Doç.Dr. DERYA KARPUZ

Birim
:
Tıp Fakültesi / Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı
İŞ Adresi
: Mersin Üniversitesi Tip Fakültesi Hastane Kampüsü 33110 Yenişehir/ Mersin
Telefon
:
+90-324-2410000
Dahili
:
Faks
:
+90-324-2410098
E-MAIL
:
derya@mersin.edu.tr
OLUŞTURMA
:
2015-06-07 20:55:49
DÜZENLEME
:
2019-03-29 08:45:55
PUAN
:
19421
YABANCI DİL
:


Derece Bölüm Üniversite/Kurum Yıl
LİSANS ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ 2002
TIPTA UZMANLIK ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ IMAM ÜNİVERSİTESİ 2008
YANDAL UZMANLIK ÇOCUK KARDİYOLOJİSİ MERSİN ÜNİVERSİTESİ 2012
YARDIMCI DOÇENTLİK ÇOCUK KARDİYOLOJİ MERSİN ÜNİVERSİTESİ 2014
Görev Ünvanı Görev Kurum/Diğer Yıl
BİLİM DALI BAŞKANI TIP FAKÜLTESİ 2018-06-18 - 2021-06-18
MERKEZ YÖNETİM KURULU ÜYESİ ÇOCUK KORUMA UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ 2015-12-17 - 2018-10-21
MERKEZ MÜDÜR YARDIMCISI ÇOCUK KORUMA UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ 2015-12-17 - 2018-10-21
MERKEZ YÖNETİM KURULU ÜYESİ ÇOCUK KORUMA UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ 2015-12-17 - 2018-10-21
MERKEZ MÜDÜR YARDIMCISI ÇOCUK KORUMA UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ 2015-12-17 - 2018-10-21
MERKEZ YÖNETİM KURULU ÜYESİ ÇOCUK KORUMA UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ 2015-12-17 - 2018-10-21
MERKEZ MÜDÜR YARDIMCISI ÇOCUK KORUMA UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ 2015-12-17 - 2018-10-21
MERKEZ YÖNETİM KURULU ÜYESİ ÇOCUK KORUMA UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ MERSİN ÜNİVERSİTESİ 2015-12-17 - 2018-10-21
MERKEZ MÜDÜR YARDIMCISI ÇOCUK KORUMA UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ 2015-12-17 - 2018-10-21
Uluslararası - SCI, SCI-Expanded, SSCI ve AHCI kategorisine giren 12025
2020
18. Citak, E.; Sagcan, F.; Karpuz, D.; Alakaya, M. A rare entity: Recurrent cisplatin-induced bradycardia. MEDKNOW, 2020, 16, 699-699. 375 + 0
http://dx.doi.org/10.4103/jcrt.JCRT_26_18

17. Yanık, H.; Değirmenci, E.; Büyükakıllı, B.; Karpuz, D.; Kılınç, O.; Gürgül, S. Electrocardiography (ECG) analysis and a new feature extraction method using wavelet transform with scalogram analysis. WALTER DE GRUYTER GMBH, 2020, 65, 543-556. 550 + 0
http://dx.doi.org/10.1515/bmt-2019-0147

2018
16. GÜMÜŞ, G.; GİRAY, D.; BOBUSOĞLU, O.; TAMER, L.; KARPUZ, D.; HALLIOĞLU KILINÇ, O. MicroRNA values in children with rheumatic carditis: a preliminary study. RHEUMATOLOGY INTERNATİONAL, 2018, 38, 1199-1205. 450 + 0
10.1007/s00296-018-4069-2

15. HALLIOĞLU KILINÇ, O.; Keçeli, M.; BOZLU, G.; DELİBAŞ, A.; KARPUZ, D.; SELVİ, H. Evaluation of T-wave alternans in pediatric patients with chronic renal failure. JOURNAL OF ELECTROCARDİOLOGY, 2018, , -. 450 + 0
10.1016/j.jelectrocard.2018.04.013

14. ÇITAK, E.; ÖZEREN, M.; KARACA, M.; KARPUZ, D.; KARAHAN, F.; Yilmaz, E.; BALCI, Y.; ÖZCAN KARA, P.; BOZDOĞAN ARPACI, R. A Rare Cause of Abdominal Pain in Childhood: Cardiac Angiosarcoma. BRAZİLİAN JOURNAL OF CARDİOVASCULAR SURGERY, 2018, 33, -. 0 + 0
10.21470/1678-9741-2017-0095

13. Karpuz, D.; Hallıoğlu, O.; Çiçek, D. Increased microvolt T-wave alternans in children and adolescents with Eisenmenger syndrome. ANATOL J CARDİOL., 2018, 19, 303-310. 1000 + 0
12. KARPUZ, D.; HALLIOĞLU KILINÇ, O.; ÇİÇEK YILMAZ, D. Increased Microvolt T-wave Alternans in Children and Adolescents with Eisenmenger Syndrome. THE ANATOLİAN JOURNAL OF CARDİOLOGY, 2018, , -. 1000 + 0
10.14744/AnatolJCardiol.2018.60487

11. KARPUZ, D.; GİRAY, D.; ÇELİK, Y.; HALLIOĞLU KILINÇ, O. Prognostic markers in congenital diaphragmatic hernia: Left ventricular diameter and pulmonary hypertension. PEDIATRICS INTERNATIONAL, 2018, 60, 122-126. 950 + 0
10.1111/ped.13464

10. BOZLU, G.; KARPUZ, D.; HALLIOĞLU KILINÇ, O.; ÜNAL, S.; KUYUCU, N. Relationship between mean platelet volume-to-lymphocyte ratio and coronary artery abnormalities in Kawasaki disease. CARDİOLOGY İN THE YOUNG, 2018, , 1-5. 800 + 0
10.1017/S1047951118000422

2017
9. KARPUZ, D.; HALLIOĞLU KILINÇ, O.; BÜYÜKAKILLI, B.; GÜRGÜL, S.; BALLI, E.; ÖZEREN, M.; TAŞDELEN, B. Clinical and histopathological relationship of sildenafil and bosentan treatments in rats with monocrotaline induced pulmonary hypertension. BRATİSLAVA MEDİCAL JOURNAL, 2017, 118, 544-551. 800 + 0
10.4149/BLL_2017_104

8. ozyurt, a.; KARPUZ, D.; Yücel, A.; Tosun, M.; Kibar, A.; HALLIOĞLU KILINÇ, O. Effects of Acute Carbon Monoxide Poisoning on ECG and Echocardiographic Parameters in Children. CARDİOVASCULAR TOXİCOLOGY, 2017, 17, 326-334. 750 + 0
10.1007/s12012-016-9389-4

7. KARPUZ, D.; GİRAY, D.; Ozyurt, A.; BOZLU, G.; ÜNAL, S.; HALLIOĞLU KILINÇ, O. Can whole-blood parameters be used in follow-up of children with rheumatic valvular heart disease?. CARDIOLOGY IN THE YOUNG, 2017, 27, 764-769. 850 + 0
10.1017/S1047951116001281

6. Karpuz, D.; Hallioglu, O.; Toros, F.; Tasdelen, B. The effect of metilpheniydate, risperidone and combination therapy on ECG in children with attention-deficit hyperactivity disorder. JOURNAL OF ELECTROCARDİOLOGY, 2017, 1, 1-1. 950 + 0
http://dx.doi.org/10.1016/j.jelectrocard.2017.02.012

Publications_006.pdf

5. KARPUZ, D.; ÇELİK, Y.; GİRAY, D.; TAŞDELEN, B.; HALLIOĞLU KILINÇ, O. Therapeutic hypothermia and myocardium in perinatal asphyxia: a microvolt T-wave alternans and Doppler echocardiography study. BRATİSLAVA MEDİCAL JOURNAL, 2017, 118, 765-771. 900 + 0
10.4149/BLL_2017_144

2015
4. HALLIOĞLU KILINÇ, O.; Güliz, G.; BOZLU, G.; KARPUZ, D.; Khatuna, M.; OKUYAZ, Ç. Evaluation of Neurodevelopment Using Bayley III in Children with Cyanotic or Hemodynamically Impaired Congenital Heart Disease. CONGENİTAL HEART DİSEASE, 2015, 10, 537-541. 550 + 0
10.1111/chd.12269

