Doç.Dr. NEZAKET BİLGE UZUN

Birim
:
Eğitim Fakültesi / Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme Anabilim Dalı
İŞ Adresi
: Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Yenişehir Kampüsü 33160 Yenişehir/ Mersin
Telefon
:
+90-324-3412815
Dahili
:
2603
Faks
:
+90--
E-MAIL
:
buzun@mersin.edu.tr
DİĞER E-MAIL
:
n.bilgeuzun@gmail.com
OLUŞTURMA
:
2016-01-13 15:26:38
DÜZENLEME
:
2020-12-25 10:00:04
PUAN
:
14064
YABANCI DİL
:


Derece Bölüm Üniversite/Kurum Yıl
LİSANS+YÜKSEK LİSANS ORTAÖĞRETİM FEN VE MATEMATİK ALANLAR EĞİTİMİ (FİZİK EĞİTİMİ HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ 2006
YÜKSEK LİSANS EĞİTİM BİLİMLERİ (EĞİTİMDE ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ 2008
DOKTORA EĞİTİM BİLİMLERİ (EĞİTİMDE ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ 2013
Doktora Tezi

1. PISA 2006 fen başarı testinin madde yanlılığının kültür ve dil açısından incelenmesi Danışman: Dr. Selahattin Gelbal, Hacettepe Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Eğitim Bilimleri Anabilim Dalı, ankara, Türkiye, .

Theses_004.pdf

Görev Ünvanı Görev Kurum/Diğer Yıl
ENSTİTÜ YÖNETİM KURULU ÜYESİ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ 2020-11-04 - 2023-11-04
BİRİM AKADEMİK TEŞVİK BAŞVURU VE İNCELEME KOMİSYONU ÜYESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ 2020-09-18 - 2022-09-18
BİRİM AKADEMİK TEŞVİK BAŞVURU VE İNCELEME KOMİSYONU ÜYESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ 2020-09-18 - 2022-09-18
BİRİM AKADEMİK TEŞVİK BAŞVURU VE İNCELEME KOMİSYONU ÜYESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ 2020-09-18 - 2022-09-18
ENSTİTÜ YÖNETİM KURULU ÜYESİ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ 2018-11-04 - 2021-11-04
ENSTİTÜ YÖNETİM KURULU ÜYESİ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ 2018-11-04 - 2021-11-04
ENSTİTÜ YÖNETİM KURULU ÜYESİ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ 2018-11-04 - 2021-11-04
BİRİM AKADEMİK TEŞVİK BAŞVURU VE İNCELEME KOMİSYONU ÜYESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ 2018-09-18 - 2020-09-18
BİRİM AKADEMİK TEŞVİK BAŞVURU VE İNCELEME KOMİSYONU ÜYESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ 2018-09-18 - 2020-09-18
ENSTİTÜ YÖNETİM KURULU ÜYESİ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ 2015-11-04 - 2018-11-04
Uluslararası - ULAKBİM Tarafından Taranan 0
2023
10. KURT, A.; UZUN, N. DEVELOPMENT OF PERCEIVED FAMILY BOUNDARIES IN YOUNG ADULTS SCALE. TURKİSH PSYCHOLOGİCAL COUNSELİNG AND GUİDANCE JOURNAL, 2023, 13, 160-169. 0 + 0
10.17066/tpdrd.1297253ab

9. TATAR, O.; UZUN, N. Örgütsel Aidiyet Algısı Ölçeği (ÖAAÖ): Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması. DOKUZ EYLUL UNİVERSİTY, 2023, 14, 758-780. 0 + 0
10.51460/baebd.1286772

2021
8. AYDIN, Y.; UZUN, N. Romantik İlişkilerde Sosyal Medya Kıskançlığı Ölçeği (RİSMKÖ): Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması. OPUS ULUSLARARASI TOPLUM ARAŞTIRMALARI DERGİSİ, 2021, 18, 7883-7911. 0 + 0
10.26466/opus.890331

7. TAŞTAN, Z.; UZUN, N. GENELLENEBİLİRLİK KURAMINDA ÇOK YÜZEYLİ DESENLERİN İNCELENMESİ. TÜRKİYE SOSYAL ARAŞTIRMALAR DERGİSİ, 2021, 25, 743-756. 0 + 0
6. Altınlı, O.; UZUN, N.; İNANDI, Y. Öğretmenler İçin Göreceli Yoksunluk Ölçeği Geliştirme Çalışması. MANİSA CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER DERGİSİ, 2021, 19, 307-324. 0 + 0
2019
5. Özer, Ö.; ÇAKIR, Ö.; UZUN, N. Akademisyenlerin yabancı dilde sözlü iletişim kurabilme özyeterlik inancı ölçeğinin geliştirilmesi: Geçerlik ve güvenirlikçalışması. YÜKSEKÖĞRETİM DERGİSİ / JOURNAL OF HİGHER EDUCATİON, 2019, 9, 40-48. 0 + 0
10.2399/yod.18.024

Publications_008.pdf

2018
4. BAKIR AYĞAR, B.; UZUN, N. Sosyal Medya Bağımlılığı Ölçeği’nin Geliştirilmesi:Geçerlik ve Güvenirlik Çalışmaları. ADDICTA: THE TURKISH JOURNAL ON ADDICTIONS, 2018, 5, 1-20. 0 + 0
http://dx.doi.org/10.15805/addicta.2018.5.3.0046

3. ÇOCUK, H.; UZUN, N. Medya Okuryazarlığı Dereceli Puanlama Anahtarının Genellenebilirlik Kuramıyla Güvenirliğinin İncelenmesi. KASTAMONU EĞİTİM DERGİSİ,, 2018, 26, 1-18. 0 + 0
DOI: 10.24106/kefdergi.364686

2. GÜLLE, A.; UZUN, N.; AKAY, C. Ortaokul Öğrencilerine Yönelik Blok Flüt İcra PerformansıDereceli Puanlama Anahtarının Güvenirliğinin GenellenebilirlikKuramı İle İncelenmesi. İLKÖĞRETİM ONLİNE, 2018, 17, 1463-1475. 0 + 0
10.17051/ilkonline.2018.466366

1. AKAY, C.; UZUN, N. YABANCI DİL OLARAK TÜRKÇE’NİN ÖĞRENME SÜRECİNDE DİL BECERİLERİ AÇISINDAN DUYULAN KAYGI. TURKİSH STUDİES EDUCATİONAL SCİENCES, 2018, 13, 1-20. 0 + 0
http://dx.doi.org/10.7827/TurkishStudies.14062

