Dr.Öğr.Gör Abdulkerim BAYÜLGEN

Birim
:
Tıp Fakültesi / Göğüs Cerrahisi Anabilim Dalı
İŞ Adresi
: Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Göğüs Cerrahisi A.d. Yenişehir/ Mersin
Telefon
:
+90-324-2410000
Dahili
:
21230
OLUŞTURMA
:
2019-01-25 12:42:22
DÜZENLEME
:
2020-10-30 09:33:23
PUAN
:
2124
YABANCI DİL
:
Researcher ID


Tıpta Uzmanlık Tezi

1. AKUT AKCİĞER HASARI VE APOPİTOZİSİ ÖNLEMEDE OLEANOLİK ASİTİN ETKİSİ Danışman: Dr. Erhan AYAN, Mersin Üniversitesi, Diğer, Göğüs Cerrahii Anabilim Dalı, Mersin, Türkiye, 2014.

Theses_001.pdf

Uluslararası - SCI, SCI-Expanded, SSCI ve AHCI kategorisine giren 900
2019
1. BAYÜLGEN, A.; AYAN, E.; TAMER, L.; BOZDOĞAN ARPACI, R.; KÖKSEL, M. Effect of oleanolic acid for prevention of acute lung injury and apoptosis. TURK GOGUS KALP DAMAR CERRAHİSİ DERGİSİ-TURKİSH JOURNAL OF THORACİC AND CARDİOVASCULAR SURGERY, 2019, 27, 532-539. 900 + 0
Publications_002.pdf

Uluslararası - Uluslararası Diğer Indexlerde Taranan 370
2020
2. Bayülgen, A.; Azizoğlu, M.; Sinan, S.; Ayan, E.; Yapıcı, D.; Köksel, M. Efficacy of Epidural Morphine and Paravertebral Catheter in Post Thoracotomy Pain. GÖĞÜS KALP DAMAR ANESTEZİ VE YOĞUN BAKIM DERNEĞİ DERGİSİ, 2020, 26, 55-61. 170 + 0
http://dx.doi.org/10.5222/GKDAD.2020.46362

Publications_007.pdf

1. Bayülgen, A.; ARPAT, A.; TULAY, C. Concurrence of a Large Parosteal Lipoma and Osteochondroma on the Chest Wall. RESPİRATORY CASE REPORTS, 2020, 9, 16-19. 200 + 0
http://dx.doi.org/10.5505/respircase.2020.72691

Publications_006.pdf

Ulusal - ULAKBİM Tarafından Taranan 425
2020
4. AYAN, E.; KÖKSEL, M.; BAYÜLGEN, A.; ARSLAN, B. Küçük çaplı plevral kateter uygulamalarımız: 325 olgunun analizi. MERSİN ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ DERGİSİ, 2020, 13, 126-131. 150 + 0
10.26559/mersinsbd.651173

Publications_005.pdf

2019
3. BAYÜLGEN, A.; AYAN, E.; BOZDOĞAN ARPACI, R.; KÖKSEL, M. Plevral sinoviyal sarkom: Olgu sunumu. MERSİN ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ DERGİSİ, 2019, 12, 156-159. 95 + 0
10.26559/mersinsbd.406599

Publications_001.pdf

2018
2. Arpat, A.; TULAY, C.; BAYÜLGEN, A. KOSTA ORİJİNLİ HİDATİK KİST. İZMİR GÖĞÜS HASTANESİ DERGİSİ, 2018, 32, 129-132. 100 + 0
Publications_003.pdf

2017
1. Arpat, A.; Bayülgen, A.; Tulay, C.; Çiftçi, T.; Tercan, M. Tekrarlayan Spontan Pnömotoraks İle Prezente Olan Malign Mezotelyoma. CAUSAPEDİA, 2017, 6, 6-11. 80 + 0
Publications_003.pdf

Ulusal - Diğer(Hakemsiz) 300
2018
3. BAYÜLGEN, A.; KÖKSEL, M. AMPİYEMA NESESİTAS. TÜRKİYE KLİNİKLERİ JOURNAL OF THORACİC SURGERY - SPECİAL TOPİCS, 2018, 9, 50-54. 100 + 0
Publications_002.pdf

2017
2. BAYÜLGEN, A.; ÖZDÜLGER, A. Soliter Pulmoner Nodül. TÜRKİYE KLİNİKLERİ JOURNAL OF THORACİC SURGERY - SPECİAL TOPİCS, 2017, 8, 113-117. 100 + 0
Publications_004.pdf

