Prof.Dr. BAHAR TUNÇTAN

Birim
:
Eczacılık Fakültesi / Farmakoloji Anabilim Dalı
İŞ Adresi
: Mersin Üniversitesi Eczacilik Fakültesi Yenişehir Kampüsü 33160 Yenişehir/ Mersin
Telefon
:
+90-324-3410605
Dahili
:
E-MAIL
:
btunctan@mersin.edu.tr
OLUŞTURMA
:
2015-06-11 13:45:01
DÜZENLEME
:
2024-04-06 15:24:36
PUAN
:
92265
YABANCI DİL
:
İngilizce, İyi, ÜDS, 64
Researcher ID
Scopus ID
h-index
19
Scholar ID
Publons ID


Derece Bölüm Üniversite/Kurum Yıl
LİSANS ECZACILIK GAZİ ÜNİVERSİTESİ 1989
YÜKSEK LİSANS FARMAKOLOJİ GAZİ ÜNİVERSİTESİ 1992
DOKTORA FARMAKOLOJİ GAZİ ÜNİVERSİTESİ 1996
Doktora Tezi

1. Sağlıklı ve Mycobacterium tuberculosis ile infekte bireylerde makrofajların nitrik oksit sentezleme yeteneklerinin biyoesey yöntemi ile belirlenmesi Danışman: Dr. Nurettin ABACIOĞLU, Gazi Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Farmakoloji Anabilim Dalı, Ankara, Türkiye, 1996.

Yüksek Lisans Tezi

1. Bazı bronkokonstriktör maddelerin etkilerinde epitelin rolü Danışman: Dr. Nurettin ABACIOĞLU, Gazi Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Farmakoloji Anabilim Dalı, Ankara, Türkiye, 1992.

Görev Ünvanı Üniversite/Kurum Yıl
DOÇ. DR. GAZİ ÜNİVERSİTESİ 2000-11-03 - 2001-09-07
DOÇ. DR. MERSİN ÜNİVERSİTESİ 2001-09-09 - 2006-05-10
PROF. DR. MERSİN ÜNİVERSİTESİ 2006-05-11 - Devam ediyor
Görev Ünvanı Görev Kurum/Diğer Yıl
ÜYE HAYVAN DENEYLERİ YEREL ETİK KURULU MERSİN ÜNİVERSİTESİ 2016-01-11 - Devam ediyor
AKADEMİK TEŞVİK ÖN İNCELEME HEYETİ ÜYESİ ECZACILIK FAKÜLTESİ 2016-01-11 - 2019-01-11
ANABİLİM DALI BAŞKANI ECZACILIK FAKÜLTESİ 2015-12-25 - 2018-12-25
ENSTİTÜ KURULU ÜYESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ 2015-12-25 - 2018-12-25
ANABİLİM DALI BAŞKANI SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ 2015-12-25 - 2018-12-25
ANABİLİM DALI BAŞKANI ECZACILIK FAKÜLTESİ 2012-12-25 - 2015-12-25
ENSTİTÜ KURULU ÜYESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ 2012-12-25 - 2015-12-25
ANABİLİM DALI BAŞKANI ECZACILIK FAKÜLTESİ 2012-12-25 - 2015-12-25
ENSTİTÜ KURULU ÜYESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ 2012-12-25 - 2015-12-25
FAKÜLTE YÖNETİM KURULU ÜYESİ ECZACILIK FAKÜLTESİ 2012-06-18 - 2015-06-18
FAKÜLTE YÖNETİM KURULU ÜYESİ ECZACILIK FAKÜLTESİ 2012-06-18 - 2015-06-18
ETİK KURUL BAŞKANI MERSİN ÜNİVERSİTESİ KLİNİK ARAŞTIRMALAR ETİK KURULU MERSİN ÜNİVERSİTESİ 2011-11-28 - 2021-09-28
Uluslararası - ULAKBİM Tarafından Taranan 0
2018
1. CEVHER, F.; ÜNAL, S.; KÜÇÜKKAVRUK, Ş.; TAŞDELEN, B.; TUNÇTAN, B. Hidroksiüre Tedavisi Alan Orak Hücre Hastalığı Olan Pediatrik ve Genç Erişkin Hastalarda Yaşam Kalitesi, Klinik Etkinlik ve Memnuniyet (Quality of life, clinical effectiveness, and satisfaction in pediatric and young adult patients with sickle cell disease receiving hydroxyurea therapy). TÜRKİYE KLİNİKLERİ TIP BİLİMLERİ DERGİSİ, 2018, 38, 30-39. 0 + 0
10.5336/medsci.2017-57070

Uluslararası - SCI, SCI-Expanded, SSCI ve AHCI kategorisine giren 47000
2023
84. HORAT, M.; ŞENOL, Ş.; BAHÇELİ, Ö.; TEMİZ REŞİTOĞLU, M.; ŞAHAN FIRAT, S.; SEVİM, M.; TUNÇTAN, B. Pro-inflammatory GPR75 and anti-apoptotic phospholipase signaling pathways contribute to the ameliorating effect of soluble epoxide hydrolase inhibition on chronic experimental autoimmune encephalomyelitis in mice. CELLULAR AND MOLECULAR BİOLOGY, 2023, 69, 9-16. 200 + 0
10.14715/cmb/2023.69.10.2

83. Yılmaz, D.; ŞENOL, Ş.; TEMİZ REŞİTOĞLU, M.; ŞAHAN FIRAT, S.; TUNÇTAN, B. NLRX1 ligand, docosahexaenoic acid, ameliorates LPS-induced inflammatory hyperalgesia by decreasing TRAF6/IKK/IkB-k/NF-kB signaling pathway activity. CELLULAR AND MOLECULAR BİOLOGY, 2023, 69, 15-23. 500 + 0
10.14715/cmb/2023.69.9.3

2022
82. TEMİZ REŞİTOĞLU, M.; GÜDEN, D.; ŞENOL, Ş.; VEZİR, Ö.; SUCU, N.; KİBAR, D.; YILMAZ, Ş.; TUNÇTAN, B.; MALIK, K.; ŞAHAN FIRAT, S. Pharmacological inhibition of mTOR attenuates DOCA-salt-induced hypertension and related pathophysiology. JOURNAL OF CARDİOVASCULAR PHARMACOLOGY, 2022, 79, 355-367. 100 + 0
10.1097/FJC.0000000000001187

81. BAHÇELİ, Ö.; ŞENOL, Ş.; TEMİZ REŞİTOĞLU, M.; HORAT, F.; ŞAHAN FIRAT, S.; TUNÇTAN, B. Bexarotene Ameliorates LPS-Induced Hyperalgesia: Contribution of TLR4/MyD88-Dependent Pro-Inflammatory, Anti-Apoptotic and Anti-Inflammatory Signaling Pathways. INTERNATİONAL JOURNAL OF PHARMACOLOGY, 2022, 18, 1171-1188. 400 + 0
10.3923/ijp.2022.1171.1188

80. TUNÇTAN, B. Activation of GPR75 Signaling Pathway Contributes to the Effect of a 20-HETE Mimetic, 5,14-HEDGE, to Prevent Hypotensive and Tachycardic Responses to Lipopolysaccharide in a Rat Model of Septic Shock. JOURNAL OF CARDİOVASCULAR PHARMACOLOGY, 2022, 80, 276-293. 1000 + 0
10.1097/FJC.0000000000001265

2021
79. CAGLİ, A.; ŞENOL, Ş.; TEMİZ REŞİTOĞLU, M.; GÜDEN, D.; SARI, A.; ŞAHAN FIRAT, S.; TUNÇTAN, B. Soluble epoxide hydrolase inhibitor trifluoromethoxyphenyl-3-(1-propionylpiperidin-4-yl)urea prevents hyperalgesia through regulating NLRC4 inflammasome-related pro-inflammatory and anti-inflammatory signaling pathways in the lipopolysaccharide-induced pain mouse model. DRUG DEVELOPMENT RESEARCH, 2021, , -. 200 + 0
10.1002/ddr.21786

78. GÜDEN, D.; TEMİZ REŞİTOĞLU, M.; ŞENOL, Ş.; KİBAR, D.; YILMAZ, Ş.; TUNÇTAN, B.; MALIK, K.; ŞAHAN FIRAT, S. mTOR inhibition as a possible pharmacological target in the management of systemic inflammatory response and associated neuroinflammation by lipopolysaccharide challenge in rats. CANADIAN JOURNAL OF PHYSIOLOGY AND PHARMACOLOGY, 2021, 99, 921-934. 250 + 0
77. ŞENOL, Ş.; TEMİZ REŞİTOĞLU, M.; GÜDEN, D.; SARI, A.; ŞAHAN FIRAT, S.; TUNÇTAN, B. Suppression of TLR4/MyD88/TAK1/NF-kB/COX-2 signaling pathway in the central nervous system by bexarotene, a selective RXR agonist, prevents hyperalgesia in the lipopolysaccharide-induced pain mouse model. NEUROCHEMICAL RESEARCH, 2021, 46, 624-637. 400 + 0
10.1007/s11064-020-03197-7

2020
76. TUNÇTAN, B. CYP-derived eicosanoids in inflammatory diseases. PROSTAGLANDINS OTHER LIPID MEDIATORS, 2020, 148, 106424-. 0 + 0
10.1016/j.prostaglandins.2020.106424

75. Biliktu, M.; ŞENOL, Ş.; TEMİZ REŞİTOĞLU, M.; GÜDEN, D.; HORAT, M.; ŞAHAN FIRAT, S.; SEVİM, M.; TUNÇTAN, B. Pharmacological inhibition of soluble epoxide hydrolase attenuates chronic experimental autoimmune encephalomyelitis by modulating inflammatory and anti-inflammatory pathways in an inflammasome-dependent and -independent manner. INFLAMMOPHARMACOLOGY, 2020, 28, 1509-1524. 100 + 0
10.1007/s10787-020-00691-w

2019
74. TUNÇTAN, B.; ŞENOL, Ş.; TEMİZ REŞİTOĞLU, M.; GÜDEN, D.; ŞAHAN FIRAT, S.; FALCK, J.; MALIK, K. Eicosanoids derived from cytochrome P450 pathway of arachidonic acid and inflammatory shock. PROSTAGLANDINS OTHER LIPID MEDIATORS, 2019, 145, 106377-. 800 + 0
10.1016/j.prostaglandins.2019.106377

73. KOÇAK, Z.; TEMİZ REŞİTOĞLU, M.; GÜDEN, D.; VEZİR, Ö.; SUCU, N.; BALCI FİDANCI, Ş.; TAMER, L.; TUNÇTAN, B.; MALIK, K.; ŞAHAN FIRAT, S. Modulation of oxidative/nitrosative stress and inflammatory response by rapamycin in target and distant organs in rats exposed to hindlimb ischemia/reperfusion: The role of mTOR.. CAN J PHYSİOL PHARMACOL, 2019, 97, 1193-1203. 100 + 0
10.1139/cjpp-2019-0394

72. TUNÇTAN, B.; TEMİZ REŞİTOĞLU, M.; GÜDEN, D.; ŞENOL, Ş.; SARI, A.; ÇİL, M.; ÜNSAL, D.; KORKMAZ, B.; TUNÇTAN, B.; MALIK, K. NF-κB activation mediates LPS- or zymosan-induced hypotension and inflammation reversed by BAY61-3606, a selective Syk inhibitor, in rat models of septic and non-septic shock. CLINICAL AND EXPERIMENTAL PHARMACOLOGY AND PHYSIOLOGY, 2019, 46, 173-182. 650 + 0
10.1111/1440-1681.13045

2018
71. ŞAHAN FIRAT, S.; TEMİZ REŞİTOĞLU, M.; GÜDEN, D.; KÜÇÜKKAVRUK, Ş.; TUNÇTAN, B.; SARI, A.; KOÇAK, Z.; MALIK, K. Protection by mTOR inhibition on zymosan-induced systemic inflammatory response and oxidative/nitrossative stress: contribution of mTOR/MEK1/ERK1/2/IKKβ/IκB-α/NF-κB signalling pathway. INFLAMMATİON, 2018, 41, 276-298. 350 + 0
70. TUNÇTAN, B. The role of Syk/IĸB-α/NF-ĸB pathway activation in the reversal effect of BAY 61-3606, a selective Syk inhibitor, on hypotension and inflammation in a rat model of zymosan-induced non-septic shock. CLİNİCAL AND EXPERİMENTAL PHARMACOLOGY AND PHYSİOLOGY, 2018, 45, 155-165. 1000 + 0
10.1111/1440-1681.12864

69. TUNÇTAN, B.; KÜÇÜKKAVRUK, Ş.; TEMİZ REŞİTOĞLU, M.; GÜDEN, D.; SARI, A.; ŞAHAN FIRAT, S. Bexarotene, a selective RXRα agonist, reverses hypotension associated with inflammation and tissue injury in a rat model of septic shock. INFLAMMATİON, 2018, 41, 337-355. 850 + 0
10.1007/s10753-017-0691-5

2017
68. Temiz-Resitoglu, M.; Kucukkavruk, S.; Guden, D.; Cecen, P.; Sari, A.; Tunctan, B.; Gorur, A.; Tamer-Gumus, L.; Buharalioglu, C.; Malik, K. Activation of mTOR/IκB-α/NF-κB pathway contributes to LPS-induced hypotension and inflammation in rats. EUROPEAN JOURNAL OF PHARMACOLOGY, 2017, 802, 7-19. 150 + 0
http://dx.doi.org/10.1016/j.ejphar.2017.02.034

67. Tunctan, B.; Kucukkavruk, S.; Temiz Resitoglu, M.; Güden, D.; Sari, A.; Sahan Firat, S.; Paudyal, M.; Falck, J.; Malik, K. Inhibition of NLRP3 Inflammasome Contributes to Protective Effect of 5,14-HEDGE against Lipopolysaccharide-Induced Septic Shock. INTERNATİONAL JOURNAL OF PHARMACOLOGY, 2017, 13, 654-666. 700 + 0
http://scialert.net/onlinefirst.php?issn=1811-7775

Publications_002.pdf

66. Dolunay, A.; Senol, S.; Temiz-Resitoglu, M.; Guden, D.; Sari, A.; Sahan-Firat, S.; Tunctan, B. Inhibition of NLRP3 Inflammasome Prevents LPS-Induced Inflammatory Hyperalgesia in Mice: Contribution of NF-κB, Caspase-1/11, ASC, NOX, and NOS Isoforms. INFLAMMATİON, 2017, 40, 366-386. 200 + 0
http://dx.doi.org/10.1007/s10753-016-0483-3

2016
65. Senol, S.; Temiz, M.; Guden, D.; Cecen, P.; Sari, A.; Sahan-Firat, S.; Falck, J.; Dakarapu, R.; Malik, K.; Tunctan, B. Contribution of PPARα/β/γ, AP-1, importin-α3, and RXRα to the protective effect of 5,14-HEDGE, a 20-HETE mimetic, against hypotension, tachycardia, and inflammation in a rat model of septic shock. INFLAMMATİON RESEARCH , 2016, 65, 367-387. 100 + 0
http://dx.doi.org/10.1007/s00011-016-0922-5

2014
64. BATTAL, D.; ÇOK, İ.; ünlüsayın, i.; aktaş, a.; TUNÇTAN, B. Determination of urinary bisphenol A levels in a Turkish population. ENVİRONMENTAL MONİTORİNG AND ASSESSMENT, 2014, 186, 8443-8452. 500 + 0
63. Kucuk, M.; Sucu, N.; Firat, S.; Aytacoglu, B.; Vezir, O.; Bozali, C.; Canacankatan, N.; Kul, S.; Tunctan, B. Role of ACE I/D gene polymorphisms on the effect of ramipril in inflammatory response and myocardial injury in patients undergoing coronary artery bypass grafts. EUROPEAN JOURNAL OF CLINICAL PHARMACOLOGY, 2014, 70, 1443-1451. 100 + 0
https://dx.doi.org/10.1007/s00228-014-1751-5

62. Sari, A.; Kacan, M.; Unsal, D.; Firat, S.; Buharalioglu, C.; Vezir, O.; Korkmaz, B.; Cuez, T.; Canacankatan, N.; Sucu, N. Contribution of RhoA/Rho-kinase/MEK1/ERK1/2/iNOS pathway to ischemia/reperfusion-induced oxidative/nitrosative stress and inflammation leading to distant and target organ injury in rats. EUROPEAN JOURNAL OF PHARMACOLOGY, 2014, 723, 234-245. 0 + 15
https://dx.doi.org/10.1016/j.ejphar.2013.11.027


Alıntılanma Sayısı: 3
61. Sari, A.; Korkmaz, B.; Serin, M.; Kacan, M.; Unsal, D.; Buharalioglu, C.; Firat, S.; Manthati, V.; Falck, J.; Malik, K. Effects of 5,14-HEDGE, a 20-HETE mimetic, on lipopolysaccharide-induced changes in MyD88/TAK1/IKK beta/I kappa B-alpha/NF-kappa B pathway and circulating miR-150, miR-223, and miR-297 levels in a rat model of septic shock. INFLAMMATION RESEARCH, 2014, 63, 741-756. 0 + 0
https://dx.doi.org/10.1007/s00011-014-0747-z

60. Battal, D.; Cok, I.; Unlusayin, I.; Aktas, A.; Tunctan, B. Determination of urinary levels of Bisphenol A in a Turkish population. ENVIRONMENTAL MONITORING AND ASSESSMENT, 2014, 186, 8443-8452. 500 + 0
https://dx.doi.org/10.1007/s10661-014-4015-z

59. Tunctan, B. Inflammation and allergy. Editorial.. ANTİ-İNFLAMMATORY & ANTİ-ALLERGY AGENTS İN MEDİCİNAL CHEMİSTRY, 2014, 13, 1-2. 1000 + 0
58. Battal, D.; Cok, I.; Unlusayin, I.; Tunctan, B. Development and validation of an LC-MS/MS method for simultaneous quantitative analysis of free and conjugated bisphenol A in human urine. BIOMEDICAL CHROMATOGRAPHY, 2014, 28, 686-693. 650 + 10
https://dx.doi.org/10.1002/bmc.3090


Alıntılanma Sayısı: 2
2013
57. Tunctan, B.; Korkmaz, B.; Sari, A.; Kacan, M.; Unsal, D.; Serin, M.; Buharalioglu, C.; Sahan-Firat, S.; Cuez, T.; Schunck, W. Contribution of iNOS/sGC/PKG pathway, COX-2, CYP4A1, and gp91(phox) to the protective effect of 5,14-HEDGE, a 20-HETE mimetic, against vasodilation, hypotension, tachycardia, and inflammation in a rat model of septic shock. NITRIC OXIDE-BIOLOGY AND CHEMISTRY, 2013, 33, 18-41. 650 + 15
https://dx.doi.org/10.1016/j.niox.2013.05.001


Alıntılanma Sayısı: 3
56. Battal, D.; Cok, I.; Unlusayin, I.; Aktas, A.; Tunctan, B. Determination of bisphenol A exposure in rural and urban area populations in Mersin City, Turkey. TOXICOLOGY LETTERS, 2013, 221, 103-103. 500 + 0
https://dx.doi.org/10.1016/j.toxlet.2013.05.154

55. Tunctan, B.; Sari, A.; Kacan, M.; Unsal, D.; Buharalioglu, C.; Sahan-Firat, S.; Korkmaz, B.; Falck, J.; Malik, K. NS-398 reverses hypotension in endotoxemic rats: Contribution of eicosanoids, NO, and peroxynitrite. PROSTAGLANDINS & OTHER LIPID MEDIATORS, 2013, 104, 93-108. 700 + 0
https://dx.doi.org/10.1016/j.prostaglandins.2012.08.007

54. Tunctan, B.; Korkmaz, B.; Sari, A.; Kacan, M.; Unsal, D.; Serin, M.; Buharalioglu, C.; Sahan-Firat, S.; Cuez, T.; Schunck, W. 5,14-HEDGE, a 20-HETE mimetic, reverses hypotension and improves survival in a rodent model of septic shock: Contribution of soluble epoxide:hydrolase, CYP2C23, MEK1/ERK1/2/IKK beta/IKB-alpha./NF-kappa B pathway, and proinflammatory . PROSTAGLANDINS & OTHER LIPID MEDIATORS, 2013, 102, 31-41. 650 + 10
https://dx.doi.org/10.1016/j.prostaglandins.2013.01.005


Alıntılanma Sayısı: 2
53. Tunctan, B. The latest advances in the use of conventional anti-inflammatory drugs and agents. Preface.. ANTİ-İNFLAMMATORY & ANTİ-ALLERGY AGENTS İN MEDİCİNAL CHEMİSTRY, 2013, 12, 1-1. 1000 + 15

Alıntılanma Sayısı: 3
2012
52. Tunctan, B.; Korkmaz, B.; Sari, A.; Kacan, M.; Unsal, D.; Serin, M.; Buharalioglu, C.; Sahan-Firat, S.; Schunck, W.; Falck, J. A novel treatment strategy for sepsis and septic shock based on the interactions between prostanoids, nitric oxide, and 20-hydroxyeicosatetraenoic acid.. ANTİ-İNFLAMMATORY & ANTİ-ALLERGY AGENTS İN MEDİCİNAL CHEMİSTRY, 2012, 11, 121-50. 650 + 25

Alıntılanma Sayısı: 5
51. Tunctan, B. Drug discovery and development.Preface.. ANTİ-İNFLAMMATORY & ANTİ-ALLERGY AGENTS İN MEDİCİNAL CHEMİSTRY, 2012, 11, 1-1. 1000 + 0
50. Sahan-Firat, S.; Canacankatan, N.; Korkmaz, B.; Yildirim, H.; Tamer, L.; Buharalioglu, C.; Sari, A.; Kacan, M.; Unsal, D.; Tunctan, B. Increased production of nitric oxide mediates selective organ-specific effects of endotoxin on oxidative stress.. ANTİ-İNFLAMMATORY & ANTİ-ALLERGY AGENTS İN MEDİCİNAL CHEMİSTRY, 2012, 11, 161-72. 100 + 0
49. Korkmaz, B.; Cuez, T.; Buharalioglu, C.; Demiryurek, A.; Sahan-Firat, S.; Sari, A.; Tunctan, B. Contribution of MEK1/ERK1/2/iNOS pathway to oxidative stress and decreased caspase-3 activity in endotoxemic rats.. ANTİ-İNFLAMMATORY & ANTİ-ALLERGY AGENTS İN MEDİCİNAL CHEMİSTRY, 2012, 11, 243-52. 200 + 0
48. Canacankatan, N.; Sucu, N.; Aytacoglu, B.; Gul, O.; Gorur, A.; Korkmaz, B.; Sahan-Firat, S.; Antmen, E.; Tamer, L.; Ayaz, L. Affirmative Effects of Iloprost on Apoptosis during Ischemia-Reperfusion Injury in Kidney as a Distant Organ. RENAL FAILURE, 2012, 34, 111-118. 0 + 20
https://dx.doi.org/10.3109/0886022X.2011.633446


