Prof.Dr. ASLI ASLAN

Birim
:
Fen - Edebiyat Fakültesi / Deneysel Psikoloji Anabilim Dalı
İŞ Adresi
: Mersin Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Çiftlikköy Kampüsü 33343 Yenişehir/ Mersin
Telefon
:
+90-0324- 361 00 01
Dahili
:
14715
OLUŞTURMA
:
2015-06-01 08:46:10
DÜZENLEME
:
2021-09-07 10:56:45
PUAN
:
17170
YABANCI DİL
:
İngilizce, , YDS, 88.75000
İngilizce, , ÜDS, 90.000


Derece Bölüm Üniversite/Kurum Yıl
LİSANS PSİKOLOJİ HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ 1993
YÜKSEK LİSANS PSİKOLOJİ THE UNİVERSİTY OF NEBRASKA 1998
DOKTORA PSİKOLOJİ THE UNİVERSİTY OF NEBRASKA 2003
Doktora Tezi

1. Implicit Learning in Auditory Domain Danışman: Dr. John H. Flowers, Diğer, Diğer, Diğer Anabilim Dalı, Lincoln, Amerika Birleşik Devletleri, .

Görev Ünvanı Üniversite/Kurum Yıl
DOÇENT DR. MERSİN ÜNİV. 2004-03-01 - 2014-03-01
Görev Ünvanı Görev Kurum/Diğer Yıl
BİRİM AKADEMİK TEŞVİK BAŞVURU VE İNCELEME KOMİSYONU ÜYESİ FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ 2018-09-21 - 2020-09-21
ANABİLİM DALI BAŞKANI FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ 2018-06-28 - 2021-06-28
BÖLÜM BAŞKAN YARDIMCISI FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ 2014-08-07 - 2017-08-07
Uluslararası - SCI, SCI-Expanded, SSCI ve AHCI kategorisine giren 6850
2019
7. YILDIZ ÇOKSAN, S.; ASLAN, A.; ÇOKSAN, S.; OKUYAZ, Ç. Cognitive profile and academic achievement of children with absence epilepsy. EPİLEPSY BEHAVİOR, 2019, 95, 95-99. 850 + 0
10.1016/j.yebeh.2019.04.001

2008
6. Kudiaki, Ç.; Aslan, A. Executive Functions in a Turkish Sample: Associations with Demographic Variables and Normative Data. INFORMA UK LİMİTED, 2008, 15, 194-204. 1000 + 0
http://dx.doi.org/10.1080/09084280802324416

5. Kudiaki, Ç.; ASLAN, A. Executive Functions in a Turkish Sample: Associations with Demographic Variables and Normative Data. APPLİED NEUROPSYCHOLOGY, 2008, 15, 194-204. 1000 + 0
10.1080/09084280802324416

2007
4. ASLAN, A. Bir duyusal organizasyonun görsel uyarıcı üzerinde çapraz modalite etkisi. TÜRK PSİKOLOJİ DERGİSİ, 2007, , 1-9. 1000 + 0
3. Kudiaki, Ç.; ASLAN, A. The Three Words–Three Shapes test: Normative data for the Turkish elderly. ARCHİVES OF CLİNİCAL NEUROPSYCHOLOGY, 2007, 22, 637-645. 1000 + 0
10.1016/j.acn.2007.04.006

2. Aslan, A. Cross modal effects of auditory organization on vision. TURK PSIKOLOJI DERGISI, 2007, 22, 1-+. 1000 + 0
1. Aslan, A.; Aslan, H. Hand movement deviations in a visual search task with cross modal cuing. PSICOLOGICA, 2007, 28, 87-103. 1000 + 0
Uluslararası - Uluslararası Diğer Indexlerde Taranan 400
2018
3. Kudiaki, Ç.; Aslan, A.; Dinç, D. Comparison of the Original and Parallel Forms of the Three Words-Three Shapes Test. TURKİSH JOURNAL OF NEUROLOGY, 2018, 24, 252-258. 200 + 0
http://dx.doi.org/10.4274/tnd.74508

2. Aslan, A. Comparing of Learning and Memory Functions of Patients with prodormal vascular dementia and Prodormal Alzheimers disease with healthy control group. İNTERNATİONAL JOURNAL OF SCİENTİFİC AND TECHNOLOGİCAL RESEARCH , 2018, 4, 27-30. 200 + 0
1. Kudiaki, Ç. Görsel ve Sözel Modalitede Bellek ve Öğrenme Performanslarının 50 yaş üstü Türkiye Örnekleminde Karşılaştırılması:3K3Ş, mantıksal bellek testi. THE JOURNAL OF NEUROBEHAVİORAL SCİENCES, 2018, 5, 72-78. 0 + 0
Uluslararası - Alan endexleri 280
3. ASLAN, A.; KUDİAKİ, Ç.; DİNÇ, D.; ÖZGE, A. Comparing Of Learning And Memory Functions Of Patients With Prodromal Vascular Dementia And Prodromal Alzheimer’s Disease With Healthy Control Group. INTERNATİONAL JOURNAL OF SCİENTİFİC AND TECHNOLOGİCAL RESEARCH, 2018, 4, 32-36. 95 + 0
2. KUDİAKİ, Ç.; ASLAN, A.; DİNÇ, D. COMPARISON OF VISUAL AND VERBAL MEMORY PERFORMANCE OF ADULTS AGED 50 AND ABOVE: 3W3S, LOGICAL MEMORY TEST. THE JOURNAL OF NEUROBEHAVİORAL SCİENCES, 2018, 5, 72-81. 100 + 0
10.5455/JNBS.1524315875

