Prof.Dr. BİNNAZ KIRAN
Birim
:
Eğitim Fakültesi / Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Anabilim Dalı
İŞ Adresi
: Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Yenişehir Kampüsü 33160 Yenişehir/ Mersin
Telefon
:
+90-324-3412815
Dahili
:
Faks
:
+90--
E-MAIL
:
besen@mersin.edu.tr
DİĞER E-MAIL
:
besen@mersin.edu.tr
DİĞER E-MAIL
:
binkiran2009@gmail.com
OLUŞTURMA
:
2015-10-22 06:50:05
DÜZENLEME
:
2022-06-28 16:54:29
PUAN
:
23630
YABANCI DİL
:
İngilizce, B, ÜDS, 70
Researcher ID


Derece Bölüm Üniversite/Kurum Yıl
LİSANS REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ 1989
YÜKSEK LİSANS EĞİTİM BİLİMLERİ (EĞİTİMDE PSİKOLOJİK HİZMETLER HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ 1993
DOKTORA REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK GAZİ ÜNİVERSİTESİ 2002
DOÇENTLİK EĞİTİM BİLİMLERİ (REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK ÜNİVERSİTELERARASI KURUL 2014
Doktora Tezi

1. Akran Baskısı Düzeyi Farklı Olan Öğrencilerin Risk Alma, Sigara İçme Davranışı ve Okul Başarılarının İncelenmesi Danışman: Dr. Prof. Dr. Binnur YEŞİLYAPRAK, Gazi Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Anabilim Dalı, Ankara, Türkiye, .

Yüksek Lisans Tezi

1. Cinsiyetleri ve Denetim Odakları Farklı Lise Öğrencilerinin Uyum Alanları ve Yöntemlerinin İncelenmesi Danışman: Dr. Prof. Dr. Oya Gülendam ERSEVER, Hacettepe Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Eğitimde Psikolojik Hizmetler Anabilim Dalı, Ankara, Türkiye, .

Görev Ünvanı Görev Kurum/Diğer Yıl
ANABİLİM DALI BAŞKANI EĞİTİM FAKÜLTESİ 2021-08-04 - 2024-08-04
ENSTİTÜ KURULU ÜYESİ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ 2021-08-04 - 2024-08-04
ANABİLİM DALI BAŞKANI EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ 2021-08-04 - 2024-08-04
BİRİM AKADEMİK TEŞVİK BAŞVURU VE İNCELEME KOMİSYON BAŞKANI EĞİTİM FAKÜLTESİ 2021-01-06 - 2023-01-06
BİRİM AKADEMİK TEŞVİK BAŞVURU VE İNCELEME KOMİSYONU ÜYESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ 2020-09-18 - 2022-09-18
BİRİM AKADEMİK TEŞVİK BAŞVURU VE İNCELEME KOMİSYONU ÜYESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ 2018-09-18 - 2020-09-18
ANABİLİM DALI BAŞKANI ANABİLİM DALI BAŞKANLIĞI MERSİN ÜNİ. 2017-07-07 - 2018-08-12
MÜDÜR YARDIMCISI SÜREKLİ EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZ MÜDÜR YARDIMCISI MERSİN ÜNİVERSİTESİ 2011-01-05 - 2012-07-01
YARDIMCILIK BÖLÜM BAŞKAN YARDIMCILIĞI YILDIZ TEKNİK ÜNİ. FEN EDEBİYAT FAK. EĞİTİM BİLİMLERİ BÖLÜMÜ 2001-07-13 - 2003-07-13
Uluslararası - ULAKBİM Tarafından Taranan 0
2020
2. Bilen, D.; KIRAN, B. Suriyeli Mültecilerin Çeşitli Travmatik YaşantılarıNasıl Deneyimlediklerine Göre Travma SonrasıStres Bozukluğu ve Yaşam Doyum Düzeylerininİncelenmesi. OPUS ULUSLARARASI TOPLUM ARAŞTIRMALARI DERGİSİ, 2020, 15, 3966-3987. 0 + 0
10.26466/opus.658813

2015
1. AYŞEĞÜL, U.; KIRAN ESEN, B. Ergenlerin Öznel İyi Oluşlarının Toplumsal Konum İle İlgili Risk Alma Değişkenine Göre İncelenmesi. MERSİN ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ DERGİSİ, 2015, 11, 288-299. 0 + 0
10.17860/efd.22192

Uluslararası - SCI, SCI-Expanded, SSCI ve AHCI kategorisine giren 0
2012
1. Kiran Esen, B. Analyzing Peer Pressure and Self-Efficacy Expectations Among Adolescents. SOCİAL BEHAVİOR AND PERSONALİTY (SSCI), 2012, 40, 1301-1309. 0 + 32
http://dx.doi.org/10.2224/sbp.2012.40.8.1301

Publications_028.pdf


Alıntılanma Sayısı: 4
Uluslararası - Uluslararası Diğer Indexlerde Taranan 200
2021
10. KANDEMİR, H. ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNDE BAĞLANMA STİLLERİNE GÖRE REDDEDİLME DUYARLILIĞI VE ŞİDDET EĞİLİMİNİN İNCELENMESİ. SOCİAL MENTALİTY AND RESEARCHER THİNKERS JOURNAL, 2021, 7, 3223-3232. 0 + 0
http://dx.doi.org/10.31576/smryj.1210

Publications_037.pdf

9. Emin TATLICI, M.; Kıran, B. LİSE ÖĞRENCİLERİNİN ALGILADIKLARI ANNE-BABA TUTUMLARINA GÖRE BİLİŞSEL ESNEKLİKLERİNİN VE KARAR VERME STİLLERİNİN İNCELENMESİ. SOCİAL MENTALİTY AND RESEARCHER THİNKERS JOURNAL, 2021, 7, 1496-1506. 200 + 0
http://dx.doi.org/10.31576/smryj.939

Publications_036.pdf

2017
8. Luzumlu, U.; Kıran Esen, B. An Investigation of Turkish University Students’ Strategies of Coping with Stress and Their Level of Alexithymia. STUDIES ON ETHNO-MEDICINE, 2017, 11, 77-81. 0 + 0
Publications_010.pdf

7. Ballıkaya, E.; Korkmaz, M.; Kıran Esen, B. Analyzing of Internet Usage Habits of High School Students Doing Sports and Not Doing Sports . NEW TRENDS AND ISSUES PROCEEDİNGS ON HUMANİTİES AND SOCİAL SCİENCES , 2017, 3, 70-74. 0 + 0
http://www.prosoc.eu

Publications_011.pdf

6. Serpin Eşiyok, V.; Kıran Esen, B. THE INVESTIGATION OF THE UNIVERSITY STUDENTS ACCORDING TO GENDER AND COGNITIVE FLEXIBILITY OF LEVEL ROMANTIC RELATIONSHIP BELIEFS . EUROPEAN JOURNAL OF EDUCATİON STUDİES , 2017, 3, 1-10. 0 + 0
10.5281/zenodo.268649

Publications_009.pdf

2014
5. Ağaoğlu, C.; KIRAN ESEN, B. İyilik hallerine göre üniversite öğrencilerinin öfke durumlarının incelenmesi. INTERNATİONAL JOURNAL OF ACADEMİC RESEARCH, 2014, 6, 165-170. 0 + 0
http://www.ijar.lit.az/pdf/ijar/2014/2014(28B-25).pdf

2012
4. Korkmaz, M.; Kıran Esen, B. Güvenli internet kullanımı konusunda uygulanan akran eğitiminin ergenler üzerindeki etkisi . TÜRK PSİKOLOJİK DANIŞMA VE REHBERLİK DERGİSİ, 2012, 4, 180-187. 0 + 0
Publications_006.pdf

2010
3. KIRAN ESEN, B.; GÜNDOĞDU, M. The relationship between ınternet addiction, peer pressure and perceived social support among adolescents, . THE INTERNATİONAL JOURNAL OF EDUCATİONAL RESEARCHERS, 2010, 2, 29-36. 0 + 43
http://ijer.eab.org.tr/1/2/4_esen.b.k.pdf

Publications_003.pdf

2009
2. KIRAN ESEN, B. ÇEŞİTLİ DEĞİŞKENLERE GÖRE ERGENLERDE İNTERNET BAĞIMLILIĞININ YORDANMASI. E-JOURNAL OF NEW WORLD SCİENCES ACADEMY, 2009, 4, 1331-1340. 0 + 0
Publications_008.pdf

2006
1. Çelikkaleli, Ö.; Gündoğdu, M.; Kıran Esen, B. Ergenlerde Yetkinlik Beklentisi Ölçeği: Türkçe uyarlamasının geçerlik ve güvenirlik çalışması. EĞİTİM ARAŞTIRMALARI DERGİSİ, 2006, 6, 62-72. 0 + 4
Uluslararası - Diğer 1100
2022
15. BOZKUR, B.; KIRAN, B. COVID-19 Ruminasyon Ölçeğinin (C-19RS) Türkçeye Uyarlanması: COVID-19 Pandemisi Sürecinde Ruminasyon ve Tükenmişlik. TÜRK PSİKOLOJİK DANIŞMA VE REHBERLİK DERGİSİ- TURKİSH PSYCHOLOGİCAL COUNSELİNG AND GUİDANCE JOURNAL, 2022, 12, 287-299. 100 + 0
hthttps://dergipark.org.tr/en/pub/tpdrd/issue/70856/1138299tp://

Publications_040.pdf

14. İçer, Y.; Kıran, B. Investigation of licensed athletes’ differentiation of personalities beliefs as regards those who do not sport. GLOBAL JOURNAL OF PSYCHOLOGY RESEARCH: NEW TRENDS AND ISSUES, 2022, 12, 30-39. 100 + 0
Publications_034.pdf

13. ÖZDEMİR, R.; KIRAN, B. 3-6 Yaş Arası Çocukların Anksiyete Düzeylerine Göre Duygu Düzenlemelerinin İncelemesi 1. SOCİAL MENTALİTY AND RESEARCHER THİNKERS JOURNAL, 2022, 8, 902-907. 100 + 0
10.292 28/smryj.62362

Publications_039.pdf

2021
12. KIRAN, B.; TATLICI, M. LİSE ÖĞRENCİLERİNİN ALGILADIKLARI ANNE-BABA TUTUMLARINA GÖRE BİLİŞSEL ESNEKLİKLERİNİN VE KARAR VERME STİLLERİNİN İNCELENMESİ. SOCIAL MENTALITY AND RESEARCHER THINKERS JOURNAL, 2021, 7, -. 100 + 0
10.31576/smryj.939

11. KANDEMİR, H.; KIRAN, B. ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNDE BAĞLANMA STİLLERİNE GÖRE REDDEDİLME DUYARLILIĞI VE ŞİDDET EĞİLİMİNİN İNCELENMESİ. SOCIAL MENTALITY AND RESEARCHER THINKERS JOURNAL, 2021, 7, 3223-3232. 100 + 0
10.31576/smryj.1210

2020
10. DENGİZ, G.; KIRAN, B. CONJOINT ANALYSIS OF ATTITUDES OF PSYCHOLOGICALCOUNSELORS TOWARD PEOPLE WITH DISABILITIES. EUROPEAN JOURNAL OF EDUCATİON STUDİES, 2020, 7, 254-272. 100 + 0
10.5281/zenodo.3759818

9. AKAN, Y.; KIRAN, B. A Qualitative Study on the Investigation of Violence and Men who Inflict Violence from the Perspective of Men. TURKİSH PSYCHOLOGİCAL COUNSELİNG AND GUİDANCE JOURNAL, 2020, 10, 37-79. 100 + 0
2019
8. Şenyiğit, A.; KIRAN, B. INVESTIGATION OF PROBLEMATIC INTERNET USE ACCORDING TO COGNITIVE FLEXIBILITY LEVELS OF HIGH SCHOOL STUDENTS. INTERNATİONAL JOURNAL OF EURASİA SOCİAL SCİENCES, 2019, 10, 367-384. 100 + 0
7. DENGİZ, G.; KIRAN, B. Okul Psikolojik Danışmanlarının Cinsiyet, Deneyim ve ÖzYeterliklerine Göre Engelli Bireylerin Eğitilmesine YönelikTutumlarının İncelenmesi. TÜRK PSİKOLOJİK DANIŞMA VE REHBERLİK DERGİSİ, 2019, 9, 43-67. 100 + 0
6. Kıran, B.; Dengiz, G. Okul Psikolojik Danışmanlarının Cinsiyet, Deneyim ve Öz Yeterliklerine Göre Engelli Bireylerin Eğitilmesine Yönelik Tutumlarının İncelenmesi. TÜRK PSİKOLOJİK DANIŞMA VE REHBERLİK DERGİSİ, 2019, 9, 43-67. 100 + 0
pdrdergisi.org/index.php/pdr/article/view/695

Publications_018.pdf

2017
5. KIRAN ESEN, B.; KAYA, A.; SEZGİN, M.; BAKIR AYĞAR, B. Comparing Attitudes Towards Violence Among Adolescents Who are Victims or Non-Victims of Violence. NEW TRENDS AND ISSUES PROCEEDİNGS ON HUMANİTİES AND SOCİAL SCİENCES, 2017, 1, 114-121. 0 + 0
4. Ballıkaya, E.; Korkmaz, M.; KIRAN ESEN, B. Analyzing of Internet Usage Habits of High School Students Doing Sports and Not Doing Sports. ANALYZİNG OF INTERNET USAGE HABİTS OF HİGH SCHOOL STUDENTS DOİNG SPORTS AND NOT DOİNG SPORTS, 2017, 3, 70-74. 0 + 0
3. Akan, Y.; Kıran, B. ERKEKLERİN ŞİDDETE MARUZ KALMA VE ŞİDDET UYGULAMA YAŞANTILARI ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ. INTERNATİONAL JOURNAL OF EDUCATİON TECHNOLOGY AND SCİENTİFİC RESEARCHES, 2017, 2, 47-71. 100 + 0
http://www.ijetsar.com/issue/29596/315646

Publications_012.pdf

2. Kıran Esen, B.; Kaya, A.; Sezgin, M.; Bakır Aygar, B. Comparing Attitudes Towards Violence Among Adolescents Who are Victims or Non-Victims of Violence . NEW TRENDS AND ISSUES PROCEEDİNGS ON HUMANİTİES AND SOCİAL SCİENCES , 2017, 1, 114-121. 0 + 0
http://www.prosoc.eu

Publications_013.pdf

2016
1. Kıran Esen, B.; Bozkur, B.; Çiçek, N.; Baykal, F. EFFECT OF PROGRAM OF PSYCHO-EDUCATION OVER ANGER AND ANGER MANAGEMENT OF SECONDARY SCHOOL STUDENTS. INTERNATİONAL JOURNAL OF SOCİAL SCİENCES AND EDUCATİON RESEARCH , 2016, 2, 1673-1683. 0 + 0
http://dergipark.ulakbim.gov.tr/ijsser/article/view/5000208221/5000177066

Publications_004.pdf

Uluslararası - ESCI kapsamındaki dergilerde yayımlanan tam makale 900
2022
3. TUNCAY, A.; KIRAN, B.; ÇAKMAK, S. Investigation of the Relationship between the Starting Age of Substance, Alcohol, Cigarette Use, Attachment Styles, and Temperament Features of Substance Users. T H E T U R K I S H J O U R N A L O N A D D I C T I O N S, 2022, 9, 1-7. 300 + 0
hhttps://www.addicta.com.tr/en/investigation-of-the-relationship-between-the-starting-age-of-substance-alcohol-cigarette-use-attachment-styles-and-temperament-features-of-substance-users-13246ttp://

Publications_038.pdf

2020
2. KAYA, B.; KIRAN, B.; ÇAKMAK, S. Sosyal hizmet çalışanlarında ikincil travmatik stres ve adil dünya inancı. CUKUROVA MEDİCAL JOURNAL, 2020, 45, 1061-1072. 300 + 0
http://dx.doi.org/10.17826/cumj.711644

Publications_032.pdf

2018
1. Kıran, B.; Bozkur, B.; Kaya, A. Ailesi Göçle Gelen ve Gelmeyen Ortaokul Çocuklarının Sosyal Kaygı Düzeylerinin İncelenmesi.. PEGEM AKADEMİ YAYİNCİLİK EGİTİM DANİSMANLİK HİZMETLERİ, 2018, 8, 623-644. 300 + 0
http://dx.doi.org/10.14527/pegegog.2018.024

