Doç.Dr. MUSTAFA ÇAĞLAYANDERELİ
Birim
:
Fen - Edebiyat Fakültesi / Genel Sosyoloji ve Metodoloji Anabilim Dalı
İŞ Adresi
: Mersin Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Sosyoloji Bölümü Çiftlikköy Kampüsü 33343 Yenişehir/ Mersin
Telefon
:
+90-324-3610001
Dahili
:
14716
E-MAIL
:
cagdereli@mersin.edu.tr
DİĞER E-MAIL
:
cagderelim@gmail.com
OLUŞTURMA
:
2015-09-19 14:07:17
DÜZENLEME
:
2020-01-02 09:08:20
PUAN
:
18602
YABANCI DİL
:
İngilizce, E, Diğer, 56,25


Derece Bölüm Üniversite/Kurum Yıl
LİSANS SOSYOLOJİ SELÇUK ÜNİVERSİTESİ 1992
YÜKSEK LİSANS SOSYOLOJİ CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ 1995
DOKTORA SOSYOLOJİ İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ 2005
Doktora Tezi

1. Bir sosyal sorun olarak kentsel doku değişimi ve çöküntü mahalleleri: Gedikpaşa örneği Danışman: Dr. Ahmet Korkut Tuna, İstanbul Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Sosyoloji Anabilim Dalı, İstanbul, Türkiye, 2005.

https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/tezSorguSonucYeni.jsp">https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/tezSorguSonucYeni.jsp

Yüksek Lisans Tezi

1. Türkiye'de Cumhuriyet öncesi ve sonrası siyasal partilerin sosyolojik incelemesi Danışman: Dr. Nevzat Güldiken, Cumhuriyet Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Sosyoloji Anabilim Dalı, Sivas, Türkiye, 1995.

https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/tezSorguSonucYeni.jsp">https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/tezSorguSonucYeni.jsp

Görev Ünvanı Üniversite/Kurum Yıl
ÖĞRETMEN MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI 1994-12-27 - 1995-12-06
ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ, SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ, SOSYOLOJİ ANA BİLİM DALI 1995-12-06 - 1998-03-16
ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ MERSİN ÜNİVERSİTESİ, FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ, SOSYOLOJİ BÖLÜMÜ, SOSYOMETRİ A.B.D. 1998-03-18 - 1999-08-16
ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ, SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ, SOSYOLOJİ ANA BİLİM DALI 1999-08-31 - 2005-10-20
DOKTOR ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ MERSİN ÜNİVERSİTESİ, FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ, SOSYOLOJİ BÖLÜMÜ 2005-10-24 - 2007-09-21
YARDIMCI DOÇENT DOKTOR MERSİN ÜNİVERSİTESİ, FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ, SOSYOLOJİ BÖLÜMÜ 2007-09-21 - 2017-01-07
Ulusal - ULAKBİM Tarafından Taranan 600
2018
3. MAZLUM, A.; ÇAĞLAYANDERELİ, M.; BAY, S. Migration and Terror Paradox in the Case Study of Mersin. ULUSLARARASI AVRASYA SOSYAL BİLİMLER DERGİSİ - INTERNATİONAL JOURNAL OF EURASİA SOCİAL SCİENCES, 2018, 9, 872-886. 200 + 0
Publications_002.pdf

2. ÇAĞLAYANDERELİ, M.; MAZLUM, A.; Tanaydın, M. The Tendency of Slumization in the Gecekondu: The Example of Mersin Province. ULUSLARARASI AVRASYA SOSYAL BİLİMLER DERGİSİ - INTERNATİONAL JOURNAL OF EURASİA SOCİAL SCİENCES, 2018, 9, 648-671. 200 + 0
Publications_001.pdf

2016
1. ÇAĞLAYANDERELİ, M.; ARSLAN, D.; Ünal, R. Adalet Algısı ve Yaşam Kalitesi Üzerine Sosyolojik Bir Araştırma. ULUSLARARASI AVRASYA SOSYAL BİLİMLER DERGİSİ - INTERNATİONAL JOURNAL OF EURASİA SOCİAL SCİENCES, 2016, 7, 319-347. 200 + 0
Ulusal - Diğer 900
9. ÇAĞLAYANDERELİ, M.; Göker, H. Anadolu dövme sanatı Tunceli ili örneği. ULUSLARARASI İNSAN BİLİMLERİ DERGİSİ, 2016, 13, 2545-2562. 100 + 0
10.14687/jhs.v13i2.3827

2015
8. ARSLAN, D.; ÇAĞLAYANDERELİ, M.; Arslan, G. Genel seçim sonuçları temelinde Üsküdar’ın siyasi yapısının sosyolojik analizi. ULUSLARARASI HAKEMLİ BEŞERİ VE AKADEMİK BİLİMLER DERGİSİ, 2015, 4, 136-183. 100 + 0
10.17368/UHBAB.2015139480

2012
7. ÇAĞLAYANDERELİ, M.; Güleş, H. Yönetici ve Öğretmenlerin Öğrenen Organizasyona İlişkin Algıları İstanbul İli Bayrampaşa İlçesi Örneği. SOSYAL BİLİMLER DERGİSİ (C.Ü.), 2012, 36, 1-10. 100 + 0
2009
6. KOCACIK, F.; ÇAĞLAYANDERELİ, M. Ailede Kadına Yönelik Şiddet Denizli İli Örneği. ULUSLARARASI İNSAN BİLİMLERİ DERGİSİ - INTERNATİONAL JOURNAL OF HUMAN SCİENCES, 2009, 6, 1-10. 100 + 0
2007
5. YETİM, N.; ÇAĞLAYANDERELİ, M. Toplumsal Algı Boyutuyla Sokakta Çalışan Çocuklar: Mersin Örneği. SOSYOLOJİ DERGİSİ (İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ EDEBİYAT FAKÜLTESİ), 2007, 3, 31-56. 100 + 0
4. D Ali, A.; ÇAĞLAYANDERELİ, M. Geçmişten Geleceğe Denizli Milletvekilleri. AKADEMİK BAKIŞ ULUSLARARASI HAKEMLİ SOSYAL BİLİMLER E-DERGİ, 2007, 11, 1-14. 100 + 0
2006
3. ERJEM, Y.; ÇAĞLAYANDERELİ, M. Televizyon ve Gençlik Yerli Dizilerin Gençlerin Model Alma Davranışı Üzerindeki Etkisi. SOSYAL BİLİMLER DERGİSİ (C.Ü.), 2006, 30, 15-30. 100 + 0
2. ÇAĞLAYANDERELİ, M. Kent Sosyolojisinde Yeni Gündem Çöküntü Mahalleleri Gedikpaşa Örneği. SOSYOLOJİ DERGİSİ (İ.Ü. EDEBİYAT F.), 2006, 3, 1-13. 100 + 0
1. D Ali, A.; ÇAĞLAYANDERELİ, M. 12 Eylül 1980 Askeri Müdahalesi Sonrasından Günümüze Türkiye nin Siyasi Yapısı. ULUSLARARASI İNSAN BİLİMLERİ DERGİSİ - INTERNATİONAL JOURNAL OF HUMAN SCİENCES, 2006, 3, 1-33. 100 + 0
Ulusal - Endekste taranmıyor 100
1. ÇAĞLAYANDERELİ, M. Sivil İtaatsizliğin Katılımcı Demokrasi Bağlamında Farklı Görünümleri. POLİS VE SOSYAL BİLİMLER DERGİSİ, 2006, 4, 43-69. 100 + 0
Ulusal - Kitap Editörlüğü 1333
1. ARSLAN, D.; ÇAĞLAYANDERELİ, M. Sosyoloji Günlük Yaşamı Anlamak, ISBN: 978-605-84547-7-4, Paradigma Akademi, Baskı Sayısı: , Baskı Adet Sayısı: , Sayfa, Türkçe, , , 2016. 0
2. ARSLAN, D.; ÇAĞLAYANDERELİ, M. Sosyal Bilimlerde Araştırma Yöntem ve Teknikleri, ISBN: 978-605-67761-1-3, Paradigma Akademi, Baskı Sayısı: , Baskı Adet Sayısı: , Sayfa, Türkçe, , , 2017. 0
Ulusal - Araştırma Kitabı Yazma (Tez Hariç) 1333
1. GÜLDİKEN, N.; ÇAĞLAYANDERELİ, M. Ortakent Esnafı Üzerine Uygulamalı Bir Araştırma Sivas Örneği, ISBN: 975-7631-37-X, Cumhuriyet Üniversitesi, No: 66, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: , 266 Sayfa, Türkçe, SİVAS, Türkiye, 1997. 0
2. ÇAĞLAYANDERELİ, M.; ARSLAN, D.; Kızıldağ, Ş. Her Yönüyle Polatlı Demografik ve Sosyolojik Analizler, ISBN: , Polatlı Belediyesi, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: , 187 Sayfa, Türkçe, İSTANBUL, Türkiye, 2007. 0
Ulusal - Bilimsel Kitap Yazma (Tez Hariç) 1333
1. USLU, Z.; ARSLAN, D.; ÇAĞLAYANDERELİ, M. Communication for All 2017, ISBN: 978-605-66617-3-0, Turkish National Commission for UNESCO, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: , 160 Sayfa, Türkçe, Ankara, Türkiye, 2017. 0
2. MAZLUM, A.; ÇAĞLAYANDERELİ, M.; ARSLAN, D.; Çağrıcı, A. Akademik Bakış Açısıyla Göç, ISBN: 978-605-9885-53-9, İKSAD, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: , 155 Sayfa, Türkçe, Online, Türkiye, 2017. 0
3. ARSLAN, D.; ÇAĞLAYANDERELİ, M.; Arslan, G. Kültür, Sanat, Edebiyat Sosyolojisi, ISBN: 978-605-22922-9-7, Paradigma Akademi, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: 500, 558 Sayfa, Türkçe, Çanakkale, Türkiye, 2018. 167
4. TUNA, A.; ŞATIROĞLU, A.; ÇAĞLAYANDERELİ, M. Bir Çingene Yolculuğu, ISBN: , Fatih Belediyesi, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: , 180 Sayfa, Türkçe, İSTANBUL, Türkiye, 2008. 0
5. ÇAĞLAYANDERELİ, M.; ARSLAN, D.; MAZLUM, A. Kültür, Sanat, Edebiyat Sosyolojisi, ISBN: 978-605-22922-9-7, Paradigma Akademi, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: 500, 558 Sayfa, Türkçe, Çanakkale, Türkiye, 2018. 167
6. ARSLAN, D.; ÇAĞLAYANDERELİ, M. Sosyoloji Günlük Yaşamı Anlamak, ISBN: 978-605-84547-7-4, Paradigma Akademi, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: , 576 Sayfa, Türkçe, Çanakkale, Türkiye, 2016. 0
7. ARSLAN, D.; ÇAĞLAYANDERELİ, M. Sosyoloji Günlük Yaşamı Anlamak, ISBN: 978-605-84547-7-4, Paradigma Akademi, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: , 576 Sayfa, Türkçe, Çanakkale, Türkiye, 2016. 0
8. TÜFEKÇİOĞLU, H.; ÇAĞLAYANDERELİ, M. Sosyoloji Günlük Yaşamı Anlamak, ISBN: 978-605-84547-7-4, Paradigma Akademi, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: , 576 Sayfa, Türkçe, Çanakkale, Türkiye, 2016. 0
9. ÇAĞLAYANDERELİ, M. Nüfus Sosyolojisi, ISBN: 9786052541708, Detay Yayıncılık, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: 1000, 504 Sayfa, Türkçe, Ankara, Türkiye, 2019. 500
https://www.detayyayin.com.tr/urun/nufus-sosyolojisi#
10. USLU, Z.; ARSLAN, D.; ÇAĞLAYANDERELİ, M. Herkes İçin İletişim 2017, ISBN: 978-605-66617-3-0, UNESCO Türkiye Milli Komisyonu, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: , 153 Sayfa, Türkçe, Ankara, Türkiye, 2017. 0
11. ARSLAN, D.; ÇAĞLAYANDERELİ, M.; MAZLUM, A.; Çağrıcı, A. Akademik Bakış Açısıyla Göç, ISBN: 978-605-9885-53-9, İKSAD, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: , 155 Sayfa, Türkçe, Online, Türkiye, 2017. 0
12. ÇAĞLAYANDERELİ, M. Siyasetin Sosyolojik Temelleri, ISBN: 978-605-67761-9-9, Paradigma Akademi, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: 500, 1050 Sayfa, Türkçe, Çanakkale, Türkiye, 2017. 500
https://www.researchgate.net/publication/321833892_SIYASAL_PARTILER
Uluslararası - Tam Metin - Sözlü 2600

