Dr. Öğr. Üyesi EDA BENGİ YILMAZ

Birim
:
Tıp Fakültesi / Radyasyon Onkolojisi Anabilim Dalı
İŞ Adresi
: Mersin Üniversitesi Tip Fakültesi Hastane Kampüsü 33110 Yenişehir/ Mersin
Telefon
:
+90--
Dahili
:
OLUŞTURMA
:
2015-09-16 08:20:36
DÜZENLEME
:
2021-04-01 15:17:02
PUAN
:
4266
YABANCI DİL
:


Derece Bölüm Üniversite/Kurum Yıl
YÜKSEK LİSANS TIP FAKÜLTESİ ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ 1998
TIPTA UZMANLIK RADYASYON ONKOLOJİSİ ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ 2009
Tıpta Uzmanlık Tezi

1. RADYOTERAPİ UYGULANAN İNVAZİF MESANE KANSERLİ OLGULARDA HER2 PROTEİN OVEREKSPRESYONUNUN PROGNOZ VE SAĞKALIMA ETKİSİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ Danışman: Dr. MERAL KURT, Diğer, Diğer, Diğer Anabilim Dalı, Bursa , Türkiye, .

Theses_003.pdf

Görev Ünvanı Üniversite/Kurum Yıl
KOORDİNATÖR YARDIMCISI MERSİN ÜNİVERSİTESİ 2016-04-01 - Devam ediyor
FAKÜLTE KURUL ÜYELİĞİ MERSİN ÜNİVERSİTESİ 2018-01-01 - Devam ediyor
Görev Ünvanı Görev Kurum/Diğer Yıl
ÜYE EĞİTİM KOMİSYONU MERSİN ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ 2016-07-15 - Devam ediyor
FAKÜLTE KURULU ÜYESİ TIP FAKÜLTESİ 2018-01-15 - 2021-01-15
ANABİLİM DALI BAŞKANI TIP FAKÜLTESİ 2016-10-30 - 2019-10-30
BAŞKAN RADYASYON GÜVENLİĞİ KOMİTESİ MERSİN ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ 2016-04-19 - 2018-07-10
ANABİLİM DALI BAŞKANI TIP FAKÜLTESİ 2013-10-30 - 2016-10-30
Uluslararası - SCI, SCI-Expanded, SSCI ve AHCI kategorisine giren 2775
2018
6. Citak, E.; Yilmaz, E.; Sagcan, F.; Bozkurt, F.; Arpaci, R.; Vayisoglu, Y. Mucoepidermoid Carcinoma in Warthin Tumor of the Parotis in Childhood. OVİD TECHNOLOGİES (WOLTERS KLUWER HEALTH), 2018, 1-1. 375 + 0
http://dx.doi.org/10.1097/MPH.0000000000001303

Publications_011.pdf

5. Karahan, F.; Çıtak, E.; Yaman, E.; Alakaya, M.; Sağcan, F.; Yılmaz, E.; Kuş, F.; Gürses, İ.; Balcı, Y. Metachronous Synovial Sarcoma After Treatment of Mixed Germ Cell Tumor in a Child with Complete Gonadal Dysgenesis. J CLİN RES PEDİATR ENDOCRİNOL, 2018, 10, 87-90. 100 + 0
Publications_007.pdf

4. Citak, E.; Ozeren, M.; Karaca, M.; Karpuz, D.; Karahan, F.; Yilmaz, E.; Balci, Y.; Ozcan Kara, P.; Bozdogan Arpaci, R. A Rare Cause of Abdominal Pain in Childhood:Cardiac Angiosarcoma. BRAZ J CARDİOVASC SURG, 2018, 33, 104-106. 100 + 0
Publications_008.pdf

2015
3. Citak, E.; Yilmaz, E.; Yaman, E.; Kaya, S.; Taskinlar, H.; Arpaci, R.; Apaydin, D. Malignant epitheloid angiomyolipoma of the kidney in a child treated with sunitinib, everolimus and axitinib. CUAJ-CANADIAN UROLOGICAL ASSOCIATION JOURNAL, 2015, 9, 542-545. 700 + 0
https://dx.doi.org/10.5489/cuaj.2823

2012
2. Kilciksiz, S.; Yilmaz, E.; Yigit, S.; Baloglu, A. Cancer in elderly: A study of hospital-based cancer registry in the Western Turkey. HIPPOKRATIA, 2012, 16, 57-60. 850 + 10

