Dr. Öğr. Üyesi Eren Oral Kalbisağde
Birim
:
Tıp Fakültesi / Kalp ve Damar Cerrahisi Anabilim Dalı
T. C. Kimlik No
:
44989861290
DOĞUM TARİHİ
:
06 Haziran 1982
İŞ Adresi
: Mersin Üniversitesi Hastanesi Kalp Damar Cerrahisi Polikliniği
Telefon
:
+90-324-2410000
Dahili
:
E-MAIL
:
drkalbisade@mersin.edu.tr
DİĞER E-MAIL
:
dr_cardiovasculer33@hotmail.com
OLUŞTURMA
:
2018-06-17 16:28:31
DÜZENLEME
:
2020-06-08 09:07:40
PUAN
:
650
YABANCI DİL
:
İngilizce, D, YDS, 66,25


Derece Bölüm Üniversite/Kurum Yıl
LİSANS TIP YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ 2009
YÜKSEK LİSANS KALP VE DAMAR CERRAHİSİ GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ 2016
Tıpta Uzmanlık Tezi

1. Sol Ventriküler Destek Cihazı Uygulanan Hastalarda Postoperatif Gelişen Sağ Ventrikül Yetmezliği Danışman: Dr. Haşim Üstünsoy, Gaziantep Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Kalp Damar Cerrahisi Anabilim Dalı, Gaziantep, Türkiye, .

Uluslararası - SCI, SCI-Expanded, SSCI ve AHCI kategorisine giren 0
2015
2. Üstünsoy, H. An Old Friend in the Treatment of Drive Line Infection After Left Ventricular Assist Device Implantation: Omentoplasty–A Case . TRANSPLANTATİON PROCEEDİNGS ELSEVİER BV, 2015, 47, 1540-1541. 0 + 0
10.1016/j.transproceed.2015.04.078

2013
1. Üstünsoy, H. “V-PLASTY”: a novel technique to reconstruct pulmonary valvular and annular stenosis in patients with right ventricular outflow tract obstruction. JOURNAL OF CARDİOTHORACİC SURGERY, 2013, 8, 1-5. 0 + 0
10.1186/1749-8090-8-55

Publications_002.pdf

Ulusal - ULAKBİM Tarafından Taranan 0
2014
1. Üstünsoy, H. Proksimal aort cerrahisinde mortaliteye etki eden risk faktörlerinin analizi. TURK GOGUS KALP DAMAR CERRAHİSİ DERGİSİ, 2014, 22, 320-326. 0 + 0
10.5606/tgkdc.dergisi.2014.8023

Publications_003.pdf

Ulusal - Diğer 0
2013
1. Üstünsoy, H. Early- and mid-term results of off-pump pulmonary valve implantation: a single-center experience. TÜRK GÖĞÜS KALP DAMAR CERRAHİSİ DERGİSİ , 2013, 21, 628-632. 0 + 0
10.5606/tgkdc.dergisi.2013.7828

Publications_004.pdf

Ulusal - Kitapta Bölüm Çevirme 50
1. Gökaslan, G. Pediatrik Kalp Cerrahisi Mavroudis, ISBN: 4557896623124, Atlas Kitapçılık, Baskı Sayısı: 4, Baskı Adet Sayısı: 4, 651 Sayfa, Türkçe, Ankara, Türkiye, 2015. 0
2. Gökaslan, G. Pediatrik Kalp Cerrahisi Mavroudis, ISBN: 4557896623124, Atlas Kitapçılık, Baskı Sayısı: 4, Baskı Adet Sayısı: 4, 651 Sayfa, Türkçe, Ankara, Türkiye, 2015. 50
Ulusal - Tam Metin - Sözlü 0

3. Üstünsoy, H., Off-Pump Pulmoner Kapak İmplantasyonunun Erken ve Orta Dönem Sonuçları: Tek Merkez Deneyimi. 12. Ulusal Pediatrik Kardiyoloji ve Kalp Damar Cerrahi Kongresi, 2013-09-23, 2013-09-23, Antalya, Türkiye, 2013. 0

2. Deniz, H., Ekstrakorporeal Membran Oksijenasyon (ECMO) Desteğinden Ayrılma. 11. Ulusal Türk Kalp ve Damar Cerrahisi Derneği Kongresi, 2010-10-23, 2010-10-27, Antalya, Türkiye, 2010. 0

