Doç.Dr. EMRA BÜYÜKNİSAN
Birim
:
İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi / Almanca Mütercim ve Tercümanlık Anabilim Dalı
İŞ Adresi
: Mersin Üniversitesi Çiftlikköy Kampüsü Fen-Edebiyat Fak. Çeviri Bölümü 33343 Mersin
Telefon
:
+90-324-3610001
Dahili
:
14837
Faks
:
+90-324-3610043
E-MAIL
:
emrabuyuk@mersin.edu.tr
DİĞER E-MAIL
:
emrabuyuknisan@gmail.com
DİĞER E-MAIL
:
email
OLUŞTURMA
:
2015-11-02 11:05:38
DÜZENLEME
:
2024-02-17 18:45:17
PUAN
:
13681
YABANCI DİL
:
Almanca, , KPDS, 98
İngilizce, , KPDS, 75.00000
Almanca, A, KPDS, 92
İngilizce, C, KPDS, 75
Researcher ID
Scopus ID
h-index
3
Scholar ID
Publons ID


Derece Bölüm Üniversite/Kurum Yıl
LİSANS MÜTERCİM-TERCÜMANLIK (ALMANCA MERSİN ÜNİVERSİTESİ 2001
YÜKSEK LİSANS ÇEVİRİ MERSİN ÜNİVERSİTESİ 2003
DOKTORA ALMAN DİLİ VE EDEBİYATI MERSİN ÜNİVERSİTESİ 2010
Doktora Tezi

1. Çeviribilim Gölgesinde Sözlü Çeviri Danışman: Dr. İsmail İşcen, Mersin Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Alman Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı, Mersin, Türkiye, 2009.

http://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/tezSorguSonucYeni.jsp">http://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/tezSorguSonucYeni.jsp

Yüksek Lisans Tezi

1. Politik Metinlerde Terim Çevirisi (A-T) -Sorunlar ve Olanaklar Danışman: Dr. Aytekin Keskin, Mersin Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Mütercim-Tercümanlık (ALMANCA) Anabilim Dalı, Mersin, Türkiye, 2003.

https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/tezSorguSonucYeni.jsp">https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/tezSorguSonucYeni.jsp

Görev Ünvanı Görev Kurum/Diğer Yıl
DOÇENT DOKTOR ANABİLİM DALI BAŞKANI MERSİN ÜNİVERSİTESİ 2022-08-10 - Devam ediyor
AKADEMİK TEŞVİK ÖN İNCELEME HEYETİ ÜYESİ FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ 2018-01-10 - Devam ediyor
YRD. DOÇ. DR. BÖLÜM BAŞKAN YARDIMCISI MERSİN ÜNİVERSİTESİ 2017-06-23 - 2018-02-15
MÜDÜR YARDIMCISI YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU 2015-01-06 - 2017-12-18
YÜKSEKOKUL KURULU ÜYESİ YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU 2015-01-06 - 2017-12-18
YÜKSEKOKUL YÖNETİM KURULU ÜYESİ YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU 2015-01-06 - 2017-12-18
Uluslararası - Uluslararası Diğer Indexlerde Taranan 2330
2019
12. Durukan, E. Gile’in IDRC modeli temelinde “yorumlayıcı anlam kuramı”nın değerlendirilmesi. İ. Ü. ÇEVİRİBİLİM DERGİSİ, 2019, 10, 29-50. 200 + 0
http://www.idealonline.com.tr/IdealOnline/pdfViewer/index.xhtml?uId=90499&ioM=Paper&preview=true&isViewer=true#pagemode=bookmarks

Publications_006.pdf

2018
11. Durukan, E. ÇEVİRİ EDİNCİ KAVRAMINA YÖNELİK KAPSAYICI BİR TANIM ÖNERİSİ. TURKİSH STUDİES, 2018, 13/12, 161-176. 200 + 6
http://www.turkishstudies.net/files/turkishstudies/575725652_11DurukanEmra-vd-tde-161-176.pdf

Publications_005.pdf

2017
10. Durukan, E. Ardıl Çeviri Eğitiminde Not Almanın Önemi ve Not Alma Duyarlılığının Pekiştirilmesi. DİYALOG DERGİSİ - INTERKULTURELLE ZEİTSCHRİFT FÜR GERMANİSTİK, 2017, 1, 102-112. 200 + 0
http://www.gerder.org.tr/diyalog/Diyalog_2017_1/08_Emra_Durukan1.pdf

Publications_002.pdf

9. Durukan, E. ÇEVİRİ EĞİTİMİNDE ÖLÇME VE DEĞERLENDİRMENİN TEMELİ OLARAK HEDEF DAVRANIŞ BELİRLEME. SOSYAL BİLİMLER DERGİSİ, 2017, 4, 234-248. 200 + 0
http://www.sobider.com/DergiTamDetay.aspx?ID=3555&Detay=Ozet

