Doç.Dr. EMRA DURUKAN

Birim
:
Fen - Edebiyat Fakültesi / Almanca Mütercim - Tercümanlık Anabilim Dalı
İŞ Adresi
: Mersin Üniversitesi Çiftlikköy Kampüsü Fen-Edebiyat Fak. Çeviri Bölümü 33343 Mersin
Telefon
:
+90-324-3610001
Dahili
:
14837
Faks
:
+90-324-3610043
E-MAIL
:
emrabuyuk@mersin.edu.tr
DİĞER E-MAIL
:
emrabdurukan@gmail.com
OLUŞTURMA
:
2015-11-02 11:05:38
DÜZENLEME
:
2019-12-27 09:30:43
PUAN
:
11335
YABANCI DİL
:
Almanca, A, KPDS, 92
İngilizce, C, KPDS, 75
Researcher ID


Derece Bölüm Üniversite/Kurum Yıl
LİSANS MÜTERCİM-TERCÜMANLIK (ALMANCA MERSİN ÜNİVERSİTESİ 2001
YÜKSEK LİSANS ÇEVİRİ MERSİN ÜNİVERSİTESİ 2003
DOKTORA ALMAN DİLİ VE EDEBİYATI MERSİN ÜNİVERSİTESİ 2010
Doktora Tezi

1. Çeviribilim Gölgesinde Sözlü Çeviri Danışman: Dr. İsmail İşcen, Mersin Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Alman Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı, Mersin, Türkiye, 2009.

http://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/tezSorguSonucYeni.jsp">http://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/tezSorguSonucYeni.jsp

Yüksek Lisans Tezi

1. Politik Metinlerde Terim Çevirisi (A-T) -Sorunlar ve Olanaklar Danışman: Dr. Aytekin Keskin, Mersin Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Mütercim-Tercümanlık (ALMANCA) Anabilim Dalı, Mersin, Türkiye, 2003.

https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/tezSorguSonucYeni.jsp">https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/tezSorguSonucYeni.jsp

Görev Ünvanı Görev Kurum/Diğer Yıl
YRD. DOÇ. DR. BÖLÜM BAŞKAN YARDIMCISI MERSİN ÜNİVERSİTESİ 2016-12-26 - Devam ediyor
MÜDÜR YARDIMCISI YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU 2015-01-06 - 2017-12-18
YÜKSEKOKUL KURULU ÜYESİ YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU 2015-01-06 - 2017-12-18
YÜKSEKOKUL YÖNETİM KURULU ÜYESİ YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU 2015-01-06 - 2017-12-18
Uluslararası - Uluslararası Diğer Indexlerde Taranan 2330
2019
12. Durukan, E. Gile’in IDRC modeli temelinde “yorumlayıcı anlam kuramı”nın değerlendirilmesi. İ. Ü. ÇEVİRİBİLİM DERGİSİ, 2019, 10, 29-50. 200 + 0
http://www.idealonline.com.tr/IdealOnline/pdfViewer/index.xhtml?uId=90499&ioM=Paper&preview=true&isViewer=true#pagemode=bookmarks

Publications_006.pdf

2018
11. Durukan, E. ÇEVİRİ EDİNCİ KAVRAMINA YÖNELİK KAPSAYICI BİR TANIM ÖNERİSİ. TURKİSH STUDİES, 2018, 13/12, 161-176. 200 + 6
http://www.turkishstudies.net/files/turkishstudies/575725652_11DurukanEmra-vd-tde-161-176.pdf

Publications_005.pdf

2017
10. Durukan, E. Ardıl Çeviri Eğitiminde Not Almanın Önemi ve Not Alma Duyarlılığının Pekiştirilmesi. DİYALOG DERGİSİ - INTERKULTURELLE ZEİTSCHRİFT FÜR GERMANİSTİK, 2017, 1, 102-112. 200 + 0
http://www.gerder.org.tr/diyalog/Diyalog_2017_1/08_Emra_Durukan1.pdf

Publications_002.pdf

9. Durukan, E. Tarihe Yön Veren Çeviriler -Septuaginta ve Reşid Taşı (Rosetta)- . DİYALOG INTERKULTURELLE ZEİTSCHRİFT FÜR GERMANİSTİK, 2017, 1, 113-130. 200 + 0
http://www.gerder.org.tr/diyalog/Diyalog_2017_1/09_Emra_Durukan2.pdf

Publications_003.pdf

8. Durukan, E. ÇEVİRİ EĞİTİMİNDE ÖLÇME VE DEĞERLENDİRMENİN TEMELİ OLARAK HEDEF DAVRANIŞ BELİRLEME. SOSYAL BİLİMLER DERGİSİ, 2017, 4, 234-248. 200 + 0
http://www.sobider.com/DergiTamDetay.aspx?ID=3555&Detay=Ozet

Publications_004.pdf

2016
7. Durukan, E. Çeviri Odaklı Karşılaştırmalı Dilbilgisinin Temel Çeviri Becerisi Edinimindeki Önemi. JOURNAL OF LANGUAGE EDUCATİON AND RESEARCH, 2016, 2, 41-52. 200 + 0
http://dergipark.ulakbim.gov.tr/jlere/article/view/5000192026

Publications_001.pdf

2013
6. Durukan, E. Dioskurides Pedanios'un "De Materia Medica" adlı Eseri. LOKMAN HEKİM JOURNAL OF HİSTORY OF MEDİCİNE AND FOLK MEDİCİNE, 2013, 3, 55-60. 200 + 0
http://lokmanhekim.mersin.edu.tr/index.php/lokmanHekim

2010
5. Durukan, E. ÇOĞULDİZGE KURAMINDA KONUM VE ÖZNE ALGISI. LİTTERA EDEBİYAT YAZILARI, 2010, 27, 173-181. 200 + 0
http://www.littera.hacettepe.edu.tr/TURKCE/27_cilt/15.pdf

