Arş.Gör. AYDIN ALPTEKİN
Birim
:
Fen Bilimleri Enstitüsü / Jeoloji Mühendisliği ( Yüksek Lisans )
İŞ Adresi
: Mersin Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Jeoloji Mühendisliği Bölümü Çiftlikköy Kampüsü 33343 Yenişehir/ Mersin
Telefon
:
+90-324 -361 00 01 /17322
Dahili
:
17322
Faks
:
+90-324-361 00 73
E-MAIL
:
aydinalptekin@mersin.edu.tr
OLUŞTURMA
:
2015-05-28 11:50:05
DÜZENLEME
:
2019-11-30 10:35:35
PUAN
:
3662
YABANCI DİL
:
İngilizce, C, YDS, 78.75


Derece Bölüm Üniversite/Kurum Yıl
LİSE FEN BİLİMLERİ YUSUF KALKAVAN ANADOLU LİSESİ 2004
LİSANS JEOLOJİ MÜHENDİSLİĞİ ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 2011
YÜKSEK LİSANS JEOLOJİ MÜHENDİSLİĞİ MERSİN ÜNİVERSİTESİ 2016
Yüksek Lisans Tezi

1. Mersin ili merkez yerleşim alanındaki kohezyonlu zeminlerin indeks ve konsolidasyon özelliklerinin belirlenmesi Danışman: Dr. Hidayet Tağa, Mersin Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Jeoloji Mühendisliği Anabilim Dalı, Mersin, Türkiye, 2016.

Görev Ünvanı Üniversite/Kurum Yıl
ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ MERSİN ÜNİVERSİTESİ 2013-11-28 - Devam ediyor
Uluslararası - SCI, SCI-Expanded, SSCI ve AHCI kategorisine giren 1000
2019
1. ALPTEKİN, A.; TAĞA, H. Prediction of Compression and Swelling Index Parameters of Quaternary Sediments from Index Tests at Mersin District. OPEN GEOSCİENCES, 2019, 11, 482-491. 1000 + 0
https://doi.org/10.1515/geo-2019-0038

Publications_001.pdf

Uluslararası - Alan endexleri 175
2020
2. ÇELİK, M.; ALPTEKİN, A.; BÜNYAN ÜNEL, F.; KUŞAK, L.; Kanun, E. The effect of different flight heights on generated digital products: Dsm and Orthophoto. MERSİN PHOTOGRAMMETRY JOURNAL, 2020, 2, 1-9. 80 + 0
2019
1. ALPTEKİN, A.; ÇELİK, M.; DOĞAN, Y.; YAKAR, M. Mapping of a rockfall site with an unmanned aerial vehicle. MERSİN PHOTOGRAMMETRY JOURNAL, 2019, 1, 12-16. 95 + 0
Ulusal - Alan endexleri 340
2020
4. BÜNYAN ÜNEL, F.; KUŞAK, L.; ÇELİK, M.; ALPTEKİN, A.; YAKAR, M. Kıyı Çizgisinin Belirlenerek Mülkiyet Durumunun İncelenmesi. TÜRKİYE ARAZİ YÖNETİMİ DERGİSİ, 2020, 2, 33-40. 60 + 0
2019
3. ALPTEKİN, A.; FİDAN, Ş.; KARABACAK, A.; ÇELİK, M.; YAKAR, M. Üçayak Örenyeri’nin yersel lazer tarayıcı kullanılarak modellenmesi. TÜRKİYE LİDAR DERGİSİ, 2019, 1, 16-20. 90 + 0
2. ALPTEKİN, A.; ÇELİK, M.; YAKAR, M. Anıtmezarın yersel lazer tarayıcı kullanarak 3B modellenmesi. TÜRKİYE LİDAR DERGİSİ, 2019, 1, 1-4. 100 + 0
1. ALPTEKİN, A.; ÇELİK, M.; KUŞAK, L.; BÜNYAN ÜNEL, F.; YAKAR, M. ANAFİ PARROT’UN HEYELAN BÖLGESİ HARİTALANDIRILMASINDA KULLANIMI. TÜRKİYE İNSANSIZ HAVA ARAÇLARI DERGİSİ, 2019, 1, 33-37. 90 + 0
Uluslararası - Tam Metin - Sözlü 1520

8. ALPTEKİN, A.; ÇELİK, M.; YAKAR, M., MODELLING OF A SEA CLIFF WITH TERRESTRIAL LASER SCANNING. International Symposium on Applied Geoinformatics, 2019-11-07, 2019-11-09, İstanbul, Türkiye, . 200