2014
3. BÜYÜKAKILLI, B.; GÜRGÜL, S.; KARPUZ, D.; HALLIOĞLU KILINÇ, O.; ÖZEREN, M.; TAŞDELEN, B. Determination of the effects of pulmonary arterial hypertension and therapy on the cardiovascular system of rats by impedance cardiography. CROATİAN MEDİCAL JOURNAL, 2014, 55, 498-506. 650 + 0
10.3325/cmj.2014.55.498

2011
2. HALLIOĞLU KILINÇ, O.; CEYLAN GÜNAY, E.; ÜNAL, S.; ERDOĞAN, A.; BALCI, S.; KARPUZ, D. Gated Myocardial Perfusion Scintigraphy in Children with Sickle Cell Anemia Correlation with Echocardiography. REVİSTA ESPAñOLA DE MEDİCİNA NUCLEAR, 2011, 30, 354-359. 400 + 0
10.1016/j.remn.2011.02.003

2009
1. Guler, E.; Davutoglu, M.; Guler, S.; Citirik, D.; Karabiber, H. Encephalitis in a Child during Atypical Course of Rubella. INFECTION, 2009, 37, 65-66. 600 + 55
https://dx.doi.org/10.1007/s15010-007-6322-6


Alıntılanma Sayısı: 11
Uluslararası - Uluslararası Diğer Indexlerde Taranan 180
2017
1. Karpuz, D.; Hallıoğlu, O.; Buyukakilli, B.; Gurgul, S.; Tasdelen, B. Effects of bosentan, sildenafil and their combination on T-wave amplitude and QT ınterval in a rat model of pulmonary hypertension . J TURGUT OZAL MED CENT , 2017, 24, 37-43. 180 + 0
10.5455/jtomc. 2016.11.114

Publications_007.pdf

Uluslararası - ESCI kapsamındaki dergilerde yayımlanan tam makale 1035
2020
5. Karpuz, D.; Çelik, Y.; Duman, D.; Durak, F.; Bozlu, G.; Giray, D.; Kara, B.; Hallıoğlu Kılınç, O. Hipoksik iskemik ensefalopatili infantlarda tam kan sayımı parametreleri ve ekokardiyografi bulgularının prognostik değeri. CUKUROVA MEDİCAL JOURNAL, 2020, 45, 1-1. 225 + 0
http://dx.doi.org/10.17826/cumj.645596

2018
4. Karpuz, D.; Çelik, Y.; Bozlu, G.; Kara, B.; Giray, D.; Hallıoğlu, O. Patent duktus arteriozuslu bebeklerde konservatif tedavinin sonuçları. CUKUROVA MEDİCAL JOURNAL, 2018, 43, 1-1. 255 + 0
http://dx.doi.org/10.17826/cumj.340749

3. KARPUZ, D.; TEZOL, Ö.; KARA, M.; USTA, Y.; HALLIOĞLU KILINÇ, O. Subklinik Çölyak hastalığı olan çocuklarda erken ateroskleroz riskinin aortik elasitisite parametreleri ile belirlenmesi. CUKUROVA MEDİCAL JOURNAL, 2018, 43, -. 270 + 0
10.17826/cumj.374993

2017
2. KARPUZ, D.; HALLIOĞLU KILINÇ, O.; TOROS, F.; TAŞDELEN, B. Dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu olan çocuklarda metilfenidat tedavisinin kalp hızı değişkenliği üzerine etkisi. CUKUROVA MEDİCAL JOURNAL (ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ DERGİSİ), 2017, 42, 271-271. 285 + 0
10.17826/cutf.322894

1. HALLIOĞLU KILINÇ, O.; GİRAY, D.; BİŞGİN, A.; TUĞ BOZDOĞAN, S.; KARPUZ, D. Familial hypertrophic cardiomyopathy: A case with a new mutation in the MYBPC3 gene. TURK KARDİYOLOJİ DERNEGİ ARSİVİ-ARCHİVES OF THE TURKİSH SOCİETY OF CARDİOLOGY, 2017, , -. 0 + 0
10.5543/tkda.2016.56267

Ulusal - ULAKBİM Tarafından Taranan 1530
2020
13. Yılmaz, M.; Serin, A.; Özyurt, A.; KARPUZ, D.; Hallıoglu, O. Doğuştan kalp hastalığı olan çocuklarda ağız-diş sağlığı durumu ve ebeveynlerinde infektif endokardit farkındalık düzeyleri. MERSİN ÜNİV SAĞLIK BİLİM DERG, 2020, 13, 117-125. 120 + 0
10.26559/mersinsbd.648783

12. Bozlu, G.; Durak, F.; Duman, D.; Karpuz, D.; Kömür, M.; Hallıoglu, O. Çocuk acil servise senkop nedeniyle getirilen 1020 olgunun geriye dönük değerlendirilmesi. MERSİN ÜNİV SAGLIK BİLİM DERG, 2020, 13, 8-12. 110 + 0
10.26559/mersinsbd.631787

2019
11. Giray, D.; görür, K.; Özeren, M.; Karpuz, D.; Hallıoğlu, O. Çocukluk Çağı Sol Atriyal Dilatasyonun Nadir Bir Komplikasyonu: Vokal Kord Paralizi ve Ortner Sendromu. VAN SAĞLIK BİLİMLERİ DERGİSİ, 2019, 12, 22-24. 60 + 0
10. Giray, D.; Aydemir, S.; Karpuz, D.; Hallıoğlu, O. Down sendromlu hastalarda doğuştan kalp hastalığı: Tek merkez, beş yıllık retrospektif analiz . MERSİN UNİV SAGLIK BİLİM DERG, 2019, 12, 489-494. 150 + 0
10.26559/mersinsbd.537332

2018
9. HALLIOĞLU KILINÇ, O.; KARPUZ, D.; GİRAY, D.; DEMETGÜL, H.; ÖZTAŞ, A. Frequency Of The Congenital Heart Diseases According To The Risk Groups: FetalEchocardiographic Screening. JİNEKOLOJİ - OBSTETRİK VE NEONATOLOJİ TIP DERGİSİ, 2018, 15, 1-4. 160 + 0
8. Karpuz, D.; Demetgül, H.; Giray, D.; Hallioglu, O. Çocuklarda kardiyak cerrahi sonrası gelişen aritmi sıklığı ve risk faktörleri. MERSİN UNİVERSİTESİ SAGLIK BİLİMLERİ DERGİSİ, 2018, 11, 1-6. 190 + 0
7. Hallıoğlu, O.; Karpuz, D.; Giray, D.; Demetgül, H.; Öztaş, A. Doğumsal Kalp Hastalıkları Sıklığının Risk Gruplarına Göre Dağılımı: Fetal Ekokardiyografik Tarama. JİNEKOLOJİ - OBSTETRİK VE NEONATOLOJİ TIP DERGİSİ, 2018, 15, 1-4. 160 + 0
2017
6. HALLIOĞLU KILINÇ, O.; GİRAY, D.; KARPUZ, D.; ÖZYURT, A. Çarpıntı, göğüs ağrısı ve senkop yakınmalı çocuklarda holter monitorizasyon sonuçları: Sekiz yıllık deneyim. MERSİN ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ DERGİSİ, 2017, 10, 82-87. 150 + 0
5. HALLIOĞLU KILINÇ, O.; GİRAY, D.; ÇELİK, Y.; KARPUZ, D. Fetal tanı alan ve yenidoğan döneminde supraventriküler taşikardi geliştiren intraperikardiyal sol ventrikül duvarına invaze dev rabdomiyomlu bir olgu. MERSİN ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ DERGİSİ, 2017, 10, 151-155. 0 + 0
2015
4. BOZLU, G.; TEZOL, Ö.; KARPUZ, D.; HALLIOĞLU KILINÇ, O.; KUYUCU, N. Kawasaki Disease The Clinical and Cardiologic Early Term Characteristics and Prognoses of 44 Children with Acute Attack. TURKİYE KLİNİKLERİ JOURNAL OF PEDİATRİCS, 2015, 24, 138-142. 140 + 0
10.5336/pediatr.2015-46720

