Prof.Dr. CEMAL SAKALLI

Birim
:
Fen - Edebiyat Fakültesi / Karşılaştırmalı Edebiyat Anabilim Dalı
İŞ Adresi
: Mersin Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Karşilaştirmali Edebiyat Bölümü, Çiftlikköy Kampüsü 33343 Yenişehir/ Mersin
Telefon
:
+90-324-3610001
Dahili
:
14674
E-MAIL
:
cmsakalli@mersin.edu.tr
OLUŞTURMA
:
2015-07-02 21:01:02
DÜZENLEME
:
2020-12-23 12:16:36
PUAN
:
23470
YABANCI DİL
:
Researcher ID


Derece Bölüm Üniversite/Kurum Yıl
LİSANS ALMANCA ÖĞRETMENLİĞİ ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ/SAMSUN 1986
YÜKSEK LİSANS YABANCI DİLLER EĞİTİMİ ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ/ADANA 1991
DOKTORA YABANCI DİLLER EĞİTİMİ ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ/ADANA 1996
DOÇENTLİK KARŞILAŞTIRMALI EDEBİYAT ÜAK 2011
PROFESÖR KARŞILAŞTIRMALI EDEBİYAT MERSİN ÜNİVERSİTESİ 2017
Doktora Tezi

1. Die Darstellung der Türken in den "Newen Zeittungen" in der zweiten Hälfte des 16. Jahrhunderts. Ein Beitrag zur Geschichte des Vorstellungsbildes Türken im deutschen Sprachraum. Danışman: Dr. Onur Bilge Kula, Çukurova Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yabancı Dil Eğitimi (ALMAN Dili Eğitimi) Anabilim Dalı, Adana, Türkiye, 1996.

Yüksek Lisans Tezi

1. Phraseolexeme als sprachliche Universalien. Dargestellt am Beispiel der deutsch- und türkischen Phraseolexeme aus der Körperteilbezeichnung "Hand" und "Fuss". Danışman: Dr. Onur Bilge Kula, Çukurova Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yabancı Dil Eğitimi (ALMAN Dili Eğitimi) Anabilim Dalı, Adana, Türkiye, 1991.

Theses_001.pdf

Görev Ünvanı Üniversite/Kurum Yıl
TÜRKÇE OKUTMAN MEÇNİKOV MİLLİ ÜNİVERSİTESİ, ODESSA/ UKRAYNA 2004-10-26 - 2005-07-13
Görev Ünvanı Görev Kurum/Diğer Yıl
KOMİSYON ÜYESİ EĞİTİM KOMİSYONU 2017-02-27 - Devam ediyor
BÖLÜM BAŞKANI FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ 2017-09-25 - 2020-09-25
FAKÜLTE KURULU ÜYESİ FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ 2017-09-25 - 2020-09-25
ENSTİTÜ YÖNETİM KURULU ÜYESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ 2017-05-23 - 2020-05-23
KOMİSYON ÜYESİ FİLOLOJİ TEMEL ALANI 2017-05-04 - 2019-05-04
BÖLÜM BAŞKANI FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ KARŞILAŞTIRMALI EDEBİYAT BÖLÜMÜ 2014-09-25 - 2017-09-25
FAKÜLTE KURULU ÜYESİ FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ 2014-09-25 - 2017-09-25
Uluslararası - Uluslararası Diğer Indexlerde Taranan 2600
2018
13. Sakallı, C. Göçmen Edebiyatı: "Ara Dilde Yazmak". MONOGRAF EDEBİYAT ELEŞTİRİSİ DERGİSİ, 2018, 9, 10-26. 200 + 0
http://http://www.monografjournal.com/

Publications_006.pdf

12. Sakallı, C. Dijital İletişim: Yeni Bir Dile Doğru. TURKİSH STUDİES, 2018, 13, 129-146. 200 + 0
http://www.turkishstudies.net/DergiTamDetay.aspx?ID=13151&Detay=Ozet

Publications_007.pdf

2017
11. Sakallı, C. Güzeli Bilincin Ufkunda Aramak. JOURNAL OF AWARENESS, 2017, 2, 395-402. 200 + 0
http://ratingacademy.com.tr/journals/index.php/JoA

Publications_005.pdf

2016
10. Sakallı, C. Bir Medyalararasılık Kategorisi Olarak Medya Değişimi. Gölgesizler Romanındaki Üst Kurmaca Düzleminin Filme Aktarımı. SİNEMA ARAŞTIRMALARI DERGİSİ, 2016, 2016-7 (1) Bahar, 63-81. 200 + 0
http://www.sinecine.org/2016/bir-medyalararasilik-kategorisi-olarak-medya-degisimi-golgesizler-romanindaki-ust-kurmaca-duzleminin-filme-aktarimi/

Publications_003.pdf

2012
9. Sakallı, C. Schillers Rezeption in der Türkei. ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ DERGİSİ, 2012, 41, 103-112. 200 + 0
Publications_001.pdf

8. Sakallı, C. Edebiyat Tarihçisi Olarak Tanpınar. MERSİN ÜNİVERSİTESİ DİL VE EDEBİYAT DERGİSİ, 2012, 9, 13-31. 200 + 0
http://dergipark.ulakbim.gov.tr/mersinjll/article/view/1030000414/1030000278

Publications_002.pdf

2011
7. Sakallı, C. Edebiyat: Bir Bilgi Sahnesi. LİTTERA EDEBİYAT YAZILARI, 2011, 29, 27-34. 200 + 0
http://http://www.littera.hacettepe.edu.tr/TURKCE/29_cilt/5.pdf

2007
6. Sakallı, C. Ars Acustika: Edebiyatın Araçsal Dönüşümü. HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ EDEBİYAT FAKÜLTESİ DERGİSİ, 2007, 24, 165-180. 200 + 0
http://http://www.edebiyatdergisi.hacettepe.edu.tr/index.php/EFD/issue/view/46

2006
5. Sakallı, C. Türk Göçmen Yazınında Türk Kültürü İzleri. LİTTERA EDEBİYAT YAZILARI, 2006, 18, 163-170. 200 + 0
http://http://www.littera.hacettepe.edu.tr/TURKCE/18_cilt/15.pdf

2005
4. Sakallı, C. Avrupa Edebiyatı Kanonu ve Avrupa Edebiyatı Bilimi. LİTTERA EDEBİYAT YAZILARI, 2005, 17, 47-54. 200 + 0
http://http://www.littera.hacettepe.edu.tr/TURKCE/17_cilt/cemal.htm

3. Sakallı, C.; Kula, O. Göstergebilimsel Yaklaşım Yazınsal Alanda Ne Denli İşlevselleşebilir?. HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ EDEBİYAT FAKÜLTESİ DERGİSİ, 2005, 22, 21-27. 200 + 0
http://http://www.edebiyatdergisi.hacettepe.edu.tr/index.php/EFD/issue/view/41

2. Sakallı, C. Yazınlararası Biçem Alımlamaları (Vladimir Nabakov ve Oğuz Atay Örneğinde). HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ EDEBİYAT FAKÜLTESİ DERGİSİ, 2005, 22, 173-186. 200 + 0
http://http://www.edebiyatdergisi.hacettepe.edu.tr/index.php/EFD/issue/view/42

2004
1. Sakallı, C. Karşılaştırma Bilgisi (Komparatistik) ve Yazınsal Karşılaştırma Üzerine. LİTTERA EDEBİYAT YAZILARI, 2004, 14, 195-206. 200 + 0
http://http://www.littera.hacettepe.edu.tr/TURKCE/14_cilt/14_sayi.htm

