Dr. Öğr. Üyesi Özer Dursun
Birim
:
Tıp Fakültesi / Göz Hastalıkları Anabilim Dalı
DOĞUM TARİHİ
:
23 Mart 1980
İŞ Adresi
: Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi / Göz Hastalıkları Anabilim Dalı
Telefon
:
+90--
Dahili
:
E-MAIL
:
drozerdursun@mersin.edu.tr
DİĞER E-MAIL
:
drozerdursun@yahoo.com
OLUŞTURMA
:
2017-07-27 14:49:15
DÜZENLEME
:
2019-12-02 13:37:45
PUAN
:
6177
YABANCI DİL
:
İngilizce, C, YÖKDİL, 78,750
İngilizce, C, ÜDS, 72.5


Derece Bölüm Üniversite/Kurum Yıl
TIP DOKTORU TIP FAKÜLTESİ ERCİYES ÜNİVERSİTESİ 2003
UZMAN DOKTOR GÖZ HASTALIKLARI MERSİN ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ 2010
Tıpta Uzmanlık Tezi

1. Primer açık açılı glokomda mannoz bağlayıcı lektin serum seviyesi ve H/L gen polimorfizmi Danışman: Dr. Ayça Yılmaz, Mersin Üniversitesi, Diğer, Göz Hastalıkları Anabilim Dalı, Mersin, Türkiye, .

Görev Ünvanı Görev Kurum/Diğer Yıl
KURUL ÜYESİ TIP FAKÜLTESİ YAYIN VE DOKÜMANTASYON KURULU 2019-04-25 - 2022-04-25
GÖZ HASTALIKLARI BÖLÜM SORUMLUSU BÖLÜM SORUMLULUĞU MERSİN DEVLET HASTANESİ 2015-05-01 - 2017-07-28
Uluslararası - SCI, SCI-Expanded, SSCI ve AHCI kategorisine giren 2500
2017
4. Dinc, E.; Dursun, O.; Yılmaz, B.; Vatansever, M.; Sarı, A.; Yıldırım, Ö.; Adıguzel, U. Expression of prostaglandin E2 receptor subtypes in human pterygium and normal conjunctiva: immunohistochemical study. INTERNATİONAL OPHTHALMOLOGY, 2017, 38(4), 1703-1708. 700 + 0
http://dx.doi.org/10.1007/s10792-017-0651-y

3. Dinç, E.; Vatansever, M.; Dursun, Ö.; Görkem Markirt, H.; Aydın, B.; Yılmaz, A.; Adıgüzel, U. Scleral fixated intraocular lens implantation with a modified Z-suture technique. INTERNATİONAL OPHTHALMOLOGY, 2017, 0-0. 600 + 0
http://dx.doi.org/10.1007/s10792-017-0735-8

2. Sundu, C.; Dinç, E.; Sari, A.; Ünal, S.; Dursun, Ö. Bilateral Subperiosteal Hematoma and Orbital Compression Syndrome in Sickle Cell Disease. JOURNAL OF CRANİOFACİAL SURGERY, 2017, 28, 775-776. 250 + 0
http://dx.doi.org/10.1097/SCS.0000000000003972

2012
1. Dursun, O.; Yilmaz, A.; Ayaz, L.; Tamer, L. Serum Levels and H/L Gene Polymorphism of Mannose-Binding Lectin in Primary Open Angle Glaucoma. CURRENT EYE RESEARCH, 2012, 37, 212-217. 950 + 0
http://dx.doi.org/10.3109/02713683.2011.639124

Uluslararası - Uluslararası Diğer Indexlerde Taranan 1625
2020
13. DURSUN, O.; YILMAZ, A.; DINC, E.; TEMEL, G. Outcomes of transscleral diode laser cyclophotocoagulation in end-stage glaucoma patients. GLOKOM KATARAKT, 2020, 15, 113-113. 190 + 0
http://dx.doi.org/10.37844/glauc.cat.2020.15.21

12. Eraslan, S.; Yıldırım, Ö.; Dursun, Ö.; Dinç, E.; Orekici Temel, G. Relationship Between Final Visual Acuity and Optical Coherence Tomography Findings in Patients with Diabetic Macular Edema Undergoing Anti-VEGF Therapy. TURKİSH JOURNAL OF OPHTHALMOLOGY, 2020, 50, 163-168. 140 + 0
http://dx.doi.org/10.4274/tjo.galenos.2019.91962

