Dr. Öğr. Üyesi DEMET GÜL
Birim
:
Fen - Edebiyat Fakültesi / İngiliz Dil Bilimi Anabilim Dalı
İŞ Adresi
: Mersin Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Çiftlikköy Kampüsü 33343 Yenişehir/ Mersin
Telefon
:
+90-324-3610001
Dahili
:
14657
E-MAIL
:
demetc@mersin.edu.tr
OLUŞTURMA
:
2015-05-28 12:02:19
DÜZENLEME
:
2018-01-10 13:18:54
PUAN
:
10603
YABANCI DİL
:
Fransızca, Orta, YDS, 60
İngilizce, İleri, YDS, 92


Derece Bölüm Üniversite/Kurum Yıl
LİSANS İNGİLİZ DİLİ EĞİTİMİ GAZİ ÜNİVERSİTESİ 1999
YÜKSEK LİSANS DİLBİLİM MERSİN ÜNİVERSİTESİ 2003
DOKTORA DİLBİLİM ANKARA ÜNİVERSİTESİ 2010
Doktora Tezi

1. Tanıtsallığın Durum Anlambilimsel Sunumu: Türkçede Tanıt Türleri Danışman: Dr. Prof. Dr Gülsün Leyla Uzun, Ankara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Diğer Anabilim Dalı, Ankara, Türkiye, 2010.

https://www.academia.edu/1181888/A_Situational_Semantic_Analysis_of_Evidentiality_Turkish_Evidentials_Written_in_Turkish_">https://www.academia.edu/1181888/A_Situational_Semantic_Analysis_of_Evidentiality_Turkish_Evidentials_Written_in_Turkish_

Yüksek Lisans Tezi

1. Kiplik sisteminin bir parçası olarak gerekliliğin Türkçedeki kodlamasının dilbilimsel incelemesi Danışman: Dr. Prof. Dr Mustafa AKSAN, Mersin Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İngiliz Dil Bilimi Anabilim Dalı, Mersin, Türkiye, 2003.

http://semanticsarchive.net/Archive/DgyMTVhM/Demet_CORCU-MAThesis.pdf">http://semanticsarchive.net/Archive/DgyMTVhM/Demet_CORCU-MAThesis.pdf

Görev Ünvanı Üniversite/Kurum Yıl
ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ MERSİN ÜNİVERSİTESİ 2000-11-27 - 2004-10-03
ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ ANKARA UNİVERSİTESİ 2004-10-04 - 2010-07-01
ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ DR MERSİN ÜNİVERSİTESİ 2010-06-15 - 2011-06-14
ÖĞRETİM GÖREVLİSİ DR MERSİN ÜNİVERSİTESİ 2011-06-22 - 2013-01-15
YARDIMCI DOÇENT DR MERSİN ÜNİVERSİTESİ 2013-01-16 - Devam ediyor
Görev Ünvanı Görev Kurum/Diğer Yıl
BÖLÜM BAŞKAN YARDIMCISI FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ 2016-06-24 - 2019-06-15
Uluslararası - Uluslararası Diğer Indexlerde Taranan 800
2017
4. GÜL, D. TÜRKÇE'DE TANITSALLIK: ANADİL KONUŞUCU VERİLERİ. INTERNATİONAL JOURNAL OF LANGUAGE ACADEMY, 2017, 5, 17-29. 200 + 0
http://dx.doi.org/10.18033/ijla.3789

2012
3. GÜL, D. Anlamsal İşleçler ve –ar Biçimbiriminin Kiplik Alt-Anlamları. DİLBİLİM ARAŞTIRMALARI, 2012, 2012, 25-40. 200 + 9
http://asosindex.com/journal-article-abstract?id=20229#.VZVdGrz7dJU

2006
2. Gül, D. Zaten ve Ya söylem belirleyicilerinin bilgi yapısına etkilerinin analizi. SPARCHE UND DATENVERARBEİTUNG,, 2006, 30, 57-68. 200 + 6
http://cat.inist.fr/?aModele=afficheN&cpsidt=18041343

2005
1. Gül, D. Gereklilik belirtisi -mAlI biçimbiriminin anlamsal içyapısı . DİLBİLİM ARAŞTIRMALARI, 2005, 2005, 33-45. 200 + 11
dad.boun.edu.tr/index.php/DAD

Uluslararası - Kitapta Bölüm Yazma 1000
1. Gül, D. Türkçe Eğitiminde Kuramsal ve Uygulamalı Çalışmalar, ISBN: 978-605-364-741-6, Pegem, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: 1000, 687 Sayfa, İngilizce, Ankara, Türkiye, 2014. 500
http://www.pegem.net/dosyalar/dokuman/462014091159Pages%20from%207%20T%C3%BCrk%C3%A7e%20e%C4%9Fitiminde%20kuramsal%20ve%20uygulamal%C4%B1%20%C3%A7al%C4%B1%C5%9Fmalar%20BASKI.pdf
2. Gül, D. Türkçe Dilbilimi Üzerine Seçme Yazılar, ISBN: 9783447060592, Harrosowitz, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: 1000, 470 Sayfa, İngilizce, Wiesbaden, Almanya, 2009. 500
http://www.harrassowitz-verlag.de/dzo/artikel/201/003/3751_201.pdf?t=1275485852
Uluslararası - Tam Metin - Sözlü 600