Alıntılanma Sayısı: 4
2011
47. Buharalioglu, C.; Korkmaz, B.; Cuez, T.; Sahan-Firat, S.; Sari, A.; Malik, K.; Tunctan, B. A SELECTIVE CYCLOOXYGENASE-1 INHIBITOR, PIROXICAM, REVERSES ENDOTOXIN-INDUCED HYPOTENSION IN RATS: CONTRIBUTION OF VASOACTIVE EICOSANOIDS AND NITRIC OXIDE. INFLAMMATION RESEARCH, 2011, 60, 150-151. 200 + 0
46. Buharalioglu, C.; Korkmaz, B.; Cuez, T.; Sahan-Firat, S.; Sari, A.; Malik, K.; Tunctan, B. Piroxicam Reverses Endotoxin-Induced Hypotension in Rats: Contribution of Vasoactive Eicosanoids and Nitric Oxide. BASIC & CLINICAL PHARMACOLOGY & TOXICOLOGY, 2011, 109, 186-194. 200 + 25

Alıntılanma Sayısı: 5
45. Korkmaz, B.; Buharalioglu, K.; Sahan-Firat, S.; Cuez, T.; Demiryurek, A.; Tunctan, B. Activation of MEK1/ERK1/2/iNOS/sGC/PKG pathway associated with peroxynitrite formation contributes to hypotension and vascular hyporeactivity. NITRIC OXIDE-BIOLOGY AND CHEMISTRY, 2011, 24, 160-172. 400 + 50
https://dx.doi.org/10.1016/j.niox.2011.02.004


Alıntılanma Sayısı: 10
44. Serin, M.; Tiftik, N.; Karakaya, B.; Tunctan, B.; Dogen, A.; Tezcan, S.; Kaplan, E.; Aslan, G.; Emekdas, G.; Yalcin, A. HIGH PREVALANCE OF ANTI-DENGUE VIRUS IGG IN PATIENTS WITH VENOUS THROMBOEMBOLISM AND POSSIBLE ROLE OF DENGUE VIRUS IN THROMBOSIS. INFLAMMATION RESEARCH, 2011, 60, 153-153. 350 + 0
43. Tunctan, B.; Korkmaz, B.; Cuez, T.; Sari, A.; Kacan, M.; Gilik, D.; Buharalioglu, C.; Sahan-Firat, S.; Schunck, W.; Serin, M. CONTRIBUTION OF INOS, COX-2 AND CYP4A1 TO THE PROTECTIVE EFFECT OF A SYNTHETIC ANALOG OF 20-HETE, 5,14-HEDGE, AGAINST ENDOTOXIN-INDUCED HYPOTENSION AND MORTALITY IN EXPERIMENTAL MODEL OF SEPTIC SHOCK IN RATS AND MICE. INFLAMMATION RESEARCH, 2011, 60, 55-55. 650 + 15

Alıntılanma Sayısı: 3
2010
42. Cuez, T.; Korkmaz, B.; Buharalioglu, C.; Sahan-Firat, S.; Falck, J.; Malik, K.; Tunctan, B. A Synthetic Analogue of 20-HETE, 5,14-HEDGE, Reverses Endotoxin-Induced Hypotension via Increased 20-HETE Levels Associated with Decreased iNOS Protein Expression and Vasodilator Prostanoid Production in Rats. BASIC & CLINICAL PHARMACOLOGY & TOXICOLOGY, 2010, 106, 378-388. 200 + 55
https://dx.doi.org/10.1111/j.1742-7843.2009.00501.x


Alıntılanma Sayısı: 11
41. Tunctan, B.; Korkmaz, B.; Cuez, T.; Buharalioglu, C.; Sahan-Firat, S.; Falck, J.; Malik, K. Contribution of Vasoactive Eicosanoids and Nitric Oxide Production to the Effect of Selective Cyclooxygenase-2 Inhibitor, NS-398, on Endotoxin-Induced Hypotension in Rats. BASIC & CLINICAL PHARMACOLOGY & TOXICOLOGY, 2010, 107, 877-882. 800 + 30
https://dx.doi.org/10.1111/j.1742-7843.2010.00589.x


Alıntılanma Sayısı: 6
2009
40. Buharalioglu, K.; Ozbasoglu, O.; Korkmaz, B.; Cuez, T.; Sahan-Firat, S.; Yalcin, A.; Tunctan, B. Thalidomide potentiates analgesic effect of COX inhibitors on endotoxin-induced hyperalgesia by modulating TNF-alpha, PGE and NO synthesis in mice. FASEB JOURNAL, 2009, 23, 0-0. 200 + 0
39. Korkmaz, B.; Buharalioglu, K.; Demiryurek, A.; Sahan-Firat, S.; Cuez, T.; Tunctan, B. Activation of MEK1/ERK1/2/iNOS/sGC/PKG pathway contributes to the fall in blood pressure and vascular reactivity in endotoxemic rats. FASEB JOURNAL, 2009, 23, 0-0. 400 + 0
38. Tunctan, B.; Korkmaz, B.; Cuez, T.; Sahan-Firat, S.; Yildirim, H.; Tamer, L.; Buharalioglu, K.; Falck, J.; Malik, K. Increased production of 20-HETE contributes to the effects of COX inhibitors to prevent the decrease in lipid peroxidation and increase in catalase activity during endotoxemia. FASEB JOURNAL, 2009, 23, 0-0. 700 + 0
2008
37. Tunctan, B.; Korkmaz, B.; Buharalioglu, C.; Sahan-Firat, S.; Anjaiah, S.; Falck, J.; Yildirim, H.; Tamer, L.; Roman, R.; Malik, K. 20-HETE agonist, N-[20-hydroxyeicosa-5(Z),14(Z)-dienoyl]glycine, opposes the endotoxin-induced fall in blood pressure and the decrease in vascular reactivity and lipid peroxidation and increased catalase activity via inhibition of NO. FASEB JOURNAL, 2008, 22, 0-0. 650 + 0
36. Sahan-Firat, S.; Canacankatan, N.; Korkmaz, B.; Yildirim, H.; Tamer, L.; Buharalioglu, C.; Sari, A.; Tunctan, B. Differential regulation of oxidative stress by NO in vascular and nonvascular tissues of endotoxemic rats. FASEB JOURNAL, 2008, 22, 0-0. 100 + 0
35. Tunctan, B.; Yaghini, F.; Estes, A.; Malik, K. Prostaglandins inhibit cytochrome P450 4A activity and contribute to endotoxin-induced hypotension in rats via nitric oxide production. ARCHIVES OF PHARMACAL RESEARCH, 2008, 31, 856-865. 950 + 40
https://dx.doi.org/10.1007/s12272-001-1238-x


Alıntılanma Sayısı: 8
34. Tunctan, B.; Korkmaz, B.; Buharalioglu, C.; Firat, S.; Anjaiah, S.; Falck, J.; Roman, R.; Malik, K. A 20-hydroxyeicosatetraenoic acid agonist, N-[20-hydroxyeicosa-5(Z),14(Z)-dienoyl]glycine, opposes the fall in blood pressure and vascular reactivity in endotoxin-treated rats. SHOCK, 2008, 30, 329-335. 750 + 95
https://dx.doi.org/10.1097/SHK.0b013e31816471c6


Alıntılanma Sayısı: 19
2007
33. Gunaydin, B.; Sancak, B.; Candan, S.; Sariahmetoglu, M.; Ozcagli, G.; Tunctan, B.; Cakici, I.; Akcabay, M. Temporal variation of oxidant stress in critically ill patients. MINERVA ANESTESIOLOGICA, 2007, 73, 261-266. 250 + 15

Alıntılanma Sayısı: 3
32. Uludag, O.; Tunctan, B.; Altug, S.; Zengil, H.; Abacioglu, N. Twenty-four-hour variation of L-arginine/nitric oxide/cyclic guanosine monophosphate pathway demonstrated by the mouse visceral pain model. CHRONOBIOLOGY INTERNATIONAL, 2007, 24, 413-424. 800 + 15
https://dx.doi.org/10.1080/07420520701420402


Alıntılanma Sayısı: 3
31. Tunctan, B.; Korkmaz, B.; Dogruer, Z.; Tamer, L.; Atik, U.; Buharalioglu, C. Inhibition of extracellular signal-regulated kinase (ERK1/2) activity reverses endotoxin-induced hypotension via decreased nitric oxide production in rats. PHARMACOLOGICAL RESEARCH, 2007, 56, 56-64. 850 + 45
https://dx.doi.org/10.1016/j.phrs.2007.03.006


Alıntılanma Sayısı: 9
2006
30. Tunctan, B.; Ozveren, E.; Korkmaz, B.; Buharalioglu, C.; Tamer, L.; Degirmenci, U.; Atik, U. Nitric oxide reverses endotoxin-induced inflammatory hyperalgesia via inhibition of prostacyclin production in mice. PHARMACOLOGICAL RESEARCH, 2006, 53, 177-192. 800 + 65
https://dx.doi.org/10.1016/j.phrs.2005.10.009


Alıntılanma Sayısı: 13
29. Altug, S.; Uludag, O.; Tunctan, B.; Cakici, I.; Zengil, H.; Abacioglu, N. Biological time-dependent difference in effect of peroxynitrite demonstrated by the mouse hot plate pain model. CHRONOBIOLOGY INTERNATIONAL, 2006, 23, 583-591. 650 + 45
https://dx.doi.org/10.1080/07420520600650703


Alıntılanma Sayısı: 9
28. Ozveren, E.; Korkmaz, B.; Buharalioglu, C.; Tunctan, B. Involvement of calcium/calmodulin-dependent protein kinase II to endotoxin-induced vascular hyporeactivity in rat superior mesenteric artery. PHARMACOLOGICAL RESEARCH, 2006, 54, 208-218. 650 + 35
https://dx.doi.org/10.1016/j.phrs.2006.05.001


Alıntılanma Sayısı: 7
27. Korkmaz, B.; Ozveren, E.; Buharalioglu, C.; Tunctan, B. Extracellular signal-regulated kinase (ERK1/2) contributes to endotoxin-induced hyporeactivity via nitric oxide and prostacyclin production in rat aorta. PHARMACOLOGY, 2006, 78, 123-128. 650 + 30
https://dx.doi.org/10.1159/000095962


Alıntılanma Sayısı: 6
26. Tunctan, B.; Yaghini, F.; Estes, A.; Malik, K. Inhibition by nitric oxide of cytochrome P450 4A activity contributes to endotoxin-induced hypotension in rats. NITRIC OXIDE-BIOLOGY AND CHEMISTRY, 2006, 14, 51-57. 950 + 65
https://dx.doi.org/10.1016/j.niox.2005.09.006


Alıntılanma Sayısı: 13
2005
25. Tunctan, B.; Ozveren, E.; Korkmaz, B.; Buharalioglu, C. Calcium/calmodulin dependent protein kinase II contributes to endotoxin-induced hyporeactivity via prostaglandin production in rat mesenteric artery. FASEB JOURNAL, 2005, 19, 1551-1551. 950 + 0
24. Tunctan, B.; Korkmaz, B.; Ozveren, E.; Buharalioglu, C. Mitogen-activated protein kinase signalling cascade contributes to endotoxin-induced hyporeactivity via nitric oxide and prostaglandin production in rat thoracic aorta. FASEB JOURNAL, 2005, 19, 1551-1551. 950 + 0
2004
23. Tunctan, B.; Yaghini, F.; Estes, A.; Malik, K. Prostagladins inhibit cytochrome P450 4A activity and contribute to endotoxin-induced hypotension in rats via nitric oxide production. FASEB JOURNAL, 2004, 18, 1034-1035. 950 + 15

Alıntılanma Sayısı: 3
22. Kiziltepe, U.; Tunctan, B.; Eyileten, Z.; Sirlak, M.; Arikbuku, M.; Tasoz, R.; Uysalel, A.; Ozyurda, U. Efficiency of L-arginine enriched cardioplegia and non-cardioplegic reperfusion in ischemic hearts. INTERNATIONAL JOURNAL OF CARDIOLOGY, 2004, 97, 93-100. 650 + 75
https://dx.doi.org/10.1016/j.ijcard.2003.08.015


Alıntılanma Sayısı: 15
21. Tunctan, B.; Yaghini, F.; Estes, A.; Malik, K. Inhibition by nitric oxide of cytochrome P450 4A activity contributes to endotoxin induced hypotension in rats. FASEB JOURNAL, 2004, 18, 1037-1038. 950 + 0
2003
20. Tunctan, B.; Altug, S.; Uludag, O.; Demirkay, B.; Abacioglu, N. Effects of cyclooxygenase inhibitors on nitric oxide production and survival in a mice model of sepsis. PHARMACOLOGICAL RESEARCH, 2003, 48, 37-48. 900 + 80
https://dx.doi.org/10.1016/S1043-6618(03)00064-1


Alıntılanma Sayısı: 16
2002
19. Tunctan, B.; Weigl, Y.; Dotan, A.; Peleg, L.; Zengil, H.; Ashkenazi, I.; Abacioglu, N. Circadian variation of nitric oxide synthase activity in mouse tissue. CHRONOBIOLOGY INTERNATIONAL, 2002, 19, 393-404. 800 + 115
https://dx.doi.org/10.1081/CBI-120002915


Alıntılanma Sayısı: 23
18. Yurdakul, A.; Calisir, H.; Tunctan, B.; Ogretensoy, M. Comparison of second controller medications in addition to inhaled corticosteroid in patients with moderate asthma. RESPIRATORY MEDICINE, 2002, 96, 322-329. 750 + 135
https://dx.doi.org/10.1053/rmed.2002.1282


Alıntılanma Sayısı: 27
2001
17. Abacioglu, N.; Tunctan, B.; Cakici, I.; Akbulut, E.; Uludag, O.; Kanzik, I. The role of L-arginine/nitric oxide pathway in the antinociceptive activity of pyridoxine in mouse. ARZNEIMITTEL-FORSCHUNG-DRUG RESEARCH, 2001, 51, 832-838. 750 + 45

Alıntılanma Sayısı: 9
16. Abacioglu, N.; Ozmen, R.; Cakici, I.; Tunctan, B.; Kanzik, I. Role of L-arginine/nitric oxide pathway in the antinociceptive activities of morphine and mepyramine in mice. ARZNEIMITTEL-FORSCHUNG-DRUG RESEARCH, 2001, 51, 977-983. 600 + 60

Alıntılanma Sayısı: 12
2000
15. Abacioglu, N.; Demir, S.; Cakici, I.; Tunctan, B.; Kanzik, I. Role of guanylyl cyclase activation via thiamine in suppressing chemically-induced writhing in mouse. ARZNEIMITTEL-FORSCHUNG-DRUG RESEARCH, 2000, 50, 554-558. 600 + 50

Alıntılanma Sayısı: 10
14. Tunctan, B.; Altug, S.; Uludag, O.; Abacioglu, N. Effects of econazole on receptor-operated and depolarization-induced contractions in rat isolated aorta. LIFE SCIENCES, 2000, 67, 2393-2401. 950 + 35
https://dx.doi.org/10.1016/S0024-3205(00)00822-5


Alıntılanma Sayısı: 7
13. Abacioglu, N.; Tunctan, B.; Akbulut, E.; Cakici, I. Participation of the components of L-arginine/nitric oxide/cGMP cascade by chemically-induced abdominal constriction in the mouse. LIFE SCIENCES, 2000, 67, 1127-1137. 850 + 150
https://dx.doi.org/10.1016/S0024-3205(00)00711-6


Alıntılanma Sayısı: 30
12. Hosgor-Basgut, B.; Basgut, E.; Soyak, G.; Tunctan, B.; Cakici, F.; Kanzik, I. Peroxynitrite produces relaxations on the rat anococcygeus muscle. LIFE SCIENCES, 2000, 67, 3123-3127. 550 + 10
https://dx.doi.org/10.1016/S0024-3205(00)00886-9


Alıntılanma Sayısı: 2
11. Tunctan, B.; Altug, S.; Uludag, O.; Abacioglu, N. Time-dependent variations in serum nitrite, 6-keto-prostaglandin F-1 alpha and thromboxane B-2 levels induced by lipopolysaccharide in mice. BIOLOGICAL RHYTHM RESEARCH, 2000, 31, 499-513. 950 + 50
https://dx.doi.org/10.1076/0929-1016(200010)31:4;1-2;FT499


Alıntılanma Sayısı: 10
1999
10. Uludag, O.; Tuncan, B.; Guney, H.; Uluoglu, C.; Altug, S.; Zengil, H.; Abacioglu, N. Temporal variation in serum nitrite levels in rats and mice. CHRONOBIOLOGY INTERNATIONAL, 1999, 16, 527-532. 0 + 25
https://dx.doi.org/10.3109/07420529908998726


Alıntılanma Sayısı: 5
1998
9. Guney, H.; Gorgun, C.; Tunctan, B.; Uludag, O.; Hodoglugil, U.; Abacioglu, N.; Zengil, H. Circadian-rhythm-dependent effects of L-N-G-nitroarginine methyl ester (L-NAME) on morphine-induced analgesia. CHRONOBIOLOGY INTERNATIONAL, 1998, 15, 283-289. 600 + 65
https://dx.doi.org/10.3109/07420529808998690


Alıntılanma Sayısı: 13
8. Tunctan, B.; Uludag, O.; Altug, S.; Abacioglu, N. Effects of nitric oxide synthase inhibition in lipopolysaccharide-induced sepsis in mice. PHARMACOLOGICAL RESEARCH, 1998, 38, 405-411. 950 + 245
https://dx.doi.org/10.1006/phrs.1998.0381


Alıntılanma Sayısı: 49
7. Tunctan, B.; Okur, H.; Calisir, C.; Abacioglu, H.; Cakici, I.; Kanzik, I.; Abacioglu, N. Comparison of nitric oxide production by monocyte/macrophages in healthy subjects and patients with active pulmonary tuberculosis. PHARMACOLOGICAL RESEARCH, 1998, 37, 219-226. 800 + 55
https://dx.doi.org/10.1006/phrs.1997.0284


Alıntılanma Sayısı: 11
6. Tunctan, B.; Cakici, I.; Abacioglu, N.; Kanzik, I. Bradykinin-induced responses in a coaxial bioassay system composed of rat anococcygeus muscle and guinea pig trachea. GENERAL PHARMACOLOGY, 1998, 30, 477-482. 950 + 5
https://dx.doi.org/10.1016/S0306-3623(97)00104-3


Alıntılanma Sayısı: 1
1997
5. Cakici, I.; Ulug, H.; Inci, S.; Tunctan, B.; Abacioglu, N.; Kanzik, I.; Sener, B. Antinociceptive effect of some amaryllidaceae plants in mice. JOURNAL OF PHARMACY AND PHARMACOLOGY, 1997, 49, 828-830. 500 + 30

Alıntılanma Sayısı: 6
1995
4. CAKICI, I.; MATARACI, N.; ERSOY, S.; TUNCTAN, B.; ABACIOGLU, N.; KANZIK, I. EFFECTS OF PLATELET-ACTIVATING-FACTOR ANTAGONISTS WEB-2086 AND BN-50730 ON DIGOXIN-INDUCED ARRHYTHMIAS. PHARMACOLOGY & TOXICOLOGY, 1995, 76, 343-347. 550 + 15

Alıntılanma Sayısı: 3
1994
3. CAKICI, I.; HURMOGLU, C.; TUNCTAN, B.; ABACIOGLU, N.; KANZIK, I.; SENER, B. HYPOGLYCEMIC EFFECT OF MOMORDICA-CHARANTIA EXTRACTS IN NORMOGLYCEMIC OR CYPROHEPTADINE-INDUCED HYPERGLYCEMIC MICE. JOURNAL OF ETHNOPHARMACOLOGY, 1994, 44, 117-121. 650 + 145
https://dx.doi.org/10.1016/0378-8741(94)90077-9


Alıntılanma Sayısı: 29
1993
2. ABACIOGLU, N.; BEDIZ, A.; CAKICI, I.; TUNCTAN, B.; KANZIK, I. ANTINOCICEPTIVE EFFECTS OF H1-ANTIHISTAMINICS AND H2-ANTIHISTAMINICS IN MICE. GENERAL PHARMACOLOGY, 1993, 24, 1173-1176. 600 + 40
https://dx.doi.org/10.1016/0306-3623(93)90365-5


Alıntılanma Sayısı: 8
1. CAKICI, I.; TUNCTAN, B.; ABACIOGLU, N.; KANZIK, I. EPITHELIUM-DEPENDENT RESPONSES OF SEROTONIN IN A COAXIAL BIOASSAY SYSTEM. EUROPEAN JOURNAL OF PHARMACOLOGY, 1993, 236, 97-105. 850 + 20
https://dx.doi.org/10.1016/0014-2999(93)90231-6


Alıntılanma Sayısı: 4
Uluslararası - Uluslararası Diğer Indexlerde Taranan 850
2016
5. Senol, S.; Tiftik, E.; Unal, S.; Akdeniz, A.; Tasdelen, B.; Tunctan, B. Quality of life, clinical effectiveness, and satisfaction in patients with beta thalassemia major and sickle cell anemia receiving deferasirox chelation therapy. JOURNAL OF BASİC AND CLİNİCAL PHARMACY, 2016, 7, 49-59. 80 + 0
Publications_001.pdf

2015
4. Tunctan, B. An overview of published papers and important developments in the past three years. ANTİ-INFLAMMATORY & ANTİ-ALLERGY AGENTS İN MEDİCİNAL CHEMİSTRY, 2015, 14, 2-12. 200 + 0
2013
3. Tunctan, B. 20-HETE mimetics or inhibitors in the treatment of cancer patients with sepsis and septic shock. INTERNATİONAL JOURNALS OF CANCER STUDİES & RESEARCH , 2013, 2, 101-108. 200 + 0
2005
2. Tunctan, B.; Korkmaz, B.; Yildirim, H.; Tamer, L.; Atik, U.; Buharalioglu, C. Increased production of nitric oxide contributes to renal oxidative stress in endotoxemic rat. AMERİCAN JOURNAL OF INFECTİOUS DİSEASES , 2005, 1, 111-115. 170 + 0
2004
1. Tunctan, B.; Altug, S. The use of nitric oxide synthase inhibitors in inflammatory diseases: a novel class of anti-inflammatory agents. CURRENT MEDİCİNAL CHEMİSTRY: ANTİ-INFLAMMATORY & ANTİ-ALLERGY AGENTS , 2004, 3, 271-301. 200 + 0
Uluslararası - Alan endexleri 50
2023
2. Pire, Z.; GÜDEN, D.; TEMİZ REŞİTOĞLU, M.; ŞENOL, Ş.; VEZİR, Ö.; SUCU, N.; TUNÇTAN, B.; Malik, K.; ŞAHAN FIRAT, S. mTOR inhibition modulates apoptosis and oxidative stress in hindlimb ischemia/reperfusion injury. CUKUROVA MEDİCAL JOURNAL, 2023, 48, 1322-1332. 10 + 0
10.17826/cumj.13536890

1. ÖZGEN, B.; ŞENOL, Ş.; KÜÇÜK, D.; TEMİZ REŞİTOĞLU, M.; BAHÇELİ, Ö.; TUNÇTAN, B. Pyroptosis and necroptosis inhibitor necrosulfonamide ameliorates lipopolysaccharide-induced inflammatory hyperalgesia in mice. PHARMACİA, 2023, 70, 1345-1354. 40 + 0
10.3897/pharmacia.70.e108995

Ulusal - ULAKBİM Tarafından Taranan 2660
2021
17. BAHÇELİ, Ö.; ŞENOL, Ş.; TUNÇTAN, B. Experimental Models in Neuroinflammatory Diseases: Systematic Review. JOURNAL OF LİTERATURE PHARMACY SCİENCES, 2021, 10, 153-165. 200 + 0
10.5336/pharmsci.2020-79790