11. DURSUN, Ö.; TEZOL, Ö.; DİNÇ, E.; VATANSEVER, M.; OREKİCİ TEMEL, G.; DURSUN, P.; ÇITAK, E. Choroidal freckling: it would be a new diagnostic criteria for type 1 neurofibromatosis?. JOURNAL OF RETİNA-VİTREOUS, 2020, 29, 140-140. 160 + 0
10. VATANSEVER, M.; DİNÇ, E.; DURSUN, Ö.; ADIGÜZEL, U.; YILMAZ, A.; OREKİCİ TEMEL, G. The Role of Optical Coherence Tomography Signal Strength in the Diagnosis and Follow-up of Patients with Posterior Capsular Opacification Treated with Nd:YAG Laser Capsulotomy. TURKİSH JOURNAL OF OPHTHALMOLOGY, 2020, 50, 1-5. 130 + 0
2019
9. KÖKSOY VAYISOĞLU, S.; ÖNCÜ, E.; DURSUN, Ö.; DİNÇ, E. Investigation of dry eye symptoms in lecturers by ocular surface disease index. TÜRK OFTALMOLOJİ DERGİSİ, 2019, 49, 142-148. 150 + 0
http://dx.doi.org/10.4274/tjo.galenos.2018.67915

2018
8. Dursun, O.; Kara, T.; Dinc, E.; Sarı, A.; Adıguzel, U. Pterjiyum epitelinden gelişen skuamöz hücreli karsinom. TÜRKİYE KLİNİKLERİ OFTALMOLOJİ, 2018, 27(1), 61-64. 90 + 0
10.5336/ophthal.2016-50648

7. DİNÇ, E.; VATANSEVER, M.; DURSUN, Ö.; TEMEL, G.; SARI, A.; ADIGÜZEL, U. Kataraktlı Hastalarda Optik Koherens Tomografi Sinyal Gücü ve Görme Keskinliği Arasındaki İlişki. JOURNAL OF RETİNA-VİTREOUS, 2018, 27, 154-157. 130 + 0
6. VATANSEVER, M.; DİNÇ, E.; YILDIRIM, Ö.; DURSUN, Ö.; ÖZKAN, O.; BOZKURT, F.; ADIGÜZEL, U. Katarakt Cerrahisi ile Kombine Pars Plana Vitrektomi Sonrası Gelişen Olası Toksik Anterior Segment Sendromu. JOURNAL OF GLAUCOMA-CATARACT, 2018, 13, 50-52. 50 + 0
2017
5. Dursun, O.; Vatansever, M.; Dinc, E.; Bozkurt, F.; Sarı, A.; Adıguzel, U. Alternaria alternata keratitli bir olgu. TÜRKİYE KLİNİKLERİ OFTALMOLOJİ, 2017, 1, 1-1. 85 + 0
4. Dinc, E.; Vatansever, M.; Dursun, O.; Bozkurt, F.; Sarı, A.; Yılmaz, A.; Adiguzel, U.; Yildirim, O.; Argin, M. Preeklampside fundus bulgularinin degerlendirilmesi. MEDİCİNE SCİENCE, 2017, 1-1. 100 + 0
http://dx.doi.org/10.5455/medscience.2016.05.8578

3. Ekinci, O.; Dinc, E.; Dursun, O.; Ekinci, N.; Gunes, S. Çocuk hastalarda aripiprazolün indüklediği akut miyopi: olgu sunumu. GLOKOM-KATARAKT, 2017, 12, 145-147. 70 + 0
2016
2. Vatansever, M.; Yıldırım, O.; Dursun, O.; Yılmaz, A.; Adıguzel, U.; Temel, G. Diyabetik retinopatili hastalarda optik koherens tomografi bulgularının görme keskinliği ile ilişkisi. RETİNA-VİTREUS, 2016, 24, 305-308. 130 + 0
2009
1. Yılmaz, A.; Dursun, O. Mitomisin kullanılarak yapılan trabekülektomi sonuçlarımız. GLOKOM-KATARAKT, 2009, 4, 100-103. 200 + 0
Ulusal - ULAKBİM Tarafından Taranan 460
2018
5. VATANSEVER, M.; ARGIN, M.; ÖCALAN OKTAY, Ö.; YILMAZ, E.; DURSUN, Ö.; DİNÇ, E.; SARI, A.; SEZER, E. Orbitaya Yayılım Gösteren Paranazal Sinüs Kökenli Alveolar Rabdomiyosarkom: Erişkin Bir Olgu. TURKİYE KLİNİKLERİ JOURNAL OF OPHTHALMOLOGY, 2018, 27, 152-155. 35 + 0
http://dx.doi.org/10.5336/ophthal.2016-52370