Alıntılanma Sayısı: 2
2011
1. Kilciksiz, S.; Pehlivan, M.; Yilmaz, E.; Payzin, B.; Bener, S.; Baloglu, A. The clinical and pathological features of patients with hematological neoplasms: A study of hospital-based Cancer Registry from western Turkey. JOURNAL OF BUON, 2011, 16, 505-510. 650 + 5
Publications_006.pdf


Alıntılanma Sayısı: 1
Uluslararası - Uluslararası Diğer Indexlerde Taranan 535
2018
6. Kara, P.; Yaman Sezer, E.; Koc, Z.; Yilmaz, E.; Citak, E. Role of FDG PET-CT in Distinction of Benign Thrombus and Tumor Thrombus in Oncological Patients. BİOMEDİCAL RESEARCH NETWORK, LLC, 2018, 2, ---. 120 + 0
http://dx.doi.org/10.26717/BJSTR.2018.02.000789

Publications_010.pdf

5. Ozgen, K.; Oztep, S.; Celik, M.; Yilmaz, E.; Kabadayi, M. Comparison of patient specific quality assurance tests done with using different dosimetric systems for intensity modulated radiotherapy treatment plans. SCOPEMED INTERNATİONAL MEDİCAL JOURNAL MANAGEMENT AND INDEXİNG SYSTEM, 2018, 1-1. 120 + 0
http://dx.doi.org/10.5455/medscience.2018.07.8873

Publications_012.pdf

2017
4. Yilmaz, E.; Ismi, O.; Oztep, S.; Kara, T.; Vayisoglu, Y. Nasal septum and sphenoid sinus located adenoid cystic carcinoma. MEDİCİNE SCİENCE, 2017, 6, 133-135. 90 + 0
Publications_009.pdf

2016
3. Bozdoğan, S.; Yılmaz, E. Supernumerary Nipple Children with Different Types of Malignancies. MEDSCİENCE, 2016, 5, 342-344. 100 + 0
Publications_003.pdf

2. Vatansever, M.; Bozkurt, F.; Dinç, E.; Yılmaz, E.; Nayir, E.; Sarı, A.; Yıldırım, Ö.; Kara, T. Orbital Metastasis of Multiple Myeloma: Case Report. TURKİSH JOURNAL OF OPHTALMOLOGY, 2016, 46, 148-150. 45 + 0
Publications_005.pdf

1. Kaya, S.; Citak, E.; Karabulut, Y.; Yilmaz, E.; Apaydin, F. Pancreatic Involvement of Burkitt Lymphoma in a Child and Review of the Literature. MEDİCİNE SCİENCE, 2016, 5, 694-701. 60 + 0
Publications_004.pdf

Ulusal - ULAKBİM Tarafından Taranan 0
2018
2. Eskici Öztep, Ş. Lokal ileri ve/veya lenf düğümü tutulumu olan rektum kanserinde neoadjuvan kemoradyoterapiye yanit ve sfinkter koruyucu cerrahinin araştırılması. MERSİN ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ DERGİSİ, 2018, 11, 314-322. 0 + 0
Publications_010.pdf

2009
1. Aygün, S. Postoperatif Radyoterapi İle Eş Zamanlı Kapesitabin Uygulanan Lokal İleri Evre Rektum Kanserli Olgularda Etkinlik ve Tolerabilite Değerlendirilmesi . ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ DERGİSİ , 2009, 35, 21-25. 0 + 0
Publications_001.pdf

Uluslararası - Tam Metin - Poster 75

1. Koc, T.; Yilmaz, E.; Sahin, L.; Ergenoglu, T.; Ozturk, N.; Ozturk, H., Early Cranial Irradiation Alters Epigenetics Paralleled to Hippocampal Neurogenesis in Adult Mice. FEBS EMBO, 2014-08-30, 2014-09-04, Paris, Fransa, 2014. 75

Scientific_Meetings_002.pdf

Ulusal - Tam Metin - Sözlü 140

2. Barlaz Us, S.; Alisoy, H.; Altıntaş, Z.; Yılmaz, E., FARKLI FREKANSLARDAKİ ELEKTROMANYETİK DALGALARIN KAS, BEYİN VE KALPDE MEYDANA GETİRDİĞİ SICAKLIK ARTIŞININ ANALİZİ. Elektromanyetik Alanlar ve Etkileri, 2015-11-13, 2016-01-15, Mersin, Türkiye, 2015. 65

