Doç.Dr. EBRU DERİCİ EKER
Birim
:
Eczacılık Fakültesi / Farmasotik Biyoteknoloji Anabilim Dalı
DOĞUM TARİHİ
:
17 Ağustos 1978
Ev Adresi
: Fatih Mh. 30009 Sk. Özdiker Sitesi A Blok Kat:10 Daire: 19 Mezitli/mersin
İŞ Adresi
: Mersin Üniversitesi Eczacilik Fakültesi Yenişehir Kampüsü 33160 Yenişehir/ Mersin
GSM
:
+90-533-4259615
Telefon
:
+90-324-3412815
Dahili
:
12140
Faks
:
+90-324-3413022
E-MAIL
:
edeker@mersin.edu.tr
DİĞER E-MAIL
:
ebruderici78@gmail.com
DİĞER E-MAIL
:
ebrudericieker@gmail.com
OLUŞTURMA
:
2015-08-18 08:48:06
DÜZENLEME
:
2018-09-27 11:52:07
PUAN
:
20018
YABANCI DİL
:
İngilizce, İYİ, ÜDS, 80


Derece Bölüm Üniversite/Kurum Yıl
LİSANS BİYOLOJİ MERSİN ÜNİVERSİTESİ 1998
YÜKSEK LİSANS TIBBİ BİYOLOJİ VE GENETİK MERSİN ÜNİVERSİTESİ 2003
DOKTORA TIBBİ BİYOLOJİ VE GENETİK MERSİN ÜNİVERSİTESİ 2007
YÜKSEK LİSANS FARMASÖTİK TEKNOLOJİ MERSİN ÜNİVERSİTESİ 2017
Doktora Tezi

1. Rho Kinaz ve Siklooksijenaz İnhibitörleri ile Siklofosfamid Kombinasyonlarının İnsan Nöroblastoma SK–N–MC Hücre Serisine Etkileri Danışman: Dr. Nurcan Aras, Mersin Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Tıbbi Biyoloji Anabilim Dalı, Mersin, Türkiye, 2007.

Theses_002.pdf

Yüksek Lisans Tezi

1. Flurbiprofen’in Gastrik İrritasyonunu Azaltmak ve Çözünürlüğünü Arttırmak Amacıyla Yağsız Süt Tozu İle Katı Dispersiyonlarının Hazırlanması ve Karakterizasyonu. Danışman: Dr. Nefise Özlen Şahin, Mersin Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Farmasötik Teknoloji Anabilim Dalı, MERSIN, Türkiye, 2017.

2. Prematür Menopoz ve Katekol-O-Metiltransferaz (COMT) Gen Polimorfizmi Arasındaki Iliski Danışman: Dr. Nurcan Aras, Mersin Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Tıbbi Biyoloji Anabilim Dalı, Mersin, Türkiye, 2003.

Görev Ünvanı Üniversite/Kurum Yıl
ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ MERSİN ÜNİVERSİTESİ/SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ 2000-01-05 - 2008-12-15
YARDIMCI DOÇENT DOKTOR MERSİN ÜNİVERSİTESİ 2009-01-09 - Devam ediyor
Görev Ünvanı Görev Kurum/Diğer Yıl
BİRİM AKADEMİK TEŞVİK BAŞVURU VE İNCELEME KOMİSYONU ÜYESİ ECZACILIK FAKÜLTESİ 2017-01-01 - 2019-12-31
BİRİM AKADEMİK TEŞVİK BAŞVURU VE İNCELEME KOMİSYONU ÜYESİ ECZACILIK FAKÜLTESİ 2017-01-01 - 2019-12-31
AKADEMİK TEŞVİK ÖN İNCELEME HEYETİ ÜYESİ ECZACILIK FAKÜLTESİ 2016-01-11 - 2019-01-11
FAKÜLTE KURULU ÜYESİ ECZACILIK FAKÜLTESİ 2013-10-04 - 2016-10-04
Uluslararası - SCI, SCI-Expanded, SSCI ve AHCI kategorisine giren 6360
2018
25. DERİCİ EKER, E.; ARSLAN MAMUR, B.; YILDIRIM, M.; AKAR, A.; ARAS, N. The effect of exposure to 1800 MHz radiofrequency radiation on epidermal growth factor, caspase-3, Hsp27 and p38MAPK gene expressions in the rat eye.. BRATİSLAVA MEDİCAL JOURNAL-BRATİSLAVSKE LEKARSKE LİSTY, 2018, , -. 900 + 0
2016
24. Eker, E.; Koyuncu, H.; Sahin, N.; Yuksel, A.; Berkoz, M.; Diler, S.; Akgul, S. Determination of Genotoxic Effects of Hookah Smoking by Micronucleus and Chromosome Aberration Methods. MEDICAL SCIENCE MONITOR, 2016, 22, 4490-4494. 0 + 0
https://dx.doi.org/10.12659/MSM.898593

23. HYDZIK, P.; KROSNIAK, M.; FRANCIK, R.; GOMOLKA, E.; DERICI EKER, E.; ZAGRODZKI, P. SERUM ANTIOXIDANT PARAMETERS IN PATIENTS POISONED BY DIFFERENT XENOBIOTICS. ACTA POLONİAE PHARMACEUTİCA-DRUG RESEARCH, 2016, 73, 337-344. 450 + 0
Publications_001.pdf

2014
22. BATTAL, D.; YALIN, S.; DERİCİ EKER, E.; AKTAŞ, A.; ŞAHİN, N.; MARCELİNA, C.; BERKÖZ, M. Possible role of selective serotonin reuptake inhibitor sertraline on oxidative stress responses. EUROPEAN REVIEW FOR MEDICAL AND PHARMACOLOGICAL SCIENCES, 2014, 18, 477-484. 600 + 0
21. Battal, D.; Yalin, S.; Eker, E.; Aktas, A.; Sahin, N.; Cebo, M.; Berkoz, M. Possible role of selective serotonin reuptake inhibitor sertraline on oxidative stress responses. EUROPEAN REVIEW FOR MEDICAL AND PHARMACOLOGICAL SCIENCES, 2014, 18, 477-484. 0 + 15

Alıntılanma Sayısı: 3
2013
20. BATTAL, D.; AKTAŞ, A.; SUNGUR, M.; KADIOĞLU, E.; DERİCİ EKER, E.; ŞAHİN, N.; SAYGI, Ş. In Vivo Genotoxicity Assessment of Sertraline by Using Alkaline Comet Assay and the Cytokinesis Block Micronucleus Assay. BASIC CLINICAL PHARMACOLOGY TOXICOLOGY, 2013, 113, 339-346. 400 + 0
19. Battal, D.; Aktas, A.; Sungur, M.; Kadioglu, E.; Eker, E.; Sahin, N.; Saygi, S. In Vivo Genotoxicity Assessment of Sertraline by Using Alkaline Comet Assay and the Cytokinesis-Block Micronucleus Assay. BASIC & CLINICAL PHARMACOLOGY & TOXICOLOGY, 2013, 113, 339-346. 0 + 0
https://dx.doi.org/10.1111/bcpt.12095

2005
18. Aras-Ates, N.; Unal, M.; Tamer, L.; Derici, E.; Karakas, S.; Ercan, T.; Pata, Y.; Akbas, Y.; Vayisoglu, T.; Camdeviren, H. Glutathione S-transferase gene polymorphisms in presbycusis. OTOLOGY & NEUROTOLOGY, 2005, 26, 392-397. 0 + 15

Alıntılanma Sayısı: 3
17. ARAS, N.; ÜNAL, M.; TAMER, L.; DERİCİ EKER, E.; KARAKAŞ ÇELİK, S.; ERCAN, B.; PATA, Y.; AKBAŞ, Y.; VAYISOĞLU, Y.; ANKARALI, H. Glutathione S transferase gene polymorphisms in presbycusis. OTOLOGY NEUROTOLOGY, 2005, 26, 392-397. 350 + 0
16. ÜNAL, M.; ÇELİK, A.; ARAS, N.; MİCOZKADIOĞLU, D.; DERİCİ EKER, E.; PATA, Y.; AKBAŞ, Y. Cytogenetic biomonitoring in children with chronic tonsillitis Micronucleus frequency in exfoliated buccal epithelium cells. INTERNATIONAL JOURNAL OF PEDIATRIC OTORHINOLARYNGOLOGY, 2005, 69, 1483-1488. 400 + 0
15. Unal, M.; Celik, A.; Ates, N.; Micozkadioglu, D.; Derici, E.; Pata, Y.; Akbas, Y. Cytogenetic biomonitoring in children with chronic tonsillitis: Micronucleus frequency in exfoliated buccal epithelium cells. INTERNATIONAL JOURNAL OF PEDIATRIC OTORHINOLARYNGOLOGY, 2005, 69, 1483-1488. 0 + 60
https://dx.doi.org/10.1016/j.ijporl.2005.04.002


Alıntılanma Sayısı: 12
2004
14. Akbas, E.; Derici, E.; Soylemezl, F.; Kanik, A.; Polat, F. An investigation of effects of toluene and cigarette smoking on some blood parameters and lymphocyte life span. CELL BIOLOGY AND TOXICOLOGY, 2004, 20, 33-40. 0 + 15
https://dx.doi.org/10.1023/B:CBTO.0000021150.64840.6b


