Doç. Dr. BURAK BELGE

Birim
:
Mimarlık Fakültesi / Şehir ve Bölge Planlama Anabilim Dalı
İŞ Adresi
: Mersin Üniversitesi Mimarlik Fakültesi Çiftlikköy Kampüsü 33343 Yenişehir/ Mersin
Telefon
:
+90-324-3610001
Dahili
:
17722
E-MAIL
:
burakbelge@mersin.edu.tr
DİĞER E-MAIL
:
burak.belge@gmail.com
OLUŞTURMA
:
2015-06-18 21:06:35
DÜZENLEME
:
2018-11-12 15:33:39
PUAN
:
8571
YABANCI DİL
:
İngilizce, A, KPDS, 92
TOTAL ARTICLES IN
PUBLICATIONS LIST
0
ARTICLES WITH
CITATION DATA
0
SUM OF THE
TIMES CITED
0
AVERAGE CITATIONS
PER ARTICLE
0


Derece Bölüm Üniversite/Kurum Yıl
LİSANS ŞEHİR VE BÖLGE PLANLAMA ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 2002
YÜKSEK LİSANS ŞEHİR PLANLAMA ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 2005
DOKTORA ŞEHİR VE BÖLGE PLANLAMA ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 2012
Doktora Tezi

1. TARİHİ KENT MERKEZLERİNİN BİR YÖNETİŞİM SÜRECİ OLARAK DÜZENLİ BAKIM-ONARIMINDA YEREL KORUMA KAPASİTESİNİN ETKİLERİ; GAZİANTEP VE ŞANLIURFA ÖRNEK ÇALIŞMA ALANLARI Danışman: Dr. NUMAN TUNA, Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Şehir ve Bölge Planlama Anabilim Dalı, ANKARA, Türkiye, 2012.

http://etd.lib.metu.edu.tr/upload/12614478/index.pdf">http://etd.lib.metu.edu.tr/upload/12614478/index.pdf

Yüksek Lisans Tezi

1. İZMİR TARİHİ KENT MERKEZİNDEKİ KENTSEL ARKEOLOJİK DEĞERLER VE SORUNLAR: KEŞİFSEL BİR ÖRNEK ÇALIŞMA Danışman: Dr. NUMAN TUNA, Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Şehir ve Bölge Planlama Anabilim Dalı, ANKARA, Türkiye, .

http://etd.lib.metu.edu.tr/upload/12606886/index.pdf">http://etd.lib.metu.edu.tr/upload/12606886/index.pdf

Görev Ünvanı Görev Kurum/Diğer Yıl
BİRİM AKADEMİK TEŞVİK BAŞVURU VE İNCELEME KOMİSYONU ÜYESİ MİMARLIK FAKÜLTESİ 2018-09-26 - 2020-09-26
SENATO ÜYESİ 2017-07-03 - 2020-07-03
BÖLÜM BAŞKAN YARDIMCISI MİMARLIK FAKÜLTESİ 2017-02-23 - 2020-02-23
Uluslararası - SCI/SCI-Expanded kategorisine giren 3000
2017
3. Belge, B. Planlama Sürecine Kentsel Arkeolojik Değerlerin Dâhil Edilmesi Sorunsalı: Tarsus Tarihi Kent Merkezi. METU JOURNAL OF THE FACULTY OF ARCHITECTURE, 2017, 34, 59-91. 1000 + 0
http://jfa.arch.metu.edu.tr/archive/0258-5316/articles/metujfa2017211.pdf

2. Belge, B. Development of a Methodological Framework for Handling Urban Archaeological Resources: Tarsus Historic City Centre, Turkey. CONSERVATION AND MANAGEMENT OF ARCHAEOLOGICAL SITES, 2017, 18, 422-448. 1000 + 0
http://dx.doi.org/10.1080/13505033.2016.1290478

2012
1. Belge, B. HANDLING SUB-SOIL URBAN ARCHAEOLOGICAL RESOURCES IN URBAN PLANNING, ISSUES IN IZMIR HISTORIC CITY CENTRE. METU JOURNAL OF THE FACULTY OF ARCHITECTURE, 2012, 29, 331-350. 1000 + 0
https://dx.doi.org/10.4305/METU.JFA.2012.2.15

Uluslararası - Uluslararası Diğer Indexlerde Taranan 200
2017
1. Belge, B.; Aydınoğlu, . Bir Planlama Altlığı Olarak; Roma Dönemi Tarsus Kenti Mekansal Yapısına İlişkin Değerlendirme. MEGARON, 2017, 12, 460-474. 200 + 0
http://www.megaronjournal.com/tr/jvi.aspx?pdir=megaron&plng=tur&un=MEGARON-83788

