Dr. Öğr. Üyesi caner isbir

Birim
:
Tıp Fakültesi / Çocuk Cerrahisi Anabilim Dalı
İŞ Adresi
: Mersin Universitesi Tip Fakultesi Cocuk Cerrahisi Ad Yeni Sehir Mersin
Telefon
:
+90-388-2322220
Dahili
:
2183
OLUŞTURMA
:
2015-12-03 21:42:42
DÜZENLEME
:
2019-11-05 14:41:48
PUAN
:
3840
YABANCI DİL
:


Derece Bölüm Üniversite/Kurum Yıl
DOKTOR TIP FAKÜLTESİ MERSİN ÜNİVERSİTESİ 2005
UZMAN DOKTOR ÇOCUK CERRAHİSİ A.D DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ/TIP FAKÜLTESİ 2013
Tıpta Uzmanlık Tezi

1. RAT FETÜSLERİNDE DENEYSEL ÖZEFAGUS ATREZİSİ MODELİNDE İNTERSTİSYEL CAJAL HÜCRELERİNİN DAĞILIMI Danışman: Dr. OĞUZ ATEŞ, Dokuz Eylül Üniversitesi, Diğer, Çocuk Cerrahisi Anabilim Dalı, İZMİR, Türkiye, 2012.

Theses_002.pdf

Görev Ünvanı Üniversite/Kurum Yıl
ARAŞTIMA GÖREVLİSİ DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ/TIP FAKÜLTESİ/ÇOCUK CERRAHİSİ A.D. 2007-09-09 - 2013-01-03
Uluslararası - SCI, SCI-Expanded, SSCI ve AHCI kategorisine giren 1000
2019
2. isbir, c. Assessment of clitoral anatomy in human fetuses. SURGİCAL AND RADİOLOGİC ANATOMY , 2019, 19, 10-17. 1000 + 0
https://link.springer.com/content/pdf/10.1007/s00276-019-02383-9.pdf

Publications_007.pdf

1. bahadır, g. Analyzing the effect of laparoscopy duration time on peroperative gastroesophageal reflux. TURKİSH JOURNAL OF MEDİCAL SCİENCES, 2019, 49, 639-643. 0 + 0
http://journals.tubitak.gov.tr/medical/issues/sag-19-49-2/sag-49-2-28-1803-176.pdf

Publications_006.pdf

Uluslararası - Uluslararası Diğer Indexlerde Taranan 200
2015
1. İSBİR, C. Özefagus Atrezili Rat Fetüs Özefagusunda İnterstisyel Cajal Hücrelerinin Dağılımı . JOURNAL OF CLİNİCAL AND ANALYTİCAL MEDİCİNE, 2015, 1, 1-1. 200 + 0
http://www.jcam.com.tr/files/KATD-3794.pdf

Publications_004.pdf

Uluslararası - ESCI kapsamındaki dergilerde yayımlanan tam makale 300
2017
1. İSBİR, C. KORTİKOSTEROİD TEDAVİSİ ALAN ÇOCUK HASTALARDA ERKEN DÖNEM İNTRAVENÖZ PORT KATETER KOMPLİKASYONLARI. JOURNAL OF CLİNİCAL AND ANALYTİCAL MEDİCİNE, 2017, 6, 1-4. 300 + 0
http://www.jcam.com.tr/en/index.php?pg=abstract&article_id=5039

Publications_005.pdf

Ulusal - ULAKBİM Tarafından Taranan 600
2015
3. İSBİR, C. Çocukluk çağında görülen motosiklet kazalarının iki yıllık retrospektifanalizi. MERSİN ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ DERGİSİ, 2015, 8, 15-21. 200 + 0
Publications_001.pdf

2014
2. İSBİR, C. Çocukluk çağı invajinasyon olgularında floroskopi eşliğinde uygulanan hidrostatik redüksiyon sonuçları. MERSİN ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ DERGİSİ, 2014, 7, 86-92. 200 + 0
Publications_003.pdf

1. İSBİR, C. Çocukluk çağı genital travmalarının üç yıllık retrospektif analizi. MERSİN ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ DERGİSİ, 2014, 7, 80-85. 200 + 0
Publications_002.pdf