Uluslararası - SCI, SCI-Expanded, SSCI ve AHCI kategorisine giren 3400
2022
8. KÖSE, E.; YERLİSU LAPA, T.; UZUN, N.; TERCAN KAAS, E.; ARAS, G. Perceived Health Outcomes of Recreation Scale: Measurement Invariance over Gender. IRANİAN JOURNAL OF PUBLİC HEALTH, 2022, 51, 2555-2563. 700 + 0
2021
7. ADA, E.; ahmad, h.; UZUN, N.; Jowett, S.; KAZAK, F. Cross-Cultural Adaptation of the Turkish and Kuwaiti Teacher\u2013Student Relationship Questionnaire in Physical Education (TSRQ- PE Teacher Version): Testing for Measurement Invariance. SUSTAİNABİLİTY, 2021, 13, -. 700 + 0
10.3390/su13031387

2018
6. ODABAŞI, O.; ELÇİN, M.; BAŞUSTA, N.; gülkaya anik, e.; tuncay, f.; BOZOKLAR, C. Development and Evaluation of a Training Program forOrgan Procurement Coordinators Using StandardizedPatient Methodology. EXPERİMENTAL AND CLİNİCAL TRANSPLANTATİON, 2018, , 481-487. 0 + 0
10.6002/ect.2015.0131

2016
5. DEMİRAL YILMAZ, N.; VELİPAŞAOĞLU, S.; OZAN, S.; BAŞUSTA, N.; MAMAKLI, S.; MIDIK, Ö.; TENGİZ, F.; DURAK, H.; ŞAHİN, H.; KARAOĞLU, N. A multicenter study how do medical students perceive clinical learning climate. MEDİCAL EDUCATİON ONLİNE, 2016, 21, 1-9. 0 + 0
10.3402/meo.v21.30846

2015
4. UZUN, N. A De Novo Tool to Measure the Preclinical Learning Climate of Medical Faculties in Turkey. EDUCATİONAL SCİENCES: THEORY PRACTİCE, 2015, 15, 1-14. 1000 + 0
10.12738/estp.2016.1.0064

3. BAŞUSTA, N.; GELBAL, S. Gruplararası Karşılaştırmalarda Ölçme Değişmezliğinin Test Edilmesi PISA Öğrenci Anketi Örneği. HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ DERGİSİ, 2015, 30, 80-90. 0 + 0
2011
2. ODABAŞI, O.; ELÇİN, M.; BAŞUSTA, N. The Efficacy of Training General Practitioners for the Management of Hypertension in Geriatric Patients. TURKİSH JOURNAL OF GERİATRİCS-TURK GERİATRİ DERGİSİ, 2011, 14, 362-368. 0 + 0
2010
1. UZUN, N.; ÖĞRETMEN, T. Fen Başarısı İle İlgili Bazı Değişkenlerin TIMSS R Örnekleminde Cinsiyete Göre Ölçme Değişmezliğinin Değerlendirilmesi. EGİTİM VE BİLİM-EDUCATİON AND SCİENCE, 2010, 35, 26-35. 1000 + 0
Uluslararası - Diğer 1300
2023
13. KURŞUN, E.; UZUN, N.; GÜMÜŞ, H. Perception Scale for Female Performance Athletes: Validity and reliability study. ULUSLARARASİ INSAN BİLİMLERİ DERGİSİ, 2023, 20, 375-386. 100 + 0
10.14687/jhs.v20i3.6358

12. koç, a.; UZUN, N.; İNANDI, Y. OKUL YÖNETİCİLERİNİN GENEL ADALET DAVRANIŞLARINA İLİŞKİN ÖĞRETMEN ALGISI ÖLÇEĞİNİN GELİŞTİRİLMESİ. HATAY MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ DERGİSİ, 2023, 20, 77-99. 100 + 0
2022
11. KOÇ, A.; UZUN, N.; ÜNALDI CORAL, M. Çevrimiçi ölçme ve değerlendirmeye yönelik özyeterlik ölçeğinin geliştirilmesi. INTERNATİONAL JOURNAL OF SOCİAL SCİENCES AND EDUCATİON RESEARCH, 2022, 8, 87-98. 100 + 0
10.24289/ijsser.1031155

10. AYNA, Ç.; GÜMÜŞ, H.; UZUN, N. Ciddi Boş Zaman Aktivite Tatmini Ölçeğinin Geliştirilmesi . INTERNATİONAL JOURNAL OF CONTEMPORARY EDUCATİONAL STUDİES (INTJCES),, 2022, 8, 57-70. 100 + 0
9. ÖZTÜRK, Ö.; UZUN, N.; AKTAŞ, M. Performance Scale Development Study for Science-Chemical Laboratory Applications. ONLİNE SCİENCE EDUCATİON JOURNAL, 2022, 7, 72-84. 100 + 0
8. KARATAŞ, A.; UZUN, N.; GÜNDÜZ, B. EBEVEYNLEŞME ÖLÇEĞİ ERGEN FORMU: GEÇERLİK VE GÜVENİRLİK ÇALIŞMASI. MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ DERGİSİ, 2022, 19, 167-182. 100 + 0
7. ATAŞ, M.; UZUN, N. Öğretmenlerde Örgütsel Kırılganlık Ölçeği Geliştirme Çalışması. KESİT AKADEMİ DERGİSİ, 2022, 8, 240-256. 100 + 0
2021
6. AKTAŞ, M.; UZUN, N. Öğretmenlerin Öğrenmeyi, Gelişimi İzleme ve Değerlendirme Yeterliklerine Yönelik Önem ve Özyeterlik Ölçeklerinin Geliştirilmesi. THE JOURNAL OF KESİT ACADEMY, 2021, 7, 152-172. 100 + 0
5. GÖZÜBOL KIVRAK, Y.; UZUN, N.; ARSLANTAŞ, H. OKUL YÖNETİCİLERİNDE NARSİSTİK KİŞİLİK EĞİLİMLERİ ÖLÇEĞİ GELİŞTİRME ÇALIŞMASI. ULUSLARARASI İNOVATİF EĞİTİM ARAŞTIRMACISI, 2021, 1, 62-78. 100 + 0
10.29228/iedres.54969

4. UZUN, N.; AKAY, C. ÖĞRETMENLERİN DİJİTAL MATERYAL OLUŞTURABİLME ÖZ-YETERLİLİKLERİ ÖLÇEĞİNİN GELİŞTİRİLMESİ. THE JOURNAL OF KESİT ACADEMY, 2021, 7, 240-254. 100 + 0
2020
3. UZUN, N.; AKAY, C.; KARATEPE, R. THE MEDIATION ROLE OF PRE-SERVICE TEACHERS’ TECHNOLOGY PERCEPTIONS IN THE RELATIONSHIP BETWEEN PROFESSIONAL INTEREST, PROFESSIONAL APTITUDE, AND CONSTRUCTING KNOWLEDGE. THE JOURNAL OF INTERNATİONAL EDUCATİON SCİENCE, 2020, 25, 158-177. 100 + 0
http://dx.doi.org/10.29228/INESJOURNAL.48192