3. GÜL, D., Yerli-Yabancı Yapım Çizgi Filmlerin Metin Yapısı Üzerine. VIII. ULUSLARARASI TÜRKÇENİN EĞİTİMİ – ÖĞRETİMİ KURULTAYI, 2015-09-30, 2015-10-04, İstanbul, Türkiye, 2015. 200

http://uteok2015.istanbul.edu.tr/

2. Gül, D., Odak belirleyici işleviyle söylem belirleyici 'Zaten' üzerine edimbilimsel bir analiz . 12inci Uluslar arası Türk Dilbilim Konferansı , 2004-09-19, 2004-09-22, İzmir, Türkiye, 2004. 200

https://books.google.com.tr/books?id=N9kggNEZGdoC&pg=PA130&lpg=PA130&dq=dokuz+eyl%C3%BCl+ICTL&source=bl&ots=uTi496p91i&sig=M8mF9m2UDv2jOkXrUvyNQSERav4&hl=en&sa=X&ei=AmCVVdSpM8uUsgHw8pfYBg&ved=0CEEQ6AEwBg#v=onepage&q=dokuz%20eyl%C3%BCl%20ICTL&f=false

1. Gül, D., Türkçe ve İngilizcede bilgisellik kipliği işaretleyen belirteçlerin açısının kök kiplik ulamı üzerine etkisi . Söylem belirleyicilerin anlam ve yananlamları çalıştayı, 2004-08-01, 2004-08-06, Viyana, Avusturya, 2004. 200

Uluslararası - Özet - Sözlü 700

7. GÜL, D., Metadiscourse in Electronic Advertising: A Comparative Analysis of TV and Radio Commercials. MEtadIscourse across Genres: MappIng InteractIon In spoken & WrItten dIscourses, 2017-03-30, 2017-04-02, Girne, KKTC, 2017. 100

http://www.metadiscourseacrossgenres.com/

6. GÜL, D.; Gül, F., Framing in NLP: The significance of Metadiscursive Elements used by Neuro - Linguistic Programming . MetadIscourse across Genres: MappIng InteractIon In spoken & WrItten dIscourses, 2017-03-29, 2017-04-01, Girne, KKTC, 2017. 100

http://www.metadiscourseacrossgenres.com/

5. Döner, G.; Gül, D., Kiplik Belirteçlerinin Türk Politik Söyleminde Kullanımına ilişkin bir İnceleme. ICTL 2017: 18. uluslararası Türk Dilbilim kurultayı , 2017-02-24, 2017-02-26, Adana, Türkiye, 2017. 100

http://ictl2016.info/

4. Uçar, A.; Gül, D., Ezgi, kabalık ve gülmece: Türkçe üzerine bir çalışma. ICTL 2017: 18. uluslararası Türk Dilbilim kurultayı , 2017-02-24, 2017-02-26, Adana, Türkiye, 2017. 100

http://ictl2016.info/

3. GÜL, D., Kavram alanları üzerine dilbilimsel bir çalışma: Sigara "tek lüksünüz" mü yoksa "ölüm meleği" mi? . Sosyal Bilimler ve Eğitim Araştırmaları Konferansı, 2015-10-29, 2015-11-01, Antalya, Türkiye, 2015. 100

http://www.icser.org/tr/

2. Gül, D., Türkçede Tanıtsallık II: Anadil konuşucu test sonuçları. 16. Uluslararası Türk Dilbilim Kurultayı, 2012-09-18, 2012-09-22, Ankara, Türkiye, 2012. 100

1. Gül, D., Pragmatic analysis of discourse particle zaten. . Uluslararası Kore Dilbilim Kurultayı, 2004-07-15, 2004-07-22, Antalya, Türkiye, 2004. 100

Ulusal - Tam Metin - Sözlü 100

1. Gül, D., Gereklilik/Zorunluluk Kipliği Kodlayıcılarının Anlam Yapısı Üzerine. 20. Ulusal Dilbilim Kurultayı, 2006-05-16, 2006-05-18, İstanbul, Türkiye, 2006. 100

Ulusal - Özet - Sözlü 50

1. Gül, D., Türkçede gereklilik kipliği üzerine. 17. Ulusal Dilbilim Kurultayı, 2003-05-20, 2003-05-22, Eskişehir, Türkiye, 2003. 50

