Doç.Dr. ERDİNÇ KARADENİZ

Birim
:
Turizm Fakültesi / Turizm İşletmeciliği Anabilim Dalı
İŞ Adresi
: Mersin Üniversitesi Turizm Fakültesi Çiftlikköy Kampüsü 33343 Yenişehir/ Mersin
Telefon
:
+90-324-3610001
Dahili
:
3972
E-MAIL
:
ekaradeniz@mersin.edu.tr
DİĞER E-MAIL
:
drekaradeniz@gmail.com
DİĞER E-MAIL
:
drekaradeniz@gmail.com
OLUŞTURMA
:
2015-06-04 16:17:11
DÜZENLEME
:
2020-08-06 10:23:18
PUAN
:
40735
YABANCI DİL
:
İngilizce, Yeterli, ÜDS, 65
Researcher ID
Scopus ID
h-index
10
Scholar ID


Derece Bölüm Üniversite/Kurum Yıl
LİSANS TURİZM İŞLETMECİLİĞİ MERSİN ÜNİVERSİTESİ 2000
YÜKSEK LİSANS TURİZM İŞLETMECİLİĞİ VE OTELCİLİK ANABİLİM DALI MERSİN ÜNİVERSİTESİ 2003
DOKTORA İŞLETME ANABİLİM DALI FİNANS BİLİM DALI ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ/SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ 2008
DOÇENTLİK FİNANS ÜNİVERSİTELERARASI KURUL 2014
Doktora Tezi

1. TÜRK KONAKLAMA İŞLETMELERİNDE SERMAYE YAPISINI ETKİLEYEN FAKTÖRLERİN ANALİZİ Danışman: Dr. Yıldırım Beyazıt ÖNAL, Çukurova Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İşletme Anabilim Dalı, Adana, Türkiye, 2008.

http://library.cu.edu.tr/tezler/7070.pdf">http://library.cu.edu.tr/tezler/7070.pdf

Yüksek Lisans Tezi

1. OTEL İŞLETMELERİNDE FİRMA DEĞERLEMESİ VE ÖNEMİ Danışman: Dr. Yıldırım Beyazıt ÖNAL, Mersin Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Anabilim Dalı, Mersin, Türkiye, 2003.

Görev Ünvanı Üniversite/Kurum Yıl
ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ MERSİN ÜNİVERSİTESİ 2000-01-11 - 2002-08-15
ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ 2003-09-14 - 2008-10-13
DR. ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ MERSİN ÜNİVERSİTESİ 2008-11-17 - 2009-03-09
ÖĞRETMEN (YEDEK SUBAY) TÜRK SİLAHLI KUVVETLERİ PERSONEL VE ULAŞTIRMA OKULU VE ER EĞİTİM MERKEZ KOMUTANLIĞI 2009-03-10 - 2010-03-11
YARDIMCI DOÇENT DOKTOR MERSİN ÜNİVERSİTESİ 2010-04-05 - 2014-03-14
DOÇENT DOKTOR MERSİN ÜNİVERSİTESİ 2014-08-06 - Devam ediyor
Görev Ünvanı Görev Kurum/Diğer Yıl
BİRİM AKADEMİK TEŞVİK BAŞVURU VE İNCELEME KOMİSYONU ÜYESİ TURİZM FAKÜLTESİ REKREASYON YÖNETİMİ BÖLÜMÜ MERSİN ÜNİVERSİTESİ 2019-01-01 - Devam ediyor
BİRİM AKADEMİK TEŞVİK BAŞVURU VE İNCELEME KOMİSYONU ÜYESİ TURİZM FAKÜLTESİ TURİZM İŞLETMECİLİĞİ BÖLÜMÜ MERSİN ÜNİVERSİTESİ 2019-01-01 - Devam ediyor
BİRİM AKADEMİK TEŞVİK BAŞVURU VE İNCELEME KOMİSYONU ÜYESİ TURİZM FAKÜLTESİ MERSİN ÜNİVERSİTESİ 2019-01-01 - Devam ediyor
BÖLÜM BAŞKAN YARDIMCISI TURİZM FAKÜLTESİ TURİZM İŞLETMECİLİĞİ BÖLÜMÜ MERSİN ÜNİVERSİTESİ 2015-09-02 - Devam ediyor
MERKEZ YÖNETİM KURULU ÜYESİ TURİZM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ 2010-06-11 - Devam ediyor
DEKAN YARDIMCISI TURİZM FAKÜLTESİ MERSİN ÜNİVERSİTESİ 2016-08-03 - 2020-06-17
DEKAN YARDIMCISI TURİZM FAKÜLTESİ MERSİN ÜNİVERSİTESİ 2013-05-08 - 2015-08-22
MERKEZ DANIŞMA KURULU ÜYESİ SÜREKLİ EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ 2013-05-02 - 2016-05-02
YÜKSEKOKUL YÖNETİM KURULU ÜYESİ TURİZM İŞLETMECİLİĞİ VE OTELCİLİK YÜKSEKOKULU 2011-07-07 - 2014-07-07
Uluslararası - SCI, SCI-Expanded, SSCI ve AHCI kategorisine giren 1950
2012
2. KARADENİZ, E.; ÖZTÜRK, İ.; İSKENDEROĞLU, Ö. An Investigation of Efficient Market Hypothesis in OECD Countries. ACTUAL PROBLEMS OF ECONOMİCS, 2012, 129, 398-405. 1000 + 0
http://apps.webofknowledge.com/full_record.do?product=UA&search_mode=GeneralSearch&qid=2&SID=V1GhDeLtCSDWafeHJgK&page=1&doc=1

Publications_001.pdf

2009
1. KARADENİZ, E.; KANDIR, S.; BALCILAR, M.; ÖNAL, Y. Determinants of Capital Structure: Evidence From Turkish Lodging Companies.. INTERNATİONAL JOURNAL OF CONTEMPORARY HOSPİTALİTY MANAGEMENT , 2009, 21, 594-609. 950 + 327
https://www.emerald.com/insight/content/doi/10.1108/09596110910967827/full/html

Publications_074.pdf


Alıntılanma Sayısı: 13
Uluslararası - Uluslararası Diğer Indexlerde Taranan 9440
2020
49. KARADENİZ, E.; GÜDÜK, T. Mersin ili spor turizmi potansiyelinin SWOT analiziyle değerlendirilmesi.. JOURNAL OF TOURİSM THEORY AND RESEARCH, 2020, 6, 115-106. 200 + 0
http://dx.doi.org/10.24288/jttr.696503

Publications_083.pdf

2019
48. KARADENİZ, E.; ÖCEK, C. Borsa İstanbul Konaklama İşletmelerinde Finansal Başarısızlık Riskinin Beaver Modeli Kullanılarak Analizi.. JOURNAL OF TOURİSM THEORY AND RESEARCH, 2019, 5, 99-111. 200 + 0
http://dergipark.gov.tr/download/article-file/665506

Publications_056.pdf

47. BEYAZGÜL, M.; KARADENİZ, E. Borsa İstanbul Havayolu Yolcu Taşımacılığı Şirketlerinin Döviz Kuru Risklerinin İncelenmesi.. JOURNAL OF TOURİSM THEORY AND RESEARCH, 2019, 5, 191-202. 200 + 0
http://dergipark.gov.tr/download/article-file/665581

Publications_054.pdf

46. BEYAZGÜL, M.; KARADENİZ, E. Futbol Kulüplerinin Nakit Akış Profillerinin Analizi: Uluslararası Bir Karşılaştırma.. MUHASEBE VE VERGİ UYGULAMALARI DERGİSİ (JOURNAL OF ACCOUNTİNG AND TAXATİON STUDİES), 2019, 12, 605-624. 200 + 0
https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/803596

Publications_053.pdf

45. KARADENİZ, E.; GÜNAY, F.; KOŞAN, L. Halka Açık Konaklama İşletmelerinde Maliyet Yapışkanlığının Analizi.. JOURNAL OF TOURİSM THEORY AND RESEARCH, 2019, 5, 171-181. 200 + 0
http://dergipark.gov.tr/download/article-file/665757

Publications_055.pdf

44. KARADENİZ, E. Türkiye ve Rusya Arasındaki Uçak Krizinin Borsa İstanbul Turizm İşletmelerinin Finansal Performansına Etkilerinin Analizi. TURİZM AKADEMİK DERGİSİ, 2019, 6, 61-75. 200 + 0
https://dergipark.org.tr/download/article-file/751069

Publications_050.pdf

43. KARADENİZ, E.; KOŞAN, L.; GÜNAY, F.; DALAK, S. Otel İşletmelerinde Kârlılığı Etkileyen Değişkenlerin DuPont Analiz Tekniğiyle Ölçülmesi: Avrupa Borsalarında Ekonometrik Bir Analiz.. MUHASEBE VE FİNANSMAN DERGİSİ (THE JOURNAL OF ACCOUNTİNG AND FİNANCE), 2019, 81, 21-36. 190 + 0
http://dx.doi.org/10.25095/mufad.510452

Publications_018.pdf

2018
42. KARADENİZ, E.; ÖCEK, C. Konaklama İşletmelerinde Finansal Başarısızlık Riskinin Ölçümü: Türkiye ve Avrupa Karşılaştırması.. FİNANS-POLİTİK EKONOMİK YORUMLAR DERGİSİ, 2018, 55, 9-60. 200 + 0
http://www.ekonomikyorumlar.com.tr/files/articles/1551094535.pdf

Publications_044.pdf

41. KARADENİZ, E.; KOŞAN, L.; GEÇGİN, E.; BEYAZGÜL, M. Turizm Lisans Öğrencilerinin Finansal Okuryazarlık Düzeyleri Üzerine Bir Araştırma: Mersin Üniversitesi Turizm Fakültesi Örneği.. SOCİAL MENTALİTY AND RESEARCHER THİNKERS JOURNAL, 2018, 4, 904-916. 190 + 0
http://www.smartofjournal.com/Makaleler/958357115_14.%2018-4.13_ID135.%20Karadeniz%20vd.%20904-916.pdf

Publications_059.pdf

40. BEYAZGÜL, M.; GÜNAY, F.; DALAK, S.; KARADENİZ, E. Yiyecek ve İçecek Şirketlerinin Nakit Dönüşüm Sürelerinin Analizi: Türkiye-İngiltere- Amerika Birleşik Devletleri Karşılaştırması.. JOURNAL OF TOURİSM AND GASTRONOMY STUDİES, 2018, 6, 334-351. 130 + 0
http://https://jotags.org/2018/vol6_issue3_article17.pdf

Publications_057.pdf

39. KARADENİZ, E.; ÜNLÜBULDUK, S. Dünyada Marka Değeri En Yüksek Restoran Zincirlerinin Kurumsal Sosyal Sorumluluk Faaliyetlerinin Değerlendirilmesi . JOURNAL OF TOURİSM AND GASTRONOMY STUDİES, 2018, 6, 914-932. 200 + 0
http://dx.doi.org/10.21325/jotags.2018.341

Publications_047.pdf

38. GÜNAY, F.; KARADENİZ, E.; DALAK, S. Türkiye’de En Yüksek Net Satış Gelirine Sahip 20 Şirketin Finansal Performanslarının Gri İlişkisel Analiz Yöntemiyle İncelenmesi.. OMER HALİSDEMİR UNİVERSİTESİ IKTİSADİ VE IDARİ BİLİMLER FAKULTESİ DERGİSİ, 2018, 11, 51-73. 200 + 0
http://dx.doi.org/10.25287/ohuiibf.356773

Publications_039.pdf

37. KARADENİZ, E.; BEYAZGÜL, M.; GÜNAY, F.; DALAK, S. Bitcoin Ve Diğer Kripto Para Birimlerinin Turizm Sektöründe Kullanımının İncelenmesi.. SOCİAL MENTALİTY AND RESEARCHER THİNKERS JOURNAL, 2018, 4, 723-731. 190 + 0
http://www.smartofjournal.com/Makaleler/700176588_14.%2018-4.12_ID116.%20Karadeniz%20vd._723-731.pdf

Publications_058.pdf

36. YAVUZ, G.; BEYAZGÜL, M.; KARADENİZ, E. Mersin Üniversitesi Turizm Fakültesi Öğrencilerinin Girişimcilik Eğilimlerinin İncelenmesi.. SOCİAL MENTALİTY AND RESEARCHER THİNKERS JOURNAL, 2018, 4, 1305-1315. 200 + 0
http://dx.doi.org/10.31576/smryj.184

Publications_043.pdf

35. Karadeniz, E.; Günay, F.; Dalak, S.; Beyazgül, M. Halka Açık Restoran İşletmelerinde Nakit Akış Profillerinin Firma Yaşam Döngüsü Açısından İncelenmesi: Uluslararası Bir Karşılaştırma.. ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ DERGİSİ, 2018, 27, 139-156. 190 + 0
http://dergipark.gov.tr/cusosbil/issue/36563/415461

Publications_038.pdf

34. DALAK, S.; GÜNAY, F.; BEYAZGUL, M.; KARADENIZ, E. Türkiye'de Faaliyet Gösteren Havayolu Şirketlerinde Finansal Analiz Tekniklerinin Kullanımı Üzerine Bir Araştırma.. İŞLETME VE İKTİSAT ÇALIŞMALARI DERGİSİ, 2018, 6, 1-14. 130 + 0
http://www.isletmeiktisat.com/index.php/iicd/article/view/135/pdf_79

Publications_040.pdf

2017
33. KARADENİZ, E.; KOŞAN, L.; GÜNAY, F.; BEYAZGÜL, M. Türk İmalat Sektöründe Finansal Performansın Gri İlişkisel Analiz Yöntemi İle İncelenmesi: Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası İmalat Alt Sektör Bilançolarında Bir Araştırma.. MUHASEBE VE VERGİ UYGULAMALARI DERGİSİ (JOURNAL OF ACCOUNTİNG AND TAXATİON STUDİES), 2017, 10, 161-184. 190 + 0
http://dergipark.gov.tr/uploads/issuefiles/84e9/2356/2c9a/596b4339b9267.pdf

Publications_034.pdf

32. KARADENİZ, E.; KOŞAN, L. Hastane Hizmetleri Sektörünün Aktif ve Özsermaye Karlılık Performansının Analizi: Hastane Hizmetleri Sektör Bilançolarında Bir Araştırma.. İŞLETME VE İKTİSAT ÇALIŞMALARI DERGİSİ, 2017, 5, 37-47. 200 + 0
http://www.isletmeiktisat.com/index.php/iicd/article/view/85/pdf_50

Publications_030.pdf

31. BEYAZGÜL, M.; KARADENİZ, E. Türk İmalat Sektöründe Küçük, Orta ve Büyük İşletmelerin Nakit Dönüşüm Sürelerinin Karşılaştırmalı Analizi.. TİSK AKADEMİK DERGİSİ, 2017, 12, 148-171. 200 + 0
http://tisk.org.tr/project/mart-2017/

Publications_031.pdf

2016
30. KARADENİZ, E.; KOŞAN, L.; GÜNAY, F.; DALAK, S. Gri İlişkisel Analiz Yöntemiyle Turizm Alt Sektörlerinin Finansal Performanslarının Ölçülmesi. . ULUSLARARASI SOSYAL ARAŞTIRMALAR DERGİSİ , 2016, 9, 1117-1134. 190 + 0
http://www.sosyalarastirmalar.com/cilt9/sayi44_pdf/6iksisat_kamu_isletme/karadeniz_erdinc.pdf

Publications_020.pdf

29. KARADENİZ, E.; KOŞAN, L.; GÜNAY, F. UEFA Finansal Fair Play Kuralları Bağlamında Borsa İstanbul’da İşlem Gören Spor Şirketlerinin Performanslarının Analizi.. TİSK AKADEMİ, 2016, 11, 250-269. 200 + 0
http://tisk.org.tr/wp-content/uploads/2016/10/eylul-akademi-2016.pdf