2013
3. ALKAN, A.; EKER, H.; HALLIOĞLU KILINÇ, O.; KARPUZ, D.; PARLAK, E.; DEMETGÜL, H. Obez ve Spor Yapan Çocuklarda Kalp Hızı Değişkenliğinin Karşılaştırılması. MERSİN ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ DERGİSİ, 2013, 6, 8-13. 110 + 0
2010
2. ÖZBEK, M.; YÜKSEL, B.; ÖNENLİ MUNGAN, H.; TOPALOĞLU, A.; KARPUZ, D. The efficiency of pamidronate treatment on children with osteogenesis imperfecta. THE MEDİCAL JOURNAL OF GOZTEPE TRAİNİNG AND RESEARCH HOSPİTAL, 2010, 25, 52-57. 100 + 0
10.5222/J.GOZTEPETRH.2010.052

2009
1. Hallıoğlu, O.; Karpuz, D.; Arslanköylü, E.; Öztürk, G.; Balcı, S. Erken Bebeklikte Tekrarlayan Solunum Sıkıntısı Nedeni Fallot Tetralojisi ile Birlikte Pulmoner Kapak Yoklugu. . MERSİN UNİVERSİTESİ SAGLIK BİLİMLERİ DERGİSİ, 2009, 10, 57-58. 80 + 0
Ulusal - Diğer 0
2016
1. KARPUZ, D.; HALLIOĞLU KILINÇ, O.; DEMETGÜL, H. Atrioventriküler Septal Defekt Sonrası Gelişen Sol Atrial-Sağ ventrikül Şant.. PEDİATRİC HEART JOURNAL, 2016, 3, 68-70. 0 + 0
Uluslararası - Bilimsel Kitap Yazma (Tez Hariç) 0
1. KARPUZ, D. Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite Bozukluğu ile İlgili Her Şey, ISBN: 9786052587768, Akademisyen, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: , Sayfa, Türkçe, , , 2019. 0
Ulusal - Bilimsel Kitap Yazma (Tez Hariç) 0
1. HALLIOĞLU KILINÇ, O.; KARPUZ, D. Pediatrik Anestezi Akıl Notları, ISBN: 978-975-277-621-0, Güneş, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: , 524 Sayfa, Türkçe, Ankara, Türkiye, 2015. 0
2. KARPUZ, D.; HALLIOĞLU KILINÇ, O. Pediatrik Anestezi Akıl Notları, ISBN: 978-975-277-621-0, Güneş Kitabevi, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: , 524 Sayfa, Türkçe, Ankara, Türkiye, 2015. 0
Uluslararası - Tam Metin - Sözlü 230

2. YANIK, H.; DEĞİRMENCİ, E.; BÜYÜKAKILLI, B.; KARPUZ, D.; HALLIOĞLU KILINÇ, O., Determination of Drug Activity on Pulmonary Arterial Hypertension using Time Domain Parameters of ECG. EMBEC- European Medical and Biological Engineering Conference, 2017-06-11, 2017-06-15, Tampere, Finlandiya, 2017. 120

1. YANIK, H.; DEĞİRMENCİ, E.; BÜYÜKAKILLI, B.; KARPUZ, D.; HALLIOĞLU KILINÇ, O.; GÜRGÜL, S., Ölçülen EKG Sinyallerinin Frekans Düzleminde AnaliziYoluyla Pulmoner Arteriyel Hipertansiyonda İlaç AktivitesininBelirlenmesi. 25. SİNYAL İŞLEME ve İLETİŞİM UYGULAMALARI KURULTAYI, 2017-05-15, 2017-05-18, ANTALYA, Türkiye, 2017. 110

Uluslararası - Özet - Poster 250

6. Karpuz, D.; Hallıoğlu, O.; Toros, F.; Taşdelen, B., The Effect of Metilpheniydate, Risperidone and Combination Therapy on ECG in Children With Attention-Deficit Hyperactivity Disorder. . 51th Annual Meeting of the Association for European Paediatric Cardiology (AEPC), 2017-03-29, 2017-04-01, Lyon, Fransa, 2017. 47

5. Hallioglu, O.; Gumus, G.; Karpuz, D.; Bobusoglu, O.; Tamer, L., Assessing the miRNA Values of the Children with Rheumatic Carditis: A Possible Biomarker for Future?. 50st Annual AEPC meeting 2016, 2016-06-01, 2016-06-04, Roma, İtalya, 2016. 35

4. Hallıoğlu, O.; Gümüş, G.; Yıldırım, v.; Karpuz, D., İncrease of frequency in Attention Deficitiy/hyperactivity disorder in children with rheumatic fever. 46th Annual meeting of the association for europen pediatric and congenital cardiology, 2015-05-20, 2015-05-23, Praque, Çek Cumhuriyeti, 2015. 32

3. HALLIOĞLU KILINÇ, O.; KARPUZ, D.; BÜYÜKAKILLI, B.; ÖZEREN, M.; GÜRGÜL, S.; TAŞDELEN, B., Echocardiographic evaluation of the effects of bosentan, sildenafil and combined therapy in the rat pulmonary arterial hypertension model. EuroEcho 2012, 2012-12-05, 2012-12-05, Amsterdam, Hollanda, 2012. 37

2. KARPUZ, D.; UYSAL, S.; HALLIOĞLU KILINÇ, O.; ÜNAL, S., Incresed QT interval dispersion in children with sickle cell disease. ISHNE 2011, 2011-04-26, 2011-04-28, Moscow, Rusya, 2011. 47

1. HALLIOĞLU KILINÇ, O.; KARPUZ, D.; TOROS, F., Serial assessment of variability in heart rate in children using methylphenidate with the attention deficit/hyperactivitiy disorder. ISHNE 2011, 2011-04-26, 2011-04-28, Moscow, Rusya, 2011. 50

Ulusal - Tam Metin - Sözlü 380

4. KARPUZ, D.; ÖZYURT, A.; GİRAY, D.; HALLIOĞLU KILINÇ, O., Mersin ili sağlıklı okul çocuklarında EKG tarama projesi: Anormal EKG sonuçkarı tanımlayıcı mı?. 17. Ulusal Pediatrik Kardiyoloji ve Kalp Damar Cerrahisi Kongresi, 2018-04-18, 2018-04-21, , Türkiye, . 95

3. Karpuz, D.; Çelik, Y.; Giray, D.; Hallıoğlu, O., DOĞUMSAL DIAFRAGMATIK HERNILERDE PROGNOSTIK MARKIR: SOL VENTRIKÜL ÇAPI VE PULMONER HIPERTANSIYON. 16. pediatrik Kardiyoloji ve Kalp Damar Cerrahisi Kongresi, 2017-04-19, 2017-04-22, Antalya, Türkiye, 2017. 95

2. Karpuz, D.; Çelik, Y.; Giray, D.; Taşdelen, B.; Hallıoğlu, O., ‘Mikrovolt T Dalgası Değişim Testi Soğutma Tedavisi Uygulanan Hipoksik İskemik Ensefalopatili Bebeklerde Prognozu Göstermede Yararlı Olabilir mi. 25. Ulusal Neonatoloji Kongresi (UNEKO-25), 2017-04-12, 2017-04-16, Antalya, Türkiye, 2017. 90

1. Karpuz, D.; Hallıoğlu, O.; Çiçek Yılmaz, D., EİSENMENGER SENDROMLU ÇOCUK VE ADÖLESANLARDA ARTMIŞ MİKROVOLT T-WAVE ALTERNANSI. 15. pediatrik Kardiyoloji ve Kalp Damar Cerrahisi Kongresi, 2016-04-13, 2016-04-16, Antalya, Türkiye, 2016. 100

Ulusal - Tam Metin - Poster 485

12. Giray, D.; Aydemir, S.; Karpuz, D.; Hallıoğlu, O., DOWN SENDROMLU HASTALARDA KONJENITAL KALP HASTALIĞI SIKLIĞI VE DAĞILIMI: DÖRT YILLIK RETROSPEKTIF ANALIZ. 16. pediatrik Kardiyoloji ve Kalp Damar Cerrahisi Kongresi, 2017-04-19, 2017-04-22, Antalya, Türkiye, 2017. 37

11. Giray, D.; Karpuz, D.; Poyrazoğlu, H.; Ünal, S.; Hallıoğlu, O., VSD KAPAMA OPERASYONU SONRASI INTRAKARDIYAK TROMBÜS GELIŞEN BIR OLGUDA HIPERHOMOSISTEINEMI. 16. pediatrik Kardiyoloji ve Kalp Damar Cerrahisi Kongresi, 2017-04-19, 2017-04-22, Antalya, Türkiye, 2017. 40

