Prof.Dr. DURMUŞ ALİ ARSLAN

Birim
:
Fen - Edebiyat Fakültesi / Genel Sosyoloji ve Metodoloji Anabilim Dalı
DOĞUM TARİHİ
:
22 Aralık 1971
İŞ Adresi
: Mersin Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Çiftlikköy Kampüsü 33343 Yenişehir/ Mersin
GSM
:
+90-553-6660606
Telefon
:
+90-324-3610001
Dahili
:
14813
Faks
:
+90-324-3610046
E-MAIL
:
aliarslan@mersin.edu.tr
DİĞER E-MAIL
:
cimderaslan@hotmail.com
DİĞER E-MAIL
:
cimderaslan@hotmail.com
OLUŞTURMA
:
2015-05-24 10:17:20
DÜZENLEME
:
2020-04-12 16:53:50
PUAN
:
95108
YABANCI DİL
:


Derece Bölüm Üniversite/Kurum Yıl
LİSANS SOSYOLOJİ SELÇUK ÜNİVERSİTESİ 1992
YÜKSEK LİSANS SOSYOLOJİ / SOSYAL BİLİMLERDE ARAŞTIRMA YÖNTEM VE TEKNİKLİERİ SURREY ÜNİVERSİTESİ 1995
DOKTORA SOSYOLOJİ / SİYASET BİLİM SURREY ÜNİVERSİTESİ 1999
Görev Ünvanı Üniversite/Kurum Yıl
ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ 1993-06-01 - 2000-06-02
YARDIMCI DOÇENT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ, FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ, SOSYOLOJİ BÖLÜMÜ 2000-06-03 - 2003-10-05
YARDIMCI DOÇENT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ, EĞİTİM FAKÜLTESİ 2003-10-06 - 2006-11-30
YARDIMCI DOÇENT MERSİN ÜNİVERSİTESİ, FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ, SOSYOLOJİ BÖLÜMÜ 2006-12-01 - 2012-03-21
DOÇENT MERSİN ÜNİVERSİTESİ, FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ, SOSYOLOJİ BÖLÜMÜ 2012-03-22 - Devam ediyor
BAŞ TETKİKÇİ MERSİN ÜNİVERSİTESİ 2012-08-20 - Devam ediyor
PROFESÖR MERSİN ÜNİVERSİTESİ 2017-09-20 - Devam ediyor
Görev Ünvanı Görev Kurum/Diğer Yıl
REKTÖR DANIŞMANI 2017-10-06 - Devam ediyor
FAKÜLTE KURULU ÜYESİ FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ 2017-10-04 - 2020-10-04
KOMİSYON ÜYESİ AKADEMİK TEŞVİK DÜZENLEME, DENETLEME VE İTİRAZ KOMİSYONU 2017-01-03 - 2019-01-03
KOMİSYON ÜYESİ AKADEMİK TEŞVİK DÜZENLEME, DENETLEME VE İTİRAZ KOMİSYONU 2017-01-03 - 2019-01-03
MERKEZ YÖNETİM KURULU ÜYESİ YÖRÜK KÜLTÜRÜ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ 2016-11-04 - 2019-11-04
MERKEZ MÜDÜRÜ YÖRÜK KÜLTÜRÜ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ 2016-11-04 - 2019-11-04
ETİK KURUL ÜYESİ ÜNİVERSİTE YAŞAMI ETİK KURULU 2016-11-02 - 2019-11-02
BÖLÜM BAŞKANI YARDIMCISI BÖLÜM BAŞKANI YARDIMCISI 2012-06-15 - 2014-06-14
DEKAN YARDIMCISI DEKAN YARDIMCISI 2005-08-03 - 2006-06-11
BÖLÜM BAŞKANI ORTAÖĞRETİM SOSYAL ALANLAR EĞİTİMİ BÖLÜMÜ BÖLÜM BAŞKANI 2004-03-17 - 2005-10-04
DEKAN YARDIMCISI DEKAN YARDIMCISI 2003-11-07 - 2005-08-02
Uluslararası - Uluslararası Diğer Indexlerde Taranan 8600
2019
43. ARSLAN, D. Dünyada Ve Türkiye’de Medya Ve İslamofobi. HUMAN – WORLD JOURNAL OF HUMAN SCİENCES - İNSAN – DÜNYA İNSAN BİLİMLERİ DERGİSİ, 2019, 2019, 28-52. 200 + 0
Publications_006.pdf

2018
42. ARSLAN, D.; ARSLAN, G. DÜNDEN BUGÜNE BODRUM’DA SİYASAL YAŞAM: YEREL SEÇİM SONUÇLARI TEMELİNDE BODRUM’UN SİYASİ YAPISININ SOSYOLOJİK ANALİZİ . TÜRKİYE SİYASET BİLİMİ DERGİSİ, 2018, 1, 71-98. 200 + 0
http://iibfdergi.bozok.edu.tr/

41. Arslan, D.; Arslan, G. Presidential system in Turkey and the influence of the migration on the political attitudes and behaviour of the individuals: Mersin case study. INTERNATİONAL JOURNAL OF HUMAN SCİENCES, 2018, 15, 1216-1248. 200 + 0
http://dx.doi.org/10.14687/jhs.v15i2.5405

Publications_007.pdf

2017
40. Arslan, D.; Çağrıcı, A. Sociological analysis of Democratic Party MPs from the perspective of Elite theory

Elit teorisi perspektifinden Demokrat Parti milletvekillerinin sosyolojik analizi. JOURNAL OF HUMAN SCİENCES, 2017, 14, 914-914. 200 + 0

http://dx.doi.org/10.14687/jhs.v14i1.4472

Publications_005.pdf

2016
39. ARSLAN, D. Adana’nın demografik yapısının sosyolojik tahlili. INTERNATİONAL JOURNAL OF HUMAN SCİENCES, 2016, 13, 3768-3793. 200 + 0
https://www.j-humansciences.com/ojs/index.php/IJHS/article/view/4047

38. ARSLAN, D. ÇOK PARTİLİ DÖNEM TÜRK SİYASİ HAYATINDA KOCAELİ MİLLETVEKİLLERİ: ÇOK PARTİLİ DÖNEM KOCAELİ MİLLETVEKİLLERİNİN SOSYOLOJİK PROFİLLERİ. EURASİAN ACADEMY OF SCİENCES SOCİAL SCİENCES JOURNAL, 2016, 9, 69-111. 200 + 0
http://socialsciences.eurasianacademy.org/eng/

Publications_002.pdf

37. Çağlayandereli, M.; ARSLAN, D. Adalet algısı ve yaşam kalitesi üzerine sosyolojik bir araştırma. ULUSLARARASI AVRASYA SOSYAL BİLİMLER DERGİSİ (INTERNATİONAL JOURNAL OF EURASİA SOCİAL SCİENCES), 2016, 7, 319-347. 200 + 0
http://www.ijoess.com/SonSayi.aspx

Publications_004.pdf

36. ARSLAN, D. Karadeniz’in en önemli metropollerinden Samsun’un merkez ilçesi Canik’in demografik yapısının sosyolojik tahlili. KARADENİZ ARAŞTIRMALARI (BALKAN, KAFKAS, DOĞU AVRUPA VE ANADOLU İNCELEMELERİ) DERGİSİ, 2016, 51, 317-335. 200 + 0
http://karam.org.tr/SonSayi.aspx

Publications_003.pdf

2015
35. Arslan, D. Üçüncü bin yılda Adana milletvekilleri. International Journal of Human Sciences. INTERNATIONAL JOURNAL OF HUMAN SCIENCES, 2015, 12, 582-625. 200 + 0
34. Arslan, D. Çok Partili Dönem Türk siyasal hayatında Antalya milletvekilleri. EURASİAN ACADEMY OF SCİENCES, SOCİAL SCİENCES JOURNAL, 2015, 3, 33-62. 200 + 0
33. Arslan, D. YEREL SEÇİM SONUÇLARI TEMELİNDE SARAYÖNÜ’NÜN SOSYOPOLİTİK YAPISI. CAPPADOCİA: JOURNAL OF HİSTORY AND SOCİAL SCİENCES, 2015, 4, 19-61. 200 + 0
http://www.cahij.com/DergiDetay.aspx?ID=51&Detay=Abstract

32. Arslan, D. KIRSAL TÜRKİYE’DE, GEÇMİŞTEN GELECEĞE KADIN, EVLİLİK VE AİLE. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ, ULUSLARARASI TÜRKİYAT ARAŞTIRMALARI DERGİSİ, 2015, 37, 629-694. 200 + 0
http://sutad.selcuk.edu.tr/sutad

31. Arslan, D. ÇOK PARTİLİ DÖNEM TÜRK SİYASİ TARİHİNDE BİTLİS MİLLETVEKİLLERİ. AKADEMİK BAKIŞ, İKTİSAT VE GİRİŞİMCİLİK ÜNİVERSİTESİ, TÜRK DÜNYASI KIRGIZ-TÜRK SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ, ULUSLARARASI SOSYAL BİLİMLER E-DERGİSİ, 2015, 47, 71-97. 200 + 0
http://www.akademikbakis.org/?sayfa=dergiayrinti&no=569&icerik=cok-partili-donem-turk-siyasi-tarihinde-bitlis-milletvekilleri&kategori=siyaset-bilimi-ve-politika

30. Arslan, D. Genel seçim sonuçları temelinde Üsküdar’ın siyasi yapısının sosyolojik analizi.. UHBAB ULUSLARARASI HAKEMLİ BEŞERİ VE AKADEMİK BİLİMLER DERGİSİ, 2015, 4, 186-213. 200 + 0
29. ARSLAN, D. Türk toplumunda aile kurumunun dünü, bugünü ve yarını.. ULUSLARARASI AİLE ÇOCUK VE EĞİTİM DERGİSİ, 2015, 6, 149-172. 200 + 0
http://aceddergisi.com/index.php?sayfa=dergiayrinti&no=52&icerik=turk-toplumunda-aile-kurumunun-dunu-bugunu-ve-yarini&kategori=aile-ve-cocuk

28. Arslan, D. ÇOK PARTİLİ DÖNEMDE, GENEL SEÇİM SONUÇLARI TEMELİNDE MERSİN’İN SİYASİ YAPISI. UHBAB ULUSLARARASI HAKEMLİ BEŞERİ VE AKADEMİK BİLİMLER DERGİSİ, 2015, 4, 129-187. 200 + 0
http://www.uhbabdergisi.com/dergi/9be25UHBAB%2012.pdf

27. ARSLAN, D. Yerel Seçim Sonuçları Temelinde Üsküdar’ın Siyasi Yapısının Sosyolojik Analizi . KARADENİZ ARAŞTIRMALARI, 2015, 47, 113-150. 200 + 0
http://karam.org.tr/DergiTamDetay.aspx?ID=906&Detay=Ozet

2014
26. ARSLAN, D. HALK, İKTİDAR VE İKTİDAR SEÇKİNLERİ: MERSİN ARAŞTIRMASI. ULUSLARARASI AVRASYA SOSYAL BİLİMLER DERGİSİ, 2014, 5, 19-35. 200 + 0
http://www.ijoess.com/Makaleler/938543232_19-35%20durmu%C5%9F%20ali%20arslan.pdf

25. ARSLAN, D. Siyaset sosyolojisi perspektifinden 2009 ve 2014 yerel seçimlerinin karşılaştırmalı incelemesi. AKADEMİK BAKIŞ ULUSLARARASI HAKEMLİ SOSYAL BİLİMLER DERGİSİ, 2014, 43, 1-27. 200 + 0
http://www.akademikbakis.org/dergi//siyaset-sosyolojisi-perspektifinden201406.pdf

24. ARSLAN, D. Çok Partili Dönem Tokat milletvekillerinin sosyolojik profilleri. KARADENİZ ARAŞTIRMALARI (BALKAN, KAFKAS, DOĞU AVRUPA VE ANADOLU İNCELEMELERİ) DERGİSİ, 2014, 43, 117-150. 200 + 0
http://karam.org.tr/English/Anasayfa.aspx

2013
23. ARSLAN, D. Kıbrıs dışında yaşayan Kıbrıslı Türkler’in sorunları: İngiltere, Londra-Lewisham örneği. AKADEMİK BAKIŞ ULUSLARARASI SOSYAL BİLİMLER E-DERGİSİ, 2013, 34, 1-21. 200 + 0
http://www.akademikbakis.org/eskisite/34/01.htm

22. ARSLAN, D. Yerel seçim sonuçları temelinde Tokat’ın siyasi yapısı. INTERNATİONAL JOURNAL OF HUMAN SCİENCES, 2013, 10, 555-609. 200 + 0
http://www.j-humansciences.com/

21. ARSLAN, D. Geçmişten günümüze Artvin milletvekilleri: 1946’dan bugüne artvin milletvekillerinin sosyolojik analizi. KARADENİZ ARAŞTIRMALARI (BALKAN, KAFKAS, DOĞU AVRUPA VE ANADOLU İNCELEMELERİ) DERGİSİ, 2013, 36, 43-70. 200 + 0
http://www.karam.org.tr/DergiTamDetay.aspx?ID=628&Detay=Ozet

2012
20. ARSLAN, D. Yerel seçim sonuçları temelinde Mersin’in siyasi yapısı. NTERNATİONAL JOURNAL OF HUMAN SCİENCES, 2012, 9, 916-968. 200 + 0
19. ARSLAN, D. Mersin Milletvekilleri’nin sosyolojik profilleri. ULUSLARARASI İNSAN BİLİMLERİ DERGİSİ, 2012, 9, 587-622. 200 + 0
2007
18. ARSLAN, D. Yarının Türk ögretmenleri: Ilkögretim Ögretmen Adaylarının Sosyolojik Profilleri,. ULUSLARARASI İNSAN BİLİMLERİ DERGİSİ, 2007, 4, 1-14. 200 + 0
17. ARSLAN, D. 12 Eylül 1980 Askeri Müdahalesi Sonrası Türkiye’nin Siyasi Yapısı. AKADEMİK BAKIŞ, İKTİSAT VE GİRİŞİMCİLİK ÜNİVERSİTESİ, TÜRK DÜNYASI KIRGIZ-TÜRK SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ, ULUSLARARASI SOSYAL BİLİMLER E-DERGİSİ, 2007, 2007, 1-29. 200 + 0
16. ARSLAN, D. 1963’ten Günümüze Yerel Seçim Sonuçları Temelinde Türkiye’nin Siyasi Yapısı. JOURNAL OF HUMAN SCİENCES, 2007, 4, 1-32. 200 + 3
2006
15. ARSLAN, D. SINIF TEORİSİNİN AÇMAZLARI VE İKTİDAR ANALİZİNDE BİR ALTERNATİF OLARAK ELİT TEORİSİ. FIRAT ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER DERGİSİ, 2006, 16, 363-382. 200 + 3
14. ARSLAN, D. Geçmişten Geleceğe Denizli Milletvekilleri . AKADEMİK BAKIŞ, İKTİSAT VE GİRİŞİMCİLİK ÜNİVERSİTESİ, TÜRK DÜNYASI KIRGIZİSTAN-CELALABAD İŞLETME FAKÜLTESİ, ULUSLARARASI SOSYAL BİLİMLER DERGİSİ, 2006, 11, 1-20. 200 + 3
2005
13. ARSLAN, D. Türkiye’de medya-toplum ilişkisi ve medyanın profesyonellik etiği üzerine sosyolojik bir değerlendirme. AKADEMİK BAKIŞ, İKTİSAT VE GİRİŞİMCİLİK ÜNİVERSİTESİ, TÜRK DÜNYASI KIRGIZ-TÜRK SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ, ULUSLARARASI SOSYAL BİLİMLER E-DERGİSİ, 2005, 5, 1-9. 200 + 0
2004
12. ARSLAN, D. A Different Modernisation Experience: Turkish Modernization and the Army. ULUSLARARASI İNSAN BİLİMLERİ DERGİSİ, 2004, 1, 1-24. 200 + 0
11. ARSLAN, D. GÜNÜMÜZ TÜRKİYE’SİNDE MEDYA GERÇEĞİ. ULUSLARARASI İNSAN BİLİMLERİ DERGİSİ, 2004, 1, 1-14. 200 + 0
10. ARSLAN, D. BİR SOSYOLOJİK OLGU OLARAK TELEVİZYON. ULUSLARARASI İNSAN BİLİMLERİ DERGİSİ, 2004, 1, 1-17. 200 + 0
9. ARSLAN, D. Medyanın Gücünün Sosyolojik Temelleri. ISGUC THE JOURNAL OF INDUSTRİAL RELATİONS AND HUMAN RESOURCES, 2004, 6, 1-12. 200 + 3
http://dergipark.gov.tr/isguc

