Dr. Öğr. Üyesi MEHMET ALAKAYA
Birim
:
Tıp Fakültesi / Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı
İŞ Adresi
: Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Yoğun Bakım Servisi Yenişehir/ Mersin
Telefon
:
+90-324-2410000
Dahili
:
21124
E-MAIL
:
drmehmetalakaya@mersin.edu.tr
DİĞER E-MAIL
:
drmehmetalakaya@mersin.edu.tr
OLUŞTURMA
:
2016-01-10 17:18:43
DÜZENLEME
:
2020-04-08 14:55:08
PUAN
:
2443
YABANCI DİL
:


Derece Bölüm Üniversite/Kurum Yıl
TABİP TEMEL TIP BİLİMLERİ KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 2006
UZMAN TABİP ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI MERSİN ÜNİVERSİTESİ 2013
YARDIMCI DOÇENT ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI MERSİN ÜNİVERSİTESİ 2016
Tıpta Uzmanlık Tezi

1. GLUTAMİN ve HİDROKSİMETİL BUTİRAT KULLANIMININ RATLARDA METOTREKSAT KULLANIMINA BAĞLI GASTROİNTESTİNAL MUKOZİT ÜZERİNE ETKİLERİ Danışman: Dr. Elvan Çağlar ÇITAK, Mersin Üniversitesi, Diğer, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı, MERSİN, Türkiye, .

Görev Ünvanı Görev Kurum/Diğer Yıl
BAŞTABİP UZMAN DOKTOR ERMENEK DEVLET HASTANESİ / KARAMAN 2015-01-01 - 2016-07-14
BAŞTABİP DOKTOR ÇANDIR İLÇE DEVLET HASTANESİ / YOZGAT 2007-01-01 - 2008-01-01
Uluslararası - SCI, SCI-Expanded, SSCI ve AHCI kategorisine giren 850
2016
2. Çelik, Y.; Reşitoğlu, B.; Kömür, M.; Polat, A.; Erdoğan, S.; Alakaya, M.; Beydağı, H. Fibroblast growth factor 2 improves cognitive function in neonatal rats with hypoxic ischaemic brain injury. JOURNAL OF THE PAKİSTAN MEDİCAL ASSOCİATİON, 2016, 66, 549-553. 300 + 0
2015
1. Bozlu, G.; Taskinlar, H.; Unal, S.; Alakaya, M.; Nayci, A.; Kuyucu, N. The diagnostic value of red blood cell distribution width in children with acute appendicitis. WİLEY-BLACKWELL, 2015, ---. 550 + 0
http://dx.doi.org/10.1111/ped.12805

Uluslararası - Uluslararası Diğer Indexlerde Taranan 270
2018
3. Karahan, F.; Çıtak, E.; Yaman, E.; Alakaya, M.; Sağcan, F.; Yılmaz, E.; Kuş, F. Metachronous Synovial Sarcoma After Treatment of Mixed Germ Cell Tumor in a Child with Complete Gonadal Dysgenesis. JOURNAL OF CLİNİCAL RESEARCH İN PEDİATRİC ENDOCRİNOLOGY, 2018, 10, 87-90. 50 + 0
http://dx.doi.org/10.4274/jcrpe.4905

Publications_001.pdf

2017
2. Arslanköylü, A.; Akbaş, B.; Alakaya, M.; Bozlu, G.; Özdemir, A. Çocuk Yoğun Bakım Ünitesine Yatış Sırasındaki Hemoglobin Düzeyi ve İzlemde Eritrosit Transfüzyonu Gereksiniminin Mortalite Üzerine Etkisi. ÇOCUK ACİL VE YOĞUN BAKIM DERGİSİ, 2017, 4, 8-12. 140 + 0
http://dx.doi.org/10.4274/cayd.17363

