Doç.Dr. MUSTAFA BERKESOGLU

Birim
:
Tıp Fakültesi / Genel Cerrahi Anabilim Dalı
İŞ Adresi
: Mersin Üniversitesi Tip Fakültesi Genel Cerrahi Anabilim Dali 33343 Yenişehir / Mersin
Telefon
:
+90-324-2410000
Dahili
:
21306
Faks
:
+90--
E-MAIL
:
berkesoglu@mersin.edu.tr
OLUŞTURMA
:
2016-05-01 07:22:33
DÜZENLEME
:
2021-10-04 14:53:24
PUAN
:
8740
YABANCI DİL
:
İngilizce, orta-ileri, YÖKDİL, 87.5
İngilizce, orta-ileri, ÜDS, 90
Researcher ID
Scopus ID
Publons ID


Derece Bölüm Üniversite/Kurum Yıl
LİSANS TIP FAKÜLTESİ (İNGİLİZCE) HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ 2005
TIPTA UZMANLIK GENEL CERRAHİ ANKARA ÜNİVERSİTESİ 2010
ÖĞRETİM GÖREVLİSİ GENEL CERRAHİ MERSİN ÜNİVERSİTESİ 2014
YRD.DOÇ.DR. GENEL CERRAHİ MERSİN ÜNİVERSİTESİ 2016
DR.ÖĞR.ÜYESİ GENEL CERRAHİ MERSİN ÜNİVERSİTESİ 2018
DOÇENTLİK GENEL CERRAHİ ÜNİVERSİTELERARASI KURUL 2021
Tıpta Uzmanlık Tezi

1. Anterior Rezeksiyonlarda Anastomoz İçin Kullanılan Staplerin Çeşitli Uygulama Şekillerinin Postoperatif Anal Fonksiyonlar Üzerine Olan Etkisi Danışman: Dr. Attila Törüner, Ankara Üniversitesi, Diğer, Genel Cerrahi Anabilim Dalı, Ankara, Türkiye, .

Theses_001.pdf

Görev Ünvanı Üniversite/Kurum Yıl
UZM.DR. MERSİN ÜNİVERSİTESİ 2014-01-07 - 2016-12-12
YRD.DOÇ.DR. MERSİN ÜNİVERSİTESİ 2016-12-12 - Devam ediyor
DOÇ.DR. ÜNİVERSİTELERARASI KURUL 2021-05-31 - Devam ediyor
Uluslararası - SCI, SCI-Expanded, SSCI ve AHCI kategorisine giren 6750
2021
12. BERKEŞOĞLU, M.; ÇOLAK, T.; TÜRKMENOĞLU, M.; HAN, İ.; KIRMIZI, İ.; AKGÜL, G.; GÜNDÜZ, İ. Long-term results from modified sphincteroplasty in patients with traumatic sphincter injury: a retrospective study. SAO PAULO MEDİCAL JOURNAL, 2021, 139, 58-64. 800 + 0
10.1590/1516-3180.2020.0467.02112020

2020
11. BERKEŞOĞLU, M.; YUYUCU KARABULUT, Y.; YILDIRIM, D.; TÜRKMENOĞLU, M.; DİRLİK, M. Topical Application of High-Dose Mesna Prevents Adhesion Formation: An Experimental Animal Study. JOURNAL OF SURGİCAL RESEARCH, 2020, 251, 152-158. 900 + 0
10.1016/j.jss.2020.01.027

Publications_003.pdf

10. NARCI, H.; BERKEŞOĞLU, M. Commentary on "Findings requiring immediate surgery in blunt abdominal trauma patients with isolated free fluid without solid organ injury on abdominal computed tomography: Retrospective laboratory, clinical and radiologic analysis. A case control study" (Int. J. Surg. 2020). INTERNATİONAL JOURNAL OF SURGERY, 2020, 78, 68-69. 0 + 0
10.1016/j.ijsu.2020.04.004

9. SERT, Z.; BERKEŞOĞLU, M.; CANBAZ, H.; ÖLMEZ, A.; TAŞDELEN, B.; DİRLİK, M. The factors of pancreatic fistula development in patients who underwent classical pancreaticoduodenectomy. ANNALİ ITALİANİ Dİ CHİRURGİA, 2020, 10, 1-6. 750 + 0
8. BERKEŞOĞLU, M.; DAĞ, A.; TUNCEL, F.; USTUN, R. Management of Granulomatous Mastitis Following Aesthetic Breast Surgery. AESTHETİC PLASTİC SURGERY, 2020, , 1-7. 950 + 0
10.1007/s00266-020-01992-9

7. NARCI, H.; BERKEŞOĞLU, M.; ÜÇBİLEK, E.; AYRIK, C. The usefulness of the percentage of immature granulocytes in predicting in-hospital mortality in patients with upper gastrointestinal bleeding. THE AMERİCAN JOURNAL OF EMERGENCY MEDİCİNE, 2020, , 1-5. 850 + 0
10.1016/j.ajem.2020.12.039