1. ASLAN, H.; ASLAN, A.; DİNÇ, D.; YÜNLÜEL, D. Testing the Reliability of CSA Test on a Sample of Turkish Population. INTERNATİONAL JOURNAL OF SCİENTİFİC AND TECHNOLOGİCAL RESEARCH, 2018, 4, 27-31. 85 + 0
Ulusal - ULAKBİM Tarafından Taranan 0
2011
1. Aydın, A. Görsel Analog Ölçeği ve Duygu Kafesi: Kültürümüze Uyarlama Çalışması. TÜRK PSİKOLOJİ YAZILARI, 2011, 14, 1-13. 0 + 0
Ulusal - Alan endexleri 500
2017
5. DİNÇ, D.; ASLAN, A. EMOTIONAL AND PHYSIOLOGICAL REACTIONS TO CLASSICAL TURKISH MUSIC. THE JOURNAL OF SOCİAL SCİENCES, 2017, 16, 293-304. 100 + 0
10.16990/SOBIDER.3747

2008
4. Kudiaki, Ç.; ASLAN, A. What Day is Today? Time Orientation in Healthy People. TÜRKİSH JORNAL OF NEUROLOGHY, 2008, 14, 333-337. 100 + 0
2007
3. ASLAN, A. Music Perception as a Topic of Cognitive Psychology. DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ DERGİSİ, 2007, 8, 117-127. 100 + 0
2005
2. ASLAN, A. Psikoloji araştırmalarının bir konusu olarak bilgelik. TÜRK PSİKOLOJİ YAZILARI, 2005, 8, 1-9. 100 + 0
1. ASLAN, A. Ne öğrendiğimizin Farkında Olmadan Öğrenebilir miyiz.. PSİKOLOJİ YAZILARI, 2005, 8, 55-86. 100 + 0
Ulusal - Endekste taranmıyor 200
2. ASLAN, A. Reaction time as a meaure of effects of audıtory stimuli on visuon. CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER DERGİSİ, 2005, 29, 139-147. 100 + 0
2004
1. ASLAN, A. The field of artificial intelligence. CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER DERGİSİ, 2004, 28, 139-147. 100 + 0
Ulusal - Bilimsel Kitap Yazma (Tez Hariç) 0
1. ASLAN, A. 1900 den Günümüze Büyük Düşünürler, ISBN: 978-975-8565-76-4, Etik Yayınları, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: , 625 Sayfa, Türkçe, İstanbul, Türkiye, 2010. 0
Uluslararası - Tam Metin - Sözlü 400

2. DİNÇ, D.; KAYAR, O.; ASLAN, A., ÖN ERGENLİKTE ÖZERKLİK VEALGILANAN EBEVEYN DAVRANIŞLARIAÇISINDAN RİSK ALMA DAVRANIŞININİNCELENMESİ. Uluslararası IV. Çocuk Gelişimi Kongresi, 2018-10-22, 2018-10-24, Ankara, Türkiye, . 200

1. ASLAN, A.; DİNÇ, D.; KÜTÜK, B., Joint effects of anxiety and mood on risk taking behavior for elderly and young. XI. European Conference on Social and Behavioral Sciences, 2016-09-01, 2016-09-04, Roma, İtalya, . 200

Uluslararası - Özet - Sözlü 185

2. YILDIZ ÇOKSAN, S.; ASLAN, A.; ÇOKSAN, S.; OKUYAZ, Ç., ABSANS EPİLEPSİ HASTASI ÇOCUKLARINBİLİŞSEL PROFİLLERİNİN WECHSLERÇOCUKLAR İÇİN ZEKA ÖLÇEĞİ IV İLEİNCELENMESİ VE AKADEMİKBAŞARILARININ DEĞERLENDİRİLMESİ. Uluslararası IV. Çocuk Gelişimi Kongresi, 2018-10-22, 2018-10-24, Ankara, Türkiye, . 85

1. DİNÇ, D.; ASLAN, A., TURKISH CLASSICAL MUSIC’S RELATIONSHIP WITH EMOTIONS ANDPHYSIOLOGICAL RESPONSES. XI. European Conference on Social and Behavioral Sciences, 2016-09-01, 2016-09-04, Roma, İtalya, . 100

Ulusal - Yürütücü 300

3. BİLİŞSEL STİLLERİN KONUŞMADA ‘İMA’ EDİLENİN ALGILANMASI ÜZERİNDEKİ ETKİSİ VE EŞLİK EDEN EEG ÖRÜNTÜSÜ, BAP, Proje No: 2019-1-TP3-3343, 20602 TL, Yürütücü, Devam ediyor... 100

2. Weschler Çocuklar için Zeka Ölçeği IV ile Epilepsi Hastası Çocukların Bilişsel Profillerinin İncelenmesi, BAP, Proje No: 2017-1-TP2-2261, 4300 TL, Yürütücü, 2018,Tamamlandı. 100

1. Okul öncesi ve İlkokul Çağı Çocuklarının Görsel Algılarının Bağlam Etkisi Açısından İncelenmesi, BAP, Proje No: 2015-TP2-1299, 2600 TL, Yürütücü, 2016,Tamamlandı. 100
Projects_002.pdf

Yönetilen Yüksek Lisans Tezleri 1000

6. Serpil YILDIZ ÇOKSAN, Wechsler çocuklar için zeka ölçeği IV ile absans epilepsi hastası çocukların bilişsel profillerinin ve akademik başarılarının incelenmesi, Diğer, Diğer, Tamamlandı. 200

5. Dicle YÜNLÜEL, Analitik ve holistik bilişsel stillere sahip bireylerin görsel algısal farklılıklarının bağlam etkisi açısından incelenmesi, Diğer, Diğer, Tamamlandı. 200

