Dr. Öğr. Üyesi Aylin Kont Özhan

Birim
:
Tıp Fakültesi / Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı
İŞ Adresi
: Adana Şehir Hastanesi
Telefon
:
+90--
Dahili
:
E-MAIL
:
akont@mersin.edu.tr
DİĞER E-MAIL
:
aylinkont@hotmail.com
OLUŞTURMA
:
2019-03-25 22:35:29
DÜZENLEME
:
2019-03-27 08:28:57
PUAN
:
3986
YABANCI DİL
:
İngilizce, İYİ, Diğer, 93,75


Derece Bölüm Üniversite/Kurum Yıl
TIPTA UZMANLIK ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ 2006
TIPTA YANDAL UZMANLIK ÇOCUK İMMÜNOLOJİ VE ALLERJİ ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ 2015
Tıpta Uzmanlık Tezi

1. Çocukluk Çağı Kronik Hepatit B Hastalığının Klinik Seyir ve Tedavisiyle Serum CD 95 (FAS) ve Nitrik Oksit Düzeyleri Arasındaki İlişkinin Belirlenmesi Danışman: Dr. Mehmet Yavuz Coşkun, Gaziantep Üniversitesi, Diğer, Tıp Bilimleri Anabilim Dalı, Gaziantep, Türkiye, 2007.

Theses_001.pdf

Uluslararası - SCI, SCI-Expanded, SSCI ve AHCI kategorisine giren 1300
2009
3. Alasehirli, B.; Balat, A.; Barlas, O.; KONT ÖZHAN, A. Nitric oxide synthase gene polymorphisms in children with minimal change nephrotic syndrome. PEDIATRICS INTERNATIONAL, 2009, 51, 75-78. 650 + 0
10.1111/j.1442-200X.2008.02655.x

2. Alasehirli, B.; Balat, A.; Barlas, O.; Kont, A. Nitric oxide synthasegene polymorphisms in children with minimal change nephrotic syndrome. WİLEY, 2009, 51, 75-78. 650 + 0
http://dx.doi.org/10.1111/j.1442-200X.2008.02655.x

Publications_001.pdf

2006
1. Baspinar, O.; KONT ÖZHAN, A.; Guler, E.; Kilinc, M.; Coskun, Y. Dextrocardia and Atrial Septal Aneurysm in a Child With McCune Albright Syndrome. THE ENDOCRİNOLOGİST, 2006, 16, 5-6. 0 + 0
10.1097/01.ten.0000197059.12042.27

Uluslararası - Uluslararası Diğer Indexlerde Taranan 80
1. Baspinar, O.; Kont, A.; Guler, E.; Kilinc, M.; Coskun, Y. Dextrocardia and Atrial Septal Aneurysm in a Child With McCune Albright Syndrome. OVİD TECHNOLOGİES (WOLTERS KLUWER HEALTH), 2006, 16, 5-6. 80 + 0
http://dx.doi.org/10.1097/01.ten.0000197059.12042.27

Uluslararası - ESCI kapsamındaki dergilerde yayımlanan tam makale 405
2018
2. Agin, M.; Tumgor, G.; Kont, A.; Karakoc, G.; Altintas, D.; Yılmaz, M. Endoscopic findings in patients with familial Mediterranean fever and dyspeptic symptoms. GASTROENTEROLOGY REVİEW, 2018, 13, 238-241. 195 + 0
http://dx.doi.org/10.5114/pg.2018.76954

Publications_003.pdf

2017
1. Şaşihüseyinoğlu, A.; Kont Özhan, A.; Serbes, M.; Ayçin Duyuler, G.; Bingöl, G.; Yılmaz, M.; Altıntaş, D. Çocukluk Yaş Grubunda Deri Testi ile Allerjen Duyarlılığının Dağılımı. TURKİSH NATİONAL SOCİETY OF ALLERGY AND CLİNİCAL IMMUNOLOGY, 2017, 15, 0-0. 210 + 0
http://dx.doi.org/10.21911/aai.24

