Dr. Öğr. Üyesi asuman akar

Birim
:
Tıp Fakültesi / Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı
İŞ Adresi
: Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları
Telefon
:
+90--
Dahili
:
OLUŞTURMA
:
2019-03-27 02:14:29
DÜZENLEME
:
2019-04-02 08:14:52
PUAN
:
1420
YABANCI DİL
:
İngilizce, 4, YÖKDİL, 70


Derece Bölüm Üniversite/Kurum Yıl
LİSANS TIP FAKÜLTESİ DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ 2010
TIPTA UZMANLIK ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ 2015
Tıpta Uzmanlık Tezi

1. TAM DÜZELTME AMELİYATI YAPILMIŞ FALLOT TETRALOJİLİ HASTALARIN ORTA DÖNEM SONUÇLARININ ARAŞTIRILMASI VE REOPERASYONU ETKİLEYEN FAKTÖRLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ Danışman: Dr. Nurettin Ünal , Diğer, Diğer, Diğer Anabilim Dalı, MERSİN , Türkiye, .

Theses_001.pdf

Görev Ünvanı Görev Kurum/Diğer Yıl
UZMAN DOKTOR ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI NUSAYBİN DEVLET HASTANESİ 2015-09-15 - 2016-11-01
DOKTOR DOKTOR MARDİN KIZILTEPE 4 NOLU SAĞLIK OCAĞI 2010-11-03 - 2011-03-01
Uluslararası - SCI, SCI-Expanded, SSCI ve AHCI kategorisine giren 600
2019
1. ünal, S.; Karahan, F.; Arıkoğlu, T.; Akar, A.; Kuyucu, S. Different Presentations of Patients with Transcobalamin II Deficiency: A Single-Center Experience from Turkey. GALENOS YAYİNEVİ, 2019, 36, 37-42. 600 + 0
http://dx.doi.org/10.4274/tjh.galenos.2018.2018.0230

Uluslararası - ESCI kapsamındaki dergilerde yayımlanan tam makale 420
2. Tezol, .; Alakaya, M.; Akar, A.; Kuyucu , N. Pediatrik Tüberküloz Olgularının Klinik ve Laboratuvar  Özelliklerinin Nutrisyon Göstergeleri Eşliğinde Incelenmesi . ANKARA MED J, 2019, 2019;(1, 96-107. 225 + 0
 10.17098/amj.542155

Publications_010.pdf

2018
1. Coşar, E.; Arıkoğlu, T.; Akar, A.; Karahan , F.; Kuyucu, S.; Kuyucu, N. Tekrarlayan Alt Solunum Yolu Enfeksiyonu Olan Okul Öncesi Çocuklarda Serum Vitamin D ve Katelisidin İlişkisi. JOURNAL OF PEDİATRİC İNFECTİON , 2018, 12(2), 52-57. 195 + 0
10.5578/ced.201815

Publications_003.pdf

Ulusal - ULAKBİM Tarafından Taranan 400
2019
2. Akar, A.; Kuyucu , N. Visseral Leishmaniasis (Kala Azar) tedavisinde allopurinol ve ketakonazol kullanımı . MERSİN UNİV SAGLIK BİLİM DERG , 2019, 2019;12(1), 1-6. 200 + 0
Publications_002.pdf

2018
1. Akar, A.; Kuyucu, N. ÜÇ YAŞINDAN KÜÇÜK ÇOCUKLARDA A GRUBU β-HEMOLİTİK STREPTOKOK (AGBHS) TONSİLLOFARENJİTİ SIKLIĞI. MERSİN ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ DERGİSİ , 2018, 11(3), 332-335. 200 + 0
Publications_001.pdf