2017
16. Küçük, M.; Karaca, K.; Fırat, S.; Vezir, Ö.; Canacankatan, N.; Aytaçoğlu, B.; Erden, S.; Tunçtan, B.; Sucu, N. Koroner arter bypass cerrahisinde ramiprilin miyokardiyal hasar ve inflamatuvar yanıttaki etkisi üzerinde sitokin gen polimorfizmlerinin rolü. CUKUROVA MEDİCAL JOURNAL, 2017, 42, 436-445. 20 + 0
http://dx.doi.org/10.17826/cutf.323386

2015
15. Güden, D.; Temiz, M.; Tunçtan, B.; Şahan Fırat, S. Sepsis ve septik şok patojenezinde endotelin-1'in rolü ve tedavide yeni yaklaşımlar. MARMARA ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ DERGİSİ, 2015, 5, 178-190. 150 + 0
14. Şenol, Ş.; Tunçtan, B. Peroksizom proliferatör ile etkinleştirilen reseptörlerin insülin direnci ve septik şok patojenezindeki rolü. MARMARA ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ DERGİSİ, 2015, 5, 247-258. 200 + 0
2014
13. Ünsal, D.; Temiz, M.; Tunçtan, B.; Şahan-Fırat, S. Zimosan sinyal iletisi ve dalak tirozin kinazı. MARMARA ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ DERGİSİ, 2014, 4, 148-157. 150 + 0
12. Güden, D.; Tunçtan, B. Endotelin-1'in diyabet patojenezindeki rolü. MARMARA ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ DERGİSİ, 2014, 4, 158-167. 200 + 0
2010
11. Sarı, A.; Şahan-Fırat, S.; Tunçtan, B. Rho kinaz ve kardiyovasküler hastalıklar. MERSİN ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ DERGİSİ , 2010, 3, 1-7. 200 + 0
2008
10. Şahan-Fırat, S.; Canacankatan, N.; Korkmaz, B.; Yıldırım, H.; Tamer, L.; Sarı, A.; Tunçtan, B. Endotoksemik sıçanların karaciğerinde artan oksidatif stres üzerinde indüklenebilir nitrik oksit sentaz inhibisyonunun etkisi. MERSİN ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ DERGİSİ , 2008, 1, 28-35. 40 + 0
2006
9. Tunçtan, B.; Altuğ, S.; Uludağ, O.; Abacıoğlu, N. Contribution of nitric oxide and tumor necrosis factor-a to the effect of indomethacin on the endotoxin-induced mortality. FABAD JOURNAL OF PHARMACEUTİCAL SCİENCES , 2006, 30, 1-6. 190 + 0
2005
8. Tunçtan, B.; Buharalıoğlu, C. Farmakoloji terimleri sözlüğü. SENDROM III, 2005, 3, 3-44. 200 + 0
7. Tunctan, B. Nitric oxide decreases eicosanoid production via activation of guanylyl cyclase and polyADP-ribose synthase in endotoxin-stimulated whole blood, kidney and heart. TURKİSH JOURNAL OF PHARMACEUTİCAL SCİENCES, 2005, 2, 137-154. 200 + 0
2004
6. Tunçtan, B.; Aykanat, D.; Korkmaz, B.; Özveren, E.; Buharalıoğlu, C. Deney hayvanları için kullanılabilecek ötenazi yöntemleri. MERSİN ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ DERGİSİ , 2004, 1, 44-54. 180 + 0
2003
5. Kızıltepe, U.; Taşöz, R.; Aral, A.; Tunçtan, B.; Eyileten, Z.; Şırlak, M.; Emiroğulları, O.; Arıkbuku, M.; Eryılmaz, S.; Yazıcıoğlu, L. L-Arjinin kardiyoplejisi ve non-kardiyoplejik L-arjinin eklenmiş kan ile kontrollü reperfüzyonu korumada etkinliği. MEDİKAL NETWORK KARDİYOLOJİ , 2003, 10, 33-40. 70 + 0
2002
4. Taşöz, R.; Kızıltepe, U.; Eyileten, Z.; Tunçtan, B.; Şırlak, M.; Emiroğulları, O.; Eryılmaz, S.; Yazıcıoğlu, L.; Aral, A.; Eren, N. Açık kalp cerrahisinde miyokardiyal nitrik oksit metabolizması ve olası tedavi seçenekleri. MEDİKAL NETWORK KARDİYOLOJİ , 2002, 9, 345-351. 70 + 0
2000
3. Tunçtan, B. Septik şok tedavisinde nitrik oksit sentaz inhibitörlerinin yeri. İLAÇ VE TEDAVİ DERGİSİ, 2000, 13, 298-307. 200 + 0
1998
2. Tunçtan, B.; Abacıoğlu, N. Biyolojik örneklerde nitrik oksit ölçümü: diazotizasyon yöntemi. FABAD JOURNAL OF PHARMACEUTİCAL SCİENCES, 1998, 23, 161-170. 200 + 0
1993
1. Tunçtan, B.; Çakıcı, İ.; Abacıoğlu, N.; Kanzık, İ. Epitel kökenli gevşetici faktörler ve bronkiyal hiperreaktivite. FABAD JOURNAL OF PHARMACEUTİCAL SCİENCES , 1993, 18, 71-76. 190 + 0
Ulusal - Diğer 50
2017
2. Küçükkavruk, Ş.; Tunçtan, B. Sepsiste nöroinflamasyonun nedeni ve sonucu olarak beyin engelinin bozulması. TÜRK FARMAKOLOJİ DERNEĞİ BÜLTENİ, 2017, 136, 16-21. 50 + 0
2016
1. Şenol, Ş. Miyokardiyal ve renal iskemi/reperfüzyon zedelenmesi ve deneysel modelleri. TÜRKİYE KLİNİKLERİ ECZACILIK BİLİMLERİ DERGİSİ, 2016, 5, 93-109. 0 + 0
http://www.turkiyeklinikleri.com/journal/eczacilik-bilimleri-dergisi/2146-944X/

Ulusal - Alan endexleri 10
2022
1. AKINCI UYSAL, Ç.; TEMİZ REŞİTOĞLU, M.; GÜDEN, D.; ŞENOL, Ş.; VEZİR, Ö.; SUCU, N.; TUNÇTAN, B.; MALIK, K.; ŞAHAN FIRAT, S. Inhibition of mTOR protects against skeletal muscle and kidney injury following hindlimb ischemia-reperfusion in rats by regulating MERK1/ERK1/2 activity.. CUKUROVA MEDİCAL JOURNAL, 2022, 47, 219-232. 10 + 0
10.17826/cumj.1021518

Uluslararası - Kitapta Bölüm Yazma 1000
1. Tunctan, B. Nitric Oxide Synthase Inhibitors: From Animal Studies to Clinical Implications, ISBN: 978-81-7895-534-6 , Transworld Research Network, Baskı Sayısı: 1000, Baskı Adet Sayısı: 1, 8 Sayfa, İngilizce, Kerala, Hindistan, 2012. 250
2. Tunctan, B. Nitric Oxide Synthase Inhibitors: From Animal Studies to Clinical Implications, ISBN: 978-81-7895-534-6 , Transworld Research Network, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: 1000, 96 Sayfa, İngilizce, Kerala, Hindistan, 2012. 500
Uluslararası - Kitap Editörlüğü 1000
1. Tunctan, B. Nitric Oxide Synthase Inhibitors: From Animal Studies to Clinical Implications, ISBN: 978-81-7895-534-6, Transworld Research Network, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: 1000, 250 Sayfa, İngilizce, Kerala, Hindistan, 2012. 250
Uluslararası - Kitapta Bölüm Çevirme 1000
1. TUNÇTAN, B. Goodman Gilman’xxın Farmakoloji ve Tedavi El Kitabı, ISBN: 978-975-277-676-0, Güneş Tıp Kitabevleri, Baskı Sayısı: 2, Baskı Adet Sayısı: , Sayfa, Türkçe, Ankara, Türkiye, 2017. 0
Ulusal - Diğer Kitap Yazma 4895
1. Tunçtan, B. Pediatrik Hastalarda Doğru İlaç Kullanımı, ISBN: 978-605-60137-6-8 , Türk Eczacıları Birliği Eczacılık Akademisi, Yorum Matbaacılık, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: 1000, 120 Sayfa, Türkçe, Ankara, Türkiye, 2012. 500
2. Yeşilada, E.; Zülfikar, H.; Ertan, R.; Yakıncı, C.; Tunçtan, B.; Aktay, G.; Özkan, Y.; Aydın, A.; Küçükgüzel, İ.; Savaşer, A. İlaç ve Eczacılık Terimleri Sözlüğü, ISBN: 978-975-16-2838-1, Ertem Basım Yayın Dağıtım, Baskı Sayısı: 2, Baskı Adet Sayısı: 2000, 1032 Sayfa, Türkçe, Ankara, Türkiye, 2015. 45
3. Yeşilada, E.; Zülfikar, H.; Ertan, R.; Yakıncı, C.; Tunçtan, B.; Aktay, G.; Özkan, Y.; Aydın, A.; Küçükgüzel, İ.; Savaşer, A. İlaç ve Eczacılık Terimleri Sözlüğü, ISBN: 978-975-16-2838-1, Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Türk Dil Kurumu, Ertem Basım Yayın Dağıtım, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: 2000, 1001 Sayfa, Türkçe, Ankara, Türkiye, 2014. 50
Ulusal - Kitapta Bölüm Yazma 4895
1. Tunçtan, B. Eczacının Başvuru Rehberi, ISBN: 978-975-8037-39-1, Fersa Ofset, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: 1100, 500 Sayfa, Türkçe, Ankara, Türkiye, 2015. 0
2. Tunçtan, B. Koruyucu Sağlık Rehberi, ISBN: 978-605-60137-5-1, Mattek Matbaacılık Bas. Yay. Tan San. Tic. Ltd. Şti., Baskı Sayısı: 2, Baskı Adet Sayısı: 1000, 768 Sayfa, Türkçe, Ankara, Türkiye, 2014. 0
3. Tunçtan, B. Koruyucu Sağlık Rehberi, ISBN: 978-605-60137-5-1, Türk Eczacıları Birliği Eczacılık Akademisi, Mattek Matbaacılık Bas. Yay. Tan San. Tic. Ltd. Şti., Baskı Sayısı: 2, Baskı Adet Sayısı: 1000, 7 Sayfa, Türkçe, Ankara, Türkiye, 2012. 4000
4. Buharalıoğlu, K.; Tunçtan, B. İlaç Uygulama Becerisi, ISBN: 978-605-60137-9-9, Türk Eczacıları Birliği Eczacılık Akademisi, Yorum Matbaacılık, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: 1000, 2 Sayfa, Türkçe, Ankara, Türkiye, 2013. 0
5. Tunçtan, B. Eczacının Başvuru Rehberi, ISBN: 978-975-8037-39-1, Türk Eczacıları Birliği Eczacılık Akademisi Yayını, Özyurt Matbaacılık, Baskı Sayısı: 2, Baskı Adet Sayısı: 25000, 528 Sayfa, Türkçe, Ankara, Türkiye, 2016. 250
Ulusal - Kitapta Bölüm Çevirme 4895
1. Tunçtan, B. Goodman & Gilman'ın Farmakoloji ve Tedavi El Kitabı, ISBN: 978-975-277-676-0, Güneş Tıp Kitabevleri, Baskı Sayısı: 2, Baskı Adet Sayısı: 5000, 1220 Sayfa, Türkçe, Ankara, Türkiye, 2017. 50
Ulusal - Bilimsel Kitap Yazma (Tez Hariç) 4895
1. TUNÇTAN, B. Kalp Yetersizliği ve Tedavisinde Yeni Hedefler, ISBN: 978-625-395-075-0, TÜRKİYE KLİNİKLERİ, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: , 202 Sayfa, Türkçe, ANKARA, Türkiye, 2023. 0
Uluslararası - SCI/SCI-Exp. indexed - Sözlü 575

2. Battal, D.; Cok, I.; Unlusayin, I.; Aktas, A.; Tunctan, B., Determination of bisphenol A exposure in rural and urban area populations in Mersin City. The 49th Congress of the European Societes of Toxicology (EUROTOX), 2013-09-01, 2013-09-04, Interlaken, İsviçre, 2013. 250

1. Tunctan, B.; Korkmaz, B.; Cuez, T.; Sari, A.; Kacan, M.; Gilik, D.; Buharalioglu, C., Contribution of iNOS, COX-2 and CYP4A1 to the protective effect of a synthetic analog of 20-HETE, 5,14-HEDGE, against endotoxin-induced hypotension and mortality in experimental model of septic shock in rats and mice. 10th World Congress on Inflammation, 2011-06-25, 2011-06-29, Paris, Fransa, 2011. 325

Uluslararası - SCI/SCI-Exp. indexed - Poster 3137

20. Buharalioglu, C.; Korkmaz, B.; Cuez, T.; Sahan-Firat, S.; Sari, A.; Malik, K.; Tunctan, B., A selective cyclooxygenase-1 inhibitor, piroxicam, reverses endotoxin-induced hypotension in rats: contribution of vasoactive eicosanoids and nitric oxide. 10th World Congress on Inflammation, 2011-06-25, 2011-06-29, Paris, Fransa, 2011. 50

19. Serin, M.; Tiftik, N.; Karakaya, B.; Tunctan, B.; Dogen, A.; Tezcan, S.; Kaplan, E., High prevalance of anti-dengue virus IGG in patients with venous thromboembolism and possible role of dengue virus in thrombosis. 10th World Congress on Inflammation, 2011-06-25, 2011-06-29, Paris, Fransa, 2011. 87

18. Tunctan, B.; Kormaz, B.; Cuez, T.; Sahan-Firat, S.; Yildirim, H.; Tamer, L.; Buharalioglu, K., Increased production of 20-HETE contributes to the effects of COX inhibitors to prevent the decrease in lipid peroxidation and increase in catalase activity during endotoxemia. Experimental Biology 2009, 2009-04-18, 2009-04-22, New Orleans, Amerika Birleşik Devletleri, 2009. 175

17. Sahan-Firat, S.; Korkmaz, B.; Cuez, T.; Ayaz, L.; Tamer, L.; Buharalioglu, C.; Sari, A., Prostaglandins contribute to endotoxin-induced increase in lipid peroxidation via nitric oxide production during endotoxemia in rats. Experimental Biology 2009, 2009-04-18, 2009-04-22, New Orleans, Amerika Birleşik Devletleri, 2009. 25

16. Buharalioglu, K.; Ozbasoglu, O.; Korkmaz, B.; Cuez, T.; Sahan-Firat, S.; Yalcin, A.; Tunctan, B., Thalidomide potentiates analgesic effect of COX inhibitors on endotoxin-induced hyperalgesia by modulating TNF-a, PGE and NO synthesis in mice. Experimental Biology 2009, 2009-04-18, 2009-04-22, New Orleans, Amerika Birleşik Devletleri, 2009. 50

15. Korkmaz, B.; Buharalioglu, K.; Demiryurek, T.; Sahan-Firat, S.; Cuez, T.; Tunctan, B., Activation of MEK1/ERK1/2/iNOS/sGC/PKG pathway contributes to the fall in blood pressure and vascular reactivity in endotoxemic rats. Experimental Biology 2009, 2009-04-18, 2009-04-22, New Orleans, Amerika Birleşik Devletleri, 2009. 100

14. Sahan-Firat, S.; Canacankatan, N.; Korkmaz, B.; Yildirim, H.; Tamer, L.; Buharalioglu, C.; Sari, A., Differential regulation of oxidative stress by NO in vascular and nonvascular tissues of endotoxemic rats. Experimental Biology 2008, 2008-04-05, 2008-04-09, San Diego, Amerika Birleşik Devletleri, 2008. 25

13. Tunctan, B.; Korkmaz, B.; Buharalioglu, C.; Sahan-Firat, S.; Anjaiah, S.; Falck, J.; Yildirim, H., 20-HETE agonist, N-[20-hydroxyeicosa-5(Z),14(Z)-dienoyl]glycine, opposes the endotoxin-induced fall in blood pressure and the decrease in vascular reactivity and lipid peroxidation and increased catalase activity via inhibition of NO production in rats. Experimental Biology 2008, 2008-04-05, 2008-04-09, San Diego, Amerika Birleşik Devletleri, 2008. 162

12. Tunctan, B.; Ozveren, E.; Korkmaz, B.; Buharalioglu, C., Calcium/calmodulin dependent protein kinase II contributes to endotoxin-induced hyporeactivity via prostaglandin production in rat mesenteric artery. Experimental Biology 2005, 2005-03-31, 2005-04-05, San Diego, Amerika Birleşik Devletleri, 2005. 237

11. Tunctan, B.; Korkmaz, B.; Ozveren, E.; Buharalioglu, C., Mitogen-activated protein kinase signalling cascade contributes to endotoxin-induced hyporeactivity via nitric oxide and prostaglandin production in rat thoracic aorta. Experimental Biology 2005, 2005-03-31, 2005-04-05, San Diego, Amerika Birleşik Devletleri, 2005. 237

10. Tunctan, B.; Yaghini, F.; Estes, A.; Malik, K., Prostaglandins inhibit cytochrome P450 4A activity and contribute to endotoxin-induced hypotension in rats via nitric oxide production. Experimental Biology 2004, 2004-04-17, 2004-04-21, Washington , Amerika Birleşik Devletleri, 2004. 237

9. Tunctan, B.; Yaghini, A.; Estes, A.; Malik, K., Inhibition by nitric oxide of cytochrome P450 4A activity contributes to endotoxin-induced hypotension in rats. Experimental Biology 2004, 2004-04-17, 2004-04-21, Washington , Amerika Birleşik Devletleri, 2004. 237

8. Tunctan, B.; Weigl, Y.; Dotan, A.; Peleg, L.; Zengil, H.; Ashkenazi, I.; Abacioglu, N., Circadian variation of nitric oxide synthase activity in mice kidney, testis, aorta and lungs. Biological Rhythms and Medications Joint Meeting of The Eight International Conference of Chronopharmacology and Chronotherapeutics and The American Association for Medical Chronobiology and Chronotherapeutics, 1999-08-24, 1999-08-28, Williamsburg, Amerika Birleşik Devletleri, 1999. 200

7. Soyak, G.; Hosgor, B.; Ademoglu, F.; Tunctan, B.; Cakici, I.; Zengil, H.; Abacioglu, N., Chrononociceptive pattern of melatonin with the interaction of morphine and L-nitroarginine methyl ester (L-NAME). Biological Rhythms and Medications Joint Meeting of The Eight International Conference of Chronopharmacology and Chronotherapeutics and The American Association for Medical Chronobiology and Chronotherapeutics, 1999-08-24, 1999-08-28, Williamsburg, Amerika Birleşik Devletleri, 1999. 125

6. Tunctan, B.; Altug, S.; Uludag, O.; Abacioglu, N., Effects of econazole on receptor-operated and depolarization-induced contractions in rat isolated aorta. 2nd European Congress of Pharmacology, 1999-07-03, 1999-07-07, Budapest, Macaristan, 1999. 237

5. Tunctan, B.; Weigl, Y.; Peleg, L.; Zengil, H.; Ashkenazi, I.; Abacioglu, N., Circadian variation of nitric oxide synthase activity in mice brain. 2nd European Congress of Pharmacology, 1999-07-03, 1999-07-07, Budapest, Macaristan, 1999. 212

4. Hosgor, B.; Basgut, E.; Soyak, G.; Tunctan, B.; Cakici, I.; Kanzik, I., Effects of peroxynitrite and 3-nitro-L-tyrosine on the rat anococcygeus muscle. Fourth European Congress of Pharmaceutical Sciences, 1998-09-11, 1998-09-13, Milan, İtalya, 1998. 137

3. Abacioglu, N.; Zengil, H.; Uludag, O.; Tunctan, B.; Guney, Z., Chronorhythmicity of L-arginine in nociception with the interaction of H1-receptor blocker mepyramine. International Congress of Chronobiology, 1997-09-07, 1997-09-11, Paris, Fransa, 1997. 150

2. Tunctan, B.; Cakici, I.; Abacioglu, N.; Kanzik, I., Epithelium-dependent responses of bradykinin in a co-axial bioassay system. Annual Congress of European Respiratory Society , 1993-09-25, 1993-09-29, Firenze, İtalya, 1993. 237

1. Abacioglu, N.; Tunctan, B.; Cakici, I.; Kanzik, I., Effects of ovalbumin challenge on epithelium-dependent responses to serotonin in a co-axial bioassay system. Annual Congress of European Respiratory Society, 1992-08-29, 1992-09-03, Vienna, Avusturya, 1992. 212

Uluslararası - Tam Metin - Sözlü 740

8. KURT, S.; ŞENOL, Ş.; KÜÇÜK, D.; BAHÇELİ, Ö.; ÖZGEN, B.; SABRIE, Z.; TUNÇTAN, B., Inhibition of RIPK1/RIPK3/MLKL necrosome-mediated necroptosis prevents lipopolysaccharide-induced inflammatory hyperalgesia in mice (RIPK1/RIPK3/MLKL nekrozomu aracılıklı nekropitozun inhibisyonu farelerde lipopolisakkaritin neden olduğu enflamatuvar hiperaljeziyi önlemektedir). 11th International Medical and Health Sciences Research Congress (11. Uluslararası Tıp ve Sağlık Bilimleri Araştırmaları Kongresi), 2022-12-24, 2022-12-25, Ankara, Türkiye, . 40

7. KURT, S.; ŞENOL, Ş.; YILMAZ, D.; BAHÇELİ, Ö.; ÖZGEN, B.; SABRIE, Z.; TUNÇTAN, B., RIPK1/RIPK3/MLKL nekrozomu aracılıklı nekropitozun inhibisyonu farelerde lipopolisakkaritin neden olduğu enflamatuvar hiperaljeziyi önlemektedir. 11. Uluslararası Tıp ve Sağlık Bilimleri Araştırmaları Kongresi, 2022-12-24, 2022-12-25, Ankara, Türkiye, 2022. 40

https://www.utsakcongress.com/duzenle.php?alias=tam_metin_kitabi

6. ÖZGEN, B.; ŞENOL, Ş.; YILMAZ, D.; TEMİZ REŞİTOĞLU, M.; BAHÇELİ, Ö.; TUNÇTAN, B., Pyroptosis and necroptosis inhibitor necrosulfonamide prevents lipopolysaccharide-induced inflammatory hyperalgesia in mice (Piropitoz ve nekropitoz inhibitörü nekrosülfonamit farelerde lipopolisakkaritin neden olduğu enflamatuvar hiperaljeziyi önlemektedir). 10th International Medical and Health Sciences Research Congress (10. Uluslararası Tıp ve Sağlık Bilimleri Araştırmaları Kongresi), 2022-08-27, 2022-08-28, Ankara, Türkiye, . 80

5. ÖZGEN, B.; ŞENOL, S.; YILMAZ, D.; TEMİZ REŞİTOĞLU, M.; BAHÇELİ, Ö.; TUNÇTAN, B., Piropitoz ve Nekropitoz İnhibitörü Nekrosülfonamit Farelerde Lipopolisakkaritin Neden Olduğu Enflamatuvar Hiperaljeziyi Önlemektedir. 10. Uluslararası Tıp ve Sağlık Bilimleri Araştırmaları Kongresi, 2022-08-27, 2022-08-28, Ankara, Türkiye, 2022. 80

https://www.utsakcongress.com/

4. TEMİZ REŞİTOĞLU, M.; GÜDEN, D.; ŞENOL, Ş.; VEZİR, Ö.; SUCU, N.; TUNÇTAN, B.; ŞAHAN FIRAT, S., Rapamycin reverses kidney injury in DOCA-salt induced hypertensive rats: Contribution of mTOR.. 2nd International Eurasian Conference on Biological and Chemical Sciences (EurasianBioChem 2019), 2019-06-28, 2019-06-29, , , . 60

