Doç.Dr. CAFER ERKİN KOYUNCU
Birim
:
Su Ürünleri Fakültesi / Hastalıklar Anabilim Dalı
DOĞUM TARİHİ
:
18 Haziran 1971
Ev Adresi
: Akdeniz Mah. 39607 Sk. Turkuazpark Apt. Sitesi No: 19 İç Kapi No: 15 Mezitli / Mersin
İŞ Adresi
: Mersin Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi Yenişehir Kampüsü 33160 Yenişehir/ Mersin
GSM
:
+90-505-6726556
Telefon
:
+90-324-3412815
Dahili
:
2137
Faks
:
+90-324-3413025
E-MAIL
:
ekoyuncu@mersin.edu.tr
DİĞER E-MAIL
:
koyuncuerkin@gmail.com
DİĞER E-MAIL
:
email
OLUŞTURMA
:
2015-05-29 06:22:42
DÜZENLEME
:
2019-11-19 12:17:39
PUAN
:
17616
YABANCI DİL
:
Researcher ID


Derece Bölüm Üniversite/Kurum Yıl
LİSANS+YÜKSEK LİSANS VETERİNERLİK FAKÜLTESİ İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ 1995
DOKTORA YETİŞTİRİCİLİK /BALIK HASTALIIKKLARI ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ 2002
Doktora Tezi

1. YETİŞTİRİCİLİĞİ YAPILAN BÂZI AKVARYUM BALIKLARI (CYPUİNİDAE VE POECİLİDAE)>ND A RASTLANILAN EKTOPÂRAZİTLER, HİSTOPATOLOJİLERİ VE SAĞALTIM UYGULAMALARI Danışman: Dr. İbrahim Cengizler, Çukurova Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Su Ürünleri Anabilim Dalı, Mersin, Türkiye, 2002.

http://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/tezSorguSonucYeni.jsp">http://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/tezSorguSonucYeni.jsp

Uluslararası - SCI, SCI-Expanded, SSCI ve AHCI kategorisine giren 8750
2018
11. özak, A.; Rodrigues, A.; Vieira, N.; Rosa, R.; Yanar, A.; Koyuncu, C.; Geoffrey a, B. Lepeophtheirus azoricus n. sp. (Copepoda: Caligidae) parasitic on dusky grouper, Epinephelus marginatus, from Atlantic waters off the Azores, Portugal. MARİNE BİODİVERSİTY, 2018, 48, 1045-1055. 300 + 0
10.1007/s12526-017-0797-x

Publications_022.pdf

2015
10. Koyuncu, C.; Castro, R.; Genç, E. Clavellotis briani (Copepoda, Lernaeopodidae) Infestation on Striped Seabream, Lithognathus mormyrus (Sparidae) from the Northeast Mediterranean Sea, Turkey. TARIM BILIMLERI DERGISI-JOURNAL OF AGRICULTURAL SCIENCES, 2015, 21, 152-157. 1000 + 0
Publications_019.pdf

9. Koyuncu, C.; Keskin, E.; Genç, E. Molecular identification of Hysterothylacium aduncum specimensisolated from commercially important fish species of EasternMediterranean Sea using mtDNA cox1 and ITS rDNA gene sequences. PARASİTOLOGY INTERNATİONAL, 2015, 64, 222-228. 1000 + 0
Publications_026.pdf

2012
8. Koyuncu, C.; Castro, R.; Karaytuğ, S. Lernanthropus indefinitus n sp Copepoda Sıphonostomatoıda Lernanthropıdae parasitic on Argyrosomus regius Asso 1801. CRUSTACEANA, 2012, 85, 1409-1427. 1000 + 0
Publications_028.pdf

7. Tokşen, E.; Nemli, E.; Koyuncu, C.; Cankurt, M. Effect of Trichlorfon on Diplectanum aequans Monogenea Diplectanidae Infestations in Cultured Sea Bass, Dicentrarchus labrax. BULL. EUR. ASS. FİSH PATHOL, 2012, 32, 102-107. 750 + 0
Publications_015.pdf

2009
6. Kalay, M.; Dönmez, A.; Koyuncu, C.; Genç, E.; şahin, G. Seasonal variation of Hysterothylacium aduncum (Nematoda: Raphidascarididae) infestation in sparid fishes in the Northeast Mediterranean Sea. TURKISH JOURNAL OF VETERINARY & ANIMAL SCIENCES, 2009, 33, 517-523. 700 + 40
https://dx.doi.org/10.3906/vet-0703-12

Publications_017.pdf


Alıntılanma Sayısı: 8
5. Koyuncu, C. Parasites of ornamental fish in Turkey. BULLETIN OF THE EUROPEAN ASSOCIATION OF FISH PATHOLOGISTS, 2009, 29, 25-27. 1000 + 15
Publications_013.pdf


Alıntılanma Sayısı: 3
2008
4. Ozer, S. Phenotypic and genetic homogeneity of Yersinia ruckeri strains isolated from farmed rainbow trout, Oncorhynchus mykiss (Walbaum), in Mersin Province, Turkey. BULLETIN OF THE EUROPEAN ASSOCIATION OF FISH PATHOLOGISTS, 2008, 28, 97-104. 0 + 25
Publications_020.pdf


Alıntılanma Sayısı: 5
2006
3. Kalay, M.; Doenmez, E.; Koyuncu, C. Effects of medium concentration and exposure period on the mercury accumulation in tissues of Cyprinus carpio (L. 1758). FRESENIUS ENVIRONMENTAL BULLETIN, 2006, 15, 1287-1291. 1000 + 0
Publications_030.pdf