6. TUNCEL, F.; BOZKURT, F.; BERKEŞOĞLU, M. The value of maspin and PD-L1 expression and peritumoral lymphocytic infiltration in breast tumors. BRATİSLAVA MEDİCAL JOURNAL, 2020, 121, 894-900. 1000 + 0
10.4149/BLL_2020_147

5. NARCI, H.; BERKEŞOĞLU, M. Commentary on "Traumatic kidney injuries: A systematic review and meta-analysis" (Int J Surg 2020;74:13-21). INTERNATİONAL JOURNAL OF SURGERY, 2020, 75, 1-2. 0 + 0
10.1016/j.ijsu.2020.01.015

2019
4. BERKEŞOĞLU, M.; KARA, T.; SERT, Z.; TENEKECİ, G.; AKÇA, T. Phyllodes tumor with osteosarcomatous differentiation should be followed closely: An unusual case. THE BREAST JOURNAL, 2019, 26, 767-768. 0 + 0
10.1111/tbj.13555

3. ÖLMEZ, T.; BERKEŞOĞLU, M.; TÜRKMENOĞLU, M.; ÇOLAK, T. Effect of Triclosan-Coated Suture on Surgical Site Infection of Abdominal Fascial Closures. SURGİCAL INFECTİONS, 2019, 20, 658-664. 850 + 0
10.1089/sur.2019.052

2018
2. ÇINAR, H.; BERKEŞOĞLU, M.; DEREBEY, M.; KARADENİZ, E.; YILDIRIM, Ç.; KARABULUT, K.; KESİCİOĞLU, T.; ERZURUMLU, K. Surgical Management of Anorectal Foreign Bodies. NİGERİAN JOURNAL OF CLİNİCAL PRACTİCE, 2018, 21, 721-725. 650 + 3
10.4103/njcp.njcp_172_17

2016
1. KARABULUT, Y.; KARA, T.; BERKEŞOĞLU, M. Intranodal palisaded myofibroblastoma - a rare case report and literature review. APMIS, 2016, 124, 905-910. 0 + 0
10.1111/apm.12580

Uluslararası - Diğer 102
2020
5. NARCI, H.; BERKEŞOĞLU, M.; AYRIK, C. Subcutaneous Emphysema, Pneumomediastinum and Pneumoperitoneum after ERCP: Management of an Unusual Case. THE ALBANİAN JOURNAL OF MEDİCİNE AND HEALTH SCİENCES, 2020, 53, 1-9. 0 + 0
2018
4. KOÇ, Z.; ÖZCAN KARA, P.; BERKEŞOĞLU, M.; AKÇA, T. First experience with a new technique: portable gamma camera usage for sentinel lymph node identification in a patient with breast cancer. TURKİSH JOURNAL OF SURGERY, 2018, 34, 57-59. 37 + 5
10.5152/UCD.2016.3654

3. KOÇ, Z.; ÖZCAN KARA, P.; DAĞ, A.; BERKEŞOĞLU, M. Feasibility of portable gamma camera imaging in intraoperative radioguided parathyroid adenoma identification. IRANİAN JOURNAL OF NUCLEAR MEDİCİNE, 2018, 26, 62-65. 0 + 0
2016
2. ŞAHAN, E.; DAĞ, A.; BERKEŞOĞLU, M.; SUNGUR, M.; ÖCAL, A.; AKÇA, T. The effect of surgical procedures on short term and long term outcomes of the patients in Secondary Hyperparathyroidism. JOURNAL OF DİALOG İN ENDOCRİNOLOGY, 2016, 13, 33-39. 65 + 0
2015
1. İSMİ, O.; BOZDOĞAN ARPACI, R.; BERKEŞOĞLU, M.; DAĞ, A.; SEZER, E.; BAL, K.; VAYISOĞLU, Y. Calcitonin-negative neuroendocrine tumor of thyroid gland mimicking anaplastic carcinoma: an unusual entity. GLAND SURGERY, 2015, 4, 344-349. 0 + 13
10.3978/j.issn.2227-684X.2015.01.02

Ulusal - ULAKBİM Tarafından Taranan 490
2020
6. BERKEŞOĞLU, M.; UÇAROĞLU, B.; DERİCİ YILDIRIM, D.; ARSLAN, B.; DAĞ, A.; AKÇA, T. Tiroid nodül boyutunun sonografik ve patolojik uyumluluğunun değerlendirilmesi. MERSİN ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ DERGİSİ, 2020, 13, 361-370. 170 + 0
10.26559/mersinsbd.800174

2019
5. BERKEŞOĞLU, M.; ÇAĞLAR, R.; ÖLMEZ, A.; CANBAZ, H.; TAŞDELEN, B.; DİRLİK, M.; KARA, T. Evaluation of the Factors Affecting Survival in Patients with Gastric Cancer According to the 8th Edition of the Tumor, Node and Metastasis Classification. HASEKİ TIP BÜLTENİ, 2019, 57, 152-161. 160 + 0
10.4274/haseki.galenos.2018.4514

