Doç.Dr. KALENDER ÖZCAN ATILGAN

Birim
:
İŞ Adresi
: Mersin Üniversitesi Erdemli Uygulamali Teknoloji Ve İşletmecilik Yüksekokulu Erdemli Kampüsü 33740 Erdemli/ Mersin
Telefon
:
+90-324-5156023
Dahili
:
122
Faks
:
+90--
E-MAIL
:
atilgan@mersin.edu.tr
OLUŞTURMA
:
2015-05-31 16:52:27
DÜZENLEME
:
2020-06-24 12:13:57
PUAN
:
21594
YABANCI DİL
:
Researcher ID


Derece Bölüm Üniversite/Kurum Yıl
LİSANS ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ 2004
YÜKSEK LİSANS İNGİLİZCE İŞLETME DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ 2006
DOKTORA İŞLETME ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ 2012
DOÇENT PAZARLAMA ÜNİVERSİTELERARASI KURUL BAŞKANLIĞI 2017
Doktora Tezi

1. Marka Denkliğini Oluşturan Boyutların Referans Fiyat Oluşumuna Etkisinin Hafif Ticari Araç Markaları Üzerinde İncelenmesi Danışman: Dr. Serap ÇABUK, Çukurova Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İşletme Anabilim Dalı, Adana, Türkiye, 2012.

Yüksek Lisans Tezi

1. Internet Banking Adoption in Turkey An Empirical Analysis on Attitudes of Customers Danışman: Dr. Ayşe Tülay YÜCEL, Dokuz Eylül Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İşletme Anabilim Dalı, İzmir, Türkiye, .

Görev Ünvanı Görev Kurum/Diğer Yıl
ÜYE BÖLÜM KURULU MERSİN ÜNİVERSİTESİ 2015-06-14 - Devam ediyor
KOORDİNATÖR ERASMUS BÖLÜM KOORDİNATÖRÜ MERSİN UNİVERSİTESİ 2008-01-01 - Devam ediyor
MÜDÜR YRD. MÜDÜR YRD. MERSİN ÜNİVERSİTESİ 2015-10-28 - 2017-01-10
BÖLÜM BAŞKAN YARDIMCISI ERDEMLİ UYGULAMALI TEKNOLOJİ VE İŞLETMECİLİK YÜKSEKOKULU 2014-04-10 - 2017-04-10
Uluslararası - Uluslararası Diğer Indexlerde Taranan 1000
2019
5. ATILGAN, K.; KOÇ, O. Tüketicilerin Ev Yemeği Restoranlarını Tercih Etmelerinin Nedenlerinin İncelenmesi. ÇAĞ ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER DERGİSİ, 2019, 16, 51-60. 200 + 0
https://dergipark.org.tr/tr/pub/cagsbd/issue/49107

2017
4. ATILGAN, K.; YURTSEVER, A. Türkiye ve Slovakya’daki Üniversite Öğrencilerinin Nesnel ve Öznel Bilgilerinin Algıladıkları Fiyat Bağlamında Karşılaştırılması. CAG UNİVERSİTY JOURNAL OF SOCİAL SCİENCES, 2017, 14, 1-24. 200 + 0
2015
3. ATILGAN, K.; KARA, A. Price discount depth effect on perceived value of hedonic and utilitarian services: A congruity theory approach. JOURNAL OF EUROMARKETİNG, 2015, 24, 201-223. 200 + 0
1049-6483

2013
2. ATILGAN, K. Tüketicilerin Karar Sürecinde Fiyatın Rolü: Davranışsal Fiyatlandırma Üzerine Kavramsal Bir Çalışma. CAG UNİVERSİTY JOURNAL OF SOCİAL SCİENCES, 2013, 10, 95-110. 200 + 0
2011
1. ŞAHİN, A.; ATILGAN, K. Analyzing Factors that Drive Consumers to Purchase Counterfeits of Luxury Branded Products. THE JOURNAL OF AMERİCAN ACADEMY OF BUSİNESS, CAMBRİDGE, 2011, 17, 283-292. 200 + 1
http://http://www.jaabc.com/jaabcv17n1preview.html

Uluslararası - Alan endexleri 100
2019
1. EREN, T.; ATILGAN, K. Tesettür Giyim Ürünlerinde Moda Liderliği, Fiyat ve Tüketicilerin Dini Bağlılığı (Dindarlık) Arasındaki İlişkinin Araştırılması . ÇAĞ ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER DERGİSİ, 2019, 16, 43-52. 100 + 0
Ulusal - ULAKBİM Tarafından Taranan 2600
2019
13. ATILGAN, K. Stratejik Yeşil Pazarlama Bağlamında Yeşil Fiyatlandırma Literatürünün İncelenmesi. ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ DERGİSİ, 2019, 28, 50-58. 200 + 0
12. ATILGAN, K.; TANİŞMAN, H. Deneyimsel Ürünler ve Araştırma Ürünleri ile İlgili Çevrimiçi Tüketici Yorumları ve Referans Fiyat Bilgisinin Tüketicilerin Satın Alma Davranışları Üzerindeki Etkisi. İZMİR İKTİSAT DERGİSİ, 2019, 34, 545-563. 200 + 0
11. SERAP, Ç.; ŞAHİN, A.; ATILGAN, K. Tüketicilerin Abartılı Referans Fiyata Yönelik Algılarının Markalı Kot Pantolon Satın Alma Davranışı Açısından İncelenmesi. ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ DERGİSİ, 2019, 28, 286-293. 200 + 0
10. ATILGAN, K.; KÜÇÜKTALASLIO, M. Ürün Satışlarında Uygulanan Kıtlık Mesajlarının ve Fiyat İndirimlerinin Satın Alma İstekliliğine Etkisinin İncelenmesi. DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ İŞLETME FAKÜLTESİ DERGİSİ, 2019, 20, 375-401. 200 + 0
2017
9. ATILGAN, K.; İNCE, T.; YILMAZ, S. Tüketicilerin Satın Alma Niyetleri ve Boykota Yönelik Tutumlarının Tüketici Sinizmi, Fiyat Şeffaflığı ve Fiyat Adaleti Bağlamında İncelenmesi. ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ DERGİSİ, 2017, 26, 34-44. 200 + 0
http://dergipark.gov.tr/cusosbil/issue/33225/369443

