Doç.Dr. ERAY YAĞANAK
Birim
:
Fen - Edebiyat Fakültesi / Bilim Tarihi Anabilim Dalı
İŞ Adresi
: Mersin Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Çiftlikköy Kampüsü 33343 Yenişehir/ Mersin
Telefon
:
+90-324-3610001
Dahili
:
14529
E-MAIL
:
eray@mersin.edu.tr
OLUŞTURMA
:
2015-06-15 09:21:19
DÜZENLEME
:
2020-02-06 14:25:36
PUAN
:
10425
YABANCI DİL
:
İngilizce, , YDS, 67.50000
Researcher ID


Derece Bölüm Üniversite/Kurum Yıl
LİSANS FELSEFE MERSİN ÜNİVERSİTESİ 1998
YÜKSEK LİSANS FELSEFE MERSİN ÜNİVERSİTESİ 2002
DOKTORA FELSEFE ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 2013
Görev Ünvanı Görev Kurum/Diğer Yıl
YRD. DOÇ. DR. BÖLÜM BAŞKAN YRD. MERSİN ÜNİVERSİTESİ FELSEFE BÖLÜMÜ 2014-02-13 - 2015-06-01
Uluslararası - ESCI kapsamındaki dergilerde yayımlanan tam makale 600
2018
2. YAĞANAK, E. Bir Savaş Yöntemi Olarak İnsani Müdahale. BEYTULHIKME AN INTERNATIONAL JOURNAL OF PHILOSOPHY, 2018, 8, 553-572. 300 + 0
2016
1. YAĞANAK, E. Otoritenin Şiddet Kullanma Hakkından Söz Edilebilir mi. BEYTULHİKME AN INTERNATİONAL JOURNAL OF PHİLOSOPHY, 2016, 6, 143-168. 300 + 0
Ulusal - ULAKBİM Tarafından Taranan 400
2017
2. YAĞANAK, E. Sosyo-Politik Düzenin Koşulu Olarak İnsan Doğası. AKDENİZ İNSANİ BİLİMLER DERGİSİ, 2017, , -. 200 + 0
2009
1. YAĞANAK, E. Şiddeti Meşrulaştırmanın Bir Aracı Olarak Evrensel İnsan Hakları Söylemi. İNSAN HAKLARI YILLIĞI, 2009, 27, 1-12. 200 + 0
Ulusal - Diğer 100
2013
1. YAĞANAK, E. The Taking of Life: Killing Someone in the Name of Preserving Another. IAFOR JOURNAL OF ETHİCS, RELİGİON PHİLOSOPHY, 2013, 1, 31-35. 100 + 0
10.22492/ijerp.1.1.03

