Arş.Gör. Deniz Kibar
Birim
:
Tıp Fakültesi / Histoloji ve Embriyoloji Anabilim Dalı
İŞ Adresi
: Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Temel Tıp Bilimleri Binası Histoloji Ve Embriyoloji Anabilim Dalı 4. Kat
Telefon
:
+90-324-2410000
Dahili
:
29137
E-MAIL
:
dkibar@mersin.edu.tr
DİĞER E-MAIL
:
dkibar@icloud.com
OLUŞTURMA
:
2017-05-05 14:30:03
DÜZENLEME
:
2019-04-16 13:58:11
PUAN
:
1160
YABANCI DİL
:
İngilizce, C1, YÖKDİL, 93,75


Derece Bölüm Üniversite/Kurum Yıl
LİSANS BİYOLOJİK BİLİMLER ORTADOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 2013
YÜKSEK LİSANS HİSTOLOJİ VE EMBRİYOLOJİ MERSİN ÜNİVERSİTESİ 2016
DOKTORA HİSTOLOJİ VE EMBRİYOLOJİ MERSİN ÜNİVERSİTESİ 2020
Yüksek Lisans Tezi

1. 17Β-ÖSTRADİOL VE 1,25-DİHİDROKSİ VİTAMİN D3 UYGULANAN DÜZ KAS HÜCRELERİNDE ÇOĞALMA VE APOPTOZ DİNAMİKLERİNİN EPİGENETİK ANALİZİ Danışman: Dr. Şakir Necat YILMAZ, Mersin Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Histoloji-Embriyoloji Anabilim Dalı, Mersin, Türkiye, 2016.

Görev Ünvanı Üniversite/Kurum Yıl
ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ MERSİN ÜNİVERSİTESİ 2017-03-10 - Devam ediyor
Uluslararası - SCI, SCI-Expanded, SSCI ve AHCI kategorisine giren 450
2018
3. Uckun, Z.; Guzel, S.; Canacankatan, N.; Yalaza, C.; Kibar, D.; Coskun yilmaz, B. Potential protective effects of naringenin against vancomycin-induced nephrotoxicity via reduction on apoptotic and oxidative stress markers in rats. INFORMA UK LİMİTED, 2018, 1-8. 450 + 0
http://dx.doi.org/10.1080/01480545.2018.1512612

2. Poyraz, S.; Canacankatan, N.; Belveren, S.; Yetkin, D.; Kibar, K.; ülger, M.; Sansano, J.; özcelik, N.; Necat yılmaz, .; Döndaş, H. Study of the anti(myco)bacterial and antitumor activities of prolinate and N-amidocarbothiolprolinate derivatives based on fused tetrahydropyrrolo[3,4-c]pyrrole-1,3(2H,3aH)-dione, bearing an indole ring. SPRİNGER NATURE AMERİCA, INC, 2018, 149, 2253-2263. 0 + 0
http://dx.doi.org/10.1007/s00706-018-2286-8

2017
1. Vezir, .; çömelekoğlu, .; Sucu, N.; Yalın, A.; Yılmaz, .; Yalın, S.; Söğüt, F.; Yaman, S.; Kibar, K.; Akkapulu, M. N -Acetylcysteine-induced vasodilatation is modulated by K ATP channels, Na + /K + -ATPase activity and intracellular calcium concentration: An in vitro study. ELSEVİER BV, 2017, 69, 738-745. 0 + 5
http://dx.doi.org/10.1016/j.pharep.2017.03.019


Alıntılanma Sayısı: 1
Ulusal - ULAKBİM Tarafından Taranan 110
2018
1. Canacankatan, N.; Dinç, E.; Kibar, D.; Yalaza, C.; Antmen, .; Gürler, H.; Coşkun yılmaz, B.; Taşdelen, B. Axitinibin sıçanlarda deneysel kornea neovascularizasyon modelinde inflamasyona etkisi. CUKUROVA MEDİCAL JOURNAL, 2018, 43, 275-284. 110 + 0
http://dx.doi.org/10.17826/cumj.462851

Uluslararası - Tam Metin - Sözlü 120

1. YETKİN, D.; BALLI, E.; BAYRAK, G.; KİBAR, D.; TÜRKEGÜN, M., The Investigation of the Effects of Tamoxifen and Vitamin D Combination on the Expression of P53, Bcl-2 and Bax and Cell Cycle in Mcf-7 Cell Line. The 2nd International Cell Death Research Congress, 2018-11-01, 2018-11-04, İZMİR, Türkiye, . 120

