Prof.Dr. İBRAHİM ARDA YILMAZ

Birim
:
Tıp Fakültesi / Nöroloji Anabilim Dalı
İŞ Adresi
: Mersin Üniversitesi Tip Fakültesi Hastane Kampüsü 33110 Yenişehir/ Mersin
Telefon
:
+90--
Dahili
:
Faks
:
+90--
E-MAIL
:
ardayilmaz@mersin.edu.tr
OLUŞTURMA
:
2015-10-07 13:29:19
DÜZENLEME
:
2019-07-02 10:51:36
PUAN
:
8614
YABANCI DİL
:
İngilizce, B, ÜDS, 88.750
Researcher ID


Derece Bölüm Üniversite/Kurum Yıl
LİSANS HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ 1995
TIPTA UZMANLIK NÖROLOJİ HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ 2002
DOÇENTLİK NÖROLOJİ ÜNİVERSİTELERARASI KURUL 2011
Uluslararası - SCI, SCI-Expanded, SSCI ve AHCI kategorisine giren 0
2016
16. Tombak, A.; Uçar, M.; Akdeniz, A.; Yilmaz, A.; Kaleagası, H.; Sungur, M.; Tiftik, E. Therapeutic Plasma Exchange in Patients with Neurologic Disorders: Review of 63 Cases.. SPRİNGER NATURE , 2016, 11, 1-9. 0 + 0
http://dx.doi.org/10.1007/s12288-016-0661-3

Publications_009.pdf

2015
15. Bekircan-kurt, C.; Güneş, N.; Yılmaz, A.; Erdem-özdamar, S.; Tan, E. Three Turkish families with different transthyretin mutations. ELSEVİER BV, 2015, 25, 686-692. 0 + 0
http://dx.doi.org/10.1016/j.nmd.2015.05.010

14. Yilmaz, A.; Akpinar, E.; Topcuoglu, M.; Arsava, E. Clinical and imaging features associated with intracranial internal carotid artery calcifications in patients with ischemic stroke. SPRİNGER SCİENCE + BUSİNESS MEDİA, 2015, 57, 501-506. 0 + 3
http://dx.doi.org/10.1007/s00234-015-1494-8

13. özgür, A.; Esen, K.; Kaleağası, H.; Yılmaz, A.; Kara, E. Diabetic striatopathy in a patient with hemiballism. EMERGENCY RADİOLOGY, 2015, 22, 347-349. 0 + 0
http://dx.doi.org/10.1007/s10140-015-1308-7

Publications_002.pdf

2012
12. Turgutalp, K.; Ozhan, O.; Gok oguz, E.; Horoz, M.; Camsari, A.; Yilmaz, A.; Kiykim, A.; Arici, M. Clinical features, outcome and cost of hyponatremia-associated admission and hospitalization in elderly and very elderly patients: a single-center experience in Turkey. NEPHROLOGY, 2012, 45, 265-273. 0 + 5
http://dx.doi.org/10.1007/s11255-012-0307-9

Publications_001.pdf


Alıntılanma Sayısı: 1
11. Turgutalp, K.; özhan, O.; Gök oğuz, E.; Yılmaz, A.; Horoz, M.; Helvacı, I.; Kiykim, A. Community-acquired hypernatremia in elderly and very elderly patients admitted to the hospital: Clinical characteristics and outcomes. MEDİCAL SCİENCE MONİTOR, 2012, 18, 729-734. 0 + 3
http://dx.doi.org/10.12659/MSM.883600

2010
10. Yılmaz, A.; özge, A.; Erdal, M.; Edgünlü, T.; çakmak, S.; Yalın, O. Cytokine Polymorphism in Patients with Migraine: Some Suggestive Clues of Migraine and Inflammation. WİLEY-BLACKWELL, 2010, 11, 492-497. 0 + 54
http://dx.doi.org/10.1111/j.1526-4637.2009.00791.x


Alıntılanma Sayısı: 9
2009
9. Yilmaz, A.; Kaleagasi, H.; Dogu, O.; Kara, E.; Ozge, A. Abnormal MRI in a patient with ‘headache with neurological deficits and CSF lymphocytosis (HaNDL)’. SAGE PUBLİCATİONS, 2009, 0-0. 0 + 17
http://dx.doi.org/10.1111/j.1468-2982.2009.01950.x


Alıntılanma Sayısı: 1
8. Sahin, E.; Yilmaz, A.; Ersöz, G.; Uğuz, M.; Kaya, A. Multiple Cranial Nerve Involvement Caused by Brucella melitensis. SOUTHERN MEDİCAL ASSOCİATİON, 2009, 102, 855-857. 0 + 34
http://dx.doi.org/10.1097/SMJ.0b013e3181ac0628