Uluslararası - Diğer 100
2015
1. Sakallı, C. Türk Edebiyatı Öğretimi Programından Okur Yetiştirememenin İmkansızlığı Üzerine. ŞİİRDEN. İKİ AYLIK ŞİİR DERGİSİ, 2015, 20015/28, 32-38. 100 + 0
http://http://www.siirden.net/haberler/siirden-dergi-28-sayi

Ulusal - ULAKBİM Tarafından Taranan 200
2006
1. Sakallı, C. Der Beitrag der türkischen Germanistik zur interkulturellen Germanistik. ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ DERGİSİ, 2006, 3, 186-192. 200 + 0
Ulusal - Diğer 1300
2017
17. Sakallı, C. Sanatı Kişiliğinde Somutlaştıran Sanatçı: Livaneli. KİTAPSANAT, 2017, 26, 4-4. 50 + 0
www.hurriyet.com.tr/sanati-kisiliginde-somutlastiran-sanatci-livaneli-40532722

Publications_004.pdf

2016
16. Sakallı, C. Çevirilemez Olanı Çevirmek. ŞİİRDEN. İKİ AYLIK ŞİİR DERGİSİ, 2016, 38, 14-21. 50 + 0
http://siirden.net/urun-kategori/dergi/

15. Sakallı, C. Yazınsal Yapıt ve Ahmet Ümit Nasıl Okunabilir?. CUMHURİYET KİTAP EKİ, 2016, 1382, 10-11. 50 + 0
2002
14. Sakallı, C. Çoğul Düşünce Karşıt Kültür- Anadolu'da Karşıt Kültür Birikiminin Kökleri. VİRGÜL AYLIK KİTAP VE ELEŞTİRİ DERGİSİ, 2002, 55, 49-51. 50 + 0
13. Sakallı, C.; Kula, O. Yazınsallık Nasıl Oluşur ya da Yazınsallık-Kurgusallık Bağıntısı Üzerine 1. VARLIK AYLIK EDEBİYAT VE KÜLTÜR DERGİSİ, 2002, 08, 61-66. 100 + 0
2001
12. Sakallı, C. Alman "Günlük Yazın" Tarihinde Türkler. TARİH VE TOPLUM AYLIK ANSİKLOPEDİK DERGİ, 2001, 36, 15-29. 100 + 0
11. Sakallı, C. Karşılaştırmalı Yazın Bilimi. VARLIK AYLIK EDEBİYAT VE KÜLTÜR DERGİSİ, 2001, Ekim, 62-68. 100 + 0
10. Sakallı, C. Türkiye ve Gölgesinin Görüntüsü. EVRENSEL KÜLTÜR AYLIK KÜLTÜR, SANAT, EDEBİYAT DERGİSİ, 2001, 112, 58-61. 100 + 0
9. Sakallı, C. Anılar İçindeki Tarih, Tarih İçindeki Anılar: Bir Yeniçerinin Anıları.. TOPLUMSAL TARİH, 2001, 11, 21-28. 100 + 0
8. Sakallı, C. Türkiye ve Gölgesinin Görüntüsü 2. EVRENSEL KÜLTÜR AYLIK KÜLTÜR, SANAT, EDEBİYAT DERGİSİ, 2001, 113, 41-44. 100 + 0
1999
7. Sakallı, C. Alman Murad Efendi'ye Göre Osmanlı Bürokrat Çocukları. BİLİM VE ÜTOPYA, 1999, 62, 56-59. 100 + 0
1998
6. Sakallı, C. Karşılaştırmalı yazın bilimi ve yöntem sorunu. MERSİN ÜNİVERSİTESİ TOPLUM BİLİMLERİ VE GÜZEL SANATLAR DERGİSİ, 1998, 1, 70-87. 100 + 0
1997
5. Sakallı, C. Alman Kültüründe Türk İmgesi. CUMHURİYET KİTAP, 1997, 410, 12-13. 50 + 0
1996
4. Sakallı, C. 40 Pfennig'e Bir Bisiklet. YELKEN AYLIK KÜLTÜR VE SANAT DERGİSİ, 1996, 12, 11-11. 50 + 0
1995
3. Sakallı, C. Çok Kültürlülük ve Demokratik Birliktelik. YELKEN AYLIK KÜLTÜR-SANAT DERGİSİ, 1995, 8, 14-15. 50 + 0
2. Sakallı, C. Dışavurum Olarak Yabancılaşma. YELKEN AYLIK KÜLTÜR- SANAT DERGİSİ, 1995, 11, 2-5. 100 + 0
1989
1. Sakallı, C. Anadil ve Amaçdil. CUMHURİYET GAZETESİ, 1989, Cumhuriyet Gazetesi , 3-3. 50 + 0
Uluslararası - Kitapta Bölüm Yazma 6850
1. Sakallı, C. Schiller am Goldenen Horn, ISBN: ISBN 978-3-8325-5213-8, Logos Verlag Berlin, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: 1000, 350 Sayfa, Almanca, Berlin, Almanya, 2020. 0
http://www.logos-verlag.de
2. Sakallı, C. Goethe, Ein Vorbild für den türkischen Humanismus und Idealismus, ISBN: ISBN 978-3-8325-5213-8, Logos Verlag Berlin, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: 1000, 350 Sayfa, Almanca, Berlin, Almanya, 2020. 6000
http://www.logos-verlag.de
Uluslararası - Kitap Editörlüğü 6850
1. Sakallı, C. Rezeption der deutschsprachigen Lteratur in der Türkei Band I, ISBN: ISBN 978-3-8325-5213-8, Logos Verlag Berlin, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: 1000, 350 Sayfa, Almanca, Berlin, Almanya, 2020. 250
http://www.logos-verlag.de
2. Sakallı, C. Yerel Bağlamlar Küresel Yakınlıklar Edebiyatta, Kültürde , Sanatta Geçişler, Kopuşlar, Yenileşmeler, ISBN: 978-975-6900-48-2, Mersin Üniversitesi Yayınları. Yayın No: 42, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: 250, 960 Sayfa, Türkçe, Mersin, Türkiye, 2015. 250
http://www.mersin.edu.tr/uploads/907/UKEK_B%C4%B0LD%C4%B0R%C4%B0LER.pdf
3. Sakallı, C. Rezeption der deutschsprachigen Lteratur in der Türkei Band II, ISBN: ISBN 978-3-8325-5213-8, Logos Verlag Berlin, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: 1000, 360 Sayfa, Almanca, Berlin, Almanya, 2020. 250
http://www.logos-verlag.de
Uluslararası - Kitap Çevirme 6850
1. Sakallı, C. İç Anadolu'da Küçük Bir Eskiçağ Şehri: Kırşehir, ISBN: 978-975-94734-3-3, Kırşehir Belediyesi Kültür Tarih Yayınlar Serisi, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: 1000, 255 Sayfa, Türkçe, Kırşehir, Türkiye, 2015. 100
http://www.toplukatalog.gov.tr/index.php?cwid=2&keyword=%C4%B0%C3%A7+Anadolu%E2%80%99da+k%C3%BC%C3%A7%C3%BCk+bir+eski%C3%A7a%C4%9F+%C5%9Fehri+%3A+K%C4%B1r%C5%9Fehir&tokat_search_field=2&order=3
Ulusal - Diğer Kitap Yazma 1000
1. Sakallı, C. Günümüz Edebiyat ve Eleştiri Kuramları, ISBN: 978-605-170-096-0, Anı Yayıncılık, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: 1000, 102 Sayfa, Türkçe, Ankara, Türkiye, 2016. 500
http://www.aniyayincilik.com.tr/main/
2. Sakallı, C. Karşılaştırmalı Yazınbilim ve Yazınlararasılık, Sanatlararasılık Üzerine, ISBN: 9789750226434, Seçkin Yayınevi, Baskı Sayısı: 3, Baskı Adet Sayısı: 500, 268 Sayfa, Türkçe, Ankara, Türkiye, 2014. 500
http://www.seckin.com.tr
Uluslararası - Tam Metin - Sözlü 2200