Publications_022.pdf

28. KARADENİZ, E.; KOŞAN, L.; BEYAZGÜL, M.; DALAK, S. Konaklama Ve Yiyecek Hizmeti Faaliyetleri Alt Sektörünün Ölçek Temelinde Fon Akım Analizi: Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Sektör Bilançoları Üzerinde Bir Araştırma.. ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ DERGİSİ, 2016, 25, 257-272. 190 + 0
http://sosyalbilimler.cu.edu.tr/tr/detay.aspx?pageId=1500

Publications_025.pdf

27. Karadeniz, E. Hastane Hizmetleri Alt Sektörünün Finansal Performansının İncelenmesi: Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Sektör Bilançolarında Bir Uygulama.. HACETTEPE SAĞLIK İDARESİ DERGİSİ, 2016, 19, 101-114. 200 + 16
http://fs.hacettepe.edu.tr/saglikidaresidergisi/dosyalar/19.2.1..pdf

Publications_021.pdf

26. KARADENİZ, E.; DALAK, S.; BEYAZGÜL, M.; GÜNAY, F. Konaklama Ve Yiyecek Hizmetleri Alt Sektöründeki Küçük, Orta Ve Büyük Ölçekli İşletmelerin Finansal Performansının Karşılaştırmalı Tablolar Analiz Tekniği İle İncelenmesi.. MUHASEBE BİLİM DÜNYASI DERGİSİ , 2016, 18, 631-657. 190 + 0
https://dergipark.org.tr/tr/pub/mbdd

Publications_024.pdf

25. BERKMAN, A.; İSKENDEROĞLU, O.; KARADENİZ, E.; AYYILDIZ, N. Determinants of Capital Structure: The Evidence from European Energy Companies.. INTERNATİONAL JOURNAL OF BUSİNESS ADMİNİSTRATİON , 2016, 7, 96-106. 150 + 0
http://dx.doi.org/10.5430/ijba.v7n6p96

Publications_026.pdf

24. KARADENİZ, E.; KOŞAN, L.; GÜNAY, F.; BEYAZGÜL, M. Türk İmalat Sektöründeki Küçük, Orta ve Büyük Ölçekli İşletmelerin Fon Kaynak ve Kullanım Politikalarının Analizi: Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Sektör Bilançoları Üzerinde Bir Araştırma.. BARTIN ÜNİVERSİTESİ İ.İ.B.F. DERGİSİ, 2016, 7, 483-498. 190 + 0
http://iibfdergi.bartin.edu.tr/?page_id=30

Publications_027.pdf

2015
23. KARADENİZ, E.; İSKENDEROĞLU, Ö.; KOŞAN, L.; ZENCİR, B. Mersin İlinde Faaliyet Gösteren 3-4-5 Yıldızlı Otel İşletmeleri Ve A Grubu Seyahat Acentalarının Basel II Kriterlerine Uyum Sürecinin Analizi.. MUHASEBE VE FİNANSMAN DERGİSİ (THE JOURNAL OF ACCOUNTİNG AND FİNANCE), 2015, 65, 1-26. 190 + 0
http://web.b.ebscohost.com/ehost/pdfviewer/pdfviewer?vid=28&sid=64db750f-8cba-4b1c-afdb-78f23a1c58dc%40sessionmgr111&hid=101

Publications_016.pdf

22. KARADENİZ, E.; UNUR, K.; KÖŞKER, H.; ZENCİR, B. Van İlinde Faaliyet Gösteren KOBİ Statüsündeki Konaklama Ve Seyahat İşletmelerinin Finansal Sorunlarının Analizi.. Ç.Ü. SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ DERGİSİ, 2015, 24, 85-98. 190 + 0
https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/364857

Publications_019.pdf

21. KARADENİZ, E.; İSKENDEROĞLU, Ö.; KANDIR, S. Sistematik Riskin Belirleyicileri: Borsa Istanbul Turizm Şirketleri Üzerinde Bir Araştırma.. Ç.Ü. SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ DERGİSİ, 2015, 24, 189-202. 200 + 0
https://dergipark.org.tr/en/download/article-file/364913

Publications_014.pdf

20. KANDIR, S.; KARADENİZ, E.; ERİŞMİŞ, A. The Exchange Rate Risk Of Turkish Tourism Firms.. THE JOURNAL OF HOSPİTALİTY FİNANCİAL MANAGEMENT, 2015, 23, 63-71. 200 + 0
http://www.tandfonline.com/doi/pdf/10.1080/10913211.2015.1038169

Publications_002.pdf

19. KARADENİZ, E.; İSKENDEROĞLU, Ö.; ÖNAL, Y. Gibrat Orantılı Etki Yasasının Borsa İstanbul Turizm Şirketleri Üzerinde Sınanması.. NİĞDE ÜNİVERSİTESİ İİBF DERGİSİ, 2015, 8, 131-139. 200 + 0
https://dergipark.org.tr/tr/pub/niguiibfd/issue/19757/211520

Publications_017.pdf

18. İSKENDEROĞLU, Ö.; KARADENİZ, E.; AYYILDIZ, N. Enerjı Sektörünün Fınansal Analızı: Türkıye Ve Avrupa Enerji Sektörü Karşılaştırması.. İŞLETME VE İKTİSAT ÇALIŞMALARI DERGİSİ, 2015, 3, 86-97. 200 + 0
http://isletmeiktisat.com/index.php/iicd/article/view/50/pdf_25

Publications_004.pdf

17. KARADENİZ, E.; KILIÇ, E. Deniz Ve Kıyı Sularında Yolcu Taşımacılığı Sektörünün Finansal Performansının Oran Yöntemiyle Analizi.. AİBÜ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ DERGİSİ, 2015, 15, 79-98. 200 + 0
http://www.sbedergi.ibu.edu.tr/index.php/sbedergi

Publications_006.pdf

16. KARADENİZ, E.; İSKENDEROĞLU, Ö.; BEYAZGÜL, M.; ZENCİR, B. Konaklama Ve Yiyecek Hizmeti Faaliyetleri Alt Sektöründeki Küçük, Orta Ve Büyük Ölçekli İşletmelerin Banka Kredisi Kullanım Düzeyinin Analizi.. MUHASEBE BİLİM DÜNYASI DERGİSİ, 2015, 17, 57-74. 190 + 0
http://web.b.ebscohost.com/ehost/pdfviewer/pdfviewer?vid=30&sid=64db750f-8cba-4b1c-afdb-78f23a1c58dc%40sessionmgr111&hid=101

Publications_015.pdf

15. KARADENİZ, E.; KOŞAN, L.; KAHİLOĞULLARI, S.; ZENCİR, B. Konaklama Ve Yiyecek Hizmeti Faaliyetleri Alt Sektöründeki Küçük, Orta Ve Büyük Ölçekli İşletmelerin Likidite Durumunun Analizi.. TURİZM VE ARASTIRMA DERGİSİ, 2015, 4, 18-27. 190 + 0
http://www.turar.org/files/oOJ2TOy6Xtx1.pdf

Publications_079.pdf

2014
14. KARADENİZ, E.; KOŞAN, L.; KAHİLOĞULLARI, S. Borsa İstanbul’da İşlem Gören Spor Şirketlerinin Finansal Performansının Oran Yöntemiyle Analizi.. Ç.Ü. SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ DERGİSİ, 2014, 23, 129-144. 200 + 0
https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/362621

Publications_062.pdf

2013
13. KOŞAN, L.; KARADENİZ, E. Türk İmalat Sektöründe Küçük, Orta ve Büyük Ölçekli İşletmelerin Finansal Performansının Dupont Analiz Tekniğiyle İncelenmesi.. ÇAĞ ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER DERGİSİ, 2013, 10, 45-62. 200 + 0
http://web.b.ebscohost.com/ehost/pdfviewer/pdfviewer?vid=26&sid=64db750f-8cba-4b1c-afdb-78f23a1c58dc%40sessionmgr111&hid=123

Publications_064.pdf

2012
12. KARADENİZ, E. İstanbul Menkul Kıymetler Borsasında İşlem Gören Turizm Şirketlerinin İşletme, Finansal Ve Toplam Risk Düzeylerinin Kaldıraç Analiziyle Değerlendirilmesi.. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ DERGİSİ, 2012, 17, 309-324. 200 + 9
http://web.b.ebscohost.com/ehost/pdfviewer/pdfviewer?vid=21&sid=64db750f-8cba-4b1c-afdb-78f23a1c58dc%40sessionmgr111&hid=123

Publications_066.pdf

11. KARADENİZ, E. Turizm Sektörünün Nakit Dönüşüm Süresinin Analizi: İstanbul Menkul Kıymetler Borsası’na Kote Turizm Şirketleri ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Sektör Bilançoları Üzerinde Bir Araştırma. ÇAĞ ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER DERGİSİ, 2012, 9, 122-145. 200 + 0
http://web.b.ebscohost.com/ehost/pdfviewer/pdfviewer?vid=24&sid=64db750f-8cba-4b1c-afdb-78f23a1c58dc%40sessionmgr111&hid=123

Publications_081.pdf

2011
10. İSKENDEROĞLU, Ö.; KARADENİZ, E. İMKB 100 Endeksi Getirisi İle Yabancı Portföy Yatırımları Arasındaki İlişkinin Analizi.. ÇAĞ ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER DERGİSİ, 2011, 12, 123-133. 200 + 6
https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/695676

Publications_073.pdf

9. KARADENİZ, E.; BERKMAN, A. Estimating The Term Structure Of Interest Rates: A Case Of Turkey (1990 – 2001). NİĞDE ÖMER HALİS DEMİR ÜNİVERSİTESİ İİBF DERGİSİ, 2011, 4, 1-10. 200 + 0
http://iibfdergi.nigde.edu.tr/article/view/5000066561/5000061985

Publications_070.pdf

8. İSKENDEROĞLU, Ö.; KARADENİZ, E. Optimum Portföyün Seçimi: İMKB 30 Üzerine Bir Uygulama.. CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER DERGİSİ, 2011, 12, 235-257. 200 + 6
http://web.b.ebscohost.com/ehost/pdfviewer/pdfviewer?vid=13&sid=64db750f-8cba-4b1c-afdb-78f23a1c58dc%40sessionmgr111&hid=115

Publications_067.pdf

7. KARADENİZ, E.; KANDIR, S.; İSKENDEROĞLU, Ö.; ÖNAL, Y. Firm Size and Capital Structure Decisions: Evidence From Turkish Lodging Companies.. INTERNATİONAL JOURNAL OF ECONOMİCS AND FİNANCİAL ISSUES, 2011, 1, 1-11. 190 + 24
http://www.econjournals.com/index.php/ijefi/article/view/3

Publications_069.pdf

6. KARADENİZ, E.; KANDIR, S.; ÖNAL, Y. Varlık Yapısı ve Sermaye Yapısı Kararları: Otel ve Lokantalar Sektörü ile İnşaat Sektörünün Karşılaştırmalı Analizi.. FİNANS POLİTİK & EKONOMİK YORUMLAR DERGİSİ, 2011, 48, 59-76. 200 + 9
http://web.b.ebscohost.com/ehost/detail/detail?vid=9&sid=64db750f-8cba-4b1c-afdb-78f23a1c58dc%40sessionmgr111&hid=115&bdata=Jmxhbmc9dHImc2l0ZT1laG9zdC1saXZl#db=uvt&AN=125562

Publications_068.pdf

5. KOŞAN, L.; KARADENİZ, E. Otel İşletmelerinde Maliyet ve Performans Yönetim Aracı Olarak Ekonomik Katma Değer ve Faaliyete Dayalı Maliyetleme Sistemlerinin Entegrasyonu.. JOURNAL OF TRAVEL AND TOURİSM RESEARCH, 2011, 11, 183-201. 200 + 0
http://search.proquest.com/openview/7a629a8c7d302d8d3ad5493c0df0e3bb/1?pq-origsite=gscholar

Publications_072.pdf

2008
4. KANDIR, S.; KARADENİZ, E.; ÖZMEN, M.; ÖNAL, Y. Türk Turizm Sektöründe Büyüme Göstergelerinin Turizm İşletmelerinin Finansal Performansına Etkisinin İncelenmesi. DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ DERGİSİ, 2008, 10, 211-237. 170 + 12
http://www.sbe.deu.edu.tr/dergi/cilt10.say%C4%B11/10.1%20kand%C4%B1r%20karadeniz%20%C3%B6zmen%20%C3%B6nal.pdf

Publications_075.pdf

2007
3. KANDIR, S.; KARADENİZ, E.; ÖNAL, Y. Türkiye’de Büyük Sanayi İşletmelerinde Sermaye Yapısını Etkileyen Faktörlerin Analizi. MUHASEBE BİLİM DÜNYASI DERGİSİ, 2007, 9, 145-165. 200 + 0
2005
2. ÖNAL, Y.; KARADENİZ, E.; KANDIR, S. Devam Eden Değerin Hesaplanması: İMKB’ye Kote Bir Turizm İşletmesi Üzerinde Uygulama. Ç.Ü. SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ DERGİSİ, 2005, 14, 369-390. 200 + 6
http://dergipark.ulakbim.gov.tr/cusosbil/article/viewFile/5000001075/5000001766

Publications_078.pdf

1. ÖNAL, Y.; KARADENİZ, E.; KANDIR, S. Otel İşletmelerinde Esnek Bütçeleme. ÇAĞ ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER DERGİSİ, 2005, 2, 1-16. 200 + 0
https://www.researchgate.net/publication/275955392_Otel_letmelerinde_Esnek_Bteleme

Uluslararası - ESCI kapsamındaki dergilerde yayımlanan tam makale 885
2017
3. KARADENİZ, E.; BEYAZGÜL, M.; DALAK, S.; GÜNAY, F. Türk Turizm Sektörünün Finansal Performansının Dikey Analiz Yöntemiyle İncelenmesi: BİST Turizm Şirketleri ve TCMB Sektör Bilançoları Üzerinde Bir Araştırma.. SOSYOEKONOMİ, 2017, 25, 105-120. 285 + 0
http://dx.doi.org/10.17233/sosyoekonomi.292117

Publications_033.pdf

2014
2. KARADENİZ, E.; KAHİLOĞULLARI, S. Akdeniz Bölgesi’nde Faaliyet Gösteren Beş Yıldızlı Otel İşletmelerinde Finansal Analiz Tekniklerinin Kullanımı.. ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ İ.İ.B.F. DERGİSİ, 2014, 9, 73-90. 300 + 0
https://dergipark.org.tr/tr/pub/oguiibf/issue/5712

Publications_060.pdf

2012
1. İSKENDEROĞLU, Ö.; KARADENİZ, E.; ATİOĞLU, E. Türk Bankacılık Sektöründe Büyüme, Büyüklük ve Sermaye Yapısı Kararlarının Karlılığa Etkisinin Analizi.. ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ DERGİSİ, 2012, 7, 291-311. 300 + 9
http://web.b.ebscohost.com/ehost/detail/detail?vid=19&sid=64db750f-8cba-4b1c-afdb-78f23a1c58dc%40sessionmgr111&hid=123&bdata=Jmxhbmc9dHImc2l0ZT1laG9zdC1saXZl#db=uvt&AN=145386

Publications_065.pdf

Ulusal - ULAKBİM Tarafından Taranan 5750
2020
29. KARADENİZ, E.; UZPAK, B. Borsa İstanbul Sürdürülebilirlik Endeksinde Sürekli Olarak Yer Alan Şirketlerin Sürdürülebilirlik Faaliyetlerinin Analizi. ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ DERGİSİ , 2020, 13, 492-511. 200 + 0
https://dergipark.org.tr/tr/pub/ohuiibf/issue/56046/667720

Publications_084.pdf

2019
28. KARADENİZ, E.; DALAK, S.; GÜNAY, F.; BEYAZGÜL, M. Konaklama İşletmelerinde Finansal Performans Ölçütü Olarak Yatırılan Sermayenin Getirisi.. ANATOLİA: TURİZM ARAŞTIRMALARI DERGİSİ, 2019, 30, 31-44. 190 + 0
https://dergipark.org.tr/download/article-file/740259