Alıntılanma Sayısı: 2
2008
7. Paisan-ruiz, C.; Dogu, O.; Yilmaz, A.; Houlden, H.; Singleton, A. SPG11 mutations are common in familial cases of complicated hereditary spastic paraplegia. OVİD TECHNOLOGİES (WOLTERS KLUWER HEALTH), 2008, 70, 1384-1389. 0 + 15
http://dx.doi.org/10.1212/01.wnl.0000294327.66106.3d


Alıntılanma Sayısı: 3
6. Mert, E.; özge, A.; Taşdelen, B.; Yılmaz, A.; Bilgin, N. What clues are available for differential diagnosis of headaches in emergency settings?. SPRİNGER SCİENCE + BUSİNESS MEDİA, 2008, 9, 89-97. 0 + 0
http://dx.doi.org/10.1007/s10194-008-0015-0

2007
5. Dogu, O.; Louis, E.; Tamer, L.; Unal, O.; Yilmaz, A.; Kaleagasi, H. Elevated Blood Lead Concentrations in Essential Tremor: A Case–Control Study in Mersin, Turkey. ENVİRONMENTAL HEALTH PERSPECTİVES, 2007, 115, 1564-1568. 0 + 13
http://dx.doi.org/10.1289/ehp.10352


Alıntılanma Sayısı: 2
2006
4. Gunalp, M.; Atalar, E.; Coskun, F.; Yilmaz, A.; Aksoyek, S.; Aksu, N.; Sivri, B. Holter monitoring for 24 hours in patients with thromboembolic stroke and sinus rhythm diagnosed in the emergency department. SPRİNGER SCİENCE + BUSİNESS MEDİA, 2006, 23, 854-860. 0 + 15
http://dx.doi.org/10.1007/BF02850206


Alıntılanma Sayısı: 3
2005
3. Abali, H.; Eren, O.; Dizdar, O.; Karadağ, O.; Erman, M.; Yilmaz, A.; Uluç, K.; Erdem, I.; Türker, A. Posterior leukoencephalopathy after combination chemotherapy in a patient with lymphoma. INFORMA UK LİMİTED, 2005, 46, 1825-1828. 0 + 0
http://dx.doi.org/10.1080/10428190500234424

2004
2. Yılmaz, A.; Uluc, K.; Oguz, K.; Saygı, S. Epileptic nystagmus in a patient with nonconvulsive status epilepticus. ELSEVİER BV, 2004, 13, 183-186. 0 + 0
http://dx.doi.org/10.1016/S1059-1311(03)00100-6

1. Uluç, K.; Saygı, S.; Yılmaz, A.; Nurlu, G. Paroxysmal autonomic alterations mimicking epilepsy: a case report.. EPİLEPTİC DİSORDERS, 2004, 6, 125-128. 0 + 0
Publications_007.pdf

Uluslararası - Uluslararası Diğer Indexlerde Taranan 0
2015
2. Bozkurt, S.; Aslan, E.; Köse, A.; Ayrık, C.; Yılmaz, A. Lingual angioedema after alteplase treatment in a patient with acute ischemic stroke. WORLD JOURNAL OF EMERGENCY MEDİCİNE , 2015, 6, 74-76. 0 + 0
http://wejm.org

Publications_006.pdf

2007
1. öztürk, C.; özge, A.; Yılmaz, A.; Delialioğlu, N.; Yıldız, C.; Taşdelen, B.; Kundiaki, C. The diagnostic role of serum inflammatory and soluble proteins on dementia subtypes: correlation with cognitive and functional decline.. BEHAVİORAL NEUROLOGY, 2007, 18, 207-215. 0 + 0
Publications_008.pdf

Ulusal - ULAKBİM Tarafından Taranan 0
2016
10. Yılmaz, A. Karotis Arter Stenozuna Bağlı İnmede Tıbbi Tedavi: Tıbbi Tedavi Sonrası, Ne Zaman ve Kimlere İnvaziv Girişimde Bulunalım?. TURKİYE KLİNİKLERİ J CARDİOVASC SURG-SPECİAL TOPİCS, 2016, 8, 23-28. 0 + 0
Publications_008.pdf

2015
9. Yalın, O.; Yılmaz, A.; Sungur, M.; Doğu, O. Obstrüktif Uyku Apne Sendromu, Periyodik Bacak Hareketleri ve İlişkili Faktörler. TÜRK NÖROLOJİ DERGİSİ, 2015, 21, 90-94. 0 + 0
http://tjn.org.tr