Scientific_Meetings_001.pdf

1. Koç, T.; Yılmaz, E.; Şahin, L.; Ergenoğlu, T.; Öztürk, N.; Öztürk, H., Epigenetic Evaluation of the effectsof Cranial Irradiation on Mice Brain. 13th Turkish Neuroscience Congress, 2015-04-30, 2015-05-03, Konya, Türkiye, 2015. 75

Scientific_Meetings_005.pdf

Ulusal - Tam Metin - Poster 255

7. YILMAZ, E.; Çıtak, E.; Öztep, Ş.; Taşkınlar, S., ÇOCUKLUK YAŞ GRUBUNDA KARDİYAK ANJİYOSARKOMLU BİR OLGU SUNUMU. Ulusal Radyasyon Onkolojisi Kongresi, 2016-04-20, 2016-04-24, Antalya, Türkiye, 2016. 47

http://urok2016.org/

6. Öztep Eskici , Ş.; Cem, G.; Ahmet, K.; Yılmaz, E.; Çelik, M.; Güven, A.; Yaz, Z., Meme Radyoterapisinde Supin ve Pron Pozisyonda IMRT ve FIF teknikleri Kullanarak Tedavi Kalitesinin Değerlendirilmesi . 12.Ulusal Radyasyon Onkolojisi Kongresi, 2016-04-20, 2016-04-24, Antalya, Türkiye, 2016. 25

Scientific_Meetings_003.pdf

5. Dursun, Ö.; Yılmaz, E.; İçme, G.; Dinç, E.; Argın, A.; Sezer, E.; Arpacı, R., Her İki Göz Kapağında Şişlik Şikayeti ile Başvuran Non Hodgkin Lenfoma Olgusu. 12.Ulusal Radyasyon Onkolojisi Kongresi, 2016-04-20, 2016-04-24, Antalya, Türkiye, 2016. 35

Scientific_Meetings_004.pdf

4. Özcan Kara, P.; Yaman Sezer, E.; Koç, Z.; Yılmaz, E., Onkolojik Hastalarda Tümör Trombüsü ve Benign Trombüs Ayrımında FDG PET-BT Görüntülemenin Rolü ve Diğer Radyolojik Yöntemlere Ek Katkısı. 28.Ulusal Nükleer Tıp Kongresi, 2016-04-06, 2016-04-10, İzmir, Türkiye, 2016. 32

3. BArlaz Us, S.; Alisoy, H.; Yılmaz, E., 6.8 GHz Elektromanyetik Dalganın Farklı Uygulama Sürelerinin Ciltteki Sıcaklık değişimine Etkisi. Elektromanyetik Alanlar ve Etkileri, 2015-11-13, 2015-11-15, Mersin, Türkiye, 2015. 50

2. Çıtak, E.; Yılmaz, E.; Yaman, E.; Kaya, S.; Taşkınlar, H.; Bozdoğan Arpacı, R.; Apaydın, D., ÇOCUKLUK YAŞ GRUBUNDA SUNİTİB, EVEROLİMUS VE AKSİTİNİB İLE TEDAVİ EDİLEN BİR MALİGN EPİTELOİD ANJİOMİYOLİPOMA. 21. Ulusal Kanser Kongresi, 2015-04-23, 2015-04-26, Antalya, Türkiye, 2015. 35

1. Kaya, S.; Çıtak, E.; Karabulut, Y.; Yılmaz, E.; Apaydın, D., AKUT PANKREATİT TABLOSU İLE BAŞVURAN İKİ Non-HODGKİN LENFOMA OLGUSU. 21.Ulusal Kanser Kongresi, 2015-04-23, 2015-04-26, Antalya, Türkiye, 2015. 30

Ulusal - Özet - Poster 21

1. Yılmaz, E.; sarıhan, S.; Evrensel, T.; Kahveci, R.; Sarıcaoğlu, H.; Yerci, Ö., Malign Melanom Tanısıyla adjuvan Radyoterapi Uygulanan Hastalarımızın değerlendirilmesi. 8. Ulusal radyasyon Onkolojisi Kongresi, 2008-04-19, 2008-04-23, Antalya, Türkiye, 2008. 21

Ulusal - Yürütücü 100

1. Glutamin, Arginin , Hidroksimetilbütirat kullanımının ratlarda radyasyon uygulamasına bağlı gelişen gastrointestinal mukoziti önlemedeki yeri, BAP, Proje No: 2016-2-AP2-1935, 9000 TL, Yürütücü, 2017,Tamamlandı. 100

