Prof.Dr. KALENDER ÖZCAN ATILGAN

Birim
:
Erdemli Uygulamalı Teknoloji ve İşletmecilik Yüksekokulu / Yönetim Bilişim Sistemleri Anabilimdalı
İŞ Adresi
: Mersin Üniversitesi Erdemli Uygulamali Teknoloji Ve İşletmecilik Yüksekokulu Erdemli Kampüsü 33740 Erdemli/ Mersin
Telefon
:
+90-324-5156023
Dahili
:
122
Faks
:
+90--
E-MAIL
:
atilgan@mersin.edu.tr
OLUŞTURMA
:
2015-05-31 16:52:27
DÜZENLEME
:
2021-06-22 14:42:03
PUAN
:
27695
YABANCI DİL
:
Researcher ID


Derece Bölüm Üniversite/Kurum Yıl
LİSANS ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ 2004
YÜKSEK LİSANS İNGİLİZCE İŞLETME DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ 2006
DOKTORA İŞLETME ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ 2012
DOÇENT PAZARLAMA ÜNİVERSİTELERARASI KURUL BAŞKANLIĞI 2017
Doktora Tezi

1. Marka Denkliğini Oluşturan Boyutların Referans Fiyat Oluşumuna Etkisinin Hafif Ticari Araç Markaları Üzerinde İncelenmesi Danışman: Dr. Serap ÇABUK, Çukurova Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İşletme Anabilim Dalı, Adana, Türkiye, 2012.

Yüksek Lisans Tezi

1. Internet Banking Adoption in Turkey An Empirical Analysis on Attitudes of Customers Danışman: Dr. Ayşe Tülay YÜCEL, Dokuz Eylül Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İşletme Anabilim Dalı, İzmir, Türkiye, .

Görev Ünvanı Görev Kurum/Diğer Yıl
ÜYE BÖLÜM KURULU MERSİN ÜNİVERSİTESİ 2015-06-14 - Devam ediyor
KOORDİNATÖR ERASMUS BÖLÜM KOORDİNATÖRÜ MERSİN UNİVERSİTESİ 2008-01-01 - Devam ediyor
MÜDÜR YRD. MÜDÜR YRD. MERSİN ÜNİVERSİTESİ 2015-10-28 - 2017-01-10
BÖLÜM BAŞKAN YARDIMCISI ERDEMLİ UYGULAMALI TEKNOLOJİ VE İŞLETMECİLİK YÜKSEKOKULU 2014-04-10 - 2017-04-10
Uluslararası - Uluslararası Diğer Indexlerde Taranan 1800
2022
9. Pala, U.; Atılgan, K. Attitude Towards Marketing Surveys: The Comparison of Student and Non-Student Samples. ISTANBUL MANAGEMENT JOURNAL, 2022, 92, 47-60. 200 + 0
8. Atılgan, K.; Koç, O. Fiyat Artış Hızının Tüketicilerin Fiyat Algısı, Panik Satın Alma, Stoklama Niyeti ve Düşük Fiyat Bekleme Üzerine Etkisi. PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ İŞLETME ARAŞTIRMALARI DERGİSİ, 2022, 9, 1-16. 200 + 0
2021
7. Atılgan, K.; Yoğurtcu, H. Kargo Firması Müşterilerinin Twitter Gönderilerinin Duygu Analizi . ÇAĞ ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER DERGİSİ, 2021, 18, 31-39. 200 + 0
6. ALHUSSEIN, H.; ATILGAN, K. İnternet Sitesi Tasarımının Müşteri Güveni, Müşteri Memnuniyeti ve Satın Alma Niyetine Etkisi . ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ DERGİSİ, 2021, 11, 351-375. 200 + 0
2019
5. ATILGAN, K.; KOÇ, O. Tüketicilerin Ev Yemeği Restoranlarını Tercih Etmelerinin Nedenlerinin İncelenmesi. ÇAĞ ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER DERGİSİ, 2019, 16, 51-60. 200 + 0
https://dergipark.org.tr/tr/pub/cagsbd/issue/49107

2017
4. ATILGAN, K.; YURTSEVER, A. Türkiye ve Slovakya’daki Üniversite Öğrencilerinin Nesnel ve Öznel Bilgilerinin Algıladıkları Fiyat Bağlamında Karşılaştırılması. CAG UNİVERSİTY JOURNAL OF SOCİAL SCİENCES, 2017, 14, 1-24. 200 + 0
2015
3. ATILGAN, K.; KARA, A. Price discount depth effect on perceived value of hedonic and utilitarian services: A congruity theory approach. JOURNAL OF EUROMARKETİNG, 2015, 24, 201-223. 200 + 0
1049-6483

2013
2. ATILGAN, K. Tüketicilerin Karar Sürecinde Fiyatın Rolü: Davranışsal Fiyatlandırma Üzerine Kavramsal Bir Çalışma. CAG UNİVERSİTY JOURNAL OF SOCİAL SCİENCES, 2013, 10, 95-110. 200 + 0
2011
1. ŞAHİN, A.; ATILGAN, K. Analyzing Factors that Drive Consumers to Purchase Counterfeits of Luxury Branded Products. THE JOURNAL OF AMERİCAN ACADEMY OF BUSİNESS, CAMBRİDGE, 2011, 17, 283-292. 200 + 1
http://http://www.jaabc.com/jaabcv17n1preview.html

Uluslararası - Diğer 500
2021
5. ATILGAN, K.; YOĞURTCU, H. Kargo Firması Müşterilerinin Twitter Gönderilerinin Duygu Analizi. ÇAĞ ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER DERGİSİ, 2021, 18, 31-39. 100 + 0
2020
4. ATILGAN, K.; KOÇ, O. İNDİRİM DÜZEYLERİ VE SOSYAL SINIFLAR AÇISINDAN TÜKETİCİ FİYAT ALGISINDAKİ FARKLILIKLARIN İNCELENMESİ. MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ DERGİSİ, 2020, , -. 100 + 0
2019
3. Eren, T.; ATILGAN, K. Tesettür Giyim Ürünlerinde Moda Liderliği, Fiyat ve Tüketicilerin Dini Bağlılığı (Dindarlık) Arasındaki İlişkinin Araştırılması. ÇAĞ ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER DERGİSİ, 2019, , -. 100 + 0
2. ATILGAN, K.; KOÇ, O. Tüketicilerin Ev Yemeği Restoranlarını Tercih Etmelerinin Nedenlerinin İncelenmesi. ÇAĞ ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER DERGİSİ, 2019, 16, 51-60. 100 + 0
2014
1. İBİCİOĞLU, H.; ÇELİK, C.; ATILGAN, K. KİŞİSEL MARKALAMA ÖLÇEĞİNİN GELİŞTİRİLMESİ VE BİREYLERİN KARİYER İLGİSİ DÜZEYLERİ BAKIMINDAN FARKLILIKLARININ İNCELENMESİ. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ DERGİSİ, 2014, , -. 100 + 0
Uluslararası - ESCI kapsamındaki dergilerde yayımlanan tam makale 300
2020
1. ATILGAN, K.; KOÇ, O. İndirim Düzeyleri ve Sosyal Sınıflar Açısından Tüketici Fiyat Algısındaki Farklılıklar Üzerine Ampirik Bir İnceleme. MEHMET AKİF ERSOY UNİVERSİTESİ IKTİSADİ VE IDARİ BİLİMLER FAKULTESİ DERGİSİ, 2020, 7, 1075-1103. 300 + 0
http://dx.doi.org/10.30798/makuiibf.822900

Publications_001.pdf

Uluslararası - Alan endexleri 200
2023
2. Atılgan , K.; Bayındır , M. Comparison of the consumers' need for touch in terms of high-touch and low-touch products in online and offline retail stores. INTERNATİONAL JOURNAL OF ELECTRONİC MARKETİNG AND RETAİLİNG, 2023, 14, 23-38. 100 + 0
https://www.inderscience.com/info/inarticle.php?artid=127278

2019
1. EREN, T.; ATILGAN, K. Tesettür Giyim Ürünlerinde Moda Liderliği, Fiyat ve Tüketicilerin Dini Bağlılığı (Dindarlık) Arasındaki İlişkinin Araştırılması . ÇAĞ ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER DERGİSİ, 2019, 16, 43-52. 100 + 0
Ulusal - ULAKBİM Tarafından Taranan 3800
2022
19. Atılgan , K.; Köken , Y. TÜKETİCİ ETNOSENTRİZMİ VE TÜKETİCİ DÜŞMANLIĞININ SOSYAL MEDYADA BOYKOTA ETKİSİ. ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ DERGİSİ, 2022, 31, 292-307. 200 + 0
2021
18. ALHUSSEIN, H.; ATILGAN, K. İnternet Sitesi Tasarımının Müşteri Güveni, Müşteri Memnuniyeti ve Satın Alma Niyetine Etkisi. CANKİRİ KARATEKİN UNİVERSİTESİ IKTİSADİ VE IDARİ BİLİMLER FAKULTESİ DERGİSİ, 2021, 11, 351-375. 200 + 0
10.18074/ckuiibfd.840405

2019
17. ATILGAN, K.; KÜÇÜKTALASLIO, M. ÜRÜN SATIŞLARINDA UYGULANAN KITLIK MESAJLARININ VE FİYATİNDİRİMLERİNİN SATIN ALMA İSTEKLİLİĞİNE ETKİSİNİNİNCELENMESİ. DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ İŞLETME FAKÜLTESİ DERGİSİ, 2019, , -. 200 + 0
10.24889/ifede.628972