2014
8. ATILGAN, K. Nesnel ve Öznel Bilginin Tüketicilerin Satın Alma Davranışlarına Etkisine Yönelik Bir Araştırma. CBÜ YÖNETİM VE EKONOMİ, 2014, 21, 199-212. 200 + 0
7. İBİCİOĞLU, H.; ÇELİK, C.; ATILGAN, K. Kişisel Markalama Ölçeğinin Geliştirilmesi ve Bireylerin Kariyer İlgisi Düzeyleri Bakımından Farklılıklarının İncelenmesi. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ İİBF DERGİSİ, 2014, 19, 1-16. 200 + 0
6. ATILGAN, K. Tüketicilerin Fiyat Hatırlama Doğruluğu ile İlişkili Faktörlerin Belirlenmesi. ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ İİBF DERGİSİ, 2014, 9, 81-96. 200 + 0
2013
5. ATILGAN, K.; ŞAHİN, A. How Price Mavens Perceive Value of Products? A Study on PERVAL Scale. DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ İŞLETME FAKÜLTESİ DERGİSİ, 2013, 14, 71-87. 200 + 0
2012
4. ATILGAN, K.; OSKAY, C.; ÇİÇEK, E. Tüketicilerin Gıda Perakendeciliğinden Memnuniyetlerine Göre Bölümlendirilmesi: Bölümler Arası Demografik ve Sosyo-Ekonomik Farklılıkların İncelenmesi. AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ, İİBF DERGİSİ, 2012, 14, 163-177. 200 + 0
3. ÇİÇEK, E.; ATILGAN, K. Hizmet İşletmelerinde Çağrı Merkezi ve Bekleme Hattı Uygulamalarına Tüketici Odaklı Bir Yaklaşım. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ SOSYAL VE EKONOMİK ARAŞTIRMALAR DERGİSİ, 2012, 12, 81-102. 200 + 3
2011
2. ÇABUK, S.; ATILGAN, K. Kadın Tüketicilerin Algıladıkları Marka Denkliğini Belirleyen Faktörler: Markalı Hazır Giyim Ürünleri Üzerine Bir Çalışma. DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ İŞLETME FAKÜLTESİ DERGİSİ, 2011, 12, 83-95. 200 + 0
2010
1. ÇİÇEK, E.; ATILGAN, K. Tüketicilerin Perakendeci Markalı Ürünleri Tercih Etme Nedenleri: Mersin İlinde Bir Araştırma. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER DERGİSİ, 2010, 12, 305-324. 200 + 0
Ulusal - Diğer 100
2016
1. ATILGAN, K.; YILMAZ, N. Ürünlerin Üretildikleri Ülkelere Yönelik Bilgi ve Tüketicilerin Ülke İmajı, Fiyat Adaleti İle Fiyat‐Kalite Şeması Algılamaları Arasındaki Farklılıklar. PAZARLAMA VE PAZARLAMA ARAŞTIRMALARI DERGİSİ, 2016, 9, 1-13. 100 + 0
Uluslararası - Kitapta Bölüm Yazma 250
1. ATILGAN, K. Trends and Innovations in Marketing Information Systems, ISBN: ISBN13: 9781466684591, IGI Global, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: 1000, 455 Sayfa, İngilizce, PA, Amerika Birleşik Devletleri, 2015. 250
Ulusal - Diğer Kitap Yazma 6125
1. ATILGAN, K. Pazarlamada Fiyat: Davranışsal Bir Yaklaşım, ISBN: 978-605-9942-34-8, Akademisyen Kitabevi, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: 100, 120 Sayfa, Türkçe, Ankara, Türkiye, 2015. 500
Ulusal - Kitapta Bölüm Yazma 6125
1. ŞAHİN, A.; ATILGAN, K. Pazarlama Araştırması, ISBN: 978-605-4350-49-0, Lisans Yayıncılık, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: 500, 456 Sayfa, Türkçe, iSTANBUL, Türkiye, 2011. 1625
2. ATILGAN, K. International Services Marketing: New Trends and Updated Terminology, ISBN: 9786059440707, Detay, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: 1000, 476 Sayfa, İngilizce, Ankara, Türkiye, 2017. 0
3. ATILGAN, K. KENT STRATEJİSİ “SİLİFKE”, ISBN: 978-605-9831-93-2, Eğitim, Baskı Sayısı: 2, Baskı Adet Sayısı: 1000, 372 Sayfa, Türkçe, MERSİN, Türkiye, 2017. 250
4. ATILGAN, K. Pazarlama Teorileri, ISBN: 9786054584536, MediaCat, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: 500, 528 Sayfa, Türkçe, İstanbul, Türkiye, 2014. 3750
http://www.mediacatonline.com/kitap/pazarlama-teorileri/
Uluslararası - Tam Metin - Sözlü 1400

7. ATILGAN, K.; DOĞAN, S.; KÜÇÜKGÜZEL, S., Çevrimiçi (Onlıne) Tüketici Davranışına Kalan Zaman Ve Fiyat İndirimlerinin Etkisinin İncelenmesi. 1.Uluslararası Karadeniz İşletmecilik Sempozyumu, 2016-05-16, 2016-08-18, Giresun, Türkiye, 2016. 200

6. AYTEMIZ, T.; UYSAL, E.; ATILGAN, K., A simulation model for airline pricing. 3rd International Conference on Contemporary Marketing Issues, 2015-06-30, 2015-07-02, Londra, İngiltere / Birleşik Krallık, 2015. 200

http://www.iccmi2015.org.uk/

5. AKKAN, E.; ATILGAN, K., Effects of Service Experience and Positive Word of Mouth on Repurchase Intentions: Evidence From A Luxury Restaurant. 4th International Scientific Conference Whither Our Economies, 2014-11-12, 2014-11-13, VİLNUS, Litvanya, 2014. 200

4. SARMANIOTIS, C.; ATILGAN, K., Status and Conspicuous Consumption: Wedding as a Sign of Status. 2nd International Conference on Contemporary Marketing Issues, 2014-06-18, 2014-06-20, ATİNA, Yunanistan, 2014. 200

3. ÇABUK, S.; ATILGAN, K., Role of price offer fairness in willingness to pay for environmentally friendly products. International Conference on Marketing and Consumer Behaviour, 2013-05-16, 2013-05-17, PORTO, Portekiz, 2013. 200

2. YAĞCI, M.; ŞAHİN, A.; ATILGAN, K., Consumer attitudes towards healthy food products: the mediating effects of nutrition claims. International Conference on Contemporary Marketing Issues, 2012-06-13, 2012-06-15, SELANİK, Yunanistan, 2012. 200

1. ŞAHİN, A.; ÇİÇEK, E.; ATILGAN, K., A Literature Review On Consumer Innovativeness. 16.Dünya Verimlilik Kongresi, 2010-11-02, 2010-11-05, ANTALYA, Türkiye, 2010. 200

Ulusal - Tam Metin - Sözlü 300

3. ATILGAN, K.; ŞİMŞEK, M., Futbol Taraftarlarının Lisanslı Ürünleri Satın Alma İstekliliğinde Fiyat ile İlgili Belirleyiciler. 14. Ulusal İşletmecilik Kongresi, 2015-05-07, 2015-05-09, AKSARAY, Türkiye, 2015. 100

2. ÇABUK, S.; ATILGAN, K., Referans Fiyat Oluşumunda Tüketici Odaklı Marka Denkliği Boyutlarının Rolü. 18. Ulusal Pazarlama Kongresi, 2013-06-19, 2013-06-22, KARS, Türkiye, 2013. 100

1. YAĞCI, M.; ŞAHİN, A.; ATILGAN, K., Mersin’de Yaşayan Tüketicilerin Çevreye Duyarlı Etiket Taşıyan Ürünleri Tercih Etmelerini Etkileyen Faktörlerin İncelenmesi. 13. Ulusal Pazarlama Kongresi, 2008-10-30, 2008-11-01, ADANA, Türkiye, 2008. 100

