Prof.Dr. AYÇA YILMAZ

Birim
:
Tıp Fakültesi / Göz Hastalıkları Anabilim Dalı
İŞ Adresi
: Mersin Üniversitesi Tip Fakültesi Hastane Kampüsü 33110 Yenişehir/ Mersin
Telefon
:
+90--
Dahili
:
OLUŞTURMA
:
2015-06-08 13:47:37
DÜZENLEME
:
2020-03-11 16:16:38
PUAN
:
11135
YABANCI DİL
:


Derece Bölüm Üniversite/Kurum Yıl
LİSANS HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ 1996
TIPTA UZMANLIK GÖZ HASTALIKLARI İZMİR ATATÜRK EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ 2001
DOÇENTLİK GÖZ HASTALIKLARI ÜNİVERSİTELERARASI KURUL 2007
PROFESÖR GÖZ HASTALIKLARI ÜNİVERSİTELER ARASI KURUL 2013
Görev Ünvanı Üniversite/Kurum Yıl
ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ DOKTOR SAĞLIK BAKANLIĞI İZMİR ATATÜRK EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ 1998-06-22 - 2001-06-22
YARDIMCI DOÇENT DOKTOR MERSİN ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ 2002-06-22 - 2007-06-22
DOÇENT DOKTOR MERSİN ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ 2008-06-22 - 2013-06-22
PROFESÖR DOKTOR MERSİN ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ 2013-06-22 - 2015-06-22
Görev Ünvanı Görev Kurum/Diğer Yıl
ANABİLİM DALI BAŞKANI TIP FAKÜLTESİ 2014-07-16 - 2017-07-16
FAKÜLTE YÖNETİM KURULU ÜYESİ TIP FAKÜLTESİ 2013-07-24 - 2016-07-24
KOORDİNASYON KURUL ÜYESİ TIP FAKÜLTESİ 2013-04-24 - 2016-04-24
Uluslararası - SCI, SCI-Expanded, SSCI ve AHCI kategorisine giren 10200
2018
14. DİNÇ, E.; Vatansever, M.; DURSUN, Ö.; Görkem, M.; AYDIN, B.; YILMAZ, A.; ADIGÜZEL, U. Scleral fixated intraocular lens implantation with a modified Z-suture technique. INTERNATİONAL OPHTHALMOLOGY, 2018, 38, 2357-2361. 300 + 0
10.1007/s10792-017-0735-8

Publications_002.pdf

2014
13. Yilmaz, D.; Yilmaz, A.; Goksel, I.; Cirit, A.; Sen, F.; Tamer, L. Evaluation of left ventricular functions in patients with pseudoexfoliation syndrome using tissue Doppler echocardiography and its association with plasma BNP levels. ANADOLU KARDIYOLOJI DERGISI-THE ANATOLIAN JOURNAL OF CARDIOLOGY, 2014, 14, 422-426. 750 + 0
https://dx.doi.org/10.5152/akd.2014.4878

2012
12. Dursun, O.; Yilmaz, A.; Ayaz, L.; Tamer, L. Serum Levels and H/L Gene Polymorphism of Mannose-Binding Lectin in Primary Open Angle Glaucoma. CURRENT EYE RESEARCH, 2012, 37, 212-217. 850 + 0
https://dx.doi.org/10.3109/02713683.2011.639124

2011
11. Yilmaz, A.; Ayaz, L.; Tamer, L. Selenium and Pseudoexfoliation Syndrome. AMERICAN JOURNAL OF OPHTHALMOLOGY, 2011, 151, 272-276. 1000 + 35
https://dx.doi.org/10.1016/j.ajo.2010.08.032


Alıntılanma Sayısı: 7
2007
10. Yildirim, O.; Yilmaz, A.; Oz, O.; Vatansever, H.; Cinel, L.; Aslan, G.; Tamer, L.; Adiguzel, U.; Arpaci, R.; Kanik, A. Effect of caffeic acid phenethyl ester on treatment of experimentally induced methicillin-resistant Staphylococcus epidermidis endophthalmitis in a rabbit model. CELL BIOCHEMISTRY AND FUNCTION, 2007, 25, 693-700. 550 + 15
https://dx.doi.org/10.1027/cbf.1377