16. ÇABUK, S.; ŞAHİN, A.; ATILGAN, K. TÜKETİCİLERİN ABARTILI REFERANS FİYATA YÖNELİK ALGILARININ MARKALI KOT PANTOLON SATIN ALMA DAVRANIŞI AÇISINDAN İNCELENMESİ. ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ DERGİSİ, 2019, , -. 200 + 0
15. ATILGAN, K.; TANİŞMAN, H. Deneyimsel Ürünler ve Araştırma Ürünleri ile İlgili Çevrimiçi Tüketici Yorumları ve Referans Fiyat Bilgisinin Tüketicilerin Satın Alma Davranışları Üzerindeki Etkisi. İZMİR İKTİSAT DERGİSİ, 2019, , -. 200 + 0
14. ATILGAN, K.; TANİŞMAN, H. Deneyimsel Ürünler ve Araştırma Ürünleri ile İlgili Çevrimiçi Tüketici Yorumları ve Referans Fiyat Bilgisinin Tüketicilerin Satın Alma Davranışları Üzerindeki Etkisi. İZMİR İKTİSAT DERGİSİ, 2019, 34, 545-563. 200 + 0
13. ATILGAN, K. Stratejik Yeşil Pazarlama Bağlamında Yeşil Fiyatlandırma Literatürünün İncelenmesi. ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ DERGİSİ, 2019, 28, 50-58. 200 + 0
12. SERAP, Ç.; ŞAHİN, A.; ATILGAN, K. Tüketicilerin Abartılı Referans Fiyata Yönelik Algılarının Markalı Kot Pantolon Satın Alma Davranışı Açısından İncelenmesi. ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ DERGİSİ, 2019, 28, 286-293. 200 + 0
11. ATILGAN, K.; KÜÇÜKTALASLIO, M. Ürün Satışlarında Uygulanan Kıtlık Mesajlarının ve Fiyat İndirimlerinin Satın Alma İstekliliğine Etkisinin İncelenmesi. DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ İŞLETME FAKÜLTESİ DERGİSİ, 2019, 20, 375-401. 200 + 0
10. ATILGAN, K. STRATEJİK YEŞİL PAZARLAMA BAĞLAMINDA YEŞİL FİYATLANDIRMA LİTERATÜRÜNÜN İNCELENMESİ. ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ DERGİSİ, 2019, , -. 200 + 0
2017
9. ATILGAN, K.; İNCE, T.; YILMAZ, S. Tüketicilerin Satın Alma Niyetleri ve Boykota Yönelik Tutumlarının Tüketici Sinizmi, Fiyat Şeffaflığı ve Fiyat Adaleti Bağlamında İncelenmesi. ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ DERGİSİ, 2017, 26, 34-44. 200 + 0
http://dergipark.gov.tr/cusosbil/issue/33225/369443

2014
8. ATILGAN, K. Tüketicilerin Fiyat Hatırlama Doğruluğu ile İlişkili Faktörlerin Belirlenmesi. ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ İİBF DERGİSİ, 2014, 9, 81-96. 200 + 0
7. ATILGAN, K. Nesnel ve Öznel Bilginin Tüketicilerin Satın Alma Davranışlarına Etkisine Yönelik Bir Araştırma. CBÜ YÖNETİM VE EKONOMİ, 2014, 21, 199-212. 200 + 0
6. İBİCİOĞLU, H.; ÇELİK, C.; ATILGAN, K. Kişisel Markalama Ölçeğinin Geliştirilmesi ve Bireylerin Kariyer İlgisi Düzeyleri Bakımından Farklılıklarının İncelenmesi. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ İİBF DERGİSİ, 2014, 19, 1-16. 200 + 0
2013
5. ATILGAN, K.; ŞAHİN, A. How Price Mavens Perceive Value of Products? A Study on PERVAL Scale. DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ İŞLETME FAKÜLTESİ DERGİSİ, 2013, 14, 71-87. 200 + 0
2012
4. ÇİÇEK, E.; ATILGAN, K. Hizmet İşletmelerinde Çağrı Merkezi ve Bekleme Hattı Uygulamalarına Tüketici Odaklı Bir Yaklaşım. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ SOSYAL VE EKONOMİK ARAŞTIRMALAR DERGİSİ, 2012, 12, 81-102. 200 + 3
3. ATILGAN, K.; OSKAY, C.; ÇİÇEK, E. Tüketicilerin Gıda Perakendeciliğinden Memnuniyetlerine Göre Bölümlendirilmesi: Bölümler Arası Demografik ve Sosyo-Ekonomik Farklılıkların İncelenmesi. AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ, İİBF DERGİSİ, 2012, 14, 163-177. 200 + 0
2011
2. ÇABUK, S.; ATILGAN, K. Kadın Tüketicilerin Algıladıkları Marka Denkliğini Belirleyen Faktörler: Markalı Hazır Giyim Ürünleri Üzerine Bir Çalışma. DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ İŞLETME FAKÜLTESİ DERGİSİ, 2011, 12, 83-95. 200 + 0
2010
1. ÇİÇEK, E.; ATILGAN, K. Tüketicilerin Perakendeci Markalı Ürünleri Tercih Etme Nedenleri: Mersin İlinde Bir Araştırma. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER DERGİSİ, 2010, 12, 305-324. 200 + 0
Ulusal - Diğer 150
2022
2. Atılgan, K. Marketing 5.0 Technology for Humanity. PAZARLAMA İÇGÖRÜSÜ ÜZERİNE ÇALIŞMALAR, 2022, 6, 24-25. 50 + 0
2016
1. ATILGAN, K.; YILMAZ, N. Ürünlerin Üretildikleri Ülkelere Yönelik Bilgi ve Tüketicilerin Ülke İmajı, Fiyat Adaleti İle Fiyat‐Kalite Şeması Algılamaları Arasındaki Farklılıklar. PAZARLAMA VE PAZARLAMA ARAŞTIRMALARI DERGİSİ, 2016, 9, 1-13. 100 + 0
Uluslararası - Kitapta Bölüm Yazma 1375
1. ATILGAN , K. Müşteri Şikayet Yönetimi ve Örnek Olaylar, ISBN: Barkod no.9789750268601, Seçkin , Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: 1000, 238 Sayfa, Türkçe, Ankara, Türkiye, 2021. 250
http://www.seckin.com.tr/
2. ATILGAN , K.; BAYINDIR , M. Dijital Pazarlamada Güncel Araştırmalar, ISBN: 9786057058263, Artikel Yayınevi, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: 1000, 16 Sayfa, Türkçe, İstanbul, Türkiye, 2021. 125
http://artikelakademi.com/hakkimizda
3. Atılgan, K. Tüketimin Öteki Yüzü, ISBN: 9786258494280, Gazi Kitabevi, Baskı Sayısı: 1000, Baskı Adet Sayısı: 1, 218 Sayfa, Türkçe, Ankara, Türkiye, 2021. 250
4. ATILGAN, K. Trends and Innovations in Marketing Information Systems, ISBN: ISBN13: 9781466684591, IGI Global, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: 1000, 455 Sayfa, İngilizce, PA, Amerika Birleşik Devletleri, 2015. 250
5. Çabuk, S.; Atılgan, K. Pazarlamada Fiyat: Kavramlar ve Örnek Olaylar, ISBN: 978, Gazi Kitabevi, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: 1000, 264 Sayfa, Türkçe, Ankara, Türkiye, 2022. 125
6. Atılgan , K.; Koç , O. Örnek Olaylarla Dijital Pazarlama Yönetimi, ISBN: 9786258275872, Gazi , Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: 500, 216 Sayfa, Türkçe, Ankara , Türkiye, 2022. 125
Uluslararası - Kitap Editörlüğü 1375
1. ATILGAN, K. Pazarlamada Fiyat: Kavramlar ve Örnek Olaylar, ISBN: , Gazi, Baskı Sayısı: , Baskı Adet Sayısı: , Sayfa, Türkçe, , , 2022. 0
1. Atılgan, K. Pazarlamada Fiyat: Kavramlar ve Örnek Olaylar, ISBN: 978, Gazi Kitabevi, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: 1000, 264 Sayfa, Türkçe, Ankara, Türkiye, 2022. 250
Uluslararası - Bilimsel Kitap Yazma (Tez Hariç) 1375
1. ATILGAN, K. Müşteri Şikayet Yönetimi ve Örnek Olaylar, ISBN: 9789750268601, Seçkin, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: , Sayfa, Türkçe, , Türkiye, 2021. 0
2. ATILGAN, K.; BAYINDIR, M. Dijital Pazarlamada Güncel Araştırmalar, ISBN: 978-605-70582-6-3, Artikel, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: , Sayfa, Türkçe, , Türkiye, 2021. 0
3. ATILGAN, K. Tüketimin Öteki Yüzü, ISBN: 9786258494280, Gazi, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: , Sayfa, Türkçe, , Türkiye, 2021. 0
4. ÇABUK, S.; ATILGAN, K. PAZARLAMADA FİYAT: KAVRAMLAR VE ÖRNEK OLAYLAR, ISBN: 978-625-8413-38-0, Gazi, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: , 264 Sayfa, Türkçe, , , 2022. 0
Ulusal - Diğer Kitap Yazma 6500
1. ATILGAN, K. Pazarlamada Fiyat: Davranışsal Bir Yaklaşım, ISBN: 978-605-9942-34-8, Akademisyen Kitabevi, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: 100, 120 Sayfa, Türkçe, Ankara, Türkiye, 2015. 500
Ulusal - Kitapta Bölüm Yazma 6500
1. ŞAHİN, A.; ATILGAN, K. Pazarlama Araştırması, ISBN: 978-605-4350-49-0, Lisans Yayıncılık, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: 500, 456 Sayfa, Türkçe, iSTANBUL, Türkiye, 2011. 1625
2. ATILGAN, K. Pazarlama Teorileri, ISBN: 9786054584536, MediaCat, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: 500, 528 Sayfa, Türkçe, İstanbul, Türkiye, 2014. 3750
http://www.mediacatonline.com/kitap/pazarlama-teorileri/
3. ATILGAN, K. KENT STRATEJİSİ “SİLİFKE”, ISBN: 978-605-9831-93-2, Eğitim, Baskı Sayısı: 2, Baskı Adet Sayısı: 1000, 372 Sayfa, Türkçe, MERSİN, Türkiye, 2017. 250
4. ATILGAN , K.; BAYINDIR , M. Pazarlama Teorileri 2, ISBN: 9786052314470, Mediacat, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: 1000, 554 Sayfa, Türkçe, İstanbul, Türkiye, 2021. 125
https://mediacat.com
5. ATILGAN, K. International Services Marketing: New Trends and Updated Terminology, ISBN: 9786059440707, Detay, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: 1000, 476 Sayfa, İngilizce, Ankara, Türkiye, 2017. 250
Ulusal - Bilimsel Kitap Yazma (Tez Hariç) 6500
1. ATILGAN, K. Örnek Olaylarla Dijital Pazarlama Yönetimi, ISBN: 978-625-8275-87-2, Gazi, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: , 216 Sayfa, Türkçe, , , 2022. 0
2. ATILGAN, K.; BAYINDIR, M. Pazarlama Teorileri 2, ISBN: 978-605-2314-47-0, MediaCat, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: , Sayfa, Türkçe, , , 2021. 0
3. ATILGAN, K. kent stratejisi silifke, ISBN: , EĞİTİM YAYINEVİ, Baskı Sayısı: 2, Baskı Adet Sayısı: , Sayfa, Türkçe, , Türkiye, 2017. 0
4. ATILGAN, K. International Services Marketing: New Trends and Updated Terminology, ISBN: , Detay, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: , Sayfa, İngilizce, , Türkiye, 2017. 0
Uluslararası - Tam Metin - Sözlü 1800