8. ARSLAN, D. Bir Ankara Köyü (Kavaközü)’nün Sosyolojik Incelemesi. ERCİYES ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ DERGİSİ, 2004, 2, 53-70. 200 + 0
7. ARSLAN, D. Türkiye’de İktidarın Sosyolojik Anatomisi ve Türk İktidar Seçkinleri. DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ DERGİSİ, 2004, 6, 1-25. 200 + 3
6. ARSLAN, D. Türk İktidar Seçkinleri. AKADEMİK BAKIŞ, TÜRK DÜNYASI CELALABAD İŞLETME FAKÜLTESİ SOSYAL BİLİMLER DERGİSİ, 2004, 3, 1-9. 200 + 0
5. ARSLAN, D. Türk Siyasi Elitleri Arasında Kadının Temsili. AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER DERGİSİ, 2004, 6, 102-121. 200 + 3
4. ARSLAN, D. Temel Sorunları ve Açılımları ile Sınıf Teorisi, Sınıf Bilinci ve Orta Sınıflar. KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ DERGİSİ,, 2004, 2, 126-143. 200 + 0
2003
3. ARSLAN, D. Esitsizligin Teorik Temelleri: Elit Teorisi. KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ DERGİSİ,, 2003, 2003, 115-135. 200 + 0
2002
2. ARSLAN, D. Medyanın birey, toplum ve kültür üzerine etkileri. INTERNATİONAL JOURNAL OF HUMAN SCİENCES, 2002, 1, 1-1. 200 + 0
hthttp://www.j-humansciences.comtp://

Publications_001.pdf

2001
1. ARSLAN, D. Cumhuriyet Dönemi (1920-1995) Türk Siyasi Elitlerinin Toplumsal Profili. SOSYAL BİLİMLER DERGİSİ (OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ), 2001, 2, 5-16. 200 + 3
Uluslararası - Alan endexleri 1000
2018
10. ARSLAN, D.; ARSLAN, G. Türkiye’de Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi temelinde göçün bireylerin siyasi tutum ve davranışları üzerindeki etkisi: Mersin örneği. INTERNATİONAL JOURNAL OF HUMAN SCİENCES, 2018, 15, -. 100 + 0
2015
9. ARSLAN, D.; ARSLAN, G. Kırsal Türkiye’xxde Geçmişten Geleceğe Kadın, Evlilik ve Aile. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ TÜRKİYAT ARAŞTIRMALARI DERGİSİ, 2015, , 629-684. 100 + 0
2007
8. ARSLAN, D. 1963’ten Günümüze Yerel Seçim Sonuçları Temelinde Türkiye’nin Siyasi Yapısı. INTERNATİONAL JOURNAL OF HUMAN SCİENCES, 2007, , -. 100 + 0
7. ARSLAN, D. 1950’xxden 12 Eylül Askeri Müdahalesine Genel Seçim Sonuçları Temelinde Türkiye’xxnin Siyasi Yapısı. INTERNATİONAL JOURNAL OF HUMAN SCİENCES, 2007, 4, -. 100 + 0
2006
6. ARSLAN, D. Geçmişten Geleceğe Denizli Milletvekilleri. AKADEMİK BAKIŞ, İKTİSAT VE GİRİŞİMCİLİK ÜNİVERSİTESİ, TÜRK DÜNYASI KIRGIZİSTAN-CELALABAD İŞLETME FAKÜLTESİ, 2006, , -. 100 + 0
2005
5. ARSLAN, D. Elite Theory Applied to Turkish Society. INTERNATİONAL JOURNAL OF HUMAN SCİENCES, 2005, 2, -. 100 + 0
2004
4. ARSLAN, D. Emergence of Turkish Bourgeoisie and business-political relations in Turkey. INTERNATİONAL JOURNAL OF HUMAN SCİENCES, 2004, 1, 1-9. 100 + 0
3. ARSLAN, D. Türkiye’de İktidarın Sosyolojik Anatomisi ve Türk İktidar Seçkinleri. DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ DERGİSİ, 2004, , -. 100 + 0
2. ARSLAN, D. Türk Siyasi Elitleri Arasında Kadının Temsili. AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER DERGİSİ, 2004, , -. 100 + 0
2000
1. ARSLAN, D. Cumhuriyet Dönemi (1920-1995)Türk Siyasi Elitlerinin Toplumsal Profili. OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER DERGİSİ, 2000, , -. 100 + 0
Uluslararası - Endekste taranmıyor 100
2018
1. ARSLAN, D.; ARSLAN, G.; ÇAKIR, H. Dünden Bugüne Bodrum’da Siyasal Hayat: Yerel Seçim Sonuçları Temelinde Bodrum’un Siyasi Yapısının Sosyolojik Analizi. TÜRKİYE SİYASET BİLİMİ DERGİSİ, 2018, 1, 71-98. 100 + 0
Uluslararası - Art Index (Art Research Database, EBSCO) 200
2006
2. ARSLAN, D. Sınıf Teorisinin Açmazları ve İktidar Analizinde Bir Alternatif Olarak Elit Teorisi. FIRAT ÜNİVERSİTESİ, SOSYAL BİLİMLER DERGİSİ, 2006, 16, -. 100 + 0
2004
1. ARSLAN, D. Medyanın Gücünün Sosyolojik Temelleri. İŞ-GÜÇ ENDÜSTRİ İLİŞKİLERİ VE İNSAN KAYNAKLARI DERGİSİ, 2004, , -. 100 + 0
Ulusal - ULAKBİM Tarafından Taranan 200
2003
1. ARSLAN, D. Bir Köy Sosyolojisi Çalışması: Kavaközü Köyü’xxnün Sosyal Ekonomik Yapısı ve Sorunları. OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER DERGİSİ, 2003, 4, 1-26. 200 + 0
Ulusal - Diğer 100
2013
1. ARSLAN, D. Çok Partili Dönemde Diyarbakır milletvekilleri: Geçmişten geleceğe Diyarbakır milletvekillerinin sosyolojik analizi. SOSYAL BİLİMLER ARAŞTIRMA DERGİSİ, 2013, 11, 47-84. 100 + 0
http://www.sbard.net