4. Şengül ÇAVDARLI, Liseli sporcularda görev ve ego yönelimleri ile sporda stresle başa çıkma stratejileri arasındaki ilişki, Diğer, Diğer, Tamamlandı. 0

3. SELMA DAVARCI, Sporcularda rol belirsizliğinin grup bütünlüğüne etkisi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Mersin Üniversitesi, Tamamlandı. 200

2. Bahtım Kütük, Okul öncesi ve İlkokul Çağı Çocuklarının Görsel Algılarının Bağlam Etkisi Açısından İncelenmesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Mersin Üniversitesi, Devam ediyor. 200

1. Dilem DİNÇ, TÜRK SANAT MÜZİĞİ (KLASİK TÜRK MÜZİĞİ) İLE FİZYOLOJİK VE DUYGUSAL TEPKİLER ARASINDAKİ İLİŞKİ, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Mersin Üniversitesi, 2014, Tamamlandı. 200

Uluslararası Dergi [Yıl, Adet] 5
1. AGING, NEUROPSYCHOLOGY AND COGNITION , [ 2019 : 1 ] . 5
Dönem D.Kodu Ders Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm/Program T-U-K
Güz PSİ 109 Statıstıcal Methods I Fen - Edebiyat Fakültesi Psikoloji 3-0-3
Güz PSİ219 Experımental Psychology I Fen - Edebiyat Fakültesi Psikoloji 2-2-3
Güz PSI403 Bitirme Çalışması I Fen - Edebiyat Fakültesi Psikoloji 0-2-1
Güz PSİ229 Experımental Psychology I Fen - Edebiyat Fakültesi Psikoloji 2-2-3
Güz PSI325 Psychology of Learnıng I Fen - Edebiyat Fakültesi Psikoloji 2-2-3
Güz PSİ 802 Uzmanlık Alan Dersi Sosyal Bilimler Enstitüsü Psikoloji Anabilim Dalı 4-0-4
Güz PSİ 801 Uzmanlık Alan Dersi Sosyal Bilimler Enstitüsü Psikoloji Anabilim Dalı 4-0-4
Güz PSİ 509 Öğrenme ve Biliş Sosyal Bilimler Enstitüsü Psikoloji ( Yüksek Lisans ) 3-0-3
Güz PSİ 607 Duyguların Psikolojisi Sosyal Bilimler Enstitüsü Psikoloji ( Doktora ) 3-0-3
Güz SOBE 501 Bilimsel Etik Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Bilimler Enstitüsü 2-0-0
Dönem D.Kodu Ders Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm/Program T-U-K
Bahar PSI212 Fizyolojik Psikoloji Fen - Edebiyat Fakültesi Psikoloji 3-0-3
Bahar PSI326 Psychology of Learnıng II Fen - Edebiyat Fakültesi Psikoloji 2-2-3
Bahar PSİ224 Experımental Psychology II Fen - Edebiyat Fakültesi Psikoloji 2-2-3
Bahar PSİ 120 Statıstıcal Methods II Fen - Edebiyat Fakültesi Psikoloji 3-0-3
Bahar PSI404 Bitirme Çalışması II Fen - Edebiyat Fakültesi Psikoloji 0-2-1
Bahar PSİ 120 Statıstıcal Methods II Fen - Edebiyat Fakültesi Psikoloji 3-0-3
Bahar SEM DR Seminer ( Dr ) Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Bilimler Enstitüsü 0-0-0
Bahar PSİ 626 Bilişsel ve Algısal Değişim Sosyal Bilimler Enstitüsü Psikoloji ( Doktora ) 3-0-3
Bahar PSİ 801 Uzmanlık Alan Dersi Sosyal Bilimler Enstitüsü Psikoloji Anabilim Dalı 4-0-4
Bahar PSİ 802 Uzmanlık Alan Dersi Sosyal Bilimler Enstitüsü Psikoloji Anabilim Dalı 4-0-4
Güz PSI315 Öğrenme Psikolojisi ve Uygulam Fen - Edebiyat Fakültesi Psikoloji 2-2-3
Güz PSI215 Deneysel Psikoloji ve Yöntem I Fen - Edebiyat Fakültesi Psikoloji 2-2-3
Güz PSI103 İstatistik Yöntemleri I Fen - Edebiyat Fakültesi Psikoloji 3-0-3
Güz PSI403 Bitirme Çalışması I Fen - Edebiyat Fakültesi Psikoloji 0-2-1
Güz PSİ 461 Cognıtıve Psychology Fen - Edebiyat Fakültesi Psikoloji 3-0-3
Güz PSİ 109 Statıstıcal Methods I Fen - Edebiyat Fakültesi Psikoloji 3-0-3
Güz PSI325 Psychology of Learnıng I Fen - Edebiyat Fakültesi Psikoloji 2-2-3
Güz PSİ229 Experımental Psychology I Fen - Edebiyat Fakültesi Psikoloji 2-2-3
Güz PSİ 607 Duyguların Psikolojisi Sosyal Bilimler Enstitüsü Psikoloji ( Doktora ) 3-0-3
Güz PSİ 711 İleri Deneysel Psikoloji Sosyal Bilimler Enstitüsü Psikoloji ( Doktora ) 3-0-3
Güz PSİ 801 Uzmanlık Alan Dersi Sosyal Bilimler Enstitüsü Psikoloji Anabilim Dalı 4-0-4
Güz PSİ 802 Uzmanlık Alan Dersi Sosyal Bilimler Enstitüsü Psikoloji Anabilim Dalı 4-0-4
Güz SOBE 501 Bilimsel Etik Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Bilimler Enstitüsü 2-0-0
Güz SEM DR Seminer ( Dr ) Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Bilimler Enstitüsü 0-0-0