8. Pala, U.; Tor-Kadıoğlu, C.; Atılgan, K., KADIN SATIŞ GÖREVLİLERİNİN KARŞILAŞTIĞI OLUMSUZLUKLARIN İNCELENMESİ. TARAS SHEVCHENKO 7th INTERNATIONAL CONGRESS ON SOCIAL SCIENCES, 2021-11-24, 2022-03-25, Ankara, Türkiye, 2021. 200

https://www.iksadkiev.org/

7. ATILGAN, K.; DOĞAN, S.; KÜÇÜKGÜZEL, S., Çevrimiçi (Onlıne) Tüketici Davranışına Kalan Zaman Ve Fiyat İndirimlerinin Etkisinin İncelenmesi. 1.Uluslararası Karadeniz İşletmecilik Sempozyumu, 2016-05-16, 2016-08-18, Giresun, Türkiye, 2016. 200

6. AYTEMIZ, T.; UYSAL, E.; ATILGAN, K., A simulation model for airline pricing. 3rd International Conference on Contemporary Marketing Issues, 2015-06-30, 2015-07-02, Londra, İngiltere / Birleşik Krallık, 2015. 200

http://www.iccmi2015.org.uk/

5. AKKAN, E.; ATILGAN, K., Effects of Service Experience and Positive Word of Mouth on Repurchase Intentions: Evidence From A Luxury Restaurant. 4th International Scientific Conference Whither Our Economies, 2014-11-12, 2014-11-13, VİLNUS, Litvanya, 2014. 200

4. SARMANIOTIS, C.; ATILGAN, K., Status and Conspicuous Consumption: Wedding as a Sign of Status. 2nd International Conference on Contemporary Marketing Issues, 2014-06-18, 2014-06-20, ATİNA, Yunanistan, 2014. 200

3. ÇABUK, S.; ATILGAN, K., Role of price offer fairness in willingness to pay for environmentally friendly products. International Conference on Marketing and Consumer Behaviour, 2013-05-16, 2013-05-17, PORTO, Portekiz, 2013. 200

2. YAĞCI, M.; ŞAHİN, A.; ATILGAN, K., Consumer attitudes towards healthy food products: the mediating effects of nutrition claims. International Conference on Contemporary Marketing Issues, 2012-06-13, 2012-06-15, SELANİK, Yunanistan, 2012. 200

1. ŞAHİN, A.; ÇİÇEK, E.; ATILGAN, K., A Literature Review On Consumer Innovativeness. 16.Dünya Verimlilik Kongresi, 2010-11-02, 2010-11-05, ANTALYA, Türkiye, 2010. 200

Uluslararası - Özet - Sözlü 100

1. ATILGAN , K.; KOÇ, O., Determining the differences in price perception according to discount level and social classes. 8 th International Conference on Contemporary Marketing Issues, 2020-09-11, 2020-09-12, Selanik, Yunanistan, 2020. 100

Scientific_Meetings_001.pdf

Ulusal - Tam Metin - Sözlü 300

3. ATILGAN, K.; ŞİMŞEK, M., Futbol Taraftarlarının Lisanslı Ürünleri Satın Alma İstekliliğinde Fiyat ile İlgili Belirleyiciler. 14. Ulusal İşletmecilik Kongresi, 2015-05-07, 2015-05-09, AKSARAY, Türkiye, 2015. 100

2. ÇABUK, S.; ATILGAN, K., Referans Fiyat Oluşumunda Tüketici Odaklı Marka Denkliği Boyutlarının Rolü. 18. Ulusal Pazarlama Kongresi, 2013-06-19, 2013-06-22, KARS, Türkiye, 2013. 100

1. YAĞCI, M.; ŞAHİN, A.; ATILGAN, K., Mersin’de Yaşayan Tüketicilerin Çevreye Duyarlı Etiket Taşıyan Ürünleri Tercih Etmelerini Etkileyen Faktörlerin İncelenmesi. 13. Ulusal Pazarlama Kongresi, 2008-10-30, 2008-11-01, ADANA, Türkiye, 2008. 100

Ulusal - Özet - Sözlü 250

5. ATILGAN, K.; KANGAL, E.; KÜÇÜKTALASLIO, M., Tüketicilerin Algıladıkları Kalite, Fiyat Hassasiyetleri ve Satın Alma İstekliliklerinin Fiyat Değişkenliği ve Fiyat Değişim Sıklığı Bağlamında İncelenmesi. 23. Pazarlama Kongresi, 2018-06-27, 2018-06-29, Kocaeli, Türkiye, 2018. 50

http://www.pazarlama.org.tr/upk-2018/

4. ATILGAN, K.; TORMAN, U., Tüketicilerin Beden Saygıları, Ürün İlgilenimleri ve Sağlık Bilinçleri Arasındaki İlişkilerin İncelenmesi. 17. Uluslararası Katılımlı İşletmecilik Kongresi, 2018-04-26, 2018-04-28, İzmir, Türkiye, 2018. 50

http://ik2018.ikc.edu.tr/

3. ÇABUK, S.; ŞAHİN, A.; ATILGAN, K., Tüketicilerin Abartılı Referans Fiyata Yönelik Algılarının Markalı Kot Pantolon Satın Alma Davranışı Açısından İncelenmesi. 22. Pazarlama Kongresi, 2017-09-28, 2017-09-30, , Türkiye, . 50

2. ÇABUK, S.; ŞAHİN, A.; ATILGAN, K., Tüketicilerin Abartılı Referans Fiyata Yönelik Algılarının Markalı Kot Pantolon Satın Alma Davranışı Açısından İncelenmesi. 22. Pazarlama Kongresi, 2017-09-28, 2017-09-30, Trabzon, Türkiye, 2017. 50

http://www.pazarlama.org.tr/upk-2017/

1. ÇABUK, S.; ATILGAN, K., Kadın Tüketicilerin Algıladıkları Marka Denkliğini Belirleyen Faktörler: Markalı Hazır Giyim Ürünleri Üzerine Bir Çalışma . 10.Ulusal İşletmecilik Kongresi, 2011-05-05, 2011-05-07, İZMİR, Türkiye, 2011. 50

Ulusal - Yürütücü 100

1. İNDİRİM DÜZEYİ VE FİYAT ALGISININ SOSYAL SINIFLAR AÇISINDAN FARKLILIKLARININ BELİRLENMESİ, BAP, Proje No: 2019-3-TP2-3683, 11080 TL, Yürütücü, 2020,Tamamlandı. 100

Ulusal - Danışman (Yürütücü Gerçek Kişi) 0

1. Tüketicilerin İleri Dönüştürülmüş (Upcycled) Gıdalara İlişkin Tutum ve Satın Alma Niyetinin İncelenmesi, TÜBİTAK, Proje No: 1919B012203531, 0 TL, Danışman (Yürütücü Gerçek Kişi), 2023, Devam ediyor... 0

Yönetilen Yüksek Lisans Tezleri 2000

10. Funda KARSLI, TÜKETİCİLERİN DİNAMİK FİYATLANDIRMA UYGULAMALARINA YÖNELİK ADİL FİYAT ALGILARI VE SATIN ALMA NİYETLERİ: ATFETME TEORİSİ YAKLAŞIMI, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Mersin Üniversitesi, Tamamlandı. 200

9. Arwa Mohamed Abdelmagid ELSADIG, Otel İşletmelerinde Müşteri Memnuniyetine Etki Eden Unsurların Karma Yöntem Kullanılarak İncelenmesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Mersin Üniversitesi, Tamamlandı. 200

8. Özge Koç, PROFESYONEL HİZMETLERDE FİZİKSEL KANITLARIN VE AĞIZDAN AĞIZA İLETİŞİMİN MÜŞTERİ MEMNUNİYETİ İLE SATIN ALMA NİYETİNE ETKİSİNİN İNCELENMESİ, Diğer, Diğer, Tamamlandı. 200

