Prof.Dr. EFRUMİYE ERTEKİN

Birim
:
Fen - Edebiyat Fakültesi / Eskiçağ Tarihi Anabilim Dalı
İŞ Adresi
: Mersin Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Çiftlikköy Kampüsü 33343 Yenişehir/ Mersin
Telefon
:
+90-324-3610001
Dahili
:
4717
OLUŞTURMA
:
2015-07-15 07:51:09
DÜZENLEME
:
2020-03-03 08:03:52
PUAN
:
13111
YABANCI DİL
:
İngilizce, 0rta, ÜDS, 65


Derece Bölüm Üniversite/Kurum Yıl
LİSANS TARİH ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ 1988
YÜKSEK LİSANS TARİH MARMARA ÜNİVERSİTESİ 1995
DOKTORA TARİH MARMARA ÜNİVERSİTESİ 2002
DOÇENTLİK ESKİ ÇAĞ TARİHİ ÜAK 2008
Doktora Tezi

1. III. Yüzyılda Kariyer Yapmış Küçükasya Kökenli Roma Senatörleri Danışman: Dr. Bülent İplikçioğlu, Marmara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Eskiçağ Tarihi Anabilim Dalı, İstanbul, Türkiye, .

Yüksek Lisans Tezi

1. Hellenizm ve Roma döneminde Batı Anadolu Kentlerinde Kamu Hizmetleri Danışman: Dr. Nuray Yıldız, Marmara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Eskiçağ Tarihi Anabilim Dalı, İstanbul, Türkiye, .

Görev Ünvanı Görev Kurum/Diğer Yıl
BÖLÜM BAŞKANI FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ 2014-06-16 - 2017-06-16
FAKÜLTE KURULU ÜYESİ FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ 2014-06-16 - 2017-06-16
ANABİLİM DALI BAŞKANI SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ 2014-06-16 - 2017-06-16
ENSTİTÜ KURULU ÜYESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ 2014-06-16 - 2017-06-16
Uluslararası - Uluslararası Diğer Indexlerde Taranan 400
2013
2. ERTEKİN, E. “Principatus Döneminde Lycia et Pamphylia Eyaleti’nde Görev Yapmış Olan Curatores Rei Publicae ve Correctores. THE JOURNAL OF ACADEMİC SOCİAL SCİENCE STUDİES, 2013, 6, 497-524. 200 + 0
2008
1. ERTEKİN, E. Roma Çağında Kilikia’dan Yolsuzluk Örnekleri. OLBA, 2008, 16, 361-383. 200 + 0
Ulusal - ULAKBİM Tarafından Taranan 1600
2010
8. ERTEKİN, E. Diocletianus ve Constantinus Reformlarından Sonra Roma Bürokrasisi. ARKEOLOJİ VE SANAT, 2010, 135, 57-66. 200 + 0
2009
7. ERTEKİN, E. Principatus Devri Senatus Sınıfı Memuriyet Kariyeri. ARKEOLOJİ VE SANAT, 2009, 131, 29-38. 200 + 0
6. ERTEKİN, E. Atinalı Sofist Herodes Atticus’un Asia Eyaleti Correctorluğu. ARKEOLOJİ VE SANAT, 2009, 132, 77-84. 200 + 0
2004
5. ERTEKİN, E. Principatus Devrinde Roma’nın Vergi Politikası II. ARKEOLOJİ VE SANAT, 2004, 118, 19-26. 200 + 0
2003
4. ERTEKİN, E. Principatus Devrinde Görev Yapmış Olan Ephesos Agoranomos’ları II. ARKEOLOJİ VE SANAT, 2003, 112, 35-42. 200 + 0
3. ERTEKİN, E. Principatus Devrinde Roma’nın Vergi Politikası I. ARKEOLOJİ VE SANAT, 2003, 115-117, 19-26. 200 + 0
2002
2. ERTEKİN, E. Platon’da Kadın ve Eğitimi. ARKEOLOJİ VE SANAT, 2002, 108, 54-50. 200 + 0
1. ERTEKİN, E. Principatus Devrinde Görev Yapmış Olan Ephesos Agoranomos’ları I. ARKEOLOJİ VE SANAT, 2002, 111, 13-26. 200 + 0
Ulusal - Diğer 500
2014
5. ERTEKİN, E.; GÜL, S. Roma'da Krallık Dönemi: Kralın Belirlenmesi. SELEUCİA AD CALYCADNUM, 2014, 4, 39-56. 100 + 0
2012
4. ERTEKİN, E. Principatus Devri Roma Senatus’u: Üye Sayısında Düzenlemeler (Lectio Senatus), Senatus’a Giriş Koşulları ve Yolları, Yasal İşleyiş. SELEUCİA AD CALYCADNUM, 2012, 2, 33-59. 100 + 0
2011
3. ERTEKİN, E. Roma Devletinin Hıristiyanlığı Ortadan Kaldırmaya Yönelik Son Hamlesi: Büyük Takibat (303-311). SELEUCİA AD CALYCADNUM, 2011, 1, 91-109. 100 + 0
2005
2. ERTEKİN, E. İlkçağ’da Tarsus ‘Ketencileri’i ve Ketenleri. OLBA, 2005, 11, 155-175. 100 + 0
2004
1. ERTEKİN, E. Principatus Devri Kilikia Kökenli Roma Senatörleri. OLBA, 2004, 9, 163-179. 100 + 0
Uluslararası - Tam Metin - Sözlü 800

4. ERTEKİN, E., Ankyralı Roma Senatörleri. Tarihte Ankara Uluslararası Sempozyumu, 2012-10-24, 2015-10-25, ANKARA, Türkiye, 2012. 200

3. ERTEKİN, E., MÖ 1500-1200 Yılları Arasında Antik Yakındoğu’da Uluslararası Sistem ve Kıbrıs Bakırı”. 3. Uluslararası Kıbrıs Sempozyumu, 2012-09-18, 2012-09-20, MERSİN, Türkiye, 2012. 200