2004
2. Kalay, M.; Koyuncu, C.; Dönmez, A. Mersin Körfezi'nden Yakalanan Sparus aurata (L. 1758) ve Mullus barbatus (L. 1758)'un Kas ve Karaciðer Dokularýndaki Kadmiyum Düzeylerinin Karşılaştırması. EKOLOJİ, 2004, 13, 23-27. 1000 + 0
Publications_006.pdf

2003
1. Kalay, M.; Dönmez, A.; Koyuncu, C. Tilapia nilotica (L .,1758 )’ nın Solungaç ve Karaciğer Dokularındaki Mangan Demir ve Çinko Düzeyleri Üzerine Bakırın Etkisi. EKOLOJİ, 2003, 13, 1-5. 1000 + 0
Publications_018.pdf

Uluslararası - Uluslararası Diğer Indexlerde Taranan 180
2017
1. Koyuncu, C.; Kaya, D.; özer, S.; Barış, M.; Genç, E. Infection status of Anguillicoloides crassus in wild European eels (Anguilla anguilla) from Four Rivers of the Northeast Mediterranean Region, Turkey. ACTA BİOLOGİCA TURCİCA, 2017, 30, 152-156. 180 + 0
Ulusal - ULAKBİM Tarafından Taranan 1030
2014
6. Koyuncu, C.; Taşkın, S. Mersin Bölgesinde Poecilia reticulata (Peters,1859) Balıkları Yetiştiriciliği Yapan Bir Akvaryum İşletmesinde Görülen Gyrodactylus bullatarudis (Turnbull, 1956) Parazitinin Enfestasyonu Ve Tedavisi. JOURNAL OF FİSHERİES AQUATİC SCİENCEES, 2014, 29, 103-108. 100 + 0
Publications_027.pdf

2006
5. Koyuncu, C. Mersin Bölgesinde Japon (Carassius auratus L.1758) Balıkları Yetiştiriciliği Yapan Bir Akvaryum İşletmesinde Görülen Trichodina sp. Enfestasyonu. JOURNAL OF FİSHERİES AND AQUATİC SCİENCES, 2006, 23(3), 62-64. 200 + 0
Publications_002.pdf

4. Dönmez, E.; Kalay, M.; özkan, F.; Koyuncu, C. Nil Tilapyası (Oreochromis niloticus Linnaeus, 1758)’nda FMC ve Malaşit Yeşili’nin Sağaltım Dozlarının Oluşturduğu Strese Bağlı Olarak Bazı Kan Parametrelerinde Meydana Gelen Değişimler. E.U. JOURNAL OF FİSHERİES & AQUATİC SCİENCES, 2006, 23, 61-64. 130 + 0
Publications_004.pdf

3. Koyuncu, C. Mersin Bölgesinde Yetiştiriciliği Yapılan Bazı Akvaryum Balıkları (Poecilidae)’nda Rastlanılan Lernea cyprinaceae (Linnaeus, 1758) Enfeksiyonu . EGE JOURNAL OF FİSHERİES & AQUATİC SCİENCES, 2006, 23, 265-267. 200 + 0
Publications_003.pdf

2. Koyuncu, C.; Dönmez, A. Mersin Bölgesinde Yetiştiriciliği Yapılan Bazı Akvaryum Balıkları (POECİLİDAE)’nda Rastlanılan Lernea cyprinaceae (Linnaeus, 1758) Enfeksiyonu. E.U JOURNAL OF FİSHERİES AND AQUATİC SCİENCEES, 2006, 23, 265-267. 200 + 0
Publications_031.pdf

2002
1. Koyuncu, C. Mersin Bölgesinde Yetiştiriciliği Yapılan Bazı Akvaryum Balıkları (Poecilidae)’da Rastlanılan Protozoan Ektoparazitler . E.U. JOURNAL OF FİSHERİES & AQUATİC SCİENCES , 2002, 19, 293-301. 200 + 0
Publications_005.pdf

Ulusal - Diğer 85
2010
1. özer, S.; Koyuncu, C.; Dönmez, A.; Bulduklu, P. Mersin de Yetiştiriciliği Yapılan Gökkuşağı Alabalıkları Oncorhynchus mykıss Walbaum 1792 ında Saptanan Ektoparazit Protozoanlar. PENDİK, VET., MİKROBİYAL DERG, 2010, 37, 43-52. 85 + 0
Publications_029.pdf

Ulusal - Diğer(Hakemsiz) 200
2006
2. Koyuncu, C. Balıklardan İnsanlara Geçebilen Zoonoz Endoparazitler. MERSİN TİCARET ODASI, 2006, 15, 30-31. 100 + 0
Publications_001.PDF

2005
1. Koyuncu, C. Akvaryum Balıkları Hastalıkları. VETERİNARİUS, 2005, 1, 22-23. 100 + 0
Publications_032.pdf

Uluslararası - Tam Metin - Sözlü 1330

7. KOYUNCU, C., Mersin Bölgesinde Poecilia reticulata (Peters,1859) Balıklarında Görülen Dactylogyrus sp. Parazitinin Enfestasyonu Ve Tedavisi. I.Uluslararası Mersin Sempozyumu, 2018-11-01, 2018-11-03, mersin, Türkiye, 2018. 200

Scientific_Meetings_007.pdf

6. KOYUNCU, C., Mersin Kıyısı’ndan Yakalanan Bir Kırmızı Mercanı Pagellus erythrinus (Linnaeus, 1758) Balığında (Anilocra frontalis H. Milne Edwards, 1830) (Isopoda: Cymothoidae). 1. Uluslararası Mersin Sempozyumu, 2018-11-01, 2018-11-03, mersin, Türkiye, 2018. 200

