Dr. Öğr. Üyesi EBRU ARICIOĞLU

Birim
:
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi / İktisadi Gelişme ve Uluslararası İktisat Anabilim Dalı
İŞ Adresi
: Mersin Üniversitesi İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi Çiftlikköy Kampüsü 33343 Yenişehir/ Mersin
Telefon
:
+90-324-3610001
Dahili
:
15316
E-MAIL
:
ebruaricioglu@mersin.edu.tr
DİĞER E-MAIL
:
ebruaricioglu@gmail.com
OLUŞTURMA
:
2015-07-03 12:01:25
DÜZENLEME
:
2019-11-27 19:22:43
PUAN
:
12197
YABANCI DİL
:
İngilizce, İleri, KPDS, 84


Derece Bölüm Üniversite/Kurum Yıl
LİSANS İKTİSAT GAZİ ÜNİVERSİTESİ 2000
YÜKSEK LİSANS İKTİSAT GAZİ ÜNİVERSİTESİ 2004
DOKTORA İKTİSAT GAZİ ÜNİVERSİTESİ 2011
Görev Ünvanı Üniversite/Kurum Yıl
DANIŞMAN TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ 2017-06-12 - Devam ediyor
Görev Türü Sirket Yıl
DANIŞMAN TEPAV 2017-06-12 - 2018-06-01
Görev Ünvanı Görev Kurum/Diğer Yıl
ÇALIŞMA GRUPLARI KALKINMANIN FİNANSMANI 2017-11-17 - Devam ediyor
ÇALIŞMA GRUPLARI KALKINMANIN FİNANSMANI 2017-11-17 - Devam ediyor
ÇALIŞMA GRUPLARI KALKINMANIN FİNANSMANI 2017-11-17 - Devam ediyor
ÇALIŞMA GRUPLARI KALKINMANIN FİNANSMANI 2017-11-17 - Devam ediyor
ENSTİTÜ KURULU ÜYESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ 2018-12-21 - 2021-12-21
ENSTİTÜ KURULU ÜYESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ 2018-12-21 - 2021-12-21
BÖLÜM BAŞKANI İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ 2018-12-21 - 2021-12-21
FAKÜLTE KURULU ÜYESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ 2018-12-21 - 2021-12-21
ANABİLİM DALI BAŞKANI SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ 2018-12-21 - 2021-12-21
ENSTİTÜ KURULU ÜYESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ 2018-12-21 - 2021-12-21
BÖLÜM BAŞKANI İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ 2018-12-21 - 2021-12-21
FAKÜLTE KURULU ÜYESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ 2018-12-21 - 2021-12-21
ANABİLİM DALI BAŞKANI SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ 2018-12-21 - 2021-12-21
ENSTİTÜ KURULU ÜYESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ 2018-12-21 - 2021-12-21
BÖLÜM BAŞKANI İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ 2018-12-21 - 2021-12-21
FAKÜLTE KURULU ÜYESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ 2018-12-21 - 2021-12-21
ANABİLİM DALI BAŞKANI SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ 2018-12-21 - 2021-12-21
BÖLÜM BAŞKANI İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ 2018-12-21 - 2021-12-21
FAKÜLTE KURULU ÜYESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ 2018-12-21 - 2021-12-21
ANABİLİM DALI BAŞKANI SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ 2018-12-21 - 2021-12-21
MERKEZ MÜDÜR YARDIMCISI BÖLGESEL İZLEME UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ 2018-10-26 - 2021-10-23
MERKEZ YÖNETİM KURULU ÜYESİ BÖLGESEL İZLEME UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ 2018-10-26 - 2021-10-23
MERKEZ MÜDÜR YARDIMCISI BÖLGESEL İZLEME UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ 2018-10-26 - 2021-10-23
MERKEZ MÜDÜR YARDIMCISI BÖLGESEL İZLEME UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ 2018-10-26 - 2021-10-23
MERKEZ YÖNETİM KURULU ÜYESİ BÖLGESEL İZLEME UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ 2018-10-26 - 2021-10-23
MERKEZ YÖNETİM KURULU ÜYESİ BÖLGESEL İZLEME UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ 2018-10-26 - 2021-10-23
MERKEZ MÜDÜR YARDIMCISI BÖLGESEL İZLEME UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ 2018-10-26 - 2021-10-23
MERKEZ YÖNETİM KURULU ÜYESİ BÖLGESEL İZLEME UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ 2018-10-26 - 2021-10-23
MERKEZ YÖNETİM KURULU ÜYESİ KARİYER MERKEZİ 2015-12-29 - 2018-10-22
MERKEZ YÖNETİM KURULU ÜYESİ KARİYER MERKEZİ 2015-12-29 - 2018-10-22
MERKEZ YÖNETİM KURULU ÜYESİ BÖLGESEL İZLEME UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ 2015-11-24 - 2018-10-23
MERKEZ YÖNETİM KURULU ÜYESİ BÖLGESEL İZLEME UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ 2015-11-24 - 2018-10-23
Uluslararası - Uluslararası Diğer Indexlerde Taranan 400
2017
4. Tuncer, I. TÜRKİYE BÖLGELERİNDE YAPISAL DEĞİŞİM: KÜMELEME VE EKONOMİK KARMAŞIKLIK ANALİZLERİ BAĞLAMINDA ÖNERİLER. EKONOMİ BİLİMLER DERGİSİ, 2017, 9, 59-74. 0 + 0
Publications_001.pdf