Güz PF 10 Öğretmenlik Uygulaması Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon Yönetim Bi 2-6-5
Dönem D.Kodu Ders Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm/Program T-U-K
Bahar PSI216 Deneysel Psikoloji ve Yöntem I Fen - Edebiyat Fakültesi Psikoloji 2-2-3
Bahar PSİ 120 Statıstıcal Methods II Fen - Edebiyat Fakültesi Psikoloji 3-0-3
Bahar PSİ 120 Statıstıcal Methods II Fen - Edebiyat Fakültesi Psikoloji 3-0-3
Bahar PSI212 Fizyolojik Psikoloji Fen - Edebiyat Fakültesi Psikoloji 3-0-3
Bahar PSİ224 Experımental Psychology II Fen - Edebiyat Fakültesi Psikoloji 2-2-3
Bahar PSI326 Psychology of Learnıng II Fen - Edebiyat Fakültesi Psikoloji 2-2-3
Bahar PSİ 607 Duyguların Psikolojisi Sosyal Bilimler Enstitüsü Psikoloji ( Doktora ) 3-0-3
Bahar PSİ 801 Uzmanlık Alan Dersi Sosyal Bilimler Enstitüsü Psikoloji Anabilim Dalı 4-0-4
Bahar PSİ 802 Uzmanlık Alan Dersi Sosyal Bilimler Enstitüsü Psikoloji Anabilim Dalı 4-0-4
Bahar PSİ 544 Yaşlılığın Nöropsikolojik Teme Sosyal Bilimler Enstitüsü Psikoloji ( Yüksek Lisans ) 3-0-3
Bahar PSİ 560 Bilişsel Bilim ve Bilinç Sosyal Bilimler Enstitüsü Psikoloji ( Yüksek Lisans ) 3-0-3
Güz PSİ 461 Cognıtıve Psychology Fen - Edebiyat Fakültesi Psikoloji 3-0-3
Güz PSI325 Psychology of Learnıng I Fen - Edebiyat Fakültesi Psikoloji 2-2-3
Güz PSİ219 Experımental Psychology I Fen - Edebiyat Fakültesi Psikoloji 2-2-3
Güz PSİ 109 Statıstıcal Methods I Fen - Edebiyat Fakültesi Psikoloji 3-0-3
Güz PSI215 Deneysel Psikoloji ve Yöntem I Fen - Edebiyat Fakültesi Psikoloji 2-2-3
Güz PSI103 İstatistik Yöntemleri I Fen - Edebiyat Fakültesi Psikoloji 3-0-3
Güz PSI315 Öğrenme Psikolojisi ve Uygulam Fen - Edebiyat Fakültesi Psikoloji 2-2-3
Güz PSİ 802 Uzmanlık Alan Dersi Sosyal Bilimler Enstitüsü Psikoloji Anabilim Dalı 4-0-4
Güz PSİ 801 Uzmanlık Alan Dersi Sosyal Bilimler Enstitüsü Psikoloji Anabilim Dalı 4-0-4
Güz SOBE 501 Bilimsel Etik Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Bilimler Enstitüsü 2-0-0
Güz PSİ 509 Öğrenme ve Biliş Sosyal Bilimler Enstitüsü Psikoloji ( Yüksek Lisans ) 3-0-3
Güz SEM YL Seminer ( Yl ) Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Bilimler Enstitüsü 0-0-0
Dönem D.Kodu Ders Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm/Program T-U-K
Bahar PSI404 Bitirme Çalışması II Fen - Edebiyat Fakültesi Psikoloji 0-2-1
Bahar PSİ 120 Statıstıcal Methods II Fen - Edebiyat Fakültesi Psikoloji 3-0-3
Bahar PSI212 Fizyolojik Psikoloji Fen - Edebiyat Fakültesi Psikoloji 3-0-3
Bahar PSİ224 Experımental Psychology II Fen - Edebiyat Fakültesi Psikoloji 2-2-3
Bahar PSI326 Psychology of Learnıng II Fen - Edebiyat Fakültesi Psikoloji 2-2-3
Bahar PSİ 120 Statıstıcal Methods II Fen - Edebiyat Fakültesi Psikoloji 3-0-3
Bahar PSİ 801 Uzmanlık Alan Dersi Sosyal Bilimler Enstitüsü Psikoloji Anabilim Dalı 4-0-4
Bahar PSİ 802 Uzmanlık Alan Dersi Sosyal Bilimler Enstitüsü Psikoloji Anabilim Dalı 4-0-4
Bahar PSİ 626 Bilişsel ve Algısal Değişim Sosyal Bilimler Enstitüsü Psikoloji ( Doktora ) 3-0-3
Bahar PSİ 544 Yaşlılığın Nöropsikolojik Teme Sosyal Bilimler Enstitüsü Psikoloji ( Yüksek Lisans ) 3-0-3
Bahar PSİ 560 Bilişsel Bilim ve Bilinç Sosyal Bilimler Enstitüsü Psikoloji ( Yüksek Lisans ) 3-0-3
Güz PSI403 Bitirme Çalışması I Fen - Edebiyat Fakültesi Psikoloji 0-2-1
Güz PSİ 461 Cognıtıve Psychology Fen - Edebiyat Fakültesi Psikoloji 3-0-3
Güz PSİ 109 Statıstıcal Methods I Fen - Edebiyat Fakültesi Psikoloji 3-0-3
Güz PSİ219 Experımental Psychology I Fen - Edebiyat Fakültesi Psikoloji 2-2-3
Güz PSI325 Psychology of Learnıng I Fen - Edebiyat Fakültesi Psikoloji 2-2-3
Güz PSİ 801 Uzmanlık Alan Dersi Sosyal Bilimler Enstitüsü Psikoloji Anabilim Dalı 4-0-4
Güz PSİ 802 Uzmanlık Alan Dersi Sosyal Bilimler Enstitüsü Psikoloji Anabilim Dalı 4-0-4