Scientific_Meetings_010.pdf

5. KOYUNCU, C., MERSİN İLİ (ÇAMLIYAYLA) ALANINDA DOĞAL OLARAK YETİŞTİRİCİLİĞİ YAPILAN KIRMIZI BENEKLİ ALABALIK Salmo trutta macrostigma (Dummeril,1858) BALIKLARINDA GÖRÜLEN Ichthyophthirius multifiliis (Fouget, 1878) PARAZİTİNİN ENFESTASYONU. I. Uluslararası Erdemli Sempozyumu, 2018-04-19, 2018-04-21, mersin, Türkiye, 2018. 200

Scientific_Meetings_004.pdf

4. Tokşen, E., Parasıtıc Dıseases of Trout and theır Controls ın Sustaınable Development of Aquculture, Treatments. 3rd International Symposium on Sustainable Development, 2012-05-31, 2012-06-01, Saraybosna, Bosna Hersek, 2012. 0

Scientific_Meetings_002.pdf

3. KOYUNCU, C.; TAŞKIN, S.; TOKŞEN, E., The Infection of Ichthyophthirius multifiliis Fouget 1876 in Some of The Aquarium Fishes Cichlasoma nigrofasciatum Gunther 1867 in Mersin. 3’nd International Symposium on Sustainable Development Saray bosna, 2012-05-31, 2012-06-01, Saraybosna, Bosna Hersek, 2012. 200

Scientific_Meetings_001.pdf

2. TOKŞEN, E.; TANRIKULU, T.; BALTA, F.; KOYUNCU, C., Treatment Trials of Parasites of Sea Bass Dicentrarchus labrax and Sea Bream Sparus aurata 2 nd International Symposium on Sustainable Development Scıence and Technology. 2’nd International Symposium on Sustainable Development, Scıence and Technology Saray bosna, 2010-06-08, 2010-06-09, Saraybosna, Bosna Hersek, 2010. 130

Scientific_Meetings_003.pdf

1. Koyuncu, C., Ectoparasitic Diseases in Freshwater Ornamental Fish and Their Treatments. 2’nd International Symposium on Sustainable Development, 2010-06-08, 2010-06-09, Saraybosna, Bosna Hersek, 2010. 200

Scientific_Meetings_008.pdf

Uluslararası - Özet - Sözlü 200

3. GENÇ, E.; KOYUNCU, C.; KESKİN, E., Molecular Identification of Gnathiid Specimens Isolated from Sparid Fish Species of Eastern Mediterranean Sea Using DNA Barcoding. Faba, International Symposium on Fisheries and Aquatic Sciences, 2016-11-03, 2016-11-05, antalya, Türkiye, 2016. 100

Scientific_Meetings_011.pdf

2. ÖZAK, A., Lepeophtheirus azoricus n. sp. (Copepoda: Caligidae) Parasitic on Dusky Grouper Epinephelus marginatus (Lowe) from Atlantic Waters Off the Azores, Portugal. Faba, International Symposium on Fisheries and Aquatic Sciences, 2016-11-03, 2016-11-05, Antalya, Türkiye, 2016. 0

Scientific_Meetings_006.pdf

1. Koyuncu, C., Intragenetic Variation of Anguillicola crassus İsolated from The Europan Eeel(Anguilla anguilla) sampled from the Cehan River,Turkey. 1st İnternational Smposium Aguatic Sciences and Technology, 2014-05-15, 2014-05-17, Girne, Kıbrıs Rum Kesimi, 2014. 100

Scientific_Meetings_005.pdf

Uluslararası - Özet - Poster 22

1. GENC, E.; KESKİN, E.; DEVAL, M.; OLGUNER, M.; KOYUNCU, c.; Başusta, N., Ceratothoa sp. (Isopoda, Cymothoidae) Infestation on bathydemersal fishes from Gulf of Antalya, Turkey. SEAB 2017, 2017-07-05, 2017-12-08, Minsk-Belarus, Beyaz, 2017. 22

Scientific_Meetings_009.pdf

Ulusal - Tam Metin - Sözlü 555

6. Koyuncu, C., Altın Balıklar İçin Potansiyel Risk: Argulus. I.Ulusal Akvaryum Balıkçılığı ve Sorunları Çalıştayı Bildiriler ve Sonuç Raporu Kitapçığı, 2014-10-30, 2014-10-31, Antalya, Türkiye, 2014. 100

5. KOYUNCU, C., Mersin İlinde Yetiştiriciliği Yapılan Kültür Levrek Dicentrarchus Labrax l 1758 Balıklarında Görülen Isopoda Meinertia spp Parazitin Enfestasyonu. Mersin Sempozyumu, 2008-11-15, 2008-11-22, , Türkiye, . 100

4. Koyuncu, C., Poecilita reticulata Balıklarında Tespit Edilen Bazı Ektoparazitlerin Solungaç Dokuda Yaptıkları Histopatolojik Değişiklikler. XVII.Ulusal Biyoloji Kongresi, 2004-06-21, 2004-06-24, Adana, Türkiye, 2004. 100

3. KOYUNCU, C., Mersin Bölgesinde Japon Balıkları (Carassius auratus L.1758)Yetiriciliği Yapan Bir AkvaryumIşletmesinde Görülen Chilodonella hexasticha Kiernik(1909) Enfeksiyonu Ve Tedavisi. XII Ulusal Su Ürünleri Sempozyumu elazığ, 2003-09-02, 2003-09-05, elazığ, Türkiye, 2003. 100

Scientific_Meetings_012.pdf

2. Koyuncu, C., Mersin bölgesinde Yetiştiriciliği Yapılan Akvaryum (Carassius auratus L.1758) Balıklarında Zararlı Chilodonella hexasticha Kiernik (1909) Enfeksiyonu ve Tedavisi. XII. ulusal Su ürünleri Sempozyumu, 2003-09-02, 2003-09-05, Elazığ, Türkiye, 2003. 100