2014
3. Uçan, O. Energy Consumption and Economic Growth Nexus: Evidence from Developed Countries in Europe . INTERNATİONAL JOURNAL OF ENERGY ECONOMİCS AND POLİCY, 2014, 4, 411-419. 0 + 4
2013
2. Arıcıoğlu, E. Thirwall Yasası'nın Türkiye için test edilmesi:1987-2011. INTERNATİONAL JOURNAL OF ECONOMİCS AND FİNANCE, 2013, 5, 59-68. 200 + 0
2012
1. Arıcıoğlu, E. Kalkınma Kavramına Küreselleşme Perspektifinden Bir Bakış. NİĞDE ÜNİVERSİTESİ İ.İ.B.F. DERGİSİ, 2012, 5, 36-3. 200 + 0
Ulusal - ULAKBİM Tarafından Taranan 330
2017
2. TUNCER, İ.; LOPCU, K.; COŞKUN, N.; ARICIOĞLU, E. Türkiye Bölgelerinde Yapısal Değişim: Kümeleme ve Ekonomik Karmaşıklık Analizler Bağlamında Öneriler. EKONOMİ BİLİMLERİ DERGİSİ, 2017, 9, 59-74. 130 + 0
2011
1. Arıcıoğlu, E. İktisat Teorisinde Unutulmuş Bir Kavram: Mekan. EKONOMİK YAKLAŞIM, 2011, 22, 17-44. 200 + 9
http://ekonomikyaklasim.org/pdfs2/EYD_V22_N81_A02.pdf

Ulusal - Kitapta Bölüm Yazma 6500
1. Arıcıoğlu, E. Ekonomi ve Hukuk Üzerine Yazılar, ISBN: 978-605-5593-68-1, Turhan, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: 1000, 662 Sayfa, Türkçe, Ankara, Türkiye, 2011. 6500
Uluslararası - Tam Metin - Sözlü 200

1. Arıcıoğlu, E., Globl Value Chains and Industrialisation of Turkish Economy. Rural-Urban Linkages for Sustainable Development: An economic Geography Perspective, 2018-07-19, 2018-07-21, Innsbruck, Avusturya, 2018. 200

Uluslararası - Özet - Sözlü 100

1. Arıcıoglu, E., Suriyeli Mültecilerin Mersin Ekonomisine Entegrasyonu Ve Etkisi. 2. Uluslararası Akdeniz Sempozyumu, 2018-05-23, 2019-05-25, Mersin, Türkiye, 2018. 100

Uluslararası - Araştırmacı 0

1. Mersin’de Suriyelilerin İnsana Yakışır İş Olanağı için Değer Zinciri Analizi: Mersin Ağaç İşleri ve Mobilya Sektörü için Değer Zinciri Analizi İçin, Diğer (Uluslararası), Proje No: ILO Office for Turkey develops Projects, 0 TL, Araştırmacı, 2019,Tamamlandı. 0

Ulusal - Araştırmacı 0

1. RIS Mersin+İhtiyaç Analizi, Kalkınma Bakanlığı, Proje No: RİS Mersin+, 0 TL, Araştırmacı, 2016,Tamamlandı. 0
Projects_001.pdf

Yönetilen Yüksek Lisans Tezleri 400

2. Ayfer Kaplan, BÖLGESEL KALKINMADA KADIN İSTİHDAMININ ETKİSİ: GAP BÖLGESİ’NDE KADININ GÜÇLENDİRİLMESİNDE YENİLİKLER PROJESİ, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Mersin Üniversitesi, Tamamlandı. 200