Alıntılanma Sayısı: 3
13. Ates, N.; Tursen, U.; Tamer, L.; Kanik, A.; Derici, E.; Ercan, B.; Atik, U. Glutathione S-transferase polymorphisms in patients with drug eruption. ARCHIVES OF DERMATOLOGICAL RESEARCH, 2004, 295, 429-433. 0 + 60
https://dx.doi.org/10.1007/s00403-003-0446-z


Alıntılanma Sayısı: 12
12. ERDAL, M.; TÜRSEN, Ü.; KAYA, T.; KANIK, E.; DERİCİ EKER, E.; İKİZOĞLU, G. Association between Cathechol O Metyltransferase polymorphism and psoriasis. INTERNATIONAL JOURNAL OF DERMATOLOGY, 2004, 43, 312-314. 0 + 0
10.1111/j.1365-4632.2004.01992.x

11. ARAS, N.; TÜRSEN, Ü.; TAMER, L.; KANIK, E.; DERİCİ EKER, E.; ERCAN, B.; ATİK, U. Glutathione S transferase polymorphisms in patients with drug eruption. ARCHIVES OF DERMATOLOGICAL RESEARCH, 2004, 295, 429-433. 400 + 0
10. AKBAŞ, E.; DERİCİ EKER, E.; SÖYLEMEZ, F.; KANIK, E.; POLAT, F. An investigation of effects of toluene and cigarette smoking on some blood parameters and lymphocyte life span. CELL BIOLOGY AND TOXICOLOGY, 2004, 20, 33-40. 800 + 0
9. Erdal, M.; Tursen, U.; Kaya, T.; Kanik, A.; Derici, E.; Ikizoglu, G. Association between Cathechol-O-Metyltransferase polymorphism and psoriasis. INTERNATIONAL JOURNAL OF DERMATOLOGY, 2004, 43, 312-314. 0 + 5
https://dx.doi.org/10.1111/j.1365-4632.2004.01992.x


Alıntılanma Sayısı: 1
2003
8. ERDAL, M.; TOT, Ş.; YAZICI, M.; ERTEKİN YAZICI, A.; HERKEN, H.; ERDEM, P.; DERİCİ EKER, E.; ANKARALI, H. Lack of Association of catechol O Methyltransferase Gene Polymorphism in Obsessive Compulsive Disorder. DEPRESSION AND ANXIETY, 2003, 18, 41-45. 160 + 0
7. AKBAŞ, E.; SÖYLEMEZ, F.; DERİCİ EKER, E.; BÖREKÇİ, G.; KANIK, E. Effects of X rays and cigarette smoking on leukocyte lymphocyte and mitotic index values and SCE rates the relationship between mitotic index and lymphocyte count. TOXICOLOGY AND INDUSTRIAL HEALTH, 2003, 19, 81-91. 700 + 0
6. Erdal, M.; Tot, S.; Yazici, K.; Yazici, A.; Herken, H.; Erdem, P.; Derici, E.; Camdeviren, H. Lack of association of catechol-O-methyltransferase gene polymorphism in obsessive-compulsive disorder. DEPRESSION AND ANXIETY, 2003, 18, 41-45. 0 + 170
https://dx.doi.org/10.1002/da.10114


Alıntılanma Sayısı: 34
5. Akbas, E.; Soylemez, F.; Derici, E.; Borekci, G.; Kanik, A. Effects of X-rays and cigarette smoking on leukocyte, lymphocyte and mitotic index values and SCE rates: the relationship between mitotic index and lymphocyte count. TOXICOLOGY AND INDUSTRIAL HEALTH, 2003, 19, 81-91. 0 + 25
https://dx.doi.org/10.1191/0748233703th178oa


Alıntılanma Sayısı: 5
2002
4. TÜRSEN, Ü.; KAYA, T.; ERDAL, M.; DERİCİ EKER, E.; GÜNDÜZ, Ö.; İKİZOĞLU, G. Association between catechol O methyltransferase polymorphism and vitiligo. ARCHIVES OF DERMATOLOGICAL RESEARCH, 2002, 294, 143-6. 550 + 0
3. PATA, C.; ERDAL, M.; DERİCİ EKER, E.; YAZAR, A.; KANIK, E.; ULU, O. Serotonin transporter gene polymorphism in irritable bowel syndrome. AMERICAN JOURNAL OF GASTROENTEROLOGY, 2002, 97, 1780-1784. 650 + 0
2. Tursen, U.; Kaya, T.; Erdal, M.; Derici, E.; Gunduz, O.; Ikizoglu, G. Association between catechol-O-methyltransferase polymorphism and vitiligo. ARCHIVES OF DERMATOLOGICAL RESEARCH, 2002, 294, 143-146. 0 + 165
https://dx.doi.org/10.1007/s00403-002-0295-1


Alıntılanma Sayısı: 33
1. Pata, C.; Erdal, M.; Derici, E.; Yazar, A.; Kanik, A.; Ulu, O. Serotonin transporter gene polymorphism in irritable bowel syndrome. AMERICAN JOURNAL OF GASTROENTEROLOGY, 2002, 97, 1780-1784. 0 + 470

Alıntılanma Sayısı: 94
Uluslararası - Uluslararası Diğer Indexlerde Taranan 880
2012
6. SAHIN , N.; BERKÖZ, M.; DERICI EKER, E.; POMIERNY, B.; PRZEJCZOWSKA, K. Cytotoxic and Antioxidant Effects Of Grape Seed Oil On The Treatment Of Leukemia With Methotrexate.. EUROPEAN JOURNAL OF CHEMISTRY, 2012, 3, 147-151. 140 + 0
Publications_002.pdf