Ulusal - Yürütücü 100

1. Politik Söylemde Kiplik Belirteçleri: Türkiye 7 Haziran 2015 Genel Seçim Söylemleri Üzerine, BAP, Proje No: 2017-1-TP2-2187, 4750 TL, Yürütücü, 2018,Tamamlandı. 100

Yönetilen Yüksek Lisans Tezleri 200

1. Gülkan Döner, Politik Söylemde Kiplik Belirteçleri: 2015 Seçimleri üzerine bir inceleme, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Mersin Üniversitesi, 2019, Tamamlandı. 200

Uluslararası Dergi [Yıl, Adet] 52
1. DILBILIM ARAşTıRMALARı , [ 2011 : 1 ] [ 2015 : 1 ] [ 2016 : 1 ] . 12
2. INTERNATIONAL JOURNAL OF LANGUAGE ACADEMY , [ 2017 : 5 ] . 20
3. OPEN LINGUISTICS , [ 2014 : 1 ] [ 2015 : 1 ] . 8
4. SOSYAL BILIMLER DERGISI , [ 2017 : 3 ] . 12
Ulusal Dergi [Yıl, Adet] 0
1. 11. DİLBİLİM ÖĞRENCİ KONFERANSI BİLDİRİ KİTABI , [ 2017 : 1 ] . 0
Ulusal 1025
1. Mersin Üniversitesi, 2002-08-04, Eskişehir, Türkiye. 25
2. TÜBA, 2003-08-03, Viyana, Avusturya. 1000
1. Dilbilim Derneği , Üye No: 80, Türkiye, 2013-01-01-Devam ediyor.
Dönem D.Kodu Ders Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm/Program T-U-K
Bahar IDB412 Bitirme Çalışması II Fen - Edebiyat Fakültesi İngiliz Dil Bilimi ( İngilizce 0-2-1
Bahar IDB 230 Çeviri II Fen - Edebiyat Fakültesi İngiliz Dil Bilimi ( İngilizce 2-0-2
Bahar IDB 224 Sesbilgisi Fen - Edebiyat Fakültesi İngiliz Dil Bilimi ( İngilizce 4-0-4
Bahar IDB304 Türkçenin Yapısı II Fen - Edebiyat Fakültesi İngiliz Dil Bilimi ( İngilizce 3-0-3
Bahar IDB 424 Göstergebilim Fen - Edebiyat Fakültesi İngiliz Dil Bilimi ( İngilizce 2-0-2
Bahar İDE 802 Uzmanlık Alan Dersi Sosyal Bilimler Enstitüsü İngiliz Dili ve Edebiyatı Anab 4-0-4
Bahar İDE 801 Uzmanlık Alan Dersi Sosyal Bilimler Enstitüsü İngiliz Dili ve Edebiyatı Anab 4-0-4
Bahar SEM YL Seminer ( Yl ) Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Bilimler Enstitüsü 0-0-0
Bahar DB 524 Söz Dizimi Sosyal Bilimler Enstitüsü İngiliz Dil Bilimi ( Yüksek Li 3-0-3
Güz IDB303 Türkçenin Yapısı I Fen - Edebiyat Fakültesi İngiliz Dil Bilimi ( İngilizce 3-0-3
Güz IDB411 Bitirme Çalışması I Fen - Edebiyat Fakültesi İngiliz Dil Bilimi ( İngilizce 0-2-1
Güz IDB 229 Çeviri I Fen - Edebiyat Fakültesi İngiliz Dil Bilimi ( İngilizce 2-0-2
Güz IDB 429 Dilbilim Semineri Fen - Edebiyat Fakültesi İngiliz Dil Bilimi ( İngilizce 2-0-2
Güz IDB 223 Sesbilimi Fen - Edebiyat Fakültesi İngiliz Dil Bilimi ( İngilizce 4-0-4
Güz DB 517 Söylem Çözümlemesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İngiliz Dil Bilimi ( Yüksek Li 3-0-3
Güz İDE 801 Uzmanlık Alan Dersi Sosyal Bilimler Enstitüsü İngiliz Dili ve Edebiyatı Anab 4-0-4
Dönem D.Kodu Ders Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm/Program T-U-K
Bahar IDB 424 Göstergebilim Fen - Edebiyat Fakültesi İngiliz Dil Bilimi ( İngilizce 2-0-2
Bahar IDB412 Bitirme Çalışması II Fen - Edebiyat Fakültesi İngiliz Dil Bilimi ( İngilizce 0-2-1
Bahar İDB104 Okuduğunu Anlama II Fen - Edebiyat Fakültesi İngiliz Dil Bilimi ( İngilizce 3-0-3
Bahar IDB 224 Sesbilgisi Fen - Edebiyat Fakültesi İngiliz Dil Bilimi ( İngilizce 4-0-4
Bahar IDB 230 Çeviri II Fen - Edebiyat Fakültesi İngiliz Dil Bilimi ( İngilizce 2-0-2
Bahar IDB304 Türkçenin Yapısı II Fen - Edebiyat Fakültesi İngiliz Dil Bilimi ( İngilizce 3-0-3
