Doç.Dr. ALİ TAN

Birim
:
Fen - Edebiyat Fakültesi / Eski Türk Dili Anabilim Dalı
İŞ Adresi
: Mersin Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Çiftlikköy Kampüsü 33343 Yenişehir/ Mersin
Telefon
:
+90-324-3610001
Dahili
:
4634
Faks
:
+90--
E-MAIL
:
alitan@mersin.edu.tr
DİĞER E-MAIL
:
alitan@mersin.edu.tr
DİĞER E-MAIL
:
alitannur@gmail.com
OLUŞTURMA
:
2015-06-02 13:05:31
DÜZENLEME
:
2020-12-31 10:43:34
PUAN
:
13662
YABANCI DİL
:
İngilizce, Orta, YÖKDİL, 65


Derece Bölüm Üniversite/Kurum Yıl
LİSANS TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ 1995
YÜKSEK LİSANS TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ 1998
DOKTORA TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ 2005
Doktora Tezi

1. Kırgız Türkçesinde Tasvir Fiileri Danışman: Dr. Prof.Dr. Şükrü Haluk AKALIN, Çukurova Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Türk Lehçeleri ve Edebiyatları Anabilim Dalı, ADANA, Türkiye, 2005.

Yüksek Lisans Tezi

1. MOLDO KILIÇ'IN KAZALDAR'I (Ses Bilgisi ve Şekil Bilgisi İncelemesi - Metin ve Çeviri) Danışman: Dr. Prof.Dr. Şükrü Haluk AKALIN, Çukurova Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları Anabilim Dalı, ADANA, Türkiye, 1998.

Görev Ünvanı Görev Kurum/Diğer Yıl
MEVLANA BİRİM KOORDİNATÖRÜ FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ 2017-05-08 - Devam ediyor
FARABİ BİRİM KOORDİNATÖRÜ FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ 2017-05-08 - Devam ediyor
MERKEZ YÖNETİM KURULU ÜYESİ TÜRKÇE ÖĞRETİMİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ 2019-01-02 - 2021-12-21
MERKEZ MÜDÜR YARDIMCISI TÜRKÇE ÖĞRETİMİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ 2019-01-02 - 2021-12-21
ANABİLİM DALI BAŞKANI FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ 2018-07-03 - 2021-07-03
MERKEZ MÜDÜR YARDIMCISI TÜRKÇE ÖĞRETİMİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ 2012-05-15 - 2015-05-15
MERKEZ YÖNETİM KURULU ÜYESİ TÜRKÇE ÖĞRETİMİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ 2012-05-15 - 2015-05-15
Uluslararası - Uluslararası Diğer Indexlerde Taranan 1000
2020
5. TAN, A.; Özer, F. Es ve Us Sözcüklerinin Tarihî ve Çağdaş Türk Lehçelerindeki Kullanımları. KESİT AKADEMİ DERGİSİ, 2020, 24, 89-106. 200 + 0
http://dx.doi.org/10.29228/kesit.445873

Publications_009.pdf

2017
4. TAN, A. AHMET YESEVİ’NİN HİKMETLERİNDE OLUMSUZ YAPILAR . INTERNATİONAL JOURNAL OF SOCİAL SCİENCE, 2017, 58, 177-203. 200 + 0
http://dx.doi.org/10.9761/JASSS7066

Publications_001.pdf

3. TAN, A. KIRGIZ TÜRKÇESİNDE “SATIP AL-” YAPISI ÜZERİNE. ULUSLARARASI SOSYAL ARAŞTIRMALAR DERGİSİ, 2017, 10, 189-193. 200 + 0
http:/dx.doi.org/10.17719/jisr.2017.1754

Publications_002.pdf

2015
2. TAN, A. Türkçede Ortak Köklü Kelimelerde Anlam Farklılaşması: Tavan Ve Taban Örneği. TURKİSH STUDİES INTERNATİONAL PERİODİCAL FOR THE LANGUAGES, LİTERATURE AND HİSTORY OF TURKİSH OR TURKİC, 2015, 10, 865-876. 200 + 0
http://dx.doi.org/10.7827/TurkishStudies.7675

Publications_004.pdf

2013
1. TAN, A. KISSA-I ZELZELE’NİN KELİME KADROSU VE GEÇİŞ DÖNEMİ ÖZELLİKLERİ. TURKİSH STUDİES INTERNATİONAL PERİODİCAL FOR THE LANGUAGES, LİTERATURE AND HİSTORY OF TURKİSH OR TURKİC, 2013, 8/9 Summer 2013, 2331-2350. 200 + 0
http://dx.doi.org/10.7827/TurkishStudies.5135

Ulusal - ULAKBİM Tarafından Taranan 1000
2018
6. TAN, A.; ATASOY, H. SEYF-İ SARÂYÎ’NİN GÜLİSTAN TERCÜMESİ’NDE GEÇEN ATASÖZLERİ. DİYALEKTOLOG- ULUSAL SOSYAL BİLİMLER DERGİSİ (JOURNAL OF NATİONAL SOCİAL SCİENCES), 2018, 17, 285-317. 200 + 0
http://www.diyalektolog.com/Makaleler/870401472_17-ali%20tan.pdf