Publications_015.pdf

Uluslararası - Alan endexleri 200
2020
2. KAYA, B.; KIRAN, B.; ÇAKMAK, S. Sosyal hizmet çalışanlarında ikincil travmatik stres ve adil dünya inancı. CUKUROVA MEDİCAL JOURNAL, 2020, 45, 1061-1072. 100 + 0
1. AKTAŞ, E.; KIRAN, B.; TUNCER, İ. Mersin Üniversitesi Öğrencilerinin Bilişim Teknolojisi Kullanımının Harcama ve Eğitim Düzeylerine Etkileri. DÜNYA İNSAN BİLİMLERİ DERGİSİ, 2020, 2020, 45-69. 100 + 0
Uluslararası - Endekste taranmıyor 0
2017
2. Akan, Y.; KIRAN ESEN, B. ERKEKLERİN ŞİDDETE MARUZ KALMA VE ŞİDDET UYGULAMA YAŞANTILARI ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ. IJETSAR (INTERNATİONAL JOURNAL OF EDUCATİON TECHNOLOGY AND SCİENTİFİC RESEARCHES), 2017, 2, 47-71. 0 + 0
2003
1. KIRAN ESEN, B. Akran Baskısı Akademik Başarı ve Yaş Değişkenlerine Göre Lise Öğrencilerinin Risk Alma Davranışlarının Yordanması. HACETTEPE ÜNİ. EĞİTİM FAKÜLTESİ DERGİSİ, 2003, , 79-. 0 + 0
Uluslararası - publications.sections.46 0
2016
1. ÖZCAN AKÇAY, D.; KIRAN ESEN, B. THE INVESTIGATION OF ADOLESCENTS COGNITIVE FLEXIBILITY AND SELF EFFICACY ERGENLERİN BİLİŞSEL ESNEKLİK DÜZEYLERİ İLE ÖZYETERLİKLERİNİN İNCELENMESİ. INTERNATIONAL JOURNAL OF EURASIA SOCIAL SCIENCES, 2016, 7, 1-10. 0 + 0
Uluslararası - IM: Index Medicus 0
2017
1. Luzumlu, U.; KIRAN ESEN, B. An Investigation of Turkish University Students’ Strategies ofCoping with Stress and Their Level of Alexithymia. STUDIES ON ETHNO-MEDICINE, 2017, 11, 77-81. 0 + 0
Uluslararası - Journals Indexed in Eric 100
2018
7. Gürbüz, E.; Kıran, B. Research of Social Skills of Children Who Attend to Kindergarten According to the Attitudes of Their Mothers. REDFAME PUBLİSHİNG, 2018, 6, 95-95. 100 + 0
http://dx.doi.org/10.11114/jets.v6i3.2831

Publications_020.pdf

6. KIRAN ESEN, B.; GÜRBÜZ, E. Research of Social Skills of Children Who Attend to Kindergarten According to the Attitudes of Their Mothers. JOURNAL OF EDUCATİON AND TRAİNİNG STUDİES, 2018, 6, 95-. 0 + 0
10.11114/jets.v6i3.2831

2017
5. Kıran Esen, B.; Özcan, H.; Sezgin, M. HIGH SCHOOL STUDENTS’ COGNITIVE FLEXIBILITY IS PREDICTED BY SELF-EFFICACY AND ACHIEVEMENT . EUROPEAN JOURNAL OF EDUCATİON STUDİES ( ED573546) ERIC , 2017, 3, 114-122. 0 + 0
http://oapub.org/edu/index.php/ejes/article/view/466/1264

Publications_007.pdf

4. KIRAN ESEN, B.; Özcan, D.; SEZGİN, M. HIGH SCHOOL STUDENTS COGNITIVE FLEXIBILITY IS PREDICTED BY SELF EFFICACY AND ACHIEVEMENT. EUROPEAN JOURNAL OF EDUCATİON STUDİES, 2017, 3, 114-122. 0 + 0
doi:10.5281/zenodo.244470

3. Serpin Eşiyok, V.; KIRAN ESEN, B. THE INVESTIGATION OF THE UNIVERSITY STUDENTSACCORDING TO GENDER AND COGNITIVE FLEXIBILITY OFLEVEL ROMANTIC RELATIONSHIP BELIEFS. EUROPEAN JOURNAL OF EDUCATİON STUDİES, 2017, 3, 1-10. 0 + 0
10.5281/zenodo.268649

2013
2. Korkmaz, M.; Kıran Esen, B. Ortaokul öğrencileri için geliştirilen güvenli internet kullanımı akran eğitim programının geliştirilmesi. EDUCATİON (EJ1022265) ERIC, 2013, 133, 261-271. 0 + 0
Publications_024.pdf

1. KORKMAZ, M.; KIRAN ESEN, B. The development and evaluation of a peer training program for elementary school students teaching secure internet use. EDUCATİON, 2013, 133, 261-271. 0 + 0
Uluslararası - Art Index (Art Research Database, EBSCO) 200
2018
6. KIRAN, B.; SEZGİN, M. INVESTIGATION OF ADOLESCENT ATTITUDES TOWARDS VIOLENCE IN TERMS OF GENDER AND SELF-EFFICACY . INTERNATIONAL JOURNAL OF EURASIA SOCIAL SCIENCES(EBSCO- HOST), 2018, 9, 509-522. 100 + 0
http://www.ijoess.com/Makaleler/1932045854_19.%20509-522%20mehtap%20sezgin.pdf

Publications_016.pdf

5. KIRAN ESEN, B.; BOZKUR, B.; KAYA, A. Investigation of social anxiety level of migrated and not migrated secondary school student. PEGEM EĞİTİM VE ÖĞRETİM DERGİSİ, 2018, 8, 623-644. 0 + 0
10.14527/pegegog.2018.024

4. KIRAN ESEN, B.; SEZGİN, M. INVESTIGATION OF ADOLESCENT ATTITUDES TOWARDS VIOLENCE IN TERMS OF GENDER AND SELF-EFFICACY. INTERNATIONAL JOURNAL OF EURASIA SOCIAL SCIENCES, 2018, 9, 509-522. 0 + 0
2016
3. Özcan Akçay, D.; Kıran, B. ERGENLERİN BİLİŞSEL ESNEKLİK DÜZEYLERİ İLE ÖZYETERLİKLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ. INTERNATİONAL JOURNAL OF EURASİAN EDUCATİON AND CULTURE, 2016, 1, 1-8. 100 + 0
http://www.ijoeec.com/issue/33100/367905http://

Publications_017.pdf

2. Özcan Akçay, D.; Kıran Esen, B. ERGENLERİN BİLİŞSEL ESNEKLİK DÜZEYLERİ İLE ÖZYETERLİKLERİNİN İNCELENMESİ. INTERNATIONAL JOURNAL OF EURASIA SOCIAL SCIENCES, 2016, 7, 1-10. 0 + 0
http://www.ijoess.com/DergiTamDetay.aspx?ID=576&Detay=Ozet

Publications_001.pdf

2014
1. CEYDA, A.; KIRAN ESEN, B. The examination of the trait anger level of the university students according to the wellness. INTERNATİONAL JOURNAL OF ACADEMİC RESEARCH, 2014, 6, 165-170. 0 + 0
10.7813/2075-4124.2014/6-2/B.25

Uluslararası - Education Full Text (H. W. Wilson) Database Covarage List 300
2022
3. Erkan, Z.; Afşin, B.; Kıran, B. 0-5 YAŞ ARASI ÇOCUKLARA SAHİP OLAN ANNELERİN SANAT TERAPİSİ ARACILIĞIYLA DUYGUSAL FARKINDALIKLARINI ARTTIRMADA ÇEVRİMİÇİ PSİKO-EĞİTİM PROGRAMININ ETKİSİNİN İNCELENMESİ . INTERNATİONAL JOURNAL OF EURASİAN EDUCATİON AND CULTURE, 2022, 17, 793-827. 100 + 0
https://ijoeec.com/Makaleler/1958795088_2.%20793-827%20berna%20af%c5%9fin.pdf

Publications_033.pdf

2021
2. KIRAN, B.; ERSOY, M. INVESTIGATING THE EFFECT PEER TRAINING PROGRAM ON ADOLESCENTS EXPERIENCING PEER. INTERNATİONAL JOURNAL OF EURASİAN EDUCATİON AND CULTURE, 2021, 6, -. 100 + 0
10.35826/ijoecc.451

1. Kıran, B.; Ersoy, M. AKRAN EĞİTİM PROGRAMININ ERGENLERİN YAŞADIĞI AKRAN BASKISI ÜZERİNDEKİ ETKİSİNİN İNCELENMESİ. INTERNATİONAL JOURNAL OF EURASİAN EDUCATİON AND CULTURE, 2021, 6, 1742-1763. 100 + 0
hhttp://www.ijoeec.com/DergiTamDetay.aspx?ID=451&Detay=Ozetttp://

Ulusal - ULAKBİM Tarafından Taranan 1400
2020
14. BİLEN, D.; KIRAN, B. Suriyeli Mültecilerin Çeşitli Travmatik Yaşantıları Nasıl Deneyimlediklerine Göre Travma Sonrası Stres Bozukluğu ve Yaşam Doyum Düzeylerinin İncelenmesi. OPUS - ULUSLARARASİ TOPLUM ARASTİRMALARİ DERGİSİ, 2020, 15-, 3965-3987. 200 + 0
http://dx.doi.org/10.26466/opus.658813

Publications_031.pdf

13. BOZKUR, B.; KIRAN, B.; ALICI, D. Öğretmen Adaylarının Çokkültürlü Eğitime Yönelik Tutumlarının Yordayıcıları Olarak Suriyelilere Yönelik Toplumsal Uzaklık ve Bilişsel Esneklik. MERSİN ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ DERGİSİ, 2020, 16, 382-393. 200 + 0
http://dx.doi.org/10.17860/mersinefd.684692

Publications_030.pdf

12. Bozkur, B.; Kıran, B.; Cengiz, Ö. Üniversite Öğrencilerinin Umutsuzluk, Belirsizliğe Tahammülsüzlük, Gelecekte İş Bulmaya Yönelik Algı ve Özyeterliklerinin İncelenmesi. KASTAMONU EĞİTİM DERGİSİ, 2020, 28, 2401-2409. 200 + 0
http://https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/1002191

Publications_035.pdf

11. BOZKUR, B.; KIRAN, B.; ALICI, D. Öğretmen Adaylarının Çokkültürlü Eğitime Yönelik Tutumlarının Yordayıcıları Olarak Suriyelilere Yönelik Toplumsal Uzaklık ve Bilişsel Esneklik. MERSİN ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ DERGİSİ, 2020, 16, 382-393. 200 + 0
10. BOZKUR, B.; KIRAN, B.; CENGİZ, Ö. Üniversite Öğrencilerinin Umutsuzluk Düzeyleri, Belirsizliğe Tahammülsüzlük ve Özyeterliklerinin İncelenmesi- The Examination of College Students’ Hopelessness, Intolarence of Uncertainity, Perception towards Finding a Job and Self-Eficacy. KASTAMONU EĞİTİM DERGİSİ, 2020, 28, 2401-2409. 200 + 0
10.24106/kefdergi.702233

2019
9. Akan, Y.; Kıran, B. Şiddeti Azaltma Psiko-eğitim Programı’nın (ŞAPP) Eşine Şiddet Uygulayan Erkeklerin Saldırganlık, Duygu Yönetimi ve İlişki Özyeterlik Düzeylerine Etkisinin İncelenmesi. KADEM KADIN ARAŞ T I RMAL AR I DE RGİ S İ, 2019, 5, 31-65. 200 + 0
http://http://kadinarastirmalari.kadem.org.tr/kadem-kadin-arastirmalari-dergisi-cilt-5-sayi-1-icindekiler/

Publications_021.pdf

8. AKAN, Y.; KIRAN, B. Şiddeti Azaltma Psiko-eğitim Programı’nın (ŞAPP) Eşine Şiddet Uygulayan Erkeklerin Saldırganlık, Duygu Yönetimi ve İlişki Özyeterlik Düzeylerine Etkisinin İncelenmesi. KADEM, 2019, 5, 31-65. 200 + 0
10.21798/kadem.2019153601

2015
7. Uçan, A.; Kıran Esen, B. Ergenlerin Öznel İyi Oluşlarının Toplumsal Konum İle İlgili Risk Alma Değişkenine Göre İncelenmesi. MEÜ. EĞİTİM FAKÜLTESİ DERGİSİ, 2015, 11, 288-299. 0 + 0
http://dergipark.ulakbim.gov.tr/mersinefd/article/view/5000065444/5000127822

Publications_005.pdf

2008
6. KIRAN ESEN, B.; Çelikkaleli, Ö. Üniversite öğrencilerinin sosyal yetkinlik düzeyleri ile sürekli öfke ve öfke ifade biçimlerinin incelenmesi. TÜRK PSİKOLOJİK DANIŞMA VE REHBERLİK DERGİSİ, 2008, 3, 37-49. 0 + 3
Publications_023.pdf

2007
5. KIRAN ESEN, B.; AKTUĞ, T. Ergenlerde akran baskısı ve benlik saygısının incelenmesi. ÇUKUROVA ÜNİ. EĞİTİM FAK. DERGİSİ, 2007, 3 , 13-23. 0 + 0
Publications_002.pdf

2005
4. KIRAN ESEN, B. Ergenlerde risk alma davranışı ile akademik başarının incelenmesi,. ÇUKUROVA ÜNİ. EĞİTİM FAK. DERGİSİ, 2005, 2, 8-14. 0 + 0
2003
3. KIRAN ESEN, B. Akran baskısı düzeyleri ve cinsiyetlerine göre öğrencilerin risk alma davranışı ve okul başarılarının incelenmesi. TÜRK PSİKOLOJİK DANIŞMA VE REHBERLİK DERGİSİ, 2003, 2, 17-26. 0 + 5
Publications_022.pdf

2. KIRAN ESEN, B. Ergenlerin akran baskısı düzeyleri ve cinsiyetlerine göre sigara içme davranışlarının incelenmesi, . KURAM VE UYGULAMADA EĞİTİM BİLİMLERİ DERGİSİ, 2003, 3, 167-188. 0 + 9
Publications_026.pdf

1. KIRAN ESEN, B. Akran Baskısı Ölçeği’nin geliştirilmesi: geçerlik ve güvenirlik çalışması. EĞİTİM BİLİMLERİ VE UYGULAMA DERGİSİ, 2003, 2, 65-76. 0 + 1
Publications_025.pdf

Ulusal - Diğer 0
1. KIRAN ESEN, B. Akran baskısı, akademik başarı ve yaş değişkenlerine göre lise öğrencilerinin risk alma davranışlarının yordanması, . HACETTEPE ÜNİ. EĞİTİM FAKÜLTESİ DERGİSİ, 2003, 24, 79-85. 0 + 15
Publications_027.pdf