4. Büyüknisan, E.; Akalın, R. DİSİPLİNLERARASI KISKAÇTAN ÖZSEL BİR TARTIŞMAYA DOĞRU: ÇEVİRİBİLİMSEL DÜŞÜNME DÜZLEMİ OLARAK ‘ÇEVRİM KURAMI’. LİTTERA EDEBİYAT YAZILARI, 2010, 26, 183-190. 200 + 0
http://www.littera.hacettepe.edu.tr/TURKCE/26_cilt/17.pdf

2009
3. Durukan, E. Reiß Ve Vermeer’in ‘Genel Bir Çeviri Kuramının Temeli’ - Çeviribilimde ‘Yapısalcı’ Eğilime Karşı ‘Bütünleyici’ Bir Çözüm mü?. ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ DERGİSİ, 2009, 1, 71-78. 200 + 0
http://dergipark.ulakbim.gov.tr/cusosbil/article/view/5000001329

2. Durukan, E. ANA HATLARIYLA ÇEVRİM KURAMI -Katmanlı Çeviribilimsel Araştırma Düzeneğinde ilk Safha Olarak Betim. LİTTERA EDEBİYAT YAZILARI, 2009, 25, 231-243. 200 + 0
http://www.littera.hacettepe.edu.tr/TURKCE/25_cilt/19.pdf

2008
1. Durukan, E.; Soyadı, A.; Soyadı, A.; Soyadı, A.; Soyadı, A.; Soyadı, A.; Soyadı, A.; Soyadı, A.; Soyadı, A.; Soyadı, A. Çeviribilimde Kavram Örgüsü – Bilimkuramsal Ölçütler Temelinde Bir Sorunsal mı?. LİTTERA EDEBİYAT, 2008, 23, 133-141. 130 + 0
http://www.littera.hacettepe.edu.tr/TURKCE/23_cilt/buyukinsan_13.pdf

Uluslararası - Diğer 100
2019
1. Durukan, E. ÇEVİRİDE EŞDEĞERLİK OLARAK DEVİNGEN EŞDEĞERLİK KOMBİNASYONLARI. ULUSLARARASI FİLOLOJİ VE ÇEVİRİBİLİM DERGİSİ, 2019, 1, 93-115. 100 + 0
https://dergipark.org.tr/tr/pub/ufced/issue/50915/665374

Publications_007.pdf

Uluslararası - Diğer Kitap Yazma 2335
1. Durukan, E. Politik Dil Kullanımı ve Çeviri, ISBN: 978-3-639-67311-1, Türkiye Alim Kitapları, Baskı Sayısı: 0, Baskı Adet Sayısı: 0, 140 Sayfa, Türkçe, Ankara, Türkiye, 2016. 500
https://www.turkiye-alim-kitaplary.com/catalog/details//store/tr/book/978-3-639-67311-1/politik-dil-kullan%C4%B1m%C4%B1-ve-%C3%87eviri
Uluslararası - Kitapta Bölüm Yazma 2335
1. Bakıner, E.; Büyüknisan, E. Yükseköğretimde Yabancı Dil Öğrenimi III: Güncel Eğilimler, ISBN: 9789606619687, Dionikos Press, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: 1000, 10 Sayfa, İngilizce, Atina, Yunanistan, 2011. 875
http://epublishing.ekt.gr/sites/ektpublishing/files/proceedings/praktika%20tei%20ipirou-teliko%202009-1.pdf
2. Durukan, E. Übersetzungsaequivalenzen in Textsorten, ISBN: 978-3-8325-4600-7, Logos Verlag, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: 1000, 21 Sayfa, Almanca, Berlin, Almanya, 2017. 250
http://www.logos-verlag.de/
Uluslararası - Kitap Çevirme 2335
1. Durukan, E.; Soyadı, A.; Soyadı, A.; Soyadı, A.; Soyadı, A.; Soyadı, A.; Soyadı, A.; Soyadı, A.; Soyadı, A.; Soyadı, A. Mersin'den Tarsus'a Kilikia Kıyılarındaki Kayıp Kentler, ISBN: 9786053963486, Arkeoloji ve Sanat Yayınları, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: 2000, 100 Sayfa, Almanca, Mersin, Türkiye, 2015. 10
http://www.arkeolojisanat.com/shop/urun/mersinden-tarsusa-kilikia-kiyilarindaki-kayip-kentler_11_12762.html#tab-2
2. Durukan, E. Kappadokia'da, Argaios Dağı Çevresinde Hellenistik-Roma Dönemi Mezarları ve Ölü Kültü, ISBN: 978-605-396-183-3, arkeoloji sanat yayınları, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: 2000, 100 Sayfa, Almanca, İstanbul, Türkiye, 2012. 100
http://www.arkeolojisanat.com/shop/urun/kappadokiada-argaios-dagi-cevresinde-hellenistik-roma-donemi-mezarlari-ve-olu-kultu-graber-und-totenkult-in-der-hellenistich-romischen-zeit-in-der-umgebung-des-argaios-in-kappadokien_11_112.html
3. Durukan, E. Çeviri Kuramları, ISBN: 978-605-4031-89-4, değişim yayınları, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: 1000, 358 Sayfa, Türkçe, Sakarya, Türkiye, 2013. 100
http://www.degisimkitap.com/pinfo.asp?pid=324
Uluslararası - Kitapta Bölüm Çevirme 2335
1. Durukan, E. Emperyalizm ve Küreselleşme, ISBN: 9789752861732, felsefelogos Yayınları, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: 1000, 19 Sayfa, Türkçe, Mersin, Türkiye, 2005. 0
http://www.felsefelogos.com/SonSayi.aspx
2. Durukan, E. Entellektüeller ve toplumsal muhalefet, ISBN: 9752862195, felsefelogos Yayınları, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: 1000, 14 Sayfa, Türkçe, Mersin, Türkiye, 2006. 0
http://www.felsefelogos.com/SonSayi.aspx
Uluslararası - Araştırma Kitabı Yazma (Tez Hariç) 2335
1. Durukan, E. Çeviri Öğretimi. Hedef ve Ölçme., ISBN: 9786052810644, hiperyayın, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: 1000, 196 Sayfa, Türkçe, İstanbul, Türkiye, 2018. 500
https://www.kitapyurdu.com/kitap/ceviri-ogretimi-amp-hedef-ve-olcme/478522.html?gclid=CjwKCAjw2qHsBRAGEiwAMbPoDG-3Lb4oJiYEJ2SLN053Gy-W3tC4ABfus0-BCMFfculgpHZukjFXcxoCJLwQAvD_BwE
Ulusal - Kitapta Bölüm Çevirme 550
1. Durukan, E. Heidegger, ISBN: 9789944509350, çizgi kitabevi, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: 1000, 5 Sayfa, Türkçe, Konya, Türkiye, 2012. 200
http://oznefelsefesanat.blogspot.com.tr/2012_04_01_archive.html
2. Durukan, E. Çeviribilim Paradigmaları II, ISBN: 9786059143288, hiperlink yayınevi, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: 1000, 186 Sayfa, Türkçe, İstanbul, Türkiye, 2016. 350
http://www.idefix.com/Kitap/Ceviribilim-Paradigmalari-2-Ceviri-Seckisi/Kolektif/Edebiyat/Edebiyat-Inceleme/urunno=0000000708055
Uluslararası - Tam Metin - Sözlü 710