1. Burhan Can, Bölgesel Yenilik Sistemlerinin Etkinliği Üzerine Bir uygulama: Türkiye İBBS Düzey 1 Örneği, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Mersin Üniversitesi, Tamamlandı. 200

Uluslararası Dergi [Yıl, Adet] 4
1. BRITISH JOURNAL OF ECONOMICS, MANAGEMENT AND TRADE , [ 2012 : 1 ] . 4
Dönem D.Kodu Ders Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm/Program T-U-K
Bahar EKON448 Bölgesel İktisat İktisadi ve İdari Bilimler Fak İktisat ( 2. Öğretim ) 3-0-3
Bahar EKON102 İktisada Giriş II İktisadi ve İdari Bilimler Fak İktisat ( 2. Öğretim ) 4-0-4
Bahar ECON102 Introductıon To Economıcs II İktisadi ve İdari Bilimler Fak İktisat 4-0-4
Bahar EKON448 Bölgesel İktisat İktisadi ve İdari Bilimler Fak İktisat 3-0-3
Bahar EKON 532 Ekonomik Entegrasyonlar Teoris Sosyal Bilimler Enstitüsü İktisat ( Yüksek Lisans ) 3-0-3
Bahar EKON 801 Uzmanlık Alan Dersi Sosyal Bilimler Enstitüsü İktisat Anabilim Dalı 4-0-4
Bahar EKON 802 Uzmanlık Alan Dersi Sosyal Bilimler Enstitüsü İktisat Anabilim Dalı 4-0-4
Güz EKON101 İktisada Giriş I İktisadi ve İdari Bilimler Fak İktisat ( 2. Öğretim ) 4-0-4
Güz ECON101 Introductıon To Economıcs I İktisadi ve İdari Bilimler Fak İktisat 4-0-4
Güz EKON445 Avrupa Birliği ve Uluslararası İktisadi ve İdari Bilimler Fak İktisat 3-0-3
Güz EKON445 Avrupa Birliği ve Uluslararası İktisadi ve İdari Bilimler Fak İktisat ( 2. Öğretim ) 3-0-3
Güz EKON 613 Uluslararası Ticaret Sosyal Bilimler Enstitüsü İktisat ( Doktora ) 3-0-3
Güz EKON 801 Uzmanlık Alan Dersi Sosyal Bilimler Enstitüsü İktisat Anabilim Dalı 4-0-4
Güz EKON 802 Uzmanlık Alan Dersi Sosyal Bilimler Enstitüsü İktisat Anabilim Dalı 4-0-4
Güz SEM YL Seminer ( Yl ) Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Bilimler Enstitüsü 0-0-0
Dönem D.Kodu Ders Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm/Program T-U-K
Bahar ECON102 Introductıon To Economıcs II İktisadi ve İdari Bilimler Fak İktisat 4-0-4
Bahar EKON448 Bölgesel İktisat İktisadi ve İdari Bilimler Fak İktisat 3-0-3
Bahar ECON492 Practıce In Economıcs II İktisadi ve İdari Bilimler Fak İktisat 2-2-3
Bahar EKON102 İktisada Giriş II İktisadi ve İdari Bilimler Fak İktisat ( 2. Öğretim ) 4-0-4
Bahar EKON448 Bölgesel İktisat İktisadi ve İdari Bilimler Fak İktisat ( 2. Öğretim ) 3-0-3
Bahar ULS 212 Uluslararası İktisat II İktisadi ve İdari Bilimler Fak Uluslararası İlişkiler 3-0-3
Bahar EKON 802 Uzmanlık Alan Dersi Sosyal Bilimler Enstitüsü İktisat Anabilim Dalı 4-0-4
Bahar EKON 801 Uzmanlık Alan Dersi Sosyal Bilimler Enstitüsü İktisat Anabilim Dalı 4-0-4
Bahar SEM YL Seminer ( Yl ) Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Bilimler Enstitüsü 0-0-0
Bahar EKON 532 Ekonomik Entegrasyonlar Teoris Sosyal Bilimler Enstitüsü İktisat ( Yüksek Lisans ) 3-0-3
Güz EKON445 Avrupa Birliği ve Uluslararası İktisadi ve İdari Bilimler Fak İktisat ( 2. Öğretim ) 3-0-3
Güz ECON101 Introductıon To Economıcs I İktisadi ve İdari Bilimler Fak İktisat 4-0-4
Güz EKON445 Avrupa Birliği ve Uluslararası İktisadi ve İdari Bilimler Fak İktisat 3-0-3
