Öğr.Gör.Dr. ALAİDDİN Koşar

Birim
:
Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu / İşletme Yönetimi
DOĞUM TARİHİ
:
13 Ağustos 1988
İŞ Adresi
: Mersin Üniversitesi Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu
Telefon
:
+90--
Dahili
:
16974
E-MAIL
:
alaiddinkosar@mersin.edu.tr
DİĞER E-MAIL
:
alaiddinkosar@mersin.edu.tr
OLUŞTURMA
:
2015-09-11 11:38:33
DÜZENLEME
:
2024-07-11 10:11:58
PUAN
:
7301
YABANCI DİL
:
İngilizce, , YDS, 66.25
İngilizce, , YÖKDİL, 88.75
İngilizce, B, Diğer, 88.75
Researcher ID
h-index
3
Scholar ID
Publons ID


Derece Bölüm Üniversite/Kurum Yıl
LİSE OSMAN ÖTKEN ANADOLU LİSESİ 2006
LİSANS İŞLETME BİLGİ YÖNETİMİ MERSİN ÜNİVERSİTESİ 2011
YÜKSEK LİSANS İŞLETME BİLGİ YÖNETİMİ MERSİN ÜNİVERSİTESİ 2014
DOKTORA İŞLETME MERSİN ÜNİVERSİTESİ 2022
İKİNCİ LİSANS KAMU YÖNETİMİ ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ 2024
Doktora Tezi

1. DEĞER-TATMİN-SADAKAT ZİNCİRİNDE DEĞİŞTİRME MALİYETİ VE ALTERNATİFLERİN ÇEKİCİLİĞİNİN ARACI ROLLERİ: GSM OPERATÖRÜ UYGULAMASI Danışman: Dr. Dr. Öğretim Üyesi Ümit Doğrul, Mersin Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İşletme Anabilim Dalı, Mersin, Türkiye, .

Theses_002.pdf

Yüksek Lisans Tezi

1. ÖRGÜT KÜLTÜRÜ VE İŞYERİNDE DIŞLANMA ARASINDAKİ İLİŞKİNİN MERSİN ÜNİVERSİTESİ'NDE ÇALIŞANLAR ÜZERİNDE İNCELENMESİ Danışman: Dr. Doç.Dr.Cemile ÇELİK, Mersin Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İşletme Anabilim Dalı, MERSİN, Türkiye, .

https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/">https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/

Görev Ünvanı Üniversite/Kurum Yıl
ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ MERSİN ÜNİVERSİTESİ 2013-11-24 - 2022-02-14
ÖĞRETİM GÖREVLİSİ DR. MERSİN ÜNİVERSİTESİ 2022-08-15 - Devam ediyor
Görev Ünvanı Görev Kurum/Diğer Yıl
KALİTE TEMSİLCİSİ İŞLETME BÖLÜM KALİTE TEMSİLCİSİ MERSİN ÜNİVERSİTESİ İŞLETME BÖLÜMÜ 2020-02-01 - 2022-02-14
Uluslararası - ULAKBİM Tarafından Taranan 0
2024
1. KOŞAR, A.; YAĞCI, A. Son ZAManlarda Tüketici Davranışları. İŞLETME ARAŞTIRMALARI DERGİSİ, 2024, 16, 437-446. 0 + 0
10.20491/isarder.2024.1801

Publications_011.pdf

Uluslararası - Uluslararası Diğer Indexlerde Taranan 1800
2022
9. Koşar, A.; Doğrul, Ü. Değer-Tatmin-Sadakat Zincirinde Değiştirme Maliyetleri ve Alternatiflerin Çekiciliğinin Aracılık Rolleri: GSM Operatörleri Uygulaması. BUSİNESS AND ECONOMİCS RESEARCH JOURNAL, 2022, 13, 707-724. 200 + 0
10.20409/berj.2022.398