1. ÖZKAN YILMAZ, F.; GÖÇER, M.; KARAYAKAR, F.; KOYUNCU, C.; DÖNMEZ, A.; SAĞLAMTİMUR, B., Mersin Yöresinde Ekonomik Değere Sahip Çipura Sparus aurata L 1758 Barbun Mullus barbatus L 1758 ve Kefal Mugil cephalus L 1758 TürlerindeBakır Çinko ve Kadmiyum Birikim. IX. su ürünleri sempozyumu, 1997-09-17, 1997-09-19, ısparta, Türkiye, 1997. 55

Scientific_Meetings_018.pdf

Ulusal - Özet - Sözlü 315

7. Koyuncu, C.; Taşkın, S., Mersin Bölgesinde Poecilia reticulata (Peters,1859) Balıkları Yetiştiriciliği Yapan Bir Akvaryum İşletmesinde Görülen Gyrodactylus bullatarudis (Turnbull, 1956) Parazitinin Enfestasyonu ve Tedavisi. XVII. Su Ürünleri Sempozumu, 2013-09-03, 2013-09-06, İstanbul, Türkiye, 2013. 50

6. Koyuncu, C., Mersin ‘de Avlanan Diplodus vulgaris (Geoffroy Saint-Hilaire, 1817 ) Türlerinde Ektoparazitlerin Belirlenmesi. XVII. Ulusal Su Ürünleri Sempozyumu , 2013-09-03, 2013-09-06, İstanbul, Türkiye, 2013. 50

5. Taşkın, S.; Koyuncu, C., Mersin Bölgesinde Ciklit (Cichlasoma nigrofasciatum Gunther, 1867) Balıkları Yetiştiriciliği Yapan Bir Akvaryum İşletmesinde Görülen Ichthyophthirius multifiliis (Fouget, 1878) Parazitinin Enfestasyonu. XVI. Ulusal Su Ürünleri Sempozyumu, 2011-10-25, 2011-10-27, Antalya, Türkiye, 2011. 50

4. ÖZER, S.; BULDUKLU, P.; DÖNMEZ, A.; KOYUNCU, C., Mersin ilinde yetiştiriciliği yapılan gökkuşağı alabalık Oncorhynchus mykiss Walbaum larında streptokokkal etkenler ve antibakteriyel duyarlılıkları. XIV su ürünleri Sempozyumu muğla, 2007-09-04, 2007-09-07, muğla, Türkiye, 2007. 32

Scientific_Meetings_015.pdf

3. KOYUNCU, C.; DÖNMEZ, A., Mersin Bölgesinde Yetiştiriciliği Yapılan Bazı Akvaryum Balıkları Poecilidae nda Rastlanılan Lernea cyprinaceae Linnaeus 1758 Enfeksiyonu. XIII ulusal su ürünleri sempozyumu çanakkale, 2005-09-01, 2005-09-04, çanakkale, Türkiye, 2005. 50

Scientific_Meetings_014.pdf

2. DÖNMEZ, A.; KALAY, M.; ÖZKAN YILMAZ, F.; KOYUNCU, C., Nil Tilapyası Oreochromis niloticus Linnaeus 1758 nda FMC ve Malaşit Yeşili nin Sağaltım Dozlarının Oluşturduğu Strese Bağlı Olarak Bazı Kan Parametrelerinde Meydana Gelen Değişimler. XIII ulusal su ürünleri sempozyumu çanakkale, 2005-09-01, 2005-09-04, çanakkale, Türkiye, 2005. 32

Scientific_Meetings_017.pdf

1. KOYUNCU, C.; DÖNMEZ, A., Poecilita reticulata Balıklarında Tespit Edilen Bazı Ektoparazitlerin Solungaç Dokuda Yaptıkları Histopatolojik Değişiklikler. XVII.Ulusal Biyoloji kongresi, 2004-06-21, 2004-06-25, adana, Türkiye, 2004. 50

Scientific_Meetings_016.pdf

Ulusal - Özet - Poster 50

2. KOYUNCU, C.; KIRKIM, F.; TAŞKIN, S., Mersin de Avlanan Diplodus vulgaris Geoffroy Saint Hilaire 1817 Türlerinde Ektoparazitlerin Belirlenmesi. XII su ürünleri sempozyumu istanbul, 2013-06-03, 2013-06-06, , Türkiye, . 25

1. TAŞKIN, S.; KOYUNCU, C., Mersin Bölgesinde Ciklit Cichlasoma nigrofasciatum Gunther 1867 Balıkları Yetiştiriciliği Yapan Bir Akvaryum İşletmesinde Görülen Ichthyophthirius multifiliis Fouget 1878 Parazitinin Enfestasyonu. 16.Ulusal Su ürünleri Sempozyumu antalya, 2011-05-29, 2011-06-01, antalya, Türkiye, 2011. 25

Ulusal - Yürütücü 300

3. Türkiye’nin Kuzey Doğu Akdeniz Sahillerin’den (Mersin İli) Yakalan Beş Farklı Lesepsiyen Balık Türünün Ektoparazitlerinin Belirlenmesi, BAP, Proje No: 2019-1-TP3-3464, 19000 TL, Yürütücü, Devam ediyor... 100

2. Mersin ‘de Avlanan Sparus aurata ve Diplodus vulgaris Türlerinde Ektoparazitlerin Belirlenmesi., BAP, Proje No: BAP-SÜF YB (CEK) 2010-5 , 24 TL, Yürütücü, 2012,Tamamlandı. 100
http://mersin.edu.tr

1. Mersin ili Göçmen Sahilinde Avlanan Sparus aurata Türünde Endoparazitlerin Belirlenmesi, BAP, Proje No: BAP-SÜF YB (CEK) 2010-6 HD , 911 TL, Yürütücü, 2011,Tamamlandı. 100

