Dr. Öğr. Üyesi AYDENİZ DEMİR

Birim
:
Mühendislik Fakültesi / Çevre Teknolojisi Anabilim Dalı
İŞ Adresi
: Mersin Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Çiftlikköy Kampüsü 33343 Yenişehir/ Mersin
Telefon
:
+90-324-3610001
Dahili
:
17093
Faks
:
+90-324-3610032
E-MAIL
:
aydenizdemir@mersin.edu.tr
DİĞER E-MAIL
:
demiraydeniz@gmail.com
OLUŞTURMA
:
2015-05-28 09:44:34
DÜZENLEME
:
2020-10-15 13:51:05
PUAN
:
17766
YABANCI DİL
:
İngilizce, İleri, YÖKDİL, 81.25
İngilizce, İleri, ÜDS, 73,75
Researcher ID
Scopus ID
h-index
3
Scholar ID


Derece Bölüm Üniversite/Kurum Yıl
LİSANS ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ 2003
YÜKSEK LİSANS ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ MERSİN ÜNİVERSİTESİ 2007
DOKTORA ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ MERSİN ÜNİVERSİTESİ 2013
Doktora Tezi

1. Topraktan Kurşun ile Kadmiyum Ekstraksiyonu ve Elektrokimyasal Gideriminin Sürekli Akımlı Bir Sistemde Araştırılması, Danışman: Dr. Nurcan Köleli, Mersin Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Çevre Mühendisliği Anabilim Dalı, Mersin, Türkiye, .

Yüksek Lisans Tezi

1. KURŞUN İLE KİRLENMİŞ TOPRAKTAN Pb(II) İYONLARININ EKSTRAKSİYONU VE SABİT YATAKLI BİR ELEKTROKİMYASAL REAKTÖRDE GİDERİMİNİN ARAŞTIRILMASI Danışman: Dr. Nurcan Köleli, Mersin Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Çevre Mühendisliği Anabilim Dalı, Mersin, Türkiye, .

Görev Ünvanı Görev Kurum/Diğer Yıl
BÖLÜM BAŞKAN YARDIMCISI MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ 2014-06-25 - 2017-01-09
Uluslararası - SCI, SCI-Expanded, SSCI ve AHCI kategorisine giren 3950
2019
9. Demir, A.; Köleli, N. Investigation of a combined continuous flow system for the removal of Pb and Cd from heavily contaminated soil. CHEMOSPHERE, 2019, 229, 181-187. 1000 + 0
http://dx.doi.org/10.1016/j.chemosphere.2019.04.201

8. Demir, A.; Köleli, N.; Dağhan, H.; Bahçeci, G. Recovery of heavy metals from canola (Brassica napus) and soybean (Glycine max) biomasses using electrochemical process. ELSEVİER BV, 2019, 1-10. 950 + 0
http://dx.doi.org/10.1016/j.eti.2019.100559

7. Demir, A.; Gülçiçek, O.; Gören, N. Optimization of Adsorption for the Removal of Cadmium from Aqueous Solution Using Turkish Coffee Grounds. SPRİNGER SCİENCE AND BUSİNESS MEDİA LLC, 2019, 1, 1-18. 1000 + 0
http://dx.doi.org/10.1007/s41742-019-00224-6

2018
6. DEMİR, A.; KÖLELİ, N. The Removal of Pb and Cd from Heavily Contaminated Soil in Kayseri, Turkey by a Combined Process of Soil Washing and Electrodeposition. SOİL AND SEDİMENT CONTAMİNATİON: AN INTERNATİONAL JOURNAL, 2018, 27, 469-484. 1000 + 10
10.1080/15320383.2018.1485630


Alıntılanma Sayısı: 2
2015
5. Demir Delil, A.; Pamukcu, S.; Shrestha, R. Simultaneous Removal of Pb, Cd, and Zn from Heavily Contaminated Mine Tailing Soil Using Enhanced Electrochemical Process. ENVİRONMENTAL ENGİNEERİNG SCİENCE, 2015, 32, 416-424. 0 + 45
http://dx.doi.org/10.1089/ees.2014.0384

Publications_001.pdf


Alıntılanma Sayısı: 9
2014
4. Kantar, C.; Demir Delil, A.; Koleli, N. Effect of exopolymeric substances on the kinetics of sorption and desorption of trivalent chromium in soil. CHEMİCAL PAPERS, 2014, 68, 112-120. 0 + 25
http://dx.doi.org/10.2478/s11696-013-0427-4


Alıntılanma Sayısı: 5
2013
3. Demir Delil, A.; Koleli, N. The Effects of Different Salts of EDTA to Lead Removal from Contaminated Soil. CEVRE KORUMA VE ARASTİRMA VAKFİ, 2013, 22, 58-67. 0 + 10
http://dx.doi.org/10.5053/ekoloji.2013.867


Alıntılanma Sayısı: 2
2. Demir Delil, A.; KÖLELİ, N. The sequential use of washing and an electrochemical reduction process for the remediation of lead contaminated soils. ENVİRONMENTAL TECHNOLOGY, 2013, 34, 799-805. 0 + 55
10.1080/09593330.2012.717107


Alıntılanma Sayısı: 11
2007
1. Koleli, N.; Demir Delil, A.; Arslan, H.; Kantar, C. Sorption behavior of methamidophos in a heterogeneous alluvial soil profile. COLLOİDS AND SURFACES A: PHYSİCOCHEMİCAL AND ENGİNEERİNG ASPECTS, 2007, 301, 94-99. 0 + 40
http://dx.doi.org/10.1016/j.colsurfa.2006.12.028