Bahar İDE 801 Uzmanlık Alan Dersi Sosyal Bilimler Enstitüsü İngiliz Dili ve Edebiyatı Anab 4-0-4
Bahar DB 524 Söz Dizimi Sosyal Bilimler Enstitüsü İngiliz Dil Bilimi ( Yüksek Li 3-0-3
Güz IDB 429 Dilbilim Semineri Fen - Edebiyat Fakültesi İngiliz Dil Bilimi ( İngilizce 2-0-2
Güz İDB103 Okuduğunu Anlama I Fen - Edebiyat Fakültesi İngiliz Dil Bilimi ( İngilizce 3-0-3
Güz IDB 223 Sesbilimi Fen - Edebiyat Fakültesi İngiliz Dil Bilimi ( İngilizce 4-0-4
Güz IDB 229 Çeviri I Fen - Edebiyat Fakültesi İngiliz Dil Bilimi ( İngilizce 2-0-2
Güz IDB303 Türkçenin Yapısı I Fen - Edebiyat Fakültesi İngiliz Dil Bilimi ( İngilizce 3-0-3
Güz IDB411 Bitirme Çalışması I Fen - Edebiyat Fakültesi İngiliz Dil Bilimi ( İngilizce 0-2-1
Güz DB 517 Söylem Çözümlemesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İngiliz Dil Bilimi ( Yüksek Li 3-0-3
Güz İDE 801 Uzmanlık Alan Dersi Sosyal Bilimler Enstitüsü İngiliz Dili ve Edebiyatı Anab 4-0-4
Dönem D.Kodu Ders Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm/Program T-U-K
Bahar IDB 324 Medya ve Reklam Dili Fen - Edebiyat Fakültesi İngiliz Dil Bilimi ( İngilizce 2-0-2
Bahar İDB104 Okuduğunu Anlama II Fen - Edebiyat Fakültesi İngiliz Dil Bilimi ( İngilizce 3-0-3
Bahar IDB 224 Sesbilgisi Fen - Edebiyat Fakültesi İngiliz Dil Bilimi ( İngilizce 4-0-4
Bahar IDB 230 Çeviri II Fen - Edebiyat Fakültesi İngiliz Dil Bilimi ( İngilizce 2-0-2
Bahar IDB304 Türkçenin Yapısı II Fen - Edebiyat Fakültesi İngiliz Dil Bilimi ( İngilizce 3-0-3
Bahar IDB412 Bitirme Çalışması II Fen - Edebiyat Fakültesi İngiliz Dil Bilimi ( İngilizce 0-2-1
Bahar IDB 424 Göstergebilim Fen - Edebiyat Fakültesi İngiliz Dil Bilimi ( İngilizce 2-0-2
Bahar İDE 801 Uzmanlık Alan Dersi Sosyal Bilimler Enstitüsü İngiliz Dili ve Edebiyatı Anab 4-0-4
Bahar SEM YL Seminer ( Yl ) Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Bilimler Enstitüsü 0-0-0
Bahar DB 524 Söz Dizimi Sosyal Bilimler Enstitüsü İngiliz Dil Bilimi ( Yüksek Li 3-0-3
Güz IDB 229 Çeviri I Fen - Edebiyat Fakültesi İngiliz Dil Bilimi ( İngilizce 2-0-2
Güz İDB107 Sözlü Anlatım I Fen - Edebiyat Fakültesi İngiliz Dil Bilimi ( İngilizce 2-0-2
Güz IDB 223 Sesbilimi Fen - Edebiyat Fakültesi İngiliz Dil Bilimi ( İngilizce 4-0-4
Güz IDB303 Türkçenin Yapısı I Fen - Edebiyat Fakültesi İngiliz Dil Bilimi ( İngilizce 3-0-3
Güz IDB 327 Akademik Okuma, Yazma, Konuşma Fen - Edebiyat Fakültesi İngiliz Dil Bilimi ( İngilizce 2-0-2
Güz IDB411 Bitirme Çalışması I Fen - Edebiyat Fakültesi İngiliz Dil Bilimi ( İngilizce 0-2-1
Güz IDB 429 Dilbilim Semineri Fen - Edebiyat Fakültesi İngiliz Dil Bilimi ( İngilizce 2-0-2
Güz İDB107 Sözlü Anlatım I Fen - Edebiyat Fakültesi İngiliz Dil Bilimi ( İngilizce 2-0-2
Güz İDE 802 Uzmanlık Alan Dersi Sosyal Bilimler Enstitüsü İngiliz Dili ve Edebiyatı Anab 4-0-4
Güz DB 517 Söylem Çözümlemesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İngiliz Dil Bilimi ( Yüksek Li 3-0-3
Dönem D.Kodu Ders Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm/Program T-U-K
Bahar IDB412 Bitirme Çalışması II Fen - Edebiyat Fakültesi İngiliz Dil Bilimi ( İngilizce 0-2-1
Bahar IDB 230 Çeviri II Fen - Edebiyat Fakültesi İngiliz Dil Bilimi ( İngilizce 2-0-2