4. DURUKAN, E., "Eşit İki Dillilik" ve "Çeviri Edinci" Kavramları Hangi Ölçüde Kesişmektedir?. International Conference on Multilingualism and Multilingual Education (ICMME19) , 2019-03-21, 2019-03-22, Bielefeld, Almanya, 2019. 200

http://icmme2019.wordpress.com/

3. DURUKAN, E.; Turunç, A., Elif Şafak’ın Bit Palas Romanının Almancaya ve Fransızcaya Çevirilerinde Postmodern Unsurların Aktarımı. Uluslararası Karşılaştırmalı Edebiyat Bilimi Kongresi, 2016-10-12, 2016-10-14, Konya, Türkiye, 2016. 200

http://karsilastirmaliedebiyat.selcuk.edu.tr/

2. Turunç, A.; Durukan, E.; Soyadı, A.; Soyadı, A.; Soyadı, A.; Soyadı, A.; Soyadı, A., Elif Şafak’ın Bit Palas Romanının Fransızca ve Almanca Çevirilerine Yönelik Hermeneutik Temelli Bir Çeviri Çözümlemesi. V. Uluslararası Karşılaştırmalı Edebiyat Bilimi Kongresi, 2014-10-15, 2014-10-17, Mersin, Türkiye, 2015. 110

http://karsilastirmaliedebiyat.mersin.edu.tr/tr/program.html

1. Gündoğdu, M.; Büyüknisan, E., Yabancı Dil olarak Almanca dersinde Çeviri. IX. Uluslararası Germanistik Sempozyumu, 2005-05-03, 2005-05-07, Eskişehir, Türkiye, 2005. 200

Uluslararası - Özet - Sözlü 300

3. DURUKAN, E., Çeviribilimsel Kavramların Tarihsel Evrimini Yapıbozum Temelinde Anlamak. Uluslararası Diller Kongresi – International Congress of Languages (INCOL-2019), 2019-10-09, 2019-10-11, Adana, Türkiye, 2019. 100

http://incol2019.congress.gen.tr/

2. DURUKAN, E., Çeviri Öğretiminde Ölçmenin Yeri ve Önemi. II. Uluslararası Multidisipliner Çalışmaları Kongresi, 2018-05-04, 2018-05-05, Adana, Türkiye, 2018. 100

http://kayit.multicongress.net/files/multi2018/Multicongress_ozet_kitapcigi.pdf

1. Durukan, E., Çeviride Ölçme ve Değerlendirme. 2. Uluslararası Sosyal Bilimler Sempozyumu, 2017-05-18, 2017-05-21, Alanya, Türkiye, 2017. 100

http://kayit.asoscongress.com/sobiadfiles/asos_sempozyum_ozet_kitapcigi_2017.pdf

Ulusal - Tam Metin - Sözlü 100

1. Büyüknisan, E., Politik Dil Kullanımında Retorik Ögeler. III. Dil, Yazın ve Deyişbilim Sempozyumu, 2003-05-07, 2003-05-09, Sakarya, Türkiye, 2003. 100

Yönetilen Yüksek Lisans Tezleri 200

1. Süleyman Yasin Esetekin, Çeviribiıimde Paradigma Değişimlerinin "Çevirmen' Kavramı Tanımına Yanslmaları, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Mersin Üniversitesi, Devam ediyor. 200