11. Sakallı, C., Güzeli Bilincin Ufkunda Aramak. Bilim, Kültür ve Sanatta Güzeli Arayış, 2017-05-10, 2017-05-13, Çanakkale, Türkiye, 2017. 200

http://ratingacademy.com.tr/journals/index.php/JoA

10. Sakallı, C., Karşılaştırmalı Edebiyat Bilimi: Bugünden Bakınca. V. Uluslararası Karşılaştırmalı Edebiyat Bilimi Kongresi, 2015-06-16, 2015-06-18, Mersin, Türkiye, 2015. 200

http://www.mersin.edu.tr/uploads/907/UKEK_B%C4%B0LD%C4%B0R%C4%B0LER.pdf

9. Sakallı, C., Murathan Mungan: Türler ve Biçimler Arasında Bir Gezgin. V. Uluslararası Karşılaştırmalı Edebiyat Bilimi Kongresi, 2015-06-16, 2015-06-16, Mersin, Türkiye, 2015. 200

http://www.mersin.edu.tr/uploads/907/UKEK_B%C4%B0LD%C4%B0R%C4%B0LER.pdf

8. Sakallı, C., Zwischen dem Alten und dem Neuen. Zustimmung und Zweifel an der sozial-politischen Wandlung in Familienromanen von Thomas Mann und Orhan Pamuk. XII. Kongres der internationalen Vereinigung für Germanistik, 2010-07-30, 2010-08-07, Warşova, Polonya, 2012. 200

http://www.peterlang.com/index.cfm?event=cmp.ccc.seitenstruktur.detailseiten&seitentyp=produkt&pk=65232&cid=5&concordeid=263213

7. Sakallı, C., Orhan Kemal, Hans Fallada ve Maksim Gorki ya da Gerçekçi Estetiğin Sınırları. III. Uluslararası Karşılaştırmalı Edebiyat Bilimi Kongresi, 2009-03-18, 2009-03-20, Eskişehir, Türkiye, 2010. 200

http://karsilastirmaliedebiyat.mersin.edu.tr/images/bildiri_kitabi_3.pdf

6. Sakallı, C., Schiller am Goldenen Horn. Über die Geschichte der Figur 'des Räubers' in der Türkei. XI. Internationaler Germanistenkongress, 2005-08-26, 2005-09-03, Paris, Fransa, 2008. 200

http://www.peterlang.com/index.cfm?event=cmp.ccc.seitenstruktur.detailseiten&seitentyp=produkt&pk=13427&cid=655&concordeid=10800

5. Sakallı, C., Benzeti, Yapısal Uyarlama, Dönüştürme (Joseph von Eichendorf'un "Aus dem Leben eines Taugenichts" ve Mehmet Tevfik'in "Bir Çalgıcının Seyahati" Örneğinde). 4. Uluslararası Dil, Yazın ve Deyişbilim Sempozyumu, 2004-06-17, 2004-06-19, Çanakkale, Türkiye, 2005. 200

4. Sakallı, C., İyi Avrupalı Kötü Avrupalı. Uluslararası İmgebilim Sempozyumu, 2004-04-26, 2004-04-28, Muğla, Türkiye, 2006. 200

3. Sakallı, C., Der historische und literarische Kontext des Türken-Bildes in der deutschen Kulturgeschichte. Germanistentreffen, 2002-07-10, 2002-07-12, Veliko/Tarnova, Bulgaristan, 2002. 200

2. Sakallı, C.; Kula, O., Bir Felsefe Sorunsalı Olarak Biçem ve Yaşar Kemal. Geçmişten Geleceğe Yaşar Kemal Uluslararası Sempozyumu, 2002-05-16, 2002-05-18, Ankara, Türkiye, 2003. 200

http://tebsite.bilkent.edu.tr/kitaplar/kemal.htm

1. Sakallı, C., Goethes Rezeption in der Türkei. Dargestellt am Beispiel der literaturkritischen Schriften. X. Internationale Germanistenkongress, 2000-09-11, 2000-09-16, Viyana, Avusturya, 2002. 200

http://www.peterlang.com/index.cfm?event=cmp.ccc.seitenstruktur.detailseiten&seitentyp=produkt&pk=48383&cid=656&concordeid=76605

Uluslararası - Özet - Sözlü 400

4. SAKALLI, C., Güzelliği Bilincin Ufkunda Aramak. Bilim, Kültür ve Sanatta Güzeli Arayış, 2017-05-11, 2017-05-13, Çanakkale, Türkiye, 2017. 100

http://www.ratingacademy.com.tr/bksgak/tr/ana-sayfa/

3. SAKALLI, C., Edebiyat Karşılaştırılabilir mi?. VI. Uluslararası Karşılaştırmalı Edebiyat Kongresi, 2016-10-12, 2016-10-14, Konya, Türkiye, 2016. 100

http://karsilastirmaliedebiyat.selcuk.edu.tr/

2. Sakallı, C., Dante'nin "Yeni Hayat"ından Orhan Pamuk'un "Yeni Hayat"ına. Üslup Karışımı. Uluslararası Karşılaştırmalı Edebiyat Birliği 21. Uluslararası Kongresi, 2016-07-21, 2016-07-27, Viyana, Avusturya, 2016. 100

http://icla2016.univie.ac.at/

1. Sakallı, C., Osmanlı Tanzimat Döneminin Unutulan Tanığı: Murad Efendi'nin "Türkiye Notları" adlı incelemesinde "Osmanlı Edebiyatının Üstatları".. VII. Milletlerarası Türkoloji Kongresi, 1999-11-08, 1999-11-12, İstanbul, Türkiye, 1999. 100

Uluslararası - Özet - Davetli 0

1. SAKALLI, C., Genç Cumhuriyetin Dil Çabası: Yeni Harfler. 2. Uluslararası Rating Academi Kongresi: Umut, 2018-04-19, 2018-04-21, Çanakkale, Türkiye, 2018. 0

http://www.ratingacademy.com.tr/umut/

Ulusal - Tam Metin - Sözlü 400

4. Sakallı, C., Yazınlararasılıktan Sanatlararasılığa:Karşılaştırmalı Yazın Biliminde Örneklem Genişlemesi. I. Ulusal Karşılaştırmalı Edebiyat Sempozyumu, 2001-12-06, 2001-12-08, Eskişehir, Türkiye, 2002. 100

3. Sakallı, C., Karşılaştırmalı Yazınbilim Açısından Yazın Çevirisi ve İşlevleri. Kuramsal ve Uygulamalı Çeviri Sorunları, 2000-11-02, 2000-11-03, Bursa, Türkiye, 2001. 100

2. Sakallı, C., Karşılaştırmalı Yazınbilim ve Dış Ülke Germanistiği. 6. Germanistik Sempozyumu, 1997-10-27, 1997-10-28, Mersin, Türkiye, 1997. 100