1. Arslanköylü, A.; Alakaya, M.; Akyılmaz, E.; Çelik, Y.; Delibaş, A. Hemodiyalize Yanıt Veren Ağır Valproik Asit Zehirlenmesi. ÇOCUK ACİL YOĞUN BAKIM DERGİSİ, 2017, 4, 77-79. 80 + 0
http://dx.doi.org/10.4274/cayd.19483

Uluslararası - ESCI kapsamındaki dergilerde yayımlanan tam makale 42
1. Alakaya, M.; Arslankoylu, A.; Danaci, E.; Ozalp, H.; Ozgur, A.; Ispir, C. Nadir görülen plevral efüzyon nedeni : Beyin Omurilik Sıvısı Kaçağı. JOURNAL OF PEDİATRİC NEUROSCİENCES, 2017, 12, 117-118. 42 + 0
http://dx.doi.org/10.4103/jpn.JPN_176_16

Publications_001.pdf

Ulusal - ULAKBİM Tarafından Taranan 400
2015
2. ALAKAYA, M.; ÇITAK, E. ÇOCUKLUK ÇAĞI KANSERLERİNDE MUKOZİT VE TEDAVİSİ. MERSİN ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ DERGİSİ, 2015, ---. 200 + 0
1. ALAKAYA, M.; ÇITAK, E. Çocuklarda Mukozitin Önlenmesinde Glutamin ve Glutamin-Hidroksi metil bütirat -Argininin Etkinliği. MERSİN ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ DERGİSİ, 2015, ---. 200 + 0
Ulusal - Tam Metin - Sözlü 90

2. Alakaya, M.; Akbaş, B.; Tezol, Ö.; Özdemir, A.; Arslanköylü, A., Çocuk Yoğun Bakım Hastalarında D-Dimer Düzeyinin Mortalite ile İlişkisi. 15. Çocuk Acil Tıp ve Yoğun Bakım Kongresi, 2018-10-18, 2018-10-20, Bodrum,Muğla, Türkiye, 2018. 90

1. Yazıcı, M.; Bayrakçı, B.; Ağın, H.; Erkek, N.; Arslanköylü, A.; Akça, H.; Yılmaz, R., Çocuk Acil ve Yoğun Bakım Çalışanlarında Tükenmişlik Sendromunu Değerlendiren Çok Merkezli Çalışma. 14. Çocuk Acil Tıp ve Yoğun Bakım Kongresi, 2017-10-18, 2017-10-21, Adana, Türkiye, 2017. 0

Ulusal - Özet - Sözlü 190

4. Alakaya, M., Status Epileptikus Nedeniyle Başvuran Çocuk Hastada Uzun Qt Sendromu. II. Mersin Çocuk Nörolojisi Kış Sempozyumu, 2019-11-08, 2019-11-09, Mersin, Türkiye, 2019. 50

3. Tezol, Ö.; Alakaya, M., Okul Öncesi Çocuklarda Ev Kazaları. 5.Erciyes Pediatri Akademisi Kış Kongresi, 2019-02-28, 2019-03-02, Kayseri, Türkiye, 2019. 50

2. Alakaya, M., Çocuk Yoğun Bakım Hastalarında Perfüzyon İndeksinin Prognoz Üzerine Etkisi. XVII. Çukurova Pediatri Günleri, 2019-02-21, 2019-02-22, Adana, Türkiye, 2019. 50

1. Akbaş, B.; Alakaya, M.; Özdemir, A.; Bozlu, G.; Arslanköylü, A., Çocuk Yoğun Bakım Hastalarında Spot İdrar Mikroalbümin Düzeyinin Mortalite İle İlişkisi. 14. Çocuk Acil Tıp ve Yoğun Bakım Kongresi, 2017-10-18, 2017-10-21, Adana, Türkiye, 2017. 40

Ulusal - Özet - Poster 167

9. Sürmeli Döven, S.; Delibaş, A.; Kara, E.; Alakaya, M.; Arslanköylü, A.; Bozlu, M.; Akbay, E., Böbrek Nakli Sonrası Renal Arter Stenozu gelişen ve Perkütan Translüminal Anjiyoplasti ile Tedavi. 10. Çocuk Nefroloji Kongresi, 2019-05-01, 2019-05-04, Bodrum,Muğla, Türkiye, 2019. 12