Güz PSİ 509 Öğrenme ve Biliş Sosyal Bilimler Enstitüsü Psikoloji ( Yüksek Lisans ) 3-0-3
Güz PSİ 607 Duyguların Psikolojisi Sosyal Bilimler Enstitüsü Psikoloji ( Doktora ) 3-0-3
Güz SOBE 501 Bilimsel Etik Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Bilimler Enstitüsü 2-0-0
Güz SEM YL Seminer ( Yl ) Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Bilimler Enstitüsü 0-0-0
Dönem D.Kodu Ders Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm/Program T-U-K
Bahar PSİ 120 Statıstıcal Methods II Fen - Edebiyat Fakültesi Psikoloji 3-0-3
Bahar PSI326 Psychology of Learnıng II Fen - Edebiyat Fakültesi Psikoloji 2-2-3
Bahar PSI212 Fizyolojik Psikoloji Fen - Edebiyat Fakültesi Psikoloji 3-0-3
Bahar PSİ224 Experımental Psychology II Fen - Edebiyat Fakültesi Psikoloji 2-2-3
Bahar PSİ 544 Yaşlılığın Nöropsikolojik Teme Sosyal Bilimler Enstitüsü Psikoloji ( Yüksek Lisans ) 3-0-3
Bahar PSİ 560 Bilişsel Bilim ve Bilinç Sosyal Bilimler Enstitüsü Psikoloji ( Yüksek Lisans ) 3-0-3
Bahar PSİ 801 Uzmanlık Alan Dersi Sosyal Bilimler Enstitüsü Psikoloji Anabilim Dalı 4-0-4
Bahar PSİ 802 Uzmanlık Alan Dersi Sosyal Bilimler Enstitüsü Psikoloji Anabilim Dalı 4-0-4
Güz PSİ 461 Cognıtıve Psychology Fen - Edebiyat Fakültesi Psikoloji 3-0-3
Güz PSİ219 Experımental Psychology I Fen - Edebiyat Fakültesi Psikoloji 2-2-3
Güz PSİ 109 Statıstıcal Methods I Fen - Edebiyat Fakültesi Psikoloji 3-0-3
Güz PSI103 İstatistik Yöntemleri I Fen - Edebiyat Fakültesi Psikoloji 3-0-3
Güz PSI215 Deneysel Psikoloji ve Yöntem I Fen - Edebiyat Fakültesi Psikoloji 2-2-3
Güz PSI325 Psychology of Learnıng I Fen - Edebiyat Fakültesi Psikoloji 2-2-3
Güz PSI315 Öğrenme Psikolojisi ve Uygulam Fen - Edebiyat Fakültesi Psikoloji 2-2-3
Güz SEM DR Seminer ( Dr ) Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Bilimler Enstitüsü 0-0-0
Güz SEM DR Seminer ( Dr ) Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Bilimler Enstitüsü 0-0-0
Güz SEM YL Seminer ( Yl ) Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Bilimler Enstitüsü 0-0-0
Güz SOBE 501 Bilimsel Etik Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Bilimler Enstitüsü 2-0-0
Güz PSİ 802 Uzmanlık Alan Dersi Sosyal Bilimler Enstitüsü Psikoloji Anabilim Dalı 4-0-4
Güz PSİ 801 Uzmanlık Alan Dersi Sosyal Bilimler Enstitüsü Psikoloji Anabilim Dalı 4-0-4
Güz PSİ 509 Öğrenme ve Biliş Sosyal Bilimler Enstitüsü Psikoloji ( Yüksek Lisans ) 3-0-3
Güz PSİ 615 Bilişsel ve Algısal Değişim Sosyal Bilimler Enstitüsü Psikoloji ( Doktora ) 3-0-3
Dönem D.Kodu Ders Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm/Program T-U-K
Bahar PSI212 Fizyolojik Psikoloji Fen - Edebiyat Fakültesi Psikoloji 3-0-3
Bahar PSİ 120 Statıstıcal Methods II Fen - Edebiyat Fakültesi Psikoloji 3-0-3
Bahar PSI326 Psychology of Learnıng II Fen - Edebiyat Fakültesi Psikoloji 2-2-3
Bahar PSİ 120 Statıstıcal Methods II Fen - Edebiyat Fakültesi Psikoloji 3-0-3
Bahar PSİ224 Experımental Psychology II Fen - Edebiyat Fakültesi Psikoloji 2-2-3
Bahar PSI318 Öğrenme Psikolojisi ve Uygulam Fen - Edebiyat Fakültesi Psikoloji 2-2-3
Bahar PSI216 Deneysel Psikoloji ve Yöntem I Fen - Edebiyat Fakültesi Psikoloji 2-2-3
Bahar SEM DR Seminer ( Dr ) Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Bilimler Enstitüsü 0-0-0
Bahar TEZ Tez Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Bilimler Enstitüsü 0-0-0
Bahar PSİ 544 Yaşlılığın Nöropsikolojik Teme Sosyal Bilimler Enstitüsü Psikoloji ( Yüksek Lisans ) 3-0-3
Bahar PSİ 801 Uzmanlık Alan Dersi Sosyal Bilimler Enstitüsü Psikoloji Anabilim Dalı 4-0-4
Bahar PSİ 802 Uzmanlık Alan Dersi Sosyal Bilimler Enstitüsü Psikoloji Anabilim Dalı 4-0-4
Bahar SEM YL Seminer ( Yl ) Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Bilimler Enstitüsü 0-0-0
Güz PSI325 Psychology of Learnıng I Fen - Edebiyat Fakültesi Psikoloji 2-2-3
Güz PSI455 Bilişsel Psikolojiye Giriş ( S Fen - Edebiyat Fakültesi Psikoloji 3-0-3