1. Sakallı, C., İmge Araştırmaları ve Yazınsal İmgebilim. V. Türk Germanistler Sempozyumu, 1995-06-01, 1995-06-02, Eskişehir, Türkiye, 1996. 100

Ulusal - Özet - Sözlü 50

1. Sakallı, C., Edebiyat Biliminin Bir Konusu Olarak "Geçiş" Estetiği ve Edebiyatlararası Geçişler.. Dilbilim ve Edebiyat Biliminde Temel Kuramsal Sorunlar ve Yeni Eğilimler Sempozyumu, 2015-10-22, 2015-10-23, Ankara, Türkiye, 2016. 50

Uluslararası - Araştırmacı 0

1. Deutsche und türkische Stereotype im Vergleich (Almanya Türkiye Arasında Kalıp Önyargılar Karşılaştırması), Almanya Eğitim Bakanlığı, Essen Duisburg Üniversitesi, Marmara Üniversitesi, Proje No: BMBF-Projekt, 40 EUR, Araştırmacı, 2015,Tamamlandı. 0
https://www.uni-due.de/ikk/kooperation_tu

Uluslararası 125
1. KARSILASTIRMALI EDEBIYAT DERGISI , BOLUM EDITORU, E-ISSN : ISSN:2536-4596 , 2016-01-20 - Devam ediyor. 125
Ulusal 65
1. YAZIN VE DİLBİLİMİNE TÜRKİYE KATKILARI , YAYIN KURULU ÜYELİĞİ, E-ISSN : ISBN: 978-605-9965-64-4, 2016-12-26 - Devam ediyor. 65
Uluslararası Dergi [Yıl, Adet] 28
1. IV. ULUSLARARASı KARşıLAşTıRMALı EDEBIYAT BILIMI KONGRESI BILDIRILER KITABı: DEğERLER BULUşMASı , [ 2013 : 300 ] . 0
2. JOURNAL OF HISTORY SCHOOL , [ 2015 : 2 ] [ 2016 : 1 ] . 12
3. MONOGRAFJOURNAL , [ 2016 : 1 ] . 4
4. TURKISH STUDIES , [ 2016 : 2 ] . 8
5. TURKISH STUDIES , [ 2016 : 1 ] . 4
Ulusal Dergi [Yıl, Adet] 2
1. EGE ÜNİVERSİTESİ, EDEBİYAT FAKÜLTESİ DERGİSİ , [ 2016 : 1 ] . 1
2. HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ TÜRKİYAT ARAŞTIRMALARI , [ 2016 : 1 ] . 1
1. GERDER Germanistler Derneği , Üye No: S Soyadında, Türkiye, 2015-07-20-Devam ediyor.
Dönem D.Kodu Ders Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm/Program T-U-K
Güz ALD 103 Almanca Diksiyon I Devlet Konservatuvarı Şan ( Dönemlik ) 2-0-2
Güz TDE 801 Uzmanlık Alan Dersi Sosyal Bilimler Enstitüsü Türk Dili ve Edebiyatı Anabili 4-0-4
Güz MKK 801 Uzmanlık Alan Dersi Sosyal Bilimler Enstitüsü Medya, Kültür ve Kent Çalışmal 4-0-4
Güz KÇA 801 Uzmanlık Alan Dersi Sosyal Bilimler Enstitüsü Kadın Araştırmaları Anabilim D 4-0-4
Güz MKK 645 Edebiyatta Mekan Edebi Mekanla Sosyal Bilimler Enstitüsü Medya, Kültür ve Kent Çalışmal 3-0-3
Güz TDE 629 Edebiyatın Sosyal Tarihi I Sosyal Bilimler Enstitüsü Türk Dili ve Edebiyatı ( Dokto 3-0-3
Güz KÇA 533 Dünya Edebiyatında Kadın Sosyal Bilimler Enstitüsü Kadın Araştırmaları ( Yüksek L 3-0-3
Güz TDE 543 Edebiyat Kuramları I Sosyal Bilimler Enstitüsü Türk Dili ve Edebiyatı ( Yükse 3-0-3
Güz SEM DR Seminer ( Dr ) Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Bilimler Enstitüsü 0-0-0
Dönem D.Kodu Ders Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm/Program T-U-K
Bahar ALD 104 Almanca Diksiyon II Devlet Konservatuvarı Şan ( Dönemlik ) 2-0-2
Bahar MKK 801 Uzmanlık Alan Dersi Sosyal Bilimler Enstitüsü Medya, Kültür ve Kent Çalışmal 4-0-4
Bahar KÇA 801 Uzmanlık Alan Dersi Sosyal Bilimler Enstitüsü Kadın Araştırmaları Anabilim D 4-0-4
Bahar Dönem Projesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Bilimler Enstitüsü 3-0-3
Bahar TDE 544 Edebiyat Kuramları II Sosyal Bilimler Enstitüsü Türk Dili ve Edebiyatı ( Yükse 3-0-3
Bahar SEM YL Seminer ( Yl ) Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Bilimler Enstitüsü 0-0-0
Bahar TDE 630 Edebiyatın Sosyal Tarihi II Sosyal Bilimler Enstitüsü Türk Dili ve Edebiyatı ( Dokto 3-0-3
Bahar KÇA 628 Kadın Edebiyatı Kanonu Sosyal Bilimler Enstitüsü Toplumsal Cinsiyet Çalışmaları 3-0-3
Bahar TDE 801 Uzmanlık Alan Dersi Sosyal Bilimler Enstitüsü Türk Dili ve Edebiyatı Anabili 4-0-4
Güz ALD 103 Almanca Diksiyon I Devlet Konservatuvarı Şan ( Dönemlik ) 2-0-2
Güz MKK 801 Uzmanlık Alan Dersi Sosyal Bilimler Enstitüsü Medya, Kültür ve Kent Çalışmal 4-0-4
Güz Dönem Projesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Bilimler Enstitüsü 3-0-3
Güz TDE 543 Edebiyat Kuramları I Sosyal Bilimler Enstitüsü Türk Dili ve Edebiyatı ( Yükse 3-0-3
Güz TDE 801 Uzmanlık Alan Dersi Sosyal Bilimler Enstitüsü Türk Dili ve Edebiyatı Anabili 4-0-4
Güz KÇA 801 Uzmanlık Alan Dersi Sosyal Bilimler Enstitüsü Kadın Araştırmaları Anabilim D 4-0-4
Güz KÇA 533 Dünya Edebiyatında Kadın Sosyal Bilimler Enstitüsü Kadın Araştırmaları ( Yüksek L 3-0-3
Güz TDE 629 Edebiyatın Sosyal Tarihi I Sosyal Bilimler Enstitüsü Türk Dili ve Edebiyatı ( Dokto 3-0-3
Dönem D.Kodu Ders Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm/Program T-U-K
Bahar ALD 204 Almanca Diksiyon II Devlet Konservatuvarı Şan ( Dönemlik ) 2-0-2
Bahar TDE334 Karşılaştırmalı Edebiyat II Fen - Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı 2-0-2
Bahar KÇA 802 Uzmanlık Alan Dersi Sosyal Bilimler Enstitüsü Kadın Araştırmaları Anabilim D 4-0-4
Bahar SEM YL Seminer ( Yl ) Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Bilimler Enstitüsü 0-0-0
Bahar TDE 801 Uzmanlık Alan Dersi Sosyal Bilimler Enstitüsü Türk Dili ve Edebiyatı Anabili 4-0-4
Bahar MKK 801 Uzmanlık Alan Dersi Sosyal Bilimler Enstitüsü Medya, Kültür ve Kent Çalışmal 4-0-4
Bahar TDE 544 Edebiyat Kuramları II Sosyal Bilimler Enstitüsü Türk Dili ve Edebiyatı ( Yükse 3-0-3
Güz ALD 203 Almanca Diksiyon I Devlet Konservatuvarı Şan ( Dönemlik ) 2-0-2