Publications_004.pdf

8. Durukan, E. Tarihe Yön Veren Çeviriler -Septuaginta ve Reşid Taşı (Rosetta)- . DİYALOG INTERKULTURELLE ZEİTSCHRİFT FÜR GERMANİSTİK, 2017, 1, 113-130. 200 + 0
http://www.gerder.org.tr/diyalog/Diyalog_2017_1/09_Emra_Durukan2.pdf

Publications_003.pdf

2016
7. Durukan, E. Çeviri Odaklı Karşılaştırmalı Dilbilgisinin Temel Çeviri Becerisi Edinimindeki Önemi. JOURNAL OF LANGUAGE EDUCATİON AND RESEARCH, 2016, 2, 41-52. 200 + 0
http://dergipark.ulakbim.gov.tr/jlere/article/view/5000192026

Publications_001.pdf

2013
6. Durukan, E. Dioskurides Pedanios'un "De Materia Medica" adlı Eseri. LOKMAN HEKİM JOURNAL OF HİSTORY OF MEDİCİNE AND FOLK MEDİCİNE, 2013, 3, 55-60. 200 + 0
http://lokmanhekim.mersin.edu.tr/index.php/lokmanHekim

2010
5. Durukan, E. ÇOĞULDİZGE KURAMINDA KONUM VE ÖZNE ALGISI. LİTTERA EDEBİYAT YAZILARI, 2010, 27, 173-181. 200 + 0
http://www.littera.hacettepe.edu.tr/TURKCE/27_cilt/15.pdf

4. Büyüknisan, E.; Akalın, R. DİSİPLİNLERARASI KISKAÇTAN ÖZSEL BİR TARTIŞMAYA DOĞRU: ÇEVİRİBİLİMSEL DÜŞÜNME DÜZLEMİ OLARAK ‘ÇEVRİM KURAMI’. LİTTERA EDEBİYAT YAZILARI, 2010, 26, 183-190. 200 + 0
http://www.littera.hacettepe.edu.tr/TURKCE/26_cilt/17.pdf

2009
3. Durukan, E. Reiß Ve Vermeer’in ‘Genel Bir Çeviri Kuramının Temeli’ - Çeviribilimde ‘Yapısalcı’ Eğilime Karşı ‘Bütünleyici’ Bir Çözüm mü?. ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ DERGİSİ, 2009, 1, 71-78. 200 + 0
http://dergipark.ulakbim.gov.tr/cusosbil/article/view/5000001329

2. Durukan, E. ANA HATLARIYLA ÇEVRİM KURAMI -Katmanlı Çeviribilimsel Araştırma Düzeneğinde ilk Safha Olarak Betim. LİTTERA EDEBİYAT YAZILARI, 2009, 25, 231-243. 200 + 0
http://www.littera.hacettepe.edu.tr/TURKCE/25_cilt/19.pdf

2008
1. Durukan, E.; Soyadı, A.; Soyadı, A.; Soyadı, A.; Soyadı, A.; Soyadı, A.; Soyadı, A.; Soyadı, A.; Soyadı, A.; Soyadı, A. Çeviribilimde Kavram Örgüsü – Bilimkuramsal Ölçütler Temelinde Bir Sorunsal mı?. LİTTERA EDEBİYAT, 2008, 23, 133-141. 130 + 0
http://www.littera.hacettepe.edu.tr/TURKCE/23_cilt/buyukinsan_13.pdf

