Doç.Dr. İBRAHİM BAŞHAN

Birim
:
Tıp Fakültesi / Tıp Eğitimi Anabilim Dalı
İŞ Adresi
: Mersin Üniversitesi Tip Fakültesi Çiftlikköy Kampüsü 33343 Yenişehir/ Mersin
Telefon
:
+90--
Dahili
:
1056
DİĞER E-MAIL
:
ibashan@yahoo.com
OLUŞTURMA
:
2015-09-29 05:50:52
DÜZENLEME
:
2020-08-06 13:28:08
PUAN
:
9655
YABANCI DİL
:
İngilizce, İyi, YDS, 70


Derece Bölüm Üniversite/Kurum Yıl
LİSANS CERRAHPAŞA TIP FAKÜLTESİ İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ 1993
TIPTA UZMANLIK AİLE HEKİMLİĞİ ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ 2003
DR. ÖĞRETİM ÜYESİ TIP EĞİTİMİ MERSİN ÜNİVERSİTESİ 2013
DOÇENT AİLE HEKİMLİĞİ MERSİN ÜNİVERSİTESİ 2020
Tıpta Uzmanlık Tezi

1. Adana İl Merkezinde Yaşayan 26-64 Yaş Arası Erişkinerin Şişmanlık Prevalansı ve Şişmanlığı Etkileyen Faktörler, Adana- 2003 Danışman: Dr. Nafiz Bozdemir, Çukurova Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Aile Hekimliği Anabilim Dalı, Adana, Türkiye, 2003.

Theses_001.pdf

Görev Ünvanı Üniversite/Kurum Yıl
DOÇENT DOKTOR MERSİN ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ 2020-03-25 - Devam ediyor
Görev Ünvanı Görev Kurum/Diğer Yıl
FAKÜLTE YÖNETİM KURULU ÜYESİ ÜYE MERSİN ÜNİVERSİTESİ 2017-07-28 - 2020-05-12
Uluslararası - ULAKBİM Tarafından Taranan 0
2019
1. SELVİ, H.; BAŞHAN, İ. Bir Ölçek Geliştirme Çalışması, Tıp Eğitimine Yönelik Tutum Ölçeği: Güvenirlik ve Geçerlik Çalışması. MERSİN ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ DERGİSİ, 2019, 15, 803-814. 0 + 0
10.17860/mersinefd.550687

Uluslararası - SCI, SCI-Expanded, SSCI ve AHCI kategorisine giren 5150
2018
6. BAŞHAN, İ.; BAKMAN, M. The Effect of Daily Walnut Consumption on Dyslipidemia. JOURNAL OF FOOD QUALİTY, 2018, 2018, 1-6. 1000 + 0
10.1155/2018/4731826

5. BAŞHAN, İ.; BAKMAN, M.; UYSAL, Y.; MERT, E. Regulation of Dietary Habits: The effect of losing weight on quality of life. PAKİSTAN JOURNAL OF MEDİCAL SCİENCES, 2018, 34, 1253-1256. 950 + 0
10.12669/pjms.345.15667

2016
4. BAŞHAN, İ. Factors effecting influenza vaccination uptake among health care workers: a multi-center cross-sectional study. BMC INFECTİOUS DİSEASES, 2016, 16, 1-9. 1000 + 0
10.1186/s12879-016-1528-9

2014
3. BAŞHAN, İ.; Bashan, P.; Secilmis, M.; Singirik, E. Protective effect of L-arginine on gentamicin-induced nephrotoxicity in rats. INDİAN JOURNAL OF PHARMACOLOGY, 2014, 46, 608-612. 950 + 0
10.4103/0253-7613.144915

2009
2. Tekin, A.; TEKİN, H.; Çölkesen, Y.; BULGAN KILIÇDAĞ, E.; BAŞHAN, İ.; SEZGİN, A.; MÜDERRİSOĞLU, İ. Left Ventricular Function in Patients with Polycystic Ovary Syndrome: A Doppler Echocardiographic Study. EXPERİMENTAL AND CLİNİCAL ENDOCRİNOLOGY DİABETES, 2009, 117, 165-169. 400 + 0
10.1055/s-2008-1080923

