Dr. Öğr. Üyesi MUSTAFA BERKESOGLU

Birim
:
Tıp Fakültesi / Genel Cerrahi Anabilim Dalı
İŞ Adresi
: Mersin Üniversitesi Tip Fakültesi Genel Cerrahi Anabilim Dali 33343 Yenişehir / Mersin
Telefon
:
+90-324-2410000
Dahili
:
1306
Faks
:
+90--
E-MAIL
:
berkesoglu@mersin.edu.tr
OLUŞTURMA
:
2016-05-01 07:22:33
DÜZENLEME
:
2020-03-23 23:02:00
PUAN
:
5911
YABANCI DİL
:
İngilizce, orta-ileri, ÜDS, 90/100
Researcher ID
Scopus ID
h-index
-


Derece Bölüm Üniversite/Kurum Yıl
LİSANS TIP FAKÜLTESİ (İNGİLİZCE) HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ 2005
TIPTA UZMANLIK GENEL CERRAHİ ANKARA ÜNİVERSİTESİ 2010
UZM. DR GENEL CERRAHİ MERSİN ÜNİVERSİTESİ 2014
YRD. DOÇ. DR. GENEL CERRAHİ MERSİN ÜNİVERSİTESİ 2016
Tıpta Uzmanlık Tezi

1. Anterior Rezeksiyonlarda Anastomoz İçin Kullanılan Staplerin Çeşitli Uygulama Şekillerinin Postoperatif Anal Fonksiyonlar Üzerine Olan Etkisi Danışman: Dr. Attila Törüner, Ankara Üniversitesi, Diğer, Genel Cerrahi Anabilim Dalı, Ankara, Türkiye, .

Theses_001.pdf

Uluslararası - SCI, SCI-Expanded, SSCI ve AHCI kategorisine giren 3650
2020
9. BERKEŞOĞLU, M.; KARA, T.; SERT, Z.; TENEKECİ, G.; AKÇA, T. Phyllodes tumor with osteosarcomatous differentiation should be followed closely: An unusual case. THE BREAST JOURNAL, 2020, 26, 767-768. 0 + 0
10.1111/tbj.13555

8. NARCI, H.; BERKEŞOĞLU, M. Commentary on “Findings requiring immediate surgery in blunt abdominal trauma patients with isolated free fluid without solid organ injury on abdominal computed tomography: Retrospective laboratory, clinical and radiologic analysis. A case control study” (Int. J. Surg. 2020). INTERNATİONAL JOURNAL OF SURGERY, 2020, 78, 68-69. 0 + 0
7. NARCI, H.; BERKEŞOĞLU, M. Commentary on “Traumatic Kidney Injuries: A Systematic Review and Meta-Analysis” (Int J Surg 202074:13-21). INTERNATİONAL JOURNAL OF SURGERY, 2020, 75, 1-2. 0 + 0
10.1016/j.ijsu.2020.01.015

6. BERKEŞOĞLU, M.; YUYUCU KARABULUT, Y.; Yildirim, D.; TÜRKMENOĞLU, M.; DİRLİK, M. Topical Application of High-Dose Mesna Prevents Adhesion Formation: An Experimental Animal Study. JOURNAL OF SURGİCAL RESEARCH, 2020, 251, 152-158. 900 + 0
5. SERT, Z.; BERKEŞOĞLU, M.; CANBAZ, H.; ÖLMEZ, A.; TAŞDELEN, B.; DİRLİK, M. The factors of pancreatic fistula development in patients who underwent classical pancreaticoduodenectomy. ANNALİ ITALİANİ Dİ CHİRURGİA, 2020, 10, 1-6. 750 + 0
2019
4. ÖLMEZ, T.; BERKEŞOĞLU, M.; TÜRKMENOĞLU, M.; ÇOLAK, T. Effect of Triclosan-Coated Suture on Surgical Site Infection of Abdominal Fascial Closures. SURGİCAL INFECTİONS, 2019, , -. 850 + 0
10.1089/sur.2019.052

2018
3. ÇINAR, H.; BERKEŞOĞLU, M.; DEREBEY, M.; KARADENİZ, E.; YILDIRIM, Ç.; KARABULUT, K.; KESİCİOĞLU, T.; ERZURUMLU, K. Surgical management of anorectal foreign bodies. NİGERİAN JOURNAL OF CLİNİCAL PRACTİCE, 2018, 21, 721-725. 650 + 3
10.4103/njcp.njcp_172_17

2016
2. YUYUCU KARABULUT, Y.; KARA, T.; BERKEŞOĞLU, M. Intranodal palisaded myofibroblastoma – a rare case report and literature review. APMIS, 2016, 124, 905-910. 500 + 8

Alıntılanma Sayısı: 1
2015
1. İSMİ, O.; BOZDOĞAN ARPACI, R.; BERKEŞOĞLU, M.; DAĞ, A.; SEZER, E.; BAL, K.; VAYISOĞLU, Y. Calcitonin negative neuroendocrine tumor of thyroid glandmimicking anaplastic carcinoma an unusual entity. GLAND SURGERY, 2015, 4, 344-349. 0 + 13
10.3978/j.issn.2227-684X.2015.01.02


