Doç.Dr. Abdulvahid Sezen

Birim
:
İslami İlimler Fakültesi / Din Bilimleri Anabilim Dalı
İŞ Adresi
: Mersin Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi
Telefon
:
+90--
Dahili
:
E-MAIL
:
asezen@mersin.edu.tr
OLUŞTURMA
:
2018-05-08 15:36:50
DÜZENLEME
:
2021-08-23 15:22:44
PUAN
:
5850
YABANCI DİL
:


Derece Bölüm Üniversite/Kurum Yıl
LİSANS İLAHİYAT ANKARA ÜNİVERSİTESİ 1998
YÜKSEK LİSANS FELSEFE VE DİN BİLİMLERİ DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ 2002
DOKTORA FELSEFE VE DİN BİLİMLERİ DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ 2008
Doktora Tezi

1. Üniversite Öğrencileri Örnekleminde İman Gelişimi ve Dinsel Fundamentalizm Arasındaki İlişkiler Üzerine Bir Çalışma Danışman: Dr. Prof.Dr. Recep Yaparel, Dokuz Eylül Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Felsefe ve Din Bilimleri Anabilim Dalı, İzmir, Türkiye, .

Yüksek Lisans Tezi

1. Dinin Önyargılar Üzerindeki Çift Yönlü Etkileri Danışman: Dr. Prof. Dr. Recep Yaparel, Dokuz Eylül Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Felsefe ve Din Bilimleri Anabilim Dalı, İzmir, Türkiye, .