Ulusal - Özet - Sözlü 200

4. ATILGAN, K.; KANGAL, E.; KÜÇÜKTALASLIO, M., Tüketicilerin Algıladıkları Kalite, Fiyat Hassasiyetleri ve Satın Alma İstekliliklerinin Fiyat Değişkenliği ve Fiyat Değişim Sıklığı Bağlamında İncelenmesi. 23. Pazarlama Kongresi, 2018-06-27, 2018-06-29, Kocaeli, Türkiye, 2018. 50

http://www.pazarlama.org.tr/upk-2018/

3. ATILGAN, K.; TORMAN, U., Tüketicilerin Beden Saygıları, Ürün İlgilenimleri ve Sağlık Bilinçleri Arasındaki İlişkilerin İncelenmesi. 17. Uluslararası Katılımlı İşletmecilik Kongresi, 2018-04-26, 2018-04-28, İzmir, Türkiye, 2018. 50

http://ik2018.ikc.edu.tr/

2. ÇABUK, S.; ŞAHİN, A.; ATILGAN, K., Tüketicilerin Abartılı Referans Fiyata Yönelik Algılarının Markalı Kot Pantolon Satın Alma Davranışı Açısından İncelenmesi. 22. Pazarlama Kongresi, 2017-09-28, 2017-09-30, Trabzon, Türkiye, 2017. 50

http://www.pazarlama.org.tr/upk-2017/

1. ÇABUK, S.; ATILGAN, K., Kadın Tüketicilerin Algıladıkları Marka Denkliğini Belirleyen Faktörler: Markalı Hazır Giyim Ürünleri Üzerine Bir Çalışma . 10.Ulusal İşletmecilik Kongresi, 2011-05-05, 2011-05-07, İZMİR, Türkiye, 2011. 50

Ulusal - Yürütücü 100

1. İNDİRİM DÜZEYİ VE FİYAT ALGISININ SOSYAL SINIFLAR AÇISINDAN FARKLILIKLARININ BELİRLENMESİ, BAP, Proje No: 2019-3-TP2-3683, 11080 TL, Yürütücü, Devam ediyor... 100

Yönetilen Yüksek Lisans Tezleri 1200

6. Onur KOÇ, İndirim Düzeyi Ve Fiyat Algısının Sosyal Sınıflara Göre Farklılıklarının Belirlenmesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Mersin Üniversitesi, Tamamlandı. 200

5. Hussein ALHUSSEIN, E-Ticaret İşletmelerinin Web Site Tasarımının Müşteri Güven Memnuniyet Ve Satın Alma Niyeti Üzerine Etkisi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Mersin Üniversitesi, Tamamlandı. 200

4. Ahmet Esad YURTSEVER, TÜKETİCİLERİN NESNEL VE ÖZNEL BİLGİLERİNİN ALGILADIKLARI FİYAT BAĞLAMINDA İNCELENMESİ, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Mersin Üniversitesi, Tamamlandı. 200

3. Funda KARSLI, TÜKETİCİLERİN DİNAMİK FİYATLANDIRMA UYGULAMALARINA YÖNELİK ADİL FİYAT ALGILARI VE SATIN ALMA NİYETLERİ: ATFETME TEORİSİ YAKLAŞIMI, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Mersin Üniversitesi, Devam ediyor. 200

2. Muharrem KÜÇÜKTALASLIO, ÜRÜN SATIŞLARINDA UYGULANAN KITLIK MESAJLARININ VE FİYAT İNDİRİMLERİNİN SATIN ALMA DAVRANIŞINA ETKİSİNİN TÜRKİYE’DE VE POLONYA’DA YAŞAYAN TÜKETİCİLER ÜZERİNDE İNCELENMESİ, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Mersin Üniversitesi, Tamamlandı. 200

1. Hakan TANİŞMAN, DENEYİMSEL VE ARAŞTIRMA ÜRÜNLERİNE YÖNELİK ÇEVRİMİÇİ TÜKETİCİ YORUMLARI VE FİYAT ÇERÇEVESİNİN TÜKETİCİLERİN SATIN ALMA NİYETLERİNE ETKİSİ, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Mersin Üniversitesi, 2019, Tamamlandı. 200