Uluslararası - Tam Metin - Sözlü 200

1. Isbir, C., ÖZEFAGUS ATREZİLİ RAT FETÜS ÖZEFAGUSUNDA İNTERSTİSYEL CAJAL HÜCRELERİNİN DAĞILIMI. 3rd International Health Sciences Conference, 2019-11-06, 2019-11-08, diyarbakır, Türkiye, 2019. 200

http://www.inesegconferences.org/ihsc/

Uluslararası - Özet - Poster 50

2. Isbir, C., ENDOSKOPİK KOLANJİOPANKREATOGRAFİ SONRASI KOLEDOK PERFORASYONU . 36. ULUSAL ÇOCUK CERRAHİSİ KONGRESİ VE 3. ULUSLARARASI PEDİATRİK ENDOSKOPİK CERRAHİ GRUBU - ORTADOĞU BÖLÜMÜ KONGRESİ, 2018-10-24, 2018-10-27, Mersin, Türkiye, 2018. 50

http://www.bildirim.org/bildiri-goster/cocukcer2018/5103

1. taşkınlar, h., PENETRAN BOYUN TRAVMASI SONRASI TRAKEAL PERFORASYON. 36th Annual Congress of TAPS 22nd Annual Congress of PSNA 3rd Annual Congress of IPEG-MEC, 2018-10-24, 2018-10-27, izmir, Türkiye, 2018. 0

http://www.bildirim.org/bildiri-goster/cocukcer2018/5108

Ulusal - Özet - Sözlü 100

3. Isbir, C., HİPOSPADİAS NEDENİ İLE AMELİYAT EDİLEN ÇOCUK HASTALARDA İŞEME DİSFONKSİYONU. 10. ULUSAL PEDİATRİK ÜROLOJİ KONGRESİ, 2019-05-17, 2019-05-19, SAMSUN, Türkiye, 2019. 50

http://www.bildirim.org/bildiri-goster/peduro2019/5556

2. İSBİR, C., SIÇAN FETÜSLERİNDE DENEYSEL ÖZEFAGUS ATREZİSİ MODELİNDE İNTERSTİSYEL CAJAL HÜCRELERİNİN DAĞILIMI. 30. ULUSAL ÇOCUK CERRAHISI KONGRESI, 2012-10-17, 2012-10-20, ANKARA, Türkiye, 2012. 50

1. solmaz, b., RİJİT BRONKOSKOPİDE HOPKİNS TELESKOP VE OPTİK FORSEBS KULLANIMI ÇOCUKLARDA SOLUNUM YOLU YABANCI CİSİMLERİNDE BAŞARI ŞANSINI ARTTIRMAKTADIR. 28. Ulusal Çocuk Cerrahisi Kongresi, 2010-09-22, 2010-09-25, ANTALYA, Türkiye, 2010. 0

Ulusal - Özet - Poster 100

6. ergen, p.; TUNCEL DALOĞLU, F.; İSBİR, C., SERUM AFP YÜKSEKLİĞİ GÖSTEREN TESTİSİN JÜVENİL GRANÜLOZAHÜCRELİ TÜMÖRÜ. 27. ulusal patoloji kongresi, 2017-11-15, 2017-11-18, , Türkiye, . 25

5. İSBİR, C., DUODENAL ÜLSER PERFORASYONU OLAN DÖRT YAŞINDAKİ HASTADA TEDAVİ DENEYİMLERİMİZ . 32. ULUSAL ÇOCUK CERRAHISI KONGRESI, 2014-09-17, 2014-09-20, TRABZON, Türkiye, 2014. 25

4. İSBİR, C., İZOLE PARATUBAL KİST TORSİYONLU BİR OLGUDA LAPAROSKOPİK YAKLAŞIM . 32. ULUSAL ÇOCUK CERRAHISI KONGRESI, 2014-09-17, 2014-09-20, TRABZON, Türkiye, 2014. 25

3. BULUT, E., ÇOCUKLARDA NADİR BİR OLGU: YABANCI CİSME BAĞLI KAZANILMIŞ FARİNGO-ÖZEFAGEAL DİVERTİKÜL. 30. ULUSAL ÇOCUK CERRAHISI KONGRESI, 2012-10-17, 2012-10-20, ANKARA, Türkiye, 2012. 0