Ulusal - ULAKBİM Tarafından Taranan 200
2010
1. Beyhan, B.; Belge, B.; Zorlu, F. Özgür ve Açık Kaynaklı Masaüstü CBS Yazılımları Üzerine Karşılaştırmalı ve Sistemli Bir Değerlendirme. HARİTA DERGİSİ, 2010, 143, 45-61. 200 + 6
Ulusal - Diğer 100
2004
1. Belge, B. Çok Katmanlı Tarihi Kent Merkezlerinin Yönetimi: Kentsel Arkeoloji ve Planlama. PLANLAMA DERGİSİ, 2004, 2004/4, 48-56. 100 + 0
http://www.spo.org.tr/resimler/ekler/26398dca6f47b49_ek.pdf

Uluslararası - Kitapta Bölüm Yazma 500
1. Belge, B. The Spatial Development of Tarsus Historic City Centre and the Need for Sustainable Conservation; Sophisticated Mediterranean Climate Design, ISBN: 978-3-95773-214-9, Bauhaus Universitatsverlag, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: 1000, 6 Sayfa, İngilizce, Weimar, Almanya, 2016. 500
Uluslararası - Ansiklopedi Konu / Madde Yazma 500
1. Belge, B. Anatolian Historic City Centers: Urban Archaeology in Multilayered Context. In: Smith C. (eds) Encyclopedia of Global Archaeology, ISBN: 978-3-319-51726-1, SpringerCham, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: 1000, 14 Sayfa, Türkçe, Cham, İsviçre, 2019. 0
Ulusal - Kitapta Bölüm Yazma 458
1. Gök, T.; Belge, B. Tarsus City: Conservation Issues of a Multi-Layered Cultural Heritage; Conservation of Cultural Heritage in Turkey, ISBN: 9786059680257, Ege Yayınları, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: 1000, 416 Sayfa, İngilizce, İstanbul, Türkiye, 2016. 125
http://www.zerobooksonline.com/tr/urun/conservation-of-cultural-heritage-in-turkey_11_40499.html?r=1
2. Belge, B. İlk Şehirler ve Ortaya Çıkışları; Kent Planlama (Kavramlar, Konular ve Güncel Tartışmalar), ISBN: 978-975-533-874-3, İmge Kitabevi, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: 0, 31 Sayfa, Türkçe, Ankara, Türkiye, 2017. 250
https://www.imge.com.tr/product_info.php?products_id=164360
3. Tuna, N.; Belge, B. Ilısu ve Karkamış Baraj Gölleri Altında Kalacak Arkeolojik ve Kültür Varlıklarını Kurtarma Projesi 2002 Yılı Çalışmaları, ISBN: 978-975-429-288-6, ODTÜ Tarihsel Çevre Araştırma ve Değerlendirme Merkezi (TAÇDAM), Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: 1000, 40 Sayfa, İngilizce, Ankara, Türkiye, 2011. 0
4. Belge, B. Mersin'den Mimarlık Planlama Tasarım Yazıları, ISBN: 978-975-6900-42-0, Mersin Üniversitesi Yayınları, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: 1000, 21 Sayfa, Türkçe, Mersin, Türkiye, 2013. 0
Ulusal - Kitap Editörlüğü 458
1. Belge, Z.; Belge, B.; Aydınoğlu, . Arkeolojik Değerlerin Kent Yaşamına Dahil Edilmesi: Tarsus Çalıştayı, ISBN: 978-975-6900-49-9, Mersin Üniversitesi Yayınları - Tarsus Matbaası, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: 1000, 84 Sayfa, Türkçe, Mersin, Türkiye, 2016. 83
Uluslararası - Tam Metin - Sözlü 400

2. BELGE, B.; BELGE, Z., Bir Kentsel Tasarım Problemi olarak Kentsel Arkeoloji; Tarsus'taki Kentsel Arkeolojik İzler. METU INTERNATIONAL SYMPOSIUM ON URBAN DESIGN, 2016-10-04, 2016-10-06, Ankara, Türkiye, 2016. 200

http://www.metudsymp2016.org/

1. Belge, B., Urban Archaeological Issues and Resources in Izmir Historic City Centre: An Exploratory Case Study. International Congress,Cultural Heritage and New Technologies, Workshop 11 "Archaeology & Computer, 2006-10-18, 2006-10-20, Vienna, Avusturya, 2006. 200