Uluslararası - Diğer 100
2018
1. DURUKAN, E.; ÇOKÖVÜN, A. Gile’in IDRC Modeli Temelinde ”Yorumlayıcı Anlam Kuramı”nın Değerlendirilmesi. İ. Ü. ÇEVİRİBİLİM DERGİSİ, 2018, , 29-50. 100 + 0
Uluslararası - Alan endexleri 700
2021
7. Büyüknisan, E. Zum historischen Wandel übersetzungswissenschaftlicher Termini unter dem Blickwinkel der Dekonstruktion. DİYALOG INTERKULTURELLE ZEİTSCHRİFT FÜR GERMANİSTİK, 2021, 9, 808-828. 100 + 0
2017
6. DURUKAN, E. Tarihe Yön Veren Çeviriler: Septuaginta ve Reşid Taşı (Rosetta). DİYALOG. INTERKULTURELLE ZEİTSCHRİFT FÜR GERMANİSTİK, 2017, 5, 113-130. 100 + 0
5. DURUKAN, E. Çeviri Eğitiminde Ölçme ve Değerlendirmenin Temeli Olarak Hedef Davranış Belirleme. SOSYAL BİLİMLER DERGİSİ SOBİDER, 2017, 4, 234-248. 100 + 0
2010
4. ÇOKÖVÜN, A.; DURUKAN, E. Çoğuldizge Kuramında Konum ve Özne Algısı. LİTTERA EDEBİYAT YAZILARI, 2010, 27, 173-180. 100 + 0
3. DURUKAN, E.; AKALIN, R. Disiplinlerarası Kıskaçtan Özsel Bir Tartışmaya Doğru Çeviribilimsel Düşünme Düzlemi olarak Çevrim Kuramı. LİTTERA EDEBİYAT YAZILARI, 2010, 26, 183-190. 100 + 0
2009
2. DURUKAN, E. Çeviribilimde Kavram Örgüsü Bilimkuramsal Ölçütler Temelinde Bir Sorunsal mı. LİTTERA EDEBİYAT YAZILARI, 2009, 23, 133-142. 100 + 0
1. DURUKAN, E.; AKALIN, R. Ana Hatlarıyla Çevrim Kuramı Katmanlı Çeviribilimsel Araştırma Düzeneğinde İlk Safha Olarak Betim. LİTTERA EDEBİYAT YAZILARI, 2009, 25, 231-242. 100 + 0
Uluslararası - Endekste taranmıyor 250
2019
3. Durukan, E. ÇEVİRİDE EŞDEĞERLİK OLARAK DEVİNGEN EŞDEĞERLİK KOMBİNASYONLARI. KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ ULUSLARARASI FİLOLOJİ VE ÇEVİRİBİLİM DERGİSİ, 2019, 1, 93-115. 50 + 0
https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/902823

Publications_008.pdf

2011
2. BAKINER, E.; DURUKAN, E. Die Rückkehr der Muttersprache als alternatives Lehrmittel im Fremdsprachenunterricht. İNFO AMPAL, 2011, , 22-24. 100 + 0
2009
1. Bakıner, E.; Durukan, E. Yabancı Dil Dersinde Alternatif Öğretim Aracı olarak Anadilin Geri Dönüşü. İNFO AMPAL, 2009, 21, 22-24. 100 + 0
Ulusal - ULAKBİM Tarafından Taranan 200
2018
1. DURUKAN, E.; Çelikay, K. ÇEVİRİ EDİNCİ KAVRAMINA YÖNELİK KAPSAYICI BİR TANIM ÖNERİSİ. TURKİSH STUDİES - LANGUAGE AND LİTERATURE, 2018, 13, 161-176. 200 + 0
10.7827/TurkishStudies.13601