Alıntılanma Sayısı: 3
2006
9. Argin, M.; Yilmaz, A.; Arslan, E.; Keskinbora, K. Eyelid ptosis associated with an undetected foreign body and a remote entrance wound. OPHTHALMIC PLASTIC AND RECONSTRUCTIVE SURGERY, 2006, 22, 73-75. 850 + 15
https://dx.doi.org/10.1097/01.iop.0000195339.02972.4e


Alıntılanma Sayısı: 3
2005
8. Yildirim, O.; Ates, N.; Tamer, L.; Oz, O.; Yilmaz, A.; Atik, U.; Camdeviren, H. May glutathione S-transferase M1 positive genotype afford protection against primary open-angle glaucoma?. GRAEFES ARCHIVE FOR CLINICAL AND EXPERIMENTAL OPHTHALMOLOGY, 2005, 243, 327-333. 400 + 125
https://dx.doi.org/10.1007/s00417-004-1013-9


Alıntılanma Sayısı: 25
7. Yilmaz, A.; Yildirim, Z.; Tamer, L.; Oz, O.; Cinel, L.; Vatansever, H.; Degirmenci, L.; Kanik, A.; Atik, U. Effects of caffeic acid phenethyl ester on endotoxin-induced uveitis in rats. CURRENT EYE RESEARCH, 2005, 30, 755-762. 700 + 45
https://dx.doi.org/10.1080/0271368059097962


Alıntılanma Sayısı: 9
6. Yilmaz, A.; Adiguzel, U.; Tamer, L.; Yildirim, O.; Oz, O.; Vatansever, H.; Ercan, B.; Degirmenci, U.; Atik, U. Serum oxidant/antioxidant balance in exfoliation syndrome. CLINICAL AND EXPERIMENTAL OPHTHALMOLOGY, 2005, 33, 63-66. 700 + 70
https://dx.doi.org/10.1111/j.1442-9071.2005.00944.x


Alıntılanma Sayısı: 14
5. Yilmaz, A.; Tamer, L.; Ates, N.; Camdeviren, H.; Degirmenci, U. Effects of apolipoprotein E genotypes on the development of exfoliation syndrome. EXPERIMENTAL EYE RESEARCH, 2005, 80, 871-875. 900 + 75
https://dx.doi.org/10.1016/j.exer.2004.12.018


Alıntılanma Sayısı: 15
4. Yilmaz, A.; Tamer, L.; Ates, N.; Yildirim, O.; Yildirim, H.; Atik, U. Is GST gene polymorphism a risk factor in developing exfoliation syndrome?. CURRENT EYE RESEARCH, 2005, 30, 575-581. 850 + 45
https://dx.doi.org/10.1080/02713680590968123


Alıntılanma Sayısı: 9
3. Tamer, L.; Yilmaz, A.; Yildrim, H.; Ates, N.; Karakas, S.; Oz, O.; Yildrim, O.; Atik, U. N-acetytransferase 2 phenotype may associate susceptibility to age-related cataract. CLINICAL CHEMISTRY, 2005, 51, A117-A117. 650 + 0
2004
2. Yilmaz, A.; Baser, Z.; Yurdakul, N.; Maden, A. Posterior chamber lens implantation techniques in posterior capsular rupture. EUROPEAN JOURNAL OF OPHTHALMOLOGY, 2004, 14, 7-13. 950 + 30

Alıntılanma Sayısı: 6
2003
1. Yurdakul, N.; Uğurlu, Ş.; Yilmaz, A.; Maden, A. Traumatic subconjunctival crystalline lens dislocation. ELSEVİER BV, 2003, 29, 2407-2410. 750 + 0
http://dx.doi.org/10.1016/S0886-3350(03)00332-8

Uluslararası - Uluslararası Diğer Indexlerde Taranan 160
2018
1. SUNDU, C.; YILMAZ, A.; BALCI FİDANCI, Ş.; TAMER, L.; DİNÇ, E. Psödoeksfoliasyonlu Hastalarda Yüksek Duyarlıklı C-Reaktif Protein Düzeyleri. GLOKOM KATARAKT, 2018, 13, 23-26. 160 + 0
Publications_001.pdf