13. TÜFEKÇİOĞLU, H.; ÇAĞLAYANDERELİ, M., Türk Ailesinin Günümüzdeki Durumu ve Değişimi Üzerine Demografik ve Sosyolojik İnceleme. Başkurt Devlet Üniversitesi - 5. Uluslararası Bilimsel Pratik Konferans, 2018-05-17, 2018-05-18, Ufa, Rusya, 2018. 200

Scientific_Meetings_002.pdf

12. ÇAĞLAYANDERELİ, M.; ARSLAN, D., Ord. Prof. Dr. Ali Fuad Başgil’in Türk Eğitim Hayatına Katkıları ve Önemi. Vefatının 50. Yıl Dönümünde Bir Düşünce İnsanı Olarak Ali Fuad Başgil ve Siyasi Mücadeleleri Uluslararası Sempozyumu, 2017-10-13, 2017-10-14, Samsun, Türkiye, . 200

11. ARSLAN, D.; ÇAĞLAYANDERELİ, M., Cumhuriyet’in Müstesna Siyaset Adamı: Ord. Prof. Dr. Ali Fuad Başgil. Vefatının 50. Yıl Dönümünde Bir Düşünce İnsanı Olarak ”Ali Fuad Başgil ve Siyasi Mücadeleleri” Uluslararası Sempozyumu, 2017-10-13, 2017-10-14, Samsun, Türkiye, . 200

10. Çağlayandereli, M.; Arslan, D.; Mazlum, A., KÜLTÜR SOSYOLOJİSİNDE İHMAL EDİLEN KONU: GİYİM-KUŞAM. Uluslararası Moda & Sanat & Tasarım Kongresi, 2017-05-20, 2017-05-23, Gaziantep, Türkiye, 2017. 200

https://docs.wixstatic.com/ugd/614b1f_51e15d9cd04541bd850a178116aeacce.pdf

9. Arslan, D.; Çağlayandereli, M.; Arslan, G., TÜRK KÜLTÜR SOSYOLOJİSİNİN İMKÂN VE GEREKSİNİMLERİ ÜZERİNE. Uluslararası Moda & Sanat & Tasarım Kongresi, 2017-05-20, 2017-05-23, Gaziantep, Türkiye, 2017. 200

https://docs.wixstatic.com/ugd/614b1f_51e15d9cd04541bd850a178116aeacce.pdf

8. ÇAĞLAYANDERELİ, M.; ARSLAN, D., Türkiye nin Değişen Göç Dinamiğine Bağlı Kültürleşme Problemi İçin Sosyolojik Araştırma Modeli Önerisi. 3. Uluslararası Türk Dünyası Araştırmaları Sempozyumu, 2016-05-25, 2016-05-27, Bakü, Azerbaycan, . 200

7. Çağlayandereli, M.; Arslan, D.; Ünal, R., Adalet Algısının Yaşam Kalitesi Üzerindeki Etkileri. 13. Uluslararası Türk Dünyası Sosyal Bilimler Kongresi, 2015-10-28, 2015-10-31, Bakü, Azerbaycan, 2015. 200

http://www.turkkongre.com/kongre/program-ve-ucretlendirme.html

6. ARSLAN, D.; Arslan, G.; ÇAĞLAYANDERELİ, M., Ankara nın Çubuk İlçesinin Demografik Yapısının Sosyolojik Tahlili. Bütün Yönleriyle Çubuk ve Çevresi Uluslararası Sempozyumu, 2015-10-09, 2015-10-10, Ankara, Türkiye, . 200

5. ARSLAN, D.; ÇAĞLAYANDERELİ, M.; Arslan, G., 12 Eylül Askeri Darbesinden Üçüncü Bin Yıla Adana Milletvekillerinin Sosyolojik Analizi. I. Uluslararası Tarihte Adana ve Çukurova Sempozyumu, 2015-04-17, 2015-04-19, Adana, Türkiye, . 200

4. ÇAĞLAYANDERELİ, M., Sivil Toplum Küresel Çevre Sorunlarının Çözümü İçin Bir Araç Öneriyor Örnek Olay Nevada Semipalatinsk Anti Nükleer Hareketi. 5. Türk Dünyası Sosyologlar Birliği Kongresi: Türk Dünyası Uluslararası Stratejinin Geliştirilmesi, 2014-04-25, 2014-04-26, Almatı, Kazakistan, . 200

3. KOCACIK, F.; ÇAĞLAYANDERELİ, M.; MAZLUM, A., Kentleşme Sürecinin Postmodern Bağlamı Olarak Yaşam Kalitesi Kavramı ve Bir Görgül Örnek Dersim Tunceli. 1. Uluslararası Tunceli Sempozyumu, 2010-10-04, 2010-10-06, Tunceli, Türkiye, . 200

2. ÇAĞLAYANDERELİ, M., Change of Urban Structure and Slums Sample of Gedikpaşa. I. St International Symposium on Eminönü, 2006-11-17, 2006-11-19, İstanbul, Türkiye, . 200

1. ÇAĞLAYANDERELİ, M., Kentsel Doku Değişimi ve Çöküntü Mahalleri: Gedikpaşa Örneği. 1. Uluslararası Eminönü Sempozyumu, 2006-06-17, 2006-06-19, İstanbul, Türkiye, . 200

Uluslararası - Tam Metin - Poster 100

1. Çağlayandereli, M.; Göker, H., Dersim Kültürü Özelinde Anadolu Dövme Sanatı. I. Uluslararası Tunceli Sempozyumu, 2010-09-04, 2010-09-06, Tunceli, Türkiye, 2010. 100

https://www.researchgate.net/publication/264044976_Dersim_Kltr_zelinde_Anadolu_Dvme_Sanat_%28Poster%29

Uluslararası - Özet - Sözlü 470

5. ARSLAN, D.; ÇAĞLAYANDERELİ, M.; Çağrıcı, A., Dünden Bugüne Sakarya’da Göçün Sosyolojik Tahlili. Uluslararası Sakarya Sempozyumu, 2017-11-23, 2017-11-25, Sakarya, Türkiye, . 100