Görev Ünvanı Üniversite/Kurum Yıl
ARŞ.GÖR. ÇANAKKALE 18 MART ÜNİVERSİTESİ 1999-03-16 - 2000-02-16
ARŞ.GÖR. DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ 2000-02-16 - 2009-02-02
DR.ARŞ.GÖR. ÇANAKKALE 18 MART ÜNİVERSİTESİ 2009-02-19 - 2010-07-06
YRD.DOÇ.DR. ÇANAKKALE 18 MART ÜNİVERSİTESİ 2010-07-06 - 2011-02-21
YRD.DOÇ.DR. DİCLE ÜNİVERSİTESİ 2011-02-28 - 2017-03-03
DOÇ. DR. DİCLE ÜNİVERSİTESİ 2017-03-03 - 2018-09-06
DOÇ.DR. MERSİN ÜNİVERSİTESİ 2018-09-10 - Devam ediyor
Görev Ünvanı Görev Kurum/Diğer Yıl
ENSTİTÜ KURULU ÜYESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ 2020-03-10 - Devam ediyor
ANABİLİM DALI BAŞKANI SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ 2020-03-10 - Devam ediyor
BÖLÜM BAŞKANI İSLAMİ İLİMLER FAKÜLTESİ 2019-07-30 - Devam ediyor
KOMİSYON ÜYESİ AKADEMİK TEŞVİK DÜZENLEME, DENETLEME VE İTİRAZ KOMİSYONU 2020-11-02 - 2022-11-02
FAKÜLTE YÖNETİM KURULU ÜYESİ İSLAMİ İLİMLER FAKÜLTESİ 2020-08-04 - 2023-08-04
FAKÜLTE KURULU ÜYESİ İSLAMİ İLİMLER FAKÜLTESİ 2020-08-04 - 2023-08-04
BİRİM KALİTE KOMİSYONU BAŞKANI İSLAMİ İLİMLER FAKÜLTESİ 2020-07-24 - 2023-07-24
ANABİLİM DALI BAŞKANI İSLAMİ İLİMLER FAKÜLTESİ 2019-11-27 - 2022-11-27
BİRİM AKADEMİK TEŞVİK BAŞVURU VE İNCELEME KOMİSYON BAŞKANI İSLAMİ İLİMLER FAKÜLTESİ 2019-01-01 - 2021-01-01
KURUL ÜYESİ FAKÜLTE YÖNETİM KURULU ÜYELİĞİ DİCLE ÜNİVERSİTESİ 2012-10-01 - 2015-10-01
BÖLÜM BAŞKANI PSİKOLOJİ BÖLÜM BAŞKANLIĞI DİCLE ÜNİVERSİTESİ 2011-03-01 - 2015-03-01
Uluslararası - ULAKBİM Tarafından Taranan 0
2010
4. SEZEN, A. “Dinsel Çatışmaların Değerlendirilmesi ve Çözüm Yolları”, (Michael E. NIELSEN’den çeviri makale). DİNBİLİMLERİ AKADEMİK ARAŞTIRMA DERGİSİ, 2010, , -. 0 + 0
3. SEZEN, A. Üzeyir Ok, İnanç Psikolojisi: Yaşamı Anlamlandırma Biçiminin Hayat Boyu Gelişimi, İlahiyat Yayınları, Ankara 2007. DİN BİLİMLERİ AKADEMİK ARAŞTIRMA DERGİSİ, 2010, , -. 0 + 0
2009
2. SEZEN, A. “Murat Yıldız, Çocuklarda Tanrı Tasavvurunun Gelişimi, İzmir İlahiyat Vakfı Yayınları, İzmir, 2007”. DİN BİLİMLERİ AKADEMİK ARAŞTIRMA DERGİSİ, 2009, , -. 0 + 0
1. SEZEN, A. “Tanrı Temsilinin Oluşumu”, (C. Ellis NELSON’dan çeviri makale). DİNBİLİMLERİ AKADEMİK ARAŞTIRMA DERGİSİ, 2009, , -. 0 + 0
Uluslararası - Uluslararası Diğer Indexlerde Taranan 200
2013
1. Sezen, A. İlahiyat Fakültesi Öğrencilerinin Zaman Yönetimi Becerilerinin İncelenmesi. AKADEMİK BAKIŞ DERGİSİ, 2013, 38, 1-18. 200 + 0
Uluslararası - Diğer 200
2018
2. Yavuz, N.; SEZEN, A. SOSYAL MEDYADA KULLANILAN İZLENİM YÖNETİMİ TAKTİKLERİ İLE BENLİK SAYGISI ARASINDAKİ İLİŞKİ. AKADEMİK SOSYAL ARAŞTIRMALAR DERGİSİ, 2018, , 92-113. 100 + 0
2009
1. SEZEN, A. Günümüz İnsanının Anlamsızlık Sorunu Bağlamında Frankl ve Fowler da Bireyin Anlam Arayışı. SOSYAL BİLİMLER ARAŞTIRMA DERGİSİ, 2009, , 189-201. 100 + 0
Ulusal - ULAKBİM Tarafından Taranan 600
2018
3. Sezen, A.; Erden, M. Mahremiyetin Psiko-Sosyal Yansımaları. DİCLE ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ DERGİSİ, 2018, 10, 83-92. 200 + 0
2009