Ulusal - Diğer 300
2017
3. DURUKAN, E. Ardıl Çeviri Eğitiminde Not Almanın Önemi ve Not Alma Duyarlılığının Pekiştirilmesi. DİYALOG. INTERKULTURELLE ZEİTSCHRİFT FÜR GERMANİSTİK, 2017, 5, 102-112. 100 + 0
2016
2. DURUKAN, E. Çeviri Odaklı Karşılaştırmalı Dilbilgisinin Temel Çeviri BecerisiEdinimindeki Önemi. JOURNAL OF LANGUAGE EDUCATİON AND RESEARCH, 2016, 2, 41-52. 100 + 0
2011
1. DURUKAN, E. The Work ”De Materia Medica” of Dioskurides Pedanios. MERSİN ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ LOKMAN HEKİM TIP TARİHİ VE FOLKLORİK TIP DERGİSİ, 2011, 1, 55-60. 100 + 0
Ulusal - Alan endexleri 100
2009
1. DURUKAN, E. Reiß ve Vermeer in Genel Bir Çeviri Kuramının Temeli Çeviribilimde Yapısalcı Eğilime Karşı Bütünleyici Bir Çözüm Mü. ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ DERGİSİ, 2009, 18, 71-78. 100 + 0
Uluslararası - Kitapta Bölüm Yazma 1235
1. Bakıner, E.; Büyüknisan, E. Yükseköğretimde Yabancı Dil Öğrenimi III: Güncel Eğilimler, ISBN: 9789606619687, Dionikos Press, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: 1000, 10 Sayfa, İngilizce, Atina, Yunanistan, 2011. 875
http://epublishing.ekt.gr/sites/ektpublishing/files/proceedings/praktika%20tei%20ipirou-teliko%202009-1.pdf
2. Büyüknisan, E.; Kılınç, G. Übersetzerforschung in der Türkei II, ISBN: 978-3-8325-5424-8, Logos Verlag, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: 1000, 280 Sayfa, Almanca, Berlin, Almanya, 2021. 125
https://www.logos-verlag.de/cgi-bin/engbuchmid?isbn=5424&lng=deu&id=
Uluslararası - Kitap Editörlüğü 1235
1. Öncü, M.; Büyüknisan, E. Übersetzerforschung in der Türkei II, ISBN: 978-3-8325-5424-8, Logos Verlag, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: 1000, 280 Sayfa, Almanca, Berlin, Almanya, 2021. 125
https://www.logos-verlag.de/cgi-bin/engbuchmid?isbn=5424&lng=deu&id=
Uluslararası - Kitap Çevirme 1235
1. DURUKAN, E. Mersin’den Tarsus’a Kilikia Kıyılarındaki Kayıp Kentler, ISBN: 9786053963486, Arkeoloji ve Sanat Yayınları, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: , 224 Sayfa, Türkçe, İstanbul, Türkiye, 2015. 0
2. Durukan, E.; Soyadı, A.; Soyadı, A.; Soyadı, A.; Soyadı, A.; Soyadı, A.; Soyadı, A.; Soyadı, A.; Soyadı, A.; Soyadı, A. Mersin'den Tarsus'a Kilikia Kıyılarındaki Kayıp Kentler, ISBN: 9786053963486, Arkeoloji ve Sanat Yayınları, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: 2000, 100 Sayfa, Almanca, Mersin, Türkiye, 2015. 10
http://www.arkeolojisanat.com/shop/urun/mersinden-tarsusa-kilikia-kiyilarindaki-kayip-kentler_11_12762.html#tab-2
3. DURUKAN, E. Çeviri Kuramları - Giriş, ISBN: 9786054031894, değişim yayınları, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: , 358 Sayfa, Türkçe, İstanbul, Türkiye, 2013. 0
4. Büyüknisan, E. Martin Luther, ISBN: 978-625-7757-79-9, Runik Kitap, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: , 130 Sayfa, Türkçe, İstanbul, Türkiye, 2021. 0
5. DURUKAN, E. Kappadokia’da, Argaios Dağı Çevresinde Hellenistik-Roma Dönemi Mezarları ve Ölü Kültü, ISBN: 9786053961833, Arkeoloji ve Sanat Yayınları, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: , 242 Sayfa, Türkçe, İstanbul, Türkiye, 2012. 0
6. Durukan, E. Kappadokia'da, Argaios Dağı Çevresinde Hellenistik-Roma Dönemi Mezarları ve Ölü Kültü, ISBN: 978-605-396-183-3, arkeoloji sanat yayınları, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: 2000, 100 Sayfa, Almanca, İstanbul, Türkiye, 2012. 100
http://www.arkeolojisanat.com/shop/urun/kappadokiada-argaios-dagi-cevresinde-hellenistik-roma-donemi-mezarlari-ve-olu-kultu-graber-und-totenkult-in-der-hellenistich-romischen-zeit-in-der-umgebung-des-argaios-in-kappadokien_11_112.html
Uluslararası - Kitapta Bölüm Çevirme 1235
1. DURUKAN, E. Emperyalizm ve Küreselleşme, ISBN: 9789752861732, felsefelogos Yayınları, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: 1000, 19 Sayfa, Türkçe, Mersin, Türkiye, 2005. 0
http://www.felsefelogos.com/SonSayi.aspx
2. DURUKAN, E. Çeviribilimin Paradigmaları 3, ISBN: 9786059143462, hiperlink yayınları, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: , 185 Sayfa, Türkçe, İstanbul, Türkiye, 2016. 0
3. DURUKAN, E. Emperyalizm ve Küreselleşme, ISBN: 975-286-173-3, felsefe logos, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: , 310 Sayfa, Türkçe, İstanbul, Türkiye, 2005. 0
4. DURUKAN, E. Entelektüeller ve Toplumsal Muhalefet, ISBN: 975-286-219-5, felsefe logıos, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: , 382 Sayfa, Türkçe, İstanbul, Türkiye, 2006. 0
5. DURUKAN, E. Entellektüeller ve toplumsal muhalefet, ISBN: 9752862195, felsefelogos Yayınları, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: 1000, 14 Sayfa, Türkçe, Mersin, Türkiye, 2006. 0
http://www.felsefelogos.com/SonSayi.aspx
6. DURUKAN, E. Heidegger, ISBN: 978-9944-5093-5-0, Özne. Felsefe ve bilim Yazıları, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: , 317 Sayfa, Türkçe, Konya, Türkiye, 2012. 0
Uluslararası - Araştırma Kitabı Yazma (Tez Hariç) 1235
1. DURUKAN, E. Übersetzungsäquivalenzen in Textsorten, ISBN: 978-3-8325-4600-7, Logos Verlag, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: , 250 Sayfa, Almanca, Berlin, Almanya, 2017. 0
Uluslararası - Bilimsel Kitap Yazma (Tez Hariç) 1235
1. DURUKAN, E. Politik Dil Kullanımı ve Çeviri, ISBN: 9783639673111, Türkiye Alim Kitapları, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: , 131 Sayfa, Türkçe, Saarbrücken, Almanya, 2016. 0
Ulusal - Kitapta Bölüm Çevirme 300
1. Durukan, E. Çeviribilimin Paradigmaları 5 - Çeviri Seçkisi, ISBN: 9786052818565, hiperlink yayınevi, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: 1000, 10 Sayfa, Türkçe, İstanbul, Türkiye, 2020. 300
https://www.idefix.com/Kitap/Ceviribilimin-Paradigmalari-5-Ceviri-Seckisi/Kolektif/Edebiyat/Edebiyat-Inceleme/urunno=0001873495001?gclid=CjwKCAjw1K75BRAEEiwAd41h1MVSvJhV0mVOJeTg5H9bhL9hA5dAEvgBx8CzyrFbxsQuYEAyvAAGqBoCcecQAvD_BwE
Ulusal - Bilimsel Kitap Yazma (Tez Hariç) 300
1. DURUKAN, E. Çeviri Öğretimi -Hedef ve Ölçme-, ISBN: 978-605-281-064-4, Hiperlink Eğitim İletişim Yayıncılık, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: , 196 Sayfa, Türkçe, İstanbul, Türkiye, 2018. 0
1. BÜYÜKNİSAN, E.; ÖLMEZ, A. Akademik Çeviri Eğitimi Araştırmaları, ISBN: 9786258009767, Paradigma Akademi Yayınları, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: , 193 Sayfa, Türkçe, Çanakkale, Türkiye, 2021. 0
Uluslararası - Tam Metin - Sözlü 1310