Uluslararası - Özet - Sözlü 300

3. BELGE, B., An Urban Archaeological Database in Tarsus, A Multi-layered Historic City Centre in Turkey. 21st Conference on Cultural Heritage and New Technologies - Urban Archaeology and Data, 2016-11-16, 2016-11-18, Viyana, Avusturya, 2016. 100

http://www.chnt.at/

2. Belge, B.; Tuna, N., Rehabilitation and Local Capacity Building in the Historic Commercial Centre of Sanlıurfa. 3rd Annual Ename International Colloquium, The Future of Heritage, Changing Visions, Attitudes, and Contexts in the 21st Century, 2007-03-21, 2007-03-24, Ghent, Belçika, 2007. 100

1. Belge, B., Management Strategies for Urban Archaeological Heritage in Izmir Historic City Center. XXIInd World Congress of the UIA, 2005-07-03, 2005-07-07, İstanbul, Türkiye, 2005. 100

Uluslararası - Özet - Poster 50

1. BELGE, B.; BELGE, Z., INTEGRATING URBAN ARCHAEOLOGICAL RESOURCES OF TARSUS HISTORIC CITY CENTRE (TURKEY) INTO URBAN DAILY LIFE. 20th Conference on Cultural Heritage and New Technologies; , 2015-11-02, 2015-11-04, viyana, Avusturya, 2015. 50

http://www.chnt.at/integrating-urban-archaeological-resources-of-tarsus-historic-city-centre-turkey-into-urban-daily-life/

Ulusal - Tam Metin - Sözlü 200

2. Belge, B., Tarihi Kent Merkezlerinin Korunmasında "Yerel Koruma Kapasitesi" Kavramı. KBAM 4.Kentsel ve Bölgesel Araştırmalar Ağı Sempozyumu, 2013-11-28, 2013-11-30, Mersin, Türkiye, 2013. 100

http://files.kbam.metu.edu.tr/sempozyum_kitaplari/KBAM%202013-Bildiri%20Kitab%C4%B1%20Web.pdf

1. Tuna, N.; Belge, B., Antakya Tarihi Kenti'nin Kentsel Arkeolojik Kaynakları için Öntespit Çalışmaları ve Değerlendirme. 4.Tarih İçinde Mersin Kolokyumu-2011 / Akdeniz Kentleri: Gelecek için Geçmişin Birikimi, 2011-10-20, 2011-10-22, Mersin, Türkiye, 2013. 100

Ulusal - Yürütücü 100

1. Türkiye’de Şehir Planlama Sürecine Kentsel Arkeolojik Değerlerin Dahil Edilmesine Yönelik yöntem Geliştirme Projesi Örnek Çalışma Alanı: Tarsus Tarihi Kent Merkezi, TÜBİTAK, Proje No: 113K132, 203166 TL, Yürütücü, 2016,Tamamlandı. 100
http://urbanarchaeo.mersin.edu.tr/Anasayfa.html

Ulusal - Araştırmacı 50

3. Atatürk, Dalaman ve Esenboğa Havalimanları Master Planların Revizesi Projesi, DHMİ Genel Müdürlüğü, Proje No: ODTÜ-MATPUM, 0 TL, Araştırmacı, 2011,Tamamlandı. 0

2. Klazomenai Khorası Yüzey Araştırması, TÜBİTAK, Proje No: 105K224, 227441 TL, Araştırmacı, 2009,Tamamlandı. 50

1. Rehabilitation of the Historical Commercial Centre of Şanlıurfa , Avrupa Birliği ve GAP-BKİ, Proje No: DELTUR/2005/113-714, 0 TL, Araştırmacı, 2007,Tamamlandı. 0

Yönetilen Yüksek Lisans Tezleri 600

3. BURAK İPEK, Tarihi Kentlerin Yeniden İnşasında Kentin Fiziksel Karakterinin Korunması, Diyarbakır-Suriçi Kentsel Sit Alanı Örneği, Fen Bilimleri Enstitüsü, Mersin Üniversitesi, Devam ediyor. 200

2. SEVİL SAKAR, KENTSEL ARKEOLOJİK ALANLARIN ALGILANABİLİRLİĞİ VE KENT YAŞAMINA DÂHİL EDİLMESİ, Diğer, Diğer, Devam ediyor. 200

1. ZEHRA GÜNGÖRDÜ, KENT KİMLİĞİNİN DEĞİŞİM SÜRECİNİN İŞLEVLER ÜZERİNDEN İRDELENMESİ: ANTAKYA – UZUN ÇARŞI ÖRNEĞİ, Fen Bilimleri Enstitüsü, Mersin Üniversitesi, 2016, Tamamlandı. 200