2007
1. Akpinar, E.; BAŞHAN, İ.; BOZDEMİR, N.; Saatci, E. Which is the best anthropometric technique to identify obesity: body mass index, waist circumference or waist-hip ratio?. COLLEGİUM ANTROPOLOGİCUM, 2007, 31, 387-393. 850 + 0
Uluslararası - Uluslararası Diğer Indexlerde Taranan 200
2016
1. Bashan, I.; Cooke, J.; Rooney, D. Using simulation-based education to improve residents' clinical decision making skills in developing countries. TURKİSH JOURNAL OF FAMİLY MEDİCİNE AND PRİMARY CARE, 2016, 10, 96-104. 200 + 0
http://dx.doi.org/10.5455/tjfmpc.215600

Uluslararası - Alan endexleri 600
2018
8. BAŞHAN, İ.; TOROS, T. The examination of motivational climate and goal orientation in basketball players-who did and did not experience a sports injury. JOURNAL OF HUMAN SCİENCES, 2018, 15, 1854-. 100 + 0
10.14687/jhs.v15i4.5503

7. TOROS, T.; KESİLMİŞ, İ.; BAŞHAN, İ. Relationship between self-efficacy and life satisfaction according to exercise participation in obese female university students. JOURNAL OF HUMAN SCİENCES, 2018, 15, 1847-1853. 100 + 0
10.14687/jhs.v15i4.5501

2017
6. Demiray, K.; MERT, E.; UYSAL, Y.; BAŞHAN, İ. Evaluation of Medication Adherence in Adults Who Use Multiple Medications in The Context of Illness Perception, Acknowledgement and Attitude Characteristics. TURKİSH JOURNAL OF FAMİLY MEDİCİNE AND PRİMARY CARE, 2017, 11, 227-234. 65 + 0
10.21763/tjfmpc.359675

5. BAŞHAN, İ.; Moulton Rooney, D.; Cook, J. The Use of Simulation in Continuing Professional Development: A Comparison of Family Physicians’ Awareness in Mersin and in Ann-Arbor. TURKİSH JOURNAL OF FAMİLY MEDİCİNE AND PRİMARY CARE, 2017, 11, 29-37. 100 + 0
10.21763/tjfmpc.295812

2014
4. SELVİ, H.; BAŞHAN, İ.; ASLAN, G. Investigation of Theoretical Exams in Medical Faculties inTerms of Differential Item Functioning: Sample of MersinUniversity Medical Faculty. CUKUROVA MEDİCAL JOURNAL, 2014, 39, 240-247. 100 + 0
10.17826/cutf.37945

2013
3. AKPINAR, E.; UYSAL, Y.; BOZDEMİR, N.; SAATCİ, E.; BAŞHAN, İ. Prevalence of erectile dysfunction among turkish heterosexual men. SCİENTİFİC JOURNAL OF MEDİCAL SCİENCE, 2013, 11, 225-231. 50 + 0
10.14196/sjms.v2i11.1033