7. DURUKAN, E.; Turunç, A., Elif Şafak’ın Bit Palas Romanının Almancaya ve Fransızcaya Çevirilerinde Postmodern Unsurların Aktarımı. Uluslararası Karşılaştırmalı Edebiyat Bilimi Kongresi, 2016-10-12, 2016-10-14, Konya, Türkiye, 2016. 200

http://karsilastirmaliedebiyat.selcuk.edu.tr/

6. DURUKAN, E.; ÇOKÖVÜN TURUNÇ, A., Elif Şafak ın Bit Palas Adlı Romanının Fransızca ve Almanca Çevirilerine Yönelik Hermeneutik temelli Bir Çeviri Çözümlemesi. V. Uluslararası Karşılaştırmalı Edebiyat Bilimi Kongresi, 2014-10-15, 2014-10-17, Mersin, Türkiye, . 200

5. Turunç, A.; Durukan, E.; Soyadı, A.; Soyadı, A.; Soyadı, A.; Soyadı, A.; Soyadı, A., Elif Şafak’ın Bit Palas Romanının Fransızca ve Almanca Çevirilerine Yönelik Hermeneutik Temelli Bir Çeviri Çözümlemesi. V. Uluslararası Karşılaştırmalı Edebiyat Bilimi Kongresi, 2014-10-15, 2014-10-17, Mersin, Türkiye, 2015. 110

http://karsilastirmaliedebiyat.mersin.edu.tr/tr/program.html

4. BAKINER, E.; DURUKAN, E., Translation as an additional learning strategy in the frame of Erasmus Intensive Learning Courses (EILC). Teaching Foreign Languages in Tertiary Education, 2011-05-09, 2011-05-11, Igoumenitsa, Yunanistan, . 200

3. Gündoğdu, M.; Büyüknisan, E., Yabancı Dil olarak Almanca dersinde Çeviri. IX. Uluslararası Germanistik Sempozyumu, 2005-05-03, 2005-05-07, Eskişehir, Türkiye, 2005. 200

2. GÜNDOĞDU, M.; DURUKAN, E., Übersetzung im DaF-Unterricht. IX. Türkisches Germanistik - Symposium. Wissen-Kultur-Sprache und Europa. Neue Konstruktionen und Neue Tendenzen, 2005-05-03, 2005-05-07, Eskişehir, Türkiye, . 200

1. DURUKAN, E., Politik Dil Kullanımında Retorik Ögeler. III. Dil, Yazın ve Deyişbilim Sempozyumu, 2003-05-07, 2003-09-09, Eskişehir, Türkiye, . 200