Uluslararası Dergi [Yıl, Adet] 12
1. 2015 WINTER MARKETING EDUCATORS' CONFERENCE , [ 2015 : 1 ] . 4
2. ALANYA AKADEMIK BAKış , [ 2018 : 2 ] . 0
3. JOURNAL OF CONSUMER MARKETING , [ 2018 : 1 ] [ 2019 : 1 ] . 0
4. RPM - PORTUGUESE MARKETING JOURNAL , [ 2014 : 1 ] [ 2015 : 1 ] . 8
5. YÜKSEKÖĞRETİM DERGİSİ , [ 2017 : 1 ] . 0
6. ÖMER HALISDEMIR ÜNIVERSITESI İKTISADI VE İDARI BILIMLER FAKüLTESI DERGISI , [ 2019 : 1 ] . 0
Ulusal Dergi [Yıl, Adet] 3
1. ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ DERGİSİ , [ 2017 : 1 ] [ 2019 : 1 ] . 2
2. ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ DERGİSİ , [ 2018 : 1 ] . 1
Ulusal
1. PARMAK İZİYLE ÖĞRENCİ TAKİP SİSTEMİ, PARMAK İZİYLE ÖĞRENCİ TAKİP SİSTEMİ, Mersin Üniversitesi, MERSİN AR-GE PROJE PAZARI, 2017-10-10-2017-10-11, 14, MERSİN, Türkiye
2. ÇOCUKKEN DÖNÜŞTÜR, ÇOCUKKEN DÖNÜŞTÜR, Mersin Üniversitesi, MERSİN AR-GE PROJE PAZARI, 2017-10-10-2017-10-11, 14, MERSİN, Türkiye
3. Araç Rengini Sen Belirle, Araç Rengini Sen Belirle, Mersin Üniversitesi, MERSİN AR-GE PROJE PAZARI, 2019-11-14-2019-11-15, 14, Mersin, Türkiye
Uluslararası
1. ISMA Üniversitesi , 2017-04-24 - 2017-04-28, Riga, Letonya.
2. Comenius University , 2016-05-16 - 2016-05-20, Bratislava, Slovakya.
3. Alexander Technological Educational Institute of Thessaloniki , 2014-05-05 - 2014-05-09, SELANİK, Yunanistan.
1. American Marketing Association , Üye No: 03323549, Amerika Birleşik Devletleri, 2015-01-06-Devam ediyor.
Dönem D.Kodu Ders Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm/Program T-U-K
Bahar İBY304 Pazarlama Yönetimi Erdemli Uygulamalı Teknoloji v İşletme Bilgi Yönetimi 3-0-3
Bahar İBY408 Bitirme Projesi Erdemli Uygulamalı Teknoloji v İşletme Bilgi Yönetimi 3-0-3
Bahar İBY312 Proje Yönetimi Erdemli Uygulamalı Teknoloji v İşletme Bilgi Yönetimi 2-0-2
Bahar İBY488 Akademik Yazma İlkeleri Erdemli Uygulamalı Teknoloji v İşletme Bilgi Yönetimi 2-0-2
Bahar İBY220 Araştırma Yöntem ve Teknikleri Erdemli Uygulamalı Teknoloji v İşletme Bilgi Yönetimi 3-0-3
Bahar İBY304 Pazarlama Yönetimi Erdemli Uygulamalı Teknoloji v İşletme Bilgi Yönetimi 3-0-3
Bahar İBY548 Uygulamalı Araştırma Yöntem ve Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Bilgi Yönetimi ( Yükse 3-0-3
Bahar İBY 802 Uzmanlık Alan Dersi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Bilgi Yönetimi Anabili 4-0-4
Bahar SEM YL Seminer ( Yl ) Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Bilimler Enstitüsü 0-0-0
Bahar İBY 532 Tüketici Davranışları ve Örnek Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Bilgi Yönetimi ( Yükse 3-0-3
Bahar SOBE 502 Bilimsel Araştırma Yöntemleri Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Bilimler Enstitüsü 2-0-0
Güz İBY401 Pazarlama Araştırması Erdemli Uygulamalı Teknoloji v İşletme Bilgi Yönetimi 3-0-3
Güz İBY373 Tüketici Davranışları Erdemli Uygulamalı Teknoloji v İşletme Bilgi Yönetimi 2-0-2
Güz İBY409 Bitirme Projesine Giriş Erdemli Uygulamalı Teknoloji v İşletme Bilgi Yönetimi 3-0-3
Güz İBY401 Pazarlama Araştırması Erdemli Uygulamalı Teknoloji v İşletme Bilgi Yönetimi 3-0-3
Güz SEM YL Seminer ( Yl ) Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Bilimler Enstitüsü 0-0-0
Güz İBY 533 Fiyatlandırma Yönetimi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Bilgi Yönetimi ( Yükse 3-0-3
Güz İBY 801 Uzmanlık Alan Dersi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Bilgi Yönetimi Anabili 4-0-4
Güz SOBE 502 Bilimsel Araştırma Yöntemleri Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Bilimler Enstitüsü 2-0-0
Dönem D.Kodu Ders Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm/Program T-U-K
Bahar İBY220 Araştırma Yöntem ve Teknikleri Erdemli Uygulamalı Teknoloji v İşletme Bilgi Yönetimi 3-0-3
Bahar İBY220 Araştırma Yöntem ve Teknikleri Erdemli Uygulamalı Teknoloji v İşletme Bilgi Yönetimi 3-0-3
Bahar İBY304 Pazarlama Yönetimi Erdemli Uygulamalı Teknoloji v İşletme Bilgi Yönetimi 3-0-3
Bahar İBY304 Pazarlama Yönetimi Erdemli Uygulamalı Teknoloji v İşletme Bilgi Yönetimi 3-0-3
Bahar İBY406 Üretim Kaynakları Planlaması Erdemli Uygulamalı Teknoloji v İşletme Bilgi Yönetimi 3-0-3
Bahar İBY408 Bitirme Projesi Erdemli Uygulamalı Teknoloji v İşletme Bilgi Yönetimi 3-0-3
Bahar İBY488 Akademik Yazma İlkeleri Erdemli Uygulamalı Teknoloji v İşletme Bilgi Yönetimi 2-0-2
Bahar SEM YL Seminer ( Yl ) Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Bilimler Enstitüsü 0-0-0
Bahar SOBE 502 Bilimsel Araştırma Yöntemleri Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Bilimler Enstitüsü 2-0-0
Bahar İBY548 Uygulamalı Araştırma Yöntem ve Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Bilgi Yönetimi ( Yükse 3-0-3
Bahar İBY 532 Tüketici Davranışları ve Örnek Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Bilgi Yönetimi ( Yükse 3-0-3
Bahar İBY 801 Uzmanlık Alan Dersi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Bilgi Yönetimi Anabili 4-0-4
Güz BTS401 Üretim Kaynak Planlaması Erdemli Uygulamalı Teknoloji v Bilgisayar Teknolojisi ve Bili 3-0-3
Güz İBY379 Uygulamalı İstatistik Erdemli Uygulamalı Teknoloji v İşletme Bilgi Yönetimi 1-2-2
Güz İBY373 Tüketici Davranışları Erdemli Uygulamalı Teknoloji v İşletme Bilgi Yönetimi 2-0-2
Güz IBY311 Uygulamalı İstatistik Erdemli Uygulamalı Teknoloji v İşletme Bilgi Yönetimi 1-2-2
Güz İBY401 Pazarlama Araştırması Erdemli Uygulamalı Teknoloji v İşletme Bilgi Yönetimi 3-0-3
Güz İBY495 Kalite Sistemleri ve Standartl Erdemli Uygulamalı Teknoloji v İşletme Bilgi Yönetimi 2-0-2
Güz İBY409 Bitirme Projesine Giriş Erdemli Uygulamalı Teknoloji v İşletme Bilgi Yönetimi 3-0-3
Güz İBY311 Uygulamalı İstatistik Erdemli Uygulamalı Teknoloji v İşletme Bilgi Yönetimi ( 2 Öğr 1-2-2
Güz İBY373 Tüketici Davranışları Erdemli Uygulamalı Teknoloji v İşletme Bilgi Yönetimi ( 2 Öğr 2-0-2