2011
5. BERKÖZ, M.; SAHIN , Ö.; SAHIN, N.; DERICI EKER, E.; YÜKSEL, A. Investigation of Knowledge, Attitude and Behaviors About Oral and Dental Care Among The Pharmacy Faculty Students.. MEDITERRANEAN JOURNAL OF SCIENCE & TECHNOLOGY RESEARCH, 2011, 4, 19-27. 120 + 0
2009
4. DERİCİ EKER, E.; ARAS, N.; ANKARALI, H. Association Between Catechol-OMethyltransferase (COMT) Gene Polymorphism and Premature Menopause.. MEDITERRANEAN JOURNAL OF SCIENCE & TECHNOLOGY RESEARCH, 2009, 2, 27-34. 200 + 0
3. BERKÖZ, M.; DERİCİ EKER, E. The Use of Transgenic Plants in Pharmaceutical Biotechnology. MEDITERRANEAN JOURNAL OF SCIENCE & TECHNOLOGY RESEARCH, 2009, 2, 12-24. 200 + 0
2008
2. DERİCİ EKER, E.; ARAS, N. The role of caspases in apoptosis. MEDITERRANEAN JOURNAL OF SCIENCE & TECHNOLOGY RESEARCH, 2008, 1, 16-21. 200 + 0
2003
1. SEVIM, M.; DOĞU, O.; ERDAL, M.; ÖZKAYA, M.; KALEAĞASI, Ş.; ARAL, M.; ANKARALI, H.; DERİCİ EKER, E. Monoamine oxidase-A gene polymorphism in Parkinson's Disease.. JOURNAL OF NEUROLOGICAL SCIENCES, 2003, 1, 98-104. 20 + 0
Uluslararası - Diğer 100
2016
1. DERİCİ EKER, E.; balık, a.; ÇOBANOĞLU, E. Özefagus Kanserinde Genetik Varyasyonların Önemi (Significance of Genetic Variations in Esophagus Cancer). MEDITERRANEAN JOURNAL OF SCIENCE TECHNOLOGY RESEARCH, 2016, 9, -. 100 + 0
Uluslararası - Alan endexleri 555
2019
7. DERİCİ EKER, E.; ARICAN, A.; BOZDOĞAN ARPACI, R.; NAYIR, E.; ATA, A.; ERAS, N.; DERİCİ YILDIRIM, D.; AKBAŞ, E. Potential Effects of EGFR Exon 21 L858R Mutations in Lung Cancer. MEDİCAL SCİENCE AND DİSCOVERY, 2019, 6, 12-17. 75 + 0
6. YOLAL ERTURAL, D.; NAYIR, E.; BOZDOĞAN ARPACI, R.; DERİCİ EKER, E.; ERAS, N.; DERİCİ YILDIRIM, D.; AKBAŞ, E. The Effects of EGFR Exon 19 747–750 Deletion on the Risk of Developing Lung Cancer. MEDİCAL SCİENCE AND DİSCOVERY, 2019, 6, 109-113. 50 + 0
5. DERİCİ EKER, E.; ARAS, N. INVESTIGATION OF APOPTOTIC EFFECTS OF ASPIRIN USE ON HUMAN NEUROBLASTOMA SK-N-MC CELL LINE. JOURNAL OF MEDİCAL CASE REPORTS AND REVİEWS, 2019, 2, 336-341. 100 + 0
4. DERİCİ EKER, E.; ÇETİN, B.; ŞAHİN, N. IN VITRO CYTOTOXIC EFFECTS AND QUALITY CONTROL STUDIES ON BLACK CUMIN SEED CAPSULES AND OILS IN TURKEY MARKET. JOURNAL OF MEDİCAL CASE REPORTS AND REVİEWS, 2019, 2, 308-319. 100 + 0
2017
3. DOĞAN ÇALHAN, S.; DERİCİ EKER, E.; ŞAHİN, N. Quality by design (QbD) and process analytical technology (PAT) applications in pharmaceutical industry. EUROPEAN JOURNAL OF CHEMİSTRY, 2017, 4, 430-433. 100 + 0
2014
2. ÖZER, Ö.; ARAS, N.; KARAKAŞ ÇELİK, S.; DERİCİ EKER, E.; TÜRKMENOĞLU, M. Kolorektal Kanserinin SULT1A1 Sülfotransferaz R213H Polimorfizmi ve Sigara Kullanımı ile Risk Değişiminin Araştırılması. KOLON REKTUM HASTALIKLARI DERGİSİ, 2014, 24, 35-40. 60 + 0
2012
1. ŞAHİN, N.; BERKÖZ, M.; DERİCİ EKER, E.; POMIERNY, B.; PRZEJCZOWSKA, K. Cytotoxic and Antioxidant Effects Of Grape Seed Oil On The Treatment Of Leukemia With Methotrexate. EUROPEAN JOURNAL OF CHEMISTRY, 2012, 3, 147-151. 70 + 0
Uluslararası - Endekste taranmıyor 385
2011
5. BERKÖZ, M.; ŞAHİN, Ö.; ŞAHİN, N.; DERİCİ EKER, E.; YÜKSEL, A. Investigation of Knowledge Attitude and Behaviors About Oral and Dental Care Among The Pharmacy Faculty Students. MEDITERRANEAN JOURNAL OF SCIENCE TECHNOLOGY RESEARCH, 2011, 4, 19-27. 60 + 0
2009
4. DERİCİ EKER, E.; BERKÖZ, M. The Use of Transgenic Plants in Pharmaceutical Biotechnology. MEDITERRANEAN JOURNAL OF SCIENCE TECHNOLOGY RESEARCH, 2009, 2, 12-24. 100 + 0
2008
3. DERİCİ EKER, E.; ARAS, N. The role of caspases in apoptosis. MEDITERRANEAN JOURNAL OF SCIENCE TECHNOLOGY RESEARCH, 2008, 1, 16-21. 100 + 0
2001
2. AKBAŞ, E.; ÇELİK, A.; DERİCİ EKER, E.; SÖYLEMEZ, F. Sigara kullanımının lenfosit yaşam süresi ve genotoksik etkilerinin incelenmesi. TURKISH JOURNAL OF GERIATRICS-TÜRK GERİATRİ DERGİSİ, 2001, 4, 15-18. 75 + 0
1998
1. AKBAŞ, E.; GÖRKEM, G.; GÜRKAN, A.; ÇELİK, A.; DERİCİ EKER, E. 43 Mental retarde çocuğun psiko sosyal gelişim ve sitogenetik açıdan incelenmesi. CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ DERGİSİ FEN BİLİMLERİ SERİSİ (BİYOLOJİ), 1998, 1, 185-192. 50 + 0
Ulusal - ULAKBİM Tarafından Taranan 850
2019
5. DERİCİ EKER, E.; KOÇOĞLU, S.; ŞAHİN, N. Investigation of genotoxicity caused by oral isotretinoinuse in acne treatment. ANNALS OF MEDİCAL RESEARCH, 2019, 26, 1675-1679. 200 + 0
4. DERİCİ EKER, E.; SOLAK, N.; KARAKAŞ ÇELİK, S.; ŞAHİN, N. The relationship between VITiligo and endothelial nitric oxide GLU298ASP and intron 4 VNTR polymorphism. MEDİCİNE SCİENCE, 2019, 8, 677-681. 190 + 0
2014
3. ÖZER, Ö.; ARAS, N.; KARAKAŞ ÇELİK, S.; DERİCİ EKER, E.; TÜRKMENOĞLU, M. Kolorektal Kanserinin SULT1A1 (Sülfotransferaz) R213H Polimorfizmi ve Sigara Kullanımı ile Risk Degisiminin Arastırılması. KOLON REKTUM HASTALIKLARI DERGISI, 2014, 24, 35-40. 120 + 0
2008
2. DERİCİ EKER, E.; ARAS, N.; BÜYÜKAFŞAR, K.; TİFTİK, R. Kronik Myeloid Lösemi K-562 Hücre hattında siklofosfamidin apoptoza etkileri. MERSIN ÜNIVERSITESI SAGLIK BILIMLERI DERGISI, 2008, 1, 12-18. 190 + 0
2001
1. AKBAS, E.; ÇELIK , A.; DERICI EKER, E.; SÖYLEMEZ, F. Sigara kullanımının lenfosit yasam süresi ve genotoksik etkilerinin incelenmesi.. TÜRK GERIATRI DERGISI, 2001, 4, 15-18. 150 + 0
Ulusal - Diğer 140
2. AKBAŞ, E.; ÇELİK, A.; DERİCİ EKER, E.; SÖYLEMEZ, F. X ısınının lenfosit yasam süresi ve Kardes kromatid degisim oranları üzerine üzerine etkileri. MERSIN ÜNIVERSITESI TIP FAKÜLTESI DERGISİ, 2001, 2, 171-179. 75 + 0
1998
1. AKBAS, E.; GÖRKEM, G.; GÜRKAN, A.; DERİCİ EKER, E. 43 Mental retarde çocugun psiko-sosyal gelisim ve sitogenetik açıdan incelenmesi.. CELAL BAYAR ÜNIVERSITESI FEN-EDEBIYAT FAKÜLTESI DERGISI FEN BILIMLERI SERISI (BIYOLOJI),, 1998, 1, 185-192. 65 + 0
Ulusal - Endekste taranmıyor 280
2009
4. DERİCİ EKER, E.; ARAS, N.; ANKARALI, H. Association Between Catechol O Methyltransferase COMT Gene Polymorphism and Premature Menopause. MEDITERRANEAN JOURNAL OF SCIENCE TECHNOLOGY RESEARCH, 2009, 2, 27-34. 100 + 0
2008
3. DERİCİ EKER, E.; ARAS, N.; BÜYÜKAFŞAR, K.; TİFTİK, R. Kronik Myeloid Lösemi K 562 Hücre hattında siklofosfamidin apoptoza etkileri. MERSİN ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ DERGİSİ, 2008, 1, 12-18. 95 + 0
2003
2. SEVİM, M.; DOĞU, O.; ERDAL, M.; ÖZKAYA, M.; KALEAĞASI, Ş.; ARAL, M.; ANKARALI, H.; DERİCİ EKER, E. Monoamine oxidase A gene polymorphism in Parkinson s Disease. JOURNAL OF NEUROLOGICAL SCIENCES (TURKISH), 2003, , 98-104. 10 + 0
2001
1. AKBAŞ, E.; ÇELİK, A.; DERİCİ EKER, E.; SÖYLEMEZ, F. X ışınının lenfosit yaşam süresi ve Kardeş kromatid değişim oranları üzerine üzerine etkileri. MERSİN ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ DERGİSİ, 2001, 2, 171-179. 75 + 0
Ulusal - Kitapta Bölüm Çevirme 375
1. Matur, A.; Derici, E. Harrison İç Hastalıkları Prensipleri, ISBN: 975-420-386-5, Nobel Tıp Kitabevleri, Baskı Sayısı: 15, Baskı Adet Sayısı: 1000, 2583 Sayfa, Türkçe, Adana, Türkiye, 2004. 375
Uluslararası - Tam Metin - Sözlü 390

2. DERİCİ EKER, E.; KOÇOĞLU, S.; BAZZAZ, M.; ŞAHİN, N., Investigations On The Genotoxicity Of Orally Administered Isotretionin For Acne Treatment In Adolescent Patients. First International Paediatric Scientific Practical Conference ”Together For The Children Of Bulgaria!”, 2019-03-14, 2019-03-16, Varna, Bulgaristan, . 190

1. DOĞAN ÇALHAN, S.; DERİCİ EKER, E.; ŞAHİN, N., İlaç Endüstrisinde Tasarımla Kalite Yaklaşımı ve Önemli Bir Araç: Proses Analitik Teknolojisi (PAT)”. I. Uluslararası Bilimsel ve Mesleki Çalışmalar Kongresi, 2017-10-05, 2017-10-08, Nevşehir, Türkiye, 2017. 200

http://bilmescongress.com/Default.aspx

Uluslararası - Özet - Sözlü 570

2. YOLAL ERTURAL, D.; NAYIR, E.; DERİCİ EKER, E.; ERAS, N.; AKBAŞ, E., Effects of EGFR 19. Exon 747-750 Deletion on Capture of Non-small Cell Lung Cancer. 7th Intenational Congress on Molecular Biology and Biotechnology, 2018-04-25, 2018-04-27, , Türkiye, . 70

1. DURAN, İ.; ERDAL, M.; özgür, z.; özkaya, m.; DERİCİ EKER, E., VDR Gene Polymorphism in Periodontal Disease. Europerio 4, 2003-06-19, 2003-06-21, , Almanya, . 50