Publications_002.pdf

4. AKKUZU, M.; SEZGİN, O.; YARAŞ, S.; ÖZDOĞAN, O.; ÜÇBİLEK, E.; ATEŞ, F.; ALTINTAŞ, E.; KARA, T.; BERKEŞOĞLU, M. 271 Splenektomili hastasının incelenmesi, Splenektomi Yapılmış Hastalarda Splenomegalinin Nedeni Gaucher Hastalığı Olabilir mi?. AKADEMİK GASTROENTEROLOJİ DERGİSİ, 2019, 18, 109-111. 20 + 0
10.17941/agd.568934

2017
3. ÖZKAN, B.; BERKEŞOĞLU, M.; ÖZBALCI, G. Necessity of Rational Use of Social Media in Colorectal Surgery. TURKİSH JOURNAL OF COLORECTAL DİSEASE, 2017, 27, 67-68. 0 + 0
10.4274/tjcd.10327

2016
2. BERKEŞOĞLU, M.; ERKEK, A.; KUZU, M.; ORAZOKUNOV, E.; AYLAZ, G.; KURAN, S.; ATEŞ, C.; BASKAN, M.; TÖRÜNER, A. Anterior rezeksiyonlarda anastomoz için kullanılan staplerin çeşitli uygulama şekillerinin postoperatif anal fonksiyonlar üzerine olan etkisi. ANKARA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ MECMUASI, 2016, 69, 53-60. 140 + 0
10.1501/Tipfak_0000000918

1. BERKEŞOĞLU, M.; ÖLMEZ, A.; AYDIN, M.; TÜRKMENOĞLU, M.; ÇOLAK, T. Dieulafoy's Lesion in the Anal Canal: A Rare Cause of Massive Gastointestinal Hemorrhage. TURKİSH JOURNAL OF COLORECTAL DİSEASE, 2016, 26, 53-55. 0 + 0
10.4274/tjcd.22043

Ulusal - Diğer 100
2018
1. BERKEŞOĞLU, M. Malign Primer Karaciğer Tümörleri - Kolanjiyoselüler Kanser ve Diğer Malign Tümörler. TURKİYE KLİNİKLERİ J GEN SURG, 2018, 18, 15-27. 100 + 0
Ulusal - Endekste taranmıyor 0
2015
2. ÖLMEZ, A.; BERKEŞOĞLU, M.; DAĞ, A.; EKER, E. Warfarin Kullanımına Bağlı İntraabdominal Kanama 2 Olgu Sunumu. CAUSAPEDİA HAKEMLİ OLGU DERGİSİ, 2015, 4, 1-4. 0 + 3
2014
1. CANBAZ, H.; ÖLMEZ, A.; BERKEŞOĞLU, M.; KARA, T.; DİRLİK, M. Dalakta Kistik Lenfanjiyom Olgu Sunumu. MERSİN ÜNİVERSİTESİ TIP DERGİSİ, 2014, 15, 63-65. 0 + 0
Uluslararası - Kitap Editörlüğü 0
1. TUNCEL, F.; BERKEŞOĞLU, M. Meme Hastalıklarının Multidisipliner Yönetimi, ISBN: 978-625-7679-37-4, Akademisyen Kitabevi, Baskı Sayısı: , Baskı Adet Sayısı: , Sayfa, Türkçe, , , 2020. 0
Uluslararası - Kitap Çevirme 0
1. BERKEŞOĞLU, M. Gİ/Karaciğer Sırları, ISBN: 978-605-335-470-3, Nobel Tıp Kitabevleri, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: , 663 Sayfa, Türkçe, İstanbul, Türkiye, 2019. 0
Uluslararası - Ders Kitabı Yazma 0
1. BERKEŞOĞLU, M.; ÇOLAK, T. Cerrahi Hemşireliği ve Ameliyathane Hizmetleri Teknikerliği, ISBN: 978-605-7874-17-7, Hipokrat Yayıncılık, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: , 268 Sayfa, Türkçe, Ankara, Türkiye, 2019. 0
Uluslararası - Bilimsel Kitap Yazma (Tez Hariç) 0
1. BERKEŞOĞLU, M.; ÇOLAK, T. Temel İlk Yardım, ISBN: 978-605-2396-66-7, Akademisyen Kitabevi, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: , 296 Sayfa, Türkçe, Ankara, Türkiye, 2017. 0
2. BERKEŞOĞLU, M. Meme Hastalıklarının Multidisipliner Yönetimi, ISBN: 978-625-7679-37-4, Akademisyen Kitabevi, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: , 368 Sayfa, Türkçe, ANKARA, Türkiye, 2020. 0
3. BERKEŞOĞLU, M.; DAĞ, A. Meme Hastalıklarının Multidisipliner Yönetimi, ISBN: 978-625-7679-37-4, Akademisyen Kitabevi, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: , 368 Sayfa, Türkçe, , , 2020. 0
Uluslararası - bilimsel-toplantilar.icerikTurleri. - Davetli 0

1. BERKEŞOĞLU, M., Açık ve Laparoskopik TME. Karadeniz Ülkeleri Kolorektal Kanser Konsensus ve Tarama Eğitimi Toplantısı, 2017-03-24, 2017-03-25, ANKARA, Türkiye, . 0