4. ÇAĞLAYANDERELİ, M.; MAZLUM, A.; Tanaydın, M., Gecekondunun Varoşa Dönüşme Sürecine Uyuşturucu Alt Kültürünün Etkileri: Mersin Örneği. I. Uluslararası Adli Bilimler ve Hukuk Kongresi, 2017-11-17, 2017-11-19, Gaziantep, Türkiye, . 100

3. Arslan, D.; Çağlayandereli, M.; Mazlum, A.; Çağrıcı, A., GÖÇÜN BİREYLERİN SİYASİ TUTUM VE DAVRANIŞLARI ÜZERİNDEKİ DEĞİŞTİRİCİ VE DÖNÜŞTÜRÜCÜ ETKİSİ: CUMHURBAŞKANLIĞI SİSTEMİ: MERSİN ÖRNEĞİ. 1. Küreselleşme ve Uluslararası İlişkiler Kongresi, 2017-10-21, 2017-10-25, Gaziantep, Türkiye, 2017. 85

https://docs.wixstatic.com/ugd/614b1f_f0760c48baea42baad21f20f8075e838.pdf

2. Mazlum, A.; Çağlayandereli, M.; Arslan, D.; Çağrıcı, A., GÖÇ – TERÖR İLİŞKİSİ MERSİN ÖRNEĞİ. 1. Küreselleşme ve Uluslararası İlişkiler Kongresi, 2017-10-21, 2017-10-25, Gaziantep, Türkiye, 2017. 85

https://docs.wixstatic.com/ugd/614b1f_f0760c48baea42baad21f20f8075e838.pdf

1. ÇAĞLAYANDERELİ, M.; DEMİREL, N., YÖK Ulusal Tez Merkezi nde kayıtlı Kafkasya Konulu Lisansüstü Tezlerin Sosyolojik Değerlendirmesi 1987 2015. VI. Uluslararası Türk Dünyası Sosyologlar Birliği Kongresi. ”Türk Dilli Ülkelerde Tarih, Toplum ve Değerler”, 2015-12-03, 2015-12-04, İstanbul, Türkiye, . 100

Ulusal - Tam Metin - Sözlü 485

5. ARSLAN, D.; ÇAĞLAYANDERELİ, M.; Arslan, G., İzmir in Tire İlçesinin Nüfusunun Sosyolojik Analizi. Tire Araştırmaları Sempozyumu, 2015-03-12, 2015-03-13, İzmir, Türkiye, . 100

4. ÇAĞLAYANDERELİ, M.; Güleş, H., Üniversite Kenti Markasının Sosyolojik Analizi. (KBAM) Kentsel ve Bölgesel Araştırmalar Ağı 4. Sempozyumu, Tema: Neo-Liberalizm Sonrası Mekansal Müdahale Biçimleri ve Yansımaları, 2013-11-28, 2013-11-30, Mersin, Türkiye, . 100

3. ARSLAN, D.; ÇAĞLAYANDERELİ, M.; YETİM, N.; AZMAN, A., Mersin de Yaşam Kalitesi. Mersin Sempozyumu, 2008-11-19, 2008-11-22, Mersin, Türkiye, . 85

2. Çağlayandereli, M.; Yetim, N., Toplumsal Algı Boyutuyla Sokakta Çalışan Çocuklar: Mersin Örneği. 5. Sokakta Yaşayan ve Çalışan Çocuklar Sempozyumu, 2006-11-04, 2006-11-06, Gaziantep, Türkiye, 2006. 100

https://www.researchgate.net/publication/264044901_TOPLUMSAL_ALGI_BOYUTUYLA_SOKAKTA_ALIAN_OCUKLAR_%28MERSN_RNE%29

1. SAĞ, V.; GÜLDİKEN, N.; ÇAĞLAYANDERELİ, M., Sivas ta Göç Olgusunun Siyasal Katılma Üzerine Etkileri. II. Ulusal Sosyoloji Kongresi: Toplum ve Göç, 1996-11-20, 1996-11-22, Mersin, Türkiye, . 100

Ulusal - Yürütücü 300

3. Gecekondunun varoşa dönüşme sürecine uyuşturucu alt kültürünün etkileri: Mersin örneği, BAP, Proje No: 2017-1-TP2-2259, 846 TL, Yürütücü, 2017,Tamamlandı. 100
https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/tezSorguSonucYeni.jsp

2. Mısır özelinde Müslüman Kardeşler Hareketi'nin sosyolojik analizi (İngiliz İşgalinden Arap Baharına), BAP, Proje No: 2014-1 TP2, 5000 TL, Yürütücü, 2014,Tamamlandı. 100
https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/tezSorguSonucYeni.jsp

1. Toplumsal Algı Boyutuyla Sokakta Çalışan Çocuklar, BAP, Proje No: BAP-FEF SB (MÇ) 2006–1, 7200 TL, Yürütücü, 2007,Tamamlandı. 100
http://www.mersin.edu.tr/meui/bap/haber/1995-2015-yillari-arasinda-desteklenen-arastirma-projeler

Ulusal - Araştırmacı 100

2. Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Akademik Personelinin, Yenişehir Kampüsü'nden Memnuniyet Durumu ve Merkez Kampüse Taşınma Eğilimleri, BAP, Proje No: 2015, 100 TL, Araştırmacı, 2016,Tamamlandı. 50
http://www.mersin.edu.tr/yonetim/rektorluk

1. Çok Partili Dönemde (1946–2007) Mersin’in Siyasi Yapısı ve Mersin Milletvekillerinin Toplumsal Profillerinin Sosyolojik İncelemesi, TÜBİTAK, Proje No: 107K225 (SBAG), 71140 TL, Araştırmacı, 2009,Tamamlandı. 50
http://uvt.ulakbim.gov.tr/proje/

Yönetilen Yüksek Lisans Tezleri 2400

12. Refika Nurgül Ünal, Hukuk algısının yaşam kalitesi üzerindeki etkileri: Mersin örneği, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Mersin Üniversitesi, Tamamlandı. 200
https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/tezSorguSonucYeni.jsp

11. Selçuk Öztürk, Türk Milliyetçiliğinin Partileşme Sürecinin Sosyolojik İncelemesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Mersin Üniversitesi, Devam ediyor. 200

10. Cenk Özdemir, Metropoliste Esnaf: Kapalıçarşı Örneği, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Mersin Üniversitesi, Devam ediyor. 200
http://sbeue.mersin.edu.tr

9. Umut Ağır, Yaşlılarda Teknoloji Kullanımının Yaşam Kalitesine Etkileri: Mersin Örneği, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Mersin Üniversitesi, Devam ediyor. 200

8. Mine Bolatlı, Risk Toplumu ve Yeni Terör (Sosyolojik Teoriye Doğru), Sosyal Bilimler Enstitüsü, Mersin Üniversitesi, Tamamlandı. 200

7. Hasan Gürbüz, Mısır özelinde Müslüman Kardeşler Hareketi'nin sosyolojik analizi (İngiliz işgalinden Arap Baharına), Sosyal Bilimler Enstitüsü, Mersin Üniversitesi, Tamamlandı. 200
https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/tezSorguSonucYeni.jsp

6. İlknur Gülçür, Neoliberal yeniden yapılanmanın kent mekanına etkisini kapalı konutlar üzerinden çözümlemek: Mersin örneği, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Mersin Üniversitesi, Devam ediyor. 200
http://sbeue.mersin.edu.tr

5. Habip Meçin, İmamın Gözünde İmamlık Mesleğinin Toplumsal Statüsü (Mersin Örneği), Sosyal Bilimler Enstitüsü, Mersin Üniversitesi, 2018, Tamamlandı. 200
https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/tezSorguSonucYeni.jsp

4. Manolya Kuşçu, Türkiye’de Gecekondularda Yaşam Kalitesi: Hatay Örneği, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Mersin Üniversitesi, 2018, Tamamlandı. 200
https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/tezSorguSonucYeni.jsp

3. Mustafa Tanaydın, Gecekondunun Varoşa Dönüşme Sürecinde Uyuşturucu Alt Kültürünün Etkileri (Mersin Örneği), Sosyal Bilimler Enstitüsü, Mersin Üniversitesi, 2017, Tamamlandı. 200
https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/tezSorguSonucYeni.jsp

2. Gülten Arslan, Üçüncü Bin Yılda Türkiye’de İktidarda Kadının Temsili: Üçüncü Bin Yılda İktidar Partisi Kadın Milletvekillerinin Sosyolojik Analizi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Mersin Üniversitesi, 2017, Tamamlandı. 200
https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/tezSorguSonucYeni.jsp

1. Erinç Ali Menteş, Katılımcı Demokrasinin Aracı Olarak Kent Konseyleri: Adana Kent Konseyi Örneği, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Mersin Üniversitesi, 2016, Tamamlandı. 200
https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/tezSorguSonucYeni.jsp