Ulusal - Art Index (Art Research Database, EBSCO) 0
2012
1. KORKMAZ, M.; KIRAN ESEN, B. The effects of peer training about secure internet use on adolescents. ÜRK PSİKOLOJİK DANIŞMA VE REHBERLİK DERGİSİ, 2012, 4, 180-187. 0 + 0
Uluslararası - Kitapta Bölüm Yazma 1000
1. KIRAN, B. Psikolojik Testler İlkeler, Uygulamalar ve Tanıtım, ISBN: 978-605-241-809-3, PEGEM Yay., Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: 500, 29 Sayfa, Türkçe, Ankara, Türkiye, 2019. 250
2. Kıran, B.; Er, S. SANAT VE İLETİŞİM TEORİK VE AMPİRİK KATKILAR, ISBN: 978-625-7562-79-9, İKSAD Yayınevi, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: 500, 24 Sayfa, Türkçe, Ankara, Türkiye, 2021. 125
3. KIRAN, B.; ER, S. SANAT VE İLETİŞİM TEORİK VE AMPİRİK KATKILAR, ISBN: 978-625-7562-79-9, İKSAD Yayınevi, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: 500, 32 Sayfa, Türkçe, Ankara, Türkiye, 2021. 125
4. Cömertpay, E.; Kıran, B. Research & Reviews in Social, Human and Administrative Sciences, ISBN: 978-605-288-463-8, Gece Kitaplığı, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: 500, 265 Sayfa, İngilizce, Ankara, Türkiye, 2019. 125
5. Akan, Y.; Kıran , B. Researches on Science and Art in 21st. Century Turkey, ISBN: 978-605-288-062-3, Gece Kitaplığı, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: 1000, 15 Sayfa, Türkçe, Ankara, Türkiye, 2017. 125
Uluslararası - Araştırma Kitabı Yazma (Tez Hariç) 1000
1. AKAN, Y.; KIRAN ESEN, B. Researches on Science and Art in 21st. Century Turkey, ISBN: 978-605-288-062-3, Gece Kiaplığı, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: , 3000 Sayfa, İngilizce, Ankara, , 2017. 0
2. İÇER, Y.; KIRAN, B. İNSAN VE TOPLUM BİLİMLERİNDE AKADEMİK ÇALIŞMALAR, ISBN: 978-2-38236-162-7, Livre de Lyon, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: 500, 24 Sayfa, Türkçe, LYON, Fransa, 2021. 250
Uluslararası - Bilimsel Kitap Yazma (Tez Hariç) 1000
1. BOZKUR, B.; UZUN, N.; KIRAN, B.; KAYA, A. ACADEMIC STUDIES IN SOCALSCIENCES, ISBN: 978-9940-46-009-9, IVPE, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: , 17 Sayfa, İngilizce, CETİNJE, Karadağ, 2020. 0
2. AKTAŞ, E.; KIRAN ESEN, B.; TUNCER, İ. Sosyal Bilimler-Akademik Araştırmalar-3, ISBN: 978-605-2292-98-3, Paradigma Akademi, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: , 75 Sayfa, Türkçe, Mersin, Türkiye, 2019. 0
3. Cömertpay, E.; KIRAN, B. Research Reviews in Social, Human and Administrative Sciences, ISBN: 978-605-288-463-8, Gece Akademi, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: , 265 Sayfa, İngilizce, New York, Amerika Birleşik Devletleri, 2019. 0
4. KIRAN, B. Psikolojik Testler: İlkeler, uygulama ve Tanıtım, ISBN: 978-605-241-809-3, PEGEM Akademi, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: , 570 Sayfa, Türkçe, Ankara, , 2019. 0
5. Er, S.; KIRAN, B. SANAT VE İLETİŞİM TEORİK VE AMPİRİK KATKILAR, ISBN: 978-625-7562-79-9, IKSAD publishing house, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: , 268 Sayfa, Türkçe, Ankara, Türkiye, 2021. 0
6. SÜZER, G.; KIRAN, B. EĞİTİM ARAŞTIRMALARI- 2, ISBN: 978-625-7914-70-3, İKSAD, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: , 20 Sayfa, İngilizce, ANKARA, Türkiye, 2020. 0
7. ÖZDEMİR, R.; KIRAN, B. EĞİTİM ARAŞTIRMALARI-2, ISBN: 978-625-7914-70-3, İKSAD, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: , 21 Sayfa, İngilizce, ANKARA, Türkiye, 2020. 0
8. İÇER, Y.; KIRAN, B. PEOPLE AND SOCIETY ACADEMIC IN SCIENCES STUDIES, ISBN: 978-2-38236-162-7, Livre de Lyon, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: , 500 Sayfa, Türkçe, LYON, Fransa, 2021. 0
9. Er, S.; KIRAN, B. SANAT VE İLETİŞİM TEORİK VE AMPİRİK KATKILAR, ISBN: 978-625-7562-79-9, IKSAD publishing house, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: , 268 Sayfa, Türkçe, Ankara, Türkiye, 2021. 0
10. SÜZER, G.; KIRAN, B. EĞİTİM ARAŞTIRMALARI-2, ISBN: 978-625-7914-70-3, İKSAD, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: , 16 Sayfa, İngilizce, ANKARA, Türkiye, 2020. 0
Ulusal - Kitapta Bölüm Yazma 1541
1. Kıran Esen, B. Eğitim Psikolojisi, ISBN: 978-605-320-485-5, Nobel Yayınevi, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: 1000, 19 Sayfa, Türkçe, Ankara, Türkiye, 2016. 250
2. Kıran Esen, B. Bireyi Tanıma Teknikleri, ISBN: 978-605-318-067-8, Pegem Akademi, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: 1000, 12 Sayfa, Türkçe, Ankara, Türkiye, 2015. 250
3. Kıran Esen, B. Psikolojik Danışma ve Rehberlik, ISBN: 975-511-361-4, Birsen Yayınevi, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: 1000, 18 Sayfa, Türkçe, İstanbul, Türkiye, 2004. 250
4. Kıran, B. Yaşam Boyu Gelişim, ISBN: 978-605-7846-30-3, Nobel Yayıncılık, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: 500, 312 Sayfa, Türkçe, Ankara, Türkiye, 2019. 250
5. Kıran Esen, B.; Korkmaz, M. İnternet Bağımlılığı Sorunlar ve Çözümler, ISBN: 978-605-5213-16-9, Anı Yayıncılık, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: 1000, 15 Sayfa, Türkçe, Ankara, Türkiye, 2013. 125
6. Kıran Esen, B. Eğitimde Üçüncü Boyut-Psikolojik Danışma ve Rehberlik Hizmetleri, ISBN: 978-605-320-520-3, Nobel Yayınevi, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: 1000, 13 Sayfa, Türkçe, Ankara, Türkiye, 2016. 250
Ulusal - Araştırma Kitabı Yazma (Tez Hariç) 1541
1. Aktaş, E.; Kıran, B.; Tuncer, İ. Sosyal Bilimler- Akademik Araştırmalar-3, ISBN: 978-605-2292-98-3, Paradigma Akademi, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: 500, 400 Sayfa, Türkçe, Çanakkale, Türkiye, 2019. 167
Ulusal - Ders Kitabı Yazma 1541
1. KIRAN , B. BİREYİ TANIMA TEKNİKLERİ, ISBN: 978-605-318-067-8, PEGEM AKADEMİ, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: , 362 Sayfa, Türkçe, ANKARA, Türkiye, 2015. 0
Ulusal - Bilimsel Kitap Yazma (Tez Hariç) 1541
1. AKTAŞ, E.; KIRAN, B.; TUNCER, İ. Sosyal Bilimler- Akademik Araştırmalar-3, ISBN: 978-605-2292-98-3, Paragigma Akademi, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: , Sayfa, Türkçe, , Türkiye, 2019. 0
2. KIRAN, B. Yaşam Boyu Gelişim, ISBN: 978-605-7846-30-3, Nobel Yayıncılık, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: , 312 Sayfa, Türkçe, , Türkiye, 2019. 0
Uluslararası - SCI/SCI-Exp. indexed - Sözlü 500

4. GÜRSOY YILMAZ, G.; KIRAN, B., Examination of toy preferences – play skills and aggression tendencies of 60–72-month-old children. 9th Cyprus International Conference on Educational Research (CYICER-2020), 2020-06-18, 2020-06-20, LEFKOŞA, KKTC, 2020. 500

http://www.prosoc.eu/

3. Kıran Esen, B.; Kaya, A.; Sezgin, M.; Bakır Ayğar, B., Comparing Attitudes Towards Violence Among Adolescents who are Victims or Non - Victims of Violence. 5th Cyprus International Conference on Educational Research, 2016-03-31, 2016-04-02, Girne, KKTC, 2016. 0

http://www.cyicer.org

2. Ballıkaya, E.; Korkmaz, M.; Kıran Esen, B., Analyzing of Inter net Usage Habits of High School Students doing Sports and not Doing Sports. 5th Cyprus International Conference on Educational Research, 2016-03-31, 2016-04-02, Girne, KKTC, 2016. 0

http://awer-center.org/cyicer/

1. KIRAN ESEN, B.; AKTAŞ, E.; TUNCER, İ., An Analysis of University Students’ Internet Use in Relation to Loneliness and Social Self-efficacy. 3rd World Conference on Psychology, Counselling and Guidance (WCPCG-2012) - Social and Behavioral Sciences, 2012-05-09, 2012-05-12, İzmir, Türkiye, 2013. 0

Scientific_Meetings_005.pdf

Uluslararası - Tam Metin - Sözlü 3190

17. Kıran, B.; üNAL, G., Sağlık Personelinin Psikolojik Sağlamlık Düzeylerine ve Görev Türüne Göre Covid 19 Korkusu ve Mesleki Tükenmişliklerinin İncelenmesi. CAPPADOCIA SCIENTIFIC RESEARCH CONGRESS, 2021-12-15, 2021-12-17, Nevşehir, Türkiye, 2021. 200

Scientific_Meetings_012.pdf

16. KIRAN, B.; Dengiz, G., Eğitim Düzeyleri, Deneyimlerive Özyeterlikleri farklı Okul Psikolojik Danışmanlarının Engellilere Yönelik Tutumlarının Konjoint Analiziyle İncelenmesi. EJER KONGRE, 2019-06-19, 2019-06-22, Ankara, Türkiye, 2019. 200

15. Bilen, D.; Kıran, B., SURİYELİ MÜLTECİLERDE TRAVMA SONRASI STRES BOZUKLUĞU VE YAŞAM DOYUMU DÜZEYİNİN ÇEŞİTLİ DEMOGRAFİK DEĞİŞKENLERE GÖRE İNCELENMESİ. 3.Uluslararası Avrasya Sosyal Bilimler Kongresi, 2019-04-18, 2019-04-21, Muğla, Türkiye, 2019. 200

14. Cömertpay, E.; Kıran, B., Psikolojik Danışman Öz-Yetkinlik Ölçeği Gözden Geçirme Çalışması. 3rd ICOESS 2019, 2019-04-18, 2019-04-21, Muğla, Türkiye, 2019. 200

13. Cömertpay, E.; Kıran, B., Çocukluk Çağı Travmaları Ölçeği ve Mesleki Doyum Ölçeği Gözden Geçirme Çalışması. 3rd ICOESS 2019, 2019-04-18, 2019-04-21, Muğla, Türkiye, 2019. 200

Scientific_Meetings_011.pdf

12. Kıran, B.; Barışık, A., ORTAOKUL ÖĞRENCİLERİNİN BENLİK SAYGILARI VE YARATICI DÜŞÜNME BECERİLERİNİN ÇEŞİTLİ DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ İSTANBUL İLİ ÖRNEĞİ. 3.Uluslararası Avrasya Sosyal Bilimler Kongresi, 2019-04-18, 2019-04-21, Muğla, Türkiye, 2019. 200

11. SUNA, H.; KIRAN, B., ERGENLERDE DUYGU DÜZENLEMESİ VE CİNSİYETE GÖRE MİZAH TARZLARINDAKİ FARKLILAŞMANIN İNCELENMESİ. 2. ULUSLARARASI EĞİTİM VE DEĞERLER SEMPOZYUMU, 2018-10-17, 2018-10-20, Antalya, Türkiye, 2018. 200

10. Kıran , B.; ŞENYİĞİT, A., LİSE ÖĞRENCİLERİNİN PROBLEMLİ İNTERNET KULLANIMLARININ ÇEŞİTLİ DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ. 2. ULUSLARARASI EĞİTİM VE DEĞERLER SEMPOZYUMU, 2018-10-17, 2018-10-20, Antalya, Türkiye, 2018. 200

http://www.isoeva.com/Pages/1063/1150/B%C4%B0LD%C4%B0R%C4%B0-TAM-MET%C4%B0NLER%C4%B0-K%C4%B0TABI://

9. KIRAN, B.; KURT, F., OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMENLERİNİN ÖZYETERLİK VE İYİ OLUŞLARININ CİNSİYET VE MESLEKİ KIDEM AÇISINDAN İNCELENMESİ. 2. ULUSLARARASI EĞİTİM VE DEĞERLER SEMPOZYUMU, 2018-10-17, 2018-10-20, Antalya, Türkiye, 2018. 200

8. KIRAN, B.; ÇİÇEK, N.; YÜCEL, Ç.; GÜVERCİN, V., POLİS VE AVUKATLARIN PSİKOLOJİK YARDIM ARAMAYA İLİŞKİN TUTUMLARININ İNCELENMESİ. 2. ULUSLARARASI EĞİTİM VE DEĞERLER SEMPOZYUMU, 2018-10-17, 2018-10-20, Antalya, Türkiye, 2018. 190

7. Kıran, B.; Bakır Ayğar, B.; Sezgin, M., Lise Öğrencilerinin Risk Alma Davranışları ile Problemli İnternet Kullanımları Arasındaki İlişkide Bilişsel Esnekliğin Aracı Rolü. 27th International Conference on Educational Sciences, 2018-04-18, 2018-04-22, Antalya, Türkiye, 2018. 200

https://www.pegem.net/dosyalar/dokuman/ICES-UEBK-TamMetin.pdf

6. Kurt, F.; Kıran, B., OKUL ÖNCESİ ÇOCUKLARININ OKULA UYUMLARINA İLİŞKİN ÖĞRETMEN GÖRÜŞLERİNİN İNCELENMESİ: ŞANLIURFA ÖRNEĞİ. 2ND INTERNATIONAL CONGRESS OF EURASIAN SOCIAL SCIENCES, 2018-04-04, 2018-04-07, Antalya, Türkiye, 2018. 200

http://www.icoess.com/Defaultx.aspx?ID=22&Dil=TR://

5. Gürbüz, E.; Kıran, B., ANNELERİN TUTUMLARINA GÖRE ANASINIFLARINA DEVAM EDEN ÇOCUKLARIN SOSYAL BECERİLERİNİN İNCELENMESİ. 2ND INTERNATIONAL CONGRESS OF EURASIAN SOCIAL SCIENCES, 2018-04-04, 2018-04-07, Antalya, Türkiye, 2018. 200

http://www.icoess.com/Defaultx.aspx?ID=22&Dil=TR://

4. Bozkur, B.; Kıran, B.; Akçay Özcan, D., SINIFINDA YABANCI ÖĞRENCI BULUNAN ÖĞRETMENLERE UYGULANAN KAPSAYICI EĞİTİM PROGRAMININ ÖĞRETMENLERİN YABANCI UYRUKLU ÖĞRENCİLERE YÖNELİK TUTUMLARINA ETKİSİNİN İNCELENMESİ. 2ND INTERNATIONAL CONGRESS OF EURASIAN SOCIAL SCIENCES, 2018-04-04, 2018-04-07, Antalya, Türkiye, 2018. 200

http://www.icoess.com/Defaultx.aspx?ID=22&Dil=TR://

3. Kıran, B.; Çiçek, N., SUÇA BULAŞMIŞ ERKEKLERİN STRESLE BAŞA ÇIKMA TARZLARI VE BAZI RUHSAL BELİRTİLER ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ. 2ND INTERNATIONAL CONGRESSOF EURASIAN SOCIAL SCIENCES, 2018-04-04, 2018-04-07, Antalya, Türkiye, 2018. 200

http://www.icoess.com/Defaultx.aspx?ID=22&Dil=TR://

2. Kıran , B., AN INVESTIGATION OF UNIVERSITY STUDENTS’ SOCIAL AND EMOTIONAL LONELINESS AND RELATIONSHIP BELIEFS . 2nd International Scientific Researches Congress on Humanities and Social Sciences , 2017-04-20, 2017-04-23, İstanbul, Türkiye, 2017. 200

http://dergipark.gov.tr/uploads/files/400d/f1bf/2e18/59396c167432f.pdfhttp://

1. Kıran Esen, B.; Bozkur, B., Migration with incoming and Children Exposed to Domestic Violence Perception of themselves and Family Relations. IIIrd INTERNATIONAL EURASIAN EDUCATIONAL RESEARCH CONGRESS, 2016-05-31, 2016-06-03, Muğla, Türkiye, 2016. 0

http://ejercongress.org/pdf/bildirikitabi2016ejer.pdf

Uluslararası - Özet - Sözlü 965

18. KIRAN, B.; Bozkur, B.; Cengiz, Ö., Üniversite Öğrencilerinin Umutsuzluk Düzeyleri ile Belirsizliğe Tahammülsüzlük ve Özyeterlikleri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi. EJER KONGRE, 2019-06-19, 2019-06-22, Ankara, Türkiye, 2019. 100

Scientific_Meetings_006.pdf

17. Akan, Y.; Kıran, B., Arkadaş Kiskançlik Ölçeği'nin (AKÖ) Geliştirilmesi. II. Uluslararası Multidisipliner Çalışmaları Kongresi , 2018-05-04, 2018-05-05, Adana, Türkiye, 2018. 100