Dönem D.Kodu Ders Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm/Program T-U-K
Bahar CAM136 Çeviriye Giriş II Fen - Edebiyat Fakültesi Almanca Mütercim - Tercümanlık 2-0-2
Bahar CAM228 Çeviri Kuram ve Yöntemleri II Fen - Edebiyat Fakültesi Almanca Mütercim - Tercümanlık 2-0-2
Bahar CAM424 Bitirme Çalışması II Fen - Edebiyat Fakültesi Almanca Mütercim - Tercümanlık 0-2-1
Bahar ÇAM476 Çeviri Yaklaşımlarını Anlama v Fen - Edebiyat Fakültesi Almanca Mütercim - Tercümanlık 2-0-2
Bahar CAM444 Çeviri Projesi II Fen - Edebiyat Fakültesi Almanca Mütercim - Tercümanlık 2-0-2
Bahar ÇAM478 Çevirmenlik Koşulları ve Çevir Fen - Edebiyat Fakültesi Almanca Mütercim - Tercümanlık 2-0-2
Bahar ÇAM380 Sözlü Çeviri Becerileri II Fen - Edebiyat Fakültesi Almanca Mütercim - Tercümanlık 2-0-2
Bahar CAM240 Sözlü Çeviriye Giriş Fen - Edebiyat Fakültesi Almanca Mütercim - Tercümanlık 3-0-3
Bahar ÇAM452 Uygulamalı Sözlü Çeviri Türler Fen - Edebiyat Fakültesi Almanca Mütercim - Tercümanlık 1-1-2
Bahar ÇEV 802 Uzmanlık Alan Dersi Sosyal Bilimler Enstitüsü Çeviri Anabilim Dalı 4-0-4
Bahar ÇEV 802 Uzmanlık Alan Dersi Sosyal Bilimler Enstitüsü Çeviribilim Anabilim Dalı 4-0-4
Bahar SEM YL Seminer ( Yl ) Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Bilimler Enstitüsü 0-0-0
Bahar ÇEV 546 Çeviribilimin Temel Kavramları Sosyal Bilimler Enstitüsü Çeviribilim ( Yüksek Lisans ) 3-0-3
Güz ÇAM 375 Sözlü Çeviri Becerileri I Fen - Edebiyat Fakültesi Almanca Mütercim - Tercümanlık 2-0-2
Güz CAM 135 Çeviriye Giriş I Fen - Edebiyat Fakültesi Almanca Mütercim - Tercümanlık 2-0-2
Güz ÇAM475 Çeviri Yaklaşımlarını Anlama v Fen - Edebiyat Fakültesi Almanca Mütercim - Tercümanlık 2-0-2
Güz CAM423 Bitirme Çalışması I Fen - Edebiyat Fakültesi Almanca Mütercim - Tercümanlık 0-2-1
Güz CAM443 Çeviri Projesi I Fen - Edebiyat Fakültesi Almanca Mütercim - Tercümanlık 2-0-2
Güz CAM227 Çeviri Kuram ve Yöntemleri I Fen - Edebiyat Fakültesi Almanca Mütercim - Tercümanlık 2-0-2
Güz ÇAM483 Çevirmenlik Koşulları ve Çevir Fen - Edebiyat Fakültesi Almanca Mütercim - Tercümanlık 2-0-2
Güz ÇAM477 Çeviri Tarihi Fen - Edebiyat Fakültesi Almanca Mütercim - Tercümanlık 2-0-2
Güz ÇEV 802 Uzmanlık Alan Dersi Sosyal Bilimler Enstitüsü Çeviribilim Anabilim Dalı 4-0-4
Güz ÇEV 801 Uzmanlık Alan Dersi Sosyal Bilimler Enstitüsü Çeviri Anabilim Dalı 4-0-4
Güz ÇEV 555 Çeviribilim Tarihi Sosyal Bilimler Enstitüsü Çeviribilim ( Yüksek Lisans ) 2-0-2
Güz ÇEV 545 Çeviribilimin Temel Kavramları Sosyal Bilimler Enstitüsü Çeviribilim ( Yüksek Lisans ) 3-0-3
Dönem D.Kodu Ders Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm/Program T-U-K
Bahar CAM136 Çeviriye Giriş II Fen - Edebiyat Fakültesi Almanca Mütercim - Tercümanlık 2-0-2
Bahar CAM424 Bitirme Çalışması II Fen - Edebiyat Fakültesi Almanca Mütercim - Tercümanlık 0-2-1
Bahar CAM226 Çeviri Kuram ve Yöntemleri II Fen - Edebiyat Fakültesi Almanca Mütercim - Tercümanlık 2-0-2
Bahar ÇAM380 Sözlü Çeviri Becerileri II Fen - Edebiyat Fakültesi Almanca Mütercim - Tercümanlık 2-0-2
Bahar CAM444 Çeviri Projesi II Fen - Edebiyat Fakültesi Almanca Mütercim - Tercümanlık 2-0-2
Bahar ÇAM476 Çeviri Yaklaşımlarını Anlama v Fen - Edebiyat Fakültesi Almanca Mütercim - Tercümanlık 2-0-2
Bahar ÇAM478 Çevirmenlik Koşulları ve Çevir Fen - Edebiyat Fakültesi Almanca Mütercim - Tercümanlık 2-0-2
Bahar ÇEV 802 Uzmanlık Alan Dersi Sosyal Bilimler Enstitüsü Çeviri Anabilim Dalı 4-0-4
Bahar SEM YL Seminer ( Yl ) Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Bilimler Enstitüsü 0-0-0
Bahar ÇEV 546 Çeviribilimin Temel Kavramları Sosyal Bilimler Enstitüsü Çeviribilim ( Yüksek Lisans ) 3-0-3
Bahar ÇEV 801 Uzmanlık Alan Dersi Sosyal Bilimler Enstitüsü Çeviri Anabilim Dalı 4-0-4
Güz ÇAM477 Çeviri Tarihi Fen - Edebiyat Fakültesi Almanca Mütercim - Tercümanlık 2-0-2
Güz ÇAM475 Çeviri Yaklaşımlarını Anlama v Fen - Edebiyat Fakültesi Almanca Mütercim - Tercümanlık 2-0-2
Güz CAM423 Bitirme Çalışması I Fen - Edebiyat Fakültesi Almanca Mütercim - Tercümanlık 0-2-1
Güz CAM 135 Çeviriye Giriş I Fen - Edebiyat Fakültesi Almanca Mütercim - Tercümanlık 2-0-2
Güz CAM225 Çeviri Kuram ve Yöntemleri I Fen - Edebiyat Fakültesi Almanca Mütercim - Tercümanlık 2-0-2
Güz CAM317 Yazışmalar / Basın / Diplomasi Fen - Edebiyat Fakültesi Almanca Mütercim - Tercümanlık 2-0-2
Güz ÇAM 375 Sözlü Çeviri Becerileri I Fen - Edebiyat Fakültesi Almanca Mütercim - Tercümanlık 2-0-2
Güz ÇAM483 Çevirmenlik Koşulları ve Çevir Fen - Edebiyat Fakültesi Almanca Mütercim - Tercümanlık 2-0-2