Uluslararası - Özet - Sözlü 365

4. Arslan, G.; Berkeşoğlu, M.; Karabulut, Y.; Yıldırım, D.; Türkmenoğlu, M.; Dirlik, M., Topical application of high dosemesna prevents adhesion formation: an experimental animal study. 32nd Congress of the European Society of Pathology (ESP) and International Congress of the International Academy of Pathology (IAP) , 2020-12-08, 2020-12-10, Brüksel, Belçika, 2020. 75

https://link.springer.com/content/pdf/10.1007/s00428-020-02938-x.pdf

3. BERKEŞOĞLU, M., Evaluation of the Breast Cancer Patients Underwent Sentinel Lymph Node Biopsy. IV. International Mersin Symposium, 2020-10-22, 2020-10-24, MERSİN, Türkiye, . 100

2. BERKEŞOĞLU, M., Primer Hiperparatiroidizm Hastalarında Uzun Dönem Cerrahi Sonuçlarımız. Karadeniz Zirvesi 4. Uluslararası Uygulamalı Bilimler Kongresi, 2020-09-13, 2020-09-13, ARTVİN, Türkiye, . 100

1. BERKEŞOĞLU, M.; AKDENİZ, A.; TÜRKMENOĞLU, M.; ÖLMEZ, A.; DAĞ, A., Indication of Splenectomy: Last 8-Year Clinical Experience. 1. International Mediterranean Symposium, 2018-11-01, 2018-11-03, MERSİN, Türkiye, . 90

Uluslararası - Özet - Poster 40

2. AKKUZU, M.; ÖZDOĞAN, O.; YARAŞ, S.; ÜÇBİLEK, E.; ATEŞ, F.; ALTINTAŞ, E.; BERKEŞOĞLU, M., 271 Examination of Splenectomy Patient, Can The Gaucher Disease be the Cause of Splenomegaly in Patients with Splenectomy. World Congress of Gastroenterology (WCOG), 2019-09-21, 2019-09-24, istanbul, Türkiye, . 8

1. KOÇ, Z.; ÖZCAN KARA, P.; DAĞ, A.; BERKEŞOĞLU, M., Feasibility of Portable Gamma Camera Imaging in Intraoperative Radioguided Parathyroid Adenoma Identification. Annual Congress of the European Association of Nuclear Medicine, 2017-10-21, 2017-10-25, Viyana, Avusturya, . 32

Ulusal - bilimsel-toplantilar.icerikTurleri. - Davetli 0

4. BERKEŞOĞLU, M., Yaptığımız Beslenme Yönetiminin Başarısını Nasıl Takip Ederiz? (monitörizasyon). Kolorektal Hastalarda Nutrisyon Kursu, 2018-12-01, 2018-12-01, MERSİN, Türkiye, . 0

3. BERKEŞOĞLU, M., Fıtık Okulu Video Sunumları. 4. Fıtık Okulu, 2018-05-04, 2018-05-05, MERSİN, Türkiye, . 0

2. BERKEŞOĞLU, M., Olgu Sunumu. Güney Anadolu Cerrahi Derneği Bölgesel Toplantısı Olgu Sunumu, 2015-07-05, 2015-07-05, ŞANLIURFA, Türkiye, . 0

1. BERKEŞOĞLU, M., Olgu Sunumu. TKRCD 11. Selim Anorektal Hastalıklar Kursu, 2015-03-07, 2015-03-07, MERSİN, Türkiye, . 0

Ulusal - Tam Metin - Davetli 0

1. BERKEŞOĞLU, M., Stoma Çeşitleri ve Endikasyonları. 3. Çukurova Gastro-İntestinal Cerrahi Hastalıkları Kongresi, 2019-03-08, 2019-03-10, , Türkiye, . 0

Ulusal - Özet - Sözlü 400

12. ÖZCAN, N.; DAĞ, A.; BERKEŞOĞLU, M.; ÖLMEZ, A.; ÇELİKCAN, H., Hashimato Tiroiditinde Total Tiroidektomi Daha Zor Mudur?. 21. Ulusal Cerrahi Kongresi 16.Cerrahi Hemşireliği Kongresi, 2018-04-11, 2018-04-15, ANTALYA, Türkiye, . 35

11. ÇELİK, F.; DAĞ, A.; BERKEŞOĞLU, M.; TÜRKMENOĞLU, M.; DALOĞLU, F.; KOÇ, Z., İntraduktal Palbabl Olmayan Patolojiler için Radioguided Cerrahi ile Eksizyon. 21. Ulusal Cerrahi Kongresi 16.Cerrahi Hemşireliği Kongresi, 2018-04-11, 2018-04-15, ANTALYA, Türkiye, . 32

10. BERKEŞOĞLU, M.; ÖLMEZ, A.; TÜRKMENOĞLU, M.; DAĞ, A., Metabolik Cerrahi Deneyimimiz: İlk 9 hasta. 1. Gastrointestinal Araştırma Kongresi, 2018-03-10, 2018-03-10, MALATYA, Türkiye, . 47