10. Giray, D.; Karpuz, D.; Hallıoğlu, O., MIYOPERIKARDITLI OLGU SERISI. 16. pediatrik Kardiyoloji ve Kalp Damar Cerrahisi Kongresi, 2017-04-19, 2017-04-22, Antalya, Türkiye, 2017. 50

9. Giray, D.; Karpuz, D.; Ünal, S.; Hallıoğlu, O., ORAK HÜCRE ANEMILI ÇOCUKLARDA KALP FONKSIYONLARI ZAMANLA DEĞIŞIR MI? UZUN SOLUKLU SERI DOKU DOPPLER GÖRÜNTÜLEME ÇALIŞMASI. 16. pediatrik Kardiyoloji ve Kalp Damar Cerrahisi Kongresi, 2017-04-19, 2017-04-22, Antalya, Türkiye, 2017. 42

8. Karpuz, D.; Giray, D.; Çelik, Y.; Kara, B., PREMATÜRITE ILE PATENT DUKTUS ARTERIOZUS İLIŞKISI VE İZLEMI. 16. pediatrik Kardiyoloji ve Kalp Damar Cerrahisi Kongresi, 2017-04-19, 2017-04-22, Antalya, Türkiye, 2017. 47

7. Karpuz, D.; Hallıoğlu, O.; Giray, D.; Demetgül, H., Çocuklarda Kardiyak Cerrahi Sonrası Gelişen Aritmi Sıklığı ve Risk Faktörleri. 15. pediatrik Kardiyoloji ve Kalp Damar Cerrahisi Kongresi, 2016-04-13, 2016-04-16, Antalya, Türkiye, 2016. 47

6. Hallıoğlu, O.; Giray, D.; Karpuz, D.; Çelik, Y., FETAL DÖNEMDE TANI ALAN VE YENİDOĞAN DÖNEMİNDE SVT GELİŞTİREN İNTRAPERİKARDİYAL SOL VENTRÜKÜLE İNVAZE DEV RABDOMYOM. 15. pediatrik Kardiyoloji ve Kalp Damar Cerrahisi Kongresi, 2016-04-13, 2016-06-16, Antalya, Türkiye, 2016. 37

5. Karpuz, D.; Delibaş, A.; Döven, S.; Giray, D.; Hallıoğlu, O., SİSTİNOZİS PROGRESSİF PULMONER HİPERTANSİYON NEDENİ OLABİLİR Mİ? 10 HASTANIN İZLEMİ . 15. pediatrik Kardiyoloji ve Kalp Damar Cerrahisi Kongresi, 2016-04-13, 2016-04-16, Antalya, Türkiye, 2016. 45

4. Hallıoğlu, O.; Giray, D.; Karpuz, D.; özyurt, A., ÇARPINTI, GÖĞÜS AĞRISI VE SENKOP YAKINMALI ÇOCUKLARDA SEKİZ YILLIK RETROSPEKTİF HOLTER MONİTORİZASYONU SONUÇLARI. 15. pediatrik Kardiyoloji ve Kalp Damar Cerrahisi Kongresi, 2016-04-13, 2016-04-16, Antalya, Türkiye, 2016. 37

3. Karpuz, D.; Giray, D.; Özyurt, A.; Bozlu, G.; Hallıoğlu, O., Romatizmal Kapak Hastalığı Olan Çocukların İzleminde Tam kan parametrelerin kullanılabilir mi? . 15. pediatrik Kardiyoloji ve Kalp Damar Cerrahisi Kongresi, 2016-04-13, 2016-04-16, Antalya, Türkiye, 2016. 45

2. YILMAZ, M.; SERİN, A.; HALLIOĞLU, O.; KARPUZ, D.; ÖZYURT, A., DOĞUŞTAN KALP HASTALIĞI OLAN ÇOCUKLARIN AĞIZ DİŞ SAĞLIĞI DURUMLARI VE EBEVEYN BİLİNÇ DÜZEYLERİ. 15. pediatrik Kardiyoloji ve Kalp Damar Cerrahisi Kongresi, 2016-04-13, 2016-04-16, Antalya, Türkiye, 2016. 30

1. Hallıoğlu, O.; Giray, D.; Bişgin, A.; Bozdoğan, S.; Karpuz, D., AİLESEL HİPERTROFİK KARDİYOMYOPATİ: MYBPC3 GENINDE YENİ MUTASYON. 15. pediatrik Kardiyoloji ve Kalp Damar Cerrahisi Kongresi, 2016-04-13, 2016-04-16, Antalya, Türkiye, 2016. 25

Ulusal - Özet - Sözlü 485

12. KARPUZ, D., Çölyak Hastalığı Olan Çocuklarda 12-Derivasyonlu Elektrokardiyografi ile Aritmi Riskinin Değerlendirilmesi. 14. Uludağ Pediatri Kış Kongresi, 2018-03-11, 2018-03-14, Bursa, Türkiye, . 50

11. KARPUZ, D., 28 Gebelik haftasından küçük bronkopulmoner dısplazisi olan prematür bebeklerde pulmoner hipertansiyon sıklığı ve şiddetinin araştırılması. 1. Ulusal riskli bebek kongresi, 2018-03-01, 2018-03-04, Ankara, Türkiye, . 50

10. KARPUZ, D.; ÖZYURT, A., EFFECT OF TROPONIN I COURSE ON MORBIDITY INCHILDREN WITH ACUTE PERI/MYOCARDITIS. ERCİYES PEDİATRİ KIŞ KONGRESİ, 2018-02-22, 2018-02-24, Kayseri, Türkiye, 2018. 50

9. KARPUZ, D.; ÖZYURT, A., Effects of troponin I course on morbidity in children with acute peri/myocarditis. 4. Erciyes Pediatri Akademisi Kış Kongresi, 2018-02-22, 2018-02-24, KAYSERİ, Türkiye, . 50

8. TEZOL, Ö.; KARPUZ, D.; HALLIOĞLU KILINÇ, O.; TÜRKEGÜN, M.; KARA, M., Çölyak hastalığı olan çocuklarda karotis arter intima media kalınlığı ve epikardiyal yağ doku kalınlığı erken ateroskleroz belirteçleri olabilir mi?. 3. Genç Pediatristler Kongresi, 2017-12-01, 2018-01-03, İstanbul, Türkiye, . 40

7. BOZLU, G.; KARPUZ, D.; KÖMÜR, M.; OKUYAZ, Ç.; HALLIOĞLU KILINÇ, O.; KUYUCU, N., Çocuk acil servise senkop nedeniyle getirilen 1020 olgunun değerlendirilmesi. 3. Türk Pediatri Kurumu Genç Pediatristler Kongresi, 2017-12-01, 2017-12-03, İstanbul, Türkiye, . 37

6. BOZLU, G.; KÖMÜR, M.; SÜRMELİ DÖVEN, S.; KARPUZ, D.; ÖZGÜR, A.; ARSLANKÖYLÜ, A.; OKUYAZ, Ç., Çocuklarda posterior reversibl ensefalopati sendromu: Mersin Üniversitesi 10 yıllık deneyim. 14. Çocuk Acil Tıp ve Yoğun Bakım Kongresi, 2017-10-18, 2017-10-21, ADANA, Türkiye, . 22

5. KARPUZ, D.; GİRAY, D.; ÇELİK, Y.; HALLIOĞLU KILINÇ, O., Doğumsal Diafragmatik hernilerde Prognostik Markır: Sol Ventrikül Çapı ve Pulmoner Hipertansiyon. 16. Pediatrik Kardiyoloji ve Kalp Damar Cerrahisi Kongresi, 2017-04-19, 2017-04-22, , Türkiye, . 47

4. ÖZYURT, A.; HALLIOĞLU KILINÇ, O.; KARPUZ, D.; ERDEM, S.; GÜL, E.; KUYUCU, N., Kawasaki Hastalığı Olguların Çok Merkezli Sonuçları.. 10. Ulusal Çocuk Enfeksiyon ve Hastalıkları Kongresi, 2017-04-05, 2017-04-09, , Türkiye, . 32

3. KARPUZ, D.; HALLIOĞLU KILINÇ, O.; ÇİÇEK YILMAZ, D., Pulmoner Arteriyel Hipertansiyonlu Çocuk ve Adölesan Hastalarda Artmış Microvolt T Wave Alternansı. 15. Ulusal Pediatri Kardiyoloji ve Kalp CerrahisiKongresi, 2016-04-13, 2016-04-16, , Türkiye, . 50