7. Murat BAYINDIR, Çevrimiçi ve Çevrimdışı Perakendeci Mağazalarda Tüketicilerin Satın Alma Davranışlarının Yüksek Dokunuşlu ve Düşük Dokunuşlu Ürünler Açısından Karşılaştırılması , Sosyal Bilimler Enstitüsü, Mersin Üniversitesi, Tamamlandı. 200

6. Yusuf KÖKEN, Tüketicilere İletilen Sosyal Medya Mesajlarindaki Ürünleri Boykot Etmede Tüketici Etnosentrizminin ve Ekonomik Düşmanlığın Etkisi , Sosyal Bilimler Enstitüsü, Mersin Üniversitesi, Tamamlandı. 200

5. Onur KOÇ, İndirim Düzeyi Ve Fiyat Algısının Sosyal Sınıflara Göre Farklılıklarının Belirlenmesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Mersin Üniversitesi, Tamamlandı. 200

4. Hussein ALHUSSEIN, E-Ticaret İşletmelerinin Web Site Tasarımının Müşteri Güven Memnuniyet Ve Satın Alma Niyeti Üzerine Etkisi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Mersin Üniversitesi, Tamamlandı. 200

3. Ahmet Esad YURTSEVER, TÜKETİCİLERİN NESNEL VE ÖZNEL BİLGİLERİNİN ALGILADIKLARI FİYAT BAĞLAMINDA İNCELENMESİ, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Mersin Üniversitesi, Tamamlandı. 200

2. Muharrem KÜÇÜKTALASLIO, ÜRÜN SATIŞLARINDA UYGULANAN KITLIK MESAJLARININ VE FİYAT İNDİRİMLERİNİN SATIN ALMA DAVRANIŞINA ETKİSİNİN TÜRKİYE’DE VE POLONYA’DA YAŞAYAN TÜKETİCİLER ÜZERİNDE İNCELENMESİ, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Mersin Üniversitesi, Tamamlandı. 200

1. Hakan TANİŞMAN, DENEYİMSEL VE ARAŞTIRMA ÜRÜNLERİNE YÖNELİK ÇEVRİMİÇİ TÜKETİCİ YORUMLARI VE FİYAT ÇERÇEVESİNİN TÜKETİCİLERİN SATIN ALMA NİYETLERİNE ETKİSİ, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Mersin Üniversitesi, 2019, Tamamlandı. 200

