Doç.Dr. Ayşegül Avşar Tuncay

Birim
:
Eğitim Fakültesi / Zihin Engelliler Eğitimi Anabilim Dalı
İŞ Adresi
: Mersin Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Özel Eğitim Bölümü, Zihin Engelliler Eğitimi, 33343, Çiftlikköy/ Mersin
Telefon
:
+90-324-3610001
Dahili
:
11226
E-MAIL
:
aysegulaat@mersin.edu.tr
DİĞER E-MAIL
:
aysegulavsartuncay@gmail.com
OLUŞTURMA
:
2018-02-02 22:44:22
DÜZENLEME
:
2023-01-23 15:20:06
PUAN
:
17816
YABANCI DİL
:
İngilizce, C, YÖKDİL, 73,75
Researcher ID


Derece Bölüm Üniversite/Kurum Yıl
LİSANS SINIF ÖĞRETMENLİĞİ ABD HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ 2006
YÜKSEK LİSANS EĞİTİM BİLİMLERİ ABD KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ 2010
DOKTORA İLKÖĞRETİM ABD HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ 2017
Doktora Tezi

1. İlkokul Birinci Sınıf Öğrencilerine Yönelik Bir Kelime Tanıma Envanteri Tasarım ve Geliştirme Çalışması Danışman: Dr. Hakan Dedeoğlu, Hacettepe Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, İlköğretim Anabilim Dalı, Ankara, Türkiye, .

Yüksek Lisans Tezi

1. İlköğretim Birinci Kademedeki Sınıf Öğretmenlerinin Rehberlik Hizmetlerindeki Yeterlilikleri Gerçekleştirme Düzeylerinin Değerlendirilmesi Danışman: Dr. Hasan Güner Berkant, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Eğitim Bilimleri Anabilim Dalı, Kahramanmaraş, Türkiye, .

Görev Ünvanı Üniversite/Kurum Yıl
ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ 2008-12-21 - 2010-09-09
ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ 2011-09-11 - 2017-12-21
DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ MERSİN ÜNİVERSİTESİ 2018-11-06 - Devam ediyor
Görev Ünvanı Görev Kurum/Diğer Yıl
MERKEZ MÜDÜRÜ ÖĞRENCİ GELİŞİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ 2022-01-28 - 2025-01-28
MERKEZ YÖNETİM KURULU ÜYESİ ÖĞRENCİ GELİŞİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ 2022-01-28 - 2025-01-28
ANABİLİM DALI BAŞKANI EĞİTİM FAKÜLTESİ 2022-01-10 - 2025-01-10
ENSTİTÜ KURULU ÜYESİ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ 2021-12-22 - 2024-12-22
ENSTİTÜ MÜDÜR YARDIMCISI EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ 2021-12-22 - 2024-12-22
ENSTİTÜ YÖNETİM KURULU ÜYESİ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ 2021-12-22 - 2024-12-22
BÖLÜM BAŞKANI EĞİTİM FAKÜLTESİ 2021-12-13 - 2024-12-13
FAKÜLTE KURULU ÜYESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ 2018-12-11 - 2021-12-11
Uluslararası - SCI, SCI-Expanded, SSCI ve AHCI kategorisine giren 6550
2022
7. İZGİ ONBAŞILI, Ü.; AVŞAR TUNCAY, A.; SEZGİNSOY ŞEKER, B.; KIRAY, S. An Examination of Pre-Service Teacher's Experiences in Creating a Scientific Digital Story in the Context of Their Self Confidence in Technological Pedagogical Content Knowledge. JOURNAL OF BALTİC SCİENCE EDUCATİON, 2022, 21, 207-223. 850 + 0
10.33225/jbse/22.21.207

6. KIZILASLAN, A.; AVŞAR TUNCAY, A. A study of perceptions as expressed through metaphors: what do preschool teachers think about their inclusive students?. EUROPEAN JOURNAL OF SPECİAL NEEDS EDUCATİON, 2022, , -. 1000 + 0
10.1080/08856257.2022.2037824

5. AVŞAR TUNCAY, A.; KIZILASLAN, A. Pre-service teachers sentiments, attitudes and concerns about inclusive education in Turkey. EUROPEAN JOURNAL OF SPECİAL NEEDS EDUCATİON, 2022, 37, 309-322. 1000 + 0
10.1080/08856257.2021.1873524

2020
4. Baş, O.; Avşar Tuncay, A.; Şahin, A.; Gök, B. An Investigation Into Attention Deficit Hyperactivity Disorder-Diagnosed Elementary Students’ Cursive Handwriting Skills. EĞİTİM VE BİLİM, 2020, 45, 393-410. 850 + 0
http://dx.doi.org/10.15390/EB.2019.8161

Publications_008.pdf

3. BAŞ, Ö.; AVŞAR TUNCAY, A.; ŞAHİN, A.; GÖK, B. An Investigation Into Attention Deficit Hyperactivity Disorder-Diagnosed Elementary Students’ Cursive Handwriting Skills. TED EĞİTİM VE BİLİM, 2020, 45, 393-410. 850 + 0
10.15390/EB.2019.8161

2015
2. Baş, O.; Avşar Tuncay, A.; Şahin, A. Asya Avrupa Kökenli Masalların İlköğretimde Yapısal Bir Metinlerarasılık Perspektifinde Kullanılması. TÜRK DÜNYASI SOSYAL BİLİMLER DERGİSİ, 2015, 73, 39-62. 1000 + 0
Publications_001.pdf

1. BAŞ, Ö.; AVŞAR TUNCAY, A.; ŞAHİN, A. Asya Avrupa Kökenli Masalların İlköğretimde Yapısal Bir Metinlerarasılık Perspektifinde Kullanılması. BİLİG, 2015, , 39-62. 1000 + 0
Uluslararası - Uluslararası Diğer Indexlerde Taranan 800
2021
4. AVŞAR TUNCAY, A. Okuma Güçlüğü Yaşayan İlkokul Öğrencilerinin Okuma Hatalarının İncelenmesi. ULUSLARARASİ SOSYAL BİLGİLERDE YENİ YAKLASİMLAR DERGİSİ (IJONASS), 2021, 5, 119-134. 200 + 0
http://dx.doi.org/10.38015/sbyy.871718

Publications_011.pdf

2019
3. Baş, Ö.; Avşar Tuncay, A. Bilingualism and Multilingualism in Primary Education (Turkey). BLOOMSBURY PUBLİSHİNG PLC, 2019, 1, 1-10. 200 + 0
http://dx.doi.org/10.5040/9781474209458.0009