Publications_010.pdf

8. Koşar, A. Mobil Bankacılık Uygulamasını Covid-19 Süreciyle Birlikte Kullanmaya Başlayan Bireysel Banka Müşterilerinin Davranışlarının İncelenmesi. AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER DERGİSİ, 2022, 24, 1006-1018. 200 + 0
https://doi.org/10.32709/akusosbil.947465

2021
7. Tüzün Rad, S.; Koşar, A. The Role of Producers’ Markets in Empowering Rural Women. TURKİSH JOURNAL OF AGRİCULTURAL ECONOMİCS, 2021, 27, 1-8. 200 + 0
https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/1271032

Publications_009.pdf

2020
6. Koşar, A. Cep Telefonu Markalarında İşletme İmajı ve Güvenilirliğinin, Algılanan Fiyat Adaletine Etkisi ve Müşteri Sadakatinin Aracılık Rolü. ÇAĞ ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER DERGİSİ, 2020, 17, 102-112. 200 + 0
Publications_007.pdf

5. Koşar, A. Satış Elemanlarının Performansının Eysenck’in Kişilik Tipleri Sınıflamasına Göre İncelenmesi. MANİSA CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER DERGİSİ, 2020, 18, 51-63. 200 + 0
http://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/1159152

Publications_006.pdf

2019
4. Çakıcı, A.; Koşar, A. A Comparative Study on the Amount of Tips Left by the Generations Based on the Personalized Bill Types. JOURNAL OF GLOBAL BUSİNESS INSİGHTS, 2019, 4, 48-58. 200 + 0
http://https://scholarcommons.usf.edu/globe/vol4/iss1/

Publications_003.pdf

3. Tor Kadıoğlu, C.; Koşar, A. NOMOFOBİKLİK DÜZEYİNİN A VE B TİPİ KİŞİLİKLER BAĞLAMINDA İNCELENMESİ VE İNTERNETTEN SATIN ALMA DAVRANIŞI ÜZERİNDEKİ ETKİSİ. ULUSLARARASI SOSYAL ARAŞTIRMALAR DERGİSİ, 2019, 12, 1212-1223. 200 + 0
http://dx.doi.org/10.17719/jisr.2019.3665

Publications_005.pdf

2017
2. Çakıcı, A.; Koşar, A.; Öztürk, L. GENERATIONAL PERCEPTIONS OF PRICE ENDING STRATEGIES: THE CASE OF MERSIN CITY. EURASIAN JOURNAL OF BUSINESS AND MANAGEMENT, 2017, 5, 82-92. 200 + 0
https://eurasianpublications.com/Eurasian-Journal-of-Business-and-Management/Vol.-5-No.3-2017/EJBM-8.pdf://

Publications_001.pdf

1. DOĞRUL, Ü.; KOŞAR, A. PERAKENDECİLİK SEKTÖRÜNDE TÜKETİCİLERİN KASİYERSİZ KASALARA ADAPTASYONUNU ETKİLEYEN FAKTÖRLERİN İNCELENMESİ ÜZERİNE AMPİRİK BİR ÇALIŞMA. INTERNATIONAL JOURNAL OF ECONOMIC AND ADMINISTRATIVE STUDIES, 2017, 16.UİK ÖZEL SAYISI, 101-116. 200 + 0
Publications_002.pdf

Uluslararası - Alan endexleri 200
2019
2. ÇAKİCİ, A.; KOŞAR, A. A comparative study on the amount of tips left by the generations based on the personalized bill types. JOURNAL OF GLOBAL BUSİNESS INSİGHTS, 2019, 4, 48-58. 100 + 0
2017
1. Cakici, A.; KOŞAR, A.; Öztürk, L. Generational Perceptions of Price Ending Strategies: The Case of Mersin City. EURASİAN JOURNAL OF BUSİNESS AND MANAGEMENT, 2017, 5, 82-92. 100 + 0
Ulusal - ULAKBİM Tarafından Taranan 400
2015
2. ÇELİK, C.; KOŞAR, A. ÖRGÜT KÜLTÜRÜ VE İŞYERİNDE DIŞLANMA ARASINDAKİ İLİŞKİ : MERSİN ÜNİVERSİTESİ ÇALIŞANLARI ÜZERİNDE BİR UYGULAMA. ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ DERGİSİ, 2015, 24, 47-62. 200 + 0
http://sosyalbilimler.cu.edu.tr/tr/detay.aspx?pageId=1500