Uluslararası - Diğer 20
2017
1. DİNÇ, E.; VATANSEVER, M.; DURSUN, Ö.; BOZKURT, F.; SARI, A.; YILMAZ, A.; ADIGÜZEL, U.; YILDIRIM, Ö.; ARGIN, M. Preeklampside fundus bulgularinin degerlendirilmesi. MEDİCİNE SCİENCE INTERNATİONAL MEDİCAL JOURNAL, 2017, 1-2. 20 + 0
10.5455/medscience.2016.05.8578

Ulusal - Yürütücü 200

2. 532 nm Standart Lazer ve Multispot Patern Taramalı Lazer İle Panretinal Fotokoagülasyon Yapılan Hastalarda Ağrı Cevabının Karşılaştırılması, BAP, Proje No: 2015-AP5-1276, 234207 TL, Yürütücü, 2018,Tamamlandı. 100

1. Primer pterjium hastalarında doku micro RNA düzeylerine bakılması ve sağlıklı bireylerle karşılaştırılması, BAP, Proje No: 2016-2-TP3-1926, 9975 TL, Yürütücü, 2016,Tamamlandı. 100

Ulusal - Araştırmacı 100

2. Psödoeksfolyasyon Sendromunda eNOS G894T Polimorfizminin Olası Rolünün Araştırılması, BAP, Proje No: 2019-3-AP4-3776, 16000 TL, Araştırmacı, Devam ediyor... 50

1. Konjonktivitli Olgularda Adenovirus Sıklığının Araştırılması, BAP, Proje No: 2015-TP2-1226, 6995 TL, Araştırmacı, 2017,Tamamlandı. 50