Güz TDE333 Karşılaştırmalı Edebiyat I Fen - Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı 2-0-2
Güz KÇA 802 Uzmanlık Alan Dersi Sosyal Bilimler Enstitüsü Kadın Araştırmaları Anabilim D 4-0-4
Güz MKK 801 Uzmanlık Alan Dersi Sosyal Bilimler Enstitüsü Medya, Kültür ve Kent Çalışmal 4-0-4
Güz ÇEV 801 Uzmanlık Alan Dersi Sosyal Bilimler Enstitüsü Çeviri Anabilim Dalı 4-0-4
Güz KÇA 801 Uzmanlık Alan Dersi Sosyal Bilimler Enstitüsü Kadın Araştırmaları Anabilim D 4-0-4
Güz Dönem Projesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Bilimler Enstitüsü 3-0-3
Güz TDE 801 Uzmanlık Alan Dersi Sosyal Bilimler Enstitüsü Türk Dili ve Edebiyatı Anabili 4-0-4
Güz KÇA 533 Dünya Edebiyatında Kadın Sosyal Bilimler Enstitüsü Kadın Araştırmaları ( Yüksek L 3-0-3
Güz TDE 543 Edebiyat Kuramları I Sosyal Bilimler Enstitüsü Türk Dili ve Edebiyatı ( Yükse 3-0-3
Dönem D.Kodu Ders Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm/Program T-U-K
Bahar TDE334 Karşılaştırmalı Edebiyat II Fen - Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı 2-0-2
Bahar MKK 801 Uzmanlık Alan Dersi Sosyal Bilimler Enstitüsü Medya, Kültür ve Kent Çalışmal 4-0-4
Bahar KÇA 802 Uzmanlık Alan Dersi Sosyal Bilimler Enstitüsü Kadın Araştırmaları Anabilim D 4-0-4
Bahar Dönem Projesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Bilimler Enstitüsü 3-0-3
Bahar SEM YL Seminer ( Yl ) Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Bilimler Enstitüsü 0-0-0
Bahar ÇEV 801 Uzmanlık Alan Dersi Sosyal Bilimler Enstitüsü Çeviri Anabilim Dalı 4-0-4
Bahar MKK 644 Edebiyatta Mekan Edebi Mekanla Sosyal Bilimler Enstitüsü Medya, Kültür ve Kent Çalışmal 3-0-3
Bahar TDE 544 Edebiyat Kuramları II Sosyal Bilimler Enstitüsü Türk Dili ve Edebiyatı ( Yükse 3-0-3
Bahar TDE 801 Uzmanlık Alan Dersi Sosyal Bilimler Enstitüsü Türk Dili ve Edebiyatı Anabili 4-0-4
Bahar TDE 802 Uzmanlık Alan Dersi Sosyal Bilimler Enstitüsü Türk Dili ve Edebiyatı Anabili 4-0-4
Güz TDE333 Karşılaştırmalı Edebiyat I Fen - Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı 2-0-2
Güz MKK 801 Uzmanlık Alan Dersi Sosyal Bilimler Enstitüsü Medya, Kültür ve Kent Çalışmal 4-0-4
Güz KÇA 533 Dünya Edebiyatında Kadın Sosyal Bilimler Enstitüsü Kadın Araştırmaları ( Yüksek L 3-0-3
Güz MKK 645 Edebiyatta Mekan Edebi Mekanla Sosyal Bilimler Enstitüsü Medya, Kültür ve Kent Çalışmal 3-0-3
Güz UKÇA 519 Dünya Edebiyatında Kadın Sosyal Bilimler Enstitüsü Kadın Araştırmaları ( Yüksek L 3-0-3
Güz TDE 543 Edebiyat Kuramları I Sosyal Bilimler Enstitüsü Türk Dili ve Edebiyatı ( Yükse 3-0-3
Güz MKK 802 Uzmanlık Alan Dersi Sosyal Bilimler Enstitüsü Medya, Kültür ve Kent Çalışmal 4-0-4
Güz Dönem Projesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Bilimler Enstitüsü 3-0-3
Güz ÇEV 801 Uzmanlık Alan Dersi Sosyal Bilimler Enstitüsü Çeviri Anabilim Dalı 4-0-4
Güz KÇA 802 Uzmanlık Alan Dersi Sosyal Bilimler Enstitüsü Kadın Araştırmaları Anabilim D 4-0-4
Güz SEM DR Seminer ( Dr ) Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Bilimler Enstitüsü 0-0-0
Güz TDE 801 Uzmanlık Alan Dersi Sosyal Bilimler Enstitüsü Türk Dili ve Edebiyatı Anabili 4-0-4
Güz TDE 802 Uzmanlık Alan Dersi Sosyal Bilimler Enstitüsü Türk Dili ve Edebiyatı Anabili 4-0-4
Dönem D.Kodu Ders Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm/Program T-U-K
Bahar TDE334 Karşılaştırmalı Edebiyat II Fen - Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı 2-0-2
Bahar TDE 544 Edebiyat Kuramları II Sosyal Bilimler Enstitüsü Türk Dili ve Edebiyatı ( Yükse 3-0-3
Bahar MKK 644 Edebiyatta Mekan Edebi Mekanla Sosyal Bilimler Enstitüsü Medya, Kültür ve Kent Çalışmal 3-0-3
Bahar ÇEV 801 Uzmanlık Alan Dersi Sosyal Bilimler Enstitüsü Çeviri Anabilim Dalı 4-0-4
Bahar MKK 801 Uzmanlık Alan Dersi Sosyal Bilimler Enstitüsü Medya, Kültür ve Kent Çalışmal 4-0-4
Bahar MKK 802 Uzmanlık Alan Dersi Sosyal Bilimler Enstitüsü Medya, Kültür ve Kent Çalışmal 4-0-4
Bahar Dönem Projesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Bilimler Enstitüsü 3-0-3
Bahar SEM DR Seminer ( Dr ) Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Bilimler Enstitüsü 0-0-0
Bahar TDE 801 Uzmanlık Alan Dersi Sosyal Bilimler Enstitüsü Türk Dili ve Edebiyatı Anabili 4-0-4
Güz CAM423 Bitirme Çalışması I Fen - Edebiyat Fakültesi Almanca Mütercim - Tercümanlık 0-2-1
Güz TDE333 Karşılaştırmalı Edebiyat I Fen - Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı 2-0-2
Güz UKÇA 519 Dünya Edebiyatında Kadın Sosyal Bilimler Enstitüsü Kadın Araştırmaları ( Yüksek L 3-0-3
Güz TDE 543 Edebiyat Kuramları I Sosyal Bilimler Enstitüsü Türk Dili ve Edebiyatı ( Yükse 3-0-3
Güz SEM DR Seminer ( Dr ) Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Bilimler Enstitüsü 0-0-0
Güz Dönem Projesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Bilimler Enstitüsü 3-0-3
Güz MKK 801 Uzmanlık Alan Dersi Sosyal Bilimler Enstitüsü Medya, Kültür ve Kent Çalışmal 4-0-4
Güz MKK 645 Edebiyatta Mekan Edebi Mekanla Sosyal Bilimler Enstitüsü Medya, Kültür ve Kent Çalışmal 3-0-3
Güz ÇEV 801 Uzmanlık Alan Dersi Sosyal Bilimler Enstitüsü Çeviri Anabilim Dalı 4-0-4
Güz TDE 801 Uzmanlık Alan Dersi Sosyal Bilimler Enstitüsü Türk Dili ve Edebiyatı Anabili 4-0-4