Bahar IDB 224 Sesbilgisi Fen - Edebiyat Fakültesi İngiliz Dil Bilimi ( İngilizce 4-0-4
Bahar IDB 424 Göstergebilim Fen - Edebiyat Fakültesi İngiliz Dil Bilimi ( İngilizce 2-0-2
Bahar İDE 802 Uzmanlık Alan Dersi Sosyal Bilimler Enstitüsü İngiliz Dili ve Edebiyatı Anab 4-0-4
Güz IDB 429 Dilbilim Semineri Fen - Edebiyat Fakültesi İngiliz Dil Bilimi ( İngilizce 2-0-2
Güz IDB411 Bitirme Çalışması I Fen - Edebiyat Fakültesi İngiliz Dil Bilimi ( İngilizce 0-2-1
Güz IDB 229 Çeviri I Fen - Edebiyat Fakültesi İngiliz Dil Bilimi ( İngilizce 2-0-2
Güz IDB 223 Sesbilimi Fen - Edebiyat Fakültesi İngiliz Dil Bilimi ( İngilizce 4-0-4
Güz İDE 802 Uzmanlık Alan Dersi Sosyal Bilimler Enstitüsü İngiliz Dili ve Edebiyatı Anab 4-0-4
Dönem D.Kodu Ders Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm/Program T-U-K
Bahar IDB304 Türkçenin Yapısı II Fen - Edebiyat Fakültesi İngiliz Dil Bilimi ( İngilizce 3-0-3
Bahar IDB 224 Sesbilgisi Fen - Edebiyat Fakültesi İngiliz Dil Bilimi ( İngilizce 4-0-4
Bahar İDB106 Yazılı Anlatım II Fen - Edebiyat Fakültesi İngiliz Dil Bilimi ( İngilizce 3-0-3
Bahar İDB104 Okuduğunu Anlama II Fen - Edebiyat Fakültesi İngiliz Dil Bilimi ( İngilizce 3-0-3
Bahar HAZ Akademik Çalışma Becerileri II Fen - Edebiyat Fakültesi İngiliz Dil Bilimi ( İngilizce 2-0-2
Bahar IDB 230 Çeviri II Fen - Edebiyat Fakültesi İngiliz Dil Bilimi ( İngilizce 2-0-2
Bahar IDB 424 Göstergebilim Fen - Edebiyat Fakültesi İngiliz Dil Bilimi ( İngilizce 2-0-2
Bahar IDB412 Bitirme Çalışması II Fen - Edebiyat Fakültesi İngiliz Dil Bilimi ( İngilizce 0-2-1
Bahar İDE 802 Uzmanlık Alan Dersi Sosyal Bilimler Enstitüsü İngiliz Dili ve Edebiyatı Anab 4-0-4
Bahar TEZ Tez Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Bilimler Enstitüsü 0-0-0
Güz IDB 229 Çeviri I Fen - Edebiyat Fakültesi İngiliz Dil Bilimi ( İngilizce 2-0-2
Güz IDB411 Bitirme Çalışması I Fen - Edebiyat Fakültesi İngiliz Dil Bilimi ( İngilizce 0-2-1
Güz IDB303 Türkçenin Yapısı I Fen - Edebiyat Fakültesi İngiliz Dil Bilimi ( İngilizce 3-0-3
Güz IDB 315 Anlambilimi I Fen - Edebiyat Fakültesi İngiliz Dil Bilimi ( İngilizce 3-0-3
Güz İDB103 Okuduğunu Anlama I Fen - Edebiyat Fakültesi İngiliz Dil Bilimi ( İngilizce 3-0-3
Güz İDB105 Yazılı Anlatım I Fen - Edebiyat Fakültesi İngiliz Dil Bilimi ( İngilizce 3-0-3
Güz IDB 223 Sesbilimi Fen - Edebiyat Fakültesi İngiliz Dil Bilimi ( İngilizce 4-0-4
Güz IDB 429 Dilbilim Semineri Fen - Edebiyat Fakültesi İngiliz Dil Bilimi ( İngilizce 2-0-2
Dönem D.Kodu Ders Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm/Program T-U-K
Bahar IDB 230 Çeviri II Fen - Edebiyat Fakültesi İngiliz Dil Bilimi ( İngilizce 2-0-2
Bahar IDB 224 Sesbilgisi Fen - Edebiyat Fakültesi İngiliz Dil Bilimi ( İngilizce 4-0-4
Bahar IDB 424 Göstergebilim Fen - Edebiyat Fakültesi İngiliz Dil Bilimi ( İngilizce 2-0-2
Bahar İDB106 Yazılı Anlatım II Fen - Edebiyat Fakültesi İngiliz Dil Bilimi ( İngilizce 3-0-3
Bahar IDB304 Türkçenin Yapısı II Fen - Edebiyat Fakültesi İngiliz Dil Bilimi ( İngilizce 3-0-3
Bahar İDB104 Okuduğunu Anlama II Fen - Edebiyat Fakültesi İngiliz Dil Bilimi ( İngilizce 3-0-3
Bahar IDB412 Bitirme Çalışması II Fen - Edebiyat Fakültesi İngiliz Dil Bilimi ( İngilizce 0-2-1