16. Bozkur, B.; Kıran, B.; Alıcı, D., ÖĞRETMEN ADAYLARININ ÇOK KÜLTÜRLÜ EĞİTİME YÖNELİK TUTUM, BİLİŞSEL ESNEKLİK VE SURİYELİ SIĞINMACILARA YÖNELİK TOPLUMSAL UZAKLIKLARININ İNCELENMESİ. 2ND INTERNATIONAL CONGRESS OF EURASIAN SOCIAL SCIENCES, 2018-04-04, 2018-04-07, Antalya, Türkiye, 2018. 100

http://www.icoess.com/Defaultx.aspx?ID=22&Dil=TR://

15. KIRAN , B.; Kurt, F., Okulöncesi Öğretmenlerinin Psikolojik İyi Oluşlarına Göre Özyeterlik İnançlarının İncelenmesi. ISOEVA, 2017-10-05, 2017-10-08, Muğla, Türkiye, 2017. 100

http://isoeva.com

14. Özcan, D.; Kıran , B.; Ersoy, M., BENLİK KAVRAMI KONULU HAYVANLARLA İLETİŞİM PSİKO-EĞİTİM PROGRAMININ ETKİSİNİN İNCELENMESİ. Uluslararası Eğitim ve Değerler Sempozyumu, 2017-10-05, 2017-10-08, Muğla, Türkiye, 2017. 100

http://isoeva.com/Isoeva/Content/Index/1?MenuId=59

13. Akan, Y.; Kıran , B., Erkeklerin Şiddeti Artıran Risk Faktörlerine Ve Şiddetin Çözümüne İlişkin Düşüncelerinin İncelenmesi. IVth INTERNATIONAL EURASIAN EDUCATIONAL RESEARCH CONGRESS, 2017-05-11, 2017-05-14, Denizli, Türkiye, 2017. 100

12. Tatlıcı, M.; Şenyiğit, A.; KIRAN, B., Akademik Güdülenme Destek Programının Yatılı Ve Gündüzlü Öğrencilerin Akademik Güdülenme Düzeyine Etkisi . IVth INTERNATIONAL EURASIAN EDUCATIONAL RESEARCH CONGRESS, 2017-05-11, 2017-05-14, Denizli, Türkiye, 2017. 100

11. Kıran Esen, B.; Sezgin, M., Investigation of adolescent attitudes towards violence in terms of gender and self-efficacy . Innovation and Global Issues ın Social Sciences, 2017-04-27, 2017-04-29, Antalya, Türkiye, 2017. 0

10. Kıran Esen, B.; Bozkır, B.; Kaya, A., An Examination Of Social Anxiety Levels Of Children Who Have Migrated Family And Not Migrated Family . 2nd International Scientific Researches Congress on Humanities and Social Sciences , 2017-04-20, 2017-04-23, İstanbul, Türkiye, 2017. 0

Scientific_Meetings_010.pdf

9. Bozkır, B.; Başusta, N.; Kaya, A.; Kıran , B., The Investıgatıon Of Relatıonshıp Between Socıal Anxıety and Parental Attitudes In Adolescents . 26th International Conference on Educational Sciences, 2017-04-20, 2017-04-23, Antalya, Türkiye, 2017. 65

8. Akan, Y.; Kıran , B., ERKEKLERİN ŞİDDETE MARUZ KALMA ve ŞİDDET UYGULAMA YAŞANTILARI ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ YÖNELİK NİTEL BİR ARAŞTIRMA . ULUSLARARASI AVRASYA SOSYAL BİLİMLER KONGRESİ, 2017-04-06, 2017-04-08, Antalya, Türkiye, 2017. 100

7. Akan, Y.; Kıran , B., ERKEKLERİN BAKIŞ AÇISINDAN ŞİDDETİN VE ŞİDDET UYGULAYAN ERKEKLERİN İNCELENMESİNE YÖNELİK NİTEL BİR ARAŞTIRMA . (ULUSLARARASI AVRASYA SOSYAL BİLİMLER KONGRESİ, 2017-04-06, 2017-04-08, Antalya, Türkiye, 2017. 100

6. Kıran Esen, B.; Bozkur, B.; Çiçek Gökçakan, N.; Baykal, F., EFFECT OF PROGRAM OF PSYCHO-EDUCATION OVER ANGER AND ANGER MANAGEMENT OF SECONDARY SCHOOL STUDENTS. 2nd International Conference on Social Sciences and Education Research, 2016-11-04, 2016-11-06, İstanbul, Türkiye, 2016. 0

Scientific_Meetings_001.pdf

5. KIRAN ESEN, B.; Özcan, D.; Sezgin, M., High school students’ cognitive flexibility is predicted by self - efficacy and achievement. 5 th Cyprus International Conference on Educational Research, , 2016-03-31, 2016-04-02, Girne, KKTC, 2016. 0

http://www.cyicer.org

4. Akçay Özcan, D.; Kıran Esen, B., A Research about violence against women . World Congress of Psychological Counseling and Guidance, 2013-09-08, 2013-09-11, İstanbul, Türkiye, 2013. 0

3. Kıran Esen, B.; Gündoğdu, M., Ergenlerde internet bağımlılığı, akran baskısı ve algılanan sosyal destek arasındaki ilişkinin incelenmesi,. 1. Eğitim Araştırmaları Kongresi, 2009-05-01, 2009-05-03, Çanakkale, Türkiye, 2009. 0

2. Kıran Esen, B., Akran baskısı ve algılanan sosyal destek değişkenlerine göre ergenlerde internet bağımlılığının yordanması. I.Uluslararası Bağımlılık Kongresi,, 2007-05-28, 2007-05-31, İstanbul, Türkiye, 2007. 0

1. Erden, M.; Karakelle, S.; Kıran Esen, B.; Kaplan, Z., The impact on employees via social skills of the mother of the child - mother interactions slot. 1st International Children& Communication Conference- Children & Communication in the Millennium, 2003-10-13, 2003-10-15, İstanbul, Türkiye, 2003. 0

Ulusal - Tam Metin - Sözlü 100

2. Erden, M.; Karakelle, S.; Kıran Esen, B.; Kaplan, Z., Erken çocukluk eğitimi hizmetlerinin yaygınlaştırılmasında alternatif bir yaklaşım olarak kedv kadın ve çocuk merkezleri projesinin değerlendirilmesi, . Erken Çocukluk Gelişimi ve Eğitimi Sempozyumu, 2002-10-17, 2002-10-18, Ankara, Türkiye, 2002. 0

1. Kıran, B., Korunmaya muhtaç çocuklar için abla-ağabey etkinliği. 1. İstanbul Çocuk Kurultayı, 2000-06-26, 2000-06-27, İstanbul, Türkiye, 2000. 100

Ulusal - Özet - Sözlü 50

4. Kıran Esen, B.; Sezgin, M., ERGENLERDE ŞİDDET KAYNAKLARINDAN MEDYA, ARKADAŞ, ŞİDDETE YÖNELİK İNANÇ, OKULA AİDİYET VE ÖZYETERLİLİĞİN BENLİK SAYGISINI YORDAMASI . XIII. Psikolojik Danışma ve Rehberlik Kongresi, 2015-10-07, 2015-10-09, Mersin, Türkiye, 2015. 0

3. Kıran Esen, B.; Erkan, Z., Görme engelli bireylerin problem çözme ve iletişim becerilerinin bazı sosyo-demografik özelliklere göre incelenmesi. X. Ulusal Psikolojik Danışma ve Rehberlik Kongresi,, 2009-10-21, 2009-10-23, Adana, Türkiye, 2009. 0

2. Kıran Esen, B., Ergenlerin internet bağımlılığının çeşitli değişkenlere göre incelenmesi. IX. Ulusal Psikolojik Danışma ve Rehberlik Kongresi , 2007-10-17, 2007-10-19, İzmir, Türkiye, 2007. 0

1. Kıran, B., Ergenlerde Risk Alma Ölçeği: Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması, . VII. Ulusal Psikolojik Danışma ve Rehberlik Kongresi,, 2003-07-09, 2003-07-11, Malatya, Türkiye, 2003. 50

Ulusal - Yürütücü 500

6. LİSE ÖĞRENCİLERİNİN BiLiŞSEL ESNEKLiKLERiNE GÖRE PROBLEMLi iNTERNET KULLA¬NIMLARININ iNCELENMESi, BAP, Proje No: 2017-2-TP2-2596, 9635 TL, Yürütücü, 2018,Tamamlandı. 100

5. LİSE ÖĞRENCİLERİNİN ALGILADIKLARI ANNE-BABA TUTUMLARINA GÖRE BİLİŞSEL ESNEKLİKLERİNİN VE KARAR VERME TARZLARININ İNCELENMESİ, BAP, Proje No: 2017-2-TP2-2597, 4550 TL, Yürütücü, 2018,Tamamlandı. 100

4. Çocuk Dostları, Kalkınma Bakanlığı, Proje No: 2015-33-0119, 162800 TL, Yürütücü, 2016,Tamamlandı. 0

3. Üniversite Öğrencilerinin Cinsiyetlerinin ve Bilişsel Esneklik Düzeylerinin Romantik İlişki İnançlarına Etkisinin İncelenmesi , BAP, Proje No: BAP-EBE RPDB (VSE) 2014-1 YL, 4000 TL, Yürütücü, 2016,Tamamlandı. 100

2. Korunmaya muhtaç çocuklara akademik ,psikolojik, sosyal ve yönetimsel destek projesi, BAP, Proje No: BAP-EF-EB(BKE)2006-1, 10000 TL, Yürütücü, 2009,Tamamlandı. 100

1. Korunmaya muhtaç çocuklar için abla-ağabey etkinliği, BAP, Proje No: 99-01-04-01, 1300 TL, Yürütücü, 2000,Tamamlandı. 100

Ulusal - Danışman (Yürütücü Tüzel Kişi) 0

1. Çocuğun Dünyası Projesi, Kalkınma Bakanlığı-SODES, Proje No: 2011-0166, 300000 TL, Danışman (Yürütücü Tüzel Kişi), 2014,Tamamlandı. 0

Yönetilen Yüksek Lisans Tezleri 2750

14. Uğurcan Luzumlu, Cinsiyetleri Farklı Üniversite Öğrencilerinin Stresle Başa Çıkma Tarzlarının Aleksitimi Düzeylerine Göre İncelenmesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Mersin Üniversitesi, Tamamlandı. 200

13. Hatice Tuğçe Suna, ERGENLERDE DUYGU DÜZENLEMESİ VE CİNSİYETE GÖRE MİZAH TARZLARINDAKİ FARKLILAŞMANIN İNCELENMESİ, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Çağ Üniversitesi, Tamamlandı. 200

12. Demet Bilen, SURİYELİ MÜLTECİLERDE TRAVMA SONRASI STRES BOZUKLUĞU VE YAŞAM DOYUMU DÜZEYİNİN ÇEŞİTLİ DEĞİŞKENLERE GÖRE İNCELENMESİ, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Çağ Üniversitesi, Tamamlandı. 200

11. Ece Cömertpay, ÖZ-YETKİNLİK VE MESLEKİ DOYUM ARASINDA ÇOCUKLUK ÇAĞI TRAVMALARININ ARACI ROLÜNÜN İNCELENMESİ, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Çağ Üniversitesi, Tamamlandı. 200

10. Fatih Kurt, Okul öncesi çocuklarının okula uyumlarına ilişkin öğretmen görüşlerinin incelenmesi: şanlıurfa örneği, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Çağ Üniversitesi, Tamamlandı. 200

9. Ayşe BARIŞIK, ORTAOKUL ÖĞRENCİLERİNİN BENLİK SAYGILARI VE YARATICI DÜŞÜNME BECERİLERİNİN ÇEŞİTLİ DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ , Sosyal Bilimler Enstitüsü, Çağ Üniversitesi, Tamamlandı. 200

8. Eda Gürbüz, ANNELERİN TUTUMLARINA GÖRE ANASINIFLARINA DEVAM EDEN ÇOCUKLARIN SOSYAL BECERİ DÜZEYLERİNİN İNCELENMESİ, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Çağ Üniversitesi, Tamamlandı. 200

7. Güney Dengiz, Psikolojik Danışmanların Engelli Bireylere Yönelik Tutumlarının Konjoint Analizi Kullanılarak İncelenmesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Mersin Üniversitesi, Tamamlandı. 200

6. H. Duygu Akçay Özcan, ERGENLERİN BİLİŞSEL ESNEKLİK DÜZEYLERİ İLE ÖZYETERLİKLERİNİN İNCELENMESİ, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Toros Üniversitesi, Tamamlandı. 150

5. Taylan Aktuğ, Ergenlerde Akran Baskısı Ve Benlik Saygısının İncelenmesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Mersin Üniversitesi, Tamamlandı. 200

4. Murat Korkmaz, İnternet Kullanımı Konusunda Uygulanan Akran Eğitiminin Ergenler Üzerindeki Etkisi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Mersin Üniversitesi, Tamamlandı. 200

3. Ceyda Ağaoğlu, Cinsiyetleri Farklı Üniversite İkinci Sınıf Öğrencilerinin İyilik Hali Boyutlarına Göre Özyeterlik ve Sürekli Öfkelerinin İncelenmesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Mersin Üniversitesi, Tamamlandı. 200

2. Ayşeğül Uçan, Cinsiyetleri Farklı Lise Öğrencilerinin Öznel İyi Oluşlarının Toplumsal Konumla İlgili Risk Alma ve Göç Değişkenlerine Göre İncelenmesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Mersin Üniversitesi, Tamamlandı. 200

1. Vildan Serpin Eşiyok, ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN CİNSİYETLERİNE VE BİLİŞSEL ESNEKLİK DÜZEYLERİNE GÖRE ROMANTİK İLİŞKİ İNANÇLARININ İNCELENMESİ , Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Mersin Üniversitesi, 2016, Tamamlandı. 200

Yönetilen Doktora Tezleri 400

1. Yunus Akan, ŞİDDETİ AZALTMA PSİKO-EĞİTİM PROGRAMININ (ŞAPP) EŞİNE ŞİDDET UYGULAYAN ERKEKLERİN SALDIRGANLIK, DUYGU YÖNETİMİ VE İLİŞKİ ÖZYETERLİK DÜZEYLERİNE ETKİSİNİN İNCELENMESİ, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Mersin Üniversitesi, Tamamlandı. 400