Uluslararası - Özet - Sözlü 600

6. DURUKAN, E., Çeviribilimsel Kavramların Tarihsel Evrimini Yapıbozum Temelinde Anlamak. Uluslararası Diller Kongresi – International Congress of Languages (INCOL-2019), 2019-10-09, 2019-10-11, Adana, Türkiye, 2019. 100

http://incol2019.congress.gen.tr/

5. BÜYÜKNİSAN, E., To What Extent Do The Concepts of "Simultaneous Bilingualism" and "Translation Competence" İntersect?. International Conference on Multilingualism and Multilingual Education (ICMME19), 2019-03-21, 2019-03-22, Bielefeld, Almanya, . 100

4. DURUKAN, E., "Eşit İki Dillilik" ve "Çeviri Edinci" Kavramları Hangi Ölçüde Kesişmektedir?. Uluslararası Çok Dillilik ve Çok Dilli Eğitim Konferansı (ICMME19), 2019-03-21, 2019-03-22, Bielefeld, Almanya, 2019. 100

http://icmme2019.wordpress.com/

3. DURUKAN, E., Çeviri Öğretiminde Ölçmenin Yeri ve Önemi. 2. Uluslararası Multidisipliner Çalışmaları Kongresi, Adana, 2018-05-04, 2018-05-05, Ankara, Türkiye, . 100

2. DURUKAN, E., Çeviri Öğretiminde Ölçmenin Yeri ve Önemi. II. Uluslararası Multidisipliner Çalışmaları Kongresi, 2018-05-04, 2018-05-05, Adana, Türkiye, 2018. 100

http://kayit.multicongress.net/files/multi2018/Multicongress_ozet_kitapcigi.pdf

1. Durukan, E., Çeviride Ölçme ve Değerlendirme. 2. Uluslararası Sosyal Bilimler Sempozyumu, 2017-05-18, 2017-05-21, Alanya, Türkiye, 2017. 100

http://kayit.asoscongress.com/sobiadfiles/asos_sempozyum_ozet_kitapcigi_2017.pdf

Ulusal - Tam Metin - Sözlü 100

1. Büyüknisan, E., Politik Dil Kullanımında Retorik Ögeler. III. Dil, Yazın ve Deyişbilim Sempozyumu, 2003-05-07, 2003-05-09, Sakarya, Türkiye, 2003. 100

Ulusal - Araştırmacı 0

1. Sözlü Çeviri Edimini Ölçme ve Değerlendirmeye Yönelik Bir Çerçeve Model Önerisi, projects.kurumlar.35, Proje No: , 300000 TL, Araştırmacı, Devam ediyor... 0

Yönetilen Yüksek Lisans Tezleri 600

3. Başak Çatıkkaş Yumuk, Fantastik Edebiyat Çevirilerinin Dile Kazandırdığı Kelimeler ve Türk Çoğuldizgesindeki Yeri, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Mersin Üniversitesi, Tamamlandı. 200
https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/tezSorguSonucYeni.jsp

2. Sıla Selcan Şahin, YAZKO ÇEVİRİ DERGİSİ ÜZERİNE BİR İNCELEME, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Marmara Üniversitesi, Tamamlandı. 200

1. Ali Ölmez, AKADEMİK ÇEVİRİ ÖĞRETİMİNDE ÇEVİRİ EDİNCİ TEMELLİ ÖRNEK BİR ANALİTİK DERECELİ PUANLAMA ANAHTARI, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Mersin Üniversitesi, Tamamlandı. 200

Yönetilen Doktora Tezleri 400

1. Emine Sağlam, TÜRKÇE-RUSÇA YAZIN ÇEVİLERİNİN KÜLTÜR ve ÇEVİRİ SOSYOLOJİSİ AÇISINDAN İRDELENMESİ, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Mersin Üniversitesi, Devam ediyor. 400