2. Avşar Tuncay, A. Etkinlik Temelli Öğretim Yaklaşımının İlkokul Birinci Sınıf Öğrencilerinin Matematiksel Kavramları Öğrenme Düzeylerine Etkisi. TURKİSH JOURNAL OF PRİMARY EDUCATİON, 2019, 4, 1-14. 200 + 0
https://dergipark.org.tr/download/article-file/749307

1. Ulu, H.; Avşar Tuncay, A. Investigation of pre-service teachers’ critical reading self-efficacy. ULUSLARARASİ INSAN BİLİMLERİ DERGİSİ, 2019, 16, 1015-1025. 200 + 0
http://dx.doi.org/10.14687/jhs.v16i4.5615

Uluslararası - Alan endexleri 475
2022
5. AVŞAR TUNCAY, A.; ULU BİLİM, H. Investigation of the Relationships Between Vocabulary, Reading Comprehension and Writing Skills of Fourth Grade Primary School Students. INTERNATİONAL JOURNAL OF EURASİAN EDUCATİON AND CULTURE, 2022, 7, 111-150. 100 + 0
10.35826/ijoecc.488

2021
4. KIZILASLAN, A.; AVŞAR TUNCAY, A.; UMAR, Ç. Kapsayıcı pedagoji: Kaynaştırma öğrencisinin psikopatolojik açıdan analizi. ANKARA ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ FAKÜLTESİ ÖZEL EĞİTİM DERGİSİ, 2021, 22, 517-542. 100 + 0
http://dx.doi.org/10.21565/ozelegitimdergisi.606589

2019
3. AVŞAR TUNCAY, A.; DEDEOĞLU, H. Word Recognition Levels of First Grade Students: An Application of Word Recognition Inventory. EDUCATİONAL POLİCY ANALYSİS AND STRATEGİC RESEARCH, 2019, 14, 237-267. 100 + 0
10.29329/epasr.2019.208.11

2018
2. GÖK, B.; BAŞ, Ö.; AVŞAR TUNCAY, A.; Avşar Tuncay, A. A Twice-Exceptional Child - A Case Study. INTERNATİONAL JOURNAL OF PROGRESSİVE EDUCATİON, 2018, 14, 57-76. 75 + 0
http://dx.doi.org/10.29329/ijpe.2018.139.5

2017
1. ULU, H.; AVŞAR TUNCAY, A.; BAŞ, Ö. The Relationship between Multimodal Literacy of Pre-Service Teachers and Their Perception of Self-Efficacy in Critical Reading. JOURNAL OF EDUCATİON AND TRAİNİNG STUDİES, 2017, 5, 85-91. 100 + 0
10.11114/jets.v5i12.2806

Ulusal - ULAKBİM Tarafından Taranan 2200
2021
11. Avşar Tuncay, A. Ödüllü Çocuk Kitaplarına Göstergebilimsel Açıdan Bir Yaklaşım. TARİH OKULU DERGİSİ, 2021, 53, 2842-2865. 200 + 0
http://DOI No: http://dx.doi.org/10.29228/Joh.50587

10. AVŞAR TUNCAY, A.; ULU, H. Öğretmen Adaylarının Mülteci Çocukların Uyumuna İlişkin Görüşleri. KASTAMONU EĞİTİM DERGİSİ, 2021, 29, 884-896. 200 + 0
10.24106/kefdergi.746731

9. AVŞAR TUNCAY, A. Ana Dili Türkçe Olmayan Mülteci Çocuklarda Kelime Tanıma Envanterinin Kullanımı. ANA DİLİ EĞİTİMİ DERGİSİ, 2021, 9, 59-75. 200 + 0
10.16916/aded.804297

8. AVŞAR TUNCAY, A. Ödüllü Çocuk Kitaplarına Göstergebilimsel Açıdan Bir Yaklaşım. JOURNAL OF HİSTORY SCHOOL, 2021, , 2842-2865. 200 + 0
10.29228/Joh.50587

2020
7. AVŞAR TUNCAY, A.; DEDEOĞLU, H. Kelime Tanıma Envanteri Tasarımı ve Geliştirilmesi: Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması. MERSİN ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ DERGİSİ, 2020, 16, 198-218. 200 + 0
10.17860/mersinefd.570625

2019
6. Avşar Tuncay, A.; İnce, N.; Şahin, A. Birinci Sınıflarda İstenmeyen Davranışların Yaş Farklılıklarına Göre Dağılımı ve Bu Davranışlara Yönelik Öğretmen Tepkileri. ILKOGRETİM ONLİNE, 2019, 18, 2005-2026. 200 + 0
http://dx.doi.org/10.17051/ilkonline.2019.639400

Publications_006.pdf

5. AVŞAR TUNCAY, A.; İNCE, N.; ŞAHİN, A. Birinci Sınıflarda İstenmeyen Davranışların Yaş Farklılıklarına Göre Dağılımı ve Bu Davranışlara Yönelik Öğretmen Tepkileri. İLKÖĞRETİM ONLİNE, 2019, 18, 2005-2026. 200 + 0
10.17051/ilkonline.2019.639400

2017
4. ULU, H.; AVŞAR TUNCAY, A. Öğretmen Adaylarının Çok Katmanlı Okuryazarlık Düzeylerinin İncelenmesi. JOURNAL OF TURKİSH STUDİES, 2017, 12, 763-778. 200 + 0
10.7827/TurkishStudies.12303

2014
3. Baş, O.; Avşar Tuncay, A.; Akyol, H. Metinlerarası Anlayışla Türk Destanlarının Eğitim Öğretimde Kullanılması. CİTO EĞİTİM: KURAM VE UYGULAMA,, 2014, 26, 23-36. 200 + 0
Publications_005.pdf

2. BAŞ, Ö.; AVŞAR TUNCAY, A.; AKYOL, H. Metinlerarası Anlayışla Türk Destanlarının Eğitim Öğretimde Kullanılması. CİTO EĞİTİM: KURAM VE UYGULAMA, 2014, , 23-36. 200 + 0
2012
1. BERKANT, H.; AVŞAR TUNCAY, A. İlköğretim Birinci Kademedeki Sınıf Öğretmenlerinin Rehberlik Hizmetlerindeki Yeterlilikleri Gerçekleştirme Düzeylerinin Değerlendirilmesi. JOURNAL OF TURKİSH STUDİES, 2012, 7, 617-635. 200 + 0
10.7827/TurkishStudies.3371