2. SEZEN, A.; YENEN, İ. Türkiye de Din Psikolojisi Alanında Ulusal Dergilerde Yayınlanmış Makaleler Bibliyografyası. DEÜ İLAHİYAT FAKÜLTESİ DERGİSİ, 2009, , 103-137. 200 + 0
2008
1. SEZEN, A. İman Gelişimi Dinsel Fundamentalizm İlişkisi Üniversite Öğrencileri Örneği. DEÜ İLAHİYAT FAKÜLTESİ DERGİSİ, 2008, , 203-232. 200 + 0
Ulusal - Diğer 700
2015
7. Sezen, A. Ölüm Kaygısıyla Bir Dini Başaçıkma Biçimi Olarak Şehitlik Algısı Çanakkale Savaşları Örneği. YENİ TÜRKİYE, 2015, 65, 822-829. 100 + 0
6. Sezen, A. Değişime Direnç Psikolojisi Bağlamında Belirsizlik Duygusu ve Dinsel Yönelimlerin Etkileri. TOPLUM BİLİMLERİ DERGİSİ, 2015, 9, 9-23. 100 + 0
2012
5. Sezen, A. Tüketici Davranışları ve Dindarlık İlişkisi. SOSYAL BİLİMLER ARAŞTIRMA DERGİSİ, 2012, 20, 1-14. 100 + 0
2010
4. Sezen, A. Dinsel Fundamentalizm Ölçeğinin Türkçe Çevirisinin Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ DERGİSİ, 2010, 30, 135-147. 100 + 0
3. Sezen, A. Üniversite Öğrencilerinin Çanakkale Savaşlarıyla İlgili Bilişsel Algı ve Yorumlama Biçimleri. DİNBİLİMLERİ AKADEMİK ARAŞTIRMA DERGİSİ, 2010, 2, 175-201. 100 + 0
2008
2. Yenen, İ.; Sezen, A. Türkiye’de Din Psikolojisi Alanında Lisansüstü Tezler (1963–2008) Üzerine Bibliyografik Bir Çalışma. DİNBİLİMLERİ AKADEMİK ARAŞTIRMA DERGİSİ, 2008, 2, 147-178. 100 + 0
2007
1. Yıldız, M.; Sezen, A.; Yenen, İ. İlahiyat Fakültesi Öğrencilerinde Durumluk-Sürekli Kaygı Düzeyleri İle Akademik Güdülenmeler Arasındaki İlişkinin İncelenmesi. D.E.Ü. İLâHİYAT FAKÜLTESİ DERGİSİ, 2007, 25, 213-239. 100 + 0
Uluslararası - Kitapta Bölüm Yazma 2250
1. Sezen, A. Farklı Yönleriyle İslam'da Aile, ISBN: 978-625-7320-02-03, Ensar, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: 1500, 198 Sayfa, Türkçe, İstanbul, Türkiye, 2020. 2250
Uluslararası - Bilimsel Kitap Yazma (Tez Hariç) 2250
1. SEZEN, A. İSLAM VE YORUM IV, ISBN: 978-605-7853-58-5, İnönü Üniversitesi Yayınevi, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: 1500, 200 Sayfa, Türkçe, Malatya, Türkiye, 2020. 0
Ulusal - Kitapta Bölüm Yazma 500
1. Sezen, A. Din Psikolojisi, ISBN: 9786059498036, Lisans Yayıncılık, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: 1000, 397 Sayfa, Türkçe, İstanbul, Türkiye, 2017. 0
Ulusal - Kitapta Bölüm Çevirme 500
1. Sezen, A. Din ve Maneviyat Psikolojisi Temel Yaklasımlar ve Ilgi Alanları, ISBN: 6054657575, PHOENIX YAYINEVI, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: 0, 575 Sayfa, Türkçe, Ankara, Türkiye, 2013. 0
2. Sezen, A. Din ve Maneviyat Psikolojisi Yeni Yaklasımlar ve Uygulama Alanları, ISBN: 6054657582, PHOENIX YAYINEVI, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: 1000, 535 Sayfa, Türkçe, Ankara, Türkiye, 2013. 0
Ulusal - Araştırma Kitabı Yazma (Tez Hariç) 500
1. Sezen, A. Din, Benlik ve Belirsizlik, ISBN: 9786058392502, Taşhan Kitap Yayınları, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: 500, 156 Sayfa, Türkçe, Tokat, Türkiye, 2015. 500
Uluslararası - Tam Metin - Sözlü 400