Uluslararası - Diğer Kitap Yazma 20433
1. Arslan, D. Elites and Power in Contemporary Turkey: Social Anatomy of Turkish Elites, ISBN: 978-3-8433-9395-9, LAP LAMBERT Academic Publishing, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: 1000, 155 Sayfa, İngilizce, Berlin, Almanya, 2011. 500
https://www.lap-publishing.com
2. ARSLAN, D. Who Rules Turkey: Turkish Power Elite, ISBN: 978-3-8443-0518-0, LAP LAMBERT Academic Publishing, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: 1000, 160 Sayfa, İngilizce, Berlin, Almanya, 2011. 500
https://www.lap-publishing.com
Uluslararası - Kitapta Bölüm Yazma 20433
1. USLU, Z.; ARSLAN, D. Communication for all, ISBN: 978-605-66617-3-0, UNESCO, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: 1000, 160 Sayfa, Türkçe, Ankara, Türkiye, 2017. 125
2. ARSLAN, D. Science And Society – Academical Researches 2, ISBN: 9786057691620, PARADİGMA AKADEMİ, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: 100, 70 Sayfa, İngilizce, ÇANAKKALE, Türkiye, 2020. 250
3. ARSLAN, D. SOSYAL BİLİMLER - AKADEMİK ARAŞTIRMALAR / KİTAP 2, ISBN: 978-605-2292-95-2, PARADİGMA AKADEMİ, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: 1000, 246 Sayfa, Türkçe, ÇANAKKALE, Türkiye, 2019. 250
4. USLU, Z.; ARSLAN, D. Medya dünyasının değişen birey, toplum, kültür ilişkileri, ISBN: 978-605-66617-3-0, UNESCO, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: 1000, 160 Sayfa, Türkçe, Ankara, Türkiye, 2017. 125
Uluslararası - Kitap Editörlüğü 20433
1. ARSLAN, D. Sağlık-Toplum-Bilim, Kitap - 2 (Akademik Araştırmalar), ISBN: 978-605-7691-15-6, PARADİGMA AKADEMİ, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: 100, 174 Sayfa, Türkçe, ÇANAKKALE, Türkiye, 2019. 250
2. ARSLAN, D. SOSYAL BİLİMLER - AKADEMİK ARAŞTIRMALAR / KİTAP 1, ISBN: 978-605-2292-94-5, PARADİGMA AKADEMİ, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: 1000, 266 Sayfa, Türkçe, ÇANAKKALE, Türkiye, 2019. 250
3. ARSLAN, D. Sosyal bilimlerde araştırma yöntem ve teknikleri, ISBN: 978-605-67761-1-3, Paradigma Akademi, Baskı Sayısı: 2, Baskı Adet Sayısı: 1000, 408 Sayfa, Türkçe, Çanakkale, Türkiye, 2018. 250
https://www.kitapyurdu.com/yayinevi/paradigma-akademi-yayinlari/5442.html
4. ARSLAN, D. Kültür, sanat, edebiyat sosyolojisi, ISBN: 978-605-22922-9-7, Paradigma Akademi, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: 1000, 558 Sayfa, Türkçe, Çanakkale, Türkiye, 2018. 250
5. ARSLAN, D. Sosyoloji-Toplumbilim-İçtimaiyat-İlmi Umran, ISBN: 978-605-22925-8-7, Paradigma Akademi, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: 1000, 426 Sayfa, Türkçe, Çanakkale, Türkiye, 2018. 250
6. ARSLAN, D. İletişim sosyolojisi: Medya - İletişim - Toplum, ISBN: 978-605-22925-7-0, Paradigma Akademi, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: 1000, 235 Sayfa, Türkçe, Çanakkale, Türkiye, 2018. 250
7. ARSLAN, D. Sağlık-Toplum-Bilim, Kitap - 3 (Akademik Araştırmalar), ISBN: 978-605-7691-48-4, PARADİGMA AKADEMİ, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: 100, 176 Sayfa, Türkçe, ÇANAKKALE, Türkiye, 2019. 250
8. ARSLAN, D. SAĞLIK – TOPLUM – BİLİM AKADEMİK ARAŞTIRMALAR KİTAP – 5, ISBN: 978-605-7691-76-7, PARADİGMA AKADEMİ, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: 100, 212 Sayfa, Türkçe, ÇANAKKALE, Türkiye, 2020. 250
9. ARSLAN, D. SAĞLIK – TOPLUM – BİLİM AKADEMİK ARAŞTIRMALAR KİTAP – 6, ISBN: 978-605-7691-63-7, PARADİGMA AKADEMİ, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: 100, 238 Sayfa, Türkçe, ÇANAKKALE, Türkiye, 2020. 250
10. ARSLAN, D. SAĞLIK – TOPLUM – BİLİM AKADEMİK ARAŞTIRMALAR KİTAP – 8, ISBN: 978-605-7691-65-1, PARADİGMA AKADEMİ, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: 100, 192 Sayfa, Türkçe, ÇANAKKALE, Türkiye, 2020. 250
11. ARSLAN, D. SAĞLIK – TOPLUM – BİLİM AKADEMİK ARAŞTIRMALAR KİTAP – 9, ISBN: 978-605-7691-73-6, PARADİGMA AKADEMİ, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: 100, 192 Sayfa, Türkçe, ÇANAKKALE, Türkiye, 2020. 250
12. ARSLAN, D.; AKHAN, B.; SAYILOV, G. Edige Batur Destanı, ISBN: 9786057691712, PARADİGMA AKADEMİ, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: 1000, 100 Sayfa, Kazakça, ÇANAKKALE, Türkiye, 2020. 83
13. ARSLAN, D. Eğitimin sosyolojik temelleri, ISBN: 978-605-22922-9-7, Paradigma Akademi, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: 1000, 417 Sayfa, Türkçe, Çanakkale, Türkiye, 2018. 250
https://www.kitapyurdu.com/yayinevi/paradigma-akademi-yayinlari/5442.html
14. ARSLAN, D. Sağlık-Toplum-Bilim, Kitap - 4 (Akademik Araştırmalar), ISBN: 978-605-7691-46-0, PARADİGMA AKADEMİ, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: 100, 198 Sayfa, Türkçe, ÇANAKKALE, Türkiye, 2019. 250
15. ARSLAN, D. Sağlık-Toplum-Bilim, Kitap - 1 (Akademik Araştırmalar), ISBN: 978-605-7691-00-2, PARADİGMA AKADEMİ, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: 1000, 207 Sayfa, Türkçe, ÇANAKKALE, Türkiye, 2019. 250
Uluslararası - Kitap Çevirme 20433
1. ARSLAN , D. Sosyoloji: Günlük yaşamın mimarisini keşfetmek, ISBN: 978-605-133-623-7, Nobel Yayınevi - Sage Publication, Baskı Sayısı: 2, Baskı Adet Sayısı: 5000, 302 Sayfa, Türkçe, Ankara, Türkiye, 2016. 200
2. ARSLAN, D. Sosyoloji: Günlük Yaşamın Mimarisini Keşfetmek, ISBN: 978-605-133-623-7, Nobel-Sage, Baskı Sayısı: 3, Baskı Adet Sayısı: 1000, 300 Sayfa, Türkçe, Ankara, Türkiye, 2013. 200
http://www.nobelyayin.com
Uluslararası - Kitapta Bölüm Çevirme 20433
1. ARSLAN, D. Sosyoloji, ISBN: 978-605-133-348-9, Nobel-Pearson, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: 5000, 711 Sayfa, Türkçe, Ankara, Türkiye, 2012. 200
http://www.nobelyayin.com
Uluslararası - Araştırma Kitabı Yazma (Tez Hariç) 20433
1. ARSLAN, D. Science And Society – Academical Researches 1, ISBN: 9786057691613, PARADİGMA AKADEMİ, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: 100, 64 Sayfa, İngilizce, ÇANAKKALE, Türkiye, 2020. 500
2. ARSLAN, D. İletişim sosyolojisi: Medya - İletişim - Toplum, ISBN: 978-605-22925-7-0, Paradigma Akademi, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: 1000, 235 Sayfa, Türkçe, Çanakkale, Türkiye, 2018. 3000
3. ARSLAN, D. Eğitimin sosyolojik temelleri, ISBN: 978-605-22922-4-2, Paradigma Akademi, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: 1000, 417 Sayfa, Türkçe, Çanakkale, Türkiye, 2018. 3500
4. ARSLAN, D. Mersin Yöresi Yörük – Türkmen Topluluklarında Kadın, Evlilik ve Aile, ISBN: 978-605-7691-95-8, PARADİGMA AKADEMİ, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: 100, 120 Sayfa, Türkçe, ÇANAKKALE, Türkiye, 2020. 500
5. ARSLAN, D. Sosyoloji-Toplumbilim-İçtimaiyat-İlmi Umran, ISBN: 978-605-22925-8-7, Paradigma Akademi, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: 1000, 426 Sayfa, Türkçe, Çanakkale, Türkiye, 2018. 2000
6. ARSLAN, D. Science and Society – Academical Researches 3, ISBN: 978-605-7691-94-1, PARADİGMA AKADEMİ, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: 100, 54 Sayfa, İngilizce, ÇANAKKALE, Türkiye, 2020. 500
7. ARSLAN, D. SAĞLIK – TOPLUM – BİLİM AKADEMİK ARAŞTIRMALAR KİTAP – 7, ISBN: 978-605-7691-64-4, PARADİGMA AKADEMİ, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: 100, 235 Sayfa, Türkçe, ÇANAKKALE, Türkiye, 2020. 500
8. ARSLAN, D. Turkish Political Elites: Sociological Analysis of Turkish Politics and Politicians, ISBN: 978-3-8443-0818-1, LAP LAMBERT Academic Publishing, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: 1000, 142 Sayfa, İngilizce, Berlin, Almanya, 2011. 500
https://www.lap-publishing.com
9. ARSLAN, D. Kültür, sanat, edebiyat sosyolojisi, ISBN: 978-605-22922-9-7, Paradigma Akademi, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: 1000, 558 Sayfa, Türkçe, Çanakkale, Türkiye, 2018. 3500
Ulusal - Diğer Kitap Yazma 30250
1. ARSLAN, D. Elit Sosyolojisi, ISBN: 978-9944-931-28-1, Phoenix-Siyasal Yayınları, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: 1000, 194 Sayfa, Türkçe, Ankara, Türkiye, 2007. 500
http://www.siyasalkitap.com
2. ARSLAN, D. Sosyoloji ve Yöntem Yazıları, ISBN: 978-605-89406-1-1, Kalkan Matbaacılık, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: 1000, 156 Sayfa, Türkçe, Ankara, Türkiye, 2012. 500
http://www.kalkanofset.com
3. ARSLAN, D. Uygulamalı Köy Sosyolojisi: Kırsal Yapı ve Kalkınma Dinamikleri ile 17 Yıl Öncesi ve Sonrası Ankara Kavaközü, ISBN: ISBN: 9789756900307, Mersin Üniversitesi Yayınları, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: 1000, 295 Sayfa, Türkçe, Mersin, Türkiye, 2011. 500
http://www.mersin.edu.tr/
Ulusal - Kitapta Bölüm Yazma 30250
1. ARSLAN, D. GEÇMİŞTEN GÜNÜMÜZE KONYA VE GÖÇLER, ISBN: 978-605-137-759-9, Konya Ticaret Odası, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: 1000, 402 Sayfa, Türkçe, KONYA, Türkiye, 2019. 250
2. ARSLAN , D. IV. Kazan Uluslararası Halk Kültürü Sempozyumu Bildiriler Kitabı, ISBN: 978-975-491-439-9, Hacettepe Üniversitesi, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: 1000, 1111 Sayfa, Türkçe, Ankara, Türkiye, 2016. 250
3. ARSLAN, D. Temel kavramlar: Siyaset ve demokrasi, ISBN: 978-605-67761-9-9, Paradigma Akademi, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: 1000, 1050 Sayfa, Türkçe, Çanakkale, Türkiye, 2017. 250
4. ARSLAN, D. Şehir ve Çocuk, ISBN: 978-605-65683-6-7, Canik Belediyesi Kültür Yayınları, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: 5000, 30 Sayfa, Türkçe, Samsun, Türkiye, 2016. 500
5. ARSLAN , D. Eğitim Sosyolojisi, ISBN: 978-975-442-815-5, Atatürk Üniversitesi, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: 1000, 25 Sayfa, Türkçe, Erzurum, Türkiye, 2016. 500
6. ARSLAN, D. Batı belgeleriyle günümüzde Avrupa’da İslamofobi, ISBN: 978-605-82291-0-5, Önder , Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: 500, 168 Sayfa, Türkçe, Mersin, Türkiye, 2017. 250
7. ARSLAN, D. Dünyada ve Türkiye’de medya ve İslamofobi, ISBN: 978-605-82291-0-5, Önder , Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: 500, 168 Sayfa, Türkçe, Mersin, Türkiye, 2017. 250
8. ARSLAN , D. Eğitim Sosyolojisi, ISBN: 978-975-442-815-5, Atatürk Üniversitesi, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: 1000, 26 Sayfa, Türkçe, Erzurum, Türkiye, 2016. 500
9. ARSLAN, D. Islamophobia in Europe today with Western documents, ISBN: 978-605-82291-0-5, Önder , Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: 500, 168 Sayfa, Türkçe, Mersin, Türkiye, 2017. 250
10. ARSLAN, D. Betimleyici bir kamuoyu araştırması örneği: Cumhurbaşkanlığı Sistemi ve siyasal gündem-Mersin araştırması, ISBN: 978-605-67761-1-3, Paradigma Akademi, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: 1000, 350 Sayfa, Türkçe, Mersin, Türkiye, 2017. 3250
11. ARSLAN, D. Türkiye’de Çok Partili Siyasal Hayata Geçiş Hazırlıkları, Demokrat Parti ve Adnan Menderes, ISBN: 978-605-67761-9-9, Paradigma Akademi, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: 1000, 1050 Sayfa, Türkçe, Çanakkale, Türkiye, 2017. 250
12. ARSLAN, D. Kamuoyu araştırmaları, ISBN: 978-605-67761-1-3, Paradigma Akademi, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: 1000, 350 Sayfa, Türkçe, Çanakkale, Türkiye, 2017. 3000
13. Arslan, D. Farklı Yönleriyle Değerler Eğitimi, ISBN: 978-605-364-822-2, Pegem Akademi, Baskı Sayısı: 2, Baskı Adet Sayısı: 1000, 390 Sayfa, Türkçe, Ankara, Türkiye, 2016. 250
http://www.pegemakademi.com
14. ARSLAN, D. Farklı Yönleriyle Değerler Eğitimi, ISBN: 978-605-364-822-2, Pegem Akademi, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: 5000, 388 Sayfa, Türkçe, Ankara, Türkiye, 2014. 250
http://www.pegemakademi.com
15. ARSLAN, D. Demokrat Parti milletvekillerinin sosyolojik analizi, ISBN: 978-605-67761-9-9, Paradigma Akademi, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: 1000, 1050 Sayfa, Türkçe, Çanakkale, Türkiye, 2017. 250
16. ARSLAN, D. İnsan, toplum, bilim, ISBN: 978-605-67761-1-3, Paradigma Akademi, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: 1000, 350 Sayfa, Türkçe, Çanakkale, Türkiye, 2017. 750
17. ARSLAN, D. Türk Kurtuluş Savaşı ve Devrimi’nin Orta Doğu toplumları üzerindeki etkileri (1919-1960), ISBN: 978-605-67761-9-9, Paradigma Akademi, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: 1000, 1050 Sayfa, Türkçe, Çanakkale, Türkiye, 2017. 250
18. ARSLAN, D. Bir siyasi lider olarak Atatürk ve sistem olarak Kemalizm, ISBN: 978-605-67761-9-9, Paradigma Akademi, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: 1000, 1050 Sayfa, Türkçe, Çanakkale, Türkiye, 2017. 250
19. ARSLAN, D. Evren, örneklem, örnekleme ve örnekleme teknikleri, ISBN: 978-605-67761-1-3, Paradigma Akademi, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: 1000, 350 Sayfa, Türkçe, Çanakkale, Türkiye, 2017. 1500
20. ARSLAN, D. Türkiye’de Çok Partili Demokratik Hayatın Gelişimi ve Demokrat Parti, ISBN: 978-605-67761-9-9, Paradigma Akademi, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: 1000, 1050 Sayfa, Türkçe, Çanakkale, Türkiye, 2017. 250
21. ARSLAN, D. Soru ve soru türleri, ISBN: 978-605-67761-1-3, Paradigma Akademi, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: 1000, 350 Sayfa, Türkçe, Çanakkale, Türkiye, 2017. 2750
22. Arslan, D. Berna Türkdoğan Uysal Armağan Kitabı, ISBN: 978-605-5230-73-9, Sonçağ Yayıncılık, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: 1000, 64 Sayfa, Türkçe, Ankara, Türkiye, 2015. 250
23. ARSLAN, D. Sosyal bilimlerde bilimsel araştırma süreci ve araştırma teknikleri, ISBN: 978-605-67761-1-3, Paradigma Akademi, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: 1000, 350 Sayfa, Türkçe, Çanakkale, Türkiye, 2017. 500
24. ARSLAN, D. Türk siyasî tarihinde çok partili sisteme geçiş denemeleri: Cumhuriyet Halk Fırkası, Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası ve Serbest Cumhuriyet Fırkası arasındaki söylem farklılıkları, ISBN: 978-605-67761-9-9, Paradigma Akademi, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: 1000, 1050 Sayfa, Türkçe, Çanakkale, Türkiye, 2017. 250
25. ARSLAN, D. SOSYOLOJİ: GÜNLÜK YAŞAMI ANLAMAK, ISBN: ISBN: 978-605-845-47-68, Paradigma Akademi, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: 1000, 205 Sayfa, Türkçe, Çanakkale, Türkiye, 2016. 2000
26. ARSLAN, D. Islamophobia and media in the World an in Turkey, ISBN: 978-605-82291-0-5, Önder , Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: 500, 168 Sayfa, Türkçe, Mersin, Türkiye, 2017. 250
27. Arslan, D. Şehirlerin Sevdalısı İsmail Hakkı Konyalı Armağanı, ISBN: 978-975-448-209-6, Selçuk Üniversitesi, Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Yayınları, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: 1000, 631 Sayfa, Türkçe, Konya, Türkiye, 2015. 250
28. ARSLAN , D. Tarihte Adana ve Çukurova: Milli Mücadele’den Günümüze Adana ve Çukurova, ISBN: 978-605-9354-62-2, Akademisyen Yayınevi, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: 1000, 1110 Sayfa, Türkçe, Ankara, Türkiye, 2016. 500
Ulusal - Kitap Editörlüğü 30250
1. ARSLAN, D. 1. Uluslararası Akdeniz Sempozyumu Bildiri Tam Metinler Kitabı Cilt: 4, ISBN: 978-605-81003-1-2, Mersin Üniversitesi - Mer Ak, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: 50, 420 Sayfa, Türkçe, Mersin, Türkiye, 2018. 250
2. ARSLAN, D. 1. Uluslararası Mersin Sempozyumu Bildiri Tam Metinler Kitabı Cilt: 5, ISBN: 978-605-81003-3-6, Mersin Üniversitesi - Mer Ak, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: 50, 420 Sayfa, Türkçe, Mersin, Türkiye, 2018. 250
3. ARSLAN, D. 1. Uluslararası Mersin Sempozyumu Bildiri Özetleri Kitabı, ISBN: 978-605-89406-4-2, Mersin Üniversitesi - Mer Ak, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: 100, 420 Sayfa, Türkçe, Mersin, Türkiye, 2018. 250
4. ARSLAN , D. Adana Turizminin Geliştirilmesine Yönelik Algı Araştırması, ISBN: 978-605-149-868-3, Adana İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü Yayınları, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: 1000, 145 Sayfa, Türkçe, Adana , Türkiye, 2016. 250
5. ARSLAN, D. 1. Uluslararası Mersin Sempozyumu Bildiri Tam Metinler Kitabı Cilt: 3, ISBN: 978-605-81003-0-5, Mersin Üniversitesi - Mer Ak, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: 100, 420 Sayfa, Türkçe, Mersin, Türkiye, 2018. 250
6. ARSLAN, D. Sosyal bilimlerde araştırma yöntem ve teknikleri, ISBN: 978-605-67761-1-3, Paradigma Akademi, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: 1000, 360 Sayfa, Türkçe, Çanakkale, Türkiye, 2017. 250
7. ARSLAN, D. 1. Uluslararası Mersin Sempozyumu Bildiri Tam Metinler Kitabı Cilt: 1, ISBN: 978-605-89406-8-0, Mersin Üniversitesi - Mer Ak, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: 50, 410 Sayfa, Türkçe, Mersin, Türkiye, 2018. 250
8. Arslan, D. Mersin Sempozyumu Bildiri Bildiriler Kitabı Cilt: 3, ISBN: 0, Mersin Valiliği-Mersin Üniversitesi, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: 1000, 900 Sayfa, Türkçe, Mersin, Türkiye, 2009. 250
9. Arslan, D. MERSİN KÜÇÜK SANAYİ SİTELERİ ESNAF VE SANATKÂRININ SOSYAL - EKONOMİK PROFİLLERİ VE TEMEL SORUNLARI, ISBN: 978-605-66035-0-1, Mersin Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Araştırmaları ve Kültür Yayınları - Yonca Ofset, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: 1000, 196 Sayfa, Türkçe, Mersin, Türkiye, 2015. 250
http://www.mersinesob.org.tr/
10. ARSLAN, D. 1. Uluslararası Akdeniz Sempozyumu Bildiri Tam Metinler Kitabı Cilt: 1, ISBN: 978-605-89406-5-9, Mersin Üniversitesi - Mer Ak, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: 100, 410 Sayfa, Türkçe, Mersin, Türkiye, 2018. 250
11. ARSLAN, D. 1. Uluslararası Mersin Sempozyumu Bildiri Tam Metinler Kitabı Cilt: 4, ISBN: 978-605-81003-2-9, Mersin Üniversitesi - Mer Ak, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: 100, 420 Sayfa, Türkçe, Mersin, Türkiye, 2018. 250
12. Arslan, D. Mersin Sempozyumu Bildiri Bildiriler Kitabı Cilt: 1, ISBN: 0, Mersin Valiliği-Mersin Üniversitesi, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: 1000, 1046 Sayfa, Türkçe, Mersin, Türkiye, 2009. 250
13. ARSLAN, D. 1. Uluslararası Akdeniz Sempozyumu Bildiri Özetleri Kitabı, ISBN: 978-605-89406-3-5, Mersin Üniversitesi - Mer Ak, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: 100, 420 Sayfa, Türkçe, Mersin, Türkiye, 2018. 250
14. ARSLAN, D. Don’t let Islam be a phobia, ISBN: 978-605-82291-0-5, Önder , Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: 500, 168 Sayfa, İngilizce, Mersin, Türkiye, 2017. 250
15. Arslan, D. Mersin Sempozyumu Bildiri Bildiriler Kitabı Cilt: 2, ISBN: 0, Mersin Valiliği-Mersin Üniversitesi, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: 1000, 900 Sayfa, Türkçe, Mersin, Türkiye, 2009. 250
16. ARSLAN, D. İslam fobiniz olmasın, ISBN: 978-605-82291-0-5, Önder , Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: 500, 168 Sayfa, Türkçe, Mersin, Türkiye, 2017. 250
17. ARSLAN, D. Siyasetin sosyolojik temelleri, ISBN: 978-605-67761-9-9, Paradigma Akademi, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: 1000, 1050 Sayfa, Türkçe, Çanakkale, Türkiye, 2017. 250
18. ARSLAN, D. Yeniden Dirilen Çukurova, ISBN: 978-605-89406-2-8, Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: 5000, 164 Sayfa, Türkçe, Adana, Türkiye, 2015. 250
19. ARSLAN, D. SOSYOLOJİ: GÜNLÜK YAŞAMI ANLAMAK, ISBN: ISBN: 978-605-845-47-68, Paradigma Akademi, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: 1000, 495 Sayfa, Türkçe, Çanakkale, Türkiye, 2016. 250
20. ARSLAN, D. İslam fobiniz olmasın (Arapça), ISBN: 978-605-82291-0-5, Önder , Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: 124, 124 Sayfa, Arapça, Mersin, Türkiye, 2018. 250
21. ARSLAN, D. 1. Uluslararası Akdeniz Sempozyumu Bildiri Tam Metinler Kitabı Cilt: 5, ISBN: 978-605-81003-4-3, Mersin Üniversitesi - Mer Ak, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: 100, 420 Sayfa, Türkçe, Mersin, Türkiye, 2018. 250
22. ARSLAN, D. 1. Uluslararası Akdeniz Sempozyumu Bildiri Tam Metinler Kitabı Cilt: 2, ISBN: 978-605-89406-6-6, Mersin Üniversitesi - Mer Ak, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: 100, 420 Sayfa, Türkçe, Mersin, Türkiye, 2018. 250
23. ARSLAN, D. 1. Uluslararası Akdeniz Sempozyumu Bildiri Tam Metinler Kitabı Cilt: 3, ISBN: 978-605-89406-7-3, Mersin Üniversitesi - Mer Ak, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: 100, 410 Sayfa, Türkçe, Mersin, Türkiye, 2018. 250
24. ARSLAN, D. 1. Uluslararası Mersin Sempozyumu Bildiri Tam Metinler Kitabı Cilt: 2, ISBN: 978-605-89406-9-7, Mersin Üniversitesi - Mer Ak, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: 100, 420 Sayfa, Türkçe, Mersin, Türkiye, 2018. 250
Ulusal - Araştırma Kitabı Yazma (Tez Hariç) 30250
1. ARSLAN, D. BİLİM VE YÖNTEM, ISBN: 978-605-80349-3-8, MER AK MERSİN AKADEMİ, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: 1000, 230 Sayfa, Türkçe, Mersin, Türkiye, 2019. 500
2. ARSLAN, D. Çağdaş Türk Toplumunun Siyasi Hayatında Kadının Yeri ve Türk Siyasi Elitleri Arasında Kadının Temsil Edilme Durumu, ISBN: 9789753070102, Yeditepe Üniversitesi, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: 1000, 890 Sayfa, Türkçe, İstanbul, Türkiye, 2004. 500
3. ARSLAN, D. İslam fobiniz olmasın (Arapça), ISBN: 978-605-82291-0-5, Önder , Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: 1000, 124 Sayfa, Arapça, Mersin, Türkiye, 2018. 1000
4. ARSLAN, D. Geçmişten günümüze, yerel ve genel seçim sonuçları temelinden Türkiye’nin siyasi yapısı ve milletvekillerimiz, ISBN: ISBN: 978-605-845-47-67, Paradigma Akademi, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: 1000, 205 Sayfa, Türkçe, Çanakkale, Türkiye, 2016. 500
5. ARSLAN , D.; Demir, F. Adana Turizminin Geliştirilmesine Yönelik Algı Araştırması, ISBN: 978-605-149-868-3, Adana İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü Yayınları, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: 1000, 145 Sayfa, Türkçe, Adana , Türkiye, 2016. 250
Uluslararası - Tam Metin - Sözlü 18730