Ulusal - Diğer 345
2021
4. AVŞAR TUNCAY, A. Okuma Güçlüğü Yaşayan İlkokul Öğrencilerinin Okuma Hatalarının İncelenmesi. ULUSLARARASI SOSYAL BİLGİLERDE YENİ YAKLAŞIMLAR DERGİSİ, 2021, 5, 119-134. 100 + 0
10.38015/sbyy.871718

2019
3. AVŞAR TUNCAY, A. Etkinlik Temelli Öğretim Yaklaşımının İlkokul Birinci Sınıf Öğrencilerinin Matematiksel Kavramları Öğrenme Düzeylerine Etkisi. TURKİSH JOURNAL OF PRİMARY EDUCATİON, 2019, 4, 1-14. 100 + 0
2. ULU, H.; AVŞAR TUNCAY, A. Investigation of pre-service teachers’ critical reading self-efficacy. JOURNAL OF HUMAN SCİENCES, 2019, 16, 1014-1025. 100 + 0
10.14687/jhs.v16i4.5615

2017
1. CAN, D.; PEKBAY, C.; HAKVERDİ CAN, M.; KAYA, G.; AVŞAR TUNCAY, A.; CANDAN, S. İlköğretim Ders Kitaplarında Engellilik. PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ DERGİSİ, 2017, , 75-89. 45 + 0
10.9779/PUJE725

Uluslararası - Kitapta Bölüm Yazma 1875
1. Avşar Tuncay, A. İlkokulda Eğitim ve Öğretim, ISBN: 978-625-7582-77-3, Pegem Akademi, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: 500, 26 Sayfa, Türkçe, Ankara, Türkiye, 2021. 500
https://www.pegem.net/ilkokulda-egitim-ve-ogretim
2. Avşar Tuncay, A. İlkokul Programlarına Yönelik Web 2.0 Araçlarıyla Desteklenmiş Etkinlik Örnekleri, ISBN: 978-625-439-982-4, Nobel Akademik Yayıncılık, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: 500, 366 Sayfa, Türkçe, Ankara, Türkiye, 2021. 250
https://www.nobelyayin.com/ilkokul-programlarina-yonelik-web-2-0-araclariyla-desteklenmis-etkinlik-ornekleri_17711.html
3. Avşar Tuncay, A. Özel Gereksinimi Olan Öğrencilere Fen Eğitimi, ISBN: 978-605-69916-2-2, Pegem Akademi, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: 500, 17 Sayfa, Türkçe, Ankara, Türkiye, 2020. 250
https://www.pegem.net/kitabevi/436485-Ozel-Gereksinimi-Olan-Ogrencilere-Fen-Egitimi-kitabi.aspx
4. Avşar Tuncay, A. Kuramdan Uygulamaya Yazma Öğretimi, ISBN: 978-605-241-535-1, Pegem Akademi, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: 1250, 20 Sayfa, Türkçe, Ankara, Türkiye, 2018. 250
https://www.pegem.net/dosyalar/dokuman/2312019145333bask%C4%B1_yazma%20%C3%B6%C4%9Fretimi.pdf
5. Avşar Tuncay, A. İlkokulda Eğitim ve Öğretim, ISBN: 978-625-7582-77-3, Pegem Akademi, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: 500, 23 Sayfa, Türkçe, Ankara, Türkiye, 2021. 500
https://www.pegem.net/ilkokulda-egitim-ve-ogretim
Uluslararası - Kitap Editörlüğü 1875
1. AKYOL, H.; AVŞAR TUNCAY, A. İlkokulda Eğitim ve Öğretim, ISBN: 978-625-7582-77-3, Pegem Akademi, Baskı Sayısı: , Baskı Adet Sayısı: , Sayfa, Türkçe, , , 2021. 0
1. Akyol, H.; Avşar Tuncay, A. İlkokulda Eğitim ve Öğretim, ISBN: 978-625-7582-77-3, Pegem Akademi, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: 500, 632 Sayfa, Türkçe, Ankara, Türkiye, 2021. 125
https://www.pegem.net/ilkokulda-egitim-ve-ogretim
Uluslararası - Bilimsel Kitap Yazma (Tez Hariç) 1875
1. AVŞAR TUNCAY, A. Özel Gereksinimli Öğrencilere Fen Eğitimi, ISBN: 9786056991622, Pegem Akademi, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: , 272 Sayfa, Türkçe, Ankara, Türkiye, 2020. 0
2. AVŞAR TUNCAY, A. İlkokul Programlarına Yönelik Web 2.0 Araçlarıyla Desteklenmiş Etkinlik Örnekleri, ISBN: 978-625-439-982-4, Nobel Akademik Yayıncılık, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: , 366 Sayfa, Türkçe, Ankara, Türkiye, 2021. 0
3. BAŞ, Ö.; AVŞAR TUNCAY, A. Bloomsbury Education and Childhood Studies, ISBN: -, Bloomsbury, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: , 8 Sayfa, İngilizce, London, İngiltere / Birleşik Krallık, 2019. 0
4. AVŞAR TUNCAY, A. Handbook of Research on Teacher Education-Pedagogical Innovations and Practices in the Middle East, ISBN: 978-981-19-2399-9, Springer Singapore, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: , 587 Sayfa, İngilizce, , , 2022. 0
5. AVŞAR TUNCAY, A. Kuramdan Uygulamaya Yazma Öğretimi, ISBN: 978-605-241-535-1, Pegem Akademi, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: , 336 Sayfa, Türkçe, Ankara, Türkiye, 2018. 0
6. AVŞAR TUNCAY, A. İlkokulda Eğitim ve Öğretim, ISBN: 978-625-7582-77-3, Pegem Akademi, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: , 608 Sayfa, Türkçe, Ankara, Türkiye, 2021. 0
7. AVŞAR TUNCAY, A. İlkokulda Eğitim ve Öğretim, ISBN: 978-625-7582-77-3, Pegem Akademi, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: , 608 Sayfa, Türkçe, Ankara, Türkiye, 2021. 0
Ulusal - Kitapta Bölüm Yazma 125
1. Dedeoglu, H.; Avşar Tuncay, A. Etkinlik Örnekleriyle İlk Okuma ve Yazma Öğretimi, ISBN: 978-605-7523-90-7, Vizetek Yayınevi, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: 500, 426 Sayfa, Türkçe, Ankara, Türkiye, 2021. 125
https://vizetek.com.tr/kitap/etkinlik-ornekleriyle-ilk-okuma-ve-yazma-ogretimi
Ulusal - Bilimsel Kitap Yazma (Tez Hariç) 125
1. DEDEOĞLU, H.; AVŞAR TUNCAY, A. Etkinlik Örnekleriyle İlk Okuma ve Yazma Öğretimi, ISBN: 978-625-7103-51-0, Vize Yayınevi, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: , 415 Sayfa, Türkçe, Ankara, Türkiye, 2021. 0
Uluslararası - Tam Metin - Sözlü 260