Publications_005.pdf

8. Yılmaz, A.; Arsava, M.; Topçuoğlu, M. DİFÜZYON AĞIRLIKLI GÖRÜNTÜLEME SEMPTOMATİK VE ASEMPTOMATİK SEREBRAL MİKROKANAMALARIN AYRIMINI SAĞLAR: AKUT SEMPTOMATİK PONTİN MİKROKANAMALI BİR OLGU SUNUMU. TÜRK BEYİN DAMAR HASTALIKLARI DERGİSİ, 2015, 21, 53-55. 0 + 0
http://tbdh.com

Publications_004.pdf

2014
7. Balcı, Y.; Yıldız, A.; özgür, A.; Yılmaz, A.; Kara, E. Ekstrakraniyal Karotis ve Vertebral Arter Darlıklarında 64 Kesitli BT Anjiyografi ile DSA Bulgularının Karşılaştırılması. ACIBADEM ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ DERGİSİ, 2014, 5, 204-212. 0 + 0
Publications_010.pdf

2010
6. Yılmaz, A.; Yalın, O. Hipoglisemi ile ilişkili korpus kallozum lezyonu.. MERSİN ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ DERGİSİ, 2010, 11, 97-99. 0 + 0
2007
5. Altıparmak, E.; Hamurcu, G.; Yılmaz, A.; şatana, B.; Duman, S. Topiramat kullanımına bağlı gelişen akut bilateral açı kapanması glokomu. GLO-KAT, 2007, 2, 67-60. 0 + 0
2005
4. Yılmaz, A. Yaşlanma ve Nöroloji. TÜRKİYE KLİNİKLERİ, 2005, 1, 35-40. 0 + 0
2002
3. Yılmaz, A.; Gürer, G.; şahin, G.; Erdem, S.; Tan, E. Vaskülit tanısında süperfisiyal peroneal sinir ve peroneus brevis kas biyopsisi. TÜRK NÖROLOJİ DERGİSİ, 2002, 8, 21-28. 0 + 0
2. Yılmaz, A.; Gürer, G.; Tezer, I.; Sezer, K.; Ay, H. Laküner enfarkt hastalarında anjiografi bulguları: Kekeleyici gidiş ve tedaviye yanıt.. MERSİN ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ DERGİSİ, 2002, 4, 428-432. 0 + 0
1. Yılmaz, A.; özer, N.; Ay, H. Kapak hastalığı olmayan atriyal fibrilasyon hastalarında diyastolik fonksiyon bozukluğunun iskemik inme üzerine etkisi.. TÜRK EKOKARDİYOGRAFİ DERGİSİ, 2002, 4, 99-103. 0 + 0
Ulusal - Diğer 0
2016
1. Vatansever, M.; Karakılıç, S.; Argın, M.; Yılmaz, A. Chronic Horner Syndrome Secondary to Carotid Artery Dissection. TÜRKİYE KLİNİKLERİ OFTALMOLOJİ DERGİSİ, 2016, ---. 0 + 0
http://dx.doi.org/10.5336/ophthal.2016-50607

Ulusal - Kitapta Bölüm Yazma 5250
1. Yılmaz, . Saikoidoz, ISBN: 978-975-8882-41-0, Doomed, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: 1000, 5 Sayfa, Türkçe, İstanbul, Türkiye, 2012. 3750
2. Yılmaz, A. Acilde Nöroloji, ISBN: 9876053970415, Nobel Kitapevi, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: 500, 7 Sayfa, Türkçe, Adana, Türkiye, 2009. 250
3. Yılmaz, A. Temel Geriatri, ISBN: 978-975-277-151-2, Güneş Tıp Kitapevi, Baskı Sayısı: 1000, Baskı Adet Sayısı: 1000, 5 Sayfa, Türkçe, Ankara, Türkiye, 2007. 250
Ulusal - Kitapta Bölüm Çevirme 5250
1. Yılmaz, A. EEG Pearls Türkçe, ISBN: 9789752771833, Güneş Tıp Kitapevi, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: 1000, 80 Sayfa, Türkçe, Ankara, Türkiye, 2008. 150
2. Yılmaz, A. Pocket Companion to Neurology in Clinical Practice Türkçe, ISBN: 975-8531-38-7, Güneş Tıp Kitapevi, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: 1000, 28 Sayfa, Türkçe, Ankara, Türkiye, 2003. 100
https://www.guneskitabevi.com/TR/ana-sayfa/1-0/20161004.html
3. Yılmaz, A. Dahili Bilimlerde En İyi 500 Soru ve Yanıtı, ISBN: 978-605-64657-4-1, Çukurova Nobel Kitabevi, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: 300000, 31 Sayfa, Türkçe, Adana, Türkiye, 2015. 500
4. Yılmaz, A. Temel Nöroloji, ISBN: 0-07-115289-X, Güneş Tıp Kitapevi, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: 1000, 27 Sayfa, Türkçe, Ankara, Türkiye, 2002. 100
https://www.guneskitabevi.com/TR/ana-sayfa/1-0/20161004.html
5. Yılmaz, A. Merrit's Nöroloji El Kitabı, ISBN: 9789752772076, Güneş Tıp Kitapevi, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: 1000, 74 Sayfa, Türkçe, Ankara, Türkiye, 2008. 150
https://www.guneskitabevi.com/TR/belge/1-9893/merritts-noroloji-el-kitabi.html
Uluslararası - Özet - Poster 0