Uluslararası - Alan endexleri 65
2018
1. AĞIN, M.; TÜMGÖR, G.; KONT ÖZHAN, A.; KARAKOÇ, G.; ALTINTAŞ, D.; YILMAZ, M. Endoscopic findings in patients with familial Mediterranean fever and dyspeptic symptoms. GASTROENTEROLOGY REVİEW, 2018, 13, 238-241. 65 + 0
Ulusal - ULAKBİM Tarafından Taranan 520
2018
3. KONT ÖZHAN, A.; DOĞRUEL, D.; ALTINTAŞ, D.; YILMAZ, M. Erken tip ilaç reaksiyonlarında beş yıllık Çukurova Üniversitesi Çocuk Alerji Kliniği deneyimi. EGE TIP DERGİSİ, 2018, 57, 136-141. 190 + 0
10.19161/etd.418143

2. Kont Özhan, A.; Doğruel, D.; Altıntaş, D.; Yılmaz, M. Erken tip ilaç reaksiyonlarında beş yıllık Çukurova Üniversitesi Çocuk Alerji Kliniği deneyimi . EGE TIP DERGİSİ, 2018, 57, 136-141. 190 + 0
Publications_004.pdf

2017
1. ŞAŞİHÜSEYİNOĞLU, A.; KONT ÖZHAN, A.; SERBES, M.; DUYULER, G.; BİNGÖL, G.; YILMAZ, M.; ALTINTAŞ, D. Çocukluk Yaş Grubunda Deri Testi ile Allerjen Duyarlılığının Dağılımı. ASTIM ALLERJİ İMMÜNOLOJİ, 2017, 15, 43-48. 140 + 0
10.21911/aai.24

Ulusal - Kitapta Bölüm Yazma 500
1. Kont Özhan, A. Reçete Örnekleri İle Aile Hekimleri İçin Pediatri Semptomdan Tanıya, ISBN: 978-605-258-111-7, Akademisyen Kitabevi, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: 300, 451 Sayfa, Türkçe, Ankara, Türkiye, 2018. 500
Ulusal - Bilimsel Kitap Yazma (Tez Hariç) 500
1. KONT ÖZHAN, A. Reçete Örnekleri İle Aile Hekimleri İçin Pediatri Semptomdan Tanıya, ISBN: 978-605-258-111-7, akademisyen kitapevi, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: , 300 Sayfa, Türkçe, , Türkiye, 2018. 0
Uluslararası - SCI/SCI-Exp. indexed - Poster 800

5. Karakoç, G.; Altıntaş, D.; Yılmaz, M.; Karagöz, D.; Kont, A., Can casein specific IgE levels predict oral desensitization results in children with persistent milk allergy. 2015 EAACI Annual Congress Barcelona, 2015-06-06, 2015-06-10, Barcelona, İspanya, 2015. 125

Scientific_Meetings_003.pdf

4. KArakoç, G.; KAragöz, D.; Altıntaş, D.; Yılmaz, M.; Duyuler, G.; Kont, A., Natural course of food allergy at the endof the 4 years of age: results of birthcohort study from Turkey. 2015 EAACI Annual Congress Barcelona, 2015-06-06, 2015-06-10, Barceloma, İspanya, 2015. 100

Scientific_Meetings_004.pdf

3. Kont Özhan, A.; Altıntaş, D.; Doğruel Karagöz, D.; Bingöl KArakoç, G.; Ayçin Duyuler, G.; Yılmaz, M., Evaluation of our drug allergy cases. 2015 EAACI Annual Congress Barcelona, 2015-06-06, 2015-06-10, Barcelona, İspanya, 2015. 212

Scientific_Meetings_005.pdf

2. Kont Ozhan, A.; Altıntaş, D.; Doğruel Karagöz, D.; Bingöl Karakoç, G.; Yılmaz, M., Adverse drug reactions during childhood: evaluation of 47 cases. 2013 EAACI Annual Congress Milan, 2013-06-22, 2013-06-26, Milan, İtalya, 2013. 225