9. EKER, E.; BERKEŞOĞLU, M.; DAĞ, A.; TEMEL, G.; ÖCAL, A., Preoperatif ERCP Endikasyonun Laparoskopik Kolesistektomide Konversiyon İçin Prediktif Risk Faktörü Olarak Önemi. 20. Ulusal Cerrahi Kongresi, 2016-04-13, 2016-04-17, ANTALYA, Türkiye, . 40

8. SERT, Z.; BERKEŞOĞLU, M.; CANBAZ, H.; ÖLMEZ, A.; TAŞDELEN, B.; DİRLİK, M., Pankreatikoduodenektomi Sonrası Pankreatik Fistül Gelişimindeki Etyolojik Faktörlerin Değerlendirilmesi. 20. Ulusal Cerrahi Kongresi, 2016-04-13, 2016-04-17, ANTALYA, Türkiye, . 37

7. BÜKESOY, A.; BERKEŞOĞLU, M.; SERT, Z.; ÜNSAL, A.; AKÇA, T., Genel Cerrahi Meme Endokrin Birimi Polikliniğine Başvuran Hastaların Memnuniyet Algısı. 20. Ulusal Cerrahi Kongresi, 2016-04-13, 2016-04-17, ANTALYA, Türkiye, . 40

6. GÜNDÜZ, İ.; ÇOLAK, T.; TÜRKMENOĞLU, M.; DAĞ, A.; ÖLMEZ, A.; BERKEŞOĞLU, M., İnsizyonel Herni İnsidans Değerlendirme Ön Çalışması. 5. Ulusal Fıtık Kongresi, 2015-10-22, 2015-10-25, Dalaman, Türkiye, . 20

5. ŞAHAN, E.; DAĞ, A.; BERKEŞOĞLU, M.; SUNGUR, M.; ÖCAL, A.; AKÇA, T., Sekonder Hiperparatiroidizmde Yapılan Paratiroidektominin Uzun Dönem Takipleri. 19. Ulusal Cerrahi Kongresi, 2014-04-16, 2014-04-20, ANTALYA, Türkiye, . 32

4. YILDIRIM, A.; DAĞ, A.; BERKEŞOĞLU, M.; ÇÖMELEKOĞLU, Ü.; LİNKE, E.; TAMER, L.; SUNGUR, M., Sıçanlarda Lipopolisakkarit (LPS) ile Oluşturulan Sepsis Modelinde ß-Hidroksi ß-Metilbutirat'ın (HMB) Bozulmuş Kolon Anastomozunda İyileşme Üzerine Etkisi. 19. Ulusal Cerrahi Kongresi, 2014-04-16, 2014-04-20, ANTALYA, Türkiye, . 27

3. SERKAN, B.; BERKEŞOĞLU, M.; CANBAZ, H.; TİFTİK, R.; KARA, T.; TAMER, L.; TAŞDELEN, B., İnce Bağırsakta İskemi ve Reperfüzyon Uygulanan Deneklerde Rho-kinaz İnhibitörü Y-27632 Uygulamasının Kan ve Doku Lipid Peroksidasyonu, ROCK Ekspresyonu ve İleal Patoloji Üzerine Etkisi. 19. Ulusal Cerrahi Kongresi, 2014-04-16, 2014-04-20, , Türkiye, . 30

2. BERKEŞOĞLU, M.; ERKEK, A.; KUZU, M.; OROZAKUNOV, E.; AYLAZ, G.; KURAN, S.; ATEŞ, C., Anterior Rezeksiyonlarda Anastamoz için Kullanılan Staplerin Çeşitli Uygulama Şekillerinin Postoperatif Anal Fonksiyonlar Üzerine Olan Etkisi. XIII. Ulusal Kolon ve Rektum Cerrahisi Kongresi, 2011-05-18, 2011-05-22, ANTALYA, Türkiye, . 35

1. OROZAKUNOV, E.; ÇAKMAK, A.; AKKOCA, M.; BERKEŞOĞLU, M.; ÜSTÜNER, E.; MEMİKOĞLU, K.; ÖZCAN, C., Pankreas Transplantasyonu İlk Üç Olgu. 2008 Ulusal Cerrahi Kongresi, 2008-05-28, 2008-05-31, , Türkiye, . 22

Ulusal - Özet - Poster 395

20. ÖZCAN, N.; BERKEŞOĞLU, M.; AYAN, E., Olgu Sunumu: Torakotomi ve Endoskopik Stent Uygulanan Spontan Özefagus Rüptürü. 21. Ulusal Cerrahi Kongresi 16.Cerrahi Hemşireliği Kongresi, 2018-04-11, 2018-04-15, ANTALYA, Türkiye, . 25

19. SAGÜN, A.; AZİZOĞLU, M.; BERKEŞOĞLU, M., Konjenital Müsküler Distrofide Anestezi Uygulaması: Olgu Sunumu. 51. Ulusal TARD Kongresi, 2017-10-25, 2017-10-29, Antalya, Türkiye, . 25