2009
4. Sarı, A.; Dursun, O.; Adıguzel, U.; Mercan, M. Posterior mikroftalmi ve optik disk druzeni birlikteliği. MEDİCAL NETWORK OFTALMOLOJİ, 2009, 16, 141-143. 85 + 0
3. Sarı, A.; Doruk, N.; Adıguzel, U.; Yıldırım, O.; Akoz, K.; Dursun, O. Çocukluk çağı şaşılık cerrahisinde sevofloran ve desfloran anestezisinin okülokardiyak refleks sıklığı açısından değerlendirilmesi. MEDİCAL NETWORK OFTALMOLOJİ, 2009, 16, 271-276. 80 + 0
2. Sarı, A.; Doruk, N.; Adıguzel, U.; Dursun, O. Çocukluk çağı şaşılık cerrahisinde desfluran anestezisinin güvenliliğinin değerlendirilmesi. TÜRK OFTALMOLOJİ GAZETESİ, 2009, 39, 403-407. 130 + 0
2008
1. Sarı, A.; Dinç, E.; Dursun, Ö.; Adıgüzel, U.; Lokmanoğlu, Ö.; Doruk, N. Genel anesteziye iyi bir alternatif: oral kloralhidrat. MEDİCAL NETWORK OFTALMOLOJİ, 2008, 15, 131-134. 130 + 0
Ulusal - Diğer 42
2007
1. Sarı, A.; Dursun, O.; Unal, S.; Adıguzel, U. Sitozin arabinozide bağlı gelişen oküler toksisite. TÜRKİYE KLİNİKLERİ OFTALMOLOJİ, 2007, 16, 279-281. 42 + 0
Uluslararası - Özet - Sözlü 130

1. Vatansever, M.; Dinc, E.; Dursun, O.; Markirt, G.; Aydın, B.; Yılmaz, A.; Adıguzel, U., Scleral-fixated intraocular lens implantation with a modified Z-suture technique. 35th Congress of the ESCRS, 2017-10-07, 2017-10-11, Lisbon, Portekiz, 2017. 60

Uluslararası - Özet - Poster 185

4. Sarı, A.; Dursun, Ö.; Vatansever, M.; Dinç, E., Long Term Results of Bilateral Congenital Cataract Patients with Primary Intraocular Lens Implantation. 37th Congress of the ESCRS, 2019-09-14, 2019-09-18, Paris, Fransa, 2019. 42

3. Yılmaz, A.; Dursun, Ö.; TEMEL, G., Efficacy of Transscleral Diode Laser Cyclophotocoagulation in the Management of End-Stage Glaucoma. 8th World Glaucoma Congress, 2019-03-27, 2019-03-30, Melbourne, Avustralya, 2019. 50

2. ÇITAK, E.; DİNÇ, E.; DURSUN, Ö.; TEZOL, Ö.; OREKİCİ TEMEL, G., Evaluation of Central Retinal Thickness and Macular Volume in Neurofibromatosis Type 1. 50th Congress of The International Society of Paediatric Oncology, 2018-11-16, 2018-11-19, Kyoto, Japonya, 2018. 35

1. BAKIR, M.; YILDIRIM, H.; DURSUN, Ö.; ATICI, Ş., SUBDURAL HEMATOM VE ABDUSENS PAREZİLİ POSTSPİNAL BAŞ AĞRISI: OLGU SUNUMU. ULUSLARARASI KATILIMLI 15. ULUSAL AĞRI KONGRESİ, 2018-11-15, 2018-11-18, ANTALYA, Türkiye, 2018. 37

Ulusal - Tam Metin - Poster 50

1. Dursun, Ö., -. TOD 53. ULUSAL KONGRESI, 2019-11-06, 2019-11-08, Antalya, Türkiye, 2019. 50

https://todnet.org/kongre2019/

Ulusal - Özet - Sözlü 345

9. Eraslan, S.; YILDIRIM, Ö.; DURSUN, Ö.; DİNÇ, E.; OREKİCİ TEMEL, G., Anti-VEGF Tedavi Uygulanan Diyabetik Maküler Ödemli Hastalarda Sonuç Görme Keskinliği ile Optik Koherens Tomografi Bulguları Arasındaki İlişki. Türk Oftamoloji Derneği 31. Yaz Sempozyumu, 2018-10-07, 2018-10-09, , Türkiye, . 35

8. Eraslan, S.; Yıldırım, Ö.; Dursun, Ö.; Dinç, E.; Temel, G., Anti-VEGF Tedavi Uygulanan Diyabetik Maküler Ödemli Hastalarda Sonuç Görme Keskinliği İle Optik Kohorens Tomografi Bulguları Arasındaki İlişki. TOD 31. Yaz Sempozyumu, 2018-09-07, 2018-09-09, Van, Türkiye, 2018. 35

