarlı polimerik sistemlerin üretimi ve karakterizasyonu, BAP, Proje No: 2017-1-TP3-2264, 18000 TL, Araştırmacı, 2019,Tamamlandı. 50

1. Polikarbonatın Atmosferik ve Sulu Ortamlarda UV Işınları ile Bozunumu, BAP, Proje No: BAP-FBE KMB (İKA) 2013-1 YL, 10000 TL, Araştırmacı, 2014,Tamamlandı. 50

Ulusal - Bursiyer 0

1. Nanoparçacık Katkılı Elastomer Yapılı Radyasyondan Koruyucu Malzemenin Geliştirilmesi, TÜBİTAK, Proje No: 213M476, 240000 TL, Bursiyer, 2016,Tamamlandı. 0

Uluslararası
1. ÖZDEMİR, T. ; AKBAY, . ; UZUN, H. NANOPARÇACIK KATKILI ELASTOMER YAPILI RADYASYONDAN KORUYUCU MALZEME, Patent, . 2000
Yönetilen Yüksek Lisans Tezleri 200

1. Neslihan Akın, İtakonik Asit ve Arabik Gam Bazlı Hidrojellerin Sentez ve Karekterizasyonu, Fen Bilimleri Enstitüsü, Mersin Üniversitesi, Devam ediyor. 200