2. ERTEKİN, E., Roma Çağında Hierapolıs Ve Laodikeia’da Tekstil ve Tekstil Sektöründeki Meslek Örgütleri (Ergasia’lar). Uluslararası Denizli ve Çevresi Tarih ve Kültür Sempozyumu, 2006-09-06, 2006-09-08, DENİZLİ, Türkiye, 2006. 200

1. ERTEKİN, E., Dion Khrysostomos’un İkinci Tarsus Söylevi Işığında Tarsus Kentinin Siyasal Problemler. Tarih İçinde Mersin Kolokyum ve Sergisi II, 2005-09-22, 2005-09-24, MERSİN, Türkiye, 2006. 200

Ulusal - Tam Metin - Sözlü 300

3. ERTEKİN, E., ”Tarsus’ta İmparator Kültü Festivalleri. 2. Tarsus Kent Sempozyum, 2013-11-15, 2013-11-17, TARSUS, Türkiye, 2013. 100

2. ERTEKİN, E., Akdeniz Dünyasının Bilinen İlk Denizcilik Kanunu: Rodos Avarya Kanunu. Türk Deniz Ticareti Tarihi Sempozyumu- III: Mersin ve Doğu Akdeniz,, 2011-04-07, 2011-04-08, MERSİN, Türkiye, 2011. 100

1. ERTEKİN, E., Pompeius’dan Justinianus’a Kadar Kilikya’da Roma Eyalet (Provincia) Organizasyonu. Mersin Sempozyumu, 2008-09-19, 2008-09-22, MERSİN, Türkiye, 2008. 100

Yönetilen Yüksek Lisans Tezleri 200

1. Sehergül Gül, Polybios'un Karma Anayasa Kuramı Üzerine Tarihsel Bir İnceleme, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Mersin Üniversitesi, Tamamlandı. 200