Publications_008.pdf

2017
5. TAN, A.; UĞURELİ, A. Kesikkeli Köyünden Derleme Sözlüğü’ne Katkılar. DİYALEKTOLOG - ULUSAL SOSYAL BİLİMLER DERGİSİ, 2017, 16, 223-239. 200 + 0
http://http://www.diyalektolog.com/DergiTamDetay.aspx?ID=173&Detay=Ozet

Publications_003.pdf

2006
4. TAN, A. “Kırgız Türkçesinde Tasvir Fiilleri Üzerine. TÜRK DÜNYASI DİL VE EDEBİYAT DERGİSİ, 2006, 22, 67-110. 200 + 0
Publications_006.pdf

3. TAN, A. "Sezen Cumhur Önal’ın Söz Yazarlığı Üzerine", Türk Dili - Dil ve Edebiyat Dergisi, Türk Dil Kurumu Yayınları, - Haziran 2006. TÜRK DİLİ - DİL VE EDEBİYAT DERGİSİ, 2006, Cilt XCI, Sayı 654 , 504-516. 200 + 0
Publications_005.pdf

2004
2. TAN, A. Türkçe Diş Hekimliği Terimleri Bilgi Şöleni Yapıldı. TÜRK DİLİ DİL VE EDEBİYAT DERGİSİ, 2004, 636, 827-830. 100 + 0
1996
1. TAN, A. Çukurova Üniversitesinde Türkoloji Araştırmaları Merkezi Kuruldu. TÜRK DİLİ DİL VE EDEBİYAT DERGİSİ, 1996, 538, 505-505. 100 + 0
Ulusal - Diğer 150
2003
2. AYDIN, E.; TAN, A. MOĞOLİSTAN’DA ORHUN VADİSİ’NDE 2002 YILINDA YAPILAN EPİGRAFİK ÇALIŞMALAR. TİKA RAPORU, 2003, 8, 48-54. 50 + 0
1997
1. TAN, A. Moldo Kılıç. TÜRK LEHÇELERİ VE EDEBİYATLARI DERGİSİ, 1997, Ekim 1997, 86-92. 100 + 0
Publications_007.pdf

Uluslararası - Diğer Kitap Yazma 1154
1. TAN, A. Kırgız Türkçesinde Tasvir Fiilleri, ISBN: 978-975-16-2306-5, TÜRK DİL KURUMU, Baskı Sayısı: 2, Baskı Adet Sayısı: 2000, 190 Sayfa, Türkçe, ANKARA, Türkiye, 2010. 500
Uluslararası - Bilimsel Kitap Yazma (Tez Hariç) 1154
1. AKALIN, Ş.; TOPARLI, R.; ARGUNŞAH, M.; AYDIN, E.; TAN, A.; GÜNER, G.; AYDIN, S. İlköğretim Okulları için Türkçe Sözlük, ISBN: 975-161819-3, TÜRK DİL KURUMU, Baskı Sayısı: 5, Baskı Adet Sayısı: 5000, 774 Sayfa, Türkçe, ANKARA, Türkiye, 2005. 71
2. AKALIN, Ş.; CEBECİ, Z.; BADA, E.; MITIŞ, B.; ACAR, L.; TAN, A. Bilgisayar Terimleri Karşılıklar Kılavuzu, ISBN: 978-975-16-2031-6, TÜRK DİL KURUMU, Baskı Sayısı: 2, Baskı Adet Sayısı: 2000, 256 Sayfa, Türkçe, ANKARA, Türkiye, 2008. 83
3. TAN, A. KIRGIZ TÜRKÇESİ (Eski Türkçe ve Türkiye Türkçesi Karşılaştırmalı), ISBN: 9786059408592, KESİT YAYINEVİ, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: 1000, 232 Sayfa, Türkçe, MERSİN, Türkiye, 2017. 500
Ulusal - Kitapta Bölüm Yazma 50
1. AKKAYA, A.; TAN, A.; ÖZKAN, A.; YILDIRIM, M.; KARA, Ö. ÇOCUK YAZINI ARAŞTIRMALARI-I, ISBN: 978-605-4454-91-4, KARAHAN KİTABEVİ, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: 500, 240 Sayfa, Türkçe, ADANA, Türkiye, 2014. 50
Uluslararası - Tam Metin - Sözlü 600

3. TAN, A., Kazak Türkçesinde İki Sıfat-Fiil Eki: : -mAytIn/-mAytugın. X. Dünya Dili Türkçe Sempozyumu, 2018-10-17, 2018-10-19, Eskişehir, Türkiye, 2019. 200

Scientific_Meetings_003.pdf

2. TAN, A., Ağız Çalışmalarının Türkçe Sözlük'e Katkısı. VI. Uluslararası Türk Dili Kurultayı, 2008-10-20, 2008-10-25, ANKARA, Türkiye, 2010. 200

Scientific_Meetings_002.pdf

1. TAN, A., Zilzala’da Depremle İlgili Kelimeler ve Türkiye Türkçesindeki Karşılıkları. ULUSLARARASI SÜREKLİ ALTAYİSTİK KONFERANSI BİLDİRİLERİ (ALTAY DÜNYASINDA GÜNDELİK HAYAT), 2003-06-22, 2003-06-27, ANKARA, Türkiye, 2007. 200

