Dr. Öğr. Üyesi Ahmet Sencer Yurtsever

Birim
:
Tıp Fakültesi / Tıbbi Farmakoloji Anabilim Dalı
İŞ Adresi
: Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Farmakoloji Anabilim Dalı
Telefon
:
+90--
Dahili
:
29115
E-MAIL
:
asyurtsever@mersin.edu.tr
DİĞER E-MAIL
:
drasencer@gmail.com
OLUŞTURMA
:
2019-06-27 14:43:51
DÜZENLEME
:
2020-12-23 20:07:11
PUAN
:
3495
YABANCI DİL
:
İngilizce, C, ÜDS, 76,250
Researcher ID
h-index
2
Publons ID


Derece Bölüm Üniversite/Kurum Yıl
LİSANS TIP FAKÜLTESİ ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ 1994
YÜKSEK LİSANS TIP FAKÜLTESİ ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ 1994
DOKTORA TIBBİ FARMAKOLOJİ MERSİN ÜNİVERSİTESİ 2017
Doktora Tezi

1. Nitrik Oksidin Preadipositlerde (3T3-L1) Proliferasyon, Diferensiyasyon ve Aktin Hücre İskeleti Organizasyonu Üzerine Etkileri: Rho/Rho-Kinaz Yolağının Olası Rolü Danışman: Dr. Kansu Büyükafşar, Mersin Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Farmakoloji Anabilim Dalı, Mersin, Türkiye, 2017.

Theses_001.pdf

Uluslararası - SCI, SCI-Expanded, SSCI ve AHCI kategorisine giren 1700
2011
3. Yurtsever, A.; Pektas, M.; Ozkur, M.; Un, I.; Erenmemisoglu, A.; Buyukafsar, K. Proton pump inhibitors omeprazole, lansoprazole and pantoprazole induce relaxation in the rat lower oesophageal sphincter. WİLEY, 2011, 63, 1295-1300. 850 + 25
http://dx.doi.org/10.1111/J.2042-7158.2011.01333.X


Alıntılanma Sayısı: 5
2. YURTSEVER, A.; Pektas, M.; Ozkur, M.; Un, I.; Erenmemisoglu, A.; Buyukafsar, K. Proton pump inhibitors omeprazole, lansoprazole and pantoprazole induce relaxation in the rat lower oesophageal sphincter. JOURNAL OF PHARMACY AND PHARMACOLOGY, 2011, 63, 1295-1300. 850 + 0
10.1111/j.2042-7158.2011.01333.x

2007
1. Nacak, M. Association of Angiotensin-Converting Enzyme Gene Insertion/Deletion Polymorphism with Allergic Contact Dermatitis. BASİC & CLİNİCAL PHARMACOLOGY & TOXİCOLOGY, 2007, 101, 101-103. 0 + 50
http://doi.org/10.1111/J.1742-7843.2007.00077.X


Alıntılanma Sayısı: 10
Ulusal - ULAKBİM Tarafından Taranan 200
2019
2. YURTSEVER, A.; BÜYÜKAFŞAR, K. Bakteriyel lipopolisakkaridin preadiposit diferensiyasyonu üzerine etkisi: NO’nun ve Rho-kinaz enziminin olası katkısı. MERSİN ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ DERGİSİ, 2019, 12, 257-270. 200 + 0
10.26559/mersinsbd.538541

2016
1. Kubat, H. Rho/rho-kinase signalling in chronically alcohol-fed mice. TURKİSH JOURNAL OF MEDİCAL SCİENCES, 2016, 47, 668-674. 0 + 0
10.3906/sag-1512-161