7. Markirt, H.; Dursun, Ö.; Dinç, E.; Adıgüzel, U., Yaşa Bağlı Maküla Dejenerasyonunda Anti-VEGF Tedavi Etkinliklerinin Karşılaştırılması: Gerçek Yaşam Deneyimi. TOD 2. Canlı Cerrahi Sempozyumu, 2018-06-28, 2018-07-01, İstanbul, Türkiye, 2018. 42

6. MARKİRT, H.; DURSUN, Ö.; DİNÇ, E.; ADIGÜZEL, U., Yaşa Bağlı Maküla Dejenerasyonunda Anti-VEGF Tedavi Etkinliklerinin Karşılaştırılması: Gerçek Yaşam Deneyimi. TOD 2. Canlı Cerrahi Sempozyumu, 2018-06-28, 2018-07-01, , Türkiye, . 42

5. Vatansever, M.; Dursun, Ö.; Dinç, E.; Temel, G.; Adıgüzel, U.; Yılmaz, A., Arka Kapsül Opasitesi Olan Hastalarda Optik Koherens Tomografi Sinyal Gücü ve Görme Keskinliği Arasındaki İlişki. TOD 51. Ulusal Oftalmoloji Kongresi, 2017-10-24, 2017-10-29, Antalya, Türkiye, 2017. 37

4. Dursun, O.; Vatansever, M.; Dinc, E.; Temel, G.; Sarı, A.; Adıguzel, U., Kataraktlı hastalarda optik koherens tomografi sinyal gücü ve görme keskinliği arasındaki ilişki. TOD 50. Ulusal Oftalmoloji Kongresi, 2016-11-09, 2016-11-13, Antalya, Türkiye, 2016. 42

3. VATANSEVER, M.; DİNÇ, E.; DURSUN, Ö.; MARKİRT, H.; AYDIN, B., Modifiye z sütür tekniği ile skleral fiksasyonlu intraoküler lens implantasyonu. TOD 50. Ulusal Oftalmoloji Kongresi, 2016-11-09, 2016-11-13, , Türkiye, . 35

2. Vatansever, M.; Dinc, E.; Dursun, O.; Markirt, G.; Aydın, B.; Yılmaz, A.; Adıguzel, U., Modifiye z sütür tekniği ile skleral fiksasyonlu intraoküler lens implantasyonu. TOD 50. Ulusal Oftalmoloji Kongresi, 2016-11-09, 2016-11-13, Antalya, Türkiye, 2016. 30

1. DURSUN, Ö.; VATANSEVER, M.; DİNÇ, E.; OREKİCİ TEMEL, G.; SARI, A., Kataraktlı hastalarda optik koherens tomografi sinyal gücü ve görme keskinliği arasındaki ilişki. TOD 50. Ulusal Oftalmoloji Kongresi, 2016-11-09, 2016-11-13, , Türkiye, . 45

Ulusal - Özet - Poster 631

34. Dursun, Ö., -. 4. Tıbbi Retina Günleri, 2019-12-06, 2019-12-08, İstanbul, Türkiye, 2019. 25

https://todnet.org/retinagunleri2019/

33. KIROĞLU, Ş.; DURSUN, Ö.; VATANSEVER, M.; DİNÇ, E.; ADIGÜZEL, U., DALK Sonrası Ortaya Çıkan Nadir Bir Olgu: Klebsiella Oxytoca Keratiti. TOD 53. Ulusal Kongresi, 2019-11-06, 2019-11-10, , Türkiye, 2019. 20

32. KARAÇOCUK, T.; DURSUN, Ö.; VATANSEVER, M.; DİNÇ, E.; ATASOY, V.; ADIGÜZEL, U., Serebral Anjiografi Sonrası Gelişen Geçici Kortikal Körlük. TOD 53. Ulusal Kongresi, 2019-11-06, 2019-11-10, , Türkiye, 2019. 18

31. VATANSEVER, M.; DANACI VATANSEVER, E.; DİNÇ, E.; DURSUN, Ö.; YILMAZ, A.; ARGIN, M., Hava Tabancasıyla Yaralanmaya Bağlı Oluşan Orbital Amfizem. TOD 53. Ulusal Kongresi, 2019-11-06, 2019-11-10, , Türkiye, 2019. 13

30. GÖBEL, L.; DURSUN, Ö.; VATANSEVER, M.; DİNÇ, E.; ADIGÜZEL, U., Epitelyal Downgrowth: Farklı Bir Tedavi Seçeneği. TOD 53. Ulusal Kongresi, 2019-11-06, 2019-11-10, , Türkiye, 2019. 20

