Dr. Öğr. Üyesi Derya Duman

Birim
:
Tıp Fakültesi / Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı
İŞ Adresi
: Yeni Hatay Devlet Hastanesi Güzelburç Mahallesi Kıbrıs Caddesi No:81 Çocuk Kardiyoloji Polikliniği Antakya Hatay
Telefon
:
+90--
Dahili
:
OLUŞTURMA
:
2020-04-05 14:30:41
DÜZENLEME
:
2021-07-29 10:23:21
PUAN
:
1060
YABANCI DİL
:
İngilizce, ileri düzeyde, YDS, 83,75


Tıpta Uzmanlık Tezi

1. Vitamin B12 eksikliği ile takip edilen Çocuk hastaların Retrospektif İncelenmesi Danışman: Dr. Gonca Yılmaz, Diğer, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı, Ankara, Türkiye, 2013.

Theses_001.pdf

Uluslararası - SCI, SCI-Expanded, SSCI ve AHCI kategorisine giren 600
2017
1. Sel, K.; Aykan, H.; Duman, D.; Aypar, E.; Özkutlu, S.; Alehan, D.; Karagöz, T. Transcatheter closure of the patent foramen ovale in children: intermediate-term follow-up results. CAMBRİDGE UNİVERSİTY PRESS (CUP), 2017, 27, 1545-1549. 600 + 0
http://dx.doi.org/10.1017/S1047951117000725

Publications_001.pdf

Uluslararası - Uluslararası Diğer Indexlerde Taranan 210
2020
2. Karpuz, D.; Çelik, Y.; Duman, D.; Durak, F.; Bozlu, G.; Giray, D.; Kara, B.; Hallıoğlu Kılınç, O. Hipoksik iskemik ensefalopatili infantlarda tam kan sayımı parametreleri ve ekokardiyografi bulgularının prognostik değeri. CUKUROVA MEDİCAL JOURNAL, 2020, 45, 1-1. 110 + 0
http://dx.doi.org/10.17826/cumj.645596

Publications_002.pdf

2019
1. Aydin Köker, S.; OKTAY, G.; Duman, D.; Demetgül, H.; Köker, A.; COBAN, Y.; ÖZ TUNÇER, G.; AKBAS, Y.; TURAL KARA, T. Assessment of cardiac functions in thalassemia patients with m-mode echocardiography. CUMHURİYET MEDİCAL JOURNAL, 2019, 41, 739-742. 100 + 0
http://dx.doi.org/10.7197/cmj.vi.631117

Publications_003.pdf

Ulusal - ULAKBİM Tarafından Taranan 0
2020
1. Bozlu, G. Çocuk Acil servise senkop nedeniyle getirilen 1020 olgunun geriye dönük değerlendirilmesi. MERSİN ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ DERGİSİ, 2020, 13, 8-12. 0 + 0
Publications_004.pdf