2019
2. HAIDARI, S.; UZUN, N. Content validity and confirmatory factor analysis of Cooperative LearningAttitude Scale (CLAS) for the EFL students. INTERNATİONAL JOURNAL OF SOCİAL SCİENCES AND EDUCATİON RESEARCH, 2019, 5, 418-433. 100 + 0
Publications_007.pdf

2018
1. UZUN, N.; ELÇİN, M. Uzman Hekim Yetkinliklerinin Ölçeklenmesi ve Karşılaştırılması. JOURNAL OF CONTEMPORARY MEDİCİNE, 2018, 8, 37-43. 100 + 0
DOI: 10.16899/gopctd.358848

Uluslararası - Alan endexleri 415
2023
6. PAMUK, S.; ALICI, D.; AKTAŞ, M.; SELVİ, H.; UZUN, N. An Investigation of Variables Predicting the Reading Literacy in Pisa 2018. BİRUNİ UNİVERSİTY, FACULTY OF EDUCATİON, 2023, 12, 338-349. 50 + 0
10.52963/PERR_Biruni_V12.N1.21

5. UZUN, N.; AKTAŞ, M.; AKAY, C. Measurement and evaluation challenges in distance education: Systematic review and qualitative meta-synthesis. İ-MANAGER PUBLİCATİONS, 2023, 19, 1-23. 100 + 0
10.26634/jet.19.4.19368

2022
4. UZUN, N. ÖLÇME DEĞİŞMEZLİĞİNDE KÜRESEL ARAŞTIRMA EĞİLİMLERİ: ÇERÇEVE VE BİLGİ YAPILARI ÜZERİNE SİSTEMATİK BİR BİBLİYOMETRİK ANALİZ. INTERNATİONAL INNOVATİVE EDUCATİON RESEARCHER, 2022, 2, 1-46. 100 + 0
10.29228/iedres.62551

3. KÖSE, E.; YERLİSU LAPA, T.; TERCAN KAAS, E.; UZUN, N. Testing the measurement invariance of perceived freedom scale by gender. SOCİETY AND LEİSURE, 2022, 44, -. 65 + 0
10.1080/07053436.2021.1999091

2. KARAKUŞ, S.; AKBAY, S.; UZUN, N. The Development Of "Emotional Authenticity Scale": Validity and Reliability Studies. İ-MANAGER'S JOURNAL ON EDUCATİONAL PHSCOLOGY, 2022, 15, 51-63. 100 + 0
2014
1. ABAY, Ş.; SEZER, B.; BAŞUSTA, N. Opinions of tutors in Good Medical Practice Programme about ethics education at Faculty of Medicine Example of Hacettepe University. TURKİSH JOURNAL OF BİOETHİCS, 2014, 1, 206-214. 0 + 0
10.5505/tjob.2014.98608

Uluslararası - Journals Indexed in Eric 875
2023
9. SEZGİN, M.; UZUN, N. MEDIATING ROLE OF SOCIAL APPROVAL NEED IN THE RELATIONSHIP BETWEEN SOCIAL MEDIA. INTERNATİONAL JOURNAL OF EDUCATİON TECHNOLOGY AND SCİENTİFİC RESEARCHES, 2023, 8, 2546-2558. 100 + 0
10.35826/ijetsar.660

8. AKTAŞ, M.; UZUN, N.; BAKIR AYGAR, B. Investigation of the Measurment Invairance of the Social Media Addiction Scale. INTERNATİONAL JOURNAL OF CONTEMPORARY EDUCATİONAL RESEARCH,, 2023, 10, 544-554. 100 + 0
10.52380/ijcer.2023.10.3.351

2022
7. MUMBA, B.; ALICI, D.; UZUN, N. Assessing Measurement Invariance with Dichotomous Items: The Case of Early Grade Mathematic Assessment from the Zambian Sample. İ-MANAGER’S JOURNAL ON EDUCATİONAL PSYCHOLOGY, 2022, 16, 1-11. 100 + 0
2021
6. GÜLLE, A.; AKAY, C.; UZUN, N. Zoltán Kodály gives a hand to secondary school students in recorder performance and attitudes toward music in Turkey. INTERNATİONAL JOURNAL OF MUSİC EDUCATİON, 2021, , -. 100 + 0
10.1177/02557614211005904

2020
5. SELVİ, H.; ALICI, D.; UZUN, N. Investigating Measurement Invariance under Different Missing Value Reduction Methods. ASİAN JOURNAL OF EDUCATİON AND TRAİNİNG, 2020, 6, 237-245. 100 + 0
10.20448/journal.522.2020.62.237.245

2019
4. UZUN, N.; ALICI, D.; AKTAŞ, M. Reliability of the Analytic Rubric and Checklist for the Assessment of Story Writing Skills: G and Decision Study in Generalizability Theory. EUROPEAN JOURNAL OF EDUCATİONAL RESEARCH, 2019, 8, 169-180. 100 + 0
10.12973/eu-jer.8.1.169

Publications_001.pdf

3. PAMUK, D.; UZUN, N.; GÜLER YILDIZ, T.; HAKTANIR, G. Reliability of Indicators Measuring Early Childhood Education for Sustainability: A Study in Turkey Using Generalizability Theory. INTERNATİONAL JOURNAL OF EARLY CHİLDHOOD, 2019, , 193-206. 85 + 0
Publications_004.pdf

2018
2. UZUN, N.; AKTAŞ, M.; Aşiret, S.; Yormaz, S. Using Generalizability Theory to Assess the Score Reliability of Communication Skills of Dentistry Students. ASİAN JOURNAL OF EDUCATİON AND TRAİNİNG, 2018, 4, 85-90. 95 + 0
1. UZUN, N.; AKTAŞ, M.; aşiret, s.; yormaz, s. Using Generalizability Theory to Assess the Score Reliability of Communication Skills of Dentistry Students. ASİAN JOURNAL OF EDUCATİON AND TRAİNİNG, 2018, 4, 85-90. 95 + 0
10.20448/journal.522.2018.42.85.90

Ulusal - ULAKBİM Tarafından Taranan 790
2020
6. ÖZER, Ö.; UZUN, N.; ÇAKIR, Ö. Factors Affecting Academics’ Self-Efficacy Beliefs for Oral Communication in a Foreign Language. DİL EĞİTİMİ VE ARAŞTIRMALARI DERGİSİ, 2020, 6, 693-710. 200 + 0
https://doi.org/10.31464/jlere.774718