Ulusal 1500
1. ULUSLARARASI İNSAN BİLİMLERİ DERGİSİ - INTERNATİONAL JOURNAL OF HUMAN SCİENCES, ULUSLARARASI İNSANBİLİMLERİ DERGİSİ (INTERNATİONAL JOURNAL OF HUMAN SCİENCES) ÇEVRE BİLİMLERİ BÖLÜMÜ EDİTÖRÜ VE YAYIN KURULU ÜYESİ , EDİTÖR, ISSN : 2458-9489, E-ISSN : 1303-5134, 2018-01-01 - Devam ediyor. 0
2. (KİTAP) DÜNYADA VE TÜRKİYE'DE SİYASETİN SOSYOLOJİK TEMELLERİ , EDİTÖR, ISSN : -, E-ISSN : 978-605-67761-9-9, 2017-10-01 - Devam ediyor. 500
3. (KİTAP) SOSYAL BİLİMLERDE ARAŞTIRMA YÖNTEM VE TEKNİKLERİ , EDİTÖR, ISSN : -, E-ISSN : 978-605-67761-1-3, 2017-09-01 - Devam ediyor. 500
4. (KİTAP) SOSYOLOJİ GÜNLÜK YAŞAMI ANLAMAK , EDİTÖR, ISSN : -, E-ISSN : 978-605-84547-7-4, 2016-09-01 - Devam ediyor. 500
Uluslararası Dergi [Yıl, Adet] 64
1. INTERNATIONAL JOURNAL OF EURASIA SOCIAL SCIENCES , [ 2015 : 1 ] [ 2016 : 1 ] [ 2017 : 1 ] . 12
2. INTERNATIONAL JOURNAL OF HUMAN SCIENCES , [ 2015 : 2 ] [ 2010 : 4 ] [ 2009 : 3 ] [ 2017 : 3 ] . 48
3. KARADENIZ ARAşTıRMALARı MERKEZI DERGISI , [ 2016 : 1 ] . 4
Uluslararası 0
1. Bilim Ödülü İktisadi Kalkınma ve Sosyal Araştırmalar Derneği, 2017-05-20, Gaziantep, Türkiye. 0
2. Bilim Ödülü İktisadi Kalkınma ve Sosyal Araştırmalar Derneği, 2017-11-18, Gaziantep, Türkiye. 0
1. Avrasya Sosyologlar Derneği , Üye No: 25, Türkiye, 2006-01-01-Devam ediyor.
2. Sosyoloji Derneği , Üye No: 359, Türkiye, 1995-01-01-Devam ediyor.
Dönem D.Kodu Ders Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm/Program T-U-K
Bahar SOS430 Bitirme Çalışması II Fen - Edebiyat Fakültesi Sosyoloji 0-2-1
Bahar SOS104 Nüfus ve Toplum Fen - Edebiyat Fakültesi Sosyoloji 3-0-3
Bahar SOS206 Kent Sosyolojisi Fen - Edebiyat Fakültesi Sosyoloji 3-0-3
Bahar SOBE 501 Bilimsel Etik Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Bilimler Enstitüsü 2-0-0
Bahar SEM YL Seminer ( Yl ) Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Bilimler Enstitüsü 0-0-0
Bahar SOS 710 Kentsel Alan ve Çevre Sorunlar Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyoloji ( Doktora ) 3-0-3
Bahar SOS 542 Kent Sosyolojisinde Yeni Günde Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyoloji ( Yüksek Lisans ) 3-0-3
Bahar SOS 801 Uzmanlık Alan Dersi Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyoloji Anabilim Dalı 4-0-4
Bahar SOS 802 Uzmanlık Alan Dersi Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyoloji Anabilim Dalı 4-0-4
Güz SOS325 Türkiye'de Kentleşme Fen - Edebiyat Fakültesi Sosyoloji 3-0-3
Güz SOS421 Bitirme Çalışması I Fen - Edebiyat Fakültesi Sosyoloji 0-2-1
Güz SOS221 Kırsal Yapı ve Kırsal Kalkınma Fen - Edebiyat Fakültesi Sosyoloji 3-0-3
Güz SOS 529 Kentsel Siyaset ve Yerel Yönet Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyoloji ( Yüksek Lisans ) 3-0-3
Güz SOBE 501 Bilimsel Etik Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Bilimler Enstitüsü 2-0-0
Güz SOS 709 Sivil Toplum Demokrasi ve Hakl Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyoloji ( Doktora ) 3-0-3
Güz SOS 801 Uzmanlık Alan Dersi Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyoloji Anabilim Dalı 4-0-4
Güz SOS 802 Uzmanlık Alan Dersi Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyoloji Anabilim Dalı 4-0-4
Dönem D.Kodu Ders Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm/Program T-U-K
Bahar SOS104 Nüfus ve Toplum Fen - Edebiyat Fakültesi Sosyoloji 3-0-3
Bahar SOS206 Kent Sosyolojisi Fen - Edebiyat Fakültesi Sosyoloji 3-0-3
Bahar SOS430 Bitirme Çalışması II Fen - Edebiyat Fakültesi Sosyoloji 0-2-1
Bahar SOS 710 Kentsel Alan ve Çevre Sorunlar Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyoloji ( Doktora ) 3-0-3
Bahar SOS 801 Uzmanlık Alan Dersi Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyoloji Anabilim Dalı 4-0-4
Bahar SOS 802 Uzmanlık Alan Dersi Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyoloji Anabilim Dalı 4-0-4
Bahar SEM YL Seminer ( Yl ) Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Bilimler Enstitüsü 0-0-0
Bahar SOS 542 Kent Sosyolojisinde Yeni Günde Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyoloji ( Yüksek Lisans ) 3-0-3
Güz SOS325 Türkiye'de Kentleşme Fen - Edebiyat Fakültesi Sosyoloji 3-0-3
Güz SOS221 Kırsal Yapı ve Kırsal Kalkınma Fen - Edebiyat Fakültesi Sosyoloji 3-0-3
Güz SOS421 Bitirme Çalışması I Fen - Edebiyat Fakültesi Sosyoloji 0-2-1
Güz SOS 529 Kentsel Siyaset ve Yerel Yönet Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyoloji ( Yüksek Lisans ) 3-0-3
Güz SOBE 501 Bilimsel Etik Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Bilimler Enstitüsü 2-0-0
Güz SOS 801 Uzmanlık Alan Dersi Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyoloji Anabilim Dalı 4-0-4
Güz SOS 802 Uzmanlık Alan Dersi Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyoloji Anabilim Dalı 4-0-4
Güz SEM YL Seminer ( Yl ) Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Bilimler Enstitüsü 0-0-0
Dönem D.Kodu Ders Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm/Program T-U-K
Bahar SOS232 Toplumsal Değişme Fen - Edebiyat Fakültesi Felsefe 3-0-3
Bahar SOS104 Nüfus ve Toplum Fen - Edebiyat Fakültesi Sosyoloji 3-0-3
Bahar SOS206 Kent Sosyolojisi Fen - Edebiyat Fakültesi Sosyoloji 3-0-3
Bahar SOS430 Bitirme Çalışması II Fen - Edebiyat Fakültesi Sosyoloji 0-2-1
Bahar SOS232 Toplumsal Değişme Fen - Edebiyat Fakültesi Felsefe ( 2. Öğretim ) 3-0-3
Bahar SOS 801 Uzmanlık Alan Dersi Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyoloji Anabilim Dalı 4-0-4
Bahar SEM YL Seminer ( Yl ) Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Bilimler Enstitüsü 0-0-0
Bahar SOS 802 Uzmanlık Alan Dersi Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyoloji Anabilim Dalı 4-0-4
Bahar SOS 710 Kentsel Alan ve Çevre Sorunlar Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyoloji ( Doktora ) 3-0-3
Bahar SOS 542 Kent Sosyolojisinde Yeni Günde Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyoloji ( Yüksek Lisans ) 3-0-3
Bahar İŞL158 Toplum Bilimi 2 Erdemli Meslek Yüksekokulu İşletme Yönetimi 2-0-2
Bahar BP292 Çevre Sosyolojisi II Erdemli Meslek Yüksekokulu Bilgisayar Programcılığı ( İkm 2-0-2
Bahar BP174 Toplum Bilim II Erdemli Meslek Yüksekokulu Bilgisayar Programcılığı ( İkm 2-0-2
Bahar BP290 Çevre Sosyolojisi II Erdemli Meslek Yüksekokulu Bilgisayar Programcılığı ( İkm 2-0-2
Bahar BAN282 Çevre Sosyolojisi 2 Erdemli Meslek Yüksekokulu Bankacılık ve Sigortacılık ( 2 2-0-2
Bahar BAN160 Toplum Bilimi 2 Erdemli Meslek Yüksekokulu Bankacılık ve Sigortacılık ( 2 2-0-2
Bahar BAN282 Çevre Sosyolojisi 2 Erdemli Meslek Yüksekokulu Bankacılık ve Sigortacılık 2-0-2