Uluslararası - Özet - Sözlü 305

5. YETKİN, D.; BALLI, E.; BAYRAK, G.; KİBAR, D., Meme Kanseri Hücre Hattında Tamoksifen ve Vitamin D Kombinasyonunun Hücre Proliferasyonu ve Apoptoz Üzerine Etkilerinin Ġncelenmesi. International Scientific Research Congress (UBAK), 2018-09-09, 2018-09-12, NEVŞEHİR, Türkiye, . 65

4. TEKE, S.; BAYRAK, G.; KİBAR, D.; ÇITAK, E.; YILMAZ, Ş., THE EVALUATION OF THE PROTECTIVE ACTIVITY OF ANGIOTENSIN II RECEPTOR BLOCKER LOSARTAN AGAINST CISPLATINE INDUCED NEPHROTOXICITY IN MICE. International Symposium on Pharmaceutical Sciences, 2018-06-26, 2018-06-29, ANKARA, Türkiye, 2018. 70

http://www.isops-ankara.org/ISOPS12-AbstractBook.pdf

3. UÇKUN, Z.; KİBAR, D.; GÜZEL, S.; BAYRAK, G., HISTOPATHOLOGICAL EFFECTS OF SILYMARIN IN THE LIVER TISSUES OF VANCOMYCIN-ADMINISTERED RATS. International Symposium on Pharmaceutical Sciences, 2018-06-26, 2018-06-29, ANKARA, Türkiye, 2018. 85

http://www.isops-ankara.org/ISOPS12-AbstractBook.pdf

2. UÇKUN, Z.; KİBAR, D.; GÜZEL ÖZAY, S.; Bayrak, g., OP-133: HISTOPATHOLOGICAL EFFECTS OF SILYMARIN IN THE LIVER TISSUES OF VANCOMYCIN-ADMINISTERED RATS.. 12th International Symposium on Pharmaceutical Sciences-ISOPS, 2018-06-26, 2018-06-29, Ankara, Türkiye, . 85

1. YILMAZ, M.; KİBAR, K.; COŞKUN YILMAZ, B.; GÜRSES, İ.; KIYKIM, A., The ultrastructural investigation of slit diaphram protein expressions and filtration barrier features in some human podocytopathies. 15. International Congress Histochemistry and Cytochemistry, 2017-05-18, 2017-05-21, Antalya, Türkiye, . 0

Uluslararası - Özet - Poster 20

5. GÜZEL ÖZAY, S.; UÇKUN, Z.; CANACANKATAN, N.; ANTMEN, Ş.; YALAZA, C.; KİBAR, K.; COŞKUN YILMAZ, B., Investigation of Effects of Naringenin on Vancomycin-induced Nephrotoxicity in Rats. 2nd International Gazi Pharma Symposium Series (GPSS-2017), 2017-10-11, 2017-10-13, Ankara, Türkiye, . 0

4. KARAGÜL, M.; AKTAŞ, S.; YETKİN, D.; KİBAR, K.; OVLA, H., The Effect of Perifosine and Vitamin D Combination on Endometrial Cancer Cell Line (HEC1A). International Multidisciplinary Symposium on Drug Research and Development (DRD-2017), 2017-10-05, 2017-10-07, ERZURUM, Türkiye, 2017. 0

3. KİBAR, K.; YILMAZ, Ş.; YETKİN, D.; OREKİCİ TEMEL, G.; ÇÖMELEKOĞLU, Ü., The Epigenetic Analysis of the Effect of 17?-Estradiol and 1,25-Dihydroxyvitamin D3 on the Proliferation and Apoptosis Dynamics of Smooth Muscle Cells. 15th International Congress of Histochemistry and Cytochemistry, 2017-05-18, 2017-05-21, ANTALYA, Türkiye, 2017. 0

2. DEMİRBAĞ, B.; AKTAŞ, S.; YILDIRIM, M.; ÇÖMELEKOĞLU, Ü.; DERİCİ YILDIRIM, D.; KİBAR, K., The investigation of paricalcitol effects on testicular tissue exposed to subchronic 1800 MHz electromagnetic field. 15th International Congress of Histochemistry and Cytochemistry, 2017-05-18, 2017-05-21, ANTALYA, Türkiye, 2017. 0

1. FARİZ, S.; KARAGÜL, M.; YILMAZ, Ş.; KİBAR, K.; TÜRKEGÜN, M., Effects of revascularization when different alloplastic implant materials are used in adjacently with acellular dermal matrix. 15th International Congress of Histochemistry and Cytochemistry, 2017-05-18, 2017-05-21, ANTALYA, Türkiye, 2017. 0