Uluslararası - Özet - Poster 275

7. BUDAK DİLER, S.; DERİCİ EKER, E.; POLAT, F.; YARAŞ, S., Association Between CARD15/NOD2 Gene Polymorphisms and Ulcerative Colitis (UC) and Crohn’s Disease in Turkish Population. The European Human Genetics Conference, 2016-05-21, 2016-05-24, Barselona, İspanya, 2016. 42

6. BUDAK-DİLER, S.; DERİCİ EKER, E.; POLAT, F.; YARAŞ, S., Association Between CARD15 NOD2 Gene Polymorphisms and Ulcerative Colitis UC and Crohn s Disease In Turkish Population. The European Human Genetics Conference 2016, 2016-05-21, 2016-05-24, , İspanya, . 42

5. BATTAL, D.; ŞAHİN, N.; CEBO, M.; BERKÖZ, M.; DERİCİ EKER, E.; YALIN, S.; AKTAŞ, A., Investigation of Influence of Chronic Sertraline Therapy on Oxidative Stress Parameters in Rats. 4th International Congress on Cell Membranes and Oxidative Stress: Focus on Calcium Signaling and TRP Channels, 2012-06-26, 2012-06-29, , Türkiye, . 20

4. DERİCİ EKER, E.; BERKÖZ, M.; ŞAHİN, N.; JAROCH, E., Effects of Water Pipe Smoking on Oxidative Stress. 3rd international congress on cell membranes and oxidative stres: focus on calcium signaling and TRP channels, 2010-06-22, 2010-06-27, , Türkiye, . 47

3. ŞAHİN, N.; DERİCİ EKER, E.; BERKÖZ, M.; YALIN, S.; POMIERNY, B.; PRZEJCZOWSKA, K., Influence of Grape Seed Oil on Paraoxonase Arilesterase Activities of the Erytroleukemia Cell Line Treated with Methotrexate. international congress on cell membranes and oxidative stres: focus on calcium signaling and TRP channels, 2010-06-22, 2010-06-27, , Türkiye, . 37

2. BERKÖZ, M.; DERİCİ EKER, E.; ŞAHİN, N.; JAROCH, E., Investigation of Paraoxonase and Arylesterase Activities on Water pipe Users. 3th International Meeting on Pharmacy Pharmaceutical Sciences (IMPPS-3), 2010-06-09, 2010-06-12, , Türkiye, . 42

1. DERİCİ EKER, E.; BERKÖZ, M.; ŞAHİN, N.; YALIN, S.; POMIERNY, B.; PRZEJCZOWSKA, K., Effects of Grape Seed Oil on the Treatment of Leukemia with Methotrexate. The 9th International Symposium on Pharmaceutical Sciences, 2009-06-23, 2009-06-26, , Türkiye, . 42

Ulusal - Tam Metin - Sözlü 70

1. AKBAŞ, E.; SÖYLEMEZ, F.; DERİCİ EKER, E.; KARAKAŞ ÇELİK, S.; ERDAL, M., 46 XY Genotipine Sahip Dişi Fenotipli Bir Olguda SRY Geninin İncelenmesi. Tanıda Moleküler Tıp Sempozyumu, 2003-06-05, 2003-06-08, , Türkiye, . 70

Ulusal - Özet - Sözlü 125

4. Şahin, N.; Şirin, S.; Karabulut Çobanoğlu, E.; Doğan Çalhan, S.; Derici Eker, E.; Yüksek, N., Biyoteknolojik İlaç Üretiminde Tasarımla Kalite Yaklaşımı (QbD) Uygulamalarında Proses Analitik Teknolojisinin (PAT) Önemi. 6. Ulusal Moleküler Biyoloji ve Biyoteknoloji Kongresi, 2017-10-05, 2017-10-07, Adana, Türkiye, 2017. 22

http://www.biyoloji.gen.tr/

3. derici eker, e.; doğan çalhan, s.; şahin, n., Flurbiprofen Solid Dispersiyonları İçin Disolüsyon Yöntemi Geliştirilmesi ve Yöntem Validasyonu. 3. Akdeniz Eczacılık Kongresi, 2017-04-21, 2017-04-23, Mersin, Türkiye, 2017. 50

http://medphacon2017.mersin.edu.tr/

2. Akbaş, E.; Nayır, E.; Bucak, Ö.; Arıcan, A.; Yolal, D.; Eser, K.; Uzun, K., Küçük Hücreli Dışı Akciğer Kanserinde EGFR Ekzon 19 747-750 Delesyonunun Araştırılması. Türkiye Solunum Araştırmaları Derneği 37. Ulusal Kongresi, 2015-10-17, 2015-10-21, İzmir, Türkiye, 2015. 5

1. DERİCİ EKER, E.; ARAS, N.; ÖZÇİMEN, A.; DÜZOVALI, Ö., Rho Kinaz ve Siklooksijenaz İnhibitörleri ile Siklofosfamid Kombinasyonlarının İnsan Nöroblastoma SK N MC Hücre Serisine Etkileri. XI. Ulusal Tıbbi Biyoloji Kongresi, 2009-10-28, 2009-10-31, , Türkiye, . 47

Ulusal - Özet - Poster 503

27. derici eker, E.; koçoğlu, S.; kahraman, Ü.; şahin, N., A Study on the Genotoxicity Evaluation of Orally Administered Isotreionin for the Treatment of Acne Vulgaris. 6. Ulusal Moleküler Biyoloji ve Biyoteknoloji Kongresi, 2017-10-05, 2017-10-07, Adana, Türkiye, 2017. 23

http://www.biyoloji.gen.tr/

26. JAROCH, E.; DERİCİ EKER, E.; BERKÖZ, M.; ŞAHİN, N., Effect of Water Pipe Smoking on Oxidative Stress in University Students. 3. Akdeniz Eczacılık Kongresi, 2017-04-21, 2017-04-23, Mersin, Türkiye, 2017. 21

http://medphacon2017.mersin.edu.tr/

25. YILDIRIM, M.; DERİCİ EKER, E.; ÇOBANOĞLU, E.; ŞAHİN, N., Rheum Ribes L. Ekstraktını İçeren Sert Jelatin Kapsüllerin Kalite Kontrol Çalışmaları. 3. Akdeniz Eczacılık Kongresi, 2017-04-21, 2017-04-23, Mersin, Türkiye, 2017. 21

http://medphacon2017.mersin.edu.tr/

24. ÇETİN, B.; DERİCİ EKER, E.; YILDIRIM, M., Türkiye Piyasasında Mevcut Olan Çörekotu Yağı İçeren Preparatların Antioksidan Düzeylerinin Belirlenmesi. 3. Akdeniz Eczacılık Kongresi, 2017-04-21, 2017-04-23, Mersin, Türkiye, 2017. 25

http://medphacon2017.mersin.edu.tr/

23. UYGUT, M.; DERİCİ EKER, E.; ŞAHİN, N.; JERIC, I., İzotretionin Kullanan Üniversite Öğrencilerinde Genotoksisiste Çalışması. 3. Akdeniz Eczacılık Kongresi, 2017-04-21, 2017-04-23, Mersin, Türkiye, 2017. 21

http://medphacon2017.mersin.edu.tr/

22. YÜKSEK, N.; ŞAHİN, N.; YILMAZ, E.; AKKAYA, G.; DERİCİ EKER, E., Enzim Replasman Tedavisinde Kullanılmak Üzere Tripsin İçeren Boncukların Hazırlanması ve Karakterizasyonu. 18. Ulusal Biyoteknoloji Kongresi, 2015-12-18, 2015-12-19, , Türkiye, . 12

21. YÜKSEK, N.; ŞAHİN, N.; YILMAZ, E.; AKKAYA, G.; DERİCİ EKER, E., Enzim Replasman Tedavisinde Kullanılmak Üzere Tripsin İçeren Boncukların Hazırlanması ve Karakterizasyonu. 18. Ulusal Biyoteknoloji Kongresi, 2015-12-18, 2015-12-19, Konya, Türkiye, 2015. 12

20. DERİCİ EKER, E.; ARSLAN MAMUR, B.; ARAS, N.; AKAR, A.; DERİCİ YILDIRIM, D., 1800 MHz Elektromanyetik Alana Maruz Bırakılan Sıçanların Göz Dokusunda Hsp27 ve P38MAPK Genlerinin Ekspresyon Düzeylerinin Araştırılması. XIV Tıbbi Biyoloji ve Genetik Kongresi, 2015-10-27, 2015-10-30, Fethiye, Türkiye, 2015. 22

19. DERİCİ EKER, E.; ARSLAN MAMUR, B.; ARAS, N.; AKAR, A.; DERİCİ YILDIRIM, D., 1800 MHz Elektromanyetik Alana Maruz Bırakılan Sıçanların Göz Dokusunda Hsp27 ve P38MAPK Genlerinin Ekspresyon Düzeylerinin Araştırılması. XIV. Ulusal Tıbbi Biyoloji Kongresi, 2015-10-27, 2015-10-30, , Türkiye, . 22