2. İSBİR, C., RADYOLOJİK TANISI KARACİĞER APSESİ OLAN, İDİYOPATİK RETROPERİTONEAL APSELİ HASTADA TEDAVİ DENEYİMLERİMİZ. 30. ULUSAL ÇOCUK CERRAHISI KONGRESI, 2012-10-17, 2012-10-20, ANKARA, Türkiye, 2012. 25

1. BULUT, E., SAĞ PULMONER ARTER AGENEZİSİNE BAĞLI TEKRARLAYAN MASİF HEMOPTİZİLİ HASTADA TEDAVİ YAKLAŞIMIMIZ. 30. ULUSAL ÇOCUK CERRAHISI KONGRESI, 2012-10-17, 2012-10-20, ANKARA, Türkiye, 2012. 0

Dönem D.Kodu Ders Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm/Program T-U-K
Yıl EL607 Elektif Tıp Fakültesi Tıp 1-1-2
Yıl ÇC401 Çocuk Cerrahisi Tıp Fakültesi Tıp 1-1-2
Yıl EL607 Elektif Tıp Fakültesi Tıp 1-1-2
Yıl EL607 Elektif Tıp Fakültesi Tıp 1-1-2
Yıl EL607 Elektif Tıp Fakültesi Tıp 1-1-2
Yıl EL607 Elektif Tıp Fakültesi Tıp 1-1-2
Dönem D.Kodu Ders Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm/Program T-U-K
Yıl EL607 Elektif Tıp Fakültesi Tıp 1-1-2
Yıl EL607 Elektif Tıp Fakültesi Tıp 1-1-2
Yıl EL607 Elektif Tıp Fakültesi Tıp 1-1-2
Yıl EL607 Elektif Tıp Fakültesi Tıp 1-1-2
Yıl ÇC401 Çocuk Cerrahisi Tıp Fakültesi Tıp 1-1-2
Yıl EL607 Elektif Tıp Fakültesi Tıp 1-1-2
Yıl EL607 Elektif Tıp Fakültesi Tıp 1-1-2
Yıl ÇC401 Çocuk Cerrahisi Tıp Fakültesi Tıp 1-1-2
Yıl ÇC401 Çocuk Cerrahisi Tıp Fakültesi Tıp 1-1-2
Yıl EL607 Elektif Tıp Fakültesi Tıp 1-1-2
Yıl ÇC401 Çocuk Cerrahisi Tıp Fakültesi Tıp 1-1-2
Yıl EL607 Elektif Tıp Fakültesi Tıp 1-1-2
Yıl EL607 Elektif Tıp Fakültesi Tıp 1-1-2
Dönem D.Kodu Ders Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm/Program T-U-K
Yıl EL607 Elektif Tıp Fakültesi Tıp 1-1-2
Yıl EL607 Elektif Tıp Fakültesi Tıp 1-1-2
Yıl EL607 Elektif Tıp Fakültesi Tıp 1-1-2
Yıl EL607 Elektif Tıp Fakültesi Tıp 1-1-2
Yıl EL607 Elektif Tıp Fakültesi Tıp 1-1-2
Yıl ÇC401 Çocuk Cerrahisi Tıp Fakültesi Tıp 1-1-2
Yıl EL607 Elektif Tıp Fakültesi Tıp 1-1-2
Yıl EL607 Elektif Tıp Fakültesi Tıp 1-1-2
Yıl EL607 Elektif Tıp Fakültesi Tıp 1-1-2
Yıl ÇC401 Çocuk Cerrahisi Tıp Fakültesi Tıp 1-1-2
Yıl ÇC401 Çocuk Cerrahisi Tıp Fakültesi Tıp 1-1-2
Yıl EL607 Elektif Tıp Fakültesi Tıp 1-1-2
Yıl ÇC401 Çocuk Cerrahisi Tıp Fakültesi Tıp 1-1-2
Yıl EL607 Elektif Tıp Fakültesi Tıp 1-1-2
Yıl EL607 Elektif Tıp Fakültesi Tıp 1-1-2
Yıl EL607 Elektif Tıp Fakültesi Tıp 1-1-2
Dönem D.Kodu Ders Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm/Program T-U-K
Yıl ÇC401 Çocuk Cerrahisi Tıp Fakültesi Tıp 1-1-2
Yıl EL607 Elektif Tıp Fakültesi Tıp 1-1-2
Yıl EL607 Elektif Tıp Fakültesi Tıp 1-1-2
Yıl ÇC401 Çocuk Cerrahisi Tıp Fakültesi Tıp 1-1-2
Yıl EL607 Elektif Tıp Fakültesi Tıp 1-1-2
Yıl EL607 Elektif Tıp Fakültesi Tıp 1-1-2
Yıl EL607 Elektif Tıp Fakültesi Tıp 1-1-2
Yıl EL607 Elektif Tıp Fakültesi Tıp 1-1-2
Yıl EL607 Elektif Tıp Fakültesi Tıp 1-1-2
Yıl EL607 Elektif Tıp Fakültesi Tıp 1-1-2