Bahar İDB 602 Türkçede Geçişlilik ve Çatı Sosyal Bilimler Enstitüsü İngiliz Dili ve Edebiyatı 3-0-3
Bahar DB 524 Söz Dizimi Sosyal Bilimler Enstitüsü İngiliz Dili ve Edebiyatı 3-0-3
Güz IDB 229 Çeviri I Fen - Edebiyat Fakültesi İngiliz Dil Bilimi ( İngilizce 2-0-2
Güz IDB411 Bitirme Çalışması I Fen - Edebiyat Fakültesi İngiliz Dil Bilimi ( İngilizce 0-2-1
Güz IDB 429 Dilbilim Semineri Fen - Edebiyat Fakültesi İngiliz Dil Bilimi ( İngilizce 2-0-2
Güz İDB105 Yazılı Anlatım I Fen - Edebiyat Fakültesi İngiliz Dil Bilimi ( İngilizce 3-0-3
Güz İDB103 Okuduğunu Anlama I Fen - Edebiyat Fakültesi İngiliz Dil Bilimi ( İngilizce 3-0-3
Güz IDB 223 Sesbilimi Fen - Edebiyat Fakültesi İngiliz Dil Bilimi ( İngilizce 4-0-4
Güz DB 517 Söylem Çözümlemesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İngiliz Dili ve Edebiyatı 3-0-3
Dönem D.Kodu Ders Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm/Program T-U-K
Bahar IDB 424 Göstergebilim Fen - Edebiyat Fakültesi İngiliz Dil Bilimi ( İngilizce 2-0-2
Bahar İDE210 Dil Edinimi Eğitim Fakültesi İngilizce Öğretmenliği ( 2. Öğ 3-0-3
Bahar IDB412 Bitirme Çalışması II Fen - Edebiyat Fakültesi İngiliz Dil Bilimi ( İngilizce 0-2-1
Bahar İDE204 Dil Bilimi II Eğitim Fakültesi İngilizce Öğretmenliği 3-0-3
Bahar İDE204 Dil Bilimi II Eğitim Fakültesi İngilizce Öğretmenliği ( 2. Öğ 3-0-3
Bahar İDE210 Dil Edinimi Eğitim Fakültesi İngilizce Öğretmenliği 3-0-3
Bahar İDB106 Yazılı Anlatım II Fen - Edebiyat Fakültesi İngiliz Dil Bilimi ( İngilizce 3-0-3
Bahar İDB104 Okuduğunu Anlama II Fen - Edebiyat Fakültesi İngiliz Dil Bilimi ( İngilizce 3-0-3
Bahar İDE204 Dil Bilimi II Eğitim Fakültesi İngilizce Öğretmenliği 3-0-3
Bahar İDE204 Dil Bilimi II Eğitim Fakültesi İngilizce Öğretmenliği ( 2. Öğ 3-0-3
Bahar IDB 224 Sesbilgisi Fen - Edebiyat Fakültesi İngiliz Dil Bilimi ( İngilizce 4-0-4
Güz İDE203 Dil Bilim I Eğitim Fakültesi İngilizce Öğretmenliği ( 2. Öğ 3-0-3
Güz İDE309 Dilbilim ve Dil Öğretimi Eğitim Fakültesi İngilizce Öğretmenliği ( 2. Öğ 2-0-2
Güz İDB105 Yazılı Anlatım I Fen - Edebiyat Fakültesi İngiliz Dil Bilimi ( İngilizce 3-0-3
Güz IDB 223 Sesbilimi Fen - Edebiyat Fakültesi İngiliz Dil Bilimi ( İngilizce 4-0-4
Güz IDB411 Bitirme Çalışması I Fen - Edebiyat Fakültesi İngiliz Dil Bilimi ( İngilizce 0-2-1
Güz IDB 429 Dilbilim Semineri Fen - Edebiyat Fakültesi İngiliz Dil Bilimi ( İngilizce 2-0-2
Güz IDB 423 Ruhdilbilimi Fen - Edebiyat Fakültesi İngiliz Dil Bilimi ( İngilizce 4-0-4
Güz İDB103 Okuduğunu Anlama I Fen - Edebiyat Fakültesi İngiliz Dil Bilimi ( İngilizce 3-0-3
Güz İDE203 Dil Bilim I Eğitim Fakültesi İngilizce Öğretmenliği ( 2. Öğ 3-0-3
Güz İDE307 Edebiyat ve Dil Öğretimi - I Eğitim Fakültesi İngilizce Öğretmenliği ( 2. Öğ 3-0-3
Güz İDE309 Dilbilim ve Dil Öğrenimi Eğitim Fakültesi İngilizce Öğretmenliği 2-0-2
Güz DB 517 Söylem Çözümlemesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İngiliz Dili ve Edebiyatı 3-0-3
Dönem D.Kodu Ders Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm/Program T-U-K
Bahar IDB 424 Göstergebilim Fen - Edebiyat Fakültesi İngiliz Dil Bilimi ( İngilizce 2-0-2
Bahar İDB106 Yazılı Anlatım II Fen - Edebiyat Fakültesi İngiliz Dil Bilimi ( İngilizce 3-0-3