Ulusal - Kitapta Bölüm Yazma 250
1. Duman, D. Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı ve Çocuk Sağlığı Ensitüsü Yayını Katkı Pediatri Dergisi, ISBN: 1300-4336, Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı ve Çocuk Sağlığı Ensitüsü Yayını , Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: 38, 372 Sayfa, Türkçe, Ankara, Türkiye, 2017. 250
Ulusal 0
1. Türk Pediatrik Kardiyoloji ve Kalp Cerrahisi Derneği, 2015-04-18, Denizli, Türkiye. 0
FAALİYET TÜRÜ DETAYI
Proje TÜBİTAK 1001, 1003, 3501, 1505, COST, Uluslararası İkili İşbirliği Programları
TÜBİTAK 1005, 3001
TÜBİTAK 1002
H2020 Projesi
Diğer uluslararası özel veya resmi kurum ve kuruluşlar tarafından desteklenmiş ve destek süresi dokuz aydan az olmayan Ar-Ge niteliğini haiz proje
Diğer ulusal kamu veya özel kurum ve kuruluşlar tarafından desteklenmiş ve destek süresi 9 aydan az olmayan Ar-Ge niteliğini haiz proje
Araştırma Yurtdışı Araştırma
Yurtiçi Araştırma
Yayın SCI, SCI-Exp, SSCI ve AHCI kapsamındaki dergilerde yayımlanmış araştırma makalesi
SCI, SCI-Exp, SSCI ve AHCI kapsamındaki dergilerde yayınlanmış derleme veya kısa makale(editöre mektup, yorum, vaka takdimi, teknik not, araştırma notu, özet ve kitap kritiği)
Alan endexleri (ÜAK tarafından tanımlanan alanlar için) kapsamındaki dergilerde yayınlanmış araştırma makalesi
Alan endexleri (ÜAK tarafından tanımlanan alanlar için) kapsamındaki dergilerde yayınlanmış derleme veya kısa makale(editöre mektup, yorum, vaka takdimi, teknik not, araştırma notu, özet ve kitap kritiği)
Diğer uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan araştırma makalesi
Detay
Karpuz, D.; çelik, Y.; Duman, D.; Durak, F.; Bozlu, G.; Giray, D.; Kara, B.; Hallıoğlu kılınç, O. Hipoksik iskemik ensefalopatili infantlarda tam kan sayımı parametreleri ve ekokardiyografi bulgularının prognostik değeri. CUKUROVA MEDİCAL JOURNAL, 2020, 45, 1-1.
http://dx.doi.org/10.17826/cumj.645596
ULAKBİM TR dizin tarafından taranan ulusal hakemli dergilerde yayınlanmış makale
Detay
Bozlu, G. Çocuk Acil servise senkop nedeniyle getirilen 1020 olgunun geriye dönük değerlendirilmesi. MERSİN ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ DERGİSİ, 2020, 13, 8-12.
SCI, SCI-Exp, SSCI ve AHCI kapsamındaki dergilerde editörlük ve editör kurulu üyeliği
Alan endexleri (ÜAK tarafından tanımlanan alanlar için) kapsamındaki dergilerde editörlük veya editör kurulu üyeliği
Diğer uluslararası hakemli dergilerde editörlük ve editör kurulu üyeliği
ULAKBİM TR dizin tarafından taranan ulusal hakemli dergilerde editörlük ve editör kurulu üyeliği
Tanınmış uluslararası yayınevleri tarafından yayınlanmış özgün bilimsel kitap
Tanınmış uluslararası yayınevleri tarafından yayınlanmış özgün bilimsel kitap editörlüğü
Tanınmış uluslararası yayınevleri tarafından yayınlanmış özgün bilimsel kitaplarda bölüm yazarlığı (Aynı kitapta en çok 2 bölüm değerlendirmeye alınır.)
Tanınmış ulusal yayınevleri tarafından yayınlanmış özgün bilimsel kitap
Tanınmış ulusal yayınevleri tarafından yayımlanmış özgün bilimsel kitaplarda bölüm yazarlığı (Aynı kitapta en çok 2 bölüm değerlendirmeye alınır.)
Uluslararası boyutta performansa dayalı yayımlanmış kişisel ses ve/veya görüntü kaydı
Uluslararası boyutta performansa dayalı yayımlanmış karma ses ve/veya görüntü kaydı
Ulusal boyutta performansa dayalı yayımlanmış kişisel ses ve/veya görüntü kaydı
Tasarım Endüstriyel, çevresel (bina, peyzaj ve iç mekan) veya grafiksel tasarım; sahne, moda(kumaş, aksesuar veya giysi tasarımı) veya çalgı tasarımı
Sergi Özgün yurtdışı bireysel etkinlik (sergi, bienal, trienal, gösteri, dinleti, festival ve gösterim)
Özgün yurtiçi bireysel etkinlik (sergi, bienal, trienal, gösteri, dinleti, festival ve gösterim)
Özgün yurtdışı grup/karma/toplu etkinlik (sergi, bienal, trienal, gösteri, dinleti, festival ve gösterim)
Özgün yurtiçi grup/karma/toplu etkinlik (sergi, bienal, trienal, gösteri, dinleti, festival ve gösterim)
Patent Uluslararası patent
Ulusal patent
Atıf SCI, SCI-Exp, SSCI ve AHCI kapsamındaki dergilerde yayınlanmış makalelerde atıf
Alan endeksleri(varsa) kapsamındaki dergilerde yayınlanmış makalelerde atıf
Diğer uluslararası hakemli dergilerde yayınlanmış makalelerde atıf
ULAKBİM tarafından taranan ulusal hakemli dergilerde yayınlanmış makalelerde atıf
Tanınmış uluslararası yayınevleri tarafından yayınlanmış özgün bilimsel kitapta atıf
Tanınmış ulusal yayınevleri tarafından yayınlanmış özgün bilimsel kitapta atıf
Güzel sanatlardaki eserlerin uluslararası kaynak veya yayın organlarında yer alması veya gösterime ya da dinletime girmesi
Güzel sanatlardaki eserlerin ulusal kaynak veya yayın organlarında yer alması veya gösterime ya da dinletime girmesi
Tebliğ Hakemli uluslararası bilimsel konferansta, sempozyumda veya kongrede sözlü olarak sunulan ve bunların kitabında yayınlanan tam bildiri
Ödül YÖK Yılın Doktora Tezi Ödülü
TÜBİTAK bilim ödülü
TÜBA Akademi Ödülü
TÜBİTAK TWAS veya Teşvik ödülü
TÜBİTAK Ufuk 2020 Programı eşik üstü ödülü
Yurtdışı kurum veya kuruluşlardan alınan bilim ödülü (Sürekli olarak verilen daha önce en az 5 kez verilmiş, ilgili kurum ve kuruluşun internet sayfasından duyurulan ve akademik ağırlıklı bir değerlendirme jürisi veya seçici kurulu olan)(Aynı çalışma veya
Yurtiçi kurum veya kuruluşlardan alınan bilim ödülü (Sürekli olarak verilen daha önce en az 5 kez verilmiş, ilgili kurum ve kuruluşun internet sayfasından duyurulan ve akademik ağırlıklı bir değerlendirme jürisi veya seçici kurulu olan)(Aynı çalışma veya
Uluslararası jurili sürekli düzenlenen güzel sanatlar etkinliklerinde veya yarışmalarda eserlere verilen uluslararası derece ödülü (mansiyon hariç)(Aynı çalışma veya eser nedeni ile alınan farklı ödüller için en fazla bir defa puanlama yapılır.)
Ulusal jurili sürekli düzenlenen güzel sanatlar etkinliklerinde veya yarışmalarda eserlere verilen uluslararası derece ödülü (mansiyon hariç)(Aynı çalışma veya eser nedeni ile alınan farklı ödüller için en fazla bir defa puanlama yapılır.)
Mevzuatı çerçevesinde, ilgili kuruluşlar (bakanlıklar, yerel yönetimler, meslek odaları, uluslararası kuruluşlar) tarafından sürekli düzenlenen planlama, mimarlık ve kentsel tasarım, peyzaj tasarımı, iç mimari tasarım, endüstri ürünleri tasarımı ve mimarl