Ulusal 125
1. MERSİN UNIVERSITY JOURNAL OF THE FACULTY OF EDUCATION , YAYIN KURULU ÜYELİĞİ, ISSN : 1306-7850, 2010-12-01 - 2013-12-01. 125
Uluslararası Dergi [Yıl, Adet] 39
1. EDUCATIONAL RESEARCH AND REVIEWS (ERR) , [ 2014 : 1 ] [ 2016 : 1 ] . 8
2. HACETTEPE ÜNI. EğITIM FA. DERGISI , [ 2015 : 1 ] . 5
3. HACETTEPE ÜNI. EğITIM FA. DERGISI , [ 2014 : 2 ] . 10
4. INTERNATIONAL JOURNAL OF EURASIA SOCIAL SCIENCES , [ 2016 : 1 ] [ 2016 : 1 ] [ 2016 : 1 ] . 12
5. E-INTERNATIONAL JOURNAL OF EDUCATIONAL RESEARCH , [ 2016 : 1 ] . 4
Ulusal Dergi [Yıl, Adet] 8
1. MERSİN ÜNİ. EĞİTİM FAK. DERGİSİ , [ 2014 : 2 ] [ 2016 : 1 ] . 3
2. TÜRK PSİKOLOJİK DANIŞMA VE REHBERLİK DERGİSİ , [ 2015 : 3 ] . 3
3. TÜRK PSİKOLOJİK DANIŞMA VE REHBERLİK DERGİSİ , [ 2015 : 1 ] [ 2016 : 1 ] . 2
Dönem D.Kodu Ders Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm/Program T-U-K
Güz RPD401 Psikolojik Testler Eğitim Fakültesi Rehberlik ve Psikolojik Danışm 2-4-4
Güz RPD301 Psikolojik Danışma İlke ve Tek Eğitim Fakültesi Rehberlik ve Psikolojik Danışm 3-0-3
Güz RHA307 Psikolojik Danışma İlke ve Tek Eğitim Fakültesi Rehberlik ve Psikolojik Danışm 2-0-2
Güz RPD403 Bireyle Psikolojik Danışma Uyg Eğitim Fakültesi Rehberlik ve Psikolojik Danışm 1-4-3
Güz RHA305 Psikolojik Testler Eğitim Fakültesi Rehberlik ve Psikolojik Danışm 1-2-2
Güz SEM DR Seminer ( Dr ) Eğitim Bilimleri Enstitüsü Eğitim Bilimleri Enstitüsü 0-0-0
Güz FBE 504 Gelişim ve Öğrenme Fen Bilimleri Enstitüsü Fen Bilimleri Enstitüsü 3-0-0
Güz RPD 551 Psikolojik Danışma Beceri ve T Eğitim Bilimleri Enstitüsü Rehberlik ve Psikolojik Danışm 3-0-3
Güz PDR 802 Uzmanlık Alan Dersi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Psikolojik Danışmanlık ve Rehb 4-0-4
Güz PDR 801 Uzmanlık Alan Dersi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Psikolojik Danışmanlık ve Rehb 4-0-4
Dönem D.Kodu Ders Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm/Program T-U-K
Bahar RPD202 Test Dışı Teknikler Eğitim Fakültesi Rehberlik ve Psikolojik Danışm 3-0-3
Bahar RHA212 Test Dışı Teknikler Eğitim Fakültesi Rehberlik ve Psikolojik Danışm 1-2-2
Bahar RPD404 Rehb. ve Psik. Danış. Alan Çal Eğitim Fakültesi Rehberlik ve Psikolojik Danışm 1-4-3
Bahar RPD402 Rehb. ve Psik. Danışmanlık Sem Eğitim Fakültesi Rehberlik ve Psikolojik Danışm 2-2-3
Bahar RPD416 Grup Rehberliği ( Seç - VII ) Eğitim Fakültesi Rehberlik ve Psikolojik Danışm 3-0-3
Bahar SEM YL Seminer ( Yl ) Eğitim Bilimleri Enstitüsü Eğitim Bilimleri Enstitüsü 0-0-0
Bahar Bilimsel Araştırma Yöntemleri Eğitim Bilimleri Enstitüsü Eğitim Bilimleri Enstitüsü 2-0-0
Bahar FBE 504 Gelişim ve Öğrenme Fen Bilimleri Enstitüsü Fen Bilimleri Enstitüsü 3-0-0
Bahar RPD 672 İleri Grupla Psikolojik Danışm Eğitim Bilimleri Enstitüsü Rehberlik ve Psikolojik Danışm 2-2-3
Bahar PDR 801 Uzmanlık Alan Dersi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Psikolojik Danışmanlık ve Rehb 4-0-4
Bahar PDR 802 Uzmanlık Alan Dersi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Psikolojik Danışmanlık ve Rehb 4-0-4
Bahar PF 31 Eğitimde Eylem Araştırması Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon Yönetim Bi 2-0-2
Bahar PF 10 Öğretmenlik Uygulaması Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon Yönetim Bi 2-6-5
Güz RPD401 Psikolojik Testler Eğitim Fakültesi Rehberlik ve Psikolojik Danışm 2-4-4
Güz RPD301 Psikolojik Danışma İlke ve Tek Eğitim Fakültesi Rehberlik ve Psikolojik Danışm 3-0-3
Güz RPD403 Bireyle Psikolojik Danışma Uyg Eğitim Fakültesi Rehberlik ve Psikolojik Danışm 1-4-3
Güz FBE 504 Gelişim ve Öğrenme Fen Bilimleri Enstitüsü Fen Bilimleri Enstitüsü 3-0-0
Güz PDR 801 Uzmanlık Alan Dersi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Psikolojik Danışmanlık ve Rehb 4-0-4
Güz PDR 802 Uzmanlık Alan Dersi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Psikolojik Danışmanlık ve Rehb 4-0-4
Güz RPD 517 Psikolojik Danışmada Bilişsel Eğitim Bilimleri Enstitüsü Rehberlik ve Psikolojik Danışm 3-0-3
Güz RPD 551 Psikolojik Danışma Beceri ve T Eğitim Bilimleri Enstitüsü Rehberlik ve Psikolojik Danışm 3-0-3
Güz PF 30 Rehberlik Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon Yönetim Bi 2-0-2
Güz PF 10 Öğretmenlik Uygulaması Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon Yönetim Bi 2-6-5
Güz PF 29 Eğitim Psikolojisi Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon Yönetim Bi 2-0-2
Dönem D.Kodu Ders Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm/Program T-U-K
Bahar RPD202 Test Dışı Teknikler Eğitim Fakültesi Rehberlik ve Psikolojik Danışm 3-0-3
Bahar RPD202 Test Dışı Teknikler Eğitim Fakültesi Rehberlik ve Psikolojik Danışm 3-0-3
Bahar RPD416 Grup Rehberliği ( Seç - VII ) Eğitim Fakültesi Rehberlik ve Psikolojik Danışm 3-0-3
Bahar RPD408 Kurum Deneyimi Eğitim Fakültesi Rehberlik ve Psikolojik Danışm 1-4-3
Bahar RPD402 Rehb. ve Psik. Danışmanlık Sem Eğitim Fakültesi Rehberlik ve Psikolojik Danışm 2-2-3
Bahar SOBE 601 Gelişim ve Öğrenme Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Bilimler Enstitüsü 3-0-0
Bahar SEM YL Seminer ( Yl ) Eğitim Bilimleri Enstitüsü Eğitim Bilimleri Enstitüsü 0-0-0
Bahar PDR 651 İleri Grupla Psikolojik Danışm Eğitim Bilimleri Enstitüsü Rehberlik ve Psikolojik Danışm 2-2-3
Bahar PDR 657 Çeşitli Psikolojik Bozukluklar Eğitim Bilimleri Enstitüsü Rehberlik ve Psikolojik Danışm 3-0-3
Bahar PDR 801 Uzmanlık Alan Dersi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Psikolojik Danışmanlık ve Rehb 4-0-4
Bahar PDR 802 Uzmanlık Alan Dersi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Psikolojik Danışmanlık ve Rehb 4-0-4
Bahar Bilimsel Araştırma Yöntemleri Eğitim Bilimleri Enstitüsü Eğitim Bilimleri Enstitüsü 2-0-0
Bahar PF 10 Öğretmenlik Uygulaması Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon Yönetim Bi 2-6-5
Bahar PF 30 Rehberlik Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon Yönetim Bi 2-0-2
Güz RPD301 Psikolojik Danışma İlke ve Tek Eğitim Fakültesi Rehberlik ve Psikolojik Danışm 3-0-3
Güz RPD403 Bireyle Psikolojik Danışma Uyg Eğitim Fakültesi Rehberlik ve Psikolojik Danışm 1-4-3
Güz RPD411 Topluma Hizmet Uygulamaları Eğitim Fakültesi Rehberlik ve Psikolojik Danışm 1-2-2
Güz RPD401 Psikolojik Testler Eğitim Fakültesi Rehberlik ve Psikolojik Danışm 2-4-4
Güz RPD 671 İleri Bireysel Psikolojik Danı Eğitim Bilimleri Enstitüsü Rehberlik ve Psikolojik Danışm 2-2-3
Güz SEM YL Seminer ( Yl ) Eğitim Bilimleri Enstitüsü Eğitim Bilimleri Enstitüsü 0-0-0
Güz SEM DR Seminer ( Dr ) Eğitim Bilimleri Enstitüsü Eğitim Bilimleri Enstitüsü 0-0-0
Güz PDR 801 Uzmanlık Alan Dersi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Psikolojik Danışmanlık ve Rehb 4-0-4
Güz PDR 802 Uzmanlık Alan Dersi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Psikolojik Danışmanlık ve Rehb 4-0-4
Güz RPD 517 Psikolojik Danışmada Bilişsel Eğitim Bilimleri Enstitüsü Rehberlik ve Psikolojik Danışm 3-0-3
Güz RPD 551 Psikolojik Danışma Beceri ve T Eğitim Bilimleri Enstitüsü Rehberlik ve Psikolojik Danışm 3-0-3
Güz PF 29 Eğitim Psikolojisi Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon Yönetim Bi 2-0-2
Güz PF 10 Öğretmenlik Uygulaması Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon Yönetim Bi 2-6-5
Yaz PF 30 Rehberlik Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon Yönetim Bi 2-0-2
Yaz PF 29 Eğitim Psikolojisi Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon Yönetim Bi 2-0-2
Yaz PF 30 Rehberlik Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon Yönetim Bi 2-0-2
Yaz PF 29 Eğitim Psikolojisi Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon Yönetim Bi 2-0-2
Dönem D.Kodu Ders Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm/Program T-U-K
Bahar EBD142 Eğitim Psikolojisi Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği 3-0-3
Bahar EBD142 Eğitim Psikolojisi Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği ( 2. 3-0-3
Bahar RPD404 Rehb. ve Psik. Danış. Alan Çal Eğitim Fakültesi Rehberlik ve Psikolojik Danışm 1-4-3
Bahar RPD202 Test Dışı Teknikler Eğitim Fakültesi Rehberlik ve Psikolojik Danışm 3-0-3
Bahar RPD402 Rehb. ve Psik. Danışmanlık Sem Eğitim Fakültesi Rehberlik ve Psikolojik Danışm 2-2-3
Bahar RPD 545 Bireysel Psikolojik Danışma Uy Eğitim Bilimleri Enstitüsü Rehberlik ve Psikolojik Danışm 2-2-3
Bahar PDR 801 Uzmanlık Alan Dersi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Psikolojik Danışmanlık ve Rehb 4-0-4
Bahar PDR 802 Uzmanlık Alan Dersi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Psikolojik Danışmanlık ve Rehb 4-0-4
Bahar Bilimsel Araştırma Yöntemleri Eğitim Bilimleri Enstitüsü Eğitim Bilimleri Enstitüsü 2-0-0
Bahar SEM YL Seminer ( Yl ) Eğitim Bilimleri Enstitüsü Eğitim Bilimleri Enstitüsü 0-0-0
Bahar PDR 657 Çeşitli Psikolojik Bozukluklar Eğitim Bilimleri Enstitüsü Rehberlik ve Psikolojik Danışm 3-0-3
Güz RPD403 Bireyle Psikolojik Danışma Uyg Eğitim Fakültesi Rehberlik ve Psikolojik Danışm 1-4-3
Güz RPD401 Psikolojik Testler Eğitim Fakültesi Rehberlik ve Psikolojik Danışm 2-4-4
Güz RPD213 Okullarda Gözlem Eğitim Fakültesi Rehberlik ve Psikolojik Danışm 2-2-3
Güz RPD401 Psikolojik Testler Eğitim Fakültesi Rehberlik ve Psikolojik Danışm 2-4-4
Güz PDR 801 Uzmanlık Alan Dersi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Psikolojik Danışmanlık ve Rehb 4-0-4
Güz PDR 802 Uzmanlık Alan Dersi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Psikolojik Danışmanlık ve Rehb 4-0-4
Güz RPD 517 Psikolojik Danışmada Bilişsel Eğitim Bilimleri Enstitüsü Rehberlik ve Psikolojik Danışm 3-0-3
Güz RPD 551 Psikolojik Danışma Beceri ve T Eğitim Bilimleri Enstitüsü Rehberlik ve Psikolojik Danışm 3-0-3
Güz PF 10 Öğretmenlik Uygulaması Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon Yönetim Bi 2-6-5
Güz PF 01 Eğitim Bilimine Giriş Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon Yönetim Bi 2-0-2
Güz PF 01 Eğitim Bilimine Giriş Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon Yönetim Bi 2-0-2
Güz PF 29 Eğitim Psikolojisi Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon Yönetim Bi 2-0-2
Yaz PF 29 Eğitim Psikolojisi Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon Yönetim Bi 2-0-2
Yaz PF 30 Rehberlik Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon Yönetim Bi 2-0-2
Yaz PF 30 Rehberlik Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon Yönetim Bi 2-0-2
Dönem D.Kodu Ders Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm/Program T-U-K
Bahar RPD408 Kurum Deneyimi Eğitim Fakültesi Rehberlik ve Psikolojik Danışm 1-4-3
Bahar RPD402 Rehb. ve Psik. Danışmanlık Sem Eğitim Fakültesi Rehberlik ve Psikolojik Danışm 2-2-3
Bahar RPD414 Grupla Psikolojik Danışma Kura Eğitim Fakültesi Rehberlik ve Psikolojik Danışm 3-0-3
Bahar RPD 545 Bireysel Psikolojik Danışma Uy Eğitim Bilimleri Enstitüsü Rehberlik ve Psikolojik Danışm 2-2-3
Bahar PDR 801 Uzmanlık Alan Dersi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Psikolojik Danışmanlık ve Rehb 4-0-4
Bahar PDR 802 Uzmanlık Alan Dersi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Psikolojik Danışmanlık ve Rehb 4-0-4
Bahar Bilimsel Araştırma Yöntemleri Eğitim Bilimleri Enstitüsü Eğitim Bilimleri Enstitüsü 2-0-0
Bahar SEM YL Seminer ( Yl ) Eğitim Bilimleri Enstitüsü Eğitim Bilimleri Enstitüsü 0-0-0
Bahar PF 30 Rehberlik Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon Yönetim Bi 2-0-2
Bahar PF 30 Rehberlik Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon Yönetim Bi 2-0-2
Bahar PF 31 Eğitimde Eylem Araştırması Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon Yönetim Bi 2-0-2
Bahar PF 31 Eğitimde Eylem Araştırması Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon Yönetim Bi 2-0-2
Güz RPD213 Okullarda Gözlem Eğitim Fakültesi Rehberlik ve Psikolojik Danışm 2-2-3
Güz RPD301 Psikolojik Danışma İlke ve Tek Eğitim Fakültesi Rehberlik ve Psikolojik Danışm 3-0-3
Güz RPD301 Psikolojik Danışma İlke ve Tek Eğitim Fakültesi Rehberlik ve Psikolojik Danışm 3-0-3
Güz RPD403 Bireyle Psikolojik Danışma Uyg Eğitim Fakültesi Rehberlik ve Psikolojik Danışm 1-4-3
Güz RPD 451 Psikolojik Danışma İlke ve Tek Eğitim Bilimleri Enstitüsü Rehberlik ve Psikolojik Danışm 3-0-3
Güz PDR 801 Uzmanlık Alan Dersi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Psikolojik Danışmanlık ve Rehb 4-0-4
Güz SEM YL Seminer ( Yl ) Eğitim Bilimleri Enstitüsü Eğitim Bilimleri Enstitüsü 0-0-0
Güz PDR 802 Uzmanlık Alan Dersi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Psikolojik Danışmanlık ve Rehb 4-0-4
Güz RPD 558 Grupla Psikolojik Danışma Kura Eğitim Bilimleri Enstitüsü Rehberlik ve Psikolojik Danışm 2-2-3
Güz PF 29 Eğitim Psikolojisi Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon Yönetim Bi 2-0-2
Güz PF 29 Eğitim Psikolojisi Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon Yönetim Bi 2-0-2
Güz PF 29 Eğitim Psikolojisi Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon Yönetim Bi 2-0-2
Güz PF 30 Rehberlik Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon Yönetim Bi 2-0-2
Güz PF 29 Eğitim Psikolojisi Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon Yönetim Bi 2-0-2
Güz PF 29 Eğitim Psikolojisi Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon Yönetim Bi 2-0-2
Güz PF 01 Eğitim Bilimine Giriş Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon Yönetim Bi 2-0-2
Güz PF 01 Eğitim Bilimine Giriş Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon Yönetim Bi 2-0-2
Güz PF 01 Eğitim Bilimine Giriş Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon Yönetim Bi 2-0-2
Güz PF 01 Eğitim Bilimine Giriş Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon Yönetim Bi 2-0-2
Güz PF 01 Eğitim Bilimine Giriş Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon Yönetim Bi 2-0-2
Güz PF 30 Rehberlik Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon Yönetim Bi 2-0-2
Yaz PF 30 Rehberlik Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon Yönetim Bi 2-0-2
Yaz PF 29 Eğitim Psikolojisi Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon Yönetim Bi 2-0-2
Yaz PF 01 Eğitim Bilimine Giriş Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon Yönetim Bi 2-0-2
Yaz PF 01 Eğitim Bilimine Giriş Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon Yönetim Bi 2-0-2
Yaz PF 30 Rehberlik Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon Yönetim Bi 2-0-2
Dönem D.Kodu Ders Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm/Program T-U-K
Bahar RPD402 Rehb. ve Psik. Danışmanlık Sem Eğitim Fakültesi Rehberlik ve Psikolojik Danışm 2-2-3
Bahar RPD416 Grup Rehberliği ( Seç - VII ) Eğitim Fakültesi Rehberlik ve Psikolojik Danışm 3-0-3
Bahar RPD404 Rehb. ve Psik. Danış. Alan Çal Eğitim Fakültesi Rehberlik ve Psikolojik Danışm 1-4-3
Bahar RPD416 Grup Rehberliği ( Seç - VII ) Eğitim Fakültesi Rehberlik ve Psikolojik Danışm 3-0-3
Bahar PDR 801 Uzmanlık Alan Dersi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Psikolojik Danışmanlık ve Rehb 4-0-4
Bahar PDR 802 Uzmanlık Alan Dersi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Psikolojik Danışmanlık ve Rehb 4-0-4
Bahar RPD 545 Bireysel Psikolojik Danışma Uy Eğitim Bilimleri Enstitüsü Rehberlik ve Psikolojik Danışm 2-2-3
Bahar RPD 554 Bilimsel Araştırma Yöntemleri Eğitim Bilimleri Enstitüsü Rehberlik ve Psikolojik Danışm 3-0-3
Bahar RPD 671 İleri Bireysel Psikolojik Danı Eğitim Bilimleri Enstitüsü Rehberlik ve Psikolojik Danışm 2-2-3
Bahar RPD 451 Psikolojik Danışma İlke ve Tek Eğitim Bilimleri Enstitüsü Rehberlik ve Psikolojik Danışm 3-0-3
Bahar SEM DR Seminer ( Dr ) Eğitim Bilimleri Enstitüsü Eğitim Bilimleri Enstitüsü 0-0-0
Bahar TEZ Tez Eğitim Bilimleri Enstitüsü Eğitim Bilimleri Enstitüsü 0-0-0
Bahar SEM YL Seminer ( Yl ) Eğitim Bilimleri Enstitüsü Eğitim Bilimleri Enstitüsü 0-0-0
Bahar PF 30 Rehberlik Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon Yönetim Bi 2-0-2
Bahar PF 30 Rehberlik Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon Yönetim Bi 2-0-2
Bahar PF 30 Rehberlik Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon Yönetim Bi 2-0-2
Bahar PF 09 Rehberlik* Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon Yönetim Bi 2-0-2
Bahar PF 09 Rehberlik* Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon Yönetim Bi 2-0-2
Güz RPD301 Psikolojik Danışma İlke ve Tek Eğitim Fakültesi Rehberlik ve Psikolojik Danışm 3-0-3
Güz RPD301 Psikolojik Danışma İlke ve Tek Eğitim Fakültesi Rehberlik ve Psikolojik Danışm 3-0-3
Güz RPD403 Bireyle Psikolojik Danışma Uyg Eğitim Fakültesi Rehberlik ve Psikolojik Danışm 1-4-3
Güz RPD411 Topluma Hizmet Uygulamaları Eğitim Fakültesi Rehberlik ve Psikolojik Danışm 1-2-2
Güz EBD441 Rehberlik Eğitim Fakültesi İngilizce Öğretmenliği 3-0-3
Güz EBD441 Rehberlik Eğitim Fakültesi İngilizce Öğretmenliği ( 2. Öğ 3-0-3
Güz PF 31 Eğitimde Eylem Araştırması Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon Yönetim Bi 2-0-2
Güz PF 31 Eğitimde Eylem Araştırması Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon Yönetim Bi 2-0-2
Güz PF 31 Eğitimde Eylem Araştırması Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon Yönetim Bi 2-0-2
Güz PF 31 Eğitimde Eylem Araştırması Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon Yönetim Bi 2-0-2
Güz PF 31 Eğitimde Eylem Araştırması Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon Yönetim Bi 2-0-2
Dönem D.Kodu Ders Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm/Program T-U-K
Bahar EBD142 Eğitim Psikolojisi Eğitim Fakültesi Türkçe Öğretmenliği 3-0-3
Bahar OÖP406 Eğitimde Kaynaştırma ( Seçmeli Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği ( 2. 3-0-3
Bahar RPD402 Rehb. ve Psik. Danışmanlık Sem Eğitim Fakültesi Rehberlik ve Psikolojik Danışm 2-2-3