Alıntılanma Sayısı: 2
Uluslararası - Diğer 135
2018
3. KOÇ, Z.; ÖZCAN KARA, P.; DAĞ, A.; BERKEŞOĞLU, M. Feasibility of portable gamma camera imaging in intraoperative radioguided parathyroid adenoma identification. IRANİAN JOURNAL OF NUCLEAR MEDİCİNE, 2018, 26, 62-65. 32 + 0
2. KOÇ, Z.; ÖZCAN KARA, P.; BERKEŞOĞLU, M.; AKÇA, T. First experience with a new technique: portable gamma camera usage for sentinel lymph node identification in a patient with breast cancer. TURKİSH JOURNAL OF SURGERY, 2018, 34, 57-59. 37 + 5
10.5152/UCD.2016.3654

2016
1. ŞAHAN, E.; DAĞ, A.; BERKEŞOĞLU, M.; SUNGUR, M.; ÖCAL, A.; AKÇA, T. The effect of surgical procedures on short term and long term outcomes of the patients in Secondary Hyperparathyroidism. JOURNAL OF DİALOG İN ENDOCRİNOLOGY, 2016, 13, 33-39. 65 + 0
Uluslararası - Alan endexleri 80
2020
2. NARCI, H.; BERKEŞOĞLU, M.; AYRIK, C. Subcutaneous Emphysema, Pneumomediastinum and Pneumoperitoneum after ERCP: Management of an Unusual Case. THE ALBANİAN JOURNAL OF MEDİCİNE AND HEALTH SCİENCES, 2020, 53, 1-9. 0 + 0
2019
1. BERKEŞOĞLU, M.; ÇAĞLAR, R.; ÖLMEZ, A.; CANBAZ, H.; TAŞDELEN, B.; DİRLİK, M.; KARA, T. Evaluation of the Factors Affecting Survival in Patients with Gastric Cancer According to the 8th Edition of the Tumor, Node and Metastasis Classification. HASEKİ TIP BÜLTENİ, 2019, 57, 152-161. 80 + 0
Publications_002.pdf

Ulusal - ULAKBİM Tarafından Taranan 360
2019
6. AKKUZU, M.; SEZGİN, O.; YARAŞ, S.; ÖZDOĞAN, O.; ÜÇBİLEK, E.; ATEŞ, F.; ALTINTAŞ, E.; KARA, T.; BERKEŞOĞLU, M. Splenektomi yapılmış hastalarda splenomegalinin nedeni Gaucherhastalığı olabilir mi? 271 splenektomili hastanın incelenmesi. AKADEMİK GASTROENTEROLOJİ DERGİSİ, 2019, 18, 109-111. 20 + 0
10.17941/agd.568934

2018
5. BERKEŞOĞLU, M. Malign Primer Karaciğer Tümörleri - Kolanjiyoselüler Kanser ve Diğer Malign Tümörler. TURKİYE KLİNİKLERİ J GEN SURG, 2018, 18, 15-27. 200 + 0
2017
4. ÖZKAN, B.; BERKEŞOĞLU, M.; ÖZBALCI, G. Necessity of Rational Use of Social Media in Colorectal Surgery. TURKİSH JOURNAL OF COLORECTAL DİSEASE, 2017, 27, 67-68. 0 + 0
10.4274/tjcd.10327

2016
3. BERKEŞOĞLU, M.; ÖLMEZ, A.; AYDIN, M.; TÜRKMENOĞLU, M.; ÇOLAK, T. Dieulafoy s Lesion in the Anal Canal A Rare Cause of Massive Gastrointestinal Hemorrhage. TURKİSH JOURNAL OF COLORECTAL DİSEASE, 2016, 26, 53-55. 0 + 0
10.4274/tjcd.22043

2. BERKEŞOĞLU, M.; ERKEK, A.; KUZU, M.; ORAZOKUNOV, E.; AYLAZ, G.; KURAN, S.; ATEŞ, C.; BASKAN, M.; TÖRÜNER, A. Anterior Rezeksiyonlarda Anastomoz İçin Kullanılan Staplerin Çeşitli Uygulama Şekillerinin Postoperatif Anal Fonksiyonlar Üzerine Olan Etkisi. ANKARA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ MECMUASI, 2016, 69, 53-60. 140 + 0
10.1501/Tpfak_000000907

2015
1. ÖLMEZ, A.; BERKEŞOĞLU, M.; DAĞ, A.; EKER, E. Warfarin Kullanımına Bağlı İntraabdominal Kanama 2 Olgu Sunumu. CAUSAPEDİA HAKEMLİ OLGU DERGİSİ, 2015, 4, 1-4. 0 + 3
Ulusal - Endekste taranmıyor 80
2016
2. BÜKESOY, A.; BERKEŞOĞLU, M.; SERT, Z.; ÜNSAL, A.; AKÇA, T. Genel Cerrahi Meme Endokrin Birimi Polikliniği’xxne Başvuran Hastaların Memnuniyet Algısı. MERSİN ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ DERGİSİ, 2016, , -. 80 + 0
2014
1. CANBAZ, H.; ÖLMEZ, A.; BERKEŞOĞLU, M.; KARA, T.; DİRLİK, M. Dalakta Kistik Lenfanjiyom Olgu Sunumu. MERSİN ÜNİVERSİTESİ TIP DERGİSİ, 2014, 15, 63-65. 0 + 0
Uluslararası - Kitap Çevirme 0
1. BERKEŞOĞLU, M. Gİ/Karaciğer Sırları, ISBN: 978-605-335-470-3, Nobel Tıp Kitabevleri, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: , 663 Sayfa, İngilizce, İstanbul, Türkiye, 2019. 0
Uluslararası - Bilimsel Kitap Yazma (Tez Hariç) 0
1. BERKEŞOĞLU, M.; ÇOLAK, T. Temel İlk Yardım, ISBN: 978-605-2396-66-7, Akademisyen Yayınevi, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: , 296 Sayfa, Türkçe, Ankara, Türkiye, 2018. 0
Ulusal - Ders Kitabı Yazma 0
1. BERKEŞOĞLU, M.; ÇOLAK, T. Cerrahi Hemşireliği ve Ameliyathane Hizmetleri Teknikerliği, ISBN: 978-605-7874-17-7, Hipokrat Yayıncılık, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: , 268 Sayfa, Türkçe, Ankara, Türkiye, 2019. 0
Uluslararası - Tam Metin - Sözlü 180