69. ARSLAN, D., YÖRÜK-TÜRKMENLERDE KADIN, EVLİLİK VE AİLE. 1. Uluslararası Antalya Yörük Sempozyumu, 2019-12-06, 2019-12-08, Antalya, Türkiye, 2019. 200

68. ARSLAN, D.; İşli, B., 28 ŞUBAT SÜRECİNDEN 15 TEMMUZ KANLI DARBE GİRİŞİMİNE TÜRKİYE’DE MEDYA SİYASET İLİŞKİSİ SOSYOLOJİK ANALİZİ. 3. Uluslararası Akdeniz Sempozyumu, 2019-10-31, 2019-11-02, Mersin, Türkiye, 2019. 200

https://akdenizsempozyumu.mersinakademi.com.tr/index.php/3-uluslararasi-akdeniz-sempozyumu-kitaplari/

67. ARSLAN, D., ÇAĞDAŞ TÜRKİYE'DE SİYASAL HAYATIN GELİŞİMİ: ÇAĞDAŞ TÜRKİYE’DE BAHADIR, KAHRAMAN VE LİDERLERİN SOSYOLOJİK TAHLİLİ. The Great Names in the Great Land: Zhalantos Bahadır and Turkic Worlds, 2019-10-24, 2019-10-28, Aktöbe, Kazakistan, 2019. 200

http://vuzbaishev.kz/en/

66. ARSLAN, D.; sevingil, b., Çamlıyayla Ve Gözne Yörükleri’nin Aile Yapısı Ve Sorunlarının Sosyolojik Analizi – The Sociological Analysis Of The Family Structure And Problems Of Çamliyayla And Gözne Yörüks. 2. Uluslararası Akdeniz Sempozyumu – 2nd International Mediterranean Symposium, 2019-05-23, 2019-05-25, Mersin, Türkiye, 2019. 200

Scientific_Meetings_006.pdf

65. ARSLAN, D.; naneli, A., Yörüklerin Aile Yapısı Ve Sorunları (Tarsus Örneği) – The Family Structure And The Problems Of Yörüks: Tarsus Case Study. 2. Uluslararası Akdeniz Sempozyumu – 2nd International Mediterranean Symposium, 2019-05-23, 2019-05-25, Mersin, Türkiye, 2019. 200

64. ARSLAN, D.; kurt, A., Yörüklerde Toplumsal Hayat Ve Ailenin Sosyolojik İncelenmesi: Erdemli Örneği – Sociological Investigation Of Social Life And Family In Yörüks: Erdemli Example. 2. Uluslararası Akdeniz Sempozyumu – 2nd International Mediterranean Symposium, 2019-05-23, 2019-05-25, Mersin, Türkiye, 2019. 200

Scientific_Meetings_007.pdf

63. ARSLAN, D.; ARSLAN, G., Yörük-Türkmenlerde Kadın, Evlilik Ve Aile – The Women, Marriage And Family In Yörük Türkmen Communities. 2. Uluslararası Mersin Sempozyumu – 2nd International Mersin Symposium, 2019-05-23, 2019-05-25, Mersin, Türkiye, 2019. 200

62. ARSLAN, D.; YAMAN, A., Mersin İli Kadin Esnaf ve Sanatkarlarının Sosyal – Ekonomik Profillerinin ve Sorunlarının Sosyolojik Analizi. 2. Uluslararası Mersin Sempozyumu , 2019-05-23, 2019-05-25, Mersin, Türkiye, 2019. 200

61. ARSLAN, D.; YAMAN, A.; DİNÇER, T., ESNAF VE SANATKÂRLIK: MERSİN ÖRNEĞİ. 2. ULUSLARARASI AKDENİZ SEMPOZYUMU, 2019-05-23, 2019-05-25, Mersin, Türkiye, 2019. 200

60. ARSLAN, D.; ÇAKIR, H., Mersin’de Yaşayan Emeklilerin Kent Algısı. 2. Uluslararası Mersin Sempozyumu, 2019-05-23, 2019-05-25, Mersin, Türkiye, . 200

59. ARSLAN, D.; DOĞAN, F.; ARSLAN, G.; ÇAKIR, H., Yerel Seçim Sonuçları Temelinde Mut’ un Siyasi Yapısının Sosyolojik Analizi. 1. Uluslararası Akdeniz Sempozyumu, 2018-11-01, 2018-11-03, MERSİN, Türkiye, . 190

58. ARSLAN, D.; ÇAKIR, H., Türkiyede Kuşaklar Sosyolojisİnin İmkanları: Yaşlı Nüfus Sorunu Örneğinde Bir Değerlendirme. 1. Uluslararası Mersin Sempozyumu, 2018-11-01, 2018-11-03, Mersin, Türkiye, . 200

57. ARSLAN, D., Kırsal Kalkınma Sürecinde Tarım Ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK)’nun Yeri Ve Önemi: Mersin Örneği . 1. Uluslararası Mersin Sempozyumu, 2018-11-01, 2018-11-03, Mersin, Türkiye, 2018. 200

http://mersinsempozyumu.mersin.edu.tr/

56. ARSLAN, D.; ARSLAN, G.; ALBAYRAK, İ.; ÇAĞRICI, A.; ÇAKIR, H., Kırsal Kalkınmada Tarım Ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK)’nun Rolü Ve İşlevleri: Kahramanmaraş Örneği. 1. Uluslararası Akdeniz Sempozyumu, 2018-11-01, 2018-11-03, MERSİN, Türkiye, . 180

55. ARSLAN, D.; ARSLAN, G.; ÇAĞRICI, A.; ALBAYRAK, İ.; ÇAKIR, H., Kırsal Kalkınma Sürecinde Tarım Ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK)’nun Yeri Ve Önemi: Mersin Örneği. 1. Uluslararası Mersin Sempozyumu, 2018-11-01, 2018-11-03, MERSİN, Türkiye, . 180

54. ARSLAN, D., Geçmişten Günümüze Türk Siyasi Hayatında Muhtarlar Ve Muhtarlık Kurumu. 1. Uluslararası Mersin Sempozyumu, 2018-11-01, 2018-11-03, Mersin, Türkiye, 2018. 200

http://mersinsempozyumu.mersin.edu.tr/

53. ARSLAN, D., İnsani İlişkileri Temelinde Mersin’de Yaşam Kalitesinin Sosyolojik Analizi. 1. Uluslararası Mersin Sempozyumu, 2018-11-01, 2018-11-03, Mersin, Türkiye, 2018. 200

http://mersinsempozyumu.mersin.edu.tr/

52. ARSLAN, D., Kırsal Kalkınmada Tarım Ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK)’nun Rolü ve İşlevleri: Kahramanmaraş Örneği. 1. Uluslararası Akdeniz Sempozyumu , 2018-11-01, 2018-11-03, Mersin, Türkiye, 2018. 200

http://akdenizsempozyumu.mersin.edu.tr/

51. ARSLAN, D.; DOĞAN, F.; ARSLAN, G.; ÇAKIR, H., Siyasal Boyutlarıyla Geçmişten Geleceğe Mut: Genel Seçim Sonuçları Temelinde Mut’un Siyasi Yapısının Sosyolojik Tahlili. 1. Uluslararası Mersin Sempozyumu, 2018-11-01, 2018-11-03, Mersin, Türkiye, . 190

50. ARSLAN, D., Türkiye’de Kuşaklar Sosyolojisinin İmkânları: Yaşlı Nüfus Sorunu Örneğinde Bir Değerlendirme. 1. Uluslararası Mersin Sempozyumu, 2018-11-01, 2018-11-03, Mersin, Türkiye, 2018. 200

http://mersinsempozyumu.mersin.edu.tr/

49. ARSLAN, D., Yerel Seçim Sonuçları Temelinde Mut’un Siyasi Yapısının Sosyolojik Analizi. 1. Uluslararası Akdeniz Sempozyumu , 2018-11-01, 2018-11-03, Mersin, Türkiye, 2018. 200

http://akdenizsempozyumu.mersin.edu.tr/

48. ARSLAN, D., İnsani İlişkiler Temelinde Adana’da Yaşam Kalitesi . 1. Uluslararası Akdeniz Sempozyumu, 2018-11-01, 2018-11-03, Mersin, Türkiye, 2018. 200

http://mersinsempozyumu.mersin.edu.tr/

47. ARSLAN, D., Sosyolojik Boyutlarıyla Türkiye’de Medya Siyaset İlişkisi . 4. Uluslararası Multidisipliner Çalışmaları Kongresi, 2018-10-18, 2018-10-19, Girne, KKTC, 2018. 200

http://www.multicongress.net/Multicongreess_Girne/

46. ARSLAN, D.; DOĞAN, F.; ARSLAN, G., SİYASAL BOYUTLARIYLA GEÇMİŞTEN GELECEĞE MUT: GENEL SEÇİM SONUÇLARI TEMELİNDE MUT’UN SİYASİ YAPISININ SOSYOLOJİK TAHLİLİ. I. ULUSLARARASI MERSİN SEMPOZYUMU, 2018-10-04, 2018-10-06, Mersin, Türkiye, 2018. 200

http://mersinsempozyumu.mersin.edu.tr/

45. ARSLAN, D., Dünden Bugüne Yozgat’ta Yaşam Kalitesinin Sosyolojik Tahlili. III. Uluslararası Bozok Sempozyumu- Bölgesel Kalkınma ve Sosyo-Kültürel Yapı, 2018-05-03, 2018-05-05, Yozgat, Türkiye, 2018. 200

http://bozoksempozyumu3.bozok.edu.tr/tr

44. ARSLAN, D., Geçmişten Geleceğe Yerel Seçim Sonuçları Temelinde Erdemli’nin Siyasi Yapısının Sosyolojik Tahlili . Uluslararası Erdemli Sempozyumu, 2018-04-19, 2018-04-21, Mersin, Türkiye, 2018. 200

http://erdemlisemp.mersin.edu.tr/

43. ARSLAN, D.; ARSLAN, G.; ÇAKIR, H., Geçmişten Günümüze Antalya’nın Demografik Yapısının Sosyolojik Analizi. Uluslararası Antalya Kongresi, 2018-03-01, 2018-03-03, Antalya, Türkiye, . 200

42. ARSLAN, D., Dünden Bugüne Sakarya’da Göçün Sosyolojik Tahlili. “Uluslararası Geçmişten Günümüze Sakarya Sempozyumu (Tarih - Kültür - Toplum)”, 2017-11-23, 2017-11-25, SAKARYA, Türkiye, . 200

41. ARSLAN, D., Göçün bireylerin siyasi tutum ve davranışları üzerindeki değiştirici ve dönüştürücü etkisi: cumhurbaşkanlığı sistemi Mersin örneği. Internatıonal conference on globalization & international relations, 2017-10-21, 2017-10-24, Gaziantep, Türkiye, 2017. 200

40. ARSLAN, D.; ÇAĞLAYANDERELİ, M.; MAZLUM, A.; ÇAĞRICI, A., GÖÇÜN BİREYLERİN SİYASİ TUTUM VE DAVRANIŞLARI ÜZERİNDEKİ DEĞİŞTİRİCİ VE DÖNÜŞTÜRÜCÜ ETKİSİ: CUMHURBAŞKANLIĞI SİSTEMİ MERSİN ÖRNEĞİ. IRS- Uluslararası İlişkiler Sempozyumu-Göç ve İltica, 2017-10-21, 2017-10-25, GAZİANTEP, Türkiye, . 190

39. Çağlayandereli, M.; ARSLAN, D., Göç – terör ilişkisi: Mersin örneği. Internatıonal conference on globalization & international relations, 2017-10-21, 2017-10-24, Gaziantep, Türkiye, 2017. 200

38. Çağlayandereli, M.; ARSLAN, D., Ord. Prof. Dr. Ali Fuad Başgil’in Türk eğitim hayatına katkıları ve önemi. Ali Fuad Başgil ve Siyasi Mücadeleleri Uluslararası Sempozyumu, 2017-10-13, 2017-10-14, Samsun, Türkiye, 2017. 200

37. ÇAĞLAYANDERELİ, M.; ARSLAN, D., Ord. Prof. Dr. Ali Fuad Başgil’in Türk Eğitim Hayatına Katkıları ve Önemi. Vefatının 50. Yıl Dönümünde Bir Düşünce İnsanı Olarak Ali Fuad Başgil ve Siyasi Mücadeleleri Uluslararası Sempozyumu, 2017-10-13, 2017-10-14, Samsun, Türkiye, . 200

36. ARSLAN, D.; ÇAĞLAYANDERELİ, M., Cumhuriyet’in Müstesna Siyaset Adamı: Ord. Prof. Dr. Ali Fuad Başgil. Vefatının 50. Yıl Dönümünde Bir Düşünce İnsanı Olarak ”Ali Fuad Başgil ve Siyasi Mücadeleleri” Uluslararası Sempozyumu, 2017-10-13, 2017-10-14, Samsun, Türkiye, . 200

35. ARSLAN , D., Türk kültür sosyolojisini imkân ve gereksinimleri üzerine. I. Uluslararası Sanat, Tasarım ve Moda Kongresi, 2017-05-20, 2017-05-22, Gaziantep, Türkiye, 2017. 200

http://www.infad.org/

34. ÇAĞLAYANDERELİ, M.; ARSLAN, D.; MAZLUM, A., KÜLTÜR SOSYOLOJİSİNDE İHMAL EDİLEN KONU: GİYİM-KUŞAM. I. Uluslararası Sanat, Tasarım ve Moda Kongresi (International Congress on Fashion Art Design), 2017-05-20, 2017-05-23, GAZİANTEP, Türkiye, . 200

33. Çağlayandereli, M.; ARSLAN, D., Kültür Sosyolojisinde İhmal Edilen Konu: Giyim-Kuşam. I. Uluslararası Sanat, Tasarım ve Moda Kongresi, 2017-05-20, 2017-05-22, Gaziantep, Türkiye, 2017. 200

http://www.infad.org/

32. ARSLAN, D., Yozgat’ta Turizmin Geliştirilmesinde Kitle İletişim Araçlarının Rolünün Sosyolojik İncelemesi. II. Uluslararası Bozok Sempozyumu, 2017-05-04, 2017-05-06, Yozgat, Türkiye, 2017. 200

http://turizmsempozyumu.bozok.edu.tr/tr

31. ARSLAN, D., Yozgat’ta Turizmi Geliştirmenin Sosyolojik Boyutları. II. Uluslararası Bozok Sempozyumu, 2017-05-04, 2017-05-06, Yozgat, Türkiye, 2017. 200

http://turizmsempozyumu.bozok.edu.tr/tr

30. ARSLAN, D., Dünyada ve Türkiye’de medya ve İslamofobi. Uluslararası İslam Fobiniz Olmasın Sempozyumu, 2017-03-27, 2017-03-29, Mersin, Türkiye, 2017. 200