8. Alakaya, M.; Sarıgeçili, E.; Aynacı, E.; Kömür, M.; Arslanköylü, A.; Okuyaz, Ç., Guillain Barre Sendromunun Tedavisinde Dönüşümlü IVIG/Plazmaferez Uygulaması. 14. Çocuk Acil Tıp ve Yoğun Bakım Kongresi, 2017-10-18, 2017-10-21, Adana, Türkiye, 2017. 21

7. Nizam, A.; Alakaya, M.; Arslanköylü, A.; Hamzaoğlu, V.; Esen, K.; Bozlu, G., Futbol Topu Çarpmasının Neden Olduğu Subdural Hematom. 14. Çocuk Acil Tıp ve Yoğun Bakım Kongresi, 2017-10-18, 2017-10-21, Adana, Türkiye, 2017. 18

6. Erdal, D.; Alakaya, M.; Arslanköylü, A., Karaciğer Biyopsisi sonrası Gelişen Methemoglobinemi. 14. Çocuk Acil Tıp ve Yoğun Bakım Kongresi, 2017-10-18, 2017-10-21, Adana, Türkiye, 2017. 25

5. Arslanköylü, A.; Akbaş, B.; Alakaya, M.; Bozlu, G.; Özdemir, A., Çocuk Yoğun Bakım Ünitesine Yatış Anındaki Hemoglobin Konsantrasyonunun Mortalite Üzerine Etkisinin Araştırılması. 13.Çocuk Acil ve Yoğun Bakım Kongresi, 2016-10-05, 2016-10-08, İZMİR, Türkiye, 2016. 17

4. Arslanköylü, A.; Alakaya, M.; Danacı, E.; Özalp, H.; Özgür, A.; İspir, C., Plevral Efüzyonun Nadir Bir Nedeni: Beyin Omurilik Sıvısı Kaçağı. 13.Çocuk Acil ve Yoğun Bakım Kongresi, 2016-10-05, 2016-10-08, İZMİR, Türkiye, 2016. 18

3. Arslanköylü, A.; Alakaya, M.; Ak, E.; Danacı, E.; Ünal, S.; Okuyaz, Ç., Nadir Görülen Bir İnme Nedeni: Tiamine Yanıtlı Megaloblastik Anemi Sendromu. 13.Çocuk Acil ve Yoğun Bakım Kongresi, 2016-10-05, 2016-10-08, İZMİR, Türkiye, 2016. 18

2. Demetgül, H.; Hallıoğlu, O.; Alakaya, M.; Apa, D.; Türsen, Ü.; Çıtırık, D., Sweet sendromlu bir bebekte ender ve ölümcül olabilen bir komplikasyon: Sağ Koroner Arterde Daralma. 11.Ulusal Pediatrik Kardiyoloji ve Kalp Damar Cerrahi Kongresi, 2012-04-18, 2012-04-21, İZMİR, Türkiye, 2012. 16

1. ÇITAK, E.; ALAKAYA, M.; TAŞKINLAR, H.; GÜNDOĞDU, G.; APAYDIN, D.; POLAT, A., Konjenital Mezoblastik Nefroma: İki Olgu, iki farklı histolojik tip. 19. Ulusal Kanser Kongresi, 2011-04-20, 2011-04-24, ANTALYA, Türkiye, 2011. 18

Ulusal - Yürütücü 100

1. Çocuk Yoğun Bakım Ünitesinde Renkli Doppler Ultrasonografi Cihazı Eşliğinde Girişimsel İşlemlerin Yapılması, BAP, Proje No: 2018-2-AP5-3012, 120000 TL, Yürütücü, Devam ediyor... 100