Uluslararası Dergi [Yıl, Adet] 12
1. 2015 WINTER MARKETING EDUCATORS' CONFERENCE , [ 2015 : 1 ] . 4
2. ALANYA AKADEMIK BAKış , [ 2018 : 2 ] . 0
3. BUSINESS AND ECONOMICS RESEARCH JOURNAL , [ 2021 : 1 ] . 0
4. JOURNAL OF CONSUMER MARKETING , [ 2018 : 1 ] [ 2019 : 1 ] . 0
5. JOURNAL OF MARKETING THEORY AND PRACTICE , [ 2020 : 1 ] . 0
6. RPM - PORTUGUESE MARKETING JOURNAL , [ 2014 : 1 ] [ 2015 : 1 ] . 8
7. YÜKSEKÖĞRETİM DERGİSİ , [ 2017 : 1 ] . 0
8. ÖMER HALISDEMIR ÜNIVERSITESI İKTISADI VE İDARI BILIMLER FAKüLTESI DERGISI , [ 2019 : 1 ] . 0
Ulusal Dergi [Yıl, Adet] 4
1. 25. PAZARLAMA KONGRESİ , [ 2021 : 1 ] . 0
2. ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER DERGİSİ , [ 2020 : 1 ] . 0
3. TARSUS ÜNİVERSİTESİ UYGULAMALI BİLİMLER FAKÜLTESİ DERGİSİ , [ 2021 : 1 ] . 0
4. ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ DERGİSİ , [ 2017 : 1 ] [ 2019 : 1 ] [ 2020 : 1 ] . 3
5. ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ DERGİSİ , [ 2018 : 1 ] . 1
Ulusal
1. ÇOCUKKEN DÖNÜŞTÜR, ÇOCUKKEN DÖNÜŞTÜR, Mersin Üniversitesi, MERSİN AR-GE PROJE PAZARI, 2017-10-10-2017-10-11, 14, MERSİN, Türkiye
2. Araç Rengini Sen Belirle, Araç Rengini Sen Belirle, Mersin Üniversitesi, MERSİN AR-GE PROJE PAZARI, 2019-11-14-2019-11-15, 14, Mersin, Türkiye
3. PARMAK İZİYLE ÖĞRENCİ TAKİP SİSTEMİ, PARMAK İZİYLE ÖĞRENCİ TAKİP SİSTEMİ, Mersin Üniversitesi, MERSİN AR-GE PROJE PAZARI, 2017-10-10-2017-10-11, 14, MERSİN, Türkiye
Uluslararası
1. ISMA Üniversitesi , 2017-04-24 - 2017-04-28, Riga, Letonya.
2. Comenius University , 2016-05-16 - 2016-05-20, Bratislava, Slovakya.
3. Alexander Technological Educational Institute of Thessaloniki , 2014-05-05 - 2014-05-09, SELANİK, Yunanistan.
1. American Marketing Association , Üye No: 03323549, Amerika Birleşik Devletleri, 2015-01-06-Devam ediyor.
Dönem D.Kodu Ders Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm/Program T-U-K
Güz İBY409 Bitirme Projesine Giriş Erdemli Uygulamalı Teknoloji v İşletme Bilgi Yönetimi 3-0-3
Güz İBY401 Pazarlama Araştırması Erdemli Uygulamalı Teknoloji v İşletme Bilgi Yönetimi 3-0-3
Güz İBY373 Tüketici Davranışları Erdemli Uygulamalı Teknoloji v İşletme Bilgi Yönetimi 2-0-2
Güz İBY 533 Fiyatlandırma Yönetimi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Bilgi Yönetimi ( Yükse 3-0-3
Güz İŞL 711 Fiyatlama Stratejileri Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme ( Doktora ) 3-0-3
Güz İBY 801 Uzmanlık Alan Dersi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Bilgi Yönetimi Anabili 4-0-4
Güz SEM YL Seminer ( Yl ) Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Bilimler Enstitüsü 0-0-0
Güz İBY 555 Veri Analizi I Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Bilgi Yönetimi ( Yükse 3-0-3
Güz SOBE 502 Bilimsel Araştırma Yöntemleri Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Bilimler Enstitüsü 2-0-0
Dönem D.Kodu Ders Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm/Program T-U-K
Bahar İBY304 Pazarlama Yönetimi Erdemli Uygulamalı Teknoloji v İşletme Bilgi Yönetimi 3-0-3
Bahar İBY408 Bitirme Projesi Erdemli Uygulamalı Teknoloji v İşletme Bilgi Yönetimi 3-0-3
Bahar İBY304 Pazarlama Yönetimi Erdemli Uygulamalı Teknoloji v İşletme Bilgi Yönetimi 3-0-3
Bahar İBY220 Araştırma Yöntem ve Teknikleri Erdemli Uygulamalı Teknoloji v İşletme Bilgi Yönetimi 3-0-3
Bahar İBY312 Proje Yönetimi Erdemli Uygulamalı Teknoloji v İşletme Bilgi Yönetimi 2-0-2
Bahar İBY488 Akademik Yazma İlkeleri Erdemli Uygulamalı Teknoloji v İşletme Bilgi Yönetimi 2-0-2
Bahar İBY548 Uygulamalı Araştırma Yöntem ve Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Bilgi Yönetimi ( Yükse 3-0-3
Bahar SOBE 502 Bilimsel Araştırma Yöntemleri Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Bilimler Enstitüsü 2-0-0
Bahar İBY 802 Uzmanlık Alan Dersi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Bilgi Yönetimi Anabili 4-0-4
Bahar SEM YL Seminer ( Yl ) Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Bilimler Enstitüsü 0-0-0
Bahar İBY 532 Tüketici Davranışları ve Örnek Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Bilgi Yönetimi ( Yükse 3-0-3
Güz İBY401 Pazarlama Araştırması Erdemli Uygulamalı Teknoloji v İşletme Bilgi Yönetimi 3-0-3
Güz İBY373 Tüketici Davranışları Erdemli Uygulamalı Teknoloji v İşletme Bilgi Yönetimi 2-0-2
Güz İBY409 Bitirme Projesine Giriş Erdemli Uygulamalı Teknoloji v İşletme Bilgi Yönetimi 3-0-3
Güz İBY401 Pazarlama Araştırması Erdemli Uygulamalı Teknoloji v İşletme Bilgi Yönetimi 3-0-3
Güz İBY 533 Fiyatlandırma Yönetimi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Bilgi Yönetimi ( Yükse 3-0-3
Güz İBY 801 Uzmanlık Alan Dersi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Bilgi Yönetimi Anabili 4-0-4
Güz SOBE 502 Bilimsel Araştırma Yöntemleri Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Bilimler Enstitüsü 2-0-0
Güz SEM YL Seminer ( Yl ) Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Bilimler Enstitüsü 0-0-0
Dönem D.Kodu Ders Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm/Program T-U-K
Bahar İBY220 Araştırma Yöntem ve Teknikleri Erdemli Uygulamalı Teknoloji v İşletme Bilgi Yönetimi 3-0-3
Bahar İBY220 Araştırma Yöntem ve Teknikleri Erdemli Uygulamalı Teknoloji v İşletme Bilgi Yönetimi 3-0-3
Bahar İBY304 Pazarlama Yönetimi Erdemli Uygulamalı Teknoloji v İşletme Bilgi Yönetimi 3-0-3
Bahar İBY304 Pazarlama Yönetimi Erdemli Uygulamalı Teknoloji v İşletme Bilgi Yönetimi 3-0-3
Bahar İBY406 Üretim Kaynakları Planlaması Erdemli Uygulamalı Teknoloji v İşletme Bilgi Yönetimi 3-0-3
Bahar İBY408 Bitirme Projesi Erdemli Uygulamalı Teknoloji v İşletme Bilgi Yönetimi 3-0-3
Bahar İBY488 Akademik Yazma İlkeleri Erdemli Uygulamalı Teknoloji v İşletme Bilgi Yönetimi 2-0-2
Bahar İBY 532 Tüketici Davranışları ve Örnek Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Bilgi Yönetimi ( Yükse 3-0-3
Bahar İBY 801 Uzmanlık Alan Dersi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Bilgi Yönetimi Anabili 4-0-4
Bahar SEM YL Seminer ( Yl ) Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Bilimler Enstitüsü 0-0-0
Bahar SOBE 502 Bilimsel Araştırma Yöntemleri Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Bilimler Enstitüsü 2-0-0
Bahar İBY548 Uygulamalı Araştırma Yöntem ve Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Bilgi Yönetimi ( Yükse 3-0-3
Güz İBY401 Pazarlama Araştırması Erdemli Uygulamalı Teknoloji v İşletme Bilgi Yönetimi 3-0-3
Güz İBY379 Uygulamalı İstatistik Erdemli Uygulamalı Teknoloji v İşletme Bilgi Yönetimi 1-2-2
Güz BTS401 Üretim Kaynak Planlaması Erdemli Uygulamalı Teknoloji v Bilgisayar Teknolojisi ve Bili 3-0-3
Güz İBY373 Tüketici Davranışları Erdemli Uygulamalı Teknoloji v İşletme Bilgi Yönetimi 2-0-2
Güz IBY311 Uygulamalı İstatistik Erdemli Uygulamalı Teknoloji v İşletme Bilgi Yönetimi 1-2-2
Güz İBY495 Kalite Sistemleri ve Standartl Erdemli Uygulamalı Teknoloji v İşletme Bilgi Yönetimi 2-0-2
Güz İBY409 Bitirme Projesine Giriş Erdemli Uygulamalı Teknoloji v İşletme Bilgi Yönetimi 3-0-3
Güz İBY311 Uygulamalı İstatistik Erdemli Uygulamalı Teknoloji v İşletme Bilgi Yönetimi ( 2 Öğr 1-2-2
Güz İBY373 Tüketici Davranışları Erdemli Uygulamalı Teknoloji v İşletme Bilgi Yönetimi ( 2 Öğr 2-0-2
Güz İBY 533 Fiyatlandırma Yönetimi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Bilgi Yönetimi ( Yükse 3-0-3
Güz SOBE 502 Bilimsel Araştırma Yöntemleri Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Bilimler Enstitüsü 2-0-0
Güz İBY 801 Uzmanlık Alan Dersi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Bilgi Yönetimi Anabili 4-0-4
Dönem D.Kodu Ders Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm/Program T-U-K
Bahar İBY408 Bitirme Projesi Erdemli Uygulamalı Teknoloji v İşletme Bilgi Yönetimi 3-0-3
Bahar İBY406 Üretim Kaynakları Planlaması Erdemli Uygulamalı Teknoloji v İşletme Bilgi Yönetimi 3-0-3
Bahar İBY220 Araştırma Yöntem ve Teknikleri Erdemli Uygulamalı Teknoloji v İşletme Bilgi Yönetimi 3-0-3
Bahar İBY220 Araştırma Yöntem ve Teknikleri Erdemli Uygulamalı Teknoloji v İşletme Bilgi Yönetimi ( 2 Öğr 3-0-3
Bahar İBY 532 Tüketici Davranışları ve Örnek Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Bilgi Yönetimi ( Yükse 3-0-3
Bahar SEM YL Seminer ( Yl ) Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Bilimler Enstitüsü 0-0-0
Bahar SOBE 502 Bilimsel Araştırma Yöntemleri Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Bilimler Enstitüsü 2-0-0
Bahar ELOJ572 Dağıtım Kanalları Sosyal Bilimler Enstitüsü Lojistik ve Tedarik Zinciri Yö 3-0-3
Bahar İBY 801 Uzmanlık Alan Dersi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Bilgi Yönetimi Anabili 4-0-4
Bahar İŞL 670 Kalite Kontrolü ve Yönetimi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme ( Doktora ) 3-0-3
Güz İBY409 Bitirme Projesine Giriş Erdemli Uygulamalı Teknoloji v İşletme Bilgi Yönetimi 3-0-3
Güz İBY499 Hizmet Sistemleri ve Yönetimi Erdemli Uygulamalı Teknoloji v İşletme Bilgi Yönetimi 2-0-2
Güz BTS401 Üretim Kaynak Planlaması Erdemli Uygulamalı Teknoloji v Bilgisayar Teknolojisi ve Bili 3-0-3
Güz IBY311 Uygulamalı İstatistik Erdemli Uygulamalı Teknoloji v İşletme Bilgi Yönetimi 1-2-2
Güz İBY401 Pazarlama Araştırması Erdemli Uygulamalı Teknoloji v İşletme Bilgi Yönetimi 3-0-3
Güz İBY 533 Fiyatlandırma Yönetimi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Bilgi Yönetimi ( Yükse 3-0-3
Güz İBY 801 Uzmanlık Alan Dersi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Bilgi Yönetimi Anabili 4-0-4
Güz ELOJ 551 Lojistik Tesisleri Tasarlama v Sosyal Bilimler Enstitüsü Lojistik ve Tedarik Zinciri Yö 3-0-3
Güz İŞL 677 Üretim Sistemleri Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme ( Doktora ) 3-0-3