Scientific_Meetings_001.pdf

1. Yılmaz, M.; Bingöl Karakoç, G.; Altıntaş, D.; Kont, A.; Doğruel, D.; Güneşer Kendirli, S., A case of Wiskott-Aldrich syndrome with a novel WASP gene mutation. 2013 EAACI Annual Cogress Milan, 2013-06-22, 2013-06-26, Milan, İtalya, 2013. 137

Scientific_Meetings_002.pdf

Ulusal - Özet - Poster 266

18. Şaşıhüseyinoğlu, A.; Kont Özhan, A.; Ağın, M.; Tümgör, G.; Doğruel, D.; Boldaş, Ü.; Serbes, M., Çölyak Hastalığında Allerjik duyarlılık Prevalansı. 24. Ulusal Allerji ve Klinik İmmünoloji Kongresi, 2017-11-18, 2017-11-22, Antalya, Türkiye, 2017. 15

Scientific_Meetings_006.pdf

17. Şaşıhüseyinoğlu, A.; Serbes, M.; Kont Özhan, A.; Duyuler, G.; Altıntaş, D.; Yılmaz, M., Nadir Görülen Bir Sendrom Netherton Sendromu. 22. Ulusal Allerji ve Klinik İmmünoloji Kongresi, 2015-11-28, 2015-12-02, Antalya, Türkiye, 2015. 16

16. Şaşıhüseyinoğlu, A.; Kont Özhan, A.; Serbes, M.; Duyuler, G.; Boldaş, Ü.; Bingöl, G.; Yılmaz, M., Çocukluk Yaş Grubunda Deri Testi ile Allerjen Duyarlılığının Dağılımı. 22. Ulusal Allerji ve Klinik İmmünoloji Kongresi, 2015-11-28, 2015-12-02, Antalya, Türkiye, 2015. 16

15. Serbes, M.; Şaşıhüseyinoğlu, Ş.; Kont, A.; Duyuler, G.; Yılmaz, M.; Altıntaş, D., Sistemik Lupus Eritematozus (SLE) ve Selektif İmmünglobulin A Eksiklikli Bir Çocuk Olgusu. 22. Ulusal Allerji ve Klinik İmmünoloji Kongresi, 2015-11-28, 2015-12-02, Antalya, Türkiye, 2015. 16

14. Serbes, M.; Şaşıhüseyinoğlu, Ş.; Kont, A.; Duyuler, G.; Sönmez, G.; Yılmaz, M.; Altıntaş, D., Cilt Abseleri ile Başvuran ve Erken Tanı Alan Kronik Granülomatöz Hastalık Olgusu. 22. Ulusal Allerji ve Klinik İmmünoloji Kongresi, 2015-11-28, 2015-12-02, Antalya, Türkiye, 2015. 15

13. Serbes, M.; Duyuler, G.; Kont, A.; Şaşıhüseyinoğlu, Ş.; Kula, N.; Yılmaz, M.; Altıntaş, D., Tekrarlayan Akciğer Enfeksiyonları ve Hışıltının Nadir Bir Nedeni Gastrik Volvulus. 22. Ulusal Allerji ve Klinik İmmünoloji Kongresi, 2015-11-28, 2015-12-02, Antalya, Türkiye, 2015. 15

12. Kont Özhan, A.; Altıntaş, D.; Doğruel Karagöz, D.; Bingöl, G.; Yılmaz, M.; Ayçin Duyuler, G.; Şaşıhüseyinoğlu, A., İlaç Allerji Olgularımızın Değerlendirilmesi. 22. Ulusal Allerji ve Klinik İmmünoloji Kongresi, 2015-11-28, 2015-12-02, Antalya, Türkiye, 2015. 18

11. Ayçin Duyuler, G.; Altıntaş, D.; Bingöl Karakoç, G.; Yılmaz, M.; Kont Özhan, A., Günlük Pratikte İnek Sütü Allerjisinde IgE-NonIgE Dağılımı ve Tanı Yöntemlerinin Katkısı. 10. Çocuk Alerji ve Astım Kongresi, 2015-04-16, 2015-04-19, Sakarya, Türkiye, 2015. 12