Scientific_Meetings_001.pdf

Ulusal - Yürütücü 300

3. Türk Dili ve Edebiyatı Eğitim ve Öğretiminin Geliştirilmesi, BAP, Proje No: BAP-FEF TDEB (NÇC) 2014-3 GP, 10000 TL, Yürütücü, 2015,Tamamlandı. 100

2. Kıssa-ı Zelzele’nin Kelime Kadrosu ve Geçiş Dönemi Özellikleri, BAP, Proje No: BAP- FEF TDEB (AT) 2014-3 HD, 1054 TL, Yürütücü, 2015,Tamamlandı. 100

1. Mersin Büyükşehir Belediyesi Sınırları İçerisinde Yer Alan Bazı Yer Adları ve Bu Yer Adlarının Veriliş Hikayesi, BAP, Proje No: BAP FEF TDE (AT) 2010-5 A, 7545 TL, Yürütücü, 2014,Tamamlandı. 100

Ulusal - Araştırmacı 50

2. Sayfa Sayfa Türkçenin Gücü, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Proje No: 2759845, 100000 TL, Araştırmacı, 2018,Tamamlandı. 0
http://www.turkceningucu.com

1. Türkiye Türkçesi Sözvarlığında Fiillerin Derlem Denetimi ve Derlem Tabanlı Sözlüğü, TÜBİTAK, Proje No: 1, 220000 TL, Araştırmacı, 2013,Tamamlandı. 50

Ulusal - Danışman (Yürütücü Gerçek Kişi) 0

1. TÜRKÇEDE EMİR VE İSTEK KİPİNİN TARİHSEL GELİŞİMİ VE EŞ ZAMANLI GÖRÜNÜMÜ, BAP, Proje No: BAP-SOBE TDE (ZT) 2011-2 YL, 4711 TL, Danışman (Yürütücü Gerçek Kişi), 2012,Tamamlandı. 0

Yönetilen Yüksek Lisans Tezleri 800

4. Esma DURMAZ, AK SÖZCÜĞÜNÜN TARİHÎ VE ÇAĞDAŞ TÜRK LEHÇELERİNDEKİ KULLANIMLARI, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Mersin Üniversitesi, Tamamlandı. 200

3. Hilfe ATASOY, Seyf-i Sarayi'nin Gülistan Tercümesi'nde Geçen Atasözleri ve Türkiye Türkçesindeki Karşılıkları, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Mersin Üniversitesi, Tamamlandı. 200

2. Zeliha TUĞUZ, TÜRKÇEDE EMİR VE İSTEK KİPİNİN TARİHSEL GELİŞİMİ VE EŞ ZAMANLI GÖRÜNÜMÜ, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Mersin Üniversitesi, Tamamlandı. 200

1. Songül ŞEN, İçin Edatının Tarihi ve Çağdaş Türk Lehçelerindeki Kullanımları, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Mersin Üniversitesi, 2018, Tamamlandı. 200