Publications_049.pdf

27. KARADENİZ, E.; ÖCEK, C. Finansal Başarısızlık Riski Taşıyan ile Taşımayan İşletmelerin Finansal Oranlarının Karşılaştırmalı Analizi: Borsa İstanbul Turizm İşletmelerinde Bir Araştırma. . SEYAHAT VE OTEL İŞLETMECİLİĞİ DERGİSİ, 2019, 16, 191-206. 200 + 0
https://dergipark.org.tr/download/article-file/776671

Publications_052.pdf

26. KARADENİZ, E.; KOŞAN, L.; GEÇGİN, E.; BEYAZGÜL, M. Üniversite Öğrencilerinin Finansal Okuryazarlık Düzeylerinin Analizi: Kafkas Üniversitesi Sarıkamış Kampüsü’nde Bir Araştırma.. CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER DERGİSİ, 2019, 17, 325-345. 190 + 0
http://https://dergipark.org.tr/cbayarsos/issue/46659/585285

Publications_051.pdf

25. KARADENİZ, E.; UZPAK, B. Dünyada En Yüksek Marka Değerine Sahip Otel Zincirlerinin Sürdürülebilirlik Faaliyetlerinin Küresel Raporlama Girişimi İlkeleri Bağlamında İncelenmesi.. SEYAHAT VE OTEL İŞLETMECİLİĞİ DERGİSİ, 2019, 16, 6-20. 200 + 0
http://dergipark.gov.tr/download/article-file/667982

Publications_048.pdf

2018
24. KARADENİZ, E.; ÜNLÜBULDUK, S. Dünyada Marka Değeri En Yüksek Havayolu İşletmeleri İle Borsa İstanbul Havayolu İşletmelerinde Kurumsal Sosyal Sorumluluk Faaliyetlerinin Analizi. SEYAHAT VE OTEL ISLETMECİLİGİ DERGİSİ, 2018, 15, 370-385. 200 + 0
http://dx.doi.org/10.24010/soid.453180

Publications_042.pdf

23. KARADENİZ, E.; KOŞAN, L.; GEÇGİN, E. KOBİ Kapsamındaki Otel İşletmelerinin Finansal Sorunları: Kars ve Erzurum İllerinde Bir Araştırma. SEYAHAT VE OTEL ISLETMECİLİGİ DERGİSİ, 2018, 15, 302-319. 200 + 0
http://dx.doi.org/10.24010/soid.453163

Publications_041.pdf

22. KARADENİZ, E.; BEYAZ, F. Yiyecek İçecek Endüstrisinin Finansal Performansının Analizi: Türkiye ve Avrupa Ülkeleri Karşılaştırması. SEYAHAT VE OTEL ISLETMECİLİGİ DERGİSİ, 2018, 15, 639-656. 200 + 0
http://dx.doi.org/10.24010/soid.490799

Publications_046.pdf

2017
21. KARADENİZ, E. Halka Açık Konaklama İşletmelerinin Nakit Akış Profillerinin Analizi: Uluslararası Bir Karşılaştırma.. SEYAHAT VE OTEL ISLETMECİLİGİ DERGİSİ, 2017, 14, 167-185. 200 + 0
http://dx.doi.org/10.24010/soid.369959

Publications_037.pdf

20. İSKENDEROĞLU, Ö.; KARADENİZ, E.; AYYILDIZ, N. Türkiye Enerji Sektöründe Sermaye Yapısını Belirleyen Değişkenlerin Analizi: Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Sektör Bilançoları Üzerinde Bir Araştırma.. MUHASEBE DENETİME BAKIŞ DERGİSİ, 2017, 17, 73-92. 200 + 0
https://www.turmob.org.tr/ekutuphane/detailPdf/357ad901-f37d-44ca-a715-a15091b6ae01/muhasebe-ve-denetime-bakis-dergisi-sayi-51

Publications_032.pdf

19. KARADENİZ, E.; DALAK, S.; BEYAZGÜL, M.; GÜNAY, F. Türk Turizm Sektöründe Finansman Kararlarının Alt Sektörler Kapsamında Karşılaştırmalı Analizi.. SEYAHAT VE OTEL ISLETMECİLİGİ DERGİSİ, 2017, 14, 157-170. 190 + 0
http://dx.doi.org/10.24010/soid.335106

Publications_035.pdf

2016
18. KARADENİZ, E.; KOŞAN, L.; UZPAK, B. Türkiye’de En Yüksek Satış Gelirine Sahip 20 Şirketin Satış Geliri Ve Karlılık Performansının Karşılaştırmalı Analizi.. MUHASEBE DENETİME BAKIŞ, 2016, 16, 45-58. 200 + 0
Publications_007.pdf

17. KARADENİZ, E.; DALAK, S.; BEYAZGÜL, M.; GÜNAY, F. Turizm Alt Sektörlerinin Finansal Performanslarının Oran Yöntemiyle Karşılaştırmalı Analizi. MUHASEBE DENETİME BAKIŞ, 2016, 16, 49-68. 190 + 0
Publications_023.pdf

16. KARADENİZ, E.; BEYAZGÜL, M. Halka Açık Turizm Şirketlerinin Nakit Dönüşüm Sürelerinin Analizi: Türkiye ve Bazı Avrupa Ülkeleri Karşılaştırması.. ANATOLİA TURİZM ARASTİRMALARİ DERGİSİ, 2016, 27, 243-257. 200 + 0
https://www.anatoliajournal.com/atad/depo/dergiler/Cilt27_Sayi2_Yil2016_1483694386.pdf

Publications_029.pdf

15. KARADENİZ, E.; KAPLAN, F.; GÜNAY, F. Sermaye Yapısı Kararlarının Karlılığa Etkisi: Borsa İstanbul Turizm Şirketlerinde Bir Araştırma. SEYAHAT VE OTEL İŞLETMECİLİĞİ DERGİSİ, 2016, 13, 38-55. 200 + 0
http://dergipark.ulakbim.gov.tr/soid/article/view/5000209484/5000177226

Publications_028.pdf

2015
14. KARADENİZ, E.; KAHİLOĞULLARI, S.; KILIÇ, E. Karayolları Yolcu Taşımacılığı İşletmelerinin Finansal Analizi: Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Sektör Bilançolarında Bir Araştırma.. MUHASEBE DENETİME BAKIŞ, 2015, 15, 81-96. 200 + 0
http://www.turmob.org.tr/TurmobWeb/EKutuphane/EKIcerikDetay.aspx?enc=lEkNSf+wNjLtSnKJhSnfFCFsi+phaGlvhoXYfzrpuwSxK8s6QSQfJ+V1ljwpC+WSCDJe6OSVfWk=

Publications_005.pdf

13. KARADENİZ, E.; ERGENE, Ş. Halka Açık Turizm Şirketlerinde Kurumsal Yönetim Uygulamaları: İmalat Şirketleriyle Karşılaştırmalı Bir Analiz.. SEYAHAT VE OTEL İŞLETMECİLİĞİ DERGİSİ, 2015, 12, 73-91. 200 + 0
http://dergipark.ulakbim.gov.tr/soid/article/view/5000139363/5000127754

Publications_080.pdf

12. KAHİLOĞULLARI, S.; KARADENİZ, E. Halka Açık Konaklama Şirketlerinin Finansal Yapılarının Analizi: Uluslararası Bir Karşılaştırma.. ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ İİBF DERGİSİ, 2015, 5, 531-548. 200 + 0
https://dergipark.org.tr/tr/pub/ckuiibfd/issue/32905/365565

Publications_008.pdf

2014
11. Koşan, L.; Karadeniz, E. Konaklama ve Yiyecek Hizmetleri Alt Sektörünün Finansal Performansının Dupont Finansal Analiz Sistemi Kullanılarak İncelenmesi.. SEYAHAT VE OTEL İŞLETMECİLİĞİ DERGİSİ, 2014, 11, 75-90. 200 + 0
https://dergipark.org.tr/en/download/article-file/117634

Publications_061.pdf

2013
10. KARADENİZ, E.; KAHİLOĞULLARI, S. Beş Yıldızlı Otel İşletmelerinde Finansal Oranların Kullanımı: Akdeniz Bölgesi’nde Bir Araştırma.. SEYAHAT VE OTEL İŞLETMECİLİĞİ DERGİSİ, 2013, 10, 84-107. 200 + 0
http://dergipark.ulakbim.gov.tr/soid/article/view/5000049471

Publications_063.pdf

2011
9. KARADENİZ, E.; İSKENDEROĞLU, Ö. İstanbul Menkul Kıymetler Borsası’nda İşlem Gören Turizm İşletmelerinin Aktif Kârlılığını Etkileyen Değişkenlerin Analizi. ANATOLİA TURİZM ARAŞTIRMALARI DERGİSİ, 2011, 22, 65-75. 200 + 15
http://web.b.ebscohost.com/ehost/detail/detail?vid=12&sid=64db750f-8cba-4b1c-afdb-78f23a1c58dc%40sessionmgr111&hid=115&bdata=Jmxhbmc9dHImc2l0ZT1laG9zdC1saXZl#db=uvt&AN=131114

Publications_036.pdf

8. KARADENİZ, E.; İSKENDEROĞLU, Ö.; KANDIR, S.; ÖNAL, Y. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Sektör Bilançoları Yardımıyla Oteller Ve Lokantalar Sektörünün Finansman Kararlarının İncelenmesi.. SEYAHAT VE OTEL İŞLETMECİLİĞİ DERGİSİ, 2011, 8, 17-28. 190 + 3
https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/117488

Publications_071.pdf

2009
7. KARADENİZ, E.; KANDIR, S.; ÖNAL, Y. Konaklama İşletmelerinde Gayrimenkul Değerleme ve Bütünsel Değerin Hesaplanması: Hipotetik Bir Uygulama.. ANATOLİA TURİZM ARAŞTIRMALARI DERGİSİ, 2009, 20, 149-168. 200 + 9
https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/154386

Publications_003.pdf

2008
6. KARADENİZ, E.; İSKENDEROĞLU, Ö. Otel İşletmelerinde Finansal Değerin Yönetilmesinde Ekonomik Katma Değer Yönteminin (EVA) Önemi.. SEYAHAT VE OTEL İŞLETMECİLİĞİ DERGİSİ, 2008, 5, 39-50. 200 + 3
http://www.soidergi.com.tr/wp-content/uploads/2012/01/finansal-deger-eva.pdf

Publications_082.pdf

2007
5. KARADENİZ, E.; KANDIR, S.; ÖNAL, Y. Seçilmiş Paydaşların Swot Yöntemiyle Türk Turizm Yatırımlarını Değerlendirmesine Yönelik Bir Pilot Çalışma.. ANATOLİA TURİZM ARAŞTIRMALARI DERGİSİ, 2007, 18, 195-205. 200 + 28
http://www.anatoliajournal.com/atad/depo/dergiler/Cilt18_Sayi2_Yil2007_1304875873.pdf

Publications_076.pdf

2006
4. ÖNAL, Y.; KARADENİZ, E.; KOŞAN, L. Finansal Analiz Tekniklerinin Otel İşletmelerinde Stratejik Bir Yönetim Aracı Olarak Kullanımına İlişkin Teorik Bir Değerlendirme. SEYAHAT VE OTEL İŞLETMECİLİĞİ DERGİSİ, 2006, 3, 16-25. 200 + 0
http://www.soidergi.com/index.php/onceki-sayilar/soid-yil-3/sayi-2/

3. ÖNAL, Y.; KANDIR, S.; KARADENİZ, E. Piyasa Katma Değeri (MVA) İle Finansal Performans Ölçütleri Arasındaki İlişkinin Ölçülmesi: İMKB’ye Kote 5 Turizm İşletmesi Üzerine Bir Uygulama.. MUHASEBE DENETİME BAKIŞ, 2006, 6, 13-30. 200 + 3
http://www.turmob.org.tr/TurmobWeb/EKutuphane/EKYayinListesi.aspx?enc=lsltu1qqOgNRlrxCXQVtKuIwYb24a6fuCZ9OMa8SRs70i+VcdFfRkms0jRGltcyThHN0m6bhhbvrWlKh8T4YFj55o7fGry6C

Publications_077.pdf

2005
2. ÖNAL, Y.; KARADENİZ, E.; ALTUN, N. Türk Turizm Sektörü Açısından Değer Temelli Yönetim Yaklaşımının Önemi. SEYAHAT VE OTEL İŞLETMECİLİĞİ DERGİSİ, 2005, 2, 37-45. 200 + 0
http://www.soidergi.com/index.php/onceki-sayilar/soid-yil-2/sayi-2/

2004
1. ÖNAL, Y.; KARADENİZ, E. Firma Değerinin Ekonomik Katma Değer (EVA™) Yöntemiyle Tespit Edilmesi: İMKB'ye Kote Bir Turizm İşletmesi Üzerine Uygulama. ANATOLİA TURİZM ARAŞTIRMALARI DERGİSİ, 2004, 15, 139-157. 200 + 9
http://www.anatoliajournal.com/atad/depo/dergiler/Cilt15_Sayi2_Yil2004_1305012457.pdf

Ulusal - Diğer Kitap Yazma 2458
1. Kandır, S.; Önal, Y.; Karadeniz, E. Turizm Yatırım Projelerinin Yönetimi Değerlendirilmesi ve Finansmanı, ISBN: 978-9944-223-14-0, Detay Yayıncılık, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: 5000, 404 Sayfa, Türkçe, Mersin, Türkiye, 2007. 167
2. Tezcan, K.; Önal, Y.; Karadeniz, E.; Kandır, S. Türk Turizm Sektörü ve Vergi Uygulamaları, ISBN: 978-9944-73-023-5, Nobel, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: 5000, 275 Sayfa, Türkçe, Adana, Türkiye, 2007. 125
Ulusal - Kitapta Bölüm Yazma 2458
1. Önal, Y.; Karadeniz, E.; Kandır, S. Turizm İşletmelerinde Çağdaş Yönetim Teknikleri, ISBN: 978-605-2323-34-2, Detay Yayınevi, Baskı Sayısı: 2, Baskı Adet Sayısı: 5000, 19 Sayfa, Türkçe, Ankara, Türkiye, 2017. 83
2. Karadeniz, E.; Kandır, S.; Önal, Y. Turizm İşletmelerinde Çağdaş Yönetim Teknikleri, ISBN: 1105-06-001890, Detay Yayıncılık, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: 5000, 23 Sayfa, Türkçe, Mersin, Türkiye, 2008. 83
3. Karadeniz, E. Stratejik İletişim, ISBN: 978-975-06-1833-8, Anadolu Üniversitesi Yayınları, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: 4900, 25 Sayfa, Türkçe, Eskişehir, Türkiye, 2015. 2000
Uluslararası - Tam Metin - Sözlü 5500

28. AKDAĞ, S.; İSKENDEROĞLU, Ö.; KARADENİZ, E., Sermaye Yeterlilik Rasyosu Üzerinde Etkili Olan Dışsal Faktörler: Türkiye Örneği.. 23. Uluslararası Finans Sempozyumu, 2019-10-09, 2019-10-12, ANTALYA, Türkiye, 2019. 200

http://finans23.etkinlik.marmara.edu.tr/dosya/etkinlik/finans23/23.finans%20sempozyumu%20bildiri%20kitab%C4%B1.pdf