10. Bişgin, A.; Yılmaz, M.; Bingöl Karakoç, G.; Altıntaş, D.; Kont Özhan, A.; Ayçin, G., C2.4.14 Tüm Ekzom Dizi Analizi (WES) ile Tanımlanan TNFRSF6B Geni ile İlişkili Yeni Bir Primer İmmun Yetmezlik. 1. Klinik İmmünoloji Kongresi, 2015-04-09, 2015-04-12, Antalya, Türkiye, 2015. 11

9. Kont Özhan, A.; Yılmaz, M.; Bişgin, A.; Altıntaş, D.; Bingöl Karakoç, G.; Ayçin Duyuler, G., DOCK-8 Mutasyonu Saptanan Otozomal Resesif Hiperimmünglobulin-E Sendromlu Üç Olgu. 1. Klinik İmmünoloji Kongresi, 2015-04-09, 2015-04-12, Antalya, Türkiye, 2015. 21

8. Kont Özhan, A.; Yılmaz, M.; Bişgin, A.; Altıntaş, D.; Bingöl Karakoç, G.; Ayçin Duyuler, G., Yeni Bir Mutasyon Belirlenen Hiperimmünglobulin-E Sendromlu Olgu. 1. Klinik İmmünoloji Kongresi, 2015-04-09, 2015-04-12, Antalya, Türkiye, 2015. 21

7. Bişgin, A.; Yılmaz, M.; KAraer, K.; Altıntaş, D.; Bingöl Karakoç, G.; Kont, A.; Ayçin Duyuler, G., Primer İmmun Yetmezliklerin Moleküler Tanısının Gerekliliği Olgu Bazında. 21. Ulusal Allerji ve Klinik İmmünoloji Kongresi, 2014-09-25, 2014-09-29, Muğla, Türkiye, 2014. 7

6. Yılmaz, M.; Altıntaş, D.; Bingöl Karakoç, G.; Kont, A.; Güneşer Kendirli, S., Kliniğimizde İzlenen Herediter Anjioödemli Olguların Özellikleri. 20. Ulusal Allerji ve Klinik İmmünoloji Kongresi, 2013-11-02, 2013-11-06, Antalya, Türkiye, 2013. 15

5. Bingöl Karakoç, g.; Altıntaş, D.; Yılmaz, M.; Doğruel, D.; Kont, A., İnek Sütü Allerjisinde Oral Desensitizasyon Başarısı ile Kazein spIgE Düzeyi Arasındaki İlişki. 20. Ulusal Allerji ve Klinik İmmünoloji Kongresi, 2013-11-02, 2013-11-06, Antalya, Türkiye, 2013. 12

4. Kont Özhan, A.; Yılmaz, M.; Bingöl Karakoç, G.; Altıntaş, D.; Güneşer Kendirli, S., Epidermodisplazia Verrusiformis: Bir olgu sunumu. 19. Ulusal Allerji ve Klinik İmmünoloji Kongresi, 2012-11-07, 2012-11-11, Antalya, Türkiye, 2012. 22

3. Bingöl Karakoç, G.; Altıntaş, D.; Yılmaz, M.; Doğruel, D.; Kont, A., Çoklu Besin Allerjisi Nedeniyle Ağır Egzema, Astım, Anaflaksi, Vernal Konjüktivit Olan Hastada AntiIgE (Omalizumab) Tedavisinin Etkisi. 19. Ulusal Allerji ve Klinik İmmünoloji Kongresi, 2012-11-07, 2012-11-11, Antalya, Türkiye, 2012. 12

2. Yılmaz, M.; Altıntaş, D.; Bingöl Karakoç, G.; Doğruel, D.; Kont Özhan, A.; Topaloğlu, A.; Güneşer Kendirli, S., Yeni Bir Mutasyon Belirlenen Wiskott-Aldrich Sendromlu Olgu. 19. Ulusal Allerji ve Klinik İmmünoloji Kongresi, 2012-11-07, 2012-11-11, Antalya, Türkiye, 2012. 10