8. Uluç, K.; Arsava, M.; Yılmaz, A.; Nurlu, G.; Dalkara, T., Multifocal neurological symptoms in two cases of paraneoplastic syndrome. Meeting of the European Neurological Society, 2016-06-22, 2016-06-26, Berlin, Almanya, 2002. 0

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/12186000

7. Esen, K.; Özgür, A.; Kaleağası, H.; Kara, E.; Yılmaz, A., Bilateral hypoplasia of the internal carotid artery a case report. 20th Symposium Neuroradiologicum, 2014-09-07, 2014-09-12, İstanbul, Türkiye, 2014. 0

http://www.wfnrs2014.com/en/

6. Özgür, A.; Esen, K.; Kaleağası, H.; Yılmaz, A.; Kara, E., Diabetic striatopathy in a patient with hemiballismus.. 20th Symposium Neuroradiologicum, 2014-09-07, 2016-09-14, İstanbul, Türkiye, 2014. 0

http://www.wfnrs2014.com/en/

5. Özgür, A.; Eser, K.; Kaleağası, H.; Yılmaz, A.; Kara, E.; Yıldız, A., Bilateral thalamic lesions a pictorial review. XXth Symposium Neuroradiologicum, 2014-09-07, 2014-09-12, istanbul, Türkiye, 2014. 0

http://www.wfnrs2014.com/en/

4. Sarıkaya, M.; İncel, N.; Yılmaz, A.; Çimen, Ö.; Şahin, G., Effect of hand dominance on functional recovery of hand in stroke patients. 8th World Congress for NeuroRehabilitation, 2014-04-08, 2014-04-12, İstanbul, Türkiye, 2012. 0

http://wfnr.co.uk

3. Kaleağası, H.; Yılmaz, A.; Ünaldı, E.; Doğu, O., Bilateral retrobulbar optic neuritis in a case of Miller-Fisher syndrome.. 19th World Congress of Neurology, 2009-10-24, 2009-10-30, Bankong, Tayland, 2009. 0

http://www.worldneurologyonline.com/wp-content/uploads/2013/03/WFN-March-2008-Issue.pdf

2. Doğu, O.; Louis, E.; Tamer, L.; Ünal, Ö.; Yılmaz, A.; Kaleağası, H., Elevated blood lead concentrations in essential tremor: A case-control study in Mersin. 59th Annual meeting of the American Academy of Neurology, 2007-04-28, 2007-05-05, Boston, Amerika Birleşik Devletleri, 2007. 0

http://journals.lww.com/jneuro-ophthalmology/Citation/2007/12000/The_59th_Annual_Meeting_of_the_American_Academy_of.20.aspx

1. Uluç, K.; Saygı, S.; Yılmaz, A.; Nurlu, G., Paroxysmal hyperhydrosis, mydriasis, tachycardia, and hypertension with frontotemporal atrophy: Paroxysmal sympathetic storm?. Meeting of the European Neurological Society, 2002-06-22, 2002-06-26, Berlin, Almanya, 2002. 0

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/12186000

Yönetilen Tıpta Uzmanlık Tezleri 800

2. Osman Özgür Yalın, Obstruktif Uyku Apne Sendromunda Peryodik Bacak Hareketleri ve ilişkili faktörler., Diğer, Mersin Üniversitesi, Tamamlandı. 400

1. Nevra Öksüz, BİLATERAL VE UNİLATERAL ENFARKTI OLAN HASTALARIN KARDİYOEMBOLİK ODAK AÇISINDAN İNCELENMESİ , Diğer, Mersin Üniversitesi, Tamamlandı. 400