1. Özçalışkan, Ö., Tam Düzeltme Uyguladığımız Fallot Tetralojili Olgularımızın Geç Dönem Sonuçları. 11. Ulusal Türk Kalp ve Damar Cerrahisi Derneği Kongresi, 2010-10-23, 2010-10-27, Antalya, Türkiye, 2010. 0

Dönem D.Kodu Ders Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm/Program T-U-K
Yıl KDC516 Kalp Damar Cerrahisi Tıp Fakültesi Tıp 1-1-2
Yıl KDC516 Kalp Damar Cerrahisi Tıp Fakültesi Tıp 1-1-2
Yıl KDC516 Kalp Damar Cerrahisi Tıp Fakültesi Tıp 1-1-2
Yıl KDC516 Kalp Damar Cerrahisi Tıp Fakültesi Tıp 1-1-2
Yıl KDC516 Kalp Damar Cerrahisi Tıp Fakültesi Tıp 1-1-2
Yıl KDC516 Kalp Damar Cerrahisi Tıp Fakültesi Tıp 1-1-2
Dönem D.Kodu Ders Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm/Program T-U-K
Yıl KDC516 Kalp Damar Cerrahisi Tıp Fakültesi Tıp 1-1-2
Yıl KDC516 Kalp Damar Cerrahisi Tıp Fakültesi Tıp 1-1-2
Yıl KDC516 Kalp Damar Cerrahisi Tıp Fakültesi Tıp 1-1-2
Yıl KDC516 Kalp Damar Cerrahisi Tıp Fakültesi Tıp 1-1-2
Yıl KDC516 Kalp Damar Cerrahisi Tıp Fakültesi Tıp 1-1-2
Yıl KDC516 Kalp Damar Cerrahisi Tıp Fakültesi Tıp 1-1-2
Yıl KDC516 Kalp Damar Cerrahisi Tıp Fakültesi Tıp 1-1-2
Yıl KDC516 Kalp Damar Cerrahisi Tıp Fakültesi Tıp 1-1-2
FAALİYET TÜRÜ DETAYI
Proje TÜBİTAK 1001, 1003, 3501, 1505, COST, Uluslararası İkili İşbirliği Programları
TÜBİTAK 1005, 3001
TÜBİTAK 1002
H2020 Projesi
Diğer uluslararası özel veya resmi kurum ve kuruluşlar tarafından desteklenmiş ve destek süresi dokuz aydan az olmayan Ar-Ge niteliğini haiz proje
Diğer ulusal kamu veya özel kurum ve kuruluşlar tarafından desteklenmiş ve destek süresi 9 aydan az olmayan Ar-Ge niteliğini haiz proje
Araştırma Yurtdışı Araştırma
Yurtiçi Araştırma
Yayın SCI, SCI-Exp, SSCI ve AHCI kapsamındaki dergilerde yayımlanmış araştırma makalesi
SCI, SCI-Exp, SSCI ve AHCI kapsamındaki dergilerde yayınlanmış derleme veya kısa makale(editöre mektup, yorum, vaka takdimi, teknik not, araştırma notu, özet ve kitap kritiği)
Alan endexleri (ÜAK tarafından tanımlanan alanlar için) kapsamındaki dergilerde yayınlanmış araştırma makalesi
Alan endexleri (ÜAK tarafından tanımlanan alanlar için) kapsamındaki dergilerde yayınlanmış derleme veya kısa makale(editöre mektup, yorum, vaka takdimi, teknik not, araştırma notu, özet ve kitap kritiği)
Diğer uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan araştırma makalesi
ULAKBİM TR dizin tarafından taranan ulusal hakemli dergilerde yayınlanmış makale
SCI, SCI-Exp, SSCI ve AHCI kapsamındaki dergilerde editörlük ve editör kurulu üyeliği
Alan endexleri (ÜAK tarafından tanımlanan alanlar için) kapsamındaki dergilerde editörlük veya editör kurulu üyeliği
Diğer uluslararası hakemli dergilerde editörlük ve editör kurulu üyeliği
ULAKBİM TR dizin tarafından taranan ulusal hakemli dergilerde editörlük ve editör kurulu üyeliği
Tanınmış uluslararası yayınevleri tarafından yayınlanmış özgün bilimsel kitap
Tanınmış uluslararası yayınevleri tarafından yayınlanmış özgün bilimsel kitap editörlüğü
Tanınmış uluslararası yayınevleri tarafından yayınlanmış özgün bilimsel kitaplarda bölüm yazarlığı (Aynı kitapta en çok 2 bölüm değerlendirmeye alınır.)
Tanınmış ulusal yayınevleri tarafından yayınlanmış özgün bilimsel kitap