Bahar IDB 430 Dil Edinimi Fen - Edebiyat Fakültesi İngiliz Dil Bilimi ( İngilizce 2-0-2
Bahar İDB104 Okuduğunu Anlama II Fen - Edebiyat Fakültesi İngiliz Dil Bilimi ( İngilizce 3-0-3
Bahar DB 522 Uygulamalı Dilbilim Sosyal Bilimler Enstitüsü İngiliz Dili ve Edebiyatı 3-0-3
Güz İDB103 Okuduğunu Anlama I Fen - Edebiyat Fakültesi İngiliz Dil Bilimi ( İngilizce 3-0-3
Güz IDB 429 Dilbilim Semineri Fen - Edebiyat Fakültesi İngiliz Dil Bilimi ( İngilizce 2-0-2
Güz ÜYG101 Üniversite Yaşamına Giriş Fen - Edebiyat Fakültesi İngiliz Dil Bilimi ( İngilizce 1-0-1
Güz İDB105 Yazılı Anlatım I Fen - Edebiyat Fakültesi İngiliz Dil Bilimi ( İngilizce 3-0-3
Dönem D.Kodu Ders Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm/Program T-U-K
Bahar İDB104 Okuduğunu Anlama II Fen - Edebiyat Fakültesi İngiliz Dil Bilimi ( İngilizce 3-0-3
Bahar İDB106 Yazılı Anlatım II Fen - Edebiyat Fakültesi İngiliz Dil Bilimi ( İngilizce 3-0-3
Güz İDB105 Yazılı Anlatım I Fen - Edebiyat Fakültesi İngiliz Dil Bilimi ( İngilizce 3-0-3
Güz İDB103 Okuduğunu Anlama I Fen - Edebiyat Fakültesi İngiliz Dil Bilimi ( İngilizce 3-0-3
FAALİYET TÜRÜ DETAYI
Proje TÜBİTAK 1001, 1003, 3501, 1505, COST, Uluslararası İkili İşbirliği Programları
TÜBİTAK 1005, 3001
TÜBİTAK 1002
H2020 Projesi
Diğer uluslararası özel veya resmi kurum ve kuruluşlar tarafından desteklenmiş ve destek süresi dokuz aydan az olmayan Ar-Ge niteliğini haiz proje
Diğer ulusal kamu veya özel kurum ve kuruluşlar tarafından desteklenmiş ve destek süresi 9 aydan az olmayan Ar-Ge niteliğini haiz proje
Araştırma Yurtdışı Araştırma
Yurtiçi Araştırma
Yayın SCI, SCI-Exp, SSCI ve AHCI kapsamındaki dergilerde yayımlanmış araştırma makalesi
SCI, SCI-Exp, SSCI ve AHCI kapsamındaki dergilerde yayınlanmış derleme veya kısa makale(editöre mektup, yorum, vaka takdimi, teknik not, araştırma notu, özet ve kitap kritiği)
Alan endexleri (ÜAK tarafından tanımlanan alanlar için) kapsamındaki dergilerde yayınlanmış araştırma makalesi
Alan endexleri (ÜAK tarafından tanımlanan alanlar için) kapsamındaki dergilerde yayınlanmış derleme veya kısa makale(editöre mektup, yorum, vaka takdimi, teknik not, araştırma notu, özet ve kitap kritiği)
Diğer uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan araştırma makalesi
ULAKBİM TR dizin tarafından taranan ulusal hakemli dergilerde yayınlanmış makale
SCI, SCI-Exp, SSCI ve AHCI kapsamındaki dergilerde editörlük ve editör kurulu üyeliği
Alan endexleri (ÜAK tarafından tanımlanan alanlar için) kapsamındaki dergilerde editörlük veya editör kurulu üyeliği
Diğer uluslararası hakemli dergilerde editörlük ve editör kurulu üyeliği
ULAKBİM TR dizin tarafından taranan ulusal hakemli dergilerde editörlük ve editör kurulu üyeliği
Tanınmış uluslararası yayınevleri tarafından yayınlanmış özgün bilimsel kitap
Tanınmış uluslararası yayınevleri tarafından yayınlanmış özgün bilimsel kitap editörlüğü
Tanınmış uluslararası yayınevleri tarafından yayınlanmış özgün bilimsel kitaplarda bölüm yazarlığı (Aynı kitapta en çok 2 bölüm değerlendirmeye alınır.)
Tanınmış ulusal yayınevleri tarafından yayınlanmış özgün bilimsel kitap
Tanınmış ulusal yayınevleri tarafından yayımlanmış özgün bilimsel kitaplarda bölüm yazarlığı (Aynı kitapta en çok 2 bölüm değerlendirmeye alınır.)
