Dr. Öğr. Üyesi Abdulkadir BİLGİÇ

Birim
:
Tıp Fakültesi / Kalp ve Damar Cerrahisi Anabilim Dalı
İŞ Adresi
: Selehattin Eyyubi Devlet Hastanesi
Telefon
:
+90--
Dahili
:
OLUŞTURMA
:
2015-12-23 17:21:54
DÜZENLEME
:
2019-02-27 10:34:53
PUAN
:
1500
YABANCI DİL
:


Tıpta Uzmanlık Tezi

1. İNTERNAL TORASİK ARTER GREFTİ HAZIRLANMASINDA PLASMABLADE SİSTEMİNİN ENDOTEL YAPISI VE ÇEVRE DOKU ÜZERİNE OLAN ETKİSİNİN KONVANSİYONEL ELEKTROKOTER İLE KARŞILAŞTIRILMASI Danışman: Dr. Doç. Dr Emrah Uğuz, Yıldırım Beyazıt Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Kalp Damar Cerrahisi Anabilim Dalı, Ankara, Türkiye, 2014.

Uluslararası - SCI, SCI-Expanded, SSCI ve AHCI kategorisine giren 675
2017
3. Sucu, N.; Bilgiç, A.; Yılmaz, D.; Öztaş, A. Giant right coronary artery aneurysm mimicking sinus Valsalva aneurysm of the aorta. ANATOL J CARDİOL, 2017, 2107/18, 19-20. 425 + 0
2015
2. Şener, E.; Küçüker, A.; Erdoğan, K.; Bayram, H.; Bilgiç, A. Prosthetic valve endocarditis after transcatheter aortic valve implantation. TURK GOGUS KALP DAMAR CERRAHİ DERGİSİ, 2015, 23, 119-121. 250 + 0
1. Sevük, O. Value of theneutrophil-to-lymphocyteratio in predicting post pericardiotomy syndrome after cardiac surgery. EUROPEN REVİEW MEDİCAL AND PHARMACOLOGİCAL SCİENCES, 2015, 2015:6, 151-156. 0 + 0
Uluslararası - Uluslararası Diğer Indexlerde Taranan 20
2012
1. Kunt, A.; Hıdıroğlu, M.; Çetin, L.; Küçüker, A.; Erdoğan, K.; Sağlam, F.; Bilgiç, A. Effects of Pre-operative Atorvastatin treatment on atrial fibrillation in elderly patients under going coronary artery bypass grafting. CARDİOVASCULAR THERAPEUTİCS, 2012, 30, 24-25. 20 + 0
Ulusal - ULAKBİM Tarafından Taranan 120
2013
2. Çetin, L.; Küçüker, A.; Sağlam, F.; Canyiğit, M.; Kunt, A.; Bilgiç, A. Abdominal aorta da izole diseksiyon: Olgu sunumu. TURKİSH JOURNAL OF VASCULER SURGERY, 2013, 20, 94-96. 40 + 0
1. Küçüker, A.; Hıdıroğlu, M.; Çetin, L.; Kunt, A.; Sağlam, F.; Bilgiç, A. The Result of Carotd-Subclavian Bypass in a Single Institute. TURKİSHJOURNAL OF VASCULER SURGERY, 2013, 22, 288-290. 80 + 0
Ulusal - Diğer 85
2016
1. Bilgiç, A.; Uğuz, E.; Kılıçaslan, A.; Erdoğan, K.; Gökçimen, M.; Şener, E. Comparison of conventional electrocautery vs plasmablade for internal thoracic artery harvesting. CADİOVASCULER SURGERY AND INTERVENTİON , 2016, 2016;3, 1-7. 85 + 0
Dönem D.Kodu Ders Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm/Program T-U-K
Yıl EL607 Elektif Tıp Fakültesi Tıp 1-1-2
Yıl EL607 Elektif Tıp Fakültesi Tıp 1-1-2
Yıl EL607 Elektif Tıp Fakültesi Tıp 1-1-2
Yıl EL607 Elektif Tıp Fakültesi Tıp 1-1-2