Güz SEM YL Seminer ( Yl ) Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Bilimler Enstitüsü 0-0-0
Dönem D.Kodu Ders Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm/Program T-U-K
Bahar İBY406 Üretim Kaynakları Planlaması Erdemli Uygulamalı Teknoloji v İşletme Bilgi Yönetimi 3-0-3
Bahar İBY220 Araştırma Yöntem ve Teknikleri Erdemli Uygulamalı Teknoloji v İşletme Bilgi Yönetimi 3-0-3
Bahar İBY408 Bitirme Projesi Erdemli Uygulamalı Teknoloji v İşletme Bilgi Yönetimi 3-0-3
Bahar İBY 102 İşletme Bilimine Giriş - 2 Erdemli Uygulamalı Teknoloji v İşletme Bilgi Yönetimi ( 2 Öğr 3-0-3
Bahar Dönem Projesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Bilimler Enstitüsü 3-0-3
Bahar SEM YL Seminer ( Yl ) Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Bilimler Enstitüsü 0-0-0
Bahar İŞL 670 Kalite Kontrolü ve Yönetimi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme ( Doktora ) 3-0-3
Bahar İBY 532 Tüketici Davranışları ve Örnek Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Bilgi Yönetimi ( Yükse 3-0-3
Bahar İBY 801 Uzmanlık Alan Dersi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Bilgi Yönetimi Anabili 4-0-4
Bahar ELOJ572 Dağıtım Kanalları Sosyal Bilimler Enstitüsü Lojistik ve Tedarik Zinciri Yö 3-0-3
Güz İBY499 Hizmet Sistemleri ve Yönetimi Erdemli Uygulamalı Teknoloji v İşletme Bilgi Yönetimi 2-0-2
Güz İBY401 Pazarlama Araştırması Erdemli Uygulamalı Teknoloji v İşletme Bilgi Yönetimi 3-0-3
Güz İBY409 Bitirme Projesine Giriş Erdemli Uygulamalı Teknoloji v İşletme Bilgi Yönetimi 3-0-3
Güz İBY379 Uygulamalı İstatistik Erdemli Uygulamalı Teknoloji v İşletme Bilgi Yönetimi 1-2-2
Güz IBY311 Uygulamalı İstatistik Erdemli Uygulamalı Teknoloji v İşletme Bilgi Yönetimi 1-2-2
Güz BTS401 Üretim Kaynak Planlaması Erdemli Uygulamalı Teknoloji v Bilgisayar Teknolojisi ve Bili 3-0-3
Güz İBY303 Pazarlama İlkeleri Erdemli Uygulamalı Teknoloji v İşletme Bilgi Yönetimi 3-0-3
Güz ELOJ 551 Lojistik Tesisleri Tasarlama v Sosyal Bilimler Enstitüsü Lojistik ve Tedarik Zinciri Yö 3-0-3
Güz İBY 801 Uzmanlık Alan Dersi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Bilgi Yönetimi Anabili 4-0-4
Güz İBY 533 Fiyatlandırma Yönetimi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Bilgi Yönetimi ( Yükse 3-0-3
Güz İBY 511 Uygulamalı Araştırma Yöntem ve Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Bilgi Yönetimi ( Yükse 3-0-3
Güz SEM YL Seminer ( Yl ) Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Bilimler Enstitüsü 0-0-0
Güz Dönem Projesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Bilimler Enstitüsü 3-0-3
Dönem D.Kodu Ders Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm/Program T-U-K
Bahar İBY408 Bitirme Projesi Erdemli Uygulamalı Teknoloji v İşletme Bilgi Yönetimi 3-0-3
Bahar İBY220 Araştırma Yöntem ve Teknikleri Erdemli Uygulamalı Teknoloji v İşletme Bilgi Yönetimi 3-0-3
Bahar İBY406 Üretim Kaynakları Planlaması Erdemli Uygulamalı Teknoloji v İşletme Bilgi Yönetimi 3-0-3
Bahar SEM YL Seminer ( Yl ) Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Bilimler Enstitüsü 0-0-0
Bahar İBY 532 Tüketici Davranışları ve Örnek Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Bilgi Yönetimi ( Yükse 3-0-3
Bahar Dönem Projesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Bilimler Enstitüsü 3-0-3
Bahar İŞL 670 Kalite Kontrolü ve Yönetimi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme ( Doktora ) 3-0-3
Bahar İBY 801 Uzmanlık Alan Dersi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Bilgi Yönetimi Anabili 4-0-4
Güz İBY409 Bitirme Projesine Giriş Erdemli Uygulamalı Teknoloji v İşletme Bilgi Yönetimi 3-0-3
Güz İBY379 Uygulamalı İstatistik Erdemli Uygulamalı Teknoloji v İşletme Bilgi Yönetimi 1-2-2
Güz İBY499 Hizmet Sistemleri ve Yönetimi Erdemli Uygulamalı Teknoloji v İşletme Bilgi Yönetimi 2-0-2
Güz İBY401 Pazarlama Araştırması Erdemli Uygulamalı Teknoloji v İşletme Bilgi Yönetimi 3-0-3
Güz İBY289 Hizmet Pazarlaması Erdemli Uygulamalı Teknoloji v İşletme Bilgi Yönetimi 2-0-2
Güz İBY301 Üretim Yönetimi - I Erdemli Uygulamalı Teknoloji v İşletme Bilgi Yönetimi 3-0-3
Güz IBY311 Uygulamalı İstatistik Erdemli Uygulamalı Teknoloji v İşletme Bilgi Yönetimi 1-2-2
Güz İBY 533 Fiyatlandırma Yönetimi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Bilgi Yönetimi 3-0-3
Güz İBY 511 Uygulamalı Araştırma Yöntem ve Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Bilgi Yönetimi 3-0-3
Güz ELOJ 551 Lojistik Tesisleri Tasarlama v Sosyal Bilimler Enstitüsü Lojistik ve Tedarik Zinciri Yö 3-0-3
Güz OSD Yenilikçilik ve Yaratıcılık Rektörlük Ortak Seçmeli Ders Koordinatör 2-0-2
Dönem D.Kodu Ders Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm/Program T-U-K
Bahar İBY302 Üretim Yönetimi - II Erdemli Uygulamalı Teknoloji v İşletme Bilgi Yönetimi 3-0-3
Bahar İBY220 Araştırma Yöntem ve Teknikleri Erdemli Uygulamalı Teknoloji v İşletme Bilgi Yönetimi 3-0-3
Bahar İBY296 Perakende Yönetimi Erdemli Uygulamalı Teknoloji v İşletme Bilgi Yönetimi 2-0-2
Bahar İBY406 Üretim Kaynakları Planlaması Erdemli Uygulamalı Teknoloji v İşletme Bilgi Yönetimi 3-0-3
Bahar İBY408 Bitirme Projesi Erdemli Uygulamalı Teknoloji v İşletme Bilgi Yönetimi 3-0-3
Bahar İŞL 670 Kalite Kontrolü ve Yönetimi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme 3-0-3
Bahar EKAL-514 Müşteri İlişkileri Yönetimi Sosyal Bilimler Enstitüsü Kalite Yönetimi 3-0-3
Bahar İBY 532 Tüketici Davranışları ve Örnek Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Bilgi Yönetimi 3-0-3
Bahar İBY 526 Pazarlama Araştırması II Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Bilgi Yönetimi 3-0-3
Bahar ELOJ572 Dağıtım Kanalları Sosyal Bilimler Enstitüsü Lojistik ve Tedarik Zinciri Yö 3-0-3
Bahar İBY-514 Uluslararası İşletme Yönetimi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Bilgi Yönetimi 3-0-3
Bahar ISY210 Üretim Yönetimi Mersin Meslek Yüksekokulu İşletme Yönetimi ( Uzaktan Öğr 3-0-3
Bahar İŞL156 İstatistik Erdemli Meslek Yüksekokulu İşletme Yönetimi ( 2. Öğretim 2-0-2
Bahar MUH132 İstatistik Erdemli Meslek Yüksekokulu Muhasebe ve Vergi Uygulamaları 2-0-2
Bahar OSD Yenilikçilik ve Yaratıcılık Rektörlük Ortak Seçmeli Ders Koordinatör 2-0-2
Güz İBY401 Pazarlama Araştırması Erdemli Uygulamalı Teknoloji v İşletme Bilgi Yönetimi 3-0-3
Güz İBY409 Bitirme Projesine Giriş Erdemli Uygulamalı Teknoloji v İşletme Bilgi Yönetimi 3-0-3
Güz İBY301 Üretim Yönetimi - I Erdemli Uygulamalı Teknoloji v İşletme Bilgi Yönetimi 3-0-3
Güz İBY379 Uygulamalı İstatistik Erdemli Uygulamalı Teknoloji v İşletme Bilgi Yönetimi 1-2-2
Güz ELOJ 551 Lojistik Tesisleri Tasarlama v Sosyal Bilimler Enstitüsü Lojistik ve Tedarik Zinciri Yö 3-0-3
Güz İBY 511 Uygulamalı Araştırma Yöntem ve Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Bilgi Yönetimi 3-0-3
Güz İBY 537 İleri Pazarlama Araştırması ve Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Bilgi Yönetimi 3-0-3
Güz İŞL-677 Üretim Sistemleri Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme 3-0-3
Güz İŞL265 Mesleki İngilizce Sosyal Bilimler Meslek Yükseko İşletme Yönetimi ( 2. Öğretim 3-0-3
Güz İŞL265 Mesleki İngilizce Sosyal Bilimler Meslek Yükseko İşletme Yönetimi 3-0-3
Güz OSD Yenilikçilik ve Yaratıcılık Rektörlük Ortak Seçmeli Ders Koordinatör 2-0-2
Dönem D.Kodu Ders Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm/Program T-U-K
Bahar İBY408 Bitirme Projesi Erdemli Uygulamalı Teknoloji v İşletme Bilgi Yönetimi 3-0-3
Bahar İBY220 Araştırma Yöntem ve Teknikleri Erdemli Uygulamalı Teknoloji v İşletme Bilgi Yönetimi 3-0-3
Bahar İBY406 Üretim Kaynakları Planlaması Erdemli Uygulamalı Teknoloji v İşletme Bilgi Yönetimi 3-0-3
Bahar İBY296 Perakende Yönetimi Erdemli Uygulamalı Teknoloji v İşletme Bilgi Yönetimi 2-0-2
Bahar İBY302 Üretim Yönetimi - II Erdemli Uygulamalı Teknoloji v İşletme Bilgi Yönetimi 3-0-3
Bahar İBY-514 Uluslararası İşletme Yönetimi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Bilgi Yönetimi 3-0-3
Bahar BAN144 İstatistik Erdemli Meslek Yüksekokulu Bankacılık ve Sigortacılık ( 2 2-0-2
Bahar ISY210 Üretim Yönetimi Mersin Meslek Yüksekokulu İşletme Yönetimi ( Uzaktan Öğr 3-0-3
Bahar DT 214 Mesleki Yabancı Dil Sosyal Bilimler Meslek Yükseko Dış Ticaret ( İkmep ) ( 2. Öğr 3-1-4
Bahar DT 214 Mesleki Yabancı Dil Sosyal Bilimler Meslek Yükseko Dış Ticaret ( İkmep ) 3-1-4
Bahar MUH144 İstatistik Erdemli Meslek Yüksekokulu Muhasebe ve Vergi Uygulamaları 2-0-2
Bahar MUH132 İstatistik Erdemli Meslek Yüksekokulu Muhasebe ve Vergi Uygulamaları 2-0-2
Bahar İŞL156 İstatistik Erdemli Meslek Yüksekokulu İşletme Yönetimi ( 2. Öğretim 2-0-2
Güz İBY485 Müşteri İlişkileri Yönetimi Erdemli Uygulamalı Teknoloji v İşletme Bilgi Yönetimi 2-0-2
Güz İBY301 Üretim Yönetimi - I Erdemli Uygulamalı Teknoloji v İşletme Bilgi Yönetimi 3-0-3
Güz İBY373 Tüketici Davranışları Erdemli Uygulamalı Teknoloji v İşletme Bilgi Yönetimi 2-0-2
Güz İBY379 Uygulamalı İstatistik Erdemli Uygulamalı Teknoloji v İşletme Bilgi Yönetimi 1-2-2
Dönem D.Kodu Ders Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm/Program T-U-K
Bahar İBY494 Modern Yönetim Teknikleri Erdemli Uygulamalı Teknoloji v İşletme Bilgi Yönetimi 2-0-2
Bahar İBY298 Bilim Felsefesi Erdemli Uygulamalı Teknoloji v İşletme Bilgi Yönetimi 2-0-2
Bahar İBY302 Üretim Yönetimi - II Erdemli Uygulamalı Teknoloji v İşletme Bilgi Yönetimi 3-0-3
Bahar İBY408 Bitirme Projesi Erdemli Uygulamalı Teknoloji v İşletme Bilgi Yönetimi 3-0-3
Bahar İBY374 Halkla İlişkiler Erdemli Uygulamalı Teknoloji v İşletme Bilgi Yönetimi 2-0-2
Bahar İBY406 Üretim Kaynakları Planlaması Erdemli Uygulamalı Teknoloji v İşletme Bilgi Yönetimi 3-0-3