Güz PSI103 İstatistik Yöntemleri I Fen - Edebiyat Fakültesi Psikoloji 3-0-3
Güz PSİ 461 Cognıtıve Psychology Fen - Edebiyat Fakültesi Psikoloji 3-0-3
Güz PSI215 Deneysel Psikoloji ve Yöntem I Fen - Edebiyat Fakültesi Psikoloji 2-2-3
Güz PSİ219 Experımental Psychology I Fen - Edebiyat Fakültesi Psikoloji 2-2-3
Güz PSİ 109 Statıstıcal Methods I Fen - Edebiyat Fakültesi Psikoloji 3-0-3
Güz PSİ 509 Öğrenme ve Biliş Sosyal Bilimler Enstitüsü Psikoloji 3-0-3
Dönem D.Kodu Ders Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm/Program T-U-K
Bahar PSI318 Öğrenme Psikolojisi ve Uygulam Fen - Edebiyat Fakültesi Psikoloji 2-2-3
Bahar PSİ224 Experımental Psychology II Fen - Edebiyat Fakültesi Psikoloji 2-2-3
Bahar PSI216 Deneysel Psikoloji ve Yöntem I Fen - Edebiyat Fakültesi Psikoloji 2-2-3
Bahar PSİ 120 Statıstıcal Methods II Fen - Edebiyat Fakültesi Psikoloji 3-0-3
Bahar PSI212 Fizyolojik Psikoloji Fen - Edebiyat Fakültesi Psikoloji 3-0-3
Bahar PSI114 İstatistik Yöntemleri Fen - Edebiyat Fakültesi Psikoloji 3-0-3
Bahar PSI326 Psychology of Learnıng II Fen - Edebiyat Fakültesi Psikoloji 2-2-3
Bahar PSİ 711 İleri Deneysel Psikoloji Sosyal Bilimler Enstitüsü Psikoloji 3-0-3
Güz PSI455 Bilişsel Psikolojiye Giriş ( S Fen - Edebiyat Fakültesi Psikoloji 3-0-3
Güz PSI103 İstatistik Yöntemleri I Fen - Edebiyat Fakültesi Psikoloji 3-0-3
Güz PSİ 109 Statıstıcal Methods I Fen - Edebiyat Fakültesi Psikoloji 3-0-3
Güz PSI325 Psychology of Learnıng I Fen - Edebiyat Fakültesi Psikoloji 2-2-3
Güz PSİ219 Experımental Psychology I Fen - Edebiyat Fakültesi Psikoloji 2-2-3
Güz PSI215 Deneysel Psikoloji ve Yöntem I Fen - Edebiyat Fakültesi Psikoloji 2-2-3
Güz PSI315 Öğrenme Psikolojisi ve Uygulam Fen - Edebiyat Fakültesi Psikoloji 2-2-3
Güz PSİ 707 Duyguların Psikolojisi Sosyal Bilimler Enstitüsü Psikoloji 3-0-3
Güz PSİ 509 Öğrenme ve Biliş Sosyal Bilimler Enstitüsü Psikoloji 3-0-3
Dönem D.Kodu Ders Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm/Program T-U-K
Bahar PSİ 220 Experımental Psychology II Fen - Edebiyat Fakültesi Psikoloji 3-0-3
Bahar PSI342 Öğrenme Psikolojisi Fen - Edebiyat Fakültesi Felsefe 3-0-3
Bahar PSİ342 Öğrenme Psikolojisi Fen - Edebiyat Fakültesi Felsefe ( 2. Öğretim ) 3-0-3
Bahar PSI212 Fizyolojik Psikoloji Fen - Edebiyat Fakültesi Psikoloji 3-0-3
Bahar PSI216 Deneysel Psikoloji ve Yöntem I Fen - Edebiyat Fakültesi Psikoloji 2-2-3
Bahar PSI318 Öğrenme Psikolojisi ve Uygulam Fen - Edebiyat Fakültesi Psikoloji 2-2-3
Bahar PSI114 İstatistik Yöntemleri Fen - Edebiyat Fakültesi Psikoloji 3-0-3
Bahar PSİ 120 Statıstıcal Methods II Fen - Edebiyat Fakültesi Psikoloji 3-0-3
Güz PSI315 Öğrenme Psikolojisi ve Uygulam Fen - Edebiyat Fakültesi Psikoloji 2-2-3
Güz PSI455 Bilişsel Psikolojiye Giriş ( S Fen - Edebiyat Fakültesi Psikoloji 3-0-3
Güz PSI103 İstatistik Yöntemleri I Fen - Edebiyat Fakültesi Psikoloji 3-0-3
Güz PSI215 Deneysel Psikoloji ve Yöntem I Fen - Edebiyat Fakültesi Psikoloji 2-2-3
Güz PSİ 109 Statıstıcal Methods I Fen - Edebiyat Fakültesi Psikoloji 3-0-3
Güz PSİ 219 Experımental Psychology I Fen - Edebiyat Fakültesi Psikoloji 3-0-3
Güz PSİ 509 Öğrenme ve Biliş Sosyal Bilimler Enstitüsü Psikoloji 3-0-3
Dönem D.Kodu Ders Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm/Program T-U-K
Bahar PSI216 Deneysel Psikoloji ve Yöntem I Fen - Edebiyat Fakültesi Psikoloji 2-2-3
Bahar PSI114 İstatistik Yöntemleri Fen - Edebiyat Fakültesi Psikoloji 3-0-3
Bahar PSI318 Öğrenme Psikolojisi ve Uygulam Fen - Edebiyat Fakültesi Psikoloji 2-2-3
Bahar PSI342 Öğrenme Psikolojisi Fen - Edebiyat Fakültesi Felsefe 3-0-3
Bahar PSİ342 Öğrenme Psikolojisi Fen - Edebiyat Fakültesi Felsefe ( 2. Öğretim ) 3-0-3
Bahar PSI212 Fizyolojik Psikoloji Fen - Edebiyat Fakültesi Psikoloji 3-0-3
Bahar PSİ 120 Statıstıcal Methods II Fen - Edebiyat Fakültesi Psikoloji 3-0-3