Uluslararası Dergi [Yıl, Adet] 8
1. ÇOCUK ACIL VE YOğUN BAKıM DERGISI ( THE JOURNAL OF PEDIATRIC EMERGENCY AND İNTENSIVE CARE MEDICINE) , [ 2017 : 2 ] . 8
Ulusal 25
1. Türk Kanser Araştırma ve Savaş Kurumu Derneği, 2014-05-13, BODRUM, Türkiye. 25
1. Çocuk Acil Tıp ve Yoğun Bakım Derneği , Üye No: 0, Türkiye, 2016-10-05-Devam ediyor.
Dönem D.Kodu Ders Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm/Program T-U-K
Yıl CSH401 Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Tıp Fakültesi Tıp 1-1-2
Yıl CSH401 Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Tıp Fakültesi Tıp 1-1-2
Yıl CSH401 Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Tıp Fakültesi Tıp 1-1-2
Yıl CSH401 Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Tıp Fakültesi Tıp 1-1-2
FAALİYET TÜRÜ DETAYI
Proje TÜBİTAK 1001, 1003, 3501, 1505, COST, Uluslararası İkili İşbirliği Programları
TÜBİTAK 1005, 3001
TÜBİTAK 1002
H2020 Projesi
Diğer uluslararası özel veya resmi kurum ve kuruluşlar tarafından desteklenmiş ve destek süresi dokuz aydan az olmayan Ar-Ge niteliğini haiz proje
Diğer ulusal kamu veya özel kurum ve kuruluşlar tarafından desteklenmiş ve destek süresi 9 aydan az olmayan Ar-Ge niteliğini haiz proje
Araştırma Yurtdışı Araştırma
Yurtiçi Araştırma
Yayın SCI, SCI-Exp, SSCI ve AHCI kapsamındaki dergilerde yayımlanmış araştırma makalesi
SCI, SCI-Exp, SSCI ve AHCI kapsamındaki dergilerde yayınlanmış derleme veya kısa makale(editöre mektup, yorum, vaka takdimi, teknik not, araştırma notu, özet ve kitap kritiği)
Alan endexleri (ÜAK tarafından tanımlanan alanlar için) kapsamındaki dergilerde yayınlanmış araştırma makalesi
Alan endexleri (ÜAK tarafından tanımlanan alanlar için) kapsamındaki dergilerde yayınlanmış derleme veya kısa makale(editöre mektup, yorum, vaka takdimi, teknik not, araştırma notu, özet ve kitap kritiği)
Diğer uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan araştırma makalesi
ULAKBİM TR dizin tarafından taranan ulusal hakemli dergilerde yayınlanmış makale
SCI, SCI-Exp, SSCI ve AHCI kapsamındaki dergilerde editörlük ve editör kurulu üyeliği
Alan endexleri (ÜAK tarafından tanımlanan alanlar için) kapsamındaki dergilerde editörlük veya editör kurulu üyeliği
Diğer uluslararası hakemli dergilerde editörlük ve editör kurulu üyeliği
ULAKBİM TR dizin tarafından taranan ulusal hakemli dergilerde editörlük ve editör kurulu üyeliği
Tanınmış uluslararası yayınevleri tarafından yayınlanmış özgün bilimsel kitap
Tanınmış uluslararası yayınevleri tarafından yayınlanmış özgün bilimsel kitap editörlüğü
Tanınmış uluslararası yayınevleri tarafından yayınlanmış özgün bilimsel kitaplarda bölüm yazarlığı (Aynı kitapta en çok 2 bölüm değerlendirmeye alınır.)
Tanınmış ulusal yayınevleri tarafından yayınlanmış özgün bilimsel kitap
Tanınmış ulusal yayınevleri tarafından yayımlanmış özgün bilimsel kitaplarda bölüm yazarlığı (Aynı kitapta en çok 2 bölüm değerlendirmeye alınır.)
Uluslararası boyutta performansa dayalı yayımlanmış kişisel ses ve/veya görüntü kaydı