Yıl EL607 Elektif Tıp Fakültesi Tıp 1-1-2
Yıl EL607 Elektif Tıp Fakültesi Tıp 1-1-2
Yıl EL607 Elektif Tıp Fakültesi Tıp 1-1-2
Yıl ÇC401 Çocuk Cerrahisi Tıp Fakültesi Tıp 1-1-2
Yıl ÇC401 Çocuk Cerrahisi Tıp Fakültesi Tıp 1-1-2
Yıl EL607 Elektif Tıp Fakültesi Tıp 1-1-2
FAALİYET TÜRÜ DETAYI
Proje TÜBİTAK 1001, 1003, 3501, 1505, COST, Uluslararası İkili İşbirliği Programları
TÜBİTAK 1005, 3001
TÜBİTAK 1002
H2020 Projesi
Diğer uluslararası özel veya resmi kurum ve kuruluşlar tarafından desteklenmiş ve destek süresi dokuz aydan az olmayan Ar-Ge niteliğini haiz proje
Diğer ulusal kamu veya özel kurum ve kuruluşlar tarafından desteklenmiş ve destek süresi 9 aydan az olmayan Ar-Ge niteliğini haiz proje
Araştırma Yurtdışı Araştırma
Yurtiçi Araştırma
Yayın SCI, SCI-Exp, SSCI ve AHCI kapsamındaki dergilerde yayımlanmış araştırma makalesi
SCI, SCI-Exp, SSCI ve AHCI kapsamındaki dergilerde yayınlanmış derleme veya kısa makale(editöre mektup, yorum, vaka takdimi, teknik not, araştırma notu, özet ve kitap kritiği)
Alan endexleri (ÜAK tarafından tanımlanan alanlar için) kapsamındaki dergilerde yayınlanmış araştırma makalesi
Alan endexleri (ÜAK tarafından tanımlanan alanlar için) kapsamındaki dergilerde yayınlanmış derleme veya kısa makale(editöre mektup, yorum, vaka takdimi, teknik not, araştırma notu, özet ve kitap kritiği)
Diğer uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan araştırma makalesi
ULAKBİM TR dizin tarafından taranan ulusal hakemli dergilerde yayınlanmış makale
SCI, SCI-Exp, SSCI ve AHCI kapsamındaki dergilerde editörlük ve editör kurulu üyeliği
Alan endexleri (ÜAK tarafından tanımlanan alanlar için) kapsamındaki dergilerde editörlük veya editör kurulu üyeliği
Diğer uluslararası hakemli dergilerde editörlük ve editör kurulu üyeliği
ULAKBİM TR dizin tarafından taranan ulusal hakemli dergilerde editörlük ve editör kurulu üyeliği
Tanınmış uluslararası yayınevleri tarafından yayınlanmış özgün bilimsel kitap
Tanınmış uluslararası yayınevleri tarafından yayınlanmış özgün bilimsel kitap editörlüğü
Tanınmış uluslararası yayınevleri tarafından yayınlanmış özgün bilimsel kitaplarda bölüm yazarlığı (Aynı kitapta en çok 2 bölüm değerlendirmeye alınır.)
Tanınmış ulusal yayınevleri tarafından yayınlanmış özgün bilimsel kitap
Tanınmış ulusal yayınevleri tarafından yayımlanmış özgün bilimsel kitaplarda bölüm yazarlığı (Aynı kitapta en çok 2 bölüm değerlendirmeye alınır.)
Uluslararası boyutta performansa dayalı yayımlanmış kişisel ses ve/veya görüntü kaydı
Uluslararası boyutta performansa dayalı yayımlanmış karma ses ve/veya görüntü kaydı
Ulusal boyutta performansa dayalı yayımlanmış kişisel ses ve/veya görüntü kaydı
Tasarım Endüstriyel, çevresel (bina, peyzaj ve iç mekan) veya grafiksel tasarım; sahne, moda(kumaş, aksesuar veya giysi tasarımı) veya çalgı tasarımı