Ulusal - Araştırmacı 150

3. Japon Balıkları (Carassius auratus) Karma Yemlerinde Optimal HP (Ham Protein): TE (Toplam Enerji) Oranının Matematiksel Modellemeler kullanılarak Belirlenmesi, BAP, Proje No: 2019-3-AP2-3758, 15661 TL, Araştırmacı, Devam ediyor... 50

2. Mersin İlinde Gökkuşağı Alabalığı (Oncorynchusmykiss) Yetiştiriciliği Yapılan İşletmelerde Bakteriyel ve Paraziter Hastalıkların Araştırılması , BAP, Proje No: BAP-SÜF-YB(SÖ)2004-2, 10000 TL, Araştırmacı, 2006,Tamamlandı. 50
Projects_004.pdf

1. Mersin Bölgesi’nden elde edilecek Bazı Sparidae türlerinde Mersin Bölgesi’nden elde edilecek Bazı Sparidae türlerinde(Sparus aurata, Diplodus vulgaris, Pagellus mormyrus) nematod parazitlerin ve dokulardaki histopatolojik değişikliklerin belirlenmesi. , BAP, Proje No: SÜF SÜ (MK) 2002 , 5000 TL, Araştırmacı, 2005,Tamamlandı. 50
Projects_005.pdf

Ulusal - Danışman (Yürütücü Gerçek Kişi) 0

1. Mersin İli( Kent merkezi) Kıyısal Alanından Avlanan Has Kefal (Mugil cephalus L.)’ in Ektoparazit Faunasının Belirlenmesi, BAP, Proje No: BAP-FBE YB (ST) 2012-5 YL , 9 TL, Danışman (Yürütücü Gerçek Kişi), 2013,Tamamlandı. 0
Projects_001.pdf

Uluslararası
1. Koyuncu, C. ; Soyadı, A. ; Soyadı, A. ; Soyadı, A. ; Soyadı, A. ; Soyadı, A. ; Soyadı, A. ; Soyadı, A. ; Soyadı, A. Balık Paraziti, Patent, 2012-08-29. 2000
Yönetilen Yüksek Lisans Tezleri 200

1. Serhat TAŞKIN, MERSİN İLİ (KENT MERKEZİ) KIYISAL ALANINDAN AVLANAN HAS KEFAL (Mugil cephalus L.)’ İN EKTOPARAZİT FAUNASININ BELİRLENMESİ, Fen Bilimleri Enstitüsü, Mersin Üniversitesi, 2014, Tamamlandı. 200

