Dr. Öğr. Üyesi Fatma Canan Durgungöz

Birim
:
Eğitim Fakültesi / Zihin Engelliler Eğitimi Anabilim Dalı
İŞ Adresi
: Eğitim Fakültesi Mersin Üniversitesi
Telefon
:
+90--
Dahili
:
DİĞER E-MAIL
:
cdurgungoz@mersin.edu.tr
OLUŞTURMA
:
2023-09-14 11:49:40
DÜZENLEME
:
2024-05-23 11:46:09
PUAN
:
2460
YABANCI DİL
:
Researcher ID
Scopus ID
h-index
3
Scholar ID
Publons ID


Uluslararası - SCI, SCI-Expanded, SSCI ve AHCI kategorisine giren 1000
2021
1. Durgungoz, F.; Emerson, A. Decision Making of Speech and Language Therapists: Science or Intuition?. INTERNATİONAL JOURNAL OF DİSABİLİTY DEVELOPMENT AND EDUCATİON, 2021, , 1-17. 1000 + 0
10.1080/1034912X.2021.1966759

Uluslararası - ESCI kapsamındaki dergilerde yayımlanan tam makale 900
2024
3. DURGUNGÖZ, F. Mülteci Ebeveynler ve Çocukları için Duygu Koçluğu Müdahale Programı: Bir Eylem Araştırması*. MİLLİ EĞİTİM, 2024, 53, 713-740. 300 + 0
10.37669/milliegitim.1227584

2021
2. DURGUNGÖZ, A.; DURGUNGÖZ, F. We are much closer here”: exploring the use of WhatsApp as a learning environment in a secondary school mathematics class. LEARNİNG ENVİRONMENTS RESEARCH, 2021, , 1-25. 300 + 0
1. Durgungoz, F.; Emerson, A. Engaging with parents in decision-making: The dilemma of the ideal and reality. SPEECH, LANGUAGE AND HEARİNG, 2021, , 1-16. 300 + 0
10.1080/2050571X.2021.2014704

Uluslararası - Alan endexleri 200
2. DURGUNGÖZ, F.; DURGUNGÖZ, A. Exploring the use of touchscreen devices for children with special educational needs and disabilities: digital vs traditional.. EUROPEAN JOURNAL OF SPECİAL EDUCATİON RESEARCH, 2021, , -. 100 + 0
10.46827/ejse.v7i1.3612

1. DURGUNGÖZ, F. Relying on informal sources in speech and language therapy: why and how?. EUROPEAN JOURNAL OF SPECİAL EDUCATİON RESEARCH, 2021, , -. 100 + 0
10.46827/ejse.v7i3.3898

Uluslararası - Bilimsel Kitap Yazma (Tez Hariç) 0
1. Durgungöz, F. Çocuk Gelişimi Terimler Sözlüğü, ISBN: 978-625-397-370-4, Nobel, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: , 410 Sayfa, Türkçe, Ankara, Türkiye, 2023. 0
Uluslararası - Özet - Sözlü 260

3. Durgungoz, F.; St Clair, M., A Qualitative Exploration of the Design and Use of e-Learning Activities: Insights from Parents of Children with Developmental Language Disorder. 10th International Conference on e-Society, e-Learning and e-Technologies, 2024-06-21, , Roma, İtalya, 2024. 100

2. St Clair, M.; Dack, C.; Jackson, E.; DURGUNGÖZ, F., Gelişimsel Dil Bozukluğu (GDB) Olan Çocuklar için Ebeveyn Liderliğinde Online Duygu Farkındalığı Müdahalesi. Uluslararası V. Çocuk Gelişimi Konferansı, 2023-11-18, , ANKARA, Türkiye, . 65

1. DURGUNGÖZ, F.; Dack, C.; Jackson, E.; St Clair, M., Exploring the Impact of an Interactive Technology-based Emotion Recognition Intervention for Children with Developmental Language Disorder. International Developmental Language Disorder Research Conference 2023, 2022-09-11, , , Avustralya, . 95

Ulusal - Özet - Sözlü 100

2. DURGUNGÖZ, F.; DURGUNGÖZ, A., Tablet Bilgisayar Kullanımının Özel Gereksinimli Çocuklar Üzerindeki Etkisi. 5. Ulusal Disiplinerarası Erken Çocuklukta Müdahale Kongresi, 2020-05-20, 2020-05-27, , Türkiye, . 50

1. DURGUNGÖZ, F., İngiltere’de Annesi ile Oyun Gruplarına Katılan Yabancı Uyruklu Çocukların (0-4 Yaş) Okula Uyum, İkinci Dil ve Sosyal-Duygusal Gelişimlerinin İncelenmesi. 5. Ulusal Disiplinerarası Erken Çocuklukta Müdahale Kongresi, 2020-05-20, 2020-05-27, , Türkiye, . 50