Uluslararası Dergi [Yıl, Adet] 9
1. OLBA , [ 2017 : 1 ] . 5
2. THE JOURNAL OF ACADEMIC SOCIAL SCIENCE STUDIES , [ 2014 : 1 ] . 4
Ulusal Dergi [Yıl, Adet] 2
1. SELEUCİA , [ 2016 : 2 ] . 2
Dönem D.Kodu Ders Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm/Program T-U-K
Bahar TAR412 Bitirme Çalışması II Fen - Edebiyat Fakültesi Tarih 0-2-1
Bahar TAR310 Siyasal Düşünceler Tarihi Fen - Edebiyat Fakültesi Tarih 2-0-2
Bahar TAR214 Mitoloji Fen - Edebiyat Fakültesi Tarih 2-0-2
Bahar PSI142 Sosyal Psikolojiye Giriş Fen - Edebiyat Fakültesi Tarih 2-0-2
Bahar TAR120 İlkçağda Anadolu ve Akdeniz II Fen - Edebiyat Fakültesi Tarih 3-0-3
Bahar SEM DR Seminer ( Dr ) Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Bilimler Enstitüsü 0-0-0
Bahar TAR 802 Uzmanlık Alan Dersi Sosyal Bilimler Enstitüsü Tarih Anabilim Dalı 4-0-4
Bahar TAR 801 Uzmanlık Alan Dersi Sosyal Bilimler Enstitüsü Tarih Anabilim Dalı 4-0-4
Bahar TAR 620 Latince Tarih Metinleri Sosyal Bilimler Enstitüsü Tarih ( Doktora ) 3-0-3
Güz TAR335 Latince I Fen - Edebiyat Fakültesi Tarih 3-0-3
Güz TAR217 Roma Tarihi Fen - Edebiyat Fakültesi Tarih 2-0-2
Güz TAR115 İlkçağda Anadolu ve Akdeniz I Fen - Edebiyat Fakültesi Tarih 3-0-3
Güz TAR411 Bitirme Çalışması I Fen - Edebiyat Fakültesi Tarih 0-2-1
Güz TAR109 İlkçağda Anadolu ve Akdeniz I Fen - Edebiyat Fakültesi Tarih ( 2. Öğretim ) 2-0-2
Güz TAR217 Roma Tarihi Fen - Edebiyat Fakültesi Tarih ( 2. Öğretim ) 2-0-2
Güz TAR 801 Uzmanlık Alan Dersi Sosyal Bilimler Enstitüsü Tarih Anabilim Dalı 4-0-4
Güz TAR 802 Uzmanlık Alan Dersi Sosyal Bilimler Enstitüsü Tarih Anabilim Dalı 4-0-4
Güz TAR629 Latince Metin Çevirisi Sosyal Bilimler Enstitüsü Tarih ( Doktora ) 3-0-3
Dönem D.Kodu Ders Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm/Program T-U-K
Bahar TAR110 İlkçağda Anadolu ve Akdeniz II Fen - Edebiyat Fakültesi Tarih ( 2. Öğretim ) 2-0-2
Bahar TAR310 Siyasal Düşünceler Tarihi Fen - Edebiyat Fakültesi Tarih ( 2. Öğretim ) 2-0-2
Bahar TAR412 Bitirme Çalışması II Fen - Edebiyat Fakültesi Tarih ( 2. Öğretim ) 0-2-1
Bahar TAR214 Mitoloji Fen - Edebiyat Fakültesi Tarih ( 2. Öğretim ) 2-0-2
Bahar PSI142 Sosyal Psikolojiye Giriş Fen - Edebiyat Fakültesi Tarih 2-0-2
Bahar TAR120 İlkçağda Anadolu ve Akdeniz II Fen - Edebiyat Fakültesi Tarih 3-0-3
Bahar TAR214 Mitoloji Fen - Edebiyat Fakültesi Tarih 2-0-2
Bahar TAR310 Siyasal Düşünceler Tarihi Fen - Edebiyat Fakültesi Tarih 2-0-2
Bahar TAR334 Latince II Fen - Edebiyat Fakültesi Tarih 3-0-3
Bahar TAR412 Bitirme Çalışması II Fen - Edebiyat Fakültesi Tarih 0-2-1
Bahar TAR 801 Uzmanlık Alan Dersi Sosyal Bilimler Enstitüsü Tarih Anabilim Dalı 4-0-4
Bahar TAR 802 Uzmanlık Alan Dersi Sosyal Bilimler Enstitüsü Tarih Anabilim Dalı 4-0-4
Bahar SEM YL Seminer ( Yl ) Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Bilimler Enstitüsü 0-0-0
Bahar TAR 520 Eskibatı Tarihi Çalışma Araçla Sosyal Bilimler Enstitüsü Tarih ( Yüksek Lisans ) 3-0-3
Güz TAR411 Bitirme Çalışması I Fen - Edebiyat Fakültesi Tarih 0-2-1
Güz TAR109 İlkçağda Anadolu ve Akdeniz I Fen - Edebiyat Fakültesi Tarih ( 2. Öğretim ) 2-0-2
Güz TAR217 Roma Tarihi Fen - Edebiyat Fakültesi Tarih ( 2. Öğretim ) 2-0-2
Güz TAR115 İlkçağda Anadolu ve Akdeniz I Fen - Edebiyat Fakültesi Tarih 3-0-3
Güz TAR217 Roma Tarihi Fen - Edebiyat Fakültesi Tarih 2-0-2
Güz TAR335 Latince I Fen - Edebiyat Fakültesi Tarih 3-0-3
Güz TAR 525 Roma Devlet Yönetimi Sosyal Bilimler Enstitüsü Tarih ( Yüksek Lisans ) 3-0-3
Güz TAR 801 Uzmanlık Alan Dersi Sosyal Bilimler Enstitüsü Tarih Anabilim Dalı 4-0-4
Güz TAR 802 Uzmanlık Alan Dersi Sosyal Bilimler Enstitüsü Tarih Anabilim Dalı 4-0-4
Dönem D.Kodu Ders Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm/Program T-U-K
Bahar TAR310 Siyasal Düşünceler Tarihi Fen - Edebiyat Fakültesi Tarih 2-0-2
Bahar TAR412 Bitirme Çalışması II Fen - Edebiyat Fakültesi Tarih ( 2. Öğretim ) 0-2-1
Bahar TAR110 İlkçağda Anadolu ve Akdeniz II Fen - Edebiyat Fakültesi Tarih ( 2. Öğretim ) 2-0-2
Bahar PSİ142 Sosyal Psikolojiye Giriş Fen - Edebiyat Fakültesi Tarih ( 2. Öğretim ) 2-0-2
Bahar TAR310 Siyasal Düşünceler Tarihi Fen - Edebiyat Fakültesi Tarih ( 2. Öğretim ) 2-0-2