2010
2. BAŞHAN, İ.; GEREKLİOĞLU, Ç.; AKPINAR, E.; SAATCİ, E.; ERMİŞ, N. Life-threatening peripartum cardiomyopathy of a patient with worsening dyspnea: A case report. FAMİLY MEDİCİNE PRİMARY CARE REVİEW, 2010, 12, 1069-1071. 0 + 0
2007
1. AKPINAR, E.; BAŞHAN, İ.; BOZDEMİR, N.; Saatci, E. Prevalence and Ethnic Differences of Obesity at Southern Province of Turkey. MİDDLE EAST JOURNAL OF FAMİLY MEDİCİNE, 2007, 5, 3-8. 85 + 0
Ulusal - Diğer 285
2010
3. BAŞHAN, İ.; AKPINAR, E. Akılcı İlaç Kullanımı ve Kanıtla Dayalı Tıp Neyi İşaret Ediyor?. AİLE HEKİMLİĞİ DERGİSİ, 2010, 3, 36-43. 100 + 0
2007
2. GEREKLİOĞLU, Ç.; BAŞHAN, İ.; POÇAN, G.; AKPINAR, E. Geriatrik Popülasyonda Anemi: Doğal Süreç mi? . ARŞİV KAYNAK TARAMA DERGİSİ, 2007, 16, 70-81. 85 + 0
1. GEREKLİOĞLU, Ç.; POÇAN, A.; BAŞHAN, İ. Postpartum Psychıatrıc Problems Of Mothers. TÜRKİYE KLİNİKLERİ DERGİSİ, 2007, 17, 126-133. 100 + 0
Ulusal - Alan endexleri 400
2018
4. BAŞHAN, İ.; TEKİN, A.; TEKİN, H. The Effect of Autonomic Neural Control on the Cardiovascular System in Patients with Depression. TURKİSH JOURNAL OF FAMİLY MEDİCİNE AND PRİMARY CARE, 2018, 12, 258-263. 100 + 0
10.21763/tjfmpc.462909

3. BAŞHAN, İ.; UYSAL, Y. Web Based Medical Education Management System Special Brief Result Report. TURKİSH JOURNAL OF FAMİLY MEDİCİNE AND PRİMARY CARE, 2018, 12, 200-214. 100 + 0
10.21763/tjfmpc.452475

2016
2. BAŞHAN, İ.; Cooke, J.; Moulton Rooney, D. Using Simulation-Based Education to Improve Residents’ Clinical Decision Making Skills in Developing Countries. TURKİSH JOURNAL OF FAMİLY MEDİCİNE AND PRİMARY CARE, 2016, 10, 27-34. 100 + 0
http://dx.doi.org/10.21763/tjfmpc.77878

2010
1. GEREKLİOĞLU, Ç.; BAŞHAN, İ.; AKPINAR, E. Erkek Cinsel İşlev Bozukluklarında Aile Hekimliği Yaklaşımı. MARMARA MEDİCAL JOURNAL, 2010, 23, 308-315. 100 + 0
Ulusal - Endekste taranmıyor 400
2016
4. UYSAL, Y.; BAŞHAN, İ.; MERT, E. Cardiovascular Emergency Diseases in Primary Care. TURKİYE KLİNİKLERİ JOURNAL OF FAMİLY MEDİCİNE SPECİAL TOPİCS, 2016, 7, 7-16. 100 + 0
3. UYSAL, Y.; MERT, E.; BAŞHAN, İ. Tütün Kullanımının Sağlık Üzerine Etkileri veBırakmanın Yararları. TURKİYE KLİNİKLERİ J FAM MED-SPECİAL TOPİCS, 2016, 7, 20-25. 100 + 0
2. BAŞHAN, İ.; Er Değer, E.; TEKİN, A. Current Guidelines for Traetment Hypertension in Perspective. TURKİYE KLİNİKLERİ JOURNAL OF FAMİLY MEDİCİNE SPECİAL TOPİCS, 2016, 7, 43-50. 100 + 0
1. TEKİN, A.; BAŞHAN, İ. Approach to Hypertensive Patients in Family Medicine. TURKİYE KLİNİKLERİ JOURNAL OF FAMİLY MEDİCİNE SPECİAL TOPİCS, 2016, 7, 37-42. 100 + 0
Ulusal - Kitapta Bölüm Çevirme 50
1. Başhan, İ. Aile Hekimliği Ayaktan Tedavi ve Koruma, ISBN: 978-975-277-479-7, Güneş Tıp Yayın evi Ltd., Baskı Sayısı: 5, Baskı Adet Sayısı: 200, 5 Sayfa, Türkçe, Ankara, Türkiye, 2013. 50
Uluslararası - Tam Metin - Sözlü 370