2. HALLIOĞLU KILINÇ, O.; GÜRER, G.; KARPUZ, D.; MAKHAROBLİDZE, K.; OKUYAZ, Ç., Siyanotik ve hemodinamik sorunlu doğumsal kalp hastalıklı çocuklarda nörogelişimin değerlendirilmesi. 10. Ulusal Pediatrik Kardiyoloji ve Kalp Damar Cerrahisi Kongresi, 2011-05-04, 2011-05-07, GAZİANTEP, Türkiye, . 35

1. HALLIOĞLU KILINÇ, O.; GÜNAY, E.; ÜNAL, S.; ERDOĞAN, A.; BALCI, S.; KARPUZ, D., Orak hücre anemili çocuklarda gated myokard perfüzyon spect: M-Mode ekokardiyografi ile korelasyonu. 9. Ulusal Pediatrik Kardiyoloji ve Kalp Damar Cerrahisi Kongresi, 2010-05-05, 2010-05-08, , Türkiye, . 20

Ulusal - Özet - Poster 831

40. KARPUZ, D.; SEVİMLİ, E., Konjenital kalp hastalığı olan çocukların WISC-4 testi ile bilişsel gelişimlerinin değerlendirilmesi ve Bayley-III sonuçlarıyla karşılaştırılması. 17. Ulusal Pediatrik Kardiyoloji ve Kalp Damar Cerrahisi Kongresi, 2018-04-18, 2018-04-21, , Türkiye, . 25

39. GİRAY, D.; KARPUZ, D.; ABDULLAH, Ö.; HALLIOĞLU KILINÇ, O., Jones 2015 kriterleri ile akut romatizmal ateş tanısı alan hastaların değerlendirilmesi. bir yıllık analiz. Ulusal Pediatrik Kardiyoloji ve Kalp Damar Cerrahisi Kongresi, 2018-04-18, 2018-04-21, , Türkiye, . 21

38. GİRAY, D.; KARPUZ, D.; GÖRÜR, K.; ABDULLAH, Ö.; ÖZEREN, M.; HALLIOĞLU KILINÇ, O., Çocukluk çağında sol atriyal dilatasyonun nadir bir komplikasyonu: Vokal kord paralizisi ve ortner sendromu. 17. Ulusal Pediatrik Kardiyoloji ve Kalp Damar Cerrahisi Kongresi, 2018-04-18, 2018-04-21, , Türkiye, . 18

37. GİRAY, D.; KARPUZ, D.; ARIKOĞLU, T.; ÖZYURT, A.; HALLIOĞLU KILINÇ, O., İki olgu nedeniyle genetik sendromların eşlık ettiği konjenital kalp hastalığı ve immün yetmezlik birlikteliği. 17. Ulusal Pediatrik Kardiyoloji ve Kalp Damar Cerrahisi Kongresi, 2018-04-18, 2018-04-21, , Türkiye, . 20

36. ABDULLAH, Ö.; ŞAHİN AYDIN, D.; KARPUZ, D.; GİRAY, D.; HALLIOĞLU KILINÇ, O., Akut romatizmal ateşli bir hastada 4 kapak tutulumu ve dirençli kore. 17. Ulusal Pediatrik Kardiyoloji ve Kalp Damar Cerrahisi Kongresi, 2018-04-18, 2018-04-21, , Türkiye, . 17

35. GİRAY, D.; KARPUZ, D.; ÜNAL, S.; HALLIOĞLU KILINÇ, O., ORAK HÜCRE ANEMILI ÇOCUKLARDA KALPFONKSIYONLARI ZAMANLA DEĞIŞIR MI? UZUNSOLUKLU SERI DOKU DOPPLER GÖRÜNTÜLEMEÇALIŞMASI. 16. Ulusal Pediatrik Kardiyoloji ve Kalp Damar Cerrahisi Kongresi, 2017-04-19, 2017-04-22, , Türkiye, . 21

34. GİRAY, D.; KARPUZ, D.; HALLIOĞLU KILINÇ, O., MIYOPERIKARDITLI OLGU SERISI. 16. Ulusal Pediatrik Kardiyoloji ve Kalp Damar Cerrahisi Kongresi, 2017-04-19, 2017-04-22, , Türkiye, . 25

33. GİRAY, D.; KARPUZ, D.; HALLIOĞLU KILINÇ, O., PULMONER HIPERTANSIYONLU ÇOCUKLARINRETROSPEKTIF DEĞERLENDIRMESI: SEKIZ YILLIKDENEYIM. 16. Ulusal Pediatrik Kardiyoloji ve Kalp Damar Cerrahisi Kongresi, 2017-04-19, 2017-04-22, , Türkiye, . 25

32. GİRAY, D.; AYDEMİR, S.; KARPUZ, D.; HALLIOĞLU KILINÇ, O., DOWN SENDROMLU HASTALARDA KONJENITALKALP HASTALIĞI SIKLIĞI VE DAĞILIMI: DÖRT YILLIKRETROSPEKTIF ANALIZ. 16. Ulusal Pediatrik Kardiyoloji ve Kalp Damar Cerrahisi Kongresi, 2017-04-19, 2017-04-22, , Türkiye, . 18

31. KARPUZ, D.; GİRAY, D.; ÇELİK, Y.; KARA, M.; HALLIOĞLU KILINÇ, O., PREMATÜRITE ILE PATENT DUKTUS ARTERIOZUSİLIŞKISI VE İZLEMI. 16. Ulusal Pediatrik Kardiyoloji ve Kalp Damar Cerrahisi Kongresi, 2017-04-19, 2017-04-22, , Türkiye, . 22

30. GİRAY, D.; KARPUZ, D.; POYRAZOĞLU, H.; ÜNAL, S.; HALLIOĞLU KILINÇ, O., VSD KAPAMA OPERASYONU SONRASIINTRAKARDIYAK TROMBÜS GELIŞEN BIR OLGUDAHIPERHOMOSISTEINEMI. 16.Ulusal Pediatrik Kardiyoloji ve Kalp Damar Cerrahisi Kongresi, 2017-04-19, 2017-04-22, , Türkiye, . 20

29. HALLIOĞLU KILINÇ, O.; GİRAY, D.; KARPUZ, D.; ÖZYURT, A., ÇARPINTI, GÖĞÜS AĞRISI VE SENKOP YAKINMALIÇOCUKLARDA SEKİZ YILLIK RETROSPEKTİF HOLTERMONİTORİZASYONU SONUÇLARI. 15. Ulusal Pediatrik Kardiyoloji ve Kalp Damar Cerrahisi Kongresi, 2016-04-13, 2016-04-16, , Türkiye, . 18

28. KARPUZ, D.; HALLIOĞLU KILINÇ, O.; GİRAY, D.; DEMETGÜL, H., ÇOCUKLARDA KARDİYAK CERRAHİ SONRASIGELİŞEN ARİTMİ SIKLIĞI VE RİSK FAKTÖRLERİ. 15. Ulusal Pediatrik Kardiyoloji ve Kalp Damar Cerrahisi Kongresi, 2016-04-13, 2016-04-16, , Türkiye, . 23

27. KARPUZ, D.; GİRAY, D.; ÖZYURT, A.; BOZLU, G.; HALLIOĞLU KILINÇ, O., ROMATİZMAL KAPAK HASTALIĞI OLANÇOCUKLARIN İZLEMİNDE TAM KAN PARAMETRELERİKULLANILABİLİR Mİ?. 15. Ulusal Pediatrik Kardiyoloji ve Kalp Damar Cerrahisi Kongresi, 2016-04-13, 2016-04-16, , Türkiye, . 22

26. YILMAZ, M.; SERİN, A.; HALLIOĞLU KILINÇ, O.; KARPUZ, D.; ÖZYURT, A., DOĞUŞTAN KALP HASTALIĞI OLAN ÇOCUKLARINAĞIZ DİŞ SAĞLIĞI DURUMLARI VE EBEVEYN BİLİNÇDÜZEYLERİ. 15. Ulusal Pediatrik Kardiyoloji ve Kalp Damar Cerrahisi Kongresi, 2016-04-13, 2016-04-16, , Türkiye, . 15