1. BERKEŞOĞLU, M.; AKDENİZ, A.; TÜRKMENOĞLU, M.; ÖLMEZ, A.; DAĞ, A., Indication of splenectomy: Last 8-year clinical experience. 1. International Mediterranean Symposium, 2018-11-01, 2018-11-03, MERSİN, Türkiye, . 180

Uluslararası - Özet - Poster 32

1. Koç, Z.; Kara, P.; Dağ, A.; Berkeşoğlu, M., Feasibility of Portable Gamma Camera Imaging in Intraoperative Radioguided Parathyroid Adenoma Identification. Annual Congress of the European Association of Nuclear Medicine, 2017-10-21, 2017-10-25, Viyana, Avusturya, 2017. 32

Ulusal - bilimsel-toplantilar.icerikTurleri. - Davetli 0

2. BERKEŞOĞLU, M., Kolorektal Hastalarda Nutrisyon Kursu. Yaptığımız beslenme yönetiminin başarısını nasıl takip ederiz?(monitörizasyon), 2018-12-01, 2018-12-01, MERSİN, Türkiye, . 0

1. BERKEŞOĞLU, M., Fıtık Okulu Video Sunumları. 4. Fıtık Okulu, 2018-05-04, 2018-05-05, MERSİN, Türkiye, . 0

Ulusal - Tam Metin - Sözlü 230

3. ÇELİK, F.; DAĞ, A.; BERKEŞOĞLU, M.; TÜRKMENOĞLU, M.; DALOĞLU, F.; KOÇ, Z., iNTRADUKTAL PALBABL OLMAYAN PATOLOJİLER İÇİN RADİOGUİDED CERRAHİ İLE EKSİZYON. 21.ULUSAL CERRAHİ KONGRESİ 16.CERRAHİ HEMŞİRELİĞİ KONGRESİ, 2018-04-11, 2018-04-15, ANTALYA, Türkiye, . 65

2. ÖZCAN, N.; DAĞ, A.; BERKEŞOĞLU, M.; ÖLMEZ, A.; ÇELİKCAN, H., Hashimato tiroiditinde total tiroidektomi daha zor mudur?. 21.ULUSAL CERRAHİ KONGRESİ 16.CERRAHİ HEMŞİRELİĞİ KONGRESİ, 2018-04-11, 2018-04-15, ANTALYA, Türkiye, . 70

1. BERKEŞOĞLU, M.; ÖLMEZ, A.; TÜRKMENOĞLU, M.; DAĞ, A., Metabolik Cerrahi Deneyimimiz: ilk 9 hasta. 1. Gastrointestinal Araştırma Kongresi, 2018-03-10, 2018-03-10, MALATYA, Türkiye, . 95

Ulusal - Tam Metin - Poster 50

1. ÖZCAN, N.; BERKEŞOĞLU, M.; AYAN, E., OLGU SUNUMU: TORAKOTOMİ VE ENDOSKOPİK STENT UYGULANAN SPONTAN ÖZEFAGUS RÜPTÜRÜ. 21.ULUSAL CERRAHİ KONGRESİ 16.CERRAHİ HEMŞİRELİĞİ KONGRESİ, 2018-04-11, 2018-04-15, ANTALYA, Türkiye, . 50

Ulusal - Tam Metin - Davetli 0

2. Berkeşoğlu, M., Sindirim Sistemi Kanserlerine Cerrahi Yaklaşım. Mezuniyet Sonrası Eğitim Toplantıları, 2015-06-20, 2015-06-20, Şanlıurfa, Türkiye, 2015. 0

1. Berkeşoğlu, M., Olgu Sunumu. TKRCD 11. Selim Anorektal Hastalıklar Kursu, 2015-03-17, 2015-03-17, Mersin, Türkiye, 2. 0

Ulusal - Özet - Sözlü 380

12. Çelik, F.; Dağ, A.; Berkeşoğlu, M.; Türkmenoğlu, M.; Daloğlu, F.; Koç, Z., İntraduktal Palpable Olmayan Patolojiler İçin Radioguided Cerrahi İle Eksizyon. 21.Ulusal Cerrahi Kongresi ve 16.Cerrahi Hemşireliği Kongresi, 2018-04-11, 2018-04-15, Antalya, Türkiye, 2018. 32

Scientific_Meetings_031.pdf

11. Özcan, N.; Dağ, A.; Berkeşoğlu, M.; Ölmez, A.; Çelikcan, H., Hashimato tiroiditinde total tiroidektomi daha zor mudur?. 21.Ulusal Cerrahi Kongresi ve 16.Cerrahi Hemşireliği Kongresi, 2018-04-11, 2018-04-15, Antalya, Türkiye, 2018. 35