2. UYSAL, Y.; BAŞHAN, İ.; KASIRGA, G.; MERT, E., İntern doktorların uzmanlık dalı tercihleri. 4. International Health Science and Family Medicine Congress, 2019-02-07, 2019-02-09, İZMİR, Türkiye, . 170

1. SELVİ, H.; BAŞHAN, İ.; UYSAL, Y., Tıp Eğitiminde Kullanılan Sınavlarda Kapsam Geçerliliğinin Yeri ve Önemi. 13 th International Eastern Mediterranean Family Medicine Symposium, 2014-05-23, 2014-05-25, ADANA, Türkiye, . 200

Uluslararası - Özet - Sözlü 670

8. UYSAL, Y.; BAŞHAN, İ.; MERT, E., Birinci Basamak Hekimlerine Yönelik Geliştirilen ”Telekonsültasyon, Sevk Ve Geribildirim Yazılımı” Kullanılarak Obez Hastaların Yönetimine İlişkin Pilot Çalışma. 1. International Mersin Symposium, 2018-11-01, 2018-11-03, MERSİN, Türkiye, . 100

7. BAŞHAN, İ.; MENGİ, T.; ÖZTÜRK, A., Web-Based National Core Training Program Project Output Report. 1. International Mediterranean Symposium, 2018-11-01, 2018-11-03, MERSİN, Türkiye, . 100

6. BAŞHAN, İ., A Solution for Theoretical Education Problems of Medical Faculties: Web-Based Training. 1. International Mediterranean Symposium, 2018-11-01, 2018-11-03, MERSİN, Türkiye, . 100

5. Moulton Rooney, D.; BAŞHAN, İ.; Cook, J., Using simulation-based education to improve residents’ clinical decision making skills in developing countries. The International Meeting for Simulation in Healthcare, 2016-01-18, 2016-01-20, SAN DIEGO, Amerika Birleşik Devletleri, . 100

4. UNSAL, A.; AKPINAR, E.; BAŞHAN, İ.; SAATCİ, E.; ERDOĞAN, F., Does family physicians’ follow-up years affect the atherogenic dyslipidemia in diabetics?. 19th WONCAWORLD Conference Of Family Doctors, 2010-05-19, 2010-05-23, CANCUN, Meksika, . 70

3. BAŞHAN, İ.; AKPINAR, E.; BOZDEMİR, N.; SAATCİ, E.; ÖZMEN, Ö.; ÖZCAN, S.; KURDAK, H., Are Risk Profiles in Vogue? A new non-laboratory cardiovascular risk prediction in primary care. 13 th International Congress of Endocrinology, 2008-11-08, 2008-11-12, RİO, Brezilya, . 80

2. BAŞHAN, İ.; AKPINAR, E.; SAATCİ, E., Complate Blood Count: How Helpful to Family Physicians and When is it Ordered?. 6 th Baltic Conference in Family Medicine, 2007-09-06, 2007-09-08, Duruskininkai, Litvanya, . 100

1. GURKAŞ, E.; SANDIKÇI, S.; KILIÇ, B.; AKPINAR, E.; SAATCİ, E.; UYSAL, A.; BAŞHAN, İ., Screening for viral markers in volunteer blood donors in Cukurova Region of Turkey. WONCA Asia Pacific Regional Conference, 2006-09-05, 2006-09-09, Bangkok, Tayland, . 20

Uluslararası - Özet - Poster 305

7. BAŞHAN, İ.; TEKİN, A.; TEKİN, H., Sertralin and P Wave Dispersion in Patients with Depression. 11th INTERNATIONAL CONGRESS OF UPDATE IN CARDIOLOGY AND CARDIOVASCULAR SURGERY, 2015-03-26, 2015-03-29, İstanbul, Türkiye, . 50

6. BAŞHAN, İ.; TEKİN, A.; TEKİN, H., Autonomic Neural Control of the Cardiovascular System in Patients with Depression. 11th INTERNATIONAL CONGRESS OF UPDATE IN CARDIOLOGY AND CARDIOVASCULAR SURGERY, 2015-03-26, 2015-03-29, İstanbul, Türkiye, . 50