Ulusal - Özet - Sözlü 0

1. UÇKUN, Z.; GÜZEL ÖZAY, S.; KİBAR, K.; COŞKUN YILMAZ, B., Sıçanlara günde bir kez ve günde iki kez uygulanan Vankomisinin nefrotoksisitesindeki farklılılar. 1. Anadolu Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Sempozyumu (AnES), 2017-06-01, 2017-06-02, , Türkiye, . 0

Ulusal - Araştırmacı 150

4. Östrojen Ve Progesteronun Safen Ven Düz Kas Hücreleri Üzerindeki Proliferatif, Migratif Ve İnvaziv Etkilerinin In Vitro Olarak Araştırılması, Tubitak-3001, Proje No: 217S214, 96620 TL, Araştırmacı, 2019,Tamamlandı. 0

3. Fare Hipokampusunda Nörojenik Niş Elemanı Olarak Astrositlerin, Gebelik ve Sonrası Dönemde Nörogeneze Etkilerinin İncelenmesi, BAP, Proje No: 2017-2-AP4-2541, 28000 EUR, Araştırmacı, 2019,Tamamlandı. 50

2. Kronik böbrek hastalıklarında elektron mikroskopik biyopsi analizlerinin ışık mikroskopik tanıya katkısının araştırılması, BAP, Proje No: 2017-2-AP5-2279, 160000 EUR, Araştırmacı, 2018,Tamamlandı. 50

1. 17β-Östradiol ve 1,25-Dihidroksi vitamin D3 aracılı Oligodendrosit Çoğalma ve Olgunlaşma Dinamiklerinin Epigenetik Analizi, BAP, Proje No: 2015-TP2-1363, 11000 EUR, Araştırmacı, 2017,Tamamlandı. 50