Uluslararası Dergi [Yıl, Adet] 5
1. BMJ CASE REPORTS , [ 2015 : 1 ] . 5
Dönem D.Kodu Ders Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm/Program T-U-K
Yıl NÖR510 Nöroloji Tıp Fakültesi Tıp 1-1-2
Yıl NÖR510 Nöroloji Tıp Fakültesi Tıp 1-1-2
Yıl EL607 Elektif Tıp Fakültesi Tıp 1-1-2
Yıl NÖR510 Nöroloji Tıp Fakültesi Tıp 1-1-2
Yıl EL607 Elektif Tıp Fakültesi Tıp 1-1-2
Yıl EL607 Elektif Tıp Fakültesi Tıp 1-1-2
Yıl EL607 Elektif Tıp Fakültesi Tıp 1-1-2
Yıl NÖR510 Nöroloji Tıp Fakültesi Tıp 1-1-2
Yıl EL607 Elektif Tıp Fakültesi Tıp 1-1-2
Yıl NÖR510 Nöroloji Tıp Fakültesi Tıp 1-1-2
Yıl NÖR510 Nöroloji Tıp Fakültesi Tıp 1-1-2
Yıl NÖR510 Nöroloji Tıp Fakültesi Tıp 1-1-2
Yıl NÖR510 Nöroloji Tıp Fakültesi Tıp 1-1-2
Dönem D.Kodu Ders Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm/Program T-U-K
Yıl EL607 Elektif Tıp Fakültesi Tıp 1-1-2
Yıl EL607 Elektif Tıp Fakültesi Tıp 1-1-2
Yıl NÖR510 Nöroloji Tıp Fakültesi Tıp 1-1-2
Yıl NÖR510 Nöroloji Tıp Fakültesi Tıp 1-1-2
Yıl NÖR510 Nöroloji Tıp Fakültesi Tıp 1-1-2
Yıl EL607 Elektif Tıp Fakültesi Tıp 1-1-2
Yıl NÖR510 Nöroloji Tıp Fakültesi Tıp 1-1-2
Yıl EL607 Elektif Tıp Fakültesi Tıp 1-1-2
Yıl NÖR510 Nöroloji Tıp Fakültesi Tıp 1-1-2
Yıl NÖR510 Nöroloji Tıp Fakültesi Tıp 1-1-2
Yıl NÖR510 Nöroloji Tıp Fakültesi Tıp 1-1-2
Yıl NÖR510 Nöroloji Tıp Fakültesi Tıp 1-1-2
Yıl EL607 Elektif Tıp Fakültesi Tıp 1-1-2
Yıl NÖR510 Nöroloji Tıp Fakültesi Tıp 1-1-2
Dönem D.Kodu Ders Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm/Program T-U-K
Yıl NÖR510 Nöroloji Tıp Fakültesi Tıp 1-1-2
Yıl NÖR510 Nöroloji Tıp Fakültesi Tıp 1-1-2
Yıl NÖR510 Nöroloji Tıp Fakültesi Tıp 1-1-2
Yıl NÖR510 Nöroloji Tıp Fakültesi Tıp 1-1-2
Yıl NÖR510 Nöroloji Tıp Fakültesi Tıp 1-1-2
Yıl NÖR510 Nöroloji Tıp Fakültesi Tıp 1-1-2
Yıl EL607 Elektif Tıp Fakültesi Tıp 1-1-2
Yıl EL607 Elektif Tıp Fakültesi Tıp 1-1-2
Yıl EL607 Elektif Tıp Fakültesi Tıp 1-1-2
Yıl EL607 Elektif Tıp Fakültesi Tıp 1-1-2
Yıl NÖR510 Nöroloji Tıp Fakültesi Tıp 1-1-2
Yıl EL607 Elektif Tıp Fakültesi Tıp 1-1-2
Yıl EL607 Elektif Tıp Fakültesi Tıp 1-1-2
Yıl NÖR510 Nöroloji Tıp Fakültesi Tıp 1-1-2
Yıl EL607 Elektif Tıp Fakültesi Tıp 1-1-2
Yıl EL607 Elektif Tıp Fakültesi Tıp 1-1-2
Dönem D.Kodu Ders Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm/Program T-U-K
Yıl EL607 Elektif Tıp Fakültesi Tıp 1-1-2
Yıl NÖR510 Nöroloji Tıp Fakültesi Tıp 1-1-2
Yıl EL607 Elektif Tıp Fakültesi Tıp 1-1-2
Yıl NÖR510 Nöroloji Tıp Fakültesi Tıp 1-1-2
Yıl EL607 Elektif Tıp Fakültesi Tıp 1-1-2
Yıl EL607 Elektif Tıp Fakültesi Tıp 1-1-2
Yıl EL607 Elektif Tıp Fakültesi Tıp 1-1-2
Yıl NÖR510 Nöroloji Tıp Fakültesi Tıp 1-1-2
Yıl EL607 Elektif Tıp Fakültesi Tıp 1-1-2
Yıl NÖR510 Nöroloji Tıp Fakültesi Tıp 1-1-2
Yıl EL607 Elektif Tıp Fakültesi Tıp 1-1-2
Yıl EL607 Elektif Tıp Fakültesi Tıp 1-1-2
Yıl NÖR510 Nöroloji Tıp Fakültesi Tıp 1-1-2
Yıl EL607 Elektif Tıp Fakültesi Tıp 1-1-2
Yıl EL607 Elektif Tıp Fakültesi Tıp 1-1-2