5. AKPINAR, E.; BAŞHAN, İ., Erectile Dysfunction: Can be a Clinical Manifestation of a Generalized Vascular Disease in Primary Care ?. International Symposium on Prostate, Androgens and Men’xxs Sexual Health, 2013-06-21, 2013-07-23, BERLİN, Almanya, . 50

4. BAŞHAN, İ.; BAŞHAN, P., Tıp Eğitimi Anabilim Dalı’na Aile Hekimliği Tıp Disiplininin Katkısı. Doğu Akdeniz Aile Hekimliği Sempozyumu, 2013-05-25, 2013-05-26, ADANA, Türkiye, . 50

3. KURT, İ.; BAŞHAN, İ., Aile hekimliği uzmanlığı neden tercih edilmeli?. Doğu Akdeniz Aile Hekimliği Sempozyumu, 2013-05-25, 2013-05-26, ADANA, Türkiye, . 50

2. BAŞHAN, P.; BAŞHAN, İ., Polifarmasi ve Yaşam Kalitesi. Doğu Akdeniz Aile Hekimliği Sempozyumu, 2013-05-25, 2013-05-26, ADANA, Türkiye, . 50

1. İNCECİK, Y.; AKPINAR, E.; TOKSÖZ, L.; SAATCİ, E.; BOZDEMİR, N.; ÖZCAN, S.; KURDAK, H., How is Sexual Desire and Satisfaction of Postmenopausal Women Afected. WONCA EUROPE 2008, 2008-09-04, 2008-09-07, İSTANBUL, Türkiye, . 5

Ulusal - Tam Metin - Sözlü 100

1. UYSAL, Y.; AKPINAR, E.; BAŞHAN, İ., Tıp Eğitiminde Bilişim Sistemlerinin Kullanımı: Zorluklar ve Hedefler. 14. Akademik Bilişim, 2014-02-05, 2014-02-07, MERSİN, Türkiye, . 100

Ulusal - Tam Metin - Poster 155

4. AKKOCA, E.; UYSAL, Y.; BAŞHAN, İ.; MERT, E., Vitamin D Düzeyleri ve Metabolik Sendrom Arasındaki İlişkinin Araştırılması. 7. Aile Hekimliği Araştırma Günleri, 2015-04-02, 2015-04-05, HATAY, Türkiye, . 37

3. DEMİRAY, D.; UYSAL, Y.; BAŞHAN, İ.; MERT, E., Nabız Sayısına Dayalı Hastaya Özel Egzersiz Yoğunluğu Planlanmasının Sağlıklı Beslenmeye Uyum ve Obeziteyle Mücadele Üzerine Etkisi. 7. Aile Hekimliği Araştırma Günleri, 2015-04-02, 2015-04-05, HATAY, Türkiye, . 37

2. BAKMAN, M.; BAŞHAN, İ.; UYSAL, Y.; MERT, E., Beslenme Alışkanlığının Yeniden Düzenlenmesinin Yaşam Kalitesi Üzerine Etkisi. 7. Aile Hekimliği Araştırma Günleri, 2015-04-02, 2015-04-05, HATAY, Türkiye, . 42

1. KARA, N.; UYSAL, Y.; BAŞHAN, İ.; MERT, E., Aile Hekimliği Araştırma Görevlilerine Yönelik Yapay Zekalı Sanal Robot Danışman. 7. Aile Hekimliğ Araştırma Günleri, 2015-04-02, 2015-04-05, HATAY, Türkiye, . 37

Ulusal - Özet - Sözlü 132

3. BAŞHAN, İ., Sağlık Hizmetlerinde Çalışanların Grip Aşısı Hakkındaki Düşünce ve Tutumlarının İncelenmesi. 7. Aile Hekimliği Araştırma Günleri, 2015-04-02, 2015-04-05, HATAY, Türkiye, . 50