29. ARSLAN, D., Batı belgeleriyle günümüzde Avrupa’da İslamofobi. Uluslararası İslam Fobiniz Olmasın Sempozyumu, 2017-03-27, 2017-03-29, Mersin, Türkiye, 2017. 200

28. ARSLAN, D., SAMSUN VE ORTA KARADENİZ BÖLGESİNDE GÖÇÜN SOSYOLOJİK TAHLİLİ. VII. Uluslararası Canik Sempozyumu: “Geçmişten Günümüze Şehir GÖÇ”, 2017-02-16, 2017-02-19, Samsun, Türkiye, 2017. 200

http://www.canik.bel.tr/sempozyumlar

27. ARSLAN, D., ÜNİVERSİTE GENÇLİĞİNİN EŞ TERCİHİNDE ETKİLİ OLAN FAKTÖRLERİN SOSYOLOJİK TAHLİLİ. Uluslararası Gençlik ve Ahlâk Sempozyumu, 2016-10-06, 2016-10-08, Sinop, Türkiye, 2016. 200

http://sempozyum.sinop.edu.tr/

26. ARSLAN, D., HALK KÜLTÜRÜNÜN TEMEL BİLEŞENLERİNDEN HALK OZANLARININ DİZELERİNDE GÖÇ OLGUSU: ANKARA URUŞ YÖRESİ OZANLARINDAN ÂŞIK ŞEFKATİ ÖRNEĞİ. 4. ULUSLARASI HALK KÜLTÜRÜ SEMPOZYUMU, 2016-09-30, 2016-10-02, Ankara, Türkiye, 2016. 200

http://www.kazanhalkkulturusempozyumu.hacettepe.edu.tr/tr

25. ÇAĞLAYANDERELİ, M.; ARSLAN, D., Türkiye’nin değişen göç dinamiğine bağlı kültürleşme problemi için sosyolojik araştırma modeli önerisi. III. ULUSLARARASI TÜRK DÜNYASI ARAŞTIRMALARI SEMPOZYUMU , 2016-05-25, 2016-05-27, Bakü, Türkiye, 2016. 200

http://sempozyum.nigde.edu.tr/tdas/index_en.php#anasayfa_en

24. ARSLAN, D., “Türkiye’de Esnaf ve Sanatkârların Sosyoloji Profilleri: Mersin Örneği”. III. Uluslararası Türk Dünyası Araştırmaları Sempozyumu’na gönderdiğiniz, 2016-05-25, 2016-05-27, Bakü, Azerbaycan, 2016. 200

http://sempozyum.nigde.edu.tr/tdas/index_tr.php#anasayfa_tr

23. ARSLAN, D., KONYA’NIN BOZKIR İLÇESİNİN DEMOGRAFİK YAPISININ SOSYOLOJİK TAHLİLİ. Uluslararası Bozkır Sempozyumu, 2016-05-06, 2016-05-08, Konya, Türkiye, 2016. 200

http://www.bozkirsempozyumu.com/?m=201602

22. ARSLAN , D., YEREL SEÇİM SONUÇLARI TEMELİNDE, DÜNDEN BUGÜNE BOZKIR. Uluslararası Bozkır Sempozyumu, 2016-05-06, 2016-05-08, Konya, Türkiye, 2016. 200

http://www.bozkirsempozyumu.com/?p=121

21. ARSLAN , D., ÇOK PARTİLİ DÖNEM YOZGAT MİLLETVEKİLLERİNİN SOSYOLOJİK TAHLİLİ. I. ULUSLARARASI BOZOK SEMPOZYUMU, 2016-05-05, 2016-05-07, Yozgat, Türkiye, 2016. 200

http://bozoksempozyumu.bozok.edu.tr/tr

20. ARSLAN, D., AİLE İÇİ VE İNSANİ İLİŞKİLER TEMELİNDE, ŞEHİRLİ KADININ HAYATTAN MEMNUNİYET DURUMU VE YAŞAM KALİTESİ. “Geçmişten Günümüze Şehir ve Kadın” konulu V. Uluslararası Canik Sempozyumu, 2016-04-01, 2016-04-04, Samsun, Türkiye, 2016. 200

http://www.canik.bel.tr/sempozyumdetay.asp?id=15331

19. ARSLAN, D., KOCAELİ’NİN DEMOGRAFİK YAPISININ SOSYOLOJİK TAHLİLİ. Uluslararası Gazi Süleyman Paşa ve Kocaeli Tarihi Sempozyumu - III, 2016-03-25, 2016-03-27, Kocaeli, Türkiye, 2016. 200

http://www.kocaelitarihisempozyumu.com/

18. ARSLAN, D., Iğdır’ın Demografik Yapısının Sosyolojik Tahlili. Uluslararası Kültür ve Tarih Bağlamında Iğdır Sempozyumu, 2015-11-05, 2015-11-07, Iğdır, Türkiye, . 200

17. ARSLAN, D., IĞDIR’IN DEMOGRAFİK YAPISININ SOSYOLOJİK TAHLİLİ. KÜLTÜR VE TARİH BAĞLAMINDA IĞDIR ULUSLARARASI SEMPOZYUMU, 2015-11-05, 2015-11-07, Iğdır, Türkiye, 2015. 200

http://www.atam.gov.tr/duyurular/kultur-ve-tarih-baglaminda-igdir-uluslararasi-sempozyumu-05-07-kasim-2015-igdir-sempozyum-duyurusu

16. Çağlayandereli, M.; ARSLAN, D., ADALET ALGISININ YAŞAM KALİTESİ ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ. 13. Uluslararası Türk Dünyası Sosyal Bilimler Kongresi, 2015-10-28, 2015-10-31, Bakü, Azerbaycan, 2015. 200

15. ARSLAN, D., BALKAN GÖÇMENLERİNİN KÜLTÜREL KİMLİK VE MEMLEKET ALGILARI. 13. Uluslararası Türk Dünyası Sosyal Bilimler Kongresi, 2015-10-28, 2015-10-31, Bakü, Azerbaycan, 2015. 200

http://turkkongre.com

14. ARSLAN, D., ANKARA’NIN ÇUBUK İLÇESİNİN DEMOGRAFİK YAPISININ SOSYOLOJİK TAHLİLİ. Bütün Yönleriyle Çubuk ve Çevresi Uluslararası Sempozyumu, 2015-10-10, 2015-10-10, Ankara, Türkiye, 2015. 200

http://www.ybu.edu.tr/content_detail-256-2635-butun-yonleriyle-cubuk-ve-cevresi-uluslararasi-sempozyumu.html

13. ARSLAN, D., Bir Şehrin Nüfusunun Sosyolojik Analizi: Canik’in Demografik Yapısının Sosyolojik Tahlili. Geçmişten Günümüze Çocuk ve Şehir temalı IV. Uluslararası Canik Sempozyumu , 2015-05-14, 2015-05-17, Samsun , Türkiye, 2015. 200

12. ARSLAN , D., Geçmişten Geleceğe Bir Şehrin Siyasi Yapısı: Yerel Seçim Sonuçları Temelinde Canik. Geçmişten Günümüze Çocuk ve Şehir temalı IV. Uluslararası Canik Sempozyumu, 2015-05-14, 2015-05-17, Samsun, Türkiye, 2015. 200

11. ARSLAN, D., Çok Partili Dönemin Başlangıcından 12 Eylül Askeri Darbesi'ne Siyasi Tarihimizde Adana Milletvekilleri. I. Uluslararası Tarihte Adana ve Çukurova Sempozyumu , 2015-04-17, 2015-04-19, Adana , Türkiye, 2016. 200

10. ARSLAN , D., 12 Eylül Askerî Darbesi'nden Üçüncü Bin Yıla Adana Milletvekillerinin Sosyolojik Analizi. I. Uluslararası Tarihte Adana ve Çukurova Sempozyumu, 2015-04-17, 2015-04-19, Adana , Türkiye, 2016. 200

9. ARSLAN, D., Yerel Seçim Sonuçları Temelinde Dünden Bugüne Kocaeli. 8. Uluslararası Kara Mürsel Alp ve Kocaeli Tarihi Sempozyumu , 2015-04-03, 2015-04-05, Kocaeli , Türkiye, 2015. 200

8. ARSLAN , D., Çok Partili Dönem Kocaeli Milletvekillerinin Sosyolojik Profilleri. 8. Uluslararası Kara Mürsel Alp ve Kocaeli Tarihi Sempozyumu , 2015-04-03, 2015-04-05, Kocaeli, Türkiye, 2015. 200

7. ARSLAN , D., Genel ve Yerel Seçim Sonuçları Temelinde, Üsküdar’ın Siyasi Yapısının Sosyolojik Analizi. 8. Uluslararası Üsküdar Sempozyumu, 2014-11-21, 2014-11-23, İstanbul, Türkiye, 2014. 200

6. ARSLAN , D., Yerel Seçim Sonuçları Temelinde, Dünden Bugüne Sarayönü. Uluslararası Sarayönü Sempozyumu, 2014-10-24, 2014-10-26, Konya, Türkiye, 2014. 200

5. ARSLAN, D., Çok Partili Dönem Türk Siyasi Tarihinde Bitlis Milletvekilleri. Uluslararası Ahlat-Avrasya Bilim, Kültür ve Sanat Sempozyumu, 2014-09-22, 2014-09-24, Bitlis, Türkiye, 2014. 200

4. ARSLAN , D., Türk Toplumunda Aile Kurumunun Dünü, Bugünü ve Yarını. 12. Uluslararası Türk Dünyası Sosyal Bilimler Kongresi, 2014-08-30, 2014-09-06, Kazan, Rusya, 2014. 200

3. ARSLAN, D., Public, Power And The Power Elite: Mersin-Turkey Case Study. Public, Power And The Power Elite: Mersin-Turkey Case Study, 2014-07-19, 2014-07-24, Montreal, Kanada, 2014. 200

2. ARSLAN , D., İngiltere’de Yaşayan Kuzey Kıbrıslı Türk Göçmenlerin Sorunları: Londra-Lewisham Örneği. 3. Uluslararası Kıbrıs Sempozyumu, 2012-10-18, 2012-10-20, Mersin, Türkiye, 2015. 200

1. ARSLAN, D.; ARSLAN, G., Çağdaş Türk Toplumunun Siyasi Hayatında Kadının Yeri ve Türk Siyasi Elitleri Arasında Kadının Temsil Edilme Durumu. 1. Ulusal Kadın Sempozyumu - Kadın Çalışmalarında Disiplinlerarası Buluşma, 2003-03-01, 2003-04-01, Girne, KKTC, . 200

Uluslararası - Özet - Sözlü 1200

9. ARSLAN, D., TÜRK - İSLAM TOPLULUKLARINDA KADIN, EVLİLİK VE AİLE: TÜRKİYE - MERSİN ÖRNEĞİ. The Role of Islam in the Stabilization of Social Processes, 2020-03-13, 2020-03-15, Tataristan, Rusya, 2020. 100

https://en.halalguide.me/naberezhnye-chelny/medrese

8. ARSLAN, D., Geçmişten Günümüze Pınarbaşı’nın Nüfusu. I. Uluslararası Pınarbaşı (Aziziye) Sempozyumu, 2018-05-10, 2018-05-12, Kayseri, Türkiye, 2018. 100

7. ARSLAN, D., Erdemli’de Nüfus ve Göçün Sosyolojik Tahlili . Uluslararası Erdemli Sempozyumu, 2018-04-19, 2018-04-21, Mersin, Türkiye, 2018. 100

http://erdemlisemp.mersin.edu.tr

6. ARSLAN, D., Geçmişten günümüze Urfa Milletvekilleri . III. Uluslararası Osmanlı Sancağından Cumhuriyet Kentine Urfa Tarihi Sempozyumu, 2018-04-06, 2018-04-08, Şanlıurfa, Türkiye, 2018. 100

http://web.harran.edu.tr/assets/uploads/sites/69/files/urfa-tarihi-sempozyumu-16012018.pdf

5. ARSLAN, D.; ÇAĞLAYANDERELİ, M.; Çağrıcı, A., Dünden Bugüne Sakarya’da Göçün Sosyolojik Tahlili. Uluslararası Sakarya Sempozyumu, 2017-11-23, 2017-11-25, Sakarya, Türkiye, . 100

4. ARSLAN, D., DÜNDEN BUGÜNE SAKARYA’DA GÖÇÜN SOSYOLOJİK TAHLİLİ. Uluslararası Sakarya Sempozyumu, 2017-11-23, 2017-11-25, Sakarya, Türkiye, 2017. 100

http://sakaryasempozyumu.org/Anasayfa.htm

3. ARSLAN, D., CUMHURİYET’İN MÜSTESNA SİYASET ADAMI: ORD. PROF. DR. ALİ FUAD BAŞGİL. Ali Fuad Başgil ve Siyasi Mücadeleleri Uluslararası Sempozyumu, 2017-10-13, 2017-10-15, Samsun, Türkiye, 2017. 100

http://www.omu.edu.tr/tr/icerik/sempozyum-ali-fuad-basgil

2. ARSLAN, D., BODRUM’UN DEMOGRAFİK YAPISININ SOSYOLOJİK ANALİZİ. 4. Uluslararası Her Yönüyle Bodrum Sempozyumu, 2016-05-26, 2016-05-27, Muğla, Türkiye, 2016. 100

http://www.ege.edu.tr

1. ARSLAN, D., DÜNDEN BUGÜNE BODRUM’DA SİYASAL YAŞAM: YEREL SEÇİM SONUÇLARI TEMELİNDE BODRUM’UN SİYASİ YAPISININ SOSYOLOJİK ANALİZİ. 4. Uluslararası Her Yönüyle Bodrum Sempozyumu, 2016-05-26, 2016-05-27, Muğla, Türkiye, 2016. 100

http://www.ege.edu.tr

Ulusal - Tam Metin - Sözlü 800

8. ARSLAN, D., Geçmişten Günümüze Çekmeköy’ün Demografik Yapısının Sosyolojik Tahlili. ÇEKMEKÖY SEMPOZYUMU ŞEHİR, TARİH, TOPLUM VE GELECEK, 2016-10-21, 2016-10-23, İstanbul, Türkiye, 2016. 100

http://www.cekmekoysempozyumu.com/

7. ARSLAN, D., GENEL VE YEREL SEÇİM SONUÇLARI TEMELİNDE SAMSUN ATAKUM’UN SİYASİ YAPISININ SOSYOLOJİK ANALİZİ. Samsun Atakum Çalıştayı, 2016-05-20, 2016-05-21, Samsun, Türkiye, 2016. 100

http://www.atakum.bel.tr/

6. ARSLAN, D., Köy Okullarında Görev Yapan Öğretmenlerin, Toplumsal Profilleri: Mersin Araştırması. 14. Sosyal Bilimler Kongresi, 2015-11-23, 2015-11-25, Ankara, Türkiye, 2015. 100

http://www.tsbd.org.tr

5. ARSLAN, D., SİVRİHİSAR’IN DEMOGRAFİK YAPISININ SOSYOLOJİK TAHLİLİ. Tarihi, Kültürü ve Sanatıyla Sivrihisar Sempozyumu, 2015-10-24, 2015-10-25, Eskişehir, Türkiye, 2015. 100

http://sempozyum.sivrihisar.bel.tr/

4. ARSLAN, D., İzmir’in Tire İlçesinin Nüfusunun Sosyolojik Analizi. Tire Araştırmaları Sempozyumu, 2015-03-12, 2015-03-13, İzmir, Türkiye, 2015. 100

3. ARSLAN , D., Üçüncü Bin Yılda Adana Milletvekillerinin Sosyolojik Analizi. Yeniden Dirilen Çukurova Sempozyumu, 2015-01-18, 2015-01-18, Adana, Türkiye, 2015. 100