2. KAYA, G.; CANDAN, S.; AVŞAR TUNCAY, A.; HAKVERDİ CAN, M.; CAN, D.; PEKBAY, C., Aging education in elementary textbooks. 5th World Conference on Educational Sciences, 2013-02-05, 2013-02-08, Roma, İtalya, . 130

1. Kaya, G.; Candan, S.; Avşar Tuncay, A.; Hakverdi Can, M.; Can, D.; Pekbay, C., Aging education ın elementary textbooks. 5th World Conference on Educational Sciences, 2013-02-05, 2013-02-08, Roma, İtalya, 2014. 130

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1877042814007198

Uluslararası - Özet - Sözlü 3420

36. Avşar Tuncay, A., Öğretmen Adaylarının Eleştirel Okuma Öz Yeterlik Algılarının İncelenmesi. EJER Congress 2021, 2021-07-07, 2021-07-10, Aksaray, Türkiye, 2021. 100

https://drive.google.com/file/d/15gitwJtkizFFWboRGTy7r4drJYquHCeq/view

35. AVŞAR TUNCAY, A., Öğretmen Adaylarının Eleştirel Okuma Öz Yeterlik Algılarının İncelenmesi. EJER Congress 2021, 2021-07-07, 2021-07-10, Aksaray, Türkiye, . 100

34. AVŞAR TUNCAY, A.; ULU, H., Öğretmen adaylarının göçmenlerin uyumuna ilişkin görüşleri. 30. Uluslararası Eğitimde Yaratıcı Drama Kongresi, 2019-10-24, 2019-10-27, Adana, Türkiye, . 100

33. Avşar Tuncay, A.; Ulu, H., ÖĞRETMEN ADAYLARININ GÖÇMENLERİN UYUMUNA İLİŞKİN GÖRÜŞLERİ. 30. ULUSLARARASI EĞİTİMDE YARATICI DRAMA KONGRESİ, 2019-10-24, 2019-10-27, Adana, Türkiye, 2019. 100

https://dramacongress2019.cu.edu.tr/

32. Avşar Tuncay, A., DRAMA YÖNTEMİYLE HAZIRLANAN ÖZEL EĞİTİM ALANINDAKİ LİSANSÜSTÜ ÇALIŞMALARA GENEL BİR BAKIŞ. 30. ULUSLARARASI EĞİTİMDE YARATICI DRAMA KONGRESİ, 2019-10-24, 2019-10-27, Adana, Türkiye, 2019. 100

https://dramacongress2019.cu.edu.tr/

31. AVŞAR TUNCAY, A., Drama Yöntemiyle Hazırlanan Özel Eğitim Alanındaki Lisansüstü Çalışmalara Genel Bir Bakış. 30. Uluslararası Eğitimde Yaratıcı Drama Kongresi, 2019-10-24, 2019-10-27, Adana, Türkiye, . 100

30. Avşar Tuncay, A., Farklılıklar Üzerine Yazılmış Çocuk Kitaplarında Göstergebilimsel Bir Uygulama. 18.Uluslararası Sınıf Öğretmenliği Eğitimi Sempozyumu, 2019-10-16, 2019-10-20, Antalya, Türkiye, 2019. 100

http://www.usos2019.org/tr/

29. AVŞAR TUNCAY, A., Farklılıklar Üzerine Yazılmış Çocuk Kitaplarında Göstergebilimsel Bir Uygulama. 18. Uluslararası Sınıf Öğretmenliği Eğitimi Sempozyumu, 2019-10-16, 2019-10-20, Antalya, Türkiye, . 100

28. Avşar Tuncay, A.; Dedeoglu, H., KELİME TANIMA ENVANTERİ’NİN İLKOKUL BİRİNCİ SINIFLARDA KULLANIMINA İLİŞKİN ÖĞRETMEN GÖRÜŞLERİ. II. ULUSLARARASI EĞİTİMDE VE KÜLTÜRDE AKADEMİK ÇALIŞMALAR SEMPOZYUMU, 2019-09-12, 2019-09-14, Denizli, Türkiye, 2019. 100

http://www.i-sasec.org/laravel/public/2019/

27. AVŞAR TUNCAY, A.; DEDEOĞLU, H., Kelime Tanıma Envanterinin İlkokul Birinci Sınıflarda Kullanımına İlişkin Öğretmen Görüşleri. II. Uluslararası Eğitimde ve Kültürde Akademik Çalışmalar Sempozyumu, 2019-09-12, 2019-09-14, Denizli, Türkiye, . 100

26. Avşar Tuncay, A.; Dedeoğlu, H., Anadili Türkçe Olmayan İ̇lkokul Birinci Sınıf Suriyeli Mülteci Çocukları ile Kelime Tanıma Envanterinin Kullanımı. 2. Uluslararası Multidisipliner Çalışmaları Kongresi, 2018-05-04, 2018-05-05, Adana, Türkiye, 2018. 100

http://kayit.multicongress.net/files/multi2018/Multicongress_ozet_kitapcigi.pdf

25. AVŞAR TUNCAY, A.; DEDEOĞLU, H., Anadili Türkçe Olmayan İlkokul Birinci Sınıf Suriyeli Mülteci Çocukları ile Kelime Tanıma Envanterinin Kullanımı. II. Uluslararası Multidisipliner Çalışmaları Kongresi, 2018-05-04, 2018-05-05, ADANA, Türkiye, . 100

24. Baş, Ö.; Avşar Tuncay, A.; Şahin, A.; Gök, B., Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite Bozukluğu Olan İlkokul Öğrencilerinin Yazma Becerisinin İncelenmesi. II. Uluslararası Sınırsız Eğitim ve Araştırma Sempozyumu, 2018-04-26, 2018-04-28, Muğla, Türkiye, 2018. 85

http://useas.sead.com.tr/useas/doc/USEAS2018_Ozet.pdf

23. BAŞ, Ö.; AVŞAR TUNCAY, A.; ŞAHİN, A.; GÖK, B., Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite Bozukluğu Olan İlkokul Öğrencilerinin Yazma Becerisinin İncelenmesi. II. Uluslararası Sınırsız Eğitim ve Araştırma Sempozyumu, 2018-04-26, 2018-04-28, Muğla, Türkiye, . 85