Bahar BAN160 Toplum Bilimi 2 Erdemli Meslek Yüksekokulu Bankacılık ve Sigortacılık 2-0-2
Bahar TA118 Toplum Bilim II Erdemli Meslek Yüksekokulu Turizm Animasyonu 2-0-2
Bahar MUH420 Çevre Sosyolojisi - II Erdemli Meslek Yüksekokulu Muhasebe ve Vergi Uygulamaları 2-0-2
Bahar MUH202 Toplum Bilim - II Erdemli Meslek Yüksekokulu Muhasebe ve Vergi Uygulamaları 2-0-2
Bahar MUH420 Çevre Sosyolojisi - II Erdemli Meslek Yüksekokulu Muhasebe ve Vergi Uygulamaları 2-0-2
Bahar MUH202 Toplum Bilim - II Erdemli Meslek Yüksekokulu Muhasebe ve Vergi Uygulamaları 2-0-2
Bahar İŞL298 Çevre Sosyolojisi 2 Erdemli Meslek Yüksekokulu İşletme Yönetimi ( 2. Öğretim 2-0-2
Bahar İŞL158 Toplum Bilimi II Erdemli Meslek Yüksekokulu İşletme Yönetimi ( 2. Öğretim 2-0-2
Bahar İŞL298 Çevre Sosyolojisi 2 Erdemli Meslek Yüksekokulu İşletme Yönetimi 2-0-2
Bahar BP174 Toplum Bilim II Erdemli Meslek Yüksekokulu Bilgisayar Programcılığı ( İkm 2-0-2
Güz SOS325 Türkiye'de Kentleşme Fen - Edebiyat Fakültesi Sosyoloji 3-0-3
Güz SOS221 Kırsal Yapı ve Kırsal Kalkınma Fen - Edebiyat Fakültesi Sosyoloji 3-0-3
Güz SOS231 Sosyolojiye Giriş Fen - Edebiyat Fakültesi Felsefe 3-0-3
Güz SOS231 Sosyolojiye Giriş Fen - Edebiyat Fakültesi Felsefe ( 2. Öğretim ) 3-0-3
Güz SOS421 Bitirme Çalışması I Fen - Edebiyat Fakültesi Sosyoloji 0-2-1
Güz SOS331 Endüstri Toplumbilimi Fen - Edebiyat Fakültesi Felsefe ( 2. Öğretim ) 3-0-3
Güz BTS327 Toplumbilim Erdemli Uygulamalı Teknoloji v Bilgisayar Teknolojisi ve Bili 2-0-2
Güz SOS 709 Sivil Toplum Demokrasi ve Hakl Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyoloji ( Doktora ) 3-0-3
Güz SOS 802 Uzmanlık Alan Dersi Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyoloji Anabilim Dalı 4-0-4
Güz SOS 529 Kentsel Siyaset ve Yerel Yönet Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyoloji ( Yüksek Lisans ) 3-0-3
Güz SOBE 501 Bilimsel Etik Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Bilimler Enstitüsü 2-0-0
Güz SOS 801 Uzmanlık Alan Dersi Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyoloji Anabilim Dalı 4-0-4
Güz TA115 Toplum Bilim I Erdemli Meslek Yüksekokulu Turizm Animasyonu 2-0-2
Güz MUH319 Çevre Sosyolojisi - I Erdemli Meslek Yüksekokulu Muhasebe ve Vergi Uygulamaları 2-0-2
Güz MUH101 Toplum Bilim - I Erdemli Meslek Yüksekokulu Muhasebe ve Vergi Uygulamaları 2-0-2
Güz MUH319 Çevre Sosyolojisi - I Erdemli Meslek Yüksekokulu Muhasebe ve Vergi Uygulamaları 2-0-2
Güz MUH101 Toplum Bilim - I Erdemli Meslek Yüksekokulu Muhasebe ve Vergi Uygulamaları 2-0-2
Güz İŞL299 Çevre Sosyolojisi 1 Erdemli Meslek Yüksekokulu İşletme Yönetimi ( 2. Öğretim 2-0-2
Güz İŞL139 Toplum Bilimi I Erdemli Meslek Yüksekokulu İşletme Yönetimi ( 2. Öğretim 2-0-2
Güz İŞL299 Çevre Sosyolojisi I Erdemli Meslek Yüksekokulu İşletme Yönetimi 2-0-2
Güz İŞL139 Toplum Bilimi 1 Erdemli Meslek Yüksekokulu İşletme Yönetimi 2-0-2
Güz BP260 Çevre Sosyolojisi I Erdemli Meslek Yüksekokulu Bilgisayar Programcılığı ( İkm 2-0-2
Güz BP134 Toplum Bilim I Erdemli Meslek Yüksekokulu Bilgisayar Programcılığı ( İkm 2-0-2
Güz BP134 Toplum Bilimi I Erdemli Meslek Yüksekokulu Bilgisayar Programcılığı ( İkm 2-0-2
Güz BAN265 Çevre Sosyolojisi 1 Erdemli Meslek Yüksekokulu Bankacılık ve Sigortacılık ( 2 2-0-2
Güz BAN143 Toplum Bilimi 1 Erdemli Meslek Yüksekokulu Bankacılık ve Sigortacılık ( 2 2-0-2
Güz BAN265 Çevre Sosyolojisi 1 Erdemli Meslek Yüksekokulu Bankacılık ve Sigortacılık 2-0-2
Güz BAN143 Toplum Bilimi 1 Erdemli Meslek Yüksekokulu Bankacılık ve Sigortacılık 2-0-2
Güz BP260 Çevre Sosyolojisi I Erdemli Meslek Yüksekokulu Bilgisayar Programcılığı ( İkm 2-0-2
Dönem D.Kodu Ders Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm/Program T-U-K
Bahar SOS206 Kent Sosyolojisi Fen - Edebiyat Fakültesi Sosyoloji 3-0-3
Bahar SOS104 Nüfus ve Toplum Fen - Edebiyat Fakültesi Sosyoloji 3-0-3
Bahar SOS232 Toplumsal Değişme Fen - Edebiyat Fakültesi Felsefe ( 2. Öğretim ) 3-0-3
Bahar SOS232 Toplumsal Değişme Fen - Edebiyat Fakültesi Felsefe 3-0-3
Bahar SOS430 Bitirme Çalışması II Fen - Edebiyat Fakültesi Sosyoloji 0-2-1
Bahar SOS 802 Uzmanlık Alan Dersi Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyoloji Anabilim Dalı 4-0-4
Bahar SOS 532 Kent Sosyolojisinde Yeni Günde Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyoloji ( Yüksek Lisans ) 3-0-3
Bahar SOS 801 Uzmanlık Alan Dersi Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyoloji Anabilim Dalı 4-0-4
Bahar SEM YL Seminer ( Yl ) Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Bilimler Enstitüsü 0-0-0
Bahar SEM DR Seminer ( Dr ) Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Bilimler Enstitüsü 0-0-0
Bahar SOS 710 Kentsel Alan ve Çevre Sorunlar Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyoloji ( Doktora ) 3-0-3
Bahar BAN160 Toplum Bilimi 2 Erdemli Meslek Yüksekokulu Bankacılık ve Sigortacılık 2-0-2
Bahar BAN160 Toplum Bilimi 2 Erdemli Meslek Yüksekokulu Bankacılık ve Sigortacılık ( 2 2-0-2
Bahar BP174 Toplum Bilim II Erdemli Meslek Yüksekokulu Bilgisayar Programcılığı ( İkm 2-0-2
Bahar BP290 Çevre Sosyolojisi II Erdemli Meslek Yüksekokulu Bilgisayar Programcılığı ( İkm 2-0-2
Bahar BP174 Toplum Bilim II Erdemli Meslek Yüksekokulu Bilgisayar Programcılığı ( İkm 2-0-2
Bahar BP292 Çevre Sosyolojisi II Erdemli Meslek Yüksekokulu Bilgisayar Programcılığı ( İkm 2-0-2
Bahar İŞL158 Toplum Bilimi 2 Erdemli Meslek Yüksekokulu İşletme Yönetimi 2-0-2
Bahar İŞL298 Çevre Sosyolojisi 2 Erdemli Meslek Yüksekokulu İşletme Yönetimi 2-0-2
Bahar İŞL158 Toplum Bilimi II Erdemli Meslek Yüksekokulu İşletme Yönetimi ( 2. Öğretim 2-0-2
Bahar İŞL298 Çevre Sosyolojisi 2 Erdemli Meslek Yüksekokulu İşletme Yönetimi ( 2. Öğretim 2-0-2
Bahar MUH202 Toplum Bilim - II Erdemli Meslek Yüksekokulu Muhasebe ve Vergi Uygulamaları 2-0-2
Bahar MUH420 Çevre Sosyolojisi - II Erdemli Meslek Yüksekokulu Muhasebe ve Vergi Uygulamaları 2-0-2
Bahar MUH202 Toplum Bilim - II Erdemli Meslek Yüksekokulu Muhasebe ve Vergi Uygulamaları 2-0-2
Bahar MUH420 Çevre Sosyolojisi - II Erdemli Meslek Yüksekokulu Muhasebe ve Vergi Uygulamaları 2-0-2
Bahar TA118 Toplum Bilim II Erdemli Meslek Yüksekokulu Turizm Animasyonu 2-0-2
Güz SOS231 Sosyolojiye Giriş Fen - Edebiyat Fakültesi Felsefe 3-0-3
Güz SOS221 Kırsal Yapı ve Kırsal Kalkınma Fen - Edebiyat Fakültesi Sosyoloji 3-0-3
Güz SOS421 Bitirme Çalışması I Fen - Edebiyat Fakültesi Sosyoloji 0-2-1
Güz SOS325 Türkiye'de Kentleşme Fen - Edebiyat Fakültesi Sosyoloji 3-0-3