1. Yılmaz, M.; Tunç, A.; Bingöl Karakoç, G.; Altıntaş, D.; Doğruel, D.; Kont Özhan, A.; Güneşer Kendirli, S., Juvenil İdiopatik artritli hastalarda doğal seyir ve prognoz. 19. Ulusal Allerji ve Klinik İmmünoloji Kongresi, 2012-11-07, 2012-11-11, Antalya, Türkiye, 2012. 7

Ulusal - Araştırmacı 50

1. Sağlıklı Türk çocuklarında impuls osilometri referans değerlerinin belirlenmesi, BAP, Proje No: 2021-2-AP2-4429, 20000 TL, Araştırmacı, Devam ediyor... 50

FAALİYET TÜRÜ DETAYI
Proje TÜBİTAK 1001, 1003, 3501, 1505, COST, Uluslararası İkili İşbirliği Programları
TÜBİTAK 1005, 3001
TÜBİTAK 1002
H2020 Projesi
Diğer uluslararası özel veya resmi kurum ve kuruluşlar tarafından desteklenmiş ve destek süresi dokuz aydan az olmayan Ar-Ge niteliğini haiz proje
Diğer ulusal kamu veya özel kurum ve kuruluşlar tarafından desteklenmiş ve destek süresi 9 aydan az olmayan Ar-Ge niteliğini haiz proje
Araştırma Yurtdışı Araştırma
Yurtiçi Araştırma
Yayın SCI, SCI-Exp, SSCI ve AHCI kapsamındaki dergilerde yayımlanmış araştırma makalesi
SCI, SCI-Exp, SSCI ve AHCI kapsamındaki dergilerde yayınlanmış derleme veya kısa makale(editöre mektup, yorum, vaka takdimi, teknik not, araştırma notu, özet ve kitap kritiği)
Alan endexleri (ÜAK tarafından tanımlanan alanlar için) kapsamındaki dergilerde yayınlanmış araştırma makalesi
Alan endexleri (ÜAK tarafından tanımlanan alanlar için) kapsamındaki dergilerde yayınlanmış derleme veya kısa makale(editöre mektup, yorum, vaka takdimi, teknik not, araştırma notu, özet ve kitap kritiği)
Diğer uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan araştırma makalesi
ULAKBİM TR dizin tarafından taranan ulusal hakemli dergilerde yayınlanmış makale
SCI, SCI-Exp, SSCI ve AHCI kapsamındaki dergilerde editörlük ve editör kurulu üyeliği
Alan endexleri (ÜAK tarafından tanımlanan alanlar için) kapsamındaki dergilerde editörlük veya editör kurulu üyeliği
Diğer uluslararası hakemli dergilerde editörlük ve editör kurulu üyeliği
ULAKBİM TR dizin tarafından taranan ulusal hakemli dergilerde editörlük ve editör kurulu üyeliği
Tanınmış uluslararası yayınevleri tarafından yayınlanmış özgün bilimsel kitap
Tanınmış uluslararası yayınevleri tarafından yayınlanmış özgün bilimsel kitap editörlüğü
Tanınmış uluslararası yayınevleri tarafından yayınlanmış özgün bilimsel kitaplarda bölüm yazarlığı (Aynı kitapta en çok 2 bölüm değerlendirmeye alınır.)
Tanınmış ulusal yayınevleri tarafından yayınlanmış özgün bilimsel kitap
Tanınmış ulusal yayınevleri tarafından yayımlanmış özgün bilimsel kitaplarda bölüm yazarlığı (Aynı kitapta en çok 2 bölüm değerlendirmeye alınır.)
Uluslararası boyutta performansa dayalı yayımlanmış kişisel ses ve/veya görüntü kaydı
Uluslararası boyutta performansa dayalı yayımlanmış karma ses ve/veya görüntü kaydı
Ulusal boyutta performansa dayalı yayımlanmış kişisel ses ve/veya görüntü kaydı