18. DERİCİ EKER, E.; SOLAK, N.; KARAKAŞ ÇELİK, S.; ŞAHİN, N., Vitiligo ve Endotelial Nitrik Oksit Sentaz Glu298Asp Gen Polimorfizmi Arasındaki İlişki. XIV. Ulusal Tıbbi Biyoloji Kongresi, 2015-10-27, 2015-10-30, Fethiye, Türkiye, 2015. 23

17. DERİCİ EKER, E.; SOLAK, N.; KARAKAŞ ÇELİK, S.; ŞAHİN, N., Vitiligo ve Endotelial Nitrik Oksit Sentaz Glu298Asp Gen Polimorfizmi Arasındaki İlişki. XIV. Ulusal Tıbbi Biyoloji Kongresi, 2015-10-27, 2015-10-30, , Türkiye, . 23

16. AKBAŞ, E.; ARICAN, A.; BUCAK, Ö.; NAYIR, E.; DERİCİ EKER, E.; ATA, A.; ERAS ERDOĞAN, N., EGFR Geni Exon 21 L858R Mutasyonunun Küçük Hücreli Dışı Akciğer Kanserine Yakalanma Riskine Olası Etkileri. Türkiye Solunum Araştırmaları Derneği 36. Ulusal Kongresi, 2014-10-15, 2014-10-19, , Türkiye, . 10

15. ALGÜL, Ö.; ŞAHİN, N.; DERİCİ EKER, E.; TARI, Ö., Antitumor Activity Of Some Benzimidazole Derivatives. 1. İlaç Kimyası, Üretimi, Teknolojisi, Standardizasyonu Kongresi, 2013-03-29, 2014-03-31, , Türkiye, . 18

14. DERİCİ EKER, E.; BERKÖZ, M.; BATTAL, D.; ŞAHİN, N.; SAYGI, Ş., Nargile İçen Eczacılık Fakültesi Öğrencilerinde Plazma Adenozin Deoksiadenozin Deaminaz Enzim Aktivitelerinin Belirlenmesi. 10. Türkiye Eczacılık Kongresi, 2010-09-30, 2010-10-03, , Türkiye, . 22

13. ŞAHİN, N.; STARZEC, A.; BERKÖZ, M.; DERİCİ EKER, E.; ALTAN, S., Türk AML Hastalarında P53 Geni Kodon 72 Polimorfizminin Araştırılması. XI. Ulusal Tıbbi Biyoloji Kongresi, 2009-10-28, 2009-10-31, , Türkiye, . 15

12. BAYEL, İ.; ARAS, N.; ÇELİK, A.; DERİCİ EKER, E.; ÖZÇİMEN, A., Terbinafinin Kardeş Kromatid Değişim Metodu ile İn Vitro İnsan Lenfosit Kültürlerinde Etkileri. X. Ulusal Tıbbi Biyoloji ve Genetik Kongresi, 2007-09-06, 2007-09-09, , Türkiye, . 15

11. DERİCİ EKER, E.; ARAS, N.; ANKARALI, H., Prematür Menopoz ve Katekol O Metiltransferaz KOMT Gen Polimorfizmi Arasındaki İlişki. V. Ulusal Prenatal Tanı ve Tıbbi Genetik Kongresi, 2004-04-21, 2004-04-24, , Türkiye, . 25

10. ARAS, N.; YILDIRIM, Ö.; TAMER, L.; ÖZ, Ö.; ERCAN, B.; KARAKAŞ ÇELİK, S.; DERİCİ EKER, E., Kataraktlı Hastalarda Glutatyon S Transferaz GST M1 T1 ve P1 Gen Polimorfizmi. 8. Ulusal Tıbbi Biyoloji Kongresi, 2003-10-14, 2003-10-17, , Türkiye, . 2

9. TUNÇKIRAN, M.; AKBAŞ, E.; ARAS, N.; BOZLU, M.; DERİCİ EKER, E.; ÇAYAN, S.; AKBAY, E., İnfertil Erkeklerin Değerlendirilmesinde Rutin Karyotip Analizi Gerekli Mi. 5. Ulusal Androloji Kongresi, 2003-06-05, 2003-06-07, , Türkiye, . 10

8. AKBAŞ, E.; SÖYLEMEZ, F.; DERİCİ EKER, E.; MUTLUHAN, H., Ayakkabı Tamircilerinde Lökosit ve Lökosit Alt Gruplarına Ait Değerlerin İncelenmesi. XV. Ulusal Kanser Kongresi, 2003-04-23, 2003-04-27, , Türkiye, . 18

7. AKBAŞ, E.; DERİCİ EKER, E.; SÖYLEMEZ, F.; MUTLUHAN, H., X Işını ve Sigara Kullanımının Lökosit Lenfosit ve Mitotik İndex Değerleri Üzerine Etkileri Lenfositlerin Mitoza Giriş Hızı ve Sayısal Artışa Yansıma Oranı. V. Ulusal Radyasyon Onkolojisi Kongresi, 2002-04-20, 2002-04-23, , Türkiye, . 21

6. ÇELİK, A.; AKBAŞ, E.; SÖYLEMEZ, F.; DERİCİ EKER, E., Petrol Ürünleri ve Sigara Kullanımının Sister Chromatid Exchange Oranlarına Etkileri. 7. Ulusal Tıbbi Biyoloji Kongresi, 2001-09-18, 2001-09-21, , Türkiye, . 16

5. AKBAŞ, E.; ÇELİK, A.; DERİCİ EKER, E., X Işınının Lenfosit Yaşam Süresi ve SCE Oranları Üzerine Etkileri. XIV. Ulusal Kanser Kongresi, 2001-04-30, 2001-05-04, , Türkiye, . 25

4. AKBAŞ, E.; ÇELİK, A.; DERİCİ EKER, E., Toluenin Lenfosit Yaşam Süresi Üzerine Etkileri. VI. Ulusal Tıbbi Biyoloji Kongresi, 2000-11-02, 2000-11-05, , Türkiye, . 25

3. AKBAŞ, E.; ÇELİK, A.; DERİCİ EKER, E., Sigara Kullanımının Lökosit ve Lenfosit Değerleri Üzerine Etkileri. IV. Ulusal Prenatal Tanı ve Tıbbi Genetik Kongresi, 2000-05-03, 2000-05-06, , Türkiye, . 25

2. TAMAMOĞULLARI, N.; AKBAŞ, E.; TÜMAY, A.; ATEŞOĞLU, Z.; DERİCİ EKER, E.; GÖRÜCÜ YILMAZ, Ş., Mersin Üniversitesi Personel ve Öğrencilerinde HIV Taraması Ön Bulguları. 8. Türk Klinik Mikrobiyoloji ve İnfeksiyon Hastalıkları Kongresi, 1997-10-06, 1997-10-10, , Türkiye, . 11

1. AKBAŞ, E.; KIRICI, G.; ÇELİK, A.; GÖRKEM, G.; DERİCİ EKER, E., 11 Tane Down Sendromlu Olgunun Sitogenetik Yönden Değerlendirilmesi. XL. Milli Pediatri Kongresi, 1996-10-14, 1996-10-17, , Türkiye, . 12

Ulusal - Yürütücü 500

5. Multiple Skleroz’lu Hastalarda Plazma miRNA Ekspreyon Profillerinin Araştırılması, BAP, Proje No: 2020-1-TP2-4065, 9760 TL, Yürütücü, Devam ediyor... 100

4. Epilepsi’li Hastalarda Plazma miRNA Ekspreyon Profillerinin Araştırılması, BAP, Proje No: 2020-1-TP2-4066, 9760 TL, Yürütücü, Devam ediyor... 100

3. Primer Progresif Multipl Skleroz’lu Hastalarda Plazma miRNA Ekspreyon Profillerinin Araştırılması, BAP, Proje No: 2020-1-AP4-3949, 35000 TL, Yürütücü, Devam ediyor... 100

2. Türkiye Piyasasında Bulunan Çörekotu Kapsülleri Üzerinde Kalite Kontrol Çalışmaları, BAP, Proje No: 2016-2-TP2-1954, 9000 TL, Yürütücü, 2018,Tamamlandı. 100

1. Rheum Ribes L. ekstratını içeren sert jelatin kapsüllerin kalite kontrolünün yapılması ve oksidatif stres üzerine etkilerinin incelenmesi , BAP, Proje No: 2016-2-TP2-1937, 9000 EUR, Yürütücü, 2017,Tamamlandı. 100

Ulusal - Araştırmacı 50

1. Deneysel Diabetli Rat Modelinde α-Lipoik Asit ve α-Tokoferolün kalp ve damar sistemine koruyucu etkisinin biyokimyasal ışık ve elektron mikroskobik araştırılması , BAP, Proje No: 2017-1-AP2-2208, 14000 TL, Araştırmacı, 2018,Tamamlandı. 50

Yönetilen Yüksek Lisans Tezleri 800

5. Özcan Oğuz, Visne Yagı Içeren Kremlerin Deri Üzerindeki Etkilerinin Incelenmesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Mersin Üniversitesi, Devam ediyor. 200

4. Murat Turhan, Türkiye Piyasasında Bulunan Havuç Kremlerinin Kozmetik Açıdan Incelenmesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Mersin Üniversitesi, Devam ediyor. 200