1. ÇELİK, C.; KOŞAR, A. Örgüt Kültürü ve İşyerinde Dışlanma Arasındaki İlişki: Mersin Üniversitesi Çalışanları Üzerinde Bir Uygulama. ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ DEGİSİ, 2015, 24, 47-62. 200 + 0
Ulusal - Diğer 300
2020
3. Koşar, A. TÜKETİCİLERİN KORSAN VE ORİJİNAL YAZILIM KULLANMA NİYETLERİNİN VE ORİJİNAL YAZILIMI TERCİH ETME POTANSİYELLERİNİN FİYAT DEĞİŞKENİ BAĞLAMINDA İNCELENMESİ. OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ DERGİSİ, 2020, 4, 111-122. 100 + 0
Publications_008.pdf

2019
2. TOR KADIOĞLU, C.; KOŞAR, A. Nomofobiklik Düzeyinin A ve B Tipi Kişilikler Bağlamında İncelenmesi ve İnternetten Satın Alma Davranışı Üzerindeki Etkisi. THE JOURNAL OF INTERNATİONAL SOCİAL RESEARCH, 2019, 12, 1212-1223. 100 + 0
http://dx.doi.org/10.17719/jisr.2019.3665

2018
1. Koşar, A. Türkiye’nin Son 10 Yılda En Çok İhracat ve İthalat Yaptığı Ülkelerin Hiyerarşik Kümeleme Analizi İle Gruplandırılması ve Değerlendirilmesi. BUCAK İŞLETME FAKÜLTESİ DERGİSİ, 2018, 1, 17-28. 100 + 0
Publications_004.pdf

Ulusal - Alan endexleri 600
2022
6. KOŞAR, A. Mobil Bankacılık Uygulamasını Covid-19 Süreciyle Birlikte Kullanmaya Başlayan Bireysel Banka Müşterilerinin Davranışlarının İncelenmesi. AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER DERGİSİ, 2022, 24, 1006-1018. 100 + 0
5. KOŞAR, A.; DOĞRUL, Ü. Değer-Tatmin-Sadakat Zincirinde Değiştirme Maliyetleri ve Alternatiflerin Çekiciliğinin Aracılık Rolleri: GSM Operatörleri Uygulaması. BUSİNESS AND ECONOMİCS RESEARCH JOURNAL, 2022, 13, 707-724. 100 + 0
2021
4. KOŞAR, A. Perakendecilik: Türkiye ve Dünya'daki Gelişim Süreci. INTERNATİONAL JOURNAL OF DİSCİPLİNES ECONOMİCS & ADMİNİSTRATİVE SCİENCES STUDİES, 2021, 7, 440-449. 100 + 0
3. TÜZÜN RAD, S.; KOŞAR, A. The Role of Producers' Markets in Empowering Rural Women. TARIM EKONOMİSİ DERGİSİ, 2021, 27, 1-8. 100 + 0
2020
2. KOŞAR, A. Satış Elemanlarının Performansının Eysenck’in Kişilik Tipleri Sınıflamasına Göre İncelenmesi. MANİSA CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER DERGİSİ, 2020, 18, 51-63. 100 + 0
2017
1. DOĞRUL, Ü.; KOŞAR, A. Perakendecilik Sektöründe Tüketicilerin Kasiyersiz Kasalara Adaptasyonunu Etkileyen Faktörlerin İncelenmesi Üzerine Ampirik Bir Çalışma. ULUSLARARASI İKTİSADİ VE İDARİ İNCELEMELER DERGİSİ, 2017, , 101-116. 100 + 0
10.18092/ulikidince.323098