Güz SEM YL Seminer ( Yl ) Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Bilimler Enstitüsü 0-0-0
Güz ÇEV 545 Çeviribilimin Temel Kavramları Sosyal Bilimler Enstitüsü Çeviribilim ( Yüksek Lisans ) 3-0-3
Güz ÇEV 555 Çeviribilim Tarihi Sosyal Bilimler Enstitüsü Çeviribilim ( Yüksek Lisans ) 3-0-3
Güz ÇEV 801 Uzmanlık Alan Dersi Sosyal Bilimler Enstitüsü Çeviri Anabilim Dalı 4-0-4
Güz ÇEV 802 Uzmanlık Alan Dersi Sosyal Bilimler Enstitüsü Çeviri Anabilim Dalı 4-0-4
Dönem D.Kodu Ders Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm/Program T-U-K
Bahar ÇAM478 Çevirmenlik Koşulları ve Çevir Fen - Edebiyat Fakültesi Almanca Mütercim - Tercümanlık 2-0-2
Bahar CAM238 Genel Metinler Çevirisi II Fen - Edebiyat Fakültesi Almanca Mütercim - Tercümanlık 2-0-2
Bahar CAM358 Güncel Metinler Çevirisi II Fen - Edebiyat Fakültesi Almanca Mütercim - Tercümanlık 2-0-2
Bahar ÇAM380 Sözlü Çeviri Becerileri II Fen - Edebiyat Fakültesi Almanca Mütercim - Tercümanlık 2-0-2
Bahar CAM424 Bitirme Çalışması II Fen - Edebiyat Fakültesi Almanca Mütercim - Tercümanlık 0-2-1
Bahar ÇAM476 Çeviri Yaklaşımlarını Anlama v Fen - Edebiyat Fakültesi Almanca Mütercim - Tercümanlık 2-0-2
Bahar ÇEV 802 Uzmanlık Alan Dersi Sosyal Bilimler Enstitüsü Çeviri Anabilim Dalı 4-0-4
Bahar SEM YL Seminer ( Yl ) Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Bilimler Enstitüsü 0-0-0
Bahar ÇEV 626 Sözlü Çeviri Kuramları II Sosyal Bilimler Enstitüsü Çeviribilim ( Doktora ) 3-0-3
Bahar ÇEV 558 Çeviribilim ve Sözlü Çeviri II Sosyal Bilimler Enstitüsü Çeviribilim ( Yüksek Lisans ) 3-0-3
Bahar ÇEV 801 Uzmanlık Alan Dersi Sosyal Bilimler Enstitüsü Çeviri Anabilim Dalı 4-0-4
Bahar ÇEV 546 Çeviribilimin Temel Kavramları Sosyal Bilimler Enstitüsü Çeviribilim ( Yüksek Lisans ) 3-0-3
Güz ÇAM 375 Sözlü Çeviri Becerileri I Fen - Edebiyat Fakültesi Almanca Mütercim - Tercümanlık 2-0-2
Güz CAM317 Yazışmalar / Basın / Diplomasi Fen - Edebiyat Fakültesi Almanca Mütercim - Tercümanlık 2-0-2
Güz CAM237 Genel Metinler Çevirisi I Fen - Edebiyat Fakültesi Almanca Mütercim - Tercümanlık 2-0-2
Güz CAM423 Bitirme Çalışması I Fen - Edebiyat Fakültesi Almanca Mütercim - Tercümanlık 0-2-1
Güz ÇAM475 Çeviri Yaklaşımlarını Anlama v Fen - Edebiyat Fakültesi Almanca Mütercim - Tercümanlık 2-0-2
Güz ÇAM477 Çeviri Tarihi Fen - Edebiyat Fakültesi Almanca Mütercim - Tercümanlık 2-0-2
Güz ÇAM483 Çevirmenlik Koşulları ve Çevir Fen - Edebiyat Fakültesi Almanca Mütercim - Tercümanlık 2-0-2
Güz CAM443 Çeviri Projesi I Fen - Edebiyat Fakültesi Almanca Mütercim - Tercümanlık 2-0-2
Güz ÇEV 557 Çeviribilim ve Sözlü Çeviri I Sosyal Bilimler Enstitüsü Çeviribilim ( Yüksek Lisans ) 3-0-3
Güz SEM YL Seminer ( Yl ) Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Bilimler Enstitüsü 0-0-0
Güz ÇEV 802 Uzmanlık Alan Dersi Sosyal Bilimler Enstitüsü Çeviri Anabilim Dalı 4-0-4
Güz ÇEV 801 Uzmanlık Alan Dersi Sosyal Bilimler Enstitüsü Çeviri Anabilim Dalı 4-0-4
Güz ÇEV 545 Çeviribilimin Temel Kavramları Sosyal Bilimler Enstitüsü Çeviribilim ( Yüksek Lisans ) 3-0-3
Güz ÇEV 555 Çeviribilim Tarihi Sosyal Bilimler Enstitüsü Çeviribilim ( Yüksek Lisans ) 3-0-3
Dönem D.Kodu Ders Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm/Program T-U-K
Bahar CAM444 Çeviri Projesi II Fen - Edebiyat Fakültesi Almanca Mütercim - Tercümanlık 2-0-2
Bahar ÇAM478 Çevirmenlik Koşulları ve Çevir Fen - Edebiyat Fakültesi Almanca Mütercim - Tercümanlık 2-0-2
Bahar CAM424 Bitirme Çalışması II Fen - Edebiyat Fakültesi Almanca Mütercim - Tercümanlık 0-2-1
Bahar ÇAM380 Sözlü Çeviri Becerileri II Fen - Edebiyat Fakültesi Almanca Mütercim - Tercümanlık 2-0-2
Bahar CAM104 Yazılı Anlatım II ( Almanca ) Fen - Edebiyat Fakültesi Almanca Mütercim - Tercümanlık 2-0-2
Bahar CAM238 Genel Metinler Çevirisi II Fen - Edebiyat Fakültesi Almanca Mütercim - Tercümanlık 2-0-2
Bahar ÇAM476 Çeviri Yaklaşımlarını Anlama v Fen - Edebiyat Fakültesi Almanca Mütercim - Tercümanlık 2-0-2
Bahar ÇEV 801 Uzmanlık Alan Dersi Sosyal Bilimler Enstitüsü Çeviri Anabilim Dalı 4-0-4
Güz ÇAM 375 Sözlü Çeviri Becerileri I Fen - Edebiyat Fakültesi Almanca Mütercim - Tercümanlık 2-0-2
Güz CAM443 Çeviri Projesi I Fen - Edebiyat Fakültesi Almanca Mütercim - Tercümanlık 2-0-2
Güz ÇAM475 Çeviri Yaklaşımlarını Anlama v Fen - Edebiyat Fakültesi Almanca Mütercim - Tercümanlık 2-0-2
Güz CAM423 Bitirme Çalışması I Fen - Edebiyat Fakültesi Almanca Mütercim - Tercümanlık 0-2-1