Uluslararası
1. University of Bath , 2022-08-15 - 2023-08-15, Bath, İngiltere / Birleşik Krallık.
Ulusal 0
1. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI, , , Türkiye. 0
FAALİYET TÜRÜ DETAYI
Proje TÜBİTAK 1001, 1003, 3501, 1505, COST, Uluslararası İkili İşbirliği Programları
TÜBİTAK 1005, 3001
TÜBİTAK 1002
H2020 Projesi
Diğer uluslararası özel veya resmi kurum ve kuruluşlar tarafından desteklenmiş ve destek süresi dokuz aydan az olmayan Ar-Ge niteliğini haiz proje
Diğer ulusal kamu veya özel kurum ve kuruluşlar tarafından desteklenmiş ve destek süresi 9 aydan az olmayan Ar-Ge niteliğini haiz proje
Araştırma Yurtdışı Araştırma
Detay
Araştırma, TUBITAK 2219 , 2022-08-15 - 2023-08-15, İNGİLTERE, .
Yurtiçi Araştırma
Yayın SCI, SCI-Exp, SSCI ve AHCI kapsamındaki dergilerde yayımlanmış araştırma makalesi
SCI, SCI-Exp, SSCI ve AHCI kapsamındaki dergilerde yayınlanmış derleme veya kısa makale(editöre mektup, yorum, vaka takdimi, teknik not, araştırma notu, özet ve kitap kritiği)
Alan endexleri (ÜAK tarafından tanımlanan alanlar için) kapsamındaki dergilerde yayınlanmış araştırma makalesi
Alan endexleri (ÜAK tarafından tanımlanan alanlar için) kapsamındaki dergilerde yayınlanmış derleme veya kısa makale(editöre mektup, yorum, vaka takdimi, teknik not, araştırma notu, özet ve kitap kritiği)
Diğer uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan araştırma makalesi
ULAKBİM TR dizin tarafından taranan ulusal hakemli dergilerde yayınlanmış makale
SCI, SCI-Exp, SSCI ve AHCI kapsamındaki dergilerde editörlük ve editör kurulu üyeliği
Alan endexleri (ÜAK tarafından tanımlanan alanlar için) kapsamındaki dergilerde editörlük veya editör kurulu üyeliği
Diğer uluslararası hakemli dergilerde editörlük ve editör kurulu üyeliği
ULAKBİM TR dizin tarafından taranan ulusal hakemli dergilerde editörlük ve editör kurulu üyeliği
Tanınmış uluslararası yayınevleri tarafından yayınlanmış özgün bilimsel kitap
Detay
Durgungöz, F. Çocuk Gelişimi Terimler Sözlüğü, ISBN: 978-625-397-370-4, Nobel, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: , 410 Sayfa, Türkçe, Ankara, Türkiye, 2023.
Tanınmış uluslararası yayınevleri tarafından yayınlanmış özgün bilimsel kitap editörlüğü
Tanınmış uluslararası yayınevleri tarafından yayınlanmış özgün bilimsel kitaplarda bölüm yazarlığı (Aynı kitapta en çok 2 bölüm değerlendirmeye alınır.)
Tanınmış ulusal yayınevleri tarafından yayınlanmış özgün bilimsel kitap
Tanınmış ulusal yayınevleri tarafından yayımlanmış özgün bilimsel kitaplarda bölüm yazarlığı (Aynı kitapta en çok 2 bölüm değerlendirmeye alınır.)
Uluslararası boyutta performansa dayalı yayımlanmış kişisel ses ve/veya görüntü kaydı
Uluslararası boyutta performansa dayalı yayımlanmış karma ses ve/veya görüntü kaydı
Ulusal boyutta performansa dayalı yayımlanmış kişisel ses ve/veya görüntü kaydı
Tasarım Endüstriyel, çevresel (bina, peyzaj ve iç mekan) veya grafiksel tasarım; sahne, moda(kumaş, aksesuar veya giysi tasarımı) veya çalgı tasarımı
Sergi Özgün yurtdışı bireysel etkinlik (sergi, bienal, trienal, gösteri, dinleti, festival ve gösterim)
Özgün yurtiçi bireysel etkinlik (sergi, bienal, trienal, gösteri, dinleti, festival ve gösterim)
Özgün yurtdışı grup/karma/toplu etkinlik (sergi, bienal, trienal, gösteri, dinleti, festival ve gösterim)
Özgün yurtiçi grup/karma/toplu etkinlik (sergi, bienal, trienal, gösteri, dinleti, festival ve gösterim)
Patent Uluslararası patent
Ulusal patent
Atıf SCI, SCI-Exp, SSCI ve AHCI kapsamındaki dergilerde yayınlanmış makalelerde atıf
Detay
Durgungöz, A.; Durgungöz, F. We are much closer here”: exploring the use of WhatsApp as a learning environment in a secondary school mathematics class. LEARNİNG ENVİRONMENTS RESEARCH, 2021, , 1-25,
Yazar Sayısı: 2, Atıf Sayısı: 4
Alan endeksleri(varsa) kapsamındaki dergilerde yayınlanmış makalelerde atıf
Detay
Durgungöz, A.; Durgungöz, F. We are much closer here”: exploring the use of WhatsApp as a learning environment in a secondary school mathematics class. LEARNİNG ENVİRONMENTS RESEARCH, 2021, , 1-25,
Yazar Sayısı: 2, Atıf Sayısı: 4
Diğer uluslararası hakemli dergilerde yayınlanmış makalelerde atıf
Detay
Durgungöz, F.; Durgungöz, A. Exploring the use of touchscreen devices for children with special educational needs and disabilities: digital vs traditional.. EUROPEAN JOURNAL OF SPECİAL EDUCATİON RESEARCH, 2021, , -,
10.46827/ejse.v7i1.3612