Ulusal - Endekste taranmıyor 300
2020
3. KOŞAR, A. Cep Telefonu Markalarında İşletme İmajı ve Güvenilirliğinin, Algılanan Fiyat Adaletine Etkisi ve Müşteri Sadakatinin Aracılık Rolü. ÇAĞ ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER DERGİSİ, 2020, 17, 102-112. 100 + 0
2. KOŞAR, A. Tüketicilerin Korsan ve Orijinal Yazılım Kullanma Niyetlerinin ve Orijinal Yazılımı Tercih Etme Potansiyellerinin Fiyat Değişkeni Bağlamında İncelenmesi. OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ DERGİSİ, 2020, 4, 111-122. 100 + 0
2018
1. KOŞAR, A. Türkiye’nin Son 10 Yılda En Çok İhracat ve İthalat Yaptığı Ülkelerin Hiyerarşik Kümeleme Analizi İle Gruplandırılması ve Değerlendirilmesi. BUCAK İŞLETME FAKÜLTESİ DERGİSİ, 2018, 1, 17-28. 100 + 0
Uluslararası - Kitapta Bölüm Yazma 2750
1. Koşar, A.; Tor Kadıoğlu, C. Yönetim, Liderlik ve Pazarlama, ISBN: 978-625-7139-42-7, İKSAD Publishing House, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: 1, 322 Sayfa, Türkçe, Ankara, Türkiye, 2020. 125
2. Koşar, A. Örnek Olaylarla Dijital Pazarlama Yönetimi, ISBN: 978-625-8275-87-2, Gazi Kitabevi, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: 500, 216 Sayfa, Türkçe, Ankara, Türkiye, 2022. 2500
3. Doğrul, Ü.; Koşar, A. Tüketimin Öteki Yüzü, ISBN: 978-625-8494-28-0, Gazi Kitabevi, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: 500, 218 Sayfa, Türkçe, Ankara, Türkiye, 2021. 125
Uluslararası - Bilimsel Kitap Yazma (Tez Hariç) 2750
1. KOŞAR, A. Pazarlama Alanında Uluslararası Akademik Çalışmalar, ISBN: 978-6256319-70-7, Serüven Yayınevi, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: , 120 Sayfa, Türkçe, Ankara, Türkiye, 2024. 0
2. KOŞAR, A.; TOR KADIOĞLU, C. Yönetim, Liderlik ve Pazarlama, ISBN: 978-625-7139-42-7, Iksad Yayınevi, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: , 322 Sayfa, Türkçe, , , 2020. 0
3. DOĞRUL, Ü.; KOŞAR, A. Tüketimin Öteki Yüzü, ISBN: 9786258494280, Gazi Kitabevi, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: , 218 Sayfa, Türkçe, , , 2021. 0
4. KOŞAR, A. ÖRNEK OLAYLARLA DİJİTAL PAZARLAMA YÖNETİMİ, ISBN: 978-625-8275-87-2, Gazi Kitabevi, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: , 216 Sayfa, Türkçe, , , 2022. 0
Uluslararası - Tam Metin - Sözlü 800

4. Koşar, A., SAĞLIK BİLİNCİ VE ÇEVRESEL KAYGININ ORGANİK GIDA SATIN ALMA NİYETİNE ETKİSİ: ORGANİK GIDA BİLGİSİNİN ARACI ROLÜ. 25. Pazarlama Kongresi, 2021-06-30, 2021-07-02, Mersin, Türkiye, 2021. 200

Scientific_Meetings_002.pdf

3. Koşar, A.; Tor Kadıoğlu, C.; Karaaslan, O., Mersin İli’nin Markalaşmasını Etkileyen Faktörlerin İncelenmesi. Futourism Congress, 2019-09-26, 2019-09-28, Mersin, Türkiye, 2019. 200

2. Koşar, A.; Karaaslan, O., Hizmet Pazarlaması Bağlamında Kişilerin Dövme Yaptırmasının Ardında Yatan Güdülerin İncelenmesi. XI.International Balkan and Eastern Social Sciences Congress Series, 2019-03-09, 2019-03-10, Tekirdağ, Türkiye, 2019. 200

http://www.ibaness.org/conferences/tekirdag_2019/ibaness_tekirdag_proceedings_draft.pdf