Uluslararası Dergi [Yıl, Adet] 5
1. INDIANA UNIVERSITY / STUDIES IN DIGITAL HERITAGE , [ 2017 : 3 ] . 0
2. INDIANA UNIVERSITY / STUDIES IN DIGITAL HERITAGE , [ 2018 : 2 ] . 0
3. METU JFA , [ 2016 : 1 ] . 5
Ulusal Dergi [Yıl, Adet] 2
1. FIRAT ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK BİLİMLERİ DERGİSİ , [ 2018 : 1 ] . 0
2. MEGARON , [ 2013 : 2 ] . 2
3. TOPLUM VE DEMOKRASİ , [ 2016 : 2 ] . 0
Ulusal
1. Diocaesarea - Uzuncaburç Antik Kenti 2017 Yılı çalışmaları, Arkeolojik Kazıya Katılmak, Mersin, Kültür ve Turizm Bakanlığı, 2017-06-01-2017-08-31, 0, Mersin, Türkiye
2. İzmir Büyükşehir Belediyesi - Tarihe Saygı Yerel Koruma Ödülleri - 2016, Uluslararası Ve Ulusal Yarışmalarda jüri Üyelikleri, İzmir, İzmir Büyükşehir Belediyesi , 2016-09-19-2016-09-23, -, İzmir, Türkiye
3. Erdemli ve Silifke Arasında Kentleşme ve Tarımsal Amaçlı Mimari Yapılanma, Yüzey Araştırmasına Katılmak, Erdemli ve Silifke Arasında Kentleşme ve Tarımsal Amaçlı Mimari Yapılanma, Kültür ve Turizm Bakanlığı, 2016-08-28-2016-09-09, 0, Mersin, Türkiye
Uluslararası
1. University College London - The Institute of Archaeology , 2017-12-10 - 2018-01-11, Londra, İngiltere / Birleşik Krallık.
2. University College London - The Institute of Archaeology , 2017-09-11 - 2017-12-09, Londra, İngiltere / Birleşik Krallık.
2. Uluslararası Anıtlar ve Sitler Konseyi (ICOMOS) , Üye No: TUR 15065, Türkiye, 2017-02-20-Devam ediyor.
1. TMMOB Şehir Plancıları Odası , Üye No: 3000, Türkiye, 2003-01-01-Devam ediyor.
Dönem D.Kodu Ders Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm/Program T-U-K
Güz CRP213 Cıty In Hıstory Mimarlık Fakültesi Şehir ve Bölge Planlama ( İngi 3-0-3
Güz CRP101 Plannıng Studıo I Mimarlık Fakültesi Şehir ve Bölge Planlama ( İngi 2-8-6
Güz CRP 417 Urban Conservatıon Workshop Mimarlık Fakültesi Şehir ve Bölge Planlama ( İngi 2-1-3
Güz ŞBP 551 Kentsel Koruma Kuramları ve Uy Fen Bilimleri Enstitüsü Şehir ve Bölge Planlama Anabil 3-0-3
Güz ŞBP 802 Uzmanlık Alan Dersi Fen Bilimleri Enstitüsü Şehir ve Bölge Planlama Anabil 4-0-0
Dönem D.Kodu Ders Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm/Program T-U-K
Bahar CRP318 Urban Conservatıon Mimarlık Fakültesi Şehir ve Bölge Planlama ( İngi 2-1-3
Bahar CRP102 Plannıng Studıo II Mimarlık Fakültesi Şehir ve Bölge Planlama ( İngi 2-8-6
Bahar CRP 418 Archaeology and Plannıng Mimarlık Fakültesi Şehir ve Bölge Planlama ( İngi 3-0-3
Bahar ŞBP 802 Uzmanlık Alan Dersi Fen Bilimleri Enstitüsü Şehir ve Bölge Planlama Anabil 4-0-0
Bahar SEM YL Seminer ( Yl ) Fen Bilimleri Enstitüsü Fen Bilimleri Enstitüsü 0-0-0
Bahar ŞBP 801 Uzmanlık Alan Dersi Fen Bilimleri Enstitüsü Şehir ve Bölge Planlama Anabil 4-0-0
Bahar ŞBP 551 Kentsel Koruma Kuramları ve Uy Fen Bilimleri Enstitüsü Şehir ve Bölge Planlama Anabil 3-0-3
Dönem D.Kodu Ders Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm/Program T-U-K