Uluslararası 65
1. INTERNATIONAL JOURNAL OF LANGUAGE, TRANSLATION AND INTERCULTURAL COMMUNICATION , DANISMA KURULU UYELIGI, ISSN : 2241-7214, E-ISSN : 2241-4304, 2020-08-12 - Devam ediyor. 65
Ulusal 65
1. KMÜ ULUSLARARASI FİLOLOJİ VE ÇEVİRİ DERGİSİ , DANIŞMA KURULU ÜYELİĞİ, ISSN : 2687-5586 , E-ISSN : 2687-5586 , 2019-12-29 - Devam ediyor. 65
1. Germanistler Derneği , Üye No: 395, Türkiye, 2020-08-18-Devam ediyor.
FAALİYET TÜRÜ DETAYI
Proje TÜBİTAK 1001, 1003, 3501, 1505, COST, Uluslararası İkili İşbirliği Programları
TÜBİTAK 1005, 3001
TÜBİTAK 1002
H2020 Projesi
Diğer uluslararası özel veya resmi kurum ve kuruluşlar tarafından desteklenmiş ve destek süresi dokuz aydan az olmayan Ar-Ge niteliğini haiz proje
Diğer ulusal kamu veya özel kurum ve kuruluşlar tarafından desteklenmiş ve destek süresi 9 aydan az olmayan Ar-Ge niteliğini haiz proje
Araştırma Yurtdışı Araştırma
Yurtiçi Araştırma
Yayın SCI, SCI-Exp, SSCI ve AHCI kapsamındaki dergilerde yayımlanmış araştırma makalesi
SCI, SCI-Exp, SSCI ve AHCI kapsamındaki dergilerde yayınlanmış derleme veya kısa makale(editöre mektup, yorum, vaka takdimi, teknik not, araştırma notu, özet ve kitap kritiği)
Alan endexleri (ÜAK tarafından tanımlanan alanlar için) kapsamındaki dergilerde yayınlanmış araştırma makalesi
Alan endexleri (ÜAK tarafından tanımlanan alanlar için) kapsamındaki dergilerde yayınlanmış derleme veya kısa makale(editöre mektup, yorum, vaka takdimi, teknik not, araştırma notu, özet ve kitap kritiği)
Diğer uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan araştırma makalesi
ULAKBİM TR dizin tarafından taranan ulusal hakemli dergilerde yayınlanmış makale
SCI, SCI-Exp, SSCI ve AHCI kapsamındaki dergilerde editörlük ve editör kurulu üyeliği
Alan endexleri (ÜAK tarafından tanımlanan alanlar için) kapsamındaki dergilerde editörlük veya editör kurulu üyeliği
Diğer uluslararası hakemli dergilerde editörlük ve editör kurulu üyeliği
ULAKBİM TR dizin tarafından taranan ulusal hakemli dergilerde editörlük ve editör kurulu üyeliği
Tanınmış uluslararası yayınevleri tarafından yayınlanmış özgün bilimsel kitap
Tanınmış uluslararası yayınevleri tarafından yayınlanmış özgün bilimsel kitap editörlüğü
Tanınmış uluslararası yayınevleri tarafından yayınlanmış özgün bilimsel kitaplarda bölüm yazarlığı (Aynı kitapta en çok 2 bölüm değerlendirmeye alınır.)
Tanınmış ulusal yayınevleri tarafından yayınlanmış özgün bilimsel kitap
Tanınmış ulusal yayınevleri tarafından yayımlanmış özgün bilimsel kitaplarda bölüm yazarlığı (Aynı kitapta en çok 2 bölüm değerlendirmeye alınır.)
Uluslararası boyutta performansa dayalı yayımlanmış kişisel ses ve/veya görüntü kaydı
Uluslararası boyutta performansa dayalı yayımlanmış karma ses ve/veya görüntü kaydı
Ulusal boyutta performansa dayalı yayımlanmış kişisel ses ve/veya görüntü kaydı
Tasarım Endüstriyel, çevresel (bina, peyzaj ve iç mekan) veya grafiksel tasarım; sahne, moda(kumaş, aksesuar veya giysi tasarımı) veya çalgı tasarımı
Sergi Özgün yurtdışı bireysel etkinlik (sergi, bienal, trienal, gösteri, dinleti, festival ve gösterim)
Özgün yurtiçi bireysel etkinlik (sergi, bienal, trienal, gösteri, dinleti, festival ve gösterim)
Özgün yurtdışı grup/karma/toplu etkinlik (sergi, bienal, trienal, gösteri, dinleti, festival ve gösterim)
Özgün yurtiçi grup/karma/toplu etkinlik (sergi, bienal, trienal, gösteri, dinleti, festival ve gösterim)
Patent Uluslararası patent
Ulusal patent
Atıf SCI, SCI-Exp, SSCI ve AHCI kapsamındaki dergilerde yayınlanmış makalelerde atıf
Alan endeksleri(varsa) kapsamındaki dergilerde yayınlanmış makalelerde atıf
Detay
Durukan, E. Dioskurides Pedanios'un "De Materia Medica" adlı Eseri. LOKMAN HEKİM JOURNAL OF HİSTORY OF MEDİCİNE AND FOLK MEDİCİNE, 2013, 3, 55-60,

Yazar Sayısı: 1, Atıf Sayısı: 4
Durukan, E. ÇEVİRİ EĞİTİMİNDE ÖLÇME VE DEĞERLENDİRMENİN TEMELİ OLARAK HEDEF DAVRANIŞ BELİRLEME. SOSYAL BİLİMLER DERGİSİ, 2017, 4, 234-248,

Yazar Sayısı: 1, Atıf Sayısı: 2
Durukan, E. Reiß Ve Vermeer’in ‘Genel Bir Çeviri Kuramının Temeli’ - Çeviribilimde ‘Yapısalcı’ Eğilime Karşı ‘Bütünleyici’ Bir Çözüm mü?. ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ DERGİSİ, 2009, 1, 71-78,