18. SERT, Z.; BERKEŞOĞLU, M.; BİLGİÇ, A.; ÖZCAN KARA, P.; KOÇ, Z.; DAĞ, A., İntraoperatif Gama Prob Eşliğinde Mediastinal Yerleşimli Ektopik Paratirod Adenomu Eksizyonu: Nadir ve Zor Bir Olgu. 8. Ulusal Endokrin Cerrahi Kongresi, 2017-04-27, 2017-04-30, , Türkiye, . 18

17. KIRMIZI, İ.; BERKEŞOĞLU, M.; RECEP, Ç.; ÜNSAL, A.; ÖCAL, A., Barsak Obsrüksiyonunun Nadir Bir Nedeni Paraduodenal Herni. 20. Ulusal Cerrahi Kongresi, 2016-04-13, 2016-04-17, ANTALYA, Türkiye, . 20

16. GÜNDÜZ, İ.; BERKEŞOĞLU, M.; KIRMIZI, İ.; ACEHAN, T.; CANBAZ, H.; ÖCAL, A., Mide Schwannomu Ayırıcı Tanı Güçlüğü. 20. Ulusal Cerrahi Kongresi, 2016-04-13, 2016-04-17, ANTALYA, Türkiye, . 18

15. BERKEŞOĞLU, M.; ÖLMEZ, A.; AYDIN, M.; TÜRKMENOĞLU, M.; ÇOLAK, T., Masif GİS Kanama Nedeni Anal Kanalda Dieulafoy Lezyonu Nadir Bir Olgu Sunumu. 20. Ulusal Cerrahi Kongresi, 2016-04-13, 2016-04-17, ANTALYA, Türkiye, . 22

14. BERKEŞOĞLU, M.; SERT, Z.; ÖLMEZ, A.; DAĞ, A.; GÜNDÜZ, İ., Nadir Görülen Bir Olgu Splenik İnflamatuar Psödotümör. 20. Ulusal Cerrahi Kongresi, 2016-04-13, 2016-04-17, ANTALYA, Türkiye, . 22

13. BERKEŞOĞLU, M.; ETİ, N.; DAĞ, A.; TÜRKMENOĞLU, M.; GÜNDÜZ, İ., Safra Kesesinde Aktinomikozis Nadir Bir Olgu Sunumu. 20. Ulusal Cerrahi Kongresi, 2016-04-13, 2016-04-17, ANTALYA, Türkiye, . 22

12. GÜNDÜZ, İ.; ÇAĞLAR, R.; BERKEŞOĞLU, M.; ACEHAN, T.; ÖLMEZ, A.; DİRLİK, M., Karaciğere Metastatik Malign Melanom 2 olgu. 20. Ulusal Cerrahi Kongresi, 2016-04-13, 2016-04-17, ANTALYA, Türkiye, . 16

11. KIRMIZI, İ.; SERT, Z.; GÜNDÜZ, İ.; BERKEŞOĞLU, M.; TÜRKMENOĞLU, M.; ÖCAL, A., Mezenterik Lenfanjiyom Akut Karına Neden Olan Nadir Bir Batın İçi Kitle Olgusu. 20. Ulusal Cerrahi Kongresi, 2016-04-13, 2016-04-17, ANTALYA, Türkiye, . 13

10. KIRMIZI, İ.; ÖLMEZ, A.; BERKEŞOĞLU, M.; GÜNDÜZ, İ.; SERT, Z.; ÖCAL, A., Nadir Bir Kronik Karın Ağrısı Nedeni Median Arcuat Ligaman Sendromu. 20. Ulusal Cerrahi Kongresi, 2016-04-13, 2016-04-17, ANTALYA, Türkiye, . 16

9. BERKEŞOĞLU, M.; ÖLMEZ, A.; SERT, Z.; KIRMIZI, İ.; ÇAĞLAR, R., Safra Taşı İleusu ve Karaciğerde Von Meyenburg Kompleksi Nadir Bir Olgu Sunumu. 20. Ulusal Cerrahi Kongresi, 2016-04-13, 2016-04-17, ANTALYA, Türkiye, . 22

8. BERKEŞOĞLU, M.; SERT, Z.; BOZDOĞAN ARPACI, R.; ÇAĞLAR, R.; DAĞ, A., Tanı Anında Metastatik Papiller Tiroid Karsinoma Foliküler Varyantı 3 Olgu Sunumu. 7. Ulusal Endokrin Cerrahi Kongresi. 23-26 Nisan 2015, 2015-04-23, 2015-04-26, ANTALYA, Türkiye, . 22

7. BERKEŞOĞLU, M.; ÜNSAL, A.; AKÇA, T., 3 Trimester Gebelikte Primer Hiperparatirodizme Cerrahi Yaklaşım 2 Olgu Sunumu. 7. Ulusal Endokrin Cerrahi Kongresi. 23-26 Nisan 2015, 2015-04-23, 2015-04-26, ANTALYA, Türkiye, . 25

6. CANBAZ, H.; BERKEŞOĞLU, M.; DİRLİK, M.; ÖLMEZ, A., Hasta İçinde Unutulmuş Kırık Taş Çıkarma Basketi Teli Olgu Sunumu. 19. Ulusal Cerrahi Kongresi, 2014-04-16, 2014-04-20, ANTALYA, Türkiye, . 21