25. HALLIOĞLU KILINÇ, O.; GİRAY, D.; BİŞGİN, A.; TUĞ BOZDOĞAN, S.; KARPUZ, D., AİLESEL HİPERTROFİK KARDİYOMİYOPATİ:MYBPC3 GENİNDE YENİ MUTASYON. 15. Ulusal Pediatrik Kardiyoloji ve Kalp Damar Cerrahisi Kongresi, 2016-04-13, 2016-04-16, , Türkiye, . 12

24. KARPUZ, D.; DELİBAŞ, A.; SÜRMELİ DÖVEN, S.; GİRAY, D.; HALLIOĞLU KILINÇ, O., SİSTİNOZİS PROGRESSİF PULMONERHİPERTANSİYON NEDENİ OLABİLİR Mİ? 10HASTANIN İZLEMİ. 15. Ulusal Pediatrik Kardiyoloji ve Kalp Damar Cerrahisi Kongresi, 2016-04-13, 2016-04-16, , Türkiye, . 22

23. HALLIOĞLU KILINÇ, O.; GİRAY, D.; KARPUZ, D.; ÇELİK, Y., FETAL DÖNEMDE TANI ALAN VE YENİDOĞANDÖNEMİNDE SVT GELİŞTİREN İNTRAPERİKARDİYALSOL VENTRİKÜLE İNVAZE DEV RABDOMİYOM. 15. Ulusal Pediatrik Kardiyoloji ve Kalp Damar Cerrahisi Kongresi, 2016-04-13, 2016-04-16, , Türkiye, . 18

22. HALLIOĞLU KILINÇ, O.; KARPUZ, D.; ÖZTAŞ, A.; DEMETGÜL, H., DOĞUMSAL KALP HASTALIKLARI SIKLIĞININ RİSK GRUPLARINA GÖREDAĞILIMI: FETAL EKOKARDİYOGRAFİK TARAMA. 14. Ulusal Pediatrik Kardiyoloji ve Kalp Damar Cerrahisi Kongresi, 2015-04-15, 2015-04-18, , Türkiye, . 21

21. KARPUZ, D.; HALLIOĞLU KILINÇ, O., EİSENMENGER SENDROMLU PEDİATRİK HASTALARDAARTMIŞ MİKROVOLT T-WAVE ALTERNANSI: PİLOT ÇALIŞMA. 14. Ulusal Pediatrik Kardiyoloji ve Kalp Damar Cerrahisi Kongresi, 2015-04-15, 2015-04-18, , Türkiye, . 25

20. HALLIOĞLU KILINÇ, O.; KARPUZ, D.; DEMETGÜL, H., AVSD OPERASYONUNA SEKONDER LA-RV KOMİNİKASYON. 14. Ulusal Pediatrik Kardiyoloji ve Kalp Damar Cerrahisi Kongresi, 2015-04-15, 2015-04-18, , Türkiye, . 25

19. KARPUZ, D.; DELİBAŞ, A.; DEMETGÜL, H.; HALLIOĞLU KILINÇ, O., İNFANTİL NEFROPATİK SİSTİNOZİSE BAĞLI GELİŞENPULMONER HİPERTANSİYON. 14. Ulusal Pediatrik Kardiyoloji ve Kalp Damar Cerrahisi Kongresi, 2015-04-15, 2015-04-18, , Türkiye, . 23

18. KARPUZ, D.; EPÇAÇAN, S.; ECE, İ., SENKOP İLE PREZENTE OLAN VE 3. DERECE AV BLOK SAPTANANREKÜRREN ROMATİZMAL KARDİT OLGUSU. 14. Ulusal Pediatrik Kardiyoloji ve Kalp Damar Cerrahisi Kongresi, 2015-04-15, 2015-04-18, , Türkiye, . 25

17. ÖZYURT, A.; KARPUZ, D.; YÜCEL, A.; DURUKAN TOSUN, M.; HALLIOĞLU KILINÇ, O., ÇOCUKLARDA KARBONMONOKSİT ZEHİRLENMESİNDEEKOKARDİYOGRAFİK VE ELEKTROKARDİYOGRAFİK DEĞİŞİKLİKLER. 14. Ulusal Pediatrik Kardiyoloji ve Kalp Damar Cerrahisi Kongresi, 2015-04-15, 2015-04-18, , Türkiye, . 20

16. BOZLU, G.; TEZOL, Ö.; KARPUZ, D.; HALLIOĞLU, O.; KUYUCU, N., KAWASAKİ HASTALIĞI: AKUT ATAKLA BAŞVURAN 44 HASTANIN KLİNİK VE KARDİYOLOJİK ERKEN DÖNEM PROGNOZLARI. 9. ULUSAL ÇOCUK ENFEKSİYON HASTALIKLARI KONGRESİ, 2015-03-01, 2015-03-05, ANTALYA, Türkiye, 2015. 17

15. HALLIOĞLU, O.; Karpuz, D.; ÖZTAŞ, A.; DEMETGÜL, H., DKH SIKLIĞININ RİSK GRUBUNAGÖRE DAĞILIMI FETAL EKOKARDİYOGRAFİK TARAMA. PEDİATRİK KARDİYOLOJİ VE KALP DAMAR CERRAHİ KONGRESİ, 2015-03-01, 2015-03-05, DENİZLİ, Türkiye, 2015. 21

14. HALLIOĞLU, O.; Karpuz, D.; DEMETGÜL, H., AVSD OPERASYONUNA SEKONDER LA-RV KOMİNİKASYONU. PEDİATRİK KARDİYOLOJİ VE KALP DAMAR CERRAHİ KONGRESİ, 2015-03-01, 2015-03-05, DENİZLİ, Türkiye, 149. 25

13. KARPUZ, D.; EPÇAÇAN, S.; ECE, İ., SENKOP İLE PREZENTE OLAN VE 3. DERECE AV BLOK SAPTANAN ROMATİZMAL KATDİT OLGUSU. PEDİATRİK KARDİYOLOJİ VE KALP DAMAR CERRAHİ KONGRESİ, 2015-03-01, 2015-03-05, DENİZLİ, Türkiye, 2015. 25

12. ÖZYURT, A.; Karpuz, D.; YÜCEL, A.; TOSUN, M.; HALLIOĞLU, O., ÇOCUKLARDA KARBONMONOKSİT ZEHİRLENMESİNDE EKOKARDİYOGRAFİK VE ELEKTROKARDİYOGRAFİK DEĞİŞİKLİKLER. PEDİATRİK KARDİYOLOJİ VE KALP DAMAR CERRAHİSİ KONGRESİ, 2015-03-01, 2015-03-05, DENİZLİ, Türkiye, 2015. 20

11. KARPUZ, D.; BÜYÜKAKILLI, B.; HALLIOĞLU KILINÇ, O.; GÜRGÜL, S.; TAŞDELEN, B., Pulmoner Hipertansiyonun Sıçanların KardiyakFonksiyonları Üzerindeki Etkilerinin Torasik ElektirikselBiyoempedans Yöntemi İle İncelenmesi. 12. Ulusal Pediatrik Kardiyoloji ve Kalp Damar Cerrahi Kongresi, 2013-05-01, 2013-05-05, , Türkiye, . 22

10. KARPUZ, D.; HALLIOĞLU KILINÇ, O.; BÜYÜKAKILLI, B.; GÜRGÜL, S.; TAŞDELEN, B., Pulmoner Arteriyel Hipertansiyon OluşturulanSıçanlarda Tedaviye Yanıtın Yüzey Elektrokardiyografiİle Değerlendirilmesi. 12. Ulusal Pediatrik Kardiyoloji ve Kalp Damar Cerrahi Kongresi, 2013-05-01, 2013-05-01, , Türkiye, . 22

9. DEMETGÜL, H.; HALLIOĞLU KILINÇ, O.; ALAKAYA, M.; DÜŞMEZ APA, D.; TÜRSEN, Ü.; KARPUZ, D., SWEET SENDROMLU BİR BEBEKTE ENDER VE ÖLÜMCÜL OLABİLEN BİR KOMPLİKASYON:SAĞ KORONER ARTERDE DARALMA. 11. Ulusal Pediatrik Kardiyoloji ve Kalp Damar Cerrahi Kongresi, 2012-04-18, 2012-04-21, , Türkiye, . 10