Bahar CRP102 Plannıng Studıo II Mimarlık Fakültesi Şehir ve Bölge Planlama ( İngi 4-8-6
Bahar CRP 418 Archaeology and Plannıng Mimarlık Fakültesi Şehir ve Bölge Planlama ( İngi 3-0-3
Bahar CRP318 Urban Conservatıon Mimarlık Fakültesi Şehir ve Bölge Planlama ( İngi 2-1-3
Bahar SEM YL Seminer ( Yl ) Fen Bilimleri Enstitüsü Fen Bilimleri Enstitüsü 0-0-0
Bahar ŞBP 801 Uzmanlık Alan Dersi Fen Bilimleri Enstitüsü Şehir ve Bölge Planlama Anabil 4-0-0
Bahar ŞBP 802 Uzmanlık Alan Dersi Fen Bilimleri Enstitüsü Şehir ve Bölge Planlama Anabil 4-0-0
Güz CRP 417 Urban Conservatıon Workshop Mimarlık Fakültesi Şehir ve Bölge Planlama ( İngi 2-1-3
Güz CRP213 Cıty In Hıstory Mimarlık Fakültesi Şehir ve Bölge Planlama ( İngi 3-0-3
Güz CRP101 Plannıng Studıo I Mimarlık Fakültesi Şehir ve Bölge Planlama ( İngi 4-8-6
Güz SEM YL Seminer ( Yl ) Fen Bilimleri Enstitüsü Fen Bilimleri Enstitüsü 0-0-0
Güz ŞBP 551 Kentsel Koruma Kuramları ve Uy Fen Bilimleri Enstitüsü Şehir ve Bölge Planlama Anabil 3-0-3
Güz ŞBP 802 Uzmanlık Alan Dersi Fen Bilimleri Enstitüsü Şehir ve Bölge Planlama Anabil 4-0-0
Dönem D.Kodu Ders Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm/Program T-U-K
Bahar CRP318 Urban Conservatıon Mimarlık Fakültesi Şehir ve Bölge Planlama ( İngi 2-1-3
Bahar CRP102 Plannıng Studıo II Mimarlık Fakültesi Şehir ve Bölge Planlama ( İngi 4-8-6
Bahar CRP 418 Archaeology and Plannıng Mimarlık Fakültesi Şehir ve Bölge Planlama ( İngi 3-0-3
Bahar ŞBP 801 Uzmanlık Alan Dersi Fen Bilimleri Enstitüsü Şehir ve Bölge Planlama Anabil 4-0-0
Bahar TEZ Tez Fen Bilimleri Enstitüsü Fen Bilimleri Enstitüsü 0-0-0
Bahar ŞBP 802 Uzmanlık Alan Dersi Fen Bilimleri Enstitüsü Şehir ve Bölge Planlama Anabil 4-0-0
Güz CRP101 Plannıng Studıo I Mimarlık Fakültesi Şehir ve Bölge Planlama ( İngi 4-8-6
Güz CRP213 Cıty In Hıstory Mimarlık Fakültesi Şehir ve Bölge Planlama ( İngi 3-0-3
Güz CRP 417 Urban Conservatıon Workshop Mimarlık Fakültesi Şehir ve Bölge Planlama ( İngi 2-1-3
Güz ŞBP-551 Kentsel Koruma Kuramları ve Uy Fen Bilimleri Enstitüsü Şehir ve Bölge Planlama 3-0-3
Dönem D.Kodu Ders Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm/Program T-U-K
Bahar CRP 318 Urban Conservatıon Mimarlık Fakültesi Şehir ve Bölge Planlama ( İngi 3-0-3
Güz ÜYG101 Introductıon To Unıversıty Lıf Mimarlık Fakültesi Şehir ve Bölge Planlama ( İngi 1-0-1
Güz ŞBP-551 Kentsel Koruma Kuramları ve Uy Fen Bilimleri Enstitüsü Şehir ve Bölge Planlama 3-0-3
Dönem D.Kodu Ders Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm/Program T-U-K
Güz MİM313 Kentsel Tasarım Mimarlık Fakültesi Mimarlık 2-2-3
FAALİYET TÜRÜ ALT FAALİYET ORANI (%) DETAYI GRUP TOPLAM
Proje Uluslararası destekli sonuçlandırılmış proje %100 Dünya Bankası, Avrupa Birliği ve Avrupa Konseyi tarafından desteklenmiş proje (Yalnızca Ar-Ge niteliğindeki projeler) Toplam: 0.000