Güz İBY 533 Fiyatlandırma Yönetimi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Bilgi Yönetimi ( Yükse 3-0-3
Güz SOBE 502 Bilimsel Araştırma Yöntemleri Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Bilimler Enstitüsü 2-0-0
Güz İBY 801 Uzmanlık Alan Dersi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Bilgi Yönetimi Anabili 4-0-4
Dönem D.Kodu Ders Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm/Program T-U-K
Bahar İBY408 Bitirme Projesi Erdemli Uygulamalı Teknoloji v İşletme Bilgi Yönetimi 3-0-3
Bahar İBY406 Üretim Kaynakları Planlaması Erdemli Uygulamalı Teknoloji v İşletme Bilgi Yönetimi 3-0-3
Bahar İBY220 Araştırma Yöntem ve Teknikleri Erdemli Uygulamalı Teknoloji v İşletme Bilgi Yönetimi 3-0-3
Bahar İBY220 Araştırma Yöntem ve Teknikleri Erdemli Uygulamalı Teknoloji v İşletme Bilgi Yönetimi ( 2 Öğr 3-0-3
Bahar İBY 532 Tüketici Davranışları ve Örnek Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Bilgi Yönetimi ( Yükse 3-0-3
Bahar İŞL 670 Kalite Kontrolü ve Yönetimi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme ( Doktora ) 3-0-3
Bahar SEM YL Seminer ( Yl ) Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Bilimler Enstitüsü 0-0-0
Bahar SOBE 502 Bilimsel Araştırma Yöntemleri Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Bilimler Enstitüsü 2-0-0
Bahar ELOJ572 Dağıtım Kanalları Sosyal Bilimler Enstitüsü Lojistik ve Tedarik Zinciri Yö 3-0-3
Bahar İBY 801 Uzmanlık Alan Dersi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Bilgi Yönetimi Anabili 4-0-4
Güz İBY409 Bitirme Projesine Giriş Erdemli Uygulamalı Teknoloji v İşletme Bilgi Yönetimi 3-0-3
Güz İBY499 Hizmet Sistemleri ve Yönetimi Erdemli Uygulamalı Teknoloji v İşletme Bilgi Yönetimi 2-0-2
Güz BTS401 Üretim Kaynak Planlaması Erdemli Uygulamalı Teknoloji v Bilgisayar Teknolojisi ve Bili 3-0-3
Güz IBY311 Uygulamalı İstatistik Erdemli Uygulamalı Teknoloji v İşletme Bilgi Yönetimi 1-2-2
Güz İBY401 Pazarlama Araştırması Erdemli Uygulamalı Teknoloji v İşletme Bilgi Yönetimi 3-0-3
Güz SEM YL Seminer ( Yl ) Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Bilimler Enstitüsü 0-0-0
Güz İBY 801 Uzmanlık Alan Dersi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Bilgi Yönetimi Anabili 4-0-4
Güz İBY 533 Fiyatlandırma Yönetimi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Bilgi Yönetimi ( Yükse 3-0-3
Güz ELOJ 551 Lojistik Tesisleri Tasarlama v Sosyal Bilimler Enstitüsü Lojistik ve Tedarik Zinciri Yö 3-0-3
Güz İŞL 677 Üretim Sistemleri Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme ( Doktora ) 3-0-3
Dönem D.Kodu Ders Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm/Program T-U-K
Bahar İBY 102 İşletme Bilimine Giriş - 2 Erdemli Uygulamalı Teknoloji v İşletme Bilgi Yönetimi ( 2 Öğr 3-0-3
Bahar İBY408 Bitirme Projesi Erdemli Uygulamalı Teknoloji v İşletme Bilgi Yönetimi 3-0-3
Bahar İBY220 Araştırma Yöntem ve Teknikleri Erdemli Uygulamalı Teknoloji v İşletme Bilgi Yönetimi 3-0-3
Bahar İBY406 Üretim Kaynakları Planlaması Erdemli Uygulamalı Teknoloji v İşletme Bilgi Yönetimi 3-0-3
Bahar İBY 532 Tüketici Davranışları ve Örnek Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Bilgi Yönetimi ( Yükse 3-0-3
Bahar İBY 801 Uzmanlık Alan Dersi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Bilgi Yönetimi Anabili 4-0-4
Bahar ELOJ572 Dağıtım Kanalları Sosyal Bilimler Enstitüsü Lojistik ve Tedarik Zinciri Yö 3-0-3
Bahar Dönem Projesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Bilimler Enstitüsü 3-0-3
Bahar SEM YL Seminer ( Yl ) Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Bilimler Enstitüsü 0-0-0
Bahar İŞL 670 Kalite Kontrolü ve Yönetimi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme ( Doktora ) 3-0-3
Güz İBY499 Hizmet Sistemleri ve Yönetimi Erdemli Uygulamalı Teknoloji v İşletme Bilgi Yönetimi 2-0-2
Güz İBY401 Pazarlama Araştırması Erdemli Uygulamalı Teknoloji v İşletme Bilgi Yönetimi 3-0-3
Güz İBY409 Bitirme Projesine Giriş Erdemli Uygulamalı Teknoloji v İşletme Bilgi Yönetimi 3-0-3
Güz İBY379 Uygulamalı İstatistik Erdemli Uygulamalı Teknoloji v İşletme Bilgi Yönetimi 1-2-2
Güz IBY311 Uygulamalı İstatistik Erdemli Uygulamalı Teknoloji v İşletme Bilgi Yönetimi 1-2-2
Güz BTS401 Üretim Kaynak Planlaması Erdemli Uygulamalı Teknoloji v Bilgisayar Teknolojisi ve Bili 3-0-3
Güz İBY303 Pazarlama İlkeleri Erdemli Uygulamalı Teknoloji v İşletme Bilgi Yönetimi 3-0-3
Güz İBY 801 Uzmanlık Alan Dersi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Bilgi Yönetimi Anabili 4-0-4
Güz İBY 533 Fiyatlandırma Yönetimi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Bilgi Yönetimi ( Yükse 3-0-3
Güz İBY 511 Uygulamalı Araştırma Yöntem ve Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Bilgi Yönetimi ( Yükse 3-0-3
Güz ELOJ 551 Lojistik Tesisleri Tasarlama v Sosyal Bilimler Enstitüsü Lojistik ve Tedarik Zinciri Yö 3-0-3
Güz Dönem Projesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Bilimler Enstitüsü 3-0-3
Güz SEM YL Seminer ( Yl ) Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Bilimler Enstitüsü 0-0-0
Dönem D.Kodu Ders Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm/Program T-U-K
Bahar İBY406 Üretim Kaynakları Planlaması Erdemli Uygulamalı Teknoloji v İşletme Bilgi Yönetimi 3-0-3
Bahar İBY220 Araştırma Yöntem ve Teknikleri Erdemli Uygulamalı Teknoloji v İşletme Bilgi Yönetimi 3-0-3
Bahar İBY408 Bitirme Projesi Erdemli Uygulamalı Teknoloji v İşletme Bilgi Yönetimi 3-0-3
Bahar İBY 532 Tüketici Davranışları ve Örnek Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Bilgi Yönetimi ( Yükse 3-0-3
Bahar SEM YL Seminer ( Yl ) Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Bilimler Enstitüsü 0-0-0
Bahar İBY 801 Uzmanlık Alan Dersi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Bilgi Yönetimi Anabili 4-0-4