29. TANRIVERDİ, A.; ÖZER, Ö.; VATANSEVER, M.; DURSUN, Ö.; DİNÇ, E.; ADIGÜZEL, U., Posterior Amorf Korneal Distrofi: Olgu Sunumu. TOD 53. Ulusal Kongresi, 2019-10-06, 2019-10-10, , Türkiye, 2019. 13

28. Yıldırım, U.; Bakır, M.; Dursun, Ö.; Atıcı, Ş., Subdural Hematom ve Abdusens Parezili Postspinal Başağrısı: Olgu Sunumu. Uluslararası Katılımlı 15. Ağrı Kongresi, 2018-11-15, 2018-11-18, Antalya, Türkiye, 2018. 18

27. Vatansever, M.; Dinç, E.; Dursun, Ö.; Adıgüzel, U.; Yılmaz, A.; Argın, M.; Temel, G., Non-Arteritik Anterior İskemik Optik Nöropatide Optik Koherens Tomografi Bulgularının Değerlendirilmesi. TOD 52. Ulusal Kongresi, 2018-11-13, 2018-11-18, Antalya, Türkiye, 2018. 15

26. ÖZKAN, O.; DURSUN, Ö.; DİNÇ, E.; SARI, A.; YILMAZ, İ., Görsel semptomlar ile başvuran Creutzfeldt-Jacob Olgusu. TOD 52. Ulusal Kongresi, 2018-11-13, 2018-11-18, , Türkiye, . 20

25. Dinç, E.; Sarı, A.; Özgür, A.; Dursun, Ö., Tesadüfen saptanan bir intraorbital yabancı cisim olgusu. TOD 52. Ulusal Kongresi, 2018-11-13, 2018-11-18, Antalya, Türkiye, 2018. 16

24. Mermer, S.; Dursun, Ö.; Dinç, E.; Temel, G.; Adıgüzel, U., Epiretinal Membran Cerrahisi Uygulanan Olguların Fonksiyonel Sonuçlar ve Komplikasyonlar Yönünden Değerlendirilmesi. TOD 52. Ulusal Kongresi, 2018-11-13, 2018-11-18, Antalya, Türkiye, 2018. 20

23. DİNÇ, E.; SARI, A.; ÖZGÜR, A.; DURSUN, Ö., Tesadüfen saptanan bir intraorbital yabancı cisim olgusu. TOD 52. Ulusal kongresi, 2018-11-13, 2018-11-18, , Türkiye, . 16

22. Güçlü, E., Makula Deliği Cerrahisinde Geleneksel İnternal Limitan Membran Soyulmasının Anatomik ve Fonksiyonel Sonuçları. TOD 52. Ulusal Kongresi, 2018-11-13, 2018-11-18, Antalya, Türkiye, 2018. 0

21. Özkan, O.; Dursun, Ö.; Dinç, E.; Sarı, A.; Yılmaz, A., Görsel Semptomlar ile Başvuran Creutzfeldt-Jacob Olgusu. TOD 52. Ulusal Kongresi, 2018-11-13, 2018-11-18, Antalya, Türkiye, 2018. 20

20. Özer, Ö.; Dursun, Ö.; Dinç, E.; Adıgüzel, U., Penetran Keratoplasti Sonrası Gelişen Çift Ön Kamara. TOD 52. Ulusal Kongresi, 2018-11-13, 2018-11-18, Antalya, Türkiye, 2018. 21

19. Atasoy, V.; Dursun, Ö.; Dinç, E.; Adıgüzel, U., Derin Anterior Lameller Keratoplasti Sonrası Gelişen Anterior Üveit. TOD 52. Ulusal Kongresi, 2018-11-13, 2018-11-18, Antalya, Türkiye, 2018. 21

18. TEZOL, Ö.; DURSUN, Ö.; DİNÇ, E.; ÇITAK, E.; OREKİCİ TEMEL, G.; Vatansever, M., Koroidal Çillenme: Nörofibromatozis Tip 1 için Yeni Tanı Kriteri Olabilir mi?. 54. Türk Pediatri Kongresi, 2018-05-06, 2018-05-09, , Türkiye, 2018. 18

17. Göbel, L.; Vatansever, M.; Dursun, Ö.; Dinç, E.; Adıgüzel, U., Katarakt Cerrahisi Sonrası Görülen Nadir Bir Komplikasyon: Urrets-Zavalia Sendromu. TOD 51. Ulusal Oftalmoloji Kongresi, 2017-10-24, 2017-10-29, Antalya, Türkiye, 2017. 17