Mevzuat Gereği Dikkate Alınan : 0.000
%80 Diğer uluslararası özel veya resmi kurum ve kuruluşlar tarafından desteklenmiş proje (Yalnızca Ar-Ge niteliğindeki projeler)
Ulusal destekli sonuçlandırılmış proje %75 TÜBA ve TÜBİTAK destekli proje
%75 Kalkınma Bakanlığı destekli proje (Yalnızca Ar-Ge niteliğindeki projeler)
%75 Sanayi Tezleri Programı (SAN- TEZ) projesi
%35 Diğer kamu kuruluşları (Yükseköğretim kurumlan hariç) tarafından desteklenmiş projeler (Yalnızca Ar-Ge niteliğindeki projeler)
%35 Yükseköğretim kurumlan tarafından desteklenmiş bilimsel araştırma projesi (Yalnızca Ar-Ge niteliğindeki Projeler)
%20 Özel kuruluşlar (Ar-Ge, yenilik ve özgün tasarım projeleri)
Araştırma Yurtdışı %30 Yurtdışı Toplam: 13.500

Mevzuat Gereği Dikkate Alınan : 13.500
Detay Çarpan
Değeri
Kadro
Çarpanı
Oran Puan Ağırlıklı
Puan
University College London - The Institute of Archaeology, 2017-09-11 - 2017-12-09, Londra, İngiltere / Birleşik Krallık.1 1.000 1.500 0.300 0.450 13.500
Yurtiçi %20 Yurtiçi
Yayın Bilimsel (Tez Hariç) kitap %100 Alanında uluslararası yayımlanan bilimsel kitap Toplam: 63.450

Mevzuat Gereği Dikkate Alınan : 30.000
%60 Alanında ulusal yayımlanan bilimsel kitap
Ders Kitabı %70 Alanında uluslararası yayımlanan ders kitabı
%40 Alanında ulusal yayımlanan ders kitabı
Kitapta editörlük %60 Alanında uluslararası yayımlanan kitap editörlüğü
%30 Alanında ulusal yayımlanan kitap editörlüğü
Kitap bölümü %40 Alanında uluslararası yayımlanan kitap bölümü
%25 Alanında ulusal yayımlanan kitap bölümü
Detay Çarpan
Değeri
Kadro
Çarpanı
Oran Puan Ağırlıklı
Puan
Belge, B. İlk Şehirler ve Ortaya Çıkışları; Kent Planlama (Kavramlar, Konular ve Güncel Tartışmalar), ISBN: 978-975-533-874-3, İmge Kitabevi, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: 0, 31 Sayfa, Türkçe, Ankara, Türkiye, 2017.
1.000 1.500 0.250 0.375 11.250
Kitap tercümesi %30 Alanında yayımlanmış tam kitap çevirisi
Ansiklopedi konu/madde yazarı %10 Alanında uluslararası yayımlanan ansiklopedi konusu/maddesi
%6 Alanında ulusal yayımlanan ansiklopedi konusu/maddesi
Dergi editörlüğü %30 SSCI, SCI-Exp, AHCI kapsamındaki dergilerde editörlük
%10 SSCI, SCI-Exp, AHCI, ESCI dışındaki alan endekslerindeki dergilerde editörlük
%15 ESCI kapsamındaki dergilerde editörlük
Özgün/Derleme Makale %40 SSCI, SCI-Exp, AHCI kapsamındaki dergilerde yayımlanan tam makale
Detay Çarpan
Değeri
Kadro
Çarpanı
Oran Puan Ağırlıklı
Puan
Belge, B. Development of a Methodological Framework for Handling Urban Archaeological Resources: Tarsus Historic City Centre, Turkey. CONSERVATION AND MANAGEMENT OF ARCHAEOLOGICAL SITES, 2017, 18, 422-448.
http://dx.doi.org/10.1080/13505033.2016.1290478
1.000 1.500 0.400 0.600 18.000
Belge, B. Planlama Sürecine Kentsel Arkeolojik Değerlerin Dâhil Edilmesi Sorunsalı: Tarsus Tarihi Kent Merkezi. METU JOURNAL OF THE FACULTY OF ARCHITECTURE, 2017, 34, 59-91.
http://jfa.arch.metu.edu.tr/archive/0258-5316/articles/metujfa2017211.pdf
1.000 1.500 0.400 0.600 18.000
%35 ESCI kapsamındaki dergilerde yayımlanan tam makale
%30 SSCI, SCI-Exp, AHCI, ESCI dışındaki alan endekslerindeki dergilerde yayımlanan tam makale
Detay Çarpan
Değeri
Kadro
Çarpanı
Oran Puan Ağırlıklı
Puan
Belge, B.; Aydınoğlu, . Bir Planlama Altlığı Olarak; Roma Dönemi Tarsus Kenti Mekansal Yapısına İlişkin Değerlendirme. MEGARON, 2017, 12, 460-474.
http://www.megaronjournal.com/tr/jvi.aspx?pdir=megaron&plng=tur&un=MEGARON-83788
1.000 1.500 0.300 0.450 13.500
%20 Diğer hakemli ulusal veya uluslararası dergilerde yayımlanan tam makale
Diğer (Teknik not, kısa makale, yorum, vaka takdimi, editöre mektup, özet, kitap kritiği, araştırma notu) %10 SSCI, SCI-Exp, AHCI kapsamındaki dergilerde yayımlanan
%8 ESCI kapsamındaki dergilerde yayımlanan
%6 SSCI, SCI-Exp, AHCI, ESCI dışındaki alan endekslerinde yayımlanan
%6 ULAKBİM Tarafından taranan
Uluslararası boyutta performansa dayalı yayımlanmış ses ve/veya görüntü kaydı bulunmak* %40 Özgün kişisel kayıt
%20 Karma kayıt
Ulusal boyutta performansa dayalı yayımlanmış ses ve/veya görüntü kaydı bulunmak* %20 Özgün kişisel kayıt
%5 Karma kayıt
Hakemlik %5 SSCI, SCI-Exp, AHCI kapsamındaki dergilerde hakemlik
%3 ESCI kapsamındaki dergilerde hakemlik
%3 SSCI, SCI-Exp, AHCI, ESCI dışındaki alan endekslerindeki dergilerde hakemlik
%2 Diğer hakemli ulusal veya uluslararası dergilerde hakemlik
Detay Çarpan
Değeri
Kadro
Çarpanı
Oran Puan Ağırlıklı
Puan
3.000 1.500 0.020 0.090 2.700
Tasarım Sanatsal tasarım (Bina, çevre, eser, yayın, mekân, obje) %30 Kamu kurumları ile özel hukuk tüzel kişileri bünyesinde uygulamaya konmuş Toplam: 0.000