8. KARPUZ, D.; HALLIOĞLU KILINÇ, O.; APAYDIN, F.; HASAN, D., SOLDA DEV PULMONER ARTER ANEVRİZMASI, DİSTAL SOL PULMONER AGENEZİ VEKOMPLEKS KONJENİTAL KALP HASTALIĞI İLE GİDEN OLGU SUNUMU. 11. Ulusal Pediatrik Kardiyoloji ve Kalp Damar Cerrahi Kongresi, 2012-04-18, 2012-04-21, , Türkiye, . 23

7. ÖZEREN, M.; KARACA, M.; HALLIOĞLU KILINÇ, O.; KARPUZ, D.; BOZALİ, C., ABERRAN SAĞ SUBKLAVIAN ARTERİN CERRAHİ TEDAVİSİ. 11. Ulusal Pediatrik Kardiyoloji ve Kalp Damar Cerrahi Kongresi, 2012-04-18, 2012-04-21, , Türkiye, . 15

6. ALKAN, A.; EKER, H.; HALLIOĞLU KILINÇ, O.; KARPUZ, D.; PARLAK, E.; DEMETGÜL, H., ERKEK SPORCU ÇOCUKLARDAKİ VÜCUT YAĞ PROFİLİ, EKOKARDİYOGRAFİKPARAMETRELER VE KALP HIZI DEĞİŞKENLİĞİ. 11. Ulusal Pediatrik Kardiyoloji ve Kalp Damar Cerrahi Kongresi, 2012-04-18, 2012-04-21, , Türkiye, . 13

5. ÇITAK, E.; KARPUZ, D.; HALLIOĞLU KILINÇ, O.; SÜRMELİ DÖVEN, S., DİLATE KARDİYOMİYOPATİ VE HİPERTRİGLİSERİDEMİNİN EŞLİK ETTİĞİ MIDASSENDROMU. 10. Ulusal Pediatrik Kardiyoloji ve Kalp Damar Cerrahisi Kongresi, 2011-05-04, 2011-05-04, , Türkiye, . 21

4. ÜNAL, S.; HALLIOĞLU KILINÇ, O.; KARPUZ, D., ORAK HÜCRE ANEMİLİ ÇOCUKLARDA SAĞ VE SOL VENTRİKÜL DOKU DOPPLERVELOSİTELERİNDE ARTIŞ. 10. Ulusal Pediatrik Kardiyoloji ve Kalp Damar Cerrahisi Kongresi, 2011-05-04, 2011-05-07, , Türkiye, . 25

3. HALLIOĞLU KILINÇ, O.; ÖNENLİ MUNGAN, H.; KARPUZ, D.; ŞEKER YILMAZ, B., ENZİM REPLASMAN TEDAVİSİ İLE DRAMATİK İYİLEŞME GÖSTEREN İNFANTİL TİPPOMPE HASTALIĞI. 10. Ulusal Pediatrik Kardiyoloji ve Kalp Damar Cerrahisi Kongresi, 2011-05-04, 2011-05-07, , Türkiye, . 18

2. HALLIOĞLU KILINÇ, O.; GÜLAŞI, S.; KARPUZ, D.; ATICI, A.; BALCI, Y., ANTENATAL MULTİPL KARDİYAK RABDOMİYOMLAR İLE TANI ALAN TUBEROSKLEROZOLGUSU. 10. Ulusal Pediatrik Kardiyoloji ve Kalp Damar Cerrahisi Kongresi, 2011-05-04, 2011-05-07, , Türkiye, . 17

1. KARPUZ, D.; HALLIOĞLU KILINÇ, O.; KÖMÜR, M.; OKUYAZ, Ç., AORT KOARKTASYONUNDA BEKLENMEDİK İLERLEYİCİ TETRAPAREZİ NEDENİ:DUCHENNE MUSKÜLER DİSTROFİ. 9. Ulusal Pediatrik Kardiyoloji ve Kalp Damar Cerrahisi Kongresi, 2010-05-05, 2010-05-08, , Türkiye, . 23

Ulusal - Yürütücü 200

2. Çocukluk çağı solid tümörlerinde doksorubisine bağlı kardiyotoksisitede RARG rs2229774, SLC28A3 rs7853758 ve UGT1A6 * 4 rs17863783 genlerinin rolü, BAP, Proje No: 2020-1-TP3-4076, 0 TL, Yürütücü, Devam ediyor... 100

1. BAP, BAP, Proje No: BAP-TF DTB (DÇ) 2011-4 TU, 0 TL, Yürütücü, 2018,Tamamlandı. 100

Ulusal - Araştırmacı 200

4. Romatizmal Karditli Çocuklarda microRNA Profilinin araştırılması, BAP, Proje No: 2015-TP3-1251, 15000 TL, Araştırmacı, 2016,Tamamlandı. 50

3. BAP, BAP, Proje No: BAP-TF DTB (DÇ) 2011-4 TU, 20000 TL, Araştırmacı, 2013,Tamamlandı. 50

2. BAP, BAP, Proje No: BAP-TF DTB (DÇ) 2011-4 TU, 0 TL, Araştırmacı, 2012,Tamamlandı. 50

1. BAP, BAP, Proje No: BAP-TF DTB (DÇ) 2011-4 TU, 0 TL, Araştırmacı, 2011,Tamamlandı. 50

Yönetilen Tıpta Uzmanlık Tezleri 800

2. Abdullah Gündüz, Çocukluk çağı solid tümörlerinde doksorubisine bağlı kardiyotoksisitede RARG rs2229774, SLC28A3 rs7853758 ve UGT1A6 * 4 rs17863783 genlerinin rolü, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Mersin Üniversitesi, Devam ediyor. 400

1. Ali Erkan Nizam, Pulmoner hipertansiyonlu Çocuklarda BMPR2, SMAD4, TGFBacbp1, ALK1, MEF2C genlerinin ifade düzeyleri, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Mersin Üniversitesi, Tamamlandı. 400