Uluslararası - Kitapta Bölüm Yazma 1000
1. Yurtsever, A. Sağlık Bilimlerinde Güncel Araştırmalar, ISBN: 978-9940-46-018-1, ivpe, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: 150, 769 Sayfa, Türkçe, Cetinje, Karadağ, 2020. 500
http://www.uakb.org/source/2020%20HAZ%C4%B0RAN%20K%C4%B0TAPLARI/2020%20HAZ%C4%B0RAN%20K/Sa%C4%9Fl%C4%B1k%20Bilimlerinde%20G%C3%BCncel%20Ara%C5%9Ft%C4%B1rmalar.pdf
2. Yurtsever, A. Sağlık Bilimlerinde Teori ve Araştırmalar cilt I, ISBN: 978-625-7243-50-6, Gece Kitaplığı, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: 500, 670 Sayfa, İngilizce, Ankara, Türkiye, 2020. 500
https://www.gecekitapligi.com/Webkontrol/uploads/Fck/cilt1_5.pdf
Ulusal - Araştırmacı 0

1. Nitrik Oksidin Preadipositlerde (3T3-L1) Proliferasyon, Diferensiyasyon ve Aktin Hücre İskeleti Organizasyonu Üzerine Etkileri: Rho/Rho-Kinaz Yolağının Olası Rolü , Seçiniz..., Proje No: BAP-SBE F (ASY) 2009-1 DR, 10000 TL, Araştırmacı, 2014,Tamamlandı. 0
Projects_001.pdf

Ulusal - Bursiyer 0

1. Nitrik Oksidin Preadipositlerde (3T3-L1) Proliferasyon, Diferensiyasyon ve Aktin Hücre İskeleti Organizasyonu Üzerine Etkileri: Rho/Rho-Kinaz Yolağının Olası Rolü, TÜBİTAK, Proje No: 110S451, 225000 TL, Bursiyer, 2014,Tamamlandı. 0