Güz ÜYG101 Üniversite Yaşamına Giriş Fen - Edebiyat Fakültesi Psikoloji 1-0-1
Güz PSI215 Deneysel Psikoloji ve Yöntem I Fen - Edebiyat Fakültesi Psikoloji 2-2-3
Güz PSI315 Öğrenme Psikolojisi ve Uygulam Fen - Edebiyat Fakültesi Psikoloji 2-2-3
Güz PSI103 İstatistik Yöntemleri I Fen - Edebiyat Fakültesi Psikoloji 3-0-3
Güz PSI455 Bilişsel Psikolojiye Giriş ( S Fen - Edebiyat Fakültesi Psikoloji 3-0-3
Güz RPD103 Fizyolojik Psikoloji Eğitim Fakültesi Rehberlik ve Psikolojik Danışm 3-0-3
Güz PSİ 109 Statıstıcal Methods I Fen - Edebiyat Fakültesi Psikoloji 3-0-3
Dönem D.Kodu Ders Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm/Program T-U-K
Bahar PSI342 Öğrenme Psikolojisi Fen - Edebiyat Fakültesi Felsefe 3-0-3
Bahar PSI342 Öğrenme Psikolojisi Fen - Edebiyat Fakültesi Felsefe 3-0-3
Bahar PSI216 Deneysel Psikoloji ve Yöntem I Fen - Edebiyat Fakültesi Psikoloji 2-2-3
Bahar PSI114 İstatistik Yöntemleri Fen - Edebiyat Fakültesi Psikoloji 3-0-3
Bahar PSI318 Öğrenme Psikolojisi ve Uygulam Fen - Edebiyat Fakültesi Psikoloji 2-2-3
Bahar PSI212 Fizyolojik Psikoloji Fen - Edebiyat Fakültesi Psikoloji 3-0-3
Güz PSI315 Öğrenme Psikolojisi ve Uygulam Fen - Edebiyat Fakültesi Psikoloji 2-2-3
Güz PSI103 İstatistik Yöntemleri I Fen - Edebiyat Fakültesi Psikoloji 3-0-3
Güz RPD103 Fizyolojik Psikoloji Eğitim Fakültesi Rehberlik ve Psikolojik Danışm 3-0-3
Güz PSI215 Deneysel Psikoloji ve Yöntem I Fen - Edebiyat Fakültesi Psikoloji 2-2-3
Dönem D.Kodu Ders Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm/Program T-U-K
Bahar PSI216 Deneysel Psikoloji ve Yöntem I Fen - Edebiyat Fakültesi Psikoloji 2-2-3
Bahar PSI216 Deneysel Psikoloji ve Yöntem I Fen - Edebiyat Fakültesi Psikoloji 2-2-3
Bahar PSI212 Fizyolojik Psikoloji Fen - Edebiyat Fakültesi Psikoloji 3-0-3
Bahar PSI114 İstatistik Yöntemleri Fen - Edebiyat Fakültesi Psikoloji 3-0-3
Bahar PSI318 Öğrenme Psikolojisi ve Uygulam Fen - Edebiyat Fakültesi Psikoloji 2-2-3
Bahar PSI212 Fizyolojik Psikoloji Fen - Edebiyat Fakültesi Psikoloji 3-0-3
Bahar PSI342 Öğrenme Psikolojisi Fen - Edebiyat Fakültesi Felsefe 3-0-3
Güz PSI103 İstatistik Yöntemleri I Fen - Edebiyat Fakültesi Psikoloji 3-0-3
Güz PSI315 Öğrenme Psikolojisi ve Uygulam Fen - Edebiyat Fakültesi Psikoloji 2-2-3
Güz PSI215 Deneysel Psikoloji ve Yöntem I Fen - Edebiyat Fakültesi Psikoloji 2-2-3
Güz RPD103 Fizyolojik Psikoloji Eğitim Fakültesi Rehberlik ve Psikolojik Danışm 3-0-3
FAALİYET TÜRÜ DETAYI
Proje TÜBİTAK 1001, 1003, 3501, 1505, COST, Uluslararası İkili İşbirliği Programları
TÜBİTAK 1005, 3001
TÜBİTAK 1002
H2020 Projesi
Diğer uluslararası özel veya resmi kurum ve kuruluşlar tarafından desteklenmiş ve destek süresi dokuz aydan az olmayan Ar-Ge niteliğini haiz proje
Diğer ulusal kamu veya özel kurum ve kuruluşlar tarafından desteklenmiş ve destek süresi 9 aydan az olmayan Ar-Ge niteliğini haiz proje
Araştırma Yurtdışı Araştırma
Yurtiçi Araştırma
Yayın SCI, SCI-Exp, SSCI ve AHCI kapsamındaki dergilerde yayımlanmış araştırma makalesi
SCI, SCI-Exp, SSCI ve AHCI kapsamındaki dergilerde yayınlanmış derleme veya kısa makale(editöre mektup, yorum, vaka takdimi, teknik not, araştırma notu, özet ve kitap kritiği)
Alan endexleri (ÜAK tarafından tanımlanan alanlar için) kapsamındaki dergilerde yayınlanmış araştırma makalesi
Alan endexleri (ÜAK tarafından tanımlanan alanlar için) kapsamındaki dergilerde yayınlanmış derleme veya kısa makale(editöre mektup, yorum, vaka takdimi, teknik not, araştırma notu, özet ve kitap kritiği)
Diğer uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan araştırma makalesi
ULAKBİM TR dizin tarafından taranan ulusal hakemli dergilerde yayınlanmış makale
SCI, SCI-Exp, SSCI ve AHCI kapsamındaki dergilerde editörlük ve editör kurulu üyeliği
Alan endexleri (ÜAK tarafından tanımlanan alanlar için) kapsamındaki dergilerde editörlük veya editör kurulu üyeliği