2015
1. BAYÜLGEN, A.; ÖZDÜLGER, A. Hava Embolisi. TÜRKİYE KLİNİKLERİ JOURNAL OF THORACİC SURGERY - SPECİAL TOPİCS, 2015, 6, 56-59. 100 + 0
Publications_003.pdf

Ulusal - Kitapta Bölüm Yazma 125
1. Bayülgen, A.; Özdülger, A. GÖĞÜS CERRAHİSİNİN ACİLLERİ VE KÜÇÜK CERRAHİ MÜDAHALE TEKNİKLERİ, ISBN: 978-605-5121-22-8, Derman Tıbbi Yayıncılık, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: 0, 12 Sayfa, Türkçe, Ankara, Türkiye, 2015. 125
Uluslararası Dergi [Yıl, Adet] 4
1. SAğLıK AKADEMISI KASTAMONU , [ 2019 : 1 ] . 4
FAALİYET TÜRÜ DETAYI
Proje TÜBİTAK 1001, 1003, 3501, 1505, COST, Uluslararası İkili İşbirliği Programları
TÜBİTAK 1005, 3001
TÜBİTAK 1002
H2020 Projesi
Diğer uluslararası özel veya resmi kurum ve kuruluşlar tarafından desteklenmiş ve destek süresi dokuz aydan az olmayan Ar-Ge niteliğini haiz proje
Diğer ulusal kamu veya özel kurum ve kuruluşlar tarafından desteklenmiş ve destek süresi 9 aydan az olmayan Ar-Ge niteliğini haiz proje
Araştırma Yurtdışı Araştırma
Yurtiçi Araştırma
Yayın SCI, SCI-Exp, SSCI ve AHCI kapsamındaki dergilerde yayımlanmış araştırma makalesi
SCI, SCI-Exp, SSCI ve AHCI kapsamındaki dergilerde yayınlanmış derleme veya kısa makale(editöre mektup, yorum, vaka takdimi, teknik not, araştırma notu, özet ve kitap kritiği)
Alan endexleri (ÜAK tarafından tanımlanan alanlar için) kapsamındaki dergilerde yayınlanmış araştırma makalesi
Alan endexleri (ÜAK tarafından tanımlanan alanlar için) kapsamındaki dergilerde yayınlanmış derleme veya kısa makale(editöre mektup, yorum, vaka takdimi, teknik not, araştırma notu, özet ve kitap kritiği)
Diğer uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan araştırma makalesi
Detay
Bayülgen, A.; Azizoğlu, M.; Sinan, S.; Ayan, E.; Yapıcı, D.; Köksel, M. Efficacy of Epidural Morphine and Paravertebral Catheter in Post Thoracotomy Pain. GÖĞÜS KALP DAMAR ANESTEZİ VE YOĞUN BAKIM DERNEĞİ DERGİSİ, 2020, 26, 55-61.
http://dx.doi.org/10.5222/GKDAD.2020.46362
Bayülgen, A.; Arpat, A.; Tulay, C. Concurrence of a Large Parosteal Lipoma and Osteochondroma on the Chest Wall. RESPİRATORY CASE REPORTS, 2020, 9, 16-19.
http://dx.doi.org/10.5505/respircase.2020.72691
ULAKBİM TR dizin tarafından taranan ulusal hakemli dergilerde yayınlanmış makale
Detay
Ayan, E.; Köksel, M.; Bayülgen, A.; Arslan, B. Küçük çaplı plevral kateter uygulamalarımız: 325 olgunun analizi. MERSİN ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ DERGİSİ, 2020, 13, 126-131.
SCI, SCI-Exp, SSCI ve AHCI kapsamındaki dergilerde editörlük ve editör kurulu üyeliği
Alan endexleri (ÜAK tarafından tanımlanan alanlar için) kapsamındaki dergilerde editörlük veya editör kurulu üyeliği
Diğer uluslararası hakemli dergilerde editörlük ve editör kurulu üyeliği
ULAKBİM TR dizin tarafından taranan ulusal hakemli dergilerde editörlük ve editör kurulu üyeliği
Tanınmış uluslararası yayınevleri tarafından yayınlanmış özgün bilimsel kitap
Tanınmış uluslararası yayınevleri tarafından yayınlanmış özgün bilimsel kitap editörlüğü
Tanınmış uluslararası yayınevleri tarafından yayınlanmış özgün bilimsel kitaplarda bölüm yazarlığı (Aynı kitapta en çok 2 bölüm değerlendirmeye alınır.)
Tanınmış ulusal yayınevleri tarafından yayınlanmış özgün bilimsel kitap