Dönem D.Kodu Ders Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm/Program T-U-K
Güz TDE431 Çağdaş Türk Lehçeleri III Fen - Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı 2-0-2
Güz TDE427 Bitirme Çalışması Fen - Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı 0-2-1
Güz TDE319 Kıpçak Türkçesi Fen - Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı 2-0-2
Güz TDE111 Türk Dili Tarihine Giriş I Fen - Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı 2-0-2
Güz TDE 801 Uzmanlık Alan Dersi Sosyal Bilimler Enstitüsü Türk Dili ve Edebiyatı Anabili 4-0-4
Güz SEM YL Seminer ( Yl ) Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Bilimler Enstitüsü 0-0-0
Güz TDE 802 Uzmanlık Alan Dersi Sosyal Bilimler Enstitüsü Türk Dili ve Edebiyatı Anabili 4-0-4
Güz TDE 541 Türk Dilinin Kaynakları I Sosyal Bilimler Enstitüsü Türk Dili ve Edebiyatı ( Yükse 3-0-3
Güz TDE 539 Çağdaş Türk Lehçeleri I Sosyal Bilimler Enstitüsü Türk Dili ve Edebiyatı ( Yükse 3-0-3
Dönem D.Kodu Ders Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm/Program T-U-K
Bahar TDE320 Kıpçak Türkçesi Fen - Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı 2-0-2
Bahar TDE112 Türk Dili Tarihine Giriş II Fen - Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı 2-0-2
Bahar TDE428 Bitirme Çalışması Fen - Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı 0-2-1
Bahar TDE432 Çağdaş Türk Lehçeleri IV Fen - Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı 2-0-2
Bahar TDE 614 Çağdaş Türk Lehçelerinde Söz V Sosyal Bilimler Enstitüsü Türk Dili ve Edebiyatı ( Dokto 3-0-3
Bahar SEM DR Seminer ( Dr ) Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Bilimler Enstitüsü 0-0-0
Bahar SEM YL Seminer ( Yl ) Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Bilimler Enstitüsü 0-0-0
Bahar TDE 540 Çağdaş Türk Lehçeleri II Sosyal Bilimler Enstitüsü Türk Dili ve Edebiyatı ( Yükse 3-0-3
Bahar TDE 542 Türk Dilinin Kaynakları II Sosyal Bilimler Enstitüsü Türk Dili ve Edebiyatı ( Yükse 3-0-3
Bahar TDE 801 Uzmanlık Alan Dersi Sosyal Bilimler Enstitüsü Türk Dili ve Edebiyatı Anabili 4-0-4
Bahar TDE 802 Uzmanlık Alan Dersi Sosyal Bilimler Enstitüsü Türk Dili ve Edebiyatı Anabili 4-0-4
Güz TDE427 Bitirme Çalışması Fen - Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı 0-2-1
Güz TDE431 Çağdaş Türk Lehçeleri III Fen - Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı 2-0-2
Güz TDE319 Kıpçak Türkçesi Fen - Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı 2-0-2
Güz TDE111 Türk Dili Tarihine Giriş I Fen - Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı 2-0-2
Güz SEM YL Seminer ( Yl ) Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Bilimler Enstitüsü 0-0-0
Güz TDE 802 Uzmanlık Alan Dersi Sosyal Bilimler Enstitüsü Türk Dili ve Edebiyatı Anabili 4-0-4
Güz TDE 801 Uzmanlık Alan Dersi Sosyal Bilimler Enstitüsü Türk Dili ve Edebiyatı Anabili 4-0-4
Güz TDE 541 Türk Dilinin Kaynakları I Sosyal Bilimler Enstitüsü Türk Dili ve Edebiyatı ( Yükse 3-0-3
Güz TDE 539 Çağdaş Türk Lehçeleri I Sosyal Bilimler Enstitüsü Türk Dili ve Edebiyatı ( Yükse 3-0-3
Güz TDE 613 Çağdaş Türk Lehçelerinde Söz V Sosyal Bilimler Enstitüsü Türk Dili ve Edebiyatı ( Dokto 3-0-3
Dönem D.Kodu Ders Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm/Program T-U-K
Bahar TDE432 Çağdaş Türk Lehçeleri IV Fen - Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı 2-0-2
Bahar TDE112 Türk Dili Tarihine Giriş II Fen - Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı 2-0-2
Bahar TDE320 Kıpçak Türkçesi Fen - Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı 2-0-2
Bahar TDE428 Bitirme Çalışması Fen - Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı 0-2-1
Bahar TDE 801 Uzmanlık Alan Dersi Sosyal Bilimler Enstitüsü Türk Dili ve Edebiyatı Anabili 4-0-4
Bahar SEM YL Seminer ( Yl ) Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Bilimler Enstitüsü 0-0-0
Bahar TDE 802 Uzmanlık Alan Dersi Sosyal Bilimler Enstitüsü Türk Dili ve Edebiyatı Anabili 4-0-4
Bahar TDE 540 Çağdaş Türk Lehçeleri II Sosyal Bilimler Enstitüsü Türk Dili ve Edebiyatı ( Yükse 3-0-3
Bahar TDE 542 Türk Dilinin Kaynakları II Sosyal Bilimler Enstitüsü Türk Dili ve Edebiyatı ( Yükse 3-0-3
Bahar PF 10 Öğretmenlik Uygulaması Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon Yönetim Bi 2-6-5
Güz TDE431 Çağdaş Türk Lehçeleri III Fen - Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı 2-0-2
Güz TDE427 Bitirme Çalışması Fen - Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı 0-2-1
Güz TDE329 Çağdaş Türk Lehçeleri I Fen - Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı 2-0-2
Güz TDE319 Kıpçak Türkçesi Fen - Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı 2-0-2
Güz TDE303 Orta Türkçe I Fen - Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı 2-0-2
Güz TDE111 Türk Dili Tarihine Giriş I Fen - Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı 2-0-2