Bahar TAR214 Mitoloji Fen - Edebiyat Fakültesi Tarih ( 2. Öğretim ) 2-0-2
Bahar TAR412 Bitirme Çalışması II Fen - Edebiyat Fakültesi Tarih 0-2-1
Bahar PSI142 Sosyal Psikolojiye Giriş Fen - Edebiyat Fakültesi Tarih 2-0-2
Bahar TAR120 İlkçağda Anadolu ve Akdeniz II Fen - Edebiyat Fakültesi Tarih 3-0-3
Bahar TAR214 Mitoloji Fen - Edebiyat Fakültesi Tarih 2-0-2
Bahar TAR 802 Uzmanlık Alan Dersi Sosyal Bilimler Enstitüsü Tarih Anabilim Dalı 4-0-4
Bahar TAR 520 Eskibatı Tarihi Çalışma Araçla Sosyal Bilimler Enstitüsü Tarih ( Yüksek Lisans ) 3-0-3
Bahar SEM YL Seminer ( Yl ) Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Bilimler Enstitüsü 0-0-0
Bahar TAR 801 Uzmanlık Alan Dersi Sosyal Bilimler Enstitüsü Tarih Anabilim Dalı 4-0-4
Bahar TAR 620 Latince Tarih Metinleri Sosyal Bilimler Enstitüsü Tarih ( Doktora ) 3-0-3
Bahar TAR 530 Eskibatı Tarihi Kaynak Dilleri Sosyal Bilimler Enstitüsü Tarih ( Yüksek Lisans ) 3-0-3
Güz TAR217 Roma Tarihi Fen - Edebiyat Fakültesi Tarih ( 2. Öğretim ) 2-0-2
Güz TAR115 İlkçağda Anadolu ve Akdeniz I Fen - Edebiyat Fakültesi Tarih 3-0-3
Güz TAR217 Roma Tarihi Fen - Edebiyat Fakültesi Tarih 2-0-2
Güz TAR411 Bitirme Çalışması I Fen - Edebiyat Fakültesi Tarih 0-2-1
Güz TAR411 Bitirme Çalışması I Fen - Edebiyat Fakültesi Tarih ( 2. Öğretim ) 0-2-1
Güz TAR109 İlkçağda Anadolu ve Akdeniz I Fen - Edebiyat Fakültesi Tarih ( 2. Öğretim ) 2-0-2
Güz TAR 537 Eskibatı Tarihi Kaynak Dilleri Sosyal Bilimler Enstitüsü Tarih ( Yüksek Lisans ) 3-0-3
Güz TAR 525 Roma Devlet Yönetimi Sosyal Bilimler Enstitüsü Tarih ( Yüksek Lisans ) 3-0-3
Güz TAR 613 Roma'nın Sosyal Tarihi Sosyal Bilimler Enstitüsü Tarih ( Doktora ) 3-0-3
Güz TAR 801 Uzmanlık Alan Dersi Sosyal Bilimler Enstitüsü Tarih Anabilim Dalı 4-0-4
Güz TAR 802 Uzmanlık Alan Dersi Sosyal Bilimler Enstitüsü Tarih Anabilim Dalı 4-0-4
Güz SEM YL Seminer ( Yl ) Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Bilimler Enstitüsü 0-0-0
Dönem D.Kodu Ders Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm/Program T-U-K
Bahar TAR412 Bitirme Çalışması II Fen - Edebiyat Fakültesi Tarih 0-2-1
Bahar TAR430 Latince IV Fen - Edebiyat Fakültesi Tarih 3-0-3
Bahar TAR110 İlkçağda Anadolu ve Akdeniz II Fen - Edebiyat Fakültesi Tarih ( 2. Öğretim ) 2-0-2
Bahar TAR214 Mitoloji Fen - Edebiyat Fakültesi Tarih ( 2. Öğretim ) 2-0-2
Bahar TAR110 İlkçağda Anadolu ve Akdeniz II Fen - Edebiyat Fakültesi Tarih 2-0-2
Bahar TAR214 Mitoloji Fen - Edebiyat Fakültesi Tarih 2-0-2
Bahar TAR310 Siyasal Düşünceler Tarihi Fen - Edebiyat Fakültesi Tarih 2-0-2
Bahar TAR334 Latince II Fen - Edebiyat Fakültesi Tarih 3-0-3
Bahar TAR310 Siyasal Düşünceler Tarihi Fen - Edebiyat Fakültesi Tarih ( 2. Öğretim ) 2-0-2
Bahar TAR412 Bitirme Çalışması II Fen - Edebiyat Fakültesi Tarih ( 2. Öğretim ) 0-2-1
Bahar TAR 620 Latince Tarih Metinleri Sosyal Bilimler Enstitüsü Tarih ( Doktora ) 3-0-3
Bahar TAR 530 Eskibatı Tarihi Kaynak Dilleri Sosyal Bilimler Enstitüsü Tarih ( Yüksek Lisans ) 3-0-3
Bahar TAR 801 Uzmanlık Alan Dersi Sosyal Bilimler Enstitüsü Tarih Anabilim Dalı 4-0-4
Bahar SEM YL Seminer ( Yl ) Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Bilimler Enstitüsü 0-0-0
Bahar TAR 802 Uzmanlık Alan Dersi Sosyal Bilimler Enstitüsü Tarih Anabilim Dalı 4-0-4
Güz TAR335 Latince I Fen - Edebiyat Fakültesi Tarih 3-0-3
Güz TAR423 Latince III Fen - Edebiyat Fakültesi Tarih 3-0-3
Güz TAR109 İlkçağda Anadolu ve Akdeniz I Fen - Edebiyat Fakültesi Tarih ( 2. Öğretim ) 2-0-2
Güz TAR217 Roma Tarihi Fen - Edebiyat Fakültesi Tarih ( 2. Öğretim ) 2-0-2
Güz TAR411 Bitirme Çalışması I Fen - Edebiyat Fakültesi Tarih 0-2-1
Güz TAR411 Bitirme Çalışması I Fen - Edebiyat Fakültesi Tarih ( 2. Öğretim ) 0-2-1
Güz SNT 219 Eski Yunanca I Fen - Edebiyat Fakültesi Sanat Tarihi 2-0-2
Güz TAR109 İlkçağda Anadolu ve Akdeniz I Fen - Edebiyat Fakültesi Tarih 2-0-2
Güz TAR217 Roma Tarihi Fen - Edebiyat Fakültesi Tarih 2-0-2
Güz TAR 537 Eskibatı Tarihi Kaynak Dilleri Sosyal Bilimler Enstitüsü Tarih ( Yüksek Lisans ) 3-0-3
Güz TAR 525 Roma Devlet Yönetimi Sosyal Bilimler Enstitüsü Tarih ( Yüksek Lisans ) 3-0-3