Scientific_Meetings_032.pdf

10. Çolak, T.; Türkmenoğlu, M.; Han, İ.; Kırmızı, İ.; Akgül, G.; Gündüz, İ.; Berkeşoğlu, M., Travmatik Sfinkter Yaralanmalarında Sfinkteroplastinin Etkinliği. 16. Türk Kolon ve Rektum Cerrahisi Kongresi, 2017-05-16, 2017-05-20, Antalya, Türkiye, 2017. 10

9. Bükesoy, A.; Berkeşoğlu, M.; Sert, Z.; Ünsal, A.; Akça, T., Genel Cerrahi Meme Endokrin Birimi Polikliniği'ne Başvuran Hastaların Memnuniyet Algısı. 20. Ulusal Cerrahi Kongresi, 2016-04-13, 2016-04-17, Antalya, Türkiye, 2016. 40

Scientific_Meetings_018.pdf

8. Çağlar, R.; Berkeşoğlu, M.; Ölmez, A.; Canbaz, H.; Taşdelen, B.; Dirlik, M., Mide Kanseri Tedavisinde D2 Küratif Gastrik Rezeksiyonun Operatif Mortalite ve Sağkalım Üzerine Etkisi. 20. Ulusal Cerrahi Kongresi, 2016-04-13, 2016-04-17, Antalya, Türkiye, 2016. 37

Scientific_Meetings_016.pdf

7. Sert, Z.; Berkeşoğlu, M.; Canbaz, H.; Ölmez, A.; Taşdelen, B.; Dirlik, M., Pankreatikoduodenektomi Sonrası Pankreatik Fistül Gelişimindeki Etyolojik Faktörlerin Değerlendirilmesi. 20. Ulusal Cerrahi Kongresi, 2016-04-13, 2016-04-17, Antalya, Türkiye, 2016. 37

Scientific_Meetings_015.pdf

6. Eker, E.; Berkeşoğlu, M.; Dağ, A.; Temel, G.; Öcal, A., Preoperatif ERCP Endikasyonun Laparoskopik Kolesistektomide Konversiyon İçin Prediktif Risk Faktörü Olarak Önemi. 20. Ulusal Cerrahi Kongresi, 2016-04-13, 2016-04-17, Antalya, Türkiye, 2016. 40

Scientific_Meetings_017.pdf

5. Baikoğlu, S.; Berkeşoğlu, M.; Canbaz, H.; Tiftik, R.; Kara, T.; Tamer, L.; Taşdelen, B., İnce bağırsakta iskemi ve reperfüzyon uygulanan deneklerde rho-kinaz inhibitörü (Y-27632) uygulamasının kan ve doku lipid peroksidasyonu, rock ekspresyonu ve ileal patoloji üzerine etkisi. 19. Ulusal Cerrahi Kongresi 16-20 Nisan 2014, 2014-04-16, 2014-04-20, Antalya, Türkiye, 2014. 30

Scientific_Meetings_005.pdf

4. Yıldırım, A.; Dağ, A.; Berkeşoğlu, M.; Çömelekoğlu, Ü.; Linke, E.; Tamer, L.; Sungur, M., Sıçanlarda lipopolisakkarit (LPS) ile oluşturulan sepsis modelinde β–hidroksi β–metilbutirat'ın (HMB) bozulmuş kolon anastomozunda iyileşme üzerine etkisi. 19. Ulusal Cerrahi Kongresi 16-20 Nisan 2014, 2014-04-16, 2014-04-20, Antalya, Türkiye, 2014. 27

Scientific_Meetings_003.pdf

3. Şahan, E.; Dağ, A.; Berkeşoğlu, M.; Sungur, M.; Öcal, A.; Akça, T., Sekonder hiperparatiroidizmde yapılan paratiroidektominin uzun dönem takipleri. 19. Ulusal Cerrahi Kongresi 16-20 Nisan 2014, 2014-04-16, 2014-04-20, Antalya, Türkiye, 2014. 32

Scientific_Meetings_004.pdf

2. Berkeşoğlu, M.; Erkek, A.; Kuzu, M.; Orazokunov, E.; Aylaz, G.; Kuran, S.; Ateş, C., Anterior rezeksiyonlarda anastomoz için kullanılan staplerin çeşitli uygulama şekillerinin postoperatif anal fonksiyonlar üzerine olan etkisi. XIII. Ulusal Kolon ve Rektum Cerrahisi Kongresi VI. Kolorektal Cerrahi Hemsireligi Kongresi 2011, 2011-05-18, 2011-05-22, Antalya, Türkiye, 2011. 35

Scientific_Meetings_002.pdf

1. Orazokunov, E.; Çakmak, A.; Akkoca, M.; Berkeşoğlu, M.; Üstünel, E.; Memikoğlu, O.; Özcan, C., Pankreas transplantasyonu ilk üç olgu. 2008 Ulusal Cerrahi Kongresi, 2008-05-28, 2008-06-01, Antalya, Türkiye, 2008. 22