Güz ECON491 Practıce In Economıcs I İktisadi ve İdari Bilimler Fak İktisat 2-2-3
Güz EKON101 İktisada Giriş I İktisadi ve İdari Bilimler Fak İktisat ( 2. Öğretim ) 4-0-4
Güz EKON 802 Uzmanlık Alan Dersi Sosyal Bilimler Enstitüsü İktisat Anabilim Dalı 4-0-4
Güz EKON 801 Uzmanlık Alan Dersi Sosyal Bilimler Enstitüsü İktisat Anabilim Dalı 4-0-4
Güz EKON 613 Uluslararası Ticaret Sosyal Bilimler Enstitüsü İktisat ( Doktora ) 3-0-3
Güz SEM YL Seminer ( Yl ) Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Bilimler Enstitüsü 0-0-0
Dönem D.Kodu Ders Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm/Program T-U-K
Bahar EKON448 Bölgesel İktisat İktisadi ve İdari Bilimler Fak İktisat ( 2. Öğretim ) 3-0-3
Bahar EKON102 İktisada Giriş II İktisadi ve İdari Bilimler Fak İktisat ( 2. Öğretim ) 4-0-4
Bahar EKON448 Bölgesel İktisat İktisadi ve İdari Bilimler Fak İktisat 3-0-3
Bahar EKON102 İktisada Giriş II İktisadi ve İdari Bilimler Fak İktisat ( 2. Öğretim ) 4-0-4
Bahar BUS112 Introductıon To Economıcs II İktisadi ve İdari Bilimler Fak İşletme 2-2-3
Bahar EKON 532 Ekonomik Entegrasyonlar Teoris Sosyal Bilimler Enstitüsü İktisat ( Yüksek Lisans ) 3-0-3
Bahar SEM YL Seminer ( Yl ) Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Bilimler Enstitüsü 0-0-0
Bahar EKON 801 Uzmanlık Alan Dersi Sosyal Bilimler Enstitüsü İktisat Anabilim Dalı 4-0-4
Güz BUS111 Introductıon To Economıcs I İktisadi ve İdari Bilimler Fak İşletme 2-2-3
Güz EKO313 Uluslar Arası İktisat İktisadi ve İdari Bilimler Fak Maliye 3-0-3
Güz EKON445 Avrupa Birliği ve Uluslararası İktisadi ve İdari Bilimler Fak İktisat ( 2. Öğretim ) 3-0-3
Güz EKON203 Makro İktisat I İktisadi ve İdari Bilimler Fak İktisat ( 2. Öğretim ) 3-0-3
Güz EKON101 İktisada Giriş I İktisadi ve İdari Bilimler Fak İktisat ( 2. Öğretim ) 4-0-4
Güz EKON445 Avrupa Birliği ve Uluslararası İktisadi ve İdari Bilimler Fak İktisat 3-0-3
Güz EKON 613 Uluslararası Ticaret Sosyal Bilimler Enstitüsü İktisat ( Doktora ) 3-0-3
Güz EKON 802 Uzmanlık Alan Dersi Sosyal Bilimler Enstitüsü İktisat Anabilim Dalı 4-0-4
Güz EKON 801 Uzmanlık Alan Dersi Sosyal Bilimler Enstitüsü İktisat Anabilim Dalı 4-0-4
Güz SEM YL Seminer ( Yl ) Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Bilimler Enstitüsü 0-0-0
Dönem D.Kodu Ders Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm/Program T-U-K
Bahar EKON448 Bölgesel İktisat İktisadi ve İdari Bilimler Fak İktisat 3-0-3
Bahar YDI102 İleri İngilizce II İktisadi ve İdari Bilimler Fak İktisat 3-0-3
Bahar EKON104 İktisatta Okumalar II İktisadi ve İdari Bilimler Fak İktisat 2-0-2
Bahar YDI102 İngilizce II İktisadi ve İdari Bilimler Fak İktisat ( 2. Öğretim ) 2-2-3
Bahar EKON104 İktisatta Okumalar II İktisadi ve İdari Bilimler Fak İktisat ( 2. Öğretim ) 2-0-2
Bahar EKON448 Bölgesel İktisat İktisadi ve İdari Bilimler Fak İktisat ( 2. Öğretim ) 3-0-3
Bahar SEM YL Seminer ( Yl ) Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Bilimler Enstitüsü 0-0-0
Bahar EKON 801 Uzmanlık Alan Dersi Sosyal Bilimler Enstitüsü İktisat Anabilim Dalı 4-0-4