Sergi Özgün yurtdışı bireysel etkinlik (sergi, bienal, trienal, gösteri, dinleti, festival ve gösterim)
Özgün yurtiçi bireysel etkinlik (sergi, bienal, trienal, gösteri, dinleti, festival ve gösterim)
Özgün yurtdışı grup/karma/toplu etkinlik (sergi, bienal, trienal, gösteri, dinleti, festival ve gösterim)
Özgün yurtiçi grup/karma/toplu etkinlik (sergi, bienal, trienal, gösteri, dinleti, festival ve gösterim)
Patent Uluslararası patent
Ulusal patent
Atıf SCI, SCI-Exp, SSCI ve AHCI kapsamındaki dergilerde yayınlanmış makalelerde atıf
Alan endeksleri(varsa) kapsamındaki dergilerde yayınlanmış makalelerde atıf
Diğer uluslararası hakemli dergilerde yayınlanmış makalelerde atıf
ULAKBİM tarafından taranan ulusal hakemli dergilerde yayınlanmış makalelerde atıf
Tanınmış uluslararası yayınevleri tarafından yayınlanmış özgün bilimsel kitapta atıf
Tanınmış ulusal yayınevleri tarafından yayınlanmış özgün bilimsel kitapta atıf
Güzel sanatlardaki eserlerin uluslararası kaynak veya yayın organlarında yer alması veya gösterime ya da dinletime girmesi
Güzel sanatlardaki eserlerin ulusal kaynak veya yayın organlarında yer alması veya gösterime ya da dinletime girmesi
Tebliğ Hakemli uluslararası bilimsel konferansta, sempozyumda veya kongrede sözlü olarak sunulan ve bunların kitabında yayınlanan tam bildiri
Ödül YÖK Yılın Doktora Tezi Ödülü
TÜBİTAK bilim ödülü
TÜBA Akademi Ödülü
TÜBİTAK TWAS veya Teşvik ödülü
TÜBİTAK Ufuk 2020 Programı eşik üstü ödülü
Yurtdışı kurum veya kuruluşlardan alınan bilim ödülü (Sürekli olarak verilen daha önce en az 5 kez verilmiş, ilgili kurum ve kuruluşun internet sayfasından duyurulan ve akademik ağırlıklı bir değerlendirme jürisi veya seçici kurulu olan)(Aynı çalışma veya
Yurtiçi kurum veya kuruluşlardan alınan bilim ödülü (Sürekli olarak verilen daha önce en az 5 kez verilmiş, ilgili kurum ve kuruluşun internet sayfasından duyurulan ve akademik ağırlıklı bir değerlendirme jürisi veya seçici kurulu olan)(Aynı çalışma veya
Uluslararası jurili sürekli düzenlenen güzel sanatlar etkinliklerinde veya yarışmalarda eserlere verilen uluslararası derece ödülü (mansiyon hariç)(Aynı çalışma veya eser nedeni ile alınan farklı ödüller için en fazla bir defa puanlama yapılır.)
Ulusal jurili sürekli düzenlenen güzel sanatlar etkinliklerinde veya yarışmalarda eserlere verilen uluslararası derece ödülü (mansiyon hariç)(Aynı çalışma veya eser nedeni ile alınan farklı ödüller için en fazla bir defa puanlama yapılır.)
Mevzuatı çerçevesinde, ilgili kuruluşlar (bakanlıklar, yerel yönetimler, meslek odaları, uluslararası kuruluşlar) tarafından sürekli düzenlenen planlama, mimarlık ve kentsel tasarım, peyzaj tasarımı, iç mimari tasarım, endüstri ürünleri tasarımı ve mimarl