22. BAŞ, Ö.; ULU, H.; AVŞAR TUNCAY, A., Okuma Motivasyonunu Etkileyen Faktörler. 17. Uluslararası Sınıf Öğretmenliği Sempozyumu, 2018-04-11, 2018-04-14, Ankara, Türkiye, . 100

21. Baş, Ö.; Ulu, H.; Avşar Tuncay, A., Okuma Motivasyonunu Etkileyen Faktörler. 17. Uluslararası Sınıf Öğretmenliği Sempozyumu, 2018-04-11, 2018-04-14, Ankara, Türkiye, 2018. 100

http://usos2018.soedernegi.org/

20. Avşar Tuncay, A.; Dedeoğlu, H., Kelime Tanıma Becerilerini Değerlendirmede Kelime Tanıma Envanterinin Kullanımı. 17. Uluslararası Sınıf Öğretmenliği Sempozyumu, 2018-04-11, 2018-04-14, Ankara, Türkiye, 2018. 100

http://usos2018.soedernegi.org/

19. AVŞAR TUNCAY, A.; DEDEOĞLU, H., Kelime Tanıma Becerilerini Değerlendirmede Kelime Tanıma Envanterinin Kullanımı. 17. Uluslararası Sınıf Öğretmenliği Sempozyumu, 2018-04-11, 2018-04-14, Ankara, Türkiye, . 100

18. Ulu, H.; Avşar Tuncay, A., Öğretmen Adaylarının Çok Katmanlı Okuryazarlık ile Eleştirel Okuma Öz Yeterlik Algıları Arasındaki İlişki. 1st International Symposium on Social Sciences and Education Research ICSER, 2017-11-03, 2017-11-05, Antalya, Türkiye, 2017. 100

Scientific_Meetings_002.pdf

17. ULU, H.; AVŞAR TUNCAY, A.; BAŞ, Ö., Öğretmen adaylarınınçok katmanlı okuryazarlık ile eleştirel okuma öz yeterlik algıları arasındaki ilişki. 1st International Symposium on Social Sciences and Educational Research, 2017-11-03, 2017-11-05, ANTALYA, Türkiye, . 100

16. ULU, H.; AVŞAR TUNCAY, A., Investigation of Elementary and Turkish Prospective Teachers' Critical Reading Self Efficacy in Terms of Different Variables. 4th International Conference on Social Sciences and Education Research, 2017-09-08, 2017-09-10, ANKARA, Türkiye, . 100

15. Ulu, H.; Avşar Tuncay, A., Investigation of Elementary and Turkish Prospective Teachers' Critical Reading Self Efficacy in Terms of Different Variables. International Conference on Social Sciences and Education Research, 2017-09-08, 2017-09-10, Ankara, Türkiye, 2017. 100

Scientific_Meetings_003.pdf

14. ULU, H.; AVŞAR TUNCAY, A., Investigation of Multimodal Literacy Levels of Pre-Service Teachers in Terms of Different Variables. 4th International Conference on Social Sciences and Education Research, 2017-09-08, 2017-09-10, ANKARA, Türkiye, . 100

13. Ulu, H.; Avşar Tuncay, A., Investigation of Multimodal Literacy Levels of Preservice Teachers in Terms of Different Variables. International Conference on Social Sciences and Education Research, 2017-09-08, 2017-09-10, Ankara, Türkiye, 2017. 100

Scientific_Meetings_004.pdf

12. Baş, O.; Avşar Tuncay, A., 2015 Türkçe programında bitişik eğik yazıyla ilgili yapılan değişikliklere ilişkin öğrenci görüşleri. 1st International Scientific Researches Congress Humanity and Social Sciences, 2016-05-19, 2016-05-22, Madrid, İspanya, 2016. 100

Scientific_Meetings_005.pdf

11. BAŞ, Ö.; AVŞAR TUNCAY, A., 2015 Türkçe Programında Bitişik Eğik Yazıyla İlgili Yapılan Değişikliklere İlişkin Öğrenci Görüşleri. 1st International Scientific Researches Congress Humanity and Social Sciences, 2016-05-19, 2016-05-22, MADRİD, İspanya, . 100

10. Ulu, H.; AVŞAR TUNCAY, A., İlkokul Dördüncü Sınıf Türkçe Dersi Öğretme Öğrenme Sürecinin Otoriter ve Diyalojik Söylev Açısından Değerlendirilmesi. 15. Uluslararası Sınıf Öğretmenliği Eğitim Sempozyumu, 2016-05-11, 2016-05-14, MUĞLA, Türkiye, . 100

9. Ulu, H.; Avşar Tuncay, A., İlkokul dördüncü sınıf Türkçe dersi öğretme öğrenme sürecinin otoriter ve diyalojik söylev açısından değerlendirilmesi. 15. Uluslararası Sınıf Öğretmenliği Eğitim Sempozyumu, 2016-05-11, 2016-05-16, Muğla, Türkiye, 2016. 100

Scientific_Meetings_012.pdf

8. Baş, O.; Avşar Tuncay, A., Intertextuality of Asian European Fairy Tales. 10th International Congress of Qualitative Inquiry , 2014-05-21, 2014-05-24, Chicago, Amerika Birleşik Devletleri, 2014. 100

Scientific_Meetings_011.pdf

7. BAŞ, Ö.; AVŞAR TUNCAY, A., Intertextuality of Asian European Fairy Tales. 10th International Congress of Qualitative Inquiry, 2014-05-21, 2014-05-24, Chicago, Amerika Birleşik Devletleri, . 100

6. Can, D.; Pekbay, C.; Hakverdi Can, M.; Kaya, G.; Avşar Tuncay, A.; Candan, S., Invisibilty of disabled people in elementary school textbooks. 9th International Congress of Qualitative Inquiry, 2013-05-15, 2013-05-18, Chicago, Amerika Birleşik Devletleri, 2013. 45

Scientific_Meetings_010.pdf

5. Avşar Tuncay, A.; Ince, N.; Sahin, A., Observed misbehavior distribution based on age among first grade students and teacher reactions to misbehavior. 9th International Congress of Qualitative Inquiry, 2013-05-15, 2013-05-18, Chicago, Amerika Birleşik Devletleri, 2013. 100

Scientific_Meetings_009.pdf

4. AVŞAR TUNCAY, A.; İNCE, N.; ŞAHİN, A., Observed misbehavior distribution based on age among first grade students and teacher reactions to misbehavior. 9th International Congress of Qualitative Inquiry, 2013-05-15, 2013-05-18, Chicago, Amerika Birleşik Devletleri, . 100