2019
5. UZUN, N.; BAKIR AYĞAR, B.; SEZGİN, M.; GÜL TOPUZ, A. Beliren Yetişkinlik Ölçeğinin Cinsiyete ve Yaş Gruplarına Göre Ölçme Değişmezliğinin İncelenmesi. ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ DERGİSİ, 2019, 19, 683-694. 190 + 0
Publications_003.pdf

2017
4. UZUN, N.; GELBAL, S. PISA Fen Başarı Testinin Madde Yanlılığının Kültür ve DilAçısından İncelenmesi. KASTAMONU EĞİTİM FAKÜLTESİ DERGİSİ, 2017, 25, 2427-2446. 200 + 0
3. ABAY, Ş.; SEZER, B.; UZUN, N. Hekim Adaylarının Hekim Kimliğine İlişkin Algıları: Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Metafor Analizi Örneğİ. SÜREKLİ TIP EĞİTİMİ DERGİSİ, 2017, 26, 1-8. 200 + 0
2015
2. NALBANTOĞLU YILMAZ, F.; BAŞUSTA, N. Genellenebilirlik Kuramıyla Dikiş Atma ve Alma Becerileri İstasyonu Güvenirliğinin Değerlendirilmesi. EĞİTİMDE VE PSİKOLOJİDE ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME DERGİSİ, 2015, 6, 107-116. 0 + 0
2010
1. BAŞUSTA, N.; ÖĞRETMEN, T.; GELBAL, S. TIMSS R Fen Başarısı Ve Duyuşsal Özellikler Arasındaki İlişkinin Modellenmesi ve Modelin Cinsiyetler Bakımından Karşılaştırılması. KASTAMONU EĞİTİM DERGİSİ, 2010, 18, 531-544. 0 + 0
Ulusal - Diğer 100
2017
6. YALÇIN İNCİK, E.; UZUN, N. Bireysel Girişimcilik Algı Ölçeği: Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması. MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ DERGİSİ, 2017, 14, 471-485. 100 + 0
2014
5. BAŞUSTA, N.; ELÇİN, M. Hekim Adaylarının Mesleksel Yeterliklerine İlişkin Önem Ve Özyeterlik Algıları Ölçeğinin Geliştirilmesi. EĞİTİM BİLİMLERİ VE UYGULAMA, 2014, 13, 239-255. 0 + 0
2010
4. BAŞUSTA, N.; ELÇİN, M. Eğitim Becerileri Kurs Programının Değerlendirilmesi Hacettepe Tıp Dergisi. HACETTEPE TIP DERGİSİ, 2010, 41, 255-261. 0 + 0
3. ELÇİN, M.; ODABAŞI, O.; BAŞUSTA, N. Uzmanlık Eğitimi Öğrencilerine Yönelik Hipertansiyon Yönetimi Kursunun Geliştirilmesi. HACETTEPE TIP DERGİSİ, 2010, 41, 248-254. 0 + 0
2. ELÇİN, M.; ODABAŞI, O.; TURAN, S.; murat, s.; BAŞUSTA, N. Tıp Eğitiminde İletişim Becerilerinin Standart Hastalar ve Yapılandırılmış Değerlendirmelerle Geliştirilmesi. HACETTEPE TIP DERGİSİ, 2010, 41, 219-230. 0 + 0
1. ONAN, A.; TURAN, S.; BAŞUSTA, N. Probleme Dayalı Öğrenmeye Yönelik Özyeterlilik Algısı Ölçeğinin Geçerlilik ve Güvenilirlik Çalışması. HACETTEPE TIP DERGİSİ, 2010, 41, 231-239. 0 + 0
Ulusal - Endekste taranmıyor 0
1. BAŞUSTA, N. ÖLÇME EŞDEĞERLİĞİ. EĞİTİMDE VE PSİKOLOJİDE ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME DERGİSİ, 2010, 1, 58-64. 0 + 0
Uluslararası - Bilimsel Kitap Yazma (Tez Hariç) 0
1. BOZKUR, B.; UZUN, N.; KIRAN, B.; KAYA, A. ACADEMIC STUDIES IN SOCAL SCIENCES, ISBN: 978-9940-46-009-9, IVPE, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: , 17 Sayfa, İngilizce, CETİNJE, Karadağ, 2020. 0
2. AKTAŞ, M.; UZUN, N. Eğitim Bilimlerinde Teori ve Araştırmalar, ISBN: • 978-625-7276-06-1, serüven yayınevi, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: , 401 Sayfa, Türkçe, İzmir, Türkiye, 2022. 0
Uluslararası - Tam Metin - Sözlü 800

1. BOZKUR, B.; UZUN, N.; GÜNDOĞDU, M., Mizojini Ölçeğinin Geliştirilmesi: Geçerlilik ve Güvenirlik Çalışması. VIth Internatıonal Eurasian Educational Research Congress (EJERCongress), 2019-06-19, 2019-06-22, ANKARA, Türkiye, . 200

Uluslararası - Özet - Sözlü 910

8. ALICI, D.; AKTAŞ, M.; UZUN, N., Lisansüstü Eğitime Geçiş Mülakat Sınavında Adaylardan Beklenen Yeterliklerin Belirlenmesi: Standartlaştırma Önerisi. I. Uluslararası Eğitimde ve Kültürde Akademik Çalışmalar Sempozyumu, 2018-09-13, 2018-09-15, Mersin, Türkiye, . 100

7. UZUN, N.; AKTAŞ, M.; ALICI, D., Öğretmen Adaylarının Ölçme Düzeyleri Konusundaki Performanslarının Genellenebilirlik Kuramı ile İncelenmesi. 27. Uluslararası Eğitim Bilimleri Kongresi ICES UEBK 2018, 2018-04-18, 2018-04-22, Antalya, Türkiye, . 100

6. UZUN, N.; ALICI, D., Faktör Yapısını Belirlemede Açımlayıcı Faktör Analizi Ve Kümeleme Analizi Sonuçlarının Karşılaştırılması: PISA 2015 Öğrenci Anketi Tutum Ölçeği Örneği. II. INES Uluslararası Akademik Araştırmalar Kongresi, 2017-10-18, 2017-10-21, Alanya, Türkiye, . 100

5. KILINÇ, H.; UZUN, N.; AVCI, G., Öğretmen ve Öğretmen Adaylarının Bilimsel Süreç Becerilerine Sahip Olma Düzeylerini Belirlemeye Yönelik Genellenebilirlik Kuramı İle Ölçek Geliştirme Çalışması. International Symposium of Education and Values’in (ISOEVA), 2017-10-05, 2017-10-08, BODRUM, Türkiye, . 100

4. BOZKUR, B.; UZUN, N.; KAYA, A.; KIRAN ESEN, B., Ergenlerde Sosyal Kaygı ve Anne-baba Tutumları Arasındaki İlişkinin İncelenmesi. 26th International Conference on Educational Sciences, 2017-04-20, 2017-04-23, Antalya, Türkiye, . 85