Uluslararası - Kitap Editörlüğü 750
1. YAĞANAK, E.; SAYIN, H. Kimlik Siyaseti ve Azınlık Sorunu, ISBN: 978-605-9922-68-5, Sentez Yayıncılık, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: 1000, 140 Sayfa, Türkçe, Bursa, Türkiye, 2017. 125
2. YAĞANAK, E.; HACIFEVZİOĞLU, A. Toplum, Siyaset ve Etik: Felsefi Soruşturmalar, ISBN: 978-605-9922-85-2, Sentez Yayınevi, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: 1000, 150 Sayfa, Türkçe, Bursa, Türkiye, 2019. 125
3. YAĞANAK, E.; HACIFEVZİOĞLU, A. Epistemological, Ethical and Political Issues in Modern Philosophy, ISBN: 978-3-631-77232-4, Peter Lang, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: 1000, 150 Sayfa, İngilizce, Berlin , Almanya, 2018. 250
4. YAĞANAK, E. Felsefe Diyalogları, ISBN: 978-605-9922-52-4, Sentez, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: 1000, 380 Sayfa, Türkçe, Bursa, Türkiye, 2016. 250
http://www.sentezdagitim.com.tr/
Uluslararası - Bilimsel Kitap Yazma (Tez Hariç) 750
1. YAĞANAK, E.; Avcı, S. Toplum, Siyaset, ve Etik: Felsefi Soruşturmalar, ISBN: 978-605-9922-85-2, Sentez Yayınevi, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: 1000, 150 Sayfa, Türkçe, Bursa, Türkiye, 2019. 0
Ulusal - Kitap Editörlüğü 0
1. YAĞANAK, E. Modern Felsefe Tartışmaları, ISBN: 978-605-7593-28-3, Sosyal Yayınları, Baskı Sayısı: , Baskı Adet Sayısı: , Sayfa, Türkçe, , , 2018. 0
Ulusal - Ansiklopedi Konu / Madde Yazma 0
1. YAĞANAK, E.; ÖNKAL, G. Felsefe Ansiklopedisi, ISBN: , Babil Yayınları, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: , Sayfa, Türkçe, , Türkiye, 2005. 0
2. YAĞANAK, E.; ÖNKAL, G. Felsefe Ansiklopedisi Cilt: 3, ISBN: 975-6360-30-5, Babil, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: , Sayfa, Türkçe, , Türkiye, 2005. 0
Ulusal - Bilimsel Kitap Yazma (Tez Hariç) 0
1. YAĞANAK, E. Müslümanca Demokrasi Üzerine Tartışmalar, ISBN: 978-605-121-556-3, Elips Yayınevi, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: , Sayfa, Türkçe, , Türkiye, 2018. 0
2. YAĞANAK, E. İnsan, Toplum, Siyaset: Felsefi Sorgulamalar, ISBN: 978-605-7883-3, Sosyal Yayınları, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: , Sayfa, Türkçe, , Türkiye, 2019. 0
3. YAĞANAK, E. Müslümanca Demokrasi Üzerine Tartışmalar, ISBN: 978-605-121-556-3, Elips Kitap, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: , 210 Sayfa, Türkçe, , Türkiye, 2018. 0
Uluslararası - Tam Metin - Sözlü 800

2. YAĞANAK, E.; ÇİÇEKDAĞI, C., Basit Yaşamdan Zenginlik Arzusuna Yoksulluğun Diyalektiği. IV. Uluslararası Felsefe Kongresi: Yoksulluk, Dayanışma ve Adalet, 2016-10-13, 2016-10-15, Bursa, Türkiye, . 200

1. Yağanak, E.; Çiçekdağı, C., Basit Yaşamdan Zenginlik Arzusuna Yoksulluğun Diyalektiği. IV. Uluslararası Felsefe Kongresi, 2016-10-13, 2016-10-15, Bursa, Türkiye, 2016. 200

Uluslararası - Özet - Sözlü 600

4. Yağanak, E., Emotion: A Pathway from Explanation to Interpretation. 1. Eğitim Bilimleri ve Sosyal Bilimler Sempozyumu, 2017-11-03, 2017-11-05, Bandırma, Türkiye, 2017. 100

3. YAĞANAK, E., Açıklama ve Yorumlama Arasında İnsan Eylemlerinin Neliği. Felsefe, Eğitim, Sanat ve Bilim Tarihi Sempozyumu, 2017-05-02, 2017-05-07, Muğla, Türkiye, 2017. 100

http://www.febts.com/index.php/tr/

2. YAĞANAK, E., Does technology have an ethical foundation?. Estonian Philosophy Congres, 2016-06-01, 2016-06-06, Tallinn, Estonya, 2016. 100

http://www.ttu.ee/faculty-of-social-sciences/ragnar-nurkse-school-of-innovation-and-governance/department/the-chair-of-philosophy/

1. Yağanak, E., Technological Artifacts and Moral Responsibility. 6th International conference on "Theoretical and Applied Ethics”, 2015-11-22, 2015-11-24, St. Petersburg, Rusya, 2014. 100

Ulusal - Tam Metin - Sözlü 300

3. YAĞANAK, E., Platon’un Mağarasına Dönüş: Gölgelerin Peşinden Yürümek. Mantık, Matematik ve Felsefe Sempozyumu, 2010-09-14, 2010-09-17, , Türkiye, . 100

2. YAĞANAK, E., Teknoloji Üzerine İki Kuramsal Tartışma Belirlenimci Özcü ve Eleştirel Teknoloji Kuramları. Mantık, Matematik ve Felsefe VII. Ulusal Sempozyumu, 2009-09-08, 2009-09-11, , Türkiye, . 100