Uluslararası Dergi [Yıl, Adet] 18
1. JOURNAL OF AGRICULTURAL SCIENCES , [ 2014 : 1 ] . 5
2. ACTA AQUATICA TURCICA , [ 2019 : 1 ] . 0
3. ACTA AQUATICA TURCICA , [ 2019 : 1 ] . 0
4. EKOLOJI , [ 2014 : 1 ] . 5
5. JOURNAL OF FISHERIES AND AQUATIC SCIENCES , [ 2014 : 2 ] . 8
Ulusal Dergi [Yıl, Adet] 1
1. JOURNAL OF LİMNOLOGY AND FRESHWATER FİSHERİES RESERARCH , [ 2015 : 1 ] . 1
Dönem D.Kodu Ders Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm/Program T-U-K
Bahar SUF444 Tez Yönetimi Su Ürünleri Fakültesi Su Ürünleri Mühendisliği 0-4-2
Bahar SUÜ 603 Balıklarda Metazoan Hastalıkla Fen Bilimleri Enstitüsü Su Ürünleri Anabilim Dalı 2-2-3
Bahar SUÜ 588 Akvaryum Balıkları Hastalıklar Fen Bilimleri Enstitüsü Su Ürünleri Anabilim Dalı 2-2-3
Bahar SUÜ 589 Balıkların Paraziter Hastalıkl Fen Bilimleri Enstitüsü Su Ürünleri Anabilim Dalı 2-2-3
Bahar SUÜ 802 Uzmanlık Alan Dersi Fen Bilimleri Enstitüsü Su Ürünleri Anabilim Dalı 4-0-0
Bahar SEM YL Seminer ( Yl ) Fen Bilimleri Enstitüsü Fen Bilimleri Enstitüsü 0-0-0
Güz SUF443 Balık Parazitleri Su Ürünleri Fakültesi Su Ürünleri Mühendisliği 2-2-3
Güz SUÜ 588 Akvaryum Balıkları Hastalıklar Fen Bilimleri Enstitüsü Su Ürünleri Anabilim Dalı 2-2-3
Güz SUÜ 802 Uzmanlık Alan Dersi Fen Bilimleri Enstitüsü Su Ürünleri Anabilim Dalı 4-0-0
Güz SEM YL Seminer ( Yl ) Fen Bilimleri Enstitüsü Fen Bilimleri Enstitüsü 0-0-0
Dönem D.Kodu Ders Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm/Program T-U-K
Bahar SUÜ 802 Uzmanlık Alan Dersi Fen Bilimleri Enstitüsü Su Ürünleri Anabilim Dalı 4-0-0
Bahar SEM YL Seminer ( Yl ) Fen Bilimleri Enstitüsü Fen Bilimleri Enstitüsü 0-0-0
Bahar SUÜ 801 Uzmanlık Alan Dersi Fen Bilimleri Enstitüsü Su Ürünleri Anabilim Dalı 4-0-0
Bahar SUÜ 588 Akvaryum Balıkları Hastalıklar Fen Bilimleri Enstitüsü Su Ürünleri Anabilim Dalı 2-2-3
Güz SUF443 Balık Parazitleri Su Ürünleri Fakültesi Su Ürünleri Mühendisliği 2-2-3
Güz SUÜ 589 Balıkların Paraziter Hastalıkl Fen Bilimleri Enstitüsü Su Ürünleri Anabilim Dalı 2-2-3
Güz SUÜ 802 Uzmanlık Alan Dersi Fen Bilimleri Enstitüsü Su Ürünleri Anabilim Dalı 4-0-0
Güz SUÜ 565 Balıklarda Protozoan Enfeksiyo Fen Bilimleri Enstitüsü Su Ürünleri Anabilim Dalı 2-2-3
Güz SUÜ 801 Uzmanlık Alan Dersi Fen Bilimleri Enstitüsü Su Ürünleri Anabilim Dalı 4-0-0
Dönem D.Kodu Ders Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm/Program T-U-K
Bahar SUÜ 801 Uzmanlık Alan Dersi Fen Bilimleri Enstitüsü Su Ürünleri Anabilim Dalı 4-0-0
Güz SUF443 Balık Parazitleri Su Ürünleri Fakültesi Su Ürünleri Mühendisliği 2-2-3
Güz SUÜ 603 Balıklarda Metazoan Hastalıkla Fen Bilimleri Enstitüsü Su Ürünleri Anabilim Dalı 2-2-3
Güz SUÜ 802 Uzmanlık Alan Dersi Fen Bilimleri Enstitüsü Su Ürünleri Anabilim Dalı 4-0-0
Güz SUÜ 565 Balıklarda Protozoan Enfeksiyo Fen Bilimleri Enstitüsü Su Ürünleri Anabilim Dalı 2-2-3
Güz SUÜ 801 Uzmanlık Alan Dersi Fen Bilimleri Enstitüsü Su Ürünleri Anabilim Dalı 4-0-0
Dönem D.Kodu Ders Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm/Program T-U-K
Bahar SUÜ 589 Balıkların Paraziter Hastalıkl Fen Bilimleri Enstitüsü Su Ürünleri Anabilim Dalı 2-2-3
Bahar SUÜ 801 Uzmanlık Alan Dersi Fen Bilimleri Enstitüsü Su Ürünleri Anabilim Dalı 4-0-0
Bahar SUÜ 603 Balıklarda Metazoan Hastalıkla Fen Bilimleri Enstitüsü Su Ürünleri Anabilim Dalı 2-2-3
Güz SUF443 Balık Parazitleri Su Ürünleri Fakültesi Su Ürünleri Mühendisliği 2-2-3
Güz SUÜ 603 Balıklarda Metazoan Hastalıkla Fen Bilimleri Enstitüsü Su Ürünleri Anabilim Dalı 2-2-3
Güz SUÜ 801 Uzmanlık Alan Dersi Fen Bilimleri Enstitüsü Su Ürünleri Anabilim Dalı 4-0-0
Güz SUÜ 565 Balıklarda Protozoan Enfeksiyo Fen Bilimleri Enstitüsü Su Ürünleri Anabilim Dalı 2-2-3
Dönem D.Kodu Ders Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm/Program T-U-K
Bahar SUÜ 588 Akvaryum Balıkları Hastalıklar Fen Bilimleri Enstitüsü Su Ürünleri Anabilim Dalı 2-2-3
Bahar SUÜ 801 Uzmanlık Alan Dersi Fen Bilimleri Enstitüsü Su Ürünleri Anabilim Dalı 4-0-0
Bahar SUÜ 802 Uzmanlık Alan Dersi Fen Bilimleri Enstitüsü Su Ürünleri Anabilim Dalı 4-0-0
Bahar SUÜ 565 Balıklarda Protozoan Enfeksiyo Fen Bilimleri Enstitüsü Su Ürünleri Anabilim Dalı 2-2-3
Bahar SUÜ 603 Balıklarda Metazoan Hastalıkla Fen Bilimleri Enstitüsü Su Ürünleri Anabilim Dalı 2-2-3
Güz SUF443 Balık Parazitleri Su Ürünleri Fakültesi Su Ürünleri Mühendisliği 2-2-3
Güz SUÜ-589 Balıkların Paraziter Hastalık Fen Bilimleri Enstitüsü Su Ürünleri 2-2-3
Güz SUÜ-588 Akvaryum Balıkları Hastalıklar Fen Bilimleri Enstitüsü Su Ürünleri 2-2-3
Dönem D.Kodu Ders Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm/Program T-U-K
Güz SUF443 Balık Parazitleri Su Ürünleri Fakültesi Su Ürünleri Mühendisliği 2-2-3