1. KOŞAR, A.; DEMİRCİOĞLU, P.; KARAASLAN, O., Materyalizm ve Hedonizmin Dürtüsel Satın Alma Davranışları Üzerindeki Etkisinin İncelenmesi. 3.Uluslararası Sosyal Bilimler Sempozyumu, 2017-10-26, 2017-10-29, Kahramanmaraş, Türkiye, 2017. 200

http://kayit.asoscongress.com/files/Maras_Sosyal_Beseri_Tam_Metin.pdf

Ulusal - Tam Metin - Sözlü 100

1. ŞAHİN, A.; KOŞAR, A.; KARAASLAN, O., TÜRKİYE’DE BANKALARIN KURUM İMAJINI VE BANKA MÜŞTERİLERİNİN SADAKATİNİ ETKİLEYEN FAKTÖRLER VE KURUM İMAJININ MÜŞTERİ SADAKATİNE ETKİSİ: MERSİN İLİNDE BİR ARAŞTIRMA. 15.Ulusal İşletmecilik Kongresi, 2016-05-26, 2016-05-28, iSTANBUL, Türkiye, 2016. 100

http://2016uik.istanbul.edu.tr/wp-content/uploads/2016/05/bildiri-kitap%C3%A7i%C4%9F%C4%B1.pdf

Ulusal - Özet - Sözlü 50

1. DOĞRUL, Ü.; KOŞAR, A., PERAKENDECİLİK SEKTÖRÜNDE TÜKETİCİLERİN KASİYERSİZ KASALARA ADAPTASYONUNU ETKİLEYEN FAKTÖRLERİN İNCELENMESİ ÜZERİNE AMPİRİK BİR ÇALIŞMA. 16. Ulusal İşletmecilik Kongresi, 2017-05-04, 2017-05-06, İzmir, Türkiye, 2017. 50