Alıntılanma Sayısı: 8
Uluslararası - Uluslararası Diğer Indexlerde Taranan 200
2019
2. Demir, A.; Gören, N. INVESTIGATION OF ELECTROCOAGULATION AND ELECTROOXIDATION METHODS OF REAL TEXTILE WASTEWATER TREATMENT. ANADOLU UNİVERSİTESİ BİLİM VE TEKNOLOJİ DERGİSİ-A: UYGULAMALİ BİLİMLER VE MUHENDİSLİK, 2019, 20(1), 80-91. 200 + 0
http://dergipark.gov.tr/aubtda/issue/44269/445716

Publications_002.pdf

2014
1. Demir Delil, A. EFFECT OF ORGANIC MATTER ON REMOVAL OF HEAVY METALS IN SOIL WITH ELECTROCHEMICAL PROCESS. JOURNAL OF SELÇUK UNİVERSİTY NATURAL AND APPLİED SCİENCE, 2014, 1, 588-598. 0 + 0
http://file:///C:/Users/q/Downloads/408-1280-1-PB.pdf

Publications_003.pdf

Ulusal - ULAKBİM Tarafından Taranan 600
2017
3. DEMİR, A.; Köleli, N. Chelate-Induced Phytoextraction Potential of Brassica rapa for Soil Contaminated with Nickel. EUROPEAN JOURNAL OF ENGİNEERİNG AND NATURAL SCİENCES, 2017, 2, 194-203. 200 + 0
dergipark.gov.tr/ejens/issue/27741/292725

2. DEMİR, A.; Yimsek, F.; KÖLELİ, N. Kadmiyum’un Kirlenmiş Topraklardan EDTA Tuzlarıyla Ekstraksiyonu ve Spesiasyonu (Türlendirmesi). DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ FEN VE MÜHENDİSLİK DERGİSİ, 2017, 19, 364-377. 200 + 0
10.21205/deufmd2017195638

1. DEMİR, A.; Yıldırım, D.; KÖLELİ, N. Çelikhane Cürufundan ve Tufalından Bitki Besin Elementlerinin Geri Kazanımı ve Bu Elementlerin Bitki Büyümesine Etkisi. JOURNAL OF ENGİNEERİNG AND SCİENCE, 2017, 5, 1-7. 200 + 9
Ulusal - Diğer 0
2010
1. Köleli, N.; Demir Delil, A.; Eke, M.; Kayışoğlu, N. Topraktaki Kadmiyum Taşınımına Ahır Gübresinin Etkisi . BİYOLOJİ BİLİMLERİ ARAŞTIRMA DERGİSİ, 2010, 3, 99-104. 0 + 0
Uluslararası - Kitapta Bölüm Yazma 4291
1. Köleli, N.; Demir, A.; Kantar, C.; Altındişli Atağ, G.; Kuşvuran, K.; Binzet, R. Soil Remediation and Plants Prospects and Challenges, ISBN: 9780127999371, Elsevier Inc., Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: 1000, 752 Sayfa, İngilizce, NewYork, Amerika Birleşik Devletleri, 2015. 917
http://store.elsevier.com/Soil-Remediation-and-Plants/isbn-9780127999371/
2. Köleli, N.; Demir, A. Environmental Materials and Waste Resource Recovery and Pollution Prevention, ISBN: 9780128038376, Elsevier, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: 1, 750 Sayfa, İngilizce, Newyork, Amerika Birleşik Devletleri, 2016. 3375
Uluslararası - Tam Metin - Sözlü 570

9. Kırbıyık, A.; Demir Delil, A., WASTE MANAGEMENT AND COST ANALYSIS OF CONSTRUCTION SITES: A COMPARATIVE STUDY ON ANKARA (BILKENT) AND MERSIN CITY HOSPITALS IN TURKEY. Cilicia International Symposium on Engineering and Technology, 2019-10-10, 2019-10-12, Mersin, Türkiye, 2019. 0

8. Gören, N.; Demir Delil, A., Treatment of Slaughterhouse Wastewaters by Fenton Process. Cilicia International Symposium on Engineering and Technology, 2019-10-10, 2019-10-12, Mersin, Türkiye, 2019. 0

7. DEMİR DELİL, A.; GÖREN, N., Treatment of sugar industry wastewater with Fenton and electro-Fenton: response surface methodology approach on Fenton process. ECOCEE, 2019-06-17, 2019-06-18, İstanbul, Türkiye, 2019. 0

6. Demir Delil, A.; Gören, N., Treatment of Real Textile Wastewater with Electrocoagulation and Electrooxidation Methods. International Conference on Civil and Environmental Engineering (ICOCEE-Çeşme), 2018-04-24, 2018-04-27, İzmir, Türkiye, 2018. 0

5. Demir Delil, A.; Doğaroğlu, G.; Gülçiçek, O.; Gören, N., Recovery of Copper from Simulated Wastewater via Electrochemical Process. International Conference on Civil and Environmental Engineering (ICOCEE - Cappadocia), 2017-05-08, 2017-05-10, Nevşehir, Türkiye, 2017. 0

4. Demir Delil, A., Electrochemical Treatment of the Cadmium Obtained from Soil by EDTA Extraction. International Conference on Civil and Environmental Engineering (ICOCEE - Cappadocia), 2017-05-08, 2017-05-10, Nevşehir, Türkiye, 2017. 0

3. Demir, A.; Köleli, N., Chelate-Induced Phytoextraction Potential of Brassica rapa for Soil Contaminated with Nickel. International Conference on Engineering and Natural Sciences (ICENS 2016), 2016-05-24, 2016-05-28, Saraybosna, Bosna Hersek, 2016. 200

2. Demir, A.; Yıldırım, D.; Köleli, N., Recovery of Plant Nutrition Elements from Steel Slag and Influence of These Elements on the Plant Growth. ISITES 2014, 2014-06-18, 2014-06-20, Karabük, Türkiye, 2014. 200