1. YAĞANAK, E., Çevre Sorunlarının Toplumsal Açıdan İncelenmesi. II. Ulusal Uygulamalı Etik Kongresi, 2006-10-18, 2006-10-20, , Türkiye, . 100

Ulusal - Özet - Sözlü 100

2. YAĞANAK, E., TÜRK EĞİTİM SİSTEMİ'NİN EPİSTEMOLOJİK VERİTİSİM PERSPEKTİFİNDEN ELEŞTİRİSİ. Felsefe, Eğitim ve Bilim Tarihi Sempozyumu, 2015-11-12, 2015-11-14, Muğla, Türkiye, 2015. 50

http://feb.mu.edu.tr/

1. YAĞANAK, E., Kimlik İnsanlık Karşıtlığı Kim Olduğumuzu Biliyor muyuz. Türk Sosyal Bilimler Derneği 9. Ulusal Sosyal Bilimler Kongresi, 2005-12-07, 2005-12-09, , Türkiye, . 50

Ulusal - Özet - Poster 25

1. YAĞANAK, E., Deterministik Evrende Özgürlüğün Olanağı. Felsefe Söyleşileri, 2016-04-28, 2016-04-28, Bursa, Türkiye, 2016. 25

http://felsefe.uludag.edu.tr/site/

Uluslararası 2130
1. KILIKYA FELSEFE DERGISI , EDITOR, ISSN : 2148-9327, E-ISSN : 2148-7898 , 2014-09-01 - Devam ediyor. 2000
2. MERSIN UNIVERSITESI, KILIKYA FELSEFE DERGISI , EDITOR, E-ISSN : 2148-9327, 2014-01-30 - Devam ediyor. 0
3. JOURNAL OF THE INTERNATIONAL SCIENTIFIC RESEARCHES , DANISMA KURULU UYELIGI, ISSN : ISSN 2536-4642, E-ISSN : ISSN 2536-4642, 2016-08-01 - Devam ediyor. 65
4. HTTP://FILOZOFSKI-POGLEDI.WEEBLY.COM/IMPRESSUM.HTML , DANISMA KURULU UYELIGI, ISSN : ISSN 2466-3514, E-ISSN : ISSN 2466-3514, 2016-07-01 - Devam ediyor. 65
Uluslararası Dergi [Yıl, Adet] 20
1. BEYTULHIKME FELSEFE DERGISI , [ 2016 : 1 ] . 4
2. BEYTüLHIKME FELSEFE DERGISI , [ 2017 : 1 ] . 4
3. INTERNATIONAL JOURNAL OF ARTS, HUMANITIES AND SOCIAL SCIENCES , [ 2016 : 1 ] . 4
4. JOURNAL OF INTERNATIONAL SCIENTIFIC RESEARCHES , [ 2016 : 2 ] . 8
Uluslararası
1. University of Amsterdam, Department of Philosophy , 2010-02-03 - 2010-07-01, Amsterdam, Hollanda.
2. University of Groningen, Department of Philosophy , 2009-10-01 - 2010-02-01, Groningen, Hollanda.
2. European Network for the Philosophy of the Social Sciences (ENPOSS) , Üye No: Eray Yağanak, Danimarka, 2016-01-25-Devam ediyor.
1. Türk Felsefe Derneği , Üye No: 50, Türkiye, 2004-01-01-Devam ediyor.
Dönem D.Kodu Ders Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm/Program T-U-K
Bahar FEL 802 Uzmanlık Alan Dersi Sosyal Bilimler Enstitüsü Felsefe Anabilim Dalı 4-0-4
Bahar FEL 801 Uzmanlık Alan Dersi Sosyal Bilimler Enstitüsü Felsefe Anabilim Dalı 4-0-4
Güz FEL331 Zihin Felsefesi Fen - Edebiyat Fakültesi Felsefe 2-0-2
Güz FEL303 Zihin Felsefesi Fen - Edebiyat Fakültesi Felsefe 2-0-2
Güz FEL155 Felsefeye Giriş I Fen - Edebiyat Fakültesi Tarih 2-0-2
