Doç.Dr. ALİ BALTACI

Birim
:
İslami İlimler Fakültesi / Din Bilimleri Anabilim Dalı
İŞ Adresi
: Mersin Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi, Felsefe Ve Din Bilimleri Bölümü, Din Eğitimi
Telefon
:
+90--
Dahili
:
OLUŞTURMA
:
2019-06-22 22:48:56
DÜZENLEME
:
2021-04-01 13:24:16
PUAN
:
4680
YABANCI DİL
:


Görev Ünvanı Görev Kurum/Diğer Yıl
BİRİM AKADEMİK TEŞVİK BAŞVURU VE İNCELEME KOMİSYONU ÜYESİ İSLAMİ İLİMLER FAKÜLTESİ 2020-10-07 - 2022-10-07
Uluslararası - Diğer 280
2020
3. BALTACI, A. Yönetici Öz Yeterlik Algısı Ölçeği: Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması. ULUSLARARASI KARAMANOĞLU MEHMETBEY EĞİTİM ARAŞTIRMALARI DERGİSİ, 2020, 2, 8-16. 100 + 0
2017
2. BALTACI, A.; BALCI, A. Reasons for Whistleblowing: A Qualitative Study. EĞİTİM BİLİMLERİ ARAŞTIRMALARI DERGİSİ, 2017, 7, 37-51. 100 + 0
2012
1. BALCI, A.; BALTACI, A.; FİDAN, T.; CERECİ, C.; ACAR, U. Örgütsel Sosyalleşmenin, Örgütsel Özdeşleşme ve Örgütsel Vatandaşlıkla İlişkisi: İlköğretim Okulu Yöneticileri Üzerinde Bir Araştırma. EĞİTİM BİLİMLERİ ARAŞTIRMALARI DERGİSİ, 2012, 2, 47-74. 80 + 0
Uluslararası - ESCI kapsamındaki dergilerde yayımlanan tam makale 300
2017
1. BALTACI, A.; BALCI, A. Complexity Leadership: A Theoretical Perspective. INTERNATIONAL JOURNAL OF EDUCATIONAL LEADERSHIP AND MANAGEMENT, 2017, 5, 30-58. 300 + 0
10.17583/ijelm.2017.2435

Uluslararası - Journals Indexed in Eric 200
2. BALTACI, A. Relations between Prejudice, Cultural Intelligence and Level of Entrepreneurship: A Study of School Principals. INTERNATİONAL ELECTRONİC JOURNAL OF ELEMENTARY EDUCATİON, 2017, 9, 645-666. 100 + 0
1. BALTACI, A. A Comparison of Syrian Migrant Students in Turkey and Germany: Entrepreneurial Tendencies and Career Expectations. EUROPEAN JOURNAL OF EDUCATİONAL RESEARCH, 2017, 6, 15-27. 100 + 0
Uluslararası - Art Index (Art Research Database, EBSCO) 200
2020
2. BALTACI, A. Okul Müdürü Öz Yeterlik Algısı Ölçeğinin Türkçeye Uyarlanması. JOURNAL OF HUMANİTİES AND TOURİSM RESEARCH, 2020, 10, 27-40. 100 + 0
10.14230/johut731

1. BALTACI, A. Praetoryanist Liderlik Ölçeğinin Geliştirilmesi. İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER DERGİSİ, 2020, 7, 21-33. 100 + 0
10.17336/igusbd.594548

Ulusal - ULAKBİM Tarafından Taranan 1600
2019
8. BALTACI, A.; COŞKUN, M. 2023 Eğitim Vizyon Belgesine İlişkin Öğretmen Algısı. HAYEF: JOURNAL OF EDUCATİON, 2019, 16, 130-155. 200 + 0
10.5152/hayef.2019.19013

7. BALTACI, A. Praetorianistic Behavior Forms: An Investigation of School Principals. BARTIN ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ DERGİSİ, 2019, 8, 103-137. 200 + 0
https://doi.org/10.14686/buefad.422958

6. BALTACI, A. Nitel Araştırma Süreci: Nitel Bir Araştırma Nasıl Yapılır?. AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ DERGİSİ, 2019, 5, 426-438. 200 + 0
10.31592/aeusbed.598299