Uluslararası Dergi [Yıl, Adet] 20
1. LOKMAN HEKIM DERGISI , [ 2020 : 2 ] . 8
2. MERSIN ÜNIVERSITESI SAğLıK BILIMLERI DERGISI , [ 2020 : 3 ] . 12
Dönem D.Kodu Ders Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm/Program T-U-K
Güz FAR 213 Farmakoloji Hemşirelik Fakültesi Hemşirelik 2-0-2
Güz FAR 213 Farmakoloji Hemşirelik Fakültesi Hemşirelik 2-0-2
Güz FAR 517 Otakoıdler Sağlık Bilimleri Enstitüsü Tıbbi Farmakoloji ( Yüksek Lis 2-0-2
Güz FAR 801 Uzmanlık Alan Dersi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Tıbbi Farmakoloji Anabilim Dal 4-0-4
Güz SEM YL Seminer ( Yl ) Sağlık Bilimleri Enstitüsü Sağlık Bilimleri Enstitüsü 0-0-0
Güz FAR 802 Uzmanlık Alan Dersi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Tıbbi Farmakoloji Anabilim Dal 4-0-4
Güz FAR 602 Düz Kas Farmakolojisi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Tıbbi Farmakoloji ( Doktora ) 3-2-4
Güz FAR 519 Nitrik Oksid Sağlık Bilimleri Enstitüsü Tıbbi Farmakoloji ( Yüksek Lis 2-0-2
Dönem D.Kodu Ders Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm/Program T-U-K
Bahar FAR 509 Santral Sinir Sistemi Farmakol Sağlık Bilimleri Enstitüsü Tıbbi Farmakoloji ( Yüksek Lis 2-0-2
Bahar FAR 606 Moleküler Farmakoloji Sağlık Bilimleri Enstitüsü Tıbbi Farmakoloji ( Doktora ) 2-2-3
Bahar FAR 602 Düz Kas Farmakolojisi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Tıbbi Farmakoloji ( Doktora ) 3-2-4
Bahar FAR 802 Uzmanlık Alan Dersi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Tıbbi Farmakoloji Anabilim Dal 4-0-4
Bahar SHM 120 Farmakoloji Sağlık Hizmetleri Meslek Yükse İlk ve Acil Yardım ( İkmep ) 2-0-2
Bahar ANR112 Anestezik Farmakoloji Sağlık Hizmetleri Meslek Yükse Anestezi ( İkmep ) 2-0-2
Güz FAR 213 Farmakoloji Hemşirelik Fakültesi Hemşirelik 2-0-2
Güz FAR 213 Farmakoloji Hemşirelik Fakültesi Hemşirelik 2-0-2
Güz FAR 519 Nitrik Oksid Sağlık Bilimleri Enstitüsü Tıbbi Farmakoloji ( Yüksek Lis 2-0-2
Güz FAR 517 Otakoıdler Sağlık Bilimleri Enstitüsü Tıbbi Farmakoloji ( Yüksek Lis 2-0-2
Güz FAR 802 Uzmanlık Alan Dersi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Tıbbi Farmakoloji Anabilim Dal 4-0-4
FAALİYET TÜRÜ DETAYI
Proje TÜBİTAK 1001, 1003, 3501, 1505, COST, Uluslararası İkili İşbirliği Programları
TÜBİTAK 1005, 3001
TÜBİTAK 1002
H2020 Projesi
Diğer uluslararası özel veya resmi kurum ve kuruluşlar tarafından desteklenmiş ve destek süresi dokuz aydan az olmayan Ar-Ge niteliğini haiz proje
Diğer ulusal kamu veya özel kurum ve kuruluşlar tarafından desteklenmiş ve destek süresi 9 aydan az olmayan Ar-Ge niteliğini haiz proje
Araştırma Yurtdışı Araştırma
Yurtiçi Araştırma
Yayın SCI, SCI-Exp, SSCI ve AHCI kapsamındaki dergilerde yayımlanmış araştırma makalesi
SCI, SCI-Exp, SSCI ve AHCI kapsamındaki dergilerde yayınlanmış derleme veya kısa makale(editöre mektup, yorum, vaka takdimi, teknik not, araştırma notu, özet ve kitap kritiği)
Alan endexleri (ÜAK tarafından tanımlanan alanlar için) kapsamındaki dergilerde yayınlanmış araştırma makalesi
Alan endexleri (ÜAK tarafından tanımlanan alanlar için) kapsamındaki dergilerde yayınlanmış derleme veya kısa makale(editöre mektup, yorum, vaka takdimi, teknik not, araştırma notu, özet ve kitap kritiği)
Diğer uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan araştırma makalesi
ULAKBİM TR dizin tarafından taranan ulusal hakemli dergilerde yayınlanmış makale
SCI, SCI-Exp, SSCI ve AHCI kapsamındaki dergilerde editörlük ve editör kurulu üyeliği
Alan endexleri (ÜAK tarafından tanımlanan alanlar için) kapsamındaki dergilerde editörlük veya editör kurulu üyeliği
Diğer uluslararası hakemli dergilerde editörlük ve editör kurulu üyeliği
ULAKBİM TR dizin tarafından taranan ulusal hakemli dergilerde editörlük ve editör kurulu üyeliği
Tanınmış uluslararası yayınevleri tarafından yayınlanmış özgün bilimsel kitap
Tanınmış uluslararası yayınevleri tarafından yayınlanmış özgün bilimsel kitap editörlüğü