Scientific_Meetings_014.pdf

Ulusal - Özet - Poster 428

22. Özcan, N.; Berkeşoğlu, M.; Ayan, E., Olgu Sunumu: Torakotomi ve Endoskopik Stent Uygulanan Spontan Özefagus Rüptürü. 21.Ulusal Cerrahi Kongresi ve 16.Cerrahi Hemşireliği Kongresi, 2018-04-11, 2018-04-15, Antalya, Türkiye, 2018. 25

Scientific_Meetings_033.pdf

21. Sagün, A.; Azizoğlu, M.; Berkeşoğlu, M., Konjenital Müküler Distrofide Anestezi Uygulaması: Olgu Sunumu. 51. Ulusal TARD Kongresi, 2017-10-25, 2017-10-29, Antalya, Türkiye, 2017. 25

20. Sert, Z.; Berkeşoğlu, M.; Bilgiç, A.; Kara, P.; Koç, Z.; Dağ, A., İntraoperatif Gama Prob Eşliğinde Mediastinal Yerleşimli Ektopik Paratirod Adenomu Eksizyonu: Nadir ve Zor Bir Olgu. 8. ULUSAL ENDOKRİN CERRAHİ KONGRESİ, 2017-04-27, 2017-04-30, Antalya, Türkiye, 2017. 18

19. Gündüz, İ.; Çağlar, R.; Berkeşoğlu, M.; Acehan, T.; Ölmez, A.; Dirlik, M., Karaciğere metastatik malign melanom: 2 olgu. 20. Ulusal Cerrahi Kongresi, 2016-04-13, 2016-04-17, Antalya, Türkiye, 2016. 16

Scientific_Meetings_021.pdf

18. Berkeşoğlu, M.; Ölmez, A.; Sert, Z.; Kırmızı, İ.; Çağlar, R., Safra Taşı İleusu ve Karaciğerde Von Meyenburg Kompleksi: Nadir Bir Olgu Sunumu. 20. Ulusal Cerrahi Kongresi, 2016-04-13, 2016-04-17, Antalya, Türkiye, 2016. 22

Scientific_Meetings_020.pdf

17. Kırmızı, İ.; Sert, Z.; Gündüz, İ.; Berkeşoğlu, M.; Türkmenoğlu, M.; Öcal, A., Mezenterik Lenfanjiyom: Akut Karına Neden Olan Nadir Bir Batın İçi Kitle Olgusu. 20. Ulusal Cerrahi Kongresi, 2016-04-13, 2016-04-17, Antalya, Türkiye, 2016. 13

Scientific_Meetings_024.pdf

16. Berkeşoğlu, M.; Sert, Z.; Tenekeci, G.; Kara, T.; Akça, T., Memede Heterolog Sarkomatöz Komponentli Malign Filloides Tümörü: Nadir Bir Olgu Sunumu. 20. Ulusal Cerrahi Kongresi, 2016-04-13, 2016-04-17, Antalya, Türkiye, 2016. 22

Scientific_Meetings_026.pdf

15. Berkeşoğlu, M.; Ölmez, A.; Aydın, M.; Türkmenoğlu, M.; , T., GIS Kanama Nedeni Anal Kanalda Dieulafoy Lezyonu: Nadir Bir Olgu Sunumu. 20. Ulusal Cerrahi Kongresi, 2016-04-13, 2016-04-17, Antalya, Türkiye, 2016. 23

Scientific_Meetings_027.pdf

14. Gündüz, İ.; Berkeşoğlu, M.; Kırmızı, İ.; Acehan, T.; Canbaz, H.; Öcal, A., Mide Schwannomu - Ayırıcı Tanı Güçlüğü. 20. Ulusal Cerrahi Kongresi, 2016-04-13, 2016-04-17, Antalya, Türkiye, 2016. 18

Scientific_Meetings_028.pdf

13. Berkeşoğlu, M.; Sert, Z.; Ölmez, A.; Dağ, A.; Gündüz, İ., Nadir Görülen Bir Olgu: Splenik İnflamatuar Psödotümör. 20. Ulusal Cerrahi Kongresi, 2016-04-13, 2016-04-17, Antalya, Türkiye, 2016. 22

Scientific_Meetings_019.pdf

12. Kırmızı, İ.; Ölmez, A.; Berkeşoğlu, M.; Gündüz, İ.; Sert, Z.; Öcal, A., Nadir Bir Kronik Karın Ağrısı Nedeni: Median Arcuat Ligaman Sendromu. 20. Ulusal Cerrahi Kongresi, 2016-04-13, 2016-10-17, Antalya, Türkiye, 2016. 16

Scientific_Meetings_023.pdf

11. Berkeşoğlu, M.; Eti, N.; Dağ, A.; Türkmenoğlu, M.; Gündüz, İ., Safra Kesesinde Aktinomikozis: Nadir Bir Olgu Sunumu. 20. Ulusal Cerrahi Kongresi, 2016-04-13, 2016-04-17, Antalya, Türkiye, 2016. 22

Scientific_Meetings_022.pdf

10. Kırmızı, İ.; Berkeşoğlu, M.; Çağlar, R.; Ünsal, A.; Öcal, A., Barsak Obstrüksiyonunun Nadir Bir Nedeni: Paraduodenal Herni. 20. Ulusal Cerrahi Kongresi, 2016-04-13, 2016-04-17, Antalya, Türkiye, 2016. 20