Güz ÇAM483 Çevirmenlik Koşulları ve Çevir Fen - Edebiyat Fakültesi Almanca Mütercim - Tercümanlık 2-0-2
Güz ÇAM477 Çeviri Tarihi Fen - Edebiyat Fakültesi Almanca Mütercim - Tercümanlık 2-0-2
Güz CAM103 Yazılı Anlatım I Fen - Edebiyat Fakültesi Almanca Mütercim - Tercümanlık 2-0-2
Güz CAM237 Genel Metinler Çevirisi I Fen - Edebiyat Fakültesi Almanca Mütercim - Tercümanlık 2-0-2
Güz ÇEV 801 Uzmanlık Alan Dersi Sosyal Bilimler Enstitüsü Çeviri Anabilim Dalı 4-0-4
Güz ÇEV 545 Çeviribilimin Temel Kavramları Sosyal Bilimler Enstitüsü Çeviribilim ( Yüksek Lisans ) 3-0-3
Dönem D.Kodu Ders Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm/Program T-U-K
Bahar ÇAM476 Çeviri Yaklaşımlarını Anlama v Fen - Edebiyat Fakültesi Almanca Mütercim - Tercümanlık 2-0-2
Bahar ÇAM380 Sözlü Çeviri Becerileri II Fen - Edebiyat Fakültesi Almanca Mütercim - Tercümanlık 2-0-2
Bahar CAM444 Çeviri Projesi II Fen - Edebiyat Fakültesi Almanca Mütercim - Tercümanlık 2-0-2
Bahar CAM424 Bitirme Çalışması II Fen - Edebiyat Fakültesi Almanca Mütercim - Tercümanlık 0-2-1
Bahar ÇAM478 Çevirmenlik Koşulları ve Çevir Fen - Edebiyat Fakültesi Almanca Mütercim - Tercümanlık 2-0-2
Bahar CAM104 Yazılı Anlatım II ( Almanca ) Fen - Edebiyat Fakültesi Almanca Mütercim - Tercümanlık 2-0-2
Bahar CAM238 Genel Metinler Çevirisi II Fen - Edebiyat Fakültesi Almanca Mütercim - Tercümanlık 2-0-2
Bahar CAM236 Karşılaştırmalı Dilbilgisi II Fen - Edebiyat Fakültesi Almanca Mütercim - Tercümanlık 2-0-2
Bahar ÇEV 546 Çeviribilimin Temel Kavramları Sosyal Bilimler Enstitüsü Çeviribilim ( Yüksek Lisans ) 3-0-3
Bahar ÇEV 801 Uzmanlık Alan Dersi Sosyal Bilimler Enstitüsü Çeviri Anabilim Dalı 4-0-4
Bahar SEM YL Seminer ( Yl ) Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Bilimler Enstitüsü 0-0-0
Güz CAM137 Metin Okuma ve İnceleme I Fen - Edebiyat Fakültesi Almanca Mütercim - Tercümanlık 2-0-2
Güz CAM237 Genel Metinler Çevirisi I Fen - Edebiyat Fakültesi Almanca Mütercim - Tercümanlık 2-0-2
Güz ÇAM 375 Sözlü Çeviri Becerileri I Fen - Edebiyat Fakültesi Almanca Mütercim - Tercümanlık 2-0-2
Güz CAM355 Yazılı Metinlerde Sözlü Çeviri Fen - Edebiyat Fakültesi Almanca Mütercim - Tercümanlık 2-2-3
Güz ÇAM451 Uygulamalı Sözlü Çeviri Türler Fen - Edebiyat Fakültesi Almanca Mütercim - Tercümanlık 1-1-2
Güz CAM443 Çeviri Projesi I Fen - Edebiyat Fakültesi Almanca Mütercim - Tercümanlık 2-0-2
Güz ÇAM467 Eşzamanlı Çeviri I Fen - Edebiyat Fakültesi Almanca Mütercim - Tercümanlık 1-1-2
Güz ÇAM483 Çevirmenlik Koşulları ve Çevir Fen - Edebiyat Fakültesi Almanca Mütercim - Tercümanlık 2-0-2
Güz ÇAM475 Çeviri Yaklaşımlarını Anlama v Fen - Edebiyat Fakültesi Almanca Mütercim - Tercümanlık 2-0-2
Dönem D.Kodu Ders Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm/Program T-U-K
Güz ÇAM475 Çeviri Yaklaşımlarını Anlama v Fen - Edebiyat Fakültesi Almanca Mütercim - Tercümanlık 2-0-2
Dönem D.Kodu Ders Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm/Program T-U-K
Bahar ÇAM476 Çeviri Yaklaşımlarını Anlama v Fen - Edebiyat Fakültesi Almanca Mütercim - Tercümanlık 2-0-2
Bahar CAM140 Almanya Ülke Bilgisi II Fen - Edebiyat Fakültesi Almanca Mütercim - Tercümanlık 2-0-2
Bahar ÇAM478 Çevirmenlik Koşulları ve Çevir Fen - Edebiyat Fakültesi Almanca Mütercim - Tercümanlık 2-0-2
Güz CAM225 Çeviri Kuram ve Yöntemleri I Fen - Edebiyat Fakültesi Almanca Mütercim - Tercümanlık 2-0-2
Güz ÇAM475 Çeviri Yaklaşımlarını Anlama v Fen - Edebiyat Fakültesi Almanca Mütercim - Tercümanlık 2-0-2
Güz CAM139 Almanya Ülke Bilgisi I Fen - Edebiyat Fakültesi Almanca Mütercim - Tercümanlık 2-0-2
Dönem D.Kodu Ders Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm/Program T-U-K
Güz CAM241 Yazılı ve Sözlü Anlatım ( Alma Fen - Edebiyat Fakültesi Almanca Mütercim - Tercümanlık 3-0-3
Güz CAM103 Yazılı Anlatım I Fen - Edebiyat Fakültesi Almanca Mütercim - Tercümanlık 2-0-2
Dönem D.Kodu Ders Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm/Program T-U-K
Bahar ÇAM476 Çeviri Yaklaşımlarını Anlama v Fen - Edebiyat Fakültesi Almanca Mütercim - Tercümanlık 2-0-2
Bahar CAM358 Güncel Metinler Çevirisi II Fen - Edebiyat Fakültesi Almanca Mütercim - Tercümanlık 2-0-2
Bahar CAM104 Yazılı Anlatım II ( Almanca ) Fen - Edebiyat Fakültesi Almanca Mütercim - Tercümanlık 2-0-2
Bahar ÇAM478 Çevirmenlik Koşulları ve Çevir Fen - Edebiyat Fakültesi Almanca Mütercim - Tercümanlık 2-0-2
Güz CAM359 İlaç Kullanma Kılavuzu Çeviris Fen - Edebiyat Fakültesi Almanca Mütercim - Tercümanlık 2-0-2