1. Köleli, N.; Demir, A.; Eke, M.; Cakmak, O., Accumulation of Heavy Metals in Some Plants Grown on Serpentine Soils of Mersin-Turkey. 2nd International Symposium on Sustainable Development (ISSD' 2010), 2010-06-08, 2010-06-09, Sarajevo, Bosna Hersek, 2010. 170

Uluslararası - Tam Metin - Poster 100

1. Demir, A., Effect of Organic Matter on Removal of Heavy Metals in Soil with electrochemical process. 2nd International Conference on Environmental Science and Technology, 2014-05-14, 2014-05-17, Antalya, Türkiye, 2014. 100

Uluslararası - Özet - Sözlü 100

7. Demir Delil, A.; Köleli, N.; Yolcu, F., Removal of Multi-Metal from Heavily Contaminated Soil Using S,S EDDS. International Conference on Civil and Environmental Engineering (ICOCEE-Çeşme), 2018-04-24, 2018-04-27, İzmir, Türkiye, 2018. 0

6. Köleli, N.; Dağhan, H.; Demir Delil, A.; Doğaroğlu, Z.; Çiftçi, A., Heavy metals removal from soil by safflower (Carthamus tinctorius) . 3rd International Congress on Environmental Researches and Technology (ICERAT) , 2017-11-08, 2017-11-12, Belgrad, Sırbistan, 2017. 0

5. Bahçeci, G.; Demir Delil, A.; Yıldırım, D.; Köleli, N., Recovery of Toxic Metals from SoyBean after Phytoextraction. 3rd International Congress on Environmental Researches and Technology , 2017-11-08, 2017-11-12, Belgrad, Sırbistan, 2017. 0

https://www.icerat.gen.tr/

4. Köleli, N.; Demir Delil, A.; Kurt, M.; Doğan, B.; Çiftçi, A., Remediation By Different Methods of a Multi-Metal Contaminated Soil in Kayseri- İncesu (Turkey): Washing, Electrokinetic Treatment and Phytoemediation. Ecology 2017, 2017-05-11, 2017-05-13, Kayseri, Türkiye, 2017. 0

3. Köleli, N.; Çiftçi, A.; Yıldırım, D.; Ergün, H.; Dağhan, H.; Demir Delil, A., Phytoremediation Capacity of Castor Bean Grown on Soil Contaminated With Multi Metals. Ecology 2017, 2017-05-11, 2017-05-13, Kayseri, Türkiye, 2017. 0

http://fefbim.erciyes.edu.tr/ecology2017/programsozlu.pdf

2. Köleli, N.; Yıldırım, D.; Çiftçi, A.; Demir Delil, A., The Removal of Heavy Metals from Castor Bean after Phytoextraction. Ecology 2017, 2017-05-11, 2017-05-13, Kayseri, Türkiye, 2017. 0

1. Demir, A.; Pamukçu, S.; Shrestha, R., “Simultaneous Removal of Pb, Cd and Zn from Heavily Contaminated Mine Tailing Soil Using Enhanced Electrochemical Process. 12th International Symposium on Electrokinetic Remediation, 2013-06-23, 2013-06-26, Boston, Amerika Birleşik Devletleri, 2013. 100

Uluslararası - Özet - Poster 0

1. Doğaroğlu, Z.; Demir Delil, A.; Köleli, N., Effect of Corn, Pea and Wheat Plants on Leaching and Uptake of Nickel in Soil-Plant System. INTERNATIONAL BLACK SEA CONGRESS ON ENVIRONMENTAL SCIENCES (IBCESS), 2016-08-31, 2016-09-03, Giresun, Türkiye, 2016. 0

Scientific_Meetings_001.pdf

Ulusal - Tam Metin - Sözlü 185

3. Köleli, N.; Atağ, G.; Kuşvuran, K.; Kantar, Ç.; Demir, A.; Seyhanlı, İ., ’Mersin-Fındıkpınarı Topraklarının Ağır Metal İçeriği. Mersin Sempozyumu, 2008-11-19, 2008-11-22, Mersin, Türkiye, 2008. 45

2. Köleli, N.; Demir, A., Göksu Deltası Tarım Topraklarında Ağır Metal Spesiasyonu (Türlendirmesi). Mersin Sempozyumu, 2008-11-19, 2008-11-22, Mersin, Türkiye, 2008. 100

1. Köleli, N.; Atağ, G.; Kuşvuran, K.; Kantar, Ç.; Demir, A.; Binzet, R.; Eke, M., ’Mersin-Fındıkpınarı’nda Metal Hiperakümülatörü Bitkilerin Araştırılması. Mersin Sempozyumu, 2008-11-19, 2008-11-22, Mersin, Türkiye, 2008. 40

Ulusal - Tam Metin - Poster 35

1. Köleli, N.; Eke, M.; Demir, A.; Röpke, D.; Doğan, B., ’Fitoekstraksiyon Sonrası Bitkilerin Değerlendirilmesi’’. Ulusal Katı Atık Yönetimi Kongresi , 2009-05-27, 2009-05-29, Eskişehir, Türkiye, 2009. 35

Ulusal - Özet - Sözlü 235

5. Demir, A.; Doğan, B.; Köleli, N., Multi Element ile Kirlenmiş Bir Toprakta Şelat ve Asit ile Yıkamanın Çimlenme Oranı, Mikroorganizma Sayısı ve Biyoyarayışlılığa Etkisi. XI. Ulusal Ekoloji ve Çevre Kongresi, 2013-10-01, 2013-10-04, SAmsun, Türkiye, 2013. 50

4. Demir, A.; Tuncel, Y.; Köleli, N., Şelat ve Asit ile Yıkanmış Topraklarda Yıkama Öncesi ve Sonrası Bakırın Türlendirmesi. XI. Ulusal Ekoloji ve Çevre Kongresi, 2013-10-01, 2013-10-04, Samsun, Türkiye, 2013. 50