Scientific_Meetings_025.pdf

9. Berkeşoğlu, M.; Sert, Z.; Arpacı, R.; Çağlar, R.; Dağ, A., Tanı anında metastatik papiller tiroid karsinoma foliküler varyantı: 3 olgu. 7. Ulusal Endokrin Cerrahi Kongresi. 23-26 Nisan 2015, 2015-04-23, 2015-04-26, Antalya, Türkiye, 2015. 22

Scientific_Meetings_007.pdf

8. Berkeşoğlu, M.; Ünsal, A.; Akça, T., 3.Trimester gebelikte primer hiperparatirodizme cerrahi yaklaşım: 2 olgu sunumu. 7. Ulusal Endokrin Cerrahi Kongresi. 23-26 Nisan 2015, 2015-04-23, 2015-04-26, Antalya, Türkiye, 2015. 25

Scientific_Meetings_009.pdf

7. Berkeşoğlu, M.; Canbaz, H.; Kara, T.; Eker, E., Nadir bir akut apandisit nedeni: 1018 apandektomide görülen aktinomikoz olguları sunumu. 19. Ulusal Cerrahi Kongresi 16-20 Nisan 2014, 2014-04-16, 2014-04-20, Antalya, Türkiye, 2014. 23

Scientific_Meetings_012.pdf

6. Canbaz, H.; Berkeşoğlu, M.; Dirlik, M.; Ölmez, A., Hasta içinde unutulmuş kırık taş çıkarma basketi teli: olgu sunumu. 19. Ulusal Cerrahi Kongresi 16-20 Nisan 2014, 2014-04-16, 2014-04-20, Antalya, Türkiye, 2014. 21

Scientific_Meetings_010.pdf

5. Canbaz, H.; Ölmez, A.; Berkeşoğlu, M.; Kara, E.; Dirlik, M., İzole sol hepatik kanal kopması: künt travma sonrası nadir görülen bir olgu sunumu. 19. Ulusal Cerrahi Kongresi 16-20 Nisan 2014, 2014-04-16, 2014-04-20, Antalya, Türkiye, 2014. 17

Scientific_Meetings_011.pdf

4. Canbaz, H.; Dağ, A.; Ölmez, A.; Türkmenoğlu, Ö.; Berkeşoğlu, M.; Taşdelen, B., Tanısal testlerin geriatrik hastaların akut apandisit tanısındaki etkinliği . 19. Ulusal Cerrahi Kongresi 16-20 Nisan 2014, 2014-04-16, 2014-04-20, Antalya, Türkiye, 2014. 11

Scientific_Meetings_013.pdf

3. Canbaz, H.; Ölmez, A.; Yıldız, A.; Sezgin, O.; Berkeşoğlu, M.; Sarı, A., Karaciğer grefti kaybına yol açan nadir bir komplikasyon: iyatrojenik pankreatik fistül olgu sunumu. 19. Ulusal Cerrahi Kongresi 16-20 Nisan 2014, 2014-04-16, 2014-04-20, Antalya, Türkiye, 2014. 10

Scientific_Meetings_008.pdf

2. Canbaz, H.; Türkmenoğlu, Ö.; Dağ, A.; Ölmez, A.; Taşdelen, B.; Berkeşoğlu, M., Tanısal testlerin doğurganlık çağındaki kadınların akut apandisit tanısındaki etkinliği. 19. Ulusal Cerrahi Kongresi 16-20 Nisan 2014, 2014-04-16, 2014-04-20, Antalya, Türkiye, 2014. 10

Scientific_Meetings_006.pdf

1. Akyol, C.; Berkeşoğlu, M.; Kepenekçi, İ.; Sak, S.; Alıç, B., Nöroendokrin meme karsinomu: nadir görülen bir olgu. 9. Ulusal Meme Hastalıkları Kongresi 2007, 2007-09-05, 2007-09-09, Ankara, Türkiye, 2007. 20

Scientific_Meetings_001.pdf

Ulusal - Yürütücü 200

2. Ratlarda Oluşturulan İntraabdominal Adezyon Üzerine Mesnanın Etkisi, BAP, Proje No: 2019-1-AP2-3114, 4493 TL, Yürütücü, Devam ediyor... 100

1. Meme tümörlerinde Maspin, PD-L1 ekspresyonu ve peritümöral lenfositik infiltrasyon yoğunluğunun değerlendirilmesi, BAP, Proje No: 2019-1-AP2-3459, 15946 TL, Yürütücü, Devam ediyor... 100