Bahar RPD404 Rehb. ve Psik. Danış. Alan Çal Eğitim Fakültesi Rehberlik ve Psikolojik Danışm 1-4-3
Bahar RPD416 Grup Rehberliği ( Seç - VII ) Eğitim Fakültesi Rehberlik ve Psikolojik Danışm 3-0-3
Bahar RPD414 Grupla Psikolojik Danışma Kura Eğitim Fakültesi Rehberlik ve Psikolojik Danışm 3-0-3
Bahar EBD142 Eğitim Psikolojisi Eğitim Fakültesi Türkçe Öğretmenliği ( 2. Öğret 3-0-3
Bahar RPD202 Test Dışı Teknikler Eğitim Fakültesi Rehberlik ve Psikolojik Danışm 3-0-3
Bahar RPD202 Test Dışı Teknikler Eğitim Fakültesi Rehberlik ve Psikolojik Danışm 3-0-3
Bahar PDR 602 İleri Bireysel Psikolojik Danı Eğitim Bilimleri Enstitüsü Eğitim Bilimleri 2-2-3
Bahar RPD 518 Bilimsel Araştırma Yöntemleri Eğitim Bilimleri Enstitüsü Eğitim Bilimleri 3-0-3
Bahar PF 10 Öğretmenlik Uygulaması Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon Yönetim Bi 2-6-5
Bahar PF 30 Rehberlik Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon Yönetim Bi 2-0-2
Güz EBD443 Özel Eğitim* Eğitim Fakültesi İngilizce Öğretmenliği 2-0-2
Güz EBD445 Özel Eğitim* Eğitim Fakültesi Türkçe Öğretmenliği ( 2. Öğret 2-0-2
Güz RPD207 Özel Eğitim Eğitim Fakültesi Rehberlik ve Psikolojik Danışm 3-0-3
Güz RPD301 Psikolojik Danışma İlke ve Tek Eğitim Fakültesi Rehberlik ve Psikolojik Danışm 3-0-3
Güz RPD403 Bireyle Psikolojik Danışma Uyg Eğitim Fakültesi Rehberlik ve Psikolojik Danışm 1-4-3
Güz EBD443 Özel Eğitim Eğitim Fakültesi İngilizce Öğretmenliği ( 2. Öğ 2-0-2
Güz EBD445 Özel Eğitim* Eğitim Fakültesi Türkçe Öğretmenliği 2-0-2
Güz RPD411 Topluma Hizmet Uygulamaları Eğitim Fakültesi Rehberlik ve Psikolojik Danışm 1-2-2
Güz RPD 545 Bireysel Psikolojik Danışma Uy Eğitim Bilimleri Enstitüsü Eğitim Bilimleri 2-2-3
Güz RPD 621 İleri Araştırma Teknikleri Eğitim Bilimleri Enstitüsü Eğitim Bilimleri 3-0-3
Güz PF 29 Eğitim Psikolojisi Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon Yönetim Bi 2-0-2
Güz PF 29 Eğitim Psikolojisi Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon Yönetim Bi 2-0-2
Güz PF 09 Rehberlik* Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon Yönetim Bi 2-0-2
Güz PF 09 Rehberlik* Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon Yönetim Bi 2-0-2
Güz PF 09 Rehberlik* Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon Yönetim Bi 2-0-2
Güz PF 09 Rehberlik* Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon Yönetim Bi 2-0-2
Güz PF 09 Rehberlik* Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon Yönetim Bi 2-0-2
Güz PF 01 Eğitim Bilimine Giriş Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon Yönetim Bi 2-0-2
Güz PF 01 Eğitim Bilimine Giriş Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon Yönetim Bi 2-0-2
Güz PF 09 Rehberlik* Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon Yönetim Bi 2-0-2
Güz PF 29 Eğitim Psikolojisi Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon Yönetim Bi 2-0-2
Dönem D.Kodu Ders Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm/Program T-U-K
Bahar RPD302 Mesleki Rehberlik ve Danışma U Eğitim Fakültesi Rehberlik ve Psikolojik Danışm 1-4-3
Bahar EBD142 Eğitim Psikolojisi Eğitim Fakültesi İngilizce Öğretmenliği 3-0-3
Bahar RPD202 Test Dışı Teknikler Eğitim Fakültesi Rehberlik ve Psikolojik Danışm 3-0-3
Bahar EBD142 Eğitim Psikolojisi Eğitim Fakültesi İngilizce Öğretmenliği ( 2. Öğ 3-0-3
Bahar RPD402 Rehb. ve Psik. Danışmanlık Sem Eğitim Fakültesi Rehberlik ve Psikolojik Danışm 2-2-3
Bahar RPD414 Grupla Psikolojik Danışma Kura Eğitim Fakültesi Rehberlik ve Psikolojik Danışm 3-0-3
Bahar RPD404 Rehb. ve Psik. Danış. Alan Çal Eğitim Fakültesi Rehberlik ve Psikolojik Danışm 1-4-3
Bahar OÖP406 Eğitimde Kaynaştırma ( Seçmeli Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği ( 2. 3-0-3
Bahar EBD142 Eğitim Psikolojisi Eğitim Fakültesi İngilizce Öğretmenliği 3-0-3
Bahar EBD142 Eğitim Psikolojisi Eğitim Fakültesi İngilizce Öğretmenliği ( 2. Öğ 3-0-3
Bahar PF 02 Gelişim Psikolojisi* Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon Yönetim Bi 2-0-2
Bahar PF 02 Gelişim Psikolojisi* Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon Yönetim Bi 2-0-2
Bahar PF 09 Rehberlik* Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon Yönetim Bi 2-0-2
Bahar PF 09 Rehberlik* Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon Yönetim Bi 2-0-2
Güz EBD445 Özel Eğitim* Eğitim Fakültesi Türkçe Öğretmenliği 2-0-2
Güz RPD411 Topluma Hizmet Uygulamaları Eğitim Fakültesi Rehberlik ve Psikolojik Danışm 1-2-2
Güz RPD301 Psikolojik Danışma İlke ve Tek Eğitim Fakültesi Rehberlik ve Psikolojik Danışm 3-0-3
Güz EBD443 Özel Eğitim* Eğitim Fakültesi İngilizce Öğretmenliği 2-0-2
Güz RPD207 Özel Eğitim Eğitim Fakültesi Rehberlik ve Psikolojik Danışm 3-0-3
Güz PSI449 Psikolojik Danışma ve Rehberli Fen - Edebiyat Fakültesi Psikoloji 3-0-3
Güz RPD403 Bireyle Psikolojik Danışma Uyg Eğitim Fakültesi Rehberlik ve Psikolojik Danışm 1-4-3
Güz EBD445 Özel Eğitim* Eğitim Fakültesi Türkçe Öğretmenliği ( 2. Öğret 2-0-2
Güz EBD443 Özel Eğitim Eğitim Fakültesi İngilizce Öğretmenliği ( 2. Öğ 2-0-2
Güz RPD 517 Psikolojik Danışmada Bilişsel Eğitim Bilimleri Enstitüsü Eğitim Bilimleri 3-0-3
Dönem D.Kodu Ders Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm/Program T-U-K
Bahar EBD142 Eğitim Psikolojisi Eğitim Fakültesi İngilizce Öğretmenliği 3-0-3
Bahar EBD142 Eğitim Psikolojisi Eğitim Fakültesi İngilizce Öğretmenliği ( 2. Öğ 3-0-3
Bahar RPD408 Kurum Deneyimi Eğitim Fakültesi Rehberlik ve Psikolojik Danışm 1-4-3
Bahar RPD402 Rehb. ve Psik. Danışmanlık Sem Eğitim Fakültesi Rehberlik ve Psikolojik Danışm 2-2-3
Bahar RPD404 Rehb. ve Psik. Danış. Alan Çal Eğitim Fakültesi Rehberlik ve Psikolojik Danışm 1-4-3
Bahar RPD414 Grupla Psikolojik Danışma Kura Eğitim Fakültesi Rehberlik ve Psikolojik Danışm 3-0-3
Bahar RPD-526 Rehberlik ve Psikolojik Danışm Eğitim Bilimleri Enstitüsü Eğitim Bilimleri 3-0-3
Güz EBD443 Özel Eğitim* Eğitim Fakültesi İngilizce Öğretmenliği 2-0-2
Güz EBD445 Özel Eğitim* Eğitim Fakültesi Türkçe Öğretmenliği 2-0-2
Güz ÜYG101 Üniversite Yaşamına Giriş Eğitim Fakültesi Rehberlik ve Psikolojik Danışm 1-0-1
Güz EBD445 Özel Eğitim* Eğitim Fakültesi Türkçe Öğretmenliği ( 2. Öğret 2-0-2
Güz RPD213 Okullarda Gözlem Eğitim Fakültesi Rehberlik ve Psikolojik Danışm 2-2-3
Güz RPD403 Bireyle Psikolojik Danışma Uyg Eğitim Fakültesi Rehberlik ve Psikolojik Danışm 1-4-3
Güz EBD443 Özel Eğitim Eğitim Fakültesi İngilizce Öğretmenliği ( 2. Öğ 2-0-2
Güz RPD301 Psikolojik Danışma İlke ve Tek Eğitim Fakültesi Rehberlik ve Psikolojik Danışm 3-0-3
Güz RPD 451 Psikolojik Danışma İlke ve Tek Eğitim Bilimleri Enstitüsü Eğitim Bilimleri 3-0-3
Güz RPD 517 Psikolojik Danışmada Bilişsel Eğitim Bilimleri Enstitüsü Eğitim Bilimleri 3-0-3
Güz PDR 581 Seminer Eğitim Bilimleri Enstitüsü Eğitim Bilimleri 1-0-1
Dönem D.Kodu Ders Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm/Program T-U-K
Bahar OÖP406 Eğitimde Kaynaştırma ( Seçmeli Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği ( 2. 3-0-3
Bahar RPD402 Rehb. ve Psik. Danışmanlık Sem Eğitim Fakültesi Rehberlik ve Psikolojik Danışm 2-2-3
Bahar RPD202 Test Dışı Teknikler Eğitim Fakültesi Rehberlik ve Psikolojik Danışm 3-0-3
Bahar OÖP202 Erken Çoc. Dön. Gelişim II Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği 3-0-3
Bahar OÖP202 Erken Çoc. Dön. Gelişim II Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği ( 2. 3-0-3
Bahar RPD408 Kurum Deneyimi Eğitim Fakültesi Rehberlik ve Psikolojik Danışm 1-4-3
Bahar RPD404 Rehb. ve Psik. Danış. Alan Çal Eğitim Fakültesi Rehberlik ve Psikolojik Danışm 1-4-3
Bahar RPD-526 Rehberlik ve Psikolojik Danışm Eğitim Bilimleri Enstitüsü Eğitim Bilimleri 3-0-3
Bahar PF 09 Rehberlik* Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon Yönetim Bi 2-0-2
Bahar PF 09 Rehberlik* Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon Yönetim Bi 2-0-2
Güz RPD207 Özel Eğitim Eğitim Fakültesi Rehberlik ve Psikolojik Danışm 3-0-3
Güz RPD301 Psikolojik Danışma İlke ve Tek Eğitim Fakültesi Rehberlik ve Psikolojik Danışm 3-0-3
Güz RPD411 Topluma Hizmet Uygulamaları Eğitim Fakültesi Rehberlik ve Psikolojik Danışm 1-2-2
Güz EBD443 Özel Eğitim* Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği 2-0-2
Güz OÖP203 Erken Çocukluk Dön. Gelişim I Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği ( 2. 3-0-3
Güz RPD403 Bireyle Psikolojik Danışma Uyg Eğitim Fakültesi Rehberlik ve Psikolojik Danışm 1-4-3
Güz OÖP203 Erken Çoc. Dön. Gelişim I Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği 3-0-3
Güz EBD443 Özel Eğitim* Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği ( 2. Öğreti 2-0-2
Güz RPD 451 Psikolojik Danışma İlke ve Tek Eğitim Bilimleri Enstitüsü Eğitim Bilimleri 3-0-3
Güz PF 03 Öğrenme, Öğretme Kuram ve Yakl Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon Yönetim Bi 2-0-2
Güz PF 03 Öğrenme, Öğretme Kuram ve Yakl Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon Yönetim Bi 2-0-2
Dönem D.Kodu Ders Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm/Program T-U-K
Bahar OÖP406 Eğitimde Kaynaştırma ( Seçmeli Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği ( 2. 3-0-3
Bahar PDR210 Bireyi Tanıma Teknikleri Eğitim Fakültesi Rehberlik ve Psikolojik Danışm 3-0-3
Bahar EBD142 Eğitim Psikolojisi Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği 3-0-3
Bahar RPD402 Rehb. ve Psik. Danışmanlık Sem Eğitim Fakültesi Rehberlik ve Psikolojik Danışm 2-2-3
Bahar RPD202 Test Dışı Teknikler Eğitim Fakültesi Rehberlik ve Psikolojik Danışm 3-0-3
Bahar OÖP202 Erken Çoc. Dön. Gelişim II Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği 3-0-3
Bahar PDR408 Gurup Reh. ve Gurup Psik. Danş Eğitim Fakültesi Rehberlik ve Psikolojik Danışm 2-2-3
Bahar OÖP202 Erken Çoc. Dön. Gelişim II Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği ( 2. 3-0-3
Bahar PDR404 Ölçme Araçları Uygulamaları Eğitim Fakültesi Rehberlik ve Psikolojik Danışm 2-2-3
Bahar OÖP406 Eğitimde Kaynaştırma ( Seçmeli Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği 3-0-3
Bahar PF 09 Rehberlik* Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon Yönetim Bi 2-0-2
Güz RPD403 Bireyle Psikolojik Danışma Uyg Eğitim Fakültesi Rehberlik ve Psikolojik Danışm 1-4-3
Güz RPD207 Özel Eğitim Eğitim Fakültesi Rehberlik ve Psikolojik Danışm 3-0-3
Güz EBD445 Özel Eğitim* Eğitim Fakültesi Türkçe Öğretmenliği ( 2. Öğret 2-0-2
Güz EBD445 Özel Eğitim* Eğitim Fakültesi Türkçe Öğretmenliği 2-0-2
Güz EBD341 Erken Çocukluk Eğitimi Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği ( 2. Öğreti 2-0-2
Güz PDR313 Özel Eğitim Eğitim Fakültesi Rehberlik ve Psikolojik Danışm 3-0-3
Güz RPD213 Okullarda Gözlem Eğitim Fakültesi Rehberlik ve Psikolojik Danışm 2-2-3
Güz EBD241 Özel Eğitim Eğitim Fakültesi İlköğretim Matematik Öğretmenl 2-0-2
Güz RPD305 Kişilik Kuramları Eğitim Fakültesi Rehberlik ve Psikolojik Danışm 3-0-3
Güz PF 02 Gelişim Psikolojisi* Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon Yönetim Bi 2-0-2
Güz PF 02 Gelişim Psikolojisi* Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon Yönetim Bi 2-0-2
Güz PF 02 Gelişim Psikolojisi* Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon Yönetim Bi 2-0-2
Güz PF 02 Gelişim Psikolojisi* Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon Yönetim Bi 2-0-2
FAALİYET TÜRÜ DETAYI
Proje TÜBİTAK 1001, 1003, 3501, 1505, COST, Uluslararası İkili İşbirliği Programları
TÜBİTAK 1005, 3001
TÜBİTAK 1002
H2020 Projesi
Diğer uluslararası özel veya resmi kurum ve kuruluşlar tarafından desteklenmiş ve destek süresi dokuz aydan az olmayan Ar-Ge niteliğini haiz proje
Diğer ulusal kamu veya özel kurum ve kuruluşlar tarafından desteklenmiş ve destek süresi 9 aydan az olmayan Ar-Ge niteliğini haiz proje
Araştırma Yurtdışı Araştırma
Yurtiçi Araştırma
Yayın SCI, SCI-Exp, SSCI ve AHCI kapsamındaki dergilerde yayımlanmış araştırma makalesi
SCI, SCI-Exp, SSCI ve AHCI kapsamındaki dergilerde yayınlanmış derleme veya kısa makale(editöre mektup, yorum, vaka takdimi, teknik not, araştırma notu, özet ve kitap kritiği)
Alan endexleri (ÜAK tarafından tanımlanan alanlar için) kapsamındaki dergilerde yayınlanmış araştırma makalesi
Alan endexleri (ÜAK tarafından tanımlanan alanlar için) kapsamındaki dergilerde yayınlanmış derleme veya kısa makale(editöre mektup, yorum, vaka takdimi, teknik not, araştırma notu, özet ve kitap kritiği)
Diğer uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan araştırma makalesi
Detay
Kıran, B.; Tatlıcı, M. LİSE ÖĞRENCİLERİNİN ALGILADIKLARI ANNE-BABA TUTUMLARINA GÖRE BİLİŞSEL ESNEKLİKLERİNİN VE KARAR VERME STİLLERİNİN İNCELENMESİ. SOCIAL MENTALITY AND RESEARCHER THINKERS JOURNAL, 2021, 7, -.
10.31576/smryj.939
Kandemir, H.; Kıran, B. ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNDE BAĞLANMA STİLLERİNE GÖRE REDDEDİLME DUYARLILIĞI VE ŞİDDET EĞİLİMİNİN İNCELENMESİ. SOCIAL MENTALITY AND RESEARCHER THINKERS JOURNAL, 2021, 7, 3223-3232.
10.31576/smryj.1210
Emin tatlıcı, M.; Kıran, B. LİSE ÖĞRENCİLERİNİN ALGILADIKLARI ANNE-BABA TUTUMLARINA GÖRE BİLİŞSEL ESNEKLİKLERİNİN VE KARAR VERME STİLLERİNİN İNCELENMESİ. SOCİAL MENTALİTY AND RESEARCHER THİNKERS JOURNAL, 2021, 7, 1496-1506.
http://dx.doi.org/10.31576/smryj.939
Kıran, B.; Ersoy, M. AKRAN EĞİTİM PROGRAMININ ERGENLERİN YAŞADIĞI AKRAN BASKISI ÜZERİNDEKİ ETKİSİNİN İNCELENMESİ. INTERNATİONAL JOURNAL OF EURASİAN EDUCATİON AND CULTURE, 2021, 6, 1742-1763.
hhttp://www.ijoeec.com/DergiTamDetay.aspx?ID=451&Detay=Ozetttp://
Kandemir, H. ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNDE BAĞLANMA STİLLERİNE GÖRE REDDEDİLME DUYARLILIĞI VE ŞİDDET EĞİLİMİNİN İNCELENMESİ. SOCİAL MENTALİTY AND RESEARCHER THİNKERS JOURNAL, 2021, 7, 3223-3232.
http://dx.doi.org/10.31576/smryj.1210
Kıran, B.; Ersoy, M. INVESTIGATING THE EFFECT PEER TRAINING PROGRAM ON ADOLESCENTS EXPERIENCING PEER. INTERNATİONAL JOURNAL OF EURASİAN EDUCATİON AND CULTURE, 2021, 6, -.
10.35826/ijoecc.451
ULAKBİM TR dizin tarafından taranan ulusal hakemli dergilerde yayınlanmış makale
SCI, SCI-Exp, SSCI ve AHCI kapsamındaki dergilerde editörlük ve editör kurulu üyeliği
Alan endexleri (ÜAK tarafından tanımlanan alanlar için) kapsamındaki dergilerde editörlük veya editör kurulu üyeliği
Diğer uluslararası hakemli dergilerde editörlük ve editör kurulu üyeliği
ULAKBİM TR dizin tarafından taranan ulusal hakemli dergilerde editörlük ve editör kurulu üyeliği
Tanınmış uluslararası yayınevleri tarafından yayınlanmış özgün bilimsel kitap
Detay
Er, S.; Kıran, B. SANAT VE İLETİŞİM TEORİK VE AMPİRİK KATKILAR, ISBN: 978-625-7562-79-9, IKSAD publishing house, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: , 268 Sayfa, Türkçe, Ankara, Türkiye, 2021.
Er, S.; Kıran, B. SANAT VE İLETİŞİM TEORİK VE AMPİRİK KATKILAR, ISBN: 978-625-7562-79-9, IKSAD publishing house, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: , 268 Sayfa, Türkçe, Ankara, Türkiye, 2021.
Içer, Y.; Kıran, B. PEOPLE AND SOCIETY ACADEMIC IN SCIENCES STUDIES, ISBN: 978-2-38236-162-7, Livre de Lyon, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: , 500 Sayfa, Türkçe, LYON, Fransa, 2021.
Tanınmış uluslararası yayınevleri tarafından yayınlanmış özgün bilimsel kitap editörlüğü
Tanınmış uluslararası yayınevleri tarafından yayınlanmış özgün bilimsel kitaplarda bölüm yazarlığı (Aynı kitapta en çok 2 bölüm değerlendirmeye alınır.)
Detay
Er, S.; Kıran, B. SANAT VE İLETİŞİM TEORİK VE AMPİRİK KATKILAR, ISBN: 978-625-7562-79-9, IKSAD publishing house, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: , 268 Sayfa, Türkçe, Ankara, Türkiye, 2021.
Er, S.; Kıran, B. SANAT VE İLETİŞİM TEORİK VE AMPİRİK KATKILAR, ISBN: 978-625-7562-79-9, IKSAD publishing house, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: , 268 Sayfa, Türkçe, Ankara, Türkiye, 2021.
Içer, Y.; Kıran, B. PEOPLE AND SOCIETY ACADEMIC IN SCIENCES STUDIES, ISBN: 978-2-38236-162-7, Livre de Lyon, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: , 500 Sayfa, Türkçe, LYON, Fransa, 2021.
Kıran, B.; Er, S. SANAT VE İLETİŞİM TEORİK VE AMPİRİK KATKILAR, ISBN: 978-625-7562-79-9, İKSAD Yayınevi, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: 500, 32 Sayfa, Türkçe, Ankara, Türkiye, 2021.
Kıran, B.; Er, S. SANAT VE İLETİŞİM TEORİK VE AMPİRİK KATKILAR, ISBN: 978-625-7562-79-9, İKSAD Yayınevi, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: 500, 24 Sayfa, Türkçe, Ankara, Türkiye, 2021.
Tanınmış ulusal yayınevleri tarafından yayınlanmış özgün bilimsel kitap
Tanınmış ulusal yayınevleri tarafından yayımlanmış özgün bilimsel kitaplarda bölüm yazarlığı (Aynı kitapta en çok 2 bölüm değerlendirmeye alınır.)
Uluslararası boyutta performansa dayalı yayımlanmış kişisel ses ve/veya görüntü kaydı
Uluslararası boyutta performansa dayalı yayımlanmış karma ses ve/veya görüntü kaydı
Ulusal boyutta performansa dayalı yayımlanmış kişisel ses ve/veya görüntü kaydı
Tasarım Endüstriyel, çevresel (bina, peyzaj ve iç mekan) veya grafiksel tasarım; sahne, moda(kumaş, aksesuar veya giysi tasarımı) veya çalgı tasarımı
Sergi Özgün yurtdışı bireysel etkinlik (sergi, bienal, trienal, gösteri, dinleti, festival ve gösterim)
Özgün yurtiçi bireysel etkinlik (sergi, bienal, trienal, gösteri, dinleti, festival ve gösterim)
Özgün yurtdışı grup/karma/toplu etkinlik (sergi, bienal, trienal, gösteri, dinleti, festival ve gösterim)
Özgün yurtiçi grup/karma/toplu etkinlik (sergi, bienal, trienal, gösteri, dinleti, festival ve gösterim)
Patent Uluslararası patent
Ulusal patent
Atıf SCI, SCI-Exp, SSCI ve AHCI kapsamındaki dergilerde yayınlanmış makalelerde atıf
Detay
Kiran esen, B. Analyzing Peer Pressure and Self-Efficacy Expectations Among Adolescents. SOCİAL BEHAVİOR AND PERSONALİTY (SSCI), 2012, 40, 1301-1309,