16. Eröz, P.; Dinç, E.; Vatansever, M.; Dursun, Ö.; Arpacı, R.; Adıgüzel, U., Konjonktival Displazi Nedeni ile Takip Edilen Bir Olguda Korneaya Sınırlı İntraepitelyal Neoplazi Gelişimi. TOD 51. Ulusal Kongresi, 2017-10-24, 2017-10-29, Antalya, Türkiye, 2017. 13

15. SUNDU, C.; SARI, A.; ÜNAL, S.; DURSUN, Ö.; DİNÇ, E., Orak hücreli anemide orbital kompresyon sendromu. TOD 50. Ulusal Oftalmoloji Kongresi, 2016-11-09, 2016-11-13, , Türkiye, . 15

14. ASLAN, F.; DURSUN, Ö.; VATANSEVER, M.; DİNÇ, E.; AYDIN, B., Konservatif tedavi ile gerileyen suprakoroidal hemoraji olgusu. TOD 50. Ulusal Oftalmoloji Kongresi, 2016-11-09, 2016-11-13, , Türkiye, . 20

13. OKTAY, Ö.; DİNÇ, E.; DURSUN, Ö.; BOZKURT, F., Konjonktival fibroepitelyal polip. TOD 50. Ulusal Oftalmoloji Kongresi, 2016-11-09, 2016-11-13, , Türkiye, . 18

12. Oktay, Ö.; Dinç, E.; Dursun, O.; Bozkurt, F., Konjonktival fibroepitelyal polip. TOD 50. Ulusal Oftalmoloji Kongresi, 2016-11-09, 2016-11-13, Antalya, Türkiye, 2016. 18

11. Sundu, C.; Sarı, A.; Unal, S.; Dursun, O.; Dinc, E., Orak hücreli anemide orbital kompresyon sendromu. TOD 50. Ulusal Oftalmoloji Kongresi, 2016-11-09, 2016-11-13, Antalya, Türkiye, 2016. 15

10. Ozkan, O.; Yıldırım, O.; Dursun, O.; Bozkurt, F.; Dinc, E.; Vatansever, M.; Adıguzel, U., Katarakt cerrahisi ile kombine pars plana vitrektomi sonrası gelişen toksik anterior segment sendromu. TOD 50. Ulusal Oftalmoloji Kongresi, 2016-11-09, 2016-11-13, Antalya, Türkiye, 2016. 15

9. Aslan, F.; Dursun, O.; Vatansever, M.; Dinc, E.; Aydın, B.; Adıguzel, U., Konservatif tedavi ile gerileyen suprakoroidal hemoraji olgusu. TOD 50. Ulusal Oftalmoloji Kongresi, 2016-11-09, 2016-11-13, Antalya, Türkiye, 2016. 18

8. ÖZKAN, O.; YILDIRIM, Ö.; DURSUN, Ö.; BOZKURT, F.; DİNÇ, E., Katarakt cerrahisi ile kombine pars plana vitrektomi sonrası gelişen toksik anterior segment sendromu. TOD 50. Ulusal Oftalmoloji Kongre, 2016-11-09, 2016-11-13, , Türkiye, . 17

7. Dursun, O.; Yılmaz, E.; Icme, G.; Dinc, E.; Argın, A.; Sezer, E.; Arpacı, R., Her iki göz kapağında şişlik şikayeti ile başvuran non-hodgkin lenfoma olgusu. 12. Ulusal Radyasyon Onkolojisi Kongresi, 2016-04-21, 2016-04-24, Antalya, Türkiye, 2016. 20

6. DURSUN, Ö.; YILMAZ, E.; İÇME, G.; DİNÇ, E.; ARGIN, M., Her iki göz kapağında şişlik şikayeti ile başvuran non-hodgkin lenfoma olgusu. 12. Ulusal Radyasyon Onkolojisi Kongresi, 2016-04-21, 2016-04-24, , Türkiye, . 22

5. Dursun, O.; Yılmaz, A.; Argın, A.; Yıldırım, O., Primer açık açılı glokom ve psödoeksfoliatif glokomda santral kornea kalınlığı. TOD 42. Ulusal Oftalmoloji Kongresi, 2008-11-19, 2008-11-23, Antalya, Türkiye, 2008. 23

4. DURSUN, Ö.; YILMAZ, A.; ARGIN, M.; YILDIRIM, Ö., Primer açık açılı glokom ve psödoeksfoliatif glokomda santral kornea kalınlığı. TOD 42. Ulusal Oftalmoloji Kongresi, 2008-11-19, 2008-11-23, , Türkiye, . 23