27. KARADENİZ, E.; ÖCEK, C., Borsa İstanbul Konaklama İşletmelerinde Finansal Başarısızlık Riskinin Weibel Modeli Kullanılarak Ölçülmesi. 3. Uluslar arası Turizmin Geleceği; İnovasyon, Girişimcilik ve Sürdürebilirlik Kongresi, 2019-09-26, 2019-09-28, Mersin, Türkiye, 2019. 200

https://www.futourismcongress.com/ftp/dosyalar/bildiri-kitabi-2019.pdf

26. KARADENİZ, E.; ÖCEK, C., Borsa İstanbul’da İşlem Gören Havayolu Şirketlerinin Nakit Akış Profillerinin Analizi. 3. Uluslar arası Turizmin Geleceği; İnovasyon, Girişimcilik ve Sürdürebilirlik Kongresi, 2019-09-26, 2019-09-28, Mersin, Türkiye, 2019. 200

https://www.futourismcongress.com/ftp/dosyalar/bildiri-kitabi-2019.pdf

25. Beyazgül, M.; Karadeniz, E.; Güdük, T., Futbol Turizminin Ekonomik Etkileri ve Ülkeler Açısından Önemi. 3. Uluslar arası Turizmin Geleceği; İnovasyon, Girişimcilik ve Sürdürebilirlik Kongresi, 2019-09-26, 2019-09-28, Mersin, Türkiye, 2019. 200

https://www.futourismcongress.com/ftp/dosyalar/bildiri-kitabi-2019.pdf

24. ÖCEK, C.; KARADENİZ, E., Rusya İle Yaşanan Uçak Krizinin Türk Turizm Sektörünün Finansal Performansına Etkisinin Analizi: Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Sektör Bilançoları Üzerinde Bir Araştırma.. 2. Uluslararası Akdeniz Sempozyumu, 2019-05-23, 2019-05-25, MERSİN, Türkiye, 2019. 200

http://akdenizsempozyumu.mersin.edu.tr/

23. ÖCEK, C.; BEYAZGÜL, M.; KARADENİZ, E., Borsa İstanbul’da İşlem Gören Futbol Kulüplerinin Finansal Başarısızlık Risklerinin Analizi. 2. Uluslararası Mersin Sempozyumu, 2019-05-23, 2019-05-25, Mersin, Türkiye, 2019. 200

http://akdenizsempozyumu.mersin.edu.tr/

22. KARADENİZ, E.; ÖCEK, C., Akdeniz Bölgesi’nde Bulunan İllerin Turizm Teşvikleri Açısından Değerlendirilmesi. I. Uluslararası Akdeniz Sempozyumu, 2018-11-01, 2018-11-03, MERSİN, Türkiye, 2018. 200

http://akdenizsempozyumu.mersin.edu.tr/index.php/2018/12/20/akdeniz-sempozyumu-bildiri-tam-metinleri-kitabi/

21. GÜNAY, F.; KARADENİZ, E., Hanehalkı Tasarruf Ve Borçluluk Düzeylerinin Akdeniz Bölgesi İllerinde Karşılaştırılması. I. Uluslararası Akdeniz Sempozyumu, 2018-11-01, 2018-11-03, Mersin, Türkiye, 2018. 200

http://akdenizsempozyumu.mersin.edu.tr/index.php/2018/12/20/akdeniz-sempozyumu-bildiri-tam-metinleri-kitabi/

20. BEYAZGÜL, M.; KARADENİZ, E., Akdeniz Bölgesi’ndeki İllerin Banka Kredisi Kullanım Düzeylerinin İncelenmesi. I. Uluslararası Akdeniz Sempozyumu , 2018-11-01, 2018-11-03, Mersin, Türkiye, 2018. 200

http://akdenizsempozyumu.mersin.edu.tr/index.php/2018/12/20/akdeniz-sempozyumu-bildiri-tam-metinleri-kitabi/

19. DALAK, S.; KARADENİZ, E., Borsa İstanbul Turizm İşletmeleri’nde Entelektüel Sermayenin Aktif Karlılığına Etkisinin Analizi. 2. Uluslararası Turizmin Geleceği; İnovasyon, Girişimcilik ve Sürdürebilirlik Kongresi (Futourism 2018), 2018-09-27, 2018-09-29, Mersin, Türkiye, 2018. 200

https://www.futourismcongress.com/ftp/dosyalar/kongre-kitabi-2018.pdf

18. KARADENİZ, E.; ÖCEK, C., Borsa İstanbul Konaklama İşletmelerinde Finansal Başarısızlık Riskinin Beaver Modeli Kullanılarak Analizi. 2. Uluslararası Turizmin Geleceği; İnovasyon, Girişimcilik ve Sürdürebilirlik Kongresi (Futourism 2018), 2018-09-27, 2018-09-29, Mersin, Türkiye, 2018. 200

https://www.futourismcongress.com/ftp/dosyalar/kongre-kitabi-2018.pdf

17. İSKENDEROĞLU, Ö.; GÜNAY, F.; KARADENİZ, E., Borsa İstanbul’da İşlem Gören Konaklama İşletmelerinde Kârlılığın Kalıcılığının Analizi. 2. Uluslararası Turizmin Geleceği; İnovasyon, Girişimcilik ve Sürdürebilirlik Kongresi (Futourism 2018), 2018-09-27, 2018-09-29, Mersin, Türkiye, 2018. 200

https://www.futourismcongress.com/ftp/dosyalar/kongre-kitabi-2018.pdf

16. BEYAZGÜL, M.; KARADENİZ, E., Borsa İstanbul Havayolu Yolcu Taşımacılığı Şirketlerinin Döviz Kuru Risklerinin İncelenmesi. 2. Uluslararası Turizmin Geleceği; İnovasyon, Girişimcilik ve Sürdürebilirlik Kongresi (Futourism 2018), 2018-09-27, 2018-09-29, Mersin, Türkiye, 2018. 200

https://www.futourismcongress.com/ftp/dosyalar/kongre-kitabi-2018.pdf

15. KARADENİZ, E.; GÜNAY, F.; KOŞAN, L., Halka Açık Konaklama İşletmelerinde Maliyet Yapışkanlığının Analizi. 2. Uluslararası Turizmin Geleceği; İnovasyon, Girişimcilik ve Sürdürebilirlik Kongresi (Futourism 2018), 2018-09-27, 2018-09-29, Mersin, Türkiye, 2018. 200

https://www.futourismcongress.com/ftp/dosyalar/kongre-kitabi-2018.pdf

14. KARADENİZ, E.; BEYAZGÜL, M.; GÜNAY, F.; DALAK, S., Payları Borsa İstanbul’da İşlem Gören Futbol Kulüplerinin Nakit Akış Profillerinin Analizi.. ASOS IV.Uluslararası Sosyal Beşeri Ve İdari Bilimler Sempozyumu, 2018-05-03, 2018-05-05, Alanya/ANTALYA, Türkiye, 2018. 190

http://kayit.asoscongress.com/files/asos2018alanya/2018_Sosyal_Be%C5%9Feri_ve_%C4%B0dari_Bilimler_Tam_Metin_Kitab%C4%B1.pdf

13. KARADENİZ, E.; DALAK, S.; GÜNAY, F.; BEYAZGÜL, M., Yatırılan Sermaye Getirisinin Hesaplanma Süreci: Borsa İstanbul’da İşlem Gören Bir Turizm İşletmesinde Uygulama. 1. Uluslararası Turizmin Geleceği; İnovasyon, Girişimcilik ve Sürdürebilirlik Kongresi, 2017-09-28, 2017-09-30, Mersin, Türkiye, 2017. 190

http://www.futourismcongress.com/default.asp?id=1

12. KARADENİZ, E.; BEYAZGÜL, M.; DALAK, S.; GÜNAY, F., Borsa İstanbul’da İşlem Gören Turizm Şirketlerinin Nakit Düzeylerinin İncelenmesi. 1. Uluslararası Turizmin Geleceği; İnovasyon, Girişimcilik ve Sürdürebilirlik Kongresi, 2017-09-28, 2017-09-30, Mersin, Türkiye, 2017. 190

http://www.futourismcongress.com/tr/default.asp?id=2

11. KARADENİZ, E.; GÜNAY, F.; BEYAZGÜL, M.; DALAK, S., Faaliyet Raporlarında Finansal Oranlara Yer Verme Düzeyi: Borsa İstanbul Turizm Şirketlerinde Bir Araştırma. 1. Uluslararası Turizmin Geleceği; İnovasyon, Girişimcilik ve Sürdürebilirlik Kongresi, 2017-09-28, 2017-09-30, Mersin, Türkiye, 2017. 190

http://www.futourismcongress.com/tr/default.asp?id=1

10. KARADENİZ, E.; KOŞAN, L.; DALAK, S.; GÜNAY, F., Borsa İstanbul’da İşlem Gören Turizm Şirketlerinin Kârlılığının DuPont Analiz Tekniğiyle İncelenmesi: 2012-2016 Dönemi. 1. Uluslararası Turizmin Geleceği; İnovasyon, Girişimcilik ve Sürdürebilirlik Kongresi, 2017-09-28, 2017-09-30, Mersin, Türkiye, 2017. 190

http://www.futourismcongress.com/tr/

9. KARADENİZ, E.; ÜNLÜBULDUK, S., Havayolu İşletmelerinde Kurumsal Sosyal Sorumluluk Faaliyetleri: Marka Değeri En Yüksek Beş Havayolu İşletmesinde Bir Araştırma. 1. Uluslararası Turizmin Geleceği; İnovasyon, Girişimcilik ve Sürdürebilirlik Kongresi, 2017-09-28, 2017-09-30, Mersin, Türkiye, 2017. 200

http://www.futourismcongress.com/tr/default.asp?id=2

8. KARADENİZ, E.; KOŞAN, L.; GEÇGİN, E.; BEYAZGÜL, M., Turizm Fakültesi Öğrencilerinin Finansal Okur-Yazarlik Düzeylerin Ölçülmesi. 1. Uluslararası Turizmin Geleceği; İnovasyon, Girişimcilik ve Sürdürebilirlik Kongresi, 2017-09-28, 2017-09-30, Mersin, Türkiye, 2017. 190

http://www.futourismcongress.com/default.asp?id=2

7. KARADENİZ, E.; UZPAK, B., Dünyada En Yüksek Marka Değerine Sahip Otel İşletmelerinin Sürdürülebilirlik Faaliyetlerinin İncelenmesi. 1. Uluslararası Turizmin Geleceği; İnovasyon, Girişimcilik ve Sürdürebilirlik Kongresi, 2017-09-28, 2017-09-30, Mersin, Türkiye, 2017. 200

http://www.futourismcongress.com/tr/default.asp?id=2

6. KARADENİZ, E.; DALAK, S.; GÜNAY, F.; BEYAZGÜL, M., Borsa İstanbul’da İşlem Gören Hava Yolu Şirketlerinde Finansal Analiz Tekniklerinin Kullanımı Üzerine Bir Araştırma. II.Uluslararası Doğu Akdeniz Turizm Sempozyumu, 2017-04-14, 2017-04-15, Gaziantep, Türkiye, 2017. 190

Scientific_Meetings_006.pdf

5. KARADENİZ, E.; GÜNAY, F.; DALAK, S.; BEYAZGÜL, M., Halka Açık Restoran İşletmelerinin Nakit Akış Profillerinin Analizi: Uluslararası Bir Karşılaştırma. II.Uluslararası Doğu Akdeniz Turizm Sempozyumu, 2017-04-14, 2017-04-15, Gaziantep, Türkiye, 2017. 190

Scientific_Meetings_005.pdf

4. KARADENİZ, E.; ÜNLÜBULDUK, S., Dünyada Marka Değeri En Yüksek Yiyecek-İçecek İşletmelerinde Kurumsal Sosyal Sorumluluk Faaliyetlerinin Değerlendirilmesi. II.Uluslararası Doğu Akdeniz Turizm Sempozyumu, 2017-04-14, 2017-04-15, Gaziantep, Türkiye, 2017. 200

Scientific_Meetings_003.pdf

3. KARADENİZ, E.; BEYAZGÜL, M.; GÜNAY, F.; DALAK, S., Yiyecek ve İçecek Şirketlerinin Nakit Dönüşüm Sürelerinin Analizi: Türkiye-İngiltere Karşılaştırması.. II.Uluslararası Doğu Akdeniz Turizm Sempozyumu, 2017-04-14, 2017-04-15, Gaziantep, Türkiye, 2017. 190

Scientific_Meetings_004.pdf

2. KARADENİZ, E.; DALAK, S.; BEYAZGÜL, M.; GÜNAY, F., Türk Turizm Sektöründe Finansman Kararlarının Alt Sektörler Kapsamında Karşılaştırmalı Analizi. 3. Uluslararası Turizm ve Yönetim Araştırmaları Kongresi, 2016-05-20, 2016-05-22, Antalya, Türkiye, 2016. 190

Scientific_Meetings_002.pdf

1. KARADENİZ, E.; KAHİLOĞULLARI, S.; BEYAZGÜL, M., Konaklama Ve Yiyecek Hizmetleri Alt Sektörünün Finansal Performansının Karşılaştırmalı Tablolar Analiz Tekniği İle İncelenmesi: Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Sektör Bilançolarında Bir Araştırma. I. Avrasya Uluslararası Turizm Kongresi Güncel Konular, Eğilimler ve Göstergeler, 2015-05-28, 2015-05-30, Konya, Türkiye, 2015. 200

http://www.selcukturizmkongresi.com/wp-content/uploads/2015/06/EITOC-2015-C%C4%B0LT-I1.pdf

Ulusal - Tam Metin - Sözlü 380

4. Kandır, S.; Karadeniz, E.; Erişmiş, A., Döviz Kuru Riskinin Hisse Senedi Getirileri Üzerindeki Etkisi: İMKB Turizm Şirketleri Üzerinde Bir Araştırma. 12. Ulusal Turizm Kongresi , 2011-11-17, 2011-11-19, Düzce, Türkiye, 2011. 100

3. Karadeniz, E.; Kandır, S.; İskenderoğlu, Ö.; Önal, Y., Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Sektör Bilançoları Yardımıyla Oteller ve Lokantalar Sektörünün Finansman Kararlarının İncelenmesi. 11. Ulusal Turizm Kongresi , 2010-12-16, 2010-12-18, Aydın, Türkiye, 2010. 95

2. Tezcan, K.; Karadeniz, E.; Önal, Y.; Kandır, S., Türk Turizm Sektörünün Gelişimi Açısından Uygulanan Vergi Politikalarının Değerlendirilmesi. IV. Lisansüstü Turizm Öğrencileri Araştırma Kongresi, 2008-05-15, 2008-05-17, Antalya, Türkiye, 2008. 85

1. Akel, V.; Kandır, S.; Karadeniz, E., Yatırım Fonu Getirilerini Etkileyen Bazı Faktörlerin Analizi. 11. Ulusal Finans Sempozyumu , 2007-09-12, 2007-09-14, Ankara, Türkiye, 2007. 100

Ulusal - Yürütücü 300

3. ÇALIŞMA SERMAYESİ YÖNETİMİ VE KÂRLILIĞA ETKİSİNİN ANALİZİ: HALKA AÇIK KONAKLAMA İŞLETMELERİ ÜZERİNDE ULUSLARARASI BİR KARŞILAŞTIRMA, BAP, Proje No: 2017-2-TP3-2656, 20000 TL, Yürütücü, 2020,Tamamlandı. 100

2. KONAKLAMA İŞLETMELERİNDE MAKROEKONOMİK DEĞİŞKENLERİN SERMAYE YAPISI ÜZERİNE ETKİSİ: ULUSLARARASI BİR ANALİZ, BAP, Proje No: 2017-2-TP3-2657, 20000 TL, Yürütücü, 2019,Tamamlandı. 100

1. Beş Yıldızlı Otel İşletmelerinde Finansal Analiz Tekniklerinin Kullanımı: Akdeniz Bölgesi’nde Bir Araştırma, BAP, Proje No: BAP-SOBE TİOB (SK) 2012-3 YL, 5000 TL, Yürütücü, 2012,Tamamlandı. 100

Yönetilen Yüksek Lisans Tezleri 1400

7. Sema Nur ÜNLÜBULDUK, KONAKLAMA İŞLETMELERİNDE KURUMSAL SOSYAL SORUMLULUK FAALİYETLERİNİN ANALİZİ: BORSA İSTANBUL KONAKLAMA İŞLETMELERİ VE MARKA DEĞERİ EN YÜKSEK ULUSLARARASI KONAKLAMA İŞLETMELERİ KARŞILAŞTIRMASI., Sosyal Bilimler Enstitüsü, Mersin Üniversitesi, Tamamlandı. 200

6. Tolga GÜDÜK, MERSİN İLİNİN SPOR TURİZMİ POTANSİYELİNİN SWOT ANALİZİ YÖNTEMİYLE İNCELENMESİ, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Mersin Üniversitesi, Tamamlandı. 200