3. İNCiK, E.; BAŞUSTA, N., Developing Individual Entrepreneurship Perception Scale Validity And Reliability Study. The 3rdinternetional Congress On Curriculum And İnstruction, 2015-10-22, 2015-10-24, adana, Türkiye, 2015. 0

2. sezer, b.; abay, ş.; başusta, n., Medical Students’ Perceptions Of Social Media (Sample Of Hacettepe University). European Distance and E-Learning Network Annual Conferences, 2015-06-09, 2015-06-12, Barcelona, İspanya, 2015. 0

1. ABAY, E.; ODABAŞI, O.; ONAN, A.; SEZER, B.; BAŞUSTA, N.; TURAN, S.; ELÇİN, M., Evaluation the interrater reliability among SPS and tutors in assessing the performances of dentistry students communicating with SPS. SIMEC 2014, 2014-11-13, 2014-11-15, ANKARA, Türkiye, 2014. 0

https://aspenews.org/2014/08/26/3rd-simulation-in-medical-education-conference-13-15-november-2014-turkey/

Ulusal - Özet - Sözlü 0

1. ABAY, Ş.; BAŞUSTA, N.; SEZER, B., Hekim Adaylarının Hekim Kimliğine İlişkin Algıları: Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Örneği. IX. Ulusal Tıp Eğitimi Kongresi, 2016-03-21, 2016-03-23, İZMİR, Türkiye, 2016. 0

http://kongre.teged.org/UTEK16/abstract/hekim-adaylarinin-hekim-kimligine-iliskin-algilari-hacettepe-universitesi-tip-fakultesi-ornegi

Ulusal - Özet - Poster 0

1. ODABAŞI, O.; TURAN, S.; ABAY, Ş.; ONAN, A.; BAŞUSTA, N., Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Öğrenci Danışmanlık Sistemi. VII. ULUSAL TIP EĞİTİMİ KONGRESİ, 2012-05-02, 2012-05-05, ANKARA, Türkiye, 2012. 0