3. GÜDEN, D.; TEMİZ REŞİTOĞLU, M.; ŞENOL, Ş.; TUNÇTAN, B.; ŞAHAN FIRAT, S., Protective effect of mTOR inhibition on LPS-induced systemic inflammation and tissue injury: contribution of mTOR/IκB-α/NF-κB/HIF-1α signaling pathway and NADPH oxidase system activity. 12th International Symposium on Pharmaceutical Sciences (ISOPS), 2018-06-26, 2018-05-29, , , . 120

2. GUDEN, D.; TEMIZ-RESITOGLU, M.; KÜÇÜKKAVRUK, S.; TUNCTAN, B.; ŞAHAN-FIRAT, S., Protective effect of mTOR inhibition on LPS-induced systemic inflammation and tissue injury: contribution of mTOR/IκB-α/NF-κB/HIF-1α signaling pathway and NADPH oxidase system activity. 12th International Symposium on Pharmaceutical Sciences (ISOPS), 2018-06-26, 2018-06-29, Ankara, Türkiye, 2018. 120

1. TUNÇTAN, B., Transcription factors and CYP-derived eicosanoids as therapeutic targets in cardiovascular and renal inflammatory response caused by endotoxemia . PCS 2nd Annual World Congress of Cardiothoracic-Renal Diseases (WCCRD-2015), 2015-10-30, 2015-10-31, Varşova, Polonya, 2015. 200

http://www.pcscongress.com/wccrd2015

Uluslararası - Özet - Sözlü 1340

22. Ali Mohamud Sabrie, Z.; TEMİZ REŞİTOĞLU, M.; Kalkan, T.; Kılıç, B.; TUNÇTAN, B.; ŞAHAN FIRAT, S., Protective effect of selective mTORC2 inhibition on zymosan-induced hypotension in a rat model of non-septic shock: contribution of IKKα/IΚB-α/NF-ΚB pathway. 9th International BAU Drug Design Congress, 2023-11-29, 2023-12-02, Istanbul, Türkiye, . 45

21. KÜÇÜK, D.; ŞENOL, Ş.; TEMİZ REŞİTOĞLU, M.; ŞAHAN FIRAT, S.; TUNÇTAN, B., NLRX1 ligand, docosahexaenoic acid, ameliorates LPS-induced inflammatory hyperalgesia in mice by decreasing TRAF6/IKK/IkB-a/NF-kB signaling pathway activity. 8th International Brain Research School, 2023-05-22, 2023-05-28, Isparta, Türkiye, . 50

20. KILIÇ, B.; TEMİZ REŞİTOĞLU, M.; SABRİE, Z.; ŞENOL, Ş.; TUNÇTAN, B.; ŞAHAN FIRAT, S., Sıçanlarda monosodyum iyodoasetat ile oluşturulan deneysel osteoartrit modelinde gelişebilecek inflamatuvar yanıt ve oksidatif stres süreçlerinde mTOR'un katkısının araştırılması. 4. International Eurasian Conference on Biological and Chemical Sciences (4. Uluslararası Avrasya Biyolojik ve Kimya Bilimleri Konferansı), 2021-11-24, 2021-11-26, , Türkiye, . 45

19. HORAT, M.; SENOL, S.; BAHCELI, O.; TEMIZ-RESITOGLU, M.; SAHA-FIRAT, S.; SEVIM, S.; TUNCTAN, B., Farelerde oluşturulan kronik deneysel otoimmün ensefalomiyelit modelinde çözünebilir epoksit hidrolaz inhibisyonunun terapötik etkisine FLC β4 aracılıklı antiapopitotik sinyal ileti yolunun etkinliğindeki artma katkıda bulunmaktadır. 26. Ulusal ve 1. Uluslararası Farmakoloji Kongresi, 2021-11-04, 2021-11-06, ONLINE, Türkiye, 2021. 20

Scientific_Meetings_018.pdf

18. YILMAZ, D.; SENOL, S.; TEMIZ-RESITOGLU, M.; SAHAN-FIRAT, S.; TUNCTAN, B., NLRX1 ligandı dokozahekzaenoik asidin LPS'nin neden olduğu enflamatuvar hiperaljeziyi önleyici etkisine TRAF6/IKK/IkB-a/NF-kB sinyal ileti yolunun etkinliğindeki azalma katkıda bulunmaktadır. 26. Ulusal ve 1. Uluslararası Farmakoloji Kongresi, 2021-11-04, 2021-11-06, ONLINE, Türkiye, 2021. 50

Scientific_Meetings_019.pdf

17. BAHCELI, O.; SENOL, S.; TEMIZ-RESITOGLU, M.; HORAT, M.; SAHAN-FIRAT, S.; TUNCTAN, B., RXR agonisti beksarotenin LPS'nin neden olduğu enflamatuvar hiperaljeziyi önleyici etkisine TLR4/MyD88'e bağımlı pro-enflamatuvar, antiapopitotik ve antienflamatuvar sinyal ileti yolları katkıda bulunmaktadır. 26. Ulusal ve 1. Uluslararası Farmakoloji Kongresi, 2021-11-04, 2021-11-06, ONLINE, Türkiye, 2021. 40

Scientific_Meetings_016.pdf

16. TUNCTAN, B.; SENOL, S.; TEMIZ-RESITOGLU, M.; GÜDEN, D.; BAHCELI, O.; HORAT, M.; SAHAN-FIRAT, S., Sıçanlarda lipopolisakkarit ile oluşturulan septik şok modelinde 20-HETE mimetik 5,14-HEDGE'nin antihipotansif etkisine BKca kanallarının MaxiKβ alt biriminin etkinleşmesi katkıda bulunmaktadır. 26. Ulusal ve 1. Uluslararası Farmakoloji Kongresi, 2021-11-04, 2021-11-06, ONLINE, Türkiye, 2021. 65

Scientific_Meetings_017.pdf

15. ÖZŞEN, M.; YALÇINKAYA, Ü.; BİLGEN, S.; YAZICI, Z., mTOR contributes to cardiovascular injury caused by DOCA-salt administration in rats. 5th International Hippocrates Congress on Medical and Health Sciences, 2020-12-18, 2020-12-19, , Türkiye, . 0

14. ŞENOL, Ş.; TEMİZ REŞİTOĞLU, M.; GÜDEN, D.; SARI, A.; ŞAHAN FIRAT, S.; TUNÇTAN, B., Inhibition of TLR4/MyD88/TAK1/NF-κB/COX-2 pathway activation contributes to protective effect of bexarotene, a selective RXRα agonist, against lipopolysaccharide-induced inflammatory hyperalgesia. XVIIIth Congress of the European Shock Society and IXth Congress of the Int’xxl Federation of Shock Societies, 2019-10-08, 2019-10-12, Chania, Crete, Yunanistan, 2019. 40

Scientific_Meetings_010.pdf

13. GUDEN, D.; TEMIZ-RESITOGLU, M.; SENOL, S.; KIBAR, D.; YILMAZ, S.; TUNCTAN, B.; SAHAN-FIRAT, S., mTOR contributes to LPS-triggered neuroinflammation: Modulation of IκB-α/NF-κB/HIF-1α signaling pathway. 21st Annual Meeting of the German Society for Experimental and Clinical Pharmacology and Toxicology (DGPT) and the 21st Annual Meeting of the Association of the Clinical Pharmacology Germany (VKliPha), 2019-02-25, 2019-02-28, Stuttgart, Almanya, 2019. 30

12. GÜDEN, D.; TEMİZ REŞİTOĞLU, M.; ŞENOL, Ş.; KİBAR, D.; YILMAZ, Ş.; TUNÇTAN, B.; ŞAHAN FIRAT, S., mTOR contributes to LPS-triggered neuroinflammation: Modulation of IκB-α/NF-κB/HIF-1α signaling pathway. 21st Annual Meeting of the German Society for Experimental and Clinical Pharmacology and Toxicology (DGPT) and the 21st Annual Meeting of the Association of the Clinical Pharmacology Germany (VKliPha), 2019-02-25, 2019-02-28, Stuttgart, Almanya, . 30

11. TAŞDELEN, B.; TUNCTAN, B., Gözlemsel klinik çalışma tasarlarken dikkat edilmesi gereken hususlar. 17. Uluslararası Doğu Akdeniz Aile Hekimliği Kongresi - DAAHK, 2018-05-10, 2018-05-13, Adana, Türkiye, 2018. 100

10. TAŞDELEN, B.; TUNÇTAN, B., Gözlemsel klinik çalışma tasarlarken dikkat edilmesi gereken hususlar. 17. Uluslararası Doğu Akdeniz Aile Hekimliği Kongresi - DAAHK, 2018-05-10, 2018-05-13, , , . 100

9. ŞAHAN FIRAT, S.; KOÇAK, Z.; TEMİZ-REŞİTOĞLU, M.; GÜDEN, D.; VEZİR, Ö.; SUCU, N.; BALCI, Ş., Role of mTOR/IκB-α/NF-κB pathway activation in ischemia/reperfusion-induced inflammatory response in rats. Pharmacology 2017, 2017-12-11, 2017-12-13, Londra, İngiltere / Birleşik Krallık, 2017. 10

8. Tunctan, B.; Kucukkavruk, S.; Temiz-Resitoglu, M.; Guden, D.; Sari, A.; Sahan-Firat, S.; Paudyal, P., Contribution of NLRP3 inflammasome to the protective effect of 5,14-HEDGE, a 20-HETE mimetic, against LPS-induced septic shock in rats. ICI 2017: 19th International Conference on Inflammation, 2017-05-14, 2017-05-15, Amsterdam, Hollanda, 2017. 70

Scientific_Meetings_005.pdf

7. Tunctan, B.; Kucukkavruk, S.; Temiz-Resitoglu, M.; Guden, D.; Sari, A.; Sahan-Firat, S., Protective effect of bexarotene, a selective RXRa agonist, against hypotension associated with inflammation and tissue injury linked to decreased circulating inos levels in a rat model of septic shock. ICI 2017: 19th International Conference on Inflammation, 2017-05-14, 2017-05-15, Amsterdam, Hollanda, 2017. 85

Scientific_Meetings_004.pdf

6. TUNÇTAN, B., Targeting miRNAs in the treatment of cardiovascular and renal diseases . 7th European Congress of Pharmacology (EPHAR2016), 2016-06-26, 2016-06-30, İstanbul, Türkiye, 2016. 100

http://www.ephar2016.org/

5. Tunçtan, B.; Dolunay, A.; Senol, S.; Temiz Resitoglu, M.; Guden, D.; Sari, A.; Sahan Firat, S., Inhibition of NLRP3 inflammasome prevents lipopolysaccharide-induced inflammatory hyperalgesia in mice: contribution of NF-B, caspase-1/11, ASC, NADPH oxidase, and NOS isoforms. 7th European Congress of Pharmacology (EPHAR2016), 2016-06-26, 2016-06-30, İstanbul, Türkiye, 2016. 80

http://ephar2016.org/

4. Tunctan, B., Transcription factors and CYP-derived eicosanoids as therapeutic targets in cardiovascular and renal inflammatory response caused by endotoxemia. CS World Congress of Cardiothoracic-Renal Diseases-2015, 2015-10-30, 2015-10-31, Warsaw, Polonya, 2015. 100

3. Tunctan, B.; Korkmaz, B.; Cuez, T.; Buharalioglu, C.; Sahan-Firat, S.; Falck, J.; Malik, K., Interactions between cytochrome P4504A, cyclooxygenase and nitric oxide synthase during endotoxemia: therapeutic implications for inflammatory diseases. EHRLICH II - 2nd World Conference on Magic Bullets, Celebrating the 100th Anniversary of the Nobel Prize Award to Paul Ehrlich, 2008-10-03, 2008-10-05, Nurnberg, Almanya, 2008. 80

2. Tunctan, B., Interactions between cyclooxygenase and nitric oxide synthase pathway: implications for therapeutic intervention in inflammatory diseases. II. Mediterranean Pharmacy Congress, 2006-10-13, 2006-10-15, Mersin, Türkiye, 2006. 100

1. Tunctan, B., Role of a pharmacist in clinical research. I. International Mediterranean Pharmacy Congress, 2005-10-28, 2005-10-31, Mersin, Türkiye, 2005. 100

Uluslararası - Özet - Poster 832

40. BAHCELI, O.; SENOL, S.; TEMIZ-RESITOGLU, M.; HORAT, M.; SAHAN-FIRAT, S.; TUNCTAN, B., PPARa/b/g and c-Jun contribute to preventive effect of bexarotene, a RXR agonist, against LPS-induced inflammatory hyperalgesia. Pharmacology 2021, 2021-09-07, 2021-09-09, Online, İngiltere / Birleşik Krallık, 2021. 20

https://bpspubs.onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/bph.15648

39. TUNÇTAN, B.; ŞENOL, Ş.; TEMİZ REŞİTOĞLU, M.; GÜDEN, D.; BAHÇELİ, Ö.; HORAT, M.; ŞAHAN FIRAT, S., GPR75/GAq/11 signaling pathway contributes to the protective effect of 5,14-HEDGE, a 20-HETE mimetic, against hypotension in a rat model of septic shock. Pharmacology 2021, 2021-09-07, 2021-09-09, , İngiltere / Birleşik Krallık, . 32

38. HORAT, M.; SENOL, S.; BAHCELI, O.; TEMIZ-RESITOGLU, M.; SAHAN-FIRAT, S.; SEVIM, S.; TUNCTAN, B., GPR75/Gaq/11 and c-Jun contribute to the therapeutic effect of pharmacological sEH inhibition in chronic EAE in mice. Pharmacology 2021, 2021-09-07, 2021-09-09, Online, İngiltere / Birleşik Krallık, 2021. 10

https://bpspubs.onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/bph.15648

37. BAHÇELİ, Ö.; ŞENOL, Ş.; TEMİZ REŞİTOĞLU, M.; HORAT, M.; ŞAHAN FIRAT, S.; TUNÇTAN, B., PPARA/β/G and c-Jun contribute to preventive effect of bexarotene, a RXR agonist, against LPS-induced inflammatory hyperalgesia. Pharmacology 2021, 2021-09-07, 2021-09-09, , İngiltere / Birleşik Krallık, . 20

36. TUNCTAN, B.; SENOL, S.; TEMIZ-RESITOGLU, M.; GUDEN, D.; BAHCELI, O.; HORAT, M.; SAHAN-FIRAT, S., GPR75/Gaq/11 signaling pathway contributes to the protective effect of 5,14-HEDGE, a 20-HETE mimetic, against hypotension in a rat model of septic shock. Pharmacology 2021, 2021-09-07, 2021-09-09, Online, İngiltere / Birleşik Krallık, 2021. 32

https://bpspubs.onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/bph.15648

35. HORAT, M.; ŞENOL, Ş.; BAHÇELİ, Ö.; TEMİZ REŞİTOĞLU, M.; ŞAHAN FIRAT, S.; SEVİM, M.; TUNÇTAN, B., GPR75/GAq/11 and c-Jun contribute to the therapeutic effect of pharmacological sEH inhibition in chronic EAE in mice. Pharmacology 2021, 2021-09-07, 2021-09-09, , İngiltere / Birleşik Krallık, . 10

34. Biliktu, M.; ŞENOL, Ş.; TEMİZ REŞİTOĞLU, M.; GÜDEN, D.; HORAT, M.; ŞAHAN FIRAT, S.; SEVİM, M., Seçici çözünebilir epoksit hidrolaz inhibitörü TPPU NLRC4/ASC/prokaspaz-1 inflamazom oluşumu ve etkinliği ile antienflamatuvar NLRC3 ekspresyonundaki değişikliklerin eşlik ettiği deneysel otoimmün ensefalomiyelit bulgularını azaltabilmektedir. 2nd International Turkic World Congress of Multiple Sclerosis, 2020-02-13, 2020-02-16, ANTALYA, Türkiye, . 5

33. BİLİKTÜ, M.; ŞENOL, Ş.; TEMİZ-REŞİTOĞLU, M.; GÜDEN, D.; HORAT, M.; ŞAHAN-FIRAT, S.; SEVİM, S., Seçici çözünebilir epoksit hidrolaz inhibitörü TPPU NLRC4/ASC/prokaspaz-1 inflamazom oluşumu ve etkinliği ile antienflamatuvar NLRC3 ekspresyonundaki değişikliklerin eşlik ettiği deneysel otoimmün ensefalomiyelit bulgularını azaltabilmektedir. 2nd International Turkic World Congress of Multiple Sclerosis, 2020-02-13, 2020-02-16, Antalya, Türkiye, 2020. 5

32. Cağli, A.; ŞENOL, Ş.; TEMİZ REŞİTOĞLU, M.; GÜDEN, D.; SARI, A.; ŞAHAN FIRAT, S.; TUNÇTAN, B., Inhibition of soluble epoxide hydrolase prevents lipopolysaccharide-induced inflammatory hyperalgesia in mice: Contribution of NLRC4 Inflammasome, NLRC3, NOX, iNOS, and nNOS. XVIIIth Congress of the European Shock Society and IXth Congress of the Int’xxl Federation of Shock Societies, 2019-11-08, 2019-11-12, Chania, Crete, Yunanistan, 2019. 10

Scientific_Meetings_008.pdf

31. ŞENOL, Ş.; TEMİZ REŞİTOĞLU, M.; GÜDEN, D.; SARI, A.; ŞAHAN FIRAT, S.; TUNÇTAN, B., Inhibition of TLR4/MyD88/TAK1/NF-κB pathway activation contributes to protective effect of bexarotene, a RXRα agonist, against lipopolysaccharide-induced inflammatory hyperalgesia. 11th Congress of the European Pain Federation (EFIC), 2019-09-04, 2019-09-07, Valencia, İspanya, 2019. 20

Scientific_Meetings_009.pdf

30. Cağli, A.; ŞENOL, Ş.; TEMİZ REŞİTOĞLU, M.; GÜDEN, D.; SARI, A.; ŞAHAN FIRAT, S.; TUNÇTAN, B., Inhibition of soluble epoxide hydrolase prevents lipopolysaccharide-induced inflammatory hyperalgesia in mice: Contribution of NLRC4 Inflammasome, NLRC3, NOX, iNOS, and nNOS. 11th Congress of the European Pain Federation (EFIC), 2019-09-04, 2019-09-07, Valencia, İspanya, . 10

29. Cagli, A.; Senol, S.; Temiz-Resitoglu, M.; Guden, D.; Sari, A.; Sahan-Firat, S.; Tunctan, B., Inhibition of soluble epoxide hydrolase prevents lipopolysaccharide-induced inflammatory hyperalgesia in mice: Contribution of NLRC4 Inflammasome, NLRC3, NOX, iNOS, and nNOS. Pain in Europe XI - the 11th Congress of the European Pain Federation EFIC, 2019-09-04, 2019-09-07, Valencia, İspanya, 2019. 10

https://efic-congress.org/

28. ŞENOL, Ş.; TEMİZ REŞİTOĞLU, M.; GÜDEN, D.; SARI, A.; ŞAHAN FIRAT, S.; TUNÇTAN, B., Bexarotene, a RXRα agonist, prevents lipopolysaccharıde-induced inflammatory hyperalgesia in mice. 12th International Symposium on Pharmaceutical Sciences (ISOPS), 2018-06-26, 2018-05-29, , , . 20

27. KUCUKKAVRUK, S.; TEMIZ-RESITOGLU, M.; GUDEN, D.; SARI, A.; SAHAN-FIRAT, S.; TUNÇTAN, B., Bexarotene, a RXRα agonist, prevents lipopolysaccharide-induced inflammatory hyperalgesia in mice. 12th International Symposium on Pharmaceutical Sciences (ISOPS), 2018-06-26, 2018-06-29, Ankara, Türkiye, 2018. 20

26. GÜDEN, D.; KOÇAK, Z.; TEMİZ REŞİTOĞLU, M.; VEZİR, Ö.; SUCU, N.; BALCI FİDANCI, Ş.; TAMER, L., Contribution of mTOR to oxidative stress leading to organ injury in a rat model of hindlimb ischemia/reperfusion. Pharmacology 2017, 2017-12-11, 2017-12-13, Londra, İngiltere / Birleşik Krallık, . 5

25. GÜDEN, D.; KOÇAK, Z.; TEMİZ-REŞİTOĞLU, M.; VEZİR, Ö.; SUCU, N.; BALCI, Ş.; TAMER GÜMÜŞ, L., Contribution of mTOR to oxidative stress leading to organ injury in a rat model of hindlimb ischemia/reperfusion. Pharmacology 2017, 2017-12-11, 2017-12-13, Londra, İngiltere / Birleşik Krallık, 2017. 5

24. Battal, D.; Çok, İ.; Aktaş Şüküroğlu, A.; Ünlüsayın, İ.; Tunçtan, B., Exposure of the Turkish population to bisphenol A, 4-t-octylphenol and 4-nonylphenol and: a pilot study. 2nd International Gazi Pharma Symposium Series (GPSS-2017), 2017-10-11, 2017-10-13, Ankara, Türkiye, 2017. 25

23. ŞAHAN FIRAT, S.; TEMİZ REŞİTOĞLU, M.; GÜDEN, D.; KÜÇÜKKAVRUK, Ş.; TUNÇTAN, B.; SARI, A.; KOÇAK, Z., Activation of mTOR/MEK1/ERK1/2/IKKβ/IκB-α//NF-ĸB p65 pathway contributes to zymosan-induced systemic inflammatory response in rats. 2nd International Gazi Pharma Symposium Series (GPSS-2017), 2017-10-11, 2017-10-13, ANKARA, Türkiye, 2017. 20

22. TUNÇTAN, B.; KUCUKKAVRUK, S.; TETEMIZ-RESITOGLU, M.; GUDEN, D.; SARI, A.; SAHAN-FIRAT, S., Bir sıçan septik şok modelinde seçici bir RXRa agonisti olan beksaroten PPARa/b/g-RXRa heterodimerlerinin oluşumundaki artmanın aracılık ettiği enflamasyon ve doku zedelenmesi ile birlikte olan hipotansiyonu geri çevirmektedir. . 17th Congress of European Shock Society: numerous "premières", 2017-09-13, 2017-09-15, Paris, Fransa, 2017. 42

http://www.essparis2017.org/#overview

21. Sahan Firat, S.; Temiz-Resitoglu, M.; Guden, D.; Kucukkavruk, S.; Tunctan, B.; Sari, A.; Kocak, Z., Contribution of mTOR to Oxidative/Nitrosative Stress via NADPH Oxidase System Activation in Zymosan-Induced Systemic Inflammation in Rats. ICI 2017: 19th International Conference on Inflammation, 2017-05-14, 2017-05-15, Amsterdam, Hollanda, 2017. 20