3. Köleli, N.; Demir, A.; Alıcı, H.; Nikbay, Ç., Multi Element (Cd, Pb ve Zn) ile Kirlenmiş Bir Toprakta Ricinus cominus'un Bitkisel Ekstraktör (Fitoekstraktör) Olarak Değerlendirilmesi. Türkiye'de Çevre Kirlenmesi Öncelikleri Sempozyumu VII, 2012-11-22, 2012-11-23, Kocaeli, Türkiye, 2012. 42

2. Demir, A.; Köleli, N., Multi Element (Cd, Pb ve Zn) ile Kirlenmiş Bir Toprağın Yıkama Öncesi ve Sonrası Ardışık Ekstraksiyonu. Türkiye'de Çevre Kirlenmesi Öncelikleri Sempozyumu VII, 2012-11-22, 2012-11-23, Kocaeli, Türkiye, 2012. 50

1. Köleli, N.; Demir, A.; Eke, M.; Kayışoğlu, G., Topraktaki Kadmiyum Taşınımına Ahır Gübresinin Etkisi. IX. Ulusal Ekoloji ve Çevre Kongresi, 2009-10-07, 2009-10-10, Nevşehir, Türkiye, 2009. 42

Ulusal - Yürütücü 500

5. Şeker Endüstrisi Atıksuyunun Fenton ve Elektro-Fenton Yöntemleri İle Arıtımının Araştırılması, BAP, Proje No: 2018-1-TP2-2909, 11000 TL, Yürütücü, Devam ediyor... 100

4. Yalıncak Köyü (Hafik-Sivas) Eski İçme Suyu Kaynağındaki Arseniğin Elektrokimyasal Yöntemle Gideriminin Araştırılması, BAP, Proje No: 2018-2-AP2-3015, 13884 TL, Yürütücü, Devam ediyor... 100

3. Mezbaha Endüstrisi Atıksularının Fenton ve Elektro-Fenton Yöntemleri İle Arıtımının Araştırılması, BAP, Proje No: 2019-3-TP2-3697, 11149 TL, Yürütücü, Devam ediyor... 100

2. Endüstriyel Atık Rodyum Kaplama Banyolarından Rodyum Geri Kazanımı, TÜBİTAK, Proje No: 115Y806, 179 TL, Yürütücü, 2019,Tamamlandı. 100

1. Fitoekstraksiyon Sonrası Kanola (Brassica napus) ve Soya (Glycine max) Bitkilerinin Biyokütlesinden Toksik Metallerin Elektrokimyasal Yöntemle Giderimi ve Geri Kazanımı, BAP, Proje No: 2017-2-TP2-2579, 9000 TL, Yürütücü, 2017,Tamamlandı. 100

Ulusal - Araştırmacı 150

4. Multi Metalle (Cd, Pb ve Zn) Kirlenmiş Topraklarda Yağlı Tohumlu Bitkilerin Fitoremediasyon Kapasitesinin Araştırılması ve Elde Edilen Biyokütlenin Değerlendirilmesi, TÜBİTAK, Proje No: 115Y337, 270000 TL, Araştırmacı, 2017,Tamamlandı. 50

3. Topraktan Kurşun ve Kadmiyum Ekstraksiyonu ve Elektrokimyasal Gideriminin Sürekli Akımlı Bir Sistemde Arastırılması, BAP, Proje No: BAP – MÜH F ÇM (NK) 2009-2, 0 TL, Araştırmacı, 2013,Tamamlandı. 50

2. Topraktan Kadmiyum ve Kurşunun Elektrokimyasal Yolla Giderilmesi, BAP, Proje No: BAP – MÜH F ÇM (NK) 2006-1, 5000 TL, Araştırmacı, 2007,Tamamlandı. 50

1. Mersin Fındıkpınarı’ndaki Serpantin Kayaçlar Üzerinde Gelişen Topraklarda Yetişen ve Ağır Metal Biriktiren Bitkilerin Seçimi ve Tarımsal Alanlarda Kullanım Potansiyelinin Araştırılması, Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğü Araştırma Projesi, Proje No: 05320C01, 25000 TL, Araştırmacı, 2006,Tamamlandı. 0

Ulusal - Bursiyer 0

1. Yeraltı Sistemlerinde Krom Bileşiklerinin Biyokimyasal Döngüsü ve Krom ile Kirli Toprakların Biyoremediasyonu İçin Optimum Koşulların Belirlenmesi, TÜBİTAK, Proje No: 105Y272, 230000 TL, Bursiyer, 2009,Tamamlandı. 0

Yönetilen Yüksek Lisans Tezleri 1200

6. Selin Dönmez, DİRECT BLUE 199 BOYARMADDESİNİN SULU ÇÖZELTİDEN FENTON VE ELEKTRO-FENTON YÖNTEMLERİ İLE OKSİDASYONU VE GİDERİLMESİ, Fen Bilimleri Enstitüsü, Mersin Üniversitesi, Tamamlandı. 200

5. Ganiye Dilan Eryılmaz, Akdeniz Bölgesindeki (Adana, Hatay ve Mersin) İşletmeler Arasında Endüstriyel Simbiyoz İlişkilerinin Tespiti ve Web Tabanlı Bilgisayar Programı ile Atık Yönetim Ağı Oluşturulması, Diğer, Diğer, Devam ediyor. 200

4. Mustafa Kemal Erkılıç, Şeker Endüstrisi Atıksuyunun Fenton ve Elektro-Fenton Yöntemleri İle Arıtımının Araştırılması, Fen Bilimleri Enstitüsü, Mersin Üniversitesi, Devam ediyor. 200

3. Nazım Gören, Mezbaha Endüstrisi Atıksularının Fenton ve Elektro-Fenton Yöntemleri İle Arıtımının Araştırılması , Fen Bilimleri Enstitüsü, Mersin Üniversitesi, Devam ediyor. 200