Mevzuat Gereği Dikkate Alınan : 0.000
%15 Bilimsel yayınla tescillenmiş
Bilimsel tasarım %20 Bilimsel yayınla tescillenmiş
%15 Kamu kurumları ile özel hukuk tüzel kişileri bünyesinde uygulamanmış ve belgelenmiş
Faydalı obje %30 TSE/TPE tarafından tescillenmiş
Sergi Özgün kişisel etkinlik %60 Uluslararası Toplam: 13.500

Mevzuat Gereği Dikkate Alınan : 13.500
%30 Ulusal
Detay Çarpan
Değeri
Kadro
Çarpanı
Oran Puan Ağırlıklı
Puan
Diocaesarea - Uzuncaburç Antik Kenti 2017 Yılı çalışmaları, Arkeolojik Kazıya Katılmak, Mersin, Kültür ve Turizm Bakanlığı, 2017-06-01-2017-08-31, 0, Mersin, Türkiye 1.000 1.500 0.300 0.450 13.500
Karma etkinlikler %15 Davetli/yarışmalı uluslararası
%10 Davetli/yarışmalı ulusal
Patent Alanında uluslararası tescillenmiş patent Alanında uluslararası tescillenmiş patent %100 Alanında uluslararası tescillenmiş patent Toplam: 0.000

Mevzuat Gereği Dikkate Alınan : 0.000
Alanında ulusal tescillenmiş patent %60 Alanında ulusal tescillenmiş patent
Atıf Öğretim elemanının yazar olarak yer almadığı uluslararası kitaplarda, öğretim elemanının eserlerine yapılan kaynakçadaki farklı eserlerine yapılan her bir atıf %8 Öğretim elemanının yazar olarak yer almadığı uluslararası kitaplarda, öğretim elemanının eserlerine yapılan kaynakçadaki farklı eserlerine yapılan her bir atıf Toplam: 0.000