Güz FEL155 Felsefeye Giriş Fen - Edebiyat Fakültesi Tarih ( 2. Öğretim ) 2-0-2
Güz PSI241 Psikolojiye Giriş Fen - Edebiyat Fakültesi Felsefe 3-0-3
Güz PSI341 Gelişim Psikolojisi Fen - Edebiyat Fakültesi Felsefe 3-0-3
Güz FEL493 Çağdaş Felsefe Fen - Edebiyat Fakültesi Sosyoloji 3-0-3
Güz FEL 801 Uzmanlık Alan Dersi Sosyal Bilimler Enstitüsü Felsefe Anabilim Dalı 4-0-4
Güz FEL201 Bilgi Felsefesi Sistematiği Sosyal Bilimler Enstitüsü Felsefe ( Yüksek Lisans ) 2-0-2
Güz TFEL-505 Epistemoloji Sosyal Bilimler Enstitüsü Felsefe ( Yüksek Lisans ) ( Te 3-0-3
Dönem D.Kodu Ders Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm/Program T-U-K
Bahar FEL304 Dil Felsefesi Fen - Edebiyat Fakültesi Felsefe 2-0-2
Bahar FEL304 Dil Felsefesi Fen - Edebiyat Fakültesi Felsefe ( 2. Öğretim ) 2-0-2
Bahar FEL102 Bilgi Felsefesinin Tarihsel So Fen - Edebiyat Fakültesi Felsefe ( 2. Öğretim ) 3-0-3
Bahar FEL232 Dünya Sorunları ve Felsefe Fen - Edebiyat Fakültesi Felsefe ( 2. Öğretim ) 2-0-2
Bahar FEL212 Ortaçağ ve Rönesans Felsefesi Fen - Edebiyat Fakültesi Felsefe ( 2. Öğretim ) 3-0-3
Bahar FEL206 Dünya Sorunları ve Felsefe Fen - Edebiyat Fakültesi Felsefe 2-0-2
Bahar FEL102 Bilgi Felsefesinin Tarihsel So Fen - Edebiyat Fakültesi Felsefe 3-0-3
Bahar FEL212 Ortaçağ ve Rönesans Felsefesi Fen - Edebiyat Fakültesi Felsefe 3-0-3
Bahar FEL232 Dünya Sorunları ve Felsefe Fen - Edebiyat Fakültesi Felsefe 2-0-2
Bahar FEL212 Ortaçağ ve Rönesans Felsefesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Felsefe ( Yüksek Lisans ) 3-0-3
Bahar FEL 502 Çağdaş Felsefe Akımları II Sosyal Bilimler Enstitüsü Felsefe ( Yüksek Lisans ) 3-0-3
Bahar FEL 802 Uzmanlık Alan Dersi Sosyal Bilimler Enstitüsü Felsefe Anabilim Dalı 4-0-4
Bahar SEM YL Seminer ( Yl ) Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Bilimler Enstitüsü 0-0-0
Bahar FEL 801 Uzmanlık Alan Dersi Sosyal Bilimler Enstitüsü Felsefe Anabilim Dalı 4-0-4
Güz FEL331 Zihin Felsefesi Fen - Edebiyat Fakültesi Felsefe ( 2. Öğretim ) 2-0-2
Güz FEL155 Felsefeye Giriş Fen - Edebiyat Fakültesi Tarih ( 2. Öğretim ) 2-0-2
Güz FEL303 Zihin Felsefesi Fen - Edebiyat Fakültesi Felsefe 2-0-2
Güz FEL201 Bilgi Felsefesi Sistematiği Fen - Edebiyat Fakültesi Felsefe 2-0-2
Güz FEL331 Zihin Felsefesi Fen - Edebiyat Fakültesi Felsefe 2-0-2
Güz FEL493 Çağdaş Felsefe Fen - Edebiyat Fakültesi Sosyoloji 3-0-3
Güz FEL155 Felsefeye Giriş I Fen - Edebiyat Fakültesi Tarih 2-0-2
Güz FEL 802 Uzmanlık Alan Dersi Sosyal Bilimler Enstitüsü Felsefe Anabilim Dalı 4-0-4