Yazar Sayısı: 1, Atıf Sayısı: 8
Durukan, E. Çeviribilimde Kavram Örgüsü Bilimkuramsal Ölçütler Temelinde Bir Sorunsal mı. LİTTERA EDEBİYAT YAZILARI, 2009, 23, 133-142,
Yazar Sayısı: 1, Atıf Sayısı: 2
Durukan, E.; çelikay, K. ÇEVİRİ EDİNCİ KAVRAMINA YÖNELİK KAPSAYICI BİR TANIM ÖNERİSİ. TURKİSH STUDİES - LANGUAGE AND LİTERATURE, 2018, 13, 161-176,
10.7827/TurkishStudies.13601

Yazar Sayısı: 2, Atıf Sayısı: 5
Gündoğdu, M.; Büyüknisan, E., Yabancı Dil olarak Almanca dersinde Çeviri. IX. Uluslararası Germanistik Sempozyumu, 2005-05-03, 2005-05-07, Eskişehir, Türkiye, 2005.
Yazar Sayısı: 2, Atıf Sayısı: 4
Diğer uluslararası hakemli dergilerde yayınlanmış makalelerde atıf
Detay
Gündoğdu, M.; Büyüknisan, E., Yabancı Dil olarak Almanca dersinde Çeviri. IX. Uluslararası Germanistik Sempozyumu, 2005-05-03, 2005-05-07, Eskişehir, Türkiye, 2005.
Yazar Sayısı: 2, Atıf Sayısı: 4
ULAKBİM tarafından taranan ulusal hakemli dergilerde yayınlanmış makalelerde atıf
Tanınmış uluslararası yayınevleri tarafından yayınlanmış özgün bilimsel kitapta atıf
Detay
Durukan, E. Çeviri Öğretimi -Hedef ve Ölçme-, ISBN: 978-605-281-064-4, Hiperlink Eğitim İletişim Yayıncılık, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: , 196 Sayfa, Türkçe, İstanbul, Türkiye, 2018.
Yazar Sayısı: 1, Atıf Sayısı: 5
Tanınmış ulusal yayınevleri tarafından yayınlanmış özgün bilimsel kitapta atıf
Güzel sanatlardaki eserlerin uluslararası kaynak veya yayın organlarında yer alması veya gösterime ya da dinletime girmesi
Güzel sanatlardaki eserlerin ulusal kaynak veya yayın organlarında yer alması veya gösterime ya da dinletime girmesi
Tebliğ Hakemli uluslararası bilimsel konferansta, sempozyumda veya kongrede sözlü olarak sunulan ve bunların kitabında yayınlanan tam bildiri
Ödül YÖK Yılın Doktora Tezi Ödülü
TÜBİTAK bilim ödülü
TÜBA Akademi Ödülü
TÜBİTAK TWAS veya Teşvik ödülü
TÜBİTAK Ufuk 2020 Programı eşik üstü ödülü
Yurtdışı kurum veya kuruluşlardan alınan bilim ödülü (Sürekli olarak verilen daha önce en az 5 kez verilmiş, ilgili kurum ve kuruluşun internet sayfasından duyurulan ve akademik ağırlıklı bir değerlendirme jürisi veya seçici kurulu olan)(Aynı çalışma veya
Yurtiçi kurum veya kuruluşlardan alınan bilim ödülü (Sürekli olarak verilen daha önce en az 5 kez verilmiş, ilgili kurum ve kuruluşun internet sayfasından duyurulan ve akademik ağırlıklı bir değerlendirme jürisi veya seçici kurulu olan)(Aynı çalışma veya
Uluslararası jurili sürekli düzenlenen güzel sanatlar etkinliklerinde veya yarışmalarda eserlere verilen uluslararası derece ödülü (mansiyon hariç)(Aynı çalışma veya eser nedeni ile alınan farklı ödüller için en fazla bir defa puanlama yapılır.)
Ulusal jurili sürekli düzenlenen güzel sanatlar etkinliklerinde veya yarışmalarda eserlere verilen uluslararası derece ödülü (mansiyon hariç)(Aynı çalışma veya eser nedeni ile alınan farklı ödüller için en fazla bir defa puanlama yapılır.)
Mevzuatı çerçevesinde, ilgili kuruluşlar (bakanlıklar, yerel yönetimler, meslek odaları, uluslararası kuruluşlar) tarafından sürekli düzenlenen planlama, mimarlık ve kentsel tasarım, peyzaj tasarımı, iç mimari tasarım, endüstri ürünleri tasarımı ve mimarl