Uluslararası boyutta performansa dayalı yayımlanmış karma ses ve/veya görüntü kaydı
Ulusal boyutta performansa dayalı yayımlanmış kişisel ses ve/veya görüntü kaydı
Tasarım Endüstriyel, çevresel (bina, peyzaj ve iç mekan) veya grafiksel tasarım; sahne, moda(kumaş, aksesuar veya giysi tasarımı) veya çalgı tasarımı
Sergi Özgün yurtdışı bireysel etkinlik (sergi, bienal, trienal, gösteri, dinleti, festival ve gösterim)
Özgün yurtiçi bireysel etkinlik (sergi, bienal, trienal, gösteri, dinleti, festival ve gösterim)
Özgün yurtdışı grup/karma/toplu etkinlik (sergi, bienal, trienal, gösteri, dinleti, festival ve gösterim)
Özgün yurtiçi grup/karma/toplu etkinlik (sergi, bienal, trienal, gösteri, dinleti, festival ve gösterim)
Patent Uluslararası patent
Ulusal patent
Atıf SCI, SCI-Exp, SSCI ve AHCI kapsamındaki dergilerde yayınlanmış makalelerde atıf
Alan endeksleri(varsa) kapsamındaki dergilerde yayınlanmış makalelerde atıf
Diğer uluslararası hakemli dergilerde yayınlanmış makalelerde atıf
ULAKBİM tarafından taranan ulusal hakemli dergilerde yayınlanmış makalelerde atıf
Tanınmış uluslararası yayınevleri tarafından yayınlanmış özgün bilimsel kitapta atıf
Tanınmış ulusal yayınevleri tarafından yayınlanmış özgün bilimsel kitapta atıf
Güzel sanatlardaki eserlerin uluslararası kaynak veya yayın organlarında yer alması veya gösterime ya da dinletime girmesi
Güzel sanatlardaki eserlerin ulusal kaynak veya yayın organlarında yer alması veya gösterime ya da dinletime girmesi
Tebliğ Hakemli uluslararası bilimsel konferansta, sempozyumda veya kongrede sözlü olarak sunulan ve bunların kitabında yayınlanan tam bildiri
Ödül YÖK Yılın Doktora Tezi Ödülü
TÜBİTAK bilim ödülü
TÜBA Akademi Ödülü
TÜBİTAK TWAS veya Teşvik ödülü
TÜBİTAK Ufuk 2020 Programı eşik üstü ödülü
Yurtdışı kurum veya kuruluşlardan alınan bilim ödülü (Sürekli olarak verilen daha önce en az 5 kez verilmiş, ilgili kurum ve kuruluşun internet sayfasından duyurulan ve akademik ağırlıklı bir değerlendirme jürisi veya seçici kurulu olan)(Aynı çalışma veya
Yurtiçi kurum veya kuruluşlardan alınan bilim ödülü (Sürekli olarak verilen daha önce en az 5 kez verilmiş, ilgili kurum ve kuruluşun internet sayfasından duyurulan ve akademik ağırlıklı bir değerlendirme jürisi veya seçici kurulu olan)(Aynı çalışma veya
Uluslararası jurili sürekli düzenlenen güzel sanatlar etkinliklerinde veya yarışmalarda eserlere verilen uluslararası derece ödülü (mansiyon hariç)(Aynı çalışma veya eser nedeni ile alınan farklı ödüller için en fazla bir defa puanlama yapılır.)
Ulusal jurili sürekli düzenlenen güzel sanatlar etkinliklerinde veya yarışmalarda eserlere verilen uluslararası derece ödülü (mansiyon hariç)(Aynı çalışma veya eser nedeni ile alınan farklı ödüller için en fazla bir defa puanlama yapılır.)
Mevzuatı çerçevesinde, ilgili kuruluşlar (bakanlıklar, yerel yönetimler, meslek odaları, uluslararası kuruluşlar) tarafından sürekli düzenlenen planlama, mimarlık ve kentsel tasarım, peyzaj tasarımı, iç mimari tasarım, endüstri ürünleri tasarımı ve mimarl