2. ARSLAN, D., Çok Partili Dönem Türk Parlamento Tarihinde Tokat Milletvekilleri: Çok Partili Dönem Tokat Milletvekillerinin Sosyolojik Profilleri. Tokat Tarihi ve Kültürü Sempozyumu, 2014-09-25, 2014-09-27, Tokat, Türkiye, 2014. 100

1. ARSLAN , D., Dünden Bugüne Tire’nin Siyasi Yapısının Sosyolojik Analizi: Yerel Seçim Sonuçları Temelinde Tire. Tire Araştırmaları Sempozyumu , 2014-03-12, 2015-03-13, İzmir, Türkiye, 2015. 100

Ulusal - Özet - Sözlü 200

4. ARSLAN, D., GEÇMİŞTEN GELECEĞE YEREL SEÇİM SONUÇLARI TEMELİNDE PINARBAŞI’NIN SİYASİ YAPISININ SOSYOLOJİK TAHLİLİ. Uluslararası Pınarbaşı (Aziziye) Sempozyumu, 2018-05-10, 2018-05-12, Kayseri, Türkiye, 2018. 50

http://pinarbasisempozyum.com/sayfa/icerik/Sempozyum-Hakkinda

3. ARSLAN, D., Geçmişten Geleceğe Yozgat’ta Göçün Sosyolojik Tahlili. III. ULUSLARARASI BOZOK SEMPOZYUMU, 2018-05-03, 2018-05-05, Yozgat, Türkiye, 2018. 50

http://bozoksempozyumu3.bozok.edu.tr/tr

2. ARSLAN, D.; ARSLAN, G., SOSYOLOJİK BOYUTLARIYLA TÜRKİYE’DE ASKERİ MÜDAHALELER VE 15 TEMMUZ DARBE GİRİŞİMİ. "19. Yüzyıldan Günümüze Türkiye'de İktidara Müdahaleler ve Darbeler, 2018-03-20, 2018-03-23, Yozgat, Türkiye, 2018. 50

http://www.atam.gov.tr/

1. ARSLAN, D., Geçmişten Günümüze Antalya'nın Demografik Yapısının Sosyolojik Tahlili. Uluslararası Antalya Kongresi’, 2018-03-01, 2018-03-03, Antalya, Türkiye, 2018. 50

http://www.antalyakongresi.com/

Ulusal - Özet - Poster 25

1. ARSLAN, D., "Hacı Bektaş Veli ve Alevilik-Bektaşilik Araştırmalarında Yöntem". Hacı Bektaş Veli ve Alevilik-Bektaşilik Araştırmaları Akademik Çalıştayı, 2017-05-12, 2017-05-14, Nevşehir, Türkiye, 2017. 25

https://www.nevsehir.edu.tr/tr/13673

Ulusal - Yürütücü 1100

15. Mavi ve Beyaz Yakalı Emeklilerin Kuşaklar Sosyolojisi Bağlamında Karşılaştırmalı Analizi: Mersin Örneği, BAP, Proje No: 2018-1-TP3-2802, 6327 TL, Yürütücü, Devam ediyor... 100

14. YÖRÜKLERİN AİLE YAPISI VE SORUNLARI: MERSİN ÖRNEĞİ, BAP, Proje No: 2018-3-AP2-3095, 14063 TL, Yürütücü, Devam ediyor... 100

13. ÜÇÜNCÜ BİN YILDA TÜRKİYE’DE MEDYA SİYASET İLİŞKİSİNİN SOSYOLOJİK ANALİZİ, BAP, Proje No: 2017-2-TP2-2618, 4709 EUR, Yürütücü, 2018,Tamamlandı. 100

12. MERSİN İLİ KADIN ESNAF VE SANATKATLARININ SOSYAL-EKONOMİK PROFİLLERİNİN VE SORUNLARININ SOSYOLOJİK ANALİZİ, BAP, Proje No: 2017-2-TP2-2620, 4929 EUR, Yürütücü, 2018,Tamamlandı. 100

11. CUMHURBAŞKANLIĞI SİSTEMİ VE SİYASAL GÜNDEM: MERSİN ÖRNEĞİ, BAP, Proje No: 2017-2-AP2-2539, 14999 TL, Yürütücü, 2018,Tamamlandı. 100

10. YEREL VE GENEL SEÇİM SONUÇLARI TEMELİNDE MUT’UN SİYASİ YAPISININ SOSYOLOJİK ANALİZİ, BAP, Proje No: 2017-1-TP2-2192, 1500 TL, Yürütücü, 2018,Tamamlandı. 100

9. İslam Fobiniz Olmasın , İçişleri Bakanlığı-Ministry of Interior Affairs , Proje No: 2016-M-165, 700000 TL, Yürütücü, 2017,Tamamlandı. 0
http://www.onder.org.tr/index.html

8. ELİT TEORİSİ PERSPEKTİFİNDEN DEMOKRAT PARTİ MİLLETVEKİLLERİNİN SOSYOLOJİK ANALİZİ, BAP, Proje No: 2017-1-TP2-2172, 1500 TL, Yürütücü, 2017,Tamamlandı. 100

7. Mersin Üniversitesi, Eğitim Fakültesi Akademik Personelinin, Yenişehir Kampüsü’nden Memnuniyet Durumu ve Merkez Kampüse Taşınma Eğilimleri, Mersin Üniversitesi Rektörlüğü, Proje No: 0, 0 TL, Yürütücü, 2016,Tamamlandı. 0

6. MERSİN İLİ KOBİ ÖLÇEĞİNDE SANAYİ KAPASİTESİNİN TESPİTİ VE GELİŞTİRİLMESİNE YÖNELİK EYLEM PLANI, Çukurova Kalkınma Ajansı, Proje No: TR62-15-DFD/22, 79000 TL, Yürütücü, 2015,Tamamlandı. 0
http://www.cka.org.tr/

5. Mersin Üniversitesi, Eğitim Fakültesi Öğrencilerinin, Yenişehir Kampüsü’nden Memnuniyet Durumu ve Merkez Kampüse Taşınma Eğilimleri, Mersin Üniversitesi Rektörlüğü, Proje No: 0, 0 TL, Yürütücü, 2015,Tamamlandı. 0

4. Köy İlkokul ve Ortaokullarında Görev Yapan Öğretmenlerin Sosyolojik Profilleri Ve Öğretmenlik Mesleğine Yönelik Tutumları, BAP, Proje No: BAP-SOBE SB (ZS) 2014-1 YL, 3825 TL, Yürütücü, 2015,Tamamlandı. 100

3. Çok Partili Dönemde (1946–2007) Mersin’in Siyasi Yapısı Ve Mersin Milletvekillerinin Toplumsal Profillerinin Sosyolojik İncelemesi, TÜBİTAK, Proje No: 107K225, 84000 TL, Yürütücü, 2009,Tamamlandı. 100

2. Sosyolojik Açıdan Türkiye’de Kırsal Kalkınma ve Köy Sorunu: 15 Yıl Sonra Kavaközü Köyü Örneği, BAP, Proje No: BAP.FEF.SB (DAA) 2007-1, 2800 TL, Yürütücü, 2009,Tamamlandı. 100
http://www.mersin.edu.tr

1. TÜRKİYE’DE İLKÖĞRETİM KURUMLARINDA GÖREV YAPAN ÖĞRETMENLERİN SORUNLARI VE ÜÇÜNCÜ BİN YILDA TÜRK ÖĞRETMEN MODELİ: TOKAT ÖRNEĞİ, BAP, Proje No: 2005/22, 2200 TL, Yürütücü, 2006,Tamamlandı. 100

Ulusal - Danışman (Yürütücü Tüzel Kişi) 0

1. ADANA TURIZMININ GELISTIRILMESINE YÖNELIK ALGI ARASTIRMASI, Kalkınma Bakanlığı, Proje No: TR62/16/DFD/0063, 74000 TL, Danışman (Yürütücü Tüzel Kişi), 2016,Tamamlandı. 0
http://adanaturizmalgi.net/index.php?option=com_content&view=article&id=1:adana-turizm-home

Yönetilen Yüksek Lisans Tezleri 600

3. Ahmet ÇAĞRICI, ELİT TEORİSİ PERSPEKTİFİNDEN DEMOKRAT PARTİ MİLLETVEKİLLERİNİN SOSYOLOJİK ANALİZİ, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Mersin Üniversitesi, Devam ediyor. 200

2. Zehra SÖZER, Köy İlkokul Ve Ortaokullarında Görev Yapan Öğretmenlerin Sosyolojik Profilleri Ve Öğretmenlik Mesleğine Yönelik Tutumları: Mersin Örneği, Diğer, Diğer, Tamamlandı. 200

1. Aysun Özer, GÖÇ VE AİDİYET BAĞLAMINDA BULGARİSTAN GÖÇMENLERİNDE KİMLİĞİN YENİDEN İNŞASI: MERSİN ÖRNEĞİ, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Diğer, Devam ediyor. 200