Güz TAR 621 Hellence Tarih Metinleri Sosyal Bilimler Enstitüsü Tarih ( Doktora ) 3-0-3
Güz TAR 613 Roma'nın Sosyal Tarihi Sosyal Bilimler Enstitüsü Tarih ( Doktora ) 3-0-3
Güz SEM YL Seminer ( Yl ) Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Bilimler Enstitüsü 0-0-0
Güz TAR 802 Uzmanlık Alan Dersi Sosyal Bilimler Enstitüsü Tarih Anabilim Dalı 4-0-4
Güz TAR 801 Uzmanlık Alan Dersi Sosyal Bilimler Enstitüsü Tarih Anabilim Dalı 4-0-4
Dönem D.Kodu Ders Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm/Program T-U-K
Bahar TAR430 Latince IV Fen - Edebiyat Fakültesi Tarih 3-0-3
Bahar TAR214 Mitoloji Fen - Edebiyat Fakültesi Tarih ( 2. Öğretim ) 2-0-2
Bahar TAR222 Bizans Tarihi Fen - Edebiyat Fakültesi Tarih ( 2. Öğretim ) 3-0-3
Bahar PSİ142 Sosyal Psikolojiye Giriş Fen - Edebiyat Fakültesi Tarih ( 2. Öğretim ) 2-0-2
Bahar TAR222 Bizans Tarihi Fen - Edebiyat Fakültesi Tarih 3-0-3
Bahar TAR214 Mitoloji Fen - Edebiyat Fakültesi Tarih 2-0-2
Bahar PSI142 Sosyal Psikolojiye Giriş Fen - Edebiyat Fakültesi Tarih 2-0-2
Bahar TAR110 İlkçağda Anadolu ve Akdeniz II Fen - Edebiyat Fakültesi Tarih 2-0-2
Bahar TAR412 Bitirme Çalışması II Fen - Edebiyat Fakültesi Tarih 0-2-1
Bahar TAR334 Latince II Fen - Edebiyat Fakültesi Tarih 3-0-3
Bahar TAR412 Bitirme Çalışması II Fen - Edebiyat Fakültesi Tarih ( 2. Öğretim ) 0-2-1
Bahar TAR110 İlkçağda Anadolu ve Akdeniz II Fen - Edebiyat Fakültesi Tarih ( 2. Öğretim ) 2-0-2
Bahar TAR 520 Eskibatı Tarihi Çalışma Araçla Sosyal Bilimler Enstitüsü Tarih ( Yüksek Lisans ) 3-0-3
Bahar TAR 614 Çağdaş Roma Tarihçiliği Sosyal Bilimler Enstitüsü Tarih ( Doktora ) 3-0-3
Bahar SEM YL Seminer ( Yl ) Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Bilimler Enstitüsü 0-0-0
Bahar TAR 530 Eskibatı Tarihi Kaynak Dilleri Sosyal Bilimler Enstitüsü Tarih ( Yüksek Lisans ) 3-0-3
Bahar TAR 801 Uzmanlık Alan Dersi Sosyal Bilimler Enstitüsü Tarih Anabilim Dalı 4-0-4
Güz TAR335 Latince I Fen - Edebiyat Fakültesi Tarih 3-0-3
Güz TAR411 Bitirme Çalışması I Fen - Edebiyat Fakültesi Tarih 0-2-1
Güz TAR411 Bitirme Çalışması I Fen - Edebiyat Fakültesi Tarih ( 2. Öğretim ) 0-2-1
Güz TAR423 Latince III Fen - Edebiyat Fakültesi Tarih 3-0-3
Güz TAR109 İlkçağda Anadolu ve Akdeniz I Fen - Edebiyat Fakültesi Tarih 2-0-2
Güz TAR217 Roma Tarihi Fen - Edebiyat Fakültesi Tarih ( 2. Öğretim ) 2-0-2
Güz TAR217 Roma Tarihi Fen - Edebiyat Fakültesi Tarih 2-0-2
Güz TAR109 İlkçağda Anadolu ve Akdeniz I Fen - Edebiyat Fakültesi Tarih ( 2. Öğretim ) 2-0-2
Güz KÇA 505 Eski Çağda Kadın Sosyal Bilimler Enstitüsü Kadın Araştırmaları 3-0-3
Güz TAR 613 Romanın Sosyal Tarihi Sosyal Bilimler Enstitüsü Tarih 3-0-3
Güz TAR 537 Eskibatı Tarihi Kaynak Dilleri Sosyal Bilimler Enstitüsü Tarih 3-0-3
Güz TAR 525 Roma Devlet Yönetimi Sosyal Bilimler Enstitüsü Tarih 3-0-3
Dönem D.Kodu Ders Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm/Program T-U-K
Bahar TAR214 Mitoloji Fen - Edebiyat Fakültesi Tarih 2-0-2
Bahar TAR214 Mitoloji Fen - Edebiyat Fakültesi Tarih ( 2. Öğretim ) 2-0-2
Bahar TAR110 İlkçağda Anadolu ve Akdeniz II Fen - Edebiyat Fakültesi Tarih 2-0-2
Bahar TAR412 Bitirme Çalışması II Fen - Edebiyat Fakültesi Tarih ( 2. Öğretim ) 0-2-1
Bahar TAR110 İlkçağda Anadolu ve Akdeniz II Fen - Edebiyat Fakültesi Tarih ( 2. Öğretim ) 2-0-2
Bahar TAR412 Bitirme Çalışması II Fen - Edebiyat Fakültesi Tarih 0-2-1
Bahar PSI142 Sosyal Psikolojiye Giriş Fen - Edebiyat Fakültesi Tarih 2-0-2
Bahar TAR222 Bizans Tarihi Fen - Edebiyat Fakültesi Tarih 3-0-3
Bahar TAR334 Latince II Fen - Edebiyat Fakültesi Tarih 3-0-3
Bahar PSİ142 Sosyal Psikolojiye Giriş Fen - Edebiyat Fakültesi Tarih ( 2. Öğretim ) 2-0-2
Bahar TAR222 Bizans Tarihi Fen - Edebiyat Fakültesi Tarih ( 2. Öğretim ) 3-0-3
Bahar TAR 520 Eskibatı Tarihi Çalışma Araçla Sosyal Bilimler Enstitüsü Tarih 3-0-3
Bahar TAR 525 Roma Devlet Yönetimi Sosyal Bilimler Enstitüsü Tarih 3-0-3
Bahar TAR 530 Eskibatı Tarihi Kaynak Dilleri Sosyal Bilimler Enstitüsü Tarih 3-0-3
Güz TAR411 Bitirme Çalışması I Fen - Edebiyat Fakültesi Tarih 0-2-1
Güz TAR335 Latince I Fen - Edebiyat Fakültesi Tarih 3-0-3