Diğer uluslararası hakemli dergilerde editörlük ve editör kurulu üyeliği
ULAKBİM TR dizin tarafından taranan ulusal hakemli dergilerde editörlük ve editör kurulu üyeliği
Tanınmış uluslararası yayınevleri tarafından yayınlanmış özgün bilimsel kitap
Tanınmış uluslararası yayınevleri tarafından yayınlanmış özgün bilimsel kitap editörlüğü
Tanınmış uluslararası yayınevleri tarafından yayınlanmış özgün bilimsel kitaplarda bölüm yazarlığı (Aynı kitapta en çok 2 bölüm değerlendirmeye alınır.)
Tanınmış ulusal yayınevleri tarafından yayınlanmış özgün bilimsel kitap
Tanınmış ulusal yayınevleri tarafından yayımlanmış özgün bilimsel kitaplarda bölüm yazarlığı (Aynı kitapta en çok 2 bölüm değerlendirmeye alınır.)
Uluslararası boyutta performansa dayalı yayımlanmış kişisel ses ve/veya görüntü kaydı
Uluslararası boyutta performansa dayalı yayımlanmış karma ses ve/veya görüntü kaydı
Ulusal boyutta performansa dayalı yayımlanmış kişisel ses ve/veya görüntü kaydı
Tasarım Endüstriyel, çevresel (bina, peyzaj ve iç mekan) veya grafiksel tasarım; sahne, moda(kumaş, aksesuar veya giysi tasarımı) veya çalgı tasarımı
Sergi Özgün yurtdışı bireysel etkinlik (sergi, bienal, trienal, gösteri, dinleti, festival ve gösterim)
Özgün yurtiçi bireysel etkinlik (sergi, bienal, trienal, gösteri, dinleti, festival ve gösterim)
Özgün yurtdışı grup/karma/toplu etkinlik (sergi, bienal, trienal, gösteri, dinleti, festival ve gösterim)
Özgün yurtiçi grup/karma/toplu etkinlik (sergi, bienal, trienal, gösteri, dinleti, festival ve gösterim)
Patent Uluslararası patent
Ulusal patent
Atıf SCI, SCI-Exp, SSCI ve AHCI kapsamındaki dergilerde yayınlanmış makalelerde atıf
Alan endeksleri(varsa) kapsamındaki dergilerde yayınlanmış makalelerde atıf
Diğer uluslararası hakemli dergilerde yayınlanmış makalelerde atıf
ULAKBİM tarafından taranan ulusal hakemli dergilerde yayınlanmış makalelerde atıf
Tanınmış uluslararası yayınevleri tarafından yayınlanmış özgün bilimsel kitapta atıf
Tanınmış ulusal yayınevleri tarafından yayınlanmış özgün bilimsel kitapta atıf
Güzel sanatlardaki eserlerin uluslararası kaynak veya yayın organlarında yer alması veya gösterime ya da dinletime girmesi
Güzel sanatlardaki eserlerin ulusal kaynak veya yayın organlarında yer alması veya gösterime ya da dinletime girmesi
Tebliğ Hakemli uluslararası bilimsel konferansta, sempozyumda veya kongrede sözlü olarak sunulan ve bunların kitabında yayınlanan tam bildiri
Ödül YÖK Yılın Doktora Tezi Ödülü
TÜBİTAK bilim ödülü
TÜBA Akademi Ödülü
TÜBİTAK TWAS veya Teşvik ödülü
TÜBİTAK Ufuk 2020 Programı eşik üstü ödülü
Yurtdışı kurum veya kuruluşlardan alınan bilim ödülü (Sürekli olarak verilen daha önce en az 5 kez verilmiş, ilgili kurum ve kuruluşun internet sayfasından duyurulan ve akademik ağırlıklı bir değerlendirme jürisi veya seçici kurulu olan)(Aynı çalışma veya
Yurtiçi kurum veya kuruluşlardan alınan bilim ödülü (Sürekli olarak verilen daha önce en az 5 kez verilmiş, ilgili kurum ve kuruluşun internet sayfasından duyurulan ve akademik ağırlıklı bir değerlendirme jürisi veya seçici kurulu olan)(Aynı çalışma veya
Uluslararası jurili sürekli düzenlenen güzel sanatlar etkinliklerinde veya yarışmalarda eserlere verilen uluslararası derece ödülü (mansiyon hariç)(Aynı çalışma veya eser nedeni ile alınan farklı ödüller için en fazla bir defa puanlama yapılır.)
Ulusal jurili sürekli düzenlenen güzel sanatlar etkinliklerinde veya yarışmalarda eserlere verilen uluslararası derece ödülü (mansiyon hariç)(Aynı çalışma veya eser nedeni ile alınan farklı ödüller için en fazla bir defa puanlama yapılır.)
Mevzuatı çerçevesinde, ilgili kuruluşlar (bakanlıklar, yerel yönetimler, meslek odaları, uluslararası kuruluşlar) tarafından sürekli düzenlenen planlama, mimarlık ve kentsel tasarım, peyzaj tasarımı, iç mimari tasarım, endüstri ürünleri tasarımı ve mimarl