Bahar EKON 532 Ekonomik Entegrasyonlar Teoris Sosyal Bilimler Enstitüsü İktisat ( Yüksek Lisans ) 3-0-3
Bahar EKON 802 Uzmanlık Alan Dersi Sosyal Bilimler Enstitüsü İktisat Anabilim Dalı 4-0-4
Güz EKON445 Avrupa Birliği ve Uluslararası İktisadi ve İdari Bilimler Fak İktisat 3-0-3
Güz EKON103 İktisatta Okumalar I İktisadi ve İdari Bilimler Fak İktisat 2-0-2
Güz YDI101 İleri İngilizce I İktisadi ve İdari Bilimler Fak İktisat 3-0-3
Güz EKON103 İktisatta Okumalar I İktisadi ve İdari Bilimler Fak İktisat ( 2. Öğretim ) 2-0-2
Güz EKON445 Avrupa Birliği ve Uluslararası İktisadi ve İdari Bilimler Fak İktisat ( 2. Öğretim ) 3-0-3
Güz YDI101 İngilizce I İktisadi ve İdari Bilimler Fak İktisat ( 2. Öğretim ) 2-2-3
Güz EKON 801 Uzmanlık Alan Dersi Sosyal Bilimler Enstitüsü İktisat Anabilim Dalı 4-0-4
Güz EKON 802 Uzmanlık Alan Dersi Sosyal Bilimler Enstitüsü İktisat Anabilim Dalı 4-0-4
Güz EKON 613 Uluslararası Ticaret Sosyal Bilimler Enstitüsü İktisat ( Doktora ) 3-0-3
Güz SEM YL Seminer ( Yl ) Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Bilimler Enstitüsü 0-0-0
Dönem D.Kodu Ders Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm/Program T-U-K
Bahar YDI102 İngilizce II İktisadi ve İdari Bilimler Fak İktisat ( 2. Öğretim ) 2-2-3
Bahar EKON448 Bölgesel İktisat İktisadi ve İdari Bilimler Fak İktisat ( 2. Öğretim ) 3-0-3
Bahar EKON104 İktisatta Okumalar II İktisadi ve İdari Bilimler Fak İktisat 2-0-2
Bahar SY 104 İktisada Giriş İçel Sağlık Yüksekokulu Sağlık Yönetimi 2-0-2
Bahar YDI102 İleri İngilizce II İktisadi ve İdari Bilimler Fak İktisat 3-0-3
Bahar EKON448 Bölgesel İktisat İktisadi ve İdari Bilimler Fak İktisat 3-0-3
Bahar EKON 610 Bölgesel İktisat Sosyal Bilimler Enstitüsü İktisat ( Doktora ) 3-0-3
Bahar EKON 532 Ekonomik Entegrasyonlar Teoris Sosyal Bilimler Enstitüsü İktisat ( Yüksek Lisans ) 3-0-3
Bahar SEM YL Seminer ( Yl ) Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Bilimler Enstitüsü 0-0-0
Bahar EKON 802 Uzmanlık Alan Dersi Sosyal Bilimler Enstitüsü İktisat Anabilim Dalı 4-0-4
Bahar EKON 801 Uzmanlık Alan Dersi Sosyal Bilimler Enstitüsü İktisat Anabilim Dalı 4-0-4
Güz EKON103 İktisatta Okumalar I İktisadi ve İdari Bilimler Fak İktisat 2-0-2
Güz EKO313 Uluslar Arası İktisat İktisadi ve İdari Bilimler Fak Maliye 3-0-3
Güz EKO313 Uluslar Arası İktisat İktisadi ve İdari Bilimler Fak Maliye 3-0-3
Güz ECON433 Current Economıc Issues İktisadi ve İdari Bilimler Fak İktisat 3-0-3
Güz EKON433 Güncel Ekonomik Sorunlar İktisadi ve İdari Bilimler Fak İktisat ( 2. Öğretim ) 3-0-3
Güz YDI101 İngilizce I İktisadi ve İdari Bilimler Fak İktisat ( 2. Öğretim ) 2-2-3
Güz YDI101 İleri İngilizce I İktisadi ve İdari Bilimler Fak İktisat 3-0-3
Güz EKON 532 Ekonomik Entegrasyonlar Teoris Sosyal Bilimler Enstitüsü İktisat 3-0-3
Yaz EKON341 Uluslararası İktisat I İktisadi ve İdari Bilimler Fak İktisat 3-0-3
Yaz EKON342 Uluslararası İktisat II İktisadi ve İdari Bilimler Fak İktisat 2-1-3
Dönem D.Kodu Ders Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm/Program T-U-K