Güz TDE 801 Uzmanlık Alan Dersi Sosyal Bilimler Enstitüsü Türk Dili ve Edebiyatı Anabili 4-0-4
Güz SEM YL Seminer ( Yl ) Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Bilimler Enstitüsü 0-0-0
Güz TDE 802 Uzmanlık Alan Dersi Sosyal Bilimler Enstitüsü Türk Dili ve Edebiyatı Anabili 4-0-4
Güz TDE 539 Çağdaş Türk Lehçeleri I Sosyal Bilimler Enstitüsü Türk Dili ve Edebiyatı ( Yükse 3-0-3
Güz TDE 541 Türk Dilinin Kaynakları I Sosyal Bilimler Enstitüsü Türk Dili ve Edebiyatı ( Yükse 3-0-3
Güz PF 10 Öğretmenlik Uygulaması Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon Yönetim Bi 2-6-5
Dönem D.Kodu Ders Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm/Program T-U-K
Bahar TDE432 Çağdaş Türk Lehçeleri IV Fen - Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı 2-0-2
Bahar TDE428 Bitirme Çalışması Fen - Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı 0-2-1
Bahar TDE330 Çağdaş Türk Lehçeleri II Fen - Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı 2-0-2
Bahar TDE320 Kıpçak Türkçesi Fen - Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı 2-0-2
Bahar TDE304 Orta Türkçe II Fen - Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı 2-0-2
Bahar TDE112 Türk Dili Tarihine Giriş II Fen - Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı 2-0-2
Bahar TDE 540 Çağdaş Türk Lehçeleri II Sosyal Bilimler Enstitüsü Türk Dili ve Edebiyatı ( Yükse 3-0-3
Bahar SEM YL Seminer ( Yl ) Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Bilimler Enstitüsü 0-0-0
Bahar TDE 801 Uzmanlık Alan Dersi Sosyal Bilimler Enstitüsü Türk Dili ve Edebiyatı Anabili 4-0-4
Bahar TDE 802 Uzmanlık Alan Dersi Sosyal Bilimler Enstitüsü Türk Dili ve Edebiyatı Anabili 4-0-4
Bahar TDE 542 Türk Dilinin Kaynakları II Sosyal Bilimler Enstitüsü Türk Dili ve Edebiyatı ( Yükse 3-0-3
Güz TDE329 Çağdaş Türk Lehçeleri I Fen - Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı 2-0-2
Güz TDE427 Bitirme Çalışması Fen - Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı 0-2-1
Güz TDE303 Orta Türkçe I Fen - Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı 2-0-2
Güz TDE431 Çağdaş Türk Lehçeleri III Fen - Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı 2-0-2
Güz TDE111 Türk Dili Tarihine Giriş I Fen - Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı 2-0-2
Güz TDE319 Kıpçak Türkçesi Fen - Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı 2-0-2
Güz TDE 802 Uzmanlık Alan Dersi Sosyal Bilimler Enstitüsü Türk Dili ve Edebiyatı Anabili 4-0-4
Güz TDE 801 Uzmanlık Alan Dersi Sosyal Bilimler Enstitüsü Türk Dili ve Edebiyatı Anabili 4-0-4
Güz TDE 539 Çağdaş Türk Lehçeleri I Sosyal Bilimler Enstitüsü Türk Dili ve Edebiyatı ( Yükse 3-0-3
Güz TDE 541 Türk Dilinin Kaynakları I Sosyal Bilimler Enstitüsü Türk Dili ve Edebiyatı ( Yükse 3-0-3
Güz SEM YL Seminer ( Yl ) Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Bilimler Enstitüsü 0-0-0
Yaz TDE304 Orta Türkçe II Fen - Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı 2-0-2
Yaz TDE303 Orta Türkçe I Fen - Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı 2-0-2
Dönem D.Kodu Ders Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm/Program T-U-K
Bahar TDE428 Bitirme Çalışması Fen - Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı 0-2-1
Bahar TDE112 Türk Dili Tarihine Giriş II Fen - Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı 2-0-2
Bahar TDE304 Orta Türkçe II Fen - Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı 2-0-2
Bahar TDE320 Kıpçak Türkçesi Fen - Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı 2-0-2
Bahar TDE330 Çağdaş Türk Lehçeleri II Fen - Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı 2-0-2
Bahar TDE432 Çağdaş Türk Lehçeleri IV Fen - Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı 2-0-2
Bahar TDE 540 Çağdaş Türk Lehçeleri II Sosyal Bilimler Enstitüsü Türk Dili ve Edebiyatı ( Yükse 3-0-3
Bahar TDE 802 Uzmanlık Alan Dersi Sosyal Bilimler Enstitüsü Türk Dili ve Edebiyatı Anabili 4-0-4
Bahar TDE 801 Uzmanlık Alan Dersi Sosyal Bilimler Enstitüsü Türk Dili ve Edebiyatı Anabili 4-0-4
Bahar TDE 542 Türk Dilinin Kaynakları II Sosyal Bilimler Enstitüsü Türk Dili ve Edebiyatı ( Yükse 3-0-3
Bahar SEM YL Seminer ( Yl ) Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Bilimler Enstitüsü 0-0-0
Güz TDE427 Bitirme Çalışması Fen - Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı 0-2-1
Güz TDE111 Türk Dili Tarihine Giriş I Fen - Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı 2-0-2
Güz TDE303 Orta Türkçe I Fen - Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı 2-0-2
Güz TDE319 Kıpçak Türkçesi Fen - Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı 2-0-2
Güz TDE329 Çağdaş Türk Lehçeleri I Fen - Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı 2-0-2
Güz TDE431 Çağdaş Türk Lehçeleri III Fen - Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı 2-0-2