3. Serkar Koçoğlu, Akne Tedavisinde Oral Yolla Uygulanan Izotretionin Kullanımına Baglı Genotoksisitenin Arastırılması, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Mersin Üniversitesi, Devam ediyor. 200

2. Berrin Çetin, Türkiye Piyasasında Bulunan Çörekotu Kapsülleri Üzerinde Kalite Kontrol Çalışmaları, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Mersin Üniversitesi, Tamamlandı. 200

1. Metin Yıldırım, Rheum Ribes L. ekstratını içeren sert jelatin kapsüllerin kalite kontrolünün yapılması ve oksidatif stres üzerine etkilerinin incelenmesi , Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Mersin Üniversitesi, 2017, Tamamlandı. 0

Uluslararası Dergi [Yıl, Adet] 85
1. CYTOTECHNOLOGY , [ 2016 : 3 ] [ 2017 : 2 ] . 25
2. JOURNAL OF CLINICAL AND EXPERIMENTAL INVESTIGATIONS , [ 2015 : 1 ] . 4
3. MEDICAL SCIENCE MONITOR , [ 2017 : 3 ] . 15
4. METAGENE , [ 2016 : 2 ] [ 2017 : 3 ] [ 2015 : 1 ] . 24
5. NICOTINE & TOBACCO RESEARCH , [ 2017 : 1 ] . 4
6. SCIENCE, TECHNOLOGY AND DEVELOPMENT , [ 2017 : 1 ] [ 2016 : 1 ] . 8
7. TURKISH JOURNAL OF BIOCHEMISTRY , [ 2017 : 1 ] . 5
Uluslararası
1. Jagiellonian Üniversitesi, Eczacılık Fakültesi, Polonya , 2012-06-12 - 2012-09-12, Krakow, Polonya.
Ulusal 25
1. Mersin Üniversitesi, 2017-04-21, Mersin, Türkiye. 25
2. MERSİN ÜNİVERSİTESİ, , , Türkiye. 0
3. Türk Kanser Araştırma ve Savaş Kurumu, , , Türkiye. 0
1. The European Society of Human Genetics , Üye No: 7991, Türkiye, 2016-02-11-Devam ediyor.
4. Türk Farmasötik Teknoloji Araştırmacıları Derneği (TÜFTAD) , Üye No: --, Türkiye, 2009-01-09-Devam ediyor.
2. Vasküler ve Moleküler Kardiyoloji Derneği , Üye No: 5, Türkiye, 2009-01-01-Devam ediyor.
3. Tıbbi Biyoloji Derneği , Üye No: 199, Türkiye, 2002-01-01-Devam ediyor.
Dönem D.Kodu Ders Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm/Program T-U-K
Bahar ECZ134 Tıbbi Biyoloji II Eczacılık Fakültesi Eczacılık 2-0-2
Bahar ECZ502 Mezuniyet Araştırma Projesi - Eczacılık Fakültesi Eczacılık 1-2-2
Bahar FTK 802 Uzmanlık Alan Dersi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Farmasötik Teknoloji Anabilim 4-0-4
Bahar FTK 801 Uzmanlık Alan Dersi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Farmasötik Teknoloji Anabilim 4-0-4
Bahar FTK 537 Bitkilerin Kozmetikte Kullanım Sağlık Bilimleri Enstitüsü Farmasötik Teknoloji ( Yüksek 1-0-1
Güz ECZ513 Endüstriyel Eczacılıkta Kalite Eczacılık Fakültesi Eczacılık 1-0-1
Güz ECZ133 Tıbbi Biyoloji Eczacılık Fakültesi Eczacılık 3-0-3
Güz ECZ501 Mezuniyet Araştırma Projesi - Eczacılık Fakültesi Eczacılık 1-2-2
Güz FTK 525 Eczacılık Teknolojisinde Bilgi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Farmasötik Teknoloji ( Yüksek 2-2-3
Güz SEM YL Seminer ( Yl ) Sağlık Bilimleri Enstitüsü Sağlık Bilimleri Enstitüsü 0-0-0
Güz FTK 802 Uzmanlık Alan Dersi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Farmasötik Teknoloji Anabilim 4-0-4
Güz FTK 801 Uzmanlık Alan Dersi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Farmasötik Teknoloji Anabilim 4-0-4
Güz FTK 505 Temel Farmasötik İşlemler Sağlık Bilimleri Enstitüsü Farmasötik Teknoloji ( Yüksek 2-0-2
Güz BIO101 Temel Biyoloji Mersin Meslek Yüksekokulu Eczane Hizmetleri ( Uzaktan Öğ 2-0-2
Dönem D.Kodu Ders Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm/Program T-U-K
Bahar ECZ502 Mezuniyet Araştırma Projesi - Eczacılık Fakültesi Eczacılık 1-2-2
Bahar ECZ134 Tıbbi Biyoloji II Eczacılık Fakültesi Eczacılık 2-0-2
Bahar FTK 536 Uygulamalı Moleküler Biyoloji Sağlık Bilimleri Enstitüsü Farmasötik Teknoloji ( Yüksek 1-2-2
Bahar FTK 802 Uzmanlık Alan Dersi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Farmasötik Teknoloji Anabilim 4-0-4
Bahar FTK 801 Uzmanlık Alan Dersi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Farmasötik Teknoloji Anabilim 4-0-4
Bahar SEM YL Seminer ( Yl ) Sağlık Bilimleri Enstitüsü Sağlık Bilimleri Enstitüsü 0-0-0
Bahar FTK 525 Eczacılık Teknolojisinde Bilgi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Farmasötik Teknoloji ( Yüksek 2-2-3
Bahar FTK 547 Farmasötik Teknolojide Hücre K Sağlık Bilimleri Enstitüsü Farmasötik Teknoloji ( Yüksek 2-1-2
Güz ECZ501 Mezuniyet Araştırma Projesi - Eczacılık Fakültesi Eczacılık 1-2-2
Güz ECZ133 Tıbbi Biyoloji Eczacılık Fakültesi Eczacılık 3-0-3
Güz FTK 547 Farmasötik Teknolojide Hücre K Sağlık Bilimleri Enstitüsü Farmasötik Teknoloji ( Yüksek 2-1-2
Güz SEM YL Seminer ( Yl ) Sağlık Bilimleri Enstitüsü Sağlık Bilimleri Enstitüsü 0-0-0
Güz FTK 802 Uzmanlık Alan Dersi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Farmasötik Teknoloji Anabilim 4-0-4
Güz FTK 801 Uzmanlık Alan Dersi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Farmasötik Teknoloji Anabilim 4-0-4
Güz FTK 505 Temel Farmasötik İşlemler Sağlık Bilimleri Enstitüsü Farmasötik Teknoloji ( Yüksek 2-0-2
Güz FTK 536 Uygulamalı Moleküler Biyoloji Sağlık Bilimleri Enstitüsü Farmasötik Teknoloji ( Yüksek 1-2-2
Güz BIO101 Temel Biyoloji Mersin Meslek Yüksekokulu Eczane Hizmetleri ( Uzaktan Öğ 2-0-2
Güz BIO101 Temel Biyoloji Mersin Meslek Yüksekokulu Tıbbi Tanıtım ve Pazarlama ( U 2-0-2
Dönem D.Kodu Ders Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm/Program T-U-K
Bahar ECZ502 Mezuniyet Araştırma Projesi - Eczacılık Fakültesi Eczacılık 0-5-3
Bahar ECZ134 Tıbbi Biyoloji II Eczacılık Fakültesi Eczacılık 2-0-2
Bahar FTK 502 Toz Teknolojisi ve Mikromeriti Sağlık Bilimleri Enstitüsü Farmasötik Teknoloji ( Yüksek 2-2-3
Bahar FTK 801 Uzmanlık Alan Dersi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Farmasötik Teknoloji Anabilim 4-0-4
Bahar FTK 536 Uygulamalı Moleküler Biyoloji Sağlık Bilimleri Enstitüsü Farmasötik Teknoloji ( Yüksek 1-2-2
Bahar FTK 802 Uzmanlık Alan Dersi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Farmasötik Teknoloji Anabilim 4-0-4
Güz ECZ131 Tıbbi Biyoloji I Eczacılık Fakültesi Eczacılık 2-0-2
Güz ECZ501 Mezuniyet Araştırma Projesi - Eczacılık Fakültesi Eczacılık 2-6-5
Güz FTK 801 Uzmanlık Alan Dersi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Farmasötik Teknoloji Anabilim 4-0-4
Güz FTK 525 Eczacılık Teknolojisinde Bilgi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Farmasötik Teknoloji ( Yüksek 2-2-3
Güz FTK 505 Temel Farmasötik İşlemler Sağlık Bilimleri Enstitüsü Farmasötik Teknoloji ( Yüksek 2-0-2
Güz SEM YL Seminer ( Yl ) Sağlık Bilimleri Enstitüsü Sağlık Bilimleri Enstitüsü 0-0-0
Güz FTK 547 Farmasötik Teknolojide Hücre K Sağlık Bilimleri Enstitüsü Farmasötik Teknoloji ( Yüksek 2-1-2