Güz TAR109 İlkçağda Anadolu ve Akdeniz I Fen - Edebiyat Fakültesi Tarih ( 2. Öğretim ) 2-0-2
Güz TAR109 İlkçağda Anadolu ve Akdeniz I Fen - Edebiyat Fakültesi Tarih 2-0-2
Güz TAR217 Roma Tarihi Fen - Edebiyat Fakültesi Tarih 2-0-2
Güz TAR217 Roma Tarihi Fen - Edebiyat Fakültesi Tarih ( 2. Öğretim ) 2-0-2
Güz TAR411 Bitirme Çalışması I Fen - Edebiyat Fakültesi Tarih ( 2. Öğretim ) 0-2-1
Güz TAR 525 Roma Devlet Yönetimi Sosyal Bilimler Enstitüsü Tarih 3-0-3
Güz TAR 537 Eskibatı Tarihi Kaynak Dilleri Sosyal Bilimler Enstitüsü Tarih 3-0-3
Güz TAR 520 Eskibatı Tarihi Çalışma Araçla Sosyal Bilimler Enstitüsü Tarih 3-0-3
Güz KÇA 505 Eski Çağda Kadın Sosyal Bilimler Enstitüsü Kadın Araştırmaları 3-0-3
Güz OSD Eski Yunanca II Rektörlük Ortak Seçmeli Ders Koordinatör 2-0-2
Dönem D.Kodu Ders Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm/Program T-U-K
Bahar TAR430 Latince IV Fen - Edebiyat Fakültesi Tarih 3-0-3
Bahar TAR222 Bizans Tarihi Fen - Edebiyat Fakültesi Tarih 3-0-3
Bahar TAR222 Bizans Tarihi Fen - Edebiyat Fakültesi Tarih ( 2. Öğretim ) 3-0-3
Bahar TAR214 Mitoloji Fen - Edebiyat Fakültesi Tarih ( 2. Öğretim ) 2-0-2
Bahar TAR110 İlkçağda Anadolu ve Akdeniz II Fen - Edebiyat Fakültesi Tarih ( 2. Öğretim ) 2-0-2
Bahar TAR214 Mitoloji Fen - Edebiyat Fakültesi Tarih 2-0-2
Bahar TAR110 İlkçağda Anadolu ve Akdeniz II Fen - Edebiyat Fakültesi Tarih 2-0-2
Bahar TAR 520 Eskibatı Tarihi Çalışma Araçla Sosyal Bilimler Enstitüsü Tarih 3-0-3
Bahar TAR 530 Eskibatı Tarihi Kaynak Dilleri Sosyal Bilimler Enstitüsü Tarih 3-0-3
Bahar KÇA 505 Eski Çağda Kadın Sosyal Bilimler Enstitüsü Kadın Araştırmaları 3-0-3
Güz TAR335 Latince I Fen - Edebiyat Fakültesi Tarih 3-0-3
Güz TAR217 Roma Tarihi Fen - Edebiyat Fakültesi Tarih 2-0-2
Güz TAR109 İlkçağda Anadolu ve Akdeniz I Fen - Edebiyat Fakültesi Tarih 2-0-2
Güz TAR109 İlkçağda Anadolu ve Akdeniz I Fen - Edebiyat Fakültesi Tarih ( 2. Öğretim ) 2-0-2
Güz TAR217 Roma Tarihi Fen - Edebiyat Fakültesi Tarih ( 2. Öğretim ) 2-0-2
Güz TAR423 Latince III Fen - Edebiyat Fakültesi Tarih 3-0-3
Güz TAR 525 Roma Devlet Yönetimi Sosyal Bilimler Enstitüsü Tarih 3-0-3
Güz TAR 537 Eskibatı Tarihi Kaynak Dilleri Sosyal Bilimler Enstitüsü Tarih 3-0-3
Güz KÇA 505 Eski Çağda Kadın Sosyal Bilimler Enstitüsü Kadın Araştırmaları 3-0-3
Dönem D.Kodu Ders Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm/Program T-U-K
Bahar TAR110 İlkçağda Anadolu ve Akdeniz II Fen - Edebiyat Fakültesi Tarih 2-0-2
Bahar TAR110 İlkçağda Anadolu ve Akdeniz II Fen - Edebiyat Fakültesi Tarih ( 2. Öğretim ) 2-0-2
Bahar TAR222 Bizans Tarihi Fen - Edebiyat Fakültesi Tarih ( 2. Öğretim ) 3-0-3
Bahar TAR222 Bizans Tarihi Fen - Edebiyat Fakültesi Tarih 3-0-3
Bahar TAR214 Mitoloji Fen - Edebiyat Fakültesi Tarih 2-0-2
Bahar TAR214 Mitoloji Fen - Edebiyat Fakültesi Tarih ( 2. Öğretim ) 2-0-2
Bahar TAR334 Latince II Fen - Edebiyat Fakültesi Tarih 3-0-3
Bahar TAR430 Latince IV Fen - Edebiyat Fakültesi Tarih 3-0-3
Bahar TAR 530 Eskibatı Tarihi Kaynak Dilleri Sosyal Bilimler Enstitüsü Tarih 3-0-3
Bahar TAR 520 Eskibatı Tarihi Çalışma Araçla Sosyal Bilimler Enstitüsü Tarih 3-0-3
Güz TAR109 İlkçağda Anadolu ve Akdeniz I Fen - Edebiyat Fakültesi Tarih ( 2. Öğretim ) 2-0-2
Güz TAR217 Roma Tarihi Fen - Edebiyat Fakültesi Tarih 2-0-2
Güz TAR217 Roma Tarihi Fen - Edebiyat Fakültesi Tarih ( 2. Öğretim ) 2-0-2
Güz TAR423 Latince III Fen - Edebiyat Fakültesi Tarih 3-0-3
Güz TAR335 Latince I Fen - Edebiyat Fakültesi Tarih ( 2. Öğretim ) 3-0-3
Güz TAR335 Latince I Fen - Edebiyat Fakültesi Tarih 3-0-3
Güz TAR109 İlkçağda Anadolu ve Akdeniz I Fen - Edebiyat Fakültesi Tarih 2-0-2
Güz TAR 525 Roma Devlet Yönetimi Sosyal Bilimler Enstitüsü Tarih 3-0-3
Güz KÇA 505 Eski Çağda Kadın Sosyal Bilimler Enstitüsü Kadın Araştırmaları 3-0-3
Dönem D.Kodu Ders Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm/Program T-U-K
Bahar TAR222 Bizans Tarihi Fen - Edebiyat Fakültesi Tarih ( 2. Öğretim ) 3-0-3
Bahar TAR110 İlkçağda Anadolu ve Akdeniz II Fen - Edebiyat Fakültesi Tarih ( 2. Öğretim ) 2-0-2
Bahar TAR214 Mitoloji Fen - Edebiyat Fakültesi Tarih 2-0-2