Güz TDE 801 Uzmanlık Alan Dersi Sosyal Bilimler Enstitüsü Türk Dili ve Edebiyatı Anabili 4-0-4
Güz TDE 539 Çağdaş Türk Lehçeleri I Sosyal Bilimler Enstitüsü Türk Dili ve Edebiyatı ( Yükse 3-0-3
Güz TDE 541 Türk Dilinin Kaynakları I Sosyal Bilimler Enstitüsü Türk Dili ve Edebiyatı ( Yükse 3-0-3
Güz TDE 802 Uzmanlık Alan Dersi Sosyal Bilimler Enstitüsü Türk Dili ve Edebiyatı Anabili 4-0-4
Dönem D.Kodu Ders Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm/Program T-U-K
Bahar TDE112 Türk Dili Tarihine Giriş II Fen - Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı 2-0-2
Bahar TDE432 Çağdaş Türk Lehçeleri IV Fen - Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı 2-0-2
Bahar TDE428 Bitirme Çalışması Fen - Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı 0-2-1
Bahar TDE330 Çağdaş Türk Lehçeleri II Fen - Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı 2-0-2
Bahar TDE320 Kıpçak Türkçesi Fen - Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı 2-0-2
Bahar TDE304 Orta Türkçe II Fen - Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı 2-0-2
Bahar TDE 540 Çağdaş Türk Lehçeleri II Sosyal Bilimler Enstitüsü Türk Dili ve Edebiyatı ( Yükse 3-0-3
Bahar TDE 801 Uzmanlık Alan Dersi Sosyal Bilimler Enstitüsü Türk Dili ve Edebiyatı Anabili 4-0-4
Bahar TDE 542 Türk Dilinin Kaynakları II Sosyal Bilimler Enstitüsü Türk Dili ve Edebiyatı ( Yükse 3-0-3
Bahar TDE 802 Uzmanlık Alan Dersi Sosyal Bilimler Enstitüsü Türk Dili ve Edebiyatı Anabili 4-0-4
Bahar TEZ Tez Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Bilimler Enstitüsü 0-0-0
Bahar SEM YL Seminer ( Yl ) Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Bilimler Enstitüsü 0-0-0
Güz TDE431 Çağdaş Türk Lehçeleri III Fen - Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı 2-0-2
Güz TDE111 Türk Dili Tarihine Giriş I Fen - Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı 2-0-2
Güz TDE303 Orta Türkçe I Fen - Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı 2-0-2
Güz TDE329 Çağdaş Türk Lehçeleri I Fen - Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı 2-0-2
Güz TDE319 Kıpçak Türkçesi Fen - Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı 2-0-2
Güz TDE 539 Çağdaş Türk Lehçeleri I Sosyal Bilimler Enstitüsü Türk Dili ve Edebiyatı 3-0-3
Güz TDE 541 Türk Dilinin Kaynakları I Sosyal Bilimler Enstitüsü Türk Dili ve Edebiyatı 3-0-3
Dönem D.Kodu Ders Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm/Program T-U-K
Bahar TDE112 Türk Dili Tarihine Giriş II Fen - Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı 2-0-2
Bahar TDE320 Kıpçak Türkçesi Fen - Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı 2-0-2
Bahar TDE304 Orta Türkçe II Fen - Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı 2-0-2
Bahar TDE330 Çağdaş Türk Lehçeleri II Fen - Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı 2-0-2
Bahar TDE432 Çağdaş Türk Lehçeleri IV Fen - Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı 2-0-2
Bahar TDE 542 Türk Dilinin Kaynakları II Sosyal Bilimler Enstitüsü Türk Dili ve Edebiyatı 3-0-3
Güz TDE431 Çağdaş Türk Lehçeleri III Fen - Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı 2-0-2
Güz TDE319 Kıpçak Türkçesi Fen - Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı 2-0-2
Güz TDE329 Çağdaş Türk Lehçeleri I Fen - Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı 2-0-2
Güz TDE111 Türk Dili Tarihine Giriş I Fen - Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı 2-0-2
Güz TDE303 Orta Türkçe I Fen - Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı 2-0-2
Güz ÜYG101 Üniversite Yaşamına Giriş Fen - Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı 1-0-1
Dönem D.Kodu Ders Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm/Program T-U-K
Bahar TDE304 Orta Türkçe II Fen - Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı 2-0-2
Bahar TDE112 Türk Dili Tarihine Giriş II Fen - Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı 2-0-2
Bahar TDE320 Kıpçak Türkçesi Fen - Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı 2-0-2
Bahar TDE432 Çağdaş Türk Lehçeleri IV Fen - Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı 2-0-2
Bahar TDE330 Çağdaş Türk Lehçeleri II Fen - Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı 2-0-2
Bahar TDE 542 Türk Dilinin Kaynakları II Sosyal Bilimler Enstitüsü Türk Dili ve Edebiyatı 3-0-3
Bahar TDE 540 Çağdaş Türk Lehçeleri II Sosyal Bilimler Enstitüsü Türk Dili ve Edebiyatı 3-0-3
Güz TDE329 Çağdaş Türk Lehçeleri I Fen - Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı 2-0-2
Güz TDE303 Orta Türkçe I Fen - Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı 2-0-2
Güz TDE319 Kıpçak Türkçesi Fen - Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı 2-0-2
Güz TDE111 Türk Dili Tarihine Giriş I Fen - Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı 2-0-2