Güz SOS231 Sosyolojiye Giriş Fen - Edebiyat Fakültesi Felsefe ( 2. Öğretim ) 3-0-3
Güz SOS331 Endüstri Toplumbilimi Fen - Edebiyat Fakültesi Felsefe ( 2. Öğretim ) 3-0-3
Güz SOS 531 Küreselleşme, Kent ve Modernit Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyoloji ( Yüksek Lisans ) 3-0-3
Güz SOS 801 Uzmanlık Alan Dersi Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyoloji Anabilim Dalı 4-0-4
Güz SEM YL Seminer ( Yl ) Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Bilimler Enstitüsü 0-0-0
Güz SOBE 501 Bilimsel Etik Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Bilimler Enstitüsü 2-0-0
Güz SOS 529 Kentsel Siyaset ve Yerel Yönet Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyoloji ( Yüksek Lisans ) 3-0-3
Güz BAN143 Toplum Bilimi 1 Erdemli Meslek Yüksekokulu Bankacılık ve Sigortacılık 2-0-2
Güz BP260 Çevre Sosyolojisi I Erdemli Meslek Yüksekokulu Bilgisayar Programcılığı ( İkm 2-0-2
Güz İŞL139 Toplum Bilimi 1 Erdemli Meslek Yüksekokulu İşletme Yönetimi 2-0-2
Güz İŞL299 Çevre Sosyolojisi I Erdemli Meslek Yüksekokulu İşletme Yönetimi 2-0-2
Güz İŞL139 Toplum Bilimi I Erdemli Meslek Yüksekokulu İşletme Yönetimi ( 2. Öğretim 2-0-2
Güz İŞL299 Çevre Sosyolojisi 1 Erdemli Meslek Yüksekokulu İşletme Yönetimi ( 2. Öğretim 2-0-2
Güz MUH101 Toplum Bilim - I Erdemli Meslek Yüksekokulu Muhasebe ve Vergi Uygulamaları 2-0-2
Güz MUH319 Çevre Sosyolojisi - I Erdemli Meslek Yüksekokulu Muhasebe ve Vergi Uygulamaları 2-0-2
Güz MUH101 Toplum Bilim - I Erdemli Meslek Yüksekokulu Muhasebe ve Vergi Uygulamaları 2-0-2
Güz MUH319 Çevre Sosyolojisi - I Erdemli Meslek Yüksekokulu Muhasebe ve Vergi Uygulamaları 2-0-2
Güz TA115 Toplum Bilim I Erdemli Meslek Yüksekokulu Turizm Animasyonu 2-0-2
Güz BP134 Toplum Bilim I Erdemli Meslek Yüksekokulu Bilgisayar Programcılığı ( İkm 2-0-2
Güz BP260 Çevre Sosyolojisi I Erdemli Meslek Yüksekokulu Bilgisayar Programcılığı ( İkm 2-0-2
Güz BP134 Toplum Bilimi I Erdemli Meslek Yüksekokulu Bilgisayar Programcılığı ( İkm 2-0-2
Güz BAN265 Çevre Sosyolojisi 1 Erdemli Meslek Yüksekokulu Bankacılık ve Sigortacılık ( 2 2-0-2
Güz BAN143 Toplum Bilimi 1 Erdemli Meslek Yüksekokulu Bankacılık ve Sigortacılık ( 2 2-0-2
Güz BAN265 Çevre Sosyolojisi 1 Erdemli Meslek Yüksekokulu Bankacılık ve Sigortacılık 2-0-2
Dönem D.Kodu Ders Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm/Program T-U-K
Bahar SOS232 Toplumsal Değişme Fen - Edebiyat Fakültesi Felsefe ( 2. Öğretim ) 3-0-3
Bahar SOS430 Bitirme Çalışması II Fen - Edebiyat Fakültesi Sosyoloji 0-2-1
Bahar SOS232 Toplumsal Değişme Fen - Edebiyat Fakültesi Felsefe 3-0-3
Bahar SOS104 Nüfus ve Toplum Fen - Edebiyat Fakültesi Sosyoloji 3-0-3
Bahar SOS206 Kent Sosyolojisi Fen - Edebiyat Fakültesi Sosyoloji 3-0-3
Bahar SOS 532 Kent Sosyolojisinde Yeni Günde Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyoloji ( Yüksek Lisans ) 3-0-3
Bahar SOS 710 Kentsel Alan ve Çevre Sorunlar Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyoloji ( Doktora ) 3-0-3
Bahar SEM YL Seminer ( Yl ) Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Bilimler Enstitüsü 0-0-0
Bahar SOBE 501 Bilimsel Etik Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Bilimler Enstitüsü 2-0-0
Bahar SOS 801 Uzmanlık Alan Dersi Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyoloji Anabilim Dalı 4-0-4
Bahar SEM DR Seminer ( Dr ) Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Bilimler Enstitüsü 0-0-0
Bahar SOS 802 Uzmanlık Alan Dersi Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyoloji Anabilim Dalı 4-0-4
Bahar BAN282 Çevre Sosyolojisi 2 Erdemli Meslek Yüksekokulu Bankacılık ve Sigortacılık ( 2 2-0-2
Bahar MUH202 Toplum Bilim - II Erdemli Meslek Yüksekokulu Muhasebe ve Vergi Uygulamaları 2-0-2
Bahar MUH202 Toplum Bilim - II Erdemli Meslek Yüksekokulu Muhasebe ve Vergi Uygulamaları 2-0-2
Bahar İŞL298 Çevre Sosyolojisi 2 Erdemli Meslek Yüksekokulu İşletme Yönetimi 2-0-2
Bahar MUH420 Çevre Sosyolojisi - II Erdemli Meslek Yüksekokulu Muhasebe ve Vergi Uygulamaları 2-0-2
Bahar BP292 Çevre Sosyolojisi II Erdemli Meslek Yüksekokulu Bilgisayar Programcılığı ( İkm 2-0-2
Bahar BP290 Çevre Sosyolojisi II Erdemli Meslek Yüksekokulu Bilgisayar Programcılığı ( İkm 2-0-2
Bahar İŞL298 Çevre Sosyolojisi 2 Erdemli Meslek Yüksekokulu İşletme Yönetimi ( 2. Öğretim 2-0-2
Bahar İŞL158 Toplum Bilimi II Erdemli Meslek Yüksekokulu İşletme Yönetimi ( 2. Öğretim 2-0-2
Bahar İŞL158 Toplum Bilimi 2 Erdemli Meslek Yüksekokulu İşletme Yönetimi 2-0-2
Bahar BP174 Toplum Bilim II Erdemli Meslek Yüksekokulu Bilgisayar Programcılığı ( İkm 2-0-2
Bahar BP174 Toplum Bilim II Erdemli Meslek Yüksekokulu Bilgisayar Programcılığı ( İkm 2-0-2
Bahar BAN160 Toplum Bilimi 2 Erdemli Meslek Yüksekokulu Bankacılık ve Sigortacılık ( 2 2-0-2
Bahar BAN160 Toplum Bilimi 2 Erdemli Meslek Yüksekokulu Bankacılık ve Sigortacılık 2-0-2
Bahar MUH420 Çevre Sosyolojisi - II Erdemli Meslek Yüksekokulu Muhasebe ve Vergi Uygulamaları 2-0-2
Güz SOS231 Sosyolojiye Giriş Fen - Edebiyat Fakültesi Felsefe 3-0-3
Güz SOS331 Endüstri Toplumbilimi Fen - Edebiyat Fakültesi Felsefe ( 2. Öğretim ) 3-0-3
Güz SOS221 Kırsal Yapı ve Kırsal Kalkınma Fen - Edebiyat Fakültesi Sosyoloji 3-0-3
Güz SOS325 Türkiye'de Kentleşme Fen - Edebiyat Fakültesi Sosyoloji 3-0-3
Güz SOS231 Sosyolojiye Giriş Fen - Edebiyat Fakültesi Felsefe ( 2. Öğretim ) 3-0-3
Güz BAN143 Toplum Bilimi 1 Erdemli Meslek Yüksekokulu Bankacılık ve Sigortacılık ( 2 2-0-2
Güz MUH319 Çevre Sosyolojisi - I Erdemli Meslek Yüksekokulu Muhasebe ve Vergi Uygulamaları 2-0-2
Güz BAN265 Çevre Sosyolojisi 1 Erdemli Meslek Yüksekokulu Bankacılık ve Sigortacılık ( 2 2-0-2
Güz BP260 Çevre Sosyolojisi I Erdemli Meslek Yüksekokulu Bilgisayar Programcılığı ( İkm 2-0-2
Güz BP260 Çevre Sosyolojisi I Erdemli Meslek Yüksekokulu Bilgisayar Programcılığı ( İkm 2-0-2
Güz MUH319 Çevre Sosyolojisi - I Erdemli Meslek Yüksekokulu Muhasebe ve Vergi Uygulamaları 2-0-2
Güz BAN265 Çevre Sosyolojisi 1 Erdemli Meslek Yüksekokulu Bankacılık ve Sigortacılık 2-0-2
Güz BAN143 Toplum Bilimi 1 Erdemli Meslek Yüksekokulu Bankacılık ve Sigortacılık 2-0-2
Güz BP134 Toplum Bilimi I Erdemli Meslek Yüksekokulu Bilgisayar Programcılığı ( İkm 2-0-2
Güz BP134 Toplum Bilim I Erdemli Meslek Yüksekokulu Bilgisayar Programcılığı ( İkm 2-0-2
Güz İŞL139 Toplum Bilimi 1 Erdemli Meslek Yüksekokulu İşletme Yönetimi 2-0-2
Güz İŞL299 Çevre Sosyolojisi I Erdemli Meslek Yüksekokulu İşletme Yönetimi 2-0-2
Güz İŞL139 Toplum Bilimi I Erdemli Meslek Yüksekokulu İşletme Yönetimi ( 2. Öğretim 2-0-2