Uluslararası Dergi [Yıl, Adet] 73
1. CASE REPORTS IN SURGERY , [ 2017 : 3 ] . 0
2. INTERNATIONAL JOURNAL OF SURGERY , [ 2018 : 5 ] [ 0 : 0 ] . 25
3. TURKISH JOURNAL OF COLORECTAL DISEASE , [ 2019 : 4 ] [ 2018 : 4 ] [ 2017 : 4 ] . 48
1. TÜRK CERRAHİ DERNEĞİ , Üye No: 2929, Türkiye, 2013-01-01-Devam ediyor.
FAALİYET TÜRÜ DETAYI
Proje TÜBİTAK 1001, 1003, 3501, 1505, COST, Uluslararası İkili İşbirliği Programları
TÜBİTAK 1005, 3001
TÜBİTAK 1002
H2020 Projesi
Diğer uluslararası özel veya resmi kurum ve kuruluşlar tarafından desteklenmiş ve destek süresi dokuz aydan az olmayan Ar-Ge niteliğini haiz proje
Diğer ulusal kamu veya özel kurum ve kuruluşlar tarafından desteklenmiş ve destek süresi 9 aydan az olmayan Ar-Ge niteliğini haiz proje
Araştırma Yurtdışı Araştırma
Yurtiçi Araştırma
Yayın SCI, SCI-Exp, SSCI ve AHCI kapsamındaki dergilerde yayımlanmış araştırma makalesi
Detay
ölmez, T.; Berkeşoğlu, M.; Türkmenoğlu, M.; çolak, T. Effect of Triclosan-Coated Suture on Surgical Site Infection of Abdominal Fascial Closures. SURGİCAL INFECTİONS, 2019, , -.
10.1089/sur.2019.052
SCI, SCI-Exp, SSCI ve AHCI kapsamındaki dergilerde yayınlanmış derleme veya kısa makale(editöre mektup, yorum, vaka takdimi, teknik not, araştırma notu, özet ve kitap kritiği)
Alan endexleri (ÜAK tarafından tanımlanan alanlar için) kapsamındaki dergilerde yayınlanmış araştırma makalesi
Detay
Berkeşoğlu, M.; çağlar, R.; ölmez, A.; Canbaz, H.; Taşdelen, B.; Dirlik, M.; Kara, T. Evaluation of the Factors Affecting Survival in Patients with Gastric Cancer According to the 8th Edition of the Tumor, Node and Metastasis Classification. HASEKİ TIP BÜLTENİ, 2019, 57, 152-161.
Alan endexleri (ÜAK tarafından tanımlanan alanlar için) kapsamındaki dergilerde yayınlanmış derleme veya kısa makale(editöre mektup, yorum, vaka takdimi, teknik not, araştırma notu, özet ve kitap kritiği)
Diğer uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan araştırma makalesi
ULAKBİM TR dizin tarafından taranan ulusal hakemli dergilerde yayınlanmış makale
Detay
Akkuzu, M.; Sezgin, O.; Yaraş, S.; özdoğan, O.; üçbilek, E.; Ateş, F.; Altıntaş, E.; Kara, T.; Berkeşoğlu, M. Splenektomi yapılmış hastalarda splenomegalinin nedeni Gaucherhastalığı olabilir mi? 271 splenektomili hastanın incelenmesi. AKADEMİK GASTROENTEROLOJİ DERGİSİ, 2019, 18, 109-111.
10.17941/agd.568934
SCI, SCI-Exp, SSCI ve AHCI kapsamındaki dergilerde editörlük ve editör kurulu üyeliği
Alan endexleri (ÜAK tarafından tanımlanan alanlar için) kapsamındaki dergilerde editörlük veya editör kurulu üyeliği
Diğer uluslararası hakemli dergilerde editörlük ve editör kurulu üyeliği
ULAKBİM TR dizin tarafından taranan ulusal hakemli dergilerde editörlük ve editör kurulu üyeliği
Tanınmış uluslararası yayınevleri tarafından yayınlanmış özgün bilimsel kitap
Tanınmış uluslararası yayınevleri tarafından yayınlanmış özgün bilimsel kitap editörlüğü
Tanınmış uluslararası yayınevleri tarafından yayınlanmış özgün bilimsel kitaplarda bölüm yazarlığı (Aynı kitapta en çok 2 bölüm değerlendirmeye alınır.)
Tanınmış ulusal yayınevleri tarafından yayınlanmış özgün bilimsel kitap
Tanınmış ulusal yayınevleri tarafından yayımlanmış özgün bilimsel kitaplarda bölüm yazarlığı (Aynı kitapta en çok 2 bölüm değerlendirmeye alınır.)
Uluslararası boyutta performansa dayalı yayımlanmış kişisel ses ve/veya görüntü kaydı
Uluslararası boyutta performansa dayalı yayımlanmış karma ses ve/veya görüntü kaydı
Ulusal boyutta performansa dayalı yayımlanmış kişisel ses ve/veya görüntü kaydı
Tasarım Endüstriyel, çevresel (bina, peyzaj ve iç mekan) veya grafiksel tasarım; sahne, moda(kumaş, aksesuar veya giysi tasarımı) veya çalgı tasarımı
Sergi Özgün yurtdışı bireysel etkinlik (sergi, bienal, trienal, gösteri, dinleti, festival ve gösterim)
Özgün yurtiçi bireysel etkinlik (sergi, bienal, trienal, gösteri, dinleti, festival ve gösterim)
Özgün yurtdışı grup/karma/toplu etkinlik (sergi, bienal, trienal, gösteri, dinleti, festival ve gösterim)
Özgün yurtiçi grup/karma/toplu etkinlik (sergi, bienal, trienal, gösteri, dinleti, festival ve gösterim)
Patent Uluslararası patent
Ulusal patent
Atıf SCI, SCI-Exp, SSCI ve AHCI kapsamındaki dergilerde yayınlanmış makalelerde atıf
Detay
ölmez, T.; Berkeşoğlu, M.; Türkmenoğlu, M.; çolak, T. Effect of Triclosan-Coated Suture on Surgical Site Infection of Abdominal Fascial Closures. SURGİCAL INFECTİONS, 2019, , -,
10.1089/sur.2019.052