Güz FEL201 Bilgi Felsefesi Sistematiği Sosyal Bilimler Enstitüsü Felsefe ( Yüksek Lisans ) 2-0-2
Güz FEL 801 Uzmanlık Alan Dersi Sosyal Bilimler Enstitüsü Felsefe Anabilim Dalı 4-0-4
Güz FEL 501 Çağdaş Felsefe Akımları I Sosyal Bilimler Enstitüsü Felsefe ( Yüksek Lisans ) 3-0-3
Dönem D.Kodu Ders Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm/Program T-U-K
Bahar FEL304 Dil Felsefesi Fen - Edebiyat Fakültesi Felsefe 2-0-2
Bahar FEL212 Ortaçağ ve Rönesans Felsefesi Fen - Edebiyat Fakültesi Felsefe ( 2. Öğretim ) 3-0-3
Bahar FEL102 Bilgi Felsefesinin Tarihsel So Fen - Edebiyat Fakültesi Felsefe ( 2. Öğretim ) 3-0-3
Bahar FEL304 Dil Felsefesi Fen - Edebiyat Fakültesi Felsefe ( 2. Öğretim ) 2-0-2
Bahar FEL232 Dünya Sorunları ve Felsefe Fen - Edebiyat Fakültesi Felsefe ( 2. Öğretim ) 2-0-2
Bahar FEL414 Bitirme Çalışması Iı: Tez Yazı Fen - Edebiyat Fakültesi Felsefe 0-2-1
Bahar FEL102 Bilgi Felsefesinin Tarihsel So Fen - Edebiyat Fakültesi Felsefe 3-0-3
Bahar FEL212 Ortaçağ ve Rönesans Felsefesi Fen - Edebiyat Fakültesi Felsefe 3-0-3
Bahar FEL232 Dünya Sorunları ve Felsefe Fen - Edebiyat Fakültesi Felsefe 2-0-2
Bahar SEM YL Seminer ( Yl ) Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Bilimler Enstitüsü 0-0-0
Bahar FEL 801 Uzmanlık Alan Dersi Sosyal Bilimler Enstitüsü Felsefe Anabilim Dalı 4-0-4
Bahar FEL 802 Uzmanlık Alan Dersi Sosyal Bilimler Enstitüsü Felsefe Anabilim Dalı 4-0-4
Güz FEL201 Bilgi Felsefesi Sistematiği Fen - Edebiyat Fakültesi Felsefe ( 2. Öğretim ) 2-0-2
Güz FEL201 Bilgi Felsefesi Sistematiği Fen - Edebiyat Fakültesi Felsefe 2-0-2
Güz FEL331 Zihin Felsefesi Fen - Edebiyat Fakültesi Felsefe 2-0-2
Güz FEL493 Çağdaş Felsefe Fen - Edebiyat Fakültesi Sosyoloji 3-0-3
Güz FEL155 Felsefeye Giriş I Fen - Edebiyat Fakültesi Tarih 2-0-2
Güz FEL155 Felsefeye Giriş Fen - Edebiyat Fakültesi Tarih ( 2. Öğretim ) 2-0-2
Güz FEL331 Zihin Felsefesi Fen - Edebiyat Fakültesi Felsefe ( 2. Öğretim ) 2-0-2
Güz FEL413 Bitirme Çalışması I: Kaynak İn Fen - Edebiyat Fakültesi Felsefe 0-2-1
Güz FEL 802 Uzmanlık Alan Dersi Sosyal Bilimler Enstitüsü Felsefe Anabilim Dalı 4-0-4
Güz FEL 801 Uzmanlık Alan Dersi Sosyal Bilimler Enstitüsü Felsefe Anabilim Dalı 4-0-4
Dönem D.Kodu Ders Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm/Program T-U-K
Bahar FEL304 Dil Felsefesi Fen - Edebiyat Fakültesi Felsefe 2-0-2
Bahar FEL102 Bilgi Felsefesinin Tarihsel So Fen - Edebiyat Fakültesi Felsefe ( 2. Öğretim ) 3-0-3
Bahar FEL416 Çağdaş Felsefe: İkinci Yarıyüz Fen - Edebiyat Fakültesi Felsefe ( 2. Öğretim ) 3-0-3