3. CAN, D.; PEKBAY, C.; HAKVERDİ CAN, M.; KAYA, G.; AVŞAR TUNCAY, A.; CANDAN HELVACI, S., Invisibilty of Disabled People in Elementary School Textbooks. 9th International Congress of Qualitative Inquiry, 2013-05-15, 2013-05-18, Chicago, Amerika Birleşik Devletleri, . 45

2. Sahin, A.; Avşar Tuncay, A.; Can, D.; Kardaş, N.; Ince, N., A qualitative analysis of students age differences in their adaptations to a new program. 9th International Congress of Qualitative Inquiry, 2013-05-15, 2013-05-18, Chicago, Amerika Birleşik Devletleri, 2013. 80

Scientific_Meetings_008.pdf

1. ŞAHİN, A.; AVŞAR TUNCAY, A.; CAN, D.; KARDAŞ İŞLER, N.; İNCE, N., A qualitative analysis of students age differences in their adaptations to a new program. 9th International Congress of Qualitative Inquiry, 2013-05-15, 2013-05-18, Chicago, Amerika Birleşik Devletleri, . 80

Ulusal - Özet - Sözlü 300

6. Avşar Tuncay, A.; Kızılaslan, A., Okuma Güçlüğünün Giderilmesine Yönelik 3P Metodu ve Maze Tekniğinin Kullanımı. 30. Ulusal Özel Eğitim Kongresi, 2020-10-16, 2020-10-18, Bursa, Türkiye, 2020. 50

http://www.uoek2020.com/#home-section

5. AVŞAR TUNCAY, A.; KIZILASLAN, A., Okuma Güçlüğünün Giderilmesine Yönelik 3P Metodu ve Maze Tekniğinin Kullanımı. 30. Ulusal Özel Eğitim Kongresi, 2020-10-16, 2020-10-18, Bursa, Türkiye, . 50

4. AVŞAR TUNCAY, A.; KIZILASLAN, A.; UMAR, Ç., Okul Öncesi Öğretmenlerinin Kapsayıcı Eğitim Çerçevesinde Sınıflarında Bulunan Öğrencilere İlişkin Metaforik Algılarının İncelenmesi. 29. Ulusal Özel Eğitim Kongresi, 2019-11-06, 2019-11-09, İzmir, Türkiye, . 50

3. Avşar Tuncay, A.; Kızılaslan, A.; Umar, Ç., Okul Öncesi Öğretmenlerinin Kapsayıcı Eğitim Çerçevesinde Sınıflarında Bulunan Öğrencilere İlişkin Metaforik Algılarının İncelenmesi. 29.Ulusal Özel Eğitim Kongresi, 2019-11-06, 2019-11-09, Aydın, Türkiye, 2019. 50

https://www.uoek2019.com/#home-section

2. Avşar Tuncay, A., İlköğretim Okullarındaki Yönetici ve Öğretmen Arasındaki Çift Yönlü İletişim ile Yönetici ve Öğretmenlerin İletişim Sürecindeki Tutum ve Davranışının Belirlenmesi. 18. Uluslararası Eğitim Bilimleri Kurultayı, 2009-10-01, 2009-10-03, İzmir, Türkiye, 2009. 50

https://www.pegem.net/Akademi/kongrebildiri_detay.aspx?id=102761

1. AVŞAR TUNCAY, A., İlköğretim Okullarındaki Yönetici ve Öğretmenler Arasındaki Çift Yönlü İletişim İle Yönetici ve Öğretmenlerin İletişim Sürecindeki Tutum ve Davranışının Belirlenmesi. XVIII. Ulusal Eğitim Bilimleri Kurultayı, 2009-10-01, 2009-10-03, İzmir, Türkiye, . 50

Uluslararası - Araştırmacı 0

2. Herkes İçin Kütüphane, Hacettepe Teknokent Teknoloji Transferi AR-GE Danışmanlık Enerji Sağlık Çevre İletişim San. ve Tic. A.Ş. , Proje No: 2580124, 200000 USD, Araştırmacı, 2018,Tamamlandı. 0
http://www.herkesicinkutuphane.org/#

1. Herkes İçin Kütüphane, Diğer (Uluslararası), Proje No: , 200000 USD, Araştırmacı, 2018,Tamamlandı. 0

Ulusal - Danışman (Yürütücü Gerçek Kişi) 0

1. ”Mersin Çocuk ve Genç Bilim Akademisi”, Kalkınma Bakanlığı, Proje No: , 4500000 TL, Danışman (Yürütücü Gerçek Kişi), 2021,Tamamlandı. 0