Scientific_Meetings_006.pdf

20. Sahan Firat, S.; Temiz Resitoglu, M.; Buharalioglu, C.; Guden, D.; Senol, S.; Sari, A.; Kacan, M., The role of IkB-a/NF-kB pathway activation in hypotension and inflammation reversed by BAY 61-3606, a selective Syk inhibitor, in rat models of septic and non-septic shock. 7th European Congress of Pharmacology (EPHAR2016), 2016-06-26, 2016-06-30, İstanbul, Türkiye, 2016. 5

http://ephar2016.org/

19. Temiz, M.; Senol, S.; Guden, D.; Cecen, P.; Sari, A.; Tunctan, B.; Gorur, A., Inhibition of mammalian target of rapamycin reverses lipopolysaccharide-induced hypotension and inflammation in rats. 11th International Symposium on Pharmaceutical Sciences (ISOPS-11), 2015-06-09, 2015-06-12, Ankara, Türkiye, 2015. 7

18. Canacankatan, N.; Yilmaz, N.; Sucu, N.; Gul, O.; Gorur, A.; Aytacoglu, B.; Korkmaz, B., Effect of iloprost, a prostacyclin derivate on apoptosis during ischemia-reperfusion injury in lung as a distant organ. 11th International Symposium on Pharmaceutical Sciences (ISOPS-11), 2015-06-09, 2015-06-12, Ankara, Türkiye, 2015. 5

17. Tunctan, B.; Korkmaz, B.; Sari, A.; Kacan, M.; Gilik, D.; Serin, M.; Buharalioglu, C., A synthetic analog of 20-HETE, 5,14-HEDGE, reverses endotoxin-induced hypotension and mortality via increased expression and activities of CYP4A1 and CYP2C23 in a rodent model of septic shock: contribution of MEK1/ERK1/2/IKK/IB-/NF-B pathway and soluble epoxide hydrolase. The 1st Central and Eastern European Conference on Sepsis, the SepsEast 2012, 2012-09-19, 2012-09-23, Budapest, Macaristan, 2012. 32

16. Canacankatan, N.; Sucu, N.; Gul, O.; Gorur, A.; Aytacoglu, B.; Korkmaz, B.; Sahan-Firat, S., Iloprost, a prostacyclin analogue prevents limb ischemia-reperfusion injury by reducing apoptosis in rats. 10th International Symposium on Pharmaceutical Sciences (ISOPS-10), 2012-06-26, 2012-06-29, Ankara, Türkiye, 2012. 5

15. Tunctan, B.; Sari, A.; Kacan, M.; Gilik, D.; Buharalioglu, C.; Sahan-Firat, S.; Korkmaz, B., NS-398, a selective COX-2 inhibitor, reverses endotoxin-induced hypotension via increased CYP4A1 expression and 20-HETE levels associated with decreased COX-2 and iNOS expression and/or activity in a rat model of septic shock. The 14th International Winter Eicosanoid Conference, 2012-03-11, 2012-03-14, Baltimore, Amerika Birleşik Devletleri, 2012. 35

14. Canacankatan, N.; Sucu, N.; Sahan-Firat, S.; Gorur, A.; Antmen, S.; Korkmaz, B.; Tunctan, B., Attenuation of ischemia-reperfusion injury by iloprost on apoptosis and antioxidant capacity in kidney as a distant organ. 3rd International Congress on Cell Membranbes and Oxidative Stress: Focus on Calcium Signalling and TRP Channels, 2010-06-22, 2010-06-27, Isparta, Türkiye, 2010. 5

13. Korkmaz, B.; Cuez, T.; Sahin, N.; Tunctan, B., Analgesic activity of solid dispersions of ibuprofen. II. Mediterranean Pharmacy Congress, 2006-10-13, 2006-10-15, Mersin, Türkiye, 2006. 32

12. Ozveren, E.; Korkmaz, B.; Buharalioglu, C.; Tunctan, B., Inhibition of inducible nitric oxide synthase restores attenuation of endothelium-dependent and endothelium-independent relaxations in rat superior mesenteric artery exposed to endotoxin. 8th International Symposium on Pharmaceutical Sciences (ISOPS-8), 2006-06-13, 2006-06-16, Ankara, Türkiye, 2006. 32

11. Kiziltepe, U.; Bastuzel Eyileten, Z.; Tunctan, B.; Sirlak, M.; Emiroglu, O.; Tasoz, R.; Uysalel, A., Changes on systemic and cardiac nitric oxide production during open heart surgery. 52nd International Congress of the European Society for Cardiovascular Surgery, 2003-11-07, 2003-11-10, İstanbul, Türkiye, 2003. 27

10. Kiziltepe, U.; Bastüzel Eyileten, Z.; Tunctan, B.; Sirlak, M.; Arikbuka, M.; Tasoz, R.; Uysalel, A., Efficiency of L-arginine supplemented cardioplegia and L-arginine supplemented non-cardiopegic blood controlled reperfusion for myocardial protection. 52nd International Congress of the European Society for Cardiovascular Surgery, 2003-11-07, 2003-11-10, İstanbul, Türkiye, 2003. 27

9. Tunctan, B.; Yaghini, F.; Estes, A.; Malik, K., Inhibition by nitric oxide of cytochrome P450 4A expression and activity contributes to endotoxin-induced hypotension in rats. 17th National Congress of Pharmacology, 1st Clinical Pharmacology Symposium & Joint Meeting of the Turkish & Dutch Pharmacological Societies, 2003-10-17, 2003-10-21, Antalya, Türkiye, 2003. 47

8. Tunctan, B.; Ozveren, E.; Korkmaz, B.; Buharalioglu, C.; Tamer, L.; Atik, U., Role of NFk-B and nitric oxide synthase in endotoxin-induced inflammatory hyperalgesi. 17th National Congress of Pharmacology, 1st Clinical Pharmacology Symposium & Joint Meeting of the Turkish & Dutch Pharmacological Societies, 2003-10-17, 2003-10-21, Antalya, Türkiye, 2003. 42

7. Eksioglu, U.; Tunctan, B.; Yalvac, I.; Babul, A.; Midillioglu, I.; Duman, S., Elevated aqueous humor nitric oxide levels differ in patients with different types of glaucoma. 4th International Glaucoma Symposium, 2003-03-19, 2003-03-22, Barcelona, İspanya, 2003. 37

6. Gunaydin, B.; Sancak, B.; Candan, S.; Sariahmetoglu, M.; Ozcagli, G.; Tunctan, B.; Cakici, I., Temporal variation of oxidant stress in critically ill patients versus healthy subjects: Preliminary results. 25th Conference of International Society for Chronobiology, 2001-10-09, 2001-10-13, Antalya, Türkiye, 2001. 12

5. Tunctan, B.; Altug, S.; Uludag, O.; Abacioglu, N., Day-night variations in nitric oxide production and mortality-induced by lipopolysaccharide in mice. The 4th Congress of Toxicology in Developing Countries, 1999-11-06, 1999-11-10, Antalya, Türkiye, 1999. 47

4. Altug, S.; Uludag, O.; Tunctan, B.; Cakici, I.; Zengil, H.; Abacioglu, N., The bizarre chrononociceptive pattern of peroxynitrite. Second International Meeting on Pharmacy and Pharmaceutical Sciences, 1998-09-06, 1998-09-09, İstanbul, Türkiye, 1998. 32

3. Uludag, O.; Tunctan, B.; Altug, S.; Zengil, H.; Abacioglu, N., Chemically-induced algesia in mice: L-arginine/NO/cGMP cascade and the rhythmicity of nitrite levels. International Conference. Nitric Oxide: Peripheral and Central Action, 1998-05-22, 1998-05-26, Antalya, Türkiye, 1998. 40

2. Uludag, O., Chemically-induced algesia in mice: is there a nociceptive rhythmic pattern in L-arginine/NO/cGMP cascade?. International Conference. Nitric Oxide: Peripheral and Central Action, 1998-05-22, 1998-05-26, Antalya, Türkiye, 1998. 0

1. Ozmen, M.; Col, C.; Cinel, I.; Isman, F.; Cinel, L.; Tunctan, B.; Berberoğlu, M., The correlation between reactive O2 species and histopathology of abdominal organs under increased insufflation pressure. Joint Euro-Asian Congress of Endoscopic Surgery, 1997-06-17, 1997-06-21, İstanbul, Türkiye, 1997. 15

Ulusal - Tam Metin - Poster 42

1. TUNÇTAN, B.; KÜÇÜKKAVRUK, Ş.; TEMİZ REŞİTOĞLU, M.; GÜDEN, D.; SARI, A.; FIRAT, S., Sıçanlarda oluşturulan deneysel septik şok modelinde seçici bir RXRa agonisti olan beksaroten enflamasyon ve doku zedelenmesi ile birlikte olan hipotansiyonu geri çevirmektedir. . 24. Ulusal Farmakoloji Kongresi, 2017-10-17, 2017-10-20, Trabzon, Türkiye, 2017. 42

http://www.farmakoloji2017.org/

Ulusal - Özet - Sözlü 612

25. KURT, S.; ŞENOL, Ş.; KÜÇÜK, D.; BAHÇELİ, Ö.; ÖZGEN, B.; SABRIE, Z.; Elosman, A., Farelerde lipopolisakkaritin neden olduğu enflamatuvar hiperaljeziyi RIP1 inhibitörü nekrostatin-1s önlemektedir (RIPK1 inhibitor necrostatin-1s prevents lipopolysacharide-induced inflammatory hyperalgesia in mice). 27. Ulusal ve 2. Uluslararası Farmakoloji Kongresi (27th National and 2st International Pharmacology Congress), 2023-11-23, 2023-11-26, Antalya, Türkiye, 2023. 5

https://www.farmakoloji2023.org/tr/4513-bildiri

24. TUNÇTAN, B.; ŞENOL, Ş.; KÜÇÜK, D.; BAHÇELİ, Ö.; KARA, T.; Elosman, A., Sıçanlarda lipopolisakkarit ile oluşturulan septik şok modelinde iNOS aracılıklı hipotansiyona vasküler RIPK1/RIP3/MLKL nekrozomunun etkinleşmesi katkıda bulunmaktadır (Activation of vascular RIPK1/RIPK3/MLKL necrosome contributes to the iNOS-mediated hypotension in lipopolysaccharide-induced septic shock model in rats). 27. Ulusal ve 2. Uluslararası Farmakoloji Kongresi (27th National and 2st International Pharmacology Congress), 2023-11-23, 2023-12-26, Antalya, Türkiye, 2023. 42

https://www.farmakoloji2023.org/tr/4513-bildiri

23. YILMAZ, D.; ŞENOL, Ş.; TEMİZ REŞİTOĞLU, M.; ŞAHAN FIRAT, S.; TUNÇTAN, B., LPS'nin neden olduğu enflamatuvar hiperaljeziyi önleyici etkisine TRAF6/IKK/IkB-α/NF-KB sinyal ileti yolunun etkinliğindeki azalma katkıda bulunmaktadır. 26. Ulusal ve 1. Uluslararası Farmakoloji Kongresi, 2021-11-04, 2021-11-06, , Türkiye, . 25

22. HORAT, M.; ŞENOL, Ş.; BAHÇELİ, Ö.; TEMİZ REŞİTOĞLU, M.; ŞAHAN FIRAT, S.; SEVİM, M.; TUNÇTAN, B., Farelerde oluşturulan kronik deneysel otoimmün ensefalomiyelit modelinde çözünebilir epoksit hidrolaz inhibisyonunun terapötik etkisine FLC β4 aracılıklı antiapopitotik sinyal ileti yolunun etkinliğindeki artma katkıda bulunmaktadır. 26. Ulusal ve 1. Uluslararası Farmakoloji Kongresi, 2021-11-04, 2021-11-06, , Türkiye, . 10

21. BAHÇELİ, Ö.; ŞENOL, Ş.; TEMİZ REŞİTOĞLU, M.; HORAT, M.; ŞAHAN FIRAT, S.; TUNÇTAN, B., RXR agonisti beksarotenin LPS'nin neden olduğu enflamatuvar hiperaljeziyi önleyici etkisine TLR4/MyD88'e bağımlı pro-enflamatuvar, antiapopitotik ve antienflamatuvar sinyal ileti yolları katkıda bulunmaktadır. 26. Ulusal ve 1. Uluslararası Farmakoloji Kongresi, 2021-11-04, 2021-11-06, , Türkiye, . 20

20. TUNÇTAN, B.; ŞENOL, Ş.; TEMİZ REŞİTOĞLU, M.; GÜDEN, D.; BAHÇELİ, Ö.; HORAT, M.; ŞAHAN FIRAT, S., Sıçanlarda lipopolisakkarit ile oluşturulan septik şok modelinde 20-HETE mimetik 5,14-HEDGE'nin antihipotansif etkisine BKca kanallarının MaxiKβ alt biriminin etkinleşmesi katkıda bulunmaktadır. 26. Ulusal ve 1. Uluslararası Farmakoloji Kongresi, 2021-11-04, 2021-11-06, , Türkiye, . 32

19. ŞENOL, Ş.; TEMİZ REŞİTOĞLU, M.; GÜDEN, D.; SARI, A.; ŞAHAN FIRAT, S.; TUNÇTAN, B., Seçici RXRα agonisti beksarotenin lipopolisakkarit ile farelerde oluşturulan inflamatuvar hiperaljeziyi önleyici etkisine TLR4/MyD88/TAK1/NF-κB/COX-2 yolu etkinliğinin inhibisyonu katkıda bulunmaktadır. 25. Ulusal Farmakoloji Kongresi, 2019-11-04, 2019-11-07, Aydın, Türkiye, 2019. 20

Scientific_Meetings_011.pdf

18. Cağli, A.; ŞENOL, Ş.; GÜDEN, D.; SARI, A.; ŞAHAN FIRAT, S.; TUNÇTAN, B., Seçici çözünebilir epoksit hidrolaz inhibitörü TPPU’xxnun lipopolisakkarit ile farelerde oluşturulan enflamatuvar hiperaljeziyi önleyici etkisine NLRC4 inflamazomu ve antienflamatuvar NLRC3’xxün katkısı. 25. Ulusal Farmakoloji Kongresi, 2019-11-04, 2019-11-07, Aydın, Türkiye, 2019. 20

Scientific_Meetings_012.pdf

17. Temiz, M.; Şenol, Ş.; Güden, D.; Çeçen, P.; Sarı, A.; Tunçtan, B.; Gorur, A., Endotoksemik sıçanlarda ortaya çıkan sistemik inflamatuvar yanıtta mTOR/IκB-α/NF-κB yolu etkinliğinin rolü. 23. Ulusal Farmakoloji Kongresi, 2015-09-07, 2015-09-10, Ankara, Türkiye, 2015. 7

16. Şenol, Ş.; Temiz, M.; Güden, D.; Çeçen, P.; Sarı, A.; Şahan Fırat, S.; Falck, J., Sıçanlarda oluşturulan deneysel septik şok modelinde 20-HETE mimetik 5,14-HEDGE'nin hipotansiyon, taşikardi ve enflamasyona karşı koruyucu etkisine PPARα/β/γ, AP-1, importin-α3 ve RXRα'nın katkısı. 23. Ulusal Farmakoloji Kongresi, 2015-09-07, 2015-09-10, Ankara, Türkiye, 2015. 5

15. Tunçtan, B., Çocuklarda ilaç kullanımı. 12. Türkiye Eczacılık Kongresi, 2014-09-25, 2014-09-27, Ankara, Türkiye, 2014. 50

14. Tunçtan, B., Septik şoklu hastalarda çoklu organ yetmezliği ve mortalitenin önlenmesi açısından tedavi yaklaşımları: Nitrik oksit sentaz inhibitörleri mi? Nitrik oksit vericileri mi? Nitrik oksit mi?. XXII. Ulusal Farmakoloji Kongresi, 2013-11-04, 2013-11-07, Antalya, Türkiye, 2013. 50

13. Sarı, A.; Korkmaz, B.; Serin, M.; Kaçan, M.; Ünsal, D.; Buharalıoğlu, C.; Şahan Fırat, S., Sıçanlarda oluşturulan deneysel septik şok modelinde 20-HETE analoğu 5,14-HEDGE'nin yararlı etkilerine MyD88/TAK1/IKKβ/NF-B yolu etkinliği ile birlikte sistemik miR-150, miR-223 ve miR-297 ekspresyon düzeylerindeki azalmanın katkısı. XXII. Ulusal Farmakoloji Kongresi, 2013-11-04, 2013-11-07, Antalya, Türkiye, 2013. 5

12. Kaçan, M.; Ünsal, D.; Temiz, M.; Korkmaz, B.; Sarı, A.; Şahan Fırat, S.; Yıldırım Yaroğlu, H., Sıçanlarda lipopolisakkarit ile oluşan enflamasyon ve hipotansiyona dalak tirozin kinazının katkısının araştırılması. XXII. Ulusal Farmakoloji Kongresi, 2013-11-04, 2013-11-07, Antalya, Türkiye, 2013. 5

11. Urhan Küçük, M.; Sucu, N.; Şahan Fırat, S.; Aytaçoğlu, B.; Vezir, Ö.; Bozali, C.; Canacankatan, N., Ramiprilin koroner arter by pass cerrahisi hastalarında inflamatuar yanıt ve miyokardiyal hasara etkisinde ACE I/D gen polimorfizminin rolü. XIII. Ulusal Tıbbi Biyoloji ve Genetik Kongresi, 2013-10-27, 2013-10-30, Aydın, Türkiye, 2013. 5

10. Tunçtan, B.; Korkmaz, B.; Cüez, T.; Sarı, A.; Kaçan, M.; Gilik, D.; Buharalıoğlu, C., Sıçan ve farelerde oluşturulan deneysel septik şok modelinde 20-HETE analoğu 5,14-HEDGE'nin hipotansiyonu ve mortaliteyi önleyici etkisine iNOS, COX-2, CYP4A1 ve NADPH oksidazın katkısı. XXI. Ulusal Farmakoloji Kongresi, 2011-10-19, 2011-10-22, Eskişehir, Türkiye, 2011. 32

9. Sarı, A.; Kaçan, M.; Gilik, D.; Şahan Fırat, S.; Buharalıoğlu, C.; Vezir, Ö.; Korkmaz, B., Sıçanlarda oluşturulan periferik iskemi/reperfüzyona bağlı hedef organ gastroknemius kası ve uzak organ böbrek zedelenmesine RhoA/Rho-kinaz/ERK1/2/iNOS/NADPH oksidaz yolunun katkısı. XXI. Ulusal Farmakoloji Kongresi, 2011-10-19, 2011-10-22, Eskişehir, Türkiye, 2011. 5

8. Tunçtan, B.; Cüez, T.; Korkmaz, B.; Şahan Fırat, S.; Buharalıoğlu, C.; Yıldırım, H.; Sarı, A., Endotoksemik sıçanlarda NO oluşumundaki artmaya 20-HETE düzeylerindeki azalmanın eşlik ettiği oksidatif stres ve inflamasyon üzerinde yapay bir 20-HETE analoğu olan N-[20-hidroksieikoza-5(Z),14(Z)-dienoil]glisinin etkisi. XX. Ulusal Farmakoloji Kongresi, 2009-11-04, 2009-11-07, Antalya, Türkiye, 2009. 32

7. Korkmaz, B.; Cüez, T.; Buharalıoğlu, C.; Demiryürek, A.; Şahan Fırat, S.; Sarı, A.; Tunçtan, B., Endotoksemik sıçanlarda gelişen kaspaz-3 aracılıklı apoptoza ve oksidatif strese MEK1/ERK1/2/iNOS yolunun katkısı. XX. Ulusal Farmakoloji Kongresi, 2009-11-04, 2009-11-07, Antalya, Türkiye, 2009. 10

6. Korkmaz, B.; Buharalıoğlu, K.; Demiryürek, A.; Şahan Fırat, S.; Tunçtan, B., Endotoksemik sıçanların torasik aortasında gelişen vasküler hiporeaktiviteye indüklenebilir nitrik oksit sentaz/çözünebilir guanilil siklaz/protein kinaz G yolunun katkısı. IX. Ulusal Farmakoloji Kongresi, 2007-10-24, 2007-10-27, Trabzon, Türkiye, 2007. 25

5. Tunçtan, B.; Korkmaz, B.; Buharalıoğlu, K.; Şahan Fırat, S.; Anjaiah, S.; Falck, J.; Roman, R., Endotoksin ile oluşan nitrik oksit aracılıklı hipotansiyon ve vasküler hiporeaktivite üzerinde selektif 20-hidroksieikozatetraenoik asit agonisti N-[20-hidroksieikoza-5(Z),14(Z)-dienoil]glisinin etkileri. IX. Ulusal Farmakoloji Kongresi, 2007-10-24, 2007-10-27, Trabzon, Türkiye, 2007. 37

4. Tunçtan, B.; Özveren, E.; Korkmaz, B.; Buharalıoğlu, C.; Tamer, L.; Değirmenci, U.; Değirmenci, U., Endotoksin ile oluşan nitrik oksit aracılıklı inflamatuvar hiperaljezide nükleer transkripsiyon faktörü k B, siklooksijenaz ve poli-ADP-riboz sentazın rolü. XVIII. Ulusal Farmakoloji Kongresi, 2005-09-28, 2005-10-01, İzmir, Türkiye, 2005. 40

3. Korkmaz, B.; Özveren, E.; Buharalıoğlu, C.; Tunçtan, B., Sıçan torasik aortunda endotoksin ile oluşan nitrik oksit ve prostaglandin aracılıklı hiporeaktiviteye mitojen ile aktive edilen protein kinaz sinyal ileti yolu katkıda bulunur. XVIII. Ulusal Farmakoloji Kongresi, 2005-09-28, 2005-10-01, İzmir, Türkiye, 2005. 32

2. Tunçtan, B.; Altuğ, S.; Uludağ, U.; Demirkay, B.; Abacıoğlu, N., Endotoksin ile farede oluşturulan septik şok modelinde mortalite, serum nitrit düzeyleri ve doku nitrik oksit sentaz aktivitesi üzerine siklooksijenaz inhibitörlerinin etkisi. XVI. Ulusal Farmakoloji Kongresi, 2001-10-01, 2001-10-05, İzmir, Türkiye, 2001. 45

1. Tunçtan, B.; Demirkay, B.; Okur, H., Fare kan, böbrek, kalp ve akciğer kültüründe indüklenebilir nitrik oksit sentaz aktivitesi üzerinde guanilil siklaz, siklooksijenaz ve poliADP-riboz sentazın rolü. XVI. Ulusal Farmakoloji Kongresi, 2001-10-01, 2001-10-05, İzmir, Türkiye, 2001. 50

Ulusal - Özet - Poster 678

45. Cevher, F.; Ünal, S.; Küçükkavruk, Ş.; Taşdelen, B.; Tunçtan, B., Hidroksiüre tedavisi alan orak hücre hastalığı olan pediatrik ve genç erişkin hastalarda yaşam kalitesi, klinik etkinlik ve tedaviden memnuniyetin değerlendirilmesi. 24. Ulusal Farmakoloji Kongresi, 2017-10-17, 2017-10-20, Trabzon, Türkiye, 2017. 12

http://www.farmakoloji2017.org/

44. Ünsal, D.; Kaçan, M.; Temiz, M.; Güden, D.; Korkmaz, B.; Sarı, A.; Buharalıoğlu, C., Sıçanlarda Dtk/IκB-α/NF-κB yolu etkinliğindeki artışın zimosanın neden olduğu inflamatuvar yanıta katkısı. 23. Ulusal Farmakoloji Kongresi, 2015-09-07, 2015-09-10, Ankara, Türkiye, 2015. 2