Scientific_Meetings_005.pdf

Ulusal - Yürütücü 100

1. SOSYAL BİLİMLERDE ÖLÇEK GELİŞTİRME, TÜBİTAK, Proje No: , 7920 TL, Yürütücü, 2021,Tamamlandı. 100

Ulusal - Eğitmen 0

2. SAĞLIK BİLİMLERİNDE ÖLÇEK GELİŞTİRME, TÜBİTAK, Proje No: , 7920 TL, Eğitmen, 2021,Tamamlandı. 0

1. Bir İyilik Yap, Denize Atma!, TÜBİTAK, Proje No: , EUR, Eğitmen, 2020,Tamamlandı. 0

Uluslararası 0
1. EPODDER, EGITIMDE VE PSIKOLOJIDE OLCME VE DEGERLENDIRME DERGISI , YAYIN KURULU UYELIGI, 2010-11-11 - Devam ediyor. 0
2. EPODDER -DIJITAL, EGITIMDE VE PSIKOLOJIDE OLCME VE DEGERLENDIRME DERGISI , EDITOR KURULU UYELIGI, 2015-01-01 - Devam ediyor. 0
Ulusal 1125
1. MERSİN ÜNİVERSİTESİ, MERSİN ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ DERGİSİ , EDİTÖR, 2019-08-22 - Devam ediyor. 1000
2. MERSİN ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ, MERSİN ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ DERGİSİ , EDİTÖR, E-ISSN : 1306-7850, 2017-08-30 - 2017-08-31. 0
3. MERSİN ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ, MERSİN ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ DERGİSİ , EDİTÖR, E-ISSN : 1306-7850, 2017-04-28 - 2017-04-29. 0
4. EPODDER, EĞİTİMDE VE PSİKOLOJİDE ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME DERGİSİ , YAYIN KURULU ÜYELİĞİ, 2023-01-08 - Devam ediyor. 125
5. DİJİTAL, MERSİN ÜNİVERSİTESİ EĞİTİMM FAKÜLTESİ DERGİSİ , EDİTÖR KURULU ÜYELİĞİ, - Devam ediyor. 0
Ulusal Dergi [Yıl, Adet] 24
1. EĞİTİMDE VE PSİKOLOJİDE ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME DERGİSİ , [ 2017 : 4 ] . 4
2. EĞİTİMDE VE PSİKOLOJİDE ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME DERGİSİ , [ 2015 : 2 ] . 2
3. MERSİN ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM ;;FAKÜLTESİ DERGİSİ , [ 2017 : 4 ] . 4
4. EĞİTİMDE ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME DERGİSİ , [ 2016 : 2 ] . 2
5. MERSİN ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ DERGİSİ , [ 2017 : 1 ] [ 0 : 0 ] . 1
6. MERSİN ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKİLTESİ DERGİSİ , [ 2016 : 5 ] [ 0 : 0 ] . 5
7. MERSİN ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ DERGİSİ , [ 2014 : 3 ] [ 2015 : 3 ] . 6
Uluslararası 50
1. Alan Bilim Ödülü Inglobe kongre Platformu, 2017-12-15, Antalya, Türkiye. 50
Ulusal 25
1. en iyi poster bildiri ödülü Tıp eğitimi geliştirme derneği, 2016-03-23, izmir, Türkiye. 25
2. InGlobe Kongre Platformu, , , Türkiye. 0
FAALİYET TÜRÜ DETAYI
Proje TÜBİTAK 1001, 1003, 3501, 1505, COST, Uluslararası İkili İşbirliği Programları
TÜBİTAK 1005, 3001
TÜBİTAK 1002
H2020 Projesi
Diğer uluslararası özel veya resmi kurum ve kuruluşlar tarafından desteklenmiş ve destek süresi dokuz aydan az olmayan Ar-Ge niteliğini haiz proje
Diğer ulusal kamu veya özel kurum ve kuruluşlar tarafından desteklenmiş ve destek süresi 9 aydan az olmayan Ar-Ge niteliğini haiz proje
Araştırma Yurtdışı Araştırma
Yurtiçi Araştırma
Yayın SCI, SCI-Exp, SSCI ve AHCI kapsamındaki dergilerde yayımlanmış araştırma makalesi
Detay
Köse, E.; Yerlisu lapa, T.; Uzun, N.; Tercan kaas, E.; Aras, G. Perceived Health Outcomes of Recreation Scale: Measurement Invariance over Gender. IRANİAN JOURNAL OF PUBLİC HEALTH, 2022, 51, 2555-2563.
SCI, SCI-Exp, SSCI ve AHCI kapsamındaki dergilerde yayınlanmış derleme veya kısa makale(editöre mektup, yorum, vaka takdimi, teknik not, araştırma notu, özet ve kitap kritiği)
Alan endexleri (ÜAK tarafından tanımlanan alanlar için) kapsamındaki dergilerde yayınlanmış araştırma makalesi
Detay
Karakuş, S.; Akbay, S.; Uzun, N. The Development Of "Emotional Authenticity Scale": Validity and Reliability Studies. İ-MANAGER'S JOURNAL ON EDUCATİONAL PHSCOLOGY, 2022, 15, 51-63.
Köse, E.; Yerlisu lapa, T.; Tercan kaas, E.; Uzun, N. Testing the measurement invariance of perceived freedom scale by gender. SOCİETY AND LEİSURE, 2022, 44, -.
10.1080/07053436.2021.1999091
Uzun, N. ÖLÇME DEĞİŞMEZLİĞİNDE KÜRESEL ARAŞTIRMA EĞİLİMLERİ: ÇERÇEVE VE BİLGİ YAPILARI ÜZERİNE SİSTEMATİK BİR BİBLİYOMETRİK ANALİZ. INTERNATİONAL INNOVATİVE EDUCATİON RESEARCHER, 2022, 2, 1-46.
10.29228/iedres.62551
Alan endexleri (ÜAK tarafından tanımlanan alanlar için) kapsamındaki dergilerde yayınlanmış derleme veya kısa makale(editöre mektup, yorum, vaka takdimi, teknik not, araştırma notu, özet ve kitap kritiği)
Diğer uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan araştırma makalesi
Detay
Ataş, M.; Uzun, N. Öğretmenlerde Örgütsel Kırılganlık Ölçeği Geliştirme Çalışması. KESİT AKADEMİ DERGİSİ, 2022, 8, 240-256.
öztürk, .; Uzun, N.; Aktaş, M. Performance Scale Development Study for Science-Chemical Laboratory Applications. ONLİNE SCİENCE EDUCATİON JOURNAL, 2022, 7, 72-84.
Karataş, A.; Uzun, N.; Gündüz, B. EBEVEYNLEŞME ÖLÇEĞİ ERGEN FORMU: GEÇERLİK VE GÜVENİRLİK ÇALIŞMASI. MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ DERGİSİ, 2022, 19, 167-182.
Ayna, .; Gümüş, H.; Uzun, N. Ciddi Boş Zaman Aktivite Tatmini Ölçeğinin Geliştirilmesi . INTERNATİONAL JOURNAL OF CONTEMPORARY EDUCATİONAL STUDİES (INTJCES),, 2022, 8, 57-70.
Mumba, B.; Alıcı, D.; Uzun, N. Assessing Measurement Invariance with Dichotomous Items: The Case of Early Grade Mathematic Assessment from the Zambian Sample. İ-MANAGER’S JOURNAL ON EDUCATİONAL PSYCHOLOGY, 2022, 16, 1-11.
Koç, A.; Uzun, N.; ünaldı coral, M. Çevrimiçi ölçme ve değerlendirmeye yönelik özyeterlik ölçeğinin geliştirilmesi. INTERNATİONAL JOURNAL OF SOCİAL SCİENCES AND EDUCATİON RESEARCH, 2022, 8, 87-98.
10.24289/ijsser.1031155
ULAKBİM TR dizin tarafından taranan ulusal hakemli dergilerde yayınlanmış makale
SCI, SCI-Exp, SSCI ve AHCI kapsamındaki dergilerde editörlük ve editör kurulu üyeliği
Alan endexleri (ÜAK tarafından tanımlanan alanlar için) kapsamındaki dergilerde editörlük veya editör kurulu üyeliği
Diğer uluslararası hakemli dergilerde editörlük ve editör kurulu üyeliği
ULAKBİM TR dizin tarafından taranan ulusal hakemli dergilerde editörlük ve editör kurulu üyeliği
Tanınmış uluslararası yayınevleri tarafından yayınlanmış özgün bilimsel kitap
Detay
Aktaş, M.; Uzun, N. Eğitim Bilimlerinde Teori ve Araştırmalar, ISBN: • 978-625-7276-06-1, serüven yayınevi, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: , 401 Sayfa, Türkçe, İzmir, Türkiye, 2022.
Tanınmış uluslararası yayınevleri tarafından yayınlanmış özgün bilimsel kitap editörlüğü
Tanınmış uluslararası yayınevleri tarafından yayınlanmış özgün bilimsel kitaplarda bölüm yazarlığı (Aynı kitapta en çok 2 bölüm değerlendirmeye alınır.)
Detay
Aktaş, M.; Uzun, N. Eğitim Bilimlerinde Teori ve Araştırmalar, ISBN: • 978-625-7276-06-1, serüven yayınevi, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: , 401 Sayfa, Türkçe, İzmir, Türkiye, 2022.
Tanınmış ulusal yayınevleri tarafından yayınlanmış özgün bilimsel kitap
Tanınmış ulusal yayınevleri tarafından yayımlanmış özgün bilimsel kitaplarda bölüm yazarlığı (Aynı kitapta en çok 2 bölüm değerlendirmeye alınır.)
Uluslararası boyutta performansa dayalı yayımlanmış kişisel ses ve/veya görüntü kaydı
Uluslararası boyutta performansa dayalı yayımlanmış karma ses ve/veya görüntü kaydı
Ulusal boyutta performansa dayalı yayımlanmış kişisel ses ve/veya görüntü kaydı
Tasarım Endüstriyel, çevresel (bina, peyzaj ve iç mekan) veya grafiksel tasarım; sahne, moda(kumaş, aksesuar veya giysi tasarımı) veya çalgı tasarımı
Sergi Özgün yurtdışı bireysel etkinlik (sergi, bienal, trienal, gösteri, dinleti, festival ve gösterim)
Özgün yurtiçi bireysel etkinlik (sergi, bienal, trienal, gösteri, dinleti, festival ve gösterim)
Özgün yurtdışı grup/karma/toplu etkinlik (sergi, bienal, trienal, gösteri, dinleti, festival ve gösterim)
Özgün yurtiçi grup/karma/toplu etkinlik (sergi, bienal, trienal, gösteri, dinleti, festival ve gösterim)
Patent Uluslararası patent
Ulusal patent
Atıf SCI, SCI-Exp, SSCI ve AHCI kapsamındaki dergilerde yayınlanmış makalelerde atıf
Detay
Odabaşı, O.; Elçin, M.; Başusta, N.; Gülkaya anik, E.; Tuncay, F.; Bozoklar, C. Development and Evaluation of a Training Program forOrgan Procurement Coordinators Using StandardizedPatient Methodology. EXPERİMENTAL AND CLİNİCAL TRANSPLANTATİON, 2018, , 481-487,
10.6002/ect.2015.0131