7. ALPTEKİN, A.; ÇELİK, M.; KUŞAK, L.; BÜNYAN ÜNEL, F.; YAKAR, M., AVAILABILITY OF ANAFI PARROT IN DISASTER SITE MODELLING. Cilicia International Symposium on Engineering and Technology, 2019-10-10, 2019-10-12, Mersin, Türkiye, . 180

6. KUŞAK, L.; BÜNYAN ÜNEL, F.; ALPTEKİN, A.; ÇELİK, M.; YAKAR, M., MODELLING OF A LANDSLIDE SITE WITH SATELLITE AND UAV. Cilicia International Symposium on Engineering and Technology, 2019-10-10, 2019-10-12, Mersin, Türkiye, . 140

5. BÜNYAN ÜNEL, F.; KUŞAK, L.; ÇELİK, M.; ALPTEKİN, A.; YAKAR, M., COMPARING SHORELINES OF AYDINLAR POND WITH PHOTOGRAMMERIC ANDREMOTE SENSING METHODS. Cilicia International Symposium on Engineering and Technology, 2019-10-10, 2019-10-12, Mersin, Türkiye, . 120

4. ÇELİK, M.; ALPTEKİN, A.; BÜNYAN ÜNEL, F.; KUŞAK, L.; YAKAR, M., EFFECT OF FLIGHT HEIGHT ON DEM AND ORTHOPHOTO. Cilicia International Symposium on Engineering and Technology, 2019-10-10, 2019-10-12, Mersin, Türkiye, . 160

3. ALPTEKİN, A.; ÇELİK, M.; DOĞAN, Y.; YAKAR, M., A PRE-FEASİBİLİTY STUDY FOR 3D MODELLİNG OF THE AREA AFFECTED FROM ROCKFALL. 2. International Mersin Symposium, 2019-05-23, 2019-05-25, Mersin, Türkiye, . 190

2. ÇELİK, M.; ALPTEKİN, A.; YAKAR, M., MODELLİNG OF THE MAUSOLEUM İN KANLIDİVANE RUİNS WİTH TERRESTRİAL LASER SCANNER. 2. International Mersin Symposium, 2019-05-23, 2019-05-25, Mersin, Türkiye, . 200

1. ALPTEKİN, A.; YAKAR, M., INVESTIGATION OF GROUTING APPLICATIONS IN TARSUSPAMUKLUK DAM. 2. International Mersin Symposium, 2019-05-23, 2019-05-25, Mersin, Türkiye, . 200

Uluslararası - Özet - Sözlü 200

2. ALPTEKİN, A.; BAĞCI, Z., Engineering Properties of Caliche. 9th International Symposium on Eastern Mediterranean Geology, 2018-05-07, 2018-05-11, Antalya, Türkiye, 2018. 100

http://www.isemg2018.org/

1. ALPTEKİN, A.; TAĞA, H., Assessments of Consolidation Test Parameters and Index Properties of Mersin Settlement Area Soils. 3. World Multidisciplinary Earth Sciences Symposium, 2017-09-11, 2017-09-15, Prague, Çek Cumhuriyeti, . 100

Uluslararası - Özet - Poster 32

1. Akbulut, C.; Güler, C.; Camuzcuoğlu, M.; Alptekin, A., Tarsus Ovası’nın (Mersin-Adana) Sıvılaşma Potansiyelinin Belirlenmesi. 8. Uluslararası Katılımlı Doğu Akdeniz Jeolojisi Sempozyumu, 2014-10-13, 2014-10-17, Muğla, Türkiye, 2014. 32

Ulusal - Tam Metin - Sözlü 100

1. ALPTEKİN, A.; TAĞA, H., Mersin Limanı’ ndaki Zeminlerin İndeks ve Konsolidasyon Özelliklerinin Değerlendirilmesi. Ulusal Mühendislik Jeolojisi ve Jeoteknik Sempozyumu 2017, 2017-10-12, 2017-10-13, Adana, Türkiye, 2017. 100

http://muhjeoder.org.tr/sempozyum/Index.php/muhjeo/muhjeo2017

Ulusal - Özet - Sözlü 45

1. Alptekin, A.; Akbulut, C.; Tağa, H.; Güler, C.; Yücel, N., MERSİN KÖRFEZİ GÜNCEL DENİZ SEDİMANLARININ İNDEKS VE FİZİKOKİMYASAL ÖZELLİKLERİ. 69. Türkiye Jeoloji Kurultayı, 2016-04-11, 2016-04-15, Ankara, Türkiye, 2016. 45