Tanınmış ulusal yayınevleri tarafından yayımlanmış özgün bilimsel kitaplarda bölüm yazarlığı (Aynı kitapta en çok 2 bölüm değerlendirmeye alınır.)
Uluslararası boyutta performansa dayalı yayımlanmış kişisel ses ve/veya görüntü kaydı
Uluslararası boyutta performansa dayalı yayımlanmış karma ses ve/veya görüntü kaydı
Ulusal boyutta performansa dayalı yayımlanmış kişisel ses ve/veya görüntü kaydı
Tasarım Endüstriyel, çevresel (bina, peyzaj ve iç mekan) veya grafiksel tasarım; sahne, moda(kumaş, aksesuar veya giysi tasarımı) veya çalgı tasarımı
Sergi Özgün yurtdışı bireysel etkinlik (sergi, bienal, trienal, gösteri, dinleti, festival ve gösterim)
Özgün yurtiçi bireysel etkinlik (sergi, bienal, trienal, gösteri, dinleti, festival ve gösterim)
Özgün yurtdışı grup/karma/toplu etkinlik (sergi, bienal, trienal, gösteri, dinleti, festival ve gösterim)
Özgün yurtiçi grup/karma/toplu etkinlik (sergi, bienal, trienal, gösteri, dinleti, festival ve gösterim)
Patent Uluslararası patent
Ulusal patent
Atıf SCI, SCI-Exp, SSCI ve AHCI kapsamındaki dergilerde yayınlanmış makalelerde atıf
Alan endeksleri(varsa) kapsamındaki dergilerde yayınlanmış makalelerde atıf
Diğer uluslararası hakemli dergilerde yayınlanmış makalelerde atıf
ULAKBİM tarafından taranan ulusal hakemli dergilerde yayınlanmış makalelerde atıf
Tanınmış uluslararası yayınevleri tarafından yayınlanmış özgün bilimsel kitapta atıf
Tanınmış ulusal yayınevleri tarafından yayınlanmış özgün bilimsel kitapta atıf
Güzel sanatlardaki eserlerin uluslararası kaynak veya yayın organlarında yer alması veya gösterime ya da dinletime girmesi
Güzel sanatlardaki eserlerin ulusal kaynak veya yayın organlarında yer alması veya gösterime ya da dinletime girmesi
Tebliğ Hakemli uluslararası bilimsel konferansta, sempozyumda veya kongrede sözlü olarak sunulan ve bunların kitabında yayınlanan tam bildiri
Ödül YÖK Yılın Doktora Tezi Ödülü
TÜBİTAK bilim ödülü
TÜBA Akademi Ödülü
TÜBİTAK TWAS veya Teşvik ödülü
TÜBİTAK Ufuk 2020 Programı eşik üstü ödülü
Yurtdışı kurum veya kuruluşlardan alınan bilim ödülü (Sürekli olarak verilen daha önce en az 5 kez verilmiş, ilgili kurum ve kuruluşun internet sayfasından duyurulan ve akademik ağırlıklı bir değerlendirme jürisi veya seçici kurulu olan)(Aynı çalışma veya
Yurtiçi kurum veya kuruluşlardan alınan bilim ödülü (Sürekli olarak verilen daha önce en az 5 kez verilmiş, ilgili kurum ve kuruluşun internet sayfasından duyurulan ve akademik ağırlıklı bir değerlendirme jürisi veya seçici kurulu olan)(Aynı çalışma veya
Uluslararası jurili sürekli düzenlenen güzel sanatlar etkinliklerinde veya yarışmalarda eserlere verilen uluslararası derece ödülü (mansiyon hariç)(Aynı çalışma veya eser nedeni ile alınan farklı ödüller için en fazla bir defa puanlama yapılır.)
Ulusal jurili sürekli düzenlenen güzel sanatlar etkinliklerinde veya yarışmalarda eserlere verilen uluslararası derece ödülü (mansiyon hariç)(Aynı çalışma veya eser nedeni ile alınan farklı ödüller için en fazla bir defa puanlama yapılır.)
Mevzuatı çerçevesinde, ilgili kuruluşlar (bakanlıklar, yerel yönetimler, meslek odaları, uluslararası kuruluşlar) tarafından sürekli düzenlenen planlama, mimarlık ve kentsel tasarım, peyzaj tasarımı, iç mimari tasarım, endüstri ürünleri tasarımı ve mimarl