5. Fatma Senem BEYAZ, YİYECEK İÇECEK ENDÜSTRİSİNİN FİNANSAL PERFORMANSININ ANALİZİ: ULUSLARARASI BİR KARŞILAŞTIRMA, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Mersin Üniversitesi, Tamamlandı. 200

4. Buket Dilan UZPAK, HALKA AÇIK KONAKLAMA ŞİRKETLERİNDE SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK UYGULAMALARI: BORSA İSTANBUL SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK ENDEKSİ’NDE YER ALAN ŞİRKETLER İLE KARŞILAŞTIRMALI BİR ANALİZ, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Mersin Üniversitesi, Tamamlandı. 200

3. Cemile ÖCEK, KONAKLAMA İŞLETMELERİNDE FİNANSAL BAŞARISIZLIK RİSKİNİN ÖLÇÜMÜ: TÜRKİYE VE AVRUPA'DAKİ HALKA AÇIK KONAKLAMA İŞLETMELERİNİN KARŞILAŞTIRMALI ANALİZİ, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Mersin Üniversitesi, Tamamlandı. 200

2. Banu ZENCİR, MERSİN’DE FAALİYET GÖSTEREN TURİZM İŞLETMELERİNİN BASEL II KRİTERLERİNE UYUM SÜRECİNİN ANALİZİ, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Mersin Üniversitesi, Tamamlandı. 200

1. Selda KAHİLOĞULLARI, BEŞ YILDIZLI OTEL İŞLETMELERİNDE FİNANSAL ANALİZ TEKNİKLERİNİN KULLANIMI: AKDENİZ BÖLGESİ’NDE BİR ARAŞTIRMA, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Mersin Üniversitesi, Tamamlandı. 200

Yönetilen Doktora Tezleri 400

1. Şerban Bakay ERGENE, HALKA AÇIK KONAKLAMA İŞLETMELERİNDE KURUMSAL YÖNETİM UYGULAMALARI VE İŞLETME DEĞERİNE ETKİSİ: ULUSLARARASI BİR KARŞILAŞTIRMA, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Mersin Üniversitesi, Tamamlandı. 400