1. Sezen, A.; Yavuz, N., Diyarbakır ve Çevre İllerde Suriyeliler ve Dilencilere Yönelik Yardım Etme Tutumları. Uluslararası Diyarbakır Sempozyumu, 2016-11-02, 2016-11-05, Diyarbakır, Türkiye, 2016. 200

Uluslararası - Özet - Sözlü 100

1. Sezen, A., The Relation of Prejudice & Intolerance in Interpersonal Relations as a Religious Inclinations with Fundamentalism. Dünya Üniversiteler Kongresi, 2010-10-20, 2010-10-24, Çanakkale, Türkiye, 2010. 100

Ulusal - Yürütücü 100

1. ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN SOSYAL MEDYADA KULLANDIKLARI İZLENİM YÖNETİMİ TAKTİKLERİ İLE BENLİK SAYGISI ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ, BAP, Proje No: EDB.17.003, 0 TL, Yürütücü, Devam ediyor... 100

Yönetilen Yüksek Lisans Tezleri 400

2. Nurullah Yavuz, ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN SOSYAL MEDYADA KULLANDIKLARI İZLENİM YÖNETİMİ TAKTİKLERİNİN BENLİK SAYGISI İLE İLİŞKİSİNİN İNCELENMESİ, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Dicle Üniversitesi, Tamamlandı. 200