3. Yılmaz, A.; Dursun, O., Mitomisin C kullanılarak yapılan trabekülektomi sonuçlarımız. TOD 42. Ulusal Oftalmoloji Kongresi, 2008-11-19, 2008-11-23, Antalya, Türkiye, 2008. 25

2. Dursun, O.; Yılmaz, A.; Yıldırım, O.; Argın, A., Son dönem glokomda siklokriyoterapi uygulaması. TOD 42. Ulusal Oftalmoloji Kongresi, 2008-11-19, 2008-11-23, Antalya, Türkiye, 2008. 23

1. DURSUN, Ö.; YILMAZ, A.; YILDIRIM, Ö.; ARGIN, M., Son dönem glokomda siklokriyoterapi uygulaması. TOD 42. Ulusal Oftalmoloji Kongresi, 2008-11-19, 2008-11-23, , Türkiye, . 23

Ulusal - Yürütücü 200

2. Psödoeksfolyasyon Sendromunda eNOS G894T Polimorfizminin Olası Rolünün Araştırılması, BAP, Proje No: 2019-3-AP4-3776, 16000 TL, Yürütücü, Devam ediyor... 100

1. Diyabetik Hastalarda Katarakt Cerrahisinin Ön Segment Parametreleri ve Retinal Perfüzyon Üzerine Etkisi, BAP, Proje No: 2020-1-AP5-4106, 1580000 TL, Yürütücü, Devam ediyor... 100