Bahar Dönem Projesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Bilimler Enstitüsü 3-0-3
Bahar İŞL 670 Kalite Kontrolü ve Yönetimi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme ( Doktora ) 3-0-3
Güz İBY409 Bitirme Projesine Giriş Erdemli Uygulamalı Teknoloji v İşletme Bilgi Yönetimi 3-0-3
Güz İBY379 Uygulamalı İstatistik Erdemli Uygulamalı Teknoloji v İşletme Bilgi Yönetimi 1-2-2
Güz İBY499 Hizmet Sistemleri ve Yönetimi Erdemli Uygulamalı Teknoloji v İşletme Bilgi Yönetimi 2-0-2
Güz İBY401 Pazarlama Araştırması Erdemli Uygulamalı Teknoloji v İşletme Bilgi Yönetimi 3-0-3
Güz İBY289 Hizmet Pazarlaması Erdemli Uygulamalı Teknoloji v İşletme Bilgi Yönetimi 2-0-2
Güz İBY301 Üretim Yönetimi - I Erdemli Uygulamalı Teknoloji v İşletme Bilgi Yönetimi 3-0-3
Güz IBY311 Uygulamalı İstatistik Erdemli Uygulamalı Teknoloji v İşletme Bilgi Yönetimi 1-2-2
Güz İBY 533 Fiyatlandırma Yönetimi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Bilgi Yönetimi 3-0-3
Güz İBY 511 Uygulamalı Araştırma Yöntem ve Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Bilgi Yönetimi 3-0-3
Güz ELOJ 551 Lojistik Tesisleri Tasarlama v Sosyal Bilimler Enstitüsü Lojistik ve Tedarik Zinciri Yö 3-0-3
Güz OSD Yenilikçilik ve Yaratıcılık Rektörlük Ortak Seçmeli Ders Koordinatör 2-0-2
Dönem D.Kodu Ders Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm/Program T-U-K
Bahar İBY302 Üretim Yönetimi - II Erdemli Uygulamalı Teknoloji v İşletme Bilgi Yönetimi 3-0-3
Bahar İBY220 Araştırma Yöntem ve Teknikleri Erdemli Uygulamalı Teknoloji v İşletme Bilgi Yönetimi 3-0-3
Bahar İBY296 Perakende Yönetimi Erdemli Uygulamalı Teknoloji v İşletme Bilgi Yönetimi 2-0-2
Bahar İBY406 Üretim Kaynakları Planlaması Erdemli Uygulamalı Teknoloji v İşletme Bilgi Yönetimi 3-0-3
Bahar İBY408 Bitirme Projesi Erdemli Uygulamalı Teknoloji v İşletme Bilgi Yönetimi 3-0-3
Bahar İBY-514 Uluslararası İşletme Yönetimi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Bilgi Yönetimi 3-0-3
Bahar İŞL 670 Kalite Kontrolü ve Yönetimi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme 3-0-3
Bahar EKAL-514 Müşteri İlişkileri Yönetimi Sosyal Bilimler Enstitüsü Kalite Yönetimi 3-0-3
Bahar İBY 532 Tüketici Davranışları ve Örnek Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Bilgi Yönetimi 3-0-3
Bahar İBY 526 Pazarlama Araştırması II Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Bilgi Yönetimi 3-0-3
Bahar ELOJ572 Dağıtım Kanalları Sosyal Bilimler Enstitüsü Lojistik ve Tedarik Zinciri Yö 3-0-3
Bahar İŞL156 İstatistik Erdemli Meslek Yüksekokulu İşletme Yönetimi ( 2. Öğretim 2-0-2
Bahar ISY210 Üretim Yönetimi Mersin Meslek Yüksekokulu İşletme Yönetimi ( Uzaktan Öğr 3-0-3
Bahar MUH132 İstatistik Erdemli Meslek Yüksekokulu Muhasebe ve Vergi Uygulamaları 2-0-2
Bahar OSD Yenilikçilik ve Yaratıcılık Rektörlük Ortak Seçmeli Ders Koordinatör 2-0-2
Güz İBY401 Pazarlama Araştırması Erdemli Uygulamalı Teknoloji v İşletme Bilgi Yönetimi 3-0-3
Güz İBY409 Bitirme Projesine Giriş Erdemli Uygulamalı Teknoloji v İşletme Bilgi Yönetimi 3-0-3
Güz İBY301 Üretim Yönetimi - I Erdemli Uygulamalı Teknoloji v İşletme Bilgi Yönetimi 3-0-3
Güz İBY379 Uygulamalı İstatistik Erdemli Uygulamalı Teknoloji v İşletme Bilgi Yönetimi 1-2-2
Güz ELOJ 551 Lojistik Tesisleri Tasarlama v Sosyal Bilimler Enstitüsü Lojistik ve Tedarik Zinciri Yö 3-0-3
Güz İBY 511 Uygulamalı Araştırma Yöntem ve Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Bilgi Yönetimi 3-0-3
Güz İBY 537 İleri Pazarlama Araştırması ve Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Bilgi Yönetimi 3-0-3
Güz İŞL-677 Üretim Sistemleri Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme 3-0-3
Güz İŞL265 Mesleki İngilizce Sosyal Bilimler Meslek Yükseko İşletme Yönetimi ( 2. Öğretim 3-0-3
Güz İŞL265 Mesleki İngilizce Sosyal Bilimler Meslek Yükseko İşletme Yönetimi 3-0-3
Güz OSD Yenilikçilik ve Yaratıcılık Rektörlük Ortak Seçmeli Ders Koordinatör 2-0-2
Dönem D.Kodu Ders Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm/Program T-U-K
Bahar İBY408 Bitirme Projesi Erdemli Uygulamalı Teknoloji v İşletme Bilgi Yönetimi 3-0-3
Bahar İBY220 Araştırma Yöntem ve Teknikleri Erdemli Uygulamalı Teknoloji v İşletme Bilgi Yönetimi 3-0-3
Bahar İBY406 Üretim Kaynakları Planlaması Erdemli Uygulamalı Teknoloji v İşletme Bilgi Yönetimi 3-0-3
Bahar İBY296 Perakende Yönetimi Erdemli Uygulamalı Teknoloji v İşletme Bilgi Yönetimi 2-0-2
Bahar İBY302 Üretim Yönetimi - II Erdemli Uygulamalı Teknoloji v İşletme Bilgi Yönetimi 3-0-3
Bahar İBY-514 Uluslararası İşletme Yönetimi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Bilgi Yönetimi 3-0-3
Bahar BAN144 İstatistik Erdemli Meslek Yüksekokulu Bankacılık ve Sigortacılık ( 2 2-0-2
Bahar DT 214 Mesleki Yabancı Dil Sosyal Bilimler Meslek Yükseko Dış Ticaret ( İkmep ) ( 2. Öğr 3-1-4
Bahar İŞL156 İstatistik Erdemli Meslek Yüksekokulu İşletme Yönetimi ( 2. Öğretim 2-0-2
Bahar MUH144 İstatistik Erdemli Meslek Yüksekokulu Muhasebe ve Vergi Uygulamaları 2-0-2
Bahar MUH132 İstatistik Erdemli Meslek Yüksekokulu Muhasebe ve Vergi Uygulamaları 2-0-2
Bahar DT 214 Mesleki Yabancı Dil Sosyal Bilimler Meslek Yükseko Dış Ticaret ( İkmep ) 3-1-4
Bahar ISY210 Üretim Yönetimi Mersin Meslek Yüksekokulu İşletme Yönetimi ( Uzaktan Öğr 3-0-3
Güz İBY485 Müşteri İlişkileri Yönetimi Erdemli Uygulamalı Teknoloji v İşletme Bilgi Yönetimi 2-0-2
Güz İBY301 Üretim Yönetimi - I Erdemli Uygulamalı Teknoloji v İşletme Bilgi Yönetimi 3-0-3
Güz İBY373 Tüketici Davranışları Erdemli Uygulamalı Teknoloji v İşletme Bilgi Yönetimi 2-0-2
Güz İBY379 Uygulamalı İstatistik Erdemli Uygulamalı Teknoloji v İşletme Bilgi Yönetimi 1-2-2
Dönem D.Kodu Ders Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm/Program T-U-K
Bahar İBY374 Halkla İlişkiler Erdemli Uygulamalı Teknoloji v İşletme Bilgi Yönetimi 2-0-2