Yazar Sayısı: 4, Atıf Sayısı: 1
Ismi, O.; Bozdoğan arpacı, R.; Berkeşoğlu, M.; Dağ, A.; Sezer, E.; Bal, K.; Vayısoğlu, Y. Calcitonin negative neuroendocrine tumor of thyroid glandmimicking anaplastic carcinoma an unusual entity. GLAND SURGERY, 2015, 4, 344-349,
10.3978/j.issn.2227-684X.2015.01.02

Yazar Sayısı: 7, Atıf Sayısı: 2
Koç, Z.; özcan kara, P.; Dağ, A.; Berkeşoğlu, M. Feasibility of portable gamma camera imaging in intraoperative radioguided parathyroid adenoma identification. IRANİAN JOURNAL OF NUCLEAR MEDİCİNE, 2018, 26, 62-65,
Yazar Sayısı: 4, Atıf Sayısı: 1
Alan endeksleri(varsa) kapsamındaki dergilerde yayınlanmış makalelerde atıf
Detay
Ismi, O.; Bozdoğan arpacı, R.; Berkeşoğlu, M.; Dağ, A.; Sezer, E.; Bal, K.; Vayısoğlu, Y. Calcitonin negative neuroendocrine tumor of thyroid glandmimicking anaplastic carcinoma an unusual entity. GLAND SURGERY, 2015, 4, 344-349,
10.3978/j.issn.2227-684X.2015.01.02

Yazar Sayısı: 7, Atıf Sayısı: 1
Diğer uluslararası hakemli dergilerde yayınlanmış makalelerde atıf
Detay
ölmez, T.; Berkeşoğlu, M.; Türkmenoğlu, M.; çolak, T. Effect of Triclosan-Coated Suture on Surgical Site Infection of Abdominal Fascial Closures. SURGİCAL INFECTİONS, 2019, , -,
10.1089/sur.2019.052

Yazar Sayısı: 4, Atıf Sayısı: 1
Ismi, O.; Bozdoğan arpacı, R.; Berkeşoğlu, M.; Dağ, A.; Sezer, E.; Bal, K.; Vayısoğlu, Y. Calcitonin negative neuroendocrine tumor of thyroid glandmimicking anaplastic carcinoma an unusual entity. GLAND SURGERY, 2015, 4, 344-349,
10.3978/j.issn.2227-684X.2015.01.02

Yazar Sayısı: 7, Atıf Sayısı: 1
çınar, H.; Berkeşoğlu, M.; Derebey, M.; Karadeniz, E.; Yıldırım, .; Karabulut, K.; Kesicioğlu, T.; Erzurumlu, K. Surgical management of anorectal foreign bodies. NİGERİAN JOURNAL OF CLİNİCAL PRACTİCE, 2018, 21, 721-725,
10.4103/njcp.njcp_172_17

Yazar Sayısı: 8, Atıf Sayısı: 2
ULAKBİM tarafından taranan ulusal hakemli dergilerde yayınlanmış makalelerde atıf
Tanınmış uluslararası yayınevleri tarafından yayınlanmış özgün bilimsel kitapta atıf
Tanınmış ulusal yayınevleri tarafından yayınlanmış özgün bilimsel kitapta atıf
Güzel sanatlardaki eserlerin uluslararası kaynak veya yayın organlarında yer alması veya gösterime ya da dinletime girmesi
Güzel sanatlardaki eserlerin ulusal kaynak veya yayın organlarında yer alması veya gösterime ya da dinletime girmesi
Tebliğ Hakemli uluslararası bilimsel konferansta, sempozyumda veya kongrede sözlü olarak sunulan ve bunların kitabında yayınlanan tam bildiri
Ödül YÖK Yılın Doktora Tezi Ödülü
TÜBİTAK bilim ödülü
TÜBA Akademi Ödülü
TÜBİTAK TWAS veya Teşvik ödülü
TÜBİTAK Ufuk 2020 Programı eşik üstü ödülü
Yurtdışı kurum veya kuruluşlardan alınan bilim ödülü (Sürekli olarak verilen daha önce en az 5 kez verilmiş, ilgili kurum ve kuruluşun internet sayfasından duyurulan ve akademik ağırlıklı bir değerlendirme jürisi veya seçici kurulu olan)(Aynı çalışma veya
Yurtiçi kurum veya kuruluşlardan alınan bilim ödülü (Sürekli olarak verilen daha önce en az 5 kez verilmiş, ilgili kurum ve kuruluşun internet sayfasından duyurulan ve akademik ağırlıklı bir değerlendirme jürisi veya seçici kurulu olan)(Aynı çalışma veya
Uluslararası jurili sürekli düzenlenen güzel sanatlar etkinliklerinde veya yarışmalarda eserlere verilen uluslararası derece ödülü (mansiyon hariç)(Aynı çalışma veya eser nedeni ile alınan farklı ödüller için en fazla bir defa puanlama yapılır.)
Ulusal jurili sürekli düzenlenen güzel sanatlar etkinliklerinde veya yarışmalarda eserlere verilen uluslararası derece ödülü (mansiyon hariç)(Aynı çalışma veya eser nedeni ile alınan farklı ödüller için en fazla bir defa puanlama yapılır.)
Mevzuatı çerçevesinde, ilgili kuruluşlar (bakanlıklar, yerel yönetimler, meslek odaları, uluslararası kuruluşlar) tarafından sürekli düzenlenen planlama, mimarlık ve kentsel tasarım, peyzaj tasarımı, iç mimari tasarım, endüstri ürünleri tasarımı ve mimarl