Güz FTK 802 Uzmanlık Alan Dersi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Farmasötik Teknoloji Anabilim 4-0-4
Güz BIO101 Temel Biyoloji Mersin Meslek Yüksekokulu Tıbbi Tanıtım ve Pazarlama ( U 2-0-2
Güz BIO101 Temel Biyoloji Mersin Meslek Yüksekokulu Eczane Hizmetleri ( Uzaktan Öğ 2-0-2
Dönem D.Kodu Ders Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm/Program T-U-K
Bahar ECZ134 Tıbbi Biyoloji II Eczacılık Fakültesi Eczacılık 2-0-2
Bahar ECZ502 Mezuniyet Araştırma Projesi - Eczacılık Fakültesi Eczacılık 0-5-2
Bahar FTK 801 Uzmanlık Alan Dersi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Farmasötik Teknoloji Anabilim 4-0-4
Bahar FTK 547 Farmasötik Teknolojide Hücre K Sağlık Bilimleri Enstitüsü Farmasötik Teknoloji ( Yüksek 2-1-2
Bahar FTK 535 Genetiğe Giriş Sağlık Bilimleri Enstitüsü Farmasötik Teknoloji ( Yüksek 1-0-1
Bahar FTK 502 Toz Teknolojisi ve Mikromeriti Sağlık Bilimleri Enstitüsü Farmasötik Teknoloji ( Yüksek 2-2-3
Bahar FTK 802 Uzmanlık Alan Dersi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Farmasötik Teknoloji Anabilim 4-0-4
Güz ECZ501 Mezuniyet Araştırma Projesi - Eczacılık Fakültesi Eczacılık 2-6-4
Güz ECZ131 Tıbbi Biyoloji I Eczacılık Fakültesi Eczacılık 2-0-2
Güz SEM YL Seminer ( Yl ) Sağlık Bilimleri Enstitüsü Sağlık Bilimleri Enstitüsü 0-0-0
Güz FTK 801 Uzmanlık Alan Dersi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Farmasötik Teknoloji Anabilim 4-0-4
Güz FTK 802 Uzmanlık Alan Dersi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Farmasötik Teknoloji Anabilim 4-0-4
Güz FTK 505 Temel Farmasötik İşlemler Sağlık Bilimleri Enstitüsü Farmasötik Teknoloji ( Yüksek 2-0-2
Güz FTK 525 Eczacılık Teknolojisinde Bilgi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Farmasötik Teknoloji ( Yüksek 2-2-3
Güz FTK 547 Farmasötik Teknolojide Hücre K Sağlık Bilimleri Enstitüsü Farmasötik Teknoloji ( Yüksek 2-1-2
Güz BIO101 Temel Biyoloji Mersin Meslek Yüksekokulu Eczane Hizmetleri ( Uzaktan Öğ 2-0-2
Güz BIO101 Temel Biyoloji Mersin Meslek Yüksekokulu Tıbbi Tanıtım ve Pazarlama ( U 2-0-2
Dönem D.Kodu Ders Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm/Program T-U-K
Bahar ECZ134 Tıbbi Biyoloji II Eczacılık Fakültesi Eczacılık 2-0-2
Bahar ECZ502 Mezuniyet Araştırma Projesi - Eczacılık Fakültesi Eczacılık 0-5-2
Bahar TEZ Tez Sağlık Bilimleri Enstitüsü Sağlık Bilimleri Enstitüsü 0-0-0
Bahar FTK 802 Uzmanlık Alan Dersi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Farmasötik Teknoloji Anabilim 4-0-4
Güz ECZ131 Tıbbi Biyoloji I Eczacılık Fakültesi Eczacılık 2-0-2
Güz ECZ502 Mezuniyet Araştırma Projesi - Eczacılık Fakültesi Eczacılık 0-5-2
Güz ECZ501 Mezuniyet Araştırma Projesi - Eczacılık Fakültesi Eczacılık 2-6-4
Güz FTK 535 Genetiğe Giriş Sağlık Bilimleri Enstitüsü FARMASÖTİK TEKNOLOJİ 1-0-1
Güz FTK 547 Farmasötik Teknolojide Hücre K Sağlık Bilimleri Enstitüsü FARMASÖTİK TEKNOLOJİ 2-1-2
Güz FTK 536 Uygulamalı Moleküler Biyoloji Sağlık Bilimleri Enstitüsü FARMASÖTİK TEKNOLOJİ 1-2-2
Güz BIO101 Temel Biyoloji Mersin Meslek Yüksekokulu Tıbbi Tanıtım ve Pazarlama ( U 2-0-2
Dönem D.Kodu Ders Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm/Program T-U-K
Bahar ECZ134 Tıbbi Biyoloji II Eczacılık Fakültesi Eczacılık 2-0-2
Bahar FTK 505 Temel Farmasötik İşlemler Sağlık Bilimleri Enstitüsü FARMASÖTİK TEKNOLOJİ 2-0-2
Bahar FTK 502 Toz Teknolojisi ve Mikromerit Sağlık Bilimleri Enstitüsü FARMASÖTİK TEKNOLOJİ 2-2-3
Güz ECZ511 Endüstriyel İlaç Üretimi ve Uy Eczacılık Fakültesi Eczacılık 2-0-2
Güz ECZ131 Tıbbi Biyoloji I Eczacılık Fakültesi Eczacılık 2-0-2
Güz FTK 505 Temel Farmasötik İşlemler Sağlık Bilimleri Enstitüsü FARMASÖTİK TEKNOLOJİ 2-0-2
Güz FTK 548 Farmakogenomik Sağlık Bilimleri Enstitüsü FARMASÖTİK TEKNOLOJİ 2-0-2
Güz BIO101 Temel Biyoloji Mersin Meslek Yüksekokulu Eczane Hizmetleri ( Uzaktan Öğ 2-0-2
Yaz BIO101 Temel Biyoloji Mersin Meslek Yüksekokulu Tıbbi Tanıtım ve Pazarlama ( U 2-0-2
Yaz BIO101 Temel Biyoloji Mersin Meslek Yüksekokulu Eczane Hizmetleri ( Uzaktan Öğ 2-0-2
Dönem D.Kodu Ders Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm/Program T-U-K
Bahar ECZ134 Tıbbi Biyoloji II Eczacılık Fakültesi Eczacılık 2-0-2
Bahar FTK 547 Farmasötik Teknolojide Hücre K Sağlık Bilimleri Enstitüsü FARMASÖTİK TEKNOLOJİ 2-1-2
Dönem D.Kodu Ders Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm/Program T-U-K
Bahar ECZ134 Tıbbi Biyoloji II Eczacılık Fakültesi Eczacılık 2-0-2
Bahar FTK 547 Farmasötik Teknolojide Hücre K Sağlık Bilimleri Enstitüsü FARMASÖTİK TEKNOLOJİ 2-1-2
Güz ECZ131 Tıbbi Biyoloji I Eczacılık Fakültesi Eczacılık 2-0-2
Güz FTK 536 Uygulamalı Moleküler Biyoloji Sağlık Bilimleri Enstitüsü FARMASÖTİK TEKNOLOJİ 1-2-2
Güz TTP105 Temel Biyoloji Mersin Meslek Yüksekokulu Tıbbi Tanıtım ve Pazarlama ( U 2-0-2
Güz EHP103 Temel Biyoloji Mersin Meslek Yüksekokulu Eczane Hizmetleri ( Uzaktan Öğ 2-0-2
Dönem D.Kodu Ders Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm/Program T-U-K
Güz ECZ131 Tıbbi Biyoloji I Eczacılık Fakültesi Eczacılık 2-0-2
Güz ÜYG101 Üniversite Yaşamına Giriş Eczacılık Fakültesi Eczacılık 1-0-1
Güz TTP243* Ekip Çalışması ve Liderlik Mersin Meslek Yüksekokulu Tıbbi Tanıtım ve Pazarlama ( U 2-0-2
Güz EHP103 Temel Biyoloji Mersin Meslek Yüksekokulu Eczane Hizmetleri ( Uzaktan Öğ 2-0-2
Dönem D.Kodu Ders Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm/Program T-U-K
Bahar TTP112 Sağlık Kurumları ve Mevzuatı Mersin Meslek Yüksekokulu Tıbbi Tanıtım ve Pazarlama ( U 2-0-2
Güz ECZ511 Endüstriyel İlaç Üretimi ve Uy Eczacılık Fakültesi Eczacılık 2-0-2
Güz ECZ131 Tıbbi Biyoloji I Eczacılık Fakültesi Eczacılık 2-0-2
Güz EHP103 Temel Biyoloji Mersin Meslek Yüksekokulu Eczane Hizmetleri ( Uzaktan Öğ 2-0-2
Güz TTP105 Temel Biyoloji Mersin Meslek Yüksekokulu Tıbbi Tanıtım ve Pazarlama ( U 2-0-2
Güz OSD Etkin Bilgisayar Kullanımı Rektörlük Ortak Seçmeli Ders Koordinatör 2-0-2
Yaz TTP105 Temel Biyoloji Mersin Meslek Yüksekokulu Tıbbi Tanıtım ve Pazarlama ( U 2-0-2
Yaz EHP103 Temel Biyoloji Mersin Meslek Yüksekokulu Eczane Hizmetleri ( Uzaktan Öğ 2-0-2
FAALİYET TÜRÜ DETAYI
Proje TÜBİTAK 1001, 1003, 3501, 1505, COST, Uluslararası İkili İşbirliği Programları
TÜBİTAK 1005, 3001
TÜBİTAK 1002
H2020 Projesi
Diğer uluslararası özel veya resmi kurum ve kuruluşlar tarafından desteklenmiş ve destek süresi dokuz aydan az olmayan Ar-Ge niteliğini haiz proje
Diğer ulusal kamu veya özel kurum ve kuruluşlar tarafından desteklenmiş ve destek süresi 9 aydan az olmayan Ar-Ge niteliğini haiz proje