Yazar Sayısı: 6, Atıf Sayısı: 1
Bakır ayğar, B.; Uzun, N. Sosyal Medya Bağımlılığı Ölçeği’nin Geliştirilmesi:Geçerlik ve Güvenirlik Çalışmaları. ADDICTA: THE TURKISH JOURNAL ON ADDICTIONS, 2018, 5, 1-20,
http://dx.doi.org/10.15805/addicta.2018.5.3.0046

Yazar Sayısı: 2, Atıf Sayısı: 1
Başusta, N.; öğretmen, T.; Gelbal, S. TIMSS R Fen Başarısı Ve Duyuşsal Özellikler Arasındaki İlişkinin Modellenmesi ve Modelin Cinsiyetler Bakımından Karşılaştırılması. KASTAMONU EĞİTİM DERGİSİ, 2010, 18, 531-544,
Yazar Sayısı: 3, Atıf Sayısı: 1
Yalçın incik, E.; Uzun, N. Bireysel Girişimcilik Algı Ölçeği: Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması. MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ DERGİSİ, 2017, 14, 471-485,
Yazar Sayısı: 2, Atıf Sayısı: 1
Demiral yılmaz, N.; Velipaşaoğlu, S.; Ozan, S.; Başusta, N.; Mamaklı, S.; Mıdık, .; Tengiz, F.; Durak, H.; şahin, H.; Karaoğlu, N. A multicenter study how do medical students perceive clinical learning climate. MEDİCAL EDUCATİON ONLİNE, 2016, 21, 1-9,
10.3402/meo.v21.30846

Yazar Sayısı: 10, Atıf Sayısı: 1
Alan endeksleri(varsa) kapsamındaki dergilerde yayınlanmış makalelerde atıf
Detay
Abay, .; Sezer, B.; Uzun, N. Hekim Adaylarının Hekim Kimliğine İlişkin Algıları: Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Metafor Analizi Örneğİ. SÜREKLİ TIP EĞİTİMİ DERGİSİ, 2017, 26, 1-8,
Yazar Sayısı: 3, Atıf Sayısı: 1
Uzun, N.; Akay, C. ÖĞRETMENLERİN DİJİTAL MATERYAL OLUŞTURABİLME ÖZ-YETERLİLİKLERİ ÖLÇEĞİNİN GELİŞTİRİLMESİ. THE JOURNAL OF KESİT ACADEMY, 2021, 7, 240-254,
Yazar Sayısı: 2, Atıf Sayısı: 2
Başusta, N. ÖLÇME EŞDEĞERLİĞİ. EĞİTİMDE VE PSİKOLOJİDE ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME DERGİSİ, 2010, 1, 58-64,
Yazar Sayısı: 1, Atıf Sayısı: 2
Başusta, N.; öğretmen, T.; Gelbal, S. TIMSS R Fen Başarısı Ve Duyuşsal Özellikler Arasındaki İlişkinin Modellenmesi ve Modelin Cinsiyetler Bakımından Karşılaştırılması. KASTAMONU EĞİTİM DERGİSİ, 2010, 18, 531-544,
Yazar Sayısı: 3, Atıf Sayısı: 4
Koç, A.; Uzun, N.; ünaldı coral, M. Çevrimiçi ölçme ve değerlendirmeye yönelik özyeterlik ölçeğinin geliştirilmesi. INTERNATİONAL JOURNAL OF SOCİAL SCİENCES AND EDUCATİON RESEARCH, 2022, 8, 87-98,
10.24289/ijsser.1031155

Yazar Sayısı: 3, Atıf Sayısı: 1
Başusta, N.; Gelbal, S. Gruplararası Karşılaştırmalarda Ölçme Değişmezliğinin Test Edilmesi PISA Öğrenci Anketi Örneği. HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ DERGİSİ, 2015, 30, 80-90,
Yazar Sayısı: 2, Atıf Sayısı: 2
Pamuk, D.; Uzun, N.; Güler yıldız, T.; Haktanır, G. Reliability of Indicators Measuring Early Childhood Education for Sustainability: A Study in Turkey Using Generalizability Theory. INTERNATİONAL JOURNAL OF EARLY CHİLDHOOD, 2019, , 193-206,
Publications_004.pdf
Yazar Sayısı: 4, Atıf Sayısı: 2
Uzun, N.; öğretmen, T. Fen Başarısı İle İlgili Bazı Değişkenlerin TIMSS R Örnekleminde Cinsiyete Göre Ölçme Değişmezliğinin Değerlendirilmesi. EGİTİM VE BİLİM-EDUCATİON AND SCİENCE, 2010, 35, 26-35,
Yazar Sayısı: 2, Atıf Sayısı: 1
Uzun, N.; Bakır ayğar, B.; Sezgin, M.; Gül topuz, A. Beliren Yetişkinlik Ölçeğinin Cinsiyete ve Yaş Gruplarına Göre Ölçme Değişmezliğinin İncelenmesi. ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ DERGİSİ, 2019, 19, 683-694,
Publications_003.pdf
Yazar Sayısı: 4, Atıf Sayısı: 1
Uzun, N.; Alıcı, D.; Aktaş, M. Reliability of the Analytic Rubric and Checklist for the Assessment of Story Writing Skills: G and Decision Study in Generalizability Theory. EUROPEAN JOURNAL OF EDUCATİONAL RESEARCH, 2019, 8, 169-180,
Publications_001.pdf
Yazar Sayısı: 3, Atıf Sayısı: 1
Uzun, N.; Gelbal, S. PISA Fen Başarı Testinin Madde Yanlılığının Kültür ve DilAçısından İncelenmesi. KASTAMONU EĞİTİM FAKÜLTESİ DERGİSİ, 2017, 25, 2427-2446,
Yazar Sayısı: 2, Atıf Sayısı: 2
Diğer uluslararası hakemli dergilerde yayınlanmış makalelerde atıf
Detay
Altınlı, O.; Uzun, N.; Inandı, Y. Öğretmenler İçin Göreceli Yoksunluk Ölçeği Geliştirme Çalışması. MANİSA CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER DERGİSİ, 2021, 19, 307-324,
Yazar Sayısı: 3, Atıf Sayısı: 1
Akay, C.; Uzun, N. YABANCI DİL OLARAK TÜRKÇE’NİN ÖĞRENME SÜRECİNDE DİL BECERİLERİ AÇISINDAN DUYULAN KAYGI. TURKİSH STUDİES EDUCATİONAL SCİENCES, 2018, 13, 1-20,
http://dx.doi.org/10.7827/TurkishStudies.14062

Yazar Sayısı: 2, Atıf Sayısı: 1
Bakır ayğar, B.; Uzun, N. Sosyal Medya Bağımlılığı Ölçeği’nin Geliştirilmesi:Geçerlik ve Güvenirlik Çalışmaları. ADDICTA: THE TURKISH JOURNAL ON ADDICTIONS, 2018, 5, 1-20,
http://dx.doi.org/10.15805/addicta.2018.5.3.0046