1. Emrullah Akça, Mutluluğa ulaşmada olumlu bir kişilik özelliği olarak sekine kavramı, Diğer, Diğer, Tamamlandı. 200

Uluslararası 0
1. ELEKTRONIK DERGI, AKADEMIK BAKIS ULUSLARARASI HAKEMLI SOSYAL BILIMLER DERGISI , EDITOR, E-ISSN : 1694-528X, - Devam ediyor. 0
Dönem D.Kodu Ders Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm/Program T-U-K
Güz İİFS223 Eğitim Psikolojisi ( Formasyon İslami İlimler Fakültesi İslami İlimler 2-0-2
Güz İİFS223 Eğitim Psikolojisi ( Formasyon İslami İlimler Fakültesi İslami İlimler 2-0-2
Güz SNF403 Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Ö Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği 2-0-2
Güz İİFS223 Eğitim Psikolojisi ( Formasyon İslami İlimler Fakültesi İslami İlimler 2-0-2
Güz FDB 802 Uzmanlık Alan Dersi Sosyal Bilimler Enstitüsü Felsefe ve Din Bilimleri Anabi 4-0-4
Güz FDB 563 Din Psikolojisi Kuramları I Sosyal Bilimler Enstitüsü Felsefe ve Din Bilimleri ( Yük 3-0-3
Güz FDB 563 Din Psikolojisi Kuramları I Sosyal Bilimler Enstitüsü Felsefe ve Din Bilimleri ( Yük 3-0-3
Dönem D.Kodu Ders Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm/Program T-U-K
Güz SNF403 Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Ö Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği 2-0-2
FAALİYET TÜRÜ DETAYI
Proje TÜBİTAK 1001, 1003, 3501, 1505, COST, Uluslararası İkili İşbirliği Programları
TÜBİTAK 1005, 3001
TÜBİTAK 1002
H2020 Projesi
Diğer uluslararası özel veya resmi kurum ve kuruluşlar tarafından desteklenmiş ve destek süresi dokuz aydan az olmayan Ar-Ge niteliğini haiz proje
Diğer ulusal kamu veya özel kurum ve kuruluşlar tarafından desteklenmiş ve destek süresi 9 aydan az olmayan Ar-Ge niteliğini haiz proje
Araştırma Yurtdışı Araştırma
Yurtiçi Araştırma
Yayın SCI, SCI-Exp, SSCI ve AHCI kapsamındaki dergilerde yayımlanmış araştırma makalesi
SCI, SCI-Exp, SSCI ve AHCI kapsamındaki dergilerde yayınlanmış derleme veya kısa makale(editöre mektup, yorum, vaka takdimi, teknik not, araştırma notu, özet ve kitap kritiği)
Alan endexleri (ÜAK tarafından tanımlanan alanlar için) kapsamındaki dergilerde yayınlanmış araştırma makalesi
Alan endexleri (ÜAK tarafından tanımlanan alanlar için) kapsamındaki dergilerde yayınlanmış derleme veya kısa makale(editöre mektup, yorum, vaka takdimi, teknik not, araştırma notu, özet ve kitap kritiği)
Diğer uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan araştırma makalesi
ULAKBİM TR dizin tarafından taranan ulusal hakemli dergilerde yayınlanmış makale
SCI, SCI-Exp, SSCI ve AHCI kapsamındaki dergilerde editörlük ve editör kurulu üyeliği
Alan endexleri (ÜAK tarafından tanımlanan alanlar için) kapsamındaki dergilerde editörlük veya editör kurulu üyeliği
Diğer uluslararası hakemli dergilerde editörlük ve editör kurulu üyeliği
ULAKBİM TR dizin tarafından taranan ulusal hakemli dergilerde editörlük ve editör kurulu üyeliği
Tanınmış uluslararası yayınevleri tarafından yayınlanmış özgün bilimsel kitap
Detay
Sezen, A. İSLAM VE YORUM IV, ISBN: 978-605-7853-58-5, İnönü Üniversitesi Yayınevi, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: 1500, 200 Sayfa, Türkçe, Malatya, Türkiye, 2020.
Tanınmış uluslararası yayınevleri tarafından yayınlanmış özgün bilimsel kitap editörlüğü
Tanınmış uluslararası yayınevleri tarafından yayınlanmış özgün bilimsel kitaplarda bölüm yazarlığı (Aynı kitapta en çok 2 bölüm değerlendirmeye alınır.)
Detay
Sezen, A. Farklı Yönleriyle İslam'da Aile, ISBN: 978-625-7320-02-03, Ensar, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: 1500, 198 Sayfa, Türkçe, İstanbul, Türkiye, 2020.
Sezen, A. İSLAM VE YORUM IV, ISBN: 978-605-7853-58-5, İnönü Üniversitesi Yayınevi, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: 1500, 200 Sayfa, Türkçe, Malatya, Türkiye, 2020.
Tanınmış ulusal yayınevleri tarafından yayınlanmış özgün bilimsel kitap
Tanınmış ulusal yayınevleri tarafından yayımlanmış özgün bilimsel kitaplarda bölüm yazarlığı (Aynı kitapta en çok 2 bölüm değerlendirmeye alınır.)
Uluslararası boyutta performansa dayalı yayımlanmış kişisel ses ve/veya görüntü kaydı
Uluslararası boyutta performansa dayalı yayımlanmış karma ses ve/veya görüntü kaydı
Ulusal boyutta performansa dayalı yayımlanmış kişisel ses ve/veya görüntü kaydı
Tasarım Endüstriyel, çevresel (bina, peyzaj ve iç mekan) veya grafiksel tasarım; sahne, moda(kumaş, aksesuar veya giysi tasarımı) veya çalgı tasarımı
Sergi Özgün yurtdışı bireysel etkinlik (sergi, bienal, trienal, gösteri, dinleti, festival ve gösterim)
Özgün yurtiçi bireysel etkinlik (sergi, bienal, trienal, gösteri, dinleti, festival ve gösterim)
Özgün yurtdışı grup/karma/toplu etkinlik (sergi, bienal, trienal, gösteri, dinleti, festival ve gösterim)
Özgün yurtiçi grup/karma/toplu etkinlik (sergi, bienal, trienal, gösteri, dinleti, festival ve gösterim)
Patent Uluslararası patent
Ulusal patent
Atıf SCI, SCI-Exp, SSCI ve AHCI kapsamındaki dergilerde yayınlanmış makalelerde atıf
Alan endeksleri(varsa) kapsamındaki dergilerde yayınlanmış makalelerde atıf
Diğer uluslararası hakemli dergilerde yayınlanmış makalelerde atıf
ULAKBİM tarafından taranan ulusal hakemli dergilerde yayınlanmış makalelerde atıf
Tanınmış uluslararası yayınevleri tarafından yayınlanmış özgün bilimsel kitapta atıf
Tanınmış ulusal yayınevleri tarafından yayınlanmış özgün bilimsel kitapta atıf
Güzel sanatlardaki eserlerin uluslararası kaynak veya yayın organlarında yer alması veya gösterime ya da dinletime girmesi
Güzel sanatlardaki eserlerin ulusal kaynak veya yayın organlarında yer alması veya gösterime ya da dinletime girmesi
Tebliğ Hakemli uluslararası bilimsel konferansta, sempozyumda veya kongrede sözlü olarak sunulan ve bunların kitabında yayınlanan tam bildiri
Ödül YÖK Yılın Doktora Tezi Ödülü
TÜBİTAK bilim ödülü
TÜBA Akademi Ödülü
TÜBİTAK TWAS veya Teşvik ödülü
TÜBİTAK Ufuk 2020 Programı eşik üstü ödülü
Yurtdışı kurum veya kuruluşlardan alınan bilim ödülü (Sürekli olarak verilen daha önce en az 5 kez verilmiş, ilgili kurum ve kuruluşun internet sayfasından duyurulan ve akademik ağırlıklı bir değerlendirme jürisi veya seçici kurulu olan)(Aynı çalışma veya
Yurtiçi kurum veya kuruluşlardan alınan bilim ödülü (Sürekli olarak verilen daha önce en az 5 kez verilmiş, ilgili kurum ve kuruluşun internet sayfasından duyurulan ve akademik ağırlıklı bir değerlendirme jürisi veya seçici kurulu olan)(Aynı çalışma veya
Uluslararası jurili sürekli düzenlenen güzel sanatlar etkinliklerinde veya yarışmalarda eserlere verilen uluslararası derece ödülü (mansiyon hariç)(Aynı çalışma veya eser nedeni ile alınan farklı ödüller için en fazla bir defa puanlama yapılır.)
Ulusal jurili sürekli düzenlenen güzel sanatlar etkinliklerinde veya yarışmalarda eserlere verilen uluslararası derece ödülü (mansiyon hariç)(Aynı çalışma veya eser nedeni ile alınan farklı ödüller için en fazla bir defa puanlama yapılır.)
Mevzuatı çerçevesinde, ilgili kuruluşlar (bakanlıklar, yerel yönetimler, meslek odaları, uluslararası kuruluşlar) tarafından sürekli düzenlenen planlama, mimarlık ve kentsel tasarım, peyzaj tasarımı, iç mimari tasarım, endüstri ürünleri tasarımı ve mimarl