Uluslararası 250
1. INTERNATIONAL JOURNAL OF PROGRESSIVE EDUCATION , DANISMA KURULU UYELIGI, ISSN : 1554-5210, E-ISSN : 1554-5210, 2014-09-01 - 2016-11-03. 125
2. THE SIXTH INTERNATIONAL CONGRESS OF EDUCATIONAL RESEARCH , DANISMA KURULU UYELIGI, ISSN : 978-605-60682-8-7, E-ISSN : 978-605-60682-8-7, 2014-06-05 - 2014-06-08. 125
3. EGITIM VE YENI YAKLASIMLAR DERGISI , EDITOR KURULU UYELIGI, ISSN : 2667-5560, E-ISSN : 2667-5560, 2019-10-24 - Devam ediyor. 0
Uluslararası Dergi [Yıl, Adet] 16
1. AFYON KOCATEPE ÜNIVERSITESI SOSYAL BILIMLER ENSTITüSü , [ 2019 : 1 ] . 0
2. INTERNATIONAL JOURNAL OF PROGRESSIVE EDUCATION , [ 2014 : 1 ] [ 2015 : 1 ] [ 2016 : 1 ] . 12
3. ULUSLARARASı ÖZEL EğITIMDE YENI YAKLAşıMLAR DERGISI , [ 2018 : 1 ] . 4
Ulusal Dergi [Yıl, Adet] 0
1. ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ KAZIM KARABEKİR EĞİTİM FAKÜLTESİ DERGİSİ , [ 2019 : 1 ] . 0
Ulusal 0
1. , , , Türkiye. 0
2. MERSİN ÜNİVERSİTESİ, , , Türkiye. 0
1. Uluslararası Okuma Araştırmaları Derneği , Üye No: 68, Türkiye, 2014-09-08-Devam ediyor.
Dönem D.Kodu Ders Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm/Program T-U-K
Güz ÖEB341 Özel Eğitim Eğitim Fakültesi Fen Bilgisi Öğretmenliği 2-0-2
Güz ÖEB445 Özel Eğitim Eğitim Fakültesi Türkçe Öğretmenliği 2-0-2
Güz ÖEB445 Özel Eğitim Eğitim Fakültesi Türkçe Öğretmenliği 2-0-2
Güz OÖÖ301 Özel Eğitim Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği 3-0-3
Güz OÖÖ301 Özel Eğitim Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği ( 2. 3-0-3
Güz ÖEB241 Özel Eğitim Eğitim Fakültesi İlköğretim Matematik Öğretmenl 2-0-2
Güz ÖEB443 Özel Eğitim Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği 2-0-2
Güz ÖEB443 Özel Eğitim Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği 2-0-2
Güz SNF409 Öğretmenlik Uygulaması I Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği 2-6-5
Güz EBD443 Özel Eğitim* Eğitim Fakültesi İngilizce Öğretmenliği 2-0-2
Güz SNF411 Bilimsel Araştırma Yöntemleri Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği 2-0-2
Güz SNF411 Bilimsel Araştırma Yöntemleri Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği 2-0-2
Güz MBD012 Özel Eğitim ve Kaynaştırma Eğitim Fakültesi E. F. Meslek Bilgisi ( Zorunlu 2-0-2
Dönem D.Kodu Ders Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm/Program T-U-K
Bahar SNF312 Toplum Hizmet Uygulamaları Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği 1-2-2
Bahar OÖÖ304 Okulöncesinde Kaynaştırma Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği ( 2. 1-2-2
Bahar OÖP406 Eğitimde Kaynaştırma ( Seçmeli Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği ( 2. 3-0-3
Bahar OÖP406 Eğitimde Kaynaştırma ( Seçmeli Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği 3-0-3
Bahar OÖÖ304 Okulöncesinde Kaynaştırma Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği 1-2-2
Bahar OÖÖ304 Okulöncesinde Kaynaştırma Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği 1-2-2
Bahar SES011 Risk Altındaki Çocuklar ve Eği Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği 2-0-2
Bahar SES011 Risk Altındaki Çocuklar ve Eği Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği 2-0-2
Bahar SNF314 Okul Deneyimi Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği 1-4-3
Bahar ÖEB342 Özel Eğitim Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği 2-0-2
Bahar SNF410 Öğretmenlik Uygulaması II Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği 2-6-5
Bahar PF 07 Öğretim Teknolojileri ve Mater Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon Yönetim Bi 2-2-3
Güz ÖEB241 Özel Eğitim Eğitim Fakültesi İlköğretim Matematik Öğretmenl 2-0-2
Güz ÖEB341 Özel Eğitim Eğitim Fakültesi Fen Bilgisi Öğretmenliği 2-0-2
Güz OÖÖ301 Özel Eğitim Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği 3-0-3
Güz OÖÖ301 Özel Eğitim Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği ( 2. 3-0-3
Güz EBD443 Özel Eğitim* Eğitim Fakültesi İngilizce Öğretmenliği 2-0-2
Güz RPD207 Özel Eğitim Eğitim Fakültesi Rehberlik ve Psikolojik Danışm 3-0-3
Güz SNF411 Bilimsel Araştırma Yöntemleri Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği 2-0-2
Güz SNF409 Öğretmenlik Uygulaması I Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği 2-6-5
Güz ÖEB443 Özel Eğitim Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği 2-0-2
Güz ÖEB445 Özel Eğitim Eğitim Fakültesi Türkçe Öğretmenliği 2-0-2
Dönem D.Kodu Ders Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm/Program T-U-K
Bahar OÖÖ304 Okulöncesinde Kaynaştırma Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği ( 2. 1-2-2
Bahar OÖÖ304 Okulöncesinde Kaynaştırma Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği 1-2-2
Bahar OÖÖ304 Okulöncesinde Kaynaştırma Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği ( 2. 1-2-2
Bahar SNF410 Öğretmenlik Uygulaması II Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği 2-6-5
Bahar OÖP406 Eğitimde Kaynaştırma ( Seçmeli Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği ( 2. 3-0-3
Bahar SNF312 Toplum Hizmet Uygulamaları Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği 1-2-2
Bahar SNF314 Okul Deneyimi Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği 1-4-3
Bahar OÖP406 Eğitimde Kaynaştırma ( Seçmeli Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği 3-0-3
Bahar OÖÖ304 Okulöncesinde Kaynaştırma Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği 1-2-2
FAALİYET TÜRÜ DETAYI
Proje TÜBİTAK 1001, 1003, 3501, 1505, COST, Uluslararası İkili İşbirliği Programları
TÜBİTAK 1005, 3001
TÜBİTAK 1002
H2020 Projesi
Diğer uluslararası özel veya resmi kurum ve kuruluşlar tarafından desteklenmiş ve destek süresi dokuz aydan az olmayan Ar-Ge niteliğini haiz proje
Diğer ulusal kamu veya özel kurum ve kuruluşlar tarafından desteklenmiş ve destek süresi 9 aydan az olmayan Ar-Ge niteliğini haiz proje
Araştırma Yurtdışı Araştırma
Yurtiçi Araştırma
Yayın SCI, SCI-Exp, SSCI ve AHCI kapsamındaki dergilerde yayımlanmış araştırma makalesi
Detay
Avşar tuncay, A.; Kızılaslan, A. Pre-service teachers sentiments, attitudes and concerns about inclusive education in Turkey. EUROPEAN JOURNAL OF SPECİAL NEEDS EDUCATİON, 2022, 37, 309-322.