Tanınmış uluslararası yayınevleri tarafından yayınlanmış özgün bilimsel kitaplarda bölüm yazarlığı (Aynı kitapta en çok 2 bölüm değerlendirmeye alınır.)
Detay
Yurtsever, A. Sağlık Bilimlerinde Güncel Araştırmalar, ISBN: 978-9940-46-018-1, ivpe, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: 150, 769 Sayfa, Türkçe, Cetinje, Karadağ, 2020.
Yurtsever, A. Sağlık Bilimlerinde Teori ve Araştırmalar cilt I, ISBN: 978-625-7243-50-6, Gece Kitaplığı, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: 500, 670 Sayfa, İngilizce, Ankara, Türkiye, 2020.
Tanınmış ulusal yayınevleri tarafından yayınlanmış özgün bilimsel kitap
Tanınmış ulusal yayınevleri tarafından yayımlanmış özgün bilimsel kitaplarda bölüm yazarlığı (Aynı kitapta en çok 2 bölüm değerlendirmeye alınır.)
Uluslararası boyutta performansa dayalı yayımlanmış kişisel ses ve/veya görüntü kaydı
Uluslararası boyutta performansa dayalı yayımlanmış karma ses ve/veya görüntü kaydı
Ulusal boyutta performansa dayalı yayımlanmış kişisel ses ve/veya görüntü kaydı
Tasarım Endüstriyel, çevresel (bina, peyzaj ve iç mekan) veya grafiksel tasarım; sahne, moda(kumaş, aksesuar veya giysi tasarımı) veya çalgı tasarımı
Sergi Özgün yurtdışı bireysel etkinlik (sergi, bienal, trienal, gösteri, dinleti, festival ve gösterim)
Özgün yurtiçi bireysel etkinlik (sergi, bienal, trienal, gösteri, dinleti, festival ve gösterim)
Özgün yurtdışı grup/karma/toplu etkinlik (sergi, bienal, trienal, gösteri, dinleti, festival ve gösterim)
Özgün yurtiçi grup/karma/toplu etkinlik (sergi, bienal, trienal, gösteri, dinleti, festival ve gösterim)
Patent Uluslararası patent
Ulusal patent
Atıf SCI, SCI-Exp, SSCI ve AHCI kapsamındaki dergilerde yayınlanmış makalelerde atıf
Alan endeksleri(varsa) kapsamındaki dergilerde yayınlanmış makalelerde atıf
Diğer uluslararası hakemli dergilerde yayınlanmış makalelerde atıf
ULAKBİM tarafından taranan ulusal hakemli dergilerde yayınlanmış makalelerde atıf
Tanınmış uluslararası yayınevleri tarafından yayınlanmış özgün bilimsel kitapta atıf
Tanınmış ulusal yayınevleri tarafından yayınlanmış özgün bilimsel kitapta atıf
Güzel sanatlardaki eserlerin uluslararası kaynak veya yayın organlarında yer alması veya gösterime ya da dinletime girmesi
Güzel sanatlardaki eserlerin ulusal kaynak veya yayın organlarında yer alması veya gösterime ya da dinletime girmesi
Tebliğ Hakemli uluslararası bilimsel konferansta, sempozyumda veya kongrede sözlü olarak sunulan ve bunların kitabında yayınlanan tam bildiri
Ödül YÖK Yılın Doktora Tezi Ödülü
TÜBİTAK bilim ödülü
TÜBA Akademi Ödülü
TÜBİTAK TWAS veya Teşvik ödülü
TÜBİTAK Ufuk 2020 Programı eşik üstü ödülü
Yurtdışı kurum veya kuruluşlardan alınan bilim ödülü (Sürekli olarak verilen daha önce en az 5 kez verilmiş, ilgili kurum ve kuruluşun internet sayfasından duyurulan ve akademik ağırlıklı bir değerlendirme jürisi veya seçici kurulu olan)(Aynı çalışma veya
Yurtiçi kurum veya kuruluşlardan alınan bilim ödülü (Sürekli olarak verilen daha önce en az 5 kez verilmiş, ilgili kurum ve kuruluşun internet sayfasından duyurulan ve akademik ağırlıklı bir değerlendirme jürisi veya seçici kurulu olan)(Aynı çalışma veya
Uluslararası jurili sürekli düzenlenen güzel sanatlar etkinliklerinde veya yarışmalarda eserlere verilen uluslararası derece ödülü (mansiyon hariç)(Aynı çalışma veya eser nedeni ile alınan farklı ödüller için en fazla bir defa puanlama yapılır.)
Ulusal jurili sürekli düzenlenen güzel sanatlar etkinliklerinde veya yarışmalarda eserlere verilen uluslararası derece ödülü (mansiyon hariç)(Aynı çalışma veya eser nedeni ile alınan farklı ödüller için en fazla bir defa puanlama yapılır.)
Mevzuatı çerçevesinde, ilgili kuruluşlar (bakanlıklar, yerel yönetimler, meslek odaları, uluslararası kuruluşlar) tarafından sürekli düzenlenen planlama, mimarlık ve kentsel tasarım, peyzaj tasarımı, iç mimari tasarım, endüstri ürünleri tasarımı ve mimarl