Güz TDE 802 Uzmanlık Alan Dersi Sosyal Bilimler Enstitüsü Türk Dili ve Edebiyatı Anabili 4-0-4
Dönem D.Kodu Ders Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm/Program T-U-K
Bahar CAM424 Bitirme Çalışması II Fen - Edebiyat Fakültesi Almanca Mütercim - Tercümanlık 0-2-1
Bahar CAM330 Uzmanlık Alanı I ( III ) Fen - Edebiyat Fakültesi Almanca Mütercim - Tercümanlık 2-0-2
Bahar MKK 801 Uzmanlık Alan Dersi Sosyal Bilimler Enstitüsü Medya, Kültür ve Kent Çalışmal 4-0-4
Bahar SEM DR Seminer ( Dr ) Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Bilimler Enstitüsü 0-0-0
Bahar ÇEV 801 Uzmanlık Alan Dersi Sosyal Bilimler Enstitüsü Çeviri Anabilim Dalı 4-0-4
Bahar TDE 544 Edebiyat Kuramları II Sosyal Bilimler Enstitüsü Türk Dili ve Edebiyatı ( Yükse 3-0-3
Bahar TEZ Tez Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Bilimler Enstitüsü 0-0-0
Bahar ÇEV 618 Kültürel Aktarım Ortamı Olarak Sosyal Bilimler Enstitüsü Çeviribilim ( Doktora ) 3-0-3
Güz CAM369 Dünya Edebiyatı I Fen - Edebiyat Fakültesi Almanca Mütercim - Tercümanlık 2-0-2
Güz ÇAM465 Kültür Yönetimi I Fen - Edebiyat Fakültesi Almanca Mütercim - Tercümanlık 2-0-2
Güz CAM243 Kültür ve Düşünce Tarihi I Fen - Edebiyat Fakültesi Almanca Mütercim - Tercümanlık 2-0-2
Güz TDE333 Karşılaştırmalı Edebiyat I Fen - Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı 2-0-2
Güz TDE 543 Edebiyat Kuramları I Sosyal Bilimler Enstitüsü Türk Dili ve Edebiyatı 3-0-3
Güz MKK 633 Ütopya Metinlerinde Toplumsal Sosyal Bilimler Enstitüsü Medya,Kültür ve Kent Çalışmala 3-0-3
Güz UKÇA-519 Dünya Edebiyatında Kadın Sosyal Bilimler Enstitüsü Kadın Araştırmaları 3-0-3
Güz ÇEV-617 Kültürel Aktarım Ortamı Olarak Sosyal Bilimler Enstitüsü Çeviri 3-0-3
Dönem D.Kodu Ders Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm/Program T-U-K
Bahar TDE334 Karşılaştırmalı Edebiyat II Fen - Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı 2-0-2
Bahar CAM370 Dünya Edebiyatı II Fen - Edebiyat Fakültesi Almanca Mütercim - Tercümanlık 2-0-2
Bahar CAM330 Uzmanlık Alanı I ( III ) Fen - Edebiyat Fakültesi Almanca Mütercim - Tercümanlık 2-0-2
Bahar ÇAM466 Kültür Yönetimi II Fen - Edebiyat Fakültesi Almanca Mütercim - Tercümanlık 2-0-2
Bahar CAM244 Kültür ve Düşünce Tarihi II Fen - Edebiyat Fakültesi Almanca Mütercim - Tercümanlık 2-0-2
Bahar TDE 544 Edebiyat Kuramları II Sosyal Bilimler Enstitüsü Türk Dili ve Edebiyatı 3-0-3
Bahar ÇEV 618 Kültürel Aktarım Ortamı Olarak Sosyal Bilimler Enstitüsü Çeviri 3-0-3
Bahar UKÇA-519 Dünya Edebiyatında Kadın Sosyal Bilimler Enstitüsü Kadın Araştırmaları 3-0-3
Güz TDE333 Karşılaştırmalı Edebiyat I Fen - Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı 2-0-2
Güz CAM329 Uzmanlık Alanı I ( III ) Fen - Edebiyat Fakültesi Almanca Mütercim - Tercümanlık 2-0-2
Güz CAM243 Kültür ve Düşünce Tarihi I Fen - Edebiyat Fakültesi Almanca Mütercim - Tercümanlık 2-0-2
Güz CAM369 Dünya Edebiyatı I Fen - Edebiyat Fakültesi Almanca Mütercim - Tercümanlık 2-0-2
Güz ÇAM465 Kültür Yönetimi I Fen - Edebiyat Fakültesi Almanca Mütercim - Tercümanlık 2-0-2
Güz UKÇA-519 Dünya Edebiyatında Kadın Sosyal Bilimler Enstitüsü Kadın Araştırmaları 3-0-3
Güz TDE 543 Edebiyat Kuramları I Sosyal Bilimler Enstitüsü Türk Dili ve Edebiyatı 3-0-3
Güz ÇEV-617 Kültürel Aktarım Ortamı Olarak Sosyal Bilimler Enstitüsü Çeviri 3-0-3
Dönem D.Kodu Ders Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm/Program T-U-K
Bahar ÇAM466 Kültür Yönetimi II Fen - Edebiyat Fakültesi Almanca Mütercim - Tercümanlık 2-0-2
Bahar CAM370 Dünya Edebiyatı II Fen - Edebiyat Fakültesi Almanca Mütercim - Tercümanlık 2-0-2
Bahar TDE334 Karşılaştırmalı Edebiyat II Fen - Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı 2-0-2
Bahar CAM244 Kültür ve Düşünce Tarihi II Fen - Edebiyat Fakültesi Almanca Mütercim - Tercümanlık 2-0-2
Bahar CAM330 Uzmanlık Alanı I ( III ) Fen - Edebiyat Fakültesi Almanca Mütercim - Tercümanlık 2-0-2
Bahar TDE 544 Edebiyat Kuramları II Sosyal Bilimler Enstitüsü Türk Dili ve Edebiyatı 3-0-3
Bahar ÇEV 618 Kültürel Aktarım Ortamı Olarak Sosyal Bilimler Enstitüsü Çeviri 3-0-3
Bahar ÇEV 538 Metinde Anlam ve Çeviri II Sosyal Bilimler Enstitüsü Çeviri 3-0-3
Güz CAM329 Uzmanlık Alanı I ( III ) Fen - Edebiyat Fakültesi Almanca Mütercim - Tercümanlık 2-0-2
Güz TDE333 Karşılaştırmalı Edebiyat I Fen - Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı 2-0-2
Güz ÇAM465 Kültür Yönetimi I Fen - Edebiyat Fakültesi Almanca Mütercim - Tercümanlık 2-0-2
Güz CAM369 Dünya Edebiyatı I Fen - Edebiyat Fakültesi Almanca Mütercim - Tercümanlık 2-0-2
Güz CAM243 Kültür ve Düşünce Tarihi I Fen - Edebiyat Fakültesi Almanca Mütercim - Tercümanlık 2-0-2
Güz ÇEV 537 Metinde Anlam ve Çeviri I Sosyal Bilimler Enstitüsü Çeviri 3-0-3
Güz TDE 543 Edebiyat Kuramları I Sosyal Bilimler Enstitüsü Türk Dili ve Edebiyatı 3-0-3
Dönem D.Kodu Ders Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm/Program T-U-K
Bahar CAM120 Yazılı ve Sözlü Anlatım ( Türk Fen - Edebiyat Fakültesi Almanca Mütercim - Tercümanlık 2-0-2
Bahar TDE334 Karşılaştırmalı Edebiyat II Fen - Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı 2-0-2
Bahar ÇAM466 Kültür Yönetimi II Fen - Edebiyat Fakültesi Almanca Mütercim - Tercümanlık 2-0-2