Uluslararası boyutta performansa dayalı yayımlanmış kişisel ses ve/veya görüntü kaydı
Uluslararası boyutta performansa dayalı yayımlanmış karma ses ve/veya görüntü kaydı
Ulusal boyutta performansa dayalı yayımlanmış kişisel ses ve/veya görüntü kaydı
Tasarım Endüstriyel, çevresel (bina, peyzaj ve iç mekan) veya grafiksel tasarım; sahne, moda(kumaş, aksesuar veya giysi tasarımı) veya çalgı tasarımı
Sergi Özgün yurtdışı bireysel etkinlik (sergi, bienal, trienal, gösteri, dinleti, festival ve gösterim)
Özgün yurtiçi bireysel etkinlik (sergi, bienal, trienal, gösteri, dinleti, festival ve gösterim)
Özgün yurtdışı grup/karma/toplu etkinlik (sergi, bienal, trienal, gösteri, dinleti, festival ve gösterim)
Özgün yurtiçi grup/karma/toplu etkinlik (sergi, bienal, trienal, gösteri, dinleti, festival ve gösterim)
Patent Uluslararası patent
Ulusal patent
Atıf SCI, SCI-Exp, SSCI ve AHCI kapsamındaki dergilerde yayınlanmış makalelerde atıf
Alan endeksleri(varsa) kapsamındaki dergilerde yayınlanmış makalelerde atıf
Diğer uluslararası hakemli dergilerde yayınlanmış makalelerde atıf
ULAKBİM tarafından taranan ulusal hakemli dergilerde yayınlanmış makalelerde atıf
Tanınmış uluslararası yayınevleri tarafından yayınlanmış özgün bilimsel kitapta atıf
Tanınmış ulusal yayınevleri tarafından yayınlanmış özgün bilimsel kitapta atıf
Güzel sanatlardaki eserlerin uluslararası kaynak veya yayın organlarında yer alması veya gösterime ya da dinletime girmesi
Güzel sanatlardaki eserlerin ulusal kaynak veya yayın organlarında yer alması veya gösterime ya da dinletime girmesi
Tebliğ Hakemli uluslararası bilimsel konferansta, sempozyumda veya kongrede sözlü olarak sunulan ve bunların kitabında yayınlanan tam bildiri
Ödül YÖK Yılın Doktora Tezi Ödülü
TÜBİTAK bilim ödülü
TÜBA Akademi Ödülü
TÜBİTAK TWAS veya Teşvik ödülü
TÜBİTAK Ufuk 2020 Programı eşik üstü ödülü
Yurtdışı kurum veya kuruluşlardan alınan bilim ödülü (Sürekli olarak verilen daha önce en az 5 kez verilmiş, ilgili kurum ve kuruluşun internet sayfasından duyurulan ve akademik ağırlıklı bir değerlendirme jürisi veya seçici kurulu olan)(Aynı çalışma veya
Yurtiçi kurum veya kuruluşlardan alınan bilim ödülü (Sürekli olarak verilen daha önce en az 5 kez verilmiş, ilgili kurum ve kuruluşun internet sayfasından duyurulan ve akademik ağırlıklı bir değerlendirme jürisi veya seçici kurulu olan)(Aynı çalışma veya
Uluslararası jurili sürekli düzenlenen güzel sanatlar etkinliklerinde veya yarışmalarda eserlere verilen uluslararası derece ödülü (mansiyon hariç)(Aynı çalışma veya eser nedeni ile alınan farklı ödüller için en fazla bir defa puanlama yapılır.)
Ulusal jurili sürekli düzenlenen güzel sanatlar etkinliklerinde veya yarışmalarda eserlere verilen uluslararası derece ödülü (mansiyon hariç)(Aynı çalışma veya eser nedeni ile alınan farklı ödüller için en fazla bir defa puanlama yapılır.)
Mevzuatı çerçevesinde, ilgili kuruluşlar (bakanlıklar, yerel yönetimler, meslek odaları, uluslararası kuruluşlar) tarafından sürekli düzenlenen planlama, mimarlık ve kentsel tasarım, peyzaj tasarımı, iç mimari tasarım, endüstri ürünleri tasarımı ve mimarl