2. ÇEKMECE, Y.; UYSAL, Y.; BAŞHAN, İ.; SOYAL, M.; MERT, E., Bilimsel ve Akademik Çalışmalar İçin Web Tabanlı Veri Toplama ve Analiz Platformu Projesi: birincibasamak.org. 7. Aile Hekimliği Araştırma Günleri, 2015-04-02, 2015-04-05, HATAY, Türkiye, . 35

1. BAŞHAN, İ.; ÜNSAL, A.; AKPINAR, E.; ÖZŞAHİN, K., Vascular Complications and Comorbid Conditions of Diabetes Mellitus. Uluslararası Katılımlı 4. Ulusal Aile Hekimliği Kongresi, 2007-04-23, 2007-04-29, ANTALYA, Türkiye, . 47

Ulusal - Özet - Poster 105

5. BAŞHAN, İ.; AKPINAR, E.; SAATCİ, E.; UYSAL, Y.; MERT, E., Objektif Yapılandırılmış Klinik Sınavlar Klinik Becerileri Değerlendirebilir mi?. 7.Aile Hekimliği Güz Okulu, 2013-09-25, 2013-09-29, ANTALYA, Türkiye, . 22

4. YILDIZ, M.; AKPINAR, E.; SAATCİ, E.; BAŞHAN, İ.; ÜNSAL, A., Çukurova Bölgesindeki Aile Hekimlerinin Boy Kısalığı Konusundaki Bilgi ve Tutumları. 7.Aile Hekimliği Güz Okulu, 2013-09-25, 2013-09-29, ANTALYA, Türkiye, . 15

3. UYSAL, Y.; BAŞHAN, İ.; MERT, E.; AKPINAR, E.; SAATCİ, E., Tıp Eğitiminde Bilişim Çözümleri: E OYKS (Eğiticilere Yönelik Bilgisayar ve Web Tabanlı Objektif Yapılandırılmış Klinik Sınav Yönetim Sistemi. 7.Aile Hekimliği Güz Okulu, 2013-09-25, 2013-09-29, ANTALYA, Türkiye, . 20

2. BAŞHAN, İ.; BAŞHAN, P., Yaşlılarda Akılcı İlaç Kullanımı. Doğu Akdeniz Aile Hekimliği Sempozyumu, 2013-05-25, 2013-05-26, ADANA, Türkiye, . 25

1. BAŞHAN, İ.; AKPINAR, E.; BOZDEMİR, N.; SAATCİ, E.; ERGÜN, G., Adana İl Merkezinde Şişmanlık Prevalansı ve Etkilen Sosyodemografik Özellikler. VI. Uluslararası Katılımlı Ulusal Aile Hekimliği Kongresi, 2004-05-04, 2007-05-07, BURSA, Türkiye, . 22

Ulusal - Yürütücü 200

4. Tıp Eğitimi Yönetim Sistemi Yazılım Modülü Geliştirilmesi ve Uygulaması, BAP, Proje No: 2019-1-AP5-3096, 50000 TL, Yürütücü, Devam ediyor... 100

3. Web Tabanlı Tıp Eğitimi Yönetim Sistemi Geliştirilmesi, TÜBİTAK, Proje No: 113S827 , 0 TL, Yürütücü, 2016,Tamamlandı. 100

2. Web Tabanlı Soru Bankası Modülü Geliştirilmesi, KOSGEB, Proje No: 2881099, 0 TL, Yürütücü, 2015,Tamamlandı. 0

1. Relevance and usability of high technologic patient simulators for clinical decision making and better clinical skills in undergraduate medical education curriculum, YÖK, Proje No: 82444403-299/54812, 10070 USD, Yürütücü, 2014,Tamamlandı. 0

Yönetilen Tıpta Uzmanlık Tezleri 400

1. Mustafa BAKMAN, Beslenme alışkanlığının yeniden düzenlenmesinin yaşam kalitesi üzerine etkisi, MUSTAFA BAKMAN, (2016). Mersin Üniversitesi,No:460064, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Mersin Üniversitesi, Tamamlandı. 400
Supervised_Doctorate_Theses_001.pdf