Yazar Sayısı: 1, Atıf Sayısı: 1
Kıran esen, B.; Gündoğdu, M. The relationship between ınternet addiction, peer pressure and perceived social support among adolescents, . THE INTERNATİONAL JOURNAL OF EDUCATİONAL RESEARCHERS, 2010, 2, 29-36,

Yazar Sayısı: 2, Atıf Sayısı: 5
Bozkur, B.; Kıran, B.; Cengiz, . Üniversite Öğrencilerinin Umutsuzluk, Belirsizliğe Tahammülsüzlük, Gelecekte İş Bulmaya Yönelik Algı ve Özyeterliklerinin İncelenmesi. KASTAMONU EĞİTİM DERGİSİ, 2020, 28, 2401-2409,

Yazar Sayısı: 3, Atıf Sayısı: 1
Bozkur, B.; Kıran, B.; Cengiz, . Üniversite Öğrencilerinin Umutsuzluk Düzeyleri, Belirsizliğe Tahammülsüzlük ve Özyeterliklerinin İncelenmesi- The Examination of College Students’ Hopelessness, Intolarence of Uncertainity, Perception towards Finding a Job and Self-Eficacy. KASTAMONU EĞİTİM DERGİSİ, 2020, 28, 2401-2409,
10.24106/kefdergi.702233

Yazar Sayısı: 3, Atıf Sayısı: 1
KIRAN ESEN, B.; AKTAŞ, E.; TUNCER, İ., An Analysis of University Students’ Internet Use in Relation to Loneliness and Social Self-efficacy. 3rd World Conference on Psychology, Counselling and Guidance (WCPCG-2012) - Social and Behavioral Sciences, 2012-05-09, 2012-05-12, İzmir, Türkiye, 2013. Scientific_Meetings_005.pdf
Yazar Sayısı: 3, Atıf Sayısı: 3
Alan endeksleri(varsa) kapsamındaki dergilerde yayınlanmış makalelerde atıf
Detay
şenyiğit, A.; Kıran, B. INVESTIGATION OF PROBLEMATIC INTERNET USE ACCORDING TO COGNITIVE FLEXIBILITY LEVELS OF HIGH SCHOOL STUDENTS. INTERNATİONAL JOURNAL OF EURASİA SOCİAL SCİENCES, 2019, 10, 367-384,
Yazar Sayısı: 2, Atıf Sayısı: 1
özcan akçay, D.; Kıran esen, B. ERGENLERİN BİLİŞSEL ESNEKLİK DÜZEYLERİ İLE ÖZYETERLİKLERİNİN İNCELENMESİ. INTERNATIONAL JOURNAL OF EURASIA SOCIAL SCIENCES, 2016, 7, 1-10,

Yazar Sayısı: 2, Atıf Sayısı: 2
Kıran esen, B.; Gündoğdu, M. The relationship between ınternet addiction, peer pressure and perceived social support among adolescents, . THE INTERNATİONAL JOURNAL OF EDUCATİONAL RESEARCHERS, 2010, 2, 29-36,

Yazar Sayısı: 2, Atıf Sayısı: 2
Bozkur, B.; Kıran, B.; Cengiz, . Üniversite Öğrencilerinin Umutsuzluk, Belirsizliğe Tahammülsüzlük, Gelecekte İş Bulmaya Yönelik Algı ve Özyeterliklerinin İncelenmesi. KASTAMONU EĞİTİM DERGİSİ, 2020, 28, 2401-2409,

Yazar Sayısı: 3, Atıf Sayısı: 3
özcan akçay, D.; Kıran esen, B. THE INVESTIGATION OF ADOLESCENTS COGNITIVE FLEXIBILITY AND SELF EFFICACY ERGENLERİN BİLİŞSEL ESNEKLİK DÜZEYLERİ İLE ÖZYETERLİKLERİNİN İNCELENMESİ. INTERNATIONAL JOURNAL OF EURASIA SOCIAL SCIENCES, 2016, 7, 1-10,
Yazar Sayısı: 2, Atıf Sayısı: 2
Bozkur, B.; Kıran, B.; Cengiz, . Üniversite Öğrencilerinin Umutsuzluk Düzeyleri, Belirsizliğe Tahammülsüzlük ve Özyeterliklerinin İncelenmesi- The Examination of College Students’ Hopelessness, Intolarence of Uncertainity, Perception towards Finding a Job and Self-Eficacy. KASTAMONU EĞİTİM DERGİSİ, 2020, 28, 2401-2409,
10.24106/kefdergi.702233

Yazar Sayısı: 3, Atıf Sayısı: 3
Diğer uluslararası hakemli dergilerde yayınlanmış makalelerde atıf
Detay
Akan, Y.; Kıran esen, B. ERKEKLERİN ŞİDDETE MARUZ KALMA VE ŞİDDET UYGULAMA YAŞANTILARI ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ. IJETSAR (INTERNATİONAL JOURNAL OF EDUCATİON TECHNOLOGY AND SCİENTİFİC RESEARCHES), 2017, 2, 47-71,
Yazar Sayısı: 2, Atıf Sayısı: 1
Kıran esen, B.; Gürbüz, E. Research of Social Skills of Children Who Attend to Kindergarten According to the Attitudes of Their Mothers. JOURNAL OF EDUCATİON AND TRAİNİNG STUDİES, 2018, 6, 95-,
10.11114/jets.v6i3.2831