Bahar İBY302 Üretim Yönetimi - II Erdemli Uygulamalı Teknoloji v İşletme Bilgi Yönetimi 3-0-3
Bahar İBY298 Bilim Felsefesi Erdemli Uygulamalı Teknoloji v İşletme Bilgi Yönetimi 2-0-2
Bahar İBY406 Üretim Kaynakları Planlaması Erdemli Uygulamalı Teknoloji v İşletme Bilgi Yönetimi 3-0-3
Bahar İBY494 Modern Yönetim Teknikleri Erdemli Uygulamalı Teknoloji v İşletme Bilgi Yönetimi 2-0-2
Bahar İBY408 Bitirme Projesi Erdemli Uygulamalı Teknoloji v İşletme Bilgi Yönetimi 3-0-3
Bahar DT 214 Mesleki Yabancı Dil Sosyal Bilimler Meslek Yükseko Dış Ticaret ( İkmep ) ( 2. Öğr 3-1-4
Bahar MUH144 İstatistik Erdemli Meslek Yüksekokulu Muhasebe ve Vergi Uygulamaları 2-0-2
Bahar DT 214 Mesleki Yabancı Dil Sosyal Bilimler Meslek Yükseko Dış Ticaret ( İkmep ) 3-1-4
Bahar BAN144 İstatistik Erdemli Meslek Yüksekokulu Bankacılık ve Sigortacılık ( 2 2-0-2
Bahar İŞL156 İstatistik Erdemli Meslek Yüksekokulu İşletme Yönetimi ( 2. Öğretim 2-0-2
Bahar MUH132 İstatistik Erdemli Meslek Yüksekokulu Muhasebe ve Vergi Uygulamaları 2-0-2
Güz BTS325 Bilim Tarihi Erdemli Uygulamalı Teknoloji v Bilgisayar Teknolojisi ve Bili 2-0-2
Güz İBY485 Müşteri İlişkileri Yönetimi Erdemli Uygulamalı Teknoloji v İşletme Bilgi Yönetimi 2-0-2
Güz İBY373 Tüketici Davranışları Erdemli Uygulamalı Teknoloji v İşletme Bilgi Yönetimi 2-0-2
Güz İBY301 Üretim Yönetimi - I Erdemli Uygulamalı Teknoloji v İşletme Bilgi Yönetimi 3-0-3
Güz İBY379 Uygulamalı İstatistik Erdemli Uygulamalı Teknoloji v İşletme Bilgi Yönetimi 1-2-2
Güz İBY403 Yönetim Bilgi Sistemleri Erdemli Uygulamalı Teknoloji v İşletme Bilgi Yönetimi 3-0-3
Dönem D.Kodu Ders Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm/Program T-U-K
Bahar İBY374 Halkla İlişkiler Erdemli Uygulamalı Teknoloji v İşletme Bilgi Yönetimi 2-0-2
Bahar İBY408 Bitirme Projesi Erdemli Uygulamalı Teknoloji v İşletme Bilgi Yönetimi 3-0-3
Bahar İBY494 Modern Yönetim Teknikleri Erdemli Uygulamalı Teknoloji v İşletme Bilgi Yönetimi 2-0-2
Bahar İBY406 Üretim Kaynakları Planlaması Erdemli Uygulamalı Teknoloji v İşletme Bilgi Yönetimi 3-0-3
Bahar İBY108 Bilgisayar - II Erdemli Uygulamalı Teknoloji v İşletme Bilgi Yönetimi 2-2-3
Bahar İBY302 Üretim Yönetimi - II Erdemli Uygulamalı Teknoloji v İşletme Bilgi Yönetimi 3-0-3
Bahar MUH132 İstatistik Erdemli Meslek Yüksekokulu Muhasebe ve Vergi Uygulamaları 2-0-2
Bahar MUH144 İstatistik Erdemli Meslek Yüksekokulu Muhasebe ve Vergi Uygulamaları 2-0-2
Bahar İŞL156 İstatistik Erdemli Meslek Yüksekokulu İşletme Yönetimi ( 2. Öğretim 2-0-2
Bahar BAN144 İstatistik Erdemli Meslek Yüksekokulu Bankacılık ve Sigortacılık ( 2 2-0-2
Güz İBY379 Uygulamalı İstatistik Erdemli Uygulamalı Teknoloji v İşletme Bilgi Yönetimi 1-2-2
Güz İBY301 Üretim Yönetimi - I Erdemli Uygulamalı Teknoloji v İşletme Bilgi Yönetimi 3-0-3
Güz İBY485 Müşteri İlişkileri Yönetimi Erdemli Uygulamalı Teknoloji v İşletme Bilgi Yönetimi 2-0-2
Güz İBY403 Yönetim Bilgi Sistemleri Erdemli Uygulamalı Teknoloji v İşletme Bilgi Yönetimi 3-0-3
Güz İBY107 Bilgisayar - I Erdemli Uygulamalı Teknoloji v İşletme Bilgi Yönetimi 2-2-3
Güz İBY373 Tüketici Davranışları Erdemli Uygulamalı Teknoloji v İşletme Bilgi Yönetimi 2-0-2
Dönem D.Kodu Ders Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm/Program T-U-K
Bahar İBY302 Üretim Yönetimi - II Erdemli Uygulamalı Teknoloji v İşletme Bilgi Yönetimi 3-0-3
Bahar İBY408 Bitirme Projesi Erdemli Uygulamalı Teknoloji v İşletme Bilgi Yönetimi 3-0-3
Bahar İBY406 Üretim Kaynakları Planlaması Erdemli Uygulamalı Teknoloji v İşletme Bilgi Yönetimi 3-0-3
Bahar İBY298 Bilim Felsefesi Erdemli Uygulamalı Teknoloji v İşletme Bilgi Yönetimi 2-0-2
Bahar İBY374 Halkla İlişkiler Erdemli Uygulamalı Teknoloji v İşletme Bilgi Yönetimi 2-0-2
Bahar İBY108 Bilgisayar - II Erdemli Uygulamalı Teknoloji v İşletme Bilgi Yönetimi 2-2-3
Bahar İBY494 Modern Yönetim Teknikleri Erdemli Uygulamalı Teknoloji v İşletme Bilgi Yönetimi 2-0-2
Bahar İBY406 Üretim Kaynakları Planlaması Erdemli Uygulamalı Teknoloji v İşletme Bilgi Yönetimi 3-0-3
Bahar OSD202 Ortak Seçmeli Ders II Erdemli Uygulamalı Teknoloji v İşletme Bilgi Yönetimi 2-0-2
Bahar OSD Yenilikçilik ve Yaratıcılık Rektörlük Ortak Seçmeli Ders Koordinatör 2-0-2
Güz BTS419 Endüstriyel Psikoloji Erdemli Uygulamalı Teknoloji v Bilgisayar Teknolojisi ve Bili 2-0-2
Güz İBY297 Bilim Tarihi Erdemli Uygulamalı Teknoloji v İşletme Bilgi Yönetimi 2-0-2
Güz İBY403 Yönetim Bilgi Sistemleri Erdemli Uygulamalı Teknoloji v İşletme Bilgi Yönetimi 3-0-3
Güz İBY301 Üretim Yönetimi - I Erdemli Uygulamalı Teknoloji v İşletme Bilgi Yönetimi 3-0-3
Güz İBY485 Müşteri İlişkileri Yönetimi Erdemli Uygulamalı Teknoloji v İşletme Bilgi Yönetimi 2-0-2
Güz İBY107 Bilgisayar - I Erdemli Uygulamalı Teknoloji v İşletme Bilgi Yönetimi 2-2-3
FAALİYET TÜRÜ DETAYI
Proje TÜBİTAK 1001, 1003, 3501, 1505, COST, Uluslararası İkili İşbirliği Programları
TÜBİTAK 1005, 3001
TÜBİTAK 1002
H2020 Projesi
Diğer uluslararası özel veya resmi kurum ve kuruluşlar tarafından desteklenmiş ve destek süresi dokuz aydan az olmayan Ar-Ge niteliğini haiz proje
Diğer ulusal kamu veya özel kurum ve kuruluşlar tarafından desteklenmiş ve destek süresi 9 aydan az olmayan Ar-Ge niteliğini haiz proje
Araştırma Yurtdışı Araştırma
Yurtiçi Araştırma
Yayın SCI, SCI-Exp, SSCI ve AHCI kapsamındaki dergilerde yayımlanmış araştırma makalesi
SCI, SCI-Exp, SSCI ve AHCI kapsamındaki dergilerde yayınlanmış derleme veya kısa makale(editöre mektup, yorum, vaka takdimi, teknik not, araştırma notu, özet ve kitap kritiği)
Alan endexleri (ÜAK tarafından tanımlanan alanlar için) kapsamındaki dergilerde yayınlanmış araştırma makalesi
Detay
Eren, T.; Atılgan, K. Tesettür Giyim Ürünlerinde Moda Liderliği, Fiyat ve Tüketicilerin Dini Bağlılığı (Dindarlık) Arasındaki İlişkinin Araştırılması . ÇAĞ ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER DERGİSİ, 2019, 16, 43-52.