5. CANBAZ, H.; ÖLMEZ, A.; YILDIZ, A.; SEZGİN, O.; BERKEŞOĞLU, M.; SARI, A.; DİRLİK, M., Karaciğer Grefti Kaybına Yol Açan Nadir Bir Komplikasyon İyatrojenik Pankreatik Fistül Olgu Sunumu. 19. Ulusal Cerrahi Kongresi, 2014-04-16, 2014-04-20, ANTALYA, Türkiye, . 10

4. CANBAZ, H.; ÖLMEZ, A.; BERKEŞOĞLU, M.; KARA, E.; DİRLİK, M., İzole Sol Hepatik Kanal Kopması Künt Travma Sonrası Nadir Görülen Bir Olgu Sunumu. 19. Ulusal Cerrahi Kongresi, 2014-04-16, 2014-04-20, ANTALYA, Türkiye, . 17

3. CANBAZ, H.; DAĞ, A.; ÖLMEZ, A.; TÜRKMENOĞLU, M.; BERKEŞOĞLU, M.; TAŞDELEN, B., Tanısal Testlerin Geriatrik Hastaların Akut Apandisit Tanısındaki Etkinliği. 19. Ulusal Cerrahi Kongresi, 2014-04-16, 2014-04-20, ANTALYA, Türkiye, . 11

2. BERKEŞOĞLU, M.; CANBAZ, H.; ERMAN, E.; KARA, T., Nadir Bir Akut Apandisit Nedeni 1018 Apandektomide Görülen Aktinomikoz Olguları Sunumu. 19. Ulusal Cerrahi Kongresi, 2014-04-16, 2014-04-20, ANTALYA, Türkiye, . 23

1. AKYOL, C.; BERKEŞOĞLU, M.; KEPENEKCİ BAYRAM, İ.; SAK, S.; ALIÇ, B., Nöroendokrin Meme Karsinomu Nadir Görülen Bir Olgu. 9. Ulusal Meme Hastalıkları Kongresi, 2007-04-16, 2007-04-20, , Türkiye, . 20