Ulusal 65
1. TURKİSH JOURNAL OF FAMİLY MEDİCİNE AND PRİMARY CARE , DANIŞMA KURULU ÜYELİĞİ, ISSN : 1307-2048, 2015-12-01 - Devam ediyor. 65
Uluslararası Dergi [Yıl, Adet] 60
1. THE JOURNAL OF FAMILY PRACTICE , [ 2010 : 2 ] [ 2011 : 1 ] [ 2013 : 2 ] [ 2014 : 1 ] [ 2015 : 2 ] [ 2016 : 1 ] [ 2017 : 2 ] [ 2018 : 1 ] [ 0 : 0 ] . 60
Ulusal Dergi [Yıl, Adet] 8
1. TURKİSH JOURNAL OF FAMİLY MEDİCİNE &PRİMARE CARE , [ 2013 : 2 ] [ 2014 : 1 ] [ 2015 : 2 ] [ 2017 : 1 ] [ 2019 : 2 ] . 8
FAALİYET TÜRÜ DETAYI
Proje TÜBİTAK 1001, 1003, 3501, 1505, COST, Uluslararası İkili İşbirliği Programları
TÜBİTAK 1005, 3001
TÜBİTAK 1002
H2020 Projesi
Diğer uluslararası özel veya resmi kurum ve kuruluşlar tarafından desteklenmiş ve destek süresi dokuz aydan az olmayan Ar-Ge niteliğini haiz proje
Diğer ulusal kamu veya özel kurum ve kuruluşlar tarafından desteklenmiş ve destek süresi 9 aydan az olmayan Ar-Ge niteliğini haiz proje
Araştırma Yurtdışı Araştırma
Yurtiçi Araştırma
Yayın SCI, SCI-Exp, SSCI ve AHCI kapsamındaki dergilerde yayımlanmış araştırma makalesi
SCI, SCI-Exp, SSCI ve AHCI kapsamındaki dergilerde yayınlanmış derleme veya kısa makale(editöre mektup, yorum, vaka takdimi, teknik not, araştırma notu, özet ve kitap kritiği)
Alan endexleri (ÜAK tarafından tanımlanan alanlar için) kapsamındaki dergilerde yayınlanmış araştırma makalesi
Alan endexleri (ÜAK tarafından tanımlanan alanlar için) kapsamındaki dergilerde yayınlanmış derleme veya kısa makale(editöre mektup, yorum, vaka takdimi, teknik not, araştırma notu, özet ve kitap kritiği)
Diğer uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan araştırma makalesi
ULAKBİM TR dizin tarafından taranan ulusal hakemli dergilerde yayınlanmış makale
SCI, SCI-Exp, SSCI ve AHCI kapsamındaki dergilerde editörlük ve editör kurulu üyeliği
Alan endexleri (ÜAK tarafından tanımlanan alanlar için) kapsamındaki dergilerde editörlük veya editör kurulu üyeliği
Diğer uluslararası hakemli dergilerde editörlük ve editör kurulu üyeliği
ULAKBİM TR dizin tarafından taranan ulusal hakemli dergilerde editörlük ve editör kurulu üyeliği
Tanınmış uluslararası yayınevleri tarafından yayınlanmış özgün bilimsel kitap
Tanınmış uluslararası yayınevleri tarafından yayınlanmış özgün bilimsel kitap editörlüğü
Tanınmış uluslararası yayınevleri tarafından yayınlanmış özgün bilimsel kitaplarda bölüm yazarlığı (Aynı kitapta en çok 2 bölüm değerlendirmeye alınır.)
Tanınmış ulusal yayınevleri tarafından yayınlanmış özgün bilimsel kitap
Tanınmış ulusal yayınevleri tarafından yayımlanmış özgün bilimsel kitaplarda bölüm yazarlığı (Aynı kitapta en çok 2 bölüm değerlendirmeye alınır.)
Uluslararası boyutta performansa dayalı yayımlanmış kişisel ses ve/veya görüntü kaydı
Uluslararası boyutta performansa dayalı yayımlanmış karma ses ve/veya görüntü kaydı
Ulusal boyutta performansa dayalı yayımlanmış kişisel ses ve/veya görüntü kaydı