Uluslararası 1750
1. ISLETME VE IKTISAT CALISMALARI DERGISI , YARDIMCI EDITOR, E-ISSN : 2147-804X , 2014-01-06 - Devam ediyor. 1000
2. INTERNATIONAL REVIEW OF MANAGEMENT AND MARKETING , BOLUM EDITORU, E-ISSN : 2146-4405, 2011-03-07 - Devam ediyor. 250
3. INTERNATIONAL JOURNAL OF ECONOMICS AND FINANCIAL ISSUES , BOLUM EDITORU, E-ISSN : 2146-4138, 2011-01-03 - Devam ediyor. 250
4. ANATOLIA TURIZM ARASTIRMALARI DERGISI , YAYIN KURULU UYELIGI, E-ISSN : 1300 - 4220, 2012-01-09 - Devam ediyor. 250
Ulusal 125
1. SEYAHAT VE OTEL İŞLETMECİLİĞİ DERGİSİ , YAYIN KURULU ÜYELİĞİ, E-ISSN : 1304-7590, 2012-01-02 - Devam ediyor. 125
Uluslararası Dergi [Yıl, Adet] 28
1. ANATOLIA: TURIZM ARAşTıRMALARı DERGISI , [ 2015 : 0 ] . 0
2. INTERNATIONAL JOURNAL OF ECONOMICS AND FINANCIAL ISSUES , [ 2016 : 1 ] . 4
3. INTERNATIONAL REVIEW OF MANAGEMENT AND MARKETING , [ 2015 : 0 ] . 0
4. NIğDE ÜNIVERSITESI İKTISADI VE İDARI BILIMLER FAKüLTESI DERGISI , [ 2015 : 2 ] . 8
5. SOSYO EKONOMIK HAKEMLI DERGISI , [ 2016 : 1 ] . 4
6. ÇANKıRı KARATEKIN ÜNIVERSITESI İKTISADI VE İDARI BILIMLER DERGISI , [ 2015 : 1 ] . 4
7. ÇUKUROVA ÜNIVERSITESI SOSYAL BILIMLER ENSTITüSü DERGISI , [ 2016 : 1 ] . 4
8. İŞLETME VE İKTİSAT ÇALIŞMALARI DERGİSİ , [ 2016 : 1 ] . 4
Ulusal 25
1. En İyi Doktora Tezi Mansiyon Ödülü IV. Lisansüstü Turizm Öğrencileri Araştırma Kongresi, 2008-04-23, Antalya, Türkiye. 25
Dönem D.Kodu Ders Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm/Program T-U-K
Bahar TUI 406 Turizm Yatırım Projeleri Anali Turizm Fakültesi Turizm İşletmeciliği 3-0-3
Bahar TUR 304 Finansal Tablolar Analizi Turizm İşletmeciliği ve Otelci Turizm İşletmeciliği ve Otelci 2-0-2
Bahar TUI 326 Finansal Tablolar Analizi Turizm Fakültesi Turizm İşletmeciliği ( 2. Öğre 3-0-3
Bahar TUR 304 Finansal Tablolar Analizi Turizm İşletmeciliği ve Otelci Turizm İşletmeciliği ve Otelci 2-0-2
Bahar TUI 326 Finansal Tablolar Analizi Turizm Fakültesi Turizm İşletmeciliği 3-0-3
Bahar TUR 406 Turizm Yatırım Projeleri Anali Turizm İşletmeciliği ve Otelci Turizm İşletmeciliği ve Otelci 3-0-3
Bahar TUI 406 Turizm Yatırım Projeleri Anali Turizm Fakültesi Turizm İşletmeciliği ( 2. Öğre 3-0-3
Bahar TUR 406 Turizm Yatırım Projeleri Anali Turizm İşletmeciliği ve Otelci Turizm İşletmeciliği ve Otelci 3-0-3
Bahar TİO 801 Uzmanlık Alan Dersi Sosyal Bilimler Enstitüsü Turizm İşletmeciliği Anabilim 4-0-4
Bahar SEM YL Seminer ( Yl ) Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Bilimler Enstitüsü 0-0-0
Bahar TİO 530 Çalışma Sermayesi Yönetimi Sosyal Bilimler Enstitüsü Turizm İşletmeciliği ( Yüksek 3-0-3
Bahar TYL510 Yöneticiler İçin Entelektüel F Sosyal Bilimler Enstitüsü Turizm İşletmelerinde Yönetim 3-0-3
Bahar TİO 652 Turizm İşletmelerinde Sermaye Sosyal Bilimler Enstitüsü Turizm İşletmeciliği ( Doktora 3-0-3
Bahar TİO 802 Uzmanlık Alan Dersi Sosyal Bilimler Enstitüsü Turizm İşletmeciliği Anabilim 4-0-4
Bahar TİO 528 Turizm İşletmelerinde İleri Fi Sosyal Bilimler Enstitüsü Turizm İşletmeciliği ( Yüksek 3-0-3
Bahar SEM DR Seminer ( Dr ) Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Bilimler Enstitüsü 0-0-0
Güz TUI 303 Finansal Yönetim Turizm Fakültesi Turizm İşletmeciliği ( 2. Öğre 3-0-3
Güz TUI 411 Girişimcilik Turizm Fakültesi Turizm İşletmeciliği ( 2. Öğre 2-2-3
Güz TUR 303 Finansal Yönetim Turizm İşletmeciliği ve Otelci Turizm İşletmeciliği ve Otelci 3-0-3
Güz TUR 303 Finansal Yönetim Turizm İşletmeciliği ve Otelci Turizm İşletmeciliği ve Otelci 3-0-3
Güz TUI 411 Girişimcilik Turizm Fakültesi Turizm İşletmeciliği 2-2-3
Güz TUI 303 Finansal Yönetim Turizm Fakültesi Turizm İşletmeciliği 3-0-3
Güz TI321 Finansal Yönetim Turizm İşletmeciliği ve Otelci Turizm İşletmeciliği ve Otelci 1-2-2
Güz SEM YL Seminer ( Yl ) Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Bilimler Enstitüsü 0-0-0
Güz TİO 802 Uzmanlık Alan Dersi Sosyal Bilimler Enstitüsü Turizm İşletmeciliği Anabilim 4-0-4
Güz TYL509 Turizm Sektöründe Fzibilite Ça Sosyal Bilimler Enstitüsü Turizm İşletmelerinde Yönetim 3-0-3
Güz TİO 801 Uzmanlık Alan Dersi Sosyal Bilimler Enstitüsü Turizm İşletmeciliği Anabilim 4-0-4
Güz TİO 623 Turizm Sektöründe Finansal Pol Sosyal Bilimler Enstitüsü Turizm İşletmeciliği ( Doktora 3-0-3
Güz TİO 529 Turizm İşletmelerinde Strateji Sosyal Bilimler Enstitüsü Turizm İşletmeciliği ( Yüksek 3-0-3
Dönem D.Kodu Ders Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm/Program T-U-K
Bahar TUI 406 Turizm Yatırım Projeleri Anali Turizm Fakültesi Turizm İşletmeciliği ( 2. Öğre 3-0-3
Bahar TUR 406 Turizm Yatırım Projeleri Anali Turizm İşletmeciliği ve Otelci Turizm İşletmeciliği ve Otelci 3-0-3
Bahar TUR 406 Turizm Yatırım Projeleri Anali Turizm İşletmeciliği ve Otelci Turizm İşletmeciliği ve Otelci 3-0-3
Bahar TUR 304 Finansal Tablolar Analizi Turizm İşletmeciliği ve Otelci Turizm İşletmeciliği ve Otelci 2-0-2
Bahar TUR 304 Finansal Tablolar Analizi Turizm İşletmeciliği ve Otelci Turizm İşletmeciliği ve Otelci 2-0-2
Bahar TUI 326 Finansal Tablolar Analizi Turizm Fakültesi Turizm İşletmeciliği 3-0-3
Bahar TUI 406 Turizm Yatırım Projeleri Anali Turizm Fakültesi Turizm İşletmeciliği 3-0-3
Bahar TUI 326 Finansal Tablolar Analizi Turizm Fakültesi Turizm İşletmeciliği ( 2. Öğre 3-0-3
Bahar SEM DR Seminer ( Dr ) Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Bilimler Enstitüsü 0-0-0
Bahar SEM YL Seminer ( Yl ) Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Bilimler Enstitüsü 0-0-0
Bahar TİO 801 Uzmanlık Alan Dersi Sosyal Bilimler Enstitüsü Turizm İşletmeciliği Anabilim 4-0-4
Bahar TİO 802 Uzmanlık Alan Dersi Sosyal Bilimler Enstitüsü Turizm İşletmeciliği Anabilim 4-0-4
Bahar TİO 620 Turizm Sektöründe Firma Değerl Sosyal Bilimler Enstitüsü Turizm İşletmeciliği ( Doktora 3-0-3
Bahar TİO 652 Turizm İşletmelerinde Sermaye Sosyal Bilimler Enstitüsü Turizm İşletmeciliği ( Doktora 3-0-3
Bahar TİO 528 Turizm İşletmelerinde İleri Fi Sosyal Bilimler Enstitüsü Turizm İşletmeciliği ( Yüksek 3-0-3
Bahar PF 10 Öğretmenlik Uygulaması Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon Yönetim Bi 2-6-5
Güz TUI 411 Girişimcilik Turizm Fakültesi Turizm İşletmeciliği 2-2-3
Güz TUR 303 Finansal Yönetim Turizm İşletmeciliği ve Otelci Turizm İşletmeciliği ve Otelci 3-0-3
Güz TI321 Finansal Yönetim Turizm İşletmeciliği ve Otelci Turizm İşletmeciliği ve Otelci 1-2-2
Güz TI321 Finansal Yönetim Turizm İşletmeciliği ve Otelci Turizm İşletmeciliği ve Otelci 1-2-2
Güz TUR 303 Finansal Yönetim Turizm İşletmeciliği ve Otelci Turizm İşletmeciliği ve Otelci 3-0-3
Güz TUI 411 Girişimcilik Turizm Fakültesi Turizm İşletmeciliği ( 2. Öğre 2-2-3
Güz TUI 303 Finansal Yönetim Turizm Fakültesi Turizm İşletmeciliği 3-0-3
Güz TUI 303 Finansal Yönetim Turizm Fakültesi Turizm İşletmeciliği ( 2. Öğre 3-0-3
Güz TİO 801 Uzmanlık Alan Dersi Sosyal Bilimler Enstitüsü Turizm İşletmeciliği Anabilim 4-0-4
Güz TYL523 Turizm İşletmelerinde Sürdürül Sosyal Bilimler Enstitüsü Turizm İşletmelerinde Yönetim 3-0-3
Güz TİO 533 Turizm İşletmelerinde Değer Te Sosyal Bilimler Enstitüsü Turizm İşletmeciliği ( Yüksek 3-0-3
Güz TİO 623 Turizm Sektöründe Finansal Pol Sosyal Bilimler Enstitüsü Turizm İşletmeciliği ( Doktora 3-0-3
Güz TİO 802 Uzmanlık Alan Dersi Sosyal Bilimler Enstitüsü Turizm İşletmeciliği Anabilim 4-0-4
Güz Dönem Projesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Bilimler Enstitüsü 3-0-3
Dönem D.Kodu Ders Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm/Program T-U-K
Bahar TI316 Mali Tablolar Analizi Turizm İşletmeciliği ve Otelci Turizm İşletmeciliği ve Otelci 2-0-2
Bahar TI412 Turizm Yatırım Projeleri Anali Turizm İşletmeciliği ve Otelci Turizm İşletmeciliği ve Otelci 1-2-2
Bahar TI412 Turizm Yatırım Proje Analizler Turizm İşletmeciliği ve Otelci Turizm İşletmeciliği ve Otelci 1-2-2
Bahar GST114 Finansal Okur Yazarlık Turizm Fakültesi Gastronomi ve Mutfak Sanatları 2-0-2
Bahar TUI 326 Finansal Tablolar Analizi Turizm Fakültesi Turizm İşletmeciliği 3-0-3
Bahar TUI 326 Finansal Tablolar Analizi Turizm Fakültesi Turizm İşletmeciliği ( 2. Öğre 3-0-3
Bahar TUI 406 Turizm Yatırım Projeleri Anali Turizm Fakültesi Turizm İşletmeciliği ( 2. Öğre 3-0-3
Bahar TUI 406 Turizm Yatırım Projeleri Anali Turizm Fakültesi Turizm İşletmeciliği 3-0-3
Bahar TUR 406 Turizm Yatırım Projeleri Anali Turizm İşletmeciliği ve Otelci Turizm İşletmeciliği ve Otelci 3-0-3
Bahar TUR 304 Finansal Tablolar Analizi Turizm İşletmeciliği ve Otelci Turizm İşletmeciliği ve Otelci 2-0-2
Bahar TI316 Mali Tablolar Analizi Turizm İşletmeciliği ve Otelci Turizm İşletmeciliği ve Otelci 2-0-2
Bahar TUR 304 Finansal Tablolar Analizi Turizm İşletmeciliği ve Otelci Turizm İşletmeciliği ve Otelci 2-0-2
Bahar TUR 406 Turizm Yatırım Projeleri Anali Turizm İşletmeciliği ve Otelci Turizm İşletmeciliği ve Otelci 3-0-3
Bahar TİO 802 Uzmanlık Alan Dersi Sosyal Bilimler Enstitüsü Turizm İşletmeciliği Anabilim 4-0-4
Bahar TİO 801 Uzmanlık Alan Dersi Sosyal Bilimler Enstitüsü Turizm İşletmeciliği Anabilim 4-0-4
Bahar SEM YL Seminer ( Yl ) Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Bilimler Enstitüsü 0-0-0
Bahar TİO 528 Turizm İşletmelerinde İleri Fi Sosyal Bilimler Enstitüsü Turizm İşletmeciliği ( Yüksek 3-0-3
Bahar TYL510 Yöneticiler İçin Entelektüel F Sosyal Bilimler Enstitüsü Turizm İşletmelerinde Yönetim 3-0-3
Güz TUI 303 Finansal Yönetim Turizm Fakültesi Turizm İşletmeciliği ( 2. Öğre 3-0-3
Güz TI321 Finansal Yönetim Turizm İşletmeciliği ve Otelci Turizm İşletmeciliği ve Otelci 1-2-2
Güz TUR 303 Finansal Yönetim Turizm İşletmeciliği ve Otelci Turizm İşletmeciliği ve Otelci 3-0-3
Güz TI427 Türk Vergi Sistemi Uygulamalar Turizm İşletmeciliği ve Otelci Turizm İşletmeciliği ve Otelci 1-2-2
Güz TI321 Finansal Yönetim Turizm İşletmeciliği ve Otelci Turizm İşletmeciliği ve Otelci 1-2-2
Güz TI427 Türk Vergi Sis. Uyg. Turizm İşletmeciliği ve Otelci Turizm İşletmeciliği ve Otelci 1-2-2
Güz TUR 303 Finansal Yönetim Turizm İşletmeciliği ve Otelci Turizm İşletmeciliği ve Otelci 3-0-3
Güz TUI 411 Girişimcilik Turizm Fakültesi Turizm İşletmeciliği 2-2-3
Güz TUI 411 Girişimcilik Turizm Fakültesi Turizm İşletmeciliği ( 2. Öğre 2-2-3
Güz TUI 303 Finansal Yönetim Turizm Fakültesi Turizm İşletmeciliği 3-0-3
Güz TİO 801 Uzmanlık Alan Dersi Sosyal Bilimler Enstitüsü Turizm İşletmeciliği Anabilim 4-0-4
Güz TYL509 Turizm Sektöründe Fzibilite Ça Sosyal Bilimler Enstitüsü Turizm İşletmelerinde Yönetim 3-0-3
Güz TİO 533 Turizm İşletmelerinde Değer Te Sosyal Bilimler Enstitüsü Turizm İşletmeciliği ( Yüksek 3-0-3
Güz TİO 625 Turizm Sektöründe Kurumsal Yön Sosyal Bilimler Enstitüsü Turizm İşletmeciliği ( Doktora 3-0-3
Güz TİO 802 Uzmanlık Alan Dersi Sosyal Bilimler Enstitüsü Turizm İşletmeciliği Anabilim 4-0-4
Dönem D.Kodu Ders Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm/Program T-U-K
Bahar TUI326 Fınancıal Statements Analysıs Turizm Fakültesi Turizm İşletmeciliği 3-0-3
Bahar TUR304 Fınancıal Statements Analysıs Turizm İşletmeciliği ve Otelci Turizm İşletmeciliği ve Otelci 2-0-2
Bahar TUR406 Tourısm Investments and Projec Turizm İşletmeciliği ve Otelci Turizm İşletmeciliği ve Otelci 3-0-3
Bahar TUR406 Tourısm Investments and Projec Turizm İşletmeciliği ve Otelci Turizm İşletmeciliği ve Otelci 3-0-3
Bahar TI412 Turizm Yatırım Proje Analizler Turizm İşletmeciliği ve Otelci Turizm İşletmeciliği ve Otelci 1-2-2
Bahar TUR304 Fınancıal Statements Analysıs Turizm İşletmeciliği ve Otelci Turizm İşletmeciliği ve Otelci 2-0-2
Bahar TI316 Mali Tablolar Analizi Turizm İşletmeciliği ve Otelci Turizm İşletmeciliği ve Otelci 2-0-2
Bahar TI316 Mali Tablolar Analizi Turizm İşletmeciliği ve Otelci Turizm İşletmeciliği ve Otelci 2-0-2
Bahar TI412 Turizm Yatırım Projeleri Anali Turizm İşletmeciliği ve Otelci Turizm İşletmeciliği ve Otelci 1-2-2
Bahar GST114 Finansal Okur Yazarlık Turizm Fakültesi Gastronomi ve Mutfak Sanatları 2-0-2
Bahar TUI406 Tourısm Investments&Project An Turizm Fakültesi Turizm İşletmeciliği 3-0-3
Bahar TUI326 Fınancıal Statements Analysıs Turizm Fakültesi Turizm İşletmeciliği ( 2. Öğre 3-0-3
Bahar TUI406 Tourısm Investments&Project An Turizm Fakültesi Turizm İşletmeciliği ( 2. Öğre 3-0-3
Bahar TİO 802 Uzmanlık Alan Dersi Sosyal Bilimler Enstitüsü Turizm İşletmeciliği Anabilim 4-0-4
Bahar TİO 801 Uzmanlık Alan Dersi Sosyal Bilimler Enstitüsü Turizm İşletmeciliği Anabilim 4-0-4
Güz TUI303 Fınancıal Management Turizm Fakültesi Turizm İşletmeciliği ( 2. Öğre 3-0-3
Güz TUR303 Fınancıal Management Turizm İşletmeciliği ve Otelci Turizm İşletmeciliği ve Otelci 3-0-3
Güz TI321 Finansal Yönetim Turizm İşletmeciliği ve Otelci Turizm İşletmeciliği ve Otelci 1-2-2
Güz TI321 Finansal Yönetim Turizm İşletmeciliği ve Otelci Turizm İşletmeciliği ve Otelci 1-2-2
Güz TUR303 Fınancıal Management Turizm İşletmeciliği ve Otelci Turizm İşletmeciliği ve Otelci 3-0-3
Güz TI427 Türk Vergi Sis. Uyg. Turizm İşletmeciliği ve Otelci Turizm İşletmeciliği ve Otelci 1-2-2
Güz TUI303 Fınancıal Management Turizm Fakültesi Turizm İşletmeciliği 3-0-3
Güz TI427 Türk Vergi Sistemi Uygulamalar Turizm İşletmeciliği ve Otelci Turizm İşletmeciliği ve Otelci 1-2-2
Güz TİO 533 Turizm İşletmelerinde Değer Te Sosyal Bilimler Enstitüsü Turizm İşletmeciliği ( Yüksek 3-0-3
Güz TİO 529 Turizm İşletmelerinde Strateji Sosyal Bilimler Enstitüsü Turizm İşletmeciliği ( Yüksek 3-0-3
Güz TİO 623 Turizm Sektöründe Finansal Pol Sosyal Bilimler Enstitüsü Turizm İşletmeciliği ( Doktora 3-0-3
Güz SEM YL Seminer ( Yl ) Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Bilimler Enstitüsü 0-0-0
Güz TİO 801 Uzmanlık Alan Dersi Sosyal Bilimler Enstitüsü Turizm İşletmeciliği Anabilim 4-0-4
Güz TİO 802 Uzmanlık Alan Dersi Sosyal Bilimler Enstitüsü Turizm İşletmeciliği Anabilim 4-0-4
Dönem D.Kodu Ders Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm/Program T-U-K
Bahar REH 108 Finansal Okur - Yazarlık Turizm Fakültesi Turizm Rehberliği 1-1-2
Bahar TUI326 Fınancıal Statements Analysıs Turizm Fakültesi Turizm İşletmeciliği 3-0-3
Bahar GST114 Finansal Okur Yazarlık Turizm Fakültesi Gastronomi ve Mutfak Sanatları 2-0-2
Bahar TUR406 Tourısm Investments and Projec Turizm İşletmeciliği ve Otelci Turizm İşletmeciliği ve Otelci 3-0-3
Bahar TUI326 Fınancıal Statements Analysıs Turizm Fakültesi Turizm İşletmeciliği ( 2. Öğre 3-0-3
Bahar TI316 Mali Tablolar Analizi Turizm İşletmeciliği ve Otelci Turizm İşletmeciliği ve Otelci 2-0-2
Bahar TUR304 Fınancıal Statements Analysıs Turizm İşletmeciliği ve Otelci Turizm İşletmeciliği ve Otelci 2-0-2
Bahar TI316 Mali Tablolar Analizi Turizm İşletmeciliği ve Otelci Turizm İşletmeciliği ve Otelci 2-0-2
Bahar TUR406 Tourısm Investments and Projec Turizm İşletmeciliği ve Otelci Turizm İşletmeciliği ve Otelci 3-0-3
Bahar TUR304 Fınancıal Statements Analysıs Turizm İşletmeciliği ve Otelci Turizm İşletmeciliği ve Otelci 2-0-2
Bahar TI412 Turizm Yatırım Proje Analizler Turizm İşletmeciliği ve Otelci Turizm İşletmeciliği ve Otelci 1-2-2
Bahar TUI406 Tourısm Investments&Project An Turizm Fakültesi Turizm İşletmeciliği ( 2. Öğre 3-0-3
Bahar TUR406 Tourısm Investments and Projec Turizm İşletmeciliği ve Otelci Turizm İşletmeciliği ve Otelci 3-0-3
Bahar TI412 Turizm Yatırım Projeleri Anali Turizm İşletmeciliği ve Otelci Turizm İşletmeciliği ve Otelci 1-2-2
Bahar TUI326 Fınancıal Statements Analysıs Turizm Fakültesi Turizm İşletmeciliği 3-0-3
Bahar TUI406 Tourısm Investments&Project An Turizm Fakültesi Turizm İşletmeciliği 3-0-3
Bahar TİO 530 Çalışma Sermayesi Yönetimi Sosyal Bilimler Enstitüsü Turizm İşletmeciliği ( Yüksek 3-0-3
Bahar TİO 528 Turizm İşletmelerinde İleri Fi Sosyal Bilimler Enstitüsü Turizm İşletmeciliği ( Yüksek 3-0-3
Bahar SEM YL Seminer ( Yl ) Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Bilimler Enstitüsü 0-0-0
Bahar TİO 802 Uzmanlık Alan Dersi Sosyal Bilimler Enstitüsü Turizm İşletmeciliği Anabilim 4-0-4
Bahar TEZ Tez Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Bilimler Enstitüsü 0-0-0
Bahar TİO 801 Uzmanlık Alan Dersi Sosyal Bilimler Enstitüsü Turizm İşletmeciliği Anabilim 4-0-4
Güz TUI303 Fınancıal Management Turizm Fakültesi Turizm İşletmeciliği 3-0-3
Güz TUI303 Fınancıal Management Turizm Fakültesi Turizm İşletmeciliği ( 2. Öğre 3-0-3
Güz TI321 Finansal Yönetim Turizm İşletmeciliği ve Otelci Turizm İşletmeciliği ve Otelci 1-2-2
Güz TI321 Finansal Yönetim Turizm İşletmeciliği ve Otelci Turizm İşletmeciliği ve Otelci 1-2-2
Güz TUR303 Fınancıal Management Turizm İşletmeciliği ve Otelci Turizm İşletmeciliği ve Otelci 3-0-3
Güz TUI303 Fınancıal Management Turizm Fakültesi Turizm İşletmeciliği 3-0-3
Güz TUI303 Fınancıal Management Turizm Fakültesi Turizm İşletmeciliği ( 2. Öğre 3-0-3
Güz TUR303 Fınancıal Management Turizm İşletmeciliği ve Otelci Turizm İşletmeciliği ve Otelci 3-0-3
Güz TI427 Türk Vergi Sistemi Uygulamalar Turizm İşletmeciliği ve Otelci Turizm İşletmeciliği ve Otelci 1-2-2
Güz TI427 Türk Vergi Sis. Uyg. Turizm İşletmeciliği ve Otelci Turizm İşletmeciliği ve Otelci 1-2-2
Güz TİO-625 Turizm Sektöründe Kurumsal Yön Sosyal Bilimler Enstitüsü Turizm İşletmeciliği 3-0-3
Güz TİO 533 Turizm İşletmelerinde Değer Te Sosyal Bilimler Enstitüsü Turizm İşletmeciliği 3-0-3
Güz TİO 529 Turizm İşletmelerinde Strateji Sosyal Bilimler Enstitüsü Turizm İşletmeciliği 3-0-3
Dönem D.Kodu Ders Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm/Program T-U-K
Bahar TUI304 Fınancıal Statements Analysıs Turizm Fakültesi Turizm İşletmeciliği 2-0-2
Bahar TI316 Mali Tablolar Analizi Turizm İşletmeciliği ve Otelci Turizm İşletmeciliği ve Otelci 2-0-2
Bahar TUR406 Tourısm Investments and Projec Turizm İşletmeciliği ve Otelci Turizm İşletmeciliği ve Otelci 3-0-3
Bahar İBY 208 Finansal Tablolar Analizi Silifke Uygulamalı Teknoloji v İşletme Bilgi Yönetimi 3-0-3
Bahar TUI304 Fınancıal Statements Analysıs Turizm Fakültesi Turizm İşletmeciliği ( 2. Öğre 2-0-2