Scientific_Meetings_001.pdf

Uluslararası Dergi [Yıl, Adet] 0
1. BUCAK İşLETME FAKüLTESI DERGISI , [ 2024 : 1 ] . 0
2. VAN YüZüNCü YıL ÜNIVERSITESI İİBF DERGISI , [ 2024 : 1 ] . 0
3. İKTISADI VE İDARI YAKLAşıMLAR DERGISI , [ 2022 : 1 ] . 0
Ulusal Dergi [Yıl, Adet] 1
1. GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER DERGİSİ , [ 2023 : 1 ] . 1
1. Pazarlama ve Pazarlama Araştırmaları Derneği , Üye No: 2024, Türkiye, 2024-01-01-Devam ediyor.
FAALİYET TÜRÜ DETAYI
Proje TÜBİTAK 1001, 1003, 3501, 1505, COST, Uluslararası İkili İşbirliği Programları
TÜBİTAK 1005, 3001
TÜBİTAK 1002
H2020 Projesi
Diğer uluslararası özel veya resmi kurum ve kuruluşlar tarafından desteklenmiş ve destek süresi dokuz aydan az olmayan Ar-Ge niteliğini haiz proje
Diğer ulusal kamu veya özel kurum ve kuruluşlar tarafından desteklenmiş ve destek süresi 9 aydan az olmayan Ar-Ge niteliğini haiz proje
Araştırma Yurtdışı Araştırma
Yurtiçi Araştırma
Yayın SCI, SCI-Exp, SSCI ve AHCI kapsamındaki dergilerde yayımlanmış araştırma makalesi
SCI, SCI-Exp, SSCI ve AHCI kapsamındaki dergilerde yayınlanmış derleme veya kısa makale(editöre mektup, yorum, vaka takdimi, teknik not, araştırma notu, özet ve kitap kritiği)
Alan endexleri (ÜAK tarafından tanımlanan alanlar için) kapsamındaki dergilerde yayınlanmış araştırma makalesi
Alan endexleri (ÜAK tarafından tanımlanan alanlar için) kapsamındaki dergilerde yayınlanmış derleme veya kısa makale(editöre mektup, yorum, vaka takdimi, teknik not, araştırma notu, özet ve kitap kritiği)
Diğer uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan araştırma makalesi
ULAKBİM TR dizin tarafından taranan ulusal hakemli dergilerde yayınlanmış makale
SCI, SCI-Exp, SSCI ve AHCI kapsamındaki dergilerde editörlük ve editör kurulu üyeliği
Alan endexleri (ÜAK tarafından tanımlanan alanlar için) kapsamındaki dergilerde editörlük veya editör kurulu üyeliği
Diğer uluslararası hakemli dergilerde editörlük ve editör kurulu üyeliği
ULAKBİM TR dizin tarafından taranan ulusal hakemli dergilerde editörlük ve editör kurulu üyeliği
Tanınmış uluslararası yayınevleri tarafından yayınlanmış özgün bilimsel kitap
Tanınmış uluslararası yayınevleri tarafından yayınlanmış özgün bilimsel kitap editörlüğü
Tanınmış uluslararası yayınevleri tarafından yayınlanmış özgün bilimsel kitaplarda bölüm yazarlığı (Aynı kitapta en çok 2 bölüm değerlendirmeye alınır.)
Tanınmış ulusal yayınevleri tarafından yayınlanmış özgün bilimsel kitap
Tanınmış ulusal yayınevleri tarafından yayımlanmış özgün bilimsel kitaplarda bölüm yazarlığı (Aynı kitapta en çok 2 bölüm değerlendirmeye alınır.)
Uluslararası boyutta performansa dayalı yayımlanmış kişisel ses ve/veya görüntü kaydı
Uluslararası boyutta performansa dayalı yayımlanmış karma ses ve/veya görüntü kaydı
Ulusal boyutta performansa dayalı yayımlanmış kişisel ses ve/veya görüntü kaydı
Tasarım Endüstriyel, çevresel (bina, peyzaj ve iç mekan) veya grafiksel tasarım; sahne, moda(kumaş, aksesuar veya giysi tasarımı) veya çalgı tasarımı
Sergi Özgün yurtdışı bireysel etkinlik (sergi, bienal, trienal, gösteri, dinleti, festival ve gösterim)
Özgün yurtiçi bireysel etkinlik (sergi, bienal, trienal, gösteri, dinleti, festival ve gösterim)
Özgün yurtdışı grup/karma/toplu etkinlik (sergi, bienal, trienal, gösteri, dinleti, festival ve gösterim)
Özgün yurtiçi grup/karma/toplu etkinlik (sergi, bienal, trienal, gösteri, dinleti, festival ve gösterim)
Patent Uluslararası patent
Ulusal patent
Atıf SCI, SCI-Exp, SSCI ve AHCI kapsamındaki dergilerde yayınlanmış makalelerde atıf
Alan endeksleri(varsa) kapsamındaki dergilerde yayınlanmış makalelerde atıf
Diğer uluslararası hakemli dergilerde yayınlanmış makalelerde atıf
Detay
çelik, C.; Koşar, A. Örgüt Kültürü ve İşyerinde Dışlanma Arasındaki İlişki: Mersin Üniversitesi Çalışanları Üzerinde Bir Uygulama. ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ DEGİSİ, 2015, 24, 47-62,
Yazar Sayısı: 2, Atıf Sayısı: 1
Koşar, A. Mobil Bankacılık Uygulamasını Covid-19 Süreciyle Birlikte Kullanmaya Başlayan Bireysel Banka Müşterilerinin Davranışlarının İncelenmesi. AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER DERGİSİ, 2022, 24, 1006-1018,
https://doi.org/10.32709/akusosbil.947465