Güz CAM103 Yazılı Anlatım I Fen - Edebiyat Fakültesi Almanca Mütercim - Tercümanlık 2-0-2
Güz CAM317 Yazışmalar / Basın / Diplomasi Fen - Edebiyat Fakültesi Almanca Mütercim - Tercümanlık 2-0-2
Güz CAM241 Yazılı ve Sözlü Anlatım ( Alma Fen - Edebiyat Fakültesi Almanca Mütercim - Tercümanlık 3-0-3
Güz ÇAM475 Çeviri Yaklaşımlarını Anlama v Fen - Edebiyat Fakültesi Almanca Mütercim - Tercümanlık 2-0-2
Dönem D.Kodu Ders Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm/Program T-U-K
Bahar CAM234 Sözcük Bilgisi ve Metin İncele Fen - Edebiyat Fakültesi Almanca Mütercim - Tercümanlık 3-0-3
Bahar CAM132 Yabancı Dil II ( İngilizce ) Fen - Edebiyat Fakültesi Almanca Mütercim - Tercümanlık 2-0-2
FAALİYET TÜRÜ DETAYI
Proje TÜBİTAK 1001, 1003, 3501, 1505, COST, Uluslararası İkili İşbirliği Programları
TÜBİTAK 1005, 3001
TÜBİTAK 1002
H2020 Projesi
Diğer uluslararası özel veya resmi kurum ve kuruluşlar tarafından desteklenmiş ve destek süresi dokuz aydan az olmayan Ar-Ge niteliğini haiz proje
Diğer ulusal kamu veya özel kurum ve kuruluşlar tarafından desteklenmiş ve destek süresi 9 aydan az olmayan Ar-Ge niteliğini haiz proje
Araştırma Yurtdışı Araştırma
Yurtiçi Araştırma
Yayın SCI, SCI-Exp, SSCI ve AHCI kapsamındaki dergilerde yayımlanmış araştırma makalesi
SCI, SCI-Exp, SSCI ve AHCI kapsamındaki dergilerde yayınlanmış derleme veya kısa makale(editöre mektup, yorum, vaka takdimi, teknik not, araştırma notu, özet ve kitap kritiği)
Alan endexleri (ÜAK tarafından tanımlanan alanlar için) kapsamındaki dergilerde yayınlanmış araştırma makalesi
Alan endexleri (ÜAK tarafından tanımlanan alanlar için) kapsamındaki dergilerde yayınlanmış derleme veya kısa makale(editöre mektup, yorum, vaka takdimi, teknik not, araştırma notu, özet ve kitap kritiği)
Diğer uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan araştırma makalesi
Detay
Durukan, E. ÇEVİRİDE EŞDEĞERLİK OLARAK DEVİNGEN EŞDEĞERLİK KOMBİNASYONLARI. ULUSLARARASI FİLOLOJİ VE ÇEVİRİBİLİM DERGİSİ, 2019, 1, 93-115.
https://dergipark.org.tr/tr/pub/ufced/issue/50915/665374
Durukan, E. Gile’in IDRC modeli temelinde “yorumlayıcı anlam kuramı”nın değerlendirilmesi. İ. Ü. ÇEVİRİBİLİM DERGİSİ, 2019, 10, 29-50.
http://www.idealonline.com.tr/IdealOnline/pdfViewer/index.xhtml?uId=90499&ioM=Paper&preview=true&isViewer=true#pagemode=bookmarks
ULAKBİM TR dizin tarafından taranan ulusal hakemli dergilerde yayınlanmış makale
SCI, SCI-Exp, SSCI ve AHCI kapsamındaki dergilerde editörlük ve editör kurulu üyeliği
Alan endexleri (ÜAK tarafından tanımlanan alanlar için) kapsamındaki dergilerde editörlük veya editör kurulu üyeliği
Diğer uluslararası hakemli dergilerde editörlük ve editör kurulu üyeliği
ULAKBİM TR dizin tarafından taranan ulusal hakemli dergilerde editörlük ve editör kurulu üyeliği
Tanınmış uluslararası yayınevleri tarafından yayınlanmış özgün bilimsel kitap
Tanınmış uluslararası yayınevleri tarafından yayınlanmış özgün bilimsel kitap editörlüğü
Tanınmış uluslararası yayınevleri tarafından yayınlanmış özgün bilimsel kitaplarda bölüm yazarlığı (Aynı kitapta en çok 2 bölüm değerlendirmeye alınır.)
Tanınmış ulusal yayınevleri tarafından yayınlanmış özgün bilimsel kitap
Tanınmış ulusal yayınevleri tarafından yayımlanmış özgün bilimsel kitaplarda bölüm yazarlığı (Aynı kitapta en çok 2 bölüm değerlendirmeye alınır.)
Uluslararası boyutta performansa dayalı yayımlanmış kişisel ses ve/veya görüntü kaydı
Uluslararası boyutta performansa dayalı yayımlanmış karma ses ve/veya görüntü kaydı
Ulusal boyutta performansa dayalı yayımlanmış kişisel ses ve/veya görüntü kaydı
Tasarım Endüstriyel, çevresel (bina, peyzaj ve iç mekan) veya grafiksel tasarım; sahne, moda(kumaş, aksesuar veya giysi tasarımı) veya çalgı tasarımı
Sergi Özgün yurtdışı bireysel etkinlik (sergi, bienal, trienal, gösteri, dinleti, festival ve gösterim)
Özgün yurtiçi bireysel etkinlik (sergi, bienal, trienal, gösteri, dinleti, festival ve gösterim)
Özgün yurtdışı grup/karma/toplu etkinlik (sergi, bienal, trienal, gösteri, dinleti, festival ve gösterim)
Özgün yurtiçi grup/karma/toplu etkinlik (sergi, bienal, trienal, gösteri, dinleti, festival ve gösterim)
Patent Uluslararası patent
Ulusal patent
Atıf SCI, SCI-Exp, SSCI ve AHCI kapsamındaki dergilerde yayınlanmış makalelerde atıf
Alan endeksleri(varsa) kapsamındaki dergilerde yayınlanmış makalelerde atıf
Detay
Durukan, E. ÇEVİRİ EDİNCİ KAVRAMINA YÖNELİK KAPSAYICI BİR TANIM ÖNERİSİ. TURKİSH STUDİES, 2018, 13/12, 161-176,