Ulusal - Araştırmacı 50

1. Kişiselleştirilmiş Kanser İmmünoterapi Tedavi Yönteminde Farklı Bağışıklık Sistemi Hücre Türleri ve Alt Tiplerinin Etkinliklerinin İn Vitro ve Ex Vivo Yöntemlerle Belirlenmesi , BAP, Proje No: 2021-1-AP5-4286, 430000 TL, Araştırmacı, Devam ediyor... 50

Uluslararası 50
1. Konya Selçuk Üniversitesi, 2015-04-30, Konya, Türkiye. 50
Dönem D.Kodu Ders Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm/Program T-U-K
Bahar RAD210 Radyoterapi Sağlık Hizmetleri Meslek Yükse Tıbbi Görüntüleme Teknikleri ( 1-1-2
Dönem D.Kodu Ders Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm/Program T-U-K
Bahar RAD210 Radyoterapi Sağlık Hizmetleri Meslek Yükse Tıbbi Görüntüleme Teknikleri ( 1-1-2
Dönem D.Kodu Ders Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm/Program T-U-K
Bahar RAD210 Radyoterapi Sağlık Hizmetleri Meslek Yükse Tıbbi Görüntüleme Teknikleri ( 1-1-2
Dönem D.Kodu Ders Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm/Program T-U-K
Bahar RAD210 Radyoterapi Sağlık Hizmetleri Meslek Yükse Tıbbi Görüntüleme Teknikleri ( 1-1-2
Dönem D.Kodu Ders Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm/Program T-U-K
Bahar RAD210 Radyoterapi Sağlık Hizmetleri Meslek Yükse Tıbbi Görüntüleme Teknikleri ( 1-1-2
FAALİYET TÜRÜ DETAYI
Proje TÜBİTAK 1001, 1003, 3501, 1505, COST, Uluslararası İkili İşbirliği Programları
TÜBİTAK 1005, 3001
TÜBİTAK 1002
H2020 Projesi
Diğer uluslararası özel veya resmi kurum ve kuruluşlar tarafından desteklenmiş ve destek süresi dokuz aydan az olmayan Ar-Ge niteliğini haiz proje
Diğer ulusal kamu veya özel kurum ve kuruluşlar tarafından desteklenmiş ve destek süresi 9 aydan az olmayan Ar-Ge niteliğini haiz proje
Araştırma Yurtdışı Araştırma
Yurtiçi Araştırma
Yayın SCI, SCI-Exp, SSCI ve AHCI kapsamındaki dergilerde yayımlanmış araştırma makalesi
SCI, SCI-Exp, SSCI ve AHCI kapsamındaki dergilerde yayınlanmış derleme veya kısa makale(editöre mektup, yorum, vaka takdimi, teknik not, araştırma notu, özet ve kitap kritiği)
Alan endexleri (ÜAK tarafından tanımlanan alanlar için) kapsamındaki dergilerde yayınlanmış araştırma makalesi
Alan endexleri (ÜAK tarafından tanımlanan alanlar için) kapsamındaki dergilerde yayınlanmış derleme veya kısa makale(editöre mektup, yorum, vaka takdimi, teknik not, araştırma notu, özet ve kitap kritiği)
Diğer uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan araştırma makalesi
ULAKBİM TR dizin tarafından taranan ulusal hakemli dergilerde yayınlanmış makale
SCI, SCI-Exp, SSCI ve AHCI kapsamındaki dergilerde editörlük ve editör kurulu üyeliği
Alan endexleri (ÜAK tarafından tanımlanan alanlar için) kapsamındaki dergilerde editörlük veya editör kurulu üyeliği
Diğer uluslararası hakemli dergilerde editörlük ve editör kurulu üyeliği
ULAKBİM TR dizin tarafından taranan ulusal hakemli dergilerde editörlük ve editör kurulu üyeliği
Tanınmış uluslararası yayınevleri tarafından yayınlanmış özgün bilimsel kitap
Tanınmış uluslararası yayınevleri tarafından yayınlanmış özgün bilimsel kitap editörlüğü
Tanınmış uluslararası yayınevleri tarafından yayınlanmış özgün bilimsel kitaplarda bölüm yazarlığı (Aynı kitapta en çok 2 bölüm değerlendirmeye alınır.)
Tanınmış ulusal yayınevleri tarafından yayınlanmış özgün bilimsel kitap