Yıl NÖR510 Nöroloji Tıp Fakültesi Tıp 1-1-2
Yıl EL607 Elektif Tıp Fakültesi Tıp 1-1-2
Yıl NÖR510 Nöroloji Tıp Fakültesi Tıp 1-1-2
Yıl EL607 Elektif Tıp Fakültesi Tıp 1-1-2
Yıl NÖR510 Nöroloji Tıp Fakültesi Tıp 1-1-2
Dönem D.Kodu Ders Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm/Program T-U-K
Yıl EL607 Elektif Tıp Fakültesi Tıp 1-1-2
Yıl EL607 Elektif Tıp Fakültesi Tıp 1-1-2
Yıl EL607 Elektif Tıp Fakültesi Tıp 1-1-2
Yıl NÖR510 Nöroloji Tıp Fakültesi Tıp 1-1-2
Yıl NÖR510 Nöroloji Tıp Fakültesi Tıp 1-1-2
Yıl EL607 Elektif Tıp Fakültesi Tıp 1-1-2
Yıl EL607 Elektif Tıp Fakültesi Tıp 1-1-2
Yıl NÖR510 Nöroloji Tıp Fakültesi Tıp 1-1-2
Yıl EL607 Elektif Tıp Fakültesi Tıp 1-1-2
Yıl NÖR510 Nöroloji Tıp Fakültesi Tıp 1-1-2
Yıl EL607 Elektif Tıp Fakültesi Tıp 1-1-2
Yıl EL607 Elektif Tıp Fakültesi Tıp 1-1-2
Yıl EL607 Elektif Tıp Fakültesi Tıp 1-1-2
Yıl NÖR510 Nöroloji Tıp Fakültesi Tıp 1-1-2
Yıl NÖR510 Nöroloji Tıp Fakültesi Tıp 1-1-2
Yıl NÖR510 Nöroloji Tıp Fakültesi Tıp 1-1-2
Yıl NÖR510 Nöroloji Tıp Fakültesi Tıp 1-1-2
Yıl EL607 Elektif Tıp Fakültesi Tıp 1-1-2
Dönem D.Kodu Ders Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm/Program T-U-K
Yıl NÖR510 Nöroloji Tıp Fakültesi Tıp 1-1-2
Yıl EL607 Elektif Tıp Fakültesi Tıp 1-1-2
Yıl EL607 Elektif Tıp Fakültesi Tıp 1-1-2
Yıl EL607 Elektif Tıp Fakültesi Tıp 1-1-2
Yıl EL607 Elektif Tıp Fakültesi Tıp 1-1-2
Yıl NÖR510 Nöroloji Tıp Fakültesi Tıp 1-1-2
Yıl EL607 Elektif Tıp Fakültesi Tıp 1-1-2
Yıl NÖR510 Nöroloji Tıp Fakültesi Tıp 1-1-2
Yıl EL607 Elektif Tıp Fakültesi Tıp 1-1-2
Yıl NÖR510 Nöroloji Tıp Fakültesi Tıp 1-1-2
Yıl EL607 Elektif Tıp Fakültesi Tıp 1-1-2
Yıl EL607 Elektif Tıp Fakültesi Tıp 1-1-2
Yıl EL607 Elektif Tıp Fakültesi Tıp 1-1-2
Yıl EL607 Elektif Tıp Fakültesi Tıp 1-1-2
Yıl NÖR510 Nöroloji Tıp Fakültesi Tıp 1-1-2
Yıl EL607 Elektif Tıp Fakültesi Tıp 1-1-2
Yıl NÖR510 Nöroloji Tıp Fakültesi Tıp 1-1-2
Yıl EL607 Elektif Tıp Fakültesi Tıp 1-1-2
Yıl NÖR510 Nöroloji Tıp Fakültesi Tıp 1-1-2
Yıl NÖR510 Nöroloji Tıp Fakültesi Tıp 1-1-2
Dönem D.Kodu Ders Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm/Program T-U-K
Yıl NÖR510 Nöroloji Tıp Fakültesi Tıp 1-1-2
Yıl EL607 Elektif Tıp Fakültesi Tıp 1-1-2
Yıl EL607 Elektif Tıp Fakültesi Tıp 1-1-2
Yıl EL607 Elektif Tıp Fakültesi Tıp 1-1-2
Yıl EL607 Elektif Tıp Fakültesi Tıp 1-1-2
Yıl EL607 Elektif Tıp Fakültesi Tıp 1-1-2
Yıl NÖR510 Nöroloji Tıp Fakültesi Tıp 1-1-2
Yıl NÖR510 Nöroloji Tıp Fakültesi Tıp 1-1-2
Yıl NÖR510 Nöroloji Tıp Fakültesi Tıp 1-1-2
Yıl EL607 Elektif Tıp Fakültesi Tıp 1-1-2
Yıl NÖR510 Nöroloji Tıp Fakültesi Tıp 1-1-2
Yıl NÖR510 Nöroloji Tıp Fakültesi Tıp 1-1-2
Yıl EL607 Elektif Tıp Fakültesi Tıp 1-1-2
Yıl EL607 Elektif Tıp Fakültesi Tıp 1-1-2
Dönem D.Kodu Ders Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm/Program T-U-K
Yıl NÖR510 Nöroloji Tıp Fakültesi Tıp 1-1-2
Yıl EL607 Elektif Tıp Fakültesi Tıp 1-1-2