2018
5. BALTACI, A. Okul Yöneticilerinin Üst-Bilişsel Farkındalık Düzeyleri. TRAKYA EĞİTİM DERGİSİ, 2018, 8, 840-854. 200 + 0
10.24315/trkefd.313693

2017
4. BALTACI, A. Bilgi Uçurma Kavramının Kuramsal Temelleri. ANEMON MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER DERGİSİ, 2017, 5, 397-423. 200 + 0
10.18506/anemon.287916

3. BALTACI, A. Sınıf Öğretmenlerinin Erteleme Davranışı Eğilimleri ve Kişilik Özellikleri Arasındaki İlişkiler. OPUS ULUSLARARASI TOPLUM ARAŞTIRMALARI DERGİSİ, 2017, 7, 54-54. 200 + 0
10.26466/opus.311128

2. BALTACI, A. Nitel Veri Analizinde Miles-Huberman Modeli. AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ DERGİSİ, 2017, 3, 1-14. 200 + 0
1. BALTACI, A. Eğitim Örgütlerinde Bilgi Uçurma: Eğitim Çalışanlarının Bilgi Uçurdukları Kişi ve Makamlar. BAYBURT EĞİTİM FAKÜLTESİ DERGİSİ, 2017, 12, 57-85. 200 + 0
Ulusal - Diğer 1100
2020
11. BALTACI, A. Araştırmaların Raporlaştırılması: Bir Tez veya Bilimsel Makale Nasıl Yazzılır?. MERSİN ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ DERGİSİ, 2020, 3, 6-39. 100 + 0
2018
10. BALTACI, A. Örgütsel Praetoryanizm: Kavramsal Temellerin Arkeolojisi. KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER DERGİSİ, 2018, 8, 497-522. 100 + 0
9. BALTACI, A. Nitel Araştırmalarda Örnekleme Yöntemleri ve Örnek Hacmi Sorunsalı Üzerine Kavramsal Bir İnceleme. BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ DERGİSİ, 2018, 7, 231-274. 100 + 0
8. BALTACI, A. Psikolojik Yıldırma ve Örgütsel Bağlılık İlişkisinde Önyargının Aracılık Rolü. BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ DERGİSİ, 2018, 3, 141-161. 100 + 0
https://doi.org/10.33905/bseusbed.411725

2017
7. BALTACI, A. Eğitim Çalışanlarının Bilgi Uçurma Davranışının Nedenlerine İlişkinGörüşleri: Fenomenolojik Bir Yaklaşım. İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ DERGİSİ, 2017, 4, 1-28. 100 + 0
https://doi.org/10.29129/inujgse.291121

6. BALTACI, A. İş Yükü ve Performans Arasındaki İlişkiler: Ampirik Bir Araştırma. AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ DERGİSİ, 2017, 3, 101-121. 100 + 0
5. BALTACI, A. Erteleme Davranışı Eğilimi ve Beş Faktörlü Kişilik Özellikleri Arasındaki İlişkiler: Okul Yöneticileri Üzerine Bir Araştırma. ULUSLARARASI GÜNCEL EĞİTİM ARAŞTIRMALARI DERGİSİ, 2017, 3, 56-80. 100 + 0
4. BALTACI, A. Okul Müdürlerinin Öz-Yeterlik Algıları ve Mesleğe Yönelik Tutumları Arasındaki İlişki. UŞAK ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM ARAŞTIRMALARI DERGİSİ, 2017, 3, 35-61. 100 + 0
10.29065/usakead.306507

3. BALTACI, A. Okul Müdürlerinin Okuma Alışkanlıkları ve Okuduğunu Anlama Düzeyleri. EĞİTİM VE TOPLUM ARAŞTIRMALARI DERGİSİ, 2017, 4, 1-32. 100 + 0
2. BALTACI, A. Okul Müdürlerinin İş Doyumları ile Öz Yeterlik Algıları Arasındaki İlişki. IHLARA EĞİTİM ARAŞTIRMALARI DERGİSİ, 2017, 2, 49-76. 100 + 0
1. BALTACI, A. Eğitim Örgütlerinde Bilgi Uçurma Sürecinin Yönetilmesi. ULUSLARARASI SOSYAL VE EĞİTİM BİLİMLERİ DERGİSİ, 2017, 4, 43-43. 100 + 0
http://dx.doi.org/10.20860/ijoses.287863