43. Şenol, P.; Tiftik, N.; Ünal, S.; Akdeniz, A.; Taşdelen, B.; Tunçtan, B., Beta talasemi majör ve orak hücreli anemi hastalarında demir şelatörlerine uyuncun karşılaştırılması. 1. Talasemi ve Hemoglobinopatiler Kongresi, 2014-11-20, 2014-11-23, İzmir, Türkiye, 2014. 10

42. Ordu, H.; Temiz, T.; Tunçtan, B.; Şahan-Fırat, S., Sağlığın sembolü: Gılgamış Destanı'ndan Asklepios'a yılan. XI. Türk Eczacılık Tarihi Toplantısı, 2014-05-25, 2014-05-28, Kayseri, Türkiye, 2014. 18

41. Ünsal, D.; Kaçan, M.; Temiz, M.; Korkmaz, B.; Sarı, A.; Buharalıoğlu, C.; Yıldırım Yaroğlu, H., Sıçanlarda zimosanın neden olduğu enflamasyon ve hipotansiyona dalak tirozin kinazının katkısı. XXII. Ulusal Farmakoloji Kongresi, 2013-11-04, 2013-11-07, Antalya, Türkiye, 2013. 2

40. Serin, M.; Tiftik, N.; Karakaya, B.; Tunçtan, B.; Döğen, A.; Tezcan, S.; Kaplan, E., Dengue virusunun (DENV) venöz tromboembolizmde yeri olan ADAMTS13 eksikliğindeki olası rolünün araştırılması. 7. Tanısal ve Moleküler Mikrobiyoloji Kongresi, 2012-06-05, 2012-06-08, Ankara, Türkiye, 2012. 8

39. Görür, A.; Canacankatan, N.; Gül, E.; Algül, Ö.; Erdoğan, E.; Korkmaz, B.; Şahan-Fırat, S., Hepatoselüler karsinom gelişim sürecinde bazı benzimidazol türevlerinin antioksidan kapasite üzerine etkisi. 23. Ulusal Biyokimya Kongresi, 2011-11-29, 2011-12-02, Adana, Türkiye, 2011. 2

38. Buharalıoğlu, C.; Sarı, A.; Kaçan, M.; Gilik, D.; Korkmaz, B.; Cüez, T.; Şahan Fırat, S., Endotoksemik sıçanlarda piroksikamın hipotansiyonu önleyici etkisine MEK1/ERK1/2/iNOS/NADPH oksidaz yolunun katkısı. XXI. Ulusal Farmakoloji Kongresi, 2011-10-19, 2011-10-22, Eskişehir, Türkiye, 2011. 2

37. Sarı, A.; Şahan Fırat, S.; Vezir, Ö.; Yılmaz, Ş.; Korkmaz, B.; Cüez, T.; Canacankatan, N., Seçici Rho-kinaz inhibitörü Y-27632'nin sıçanlarda oluşturulan periferik iskemi/reperfüzyona bağlı hedef organ gastroknemius kası ve uzak organ böbrek zedelenmesi üzerindeki etkisi. XX. Ulusal Farmakoloji Kongresi, 2009-11-04, 2009-11-07, Antalya, Türkiye, 2009. 2

36. Cüez, T.; Korkmaz, B.; Buharalıoğlu, C.; Şahan Fırat, S.; Falck, J.; Malik, K.; Tunçtan, B., Endotoksemik sıçanlarda N-[20-hidroksieikoza-5(Z),14(Z)-dienoil]glisinin eNOS, iNOS ve hsp90 protein ekspresyonu ile prostanoit ve 20-HETE düzeyleri üzerindeki etkisi. XX. Ulusal Farmakoloji Kongresi, 2009-11-04, 2009-11-07, Antalya, Türkiye, 2009. 5

35. Sahan Fırat, S.; Canacankatan, N.; Korkmaz, B.; Yıldırım, H.; Tamer, L.; Buharalıoğlu, K.; Tunçtan, B., Endotoksemik sıçanların karaciğerinde artan oksidatif stres üzerinde indüklenebilir nitrik oksit sentaz inhibisyonunun etkisi. IX. Ulusal Farmakoloji Kongresi, 2007-10-24, 2007-10-27, Trabzon, Türkiye, 2007. 5

34. Buharalıoğlu, C.; Korkmaz, B.; Yıldırım, H.; Tamer, L.; Atik, U.; Tunçtan, B., Nitrik oksidin böbrek sitozolik fosfolipaz A2 aktivitesini azaltıcı etkisi endotoksin ile oluşan hipotansiyona katkıda bulunabilir. XVIII. Ulusal Farmakoloji Kongresi, 2005-09-28, 2005-10-01, İzmir, Türkiye, 2005. 10

33. Bayhan, A.; Menemenci, M.; Sivri, B.; Taş, E.; Buharalıoğlu, C.; Tunçtan, B., Akılcı ilaç kullanımında eczacının rolü. II. Ulusal Eczacılık Öğrenci Kongresi, 2004-10-03, 2004-10-04, Mersin, Türkiye, 2004. 10

32. Apçin, Y.; Savur, H.; Soytoprak, S.; Buharalıoğlu, C.; Tunçtan, B., Günümüzde klinik eczacı ve klinik eczacılık. II. Ulusal Eczacılık Öğrenci Kongresi, 2004-10-03, 2004-11-04, Mersin, Türkiye, 2004. 12

31. Yeni, G.; Bal, E.; Palangalı, E.; Buharalıoğlu, C.; Tunçtan, B., Yeni bin yılda ilaç sanayi ve eczacı. I. Ulusal Eczacılık Öğrenci Kongresi, 2003-10-03, 2003-10-04, Mersin, Türkiye, 2003. 12

30. Yalın, S.; Şahin, N.; Yüksel, A.; Buharalıoğlu, C.; Tunçtan, B., Günümüzde klinik eczacı ve klinik eczacılık. VII. Türkiye Eczacılık Kongresi, 2003-06-19, 2003-06-21, İstanbul, Türkiye, 2003. 12

29. Buharalıoğlu, C.; Yüksel, A.; Şahin, N.; Yalın, S.; Tunçtan, B., ATC (Anatomical Therapeutic Chemical) ilaç sınıflandırma sistemi ve akılcı ilaç kullanımındaki rolü. VII. Türkiye Eczacılık Kongresi, 2003-06-19, 2003-06-21, İstanbul, Türkiye, 2003. 12

28. Şahin, N.; Yalın, S.; Yüksel, A.; Buharalıoğlu, C.; Tunçtan, B., 21. Yüzyılda hastalıkların tedavisinde yeni bir yaklaşım: Gen tedavisi ve farmakogenomik. VII. Türkiye Eczacılık Kongresi, 2003-06-19, 2003-06-21, İstanbul, Türkiye, 2003. 12

27. Şahan, L.; Günal, H.; Göktaş, U.; Leblebici, F.; Şavkılıoğlu, E.; Tunçtan, B., Kombine ve genel anestezinin hemodinami, oksijenizasyon ve nitrik oksit (NO) üzerine etkileri. Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon Derneği XXXV. Kongresi, 2001-10-27, 2001-10-31, Antalya, Türkiye, 2001. 10

26. Tunçtan, B.; Altuğ, S.; Uludağ, O.; Abacıoğlu, N., Septik şok tedavisinde ekonazol yararlı olabilir mi? . XV. Ulusal Farmakoloji Kongresi, 1999-11-01, 1999-11-05, Antalya, Türkiye, 1999. 23

25. Tunçtan, B.; Altuğ, S.; Uludağ, O.; Abacıoğlu, N., Günün farklı saatlerinde lipopolisakkarit uygulanmasının fare serum nitrit, 6-k-PGF1a ve TxB2 düzeylerinde oluşturduğu güniçi değişiklikler. XV. Ulusal Farmakoloji Kongresi, 1999-11-01, 1999-11-05, Antalya, Türkiye, 1999. 23

24. Tunçtan, B.; Altuğ, S.; Uludağ, O.; Abacıoğlu, N., Lipopolisakkarit ile farede oluşturulan septik şok modelinde indometazinin oluşturduğu serum nitrit düzeyleri ve mortaliteye pentoksifilinin etkisi. XV. Ulusal Farmakoloji Kongresi, 1999-11-01, 1999-11-05, Antalya, Türkiye, 1999. 23

23. Soyak, G.; Hoşgör, B.; Ademoğlu, F.; Tunçtan, B.; Çakıcı, İ.; Abacıoğlu, N., Melatoninin kronosisepsiyondaki etkileri. XV. Ulusal Farmakoloji Kongresi, 1999-11-01, 1999-11-05, Antalya, Türkiye, 1999. 13

22. Tunctan, B.; Uludag, O.; Altug, S.; Abacioglu, N., Is nitric oxide synthase inhibition beneficial in lipopolysaccharide-induced sepsis in mice?. International Conference. Nitric Oxide: Peripheral and Central Actions, 1998-05-22, 1998-05-26, Antalya, Türkiye, 1998. 23

21. Uludağ, O.; Tunçtan, B.; Altuğ, S.; Zengil, H.; Abacıoğlu, N., p-Benzokinon ile oluşturulan abdominal konstriksiyon modelinde mepiraminin etkileri ve serum nitrit düzeylerinin kronoritmisitesi (I). XIV. Ulusal Farmakoloji Kongresi, 1997-11-02, 1997-11-07, Antalya, Türkiye, 1997. 20

20. Uludağ, O.; Tunçtan, B.; Altuğ, S.; Zengil, H.; Abacıoğlu, N., L-arjinin ve mepiramin etkileşmesiyle indüklenen nosiseptif proseslerde gözlenen güniçi değişiklikler (VI). XIV. Ulusal Farmakoloji Kongresi, 1997-11-02, 1997-11-07, Antalya, Türkiye, 1997. 20

19. Abacıoğlu, N.; Uludağ, O.; Tunçtan, B.; Altuğ, S.; Zengil, H., p-Benzokinon ile oluşturulan abdominal konstriksiyon modelinde L-arjinin etkileri ve serum nitrit düzeylerinin kronoritmisitesi (II). XIV. Ulusal Farmakoloji Kongresi, 1997-11-02, 1997-11-07, Antalya, Türkiye, 1997. 17

18. Uludağ, O.; Tunçtan, B.; Altuğ, S.; Zengil, H.; Abacıoğlu, N., Mepiramin ve L-NAME etkileşmesiyle indüklenen antinosiseptif aktivitenin ve serum nitrit düzeylerinin kronoritmisite kalıbı (VII). XIV. Ulusal Farmakoloji Kongresi, 1997-11-02, 1997-11-07, Antalya, Türkiye, 1997. 20

17. Tunçtan, B.; Uludağ, O.; Altuğ, S.; Abacıoğlu, N., iNOS ve COX-2 inhibisyonunun LPS ile farede oluşturulan septik şok modelindeki rolü. XIV. Ulusal Farmakoloji Kongresi, 1997-11-02, 1997-11-07, Antalya, Türkiye, 1997. 23

16. Uludağ, O.; Tunçtan, B.; Altuğ, S.; Zengil, H.; Abacıoğlu, N., p-Benzokinon ile oluşturulan abdominal konstriksiyon modelinde L-NAME’in etkileri ve serum nitrit düzeylerinin kronoritmisitesi (III). XIV. Ulusal Farmakoloji Kongresi, 1997-11-02, 1997-11-07, Antalya, Türkiye, 1997. 20

15. Uludağ, O.; Tunçtan, B.; Altuğ, S.; Zengil, H.; Abacıoğlu, N., p-BK ile oluşturulan abdominal konstriksiyon modelinde metilen mavisinin etkileri ve serum nitrit düzeylerinin kronoritmisitesi (V). XIV. Ulusal Farmakoloji Kongresi, 1997-11-02, 1997-11-07, Antalya, Türkiye, 1997. 20

14. Uludağ, O.; Tunçtan, B.; Altuğ, S.; Zengil, H.; Abacıoğlu, N., Sodyum nitroprusid ve mepiramin ile indüklenen antinosiseptif aktivite ve serum nitrit düzeylerinin kronoritmisite kalıbı (VIII). XIV. Ulusal Farmakoloji Kongresi, 1997-11-02, 1997-11-07, Antalya, Türkiye, 1997. 20

13. Uludağ, O.; Tunçtan, B.; Altuğ, S.; Zengil, H.; Abacıoğlu, N., Guanilil siklaz inhibisyonunun mepiramin kronoantinosisepsiyonunda ve serum nitrit düzeyleri üzerine etkisi (IX). XIV. Ulusal Farmakoloji Kongresi, 1997-11-02, 1997-11-07, Antalya, Türkiye, 1997. 20

12. Tunçtan, B.; Uludağ, O.; Çalışır, C.; Abacıoğlu, H.; Çakıcı, İ.; Kanzık, İ.; Abacıoğlu, N., Aktif pulmoner tüberkülozlu hastaların serum nitrit ve TNFa düzeyleri üzerine antitüberküloz tedavinin etkisi. XIV. Ulusal Farmakoloji Kongresi, 1997-11-02, 1997-11-07, Antalya, Türkiye, 1997. 20

11. Uludağ, O.; Tunçtan, B.; Altuğ, S.; Zengil, H.; Abacıoğlu, N., Sodyum nitroprusid ile indüklenen antinosiseptif aktivite ve serum nitrit düzeylerinin sirkadiyan ritmisitesi (IV). XIV. Ulusal Farmakoloji Kongresi, 1997-11-02, 1997-11-07, Antalya, Türkiye, 1997. 20

10. Uludağ, O.; Altuğ, S.; Tunçtan, B.; Zengil, H.; Abacıoğlu, N., L-arjinin/nitrik oksit kaskadında rolü olan ajanların fare serum nitrit düzeylerinin pik ve çukur değerlerin kronoritmisitesi bakımından mepiramin ile etkileşmesi (X). XIV. Ulusal Farmakoloji Kongresi, 1997-11-02, 1997-11-07, Antalya, Türkiye, 1997. 17

9. Abacıoğlu, N.; Uludağ, O.; Tunçtan, B.; Güney, H.; Zengil, H., Nosisepsiyonda L-arjininin doza bağımlı trifazik etkisi ve 1. fazın kronoritmisitesi. 2. Ulusal Toksikoloji Kongresi, 1997-04-03, 1997-04-06, Antalya, Türkiye, 1997. 17

8. Akbulut, E.; Tunçtan, B.; Uludağ, O.; Çakıcı, İ.; Kanzık, İ.; Abacıoğlu, N., Piridoksinin antinosiseptif etkisinde nitrik oksidin rolü. XIII. Ulusal Farmakoloji Kongresi, 1996-11-05, 1996-11-08, Antalya, Türkiye, 1996. 18

7. Uludağ, O.; Tunçtan, B.; Zengil, H.; Abacıoğlu, N., Farelerde güniçi serum nitrit düzeylerinin p-benzokinon (p-BK) ile değişiminin incelenmesi. XIII. Ulusal Farmakoloji Kongresi, 1996-11-05, 1996-11-08, Antalya, Türkiye, 1996. 21

6. Tunçtan, B.; Okur, H.; Çalışır, C.; Abacıoğlu, H.; Çakıcı, İ.; Kanzık, İ.; Abacıoğlu, N., Sağlıklı ve aktif pulmoner tüberkülozlu bireylerin monosit/makrofajlarında nitrik oksit oluşumunun diazotizasyon ve biyoesey yöntemleri ile karşılaştırılması. XIII. Ulusal Farmakoloji Kongresi, 1996-11-05, 1996-11-08, Antalya, Türkiye, 1196. 20

5. Güney, H.; Görgün, C.; Tunçtan, B.; Uludağ, O.; Hodoğlugil, U.; Abacıoğlu, N.; Zengil, H., L-nitroarginin metil ester (L-NAME), morfin analjezisini zaman bağımlı olarak etkiliyor. XIII. Ulusal Farmakoloji Kongresi, 1996-11-05, 1996-11-08, Antalya, Türkiye, 1996. 15

4. Güney, H.; Tunçtan, B.; Uluoğlu, C.; Uludağ, O.; Abacıoğlu, N.; Zengil, H., Sıçanlarda serum nitrit düzeylerindeki zaman bağımlı değişikliklerin incelenmesi. XIII. Ulusal Farmakoloji Kongresi, 1996-11-05, 1996-11-08, Antalya, Türkiye, 1996. 18

3. Tunçtan, B.; Abacıoğlu, N.; Özmen, R.; Çakıcı, İ.; Kanzık, İ.; Demiryürek, A., Farede mepiramin ve morfinin oluşturduğu antinosiseptif aktiviteye L-arjinin ve NG-monometil-L-arjininin katkısı. XII. Ulusal Farmakoloji Kongresi, 1994-10-31, 1994-11-04, Antalya, Türkiye, 1994. 21

2. Akbulut, E.; Abacıoğlu, N.; Demir, S.; Çakıcı, İ.; Tunçtan, B.; Kanzık, İ.; Demiryürek, A., Farede tiamin ve morfinin oluşturduğu antinosiseptif aktiviteye L-arjinin/NO-sGMP yolağının katkısı. XII. Ulusal Farmakoloji Kongresi, 1994-10-31, 1994-11-04, Antalya, Türkiye, 1994. 10

1. Tunçtan, B.; Çakıcı, İ.; Abacıoğlu, N.; Kanzık, I., Bazı agonistlerin etkileri üzerinde solunum yolu epitelinin rolü. XI. Ulusal Farmakoloji Kongresi, 1992-11-04, 1992-11-08, Nevşehir, Türkiye, 1992. 23

1. Maya Yüzey Gösterim ve Faj Gösterim Yaklaşımları ile Amiloid Oluşumunu Engelleyici Peptit Ligandlarının Seçilerek Protein Aggregatı Oluşumunun Kinetik ve Termodinamik Olarak Kontrol Edilmesi, TÜBİTAK, Proje No: , EUR, , 2020,Tamamlandı. 0

Ulusal - Yürütücü 3500

45. Farelerde oluşturulan enflamatuvar hiperaljezi modelinde dokozahekzaenoik asidin TRAF6/IKK/NF-kB yolu üzerindeki etkisinin antienflamatuvar NLRX1 ile ilişkilendirilerek araştırılması, BAP, Proje No: 2019-3-TP3-3773, 27398 TL, Yürütücü, Devam ediyor... 100

44. Lipopolisakkarit ile farelerde oluşturulan sepsis modelinde RIPK1/RIPK3/MLKL aracılıklı nekropitoz inhibisyonunun kardiyak ve renal zedelenme ile mortalite üzerindeki etkisinin araştırılması, BAP, Proje No: , 40000 TL, Yürütücü, Devam ediyor... 100

43. Lipopolisakkarit ile sıçanlarda oluşturulan septik şok modelinde nitrik oksit aracılıklı hipotansiyona ürotensin-II reseptörünün katkısının araştırılması, BAP, Proje No: , 40000 TL, Yürütücü, Devam ediyor... 100

42. Lipopolisakkarit ile sıçanlarda oluşturulan septik şok modelinde RIPK1/RIPK3/MLKL nekrozomunun vasküler nekropitoz ve iNOS aracılıklı hipotansiyona katkısının araştırılması, Tübitak-1001, Proje No: , EUR, Yürütücü, Devam ediyor... 0

41. Lipopolisakkarit ile sıçanlarda oluşturulan septik şok modelinde nitrik oksit aracılıklı hipotansiyona ürotensin-II reseptörünün katkısının araştırılması, BAP, Proje No: 2023-2-TP2-4926, 40000 TL, Yürütücü, Devam ediyor... 100

40. Lipopolisakkarit ile farelerde oluşturulan sepsis modelinde RIPK1/RIPK3/MLKL aracılıklı nekropitoz inhibisyonunun kardiyak ve renal zedelenme ile mortalite üzerindeki etkisinin araştırılması, BAP, Proje No: 2023-1-AP3-4860, 40000 TL, Yürütücü, Devam ediyor... 100

39. Lipopolisakkarit ile sıçanlarda oluşturulan septik şok modelinde RIPK1/RIPK3/MLKL nekrozomunun vasküler nekropitoz ve iNOS aracılıklı hipotansiyona katkısının araştırılması, Tübitak-1001, Proje No: 122S479, 805680 TL, Yürütücü, 2024,Tamamlandı. 0

38. Lipopolisakkarit ile farelerde oluşturulan enflamatuvar hiperaljeziye RIPK1/RIPK3/MLKL nekrozomunun katkısının araştırılması, BAP, Proje No: 2021-1-TP2-4395 , 22500 TL, Yürütücü, 2023,Tamamlandı. 100

37. Farelerde lipopolisakkarit ile oluşturulan enflamatuvar hiperaljezi modelinde piropitoz ve nekropitoz inhibitörü nekrosülfonamidin etkisinin araştırılması, BAP, Proje No: 2021-1-TP2-4393 , 22500 TL, Yürütücü, 2022,Tamamlandı. 100

36. Farelerde oluşturulan kronik deneysel otoimmün ensefalomiyelit modelinde çözünebilir epoksit hidrolaz inhibisyonunun GPR75/FLC/PI3K/Akt1'e bağımlı antiapopitotik sinyal ileti yolu üzerindeki etkisinin araştırılması, BAP, Proje No: 2021-1-TP2-4516 , 22500 TL, Yürütücü, 2022,Tamamlandı. 100

35. Sıçanlarda lipopolisakkarit ile oluşturulan sistemik enflamasyon modelinde 20-HETE mimetik 5,14-HEDGE’nin GPR75/Gaq/11 sinyal ileti yolu üzerindeki etkisinin araştırılması, BAP, Proje No: 2019-1-AP3-3471 , 28750 TL, Yürütücü, 2022,Tamamlandı. 100

34. Farelerde oluşturulan kronik deneysel otoimmün ensefalomiyelit modelinde çözünebilir epoksit hidrolaz inhibisyonunun GPR75/FLC/PI3K/Akt1'e bağımlı antiapopitotik sinyal ileti yolu üzerindeki etkisinin araştırılması, Tübitak-1002, Proje No: 221S092, 45000 TL, Yürütücü, 2022,Tamamlandı. 0

33. Endotoksemik farelerde RXR agonisti beksarotenin TLR4/MyD88'e bağımlı pro-enflamatuvar ve antiapopitotik sinyal ileti yolları üzerindeki etkisinin araştırılması, BAP, Proje No: 2021-1-TP2-4299 , 22500 TL, Yürütücü, 2021,Tamamlandı. 100

32. Farelerde oluşturulan enflamatuvar hiperaljezi modelinde dokozahekzaenoik asidin TRAF6/IKK/NF-kB yolu üzerindeki etkisinin antienflamatuvar NLRX1 ile ilişkilendirilerek araştırılması, Tübitak-1002, Proje No: 219S353, 45000 TL, Yürütücü, 2021,Tamamlandı. 0

31. Lipopolisakkarit ile farelerde oluşturulan inflamatuvar hiperaljezi modelinde seçici RXRα agonisti beksarotenin TLR4/MyD88/TAK1/NF-κB/COX-2 yolu üzerindeki etkisinin proinflamatuvar sitokin oluşumu ile ilişkilendirilerek araştırılması, Araştırma Projesi, Proje No: , 31500 TL, Yürütücü, 2021,Tamamlandı. 0

30. Farelerde oluşturulan deneysel otoimmün ensefalomiyelit modelinde çözünebilir epoksit hidrolaz inhibisyonunun etkisinin NLRC4 inflamazomu ve antienflamatuvar NLRC3 ile ilişkilendirilerek araştırılması, BAP, Proje No: 2019-3-TP2-3142 , 14904 TL, Yürütücü, 2020,Tamamlandı. 100