Bahar FEL232 Dünya Sorunları ve Felsefe Fen - Edebiyat Fakültesi Felsefe ( 2. Öğretim ) 2-0-2
Bahar FEL414 Bitirme Çalışması Iı: Tez Yazı Fen - Edebiyat Fakültesi Felsefe 0-2-1
Bahar FEL304 Dil Felsefesi Fen - Edebiyat Fakültesi Felsefe ( 2. Öğretim ) 2-0-2
Bahar FEL414 Bitirme Çalışması 2: Tez Yazım Fen - Edebiyat Fakültesi Felsefe ( 2. Öğretim ) 0-2-1
Bahar FEL212 Ortaçağ ve Rönesans Felsefesi Fen - Edebiyat Fakültesi Felsefe ( 2. Öğretim ) 3-0-3
Bahar FEL102 Bilgi Felsefesinin Tarihsel So Fen - Edebiyat Fakültesi Felsefe 3-0-3
Bahar FEL212 Ortaçağ ve Rönesans Felsefesi Fen - Edebiyat Fakültesi Felsefe 3-0-3
Bahar FEL232 Dünya Sorunları ve Felsefe Fen - Edebiyat Fakültesi Felsefe 2-0-2
Bahar SEM YL Seminer ( Yl ) Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Bilimler Enstitüsü 0-0-0
Bahar FEL 502 Çağdaş Felsefe Akımları II Sosyal Bilimler Enstitüsü Felsefe ( Yüksek Lisans ) 3-0-3
Bahar FEL 802 Uzmanlık Alan Dersi Sosyal Bilimler Enstitüsü Felsefe Anabilim Dalı 4-0-4
Bahar FEL 801 Uzmanlık Alan Dersi Sosyal Bilimler Enstitüsü Felsefe Anabilim Dalı 4-0-4
Güz FEL493 Çağdaş Felsefe Fen - Edebiyat Fakültesi Sosyoloji 3-0-3
Güz FEL155 Felsefeye Giriş I Fen - Edebiyat Fakültesi Tarih 2-0-2
Güz FEL413 Bitirme Çalışması I: Kaynak İn Fen - Edebiyat Fakültesi Felsefe 0-2-1
Güz FEL155 Felsefeye Giriş Fen - Edebiyat Fakültesi Tarih ( 2. Öğretim ) 2-0-2
Güz FEL111 Eski Çağda Kültür ve Düşünce T Fen - Edebiyat Fakültesi Felsefe 2-0-2
Güz FEL331 Zihin Felsefesi Fen - Edebiyat Fakültesi Felsefe 2-0-2
Güz FEL111 Eskiçağda Kültür ve Düşünce Ta Fen - Edebiyat Fakültesi Felsefe ( 2. Öğretim ) 2-0-2
Güz FEL331 Zihin Felsefesi Fen - Edebiyat Fakültesi Felsefe ( 2. Öğretim ) 2-0-2
Güz FEL413 Bitirme Çalışması 1: Kaynak İn Fen - Edebiyat Fakültesi Felsefe ( 2. Öğretim ) 0-2-1
Güz FEL153 Felsefeye Giriş Fen - Edebiyat Fakültesi Sosyoloji 3-0-3
Güz FEL 801 Uzmanlık Alan Dersi Sosyal Bilimler Enstitüsü Felsefe Anabilim Dalı 4-0-4
Güz FEL 501 Çağdaş Felsefe Akımları I Sosyal Bilimler Enstitüsü Felsefe ( Yüksek Lisans ) 3-0-3
Dönem D.Kodu Ders Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm/Program T-U-K
Bahar FEL314 Yakınçağ Felsefesi Fen - Edebiyat Fakültesi Felsefe ( 2. Öğretim ) 3-0-3
Bahar RTS228 Estetik İletişim Fakültesi Radyo, Televizyon ve Sinema 2-0-2
Bahar TKS258 Estetik II Güzel Sanatlar Fakültesi Tekstil 2-0-2
Bahar RES252 Estetik II Güzel Sanatlar Fakültesi Resim 2-0-2
Bahar GRF216 Estetik II Güzel Sanatlar Fakültesi Grafik 2-0-2