Tanınmış ulusal yayınevleri tarafından yayımlanmış özgün bilimsel kitaplarda bölüm yazarlığı (Aynı kitapta en çok 2 bölüm değerlendirmeye alınır.)
Uluslararası boyutta performansa dayalı yayımlanmış kişisel ses ve/veya görüntü kaydı
Uluslararası boyutta performansa dayalı yayımlanmış karma ses ve/veya görüntü kaydı
Ulusal boyutta performansa dayalı yayımlanmış kişisel ses ve/veya görüntü kaydı
Tasarım Endüstriyel, çevresel (bina, peyzaj ve iç mekan) veya grafiksel tasarım; sahne, moda(kumaş, aksesuar veya giysi tasarımı) veya çalgı tasarımı
Sergi Özgün yurtdışı bireysel etkinlik (sergi, bienal, trienal, gösteri, dinleti, festival ve gösterim)
Özgün yurtiçi bireysel etkinlik (sergi, bienal, trienal, gösteri, dinleti, festival ve gösterim)
Özgün yurtdışı grup/karma/toplu etkinlik (sergi, bienal, trienal, gösteri, dinleti, festival ve gösterim)
Özgün yurtiçi grup/karma/toplu etkinlik (sergi, bienal, trienal, gösteri, dinleti, festival ve gösterim)
Patent Uluslararası patent
Ulusal patent
Atıf SCI, SCI-Exp, SSCI ve AHCI kapsamındaki dergilerde yayınlanmış makalelerde atıf
Alan endeksleri(varsa) kapsamındaki dergilerde yayınlanmış makalelerde atıf
Diğer uluslararası hakemli dergilerde yayınlanmış makalelerde atıf
ULAKBİM tarafından taranan ulusal hakemli dergilerde yayınlanmış makalelerde atıf
Tanınmış uluslararası yayınevleri tarafından yayınlanmış özgün bilimsel kitapta atıf
Tanınmış ulusal yayınevleri tarafından yayınlanmış özgün bilimsel kitapta atıf
Güzel sanatlardaki eserlerin uluslararası kaynak veya yayın organlarında yer alması veya gösterime ya da dinletime girmesi
Güzel sanatlardaki eserlerin ulusal kaynak veya yayın organlarında yer alması veya gösterime ya da dinletime girmesi
Tebliğ Hakemli uluslararası bilimsel konferansta, sempozyumda veya kongrede sözlü olarak sunulan ve bunların kitabında yayınlanan tam bildiri
Ödül YÖK Yılın Doktora Tezi Ödülü
TÜBİTAK bilim ödülü
TÜBA Akademi Ödülü
TÜBİTAK TWAS veya Teşvik ödülü
TÜBİTAK Ufuk 2020 Programı eşik üstü ödülü
Yurtdışı kurum veya kuruluşlardan alınan bilim ödülü (Sürekli olarak verilen daha önce en az 5 kez verilmiş, ilgili kurum ve kuruluşun internet sayfasından duyurulan ve akademik ağırlıklı bir değerlendirme jürisi veya seçici kurulu olan)(Aynı çalışma veya
Yurtiçi kurum veya kuruluşlardan alınan bilim ödülü (Sürekli olarak verilen daha önce en az 5 kez verilmiş, ilgili kurum ve kuruluşun internet sayfasından duyurulan ve akademik ağırlıklı bir değerlendirme jürisi veya seçici kurulu olan)(Aynı çalışma veya
Uluslararası jurili sürekli düzenlenen güzel sanatlar etkinliklerinde veya yarışmalarda eserlere verilen uluslararası derece ödülü (mansiyon hariç)(Aynı çalışma veya eser nedeni ile alınan farklı ödüller için en fazla bir defa puanlama yapılır.)
Ulusal jurili sürekli düzenlenen güzel sanatlar etkinliklerinde veya yarışmalarda eserlere verilen uluslararası derece ödülü (mansiyon hariç)(Aynı çalışma veya eser nedeni ile alınan farklı ödüller için en fazla bir defa puanlama yapılır.)
Mevzuatı çerçevesinde, ilgili kuruluşlar (bakanlıklar, yerel yönetimler, meslek odaları, uluslararası kuruluşlar) tarafından sürekli düzenlenen planlama, mimarlık ve kentsel tasarım, peyzaj tasarımı, iç mimari tasarım, endüstri ürünleri tasarımı ve mimarl