Tasarım Endüstriyel, çevresel (bina, peyzaj ve iç mekan) veya grafiksel tasarım; sahne, moda(kumaş, aksesuar veya giysi tasarımı) veya çalgı tasarımı
Sergi Özgün yurtdışı bireysel etkinlik (sergi, bienal, trienal, gösteri, dinleti, festival ve gösterim)
Özgün yurtiçi bireysel etkinlik (sergi, bienal, trienal, gösteri, dinleti, festival ve gösterim)
Özgün yurtdışı grup/karma/toplu etkinlik (sergi, bienal, trienal, gösteri, dinleti, festival ve gösterim)
Özgün yurtiçi grup/karma/toplu etkinlik (sergi, bienal, trienal, gösteri, dinleti, festival ve gösterim)
Patent Uluslararası patent
Ulusal patent
Atıf SCI, SCI-Exp, SSCI ve AHCI kapsamındaki dergilerde yayınlanmış makalelerde atıf
Alan endeksleri(varsa) kapsamındaki dergilerde yayınlanmış makalelerde atıf
Diğer uluslararası hakemli dergilerde yayınlanmış makalelerde atıf
ULAKBİM tarafından taranan ulusal hakemli dergilerde yayınlanmış makalelerde atıf
Tanınmış uluslararası yayınevleri tarafından yayınlanmış özgün bilimsel kitapta atıf
Tanınmış ulusal yayınevleri tarafından yayınlanmış özgün bilimsel kitapta atıf
Güzel sanatlardaki eserlerin uluslararası kaynak veya yayın organlarında yer alması veya gösterime ya da dinletime girmesi
Güzel sanatlardaki eserlerin ulusal kaynak veya yayın organlarında yer alması veya gösterime ya da dinletime girmesi
Tebliğ Hakemli uluslararası bilimsel konferansta, sempozyumda veya kongrede sözlü olarak sunulan ve bunların kitabında yayınlanan tam bildiri
Ödül YÖK Yılın Doktora Tezi Ödülü
TÜBİTAK bilim ödülü
TÜBA Akademi Ödülü
TÜBİTAK TWAS veya Teşvik ödülü
TÜBİTAK Ufuk 2020 Programı eşik üstü ödülü
Yurtdışı kurum veya kuruluşlardan alınan bilim ödülü (Sürekli olarak verilen daha önce en az 5 kez verilmiş, ilgili kurum ve kuruluşun internet sayfasından duyurulan ve akademik ağırlıklı bir değerlendirme jürisi veya seçici kurulu olan)(Aynı çalışma veya
Yurtiçi kurum veya kuruluşlardan alınan bilim ödülü (Sürekli olarak verilen daha önce en az 5 kez verilmiş, ilgili kurum ve kuruluşun internet sayfasından duyurulan ve akademik ağırlıklı bir değerlendirme jürisi veya seçici kurulu olan)(Aynı çalışma veya
Uluslararası jurili sürekli düzenlenen güzel sanatlar etkinliklerinde veya yarışmalarda eserlere verilen uluslararası derece ödülü (mansiyon hariç)(Aynı çalışma veya eser nedeni ile alınan farklı ödüller için en fazla bir defa puanlama yapılır.)
Ulusal jurili sürekli düzenlenen güzel sanatlar etkinliklerinde veya yarışmalarda eserlere verilen uluslararası derece ödülü (mansiyon hariç)(Aynı çalışma veya eser nedeni ile alınan farklı ödüller için en fazla bir defa puanlama yapılır.)
Mevzuatı çerçevesinde, ilgili kuruluşlar (bakanlıklar, yerel yönetimler, meslek odaları, uluslararası kuruluşlar) tarafından sürekli düzenlenen planlama, mimarlık ve kentsel tasarım, peyzaj tasarımı, iç mimari tasarım, endüstri ürünleri tasarımı ve mimarl