Yazar Sayısı: 2, Atıf Sayısı: 2
Kıran esen, B.; özcan, D.; Sezgin, M. HIGH SCHOOL STUDENTS COGNITIVE FLEXIBILITY IS PREDICTED BY SELF EFFICACY AND ACHIEVEMENT. EUROPEAN JOURNAL OF EDUCATİON STUDİES, 2017, 3, 114-122,
doi:10.5281/zenodo.244470

Yazar Sayısı: 3, Atıf Sayısı: 3
şenyiğit, A.; Kıran, B. INVESTIGATION OF PROBLEMATIC INTERNET USE ACCORDING TO COGNITIVE FLEXIBILITY LEVELS OF HIGH SCHOOL STUDENTS. INTERNATİONAL JOURNAL OF EURASİA SOCİAL SCİENCES, 2019, 10, 367-384,
Yazar Sayısı: 2, Atıf Sayısı: 1
Akan, Y.; Kıran, B. ERKEKLERİN ŞİDDETE MARUZ KALMA VE ŞİDDET UYGULAMA YAŞANTILARI ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ. INTERNATİONAL JOURNAL OF EDUCATİON TECHNOLOGY AND SCİENTİFİC RESEARCHES, 2017, 2, 47-71,

Yazar Sayısı: 2, Atıf Sayısı: 1
Gürbüz, E.; Kıran, B. Research of Social Skills of Children Who Attend to Kindergarten According to the Attitudes of Their Mothers. REDFAME PUBLİSHİNG, 2018, 6, 95-95,

Yazar Sayısı: 2, Atıf Sayısı: 2
özcan akçay, D.; Kıran esen, B. ERGENLERİN BİLİŞSEL ESNEKLİK DÜZEYLERİ İLE ÖZYETERLİKLERİNİN İNCELENMESİ. INTERNATIONAL JOURNAL OF EURASIA SOCIAL SCIENCES, 2016, 7, 1-10,

Yazar Sayısı: 2, Atıf Sayısı: 2
Kıran esen, B.; özcan, H.; Sezgin, M. HIGH SCHOOL STUDENTS’ COGNITIVE FLEXIBILITY IS PREDICTED BY SELF-EFFICACY AND ACHIEVEMENT . EUROPEAN JOURNAL OF EDUCATİON STUDİES ( ED573546) ERIC , 2017, 3, 114-122,

Yazar Sayısı: 3, Atıf Sayısı: 3
Kıran esen, B. Akran Baskısı Ölçeği’nin geliştirilmesi: geçerlik ve güvenirlik çalışması. EĞİTİM BİLİMLERİ VE UYGULAMA DERGİSİ, 2003, 2, 65-76,
Publications_025.pdf
Yazar Sayısı: 1, Atıf Sayısı: 2
Kiran esen, B. Analyzing Peer Pressure and Self-Efficacy Expectations Among Adolescents. SOCİAL BEHAVİOR AND PERSONALİTY (SSCI), 2012, 40, 1301-1309,

Yazar Sayısı: 1, Atıf Sayısı: 1
Kıran esen, B. Akran baskısı düzeyleri ve cinsiyetlerine göre öğrencilerin risk alma davranışı ve okul başarılarının incelenmesi. TÜRK PSİKOLOJİK DANIŞMA VE REHBERLİK DERGİSİ, 2003, 2, 17-26,
Publications_022.pdf
Yazar Sayısı: 1, Atıf Sayısı: 1
Kıran esen, B.; Kaya, A.; Sezgin, M.; Bakır aygar, B. Comparing Attitudes Towards Violence Among Adolescents Who are Victims or Non-Victims of Violence . NEW TRENDS AND ISSUES PROCEEDİNGS ON HUMANİTİES AND SOCİAL SCİENCES , 2017, 1, 114-121,

Yazar Sayısı: 4, Atıf Sayısı: 1
Kıran esen, B.; Gündoğdu, M. The relationship between ınternet addiction, peer pressure and perceived social support among adolescents, . THE INTERNATİONAL JOURNAL OF EDUCATİONAL RESEARCHERS, 2010, 2, 29-36,

Yazar Sayısı: 2, Atıf Sayısı: 3
Bozkur, B.; Kıran, B.; Cengiz, . Üniversite Öğrencilerinin Umutsuzluk, Belirsizliğe Tahammülsüzlük, Gelecekte İş Bulmaya Yönelik Algı ve Özyeterliklerinin İncelenmesi. KASTAMONU EĞİTİM DERGİSİ, 2020, 28, 2401-2409,

Yazar Sayısı: 3, Atıf Sayısı: 2
Ayşeğül, U.; Kıran esen, B. Ergenlerin Öznel İyi Oluşlarının Toplumsal Konum İle İlgili Risk Alma Değişkenine Göre İncelenmesi. MERSİN ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ DERGİSİ, 2015, 11, 288-299,
10.17860/efd.22192

Yazar Sayısı: 2, Atıf Sayısı: 2
özcan akçay, D.; Kıran esen, B. THE INVESTIGATION OF ADOLESCENTS COGNITIVE FLEXIBILITY AND SELF EFFICACY ERGENLERİN BİLİŞSEL ESNEKLİK DÜZEYLERİ İLE ÖZYETERLİKLERİNİN İNCELENMESİ. INTERNATIONAL JOURNAL OF EURASIA SOCIAL SCIENCES, 2016, 7, 1-10,
Yazar Sayısı: 2, Atıf Sayısı: 2
Kıran esen, B.; Kaya, A.; Sezgin, M.; Bakır ayğar, B. Comparing Attitudes Towards Violence Among Adolescents Who are Victims or Non-Victims of Violence. NEW TRENDS AND ISSUES PROCEEDİNGS ON HUMANİTİES AND SOCİAL SCİENCES, 2017, 1, 114-121,
Yazar Sayısı: 4, Atıf Sayısı: 1
Korkmaz, M.; Kıran esen, B. The effects of peer training about secure internet use on adolescents. ÜRK PSİKOLOJİK DANIŞMA VE REHBERLİK DERGİSİ, 2012, 4, 180-187,
Yazar Sayısı: 2, Atıf Sayısı: 1
Bozkur, B.; Kıran, B.; Cengiz, . Üniversite Öğrencilerinin Umutsuzluk Düzeyleri, Belirsizliğe Tahammülsüzlük ve Özyeterliklerinin İncelenmesi- The Examination of College Students’ Hopelessness, Intolarence of Uncertainity, Perception towards Finding a Job and Self-Eficacy. KASTAMONU EĞİTİM DERGİSİ, 2020, 28, 2401-2409,
10.24106/kefdergi.702233

Yazar Sayısı: 3, Atıf Sayısı: 2
Kıran Esen, B., Akran baskısı ve algılanan sosyal destek değişkenlerine göre ergenlerde internet bağımlılığının yordanması. I.Uluslararası Bağımlılık Kongresi,, 2007-05-28, 2007-05-31, İstanbul, Türkiye, 2007.
Yazar Sayısı: 1, Atıf Sayısı: 1
ULAKBİM tarafından taranan ulusal hakemli dergilerde yayınlanmış makalelerde atıf
Detay
özcan akçay, D.; Kıran esen, B. ERGENLERİN BİLİŞSEL ESNEKLİK DÜZEYLERİ İLE ÖZYETERLİKLERİNİN İNCELENMESİ. INTERNATIONAL JOURNAL OF EURASIA SOCIAL SCIENCES, 2016, 7, 1-10,

Yazar Sayısı: 2, Atıf Sayısı: 4
Bozkur, B.; Kıran, B.; Alıcı, D. Öğretmen Adaylarının Çokkültürlü Eğitime Yönelik Tutumlarının Yordayıcıları Olarak Suriyelilere Yönelik Toplumsal Uzaklık ve Bilişsel Esneklik. MERSİN ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ DERGİSİ, 2020, 16, 382-393,

Yazar Sayısı: 3, Atıf Sayısı: 2
Kıran esen, B.; Aktuğ, T. Ergenlerde akran baskısı ve benlik saygısının incelenmesi. ÇUKUROVA ÜNİ. EĞİTİM FAK. DERGİSİ, 2007, 3 , 13-23,
Publications_002.pdf
Yazar Sayısı: 2, Atıf Sayısı: 2
Kıran esen, B.; çelikkaleli, . Üniversite öğrencilerinin sosyal yetkinlik düzeyleri ile sürekli öfke ve öfke ifade biçimlerinin incelenmesi. TÜRK PSİKOLOJİK DANIŞMA VE REHBERLİK DERGİSİ, 2008, 3, 37-49,
Publications_023.pdf
Yazar Sayısı: 2, Atıf Sayısı: 1
Kıran esen, B.; Gündoğdu, M. The relationship between ınternet addiction, peer pressure and perceived social support among adolescents, . THE INTERNATİONAL JOURNAL OF EDUCATİONAL RESEARCHERS, 2010, 2, 29-36,

Yazar Sayısı: 2, Atıf Sayısı: 1
Bozkur, B.; Kıran, B.; Alıcı, D. Öğretmen Adaylarının Çokkültürlü Eğitime Yönelik Tutumlarının Yordayıcıları Olarak Suriyelilere Yönelik Toplumsal Uzaklık ve Bilişsel Esneklik. MERSİN ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ DERGİSİ, 2020, 16, 382-393,
Yazar Sayısı: 3, Atıf Sayısı: 2
özcan akçay, D.; Kıran esen, B. THE INVESTIGATION OF ADOLESCENTS COGNITIVE FLEXIBILITY AND SELF EFFICACY ERGENLERİN BİLİŞSEL ESNEKLİK DÜZEYLERİ İLE ÖZYETERLİKLERİNİN İNCELENMESİ. INTERNATIONAL JOURNAL OF EURASIA SOCIAL SCIENCES, 2016, 7, 1-10,
Yazar Sayısı: 2, Atıf Sayısı: 4
Tanınmış uluslararası yayınevleri tarafından yayınlanmış özgün bilimsel kitapta atıf
Detay
Akan, Y.; Kıran, B. Şiddeti Azaltma Psiko-eğitim Programı’nın (ŞAPP) Eşine Şiddet Uygulayan Erkeklerin Saldırganlık, Duygu Yönetimi ve İlişki Özyeterlik Düzeylerine Etkisinin İncelenmesi. KADEM, 2019, 5, 31-65,
10.21798/kadem.2019153601

Yazar Sayısı: 2, Atıf Sayısı: 2
Akan, Y.; Kıran esen, B. ERKEKLERİN ŞİDDETE MARUZ KALMA VE ŞİDDET UYGULAMA YAŞANTILARI ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ. IJETSAR (INTERNATİONAL JOURNAL OF EDUCATİON TECHNOLOGY AND SCİENTİFİC RESEARCHES), 2017, 2, 47-71,
Yazar Sayısı: 2, Atıf Sayısı: 3
Kıran esen, B.; özcan, D.; Sezgin, M. HIGH SCHOOL STUDENTS COGNITIVE FLEXIBILITY IS PREDICTED BY SELF EFFICACY AND ACHIEVEMENT. EUROPEAN JOURNAL OF EDUCATİON STUDİES, 2017, 3, 114-122,
doi:10.5281/zenodo.244470

Yazar Sayısı: 3, Atıf Sayısı: 1
Akan, Y.; Kıran, B. ERKEKLERİN ŞİDDETE MARUZ KALMA VE ŞİDDET UYGULAMA YAŞANTILARI ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ. INTERNATİONAL JOURNAL OF EDUCATİON TECHNOLOGY AND SCİENTİFİC RESEARCHES, 2017, 2, 47-71,

Yazar Sayısı: 2, Atıf Sayısı: 3
Kıran esen, B.; özcan, H.; Sezgin, M. HIGH SCHOOL STUDENTS’ COGNITIVE FLEXIBILITY IS PREDICTED BY SELF-EFFICACY AND ACHIEVEMENT . EUROPEAN JOURNAL OF EDUCATİON STUDİES ( ED573546) ERIC , 2017, 3, 114-122,

Yazar Sayısı: 3, Atıf Sayısı: 1
Akan, Y.; Kıran, B. Şiddeti Azaltma Psiko-eğitim Programı’nın (ŞAPP) Eşine Şiddet Uygulayan Erkeklerin Saldırganlık, Duygu Yönetimi ve İlişki Özyeterlik Düzeylerine Etkisinin İncelenmesi. KADEM KADIN ARAŞ T I RMAL AR I DE RGİ S İ, 2019, 5, 31-65,

Yazar Sayısı: 2, Atıf Sayısı: 1
Korkmaz, M.; Kıran esen, B. The effects of peer training about secure internet use on adolescents. ÜRK PSİKOLOJİK DANIŞMA VE REHBERLİK DERGİSİ, 2012, 4, 180-187,
Yazar Sayısı: 2, Atıf Sayısı: 1
Kıran Esen, B., Akran baskısı ve algılanan sosyal destek değişkenlerine göre ergenlerde internet bağımlılığının yordanması. I.Uluslararası Bağımlılık Kongresi,, 2007-05-28, 2007-05-31, İstanbul, Türkiye, 2007.
Yazar Sayısı: 1, Atıf Sayısı: 1
KIRAN ESEN, B.; AKTAŞ, E.; TUNCER, İ., An Analysis of University Students’ Internet Use in Relation to Loneliness and Social Self-efficacy. 3rd World Conference on Psychology, Counselling and Guidance (WCPCG-2012) - Social and Behavioral Sciences, 2012-05-09, 2012-05-12, İzmir, Türkiye, 2013. Scientific_Meetings_005.pdf
Yazar Sayısı: 3, Atıf Sayısı: 1
Tanınmış ulusal yayınevleri tarafından yayınlanmış özgün bilimsel kitapta atıf
Güzel sanatlardaki eserlerin uluslararası kaynak veya yayın organlarında yer alması veya gösterime ya da dinletime girmesi
Güzel sanatlardaki eserlerin ulusal kaynak veya yayın organlarında yer alması veya gösterime ya da dinletime girmesi
Tebliğ Hakemli uluslararası bilimsel konferansta, sempozyumda veya kongrede sözlü olarak sunulan ve bunların kitabında yayınlanan tam bildiri
Detay
Kıran, B.; üNAL, G., Sağlık Personelinin Psikolojik Sağlamlık Düzeylerine ve Görev Türüne Göre Covid 19 Korkusu ve Mesleki Tükenmişliklerinin İncelenmesi. CAPPADOCIA SCIENTIFIC RESEARCH CONGRESS, 2021-12-15, 2021-12-17, Nevşehir, Türkiye, 2021. Scientific_Meetings_012.pdf
Ödül YÖK Yılın Doktora Tezi Ödülü
TÜBİTAK bilim ödülü
TÜBA Akademi Ödülü
TÜBİTAK TWAS veya Teşvik ödülü
TÜBİTAK Ufuk 2020 Programı eşik üstü ödülü
Yurtdışı kurum veya kuruluşlardan alınan bilim ödülü (Sürekli olarak verilen daha önce en az 5 kez verilmiş, ilgili kurum ve kuruluşun internet sayfasından duyurulan ve akademik ağırlıklı bir değerlendirme jürisi veya seçici kurulu olan)(Aynı çalışma veya
Yurtiçi kurum veya kuruluşlardan alınan bilim ödülü (Sürekli olarak verilen daha önce en az 5 kez verilmiş, ilgili kurum ve kuruluşun internet sayfasından duyurulan ve akademik ağırlıklı bir değerlendirme jürisi veya seçici kurulu olan)(Aynı çalışma veya
Uluslararası jurili sürekli düzenlenen güzel sanatlar etkinliklerinde veya yarışmalarda eserlere verilen uluslararası derece ödülü (mansiyon hariç)(Aynı çalışma veya eser nedeni ile alınan farklı ödüller için en fazla bir defa puanlama yapılır.)
Ulusal jurili sürekli düzenlenen güzel sanatlar etkinliklerinde veya yarışmalarda eserlere verilen uluslararası derece ödülü (mansiyon hariç)(Aynı çalışma veya eser nedeni ile alınan farklı ödüller için en fazla bir defa puanlama yapılır.)
Mevzuatı çerçevesinde, ilgili kuruluşlar (bakanlıklar, yerel yönetimler, meslek odaları, uluslararası kuruluşlar) tarafından sürekli düzenlenen planlama, mimarlık ve kentsel tasarım, peyzaj tasarımı, iç mimari tasarım, endüstri ürünleri tasarımı ve mimarl