Bahar BUS112 Introductıon To Economıcs II İktisadi ve İdari Bilimler Fak İşletme 2-2-3
Bahar EKON448 Bölgesel İktisat İktisadi ve İdari Bilimler Fak İktisat 3-0-3
Bahar EKON448 Bölgesel İktisat İktisadi ve İdari Bilimler Fak İktisat ( 2. Öğretim ) 3-0-3
Bahar EKON 610 Bölgesel İktisat Sosyal Bilimler Enstitüsü İktisat 3-0-3
Bahar EKON 532 Ekonomik Entegrasyonlar Teoris Sosyal Bilimler Enstitüsü İktisat 3-0-3
Güz ECON433 Current Economıc Issues İktisadi ve İdari Bilimler Fak İktisat 3-0-3
Güz EKON433 Güncel Ekonomik Sorunlar İktisadi ve İdari Bilimler Fak İktisat 3-0-3
Güz BUS111 Introductıon To Economıcs I İktisadi ve İdari Bilimler Fak İşletme 2-2-3
Güz EKON433 Güncel Ekonomik Sorunlar İktisadi ve İdari Bilimler Fak İktisat ( 2. Öğretim ) 3-0-3
FAALİYET TÜRÜ DETAYI
Proje TÜBİTAK 1001, 1003, 3501, 1505, COST, Uluslararası İkili İşbirliği Programları
TÜBİTAK 1005, 3001
TÜBİTAK 1002
H2020 Projesi
Diğer uluslararası özel veya resmi kurum ve kuruluşlar tarafından desteklenmiş ve destek süresi dokuz aydan az olmayan Ar-Ge niteliğini haiz proje
Diğer ulusal kamu veya özel kurum ve kuruluşlar tarafından desteklenmiş ve destek süresi 9 aydan az olmayan Ar-Ge niteliğini haiz proje
Araştırma Yurtdışı Araştırma
Yurtiçi Araştırma
Yayın SCI, SCI-Exp, SSCI ve AHCI kapsamındaki dergilerde yayımlanmış araştırma makalesi
SCI, SCI-Exp, SSCI ve AHCI kapsamındaki dergilerde yayınlanmış derleme veya kısa makale(editöre mektup, yorum, vaka takdimi, teknik not, araştırma notu, özet ve kitap kritiği)
Alan endexleri (ÜAK tarafından tanımlanan alanlar için) kapsamındaki dergilerde yayınlanmış araştırma makalesi
Alan endexleri (ÜAK tarafından tanımlanan alanlar için) kapsamındaki dergilerde yayınlanmış derleme veya kısa makale(editöre mektup, yorum, vaka takdimi, teknik not, araştırma notu, özet ve kitap kritiği)
Diğer uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan araştırma makalesi
ULAKBİM TR dizin tarafından taranan ulusal hakemli dergilerde yayınlanmış makale
SCI, SCI-Exp, SSCI ve AHCI kapsamındaki dergilerde editörlük ve editör kurulu üyeliği
Alan endexleri (ÜAK tarafından tanımlanan alanlar için) kapsamındaki dergilerde editörlük veya editör kurulu üyeliği
Diğer uluslararası hakemli dergilerde editörlük ve editör kurulu üyeliği
ULAKBİM TR dizin tarafından taranan ulusal hakemli dergilerde editörlük ve editör kurulu üyeliği
Tanınmış uluslararası yayınevleri tarafından yayınlanmış özgün bilimsel kitap
Tanınmış uluslararası yayınevleri tarafından yayınlanmış özgün bilimsel kitap editörlüğü
Tanınmış uluslararası yayınevleri tarafından yayınlanmış özgün bilimsel kitaplarda bölüm yazarlığı (Aynı kitapta en çok 2 bölüm değerlendirmeye alınır.)
Tanınmış ulusal yayınevleri tarafından yayınlanmış özgün bilimsel kitap
Tanınmış ulusal yayınevleri tarafından yayımlanmış özgün bilimsel kitaplarda bölüm yazarlığı (Aynı kitapta en çok 2 bölüm değerlendirmeye alınır.)
Uluslararası boyutta performansa dayalı yayımlanmış kişisel ses ve/veya görüntü kaydı