Bahar TUR304 Fınancıal Statements Analysıs Turizm İşletmeciliği ve Otelci Turizm İşletmeciliği ve Otelci 2-0-2
Bahar TUI406 Tourısm Investments&Project An Turizm Fakültesi Turizm İşletmeciliği ( 2. Öğre 3-0-3
Bahar TUI406 Tourısm Investments&Project An Turizm Fakültesi Turizm İşletmeciliği 3-0-3
Bahar İBY 422 Sermaye Piyasası Analizi Silifke Uygulamalı Teknoloji v İşletme Bilgi Yönetimi 3-0-3
Bahar TI412 Turizm Yatırım Proje Analizler Turizm İşletmeciliği ve Otelci Turizm İşletmeciliği ve Otelci 1-2-2
Bahar TI412 Turizm Yatırım Projeleri Anali Turizm İşletmeciliği ve Otelci Turizm İşletmeciliği ve Otelci 1-2-2
Bahar TUR406 Tourısm Investments and Projec Turizm İşletmeciliği ve Otelci Turizm İşletmeciliği ve Otelci 3-0-3
Bahar GST114 Finansal Okur Yazarlık Turizm Fakültesi Gastronomi ve Mutfak Sanatları 2-0-2
Bahar İBY 410 Seminer 2 Silifke Uygulamalı Teknoloji v İşletme Bilgi Yönetimi 0-2-1
Bahar TI316 Mali Tablolar Analizi Turizm İşletmeciliği ve Otelci Turizm İşletmeciliği ve Otelci 2-0-2
Bahar TUR304 Fınancıal Statements Analysıs Turizm İşletmeciliği ve Otelci Turizm İşletmeciliği ve Otelci 2-0-2
Bahar TİO-528 Turizm İşletmelerinde İleri Fi Sosyal Bilimler Enstitüsü Turizm İşletmeciliği 3-0-3
Bahar TİO 622 Turizm Sektöründe Finansman Te Sosyal Bilimler Enstitüsü Turizm İşletmeciliği 3-0-3
Güz İBY 205 İşletme Finansmanı Silifke Uygulamalı Teknoloji v İşletme Bilgi Yönetimi 3-0-3
Güz İBY 405 Yatırım Proje Analizi Silifke Uygulamalı Teknoloji v İşletme Bilgi Yönetimi 3-0-3
Güz TUI303 Fınancıal Management Turizm Fakültesi Turizm İşletmeciliği ( 2. Öğre 3-0-3
Güz TI321 Finansal Yönetim Turizm İşletmeciliği ve Otelci Turizm İşletmeciliği ve Otelci 1-2-2
Güz TUR303 Fınancıal Management Turizm İşletmeciliği ve Otelci Turizm İşletmeciliği ve Otelci 3-0-3
Güz TUR303 Fınancıal Management Turizm İşletmeciliği ve Otelci Turizm İşletmeciliği ve Otelci 3-0-3
Güz TUI303 Fınancıal Management Turizm Fakültesi Turizm İşletmeciliği 3-0-3
Güz TI427 Türk Vergi Sis. Uyg. Turizm İşletmeciliği ve Otelci Turizm İşletmeciliği ve Otelci 1-2-2
Güz TI321 Finansal Yönetim Turizm İşletmeciliği ve Otelci Turizm İşletmeciliği ve Otelci 1-2-2
Güz TI427 Türk Vergi Sistemi Uygulamalar Turizm İşletmeciliği ve Otelci Turizm İşletmeciliği ve Otelci 1-2-2
Güz İBY 409 Seminer - 1 Silifke Uygulamalı Teknoloji v İşletme Bilgi Yönetimi 0-2-1
Güz TİO 763 Turizm İşletmelerinde Sermaye Sosyal Bilimler Enstitüsü Turizm İşletmeciliği 3-0-3
Güz TİO-623 Turizm Sektöründe Finansal Pol Sosyal Bilimler Enstitüsü Turizm İşletmeciliği 3-0-3
Güz TİO 529 Turizm İşletmelerinde Strateji Sosyal Bilimler Enstitüsü Turizm İşletmeciliği 3-0-3
Yaz ISL462 Yatırım Proje Analizi İktisadi ve İdari Bilimler Fak İşletme 2-2-3
Yaz ISL262 Finansal Tablo Analizi İktisadi ve İdari Bilimler Fak İşletme 2-2-3
Yaz TUR303 Fınancıal Management Turizm İşletmeciliği ve Otelci Turizm İşletmeciliği ve Otelci 3-0-3
Yaz TUR304 Fınancıal Statements Analysıs Turizm İşletmeciliği ve Otelci Turizm İşletmeciliği ve Otelci 2-0-2
Dönem D.Kodu Ders Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm/Program T-U-K
Bahar TUI304 Fınancıal Statements Analysıs Turizm Fakültesi Turizm İşletmeciliği 2-0-2
Bahar TI316 Mali Tablolar Analizi Turizm İşletmeciliği ve Otelci Turizm İşletmeciliği ve Otelci 2-0-2
Bahar TUR304 Fınancıal Statements Analysıs Turizm İşletmeciliği ve Otelci Turizm İşletmeciliği ve Otelci 2-0-2
Bahar TUR406 Tourısm Investments and Projec Turizm İşletmeciliği ve Otelci Turizm İşletmeciliği ve Otelci 3-0-3
Bahar TI316 Mali Tablolar Analizi Turizm İşletmeciliği ve Otelci Turizm İşletmeciliği ve Otelci 2-0-2
Bahar TI412 Turizm Yatırım Projeleri Anali Turizm İşletmeciliği ve Otelci Turizm İşletmeciliği ve Otelci 1-2-2
Bahar TI412 Turizm Yatırım Proje Analizler Turizm İşletmeciliği ve Otelci Turizm İşletmeciliği ve Otelci 1-2-2
Bahar TUI304 Fınancıal Statements Analysıs Turizm Fakültesi Turizm İşletmeciliği ( 2. Öğre 2-0-2
Bahar TUR406 Tourısm Investments and Projec Turizm İşletmeciliği ve Otelci Turizm İşletmeciliği ve Otelci 3-0-3
Bahar TUR304 Fınancıal Statements Analysıs Turizm İşletmeciliği ve Otelci Turizm İşletmeciliği ve Otelci 2-0-2
Bahar TİO 620 Turizm Sektöründe Firma Değerl Sosyal Bilimler Enstitüsü Turizm İşletmeciliği 3-0-3
Bahar TİO-530 Çalışma Sermayesi Yönetimi Sosyal Bilimler Enstitüsü Turizm İşletmeciliği 3-0-3
Bahar TİO-528 Turizm İşletmelerinde İleri Fi Sosyal Bilimler Enstitüsü Turizm İşletmeciliği 3-0-3
Bahar TİO-608 Turizm Sektöründe Finansal Pol Sosyal Bilimler Enstitüsü Turizm İşletmeciliği 3-0-3
Bahar TİO 622 Turizm Sektöründe Finansman Te Sosyal Bilimler Enstitüsü Turizm İşletmeciliği 3-0-3
Güz TUI303 Fınancıal Management Turizm Fakültesi Turizm İşletmeciliği 3-0-3
Güz TI427 Türk Vergi Sistemi Uygulamalar Turizm İşletmeciliği ve Otelci Turizm İşletmeciliği ve Otelci 1-2-2
Güz TI427 Türk Vergi Sis. Uyg. Turizm İşletmeciliği ve Otelci Turizm İşletmeciliği ve Otelci 1-2-2
Güz İBY 205 İşletme Finansmanı Silifke Uygulamalı Teknoloji v İşletme Bilgi Yönetimi 3-0-3
Güz TUR303 Fınancıal Management Turizm İşletmeciliği ve Otelci Turizm İşletmeciliği ve Otelci 3-0-3
Güz TUR303 Fınancıal Management Turizm İşletmeciliği ve Otelci Turizm İşletmeciliği ve Otelci 3-0-3
Güz TUI303 Fınancıal Management Turizm Fakültesi Turizm İşletmeciliği ( 2. Öğre 3-0-3
Güz İBY 405 Yatırım Proje Analizi Silifke Uygulamalı Teknoloji v İşletme Bilgi Yönetimi 3-0-3
Güz TI321 Finansal Yönetim Turizm İşletmeciliği ve Otelci Turizm İşletmeciliği ve Otelci 1-2-2
Güz TI321 Finansal Yönetim Turizm İşletmeciliği ve Otelci Turizm İşletmeciliği ve Otelci 1-2-2
Güz TİO 763 Turizm İşletmelerinde Sermaye Sosyal Bilimler Enstitüsü Turizm İşletmeciliği 3-0-3
Güz TİO-623 Turizm Sektöründe Finansal Pol Sosyal Bilimler Enstitüsü Turizm İşletmeciliği 3-0-3
Güz TİO 529 Turizm İşletmelerinde Strateji Sosyal Bilimler Enstitüsü Turizm İşletmeciliği 3-0-3
Yaz ISL262 Finansal Tablo Analizi İktisadi ve İdari Bilimler Fak İşletme 2-2-3
Yaz ISL462 Yatırım Proje Analizi İktisadi ve İdari Bilimler Fak İşletme 2-2-3
Dönem D.Kodu Ders Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm/Program T-U-K
Bahar TI316 Mali Tablolar Analizi Turizm İşletmeciliği ve Otelci Turizm İşletmeciliği ve Otelci 2-0-2
Bahar TUR304 Fınancıal Statements Analysıs Turizm İşletmeciliği ve Otelci Turizm İşletmeciliği ve Otelci 2-0-2
Bahar TUR304 Fınancıal Statements Analysıs Turizm İşletmeciliği ve Otelci Turizm İşletmeciliği ve Otelci 2-0-2
Bahar İBY 410 Seminer 2 Silifke Uygulamalı Teknoloji v İşletme Bilgi Yönetimi 0-2-1
Bahar TI412 Turizm Yatırım Proje Analizler Turizm İşletmeciliği ve Otelci Turizm İşletmeciliği ve Otelci 1-2-2
Bahar TI412 Turizm Yatırım Projeleri Anali Turizm İşletmeciliği ve Otelci Turizm İşletmeciliği ve Otelci 1-2-2
Bahar İBY 422 Sermaye Piyasası Analizi Silifke Uygulamalı Teknoloji v İşletme Bilgi Yönetimi 3-0-3
Bahar İBY 208 Finansal Tablolar Analizi Silifke Uygulamalı Teknoloji v İşletme Bilgi Yönetimi 3-0-3
Bahar TI316 Mali Tablolar Analizi Turizm İşletmeciliği ve Otelci Turizm İşletmeciliği ve Otelci 2-0-2
Bahar TİO-528 Turizm İşletmelerinde İleri Fi Sosyal Bilimler Enstitüsü Turizm İşletmeciliği 3-0-3
Bahar TİO-530 Çalışma Sermayesi Yönetimi Sosyal Bilimler Enstitüsü Turizm İşletmeciliği 3-0-3
Bahar TİO-608 Turizm Sektöründe Finansal Pol Sosyal Bilimler Enstitüsü Turizm İşletmeciliği 3-0-3
Güz İBY 205 İşletme Finansmanı Silifke Uygulamalı Teknoloji v İşletme Bilgi Yönetimi 3-0-3
Güz TUR303 Fınancıal Management Turizm İşletmeciliği ve Otelci Turizm İşletmeciliği ve Otelci 3-0-3
Güz TI321 Finansal Yönetim Turizm İşletmeciliği ve Otelci Turizm İşletmeciliği ve Otelci 1-2-2
Güz TI321 Finansal Yönetim Turizm İşletmeciliği ve Otelci Turizm İşletmeciliği ve Otelci 1-2-2
Güz TI427 Türk Vergi Sistemi Uygulamalar Turizm İşletmeciliği ve Otelci Turizm İşletmeciliği ve Otelci 1-2-2
Güz TI427 Türk Vergi Sis. Uyg. Turizm İşletmeciliği ve Otelci Turizm İşletmeciliği ve Otelci 1-2-2
Güz TUR303 Fınancıal Management Turizm İşletmeciliği ve Otelci Turizm İşletmeciliği ve Otelci 3-0-3
Güz İBY 409 Seminer - 1 Silifke Uygulamalı Teknoloji v İşletme Bilgi Yönetimi 0-2-1
Güz İBY 405 Yatırım Proje Analizi Silifke Uygulamalı Teknoloji v İşletme Bilgi Yönetimi 3-0-3
Güz TİO 529 Turizm İşletmelerinde Strateji Sosyal Bilimler Enstitüsü Turizm İşletmeciliği 3-0-3
Yaz ISL462 Yatırım Proje Analizi İktisadi ve İdari Bilimler Fak İşletme 2-2-3
Yaz ISL362 Finansal Yönetim İktisadi ve İdari Bilimler Fak İşletme 2-2-3
Dönem D.Kodu Ders Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm/Program T-U-K
Bahar TI316 Mali Tablolar Analizi Turizm İşletmeciliği ve Otelci Turizm İşletmeciliği ve Otelci 2-0-2
Bahar TI412 Turizm Yatırım Proje Analizler Turizm İşletmeciliği ve Otelci Turizm İşletmeciliği ve Otelci 1-2-2
Bahar TI412 Turizm Yatırım Projeleri Anali Turizm İşletmeciliği ve Otelci Turizm İşletmeciliği ve Otelci 1-2-2
Bahar İBY 422 Sermaye Piyasası Analizi Silifke Uygulamalı Teknoloji v İşletme Bilgi Yönetimi 3-0-3
Bahar İBY 410 Seminer 2 Silifke Uygulamalı Teknoloji v İşletme Bilgi Yönetimi 0-2-1
Bahar İBY 316 Vergi ve Vergilendirme Teknikl Silifke Uygulamalı Teknoloji v İşletme Bilgi Yönetimi 3-0-3
Bahar TI316 Mali Tablolar Analizi Turizm İşletmeciliği ve Otelci Turizm İşletmeciliği ve Otelci 2-0-2
Bahar TİO-608 Turizm Sektöründe Finansal Pol Sosyal Bilimler Enstitüsü Turizm İşletmeciliği 3-0-3
Güz ÜYG101 Üniversite Yaşamına Giriş Turizm İşletmeciliği ve Otelci Turizm İşletmeciliği ve Otelci 1-0-1
Güz İBY 205 İşletme Finansmanı Silifke Uygulamalı Teknoloji v İşletme Bilgi Yönetimi 3-0-3
Güz TI427 Türk Vergi Sistemi Uygulamalar Turizm İşletmeciliği ve Otelci Turizm İşletmeciliği ve Otelci 1-2-2
Güz TI321 Finansal Yönetim Turizm İşletmeciliği ve Otelci Turizm İşletmeciliği ve Otelci 1-2-2
Güz TI427 Türk Vergi Sis. Uyg. Turizm İşletmeciliği ve Otelci Turizm İşletmeciliği ve Otelci 1-2-2
Güz TIS305 Finansal Yönetim Turizm İşletmeciliği ve Otelci Seyahat İşletmeciliği 1-2-2
Güz TI321 Finansal Yönetim Turizm İşletmeciliği ve Otelci Turizm İşletmeciliği ve Otelci 1-2-2
Güz İBY 405 Yatırım Proje Analizi Silifke Uygulamalı Teknoloji v İşletme Bilgi Yönetimi 3-0-3
Yaz İŞL462 Yatırım Proje ve Analizi İktisadi ve İdari Bilimler Fak İşletme 3-0-3
Yaz ISL262 Finansal Tablo Analizi İktisadi ve İdari Bilimler Fak İşletme 2-2-3
Yaz ISL462 Yatırım Proje Analizi İktisadi ve İdari Bilimler Fak İşletme 2-2-3
Dönem D.Kodu Ders Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm/Program T-U-K
Bahar TI316 Mali Tablolar Analizi Turizm İşletmeciliği ve Otelci Turizm İşletmeciliği ve Otelci 2-0-2
Bahar TI316 Mali Tablolar Analizi Turizm İşletmeciliği ve Otelci Turizm İşletmeciliği ve Otelci 2-0-2
Bahar TI412 Turizm Yatırım Projeleri Anali Turizm İşletmeciliği ve Otelci Turizm İşletmeciliği ve Otelci 1-2-2
Bahar TI412 Turizm Yatırım Proje Analizler Turizm İşletmeciliği ve Otelci Turizm İşletmeciliği ve Otelci 1-2-2
Güz TI427 Türk Vergi Sistemi Uygulamalar Turizm İşletmeciliği ve Otelci Turizm İşletmeciliği ve Otelci 1-2-2
Güz TI321 Finansal Yönetim Turizm İşletmeciliği ve Otelci Turizm İşletmeciliği ve Otelci 1-2-2
Güz TUR107 Busıness Mathematıcs Turizm İşletmeciliği ve Otelci Turizm İşletmeciliği ve Otelci 2-0-2
Güz TUR107 Busıness Mathematıcs Turizm İşletmeciliği ve Otelci Turizm İşletmeciliği ve Otelci 2-0-2
Güz TIS305 Finansal Yönetim Turizm İşletmeciliği ve Otelci Seyahat İşletmeciliği 1-2-2
Güz TI321 Finansal Yönetim Turizm İşletmeciliği ve Otelci Turizm İşletmeciliği ve Otelci 1-2-2
Güz TI427 Türk Vergi Sis. Uyg. Turizm İşletmeciliği ve Otelci Turizm İşletmeciliği ve Otelci 1-2-2
Güz TIK305 Finansal Yönetim Turizm İşletmeciliği ve Otelci Konaklama İşletmeciliği 1-2-2
FAALİYET TÜRÜ DETAYI
Proje TÜBİTAK 1001, 1003, 3501, 1505, COST, Uluslararası İkili İşbirliği Programları
TÜBİTAK 1005, 3001
TÜBİTAK 1002
H2020 Projesi
Diğer uluslararası özel veya resmi kurum ve kuruluşlar tarafından desteklenmiş ve destek süresi dokuz aydan az olmayan Ar-Ge niteliğini haiz proje
Diğer ulusal kamu veya özel kurum ve kuruluşlar tarafından desteklenmiş ve destek süresi 9 aydan az olmayan Ar-Ge niteliğini haiz proje
Araştırma Yurtdışı Araştırma
Yurtiçi Araştırma
Yayın SCI, SCI-Exp, SSCI ve AHCI kapsamındaki dergilerde yayımlanmış araştırma makalesi
SCI, SCI-Exp, SSCI ve AHCI kapsamındaki dergilerde yayınlanmış derleme veya kısa makale(editöre mektup, yorum, vaka takdimi, teknik not, araştırma notu, özet ve kitap kritiği)
Alan endexleri (ÜAK tarafından tanımlanan alanlar için) kapsamındaki dergilerde yayınlanmış araştırma makalesi
Alan endexleri (ÜAK tarafından tanımlanan alanlar için) kapsamındaki dergilerde yayınlanmış derleme veya kısa makale(editöre mektup, yorum, vaka takdimi, teknik not, araştırma notu, özet ve kitap kritiği)
Diğer uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan araştırma makalesi
Detay
Karadeniz, E. Türkiye ve Rusya Arasındaki Uçak Krizinin Borsa İstanbul Turizm İşletmelerinin Finansal Performansına Etkilerinin Analizi. TURİZM AKADEMİK DERGİSİ, 2019, 6, 61-75.
https://dergipark.org.tr/download/article-file/751069
Karadeniz, E.; Günay, F.; Koşan, L. Halka Açık Konaklama İşletmelerinde Maliyet Yapışkanlığının Analizi.. JOURNAL OF TOURİSM THEORY AND RESEARCH, 2019, 5, 171-181.
http://dergipark.gov.tr/download/article-file/665757
Karadeniz, E.; öcek, C. Borsa İstanbul Konaklama İşletmelerinde Finansal Başarısızlık Riskinin Beaver Modeli Kullanılarak Analizi.. JOURNAL OF TOURİSM THEORY AND RESEARCH, 2019, 5, 99-111.
http://dergipark.gov.tr/download/article-file/665506
Beyazgül, M.; Karadeniz, E. Borsa İstanbul Havayolu Yolcu Taşımacılığı Şirketlerinin Döviz Kuru Risklerinin İncelenmesi.. JOURNAL OF TOURİSM THEORY AND RESEARCH, 2019, 5, 191-202.
http://dergipark.gov.tr/download/article-file/665581
Karadeniz, E.; Koşan, L.; Günay, F.; Dalak, S. Otel İşletmelerinde Kârlılığı Etkileyen Değişkenlerin DuPont Analiz Tekniğiyle Ölçülmesi: Avrupa Borsalarında Ekonometrik Bir Analiz.. MUHASEBE VE FİNANSMAN DERGİSİ (THE JOURNAL OF ACCOUNTİNG AND FİNANCE), 2019, 81, 21-36.
http://dx.doi.org/10.25095/mufad.510452
Beyazgül, M.; Karadeniz, E. Futbol Kulüplerinin Nakit Akış Profillerinin Analizi: Uluslararası Bir Karşılaştırma.. MUHASEBE VE VERGİ UYGULAMALARI DERGİSİ (JOURNAL OF ACCOUNTİNG AND TAXATİON STUDİES), 2019, 12, 605-624.
https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/803596
ULAKBİM TR dizin tarafından taranan ulusal hakemli dergilerde yayınlanmış makale
Detay
Karadeniz, E.; Dalak, S.; Günay, F.; Beyazgül, M. Konaklama İşletmelerinde Finansal Performans Ölçütü Olarak Yatırılan Sermayenin Getirisi.. ANATOLİA: TURİZM ARAŞTIRMALARI DERGİSİ, 2019, 30, 31-44.
https://dergipark.org.tr/download/article-file/740259
Karadeniz, E.; Uzpak, B. Dünyada En Yüksek Marka Değerine Sahip Otel Zincirlerinin Sürdürülebilirlik Faaliyetlerinin Küresel Raporlama Girişimi İlkeleri Bağlamında İncelenmesi.. SEYAHAT VE OTEL İŞLETMECİLİĞİ DERGİSİ, 2019, 16, 6-20.
http://dergipark.gov.tr/download/article-file/667982
Karadeniz, E.; öcek, C. Finansal Başarısızlık Riski Taşıyan ile Taşımayan İşletmelerin Finansal Oranlarının Karşılaştırmalı Analizi: Borsa İstanbul Turizm İşletmelerinde Bir Araştırma. . SEYAHAT VE OTEL İŞLETMECİLİĞİ DERGİSİ, 2019, 16, 191-206.
https://dergipark.org.tr/download/article-file/776671
Karadeniz, E.; Koşan, L.; Geçgin, E.; Beyazgül, M. Üniversite Öğrencilerinin Finansal Okuryazarlık Düzeylerinin Analizi: Kafkas Üniversitesi Sarıkamış Kampüsü’nde Bir Araştırma.. CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER DERGİSİ, 2019, 17, 325-345.
http://https://dergipark.org.tr/cbayarsos/issue/46659/585285
SCI, SCI-Exp, SSCI ve AHCI kapsamındaki dergilerde editörlük ve editör kurulu üyeliği
Alan endexleri (ÜAK tarafından tanımlanan alanlar için) kapsamındaki dergilerde editörlük veya editör kurulu üyeliği
Diğer uluslararası hakemli dergilerde editörlük ve editör kurulu üyeliği
ULAKBİM TR dizin tarafından taranan ulusal hakemli dergilerde editörlük ve editör kurulu üyeliği
Tanınmış uluslararası yayınevleri tarafından yayınlanmış özgün bilimsel kitap
Tanınmış uluslararası yayınevleri tarafından yayınlanmış özgün bilimsel kitap editörlüğü
Tanınmış uluslararası yayınevleri tarafından yayınlanmış özgün bilimsel kitaplarda bölüm yazarlığı (Aynı kitapta en çok 2 bölüm değerlendirmeye alınır.)
Tanınmış ulusal yayınevleri tarafından yayınlanmış özgün bilimsel kitap
Tanınmış ulusal yayınevleri tarafından yayımlanmış özgün bilimsel kitaplarda bölüm yazarlığı (Aynı kitapta en çok 2 bölüm değerlendirmeye alınır.)
Uluslararası boyutta performansa dayalı yayımlanmış kişisel ses ve/veya görüntü kaydı
Uluslararası boyutta performansa dayalı yayımlanmış karma ses ve/veya görüntü kaydı
Ulusal boyutta performansa dayalı yayımlanmış kişisel ses ve/veya görüntü kaydı
Tasarım Endüstriyel, çevresel (bina, peyzaj ve iç mekan) veya grafiksel tasarım; sahne, moda(kumaş, aksesuar veya giysi tasarımı) veya çalgı tasarımı
Sergi Özgün yurtdışı bireysel etkinlik (sergi, bienal, trienal, gösteri, dinleti, festival ve gösterim)
Özgün yurtiçi bireysel etkinlik (sergi, bienal, trienal, gösteri, dinleti, festival ve gösterim)
Özgün yurtdışı grup/karma/toplu etkinlik (sergi, bienal, trienal, gösteri, dinleti, festival ve gösterim)
Özgün yurtiçi grup/karma/toplu etkinlik (sergi, bienal, trienal, gösteri, dinleti, festival ve gösterim)
Patent Uluslararası patent
Ulusal patent
Atıf SCI, SCI-Exp, SSCI ve AHCI kapsamındaki dergilerde yayınlanmış makalelerde atıf
Detay
Karadeniz, E.; kandır, S.; Balcılar, M.; önal, Y. Determinants of Capital Structure: Evidence From Turkish Lodging Companies.. INTERNATİONAL JOURNAL OF CONTEMPORARY HOSPİTALİTY MANAGEMENT , 2009, 21, 594-609,