Yazar Sayısı: 2, Atıf Sayısı: 1
Uzun, N.; Elçin, M. Uzman Hekim Yetkinliklerinin Ölçeklenmesi ve Karşılaştırılması. JOURNAL OF CONTEMPORARY MEDİCİNE, 2018, 8, 37-43,
DOI: 10.16899/gopctd.358848

Yazar Sayısı: 2, Atıf Sayısı: 1
Yalçın incik, E.; Uzun, N. Bireysel Girişimcilik Algı Ölçeği: Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması. MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ DERGİSİ, 2017, 14, 471-485,
Yazar Sayısı: 2, Atıf Sayısı: 2
ULAKBİM tarafından taranan ulusal hakemli dergilerde yayınlanmış makalelerde atıf
Detay
Altınlı, O.; Uzun, N.; Inandı, Y. Öğretmenler İçin Göreceli Yoksunluk Ölçeği Geliştirme Çalışması. MANİSA CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER DERGİSİ, 2021, 19, 307-324,
Yazar Sayısı: 3, Atıf Sayısı: 1
Akay, C.; Uzun, N. YABANCI DİL OLARAK TÜRKÇE’NİN ÖĞRENME SÜRECİNDE DİL BECERİLERİ AÇISINDAN DUYULAN KAYGI. TURKİSH STUDİES EDUCATİONAL SCİENCES, 2018, 13, 1-20,
http://dx.doi.org/10.7827/TurkishStudies.14062

Yazar Sayısı: 2, Atıf Sayısı: 1
Başusta, N.; öğretmen, T.; Gelbal, S. TIMSS R Fen Başarısı Ve Duyuşsal Özellikler Arasındaki İlişkinin Modellenmesi ve Modelin Cinsiyetler Bakımından Karşılaştırılması. KASTAMONU EĞİTİM DERGİSİ, 2010, 18, 531-544,
Yazar Sayısı: 3, Atıf Sayısı: 5
Başusta, N.; Gelbal, S. Gruplararası Karşılaştırmalarda Ölçme Değişmezliğinin Test Edilmesi PISA Öğrenci Anketi Örneği. HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ DERGİSİ, 2015, 30, 80-90,
Yazar Sayısı: 2, Atıf Sayısı: 2
Yalçın incik, E.; Uzun, N. Bireysel Girişimcilik Algı Ölçeği: Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması. MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ DERGİSİ, 2017, 14, 471-485,
Yazar Sayısı: 2, Atıf Sayısı: 2
Uzun, N.; öğretmen, T. Fen Başarısı İle İlgili Bazı Değişkenlerin TIMSS R Örnekleminde Cinsiyete Göre Ölçme Değişmezliğinin Değerlendirilmesi. EGİTİM VE BİLİM-EDUCATİON AND SCİENCE, 2010, 35, 26-35,
Yazar Sayısı: 2, Atıf Sayısı: 1
Tanınmış uluslararası yayınevleri tarafından yayınlanmış özgün bilimsel kitapta atıf
Detay
Bakır ayğar, B.; Uzun, N. Sosyal Medya Bağımlılığı Ölçeği’nin Geliştirilmesi:Geçerlik ve Güvenirlik Çalışmaları. ADDICTA: THE TURKISH JOURNAL ON ADDICTIONS, 2018, 5, 1-20,
http://dx.doi.org/10.15805/addicta.2018.5.3.0046

Yazar Sayısı: 2, Atıf Sayısı: 1
Başusta, N. ÖLÇME EŞDEĞERLİĞİ. EĞİTİMDE VE PSİKOLOJİDE ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME DERGİSİ, 2010, 1, 58-64,
Yazar Sayısı: 1, Atıf Sayısı: 1
çocuk, H.; Uzun, N. Medya Okuryazarlığı Dereceli Puanlama Anahtarının Genellenebilirlik Kuramıyla Güvenirliğinin İncelenmesi. KASTAMONU EĞİTİM DERGİSİ,, 2018, 26, 1-18,
DOI: 10.24106/kefdergi.364686

Yazar Sayısı: 2, Atıf Sayısı: 1
Tanınmış ulusal yayınevleri tarafından yayınlanmış özgün bilimsel kitapta atıf
Güzel sanatlardaki eserlerin uluslararası kaynak veya yayın organlarında yer alması veya gösterime ya da dinletime girmesi
Güzel sanatlardaki eserlerin ulusal kaynak veya yayın organlarında yer alması veya gösterime ya da dinletime girmesi
Tebliğ Hakemli uluslararası bilimsel konferansta, sempozyumda veya kongrede sözlü olarak sunulan ve bunların kitabında yayınlanan tam bildiri
Ödül YÖK Yılın Doktora Tezi Ödülü
TÜBİTAK bilim ödülü
TÜBA Akademi Ödülü
TÜBİTAK TWAS veya Teşvik ödülü
TÜBİTAK Ufuk 2020 Programı eşik üstü ödülü
Yurtdışı kurum veya kuruluşlardan alınan bilim ödülü (Sürekli olarak verilen daha önce en az 5 kez verilmiş, ilgili kurum ve kuruluşun internet sayfasından duyurulan ve akademik ağırlıklı bir değerlendirme jürisi veya seçici kurulu olan)(Aynı çalışma veya
Yurtiçi kurum veya kuruluşlardan alınan bilim ödülü (Sürekli olarak verilen daha önce en az 5 kez verilmiş, ilgili kurum ve kuruluşun internet sayfasından duyurulan ve akademik ağırlıklı bir değerlendirme jürisi veya seçici kurulu olan)(Aynı çalışma veya
Uluslararası jurili sürekli düzenlenen güzel sanatlar etkinliklerinde veya yarışmalarda eserlere verilen uluslararası derece ödülü (mansiyon hariç)(Aynı çalışma veya eser nedeni ile alınan farklı ödüller için en fazla bir defa puanlama yapılır.)
Ulusal jurili sürekli düzenlenen güzel sanatlar etkinliklerinde veya yarışmalarda eserlere verilen uluslararası derece ödülü (mansiyon hariç)(Aynı çalışma veya eser nedeni ile alınan farklı ödüller için en fazla bir defa puanlama yapılır.)
Mevzuatı çerçevesinde, ilgili kuruluşlar (bakanlıklar, yerel yönetimler, meslek odaları, uluslararası kuruluşlar) tarafından sürekli düzenlenen planlama, mimarlık ve kentsel tasarım, peyzaj tasarımı, iç mimari tasarım, endüstri ürünleri tasarımı ve mimarl