29. Farelerde oluşturulan enflamatuvar hiperaljezi modelinde çözünebilir epoksit hidrolaz inhibisyonunun etkisinin NLRC4 inflamazomu ve antienflamatuvar NLRC3 ile ilişkilendirilerek araştırılması, BAP, Proje No: , 17500 TL, Yürütücü, 2019,Tamamlandı. 100

28. Lipopolisakkarit ile farelerde oluşturulan inflamatuvar hiperaljezi modelinde seçici RXRα agonisti beksarotenin TLR4/MyD88/TAK1/NF-κB/COX-2 yolu üzerindeki etkisinin proinflamatuvar sitokin oluşumu ile ilişkilendirilerek araştırılması, Tübitak-1002, Proje No: , 30000 TL, Yürütücü, 2019,Tamamlandı. 0

27. Lipopolisakkarit ile farelerde oluşturulan inflamatuvar hiperaljezi modelinde seçici RXRα agonisti beksarotenin TLR4/MyD88/TAK1/NF-κB/COX-2 yolu üzerindeki etkisinin proinflamatuvar sitokin oluşumu ile ilişkilendirilerek araştırılması, TÜBİTAK, Proje No: 217S235, 30000 TL, Yürütücü, 2019,Tamamlandı. 100

26. Lipopolisakkarit ile sıçanlarda oluşturulan sistemik enflamasyon modelinde seçici RXR agonisti beksarotenin iNOS ile CYP4F6 enzimlerinin ekspresyon ve etkinliği üzerindeki etkilerinin araştırılması, Tübitak-1001, Proje No: 215S679, 220000 TL, Yürütücü, 2018,Tamamlandı. 0

25. Lipopolisakkarit ile sıçanlarda oluşturulan septik şok modelinde 20-HETE mimetik 5,14-HEDGE'nin NLRP3/ASC/pro-kaspaz-1 inflamazomunun oluşumu ve etkinliği üzerindeki etkisinin araştırılması, BAP, Proje No: 2015-AP3-1343, 20000 TL, Yürütücü, 2017,Tamamlandı. 100

24. Lipopolisakkarit ile farelerde oluşturulan inflamatuvar hiperaljeziye NLRP3 inflamazomunun katkısının araştırılması, TÜBİTAK, Proje No: 215S047, 30000 TL, Yürütücü, 2016,Tamamlandı. 100

23. Lipopolisakkarit ile farelerde oluşturulan inflamatuvar hiperaljeziye NLRP3 inflamazomunun katkısının araştırılması, BAP, Proje No: 2016-1-TP2-1427, 11000 TL, Yürütücü, 2016,Tamamlandı. 100

22. Endotoksemik sıçanların renal ve kardiyovasküler dokularında 20-HETE mimetik 5,14-HEDGE'nin PPARa/β/g, c-jun, importin-a3 ve RXRa ekspresyonu üzerindeki etkisinin araştırılması, BAP, Proje No: BAP-SBE FB (ŞPŞ) 2014-3 YL, 10000 TL, Yürütücü, 2015,Tamamlandı. 100

21. Endotoksemik sıçanlarda 20-HETE analoğu 5,14-HEDGE'nin sistemik miR-150, miR-223 ve miR-297 düzeyleri üzerindeki etkisinin MyD88/TAK1/NF-kB yolu etkinliği ile ilişkilendirilerek araştırılması, BAP, Proje No: BAP-SBE EMBB (ANS) 2012-4 DR, 20000 TL, Yürütücü, 2013,Tamamlandı. 100

20. Mersin ilinde yaşayan bireylerdeki bisfenol-A düzeyinin belirlenmesi, BAP, Proje No: BAP-SBE FT (DB) 2011-7 YL, 10000 TL, Yürütücü, 2012,Tamamlandı. 100

19. Endotoksemik sıçanlarda dayanıklı 20-HETE analoğu 5,14-HEDGE'nin CYP2C23'e bağımlı renal epoksijenaz ile çözünebilir epoksit hidrolaz mRNA ekspresyonu üzerindeki etkisinin araştırılması, BAP, Proje No: BAP-ECZ F EMBB (BT) 2012-4 HD, 590 TL, Yürütücü, 2012,Tamamlandı. 100

18. Endotoksemik sıçanlarda dayanıklı 20-HETE analoğu 5,14-HEDGE'nin CYP2C23'e bağımlı renal epoksijenaz ile çözünebilir epoksit hidrolaz ekspresyon ve etkinliği üzerindeki etkisinin proinflamatuvar sitokin oluşumu ve MEK1/ERK1/2/NF-kB yoluyla, BAP, Proje No: BAP-ECZ F FB (BT) 2010-5 B, 42000 TL, Yürütücü, 2012,Tamamlandı. 100

17. Endotoksemik sıçanların kardiyak, renal ve vasküler dokularında nitrik oksit sentaz, siklooksijenaz ve sitokrom P450 4A enzimleri arasındaki etkileşmelerin mekanizmasının moleküler düzeyde araştırılması, TÜBİTAK, Proje No: 109S121, 280000 TL, Yürütücü, 2012,Tamamlandı. 100

16. Endotoksemik sıçanlarda NO oluşumundaki artmaya 20-HETE düzeylerinde azalmanın eşlik ettiği hipotansiyona COX-2 ürünlerinin katkısının araştırılması, Novartis, Proje No: ---, 13000 TL, Yürütücü, 2012,Tamamlandı. 0

15. Endotoksemik sıçanlarda dayanıklı 20-HETE analoğu 5,14-HEDGE’nin CYP2C23'e bağımlı renal epoksijenaz ile çözünebilir epoksit hidrolaz ekspresyon ve etkinliği üzerindeki etkisinin araştırılması, BAP, Proje No: BAP-ECZ F MBB (BT) 2010-5 HD, 958 TL, Yürütücü, 2011,Tamamlandı. 100

14. 20-HETE agonisti N-[20-hidroksieikoza-5(Z),14(Z)-dienoil]glisinin endotoksin ile oluşan hipotansiyonu önleyici etkisinin mekanizmasının araştırılması, BAP, Proje No: BAP SBE EMB (TC) 2008-6 DR, 10000 TL, Yürütücü, 2010,Tamamlandı. 100

13. Seçici Rho-kinaz inhibitörü Y-27632'nin periferik iskemi/reperfüzyona bağlı hedef organ iskelet kası ve uzak organ böbrek hasarı üzerine etkisi, BAP, Proje No: BAP SBE EMB (ANS) 2008-9 YL, 7847 TL, Yürütücü, 2009,Tamamlandı. 100

12. Selektif 20-HETE agonisti N-[20-hidroksieikoza-5(Z),14(Z)-dienoil]glisinin endotoksin ile oluşan nitrik oksit aracılıklı hipotansiyon ve vasküler hiporeaktiviteyi önleyici etkisinin mekanizmasının araştırılması, Novartis, Proje No: ---, 10000 TL, Yürütücü, 2009,Tamamlandı. 0

11. Endotoksemik sıçanlarda ekstraselüler sinyal ile düzenlenen kinaz 1/2 ve indüklenebilir nitrik oksit sentaz yolu aracılıklı vasküler hiporeaktivitenin mekanizmalarının araştırılması, TÜBİTAK, Proje No: 106S299, 70584 TL, Yürütücü, 2009,Tamamlandı. 100

10. Endotoksemik sıçanlarda mitojen ile aktive edilen protein kinaz kinaz 1/ekstraselüler sinyal ile düzenlenen kinaz 1/2 yolu aracılıklı vasküler hiporeaktivitenin mekanizmalarının araştırılması, BAP, Proje No: BAP SBE EMB (RBK) 2006-3 DR, 6000 TL, Yürütücü, 2008,Tamamlandı. 100

9. Endotoksin ile oluşturulan inflamatuvar hiperaljezide talidomidin etkilerinin incelenmesi, BAP, Proje No: BAP SBE EMB (OO) 2006-3 YL, 6000 TL, Yürütücü, 2008,Tamamlandı. 100

8. Endotoksin ile oluşan nitrik oksit aracılıklı hipotansiyona sitokrom P450 ve siklooksijenaz-2 ürünlerinin katkısı, BAP, Proje No: BAP ECZF EMB (BT) 2006-3, 10000 TL, Yürütücü, 2008,Tamamlandı. 100

7. Endotoksin ile oluşan nitrik oksit aracılıklı hipotansiyonda mitojen ile aktive edilen kinaz - ekstraselüler sinyal ile düzenlenen kinaz (ERK1/2) yolunun öneminin araştırılması, BAP, Proje No: BAP ECZF EMB (BT) 2004-3, 21397 TL, Yürütücü, 2006,Tamamlandı. 100

6. Endotoksin ile oluşan vasküler hiporeaktivitede G proteini ile kenetli alfa-adrenerjik reseptör/mitojen ile aktive edilen kinazlar yolu ile sitozolik fosfolipaz A2 ve indüklenebilir nitrik oksit sentaz enzimleri arasındaki ilişkinin mekanizmalarının, BAP, Proje No: BAP SBE EMB (RBK) 2003-1 YL, 1900 TL, Yürütücü, 2004,Tamamlandı. 100

5. G proteini ile kenetli reseptörler ile ilişkili sinyal ileti yolunda endotoksin ile sıçan mezenterik arterinde oluşan değişikliklerin mekanizmalarının araştırılması, BAP, Proje No: BAP SBE EMB (EO) 2003-1 YL, 2000 TL, Yürütücü, 2004,Tamamlandı. 100

4. G proteini ile kenetli reseptörler ile ilişkili sinyal ileti yolunda endotoksin ile sıçan mezenterik arterinde oluşan değişikliklerin mekanizmalarının araştırılması, BAP, Proje No: BAP ECZ FMB (BT) 2002, 35000 TL, Yürütücü, 2004,Tamamlandı. 100

3. Endotoksin ile oluşturulan inflamatuvar hiperaljezide NFk-B, nitrik oksit sentaz, siklooksijenaz ve poliADP-riboz sentazın rolü, Novartis, Proje No: ---, 3500 TL, Yürütücü, 2004,Tamamlandı. 0

2. Fare kan, böbrek, kalp ve akciğer kültüründe indüklenebilir nitrik oksit sentaz aktivitesi üzerinde tirozin kinaz, guanilil siklaz, siklooksijenaz ve poliADP-riboz sentazın rolü, BAP, Proje No: EF-02/2001-01, 0 TL, Yürütücü, 2001,Tamamlandı. 100

1. iNOS ve COX-2 inhibisyonunun septik şoktaki rolü, BAP, Proje No: EF-02/98-06, 0 TL, Yürütücü, 1999,Tamamlandı. 100

Ulusal - Araştırmacı 500

13. Çok hedefli tirozin kinaz inhibitörü sunitinibin lipopolisakkarit ile sıçanlarda oluşturulan akut enflamasyon ve hipotansiyon üzerindeki etkisinin araştırılması, Araştırma Projesi, Proje No: , 58536 TL, Araştırmacı, Devam ediyor... 0

12. Sıçanlarda DOCA-tuz modeli ile oluşturulan deneysel hipertansiyon ve ilişkili kardiyovasküler ve renal patofizyolojik değişikliklerde mTOR’xxun katkısının araştırılması, Tübitak-1002, Proje No: 118S168, 15500 TL, Araştırmacı, 2019,Tamamlandı. 0

11. Sıçanlarda zimosan ile oluşturulan septik olmayan şok modelinde ortaya çıkan sistemik inflamatuvar yanıtta mTOR un rolünün araştırılması, BAP, Proje No: 2016-AP3-1900 , 14450 TL, Araştırmacı, 2017,Tamamlandı. 50

10. Periferik iskemi reperfüzyona bağlı hedef ve uzak organ zedelenmesinde Rho kinaz etkinliğindeki değişimlerin mekanizmasının araştırılması, BAP, Proje No: 2015-TP2-1191, 7000 TL, Araştırmacı, 2017,Tamamlandı. 50

9. Sıçanlarda septik ve septik olmayan şok modellerinde Dtk inhibisyonunun NF-kB sinyal ileti yolu üzerindeki etkisinin araştırılması, BAP, Proje No: BAP-ECZ F EMBF (SŞF) 2012-6 B, 56134 TL, Araştırmacı, 2015,Tamamlandı. 50

8. Bazı endokrin bozucu kimyasalların (bisphenol A (BPA), 4-t-oktilfenol (4-t-OP) ve 4-nonilfenol (4-NP)) insan idrar örneklerinde sıvı kromatografisi-kütle spektrometresi (LC/MS/MS) yöntemi ile belirlenmesi, BAP, Proje No: BAP-ECZ F EMBB (DB) 2012-8 A, 24996 TL, Araştırmacı, 2015,Tamamlandı. 50

7. ADAMTS-13 eksikliğine neden olan inhibitör otoantikorların stimülasyonunda bazı tropikal viral ve paraziter etkenlerin olası rolünün araştırılması, BAP, Proje No: BAP-ECZ F TEB (MSS) 2010-3 A, 23996 TL, Araştırmacı, 2014,Tamamlandı. 50

6. Mersin Ticaret ve Sanayi Odası (Proje Ortağı). Üniversite-kent iş birliği eylem planı, Çukurova Kalkınma Ajansı, Proje No: TR62-12-DFD/004, 85284 TL, Araştırmacı, 2013,Tamamlandı. 0

5. Sıçanlarda endotoksin ile oluşan hipotansiyona dalak tirozin kinazının katkısının araştırılması, BAP, Proje No: BAP SBE F (MK) 2011-5 YL, 10000 TL, Araştırmacı, 2012,Tamamlandı. 50

4. Sıçanlarda zimosan ile oluşan hipotansiyona dalak tirozin kinazının katkısının araştırılması, BAP, Proje No: BAP SBE F (DG) 2011-5 YL, 10000 TL, Araştırmacı, 2012,Tamamlandı. 50

3. ADE inhibisyonunun kardiyopulmoner bypass sırasında ortaya çıkan miyokardiyal hasar üzerindeki etkisinin ADE gen polimorfizmi ile ilişkilendirilmesi, BAP, Proje No: BAP-TF CTB (NS) 2009-3, 17005 TL, Araştırmacı, 2012,Tamamlandı. 50

2. ACE inhibitörü alan hastalarda, kardiopulmoner bypass sırasında oluşan miyokardiyal hasarın IL-6, IL-8 ve TNF alfa gen polimorfizmleri ile ilişkilendirilmesi, BAP, Proje No: FEFBAP 2009-2, 4000 TL, Araştırmacı, 2011,Tamamlandı. 50

1. Sitozolik fosfolipaz A2 enziminin sepsis patojenezindeki rolü ve farmakolojik inhibisyonunun öneminin araştırılması, BAP, Proje No: BAP ECZ F EMB (KB) 2003-1, 17000 TL, Araştırmacı, 2005,Tamamlandı. 50

Ulusal - Danışman (Yürütücü Gerçek Kişi) 0

2. Meme ve Karaciğer Kanserinin Tedavisi için PI3K/AKT Sinyal Yolunu Hedefleyen Yeni Aday İlaç Molekül Geliştirme ve Ön Klinik Çalışmaları, Tübitak-1003, Proje No: , EUR, Danışman (Yürütücü Gerçek Kişi), 2019,Tamamlandı. 0

1. Alfa Amanitine Bağlı Karaciğer Toksisitesinin Önlenmesinde Silibinin ile Resveratrolün Etkililiğinin Karşılaştırılması, TÜBİTAK, Proje No: ---, EUR, Danışman (Yürütücü Gerçek Kişi), 2016,Tamamlandı. 0

Yönetilen Yüksek Lisans Tezleri 2800

15. Seda KURT, Lipopolisakkarit ile farelerde oluşturulan enflamatuvar hiperaljeziye RIPK1/RIPK3/MLKL nekrozomunun katkısının araştırılması, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Mersin Üniversitesi, Tamamlandı. 200
Supervised_Master_Theses_001.pdf

14. Ali CAĞLİ, Farelerde oluşturulan enflamatuvar hiperaljezi modelinde çözünebilir epoksit hidrolaz inhibisyonunun etkisinin NLRC4 inflamazomu ve antienflamatuvar NLRC3 ile ilişkilendirilerek araştırılması, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Mersin Üniversitesi, 2023, Tamamlandı. 200
Supervised_Master_Theses_002.pdf

13. Beyza Özgen, 15. Farelerde lipopolisakkarit ile oluşturulan enflamatuvar hiperaljezi modelinde piropitoz ve nekropitoz inhibitörü nekrosülfonamidin etkisinin araştırılması, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Mersin Üniversitesi, 2022, Tamamlandı. 200

12. Furkan HORAT, Farelerde oluşturulan kronik deneysel otoimmün ensefalomiyelit modelinde çözünebilir epoksit hidrolaz inhibisyonunun GPR75/FLC/PI3K/Akt1'e bağımlı antiapopitotik sinyal ileti yolu üzerindeki etkisinin araştırılması, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Mersin Üniversitesi, 2022, Tamamlandı. 200

11. Ömer BAHÇELİ, Endotoksemik farelerde RXR agonisti beksarotenin TLR4/MyD88'e bağımlı pro-enflamatuvar ve antiapopitotik sinyal ileti yolları üzerindeki etkisinin araştırılması, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Mersin Üniversitesi, 2021, Tamamlandı. 0

10. Merve BİLİKTÜ, Farelerde oluşturulan deneysel otoimmün ensefalomiyelit modelinde çözünebilir epoksit hidrolaz inhibisyonunun etkisinin NLRC4 inflamazomu ve antienflamatuvar NLRC3 ile ilişkilendirilerek araştırılması, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Mersin Üniversitesi, 2020, Tamamlandı. 200

9. Abdurrahman DOLUNAY, Lipopolisakkarit ile farelerde oluşturulan inflamatuvar hiperaljeziye NLRP3 inflamazomunun katkısının araştırılması, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Mersin Üniversitesi, 2016, Tamamlandı. 200
https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/

8. Furkan CEVHER, Hidroksiüre kullanan orak hücreli anemi hastalarında klinik etkinlik, yaşam kalitesi ve tedaviye uyuncun değerlendirilmesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Mersin Üniversitesi, 2016, Tamamlandı. 200
https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/

7. Şefika Pınar ŞENOL, Endotoksemik Sıçanların Renal ve Kardiyovasküler Dokularında 20-HETE Mimetik 5,14-HEDGE'nin PPARα/β/γ, c-Jun, İmportin-α3 ve RXRα Ekspresyonu Üzerindeki Etkisinin Araştırılması , Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Mersin Üniversitesi, 2014, Tamamlandı. 200

6. Şefika Pınar ŞENOL, Talasemi ve Orak Hücreli Anemi Hastalarında Demir Şelatörlerinin Tedaviye Uyunç Açısından Karşılaştırılması, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Ankara Üniversitesi, 2014, Tamamlandı. 200
https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/

5. Dilek BATTAL, Mersin ilinde yaşayan bireylerdeki bisfenol-A düzeyinin belirlenmesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Mersin Üniversitesi, 2012, Tamamlandı. 200
https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/

4. A. Nihal SARI, Seçici Rho-kinaz inhibitörü Y-27632'nin periferik iskemi/reperfüzyona bağlı hedef organ iskelet kası ve uzak organ böbrek hasarı üzerine etkisi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Mersin Üniversitesi, 2010, Tamamlandı. 200
https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/

3. Orçun ÖZBAŞOĞLU, Endotoksin ile oluşturulan inflamatuvar hiperaljezide talidomidin etkilerinin incelenmesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Mersin Üniversitesi, 2009, Tamamlandı. 200
https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/

2. R. Belma KORKMAZ, Endotoksin ile oluşan vasküler hiporeaktivitede G proteini ile kenetli alfa-adrenerjik reseptör/mitojen ile aktive edilen kinazlar yolu ile sitozolik fosfolipaz A2 ve indüklenebilir nitrik oksit sentaz enzimleri arasındaki ilişkinin , Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Mersin Üniversitesi, 2004, Tamamlandı. 200
https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/

1. Elif ÖZVEREN, G proteini ile kenetli reseptörler ile ilişkili sinyal ileti yolunda endotoksin ile sıçan mezenterik arterinde oluşan değişikliklerin mekanizmalarının araştırılması, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Mersin Üniversitesi, 2004, Tamamlandı. 200
https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/

Yönetilen Doktora Tezleri 2000

5. Dilşah Ezgi YILMAZ, Farelerde oluşturulan enflamatuvar hiperaljezi modelinde dokozahekzaenoik asidin TRAF6/IKK/NF-kB yolu üzerindeki etkisinin antienflamatuvar NLRX1 ile ilişkilendirilerek araştırılması, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Mersin Üniversitesi, 2021, Tamamlandı. 400

4. Şefika Pınar ŞENOL, Lipopolisakkarit ile farelerde oluşturulan inflamatuvar hiperaljezi modelinde seçici RXRα agonisti beksarotenin TLR4/MyD88/TAK1/NF-κB/COX-2 yolu üzerindeki etkisinin proinflamatuvar sitokin oluşumu ile ilişkilendirilerek araştırılması, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Mersin Üniversitesi, 2021, Tamamlandı. 400

3. A. Nihal SARI, Endotoksemik sıçanlarda 20-HETE analoğu 5,14-HEDGE'nin sistemik miR-150, miR-223 ve miR-297 düzeyleri üzerindeki etkisinin MyD88/TAK1/NF-kB yolu etkinliği ile ilişkilendirilerek araştırılması, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Mersin Üniversitesi, 2013, Tamamlandı. 400
https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/

2. Tuba CÜEZ, 20-HETE agonisti N-[20-hidroksieikoza-5(Z),14(Z)-dienoil]glisinin endotoksin ile oluşan hipotansiyonu önleyici etkisinin mekanizmasının araştırılması, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Mersin Üniversitesi, 2010, Tamamlandı. 400
https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/

1. R. Belma KORKMAZ, Endotoksemik sıçanlarda ekstraselüler sinyal ile düzenlenen kinaz 1/2 ve indüklenebilir nitrik oksit sentaz yolu aracılıklı vasküler hiporeaktivitenin mekanizmalarının araştırılması, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Mersin Üniversitesi, 2009, Tamamlandı. 400
https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/