Uluslararası 625
1. AKADEMIK BAKIS ULUSLARARASI SOSYAL BILIMLER E-DERGISI , BOLUM EDITORU, E-ISSN : 1694-528X, 2014-06-15 - Devam ediyor. 250
2. INTERNATIONAL JOURNAL OF HUMAN SCIENCES , BOLUM EDITORU, E-ISSN : ISSN:1303-5134, 2004-04-06 - Devam ediyor. 250
3. ACED ULUSLARARASI AILE COCUK VE EGITIM DERGISI , DANISMA KURULU UYELIGI, E-ISSN : 2148-3922, 2015-02-10 - Devam ediyor. 125
Ulusal 500
1. SOSYAL BİLİMLER ARAŞTIRMA DERGİSİ SBARD , YARDIMCI EDİTÖR, E-ISSN : 1304-2424, 2012-06-15 - 2014-06-23. 250
2. GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ARAŞTIRMALARI DERGİSİ , YARDIMCI EDİTÖR, E-ISSN : 1306-732X, 2005-05-06 - 2006-09-08. 250
Uluslararası
1. University of Surrey, Department of Sociology, Guildford, GU2 5XH , 1999-11-30 - 1999-12-06, Guildford, İngiltere / Birleşik Krallık.
Ulusal
1. Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) , 2016-06-29 - 2016-07-03, Ankara, Türkiye.
Uluslararası 50
1. IPSA (International Political Science Association), 2006-07-09, Tokyo, Japonya. 50
2. Bilim Teşvik Ödülü İKSAD-İktisadi Kalkınma ve Sosyal Araştırmalar Derneği, 2017-05-22, Gaziantep, Türkiye. 0
3. Kazakistan Milli Eğitim Bakanlığı, Baishev Üniversitesi, , , Kazakistan. 0
4. Kazakistan Cumhuriyeti, , , Kazakistan. 0
2. Siyasal İlimler Türk Derneği , Üye No: 001, Türkiye, 2007-06-08-Devam ediyor.
1. IPSA International Political Science Association , Üye No: 001, Kanada, 2005-05-03-Devam ediyor.
4. ISA INTERNATIONAL SOCIOLOGICAL ASSOCIATION , Üye No: 0001, İspanya, 2001-02-01-Devam ediyor.
3. Sosyoloji Derneği , Üye No: 001, Türkiye, 1996-06-01-Devam ediyor.
Dönem D.Kodu Ders Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm/Program T-U-K
Bahar SOS228 Sosyal Bil Araştırma Yöntemler Fen - Edebiyat Fakültesi Sosyoloji 3-0-3
Bahar SOS326 Medya ve Toplum Fen - Edebiyat Fakültesi Sosyoloji 3-0-3
Bahar SOS328 Siyasal İletişim ve Propaganda Fen - Edebiyat Fakültesi Sosyoloji 2-0-2
Bahar SOS430 Bitirme Çalışması II Fen - Edebiyat Fakültesi Sosyoloji 0-2-1
Bahar SOS 530 Elit Sosyolojisi Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyoloji ( Yüksek Lisans ) 3-0-3
Bahar SOBE 502 Bilimsel Araştırma Yöntemleri Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Bilimler Enstitüsü 2-0-0
Bahar SOBE 502 Bilimsel Araştırma Yöntemleri Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Bilimler Enstitüsü 2-0-0
Bahar SOS 540 Sosyal Bilimlerde Veri Analizi Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyoloji ( Yüksek Lisans ) 3-0-3
Bahar SOS 708 İktidar Analizinde Yeni Yaklaş Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyoloji ( Doktora ) 3-0-3
Bahar SOS 802 Uzmanlık Alan Dersi Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyoloji Anabilim Dalı 4-0-4
Bahar SOS 801 Uzmanlık Alan Dersi Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyoloji Anabilim Dalı 4-0-4
Bahar SEM YL Seminer ( Yl ) Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Bilimler Enstitüsü 0-0-0
Bahar SEM DR Seminer ( Dr ) Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Bilimler Enstitüsü 0-0-0
Güz SOS423 Kamuoyu Araştırmaları Fen - Edebiyat Fakültesi Sosyoloji 3-0-3
Güz SOS201 Sosyal Bil. Araştırma Yöntemle Fen - Edebiyat Fakültesi Sosyoloji 3-0-3
Güz SOS421 Bitirme Çalışması I Fen - Edebiyat Fakültesi Sosyoloji 0-2-1
Güz SOS327 Siyaset Sosyolojisi Fen - Edebiyat Fakültesi Sosyoloji 3-0-3
Güz SOS227 Sosyal Bil. Araştırma Yöntemle Fen - Edebiyat Fakültesi Sosyoloji 3-0-3
Güz SOBE 502 Bilimsel Araştırma Yöntemleri Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Bilimler Enstitüsü 2-0-0
Güz SOBE 502 Bilimsel Araştırma Yöntemleri Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Bilimler Enstitüsü 2-0-0
Güz SOS 535 Sosyal Bilimlerde Araştırma Yö Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyoloji ( Yüksek Lisans ) 3-0-3
Güz SOS 802 Uzmanlık Alan Dersi Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyoloji Anabilim Dalı 4-0-4
Güz SOS 801 Uzmanlık Alan Dersi Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyoloji Anabilim Dalı 4-0-4
Dönem D.Kodu Ders Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm/Program T-U-K
Bahar SOS202 Sosyal Bil Araştırma Yöntemler Fen - Edebiyat Fakültesi Sosyoloji 3-0-3
Bahar SOS328 Siyasal İletişim ve Propaganda Fen - Edebiyat Fakültesi Sosyoloji 2-0-2
Bahar SOS326 Medya ve Toplum Fen - Edebiyat Fakültesi Sosyoloji 3-0-3
Bahar SOS430 Bitirme Çalışması II Fen - Edebiyat Fakültesi Sosyoloji 0-2-1
Bahar SOS 802 Uzmanlık Alan Dersi Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyoloji Anabilim Dalı 4-0-4
Bahar SOS 530 Elit Sosyolojisi Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyoloji ( Yüksek Lisans ) 3-0-3
Bahar SOS 801 Uzmanlık Alan Dersi Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyoloji Anabilim Dalı 4-0-4
Bahar SEM YL Seminer ( Yl ) Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Bilimler Enstitüsü 0-0-0
Bahar SOBE 502 Bilimsel Araştırma Yöntemleri Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Bilimler Enstitüsü 2-0-0
Bahar KÇA 802 Uzmanlık Alan Dersi Sosyal Bilimler Enstitüsü Kadın Araştırmaları Anabilim D 4-0-4
Bahar SOS 708 İktidar Analizinde Yeni Yaklaş Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyoloji ( Doktora ) 3-0-3
Bahar SOS 540 Sosyal Bilimlerde Veri Analizi Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyoloji ( Yüksek Lisans ) 3-0-3
Güz SOS201 Sosyal Bil. Araştırma Yöntemle Fen - Edebiyat Fakültesi Sosyoloji 3-0-3
Güz SOS421 Bitirme Çalışması I Fen - Edebiyat Fakültesi Sosyoloji 0-2-1
Güz SOS423 Kamuoyu Araştırmaları Fen - Edebiyat Fakültesi Sosyoloji 3-0-3
Güz SOS327 Siyaset Sosyolojisi Fen - Edebiyat Fakültesi Sosyoloji 3-0-3
Güz SOS 801 Uzmanlık Alan Dersi Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyoloji Anabilim Dalı 4-0-4
Güz SOBE 502 Bilimsel Araştırma Yöntemleri Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Bilimler Enstitüsü 2-0-0
Güz SOS 535 Sosyal Bilimlerde Araştırma Yö Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyoloji ( Yüksek Lisans ) 3-0-3
Güz SEM YL Seminer ( Yl ) Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Bilimler Enstitüsü 0-0-0
Güz SOBE 502 Bilimsel Araştırma Yöntemleri Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Bilimler Enstitüsü 2-0-0
Güz KÇA 801 Uzmanlık Alan Dersi Sosyal Bilimler Enstitüsü Kadın Araştırmaları Anabilim D 4-0-4
Güz SOS 802 Uzmanlık Alan Dersi Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyoloji Anabilim Dalı 4-0-4
Dönem D.Kodu Ders Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm/Program T-U-K
Bahar SOS326 Medya ve Toplum Fen - Edebiyat Fakültesi Sosyoloji 3-0-3
Bahar SOS328 Siyasal İletişim ve Propaganda Fen - Edebiyat Fakültesi Sosyoloji 2-0-2
Bahar SOS202 Sosyal Bil Araştırma Yöntemler Fen - Edebiyat Fakültesi Sosyoloji 3-0-3
Bahar SOS430 Bitirme Çalışması II Fen - Edebiyat Fakültesi Sosyoloji 0-2-1
Bahar SEM YL Seminer ( Yl ) Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Bilimler Enstitüsü 0-0-0
Bahar SOS 802 Uzmanlık Alan Dersi Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyoloji Anabilim Dalı 4-0-4
Bahar SOBE 502 Bilimsel Araştırma Yöntemleri Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Bilimler Enstitüsü 2-0-0
Bahar SOBE 502 Bilimsel Araştırma Yöntemleri Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Bilimler Enstitüsü 2-0-0
Bahar SEM DR Seminer ( Dr ) Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Bilimler Enstitüsü 0-0-0
Bahar SOS 530 Elit Sosyolojisi Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyoloji ( Yüksek Lisans ) 3-0-3
Bahar SOS 708 İktidar Analizinde Yeni Yaklaş Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyoloji ( Doktora ) 3-0-3
Bahar SOS 801 Uzmanlık Alan Dersi Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyoloji Anabilim Dalı 4-0-4
Güz SOS421 Bitirme Çalışması I Fen - Edebiyat Fakültesi Sosyoloji 0-2-1
Güz SOS201 Sosyal Bil. Araştırma Yöntemle Fen - Edebiyat Fakültesi Sosyoloji 3-0-3
Güz SOS327 Siyaset Sosyolojisi Fen - Edebiyat Fakültesi Sosyoloji 3-0-3
Güz SOS423 Kamuoyu Araştırmaları Fen - Edebiyat Fakültesi Sosyoloji 3-0-3
Güz SOBE 502 Bilimsel Araştırma Yöntemleri Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Bilimler Enstitüsü 2-0-0
Güz SOS 535 Sosyal Bilimlerde Araştırma Yö Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyoloji ( Yüksek Lisans ) 3-0-3
Güz SOS 801 Uzmanlık Alan Dersi Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyoloji Anabilim Dalı 4-0-4
Güz SOS 802 Uzmanlık Alan Dersi Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyoloji Anabilim Dalı 4-0-4
Yaz SOS202 Sosyal Bil Araştırma Yöntemler Fen - Edebiyat Fakültesi Sosyoloji 3-0-3
Yaz SOS 535 Sosyal Bilimlerde Araştırma Yö Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyoloji ( Yüksek Lisans ) 3-0-3
Dönem D.Kodu Ders Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm/Program T-U-K
Bahar SOS326 Medya ve Toplum Fen - Edebiyat Fakültesi Sosyoloji 3-0-3
Bahar SOS328 Siyasal İletişim ve Propaganda Fen - Edebiyat Fakültesi Sosyoloji 2-0-2
Bahar SOS220 İstatistik II Fen - Edebiyat Fakültesi Sosyoloji 3-0-3
Bahar SOS202 Sosyal Bil Araştırma Yöntemler Fen - Edebiyat Fakültesi Sosyoloji 3-0-3
Bahar SOS430 Bitirme Çalışması II Fen - Edebiyat Fakültesi Sosyoloji 0-2-1
Bahar SOS 802 Uzmanlık Alan Dersi Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyoloji Anabilim Dalı 4-0-4
Bahar SOS 708 İktidar Analizinde Yeni Yaklaş Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyoloji ( Doktora ) 3-0-3
Bahar SOS 540 Sosyal Bilimlerde Veri Analizi Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyoloji ( Yüksek Lisans ) 3-0-3
Bahar SOS 801 Uzmanlık Alan Dersi Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyoloji Anabilim Dalı 4-0-4
Bahar SOS 530 Elit Sosyolojisi Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyoloji ( Yüksek Lisans ) 3-0-3
Güz SOS423 Kamuoyu Araştırmaları Fen - Edebiyat Fakültesi Sosyoloji 3-0-3
Güz SOS421 Bitirme Çalışması I Fen - Edebiyat Fakültesi Sosyoloji 0-2-1
Güz SOS201 Sosyal Bil. Araştırma Yöntemle Fen - Edebiyat Fakültesi Sosyoloji 3-0-3
Güz SOS219 İstatistik I Fen - Edebiyat Fakültesi Sosyoloji 3-0-3
Güz SOS327 Siyaset Sosyolojisi Fen - Edebiyat Fakültesi Sosyoloji 3-0-3
Güz SOS 802 Uzmanlık Alan Dersi Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyoloji Anabilim Dalı 4-0-4
Güz SOS 535 Sosyal Bilimlerde Araştırma Yö Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyoloji ( Yüksek Lisans ) 3-0-3
Güz SOS 801 Uzmanlık Alan Dersi Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyoloji Anabilim Dalı 4-0-4
Güz SEM DR Seminer ( Dr ) Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Bilimler Enstitüsü 0-0-0
Güz SOBE 502 Bilimsel Araştırma Yöntemleri Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Bilimler Enstitüsü 2-0-0
Dönem D.Kodu Ders Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm/Program T-U-K
Bahar SOS328 Siyasal İletişim ve Propaganda Fen - Edebiyat Fakültesi Sosyoloji 2-0-2
Bahar SOS430 Bitirme Çalışması II Fen - Edebiyat Fakültesi Sosyoloji 0-2-1
Bahar SOS326 Medya ve Toplum Fen - Edebiyat Fakültesi Sosyoloji 3-0-3
Bahar SOS202 Sosyal Bil Araştırma Yöntemler Fen - Edebiyat Fakültesi Sosyoloji 3-0-3
Bahar SOS220 İstatistik II Fen - Edebiyat Fakültesi Sosyoloji 3-0-3
Bahar SEM DR Seminer ( Dr ) Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Bilimler Enstitüsü 0-0-0
Bahar SOS 802 Uzmanlık Alan Dersi Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyoloji Anabilim Dalı 4-0-4
Bahar SOS 801 Uzmanlık Alan Dersi Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyoloji Anabilim Dalı 4-0-4
Bahar SOS 540 Sosyal Bilimlerde Veri Analizi Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyoloji ( Yüksek Lisans ) 3-0-3
Bahar SOS 530 Elit Sosyolojisi Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyoloji ( Yüksek Lisans ) 3-0-3
Bahar SOS 708 İktidar Analizinde Yeni Yaklaş Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyoloji ( Doktora ) 3-0-3
Bahar SEM YL Seminer ( Yl ) Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Bilimler Enstitüsü 0-0-0
Bahar SOBE 502 Bilimsel Araştırma Yöntemleri Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Bilimler Enstitüsü 2-0-0
Güz SOS327 Siyaset Sosyolojisi Fen - Edebiyat Fakültesi Sosyoloji 3-0-3
Güz SOS423 Kamuoyu Araştırmaları Fen - Edebiyat Fakültesi Sosyoloji 3-0-3
Güz SOS201 Sosyal Bil. Araştırma Yöntemle Fen - Edebiyat Fakültesi Sosyoloji 3-0-3
Güz SOS219 İstatistik I Fen - Edebiyat Fakültesi Sosyoloji 3-0-3
Güz SOS 525 Yönetim Sosyolojisi Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyoloji 3-0-3
Güz SOS 535 Sosyal Bilimlerde Araştırma Yö Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyoloji 3-0-3
Dönem D.Kodu Ders Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm/Program T-U-K
Bahar SOS202 Sosyal Bil Araştırma Yöntemler Fen - Edebiyat Fakültesi Sosyoloji 3-0-3
Bahar SOS220 İstatistik II Fen - Edebiyat Fakültesi Sosyoloji 3-0-3
Bahar SOS328 Siyasal İletişim ve Propaganda Fen - Edebiyat Fakültesi Sosyoloji 2-0-2
Bahar SOS326 Medya ve Toplum Fen - Edebiyat Fakültesi Sosyoloji 3-0-3
Bahar SOS 708 İktidar Analizinde Yeni Yaklaş Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyoloji 3-0-3
Bahar SOS 540 Sosyal Bilimlerde Veri Analizi Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyoloji 3-0-3
Güz SOS423 Kamuoyu Araştırmaları Fen - Edebiyat Fakültesi Sosyoloji 3-0-3
Güz SOS201 Sosyal Bil. Araştırma Yöntemle Fen - Edebiyat Fakültesi Sosyoloji 3-0-3
Güz SOS327 Siyaset Sosyolojisi Fen - Edebiyat Fakültesi Sosyoloji 3-0-3
Güz SOS219 İstatistik I Fen - Edebiyat Fakültesi Sosyoloji 3-0-3
Güz SOS 527 Avrupa Birliği'nin Siyasal ve Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyoloji 3-0-3
Güz SOS 535 Sosyal Bilimlerde Araştırma Yö Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyoloji 3-0-3
Güz SOS 525 Yönetim Sosyolojisi Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyoloji 3-0-3
Dönem D.Kodu Ders Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm/Program T-U-K
Bahar SOS326 Medya ve Toplum Fen - Edebiyat Fakültesi Sosyoloji 3-0-3
Bahar SOS332 Toplumsal Tabakalaşma Fen - Edebiyat Fakültesi Felsefe ( 2. Öğretim ) 3-0-3
Bahar SOS328 Siyasal İletişim ve Propaganda Fen - Edebiyat Fakültesi Sosyoloji 2-0-2
Bahar SOS202 Sosyal Bil Araştırma Yöntemler Fen - Edebiyat Fakültesi Sosyoloji 3-0-3
Bahar SOS220 İstatistik II Fen - Edebiyat Fakültesi Sosyoloji 3-0-3
Bahar SOS 708 İktidar Analizinde Yeni Yaklaş Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyoloji 3-0-3
Bahar SOS 540 Sosyal Bilimlerde Veri Analizi Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyoloji 3-0-3
Bahar SOS 530 Elit Sosyolojisi Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyoloji 3-0-3
Bahar OSD Ödev, Rapor, Seminer, Tez ve S Rektörlük Ortak Seçmeli Ders Koordinatör 2-0-2
Bahar OSD İletişim Sosyolojisi: Medya, İ Rektörlük Ortak Seçmeli Ders Koordinatör 2-0-2
Güz SOS231 Sosyolojiye Giriş Fen - Edebiyat Fakültesi Felsefe ( 2. Öğretim ) 3-0-3