Yıl EL607 Elektif Tıp Fakültesi Tıp 1-1-2
Yıl EL607 Elektif Tıp Fakültesi Tıp 1-1-2
Yıl EL607 Elektif Tıp Fakültesi Tıp 1-1-2
Yıl EL607 Elektif Tıp Fakültesi Tıp 1-1-2
Yıl EL607 Elektif Tıp Fakültesi Tıp 1-1-2
Yıl EL607 Elektif Tıp Fakültesi Tıp 1-1-2
Yıl EL607 Elektif Tıp Fakültesi Tıp 1-1-2
Yıl EL607 Elektif Tıp Fakültesi Tıp 1-1-2
Yıl NÖR510 Nöroloji Tıp Fakültesi Tıp 1-1-2
Yıl NÖR510 Nöroloji Tıp Fakültesi Tıp 1-1-2
Yıl NÖR510 Nöroloji Tıp Fakültesi Tıp 1-1-2
Yıl NÖR510 Nöroloji Tıp Fakültesi Tıp 1-1-2
Yıl NÖR510 Nöroloji Tıp Fakültesi Tıp 1-1-2
FAALİYET TÜRÜ DETAYI
Proje TÜBİTAK 1001, 1003, 3501, 1505, COST, Uluslararası İkili İşbirliği Programları
TÜBİTAK 1005, 3001
TÜBİTAK 1002
H2020 Projesi
Diğer uluslararası özel veya resmi kurum ve kuruluşlar tarafından desteklenmiş ve destek süresi dokuz aydan az olmayan Ar-Ge niteliğini haiz proje
Diğer ulusal kamu veya özel kurum ve kuruluşlar tarafından desteklenmiş ve destek süresi 9 aydan az olmayan Ar-Ge niteliğini haiz proje
Araştırma Yurtdışı Araştırma
Yurtiçi Araştırma
Yayın SCI, SCI-Exp, SSCI ve AHCI kapsamındaki dergilerde yayımlanmış araştırma makalesi
SCI, SCI-Exp, SSCI ve AHCI kapsamındaki dergilerde yayınlanmış derleme veya kısa makale(editöre mektup, yorum, vaka takdimi, teknik not, araştırma notu, özet ve kitap kritiği)
Alan endexleri (ÜAK tarafından tanımlanan alanlar için) kapsamındaki dergilerde yayınlanmış araştırma makalesi
Alan endexleri (ÜAK tarafından tanımlanan alanlar için) kapsamındaki dergilerde yayınlanmış derleme veya kısa makale(editöre mektup, yorum, vaka takdimi, teknik not, araştırma notu, özet ve kitap kritiği)
Diğer uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan araştırma makalesi
ULAKBİM TR dizin tarafından taranan ulusal hakemli dergilerde yayınlanmış makale
SCI, SCI-Exp, SSCI ve AHCI kapsamındaki dergilerde editörlük ve editör kurulu üyeliği
Alan endexleri (ÜAK tarafından tanımlanan alanlar için) kapsamındaki dergilerde editörlük veya editör kurulu üyeliği
Diğer uluslararası hakemli dergilerde editörlük ve editör kurulu üyeliği
ULAKBİM TR dizin tarafından taranan ulusal hakemli dergilerde editörlük ve editör kurulu üyeliği
Tanınmış uluslararası yayınevleri tarafından yayınlanmış özgün bilimsel kitap
Tanınmış uluslararası yayınevleri tarafından yayınlanmış özgün bilimsel kitap editörlüğü
Tanınmış uluslararası yayınevleri tarafından yayınlanmış özgün bilimsel kitaplarda bölüm yazarlığı (Aynı kitapta en çok 2 bölüm değerlendirmeye alınır.)
Tanınmış ulusal yayınevleri tarafından yayınlanmış özgün bilimsel kitap
Tanınmış ulusal yayınevleri tarafından yayımlanmış özgün bilimsel kitaplarda bölüm yazarlığı (Aynı kitapta en çok 2 bölüm değerlendirmeye alınır.)
Uluslararası boyutta performansa dayalı yayımlanmış kişisel ses ve/veya görüntü kaydı
Uluslararası boyutta performansa dayalı yayımlanmış karma ses ve/veya görüntü kaydı
Ulusal boyutta performansa dayalı yayımlanmış kişisel ses ve/veya görüntü kaydı