Tasarım Endüstriyel, çevresel (bina, peyzaj ve iç mekan) veya grafiksel tasarım; sahne, moda(kumaş, aksesuar veya giysi tasarımı) veya çalgı tasarımı
Sergi Özgün yurtdışı bireysel etkinlik (sergi, bienal, trienal, gösteri, dinleti, festival ve gösterim)
Özgün yurtiçi bireysel etkinlik (sergi, bienal, trienal, gösteri, dinleti, festival ve gösterim)
Özgün yurtdışı grup/karma/toplu etkinlik (sergi, bienal, trienal, gösteri, dinleti, festival ve gösterim)
Özgün yurtiçi grup/karma/toplu etkinlik (sergi, bienal, trienal, gösteri, dinleti, festival ve gösterim)
Patent Uluslararası patent
Ulusal patent
Atıf SCI, SCI-Exp, SSCI ve AHCI kapsamındaki dergilerde yayınlanmış makalelerde atıf
Alan endeksleri(varsa) kapsamındaki dergilerde yayınlanmış makalelerde atıf
Diğer uluslararası hakemli dergilerde yayınlanmış makalelerde atıf
ULAKBİM tarafından taranan ulusal hakemli dergilerde yayınlanmış makalelerde atıf
Tanınmış uluslararası yayınevleri tarafından yayınlanmış özgün bilimsel kitapta atıf
Tanınmış ulusal yayınevleri tarafından yayınlanmış özgün bilimsel kitapta atıf
Güzel sanatlardaki eserlerin uluslararası kaynak veya yayın organlarında yer alması veya gösterime ya da dinletime girmesi
Güzel sanatlardaki eserlerin ulusal kaynak veya yayın organlarında yer alması veya gösterime ya da dinletime girmesi
Tebliğ Hakemli uluslararası bilimsel konferansta, sempozyumda veya kongrede sözlü olarak sunulan ve bunların kitabında yayınlanan tam bildiri
Ödül YÖK Yılın Doktora Tezi Ödülü
TÜBİTAK bilim ödülü
TÜBA Akademi Ödülü
TÜBİTAK TWAS veya Teşvik ödülü
TÜBİTAK Ufuk 2020 Programı eşik üstü ödülü
Yurtdışı kurum veya kuruluşlardan alınan bilim ödülü (Sürekli olarak verilen daha önce en az 5 kez verilmiş, ilgili kurum ve kuruluşun internet sayfasından duyurulan ve akademik ağırlıklı bir değerlendirme jürisi veya seçici kurulu olan)(Aynı çalışma veya
Yurtiçi kurum veya kuruluşlardan alınan bilim ödülü (Sürekli olarak verilen daha önce en az 5 kez verilmiş, ilgili kurum ve kuruluşun internet sayfasından duyurulan ve akademik ağırlıklı bir değerlendirme jürisi veya seçici kurulu olan)(Aynı çalışma veya
Uluslararası jurili sürekli düzenlenen güzel sanatlar etkinliklerinde veya yarışmalarda eserlere verilen uluslararası derece ödülü (mansiyon hariç)(Aynı çalışma veya eser nedeni ile alınan farklı ödüller için en fazla bir defa puanlama yapılır.)
Ulusal jurili sürekli düzenlenen güzel sanatlar etkinliklerinde veya yarışmalarda eserlere verilen uluslararası derece ödülü (mansiyon hariç)(Aynı çalışma veya eser nedeni ile alınan farklı ödüller için en fazla bir defa puanlama yapılır.)
Mevzuatı çerçevesinde, ilgili kuruluşlar (bakanlıklar, yerel yönetimler, meslek odaları, uluslararası kuruluşlar) tarafından sürekli düzenlenen planlama, mimarlık ve kentsel tasarım, peyzaj tasarımı, iç mimari tasarım, endüstri ürünleri tasarımı ve mimarl