Güz TDE431 Çağdaş Türk Lehçeleri III Fen - Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı 2-0-2
Güz TDE 541 Türk Dilinin Kaynakları I Sosyal Bilimler Enstitüsü Türk Dili ve Edebiyatı 3-0-3
Güz TDE 539 Çağdaş Türk Lehçeleri I Sosyal Bilimler Enstitüsü Türk Dili ve Edebiyatı 3-0-3
Dönem D.Kodu Ders Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm/Program T-U-K
Bahar TDE112 Türk Dili Tarihine Giriş II Fen - Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı 2-0-2
Bahar TDE432 Çağdaş Türk Lehçeleri IV Fen - Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı 2-0-2
Bahar TDE330 Çağdaş Türk Lehçeleri II Fen - Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı 2-0-2
Bahar TDE304 Orta Türkçe II Fen - Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı 2-0-2
Bahar TDE320 Kıpçak Türkçesi Fen - Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı 2-0-2
Bahar TDE 542 Türk Dilinin Kaynakları II Sosyal Bilimler Enstitüsü Türk Dili ve Edebiyatı 3-0-3
Bahar TDE 540 Çağdaş Türk Lehçeleri II Sosyal Bilimler Enstitüsü Türk Dili ve Edebiyatı 3-0-3
Güz TDE319 Kıpçak Türkçesi Fen - Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı 2-0-2
Güz TDE111 Türk Dili Tarihine Giriş I Fen - Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı 2-0-2
Güz TDE303 Orta Türkçe I Fen - Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı 2-0-2
Güz TDE329 Çağdaş Türk Lehçeleri I Fen - Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı 2-0-2
Güz TDE431 Çağdaş Türk Lehçeleri III Fen - Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı 2-0-2
Güz TDE 541 Türk Dilinin Kaynakları I Sosyal Bilimler Enstitüsü Türk Dili ve Edebiyatı 3-0-3
Güz TDE 539 Çağdaş Türk Lehçeleri I Sosyal Bilimler Enstitüsü Türk Dili ve Edebiyatı 3-0-3
Yaz TDE304 Orta Türkçe II Fen - Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı 2-0-2
Dönem D.Kodu Ders Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm/Program T-U-K
Bahar TDE112 Türk Dili Tarihine Giriş II Fen - Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı 2-0-2
Bahar TDE304 Orta Türkçe II Fen - Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı 2-0-2
Bahar TDE432 Çağdaş Türk Lehçeleri IV Fen - Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı 2-0-2
Bahar TDE320 Kıpçak Türkçesi Fen - Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı 2-0-2
Bahar TDE330 Çağdaş Türk Lehçeleri II Fen - Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı 2-0-2
Güz TDE319 Kıpçak Türkçesi Fen - Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı 2-0-2
Güz TDE431 Çağdaş Türk Lehçeleri III Fen - Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı 2-0-2
Güz TDE111 Türk Dili Tarihine Giriş I Fen - Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı 2-0-2
Güz TDE303 Orta Türkçe I Fen - Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı 2-0-2
Güz TDE427 Bitirme Çalışması Fen - Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı 0-2-1
Güz TDE329 Çağdaş Türk Lehçeleri I Fen - Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı 2-0-2
Güz TDE 539 Çağdaş Türk Lehçeleri I Sosyal Bilimler Enstitüsü Türk Dili ve Edebiyatı 3-0-3
Güz TDE 541 Türk Dilinin Kaynakları I Sosyal Bilimler Enstitüsü Türk Dili ve Edebiyatı 3-0-3
Dönem D.Kodu Ders Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm/Program T-U-K
Bahar TDE112 Türk Dili Tarihine Giriş II Fen - Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı 2-0-2
Bahar TDE402 Çağdaş Türk Lehçeleri Fen - Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı 2-0-2
Bahar TDE204 Eski Türkçe II Fen - Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı 2-0-2
Bahar TDE428 Bitirme Çalışması Fen - Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı 0-2-1
Bahar TDE302 Çağdaş Türk Lehçeleri Fen - Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı 2-0-2
Güz TDE203 Eski Türkçe I Fen - Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı 2-0-2
Güz TDE111 Türk Dili Tarihine Giriş I Fen - Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı 2-0-2
Güz TDE301 Çağdaş Türk Lehçeleri Fen - Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı 2-0-2
Güz TDE427 Bitirme Çalışması Fen - Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı 0-2-1
Güz TDE401 Çağdaş Türk Lehçeleri III Fen - Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı 2-0-2
FAALİYET TÜRÜ DETAYI
Proje TÜBİTAK 1001, 1003, 3501, 1505, COST, Uluslararası İkili İşbirliği Programları
TÜBİTAK 1005, 3001
TÜBİTAK 1002
H2020 Projesi
Diğer uluslararası özel veya resmi kurum ve kuruluşlar tarafından desteklenmiş ve destek süresi dokuz aydan az olmayan Ar-Ge niteliğini haiz proje
Diğer ulusal kamu veya özel kurum ve kuruluşlar tarafından desteklenmiş ve destek süresi 9 aydan az olmayan Ar-Ge niteliğini haiz proje
Araştırma Yurtdışı Araştırma
Yurtiçi Araştırma
Yayın SCI, SCI-Exp, SSCI ve AHCI kapsamındaki dergilerde yayımlanmış araştırma makalesi