Yazar Sayısı: 1, Atıf Sayısı: 2
Diğer uluslararası hakemli dergilerde yayınlanmış makalelerde atıf
ULAKBİM tarafından taranan ulusal hakemli dergilerde yayınlanmış makalelerde atıf
Tanınmış uluslararası yayınevleri tarafından yayınlanmış özgün bilimsel kitapta atıf
Tanınmış ulusal yayınevleri tarafından yayınlanmış özgün bilimsel kitapta atıf
Güzel sanatlardaki eserlerin uluslararası kaynak veya yayın organlarında yer alması veya gösterime ya da dinletime girmesi
Güzel sanatlardaki eserlerin ulusal kaynak veya yayın organlarında yer alması veya gösterime ya da dinletime girmesi
Tebliğ Hakemli uluslararası bilimsel konferansta, sempozyumda veya kongrede sözlü olarak sunulan ve bunların kitabında yayınlanan tam bildiri
Ödül YÖK Yılın Doktora Tezi Ödülü
TÜBİTAK bilim ödülü
TÜBA Akademi Ödülü
TÜBİTAK TWAS veya Teşvik ödülü
TÜBİTAK Ufuk 2020 Programı eşik üstü ödülü
Yurtdışı kurum veya kuruluşlardan alınan bilim ödülü (Sürekli olarak verilen daha önce en az 5 kez verilmiş, ilgili kurum ve kuruluşun internet sayfasından duyurulan ve akademik ağırlıklı bir değerlendirme jürisi veya seçici kurulu olan)(Aynı çalışma veya
Yurtiçi kurum veya kuruluşlardan alınan bilim ödülü (Sürekli olarak verilen daha önce en az 5 kez verilmiş, ilgili kurum ve kuruluşun internet sayfasından duyurulan ve akademik ağırlıklı bir değerlendirme jürisi veya seçici kurulu olan)(Aynı çalışma veya
Uluslararası jurili sürekli düzenlenen güzel sanatlar etkinliklerinde veya yarışmalarda eserlere verilen uluslararası derece ödülü (mansiyon hariç)(Aynı çalışma veya eser nedeni ile alınan farklı ödüller için en fazla bir defa puanlama yapılır.)
Ulusal jurili sürekli düzenlenen güzel sanatlar etkinliklerinde veya yarışmalarda eserlere verilen uluslararası derece ödülü (mansiyon hariç)(Aynı çalışma veya eser nedeni ile alınan farklı ödüller için en fazla bir defa puanlama yapılır.)
Mevzuatı çerçevesinde, ilgili kuruluşlar (bakanlıklar, yerel yönetimler, meslek odaları, uluslararası kuruluşlar) tarafından sürekli düzenlenen planlama, mimarlık ve kentsel tasarım, peyzaj tasarımı, iç mimari tasarım, endüstri ürünleri tasarımı ve mimarl