2. Gizem Bahçeci, Fitoekstraksiyon Sonrası Kanola (Brassica napus) ve Soya (Glycine max) Bitkilerinin Biyokütlesinden Toksik Metallerin Elektrokimyasal Yöntemle Giderimi ve Geri Kazanımı, Fen Bilimleri Enstitüsü, Mersin Üniversitesi, 2017, Tamamlandı. 200

1. Aysun Kırbıyık, İNŞAAT SAHALARINDA ORTAYA ÇIKAN ATIKLARIN YÖNETİMİ VE MALİYET ANALİZİ: ANKARA(BİLKENT) VE MERSİN ŞEHİR HASTANELERİ ÖRNEĞİ, Fen Bilimleri Enstitüsü, Mersin Üniversitesi, 2017, Tamamlandı. 200

Uluslararası Dergi [Yıl, Adet] 55
1. PLOS ONE , [ 2017 : 1 ] . 5
2. CHEMISTRY AND ECOLOGY , [ 2018 : 1 ] . 5
3. DESALINATION AND WATER TREATMENT , [ 2018 : 1 ] . 5
4. DESALINATION AND WATER TREATMENT , [ 2019 : 1 ] . 5
5. ENVIRONMENTAL EARTH SCIENCES , [ 2016 : 1 ] . 5
6. ENVIRONMENTAL SCIENCE AND POLLUTION RESEARCH , [ 2019 : 1 ] . 5
7. INTERNATIONAL JOURNAL OF ENVIRONMENTAL RESEARCH , [ 2019 : 1 ] . 5
8. JOURNAL OF CONTAMINANT HYDROLOGY , [ 2019 : 1 ] . 5
9. SCIENCE OF THE TOTAL ENVIRONMENT , [ 2019 : 1 ] . 5
10. SEPERATION SCIENCE AND TECHNOLOGY , [ 2016 : 1 ] . 5
11. SOIL AND SEDIMENT CONTAMINATION AN INTERNATIONAL JOURNAL , [ 2017 : 1 ] . 5
Ulusal Dergi [Yıl, Adet] 1
1. ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK MİMARLIK FAKÜLTESİ DERGİSİ , [ 2018 : 1 ] . 1
Uluslararası
1. Lehigh University , 2012-04-01 - 2012-09-30, Bethlehem,PA, Amerika Birleşik Devletleri.
Uluslararası
1. University of Ljubljana Department of Agronomy Ljubljana, Slovenia , 2016-06-26 - 2016-07-23, Ljubljana, Slovenya.
Ulusal 1000
1. Mersin Üniversitesi, 2012-01-01, Mersin, Türkiye. 1000
1. Çevre Mühendisleri Odası , Üye No: 2850, Türkiye, 2015-10-05-Devam ediyor.
Dönem D.Kodu Ders Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm/Program T-U-K
Güz CM431 Bitirme Projesi I Mühendislik Fakültesi Çevre Mühendisliği 0-2-1
Güz CM201 Çevre Mühendisliğine Giriş Mühendislik Fakültesi Çevre Mühendisliği 2-0-2
Güz ÇM 329 Toprak Kirliliği ve Kontrolü Mühendislik Fakültesi Çevre Mühendisliği 2-0-2
Güz CM409 Çev. Modelleme Mühendislik Fakültesi Çevre Mühendisliği 1-3-3
Güz ÇEV 802 Uzmanlık Alan Dersi Fen Bilimleri Enstitüsü Çevre Mühendisliği Anabilim Da 4-0-0
Güz ÇEV 801 Uzmanlık Alan Dersi Fen Bilimleri Enstitüsü Çevre Mühendisliği Anabilim Da 4-0-0
Güz ÇEV 564 Kirlenmiş Toprakların Arıtım Y Fen Bilimleri Enstitüsü Çevre Mühendisliği Anabilim Da 3-0-3
Güz ÇEV 572 Çevre Mühendisliğinde Elektrok Fen Bilimleri Enstitüsü Çevre Mühendisliği Anabilim Da 3-0-3
Dönem D.Kodu Ders Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm/Program T-U-K
Bahar CM402 Katı Atıklar Mühendislik Fakültesi Çevre Mühendisliği 2-3-4
Bahar ÇM 104 Çevre Mühendisliğine Giriş Mühendislik Fakültesi Çevre Mühendisliği 2-0-2
Bahar MM230 Termodinamik Mühendislik Fakültesi Çevre Mühendisliği 2-0-2
Bahar ÇEV 801 Uzmanlık Alan Dersi Fen Bilimleri Enstitüsü Çevre Mühendisliği Anabilim Da 4-0-0
Bahar ÇEV 802 Uzmanlık Alan Dersi Fen Bilimleri Enstitüsü Çevre Mühendisliği Anabilim Da 4-0-0
Bahar ÇEV 572 Çevre Mühendisliğinde Elektrok Fen Bilimleri Enstitüsü Çevre Mühendisliği Anabilim Da 3-0-3
Bahar ÇEV 564 Kirlenmiş Toprakların Arıtım Y Fen Bilimleri Enstitüsü Çevre Mühendisliği Anabilim Da 3-0-3
Bahar SEM YL Seminer ( Yl ) Fen Bilimleri Enstitüsü Fen Bilimleri Enstitüsü 0-0-0
Güz CM201 Çevre Mühendisliğine Giriş Mühendislik Fakültesi Çevre Mühendisliği 2-0-2
Güz ÇM437 Toprak Kirliliği ve Kontrolü Mühendislik Fakültesi Çevre Mühendisliği 2-0-2
Güz CM409 Çev. Modelleme Mühendislik Fakültesi Çevre Mühendisliği 1-3-3
Güz ÇEV 572 Çevre Mühendisliğinde Elektrok Fen Bilimleri Enstitüsü Çevre Mühendisliği Anabilim Da 3-0-3
Güz ÇEV 801 Uzmanlık Alan Dersi Fen Bilimleri Enstitüsü Çevre Mühendisliği Anabilim Da 4-0-0
Güz ÇEV 802 Uzmanlık Alan Dersi Fen Bilimleri Enstitüsü Çevre Mühendisliği Anabilim Da 4-0-0
Güz ÇEV 564 Kirlenmiş Toprakların Arıtım Y Fen Bilimleri Enstitüsü Çevre Mühendisliği Anabilim Da 3-0-3