Uluslararası Dergi [Yıl, Adet] 394
1. ADVANCED COMPOSITES LETTERS , [ 2019 : 1 ] . 5
2. ADVANCES IN POLYMER TECHNOLOGY , [ 2017 : 1 ] . 5
3. CARBOHYDRATE POLYMERS , [ 2018 : 1 ] [ 2020 : 1 ] . 10
4. INTERNATIONAL JOURNAL OF ENGINEERING TECHNOLOGIES , [ 2016 : 1 ] . 4
5. JOURNAL OF APPLIED POLYMER SCIENCE , [ 2017 : 8 ] [ 2018 : 7 ] [ 2020 : 2 ] . 85
6. JOURNAL OF ELASTOMERS AND PLASTICS , [ 2020 : 1 ] . 5
7. JOURNAL OF SPECTROSCOPY , [ 2020 : 1 ] . 5
8. MACROMOLECULAR RESEARCH , [ 2018 : 2 ] . 10
9. MATERIALS & DESIGN , [ 2017 : 1 ] [ 2018 : 1 ] . 10
10. POLYMER BULLETIN , [ 2016 : 3 ] [ 2017 : 10 ] [ 2018 : 21 ] [ 2019 : 4 ] [ 2020 : 4 ] . 210
11. POLYMER COMPOSITES , [ 2016 : 2 ] [ 2018 : 2 ] [ 2020 : 1 ] . 25
12. POLYMERS FOR ADVANCED TECHNOLOGIES , [ 2016 : 1 ] . 5
13. WASTE MANAGEMENT , [ 2018 : 2 ] [ 2019 : 1 ] . 15
Ulusal
1. Atık Mavi Yengeç Kabuğunun EPDM Kauçuğunun İçerisinde Bio-Bazlı Dolgu Malzemesi Olarak Kullanılması, Üniversitelerin Düzenlediği Sergiler, Mersin Üniversitesi, Mersin Üniversitesi, 2019-11-14-2019-11-15, 48, Mersin, Türkiye
2. Atık Lastiğin EPDM İçerisinde Dolgu Malzemesi Olarak Kullanımın Araştırılması, Özel Kuruluşlarca Düzenlenen Sergiler, Antalya, Antalya Organize Sanayi Bölge Müdürlüğü, 2018-03-29-2018-03-30, 48, Antalya, Türkiye
3. Hegzagonal Bor İçerikli Nötron Radyasyonundan Koruyucu Kauçuk Zırh Üretilmesi, Özel Kuruluşlarca Düzenlenen Sergiler, Antalya, Antalya Organize Sanayi Bölge Müdürlüğü, 2018-03-29-2018-03-30, 48, Antalya , Türkiye
4. Atık Balık Pulunun EPDM kauçuğu içerisinde Kullanımının Araştırılması, Üniversitelerin Düzenlediği Sergiler, Mersin Üniversitesi, Mersin Teknopark, 2017-10-10-2017-10-11, 8, Mersin, Türkiye
5. Atık Ceviz Kabuğu Tabanlı Polimerik Malzemenin Geliştirilmesi, Üniversitelerin Düzenlediği Sergiler, Mersin Üniversitesi, Mersin Teknopark, 2017-10-10-2017-10-11, 8, Mersin, Türkiye
6. Nanoparçacık Katkılı Elastomer Yapılı Radyasyondan Koruyucu Malzeme , Özel Kuruluşlarca Düzenlenen Sergiler, İstanbul Kongre Merkezi, Mimar ve Mühendisler Grubu, 2016-11-29-2016-11-30, 48, İstanbul, Türkiye
7. Atık Muz kabuğundan elde edilen biyopolimerin EPDM kauçuğu içerisinde kullanımı, Üniversitelerin Düzenlediği Sergiler, Mersin Üniversitesi, Mersin Teknopark, 2017-10-10-2017-10-11, 8, Mersin, Türkiye
8. Nanoparçacık Katkılı Elastomer Yapılı Radyasyondan Koruyucu Malzemenin Geliştirilmesi, Kamu Kuruluşlarınca Düzenlenen Sergiler, Mersin Üniversitesi, TÜBİTAK, MTTO, MTSO, Tarsus OSB ve Mersin Teknopark , 2016-05-23-2016-05-24, 48, Mersin, Türkiye
9. Doğal boyama yöntemleri ile silikonun renklendirilmesinin araştırılması, Üniversitelerin Düzenlediği Sergiler, Mersin Üniversitesi, Mersin Teknopark, 2017-10-10-2017-10-11, 8, Mersin, Türkiye
Uluslararası 0
1. Web of Science, 2018-09-10, San Francisco, Amerika Birleşik Devletleri. 0
Ulusal 50
1. Mersin Üniversitesi, 2016-05-24, Mersin, Türkiye. 50
2. Türkiye Halk Sağlığı Kurumu, 2017-02-17, Antalya, Türkiye. 0
1. Kauçuk Derneği , Üye No: C0866 , Türkiye, 2016-08-22-Devam ediyor.
2. VTT TECHNICAL RESEARCH CENTRE OF FINLAND , Üye No: 495, Finlandiya, 2015-04-15-Devam ediyor.
FAALİYET TÜRÜ DETAYI
Proje TÜBİTAK 1001, 1003, 3501, 1505, COST, Uluslararası İkili İşbirliği Programları
TÜBİTAK 1005, 3001
TÜBİTAK 1002
H2020 Projesi
Diğer uluslararası özel veya resmi kurum ve kuruluşlar tarafından desteklenmiş ve destek süresi dokuz aydan az olmayan Ar-Ge niteliğini haiz proje
Diğer ulusal kamu veya özel kurum ve kuruluşlar tarafından desteklenmiş ve destek süresi 9 aydan az olmayan Ar-Ge niteliğini haiz proje
Araştırma Yurtdışı Araştırma
Yurtiçi Araştırma
Yayın SCI, SCI-Exp, SSCI ve AHCI kapsamındaki dergilerde yayımlanmış araştırma makalesi
Detay
Akbay, .; Güngör, A.; özdemir, T. Assessment of blue crab Shell (Callinectes sapidus) particles as bio-based filler to EPDM rubber. JOURNAL OF APPLIED POLYMER SCIENCE, 2022, 139, 1-8.
10.1002/app.51540
SCI, SCI-Exp, SSCI ve AHCI kapsamındaki dergilerde yayınlanmış derleme veya kısa makale(editöre mektup, yorum, vaka takdimi, teknik not, araştırma notu, özet ve kitap kritiği)
Alan endexleri (ÜAK tarafından tanımlanan alanlar için) kapsamındaki dergilerde yayınlanmış araştırma makalesi