Uluslararası Dergi [Yıl, Adet] 10
1. ANATOLIAN JOURNAL OF CARDIOLOGY , [ 2016 : 1 ] . 5
2. THE ANATOLIAN JOURNAL OF CARDIOLOGY , [ 2015 : 1 ] . 5
Ulusal 25
1. Pediatrik Kardiyoloji ve Kalp Damar Cerrahisi Derneği bilimsel Ödülü, 2012-04-18, İzmir, Türkiye. 0
2. Pediatrik Kardiyoloji ve Kalp Damar Cerrahisi Derneği, 2016-04-13, Antalya, Türkiye. 0
3. Pediatrik Kardiyoloji ve Kalp Damar Cerrahisi Derneği bilimsel Ödülü, 2017-04-19, Antalya, Türkiye. 0
4. 3. genç pediatristler kongresi, 2017-12-01, istanbul, Türkiye. 25
Dönem D.Kodu Ders Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm/Program T-U-K
Yıl ÇSH602 Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Tıp Fakültesi Tıp 1-1-2
Dönem D.Kodu Ders Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm/Program T-U-K
Yıl ÇSH602 Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Tıp Fakültesi Tıp 1-1-2
Yıl ÇSH602 Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Tıp Fakültesi Tıp 1-1-2
Yıl ÇSH602 Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Tıp Fakültesi Tıp 1-1-2
Yıl ÇSH602 Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Tıp Fakültesi Tıp 1-1-2
Yıl ÇSH602 Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Tıp Fakültesi Tıp 1-1-2
Dönem D.Kodu Ders Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm/Program T-U-K
Yıl CSH401 Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Tıp Fakültesi Tıp 1-1-2
Yıl CSH401 Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Tıp Fakültesi Tıp 1-1-2
Yıl CSH401 Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Tıp Fakültesi Tıp 1-1-2
Yıl CSH401 Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Tıp Fakültesi Tıp 1-1-2
FAALİYET TÜRÜ DETAYI
Proje TÜBİTAK 1001, 1003, 3501, 1505, COST, Uluslararası İkili İşbirliği Programları
TÜBİTAK 1005, 3001
TÜBİTAK 1002
H2020 Projesi
Diğer uluslararası özel veya resmi kurum ve kuruluşlar tarafından desteklenmiş ve destek süresi dokuz aydan az olmayan Ar-Ge niteliğini haiz proje
Diğer ulusal kamu veya özel kurum ve kuruluşlar tarafından desteklenmiş ve destek süresi 9 aydan az olmayan Ar-Ge niteliğini haiz proje
Araştırma Yurtdışı Araştırma
Yurtiçi Araştırma
Yayın SCI, SCI-Exp, SSCI ve AHCI kapsamındaki dergilerde yayımlanmış araştırma makalesi
Detay
Yanık, H.; Değirmenci, E.; Büyükakıllı, B.; Karpuz, D.; Kılınç, O.; Gürgül, S. Electrocardiography (ECG) analysis and a new feature extraction method using wavelet transform with scalogram analysis. WALTER DE GRUYTER GMBH, 2020, 65, 543-556.
http://dx.doi.org/10.1515/bmt-2019-0147
SCI, SCI-Exp, SSCI ve AHCI kapsamındaki dergilerde yayınlanmış derleme veya kısa makale(editöre mektup, yorum, vaka takdimi, teknik not, araştırma notu, özet ve kitap kritiği)
Detay
Citak, E.; Sagcan, F.; Karpuz, D.; Alakaya, M. A rare entity: Recurrent cisplatin-induced bradycardia. MEDKNOW, 2020, 16, 699-699.
http://dx.doi.org/10.4103/jcrt.JCRT_26_18
Alan endexleri (ÜAK tarafından tanımlanan alanlar için) kapsamındaki dergilerde yayınlanmış araştırma makalesi
Alan endexleri (ÜAK tarafından tanımlanan alanlar için) kapsamındaki dergilerde yayınlanmış derleme veya kısa makale(editöre mektup, yorum, vaka takdimi, teknik not, araştırma notu, özet ve kitap kritiği)
Diğer uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan araştırma makalesi
Detay
Karpuz, D.; çelik, Y.; Duman, D.; Durak, F.; Bozlu, G.; Giray, D.; Kara, B.; Hallıoğlu kılınç, O. Hipoksik iskemik ensefalopatili infantlarda tam kan sayımı parametreleri ve ekokardiyografi bulgularının prognostik değeri. CUKUROVA MEDİCAL JOURNAL, 2020, 45, 1-1.
http://dx.doi.org/10.17826/cumj.645596
ULAKBİM TR dizin tarafından taranan ulusal hakemli dergilerde yayınlanmış makale
Detay
Bozlu, G.; Durak, F.; Duman, D.; Karpuz, D.; Kömür, M.; Hallıoglu, O. Çocuk acil servise senkop nedeniyle getirilen 1020 olgunun geriye dönük değerlendirilmesi. MERSİN ÜNİV SAGLIK BİLİM DERG, 2020, 13, 8-12.
10.26559/mersinsbd.631787
Yılmaz, M.; Serin, A.; özyurt, A.; Karpuz, D.; Hallıoglu, O. Doğuştan kalp hastalığı olan çocuklarda ağız-diş sağlığı durumu ve ebeveynlerinde infektif endokardit farkındalık düzeyleri. MERSİN ÜNİV SAĞLIK BİLİM DERG, 2020, 13, 117-125.
10.26559/mersinsbd.648783
SCI, SCI-Exp, SSCI ve AHCI kapsamındaki dergilerde editörlük ve editör kurulu üyeliği
Alan endexleri (ÜAK tarafından tanımlanan alanlar için) kapsamındaki dergilerde editörlük veya editör kurulu üyeliği
Diğer uluslararası hakemli dergilerde editörlük ve editör kurulu üyeliği
ULAKBİM TR dizin tarafından taranan ulusal hakemli dergilerde editörlük ve editör kurulu üyeliği
Tanınmış uluslararası yayınevleri tarafından yayınlanmış özgün bilimsel kitap
Tanınmış uluslararası yayınevleri tarafından yayınlanmış özgün bilimsel kitap editörlüğü
Tanınmış uluslararası yayınevleri tarafından yayınlanmış özgün bilimsel kitaplarda bölüm yazarlığı (Aynı kitapta en çok 2 bölüm değerlendirmeye alınır.)
Tanınmış ulusal yayınevleri tarafından yayınlanmış özgün bilimsel kitap
Tanınmış ulusal yayınevleri tarafından yayımlanmış özgün bilimsel kitaplarda bölüm yazarlığı (Aynı kitapta en çok 2 bölüm değerlendirmeye alınır.)
Uluslararası boyutta performansa dayalı yayımlanmış kişisel ses ve/veya görüntü kaydı
Uluslararası boyutta performansa dayalı yayımlanmış karma ses ve/veya görüntü kaydı
Ulusal boyutta performansa dayalı yayımlanmış kişisel ses ve/veya görüntü kaydı
Tasarım Endüstriyel, çevresel (bina, peyzaj ve iç mekan) veya grafiksel tasarım; sahne, moda(kumaş, aksesuar veya giysi tasarımı) veya çalgı tasarımı
Sergi Özgün yurtdışı bireysel etkinlik (sergi, bienal, trienal, gösteri, dinleti, festival ve gösterim)
Özgün yurtiçi bireysel etkinlik (sergi, bienal, trienal, gösteri, dinleti, festival ve gösterim)
Özgün yurtdışı grup/karma/toplu etkinlik (sergi, bienal, trienal, gösteri, dinleti, festival ve gösterim)
Özgün yurtiçi grup/karma/toplu etkinlik (sergi, bienal, trienal, gösteri, dinleti, festival ve gösterim)
Patent Uluslararası patent
Ulusal patent
Atıf SCI, SCI-Exp, SSCI ve AHCI kapsamındaki dergilerde yayınlanmış makalelerde atıf
Alan endeksleri(varsa) kapsamındaki dergilerde yayınlanmış makalelerde atıf
Diğer uluslararası hakemli dergilerde yayınlanmış makalelerde atıf
ULAKBİM tarafından taranan ulusal hakemli dergilerde yayınlanmış makalelerde atıf
Tanınmış uluslararası yayınevleri tarafından yayınlanmış özgün bilimsel kitapta atıf
Tanınmış ulusal yayınevleri tarafından yayınlanmış özgün bilimsel kitapta atıf
Güzel sanatlardaki eserlerin uluslararası kaynak veya yayın organlarında yer alması veya gösterime ya da dinletime girmesi
Güzel sanatlardaki eserlerin ulusal kaynak veya yayın organlarında yer alması veya gösterime ya da dinletime girmesi
Tebliğ Hakemli uluslararası bilimsel konferansta, sempozyumda veya kongrede sözlü olarak sunulan ve bunların kitabında yayınlanan tam bildiri
Ödül YÖK Yılın Doktora Tezi Ödülü
TÜBİTAK bilim ödülü
TÜBA Akademi Ödülü
TÜBİTAK TWAS veya Teşvik ödülü
TÜBİTAK Ufuk 2020 Programı eşik üstü ödülü
Yurtdışı kurum veya kuruluşlardan alınan bilim ödülü (Sürekli olarak verilen daha önce en az 5 kez verilmiş, ilgili kurum ve kuruluşun internet sayfasından duyurulan ve akademik ağırlıklı bir değerlendirme jürisi veya seçici kurulu olan)(Aynı çalışma veya
Yurtiçi kurum veya kuruluşlardan alınan bilim ödülü (Sürekli olarak verilen daha önce en az 5 kez verilmiş, ilgili kurum ve kuruluşun internet sayfasından duyurulan ve akademik ağırlıklı bir değerlendirme jürisi veya seçici kurulu olan)(Aynı çalışma veya
Uluslararası jurili sürekli düzenlenen güzel sanatlar etkinliklerinde veya yarışmalarda eserlere verilen uluslararası derece ödülü (mansiyon hariç)(Aynı çalışma veya eser nedeni ile alınan farklı ödüller için en fazla bir defa puanlama yapılır.)
Ulusal jurili sürekli düzenlenen güzel sanatlar etkinliklerinde veya yarışmalarda eserlere verilen uluslararası derece ödülü (mansiyon hariç)(Aynı çalışma veya eser nedeni ile alınan farklı ödüller için en fazla bir defa puanlama yapılır.)
Mevzuatı çerçevesinde, ilgili kuruluşlar (bakanlıklar, yerel yönetimler, meslek odaları, uluslararası kuruluşlar) tarafından sürekli düzenlenen planlama, mimarlık ve kentsel tasarım, peyzaj tasarımı, iç mimari tasarım, endüstri ürünleri tasarımı ve mimarl