SCI, SCI-Exp, SSCI ve AHCI kapsamındaki dergilerde yayınlanmış derleme veya kısa makale(editöre mektup, yorum, vaka takdimi, teknik not, araştırma notu, özet ve kitap kritiği)
Alan endexleri (ÜAK tarafından tanımlanan alanlar için) kapsamındaki dergilerde yayınlanmış araştırma makalesi
Alan endexleri (ÜAK tarafından tanımlanan alanlar için) kapsamındaki dergilerde yayınlanmış derleme veya kısa makale(editöre mektup, yorum, vaka takdimi, teknik not, araştırma notu, özet ve kitap kritiği)
Diğer uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan araştırma makalesi
Detay
Tan, A.; özer, F. Es ve Us Sözcüklerinin Tarihî ve Çağdaş Türk Lehçelerindeki Kullanımları. KESİT AKADEMİ DERGİSİ, 2020, 24, 89-106.
http://dx.doi.org/10.29228/kesit.445873
ULAKBİM TR dizin tarafından taranan ulusal hakemli dergilerde yayınlanmış makale
SCI, SCI-Exp, SSCI ve AHCI kapsamındaki dergilerde editörlük ve editör kurulu üyeliği
Alan endexleri (ÜAK tarafından tanımlanan alanlar için) kapsamındaki dergilerde editörlük veya editör kurulu üyeliği
Diğer uluslararası hakemli dergilerde editörlük ve editör kurulu üyeliği
ULAKBİM TR dizin tarafından taranan ulusal hakemli dergilerde editörlük ve editör kurulu üyeliği
Tanınmış uluslararası yayınevleri tarafından yayınlanmış özgün bilimsel kitap
Tanınmış uluslararası yayınevleri tarafından yayınlanmış özgün bilimsel kitap editörlüğü
Tanınmış uluslararası yayınevleri tarafından yayınlanmış özgün bilimsel kitaplarda bölüm yazarlığı (Aynı kitapta en çok 2 bölüm değerlendirmeye alınır.)
Tanınmış ulusal yayınevleri tarafından yayınlanmış özgün bilimsel kitap
Tanınmış ulusal yayınevleri tarafından yayımlanmış özgün bilimsel kitaplarda bölüm yazarlığı (Aynı kitapta en çok 2 bölüm değerlendirmeye alınır.)
Uluslararası boyutta performansa dayalı yayımlanmış kişisel ses ve/veya görüntü kaydı
Uluslararası boyutta performansa dayalı yayımlanmış karma ses ve/veya görüntü kaydı
Ulusal boyutta performansa dayalı yayımlanmış kişisel ses ve/veya görüntü kaydı
Tasarım Endüstriyel, çevresel (bina, peyzaj ve iç mekan) veya grafiksel tasarım; sahne, moda(kumaş, aksesuar veya giysi tasarımı) veya çalgı tasarımı
Sergi Özgün yurtdışı bireysel etkinlik (sergi, bienal, trienal, gösteri, dinleti, festival ve gösterim)
Özgün yurtiçi bireysel etkinlik (sergi, bienal, trienal, gösteri, dinleti, festival ve gösterim)
Özgün yurtdışı grup/karma/toplu etkinlik (sergi, bienal, trienal, gösteri, dinleti, festival ve gösterim)
Özgün yurtiçi grup/karma/toplu etkinlik (sergi, bienal, trienal, gösteri, dinleti, festival ve gösterim)
Patent Uluslararası patent
Ulusal patent
Atıf SCI, SCI-Exp, SSCI ve AHCI kapsamındaki dergilerde yayınlanmış makalelerde atıf
Alan endeksleri(varsa) kapsamındaki dergilerde yayınlanmış makalelerde atıf
Diğer uluslararası hakemli dergilerde yayınlanmış makalelerde atıf
ULAKBİM tarafından taranan ulusal hakemli dergilerde yayınlanmış makalelerde atıf
Tanınmış uluslararası yayınevleri tarafından yayınlanmış özgün bilimsel kitapta atıf
Tanınmış ulusal yayınevleri tarafından yayınlanmış özgün bilimsel kitapta atıf
Güzel sanatlardaki eserlerin uluslararası kaynak veya yayın organlarında yer alması veya gösterime ya da dinletime girmesi
Güzel sanatlardaki eserlerin ulusal kaynak veya yayın organlarında yer alması veya gösterime ya da dinletime girmesi
Tebliğ Hakemli uluslararası bilimsel konferansta, sempozyumda veya kongrede sözlü olarak sunulan ve bunların kitabında yayınlanan tam bildiri
Ödül YÖK Yılın Doktora Tezi Ödülü
TÜBİTAK bilim ödülü
TÜBA Akademi Ödülü
TÜBİTAK TWAS veya Teşvik ödülü
TÜBİTAK Ufuk 2020 Programı eşik üstü ödülü
Yurtdışı kurum veya kuruluşlardan alınan bilim ödülü (Sürekli olarak verilen daha önce en az 5 kez verilmiş, ilgili kurum ve kuruluşun internet sayfasından duyurulan ve akademik ağırlıklı bir değerlendirme jürisi veya seçici kurulu olan)(Aynı çalışma veya
Yurtiçi kurum veya kuruluşlardan alınan bilim ödülü (Sürekli olarak verilen daha önce en az 5 kez verilmiş, ilgili kurum ve kuruluşun internet sayfasından duyurulan ve akademik ağırlıklı bir değerlendirme jürisi veya seçici kurulu olan)(Aynı çalışma veya
Uluslararası jurili sürekli düzenlenen güzel sanatlar etkinliklerinde veya yarışmalarda eserlere verilen uluslararası derece ödülü (mansiyon hariç)(Aynı çalışma veya eser nedeni ile alınan farklı ödüller için en fazla bir defa puanlama yapılır.)
Ulusal jurili sürekli düzenlenen güzel sanatlar etkinliklerinde veya yarışmalarda eserlere verilen uluslararası derece ödülü (mansiyon hariç)(Aynı çalışma veya eser nedeni ile alınan farklı ödüller için en fazla bir defa puanlama yapılır.)
Mevzuatı çerçevesinde, ilgili kuruluşlar (bakanlıklar, yerel yönetimler, meslek odaları, uluslararası kuruluşlar) tarafından sürekli düzenlenen planlama, mimarlık ve kentsel tasarım, peyzaj tasarımı, iç mimari tasarım, endüstri ürünleri tasarımı ve mimarl