Dönem D.Kodu Ders Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm/Program T-U-K
Bahar CM438 Bitirme Projesi II Mühendislik Fakültesi Çevre Mühendisliği 0-2-1
Bahar ÇM 104 Çevre Mühendisliğine Giriş Mühendislik Fakültesi Çevre Mühendisliği 2-0-2
Bahar MM230 Termodinamik Mühendislik Fakültesi Çevre Mühendisliği 2-0-2
Bahar CM402 Katı Atıklar Mühendislik Fakültesi Çevre Mühendisliği 2-3-4
Bahar SEM YL Seminer ( Yl ) Fen Bilimleri Enstitüsü Fen Bilimleri Enstitüsü 0-0-0
Bahar ÇEV 802 Uzmanlık Alan Dersi Fen Bilimleri Enstitüsü Çevre Mühendisliği Anabilim Da 4-0-0
Bahar ÇEV 564 Kirlenmiş Toprakların Arıtım Y Fen Bilimleri Enstitüsü Çevre Mühendisliği Anabilim Da 3-0-3
Güz ÇM437 Toprak Kirliliği ve Kontrolü Mühendislik Fakültesi Çevre Mühendisliği 2-0-2
Güz CM201 Çevre Mühendisliğine Giriş Mühendislik Fakültesi Çevre Mühendisliği 2-0-2
Güz CM431 Bitirme Projesi I Mühendislik Fakültesi Çevre Mühendisliği 0-2-1
Güz CM409 Çev. Modelleme Mühendislik Fakültesi Çevre Mühendisliği 1-3-3
Güz ÇEV 572 Çevre Mühendisliğinde Elektrok Fen Bilimleri Enstitüsü Çevre Mühendisliği Anabilim Da 3-0-3
Güz SEM YL Seminer ( Yl ) Fen Bilimleri Enstitüsü Fen Bilimleri Enstitüsü 0-0-0
Güz ÇEV 802 Uzmanlık Alan Dersi Fen Bilimleri Enstitüsü Çevre Mühendisliği Anabilim Da 4-0-0
Yaz CM402 Katı Atıklar Mühendislik Fakültesi Çevre Mühendisliği 2-3-4
Dönem D.Kodu Ders Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm/Program T-U-K
Bahar CM438 Bitirme Projesi II Mühendislik Fakültesi Çevre Mühendisliği 0-2-1
Bahar ÇM342 Deniz Kirliliği Mühendislik Fakültesi Çevre Mühendisliği 2-0-2
Bahar CM402 Katı Atıklar Mühendislik Fakültesi Çevre Mühendisliği 2-3-4
Bahar ÇM442 Arıtma Çamurlarının İşlenmesi Mühendislik Fakültesi Çevre Mühendisliği 2-0-2
Bahar MM230 Termodinamik Mühendislik Fakültesi Çevre Mühendisliği 2-0-2
Bahar ÇEV 801 Uzmanlık Alan Dersi Fen Bilimleri Enstitüsü Çevre Mühendisliği Anabilim Da 4-0-0
Bahar SEM YL Seminer ( Yl ) Fen Bilimleri Enstitüsü Fen Bilimleri Enstitüsü 0-0-0
Bahar ÇEV 572 Çevre Mühendisliğinde Elektrok Fen Bilimleri Enstitüsü Çevre Mühendisliği Anabilim Da 3-0-3
Bahar ÇEV 802 Uzmanlık Alan Dersi Fen Bilimleri Enstitüsü Çevre Mühendisliği Anabilim Da 4-0-0
Güz CM409 Çev. Modelleme Mühendislik Fakültesi Çevre Mühendisliği 1-3-3
Güz CM431 Bitirme Projesi I Mühendislik Fakültesi Çevre Mühendisliği 0-2-1
Güz CM201 Çevre Mühendisliğine Giriş Mühendislik Fakültesi Çevre Mühendisliği 2-0-2
Güz ÇM439 Yeraltı Suları ve Kirliliği Mühendislik Fakültesi Çevre Mühendisliği 2-0-2
Güz ÇEV 801 Uzmanlık Alan Dersi Fen Bilimleri Enstitüsü Çevre Mühendisliği Anabilim Da 4-0-0
Güz SEM YL Seminer ( Yl ) Fen Bilimleri Enstitüsü Fen Bilimleri Enstitüsü 0-0-0
Güz ÇEV 572 Çevre Mühendisliğinde Elektrok Fen Bilimleri Enstitüsü Çevre Mühendisliği Anabilim Da 3-0-3
Güz ÇEV 802 Uzmanlık Alan Dersi Fen Bilimleri Enstitüsü Çevre Mühendisliği Anabilim Da 4-0-0
Dönem D.Kodu Ders Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm/Program T-U-K
Bahar MM230 Termodinamik Mühendislik Fakültesi Çevre Mühendisliği 2-0-2
Bahar ÇM442 Arıtma Çamurlarının İşlenmesi Mühendislik Fakültesi Çevre Mühendisliği 2-0-2
Bahar CM438 Bitirme Projesi II Mühendislik Fakültesi Çevre Mühendisliği 0-2-1
Bahar CM402 Katı Atıklar Mühendislik Fakültesi Çevre Mühendisliği 2-3-3
Bahar SEM YL Seminer ( Yl ) Fen Bilimleri Enstitüsü Fen Bilimleri Enstitüsü 0-0-0
Bahar ÇEV 572 Çevre Mühendisliğinde Elektrok Fen Bilimleri Enstitüsü Çevre Mühendisliği Anabilim Da 3-0-3
Bahar ÇEV 801 Uzmanlık Alan Dersi Fen Bilimleri Enstitüsü Çevre Mühendisliği Anabilim Da 4-0-0
Bahar ÇEV 802 Uzmanlık Alan Dersi Fen Bilimleri Enstitüsü Çevre Mühendisliği Anabilim Da 4-0-0
Güz CM201 Çevre Mühendisliğine Giriş Mühendislik Fakültesi Çevre Mühendisliği 2-0-2
Güz CM431 Bitirme Projesi I Mühendislik Fakültesi Çevre Mühendisliği 0-2-1