Güz İŞL299 Çevre Sosyolojisi 1 Erdemli Meslek Yüksekokulu İşletme Yönetimi ( 2. Öğretim 2-0-2
Güz MUH101 Toplum Bilim - I Erdemli Meslek Yüksekokulu Muhasebe ve Vergi Uygulamaları 2-0-2
Güz MUH101 Toplum Bilim - I Erdemli Meslek Yüksekokulu Muhasebe ve Vergi Uygulamaları 2-0-2
Güz TA115 Toplum Bilim I Erdemli Meslek Yüksekokulu Turizm Animasyonu 2-0-2
Dönem D.Kodu Ders Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm/Program T-U-K
Bahar SOS206 Kent Sosyolojisi Fen - Edebiyat Fakültesi Sosyoloji 3-0-3
Bahar SOS232 Toplumsal Değişme Fen - Edebiyat Fakültesi Felsefe 3-0-3
Bahar SOS232 Toplumsal Değişme Fen - Edebiyat Fakültesi Felsefe ( 2. Öğretim ) 3-0-3
Bahar SOS104 Nüfus ve Toplum Fen - Edebiyat Fakültesi Sosyoloji 2-0-2
Güz SOS325 Türkiye'de Kentleşme Fen - Edebiyat Fakültesi Sosyoloji 3-0-3
Güz SOS221 Kırsal Yapı ve Kırsal Kalkınma Fen - Edebiyat Fakültesi Sosyoloji 2-0-2
Güz SOS131 Toplumbilime Giriş Fen - Edebiyat Fakültesi Tarih ( 2. Öğretim ) 2-0-2
Güz SOS131 Toplum Bilimine Giriş I Fen - Edebiyat Fakültesi Tarih 2-0-2
Güz SOS331 Endüstri Toplumbilimi Fen - Edebiyat Fakültesi Felsefe ( 2. Öğretim ) 3-0-3
Yaz SOS206 Kent Sosyolojisi Fen - Edebiyat Fakültesi Sosyoloji 3-0-3
Yaz SOS104 Nüfus ve Toplum Fen - Edebiyat Fakültesi Sosyoloji 2-0-2
Yaz SOS319 Toplumsal Değişme Fen - Edebiyat Fakültesi Sosyoloji 3-0-3
Dönem D.Kodu Ders Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm/Program T-U-K
Bahar SOS206 Kent Sosyolojisi Fen - Edebiyat Fakültesi Sosyoloji 3-0-3
Bahar SOS232 Toplumsal Değişme Fen - Edebiyat Fakültesi Felsefe 3-0-3
Bahar SOS104 Nüfus ve Toplum Fen - Edebiyat Fakültesi Sosyoloji 2-0-2
Bahar SOS232 Toplumsal Değişme Fen - Edebiyat Fakültesi Felsefe ( 2. Öğretim ) 3-0-3
Bahar SOS330 Kent Araştırmaları Semineri Fen - Edebiyat Fakültesi Sosyoloji 2-0-2
Bahar SOS106 Bilgi İşlem Fen - Edebiyat Fakültesi Sosyoloji 3-0-3
Bahar OSD Kentleşme Süreci ve Çevre Soru Rektörlük Ortak Seçmeli Ders Koordinatör 2-0-2
Bahar OSD Yerel Yönetimler Rektörlük Ortak Seçmeli Ders Koordinatör 2-0-2
Güz SOS221 Kırsal Yapı ve Kırsal Kalkınma Fen - Edebiyat Fakültesi Sosyoloji 2-0-2
Güz SOS325 Türkiye'de Kentleşme Fen - Edebiyat Fakültesi Sosyoloji 3-0-3
Güz SOS431 Yerel Yönetimler Fen - Edebiyat Fakültesi Sosyoloji 2-0-2
Güz SOS131 Toplum Bilimine Giriş I Fen - Edebiyat Fakültesi Tarih 2-0-2
Güz SOS131 Toplumbilime Giriş Fen - Edebiyat Fakültesi Tarih ( 2. Öğretim ) 2-0-2
Güz SOS331 Endüstri Toplumbilimi Fen - Edebiyat Fakültesi Felsefe ( 2. Öğretim ) 3-0-3
Güz OSD Kentleşme Süreci ve Çevre Soru Rektörlük Ortak Seçmeli Ders Koordinatör 2-0-2
Güz OSD Yerel Yönetimler Rektörlük Ortak Seçmeli Ders Koordinatör 2-0-2
Yaz SOS206 Kent Sosyolojisi Fen - Edebiyat Fakültesi Sosyoloji 3-0-3
Yaz SOS319 Toplumsal Değişme Fen - Edebiyat Fakültesi Sosyoloji 3-0-3
Dönem D.Kodu Ders Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm/Program T-U-K
Bahar SOS206 Kent Sosyolojisi Fen - Edebiyat Fakültesi Sosyoloji 3-0-3
Bahar SOS232 Toplumsal Değişme Fen - Edebiyat Fakültesi Felsefe 3-0-3
Bahar SOS330 Kent Araştırmaları Semineri Fen - Edebiyat Fakültesi Sosyoloji 2-0-2
Bahar RTS124 Bilimsel Araştırma Yöntem ve T İletişim Fakültesi Radyo, Televizyon ve Sinema 2-0-2
Bahar SOS106 Bilgi İşlem Fen - Edebiyat Fakültesi Sosyoloji 3-0-3
Bahar PSİ320 Rehberlik ve Psikolojik Danışm Fen - Edebiyat Fakültesi Sosyoloji 4-0-4
Bahar SOS104 Nüfus ve Toplum Fen - Edebiyat Fakültesi Sosyoloji 2-0-2
Bahar SOS232 Toplumsal Değişme Fen - Edebiyat Fakültesi Felsefe ( 2. Öğretim ) 3-0-3
Bahar OSD Kentleşme Süreci ve Çevre Soru Rektörlük Ortak Seçmeli Ders Koordinatör 2-0-2
Bahar OSD Yerel Yönetimler Rektörlük Ortak Seçmeli Ders Koordinatör 2-0-2
Güz SOS131 Toplumbilime Giriş Fen - Edebiyat Fakültesi Tarih ( 2. Öğretim ) 2-0-2
Güz ÜYG101 Üniversite Yaşamına Giriş Fen - Edebiyat Fakültesi Sosyoloji 1-0-1
Güz SOS325 Türkiye'de Kentleşme Fen - Edebiyat Fakültesi Sosyoloji 3-0-3
Güz SOS131 Toplum Bilimine Giriş I Fen - Edebiyat Fakültesi Tarih 2-0-2
Güz SOS431 Yerel Yönetimler Fen - Edebiyat Fakültesi Sosyoloji 2-0-2
Güz SOS331 Endüstri Toplumbilimi Fen - Edebiyat Fakültesi Felsefe ( 2. Öğretim ) 3-0-3
Güz TTP245* Zaman Yönetimi Mersin Meslek Yüksekokulu Tıbbi Tanıtım ve Pazarlama ( U 2-0-2
Güz OSD Yerel Yönetimler Rektörlük Ortak Seçmeli Ders Koordinatör 2-0-2
Güz OSD Kentleşme Süreci ve Çevre Soru Rektörlük Ortak Seçmeli Ders Koordinatör 2-0-2
Dönem D.Kodu Ders Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm/Program T-U-K
Bahar SOS330 Kent Araştırmaları Semineri Fen - Edebiyat Fakültesi Sosyoloji 2-0-2
Bahar SOS206 Kent Sosyolojisi Fen - Edebiyat Fakültesi Sosyoloji 3-0-3
Bahar SOS104 Nüfus ve Toplum Fen - Edebiyat Fakültesi Sosyoloji 2-0-2
Bahar SOS232 Toplumsal Değişme Fen - Edebiyat Fakültesi Psikoloji 3-0-3
Bahar SOS232 Toplumsal Değişme Fen - Edebiyat Fakültesi Felsefe ( 2. Öğretim ) 3-0-3
Bahar SOS232 Toplumsal Değişme Fen - Edebiyat Fakültesi Felsefe 3-0-3
Bahar SOS106 Bilgi İşlem Fen - Edebiyat Fakültesi Sosyoloji 3-0-3
Bahar SKİP258* İnsan Kaynakları Yönetimi Mersin Meslek Yüksekokulu Sağlık Kurumları İşletmeciliği 2-0-2
Bahar TTP254* İnsan Kaynakları Yönetimi Mersin Meslek Yüksekokulu Tıbbi Tanıtım ve Pazarlama ( U 2-0-2
Bahar OSD Yerel Yönetimler Rektörlük Ortak Seçmeli Ders Koordinatör 2-0-2
Bahar OSD Kentleşme Süreci ve Çevre Soru Rektörlük Ortak Seçmeli Ders Koordinatör 2-0-2
Güz SOS131 Toplumbilime Giriş Fen - Edebiyat Fakültesi Tarih ( 2. Öğretim ) 2-0-2
Güz SOS131 Toplum Bilimine Giriş I Fen - Edebiyat Fakültesi Tarih 2-0-2
Güz SOS431 Yerel Yönetimler Fen - Edebiyat Fakültesi Sosyoloji 2-0-2
Güz SOS325 Türkiye'de Kentleşme Fen - Edebiyat Fakültesi Sosyoloji 3-0-3
Güz İBY371 Toplum Bilim Erdemli Uygulamalı Teknoloji v İşletme Bilgi Yönetimi 2-0-2
Güz SKİP247* Zaman Yönetimi Mersin Meslek Yüksekokulu Sağlık Kurumları İşletmeciliği 2-0-2
Güz TTP245* Zaman Yönetimi Mersin Meslek Yüksekokulu Tıbbi Tanıtım ve Pazarlama ( U 2-0-2
Güz OSD Yerel Yönetimler Rektörlük Ortak Seçmeli Ders Koordinatör 2-0-2
Güz OSD Kentleşme Süreci ve Çevre Soru Rektörlük Ortak Seçmeli Ders Koordinatör 2-0-2
Dönem D.Kodu Ders Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm/Program T-U-K
Bahar SOS232 Toplumsal Değişme Fen - Edebiyat Fakültesi Felsefe 3-0-3
Bahar PSİ320 Rehberlik ve Psikolojik Danışm Fen - Edebiyat Fakültesi Sosyoloji 4-0-4
Bahar SOS106 Bilgi İşlem Fen - Edebiyat Fakültesi Sosyoloji 3-0-3
Bahar SOS106 Bilgi İşlem Fen - Edebiyat Fakültesi Sosyoloji 3-0-3