Güz SUÜ-603 Balıklarda Metazoan Hastalıkl Fen Bilimleri Enstitüsü Su Ürünleri 2-2-3
Dönem D.Kodu Ders Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm/Program T-U-K
Güz SUF443 Balık Parazitleri Su Ürünleri Fakültesi Su Ürünleri Mühendisliği 2-2-3
Dönem D.Kodu Ders Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm/Program T-U-K
Güz SUF443 Balık Parazitleri Su Ürünleri Fakültesi Su Ürünleri Mühendisliği 2-2-3
Dönem D.Kodu Ders Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm/Program T-U-K
Güz SUF411 Balık Parazitleri Su Ürünleri Fakültesi Su Ürünleri Mühendisliği 2-2-3
Güz SUF443 Balık Parazitleri Su Ürünleri Fakültesi Su Ürünleri Mühendisliği 2-2-3
Güz SUÜ-588 Akvaryum Balıkları Hastalıklar Fen Bilimleri Enstitüsü Su Ürünleri 2-2-3
Güz SUÜ-589 Balıkların Paraziter Hastalık Fen Bilimleri Enstitüsü Su Ürünleri 2-2-3
Güz SUR233 Su Ürünlerinde Kalite Kontrol Silifke Meslek Yüksekokulu Su Ürünleri 2-0-2
Güz SUR207 Balık Hastalıkları Silifke Meslek Yüksekokulu Su Ürünleri 2-2-3
Dönem D.Kodu Ders Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm/Program T-U-K
Güz SUF411 Balık Parazitleri Su Ürünleri Fakültesi Su Ürünleri Mühendisliği 2-2-3
Güz SUF443 Balık Parazitleri Su Ürünleri Fakültesi Su Ürünleri Mühendisliği 2-2-3
FAALİYET TÜRÜ DETAYI
Proje TÜBİTAK 1001, 1003, 3501, 1505, COST, Uluslararası İkili İşbirliği Programları
TÜBİTAK 1005, 3001
TÜBİTAK 1002
H2020 Projesi
Diğer uluslararası özel veya resmi kurum ve kuruluşlar tarafından desteklenmiş ve destek süresi dokuz aydan az olmayan Ar-Ge niteliğini haiz proje
Diğer ulusal kamu veya özel kurum ve kuruluşlar tarafından desteklenmiş ve destek süresi 9 aydan az olmayan Ar-Ge niteliğini haiz proje
Araştırma Yurtdışı Araştırma
Yurtiçi Araştırma
Yayın SCI, SCI-Exp, SSCI ve AHCI kapsamındaki dergilerde yayımlanmış araştırma makalesi
SCI, SCI-Exp, SSCI ve AHCI kapsamındaki dergilerde yayınlanmış derleme veya kısa makale(editöre mektup, yorum, vaka takdimi, teknik not, araştırma notu, özet ve kitap kritiği)
Alan endexleri (ÜAK tarafından tanımlanan alanlar için) kapsamındaki dergilerde yayınlanmış araştırma makalesi
Alan endexleri (ÜAK tarafından tanımlanan alanlar için) kapsamındaki dergilerde yayınlanmış derleme veya kısa makale(editöre mektup, yorum, vaka takdimi, teknik not, araştırma notu, özet ve kitap kritiği)
Diğer uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan araştırma makalesi
ULAKBİM TR dizin tarafından taranan ulusal hakemli dergilerde yayınlanmış makale
SCI, SCI-Exp, SSCI ve AHCI kapsamındaki dergilerde editörlük ve editör kurulu üyeliği
Alan endexleri (ÜAK tarafından tanımlanan alanlar için) kapsamındaki dergilerde editörlük veya editör kurulu üyeliği
Diğer uluslararası hakemli dergilerde editörlük ve editör kurulu üyeliği
ULAKBİM TR dizin tarafından taranan ulusal hakemli dergilerde editörlük ve editör kurulu üyeliği
Tanınmış uluslararası yayınevleri tarafından yayınlanmış özgün bilimsel kitap
Tanınmış uluslararası yayınevleri tarafından yayınlanmış özgün bilimsel kitap editörlüğü
Tanınmış uluslararası yayınevleri tarafından yayınlanmış özgün bilimsel kitaplarda bölüm yazarlığı (Aynı kitapta en çok 2 bölüm değerlendirmeye alınır.)
Tanınmış ulusal yayınevleri tarafından yayınlanmış özgün bilimsel kitap
Tanınmış ulusal yayınevleri tarafından yayımlanmış özgün bilimsel kitaplarda bölüm yazarlığı (Aynı kitapta en çok 2 bölüm değerlendirmeye alınır.)
Uluslararası boyutta performansa dayalı yayımlanmış kişisel ses ve/veya görüntü kaydı
Uluslararası boyutta performansa dayalı yayımlanmış karma ses ve/veya görüntü kaydı
Ulusal boyutta performansa dayalı yayımlanmış kişisel ses ve/veya görüntü kaydı
Tasarım Endüstriyel, çevresel (bina, peyzaj ve iç mekan) veya grafiksel tasarım; sahne, moda(kumaş, aksesuar veya giysi tasarımı) veya çalgı tasarımı
Sergi Özgün yurtdışı bireysel etkinlik (sergi, bienal, trienal, gösteri, dinleti, festival ve gösterim)
Özgün yurtiçi bireysel etkinlik (sergi, bienal, trienal, gösteri, dinleti, festival ve gösterim)
Özgün yurtdışı grup/karma/toplu etkinlik (sergi, bienal, trienal, gösteri, dinleti, festival ve gösterim)
Özgün yurtiçi grup/karma/toplu etkinlik (sergi, bienal, trienal, gösteri, dinleti, festival ve gösterim)
Patent Uluslararası patent
Ulusal patent
Atıf SCI, SCI-Exp, SSCI ve AHCI kapsamındaki dergilerde yayınlanmış makalelerde atıf
Detay
Koyuncu, C.; Keskin, E.; Genç, E. Molecular identification of Hysterothylacium aduncum specimensisolated from commercially important fish species of EasternMediterranean Sea using mtDNA cox1 and ITS rDNA gene sequences. PARASİTOLOGY INTERNATİONAL, 2015, 64, 222-228,
Publications_026.pdf