Alan endexleri (ÜAK tarafından tanımlanan alanlar için) kapsamındaki dergilerde yayınlanmış derleme veya kısa makale(editöre mektup, yorum, vaka takdimi, teknik not, araştırma notu, özet ve kitap kritiği)
Diğer uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan araştırma makalesi
Detay
Atılgan, K.; Koç, O. Tüketicilerin Ev Yemeği Restoranlarını Tercih Etmelerinin Nedenlerinin İncelenmesi. ÇAĞ ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER DERGİSİ, 2019, 16, 51-60.
https://dergipark.org.tr/tr/pub/cagsbd/issue/49107
ULAKBİM TR dizin tarafından taranan ulusal hakemli dergilerde yayınlanmış makale
Detay
Serap, .; şahin, A.; Atılgan, K. Tüketicilerin Abartılı Referans Fiyata Yönelik Algılarının Markalı Kot Pantolon Satın Alma Davranışı Açısından İncelenmesi. ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ DERGİSİ, 2019, 28, 286-293.
Atılgan, K. Stratejik Yeşil Pazarlama Bağlamında Yeşil Fiyatlandırma Literatürünün İncelenmesi. ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ DERGİSİ, 2019, 28, 50-58.
Atılgan, K.; Tanişman, H. Deneyimsel Ürünler ve Araştırma Ürünleri ile İlgili Çevrimiçi Tüketici Yorumları ve Referans Fiyat Bilgisinin Tüketicilerin Satın Alma Davranışları Üzerindeki Etkisi. İZMİR İKTİSAT DERGİSİ, 2019, 34, 545-563.
Atılgan, K.; Küçüktalaslıo, M. Ürün Satışlarında Uygulanan Kıtlık Mesajlarının ve Fiyat İndirimlerinin Satın Alma İstekliliğine Etkisinin İncelenmesi. DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ İŞLETME FAKÜLTESİ DERGİSİ, 2019, 20, 375-401.
SCI, SCI-Exp, SSCI ve AHCI kapsamındaki dergilerde editörlük ve editör kurulu üyeliği
Alan endexleri (ÜAK tarafından tanımlanan alanlar için) kapsamındaki dergilerde editörlük veya editör kurulu üyeliği
Diğer uluslararası hakemli dergilerde editörlük ve editör kurulu üyeliği
ULAKBİM TR dizin tarafından taranan ulusal hakemli dergilerde editörlük ve editör kurulu üyeliği
Tanınmış uluslararası yayınevleri tarafından yayınlanmış özgün bilimsel kitap
Tanınmış uluslararası yayınevleri tarafından yayınlanmış özgün bilimsel kitap editörlüğü
Tanınmış uluslararası yayınevleri tarafından yayınlanmış özgün bilimsel kitaplarda bölüm yazarlığı (Aynı kitapta en çok 2 bölüm değerlendirmeye alınır.)
Tanınmış ulusal yayınevleri tarafından yayınlanmış özgün bilimsel kitap
Tanınmış ulusal yayınevleri tarafından yayımlanmış özgün bilimsel kitaplarda bölüm yazarlığı (Aynı kitapta en çok 2 bölüm değerlendirmeye alınır.)
Uluslararası boyutta performansa dayalı yayımlanmış kişisel ses ve/veya görüntü kaydı
Uluslararası boyutta performansa dayalı yayımlanmış karma ses ve/veya görüntü kaydı
Ulusal boyutta performansa dayalı yayımlanmış kişisel ses ve/veya görüntü kaydı
Tasarım Endüstriyel, çevresel (bina, peyzaj ve iç mekan) veya grafiksel tasarım; sahne, moda(kumaş, aksesuar veya giysi tasarımı) veya çalgı tasarımı
Sergi Özgün yurtdışı bireysel etkinlik (sergi, bienal, trienal, gösteri, dinleti, festival ve gösterim)
Özgün yurtiçi bireysel etkinlik (sergi, bienal, trienal, gösteri, dinleti, festival ve gösterim)
Özgün yurtdışı grup/karma/toplu etkinlik (sergi, bienal, trienal, gösteri, dinleti, festival ve gösterim)
Özgün yurtiçi grup/karma/toplu etkinlik (sergi, bienal, trienal, gösteri, dinleti, festival ve gösterim)
Detay
Araç Rengini Sen Belirle, Araç Rengini Sen Belirle, Mersin Üniversitesi, MERSİN AR-GE PROJE PAZARI, 2019-11-14-2019-11-15, 14, Mersin, Türkiye
Patent Uluslararası patent
Ulusal patent
Atıf SCI, SCI-Exp, SSCI ve AHCI kapsamındaki dergilerde yayınlanmış makalelerde atıf
Alan endeksleri(varsa) kapsamındaki dergilerde yayınlanmış makalelerde atıf
Diğer uluslararası hakemli dergilerde yayınlanmış makalelerde atıf
ULAKBİM tarafından taranan ulusal hakemli dergilerde yayınlanmış makalelerde atıf
Tanınmış uluslararası yayınevleri tarafından yayınlanmış özgün bilimsel kitapta atıf
Tanınmış ulusal yayınevleri tarafından yayınlanmış özgün bilimsel kitapta atıf
Güzel sanatlardaki eserlerin uluslararası kaynak veya yayın organlarında yer alması veya gösterime ya da dinletime girmesi
Güzel sanatlardaki eserlerin ulusal kaynak veya yayın organlarında yer alması veya gösterime ya da dinletime girmesi
Tebliğ Hakemli uluslararası bilimsel konferansta, sempozyumda veya kongrede sözlü olarak sunulan ve bunların kitabında yayınlanan tam bildiri
Ödül YÖK Yılın Doktora Tezi Ödülü
TÜBİTAK bilim ödülü
TÜBA Akademi Ödülü
TÜBİTAK TWAS veya Teşvik ödülü
TÜBİTAK Ufuk 2020 Programı eşik üstü ödülü
Yurtdışı kurum veya kuruluşlardan alınan bilim ödülü (Sürekli olarak verilen daha önce en az 5 kez verilmiş, ilgili kurum ve kuruluşun internet sayfasından duyurulan ve akademik ağırlıklı bir değerlendirme jürisi veya seçici kurulu olan)(Aynı çalışma veya
Yurtiçi kurum veya kuruluşlardan alınan bilim ödülü (Sürekli olarak verilen daha önce en az 5 kez verilmiş, ilgili kurum ve kuruluşun internet sayfasından duyurulan ve akademik ağırlıklı bir değerlendirme jürisi veya seçici kurulu olan)(Aynı çalışma veya
Uluslararası jurili sürekli düzenlenen güzel sanatlar etkinliklerinde veya yarışmalarda eserlere verilen uluslararası derece ödülü (mansiyon hariç)(Aynı çalışma veya eser nedeni ile alınan farklı ödüller için en fazla bir defa puanlama yapılır.)
Ulusal jurili sürekli düzenlenen güzel sanatlar etkinliklerinde veya yarışmalarda eserlere verilen uluslararası derece ödülü (mansiyon hariç)(Aynı çalışma veya eser nedeni ile alınan farklı ödüller için en fazla bir defa puanlama yapılır.)
Mevzuatı çerçevesinde, ilgili kuruluşlar (bakanlıklar, yerel yönetimler, meslek odaları, uluslararası kuruluşlar) tarafından sürekli düzenlenen planlama, mimarlık ve kentsel tasarım, peyzaj tasarımı, iç mimari tasarım, endüstri ürünleri tasarımı ve mimarl