1. Türkiye Histoloji ve Embriyoloji Derneği , Üye No: 699, Türkiye, 2017-11-02-Devam ediyor.
FAALİYET TÜRÜ DETAYI
Proje TÜBİTAK 1001, 1003, 3501, 1505, COST, Uluslararası İkili İşbirliği Programları
TÜBİTAK 1005, 3001
Detay
Östrojen Ve Progesteronun Safen Ven Düz Kas Hücreleri Üzerindeki Proliferatif, Migratif Ve İnvaziv Etkilerinin In Vitro Olarak Araştırılması, Tubitak-3001, Proje No: 217S214, 96620 ₺, Araştırmacı, 2019, Tamamlandı.
1
TÜBİTAK 1002
H2020 Projesi
Diğer uluslararası özel veya resmi kurum ve kuruluşlar tarafından desteklenmiş ve destek süresi dokuz aydan az olmayan Ar-Ge niteliğini haiz proje
Diğer ulusal kamu veya özel kurum ve kuruluşlar tarafından desteklenmiş ve destek süresi 9 aydan az olmayan Ar-Ge niteliğini haiz proje
Araştırma Yurtdışı Araştırma
Yurtiçi Araştırma
Yayın SCI, SCI-Exp, SSCI ve AHCI kapsamındaki dergilerde yayımlanmış araştırma makalesi
SCI, SCI-Exp, SSCI ve AHCI kapsamındaki dergilerde yayınlanmış derleme veya kısa makale(editöre mektup, yorum, vaka takdimi, teknik not, araştırma notu, özet ve kitap kritiği)
Alan endexleri (ÜAK tarafından tanımlanan alanlar için) kapsamındaki dergilerde yayınlanmış araştırma makalesi
Alan endexleri (ÜAK tarafından tanımlanan alanlar için) kapsamındaki dergilerde yayınlanmış derleme veya kısa makale(editöre mektup, yorum, vaka takdimi, teknik not, araştırma notu, özet ve kitap kritiği)
Diğer uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan araştırma makalesi
ULAKBİM TR dizin tarafından taranan ulusal hakemli dergilerde yayınlanmış makale
SCI, SCI-Exp, SSCI ve AHCI kapsamındaki dergilerde editörlük ve editör kurulu üyeliği
Alan endexleri (ÜAK tarafından tanımlanan alanlar için) kapsamındaki dergilerde editörlük veya editör kurulu üyeliği
Diğer uluslararası hakemli dergilerde editörlük ve editör kurulu üyeliği
ULAKBİM TR dizin tarafından taranan ulusal hakemli dergilerde editörlük ve editör kurulu üyeliği
Tanınmış uluslararası yayınevleri tarafından yayınlanmış özgün bilimsel kitap
Tanınmış uluslararası yayınevleri tarafından yayınlanmış özgün bilimsel kitap editörlüğü
Tanınmış uluslararası yayınevleri tarafından yayınlanmış özgün bilimsel kitaplarda bölüm yazarlığı (Aynı kitapta en çok 2 bölüm değerlendirmeye alınır.)
Tanınmış ulusal yayınevleri tarafından yayınlanmış özgün bilimsel kitap
Tanınmış ulusal yayınevleri tarafından yayımlanmış özgün bilimsel kitaplarda bölüm yazarlığı (Aynı kitapta en çok 2 bölüm değerlendirmeye alınır.)
Uluslararası boyutta performansa dayalı yayımlanmış kişisel ses ve/veya görüntü kaydı
Uluslararası boyutta performansa dayalı yayımlanmış karma ses ve/veya görüntü kaydı
Ulusal boyutta performansa dayalı yayımlanmış kişisel ses ve/veya görüntü kaydı
Tasarım Endüstriyel, çevresel (bina, peyzaj ve iç mekan) veya grafiksel tasarım; sahne, moda(kumaş, aksesuar veya giysi tasarımı) veya çalgı tasarımı
Sergi Özgün yurtdışı bireysel etkinlik (sergi, bienal, trienal, gösteri, dinleti, festival ve gösterim)
Özgün yurtiçi bireysel etkinlik (sergi, bienal, trienal, gösteri, dinleti, festival ve gösterim)
Özgün yurtdışı grup/karma/toplu etkinlik (sergi, bienal, trienal, gösteri, dinleti, festival ve gösterim)
Özgün yurtiçi grup/karma/toplu etkinlik (sergi, bienal, trienal, gösteri, dinleti, festival ve gösterim)
Patent Uluslararası patent
Ulusal patent
Atıf SCI, SCI-Exp, SSCI ve AHCI kapsamındaki dergilerde yayınlanmış makalelerde atıf
Alan endeksleri(varsa) kapsamındaki dergilerde yayınlanmış makalelerde atıf
Diğer uluslararası hakemli dergilerde yayınlanmış makalelerde atıf
ULAKBİM tarafından taranan ulusal hakemli dergilerde yayınlanmış makalelerde atıf
Tanınmış uluslararası yayınevleri tarafından yayınlanmış özgün bilimsel kitapta atıf
Tanınmış ulusal yayınevleri tarafından yayınlanmış özgün bilimsel kitapta atıf
Güzel sanatlardaki eserlerin uluslararası kaynak veya yayın organlarında yer alması veya gösterime ya da dinletime girmesi
Güzel sanatlardaki eserlerin ulusal kaynak veya yayın organlarında yer alması veya gösterime ya da dinletime girmesi
Tebliğ Hakemli uluslararası bilimsel konferansta, sempozyumda veya kongrede sözlü olarak sunulan ve bunların kitabında yayınlanan tam bildiri
Ödül YÖK Yılın Doktora Tezi Ödülü
TÜBİTAK bilim ödülü
TÜBA Akademi Ödülü
TÜBİTAK TWAS veya Teşvik ödülü
TÜBİTAK Ufuk 2020 Programı eşik üstü ödülü
Yurtdışı kurum veya kuruluşlardan alınan bilim ödülü (Sürekli olarak verilen daha önce en az 5 kez verilmiş, ilgili kurum ve kuruluşun internet sayfasından duyurulan ve akademik ağırlıklı bir değerlendirme jürisi veya seçici kurulu olan)(Aynı çalışma veya
Yurtiçi kurum veya kuruluşlardan alınan bilim ödülü (Sürekli olarak verilen daha önce en az 5 kez verilmiş, ilgili kurum ve kuruluşun internet sayfasından duyurulan ve akademik ağırlıklı bir değerlendirme jürisi veya seçici kurulu olan)(Aynı çalışma veya
Uluslararası jurili sürekli düzenlenen güzel sanatlar etkinliklerinde veya yarışmalarda eserlere verilen uluslararası derece ödülü (mansiyon hariç)(Aynı çalışma veya eser nedeni ile alınan farklı ödüller için en fazla bir defa puanlama yapılır.)
Ulusal jurili sürekli düzenlenen güzel sanatlar etkinliklerinde veya yarışmalarda eserlere verilen uluslararası derece ödülü (mansiyon hariç)(Aynı çalışma veya eser nedeni ile alınan farklı ödüller için en fazla bir defa puanlama yapılır.)
Mevzuatı çerçevesinde, ilgili kuruluşlar (bakanlıklar, yerel yönetimler, meslek odaları, uluslararası kuruluşlar) tarafından sürekli düzenlenen planlama, mimarlık ve kentsel tasarım, peyzaj tasarımı, iç mimari tasarım, endüstri ürünleri tasarımı ve mimarl