Güz CM409 Çev. Modelleme Mühendislik Fakültesi Çevre Mühendisliği 1-3-2
Güz ÇM439 Yeraltı Suları ve Kirliliği Mühendislik Fakültesi Çevre Mühendisliği 2-0-2
Güz ÇEV 801 Uzmanlık Alan Dersi Fen Bilimleri Enstitüsü Çevre Mühendisliği Anabilim Da 4-0-0
Güz ÇEV 572 Çevre Mühendisliğinde Elektrok Fen Bilimleri Enstitüsü Çevre Mühendisliği Anabilim Da 3-0-3
Güz SEM YL Seminer ( Yl ) Fen Bilimleri Enstitüsü Fen Bilimleri Enstitüsü 0-0-0
Dönem D.Kodu Ders Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm/Program T-U-K
Bahar CM402 Katı Atıklar Mühendislik Fakültesi Çevre Mühendisliği 2-3-3
Bahar MM230 Termodinamik Mühendislik Fakültesi Çevre Mühendisliği 2-0-2
Bahar CM438 Bitirme Projesi II Mühendislik Fakültesi Çevre Mühendisliği 0-2-1
Bahar ÇM442 Arıtma Çamurlarının İşlenmesi Mühendislik Fakültesi Çevre Mühendisliği 2-0-2
Bahar ÇEV 802 Uzmanlık Alan Dersi Fen Bilimleri Enstitüsü Çevre Mühendisliği Anabilim Da 4-0-0
Bahar ÇEV 801 Uzmanlık Alan Dersi Fen Bilimleri Enstitüsü Çevre Mühendisliği Anabilim Da 4-0-0
Bahar SEM YL Seminer ( Yl ) Fen Bilimleri Enstitüsü Fen Bilimleri Enstitüsü 0-0-0
Bahar ÇEV 572 Çevre Mühendisliğinde Elektrok Fen Bilimleri Enstitüsü Çevre Mühendisliği Anabilim Da 3-0-3
Güz CM431 Bitirme Projesi I Mühendislik Fakültesi Çevre Mühendisliği 0-2-1
Güz ÇM439 Yeraltı Suları ve Kirliliği Mühendislik Fakültesi Çevre Mühendisliği 2-0-2
Güz CM409 Çev. Modelleme Mühendislik Fakültesi Çevre Mühendisliği 1-3-2
Güz CM201 Çevre Mühendisliğine Giriş Mühendislik Fakültesi Çevre Mühendisliği 2-0-2
Güz ÇEV-572 Çevre Mühendisliğinde Elektrok Fen Bilimleri Enstitüsü Çevre Mühendisliği 3-0-3
Dönem D.Kodu Ders Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm/Program T-U-K
Bahar CM438 Bitirme Projesi II Mühendislik Fakültesi Çevre Mühendisliği 0-2-1
Bahar ÇM442 Arıtma Çamurlarının İşlenmesi Mühendislik Fakültesi Çevre Mühendisliği 2-0-2
Bahar MM230 Termodinamik Mühendislik Fakültesi Çevre Mühendisliği 2-0-2
Bahar CM402 Katı Atıklar Mühendislik Fakültesi Çevre Mühendisliği 2-3-3
Bahar ÇEV-572 Çevre Mühendisliğinde Elektrok Fen Bilimleri Enstitüsü Çevre Mühendisliği 3-0-3
Güz CM431 Bitirme Projesi I Mühendislik Fakültesi Çevre Mühendisliği 0-2-1
Güz CM201 Çevre Mühendisliğine Giriş Mühendislik Fakültesi Çevre Mühendisliği 2-0-2
Güz CM409 Çev. Modelleme Mühendislik Fakültesi Çevre Mühendisliği 1-3-2
Dönem D.Kodu Ders Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm/Program T-U-K
Bahar CM438 Bitirme Projesi II Mühendislik Fakültesi Çevre Mühendisliği 0-2-1
FAALİYET TÜRÜ DETAYI
Proje TÜBİTAK 1001, 1003, 3501, 1505, COST, Uluslararası İkili İşbirliği Programları
TÜBİTAK 1005, 3001
TÜBİTAK 1002
H2020 Projesi
Diğer uluslararası özel veya resmi kurum ve kuruluşlar tarafından desteklenmiş ve destek süresi dokuz aydan az olmayan Ar-Ge niteliğini haiz proje
Diğer ulusal kamu veya özel kurum ve kuruluşlar tarafından desteklenmiş ve destek süresi 9 aydan az olmayan Ar-Ge niteliğini haiz proje
Araştırma Yurtdışı Araştırma
Yurtiçi Araştırma
Yayın SCI, SCI-Exp, SSCI ve AHCI kapsamındaki dergilerde yayımlanmış araştırma makalesi
SCI, SCI-Exp, SSCI ve AHCI kapsamındaki dergilerde yayınlanmış derleme veya kısa makale(editöre mektup, yorum, vaka takdimi, teknik not, araştırma notu, özet ve kitap kritiği)
Alan endexleri (ÜAK tarafından tanımlanan alanlar için) kapsamındaki dergilerde yayınlanmış araştırma makalesi
Alan endexleri (ÜAK tarafından tanımlanan alanlar için) kapsamındaki dergilerde yayınlanmış derleme veya kısa makale(editöre mektup, yorum, vaka takdimi, teknik not, araştırma notu, özet ve kitap kritiği)
Diğer uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan araştırma makalesi
ULAKBİM TR dizin tarafından taranan ulusal hakemli dergilerde yayınlanmış makale
SCI, SCI-Exp, SSCI ve AHCI kapsamındaki dergilerde editörlük ve editör kurulu üyeliği
Alan endexleri (ÜAK tarafından tanımlanan alanlar için) kapsamındaki dergilerde editörlük veya editör kurulu üyeliği