Bahar TAR214 Mitoloji Fen - Edebiyat Fakültesi Tarih ( 2. Öğretim ) 2-0-2
Bahar TAR110 İlkçağda Anadolu ve Akdeniz II Fen - Edebiyat Fakültesi Tarih 2-0-2
Bahar TAR328 Roma Döneminde Anadolu Fen - Edebiyat Fakültesi Tarih 3-0-3
Bahar TAR430 Latince IV Fen - Edebiyat Fakültesi Tarih 3-0-3
Bahar TAR334 Latince II Fen - Edebiyat Fakültesi Tarih 3-0-3
Bahar TAR222 Bizans Tarihi Fen - Edebiyat Fakültesi Tarih 3-0-3
Bahar TAR 520 Eskibatı Tarihi Çalışma Araçla Sosyal Bilimler Enstitüsü Tarih 3-0-3
Güz TAR217 Roma Tarihi Fen - Edebiyat Fakültesi Tarih ( 2. Öğretim ) 2-0-2
Güz TAR327 Bilimsel Araştırma Yöntemleri Fen - Edebiyat Fakültesi Tarih 3-0-3
Güz TAR217 Roma Tarihi Fen - Edebiyat Fakültesi Tarih 2-0-2
Güz TAR327 Bilimsel Araştırma Yöntemleri Fen - Edebiyat Fakültesi Tarih 3-0-3
Güz GK205 Uygarlık Tarihi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekok Beden Eğitimi ve Spor Öğretmen 2-0-2
Güz TAR109 İlkçağda Anadolu ve Akdeniz I Fen - Edebiyat Fakültesi Tarih 2-0-2
Güz TAR109 İlkçağda Anadolu ve Akdeniz I Fen - Edebiyat Fakültesi Tarih ( 2. Öğretim ) 2-0-2
Güz TAR409 Tarih Öğretim Yöntemleri Fen - Edebiyat Fakültesi Tarih 2-0-2
Güz TAR335 Latince I Fen - Edebiyat Fakültesi Tarih 3-0-3
Güz TAR423 Latince III Fen - Edebiyat Fakültesi Tarih 3-0-3
Güz KÇA 505 Eski Çağda Kadın Sosyal Bilimler Enstitüsü Kadın Araştırmaları 3-0-3
Güz TAR 525 Roma Devlet Yönetimi Sosyal Bilimler Enstitüsü Tarih 3-0-3
Güz PF 10 Öğretmenlik Uygulaması Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon Yönetim Bi 2-6-5
Dönem D.Kodu Ders Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm/Program T-U-K
Bahar TAR334 Latince II Fen - Edebiyat Fakültesi Tarih 3-0-3
Bahar TAR222 Bizans Tarihi Fen - Edebiyat Fakültesi Tarih 3-0-3
Bahar TAR430 Latince IV Fen - Edebiyat Fakültesi Tarih 3-0-3
Bahar TAR328 Roma Döneminde Anadolu Fen - Edebiyat Fakültesi Tarih 3-0-3
Bahar TAR214 Mitoloji Fen - Edebiyat Fakültesi Tarih 2-0-2
Bahar TAR110 İlkçağda Anadolu ve Akdeniz II Fen - Edebiyat Fakültesi Tarih 2-0-2
Bahar TAR110 İlkçağda Anadolu ve Akdeniz II Fen - Edebiyat Fakültesi Tarih ( 2. Öğretim ) 2-0-2
Bahar TAR222 Bizans Tarihi Fen - Edebiyat Fakültesi Tarih 3-0-3
Bahar TAR214 Mitoloji Fen - Edebiyat Fakültesi Tarih 2-0-2
Bahar OSD Latince'ye Giriş II Rektörlük Ortak Seçmeli Ders Koordinatör 2-0-2
Güz TAR335 Latince I Fen - Edebiyat Fakültesi Tarih 3-0-3
Güz TAR423 Latince III Fen - Edebiyat Fakültesi Tarih 3-0-3
Güz ÜYG101 Üniversite Yaşamına Giriş Fen - Edebiyat Fakültesi Tarih ( 2. Öğretim ) 1-0-1
Güz TAR217 Roma Tarihi Fen - Edebiyat Fakültesi Tarih 2-0-2
Güz TAR409 Tarih Öğretim Yöntemleri Fen - Edebiyat Fakültesi Tarih 2-0-2
Güz TAR109 İlkçağda Anadolu ve Akdeniz I Fen - Edebiyat Fakültesi Tarih ( 2. Öğretim ) 2-0-2
Güz TAR109 İlkçağda Anadolu ve Akdeniz I Fen - Edebiyat Fakültesi Tarih 2-0-2
Güz TAR327 Bilimsel Araştırma Yöntemleri Fen - Edebiyat Fakültesi Tarih 3-0-3
Güz OSD Latince'ye Giriş I Rektörlük Ortak Seçmeli Ders Koordinatör 2-0-2
FAALİYET TÜRÜ DETAYI
Proje TÜBİTAK 1001, 1003, 3501, 1505, COST, Uluslararası İkili İşbirliği Programları
TÜBİTAK 1005, 3001
TÜBİTAK 1002
H2020 Projesi
Diğer uluslararası özel veya resmi kurum ve kuruluşlar tarafından desteklenmiş ve destek süresi dokuz aydan az olmayan Ar-Ge niteliğini haiz proje
Diğer ulusal kamu veya özel kurum ve kuruluşlar tarafından desteklenmiş ve destek süresi 9 aydan az olmayan Ar-Ge niteliğini haiz proje
Araştırma Yurtdışı Araştırma
Yurtiçi Araştırma
Yayın SCI, SCI-Exp, SSCI ve AHCI kapsamındaki dergilerde yayımlanmış araştırma makalesi
SCI, SCI-Exp, SSCI ve AHCI kapsamındaki dergilerde yayınlanmış derleme veya kısa makale(editöre mektup, yorum, vaka takdimi, teknik not, araştırma notu, özet ve kitap kritiği)
Alan endexleri (ÜAK tarafından tanımlanan alanlar için) kapsamındaki dergilerde yayınlanmış araştırma makalesi
Alan endexleri (ÜAK tarafından tanımlanan alanlar için) kapsamındaki dergilerde yayınlanmış derleme veya kısa makale(editöre mektup, yorum, vaka takdimi, teknik not, araştırma notu, özet ve kitap kritiği)
Diğer uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan araştırma makalesi