Uluslararası Dergi [Yıl, Adet] 5
1. EUROPEAN JOURNAL OF OPHTHALMOLOGY , [ 2020 : 1 ] . 5
Ulusal Dergi [Yıl, Adet] 4
1. DÜZCE TIP FAKÜLTESİ DERGİSİ , [ 2019 : 1 ] . 1
2. DÜZCE TIP FAKÜLTESİ DERGİSİ , [ 2019 : 1 ] . 1
3. GÜNCEL RETİNA DERGİSİ , [ 2020 : 1 ] . 1
4. RESPİRATORY CASE REPORTS , [ 2019 : 1 ] . 1
1. Türk Oftalmoloji Derneği , Üye No: 400296, Türkiye, 2006-03-06-Devam ediyor.
FAALİYET TÜRÜ DETAYI
Proje TÜBİTAK 1001, 1003, 3501, 1505, COST, Uluslararası İkili İşbirliği Programları
TÜBİTAK 1005, 3001
TÜBİTAK 1002
H2020 Projesi
Diğer uluslararası özel veya resmi kurum ve kuruluşlar tarafından desteklenmiş ve destek süresi dokuz aydan az olmayan Ar-Ge niteliğini haiz proje
Diğer ulusal kamu veya özel kurum ve kuruluşlar tarafından desteklenmiş ve destek süresi 9 aydan az olmayan Ar-Ge niteliğini haiz proje
Araştırma Yurtdışı Araştırma
Yurtiçi Araştırma
Yayın SCI, SCI-Exp, SSCI ve AHCI kapsamındaki dergilerde yayımlanmış araştırma makalesi
SCI, SCI-Exp, SSCI ve AHCI kapsamındaki dergilerde yayınlanmış derleme veya kısa makale(editöre mektup, yorum, vaka takdimi, teknik not, araştırma notu, özet ve kitap kritiği)
Alan endexleri (ÜAK tarafından tanımlanan alanlar için) kapsamındaki dergilerde yayınlanmış araştırma makalesi
Alan endexleri (ÜAK tarafından tanımlanan alanlar için) kapsamındaki dergilerde yayınlanmış derleme veya kısa makale(editöre mektup, yorum, vaka takdimi, teknik not, araştırma notu, özet ve kitap kritiği)
Diğer uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan araştırma makalesi
ULAKBİM TR dizin tarafından taranan ulusal hakemli dergilerde yayınlanmış makale
SCI, SCI-Exp, SSCI ve AHCI kapsamındaki dergilerde editörlük ve editör kurulu üyeliği
Alan endexleri (ÜAK tarafından tanımlanan alanlar için) kapsamındaki dergilerde editörlük veya editör kurulu üyeliği
Diğer uluslararası hakemli dergilerde editörlük ve editör kurulu üyeliği
ULAKBİM TR dizin tarafından taranan ulusal hakemli dergilerde editörlük ve editör kurulu üyeliği
Tanınmış uluslararası yayınevleri tarafından yayınlanmış özgün bilimsel kitap
Tanınmış uluslararası yayınevleri tarafından yayınlanmış özgün bilimsel kitap editörlüğü
Tanınmış uluslararası yayınevleri tarafından yayınlanmış özgün bilimsel kitaplarda bölüm yazarlığı (Aynı kitapta en çok 2 bölüm değerlendirmeye alınır.)
Tanınmış ulusal yayınevleri tarafından yayınlanmış özgün bilimsel kitap
Tanınmış ulusal yayınevleri tarafından yayımlanmış özgün bilimsel kitaplarda bölüm yazarlığı (Aynı kitapta en çok 2 bölüm değerlendirmeye alınır.)
Uluslararası boyutta performansa dayalı yayımlanmış kişisel ses ve/veya görüntü kaydı
Uluslararası boyutta performansa dayalı yayımlanmış karma ses ve/veya görüntü kaydı
Ulusal boyutta performansa dayalı yayımlanmış kişisel ses ve/veya görüntü kaydı
Tasarım Endüstriyel, çevresel (bina, peyzaj ve iç mekan) veya grafiksel tasarım; sahne, moda(kumaş, aksesuar veya giysi tasarımı) veya çalgı tasarımı
Sergi Özgün yurtdışı bireysel etkinlik (sergi, bienal, trienal, gösteri, dinleti, festival ve gösterim)
Özgün yurtiçi bireysel etkinlik (sergi, bienal, trienal, gösteri, dinleti, festival ve gösterim)
Özgün yurtdışı grup/karma/toplu etkinlik (sergi, bienal, trienal, gösteri, dinleti, festival ve gösterim)
Özgün yurtiçi grup/karma/toplu etkinlik (sergi, bienal, trienal, gösteri, dinleti, festival ve gösterim)
Patent Uluslararası patent
Ulusal patent
Atıf SCI, SCI-Exp, SSCI ve AHCI kapsamındaki dergilerde yayınlanmış makalelerde atıf
Alan endeksleri(varsa) kapsamındaki dergilerde yayınlanmış makalelerde atıf
Diğer uluslararası hakemli dergilerde yayınlanmış makalelerde atıf
ULAKBİM tarafından taranan ulusal hakemli dergilerde yayınlanmış makalelerde atıf
Tanınmış uluslararası yayınevleri tarafından yayınlanmış özgün bilimsel kitapta atıf
Tanınmış ulusal yayınevleri tarafından yayınlanmış özgün bilimsel kitapta atıf
Güzel sanatlardaki eserlerin uluslararası kaynak veya yayın organlarında yer alması veya gösterime ya da dinletime girmesi
Güzel sanatlardaki eserlerin ulusal kaynak veya yayın organlarında yer alması veya gösterime ya da dinletime girmesi
Tebliğ Hakemli uluslararası bilimsel konferansta, sempozyumda veya kongrede sözlü olarak sunulan ve bunların kitabında yayınlanan tam bildiri
Ödül YÖK Yılın Doktora Tezi Ödülü
TÜBİTAK bilim ödülü
TÜBA Akademi Ödülü
TÜBİTAK TWAS veya Teşvik ödülü
TÜBİTAK Ufuk 2020 Programı eşik üstü ödülü
Yurtdışı kurum veya kuruluşlardan alınan bilim ödülü (Sürekli olarak verilen daha önce en az 5 kez verilmiş, ilgili kurum ve kuruluşun internet sayfasından duyurulan ve akademik ağırlıklı bir değerlendirme jürisi veya seçici kurulu olan)(Aynı çalışma veya
Yurtiçi kurum veya kuruluşlardan alınan bilim ödülü (Sürekli olarak verilen daha önce en az 5 kez verilmiş, ilgili kurum ve kuruluşun internet sayfasından duyurulan ve akademik ağırlıklı bir değerlendirme jürisi veya seçici kurulu olan)(Aynı çalışma veya
Uluslararası jurili sürekli düzenlenen güzel sanatlar etkinliklerinde veya yarışmalarda eserlere verilen uluslararası derece ödülü (mansiyon hariç)(Aynı çalışma veya eser nedeni ile alınan farklı ödüller için en fazla bir defa puanlama yapılır.)
Ulusal jurili sürekli düzenlenen güzel sanatlar etkinliklerinde veya yarışmalarda eserlere verilen uluslararası derece ödülü (mansiyon hariç)(Aynı çalışma veya eser nedeni ile alınan farklı ödüller için en fazla bir defa puanlama yapılır.)
Mevzuatı çerçevesinde, ilgili kuruluşlar (bakanlıklar, yerel yönetimler, meslek odaları, uluslararası kuruluşlar) tarafından sürekli düzenlenen planlama, mimarlık ve kentsel tasarım, peyzaj tasarımı, iç mimari tasarım, endüstri ürünleri tasarımı ve mimarl