Araştırma Yurtdışı Araştırma
Yurtiçi Araştırma
Yayın SCI, SCI-Exp, SSCI ve AHCI kapsamındaki dergilerde yayımlanmış araştırma makalesi
SCI, SCI-Exp, SSCI ve AHCI kapsamındaki dergilerde yayınlanmış derleme veya kısa makale(editöre mektup, yorum, vaka takdimi, teknik not, araştırma notu, özet ve kitap kritiği)
Alan endexleri (ÜAK tarafından tanımlanan alanlar için) kapsamındaki dergilerde yayınlanmış araştırma makalesi
Detay
Derici eker, E.; Aras, N. INVESTIGATION OF APOPTOTIC EFFECTS OF ASPIRIN USE ON HUMAN NEUROBLASTOMA SK-N-MC CELL LINE. JOURNAL OF MEDİCAL CASE REPORTS AND REVİEWS, 2019, 2, 336-341.
Derici eker, E.; çetin, B.; şahin, N. IN VITRO CYTOTOXIC EFFECTS AND QUALITY CONTROL STUDIES ON BLACK CUMIN SEED CAPSULES AND OILS IN TURKEY MARKET. JOURNAL OF MEDİCAL CASE REPORTS AND REVİEWS, 2019, 2, 308-319.
Derici eker, E.; Arıcan, A.; Bozdoğan arpacı, R.; Nayır, E.; Ata, A.; Eras, N.; Derici yıldırım, D.; Akbaş, E. Potential Effects of EGFR Exon 21 L858R Mutations in Lung Cancer. MEDİCAL SCİENCE AND DİSCOVERY, 2019, 6, 12-17.
Yolal ertural, D.; Nayır, E.; Bozdoğan arpacı, R.; Derici eker, E.; Eras, N.; Derici yıldırım, D.; Akbaş, E. The Effects of EGFR Exon 19 747–750 Deletion on the Risk of Developing Lung Cancer. MEDİCAL SCİENCE AND DİSCOVERY, 2019, 6, 109-113.
Alan endexleri (ÜAK tarafından tanımlanan alanlar için) kapsamındaki dergilerde yayınlanmış derleme veya kısa makale(editöre mektup, yorum, vaka takdimi, teknik not, araştırma notu, özet ve kitap kritiği)
Diğer uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan araştırma makalesi
ULAKBİM TR dizin tarafından taranan ulusal hakemli dergilerde yayınlanmış makale
Detay
Derici eker, E.; Solak, N.; Karakaş çelik, S.; şahin, N. The relationship between VITiligo and endothelial nitric oxide GLU298ASP and intron 4 VNTR polymorphism. MEDİCİNE SCİENCE, 2019, 8, 677-681.
Derici eker, E.; Koçoğlu, S.; şahin, N. Investigation of genotoxicity caused by oral isotretinoinuse in acne treatment. ANNALS OF MEDİCAL RESEARCH, 2019, 26, 1675-1679.
SCI, SCI-Exp, SSCI ve AHCI kapsamındaki dergilerde editörlük ve editör kurulu üyeliği
Alan endexleri (ÜAK tarafından tanımlanan alanlar için) kapsamındaki dergilerde editörlük veya editör kurulu üyeliği
Diğer uluslararası hakemli dergilerde editörlük ve editör kurulu üyeliği
ULAKBİM TR dizin tarafından taranan ulusal hakemli dergilerde editörlük ve editör kurulu üyeliği
Tanınmış uluslararası yayınevleri tarafından yayınlanmış özgün bilimsel kitap
Tanınmış uluslararası yayınevleri tarafından yayınlanmış özgün bilimsel kitap editörlüğü
Tanınmış uluslararası yayınevleri tarafından yayınlanmış özgün bilimsel kitaplarda bölüm yazarlığı (Aynı kitapta en çok 2 bölüm değerlendirmeye alınır.)
Tanınmış ulusal yayınevleri tarafından yayınlanmış özgün bilimsel kitap
Tanınmış ulusal yayınevleri tarafından yayımlanmış özgün bilimsel kitaplarda bölüm yazarlığı (Aynı kitapta en çok 2 bölüm değerlendirmeye alınır.)
Uluslararası boyutta performansa dayalı yayımlanmış kişisel ses ve/veya görüntü kaydı
Uluslararası boyutta performansa dayalı yayımlanmış karma ses ve/veya görüntü kaydı
Ulusal boyutta performansa dayalı yayımlanmış kişisel ses ve/veya görüntü kaydı
Tasarım Endüstriyel, çevresel (bina, peyzaj ve iç mekan) veya grafiksel tasarım; sahne, moda(kumaş, aksesuar veya giysi tasarımı) veya çalgı tasarımı
Sergi Özgün yurtdışı bireysel etkinlik (sergi, bienal, trienal, gösteri, dinleti, festival ve gösterim)
Özgün yurtiçi bireysel etkinlik (sergi, bienal, trienal, gösteri, dinleti, festival ve gösterim)
Özgün yurtdışı grup/karma/toplu etkinlik (sergi, bienal, trienal, gösteri, dinleti, festival ve gösterim)
Özgün yurtiçi grup/karma/toplu etkinlik (sergi, bienal, trienal, gösteri, dinleti, festival ve gösterim)
Patent Uluslararası patent
Ulusal patent
Atıf SCI, SCI-Exp, SSCI ve AHCI kapsamındaki dergilerde yayınlanmış makalelerde atıf
Alan endeksleri(varsa) kapsamındaki dergilerde yayınlanmış makalelerde atıf
Diğer uluslararası hakemli dergilerde yayınlanmış makalelerde atıf
ULAKBİM tarafından taranan ulusal hakemli dergilerde yayınlanmış makalelerde atıf
Tanınmış uluslararası yayınevleri tarafından yayınlanmış özgün bilimsel kitapta atıf
Tanınmış ulusal yayınevleri tarafından yayınlanmış özgün bilimsel kitapta atıf
Güzel sanatlardaki eserlerin uluslararası kaynak veya yayın organlarında yer alması veya gösterime ya da dinletime girmesi
Güzel sanatlardaki eserlerin ulusal kaynak veya yayın organlarında yer alması veya gösterime ya da dinletime girmesi
Tebliğ Hakemli uluslararası bilimsel konferansta, sempozyumda veya kongrede sözlü olarak sunulan ve bunların kitabında yayınlanan tam bildiri
Detay
DERİCİ EKER, E.; KOÇOĞLU, S.; BAZZAZ, M.; ŞAHİN, N., Investigations On The Genotoxicity Of Orally Administered Isotretionin For Acne Treatment In Adolescent Patients. First International Paediatric Scientific Practical Conference ”Together For The Children Of Bulgaria!”, 2019-03-14, 2019-03-16, Varna, Bulgaristan, .
Ödül YÖK Yılın Doktora Tezi Ödülü
TÜBİTAK bilim ödülü
TÜBA Akademi Ödülü
TÜBİTAK TWAS veya Teşvik ödülü
TÜBİTAK Ufuk 2020 Programı eşik üstü ödülü
Yurtdışı kurum veya kuruluşlardan alınan bilim ödülü (Sürekli olarak verilen daha önce en az 5 kez verilmiş, ilgili kurum ve kuruluşun internet sayfasından duyurulan ve akademik ağırlıklı bir değerlendirme jürisi veya seçici kurulu olan)(Aynı çalışma veya
Yurtiçi kurum veya kuruluşlardan alınan bilim ödülü (Sürekli olarak verilen daha önce en az 5 kez verilmiş, ilgili kurum ve kuruluşun internet sayfasından duyurulan ve akademik ağırlıklı bir değerlendirme jürisi veya seçici kurulu olan)(Aynı çalışma veya
Uluslararası jurili sürekli düzenlenen güzel sanatlar etkinliklerinde veya yarışmalarda eserlere verilen uluslararası derece ödülü (mansiyon hariç)(Aynı çalışma veya eser nedeni ile alınan farklı ödüller için en fazla bir defa puanlama yapılır.)
Ulusal jurili sürekli düzenlenen güzel sanatlar etkinliklerinde veya yarışmalarda eserlere verilen uluslararası derece ödülü (mansiyon hariç)(Aynı çalışma veya eser nedeni ile alınan farklı ödüller için en fazla bir defa puanlama yapılır.)
Mevzuatı çerçevesinde, ilgili kuruluşlar (bakanlıklar, yerel yönetimler, meslek odaları, uluslararası kuruluşlar) tarafından sürekli düzenlenen planlama, mimarlık ve kentsel tasarım, peyzaj tasarımı, iç mimari tasarım, endüstri ürünleri tasarımı ve mimarl