Bahar CAM370 Dünya Edebiyatı II Fen - Edebiyat Fakültesi Almanca Mütercim - Tercümanlık 2-0-2
Bahar CAM244 Kültür ve Düşünce Tarihi II Fen - Edebiyat Fakültesi Almanca Mütercim - Tercümanlık 2-0-2
Bahar CAM330 Uzmanlık Alanı I ( III ) Fen - Edebiyat Fakültesi Almanca Mütercim - Tercümanlık 2-0-2
Bahar ÇEV 530 Şiirde ve Romanda Kurgu II Sosyal Bilimler Enstitüsü Çeviri 2-0-2
Bahar TDE 544 Edebiyat Kuramları II Sosyal Bilimler Enstitüsü Türk Dili ve Edebiyatı 3-0-3
Güz CAM139 Almanya Ülke Bilgisi I Fen - Edebiyat Fakültesi Almanca Mütercim - Tercümanlık 2-0-2
Güz CAM119 Yazılı ve Sözlü Anlatım ( Türk Fen - Edebiyat Fakültesi Almanca Mütercim - Tercümanlık 2-0-2
Güz TDE333 Karşılaştırmalı Edebiyat I Fen - Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı 2-0-2
Güz ÇAM465 Kültür Yönetimi I Fen - Edebiyat Fakültesi Almanca Mütercim - Tercümanlık 2-0-2
Güz CAM217 Yazılı ve Sözlü Anlatım ( Türk Fen - Edebiyat Fakültesi Almanca Mütercim - Tercümanlık 2-0-2
Güz CAM369 Dünya Edebiyatı I Fen - Edebiyat Fakültesi Almanca Mütercim - Tercümanlık 2-0-2
Güz CAM329 Uzmanlık Alanı I ( III ) Fen - Edebiyat Fakültesi Almanca Mütercim - Tercümanlık 2-0-2
Güz ÇEV 529 Şiirde ve Romanda Kurgu I Sosyal Bilimler Enstitüsü Çeviri 2-0-2
Güz TDE 543 Edebiyat Kuramları I Sosyal Bilimler Enstitüsü Türk Dili ve Edebiyatı 3-0-3
Dönem D.Kodu Ders Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm/Program T-U-K
Bahar CAM234 Sözcük Bilgisi ve Metin İncele Fen - Edebiyat Fakültesi Almanca Mütercim - Tercümanlık 3-0-3
Bahar CAM120 Yazılı ve Sözlü Anlatım ( Türk Fen - Edebiyat Fakültesi Almanca Mütercim - Tercümanlık 2-0-2
Bahar TDE334 Karşılaştırmalı Edebiyat II Fen - Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı 2-0-2
Bahar ÇAM466 Kültür Yönetimi II Fen - Edebiyat Fakültesi Almanca Mütercim - Tercümanlık 2-0-2
Bahar CAM370 Dünya Edebiyatı II Fen - Edebiyat Fakültesi Almanca Mütercim - Tercümanlık 2-0-2
Bahar TDE 544 Edebiyat Kuramları II Sosyal Bilimler Enstitüsü Türk Dili ve Edebiyatı 3-0-3
Bahar ÇEV 538 Metinde Anlam ve Çeviri II Sosyal Bilimler Enstitüsü Çeviri 3-0-3
Güz CAM233 Sözcük Bilgisi ve Metin İncele Fen - Edebiyat Fakültesi Almanca Mütercim - Tercümanlık 3-0-3
Güz CAM119 Yazılı ve Sözlü Anlatım ( Türk Fen - Edebiyat Fakültesi Almanca Mütercim - Tercümanlık 2-0-2
Güz CAM217 Yazılı ve Sözlü Anlatım ( Türk Fen - Edebiyat Fakültesi Almanca Mütercim - Tercümanlık 2-0-2
Güz ÇAM465 Kültür Yönetimi I Fen - Edebiyat Fakültesi Almanca Mütercim - Tercümanlık 2-0-2
Güz TDE333 Karşılaştırmalı Edebiyat I Fen - Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı 2-0-2
Güz CAM369 Dünya Edebiyatı I Fen - Edebiyat Fakültesi Almanca Mütercim - Tercümanlık 2-0-2
Güz ÇEV 537 Metinde Anlam ve Çeviri I Sosyal Bilimler Enstitüsü Çeviri 3-0-3
Güz ADE 623 Avrupa Romantizmi I Sosyal Bilimler Enstitüsü Alman Dili ve Edebiyatı 3-0-3
Güz TDE 543 Edebiyat Kuramları I Sosyal Bilimler Enstitüsü Türk Dili ve Edebiyatı 3-0-3
Güz ÇEV 529 Şiirde ve Romanda Kurgu I Sosyal Bilimler Enstitüsü Çeviri 2-0-2
Dönem D.Kodu Ders Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm/Program T-U-K
Bahar CAM330 Uzmanlık Alanı I ( III ) Fen - Edebiyat Fakültesi Almanca Mütercim - Tercümanlık 2-0-2
Bahar CAM140 Almanya Ülke Bilgisi II Fen - Edebiyat Fakültesi Almanca Mütercim - Tercümanlık 2-0-2
Bahar CAM244 Kültür ve Düşünce Tarihi II Fen - Edebiyat Fakültesi Almanca Mütercim - Tercümanlık 2-0-2
Bahar TDE314 Mukayeseli Edebiyat II Fen - Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı 2-0-2
Bahar CFM420 3. Yabancı Dil Almanca IV ( Or Fen - Edebiyat Fakültesi Fransızca Mütercim - Tercümanl 2-0-2
Bahar CAM370 Dünya Edebiyatı II Fen - Edebiyat Fakültesi Almanca Mütercim - Tercümanlık 2-0-2
Güz CAM139 Almanya Ülke Bilgisi I Fen - Edebiyat Fakültesi Almanca Mütercim - Tercümanlık 2-0-2
Güz CAM329 Uzmanlık Alanı I ( III ) Fen - Edebiyat Fakültesi Almanca Mütercim - Tercümanlık 2-0-2
Güz TDE313 Mukayeseli Edebiyat I Fen - Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı 2-0-2
Güz CAM243 Kültür ve Düşünce Tarihi I Fen - Edebiyat Fakültesi Almanca Mütercim - Tercümanlık 2-0-2
Güz CAM369 Dünya Edebiyatı I Fen - Edebiyat Fakültesi Almanca Mütercim - Tercümanlık 2-0-2
FAALİYET TÜRÜ DETAYI
Proje TÜBİTAK 1001, 1003, 3501, 1505, COST, Uluslararası İkili İşbirliği Programları
TÜBİTAK 1005, 3001
TÜBİTAK 1002
H2020 Projesi
Diğer uluslararası özel veya resmi kurum ve kuruluşlar tarafından desteklenmiş ve destek süresi dokuz aydan az olmayan Ar-Ge niteliğini haiz proje
Diğer ulusal kamu veya özel kurum ve kuruluşlar tarafından desteklenmiş ve destek süresi 9 aydan az olmayan Ar-Ge niteliğini haiz proje
Araştırma Yurtdışı Araştırma
Yurtiçi Araştırma
Yayın SCI, SCI-Exp, SSCI ve AHCI kapsamındaki dergilerde yayımlanmış araştırma makalesi
SCI, SCI-Exp, SSCI ve AHCI kapsamındaki dergilerde yayınlanmış derleme veya kısa makale(editöre mektup, yorum, vaka takdimi, teknik not, araştırma notu, özet ve kitap kritiği)
Alan endexleri (ÜAK tarafından tanımlanan alanlar için) kapsamındaki dergilerde yayınlanmış araştırma makalesi
Alan endexleri (ÜAK tarafından tanımlanan alanlar için) kapsamındaki dergilerde yayınlanmış derleme veya kısa makale(editöre mektup, yorum, vaka takdimi, teknik not, araştırma notu, özet ve kitap kritiği)