Ulusal - Endekste taranmıyor 100
2019
1. BALTACI, A. Sosyal Sistem Kuramı ve Eğitim Örgütlerine Etkileri. MEDENİYET EĞİTİM ARAŞTIRMALARI DERGİSİ, 2019, 3, 1-19. 100 + 0
Uluslararası - Kitap Çevirme 0
1. BALTACI, A. Öğretim Denetimi, ISBN: 9786053184560, Pegem Akademi, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: , 416 Sayfa, Türkçe, Ankara, Türkiye, 2016. 0
2. BALTACI, A. Eğitim Yönetimi, ISBN: 978-605-133-484-4, Nobel Akademik Yayıncılık, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: , 506 Sayfa, Türkçe, Ankara, Türkiye, 2013. 0
Uluslararası - Bilimsel Kitap Yazma (Tez Hariç) 0
1. BALTACI, A. İslam Düşüncesi Araştırmaları, ISBN: 978-605-9503-58-7, Araştırma Yayınları, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: , 572 Sayfa, Türkçe, Ankara, Türkiye, 2019. 0
2. BALTACI, A. Küresel SalgınlaraFarklı Bakışlar: Psikolojik, Sosyolojik, Dinî, Kültürel, Tarihî, Hukuki ve Siyasi Analizler, ISBN: 978-605-5978-85-3, Eskiyeni Yayınları, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: , 614 Sayfa, İngilizce, Ankara, Türkiye, 2020. 0
Uluslararası - Tam Metin - Sözlü 600

3. BALTACI, A., Türkiye’de Yüksek Din Öğretim Kurumlarının Akademik Bilgi Üretme Kapasitelerinin Analizi. Uluslararası Yüksek Din Öğretimi Sempozyumu, 2019-10-24, 2019-10-25, Malatya, Türkiye, . 200

2. BALTACI, A., The Psychosocial Archeology of Concept of Fundamentalism. İslam Düşüncesinde Eleştiri Kültürü ve Tahammül Ahlakı, 2019-04-26, 2019-04-28, Muş, Türkiye, . 200

1. BALTACI, A., Din Dersi Öğretmenlerinin Kişilik Özellikleri ile Erteleme Davranışı Eğilimleri ve Depresyon Düzeyleri Arasındaki İlişkiler. 2. Uluslararsı Din Eğitimi Kongresi, 2018-11-08, 2018-11-11, Antalya, Türkiye, . 200