FAALİYET TÜRÜ DETAYI
Proje TÜBİTAK 1001, 1003, 3501, 1505, COST, Uluslararası İkili İşbirliği Programları
TÜBİTAK 1005, 3001
TÜBİTAK 1002
H2020 Projesi
Diğer uluslararası özel veya resmi kurum ve kuruluşlar tarafından desteklenmiş ve destek süresi dokuz aydan az olmayan Ar-Ge niteliğini haiz proje
Diğer ulusal kamu veya özel kurum ve kuruluşlar tarafından desteklenmiş ve destek süresi 9 aydan az olmayan Ar-Ge niteliğini haiz proje
Araştırma Yurtdışı Araştırma
Yurtiçi Araştırma
Yayın SCI, SCI-Exp, SSCI ve AHCI kapsamındaki dergilerde yayımlanmış araştırma makalesi
Detay
ünal, S.; Karahan, F.; Arıkoğlu, T.; Akar, A.; Kuyucu, S. Different Presentations of Patients with Transcobalamin II Deficiency: A Single-Center Experience from Turkey. GALENOS YAYİNEVİ, 2019, 36, 37-42.
http://dx.doi.org/10.4274/tjh.galenos.2018.2018.0230
SCI, SCI-Exp, SSCI ve AHCI kapsamındaki dergilerde yayınlanmış derleme veya kısa makale(editöre mektup, yorum, vaka takdimi, teknik not, araştırma notu, özet ve kitap kritiği)
Alan endexleri (ÜAK tarafından tanımlanan alanlar için) kapsamındaki dergilerde yayınlanmış araştırma makalesi
Alan endexleri (ÜAK tarafından tanımlanan alanlar için) kapsamındaki dergilerde yayınlanmış derleme veya kısa makale(editöre mektup, yorum, vaka takdimi, teknik not, araştırma notu, özet ve kitap kritiği)
Diğer uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan araştırma makalesi
Detay
Tezol, .; Alakaya, M.; Akar, A.; Kuyucu , N. Pediatrik Tüberküloz Olgularının Klinik ve Laboratuvar  Özelliklerinin Nutrisyon Göstergeleri Eşliğinde Incelenmesi . ANKARA MED J, 2019, 2019;(1, 96-107.
ULAKBİM TR dizin tarafından taranan ulusal hakemli dergilerde yayınlanmış makale
Detay
Akar, A.; Kuyucu , N. Visseral Leishmaniasis (Kala Azar) tedavisinde allopurinol ve ketakonazol kullanımı . MERSİN UNİV SAGLIK BİLİM DERG , 2019, 2019;12(1), 1-6.
SCI, SCI-Exp, SSCI ve AHCI kapsamındaki dergilerde editörlük ve editör kurulu üyeliği
Alan endexleri (ÜAK tarafından tanımlanan alanlar için) kapsamındaki dergilerde editörlük veya editör kurulu üyeliği
Diğer uluslararası hakemli dergilerde editörlük ve editör kurulu üyeliği
ULAKBİM TR dizin tarafından taranan ulusal hakemli dergilerde editörlük ve editör kurulu üyeliği
Tanınmış uluslararası yayınevleri tarafından yayınlanmış özgün bilimsel kitap
Tanınmış uluslararası yayınevleri tarafından yayınlanmış özgün bilimsel kitap editörlüğü
Tanınmış uluslararası yayınevleri tarafından yayınlanmış özgün bilimsel kitaplarda bölüm yazarlığı (Aynı kitapta en çok 2 bölüm değerlendirmeye alınır.)
Tanınmış ulusal yayınevleri tarafından yayınlanmış özgün bilimsel kitap
Tanınmış ulusal yayınevleri tarafından yayımlanmış özgün bilimsel kitaplarda bölüm yazarlığı (Aynı kitapta en çok 2 bölüm değerlendirmeye alınır.)
Uluslararası boyutta performansa dayalı yayımlanmış kişisel ses ve/veya görüntü kaydı
Uluslararası boyutta performansa dayalı yayımlanmış karma ses ve/veya görüntü kaydı