Ulusal - Yürütücü 200

2. FOTOGRAMETRİDE STEREO MODEL İLE 3B NOKTA BULUTU VERİLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI, BAP, Proje No: 2019-3-AP4-3656, 35000 TL, Yürütücü, Devam ediyor... 100

1. YEŞİL KAMPÜS PROJESİ KAPSAMINDA MERSİN ÜNİVERSİTESİ ÇİFTLİKKÖY KAMPÜSÜNÜN MEVCUT ALTYAPI HARİTALARININ ÜRETİLMESİ, BAP, Proje No: 2020-1-AP5-4071, 370284 TL, Yürütücü, Devam ediyor... 100

Ulusal - Araştırmacı 50

1. Mersin ili kentsel yerleşim alanının kuzeyinde yer alan kohezyonlu zeminlerin indeks ve jeomekanik özelliklerinin belirlenmesi, BAP, Proje No: 2015-TP2-1178, 7000 TL, Araştırmacı, 2016,Tamamlandı. 50

1. Mühendislik Jeolojisi Derneği , Üye No: ...., Türkiye, 2016-11-01-Devam ediyor.
2. Jeoloji Mühendisleri Odası , Üye No: 16119, Türkiye, 2012-01-01-Devam ediyor.
FAALİYET TÜRÜ DETAYI
Proje TÜBİTAK 1001, 1003, 3501, 1505, COST, Uluslararası İkili İşbirliği Programları
TÜBİTAK 1005, 3001
TÜBİTAK 1002
H2020 Projesi
Diğer uluslararası özel veya resmi kurum ve kuruluşlar tarafından desteklenmiş ve destek süresi dokuz aydan az olmayan Ar-Ge niteliğini haiz proje
Diğer ulusal kamu veya özel kurum ve kuruluşlar tarafından desteklenmiş ve destek süresi 9 aydan az olmayan Ar-Ge niteliğini haiz proje
Araştırma Yurtdışı Araştırma
Yurtiçi Araştırma
Yayın SCI, SCI-Exp, SSCI ve AHCI kapsamındaki dergilerde yayımlanmış araştırma makalesi
SCI, SCI-Exp, SSCI ve AHCI kapsamındaki dergilerde yayınlanmış derleme veya kısa makale(editöre mektup, yorum, vaka takdimi, teknik not, araştırma notu, özet ve kitap kritiği)
Alan endexleri (ÜAK tarafından tanımlanan alanlar için) kapsamındaki dergilerde yayınlanmış araştırma makalesi
Detay
Bünyan ünel, F.; Kuşak, L.; çelik, M.; Alptekin, A.; Yakar, M. Kıyı Çizgisinin Belirlenerek Mülkiyet Durumunun İncelenmesi. TÜRKİYE ARAZİ YÖNETİMİ DERGİSİ, 2020, 2, 33-40.
çelik, M.; Alptekin, A.; Bünyan ünel, F.; Kuşak, L.; Kanun, E. The effect of different flight heights on generated digital products: Dsm and Orthophoto. MERSİN PHOTOGRAMMETRY JOURNAL, 2020, 2, 1-9.
Alan endexleri (ÜAK tarafından tanımlanan alanlar için) kapsamındaki dergilerde yayınlanmış derleme veya kısa makale(editöre mektup, yorum, vaka takdimi, teknik not, araştırma notu, özet ve kitap kritiği)
Diğer uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan araştırma makalesi
ULAKBİM TR dizin tarafından taranan ulusal hakemli dergilerde yayınlanmış makale
SCI, SCI-Exp, SSCI ve AHCI kapsamındaki dergilerde editörlük ve editör kurulu üyeliği
Alan endexleri (ÜAK tarafından tanımlanan alanlar için) kapsamındaki dergilerde editörlük veya editör kurulu üyeliği
Diğer uluslararası hakemli dergilerde editörlük ve editör kurulu üyeliği
ULAKBİM TR dizin tarafından taranan ulusal hakemli dergilerde editörlük ve editör kurulu üyeliği
Tanınmış uluslararası yayınevleri tarafından yayınlanmış özgün bilimsel kitap
Tanınmış uluslararası yayınevleri tarafından yayınlanmış özgün bilimsel kitap editörlüğü
Tanınmış uluslararası yayınevleri tarafından yayınlanmış özgün bilimsel kitaplarda bölüm yazarlığı (Aynı kitapta en çok 2 bölüm değerlendirmeye alınır.)
Tanınmış ulusal yayınevleri tarafından yayınlanmış özgün bilimsel kitap