Bahar DT 214 Mesleki Yabancı Dil Sosyal Bilimler Meslek Yükseko Dış Ticaret ( İkmep ) 3-1-4
Bahar MUH144 İstatistik Erdemli Meslek Yüksekokulu Muhasebe ve Vergi Uygulamaları 2-0-2
Bahar DT 214 Mesleki Yabancı Dil Sosyal Bilimler Meslek Yükseko Dış Ticaret ( İkmep ) ( 2. Öğr 3-1-4
Bahar İŞL156 İstatistik Erdemli Meslek Yüksekokulu İşletme Yönetimi ( 2. Öğretim 2-0-2
Bahar MUH132 İstatistik Erdemli Meslek Yüksekokulu Muhasebe ve Vergi Uygulamaları 2-0-2
Bahar BAN144 İstatistik Erdemli Meslek Yüksekokulu Bankacılık ve Sigortacılık ( 2 2-0-2
Güz İBY373 Tüketici Davranışları Erdemli Uygulamalı Teknoloji v İşletme Bilgi Yönetimi 2-0-2
Güz İBY301 Üretim Yönetimi - I Erdemli Uygulamalı Teknoloji v İşletme Bilgi Yönetimi 3-0-3
Güz İBY379 Uygulamalı İstatistik Erdemli Uygulamalı Teknoloji v İşletme Bilgi Yönetimi 1-2-2
Güz İBY403 Yönetim Bilgi Sistemleri Erdemli Uygulamalı Teknoloji v İşletme Bilgi Yönetimi 3-0-3
Güz BTS325 Bilim Tarihi Erdemli Uygulamalı Teknoloji v Bilgisayar Teknolojisi ve Bili 2-0-2
Güz İBY485 Müşteri İlişkileri Yönetimi Erdemli Uygulamalı Teknoloji v İşletme Bilgi Yönetimi 2-0-2
Dönem D.Kodu Ders Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm/Program T-U-K
Bahar İBY374 Halkla İlişkiler Erdemli Uygulamalı Teknoloji v İşletme Bilgi Yönetimi 2-0-2
Bahar İBY408 Bitirme Projesi Erdemli Uygulamalı Teknoloji v İşletme Bilgi Yönetimi 3-0-3
Bahar İBY406 Üretim Kaynakları Planlaması Erdemli Uygulamalı Teknoloji v İşletme Bilgi Yönetimi 3-0-3
Bahar İBY302 Üretim Yönetimi - II Erdemli Uygulamalı Teknoloji v İşletme Bilgi Yönetimi 3-0-3
Bahar İBY494 Modern Yönetim Teknikleri Erdemli Uygulamalı Teknoloji v İşletme Bilgi Yönetimi 2-0-2
Bahar İBY108 Bilgisayar - II Erdemli Uygulamalı Teknoloji v İşletme Bilgi Yönetimi 2-2-3
Bahar MUH132 İstatistik Erdemli Meslek Yüksekokulu Muhasebe ve Vergi Uygulamaları 2-0-2
Bahar MUH144 İstatistik Erdemli Meslek Yüksekokulu Muhasebe ve Vergi Uygulamaları 2-0-2
Bahar BAN144 İstatistik Erdemli Meslek Yüksekokulu Bankacılık ve Sigortacılık ( 2 2-0-2
Bahar İŞL156 İstatistik Erdemli Meslek Yüksekokulu İşletme Yönetimi ( 2. Öğretim 2-0-2
Güz İBY107 Bilgisayar - I Erdemli Uygulamalı Teknoloji v İşletme Bilgi Yönetimi 2-2-3
Güz İBY379 Uygulamalı İstatistik Erdemli Uygulamalı Teknoloji v İşletme Bilgi Yönetimi 1-2-2
Güz İBY373 Tüketici Davranışları Erdemli Uygulamalı Teknoloji v İşletme Bilgi Yönetimi 2-0-2
Güz İBY301 Üretim Yönetimi - I Erdemli Uygulamalı Teknoloji v İşletme Bilgi Yönetimi 3-0-3
Güz İBY485 Müşteri İlişkileri Yönetimi Erdemli Uygulamalı Teknoloji v İşletme Bilgi Yönetimi 2-0-2
Güz İBY403 Yönetim Bilgi Sistemleri Erdemli Uygulamalı Teknoloji v İşletme Bilgi Yönetimi 3-0-3
Dönem D.Kodu Ders Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm/Program T-U-K
Bahar İBY298 Bilim Felsefesi Erdemli Uygulamalı Teknoloji v İşletme Bilgi Yönetimi 2-0-2
Bahar İBY408 Bitirme Projesi Erdemli Uygulamalı Teknoloji v İşletme Bilgi Yönetimi 3-0-3
Bahar OSD202 Ortak Seçmeli Ders II Erdemli Uygulamalı Teknoloji v İşletme Bilgi Yönetimi 2-0-2
Bahar İBY406 Üretim Kaynakları Planlaması Erdemli Uygulamalı Teknoloji v İşletme Bilgi Yönetimi 3-0-3
Bahar İBY494 Modern Yönetim Teknikleri Erdemli Uygulamalı Teknoloji v İşletme Bilgi Yönetimi 2-0-2
Bahar İBY374 Halkla İlişkiler Erdemli Uygulamalı Teknoloji v İşletme Bilgi Yönetimi 2-0-2
Bahar İBY108 Bilgisayar - II Erdemli Uygulamalı Teknoloji v İşletme Bilgi Yönetimi 2-2-3
Bahar İBY406 Üretim Kaynakları Planlaması Erdemli Uygulamalı Teknoloji v İşletme Bilgi Yönetimi 3-0-3
Bahar İBY302 Üretim Yönetimi - II Erdemli Uygulamalı Teknoloji v İşletme Bilgi Yönetimi 3-0-3
Bahar OSD Yenilikçilik ve Yaratıcılık Rektörlük Ortak Seçmeli Ders Koordinatör 2-0-2
Güz İBY403 Yönetim Bilgi Sistemleri Erdemli Uygulamalı Teknoloji v İşletme Bilgi Yönetimi 3-0-3
Güz İBY301 Üretim Yönetimi - I Erdemli Uygulamalı Teknoloji v İşletme Bilgi Yönetimi 3-0-3
Güz BTS419 Endüstriyel Psikoloji Erdemli Uygulamalı Teknoloji v Bilgisayar Teknolojisi ve Bili 2-0-2
Güz İBY107 Bilgisayar - I Erdemli Uygulamalı Teknoloji v İşletme Bilgi Yönetimi 2-2-3
Güz İBY297 Bilim Tarihi Erdemli Uygulamalı Teknoloji v İşletme Bilgi Yönetimi 2-0-2
Güz İBY485 Müşteri İlişkileri Yönetimi Erdemli Uygulamalı Teknoloji v İşletme Bilgi Yönetimi 2-0-2
FAALİYET TÜRÜ DETAYI
Proje TÜBİTAK 1001, 1003, 3501, 1505, COST, Uluslararası İkili İşbirliği Programları
TÜBİTAK 1005, 3001
TÜBİTAK 1002
H2020 Projesi
Diğer uluslararası özel veya resmi kurum ve kuruluşlar tarafından desteklenmiş ve destek süresi dokuz aydan az olmayan Ar-Ge niteliğini haiz proje
Diğer ulusal kamu veya özel kurum ve kuruluşlar tarafından desteklenmiş ve destek süresi 9 aydan az olmayan Ar-Ge niteliğini haiz proje
Araştırma Yurtdışı Araştırma
Yurtiçi Araştırma
Yayın SCI, SCI-Exp, SSCI ve AHCI kapsamındaki dergilerde yayımlanmış araştırma makalesi
SCI, SCI-Exp, SSCI ve AHCI kapsamındaki dergilerde yayınlanmış derleme veya kısa makale(editöre mektup, yorum, vaka takdimi, teknik not, araştırma notu, özet ve kitap kritiği)
Alan endexleri (ÜAK tarafından tanımlanan alanlar için) kapsamındaki dergilerde yayınlanmış araştırma makalesi
Alan endexleri (ÜAK tarafından tanımlanan alanlar için) kapsamındaki dergilerde yayınlanmış derleme veya kısa makale(editöre mektup, yorum, vaka takdimi, teknik not, araştırma notu, özet ve kitap kritiği)
Diğer uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan araştırma makalesi
Detay
Pala, U.; Atılgan, K. Attitude Towards Marketing Surveys: The Comparison of Student and Non-Student Samples. ISTANBUL MANAGEMENT JOURNAL, 2022, 92, 47-60.
Atılgan, K.; Koç, O. Fiyat Artış Hızının Tüketicilerin Fiyat Algısı, Panik Satın Alma, Stoklama Niyeti ve Düşük Fiyat Bekleme Üzerine Etkisi. PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ İŞLETME ARAŞTIRMALARI DERGİSİ, 2022, 9, 1-16.
ULAKBİM TR dizin tarafından taranan ulusal hakemli dergilerde yayınlanmış makale
Detay
Atılgan , K.; Köken , Y. TÜKETİCİ ETNOSENTRİZMİ VE TÜKETİCİ DÜŞMANLIĞININ SOSYAL MEDYADA BOYKOTA ETKİSİ. ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ DERGİSİ, 2022, 31, 292-307.
SCI, SCI-Exp, SSCI ve AHCI kapsamındaki dergilerde editörlük ve editör kurulu üyeliği
Alan endexleri (ÜAK tarafından tanımlanan alanlar için) kapsamındaki dergilerde editörlük veya editör kurulu üyeliği
Diğer uluslararası hakemli dergilerde editörlük ve editör kurulu üyeliği
ULAKBİM TR dizin tarafından taranan ulusal hakemli dergilerde editörlük ve editör kurulu üyeliği
Tanınmış uluslararası yayınevleri tarafından yayınlanmış özgün bilimsel kitap
Detay
çabuk, S.; Atılgan, K. PAZARLAMADA FİYAT: KAVRAMLAR VE ÖRNEK OLAYLAR, ISBN: 978-625-8413-38-0, Gazi, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: , 264 Sayfa, Türkçe, , , 2022.
Tanınmış uluslararası yayınevleri tarafından yayınlanmış özgün bilimsel kitap editörlüğü
Detay
Atılgan, K. Pazarlamada Fiyat: Kavramlar ve Örnek Olaylar, ISBN: 978, Gazi Kitabevi, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: 1000, 264 Sayfa, Türkçe, Ankara, Türkiye, 2022.
Atılgan, K. Pazarlamada Fiyat: Kavramlar ve Örnek Olaylar, ISBN: , Gazi, Baskı Sayısı: , Baskı Adet Sayısı: , Sayfa, Türkçe, , , 2022.
Tanınmış uluslararası yayınevleri tarafından yayınlanmış özgün bilimsel kitaplarda bölüm yazarlığı (Aynı kitapta en çok 2 bölüm değerlendirmeye alınır.)
Detay
Atılgan , K.; Koç , O. Örnek Olaylarla Dijital Pazarlama Yönetimi, ISBN: 9786258275872, Gazi , Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: 500, 216 Sayfa, Türkçe, Ankara , Türkiye, 2022.
çabuk, S.; Atılgan, K. Pazarlamada Fiyat: Kavramlar ve Örnek Olaylar, ISBN: 978, Gazi Kitabevi, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: 1000, 264 Sayfa, Türkçe, Ankara, Türkiye, 2022.
çabuk, S.; Atılgan, K. PAZARLAMADA FİYAT: KAVRAMLAR VE ÖRNEK OLAYLAR, ISBN: 978-625-8413-38-0, Gazi, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: , 264 Sayfa, Türkçe, , , 2022.
Tanınmış ulusal yayınevleri tarafından yayınlanmış özgün bilimsel kitap
Tanınmış ulusal yayınevleri tarafından yayımlanmış özgün bilimsel kitaplarda bölüm yazarlığı (Aynı kitapta en çok 2 bölüm değerlendirmeye alınır.)
Uluslararası boyutta performansa dayalı yayımlanmış kişisel ses ve/veya görüntü kaydı
Uluslararası boyutta performansa dayalı yayımlanmış karma ses ve/veya görüntü kaydı
Ulusal boyutta performansa dayalı yayımlanmış kişisel ses ve/veya görüntü kaydı
Tasarım Endüstriyel, çevresel (bina, peyzaj ve iç mekan) veya grafiksel tasarım; sahne, moda(kumaş, aksesuar veya giysi tasarımı) veya çalgı tasarımı
Sergi Özgün yurtdışı bireysel etkinlik (sergi, bienal, trienal, gösteri, dinleti, festival ve gösterim)
Özgün yurtiçi bireysel etkinlik (sergi, bienal, trienal, gösteri, dinleti, festival ve gösterim)
Özgün yurtdışı grup/karma/toplu etkinlik (sergi, bienal, trienal, gösteri, dinleti, festival ve gösterim)
Özgün yurtiçi grup/karma/toplu etkinlik (sergi, bienal, trienal, gösteri, dinleti, festival ve gösterim)
Patent Uluslararası patent
Ulusal patent
Atıf SCI, SCI-Exp, SSCI ve AHCI kapsamındaki dergilerde yayınlanmış makalelerde atıf
Alan endeksleri(varsa) kapsamındaki dergilerde yayınlanmış makalelerde atıf
Diğer uluslararası hakemli dergilerde yayınlanmış makalelerde atıf
Detay
Atılgan, K.; Yoğurtcu, H. Kargo Firması Müşterilerinin Twitter Gönderilerinin Duygu Analizi. ÇAĞ ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER DERGİSİ, 2021, 18, 31-39,
Yazar Sayısı: 2, Atıf Sayısı: 1
Alhusseın, H.; Atılgan, K. İnternet Sitesi Tasarımının Müşteri Güveni, Müşteri Memnuniyeti ve Satın Alma Niyetine Etkisi. CANKİRİ KARATEKİN UNİVERSİTESİ IKTİSADİ VE IDARİ BİLİMLER FAKULTESİ DERGİSİ, 2021, 11, 351-375,
10.18074/ckuiibfd.840405