Ulusal boyutta performansa dayalı yayımlanmış kişisel ses ve/veya görüntü kaydı
Tasarım Endüstriyel, çevresel (bina, peyzaj ve iç mekan) veya grafiksel tasarım; sahne, moda(kumaş, aksesuar veya giysi tasarımı) veya çalgı tasarımı
Sergi Özgün yurtdışı bireysel etkinlik (sergi, bienal, trienal, gösteri, dinleti, festival ve gösterim)
Özgün yurtiçi bireysel etkinlik (sergi, bienal, trienal, gösteri, dinleti, festival ve gösterim)
Özgün yurtdışı grup/karma/toplu etkinlik (sergi, bienal, trienal, gösteri, dinleti, festival ve gösterim)
Özgün yurtiçi grup/karma/toplu etkinlik (sergi, bienal, trienal, gösteri, dinleti, festival ve gösterim)
Patent Uluslararası patent
Ulusal patent
Atıf SCI, SCI-Exp, SSCI ve AHCI kapsamındaki dergilerde yayınlanmış makalelerde atıf
Alan endeksleri(varsa) kapsamındaki dergilerde yayınlanmış makalelerde atıf
Diğer uluslararası hakemli dergilerde yayınlanmış makalelerde atıf
ULAKBİM tarafından taranan ulusal hakemli dergilerde yayınlanmış makalelerde atıf
Tanınmış uluslararası yayınevleri tarafından yayınlanmış özgün bilimsel kitapta atıf
Tanınmış ulusal yayınevleri tarafından yayınlanmış özgün bilimsel kitapta atıf
Güzel sanatlardaki eserlerin uluslararası kaynak veya yayın organlarında yer alması veya gösterime ya da dinletime girmesi
Güzel sanatlardaki eserlerin ulusal kaynak veya yayın organlarında yer alması veya gösterime ya da dinletime girmesi
Tebliğ Hakemli uluslararası bilimsel konferansta, sempozyumda veya kongrede sözlü olarak sunulan ve bunların kitabında yayınlanan tam bildiri
Ödül YÖK Yılın Doktora Tezi Ödülü
TÜBİTAK bilim ödülü
TÜBA Akademi Ödülü
TÜBİTAK TWAS veya Teşvik ödülü
TÜBİTAK Ufuk 2020 Programı eşik üstü ödülü
Yurtdışı kurum veya kuruluşlardan alınan bilim ödülü (Sürekli olarak verilen daha önce en az 5 kez verilmiş, ilgili kurum ve kuruluşun internet sayfasından duyurulan ve akademik ağırlıklı bir değerlendirme jürisi veya seçici kurulu olan)(Aynı çalışma veya
Yurtiçi kurum veya kuruluşlardan alınan bilim ödülü (Sürekli olarak verilen daha önce en az 5 kez verilmiş, ilgili kurum ve kuruluşun internet sayfasından duyurulan ve akademik ağırlıklı bir değerlendirme jürisi veya seçici kurulu olan)(Aynı çalışma veya
Uluslararası jurili sürekli düzenlenen güzel sanatlar etkinliklerinde veya yarışmalarda eserlere verilen uluslararası derece ödülü (mansiyon hariç)(Aynı çalışma veya eser nedeni ile alınan farklı ödüller için en fazla bir defa puanlama yapılır.)
Ulusal jurili sürekli düzenlenen güzel sanatlar etkinliklerinde veya yarışmalarda eserlere verilen uluslararası derece ödülü (mansiyon hariç)(Aynı çalışma veya eser nedeni ile alınan farklı ödüller için en fazla bir defa puanlama yapılır.)
Mevzuatı çerçevesinde, ilgili kuruluşlar (bakanlıklar, yerel yönetimler, meslek odaları, uluslararası kuruluşlar) tarafından sürekli düzenlenen planlama, mimarlık ve kentsel tasarım, peyzaj tasarımı, iç mimari tasarım, endüstri ürünleri tasarımı ve mimarl