Dönem D.Kodu Ders Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm/Program T-U-K
Güz İİFS221 Eğitim Bilimine Giriş ( Formas İslami İlimler Fakültesi İslami İlimler 2-0-2
Güz İİFS221 Eğitim Bilimine Giriş ( Formas İslami İlimler Fakültesi İslami İlimler 2-0-2
Güz İİFS221 Eğitim Bilimine Giriş ( Formas İslami İlimler Fakültesi İslami İlimler 2-0-2
Güz FDB 559 Din Eğitiminde İleri Araştırma Sosyal Bilimler Enstitüsü Felsefe ve Din Bilimleri ( Yük 3-0-3
Güz FDB 559 Din Eğitiminde İleri Araştırma Sosyal Bilimler Enstitüsü Felsefe ve Din Bilimleri ( Yük 3-0-3
FAALİYET TÜRÜ DETAYI
Proje TÜBİTAK 1001, 1003, 3501, 1505, COST, Uluslararası İkili İşbirliği Programları
TÜBİTAK 1005, 3001
TÜBİTAK 1002
H2020 Projesi
Diğer uluslararası özel veya resmi kurum ve kuruluşlar tarafından desteklenmiş ve destek süresi dokuz aydan az olmayan Ar-Ge niteliğini haiz proje
Diğer ulusal kamu veya özel kurum ve kuruluşlar tarafından desteklenmiş ve destek süresi 9 aydan az olmayan Ar-Ge niteliğini haiz proje
Araştırma Yurtdışı Araştırma
Yurtiçi Araştırma
Yayın SCI, SCI-Exp, SSCI ve AHCI kapsamındaki dergilerde yayımlanmış araştırma makalesi
SCI, SCI-Exp, SSCI ve AHCI kapsamındaki dergilerde yayınlanmış derleme veya kısa makale(editöre mektup, yorum, vaka takdimi, teknik not, araştırma notu, özet ve kitap kritiği)
Alan endexleri (ÜAK tarafından tanımlanan alanlar için) kapsamındaki dergilerde yayınlanmış araştırma makalesi
Alan endexleri (ÜAK tarafından tanımlanan alanlar için) kapsamındaki dergilerde yayınlanmış derleme veya kısa makale(editöre mektup, yorum, vaka takdimi, teknik not, araştırma notu, özet ve kitap kritiği)
Diğer uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan araştırma makalesi
Detay
Baltacı, A. Praetoryanist Liderlik Ölçeğinin Geliştirilmesi. İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER DERGİSİ, 2020, 7, 21-33.
10.17336/igusbd.594548
Baltacı, A. Yönetici Öz Yeterlik Algısı Ölçeği: Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması. ULUSLARARASI KARAMANOĞLU MEHMETBEY EĞİTİM ARAŞTIRMALARI DERGİSİ, 2020, 2, 8-16.
Baltacı, A. Araştırmaların Raporlaştırılması: Bir Tez veya Bilimsel Makale Nasıl Yazzılır?. MERSİN ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ DERGİSİ, 2020, 3, 6-39.
Baltacı, A. Okul Müdürü Öz Yeterlik Algısı Ölçeğinin Türkçeye Uyarlanması. JOURNAL OF HUMANİTİES AND TOURİSM RESEARCH, 2020, 10, 27-40.
10.14230/johut731
ULAKBİM TR dizin tarafından taranan ulusal hakemli dergilerde yayınlanmış makale
SCI, SCI-Exp, SSCI ve AHCI kapsamındaki dergilerde editörlük ve editör kurulu üyeliği
Alan endexleri (ÜAK tarafından tanımlanan alanlar için) kapsamındaki dergilerde editörlük veya editör kurulu üyeliği
Diğer uluslararası hakemli dergilerde editörlük ve editör kurulu üyeliği
ULAKBİM TR dizin tarafından taranan ulusal hakemli dergilerde editörlük ve editör kurulu üyeliği
Tanınmış uluslararası yayınevleri tarafından yayınlanmış özgün bilimsel kitap
Detay
Baltacı, A. Küresel SalgınlaraFarklı Bakışlar: Psikolojik, Sosyolojik, Dinî, Kültürel, Tarihî, Hukuki ve Siyasi Analizler, ISBN: 978-605-5978-85-3, Eskiyeni Yayınları, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: , 614 Sayfa, İngilizce, Ankara, Türkiye, 2020.
Tanınmış uluslararası yayınevleri tarafından yayınlanmış özgün bilimsel kitap editörlüğü
Tanınmış uluslararası yayınevleri tarafından yayınlanmış özgün bilimsel kitaplarda bölüm yazarlığı (Aynı kitapta en çok 2 bölüm değerlendirmeye alınır.)
Detay