Tanınmış ulusal yayınevleri tarafından yayımlanmış özgün bilimsel kitaplarda bölüm yazarlığı (Aynı kitapta en çok 2 bölüm değerlendirmeye alınır.)
Uluslararası boyutta performansa dayalı yayımlanmış kişisel ses ve/veya görüntü kaydı
Uluslararası boyutta performansa dayalı yayımlanmış karma ses ve/veya görüntü kaydı
Ulusal boyutta performansa dayalı yayımlanmış kişisel ses ve/veya görüntü kaydı
Tasarım Endüstriyel, çevresel (bina, peyzaj ve iç mekan) veya grafiksel tasarım; sahne, moda(kumaş, aksesuar veya giysi tasarımı) veya çalgı tasarımı
Sergi Özgün yurtdışı bireysel etkinlik (sergi, bienal, trienal, gösteri, dinleti, festival ve gösterim)
Özgün yurtiçi bireysel etkinlik (sergi, bienal, trienal, gösteri, dinleti, festival ve gösterim)
Özgün yurtdışı grup/karma/toplu etkinlik (sergi, bienal, trienal, gösteri, dinleti, festival ve gösterim)
Özgün yurtiçi grup/karma/toplu etkinlik (sergi, bienal, trienal, gösteri, dinleti, festival ve gösterim)
Patent Uluslararası patent
Ulusal patent
Atıf SCI, SCI-Exp, SSCI ve AHCI kapsamındaki dergilerde yayınlanmış makalelerde atıf
Alan endeksleri(varsa) kapsamındaki dergilerde yayınlanmış makalelerde atıf
Diğer uluslararası hakemli dergilerde yayınlanmış makalelerde atıf
ULAKBİM tarafından taranan ulusal hakemli dergilerde yayınlanmış makalelerde atıf
Tanınmış uluslararası yayınevleri tarafından yayınlanmış özgün bilimsel kitapta atıf
Tanınmış ulusal yayınevleri tarafından yayınlanmış özgün bilimsel kitapta atıf
Güzel sanatlardaki eserlerin uluslararası kaynak veya yayın organlarında yer alması veya gösterime ya da dinletime girmesi
Güzel sanatlardaki eserlerin ulusal kaynak veya yayın organlarında yer alması veya gösterime ya da dinletime girmesi
Tebliğ Hakemli uluslararası bilimsel konferansta, sempozyumda veya kongrede sözlü olarak sunulan ve bunların kitabında yayınlanan tam bildiri
Ödül YÖK Yılın Doktora Tezi Ödülü
TÜBİTAK bilim ödülü
TÜBA Akademi Ödülü
TÜBİTAK TWAS veya Teşvik ödülü
TÜBİTAK Ufuk 2020 Programı eşik üstü ödülü
Yurtdışı kurum veya kuruluşlardan alınan bilim ödülü (Sürekli olarak verilen daha önce en az 5 kez verilmiş, ilgili kurum ve kuruluşun internet sayfasından duyurulan ve akademik ağırlıklı bir değerlendirme jürisi veya seçici kurulu olan)(Aynı çalışma veya
Yurtiçi kurum veya kuruluşlardan alınan bilim ödülü (Sürekli olarak verilen daha önce en az 5 kez verilmiş, ilgili kurum ve kuruluşun internet sayfasından duyurulan ve akademik ağırlıklı bir değerlendirme jürisi veya seçici kurulu olan)(Aynı çalışma veya
Uluslararası jurili sürekli düzenlenen güzel sanatlar etkinliklerinde veya yarışmalarda eserlere verilen uluslararası derece ödülü (mansiyon hariç)(Aynı çalışma veya eser nedeni ile alınan farklı ödüller için en fazla bir defa puanlama yapılır.)
Ulusal jurili sürekli düzenlenen güzel sanatlar etkinliklerinde veya yarışmalarda eserlere verilen uluslararası derece ödülü (mansiyon hariç)(Aynı çalışma veya eser nedeni ile alınan farklı ödüller için en fazla bir defa puanlama yapılır.)
Mevzuatı çerçevesinde, ilgili kuruluşlar (bakanlıklar, yerel yönetimler, meslek odaları, uluslararası kuruluşlar) tarafından sürekli düzenlenen planlama, mimarlık ve kentsel tasarım, peyzaj tasarımı, iç mimari tasarım, endüstri ürünleri tasarımı ve mimarl