Yazar Sayısı: 1, Atıf Sayısı: 1
Koşar, A. Türkiye’nin Son 10 Yılda En Çok İhracat ve İthalat Yaptığı Ülkelerin Hiyerarşik Kümeleme Analizi İle Gruplandırılması ve Değerlendirilmesi. BUCAK İŞLETME FAKÜLTESİ DERGİSİ, 2018, 1, 17-28,
Publications_004.pdf
Yazar Sayısı: 1, Atıf Sayısı: 1
Doğrul, .; Koşar, A. PERAKENDECİLİK SEKTÖRÜNDE TÜKETİCİLERİN KASİYERSİZ KASALARA ADAPTASYONUNU ETKİLEYEN FAKTÖRLERİN İNCELENMESİ ÜZERİNE AMPİRİK BİR ÇALIŞMA. INTERNATIONAL JOURNAL OF ECONOMIC AND ADMINISTRATIVE STUDIES, 2017, 16.UİK ÖZEL SAYISI, 101-116,
Publications_002.pdf
Yazar Sayısı: 2, Atıf Sayısı: 1
ULAKBİM tarafından taranan ulusal hakemli dergilerde yayınlanmış makalelerde atıf
Tanınmış uluslararası yayınevleri tarafından yayınlanmış özgün bilimsel kitapta atıf
Detay
Koşar, A. Mobil Bankacılık Uygulamasını Covid-19 Süreciyle Birlikte Kullanmaya Başlayan Bireysel Banka Müşterilerinin Davranışlarının İncelenmesi. AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER DERGİSİ, 2022, 24, 1006-1018,
https://doi.org/10.32709/akusosbil.947465

Yazar Sayısı: 1, Atıf Sayısı: 1
Tanınmış ulusal yayınevleri tarafından yayınlanmış özgün bilimsel kitapta atıf
Güzel sanatlardaki eserlerin uluslararası kaynak veya yayın organlarında yer alması veya gösterime ya da dinletime girmesi
Güzel sanatlardaki eserlerin ulusal kaynak veya yayın organlarında yer alması veya gösterime ya da dinletime girmesi
Tebliğ Hakemli uluslararası bilimsel konferansta, sempozyumda veya kongrede sözlü olarak sunulan ve bunların kitabında yayınlanan tam bildiri
Ödül YÖK Yılın Doktora Tezi Ödülü
TÜBİTAK bilim ödülü
TÜBA Akademi Ödülü
TÜBİTAK TWAS veya Teşvik ödülü
TÜBİTAK Ufuk 2020 Programı eşik üstü ödülü
Yurtdışı kurum veya kuruluşlardan alınan bilim ödülü (Sürekli olarak verilen daha önce en az 5 kez verilmiş, ilgili kurum ve kuruluşun internet sayfasından duyurulan ve akademik ağırlıklı bir değerlendirme jürisi veya seçici kurulu olan)(Aynı çalışma veya
Yurtiçi kurum veya kuruluşlardan alınan bilim ödülü (Sürekli olarak verilen daha önce en az 5 kez verilmiş, ilgili kurum ve kuruluşun internet sayfasından duyurulan ve akademik ağırlıklı bir değerlendirme jürisi veya seçici kurulu olan)(Aynı çalışma veya
Uluslararası jurili sürekli düzenlenen güzel sanatlar etkinliklerinde veya yarışmalarda eserlere verilen uluslararası derece ödülü (mansiyon hariç)(Aynı çalışma veya eser nedeni ile alınan farklı ödüller için en fazla bir defa puanlama yapılır.)
Ulusal jurili sürekli düzenlenen güzel sanatlar etkinliklerinde veya yarışmalarda eserlere verilen uluslararası derece ödülü (mansiyon hariç)(Aynı çalışma veya eser nedeni ile alınan farklı ödüller için en fazla bir defa puanlama yapılır.)
Mevzuatı çerçevesinde, ilgili kuruluşlar (bakanlıklar, yerel yönetimler, meslek odaları, uluslararası kuruluşlar) tarafından sürekli düzenlenen planlama, mimarlık ve kentsel tasarım, peyzaj tasarımı, iç mimari tasarım, endüstri ürünleri tasarımı ve mimarl