Mevzuat Gereği Dikkate Alınan : 0.000
Öğretim elemanının yazar olarak yer almadığı ulusal kitaplarda, öğretim elemanının eserlerine yapılan kaynakçadaki farklı eserlerine yapılan her bir atıf %2 Öğretim elemanının yazar olarak yer almadığı ulusal kitaplarda, öğretim elemanının eserlerine yapılan kaynakçadaki farklı eserlerine yapılan her bir atıf
SSCI, SCI-Exp, AHCI tarafından taranan dergilerde, öğretim elemanının yazar olarak yer almadığı makalelerde, öğretim elemanının eserlerine yapılan kaynakçadaki farklı eserlerine yapılan her bir atıf %4 SSCI, SCI-Exp, AHCI tarafından taranan dergilerde, öğretim elemanının yazar olarak yer almadığı makalelerde, öğretim elemanının eserlerine yapılan kaynakçadaki farklı eserlerine yapılan her bir atıf
SSCI, SCI-Exp, AHCI, ESCI dışındaki uluslararası dergilerde, öğretim elemanının yazar olarak yer almadığı makalelerde, öğretim elemanının eserlerine yapılan kaynakçadaki farklı eserlerine yapılan her bir atıf %2 SSCI, SCI-Exp, AHCI, ESCI dışındaki uluslararası dergilerde, öğretim elemanının yazar olarak yer almadığı makalelerde, öğretim elemanının eserlerine yapılan kaynakçadaki farklı eserlerine yapılan her bir atıf
ESCI tarafından taranan dergilerde, öğretim elemanının yazar olarak yer almadığı makalelerde, öğretim elemanının eserlerine yapılan kaynakçadaki farklı eserlerine yapılan her bir atıf %2 ESCI tarafından taranan dergilerde, öğretim elemanının yazar olarak yer almadığı makalelerde, öğretim elemanının eserlerine yapılan kaynakçadaki farklı eserlerine yapılan her bir atıf
Hakemli ulusal dergilerdeki, öğretim elemanının yazar olarak yer almadığı makalelerde, öğretim elemanının eserlerine yapılan kaHakemli ulusal dergilerdeki, öğretim elemanının yazar olarak yer almadığı makalelerde, öğretim elemanının eserlerine yapılan kaynakçadaki her bir atıfynakçadaki her bir atıf %2 Hakemli ulusal dergilerdeki, öğretim elemanının yazar olarak yer almadığı makalelerde, öğretim elemanının eserlerine yapılan kaynakçadaki her bir atıf
Bestecinin kendisinin yer almadığı uluslararası konserde eserinin seslendirilmesi %10 Bestecinin kendisinin yer almadığı uluslararası konserde eserinin seslendirilmesi
Tebliğ Uluslararası kongre ve sempozyumlarda davetli olarak sunulan tebliğ %25 Uluslararası kongre ve sempozyumlarda davetli olarak sunulan tebliğ Toplam: 0.000

Mevzuat Gereği Dikkate Alınan : 0.000
Uluslararası kongre ve sempozyumlarda sözlü olarak sunulan ve tam metin olarak yayımlanan tebliğ %10 Uluslararası kongre ve sempozyumlarda sözlü olarak sunulan ve tam metin olarak yayımlanan tebliğ
Uluslararası kongre ve sempozyumlarda poster olarak sunulan ve yayımlanan tebliğ %5 Uluslararası kongre ve sempozyumlarda poster olarak sunulan ve yayımlanan tebliğ
Uluslararası kongre ve sempozyumlarda sözlü olarak sunulan ve özet metin olarak yayımlanan tebliğ %10 Uluslararası kongre ve sempozyumlarda sözlü olarak sunulan ve özet metin olarak yayımlanan tebliğ
Ödül TÜBA veya TÜBİTAK'tan alınan bilim ödülü %100 TÜBA veya TÜBİTAK'tan alınan bilim ödülü Toplam: 0.000

Mevzuat Gereği Dikkate Alınan : 0.000
Alanında yurtdışı kurum veya kuruluşlardan alınan bilim ödülü %80 Alanında yurtdışı kurum veya kuruluşlardan alınan bilim ödülü
Alanında yurtiçi kamu kurum ve kuruluşlarından alınan bilim ödülü %40 Alanında yurtiçi kamu kurum ve kuruluşlarından alınan bilim ödülü
Uluslararası kongre, kurultay, sempozyum, konferans ve festival gibi etkinliklerin bilim ve/veya sanat kurulu tarafından verilen ödül (adına belge düzenlenen öğretim elemanı başvurabilir) %30 Uluslararası kongre, kurultay, sempozyum, konferans ve festival gibi etkinliklerin bilim ve/veya sanat kurulu tarafından verilen ödül (adına belge düzenlenen öğretim elemanı başvurabilir)
Ulusal kongre, kurultay, sempozyum, konferans ve festival gibi etkinliklerin bilim ve/veya sanat kurulu tarafından verilen ödül (adına belge düzenlenen öğretim elemanı başvurabilir) %15 Ulusal kongre, kurultay, sempozyum, konferans ve festival gibi etkinliklerin bilim ve/veya sanat kurulu tarafından verilen ödül (adına belge düzenlenen öğretim elemanı başvurabilir)
Alanında özel kurum ve kuruluşlar tarafından verilen ödül %10 Alanında özel kurum ve kuruluşlar tarafından verilen ödül
Toplam : 90.450
Mevzuat Gereği Dikkate Alınan : 57.000