Uluslararası Dergi [Yıl, Adet] 73
1. CASE REPORTS IN SURGERY , [ 2017 : 3 ] . 0
2. INTERNATIONAL JOURNAL OF SURGERY , [ 2018 : 5 ] [ 0 : 0 ] . 25
3. TURKISH JOURNAL OF COLORECTAL DISEASE , [ 2019 : 4 ] [ 2018 : 4 ] [ 2017 : 4 ] . 48
1. TÜRK CERRAHİ DERNEĞİ , Üye No: 2929, Türkiye, 2013-01-01-Devam ediyor.
FAALİYET TÜRÜ DETAYI
Proje TÜBİTAK 1001, 1003, 3501, 1505, COST, Uluslararası İkili İşbirliği Programları
TÜBİTAK 1005, 3001
TÜBİTAK 1002
H2020 Projesi
Diğer uluslararası özel veya resmi kurum ve kuruluşlar tarafından desteklenmiş ve destek süresi dokuz aydan az olmayan Ar-Ge niteliğini haiz proje
Diğer ulusal kamu veya özel kurum ve kuruluşlar tarafından desteklenmiş ve destek süresi 9 aydan az olmayan Ar-Ge niteliğini haiz proje
Araştırma Yurtdışı Araştırma
Yurtiçi Araştırma
Yayın SCI, SCI-Exp, SSCI ve AHCI kapsamındaki dergilerde yayımlanmış araştırma makalesi
Detay
Berkeşoğlu, M.; çolak, T.; Türkmenoğlu, M.; Han, .; Kırmızı, .; Akgül, G.; Gündüz, . Long-term results from modified sphincteroplasty in patients with traumatic sphincter injury: a retrospective study. SAO PAULO MEDİCAL JOURNAL, 2021, 139, 58-64.
10.1590/1516-3180.2020.0467.02112020
SCI, SCI-Exp, SSCI ve AHCI kapsamındaki dergilerde yayınlanmış derleme veya kısa makale(editöre mektup, yorum, vaka takdimi, teknik not, araştırma notu, özet ve kitap kritiği)
Alan endexleri (ÜAK tarafından tanımlanan alanlar için) kapsamındaki dergilerde yayınlanmış araştırma makalesi
Alan endexleri (ÜAK tarafından tanımlanan alanlar için) kapsamındaki dergilerde yayınlanmış derleme veya kısa makale(editöre mektup, yorum, vaka takdimi, teknik not, araştırma notu, özet ve kitap kritiği)
Diğer uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan araştırma makalesi
ULAKBİM TR dizin tarafından taranan ulusal hakemli dergilerde yayınlanmış makale
SCI, SCI-Exp, SSCI ve AHCI kapsamındaki dergilerde editörlük ve editör kurulu üyeliği
Alan endexleri (ÜAK tarafından tanımlanan alanlar için) kapsamındaki dergilerde editörlük veya editör kurulu üyeliği
Diğer uluslararası hakemli dergilerde editörlük ve editör kurulu üyeliği
ULAKBİM TR dizin tarafından taranan ulusal hakemli dergilerde editörlük ve editör kurulu üyeliği
Tanınmış uluslararası yayınevleri tarafından yayınlanmış özgün bilimsel kitap
Tanınmış uluslararası yayınevleri tarafından yayınlanmış özgün bilimsel kitap editörlüğü
Tanınmış uluslararası yayınevleri tarafından yayınlanmış özgün bilimsel kitaplarda bölüm yazarlığı (Aynı kitapta en çok 2 bölüm değerlendirmeye alınır.)
Tanınmış ulusal yayınevleri tarafından yayınlanmış özgün bilimsel kitap
Tanınmış ulusal yayınevleri tarafından yayımlanmış özgün bilimsel kitaplarda bölüm yazarlığı (Aynı kitapta en çok 2 bölüm değerlendirmeye alınır.)
Uluslararası boyutta performansa dayalı yayımlanmış kişisel ses ve/veya görüntü kaydı
Uluslararası boyutta performansa dayalı yayımlanmış karma ses ve/veya görüntü kaydı
Ulusal boyutta performansa dayalı yayımlanmış kişisel ses ve/veya görüntü kaydı
Tasarım Endüstriyel, çevresel (bina, peyzaj ve iç mekan) veya grafiksel tasarım; sahne, moda(kumaş, aksesuar veya giysi tasarımı) veya çalgı tasarımı
Sergi Özgün yurtdışı bireysel etkinlik (sergi, bienal, trienal, gösteri, dinleti, festival ve gösterim)
Özgün yurtiçi bireysel etkinlik (sergi, bienal, trienal, gösteri, dinleti, festival ve gösterim)
Özgün yurtdışı grup/karma/toplu etkinlik (sergi, bienal, trienal, gösteri, dinleti, festival ve gösterim)
Özgün yurtiçi grup/karma/toplu etkinlik (sergi, bienal, trienal, gösteri, dinleti, festival ve gösterim)
Patent Uluslararası patent
Ulusal patent
Atıf SCI, SCI-Exp, SSCI ve AHCI kapsamındaki dergilerde yayınlanmış makalelerde atıf
Alan endeksleri(varsa) kapsamındaki dergilerde yayınlanmış makalelerde atıf
Diğer uluslararası hakemli dergilerde yayınlanmış makalelerde atıf
ULAKBİM tarafından taranan ulusal hakemli dergilerde yayınlanmış makalelerde atıf
Tanınmış uluslararası yayınevleri tarafından yayınlanmış özgün bilimsel kitapta atıf
Tanınmış ulusal yayınevleri tarafından yayınlanmış özgün bilimsel kitapta atıf
Güzel sanatlardaki eserlerin uluslararası kaynak veya yayın organlarında yer alması veya gösterime ya da dinletime girmesi
Güzel sanatlardaki eserlerin ulusal kaynak veya yayın organlarında yer alması veya gösterime ya da dinletime girmesi
Tebliğ Hakemli uluslararası bilimsel konferansta, sempozyumda veya kongrede sözlü olarak sunulan ve bunların kitabında yayınlanan tam bildiri
Ödül YÖK Yılın Doktora Tezi Ödülü
TÜBİTAK bilim ödülü
TÜBA Akademi Ödülü
TÜBİTAK TWAS veya Teşvik ödülü
TÜBİTAK Ufuk 2020 Programı eşik üstü ödülü
Yurtdışı kurum veya kuruluşlardan alınan bilim ödülü (Sürekli olarak verilen daha önce en az 5 kez verilmiş, ilgili kurum ve kuruluşun internet sayfasından duyurulan ve akademik ağırlıklı bir değerlendirme jürisi veya seçici kurulu olan)(Aynı çalışma veya
Yurtiçi kurum veya kuruluşlardan alınan bilim ödülü (Sürekli olarak verilen daha önce en az 5 kez verilmiş, ilgili kurum ve kuruluşun internet sayfasından duyurulan ve akademik ağırlıklı bir değerlendirme jürisi veya seçici kurulu olan)(Aynı çalışma veya
Uluslararası jurili sürekli düzenlenen güzel sanatlar etkinliklerinde veya yarışmalarda eserlere verilen uluslararası derece ödülü (mansiyon hariç)(Aynı çalışma veya eser nedeni ile alınan farklı ödüller için en fazla bir defa puanlama yapılır.)
Ulusal jurili sürekli düzenlenen güzel sanatlar etkinliklerinde veya yarışmalarda eserlere verilen uluslararası derece ödülü (mansiyon hariç)(Aynı çalışma veya eser nedeni ile alınan farklı ödüller için en fazla bir defa puanlama yapılır.)
Mevzuatı çerçevesinde, ilgili kuruluşlar (bakanlıklar, yerel yönetimler, meslek odaları, uluslararası kuruluşlar) tarafından sürekli düzenlenen planlama, mimarlık ve kentsel tasarım, peyzaj tasarımı, iç mimari tasarım, endüstri ürünleri tasarımı ve mimarl