Bahar SOS330 Kent Araştırmaları Semineri Fen - Edebiyat Fakültesi Sosyoloji 2-0-2
Bahar SOS206 Kent Sosyolojisi Fen - Edebiyat Fakültesi Sosyoloji 3-0-3
Bahar SOS232 Toplumsal Değişme Fen - Edebiyat Fakültesi Felsefe 3-0-3
Bahar SOS104 Nüfus ve Toplum Fen - Edebiyat Fakültesi Sosyoloji 2-0-2
Bahar OSD Yerel Yönetimler Rektörlük Ortak Seçmeli Ders Koordinatör 2-0-2
Bahar OSD Yerel Yönetimler Rektörlük Ortak Seçmeli Ders Koordinatör 2-0-2
Güz SOS431 Yerel Yönetimler Fen - Edebiyat Fakültesi Sosyoloji 2-0-2
Güz BTS327 Toplumbilim Erdemli Uygulamalı Teknoloji v Bilgisayar Teknolojisi ve Bili 2-0-2
Güz SOS131 Toplum Bilimine Giriş I Fen - Edebiyat Fakültesi Tarih 2-0-2
Güz SOS131 Toplumbilime Giriş Fen - Edebiyat Fakültesi Tarih ( 2. Öğretim ) 2-0-2
Güz SOS225 Ekonomi Sosyolojisi Fen - Edebiyat Fakültesi Sosyoloji 2-0-2
Güz SOS325 Türkiye'de Kentleşme Fen - Edebiyat Fakültesi Sosyoloji 3-0-3
Güz İBY371 Toplum Bilim Erdemli Uygulamalı Teknoloji v İşletme Bilgi Yönetimi 2-0-2
Güz OSD Kentleşme Süreci ve Çevre Soru Rektörlük Ortak Seçmeli Ders Koordinatör 2-0-2
FAALİYET TÜRÜ DETAYI
Proje TÜBİTAK 1001, 1003, 3501, 1505, COST, Uluslararası İkili İşbirliği Programları
TÜBİTAK 1005, 3001
TÜBİTAK 1002
H2020 Projesi
Diğer uluslararası özel veya resmi kurum ve kuruluşlar tarafından desteklenmiş ve destek süresi dokuz aydan az olmayan Ar-Ge niteliğini haiz proje
Diğer ulusal kamu veya özel kurum ve kuruluşlar tarafından desteklenmiş ve destek süresi 9 aydan az olmayan Ar-Ge niteliğini haiz proje
Araştırma Yurtdışı Araştırma
Yurtiçi Araştırma
Yayın SCI, SCI-Exp, SSCI ve AHCI kapsamındaki dergilerde yayımlanmış araştırma makalesi
SCI, SCI-Exp, SSCI ve AHCI kapsamındaki dergilerde yayınlanmış derleme veya kısa makale(editöre mektup, yorum, vaka takdimi, teknik not, araştırma notu, özet ve kitap kritiği)
Alan endexleri (ÜAK tarafından tanımlanan alanlar için) kapsamındaki dergilerde yayınlanmış araştırma makalesi
Alan endexleri (ÜAK tarafından tanımlanan alanlar için) kapsamındaki dergilerde yayınlanmış derleme veya kısa makale(editöre mektup, yorum, vaka takdimi, teknik not, araştırma notu, özet ve kitap kritiği)
Diğer uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan araştırma makalesi
ULAKBİM TR dizin tarafından taranan ulusal hakemli dergilerde yayınlanmış makale
SCI, SCI-Exp, SSCI ve AHCI kapsamındaki dergilerde editörlük ve editör kurulu üyeliği
Alan endexleri (ÜAK tarafından tanımlanan alanlar için) kapsamındaki dergilerde editörlük veya editör kurulu üyeliği
Diğer uluslararası hakemli dergilerde editörlük ve editör kurulu üyeliği
ULAKBİM TR dizin tarafından taranan ulusal hakemli dergilerde editörlük ve editör kurulu üyeliği
Tanınmış uluslararası yayınevleri tarafından yayınlanmış özgün bilimsel kitap
Tanınmış uluslararası yayınevleri tarafından yayınlanmış özgün bilimsel kitap editörlüğü
Tanınmış uluslararası yayınevleri tarafından yayınlanmış özgün bilimsel kitaplarda bölüm yazarlığı (Aynı kitapta en çok 2 bölüm değerlendirmeye alınır.)
Tanınmış ulusal yayınevleri tarafından yayınlanmış özgün bilimsel kitap
Detay
çağlayandereli, M. Nüfus Sosyolojisi, ISBN: 9786052541708, Detay Yayıncılık, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: 1000, 504 Sayfa, Türkçe, Ankara, Türkiye, 2019.
Tanınmış ulusal yayınevleri tarafından yayımlanmış özgün bilimsel kitaplarda bölüm yazarlığı (Aynı kitapta en çok 2 bölüm değerlendirmeye alınır.)
Uluslararası boyutta performansa dayalı yayımlanmış kişisel ses ve/veya görüntü kaydı
Uluslararası boyutta performansa dayalı yayımlanmış karma ses ve/veya görüntü kaydı
Ulusal boyutta performansa dayalı yayımlanmış kişisel ses ve/veya görüntü kaydı
Tasarım Endüstriyel, çevresel (bina, peyzaj ve iç mekan) veya grafiksel tasarım; sahne, moda(kumaş, aksesuar veya giysi tasarımı) veya çalgı tasarımı
Sergi Özgün yurtdışı bireysel etkinlik (sergi, bienal, trienal, gösteri, dinleti, festival ve gösterim)
Özgün yurtiçi bireysel etkinlik (sergi, bienal, trienal, gösteri, dinleti, festival ve gösterim)
Özgün yurtdışı grup/karma/toplu etkinlik (sergi, bienal, trienal, gösteri, dinleti, festival ve gösterim)
Özgün yurtiçi grup/karma/toplu etkinlik (sergi, bienal, trienal, gösteri, dinleti, festival ve gösterim)
Patent Uluslararası patent
Ulusal patent
Atıf SCI, SCI-Exp, SSCI ve AHCI kapsamındaki dergilerde yayınlanmış makalelerde atıf
Alan endeksleri(varsa) kapsamındaki dergilerde yayınlanmış makalelerde atıf
Diğer uluslararası hakemli dergilerde yayınlanmış makalelerde atıf
ULAKBİM tarafından taranan ulusal hakemli dergilerde yayınlanmış makalelerde atıf
Tanınmış uluslararası yayınevleri tarafından yayınlanmış özgün bilimsel kitapta atıf
Tanınmış ulusal yayınevleri tarafından yayınlanmış özgün bilimsel kitapta atıf
Güzel sanatlardaki eserlerin uluslararası kaynak veya yayın organlarında yer alması veya gösterime ya da dinletime girmesi
Güzel sanatlardaki eserlerin ulusal kaynak veya yayın organlarında yer alması veya gösterime ya da dinletime girmesi
Tebliğ Hakemli uluslararası bilimsel konferansta, sempozyumda veya kongrede sözlü olarak sunulan ve bunların kitabında yayınlanan tam bildiri
Ödül YÖK Yılın Doktora Tezi Ödülü
TÜBİTAK bilim ödülü
TÜBA Akademi Ödülü
TÜBİTAK TWAS veya Teşvik ödülü
TÜBİTAK Ufuk 2020 Programı eşik üstü ödülü
Yurtdışı kurum veya kuruluşlardan alınan bilim ödülü (Sürekli olarak verilen daha önce en az 5 kez verilmiş, ilgili kurum ve kuruluşun internet sayfasından duyurulan ve akademik ağırlıklı bir değerlendirme jürisi veya seçici kurulu olan)(Aynı çalışma veya
Yurtiçi kurum veya kuruluşlardan alınan bilim ödülü (Sürekli olarak verilen daha önce en az 5 kez verilmiş, ilgili kurum ve kuruluşun internet sayfasından duyurulan ve akademik ağırlıklı bir değerlendirme jürisi veya seçici kurulu olan)(Aynı çalışma veya
Uluslararası jurili sürekli düzenlenen güzel sanatlar etkinliklerinde veya yarışmalarda eserlere verilen uluslararası derece ödülü (mansiyon hariç)(Aynı çalışma veya eser nedeni ile alınan farklı ödüller için en fazla bir defa puanlama yapılır.)
Ulusal jurili sürekli düzenlenen güzel sanatlar etkinliklerinde veya yarışmalarda eserlere verilen uluslararası derece ödülü (mansiyon hariç)(Aynı çalışma veya eser nedeni ile alınan farklı ödüller için en fazla bir defa puanlama yapılır.)
Mevzuatı çerçevesinde, ilgili kuruluşlar (bakanlıklar, yerel yönetimler, meslek odaları, uluslararası kuruluşlar) tarafından sürekli düzenlenen planlama, mimarlık ve kentsel tasarım, peyzaj tasarımı, iç mimari tasarım, endüstri ürünleri tasarımı ve mimarl