Yazar Sayısı: 3, Atıf Sayısı: 2
Koyuncu, C.; Kaya, D.; özer, S.; Barış, M.; Genç, E. Infection status of Anguillicoloides crassus in wild European eels (Anguilla anguilla) from Four Rivers of the Northeast Mediterranean Region, Turkey. ACTA BİOLOGİCA TURCİCA, 2017, 30, 152-156,
Yazar Sayısı: 5, Atıf Sayısı: 1
Koyuncu, C.; Castro, R.; Karaytuğ, S. Lernanthropus indefinitus n sp Copepoda Sıphonostomatoıda Lernanthropıdae parasitic on Argyrosomus regius Asso 1801. CRUSTACEANA, 2012, 85, 1409-1427,
Publications_028.pdf
Yazar Sayısı: 3, Atıf Sayısı: 1
özak, A.; Rodrigues, A.; Vieira, N.; Rosa, R.; Yanar, A.; Koyuncu, C.; Geoffrey a, B. Lepeophtheirus azoricus n. sp. (Copepoda: Caligidae) parasitic on dusky grouper, Epinephelus marginatus, from Atlantic waters off the Azores, Portugal. MARİNE BİODİVERSİTY, 2018, 48, 1045-1055,
Publications_022.pdf
Yazar Sayısı: 7, Atıf Sayısı: 1
Alan endeksleri(varsa) kapsamındaki dergilerde yayınlanmış makalelerde atıf
Detay
Koyuncu, C.; Keskin, E.; Genç, E. Molecular identification of Hysterothylacium aduncum specimensisolated from commercially important fish species of EasternMediterranean Sea using mtDNA cox1 and ITS rDNA gene sequences. PARASİTOLOGY INTERNATİONAL, 2015, 64, 222-228,
Publications_026.pdf
Yazar Sayısı: 3, Atıf Sayısı: 2
Koyuncu, C.; Kaya, D.; özer, S.; Barış, M.; Genç, E. Infection status of Anguillicoloides crassus in wild European eels (Anguilla anguilla) from Four Rivers of the Northeast Mediterranean Region, Turkey. ACTA BİOLOGİCA TURCİCA, 2017, 30, 152-156,
Yazar Sayısı: 5, Atıf Sayısı: 3
özak, A.; Rodrigues, A.; Vieira, N.; Rosa, R.; Yanar, A.; Koyuncu, C.; Geoffrey a, B. Lepeophtheirus azoricus n. sp. (Copepoda: Caligidae) parasitic on dusky grouper, Epinephelus marginatus, from Atlantic waters off the Azores, Portugal. MARİNE BİODİVERSİTY, 2018, 48, 1045-1055,
Publications_022.pdf
Yazar Sayısı: 7, Atıf Sayısı: 1
Koyuncu, C.; Taşkın, S. Mersin Bölgesinde Poecilia reticulata (Peters,1859) Balıkları Yetiştiriciliği Yapan Bir Akvaryum İşletmesinde Görülen Gyrodactylus bullatarudis (Turnbull, 1956) Parazitinin Enfestasyonu Ve Tedavisi. JOURNAL OF FİSHERİES AQUATİC SCİENCEES, 2014, 29, 103-108,
Publications_027.pdf
Yazar Sayısı: 2, Atıf Sayısı: 1
Diğer uluslararası hakemli dergilerde yayınlanmış makalelerde atıf
ULAKBİM tarafından taranan ulusal hakemli dergilerde yayınlanmış makalelerde atıf
Detay
Koyuncu, C. Balıklardan İnsanlara Geçebilen Zoonoz Endoparazitler. MERSİN TİCARET ODASI, 2006, 15, 30-31,
Publications_001.PDF
Yazar Sayısı: 1, Atıf Sayısı: 1
Koyuncu, C. Akvaryum Balıkları Hastalıkları. VETERİNARİUS, 2005, 1, 22-23,
Publications_032.pdf
Yazar Sayısı: 1, Atıf Sayısı: 1
Tanınmış uluslararası yayınevleri tarafından yayınlanmış özgün bilimsel kitapta atıf
Tanınmış ulusal yayınevleri tarafından yayınlanmış özgün bilimsel kitapta atıf
Güzel sanatlardaki eserlerin uluslararası kaynak veya yayın organlarında yer alması veya gösterime ya da dinletime girmesi
Güzel sanatlardaki eserlerin ulusal kaynak veya yayın organlarında yer alması veya gösterime ya da dinletime girmesi
Tebliğ Hakemli uluslararası bilimsel konferansta, sempozyumda veya kongrede sözlü olarak sunulan ve bunların kitabında yayınlanan tam bildiri
Ödül YÖK Yılın Doktora Tezi Ödülü
TÜBİTAK bilim ödülü
TÜBA Akademi Ödülü
TÜBİTAK TWAS veya Teşvik ödülü
TÜBİTAK Ufuk 2020 Programı eşik üstü ödülü
Yurtdışı kurum veya kuruluşlardan alınan bilim ödülü (Sürekli olarak verilen daha önce en az 5 kez verilmiş, ilgili kurum ve kuruluşun internet sayfasından duyurulan ve akademik ağırlıklı bir değerlendirme jürisi veya seçici kurulu olan)(Aynı çalışma veya
Yurtiçi kurum veya kuruluşlardan alınan bilim ödülü (Sürekli olarak verilen daha önce en az 5 kez verilmiş, ilgili kurum ve kuruluşun internet sayfasından duyurulan ve akademik ağırlıklı bir değerlendirme jürisi veya seçici kurulu olan)(Aynı çalışma veya
Uluslararası jurili sürekli düzenlenen güzel sanatlar etkinliklerinde veya yarışmalarda eserlere verilen uluslararası derece ödülü (mansiyon hariç)(Aynı çalışma veya eser nedeni ile alınan farklı ödüller için en fazla bir defa puanlama yapılır.)
Ulusal jurili sürekli düzenlenen güzel sanatlar etkinliklerinde veya yarışmalarda eserlere verilen uluslararası derece ödülü (mansiyon hariç)(Aynı çalışma veya eser nedeni ile alınan farklı ödüller için en fazla bir defa puanlama yapılır.)
Mevzuatı çerçevesinde, ilgili kuruluşlar (bakanlıklar, yerel yönetimler, meslek odaları, uluslararası kuruluşlar) tarafından sürekli düzenlenen planlama, mimarlık ve kentsel tasarım, peyzaj tasarımı, iç mimari tasarım, endüstri ürünleri tasarımı ve mimarl