FAALİYET TÜRÜ DETAYI
Proje TÜBİTAK 1001, 1003, 3501, 1505, COST, Uluslararası İkili İşbirliği Programları
TÜBİTAK 1005, 3001
TÜBİTAK 1002
H2020 Projesi
Diğer uluslararası özel veya resmi kurum ve kuruluşlar tarafından desteklenmiş ve destek süresi dokuz aydan az olmayan Ar-Ge niteliğini haiz proje
Diğer ulusal kamu veya özel kurum ve kuruluşlar tarafından desteklenmiş ve destek süresi 9 aydan az olmayan Ar-Ge niteliğini haiz proje
Araştırma Yurtdışı Araştırma
Yurtiçi Araştırma
Yayın SCI, SCI-Exp, SSCI ve AHCI kapsamındaki dergilerde yayımlanmış araştırma makalesi
SCI, SCI-Exp, SSCI ve AHCI kapsamındaki dergilerde yayınlanmış derleme veya kısa makale(editöre mektup, yorum, vaka takdimi, teknik not, araştırma notu, özet ve kitap kritiği)
Alan endexleri (ÜAK tarafından tanımlanan alanlar için) kapsamındaki dergilerde yayınlanmış araştırma makalesi
Alan endexleri (ÜAK tarafından tanımlanan alanlar için) kapsamındaki dergilerde yayınlanmış derleme veya kısa makale(editöre mektup, yorum, vaka takdimi, teknik not, araştırma notu, özet ve kitap kritiği)
Diğer uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan araştırma makalesi
ULAKBİM TR dizin tarafından taranan ulusal hakemli dergilerde yayınlanmış makale
SCI, SCI-Exp, SSCI ve AHCI kapsamındaki dergilerde editörlük ve editör kurulu üyeliği
Alan endexleri (ÜAK tarafından tanımlanan alanlar için) kapsamındaki dergilerde editörlük veya editör kurulu üyeliği
Diğer uluslararası hakemli dergilerde editörlük ve editör kurulu üyeliği
ULAKBİM TR dizin tarafından taranan ulusal hakemli dergilerde editörlük ve editör kurulu üyeliği
Tanınmış uluslararası yayınevleri tarafından yayınlanmış özgün bilimsel kitap
Tanınmış uluslararası yayınevleri tarafından yayınlanmış özgün bilimsel kitap editörlüğü
Tanınmış uluslararası yayınevleri tarafından yayınlanmış özgün bilimsel kitaplarda bölüm yazarlığı (Aynı kitapta en çok 2 bölüm değerlendirmeye alınır.)
Tanınmış ulusal yayınevleri tarafından yayınlanmış özgün bilimsel kitap
Tanınmış ulusal yayınevleri tarafından yayımlanmış özgün bilimsel kitaplarda bölüm yazarlığı (Aynı kitapta en çok 2 bölüm değerlendirmeye alınır.)
Uluslararası boyutta performansa dayalı yayımlanmış kişisel ses ve/veya görüntü kaydı
Uluslararası boyutta performansa dayalı yayımlanmış karma ses ve/veya görüntü kaydı
Ulusal boyutta performansa dayalı yayımlanmış kişisel ses ve/veya görüntü kaydı
Tasarım Endüstriyel, çevresel (bina, peyzaj ve iç mekan) veya grafiksel tasarım; sahne, moda(kumaş, aksesuar veya giysi tasarımı) veya çalgı tasarımı
Sergi Özgün yurtdışı bireysel etkinlik (sergi, bienal, trienal, gösteri, dinleti, festival ve gösterim)
Özgün yurtiçi bireysel etkinlik (sergi, bienal, trienal, gösteri, dinleti, festival ve gösterim)
Özgün yurtdışı grup/karma/toplu etkinlik (sergi, bienal, trienal, gösteri, dinleti, festival ve gösterim)
Özgün yurtiçi grup/karma/toplu etkinlik (sergi, bienal, trienal, gösteri, dinleti, festival ve gösterim)
Patent Uluslararası patent
Ulusal patent
Atıf SCI, SCI-Exp, SSCI ve AHCI kapsamındaki dergilerde yayınlanmış makalelerde atıf
Alan endeksleri(varsa) kapsamındaki dergilerde yayınlanmış makalelerde atıf
Diğer uluslararası hakemli dergilerde yayınlanmış makalelerde atıf
ULAKBİM tarafından taranan ulusal hakemli dergilerde yayınlanmış makalelerde atıf
Tanınmış uluslararası yayınevleri tarafından yayınlanmış özgün bilimsel kitapta atıf
Tanınmış ulusal yayınevleri tarafından yayınlanmış özgün bilimsel kitapta atıf
Güzel sanatlardaki eserlerin uluslararası kaynak veya yayın organlarında yer alması veya gösterime ya da dinletime girmesi
Güzel sanatlardaki eserlerin ulusal kaynak veya yayın organlarında yer alması veya gösterime ya da dinletime girmesi
Tebliğ Hakemli uluslararası bilimsel konferansta, sempozyumda veya kongrede sözlü olarak sunulan ve bunların kitabında yayınlanan tam bildiri
Ödül YÖK Yılın Doktora Tezi Ödülü
TÜBİTAK bilim ödülü
TÜBA Akademi Ödülü
TÜBİTAK TWAS veya Teşvik ödülü
TÜBİTAK Ufuk 2020 Programı eşik üstü ödülü
Yurtdışı kurum veya kuruluşlardan alınan bilim ödülü (Sürekli olarak verilen daha önce en az 5 kez verilmiş, ilgili kurum ve kuruluşun internet sayfasından duyurulan ve akademik ağırlıklı bir değerlendirme jürisi veya seçici kurulu olan)(Aynı çalışma veya
Yurtiçi kurum veya kuruluşlardan alınan bilim ödülü (Sürekli olarak verilen daha önce en az 5 kez verilmiş, ilgili kurum ve kuruluşun internet sayfasından duyurulan ve akademik ağırlıklı bir değerlendirme jürisi veya seçici kurulu olan)(Aynı çalışma veya
Uluslararası jurili sürekli düzenlenen güzel sanatlar etkinliklerinde veya yarışmalarda eserlere verilen uluslararası derece ödülü (mansiyon hariç)(Aynı çalışma veya eser nedeni ile alınan farklı ödüller için en fazla bir defa puanlama yapılır.)
Ulusal jurili sürekli düzenlenen güzel sanatlar etkinliklerinde veya yarışmalarda eserlere verilen uluslararası derece ödülü (mansiyon hariç)(Aynı çalışma veya eser nedeni ile alınan farklı ödüller için en fazla bir defa puanlama yapılır.)
Mevzuatı çerçevesinde, ilgili kuruluşlar (bakanlıklar, yerel yönetimler, meslek odaları, uluslararası kuruluşlar) tarafından sürekli düzenlenen planlama, mimarlık ve kentsel tasarım, peyzaj tasarımı, iç mimari tasarım, endüstri ürünleri tasarımı ve mimarl