10.1080/08856257.2021.1873524
Kızılaslan, A.; Avşar tuncay, A. A study of perceptions as expressed through metaphors: what do preschool teachers think about their inclusive students?. EUROPEAN JOURNAL OF SPECİAL NEEDS EDUCATİON, 2022, , -.
10.1080/08856257.2022.2037824
Izgi onbaşılı, .; Avşar tuncay, A.; Sezginsoy şeker, B.; Kıray, S. An Examination of Pre-Service Teacher's Experiences in Creating a Scientific Digital Story in the Context of Their Self Confidence in Technological Pedagogical Content Knowledge. JOURNAL OF BALTİC SCİENCE EDUCATİON, 2022, 21, 207-223.
10.33225/jbse/22.21.207
SCI, SCI-Exp, SSCI ve AHCI kapsamındaki dergilerde yayınlanmış derleme veya kısa makale(editöre mektup, yorum, vaka takdimi, teknik not, araştırma notu, özet ve kitap kritiği)
Alan endexleri (ÜAK tarafından tanımlanan alanlar için) kapsamındaki dergilerde yayınlanmış araştırma makalesi
Detay
Avşar tuncay, A.; Ulu bilim, H. Investigation of the Relationships Between Vocabulary, Reading Comprehension and Writing Skills of Fourth Grade Primary School Students. INTERNATİONAL JOURNAL OF EURASİAN EDUCATİON AND CULTURE, 2022, 7, 111-150.
10.35826/ijoecc.488
Alan endexleri (ÜAK tarafından tanımlanan alanlar için) kapsamındaki dergilerde yayınlanmış derleme veya kısa makale(editöre mektup, yorum, vaka takdimi, teknik not, araştırma notu, özet ve kitap kritiği)
Diğer uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan araştırma makalesi
ULAKBİM TR dizin tarafından taranan ulusal hakemli dergilerde yayınlanmış makale
SCI, SCI-Exp, SSCI ve AHCI kapsamındaki dergilerde editörlük ve editör kurulu üyeliği
Alan endexleri (ÜAK tarafından tanımlanan alanlar için) kapsamındaki dergilerde editörlük veya editör kurulu üyeliği
Diğer uluslararası hakemli dergilerde editörlük ve editör kurulu üyeliği
ULAKBİM TR dizin tarafından taranan ulusal hakemli dergilerde editörlük ve editör kurulu üyeliği
Tanınmış uluslararası yayınevleri tarafından yayınlanmış özgün bilimsel kitap
Detay
Avşar tuncay, A. Handbook of Research on Teacher Education-Pedagogical Innovations and Practices in the Middle East, ISBN: 978-981-19-2399-9, Springer Singapore, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: , 587 Sayfa, İngilizce, , , 2022.
Tanınmış uluslararası yayınevleri tarafından yayınlanmış özgün bilimsel kitap editörlüğü
Tanınmış uluslararası yayınevleri tarafından yayınlanmış özgün bilimsel kitaplarda bölüm yazarlığı (Aynı kitapta en çok 2 bölüm değerlendirmeye alınır.)
Detay
Avşar tuncay, A. Handbook of Research on Teacher Education-Pedagogical Innovations and Practices in the Middle East, ISBN: 978-981-19-2399-9, Springer Singapore, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: , 587 Sayfa, İngilizce, , , 2022.
Tanınmış ulusal yayınevleri tarafından yayınlanmış özgün bilimsel kitap
Tanınmış ulusal yayınevleri tarafından yayımlanmış özgün bilimsel kitaplarda bölüm yazarlığı (Aynı kitapta en çok 2 bölüm değerlendirmeye alınır.)
Uluslararası boyutta performansa dayalı yayımlanmış kişisel ses ve/veya görüntü kaydı
Uluslararası boyutta performansa dayalı yayımlanmış karma ses ve/veya görüntü kaydı
Ulusal boyutta performansa dayalı yayımlanmış kişisel ses ve/veya görüntü kaydı
Tasarım Endüstriyel, çevresel (bina, peyzaj ve iç mekan) veya grafiksel tasarım; sahne, moda(kumaş, aksesuar veya giysi tasarımı) veya çalgı tasarımı
Sergi Özgün yurtdışı bireysel etkinlik (sergi, bienal, trienal, gösteri, dinleti, festival ve gösterim)
Özgün yurtiçi bireysel etkinlik (sergi, bienal, trienal, gösteri, dinleti, festival ve gösterim)
Özgün yurtdışı grup/karma/toplu etkinlik (sergi, bienal, trienal, gösteri, dinleti, festival ve gösterim)
Özgün yurtiçi grup/karma/toplu etkinlik (sergi, bienal, trienal, gösteri, dinleti, festival ve gösterim)
Patent Uluslararası patent
Ulusal patent
Atıf SCI, SCI-Exp, SSCI ve AHCI kapsamındaki dergilerde yayınlanmış makalelerde atıf
Alan endeksleri(varsa) kapsamındaki dergilerde yayınlanmış makalelerde atıf
Diğer uluslararası hakemli dergilerde yayınlanmış makalelerde atıf
ULAKBİM tarafından taranan ulusal hakemli dergilerde yayınlanmış makalelerde atıf
Tanınmış uluslararası yayınevleri tarafından yayınlanmış özgün bilimsel kitapta atıf
Tanınmış ulusal yayınevleri tarafından yayınlanmış özgün bilimsel kitapta atıf
Güzel sanatlardaki eserlerin uluslararası kaynak veya yayın organlarında yer alması veya gösterime ya da dinletime girmesi
Güzel sanatlardaki eserlerin ulusal kaynak veya yayın organlarında yer alması veya gösterime ya da dinletime girmesi
Tebliğ Hakemli uluslararası bilimsel konferansta, sempozyumda veya kongrede sözlü olarak sunulan ve bunların kitabında yayınlanan tam bildiri
Ödül YÖK Yılın Doktora Tezi Ödülü
TÜBİTAK bilim ödülü
TÜBA Akademi Ödülü
TÜBİTAK TWAS veya Teşvik ödülü
TÜBİTAK Ufuk 2020 Programı eşik üstü ödülü
Yurtdışı kurum veya kuruluşlardan alınan bilim ödülü (Sürekli olarak verilen daha önce en az 5 kez verilmiş, ilgili kurum ve kuruluşun internet sayfasından duyurulan ve akademik ağırlıklı bir değerlendirme jürisi veya seçici kurulu olan)(Aynı çalışma veya
Yurtiçi kurum veya kuruluşlardan alınan bilim ödülü (Sürekli olarak verilen daha önce en az 5 kez verilmiş, ilgili kurum ve kuruluşun internet sayfasından duyurulan ve akademik ağırlıklı bir değerlendirme jürisi veya seçici kurulu olan)(Aynı çalışma veya
Uluslararası jurili sürekli düzenlenen güzel sanatlar etkinliklerinde veya yarışmalarda eserlere verilen uluslararası derece ödülü (mansiyon hariç)(Aynı çalışma veya eser nedeni ile alınan farklı ödüller için en fazla bir defa puanlama yapılır.)
Ulusal jurili sürekli düzenlenen güzel sanatlar etkinliklerinde veya yarışmalarda eserlere verilen uluslararası derece ödülü (mansiyon hariç)(Aynı çalışma veya eser nedeni ile alınan farklı ödüller için en fazla bir defa puanlama yapılır.)
Mevzuatı çerçevesinde, ilgili kuruluşlar (bakanlıklar, yerel yönetimler, meslek odaları, uluslararası kuruluşlar) tarafından sürekli düzenlenen planlama, mimarlık ve kentsel tasarım, peyzaj tasarımı, iç mimari tasarım, endüstri ürünleri tasarımı ve mimarl