Yıl EL607 Elektif Tıp Fakültesi Tıp 1-1-2
Dönem D.Kodu Ders Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm/Program T-U-K
Yıl EL607 Elektif Tıp Fakültesi Tıp 1-1-2
Yıl EL607 Elektif Tıp Fakültesi Tıp 1-1-2
Yıl EL607 Elektif Tıp Fakültesi Tıp 1-1-2
Yıl EL607 Elektif Tıp Fakültesi Tıp 1-1-2
Yıl EL607 Elektif Tıp Fakültesi Tıp 1-1-2
Yıl EL607 Elektif Tıp Fakültesi Tıp 1-1-2
Yıl EL607 Elektif Tıp Fakültesi Tıp 1-1-2
Yıl EL607 Elektif Tıp Fakültesi Tıp 1-1-2
FAALİYET TÜRÜ DETAYI
Proje TÜBİTAK 1001, 1003, 3501, 1505, COST, Uluslararası İkili İşbirliği Programları
TÜBİTAK 1005, 3001
TÜBİTAK 1002
H2020 Projesi
Diğer uluslararası özel veya resmi kurum ve kuruluşlar tarafından desteklenmiş ve destek süresi dokuz aydan az olmayan Ar-Ge niteliğini haiz proje
Diğer ulusal kamu veya özel kurum ve kuruluşlar tarafından desteklenmiş ve destek süresi 9 aydan az olmayan Ar-Ge niteliğini haiz proje
Araştırma Yurtdışı Araştırma
Yurtiçi Araştırma
Yayın SCI, SCI-Exp, SSCI ve AHCI kapsamındaki dergilerde yayımlanmış araştırma makalesi
SCI, SCI-Exp, SSCI ve AHCI kapsamındaki dergilerde yayınlanmış derleme veya kısa makale(editöre mektup, yorum, vaka takdimi, teknik not, araştırma notu, özet ve kitap kritiği)
Alan endexleri (ÜAK tarafından tanımlanan alanlar için) kapsamındaki dergilerde yayınlanmış araştırma makalesi
Alan endexleri (ÜAK tarafından tanımlanan alanlar için) kapsamındaki dergilerde yayınlanmış derleme veya kısa makale(editöre mektup, yorum, vaka takdimi, teknik not, araştırma notu, özet ve kitap kritiği)
Diğer uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan araştırma makalesi
ULAKBİM TR dizin tarafından taranan ulusal hakemli dergilerde yayınlanmış makale
SCI, SCI-Exp, SSCI ve AHCI kapsamındaki dergilerde editörlük ve editör kurulu üyeliği
Alan endexleri (ÜAK tarafından tanımlanan alanlar için) kapsamındaki dergilerde editörlük veya editör kurulu üyeliği
Diğer uluslararası hakemli dergilerde editörlük ve editör kurulu üyeliği
ULAKBİM TR dizin tarafından taranan ulusal hakemli dergilerde editörlük ve editör kurulu üyeliği
Tanınmış uluslararası yayınevleri tarafından yayınlanmış özgün bilimsel kitap
Tanınmış uluslararası yayınevleri tarafından yayınlanmış özgün bilimsel kitap editörlüğü
Tanınmış uluslararası yayınevleri tarafından yayınlanmış özgün bilimsel kitaplarda bölüm yazarlığı (Aynı kitapta en çok 2 bölüm değerlendirmeye alınır.)
Tanınmış ulusal yayınevleri tarafından yayınlanmış özgün bilimsel kitap
Tanınmış ulusal yayınevleri tarafından yayımlanmış özgün bilimsel kitaplarda bölüm yazarlığı (Aynı kitapta en çok 2 bölüm değerlendirmeye alınır.)