Uluslararası 5500
1. GLOBAL SCIENCES, CELLULAR, MOLECULAR AND BIOMEDICAL REPORTS , EDITOR, E-ISSN : 2823-2550, 2023-04-21 - Devam ediyor. 0
2. GLOBAL SCIENCES/CELLULAR, MOLECULAR AND BIOMEDICAL REPORTS , EDITOR, ISSN : 2823-2550, E-ISSN : ---, 2023-04-21 - Devam ediyor. 0
3. ANTI-INFLAMMATORY & ANTI-ALLERGY AGENTS IN MEDICINAL CHEMISTRY , EDITOR, ISSN : 1875-614X, E-ISSN : 1871-5230, 2004-01-01 - 2015-12-31. 2000
4. BENTHAM SCIENCE, ANTI INFLAMMATORY AND ANTI ALLERGY AGENTS IN MEDICINAL CHMEISTRY , EDITOR, ISSN : 1875-614X, 2003-10-28 - 2015-12-11. 0
5. BENTHAM SCIENCE, ANTI INFLAMMATORY AND ANTI ALLERGY AGENTS IN MEDICINAL CHEMISTRY , YARDIMCI EDITOR, E-ISSN : 1871-5230, 2015-12-12 - Devam ediyor. 0
6. ANTI-INFLAMMATORY & ANTI-ALLERGY AGENTS IN MEDICINAL CHEMISTRY , YARDIMCI EDITOR, ISSN : 1875-614X, E-ISSN : 1871-5230, 2015-12-12 - Devam ediyor. 1000
7. ELSEVIER, PROSTAGLANDINS AND OTHER LIPID MEDIATORS , YARDIMCI EDITOR, ISSN : 1098-8823, E-ISSN : 1098-8823, 2012-03-22 - Devam ediyor. 2000
8. GLOBAL SCIENCES, CELLULAR, MOLECULAR AND BIOMEDICAL REPORTS , YAYIN KURULU UYELIGI, ISSN : 2823-2550, 2023-03-30 - Devam ediyor. 0
9. AUSTIN PUBLICATIONS LLC, AUSTIN JOURNAL OF PHARMACOLOGY AND THERAPEUTICS , YAYIN KURULU UYELIGI, E-ISSN : 2373-6208, 2014-05-22 - Devam ediyor. 0
10. AUSTIN JOURNAL OF PHARMACOLOGY & THERAPEUTICS , YAYIN KURULU UYELIGI, E-ISSN : 2373-6208, 2014-05-22 - Devam ediyor. 250
11. INTERNATIONAL JOURNALS OF CANCER STUDIES & RESEARCH , YAYIN KURULU UYELIGI, E-ISSN : 2167-9118, 2012-11-26 - Devam ediyor. 250
12. SCIDOC, INTERNATIONAL JOURNAL OF CANCER STUDIES AND RESEARCH , YAYIN KURULU UYELIGI, E-ISSN : 2167-9118, 2012-11-26 - Devam ediyor. 0
13. ELSEVIER, BAHAR SPECIAL ISSUE ON CYP-DERIVED EICOSANOIDS IN INFLAMMATORY DISEASES , KONUK EDITOR, ISSN : 1098-8823, E-ISSN : 1098-8823, 2018-08-29 - 2020-06-29. 0
14. BENTHAM SCIENCE, ANTI INFLAMMATORY AND ANTI ALLERGY AGENTS IN MEDICINAL CHEMISTRY , KONUK EDITOR, ISSN : 1875-614X, 2003-05-01 - 2004-09-01. 0
Uluslararası Dergi [Yıl, Adet] 722
1. TURKIYE KLINIKLERI JOURNAL OF MEDICAL SCIENCES - TüRKIYE KLINIKLERI TıP BILIMLERI DERGISI , [ 2010 : 9 ] . 45
2. ACS MEDICINAL CHEMISTRY LETTERS , [ 2016 : 1 ] . 5
3. AFRICAN JOURNAL OF INTERNAL MEDICINE , [ 2012 : 1 ] . 5
4. AFRICAN JOURNAL OF PHARMACY AND PHARMACOLOGY , [ 2012 : 1 ] [ 2009 : 2 ] . 15
5. BIOLOGICAL RESEARCH FOR NURSING , [ 2008 : 1 ] . 5
6. CANADIAN JOURNAL OF PHYSIOLOGY AND PHARMACOLOGY , [ 2015 : 1 ] . 5
7. CELL BIOLOGY INTERNATIONAL , [ 2006 : 1 ] . 5
8. CENTRAL EUROPEAN JOURNAL OF IMMUNOLOGY , [ 2015 : 1 ] [ 2016 : 1 ] . 10
9. CLINICAL SCIENCE , [ 2017 : 1 ] . 5
10. CLINICAL AND EXPERIMENTAL PATHOLOGY , [ 2013 : 1 ] . 5
11. CURRENT DRUG METABOLISM , [ 2013 : 1 ] [ 2012 : 1 ] . 10
12. CURRENT PHARMACEUTICAL DESIGN , [ 2017 : 1 ] . 5
13. EXPERIMENTAL AND THERAPEUTIC MEDICINE , [ 2017 : 1 ] . 5
14. INFLAMMATION RESEARCH , [ 2009 : 2 ] [ 2019 : 1 ] . 15
15. INNATE IMMUNITY , [ 2016 : 2 ] . 10
16. INTERNATIONAL JOURNAL OF BIOLOGICAL MACROMOLECULES , [ 2017 : 2 ] . 10
17. INTERNATIONAL JOURNAL OF MEDICINE AND MEDICAL SCIENCES , [ 2009 : 2 ] . 10
18. INTERNATIONAL RESEARCH JOURNAL OF MICROBIOLOGY , [ 2010 : 1 ] . 4
19. JOURNAL OF APPLIED BIOPHARMACEUTICS AND PHARMACOKINETICS , [ 2014 : 1 ] [ 2013 : 3 ] . 16
20. JOURNAL OF CARDIOVASCULAR PHARMACOLOGY AND THERAPEUTICS , [ 2015 : 1 ] . 5
21. JOURNAL OF CELLULAR AND MOLECULAR MEDICINE , [ 2018 : 1 ] . 5
22. JOURNAL OF ETHNOPHARMACOLOGY , [ 2014 : 1 ] [ 2012 : 7 ] [ 2011 : 13 ] [ 2010 : 16 ] [ 2009 : 6 ] [ 2008 : 2 ] [ 2007 : 11 ] [ 2006 : 1 ] . 285
23. JOURNAL OF PHYSIOLOGY AND BIOCHEMISTRY , [ 2017 : 2 ] . 10
24. JOURNAL OF PHYSIOLOGY AND PHARMACOLOGY , [ 2015 : 2 ] [ 2013 : 2 ] [ 2016 : 1 ] . 25
25. JOURNAL OF PULMONARY & RESPIRATORY MEDICINE , [ 2013 : 1 ] . 4
26. LIFE SCIENCES , [ 2014 : 1 ] . 5
27. MARMARA PHARMACEUTICAL JOURNAL , [ 2016 : 1 ] . 4
28. METHODS AND FINDINGS IN EXPERIMENTAL AND CLINICAL PHARMACOLOGY , [ 2007 : 1 ] . 5
29. MICROBIOLOGICAL PATHOGENESIS , [ 2018 : 1 ] . 4
30. MINI REVIEWS IN MEDICINAL CHEMISTRY , [ 2008 : 1 ] . 5
31. NITRIC OXIDE: BIOLOGY AND CHEMISTRY , [ 2015 : 3 ] [ 2014 : 1 ] [ 2013 : 3 ] [ 2012 : 4 ] [ 2007 : 1 ] [ 2006 : 3 ] [ 2005 : 1 ] . 80
32. PHARMACOLOGICAL RESEARCH , [ 2011 : 1 ] [ 2006 : 2 ] . 15
33. PROSTAGLANDINS AND OTHER LIPID MEDIATORS , [ 2015 : 2 ] [ 2014 : 2 ] [ 2013 : 1 ] [ 2011 : 1 ] [ 2016 : 2 ] [ 2017 : 1 ] . 45
34. THE ANATOLIAN JOURNAL OF CARDIOLOGY , [ 2015 : 1 ] . 5
35. TOXICOLOGY AND APPLIED PHARMACOLOGY , [ 2014 : 1 ] . 5
36. TURKISH JOURNAL OF THORACIC AND CARDIOVASCULAR SURGERY-TüRK GöğüS KALP DAMAR CERRAHISI DERGISI , [ 2015 : 2 ] [ 2013 : 1 ] [ 2016 : 1 ] . 20
37. VASCULAR PHARMACOLOGY , [ 2014 : 1 ] . 5
Ulusal Dergi [Yıl, Adet] 19
1. GAZİ MEDİCAL JOURNAL , [ 2008 : 1 ] . 1
2. HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ ECZACILIK FAKÜLTESİ DERGİSİ , [ 2009 : 1 ] . 1
3. KLİNİK PSİKİYATRİ DERGİSİ , [ 2007 : 1 ] . 1
4. MARMARA ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ DERGİSİ , [ 2015 : 2 ] . 2
5. MERSİN ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ DERGİSİ , [ 2014 : 2 ] [ 2013 : 1 ] [ 2012 : 1 ] [ 2010 : 2 ] [ 2008 : 1 ] . 7
6. TÜRKİYE KLİNİKLERİ ECZACILIK BİLİMLERİ DERGİSİ , [ 2013 : 1 ] [ 2012 : 2 ] [ 2011 : 3 ] [ 2017 : 1 ] . 7
Uluslararası 50
1. Organizasyon Komitesi, The 1st Central and Eastern European Conference on Sepsis, the SepsEast 2012, 2012-09-19, Budapeşte, Macaristan. 50
2. WORLD ACADEMY OF SCIENCE, ENGINEERING, AND TECHNOLOGY, 2017-05-14, Amsterdam, Hollanda. 0
3. WORLD ACADEMY OF SCIENCE, ENGINEERING, AND TECHNOLOGY, , , Hollanda. 0
Ulusal 100
1. 2008 Yılı Novartis Farmakoloji Dalı Araştırma Desteği Ödülü Novartis, 2008-04-14, Ankara, Türkiye. 50
2. 2010 Yılı Novartis Farmakoloji Dalı Araştırma Desteği Ödülü Novartis, 2010-04-14, Ankara, Türkiye. 50
3. Altın Havan Ödülleri 2015-Eczacılık Terminolojisine Hizmet Ödülü Eczacı Dergisi, 2015-11-27, İstanbul, Türkiye. 0
FAALİYET TÜRÜ DETAYI
Proje TÜBİTAK 1001, 1003, 3501, 1505, COST, Uluslararası İkili İşbirliği Programları
TÜBİTAK 1005, 3001
TÜBİTAK 1002
H2020 Projesi
Diğer uluslararası özel veya resmi kurum ve kuruluşlar tarafından desteklenmiş ve destek süresi dokuz aydan az olmayan Ar-Ge niteliğini haiz proje
Diğer ulusal kamu veya özel kurum ve kuruluşlar tarafından desteklenmiş ve destek süresi 9 aydan az olmayan Ar-Ge niteliğini haiz proje
Araştırma Yurtdışı Araştırma
Yurtiçi Araştırma
Detay
Sertifika, Deprem Farkındalık Eğitimi , 2023-12-12 - 2023-12-12, Çevrim İçi, .
Sertifika, Mobbing (İş Yerinde Psikolojik Şiddet) Eğitimi , 2023-10-07 - 2023-10-07, Çevrim İçi, .
Sertifika, Grup Önünde Konuşma Eğitimi , 2023-10-06 - 2023-10-06, Çevrim İçi, .
Sertifika, Çalışma Ahlakı Eğitimi , 2023-10-04 - 2023-10-04, Çevrim İçi, .
Yayın SCI, SCI-Exp, SSCI ve AHCI kapsamındaki dergilerde yayımlanmış araştırma makalesi
Detay
Yılmaz, D.; şenol, .; Temiz reşitoğlu, M.; şahan fırat, S.; Tunçtan, B. NLRX1 ligand, docosahexaenoic acid, ameliorates LPS-induced inflammatory hyperalgesia by decreasing TRAF6/IKK/IkB-k/NF-kB signaling pathway activity. CELLULAR AND MOLECULAR BİOLOGY, 2023, 69, 15-23.
10.14715/cmb/2023.69.9.3
Horat, M.; şenol, .; Bahçeli, .; Temiz reşitoğlu, M.; şahan fırat, S.; Sevim, M.; Tunçtan, B. Pro-inflammatory GPR75 and anti-apoptotic phospholipase signaling pathways contribute to the ameliorating effect of soluble epoxide hydrolase inhibition on chronic experimental autoimmune encephalomyelitis in mice. CELLULAR AND MOLECULAR BİOLOGY, 2023, 69, 9-16.
10.14715/cmb/2023.69.10.2
SCI, SCI-Exp, SSCI ve AHCI kapsamındaki dergilerde yayınlanmış derleme veya kısa makale(editöre mektup, yorum, vaka takdimi, teknik not, araştırma notu, özet ve kitap kritiği)
Alan endexleri (ÜAK tarafından tanımlanan alanlar için) kapsamındaki dergilerde yayınlanmış araştırma makalesi
Detay
Pire, Z.; Güden, D.; Temiz reşitoğlu, M.; şenol, .; Vezir, .; Sucu, N.; Tunçtan, B.; Malik, K.; şahan fırat, S. mTOR inhibition modulates apoptosis and oxidative stress in hindlimb ischemia/reperfusion injury. CUKUROVA MEDİCAL JOURNAL, 2023, 48, 1322-1332.
10.17826/cumj.13536890
özgen, B.; şenol, .; Küçük, D.; Temiz reşitoğlu, M.; Bahçeli, .; Tunçtan, B. Pyroptosis and necroptosis inhibitor necrosulfonamide ameliorates lipopolysaccharide-induced inflammatory hyperalgesia in mice. PHARMACİA, 2023, 70, 1345-1354.
10.3897/pharmacia.70.e108995
Alan endexleri (ÜAK tarafından tanımlanan alanlar için) kapsamındaki dergilerde yayınlanmış derleme veya kısa makale(editöre mektup, yorum, vaka takdimi, teknik not, araştırma notu, özet ve kitap kritiği)
Diğer uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan araştırma makalesi
ULAKBİM TR dizin tarafından taranan ulusal hakemli dergilerde yayınlanmış makale
SCI, SCI-Exp, SSCI ve AHCI kapsamındaki dergilerde editörlük ve editör kurulu üyeliği
Alan endexleri (ÜAK tarafından tanımlanan alanlar için) kapsamındaki dergilerde editörlük veya editör kurulu üyeliği
Detay
GLOBAL SCIENCES/CELLULAR, MOLECULAR AND BIOMEDICAL REPORTS , EDITOR, ISSN : 2823-2550, E-ISSN : ---, 2023-04-21.
Basım Tarihi: 2023-04-21, Sayı:
Diğer uluslararası hakemli dergilerde editörlük ve editör kurulu üyeliği
ULAKBİM TR dizin tarafından taranan ulusal hakemli dergilerde editörlük ve editör kurulu üyeliği
Tanınmış uluslararası yayınevleri tarafından yayınlanmış özgün bilimsel kitap
Tanınmış uluslararası yayınevleri tarafından yayınlanmış özgün bilimsel kitap editörlüğü
Tanınmış uluslararası yayınevleri tarafından yayınlanmış özgün bilimsel kitaplarda bölüm yazarlığı (Aynı kitapta en çok 2 bölüm değerlendirmeye alınır.)
Tanınmış ulusal yayınevleri tarafından yayınlanmış özgün bilimsel kitap
Tanınmış ulusal yayınevleri tarafından yayımlanmış özgün bilimsel kitaplarda bölüm yazarlığı (Aynı kitapta en çok 2 bölüm değerlendirmeye alınır.)
Uluslararası boyutta performansa dayalı yayımlanmış kişisel ses ve/veya görüntü kaydı
Uluslararası boyutta performansa dayalı yayımlanmış karma ses ve/veya görüntü kaydı
Ulusal boyutta performansa dayalı yayımlanmış kişisel ses ve/veya görüntü kaydı
Tasarım Endüstriyel, çevresel (bina, peyzaj ve iç mekan) veya grafiksel tasarım; sahne, moda(kumaş, aksesuar veya giysi tasarımı) veya çalgı tasarımı
Sergi Özgün yurtdışı bireysel etkinlik (sergi, bienal, trienal, gösteri, dinleti, festival ve gösterim)
Özgün yurtiçi bireysel etkinlik (sergi, bienal, trienal, gösteri, dinleti, festival ve gösterim)
Özgün yurtdışı grup/karma/toplu etkinlik (sergi, bienal, trienal, gösteri, dinleti, festival ve gösterim)
Özgün yurtiçi grup/karma/toplu etkinlik (sergi, bienal, trienal, gösteri, dinleti, festival ve gösterim)
Patent Uluslararası patent
Ulusal patent
Atıf SCI, SCI-Exp, SSCI ve AHCI kapsamındaki dergilerde yayınlanmış makalelerde atıf
Detay
Tunçtan, B.; Temiz reşitoğlu, M.; Güden, D.; şenol, .; Sarı, A.; çil, M.; ünsal, D.; Korkmaz, B.; Tunçtan, B.; Malık, K. NF-κB activation mediates LPS- or zymosan-induced hypotension and inflammation reversed by BAY61-3606, a selective Syk inhibitor, in rat models of septic and non-septic shock. CLINICAL AND EXPERIMENTAL PHARMACOLOGY AND PHYSIOLOGY, 2019, 46, 173-182,
10.1111/1440-1681.13045

Yazar Sayısı: 10, Atıf Sayısı: 3
Battal, D.; çok, .; ünlüsayın, İ.; Aktaş, A.; Tunçtan, B. Determination of urinary bisphenol A levels in a Turkish population. ENVİRONMENTAL MONİTORİNG AND ASSESSMENT, 2014, 186, 8443-8452,
Yazar Sayısı: 5, Atıf Sayısı: 2
şahan fırat, S.; Temiz reşitoğlu, M.; Güden, D.; Küçükkavruk, .; Tunçtan, B.; Sarı, A.; Koçak, Z.; Malık, K. Protection by mTOR inhibition on zymosan-induced systemic inflammatory response and oxidative/nitrossative stress: contribution of mTOR/MEK1/ERK1/2/IKKβ/IκB-α/NF-κB signalling pathway. INFLAMMATİON, 2018, 41, 276-298,
Yazar Sayısı: 8, Atıf Sayısı: 3
Temiz reşitoğlu, M.; Güden, D.; şenol, .; Vezir, .; Sucu, N.; Kibar, D.; Yılmaz, .; Tunçtan, B.; Malık, K.; şahan fırat, S. Pharmacological inhibition of mTOR attenuates DOCA-salt-induced hypertension and related pathophysiology. JOURNAL OF CARDİOVASCULAR PHARMACOLOGY, 2022, 79, 355-367,
10.1097/FJC.0000000000001187

Yazar Sayısı: 10, Atıf Sayısı: 6
Koçak, Z.; Temiz reşitoğlu, M.; Güden, D.; Vezir, .; Sucu, N.; Balcı fidancı, .; Tamer, L.; Tunçtan, B.; Malık, K.; şahan fırat, S. Modulation of oxidative/nitrosative stress and inflammatory response by rapamycin in target and distant organs in rats exposed to hindlimb ischemia/reperfusion: The role of mTOR.. CAN J PHYSİOL PHARMACOL, 2019, 97, 1193-1203,
10.1139/cjpp-2019-0394

Yazar Sayısı: 10, Atıf Sayısı: 1
Tunçtan, B. The role of Syk/IĸB-α/NF-ĸB pathway activation in the reversal effect of BAY 61-3606, a selective Syk inhibitor, on hypotension and inflammation in a rat model of zymosan-induced non-septic shock. CLİNİCAL AND EXPERİMENTAL PHARMACOLOGY AND PHYSİOLOGY, 2018, 45, 155-165,
10.1111/1440-1681.12864

Yazar Sayısı: 1, Atıf Sayısı: 2
Biliktu, M.; şenol, .; Temiz reşitoğlu, M.; Güden, D.; Horat, M.; şahan fırat, S.; Sevim, M.; Tunçtan, B. Pharmacological inhibition of soluble epoxide hydrolase attenuates chronic experimental autoimmune encephalomyelitis by modulating inflammatory and anti-inflammatory pathways in an inflammasome-dependent and -independent manner. INFLAMMOPHARMACOLOGY, 2020, 28, 1509-1524,
10.1007/s10787-020-00691-w

Yazar Sayısı: 8, Atıf Sayısı: 3
Tunçtan, B.; şenol, .; Temiz reşitoğlu, M.; Güden, D.; şahan fırat, S.; Falck, J.; Malık, K. Eicosanoids derived from cytochrome P450 pathway of arachidonic acid and inflammatory shock. PROSTAGLANDINS OTHER LIPID MEDIATORS, 2019, 145, 106377-,
10.1016/j.prostaglandins.2019.106377

Yazar Sayısı: 7, Atıf Sayısı: 2
Alan endeksleri(varsa) kapsamındaki dergilerde yayınlanmış makalelerde atıf
Detay
Battal, D.; çok, .; ünlüsayın, İ.; Aktaş, A.; Tunçtan, B. Determination of urinary bisphenol A levels in a Turkish population. ENVİRONMENTAL MONİTORİNG AND ASSESSMENT, 2014, 186, 8443-8452,
Yazar Sayısı: 5, Atıf Sayısı: 1
Diğer uluslararası hakemli dergilerde yayınlanmış makalelerde atıf
ULAKBİM tarafından taranan ulusal hakemli dergilerde yayınlanmış makalelerde atıf
Tanınmış uluslararası yayınevleri tarafından yayınlanmış özgün bilimsel kitapta atıf
Detay
Tunçtan, B. Activation of GPR75 Signaling Pathway Contributes to the Effect of a 20-HETE Mimetic, 5,14-HEDGE, to Prevent Hypotensive and Tachycardic Responses to Lipopolysaccharide in a Rat Model of Septic Shock. JOURNAL OF CARDİOVASCULAR PHARMACOLOGY, 2022, 80, 276-293,
10.1097/FJC.0000000000001265

Yazar Sayısı: 1, Atıf Sayısı: 1
Tanınmış ulusal yayınevleri tarafından yayınlanmış özgün bilimsel kitapta atıf
Güzel sanatlardaki eserlerin uluslararası kaynak veya yayın organlarında yer alması veya gösterime ya da dinletime girmesi
Güzel sanatlardaki eserlerin ulusal kaynak veya yayın organlarında yer alması veya gösterime ya da dinletime girmesi
Tebliğ Hakemli uluslararası bilimsel konferansta, sempozyumda veya kongrede sözlü olarak sunulan ve bunların kitabında yayınlanan tam bildiri
Ödül YÖK Yılın Doktora Tezi Ödülü
TÜBİTAK bilim ödülü
TÜBA Akademi Ödülü
TÜBİTAK TWAS veya Teşvik ödülü
TÜBİTAK Ufuk 2020 Programı eşik üstü ödülü
Yurtdışı kurum veya kuruluşlardan alınan bilim ödülü (Sürekli olarak verilen daha önce en az 5 kez verilmiş, ilgili kurum ve kuruluşun internet sayfasından duyurulan ve akademik ağırlıklı bir değerlendirme jürisi veya seçici kurulu olan)(Aynı çalışma veya
Yurtiçi kurum veya kuruluşlardan alınan bilim ödülü (Sürekli olarak verilen daha önce en az 5 kez verilmiş, ilgili kurum ve kuruluşun internet sayfasından duyurulan ve akademik ağırlıklı bir değerlendirme jürisi veya seçici kurulu olan)(Aynı çalışma veya
Uluslararası jurili sürekli düzenlenen güzel sanatlar etkinliklerinde veya yarışmalarda eserlere verilen uluslararası derece ödülü (mansiyon hariç)(Aynı çalışma veya eser nedeni ile alınan farklı ödüller için en fazla bir defa puanlama yapılır.)
Ulusal jurili sürekli düzenlenen güzel sanatlar etkinliklerinde veya yarışmalarda eserlere verilen uluslararası derece ödülü (mansiyon hariç)(Aynı çalışma veya eser nedeni ile alınan farklı ödüller için en fazla bir defa puanlama yapılır.)
Mevzuatı çerçevesinde, ilgili kuruluşlar (bakanlıklar, yerel yönetimler, meslek odaları, uluslararası kuruluşlar) tarafından sürekli düzenlenen planlama, mimarlık ve kentsel tasarım, peyzaj tasarımı, iç mimari tasarım, endüstri ürünleri tasarımı ve mimarl