Yazar Sayısı: 2, Atıf Sayısı: 2
Durgungöz, A.; Durgungöz, F. We are much closer here”: exploring the use of WhatsApp as a learning environment in a secondary school mathematics class. LEARNİNG ENVİRONMENTS RESEARCH, 2021, , 1-25,
Yazar Sayısı: 2, Atıf Sayısı: 7
ULAKBİM tarafından taranan ulusal hakemli dergilerde yayınlanmış makalelerde atıf
Tanınmış uluslararası yayınevleri tarafından yayınlanmış özgün bilimsel kitapta atıf
Detay
Durgungöz, A.; Durgungöz, F. We are much closer here”: exploring the use of WhatsApp as a learning environment in a secondary school mathematics class. LEARNİNG ENVİRONMENTS RESEARCH, 2021, , 1-25,
Yazar Sayısı: 2, Atıf Sayısı: 1
Tanınmış ulusal yayınevleri tarafından yayınlanmış özgün bilimsel kitapta atıf
Güzel sanatlardaki eserlerin uluslararası kaynak veya yayın organlarında yer alması veya gösterime ya da dinletime girmesi
Güzel sanatlardaki eserlerin ulusal kaynak veya yayın organlarında yer alması veya gösterime ya da dinletime girmesi
Tebliğ Hakemli uluslararası bilimsel konferansta, sempozyumda veya kongrede sözlü olarak sunulan ve bunların kitabında yayınlanan tam bildiri
Ödül YÖK Yılın Doktora Tezi Ödülü
TÜBİTAK bilim ödülü
TÜBA Akademi Ödülü
TÜBİTAK TWAS veya Teşvik ödülü
TÜBİTAK Ufuk 2020 Programı eşik üstü ödülü
Yurtdışı kurum veya kuruluşlardan alınan bilim ödülü (Sürekli olarak verilen daha önce en az 5 kez verilmiş, ilgili kurum ve kuruluşun internet sayfasından duyurulan ve akademik ağırlıklı bir değerlendirme jürisi veya seçici kurulu olan)(Aynı çalışma veya
Yurtiçi kurum veya kuruluşlardan alınan bilim ödülü (Sürekli olarak verilen daha önce en az 5 kez verilmiş, ilgili kurum ve kuruluşun internet sayfasından duyurulan ve akademik ağırlıklı bir değerlendirme jürisi veya seçici kurulu olan)(Aynı çalışma veya
Uluslararası jurili sürekli düzenlenen güzel sanatlar etkinliklerinde veya yarışmalarda eserlere verilen uluslararası derece ödülü (mansiyon hariç)(Aynı çalışma veya eser nedeni ile alınan farklı ödüller için en fazla bir defa puanlama yapılır.)
Ulusal jurili sürekli düzenlenen güzel sanatlar etkinliklerinde veya yarışmalarda eserlere verilen uluslararası derece ödülü (mansiyon hariç)(Aynı çalışma veya eser nedeni ile alınan farklı ödüller için en fazla bir defa puanlama yapılır.)
Mevzuatı çerçevesinde, ilgili kuruluşlar (bakanlıklar, yerel yönetimler, meslek odaları, uluslararası kuruluşlar) tarafından sürekli düzenlenen planlama, mimarlık ve kentsel tasarım, peyzaj tasarımı, iç mimari tasarım, endüstri ürünleri tasarımı ve mimarl