Uluslararası boyutta performansa dayalı yayımlanmış kişisel ses ve/veya görüntü kaydı
Uluslararası boyutta performansa dayalı yayımlanmış karma ses ve/veya görüntü kaydı
Ulusal boyutta performansa dayalı yayımlanmış kişisel ses ve/veya görüntü kaydı
Tasarım Endüstriyel, çevresel (bina, peyzaj ve iç mekan) veya grafiksel tasarım; sahne, moda(kumaş, aksesuar veya giysi tasarımı) veya çalgı tasarımı
Sergi Özgün yurtdışı bireysel etkinlik (sergi, bienal, trienal, gösteri, dinleti, festival ve gösterim)
Özgün yurtiçi bireysel etkinlik (sergi, bienal, trienal, gösteri, dinleti, festival ve gösterim)
Özgün yurtdışı grup/karma/toplu etkinlik (sergi, bienal, trienal, gösteri, dinleti, festival ve gösterim)
Özgün yurtiçi grup/karma/toplu etkinlik (sergi, bienal, trienal, gösteri, dinleti, festival ve gösterim)
Patent Uluslararası patent
Ulusal patent
Atıf SCI, SCI-Exp, SSCI ve AHCI kapsamındaki dergilerde yayınlanmış makalelerde atıf
Alan endeksleri(varsa) kapsamındaki dergilerde yayınlanmış makalelerde atıf
Diğer uluslararası hakemli dergilerde yayınlanmış makalelerde atıf
ULAKBİM tarafından taranan ulusal hakemli dergilerde yayınlanmış makalelerde atıf
Tanınmış uluslararası yayınevleri tarafından yayınlanmış özgün bilimsel kitapta atıf
Tanınmış ulusal yayınevleri tarafından yayınlanmış özgün bilimsel kitapta atıf
Güzel sanatlardaki eserlerin uluslararası kaynak veya yayın organlarında yer alması veya gösterime ya da dinletime girmesi
Güzel sanatlardaki eserlerin ulusal kaynak veya yayın organlarında yer alması veya gösterime ya da dinletime girmesi
Tebliğ Hakemli uluslararası bilimsel konferansta, sempozyumda veya kongrede sözlü olarak sunulan ve bunların kitabında yayınlanan tam bildiri
Ödül YÖK Yılın Doktora Tezi Ödülü
TÜBİTAK bilim ödülü
TÜBA Akademi Ödülü
TÜBİTAK TWAS veya Teşvik ödülü
TÜBİTAK Ufuk 2020 Programı eşik üstü ödülü
Yurtdışı kurum veya kuruluşlardan alınan bilim ödülü (Sürekli olarak verilen daha önce en az 5 kez verilmiş, ilgili kurum ve kuruluşun internet sayfasından duyurulan ve akademik ağırlıklı bir değerlendirme jürisi veya seçici kurulu olan)(Aynı çalışma veya
Yurtiçi kurum veya kuruluşlardan alınan bilim ödülü (Sürekli olarak verilen daha önce en az 5 kez verilmiş, ilgili kurum ve kuruluşun internet sayfasından duyurulan ve akademik ağırlıklı bir değerlendirme jürisi veya seçici kurulu olan)(Aynı çalışma veya
Uluslararası jurili sürekli düzenlenen güzel sanatlar etkinliklerinde veya yarışmalarda eserlere verilen uluslararası derece ödülü (mansiyon hariç)(Aynı çalışma veya eser nedeni ile alınan farklı ödüller için en fazla bir defa puanlama yapılır.)
Ulusal jurili sürekli düzenlenen güzel sanatlar etkinliklerinde veya yarışmalarda eserlere verilen uluslararası derece ödülü (mansiyon hariç)(Aynı çalışma veya eser nedeni ile alınan farklı ödüller için en fazla bir defa puanlama yapılır.)
Mevzuatı çerçevesinde, ilgili kuruluşlar (bakanlıklar, yerel yönetimler, meslek odaları, uluslararası kuruluşlar) tarafından sürekli düzenlenen planlama, mimarlık ve kentsel tasarım, peyzaj tasarımı, iç mimari tasarım, endüstri ürünleri tasarımı ve mimarl