Uluslararası boyutta performansa dayalı yayımlanmış karma ses ve/veya görüntü kaydı
Ulusal boyutta performansa dayalı yayımlanmış kişisel ses ve/veya görüntü kaydı
Tasarım Endüstriyel, çevresel (bina, peyzaj ve iç mekan) veya grafiksel tasarım; sahne, moda(kumaş, aksesuar veya giysi tasarımı) veya çalgı tasarımı
Sergi Özgün yurtdışı bireysel etkinlik (sergi, bienal, trienal, gösteri, dinleti, festival ve gösterim)
Özgün yurtiçi bireysel etkinlik (sergi, bienal, trienal, gösteri, dinleti, festival ve gösterim)
Özgün yurtdışı grup/karma/toplu etkinlik (sergi, bienal, trienal, gösteri, dinleti, festival ve gösterim)
Özgün yurtiçi grup/karma/toplu etkinlik (sergi, bienal, trienal, gösteri, dinleti, festival ve gösterim)
Patent Uluslararası patent
Ulusal patent
Atıf SCI, SCI-Exp, SSCI ve AHCI kapsamındaki dergilerde yayınlanmış makalelerde atıf
Alan endeksleri(varsa) kapsamındaki dergilerde yayınlanmış makalelerde atıf
Diğer uluslararası hakemli dergilerde yayınlanmış makalelerde atıf
ULAKBİM tarafından taranan ulusal hakemli dergilerde yayınlanmış makalelerde atıf
Tanınmış uluslararası yayınevleri tarafından yayınlanmış özgün bilimsel kitapta atıf
Tanınmış ulusal yayınevleri tarafından yayınlanmış özgün bilimsel kitapta atıf
Güzel sanatlardaki eserlerin uluslararası kaynak veya yayın organlarında yer alması veya gösterime ya da dinletime girmesi
Güzel sanatlardaki eserlerin ulusal kaynak veya yayın organlarında yer alması veya gösterime ya da dinletime girmesi
Tebliğ Hakemli uluslararası bilimsel konferansta, sempozyumda veya kongrede sözlü olarak sunulan ve bunların kitabında yayınlanan tam bildiri
Ödül YÖK Yılın Doktora Tezi Ödülü
TÜBİTAK bilim ödülü
TÜBA Akademi Ödülü
TÜBİTAK TWAS veya Teşvik ödülü
TÜBİTAK Ufuk 2020 Programı eşik üstü ödülü
Yurtdışı kurum veya kuruluşlardan alınan bilim ödülü (Sürekli olarak verilen daha önce en az 5 kez verilmiş, ilgili kurum ve kuruluşun internet sayfasından duyurulan ve akademik ağırlıklı bir değerlendirme jürisi veya seçici kurulu olan)(Aynı çalışma veya
Yurtiçi kurum veya kuruluşlardan alınan bilim ödülü (Sürekli olarak verilen daha önce en az 5 kez verilmiş, ilgili kurum ve kuruluşun internet sayfasından duyurulan ve akademik ağırlıklı bir değerlendirme jürisi veya seçici kurulu olan)(Aynı çalışma veya
Uluslararası jurili sürekli düzenlenen güzel sanatlar etkinliklerinde veya yarışmalarda eserlere verilen uluslararası derece ödülü (mansiyon hariç)(Aynı çalışma veya eser nedeni ile alınan farklı ödüller için en fazla bir defa puanlama yapılır.)
Ulusal jurili sürekli düzenlenen güzel sanatlar etkinliklerinde veya yarışmalarda eserlere verilen uluslararası derece ödülü (mansiyon hariç)(Aynı çalışma veya eser nedeni ile alınan farklı ödüller için en fazla bir defa puanlama yapılır.)
Mevzuatı çerçevesinde, ilgili kuruluşlar (bakanlıklar, yerel yönetimler, meslek odaları, uluslararası kuruluşlar) tarafından sürekli düzenlenen planlama, mimarlık ve kentsel tasarım, peyzaj tasarımı, iç mimari tasarım, endüstri ürünleri tasarımı ve mimarl