Yazar Sayısı: 4, Atıf Sayısı: 1
Alan endeksleri(varsa) kapsamındaki dergilerde yayınlanmış makalelerde atıf
Detay
Karadeniz, E.; Iskenderoğlu, . İstanbul Menkul Kıymetler Borsası’nda İşlem Gören Turizm İşletmelerinin Aktif Kârlılığını Etkileyen Değişkenlerin Analizi. ANATOLİA TURİZM ARAŞTIRMALARI DERGİSİ, 2011, 22, 65-75,

Yazar Sayısı: 2, Atıf Sayısı: 1
Karadeniz, E.; Koşan, L. Hastane Hizmetleri Sektörünün Aktif ve Özsermaye Karlılık Performansının Analizi: Hastane Hizmetleri Sektör Bilançolarında Bir Araştırma.. İŞLETME VE İKTİSAT ÇALIŞMALARI DERGİSİ, 2017, 5, 37-47,

Yazar Sayısı: 2, Atıf Sayısı: 1
Beyazgül, M.; Karadeniz, E. Türk İmalat Sektöründe Küçük, Orta ve Büyük İşletmelerin Nakit Dönüşüm Sürelerinin Karşılaştırmalı Analizi.. TİSK AKADEMİK DERGİSİ, 2017, 12, 148-171,

Yazar Sayısı: 2, Atıf Sayısı: 1
Karadeniz, E.; Beyazgül, M. Halka Açık Turizm Şirketlerinin Nakit Dönüşüm Sürelerinin Analizi: Türkiye ve Bazı Avrupa Ülkeleri Karşılaştırması.. ANATOLİA TURİZM ARASTİRMALARİ DERGİSİ, 2016, 27, 243-257,

Yazar Sayısı: 2, Atıf Sayısı: 1
Karadeniz, E. Hastane Hizmetleri Alt Sektörünün Finansal Performansının İncelenmesi: Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Sektör Bilançolarında Bir Uygulama.. HACETTEPE SAĞLIK İDARESİ DERGİSİ, 2016, 19, 101-114,

Yazar Sayısı: 1, Atıf Sayısı: 1
Iskenderoğlu, .; Karadeniz, E. İMKB 100 Endeksi Getirisi İle Yabancı Portföy Yatırımları Arasındaki İlişkinin Analizi.. ÇAĞ ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER DERGİSİ, 2011, 12, 123-133,

Yazar Sayısı: 2, Atıf Sayısı: 1
Karadeniz, E.; Koşan, L.; Günay, F.; Beyazgül, M. Türk İmalat Sektöründe Finansal Performansın Gri İlişkisel Analiz Yöntemi İle İncelenmesi: Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası İmalat Alt Sektör Bilançolarında Bir Araştırma.. MUHASEBE VE VERGİ UYGULAMALARI DERGİSİ (JOURNAL OF ACCOUNTİNG AND TAXATİON STUDİES), 2017, 10, 161-184,

Yazar Sayısı: 4, Atıf Sayısı: 1
Karadeniz, E.; kandır, S.; Balcılar, M.; önal, Y. Determinants of Capital Structure: Evidence From Turkish Lodging Companies.. INTERNATİONAL JOURNAL OF CONTEMPORARY HOSPİTALİTY MANAGEMENT , 2009, 21, 594-609,

Yazar Sayısı: 4, Atıf Sayısı: 8
Diğer uluslararası hakemli dergilerde yayınlanmış makalelerde atıf
Detay
Karadeniz, E.; kandır, S.; Balcılar, M.; önal, Y. Determinants of Capital Structure: Evidence From Turkish Lodging Companies.. INTERNATİONAL JOURNAL OF CONTEMPORARY HOSPİTALİTY MANAGEMENT , 2009, 21, 594-609,

Yazar Sayısı: 4, Atıf Sayısı: 3
ULAKBİM tarafından taranan ulusal hakemli dergilerde yayınlanmış makalelerde atıf
Detay
Karadeniz, E.; Iskenderoğlu, . İstanbul Menkul Kıymetler Borsası’nda İşlem Gören Turizm İşletmelerinin Aktif Kârlılığını Etkileyen Değişkenlerin Analizi. ANATOLİA TURİZM ARAŞTIRMALARI DERGİSİ, 2011, 22, 65-75,

Yazar Sayısı: 2, Atıf Sayısı: 4
Karadeniz, E. Hastane Hizmetleri Alt Sektörünün Finansal Performansının İncelenmesi: Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Sektör Bilançolarında Bir Uygulama.. HACETTEPE SAĞLIK İDARESİ DERGİSİ, 2016, 19, 101-114,

Yazar Sayısı: 1, Atıf Sayısı: 1
Karadeniz, E.; Kandır, S.; Iskenderoğlu, .; önal, Y. Firm Size and Capital Structure Decisions: Evidence From Turkish Lodging Companies.. INTERNATİONAL JOURNAL OF ECONOMİCS AND FİNANCİAL ISSUES, 2011, 1, 1-11,

Yazar Sayısı: 4, Atıf Sayısı: 1
Tanınmış uluslararası yayınevleri tarafından yayınlanmış özgün bilimsel kitapta atıf
Detay
Karadeniz, E.; kandır, S.; Balcılar, M.; önal, Y. Determinants of Capital Structure: Evidence From Turkish Lodging Companies.. INTERNATİONAL JOURNAL OF CONTEMPORARY HOSPİTALİTY MANAGEMENT , 2009, 21, 594-609,

Yazar Sayısı: 4, Atıf Sayısı: 1
Tanınmış ulusal yayınevleri tarafından yayınlanmış özgün bilimsel kitapta atıf
Güzel sanatlardaki eserlerin uluslararası kaynak veya yayın organlarında yer alması veya gösterime ya da dinletime girmesi
Güzel sanatlardaki eserlerin ulusal kaynak veya yayın organlarında yer alması veya gösterime ya da dinletime girmesi
Tebliğ Hakemli uluslararası bilimsel konferansta, sempozyumda veya kongrede sözlü olarak sunulan ve bunların kitabında yayınlanan tam bildiri
Detay
ÖCEK, C.; KARADENİZ, E., Rusya İle Yaşanan Uçak Krizinin Türk Turizm Sektörünün Finansal Performansına Etkisinin Analizi: Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Sektör Bilançoları Üzerinde Bir Araştırma.. 2. Uluslararası Akdeniz Sempozyumu, 2019-05-23, 2019-05-25, MERSİN, Türkiye, 2019.
ÖCEK, C.; BEYAZGÜL, M.; KARADENİZ, E., Borsa İstanbul’da İşlem Gören Futbol Kulüplerinin Finansal Başarısızlık Risklerinin Analizi. 2. Uluslararası Mersin Sempozyumu, 2019-05-23, 2019-05-25, Mersin, Türkiye, 2019.
KARADENİZ, E.; ÖCEK, C., Borsa İstanbul Konaklama İşletmelerinde Finansal Başarısızlık Riskinin Weibel Modeli Kullanılarak Ölçülmesi. 3. Uluslar arası Turizmin Geleceği; İnovasyon, Girişimcilik ve Sürdürebilirlik Kongresi, 2019-09-26, 2019-09-28, Mersin, Türkiye, 2019.
KARADENİZ, E.; ÖCEK, C., Borsa İstanbul’da İşlem Gören Havayolu Şirketlerinin Nakit Akış Profillerinin Analizi. 3. Uluslar arası Turizmin Geleceği; İnovasyon, Girişimcilik ve Sürdürebilirlik Kongresi, 2019-09-26, 2019-09-28, Mersin, Türkiye, 2019.
Beyazgül, M.; Karadeniz, E.; Güdük, T., Futbol Turizminin Ekonomik Etkileri ve Ülkeler Açısından Önemi. 3. Uluslar arası Turizmin Geleceği; İnovasyon, Girişimcilik ve Sürdürebilirlik Kongresi, 2019-09-26, 2019-09-28, Mersin, Türkiye, 2019.
AKDAĞ, S.; İSKENDEROĞLU, Ö.; KARADENİZ, E., Sermaye Yeterlilik Rasyosu Üzerinde Etkili Olan Dışsal Faktörler: Türkiye Örneği.. 23. Uluslararası Finans Sempozyumu, 2019-10-09, 2019-10-12, ANTALYA, Türkiye, 2019.
Ödül YÖK Yılın Doktora Tezi Ödülü
TÜBİTAK bilim ödülü
TÜBA Akademi Ödülü
TÜBİTAK TWAS veya Teşvik ödülü
TÜBİTAK Ufuk 2020 Programı eşik üstü ödülü
Yurtdışı kurum veya kuruluşlardan alınan bilim ödülü (Sürekli olarak verilen daha önce en az 5 kez verilmiş, ilgili kurum ve kuruluşun internet sayfasından duyurulan ve akademik ağırlıklı bir değerlendirme jürisi veya seçici kurulu olan)(Aynı çalışma veya
Yurtiçi kurum veya kuruluşlardan alınan bilim ödülü (Sürekli olarak verilen daha önce en az 5 kez verilmiş, ilgili kurum ve kuruluşun internet sayfasından duyurulan ve akademik ağırlıklı bir değerlendirme jürisi veya seçici kurulu olan)(Aynı çalışma veya
Uluslararası jurili sürekli düzenlenen güzel sanatlar etkinliklerinde veya yarışmalarda eserlere verilen uluslararası derece ödülü (mansiyon hariç)(Aynı çalışma veya eser nedeni ile alınan farklı ödüller için en fazla bir defa puanlama yapılır.)
Ulusal jurili sürekli düzenlenen güzel sanatlar etkinliklerinde veya yarışmalarda eserlere verilen uluslararası derece ödülü (mansiyon hariç)(Aynı çalışma veya eser nedeni ile alınan farklı ödüller için en fazla bir defa puanlama yapılır.)
Mevzuatı çerçevesinde, ilgili kuruluşlar (bakanlıklar, yerel yönetimler, meslek odaları, uluslararası kuruluşlar) tarafından sürekli düzenlenen planlama, mimarlık ve kentsel tasarım, peyzaj tasarımı, iç mimari tasarım, endüstri ürünleri tasarımı ve mimarl