Alan endexleri (ÜAK tarafından tanımlanan alanlar için) kapsamındaki dergilerde yayınlanmış derleme veya kısa makale(editöre mektup, yorum, vaka takdimi, teknik not, araştırma notu, özet ve kitap kritiği)
Diğer uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan araştırma makalesi
ULAKBİM TR dizin tarafından taranan ulusal hakemli dergilerde yayınlanmış makale
SCI, SCI-Exp, SSCI ve AHCI kapsamındaki dergilerde editörlük ve editör kurulu üyeliği
Alan endexleri (ÜAK tarafından tanımlanan alanlar için) kapsamındaki dergilerde editörlük veya editör kurulu üyeliği
Diğer uluslararası hakemli dergilerde editörlük ve editör kurulu üyeliği
ULAKBİM TR dizin tarafından taranan ulusal hakemli dergilerde editörlük ve editör kurulu üyeliği
Tanınmış uluslararası yayınevleri tarafından yayınlanmış özgün bilimsel kitap
Tanınmış uluslararası yayınevleri tarafından yayınlanmış özgün bilimsel kitap editörlüğü
Tanınmış uluslararası yayınevleri tarafından yayınlanmış özgün bilimsel kitaplarda bölüm yazarlığı (Aynı kitapta en çok 2 bölüm değerlendirmeye alınır.)
Tanınmış ulusal yayınevleri tarafından yayınlanmış özgün bilimsel kitap
Tanınmış ulusal yayınevleri tarafından yayımlanmış özgün bilimsel kitaplarda bölüm yazarlığı (Aynı kitapta en çok 2 bölüm değerlendirmeye alınır.)
Uluslararası boyutta performansa dayalı yayımlanmış kişisel ses ve/veya görüntü kaydı
Uluslararası boyutta performansa dayalı yayımlanmış karma ses ve/veya görüntü kaydı
Ulusal boyutta performansa dayalı yayımlanmış kişisel ses ve/veya görüntü kaydı
Tasarım Endüstriyel, çevresel (bina, peyzaj ve iç mekan) veya grafiksel tasarım; sahne, moda(kumaş, aksesuar veya giysi tasarımı) veya çalgı tasarımı
Sergi Özgün yurtdışı bireysel etkinlik (sergi, bienal, trienal, gösteri, dinleti, festival ve gösterim)
Özgün yurtiçi bireysel etkinlik (sergi, bienal, trienal, gösteri, dinleti, festival ve gösterim)
Özgün yurtdışı grup/karma/toplu etkinlik (sergi, bienal, trienal, gösteri, dinleti, festival ve gösterim)
Özgün yurtiçi grup/karma/toplu etkinlik (sergi, bienal, trienal, gösteri, dinleti, festival ve gösterim)
Patent Uluslararası patent
Ulusal patent
Atıf SCI, SCI-Exp, SSCI ve AHCI kapsamındaki dergilerde yayınlanmış makalelerde atıf
Alan endeksleri(varsa) kapsamındaki dergilerde yayınlanmış makalelerde atıf
Diğer uluslararası hakemli dergilerde yayınlanmış makalelerde atıf
ULAKBİM tarafından taranan ulusal hakemli dergilerde yayınlanmış makalelerde atıf
Tanınmış uluslararası yayınevleri tarafından yayınlanmış özgün bilimsel kitapta atıf
Tanınmış ulusal yayınevleri tarafından yayınlanmış özgün bilimsel kitapta atıf
Güzel sanatlardaki eserlerin uluslararası kaynak veya yayın organlarında yer alması veya gösterime ya da dinletime girmesi
Güzel sanatlardaki eserlerin ulusal kaynak veya yayın organlarında yer alması veya gösterime ya da dinletime girmesi
Tebliğ Hakemli uluslararası bilimsel konferansta, sempozyumda veya kongrede sözlü olarak sunulan ve bunların kitabında yayınlanan tam bildiri
Ödül YÖK Yılın Doktora Tezi Ödülü
TÜBİTAK bilim ödülü
TÜBA Akademi Ödülü
TÜBİTAK TWAS veya Teşvik ödülü
TÜBİTAK Ufuk 2020 Programı eşik üstü ödülü
Yurtdışı kurum veya kuruluşlardan alınan bilim ödülü (Sürekli olarak verilen daha önce en az 5 kez verilmiş, ilgili kurum ve kuruluşun internet sayfasından duyurulan ve akademik ağırlıklı bir değerlendirme jürisi veya seçici kurulu olan)(Aynı çalışma veya
Yurtiçi kurum veya kuruluşlardan alınan bilim ödülü (Sürekli olarak verilen daha önce en az 5 kez verilmiş, ilgili kurum ve kuruluşun internet sayfasından duyurulan ve akademik ağırlıklı bir değerlendirme jürisi veya seçici kurulu olan)(Aynı çalışma veya
Uluslararası jurili sürekli düzenlenen güzel sanatlar etkinliklerinde veya yarışmalarda eserlere verilen uluslararası derece ödülü (mansiyon hariç)(Aynı çalışma veya eser nedeni ile alınan farklı ödüller için en fazla bir defa puanlama yapılır.)
Ulusal jurili sürekli düzenlenen güzel sanatlar etkinliklerinde veya yarışmalarda eserlere verilen uluslararası derece ödülü (mansiyon hariç)(Aynı çalışma veya eser nedeni ile alınan farklı ödüller için en fazla bir defa puanlama yapılır.)
Mevzuatı çerçevesinde, ilgili kuruluşlar (bakanlıklar, yerel yönetimler, meslek odaları, uluslararası kuruluşlar) tarafından sürekli düzenlenen planlama, mimarlık ve kentsel tasarım, peyzaj tasarımı, iç mimari tasarım, endüstri ürünleri tasarımı ve mimarl