Diğer uluslararası hakemli dergilerde editörlük ve editör kurulu üyeliği
ULAKBİM TR dizin tarafından taranan ulusal hakemli dergilerde editörlük ve editör kurulu üyeliği
Tanınmış uluslararası yayınevleri tarafından yayınlanmış özgün bilimsel kitap
Tanınmış uluslararası yayınevleri tarafından yayınlanmış özgün bilimsel kitap editörlüğü
Tanınmış uluslararası yayınevleri tarafından yayınlanmış özgün bilimsel kitaplarda bölüm yazarlığı (Aynı kitapta en çok 2 bölüm değerlendirmeye alınır.)
Tanınmış ulusal yayınevleri tarafından yayınlanmış özgün bilimsel kitap
Tanınmış ulusal yayınevleri tarafından yayımlanmış özgün bilimsel kitaplarda bölüm yazarlığı (Aynı kitapta en çok 2 bölüm değerlendirmeye alınır.)
Uluslararası boyutta performansa dayalı yayımlanmış kişisel ses ve/veya görüntü kaydı
Uluslararası boyutta performansa dayalı yayımlanmış karma ses ve/veya görüntü kaydı
Ulusal boyutta performansa dayalı yayımlanmış kişisel ses ve/veya görüntü kaydı
Tasarım Endüstriyel, çevresel (bina, peyzaj ve iç mekan) veya grafiksel tasarım; sahne, moda(kumaş, aksesuar veya giysi tasarımı) veya çalgı tasarımı
Sergi Özgün yurtdışı bireysel etkinlik (sergi, bienal, trienal, gösteri, dinleti, festival ve gösterim)
Özgün yurtiçi bireysel etkinlik (sergi, bienal, trienal, gösteri, dinleti, festival ve gösterim)
Özgün yurtdışı grup/karma/toplu etkinlik (sergi, bienal, trienal, gösteri, dinleti, festival ve gösterim)
Özgün yurtiçi grup/karma/toplu etkinlik (sergi, bienal, trienal, gösteri, dinleti, festival ve gösterim)
Patent Uluslararası patent
Ulusal patent
Atıf SCI, SCI-Exp, SSCI ve AHCI kapsamındaki dergilerde yayınlanmış makalelerde atıf
Alan endeksleri(varsa) kapsamındaki dergilerde yayınlanmış makalelerde atıf
Diğer uluslararası hakemli dergilerde yayınlanmış makalelerde atıf
ULAKBİM tarafından taranan ulusal hakemli dergilerde yayınlanmış makalelerde atıf
Tanınmış uluslararası yayınevleri tarafından yayınlanmış özgün bilimsel kitapta atıf
Tanınmış ulusal yayınevleri tarafından yayınlanmış özgün bilimsel kitapta atıf
Güzel sanatlardaki eserlerin uluslararası kaynak veya yayın organlarında yer alması veya gösterime ya da dinletime girmesi
Güzel sanatlardaki eserlerin ulusal kaynak veya yayın organlarında yer alması veya gösterime ya da dinletime girmesi
Tebliğ Hakemli uluslararası bilimsel konferansta, sempozyumda veya kongrede sözlü olarak sunulan ve bunların kitabında yayınlanan tam bildiri
Ödül YÖK Yılın Doktora Tezi Ödülü
TÜBİTAK bilim ödülü
TÜBA Akademi Ödülü
TÜBİTAK TWAS veya Teşvik ödülü
TÜBİTAK Ufuk 2020 Programı eşik üstü ödülü
Yurtdışı kurum veya kuruluşlardan alınan bilim ödülü (Sürekli olarak verilen daha önce en az 5 kez verilmiş, ilgili kurum ve kuruluşun internet sayfasından duyurulan ve akademik ağırlıklı bir değerlendirme jürisi veya seçici kurulu olan)(Aynı çalışma veya
Yurtiçi kurum veya kuruluşlardan alınan bilim ödülü (Sürekli olarak verilen daha önce en az 5 kez verilmiş, ilgili kurum ve kuruluşun internet sayfasından duyurulan ve akademik ağırlıklı bir değerlendirme jürisi veya seçici kurulu olan)(Aynı çalışma veya
Uluslararası jurili sürekli düzenlenen güzel sanatlar etkinliklerinde veya yarışmalarda eserlere verilen uluslararası derece ödülü (mansiyon hariç)(Aynı çalışma veya eser nedeni ile alınan farklı ödüller için en fazla bir defa puanlama yapılır.)
Ulusal jurili sürekli düzenlenen güzel sanatlar etkinliklerinde veya yarışmalarda eserlere verilen uluslararası derece ödülü (mansiyon hariç)(Aynı çalışma veya eser nedeni ile alınan farklı ödüller için en fazla bir defa puanlama yapılır.)
Mevzuatı çerçevesinde, ilgili kuruluşlar (bakanlıklar, yerel yönetimler, meslek odaları, uluslararası kuruluşlar) tarafından sürekli düzenlenen planlama, mimarlık ve kentsel tasarım, peyzaj tasarımı, iç mimari tasarım, endüstri ürünleri tasarımı ve mimarl