Yazar Sayısı: 2, Atıf Sayısı: 1
ULAKBİM tarafından taranan ulusal hakemli dergilerde yayınlanmış makalelerde atıf
Detay
Atılgan, K.; Küçüktalaslıo, M. ÜRÜN SATIŞLARINDA UYGULANAN KITLIK MESAJLARININ VE FİYATİNDİRİMLERİNİN SATIN ALMA İSTEKLİLİĞİNE ETKİSİNİNİNCELENMESİ. DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ İŞLETME FAKÜLTESİ DERGİSİ, 2019, , -,
10.24889/ifede.628972

Yazar Sayısı: 2, Atıf Sayısı: 1
Alhusseın, H.; Atılgan, K. İnternet Sitesi Tasarımının Müşteri Güveni, Müşteri Memnuniyeti ve Satın Alma Niyetine Etkisi. CANKİRİ KARATEKİN UNİVERSİTESİ IKTİSADİ VE IDARİ BİLİMLER FAKULTESİ DERGİSİ, 2021, 11, 351-375,
10.18074/ckuiibfd.840405

Yazar Sayısı: 2, Atıf Sayısı: 1
Tanınmış uluslararası yayınevleri tarafından yayınlanmış özgün bilimsel kitapta atıf
Detay
çabuk, S.; şahin, A.; Atılgan, K. TÜKETİCİLERİN ABARTILI REFERANS FİYATA YÖNELİK ALGILARININ MARKALI KOT PANTOLON SATIN ALMA DAVRANIŞI AÇISINDAN İNCELENMESİ. ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ DERGİSİ, 2019, , -,
Yazar Sayısı: 3, Atıf Sayısı: 1
Atılgan, K.; Koç, O. Tüketicilerin Ev Yemeği Restoranlarını Tercih Etmelerinin Nedenlerinin İncelenmesi. ÇAĞ ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER DERGİSİ, 2019, 16, 51-60,
Yazar Sayısı: 2, Atıf Sayısı: 1
Atılgan, K.; Küçüktalaslıo, M. ÜRÜN SATIŞLARINDA UYGULANAN KITLIK MESAJLARININ VE FİYATİNDİRİMLERİNİN SATIN ALMA İSTEKLİLİĞİNE ETKİSİNİNİNCELENMESİ. DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ İŞLETME FAKÜLTESİ DERGİSİ, 2019, , -,
10.24889/ifede.628972

Yazar Sayısı: 2, Atıf Sayısı: 2
Atılgan, K. International Services Marketing: New Trends and Updated Terminology, ISBN: , Detay, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: , Sayfa, İngilizce, , Türkiye, 2017.
Yazar Sayısı: 1, Atıf Sayısı: 1
Tanınmış ulusal yayınevleri tarafından yayınlanmış özgün bilimsel kitapta atıf
Güzel sanatlardaki eserlerin uluslararası kaynak veya yayın organlarında yer alması veya gösterime ya da dinletime girmesi
Güzel sanatlardaki eserlerin ulusal kaynak veya yayın organlarında yer alması veya gösterime ya da dinletime girmesi
Tebliğ Hakemli uluslararası bilimsel konferansta, sempozyumda veya kongrede sözlü olarak sunulan ve bunların kitabında yayınlanan tam bildiri
Detay
Pala, U.; Tor-Kadıoğlu, C.; Atılgan, K., KADIN SATIŞ GÖREVLİLERİNİN KARŞILAŞTIĞI OLUMSUZLUKLARIN İNCELENMESİ. TARAS SHEVCHENKO 7th INTERNATIONAL CONGRESS ON SOCIAL SCIENCES, 2021-11-24, 2022-03-25, Ankara, Türkiye, 2021.
Ödül YÖK Yılın Doktora Tezi Ödülü
TÜBİTAK bilim ödülü
TÜBA Akademi Ödülü
TÜBİTAK TWAS veya Teşvik ödülü
TÜBİTAK Ufuk 2020 Programı eşik üstü ödülü
Yurtdışı kurum veya kuruluşlardan alınan bilim ödülü (Sürekli olarak verilen daha önce en az 5 kez verilmiş, ilgili kurum ve kuruluşun internet sayfasından duyurulan ve akademik ağırlıklı bir değerlendirme jürisi veya seçici kurulu olan)(Aynı çalışma veya
Yurtiçi kurum veya kuruluşlardan alınan bilim ödülü (Sürekli olarak verilen daha önce en az 5 kez verilmiş, ilgili kurum ve kuruluşun internet sayfasından duyurulan ve akademik ağırlıklı bir değerlendirme jürisi veya seçici kurulu olan)(Aynı çalışma veya
Uluslararası jurili sürekli düzenlenen güzel sanatlar etkinliklerinde veya yarışmalarda eserlere verilen uluslararası derece ödülü (mansiyon hariç)(Aynı çalışma veya eser nedeni ile alınan farklı ödüller için en fazla bir defa puanlama yapılır.)
Ulusal jurili sürekli düzenlenen güzel sanatlar etkinliklerinde veya yarışmalarda eserlere verilen uluslararası derece ödülü (mansiyon hariç)(Aynı çalışma veya eser nedeni ile alınan farklı ödüller için en fazla bir defa puanlama yapılır.)
Mevzuatı çerçevesinde, ilgili kuruluşlar (bakanlıklar, yerel yönetimler, meslek odaları, uluslararası kuruluşlar) tarafından sürekli düzenlenen planlama, mimarlık ve kentsel tasarım, peyzaj tasarımı, iç mimari tasarım, endüstri ürünleri tasarımı ve mimarl