Güz SOS431 Toplumbilim Tarihi Fen - Edebiyat Fakültesi Felsefe ( 2. Öğretim ) 4-0-4
Güz SOS201 Sosyal Bil. Araştırma Yöntemle Fen - Edebiyat Fakültesi Sosyoloji 3-0-3
Güz SOS423 Kamuoyu Araştırmaları Fen - Edebiyat Fakültesi Sosyoloji 3-0-3
Güz SOS219 İstatistik I Fen - Edebiyat Fakültesi Sosyoloji 3-0-3
Güz ÜYG101 Üniversite Yaşamına Giriş Fen - Edebiyat Fakültesi Sosyoloji 1-0-1
Güz SOS327 Siyaset Sosyolojisi Fen - Edebiyat Fakültesi Sosyoloji 3-0-3
Güz SOS231 Sosyolojiye Giriş Fen - Edebiyat Fakültesi Felsefe 3-0-3
Güz SOS 527 Avrupa Birliği'nin Siyasal ve Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyoloji 3-0-3
Güz SOS 535 Sosyal Bilimlerde Araştırma Yö Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyoloji 3-0-3
Güz SOS 525 Yönetim Sosyolojisi Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyoloji 3-0-3
Yaz SOS220 İstatistik II Fen - Edebiyat Fakültesi Sosyoloji 3-0-3
Yaz SOS219 İstatistik I Fen - Edebiyat Fakültesi Sosyoloji 3-0-3
Dönem D.Kodu Ders Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm/Program T-U-K
Bahar SOS328 Siyasal İletişim ve Propaganda Fen - Edebiyat Fakültesi Sosyoloji 2-0-2
Bahar SOS220 İstatistik II Fen - Edebiyat Fakültesi Sosyoloji 3-0-3
Bahar SOS326 Medya ve Toplum Fen - Edebiyat Fakültesi Sosyoloji 3-0-3
Bahar SOS202 Sosyal Bil Araştırma Yöntemler Fen - Edebiyat Fakültesi Sosyoloji 3-0-3
Bahar SOS332 Toplumsal Tabakalaşma Fen - Edebiyat Fakültesi Felsefe ( 2. Öğretim ) 3-0-3
Bahar SOS 708 İktidar Analizinde Yeni Yaklaş Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyoloji 3-0-3
Bahar SOS 530 Elit Sosyolojisi Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyoloji 3-0-3
Bahar SOS 540 Sosyal Bilimlerde Veri Analizi Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyoloji 3-0-3
Bahar OSD İletişim Sosyolojisi: Medya, İ Rektörlük Ortak Seçmeli Ders Koordinatör 2-0-2
Güz SOS423 Kamuoyu Araştırmaları Fen - Edebiyat Fakültesi Sosyoloji 3-0-3
Güz SOS201 Sosyal Bil. Araştırma Yöntemle Fen - Edebiyat Fakültesi Sosyoloji 3-0-3
Güz SOS221 Kırsal Yapı ve Kırsal Kalkınma Fen - Edebiyat Fakültesi Sosyoloji 2-0-2
Güz SOS219 İstatistik I Fen - Edebiyat Fakültesi Sosyoloji 3-0-3
Güz SOS327 Siyaset Sosyolojisi Fen - Edebiyat Fakültesi Sosyoloji 3-0-3
Güz SOS231 Sosyolojiye Giriş Fen - Edebiyat Fakültesi Felsefe ( 2. Öğretim ) 3-0-3
Güz SOS231 Sosyolojiye Giriş Fen - Edebiyat Fakültesi Felsefe 3-0-3
Güz SOS 527 Avrupa Birliği'nin Siyasal ve Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyoloji 3-0-3
Güz SOS 535 Sosyal Bilimlerde Araştırma Yö Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyoloji 3-0-3
Dönem D.Kodu Ders Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm/Program T-U-K
Bahar SOS326 Medya ve Toplum Fen - Edebiyat Fakültesi Sosyoloji 3-0-3
Bahar SOS202 Sosyal Bil Araştırma Yöntemler Fen - Edebiyat Fakültesi Sosyoloji 3-0-3
Bahar SOS328 Siyasal İletişim ve Propaganda Fen - Edebiyat Fakültesi Sosyoloji 2-0-2
Bahar SOS220 İstatistik II Fen - Edebiyat Fakültesi Sosyoloji 3-0-3
Bahar SOS 540 Sosyal Bilimlerde Veri Analizi Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyoloji 3-0-3
Bahar OSD İletişim Sosyolojisi: Medya, İ Rektörlük Ortak Seçmeli Ders Koordinatör 2-0-2
Bahar OSD İletişim Sosyolojisi: Medya, İ Rektörlük Ortak Seçmeli Ders Koordinatör 2-0-2
Güz SOS231 Sosyolojiye Giriş Fen - Edebiyat Fakültesi Felsefe ( 2. Öğretim ) 3-0-3
Güz SOS221 Kırsal Yapı ve Kırsal Kalkınma Fen - Edebiyat Fakültesi Sosyoloji 2-0-2
Güz SOS201 Sosyal Bil. Araştırma Yöntemle Fen - Edebiyat Fakültesi Sosyoloji 3-0-3
Güz SOS219 İstatistik I Fen - Edebiyat Fakültesi Sosyoloji 3-0-3
Güz SOS423 Kamuoyu Araştırmaları Fen - Edebiyat Fakültesi Sosyoloji 3-0-3
Güz SOS231 Sosyolojiye Giriş Fen - Edebiyat Fakültesi Felsefe 3-0-3
Güz SOS327 Siyaset Sosyolojisi Fen - Edebiyat Fakültesi Sosyoloji 3-0-3
Güz SOS 527 Avrupa Birliği'nin Siyasal ve Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyoloji 3-0-3
Güz SOS 525 Yönetim Sosyolojisi Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyoloji 3-0-3
Güz SOS 501 Sosyal Bilimlerde Araştırma Yö Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyoloji 3-0-3
Yaz SOS327 Siyaset Sosyolojisi Fen - Edebiyat Fakültesi Sosyoloji 3-0-3
Yaz SOS220 İstatistik II Fen - Edebiyat Fakültesi Sosyoloji 3-0-3
Yaz SOS219 İstatistik I Fen - Edebiyat Fakültesi Sosyoloji 3-0-3
Yaz SOS201 Sosyal Bil. Araştırma Yöntemle Fen - Edebiyat Fakültesi Sosyoloji 3-0-3
Dönem D.Kodu Ders Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm/Program T-U-K
Bahar SOS328 Siyasal İletişim ve Propaganda Fen - Edebiyat Fakültesi Sosyoloji 2-0-2
Bahar SOS326 Medya ve Toplum Fen - Edebiyat Fakültesi Sosyoloji 3-0-3
Bahar SOS220 İstatistik II Fen - Edebiyat Fakültesi Sosyoloji 3-0-3
Bahar SOS202 Sosyal Bil Araştırma Yöntemler Fen - Edebiyat Fakültesi Sosyoloji 3-0-3
Bahar OSD İletişim Sosyolojisi: Medya, İ Rektörlük Ortak Seçmeli Ders Koordinatör 2-0-2
Bahar OSD İletişim Sosyolojisi: Medya, İ Rektörlük Ortak Seçmeli Ders Koordinatör 2-0-2
Güz SOS231 Sosyolojiye Giriş Fen - Edebiyat Fakültesi Felsefe 3-0-3
Güz SOS201 Sosyal Bil. Araştırma Yöntemle Fen - Edebiyat Fakültesi Sosyoloji 3-0-3
Güz SOS221 Kırsal Yapı ve Kırsal Kalkınma Fen - Edebiyat Fakültesi Sosyoloji 2-0-2
Güz SOS327 Siyaset Sosyolojisi Fen - Edebiyat Fakültesi Sosyoloji 3-0-3
Güz SOS423 Kamuoyu Araştırmaları Fen - Edebiyat Fakültesi Sosyoloji 3-0-3
Güz SOS219 İstatistik I Fen - Edebiyat Fakültesi Sosyoloji 3-0-3
Yaz SOS221 Kırsal Yapı ve Kırsal Kalkınma Fen - Edebiyat Fakültesi Sosyoloji 2-0-2
Yaz SOS201 Sosyal Bil. Araştırma Yöntemle Fen - Edebiyat Fakültesi Sosyoloji 3-0-3
Yaz SOS202 Sosyal Bil Araştırma Yöntemler Fen - Edebiyat Fakültesi Sosyoloji 3-0-3
Yaz SOS219 İstatistik I Fen - Edebiyat Fakültesi Sosyoloji 3-0-3
Yaz SOS220 İstatistik II Fen - Edebiyat Fakültesi Sosyoloji 3-0-3
FAALİYET TÜRÜ DETAYI
Proje TÜBİTAK 1001, 1003, 3501, 1505, COST, Uluslararası İkili İşbirliği Programları
TÜBİTAK 1005, 3001
TÜBİTAK 1002
H2020 Projesi
Diğer uluslararası özel veya resmi kurum ve kuruluşlar tarafından desteklenmiş ve destek süresi dokuz aydan az olmayan Ar-Ge niteliğini haiz proje
Diğer ulusal kamu veya özel kurum ve kuruluşlar tarafından desteklenmiş ve destek süresi 9 aydan az olmayan Ar-Ge niteliğini haiz proje
Araştırma Yurtdışı Araştırma
Yurtiçi Araştırma
Yayın SCI, SCI-Exp, SSCI ve AHCI kapsamındaki dergilerde yayımlanmış araştırma makalesi
SCI, SCI-Exp, SSCI ve AHCI kapsamındaki dergilerde yayınlanmış derleme veya kısa makale(editöre mektup, yorum, vaka takdimi, teknik not, araştırma notu, özet ve kitap kritiği)
Alan endexleri (ÜAK tarafından tanımlanan alanlar için) kapsamındaki dergilerde yayınlanmış araştırma makalesi
Alan endexleri (ÜAK tarafından tanımlanan alanlar için) kapsamındaki dergilerde yayınlanmış derleme veya kısa makale(editöre mektup, yorum, vaka takdimi, teknik not, araştırma notu, özet ve kitap kritiği)
Diğer uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan araştırma makalesi
Detay
Arslan, D. Dünyada Ve Türkiye’de Medya Ve İslamofobi. HUMAN – WORLD JOURNAL OF HUMAN SCİENCES - İNSAN – DÜNYA İNSAN BİLİMLERİ DERGİSİ, 2019, 2019, 28-52.
ULAKBİM TR dizin tarafından taranan ulusal hakemli dergilerde yayınlanmış makale
SCI, SCI-Exp, SSCI ve AHCI kapsamındaki dergilerde editörlük ve editör kurulu üyeliği
Alan endexleri (ÜAK tarafından tanımlanan alanlar için) kapsamındaki dergilerde editörlük veya editör kurulu üyeliği
Diğer uluslararası hakemli dergilerde editörlük ve editör kurulu üyeliği
ULAKBİM TR dizin tarafından taranan ulusal hakemli dergilerde editörlük ve editör kurulu üyeliği
Tanınmış uluslararası yayınevleri tarafından yayınlanmış özgün bilimsel kitap
Tanınmış uluslararası yayınevleri tarafından yayınlanmış özgün bilimsel kitap editörlüğü
Detay
Arslan, D. Sağlık-Toplum-Bilim, Kitap - 1 (Akademik Araştırmalar), ISBN: 978-605-7691-00-2, PARADİGMA AKADEMİ, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: 1000, 207 Sayfa, Türkçe, ÇANAKKALE, Türkiye, 2019.
Arslan, D. SOSYAL BİLİMLER - AKADEMİK ARAŞTIRMALAR / KİTAP 1, ISBN: 978-605-2292-94-5, PARADİGMA AKADEMİ, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: 1000, 266 Sayfa, Türkçe, ÇANAKKALE, Türkiye, 2019.
Arslan, D. Sağlık-Toplum-Bilim, Kitap - 2 (Akademik Araştırmalar), ISBN: 978-605-7691-15-6, PARADİGMA AKADEMİ, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: 100, 174 Sayfa, Türkçe, ÇANAKKALE, Türkiye, 2019.
Arslan, D. Sağlık-Toplum-Bilim, Kitap - 3 (Akademik Araştırmalar), ISBN: 978-605-7691-48-4, PARADİGMA AKADEMİ, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: 100, 176 Sayfa, Türkçe, ÇANAKKALE, Türkiye, 2019.
Arslan, D. Sağlık-Toplum-Bilim, Kitap - 4 (Akademik Araştırmalar), ISBN: 978-605-7691-46-0, PARADİGMA AKADEMİ, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: 100, 198 Sayfa, Türkçe, ÇANAKKALE, Türkiye, 2019.
Tanınmış uluslararası yayınevleri tarafından yayınlanmış özgün bilimsel kitaplarda bölüm yazarlığı (Aynı kitapta en çok 2 bölüm değerlendirmeye alınır.)
Detay
Arslan, D. SOSYAL BİLİMLER - AKADEMİK ARAŞTIRMALAR / KİTAP 2, ISBN: 978-605-2292-95-2, PARADİGMA AKADEMİ, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: 1000, 246 Sayfa, Türkçe, ÇANAKKALE, Türkiye, 2019.
Tanınmış ulusal yayınevleri tarafından yayınlanmış özgün bilimsel kitap
Tanınmış ulusal yayınevleri tarafından yayımlanmış özgün bilimsel kitaplarda bölüm yazarlığı (Aynı kitapta en çok 2 bölüm değerlendirmeye alınır.)
Detay
Arslan, D. GEÇMİŞTEN GÜNÜMÜZE KONYA VE GÖÇLER, ISBN: 978-605-137-759-9, Konya Ticaret Odası, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: 1000, 402 Sayfa, Türkçe, KONYA, Türkiye, 2019.
Uluslararası boyutta performansa dayalı yayımlanmış kişisel ses ve/veya görüntü kaydı
Uluslararası boyutta performansa dayalı yayımlanmış karma ses ve/veya görüntü kaydı
Ulusal boyutta performansa dayalı yayımlanmış kişisel ses ve/veya görüntü kaydı
Tasarım Endüstriyel, çevresel (bina, peyzaj ve iç mekan) veya grafiksel tasarım; sahne, moda(kumaş, aksesuar veya giysi tasarımı) veya çalgı tasarımı
Sergi Özgün yurtdışı bireysel etkinlik (sergi, bienal, trienal, gösteri, dinleti, festival ve gösterim)
Özgün yurtiçi bireysel etkinlik (sergi, bienal, trienal, gösteri, dinleti, festival ve gösterim)
Özgün yurtdışı grup/karma/toplu etkinlik (sergi, bienal, trienal, gösteri, dinleti, festival ve gösterim)
Özgün yurtiçi grup/karma/toplu etkinlik (sergi, bienal, trienal, gösteri, dinleti, festival ve gösterim)
Patent Uluslararası patent
Ulusal patent
Atıf SCI, SCI-Exp, SSCI ve AHCI kapsamındaki dergilerde yayınlanmış makalelerde atıf
Alan endeksleri(varsa) kapsamındaki dergilerde yayınlanmış makalelerde atıf
Diğer uluslararası hakemli dergilerde yayınlanmış makalelerde atıf
ULAKBİM tarafından taranan ulusal hakemli dergilerde yayınlanmış makalelerde atıf
Tanınmış uluslararası yayınevleri tarafından yayınlanmış özgün bilimsel kitapta atıf
Tanınmış ulusal yayınevleri tarafından yayınlanmış özgün bilimsel kitapta atıf
Güzel sanatlardaki eserlerin uluslararası kaynak veya yayın organlarında yer alması veya gösterime ya da dinletime girmesi
Güzel sanatlardaki eserlerin ulusal kaynak veya yayın organlarında yer alması veya gösterime ya da dinletime girmesi
Tebliğ Hakemli uluslararası bilimsel konferansta, sempozyumda veya kongrede sözlü olarak sunulan ve bunların kitabında yayınlanan tam bildiri
Detay
ARSLAN, D.; sevingil, b., Çamlıyayla Ve Gözne Yörükleri’nin Aile Yapısı Ve Sorunlarının Sosyolojik Analizi – The Sociological Analysis Of The Family Structure And Problems Of Çamliyayla And Gözne Yörüks. 2. Uluslararası Akdeniz Sempozyumu – 2nd International Mediterranean Symposium, 2019-05-23, 2019-05-25, Mersin, Türkiye, 2019. Scientific_Meetings_006.pdf
ARSLAN, D.; naneli, A., Yörüklerin Aile Yapısı Ve Sorunları (Tarsus Örneği) – The Family Structure And The Problems Of Yörüks: Tarsus Case Study. 2. Uluslararası Akdeniz Sempozyumu – 2nd International Mediterranean Symposium, 2019-05-23, 2019-05-25, Mersin, Türkiye, 2019.
ARSLAN, D.; kurt, A., Yörüklerde Toplumsal Hayat Ve Ailenin Sosyolojik İncelenmesi: Erdemli Örneği – Sociological Investigation Of Social Life And Family In Yörüks: Erdemli Example. 2. Uluslararası Akdeniz Sempozyumu – 2nd International Mediterranean Symposium, 2019-05-23, 2019-05-25, Mersin, Türkiye, 2019. Scientific_Meetings_007.pdf
ARSLAN, D.; ARSLAN, G., Yörük-Türkmenlerde Kadın, Evlilik Ve Aile – The Women, Marriage And Family In Yörük Türkmen Communities. 2. Uluslararası Mersin Sempozyumu – 2nd International Mersin Symposium, 2019-05-23, 2019-05-25, Mersin, Türkiye, 2019.
ARSLAN, D.; YAMAN, A., Mersin İli Kadin Esnaf ve Sanatkarlarının Sosyal – Ekonomik Profillerinin ve Sorunlarının Sosyolojik Analizi. 2. Uluslararası Mersin Sempozyumu , 2019-05-23, 2019-05-25, Mersin, Türkiye, 2019.
ARSLAN, D.; YAMAN, A.; DİNÇER, T., ESNAF VE SANATKÂRLIK: MERSİN ÖRNEĞİ. 2. ULUSLARARASI AKDENİZ SEMPOZYUMU, 2019-05-23, 2019-05-25, Mersin, Türkiye, 2019.
ARSLAN, D., YÖRÜK-TÜRKMENLERDE KADIN, EVLİLİK VE AİLE. 1. Uluslararası Antalya Yörük Sempozyumu, 2019-12-06, 2019-12-08, Antalya, Türkiye, 2019.
ARSLAN, D.; İşli, B., 28 ŞUBAT SÜRECİNDEN 15 TEMMUZ KANLI DARBE GİRİŞİMİNE TÜRKİYE’DE MEDYA SİYASET İLİŞKİSİ SOSYOLOJİK ANALİZİ. 3. Uluslararası Akdeniz Sempozyumu, 2019-10-31, 2019-11-02, Mersin, Türkiye, 2019.
ARSLAN, D.; ÇAKIR, H., Mersin’de Yaşayan Emeklilerin Kent Algısı. 2. Uluslararası Mersin Sempozyumu, 2019-05-23, 2019-05-25, Mersin, Türkiye, .
Ödül YÖK Yılın Doktora Tezi Ödülü
TÜBİTAK bilim ödülü
TÜBA Akademi Ödülü
TÜBİTAK TWAS veya Teşvik ödülü
TÜBİTAK Ufuk 2020 Programı eşik üstü ödülü
Yurtdışı kurum veya kuruluşlardan alınan bilim ödülü (Sürekli olarak verilen daha önce en az 5 kez verilmiş, ilgili kurum ve kuruluşun internet sayfasından duyurulan ve akademik ağırlıklı bir değerlendirme jürisi veya seçici kurulu olan)(Aynı çalışma veya
Yurtiçi kurum veya kuruluşlardan alınan bilim ödülü (Sürekli olarak verilen daha önce en az 5 kez verilmiş, ilgili kurum ve kuruluşun internet sayfasından duyurulan ve akademik ağırlıklı bir değerlendirme jürisi veya seçici kurulu olan)(Aynı çalışma veya
Uluslararası jurili sürekli düzenlenen güzel sanatlar etkinliklerinde veya yarışmalarda eserlere verilen uluslararası derece ödülü (mansiyon hariç)(Aynı çalışma veya eser nedeni ile alınan farklı ödüller için en fazla bir defa puanlama yapılır.)
Ulusal jurili sürekli düzenlenen güzel sanatlar etkinliklerinde veya yarışmalarda eserlere verilen uluslararası derece ödülü (mansiyon hariç)(Aynı çalışma veya eser nedeni ile alınan farklı ödüller için en fazla bir defa puanlama yapılır.)
Mevzuatı çerçevesinde, ilgili kuruluşlar (bakanlıklar, yerel yönetimler, meslek odaları, uluslararası kuruluşlar) tarafından sürekli düzenlenen planlama, mimarlık ve kentsel tasarım, peyzaj tasarımı, iç mimari tasarım, endüstri ürünleri tasarımı ve mimarl