Tanınmış ulusal yayınevleri tarafından yayımlanmış özgün bilimsel kitaplarda bölüm yazarlığı (Aynı kitapta en çok 2 bölüm değerlendirmeye alınır.)
Uluslararası boyutta performansa dayalı yayımlanmış kişisel ses ve/veya görüntü kaydı
Uluslararası boyutta performansa dayalı yayımlanmış karma ses ve/veya görüntü kaydı
Ulusal boyutta performansa dayalı yayımlanmış kişisel ses ve/veya görüntü kaydı
Tasarım Endüstriyel, çevresel (bina, peyzaj ve iç mekan) veya grafiksel tasarım; sahne, moda(kumaş, aksesuar veya giysi tasarımı) veya çalgı tasarımı
Sergi Özgün yurtdışı bireysel etkinlik (sergi, bienal, trienal, gösteri, dinleti, festival ve gösterim)
Özgün yurtiçi bireysel etkinlik (sergi, bienal, trienal, gösteri, dinleti, festival ve gösterim)
Özgün yurtdışı grup/karma/toplu etkinlik (sergi, bienal, trienal, gösteri, dinleti, festival ve gösterim)
Özgün yurtiçi grup/karma/toplu etkinlik (sergi, bienal, trienal, gösteri, dinleti, festival ve gösterim)
Patent Uluslararası patent
Ulusal patent
Atıf SCI, SCI-Exp, SSCI ve AHCI kapsamındaki dergilerde yayınlanmış makalelerde atıf
Alan endeksleri(varsa) kapsamındaki dergilerde yayınlanmış makalelerde atıf
Diğer uluslararası hakemli dergilerde yayınlanmış makalelerde atıf
ULAKBİM tarafından taranan ulusal hakemli dergilerde yayınlanmış makalelerde atıf
Tanınmış uluslararası yayınevleri tarafından yayınlanmış özgün bilimsel kitapta atıf
Tanınmış ulusal yayınevleri tarafından yayınlanmış özgün bilimsel kitapta atıf
Güzel sanatlardaki eserlerin uluslararası kaynak veya yayın organlarında yer alması veya gösterime ya da dinletime girmesi
Güzel sanatlardaki eserlerin ulusal kaynak veya yayın organlarında yer alması veya gösterime ya da dinletime girmesi
Tebliğ Hakemli uluslararası bilimsel konferansta, sempozyumda veya kongrede sözlü olarak sunulan ve bunların kitabında yayınlanan tam bildiri
Ödül YÖK Yılın Doktora Tezi Ödülü
TÜBİTAK bilim ödülü
TÜBA Akademi Ödülü
TÜBİTAK TWAS veya Teşvik ödülü
TÜBİTAK Ufuk 2020 Programı eşik üstü ödülü
Yurtdışı kurum veya kuruluşlardan alınan bilim ödülü (Sürekli olarak verilen daha önce en az 5 kez verilmiş, ilgili kurum ve kuruluşun internet sayfasından duyurulan ve akademik ağırlıklı bir değerlendirme jürisi veya seçici kurulu olan)(Aynı çalışma veya
Yurtiçi kurum veya kuruluşlardan alınan bilim ödülü (Sürekli olarak verilen daha önce en az 5 kez verilmiş, ilgili kurum ve kuruluşun internet sayfasından duyurulan ve akademik ağırlıklı bir değerlendirme jürisi veya seçici kurulu olan)(Aynı çalışma veya
Uluslararası jurili sürekli düzenlenen güzel sanatlar etkinliklerinde veya yarışmalarda eserlere verilen uluslararası derece ödülü (mansiyon hariç)(Aynı çalışma veya eser nedeni ile alınan farklı ödüller için en fazla bir defa puanlama yapılır.)
Ulusal jurili sürekli düzenlenen güzel sanatlar etkinliklerinde veya yarışmalarda eserlere verilen uluslararası derece ödülü (mansiyon hariç)(Aynı çalışma veya eser nedeni ile alınan farklı ödüller için en fazla bir defa puanlama yapılır.)
Mevzuatı çerçevesinde, ilgili kuruluşlar (bakanlıklar, yerel yönetimler, meslek odaları, uluslararası kuruluşlar) tarafından sürekli düzenlenen planlama, mimarlık ve kentsel tasarım, peyzaj tasarımı, iç mimari tasarım, endüstri ürünleri tasarımı ve mimarl