Tasarım Endüstriyel, çevresel (bina, peyzaj ve iç mekan) veya grafiksel tasarım; sahne, moda(kumaş, aksesuar veya giysi tasarımı) veya çalgı tasarımı
Sergi Özgün yurtdışı bireysel etkinlik (sergi, bienal, trienal, gösteri, dinleti, festival ve gösterim)
Özgün yurtiçi bireysel etkinlik (sergi, bienal, trienal, gösteri, dinleti, festival ve gösterim)
Özgün yurtdışı grup/karma/toplu etkinlik (sergi, bienal, trienal, gösteri, dinleti, festival ve gösterim)
Özgün yurtiçi grup/karma/toplu etkinlik (sergi, bienal, trienal, gösteri, dinleti, festival ve gösterim)
Patent Uluslararası patent
Ulusal patent
Atıf SCI, SCI-Exp, SSCI ve AHCI kapsamındaki dergilerde yayınlanmış makalelerde atıf
Alan endeksleri(varsa) kapsamındaki dergilerde yayınlanmış makalelerde atıf
Diğer uluslararası hakemli dergilerde yayınlanmış makalelerde atıf
ULAKBİM tarafından taranan ulusal hakemli dergilerde yayınlanmış makalelerde atıf
Tanınmış uluslararası yayınevleri tarafından yayınlanmış özgün bilimsel kitapta atıf
Tanınmış ulusal yayınevleri tarafından yayınlanmış özgün bilimsel kitapta atıf
Güzel sanatlardaki eserlerin uluslararası kaynak veya yayın organlarında yer alması veya gösterime ya da dinletime girmesi
Güzel sanatlardaki eserlerin ulusal kaynak veya yayın organlarında yer alması veya gösterime ya da dinletime girmesi
Tebliğ Hakemli uluslararası bilimsel konferansta, sempozyumda veya kongrede sözlü olarak sunulan ve bunların kitabında yayınlanan tam bildiri
Ödül YÖK Yılın Doktora Tezi Ödülü
TÜBİTAK bilim ödülü
TÜBA Akademi Ödülü
TÜBİTAK TWAS veya Teşvik ödülü
TÜBİTAK Ufuk 2020 Programı eşik üstü ödülü
Yurtdışı kurum veya kuruluşlardan alınan bilim ödülü (Sürekli olarak verilen daha önce en az 5 kez verilmiş, ilgili kurum ve kuruluşun internet sayfasından duyurulan ve akademik ağırlıklı bir değerlendirme jürisi veya seçici kurulu olan)(Aynı çalışma veya
Yurtiçi kurum veya kuruluşlardan alınan bilim ödülü (Sürekli olarak verilen daha önce en az 5 kez verilmiş, ilgili kurum ve kuruluşun internet sayfasından duyurulan ve akademik ağırlıklı bir değerlendirme jürisi veya seçici kurulu olan)(Aynı çalışma veya
Uluslararası jurili sürekli düzenlenen güzel sanatlar etkinliklerinde veya yarışmalarda eserlere verilen uluslararası derece ödülü (mansiyon hariç)(Aynı çalışma veya eser nedeni ile alınan farklı ödüller için en fazla bir defa puanlama yapılır.)
Ulusal jurili sürekli düzenlenen güzel sanatlar etkinliklerinde veya yarışmalarda eserlere verilen uluslararası derece ödülü (mansiyon hariç)(Aynı çalışma veya eser nedeni ile alınan farklı ödüller için en fazla bir defa puanlama yapılır.)
Mevzuatı çerçevesinde, ilgili kuruluşlar (bakanlıklar, yerel yönetimler, meslek odaları, uluslararası kuruluşlar) tarafından sürekli düzenlenen planlama, mimarlık ve kentsel tasarım, peyzaj tasarımı, iç mimari tasarım, endüstri ürünleri tasarımı ve mimarl