ULAKBİM TR dizin tarafından taranan ulusal hakemli dergilerde yayınlanmış makale
SCI, SCI-Exp, SSCI ve AHCI kapsamındaki dergilerde editörlük ve editör kurulu üyeliği
Alan endexleri (ÜAK tarafından tanımlanan alanlar için) kapsamındaki dergilerde editörlük veya editör kurulu üyeliği
Diğer uluslararası hakemli dergilerde editörlük ve editör kurulu üyeliği
ULAKBİM TR dizin tarafından taranan ulusal hakemli dergilerde editörlük ve editör kurulu üyeliği
Tanınmış uluslararası yayınevleri tarafından yayınlanmış özgün bilimsel kitap
Tanınmış uluslararası yayınevleri tarafından yayınlanmış özgün bilimsel kitap editörlüğü
Tanınmış uluslararası yayınevleri tarafından yayınlanmış özgün bilimsel kitaplarda bölüm yazarlığı (Aynı kitapta en çok 2 bölüm değerlendirmeye alınır.)
Tanınmış ulusal yayınevleri tarafından yayınlanmış özgün bilimsel kitap
Tanınmış ulusal yayınevleri tarafından yayımlanmış özgün bilimsel kitaplarda bölüm yazarlığı (Aynı kitapta en çok 2 bölüm değerlendirmeye alınır.)
Uluslararası boyutta performansa dayalı yayımlanmış kişisel ses ve/veya görüntü kaydı
Uluslararası boyutta performansa dayalı yayımlanmış karma ses ve/veya görüntü kaydı
Ulusal boyutta performansa dayalı yayımlanmış kişisel ses ve/veya görüntü kaydı
Tasarım Endüstriyel, çevresel (bina, peyzaj ve iç mekan) veya grafiksel tasarım; sahne, moda(kumaş, aksesuar veya giysi tasarımı) veya çalgı tasarımı
Sergi Özgün yurtdışı bireysel etkinlik (sergi, bienal, trienal, gösteri, dinleti, festival ve gösterim)
Özgün yurtiçi bireysel etkinlik (sergi, bienal, trienal, gösteri, dinleti, festival ve gösterim)
Özgün yurtdışı grup/karma/toplu etkinlik (sergi, bienal, trienal, gösteri, dinleti, festival ve gösterim)
Özgün yurtiçi grup/karma/toplu etkinlik (sergi, bienal, trienal, gösteri, dinleti, festival ve gösterim)
Patent Uluslararası patent
Ulusal patent
Atıf SCI, SCI-Exp, SSCI ve AHCI kapsamındaki dergilerde yayınlanmış makalelerde atıf
Alan endeksleri(varsa) kapsamındaki dergilerde yayınlanmış makalelerde atıf
Diğer uluslararası hakemli dergilerde yayınlanmış makalelerde atıf
ULAKBİM tarafından taranan ulusal hakemli dergilerde yayınlanmış makalelerde atıf
Tanınmış uluslararası yayınevleri tarafından yayınlanmış özgün bilimsel kitapta atıf
Tanınmış ulusal yayınevleri tarafından yayınlanmış özgün bilimsel kitapta atıf
Güzel sanatlardaki eserlerin uluslararası kaynak veya yayın organlarında yer alması veya gösterime ya da dinletime girmesi
Güzel sanatlardaki eserlerin ulusal kaynak veya yayın organlarında yer alması veya gösterime ya da dinletime girmesi
Tebliğ Hakemli uluslararası bilimsel konferansta, sempozyumda veya kongrede sözlü olarak sunulan ve bunların kitabında yayınlanan tam bildiri
Ödül YÖK Yılın Doktora Tezi Ödülü
TÜBİTAK bilim ödülü
TÜBA Akademi Ödülü
TÜBİTAK TWAS veya Teşvik ödülü
TÜBİTAK Ufuk 2020 Programı eşik üstü ödülü
Yurtdışı kurum veya kuruluşlardan alınan bilim ödülü (Sürekli olarak verilen daha önce en az 5 kez verilmiş, ilgili kurum ve kuruluşun internet sayfasından duyurulan ve akademik ağırlıklı bir değerlendirme jürisi veya seçici kurulu olan)(Aynı çalışma veya
Yurtiçi kurum veya kuruluşlardan alınan bilim ödülü (Sürekli olarak verilen daha önce en az 5 kez verilmiş, ilgili kurum ve kuruluşun internet sayfasından duyurulan ve akademik ağırlıklı bir değerlendirme jürisi veya seçici kurulu olan)(Aynı çalışma veya
Uluslararası jurili sürekli düzenlenen güzel sanatlar etkinliklerinde veya yarışmalarda eserlere verilen uluslararası derece ödülü (mansiyon hariç)(Aynı çalışma veya eser nedeni ile alınan farklı ödüller için en fazla bir defa puanlama yapılır.)
Ulusal jurili sürekli düzenlenen güzel sanatlar etkinliklerinde veya yarışmalarda eserlere verilen uluslararası derece ödülü (mansiyon hariç)(Aynı çalışma veya eser nedeni ile alınan farklı ödüller için en fazla bir defa puanlama yapılır.)
Mevzuatı çerçevesinde, ilgili kuruluşlar (bakanlıklar, yerel yönetimler, meslek odaları, uluslararası kuruluşlar) tarafından sürekli düzenlenen planlama, mimarlık ve kentsel tasarım, peyzaj tasarımı, iç mimari tasarım, endüstri ürünleri tasarımı ve mimarl