Baltacı, A. Küresel SalgınlaraFarklı Bakışlar: Psikolojik, Sosyolojik, Dinî, Kültürel, Tarihî, Hukuki ve Siyasi Analizler, ISBN: 978-605-5978-85-3, Eskiyeni Yayınları, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: , 614 Sayfa, İngilizce, Ankara, Türkiye, 2020.
Tanınmış ulusal yayınevleri tarafından yayınlanmış özgün bilimsel kitap
Tanınmış ulusal yayınevleri tarafından yayımlanmış özgün bilimsel kitaplarda bölüm yazarlığı (Aynı kitapta en çok 2 bölüm değerlendirmeye alınır.)
Uluslararası boyutta performansa dayalı yayımlanmış kişisel ses ve/veya görüntü kaydı
Uluslararası boyutta performansa dayalı yayımlanmış karma ses ve/veya görüntü kaydı
Ulusal boyutta performansa dayalı yayımlanmış kişisel ses ve/veya görüntü kaydı
Tasarım Endüstriyel, çevresel (bina, peyzaj ve iç mekan) veya grafiksel tasarım; sahne, moda(kumaş, aksesuar veya giysi tasarımı) veya çalgı tasarımı
Sergi Özgün yurtdışı bireysel etkinlik (sergi, bienal, trienal, gösteri, dinleti, festival ve gösterim)
Özgün yurtiçi bireysel etkinlik (sergi, bienal, trienal, gösteri, dinleti, festival ve gösterim)
Özgün yurtdışı grup/karma/toplu etkinlik (sergi, bienal, trienal, gösteri, dinleti, festival ve gösterim)
Özgün yurtiçi grup/karma/toplu etkinlik (sergi, bienal, trienal, gösteri, dinleti, festival ve gösterim)
Patent Uluslararası patent
Ulusal patent
Atıf SCI, SCI-Exp, SSCI ve AHCI kapsamındaki dergilerde yayınlanmış makalelerde atıf
Alan endeksleri(varsa) kapsamındaki dergilerde yayınlanmış makalelerde atıf
Diğer uluslararası hakemli dergilerde yayınlanmış makalelerde atıf
ULAKBİM tarafından taranan ulusal hakemli dergilerde yayınlanmış makalelerde atıf
Tanınmış uluslararası yayınevleri tarafından yayınlanmış özgün bilimsel kitapta atıf
Tanınmış ulusal yayınevleri tarafından yayınlanmış özgün bilimsel kitapta atıf
Güzel sanatlardaki eserlerin uluslararası kaynak veya yayın organlarında yer alması veya gösterime ya da dinletime girmesi
Güzel sanatlardaki eserlerin ulusal kaynak veya yayın organlarında yer alması veya gösterime ya da dinletime girmesi
Tebliğ Hakemli uluslararası bilimsel konferansta, sempozyumda veya kongrede sözlü olarak sunulan ve bunların kitabında yayınlanan tam bildiri
Ödül YÖK Yılın Doktora Tezi Ödülü
TÜBİTAK bilim ödülü
TÜBA Akademi Ödülü
TÜBİTAK TWAS veya Teşvik ödülü
TÜBİTAK Ufuk 2020 Programı eşik üstü ödülü
Yurtdışı kurum veya kuruluşlardan alınan bilim ödülü (Sürekli olarak verilen daha önce en az 5 kez verilmiş, ilgili kurum ve kuruluşun internet sayfasından duyurulan ve akademik ağırlıklı bir değerlendirme jürisi veya seçici kurulu olan)(Aynı çalışma veya
Yurtiçi kurum veya kuruluşlardan alınan bilim ödülü (Sürekli olarak verilen daha önce en az 5 kez verilmiş, ilgili kurum ve kuruluşun internet sayfasından duyurulan ve akademik ağırlıklı bir değerlendirme jürisi veya seçici kurulu olan)(Aynı çalışma veya
Uluslararası jurili sürekli düzenlenen güzel sanatlar etkinliklerinde veya yarışmalarda eserlere verilen uluslararası derece ödülü (mansiyon hariç)(Aynı çalışma veya eser nedeni ile alınan farklı ödüller için en fazla bir defa puanlama yapılır.)
Ulusal jurili sürekli düzenlenen güzel sanatlar etkinliklerinde veya yarışmalarda eserlere verilen uluslararası derece ödülü (mansiyon hariç)(Aynı çalışma veya eser nedeni ile alınan farklı ödüller için en fazla bir defa puanlama yapılır.)
Mevzuatı çerçevesinde, ilgili kuruluşlar (bakanlıklar, yerel yönetimler, meslek odaları, uluslararası kuruluşlar) tarafından sürekli düzenlenen planlama, mimarlık ve kentsel tasarım, peyzaj tasarımı, iç mimari tasarım, endüstri ürünleri tasarımı ve mimarl