Diğer uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan araştırma makalesi
ULAKBİM TR dizin tarafından taranan ulusal hakemli dergilerde yayınlanmış makale
SCI, SCI-Exp, SSCI ve AHCI kapsamındaki dergilerde editörlük ve editör kurulu üyeliği
Alan endexleri (ÜAK tarafından tanımlanan alanlar için) kapsamındaki dergilerde editörlük veya editör kurulu üyeliği
Diğer uluslararası hakemli dergilerde editörlük ve editör kurulu üyeliği
ULAKBİM TR dizin tarafından taranan ulusal hakemli dergilerde editörlük ve editör kurulu üyeliği
Tanınmış uluslararası yayınevleri tarafından yayınlanmış özgün bilimsel kitap
Tanınmış uluslararası yayınevleri tarafından yayınlanmış özgün bilimsel kitap editörlüğü
Detay
Sakallı, C. Rezeption der deutschsprachigen Lteratur in der Türkei Band I, ISBN: ISBN 978-3-8325-5213-8, Logos Verlag Berlin, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: 1000, 350 Sayfa, Almanca, Berlin, Almanya, 2020.
Sakallı, C. Rezeption der deutschsprachigen Lteratur in der Türkei Band II, ISBN: ISBN 978-3-8325-5213-8, Logos Verlag Berlin, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: 1000, 360 Sayfa, Almanca, Berlin, Almanya, 2020.
Tanınmış uluslararası yayınevleri tarafından yayınlanmış özgün bilimsel kitaplarda bölüm yazarlığı (Aynı kitapta en çok 2 bölüm değerlendirmeye alınır.)
Detay
Sakallı, C. Schiller am Goldenen Horn, ISBN: ISBN 978-3-8325-5213-8, Logos Verlag Berlin, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: 1000, 350 Sayfa, Almanca, Berlin, Almanya, 2020.
Sakallı, C. Goethe, Ein Vorbild für den türkischen Humanismus und Idealismus, ISBN: ISBN 978-3-8325-5213-8, Logos Verlag Berlin, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: 1000, 350 Sayfa, Almanca, Berlin, Almanya, 2020.
Tanınmış ulusal yayınevleri tarafından yayınlanmış özgün bilimsel kitap
Tanınmış ulusal yayınevleri tarafından yayımlanmış özgün bilimsel kitaplarda bölüm yazarlığı (Aynı kitapta en çok 2 bölüm değerlendirmeye alınır.)
Uluslararası boyutta performansa dayalı yayımlanmış kişisel ses ve/veya görüntü kaydı
Uluslararası boyutta performansa dayalı yayımlanmış karma ses ve/veya görüntü kaydı
Ulusal boyutta performansa dayalı yayımlanmış kişisel ses ve/veya görüntü kaydı
Tasarım Endüstriyel, çevresel (bina, peyzaj ve iç mekan) veya grafiksel tasarım; sahne, moda(kumaş, aksesuar veya giysi tasarımı) veya çalgı tasarımı
Sergi Özgün yurtdışı bireysel etkinlik (sergi, bienal, trienal, gösteri, dinleti, festival ve gösterim)
Özgün yurtiçi bireysel etkinlik (sergi, bienal, trienal, gösteri, dinleti, festival ve gösterim)
Özgün yurtdışı grup/karma/toplu etkinlik (sergi, bienal, trienal, gösteri, dinleti, festival ve gösterim)
Özgün yurtiçi grup/karma/toplu etkinlik (sergi, bienal, trienal, gösteri, dinleti, festival ve gösterim)
Patent Uluslararası patent
Ulusal patent
Atıf SCI, SCI-Exp, SSCI ve AHCI kapsamındaki dergilerde yayınlanmış makalelerde atıf
Alan endeksleri(varsa) kapsamındaki dergilerde yayınlanmış makalelerde atıf
Diğer uluslararası hakemli dergilerde yayınlanmış makalelerde atıf
ULAKBİM tarafından taranan ulusal hakemli dergilerde yayınlanmış makalelerde atıf
Tanınmış uluslararası yayınevleri tarafından yayınlanmış özgün bilimsel kitapta atıf
Tanınmış ulusal yayınevleri tarafından yayınlanmış özgün bilimsel kitapta atıf
Güzel sanatlardaki eserlerin uluslararası kaynak veya yayın organlarında yer alması veya gösterime ya da dinletime girmesi
Güzel sanatlardaki eserlerin ulusal kaynak veya yayın organlarında yer alması veya gösterime ya da dinletime girmesi
Tebliğ Hakemli uluslararası bilimsel konferansta, sempozyumda veya kongrede sözlü olarak sunulan ve bunların kitabında yayınlanan tam bildiri
Ödül YÖK Yılın Doktora Tezi Ödülü
TÜBİTAK bilim ödülü
TÜBA Akademi Ödülü
TÜBİTAK TWAS veya Teşvik ödülü
TÜBİTAK Ufuk 2020 Programı eşik üstü ödülü
Yurtdışı kurum veya kuruluşlardan alınan bilim ödülü (Sürekli olarak verilen daha önce en az 5 kez verilmiş, ilgili kurum ve kuruluşun internet sayfasından duyurulan ve akademik ağırlıklı bir değerlendirme jürisi veya seçici kurulu olan)(Aynı çalışma veya
Yurtiçi kurum veya kuruluşlardan alınan bilim ödülü (Sürekli olarak verilen daha önce en az 5 kez verilmiş, ilgili kurum ve kuruluşun internet sayfasından duyurulan ve akademik ağırlıklı bir değerlendirme jürisi veya seçici kurulu olan)(Aynı çalışma veya
Uluslararası jurili sürekli düzenlenen güzel sanatlar etkinliklerinde veya yarışmalarda eserlere verilen uluslararası derece ödülü (mansiyon hariç)(Aynı çalışma veya eser nedeni ile alınan farklı ödüller için en fazla bir defa puanlama yapılır.)
Ulusal jurili sürekli düzenlenen güzel sanatlar etkinliklerinde veya yarışmalarda eserlere verilen uluslararası derece ödülü (mansiyon hariç)(Aynı çalışma veya eser nedeni ile alınan farklı ödüller için en fazla bir defa puanlama yapılır.)
Mevzuatı çerçevesinde, ilgili kuruluşlar (bakanlıklar, yerel yönetimler, meslek odaları, uluslararası kuruluşlar) tarafından sürekli düzenlenen planlama, mimarlık ve kentsel tasarım, peyzaj tasarımı, iç mimari tasarım, endüstri ürünleri tasarımı ve mimarl