Bahar FEL304 Dil Felsefesi Fen - Edebiyat Fakültesi Felsefe ( 2. Öğretim ) 2-0-2
Bahar FEL304 Dil Felsefesi Fen - Edebiyat Fakültesi Felsefe 2-0-2
Bahar FEL212 Ortaçağ ve Rönesans Felsefesi Fen - Edebiyat Fakültesi Felsefe 3-0-3
Bahar FEL102 Bilgi Felsefesinin Tarihsel So Fen - Edebiyat Fakültesi Felsefe 3-0-3
Bahar HYK462 Sanat Felsefesi II Güzel Sanatlar Fakültesi Heykel 2-0-2
Bahar SER254 Estetik - II Güzel Sanatlar Fakültesi Seramik 2-0-2
Bahar RESSF442 Sanat Felsefesi II ( Seçmeli ) Güzel Sanatlar Fakültesi Resim 2-0-2
Bahar SER378 Sanat Felsefesi - II Güzel Sanatlar Fakültesi Seramik 2-0-2
Bahar FEL102 Bilgi Felsefesinin Tarihsel So Fen - Edebiyat Fakültesi Felsefe ( 2. Öğretim ) 3-0-3
Bahar FEL414 Bitirme Çalışması Iı: Tez Yazı Fen - Edebiyat Fakültesi Felsefe 0-2-1
Bahar TKS434 Sanat Felsefesi II Güzel Sanatlar Fakültesi Tekstil 2-0-2
Bahar FEL416 Çağdaş Felsefe: İkinci Yarıyüz Fen - Edebiyat Fakültesi Felsefe ( 2. Öğretim ) 3-0-3
Bahar GRF340 Sanat Felsefesi II Güzel Sanatlar Fakültesi Grafik 2-0-2
Bahar HYK262 Estetik II Güzel Sanatlar Fakültesi Heykel 2-0-2
Bahar FEL414 Bitirme Çalışması 2: Tez Yazım Fen - Edebiyat Fakültesi Felsefe ( 2. Öğretim ) 0-2-1
Bahar FEL212 Ortaçağ ve Rönesans Felsefesi Fen - Edebiyat Fakültesi Felsefe ( 2. Öğretim ) 3-0-3
Bahar SEM YL Seminer ( Yl ) Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Bilimler Enstitüsü 0-0-0
Bahar FEL 801 Uzmanlık Alan Dersi Sosyal Bilimler Enstitüsü Felsefe Anabilim Dalı 4-0-4
Bahar FEL 502 Çağdaş Felsefe Akımları II Sosyal Bilimler Enstitüsü Felsefe ( Yüksek Lisans ) 3-0-3
Güz FEL111 Eski Çağda Kültür ve Düşünce T Fen - Edebiyat Fakültesi Felsefe 2-0-2
Güz ÜYG101 Üniversite Yaşamına Giriş Fen - Edebiyat Fakültesi Felsefe ( 2. Öğretim ) 1-0-1
Güz RESSF441 Sanat Felsefesi I ( Seçmeli ) Güzel Sanatlar Fakültesi Resim 2-0-2
Güz FEL331 Zihin Felsefesi Fen - Edebiyat Fakültesi Felsefe 2-0-2
Güz GRF 339 Sanat Felsefesi I Güzel Sanatlar Fakültesi Grafik 2-0-2
Güz HYK461 Sanat Felsefesi I Güzel Sanatlar Fakültesi Heykel 2-0-2
Güz FEL493 Çağdaş Felsefe Fen - Edebiyat Fakültesi Sosyoloji 3-0-3
Güz FEL313 Yeniçağ Felsefesi Tarihi: 17 - Fen - Edebiyat Fakültesi Felsefe 3-0-3
Güz FEL303 Zihin Felsefesi Fen - Edebiyat Fakültesi Felsefe 2-0-2
Güz SER377 Sanat Felsefesi - I Güzel Sanatlar Fakültesi Seramik 2-0-2
Güz SER253 Estetik - I Güzel Sanatlar Fakültesi Seramik 2-0-2
Güz FEL211 Klasik Grek Felsefesi Tarihi I Fen - Edebiyat Fakültesi Felsefe ( 2. Öğretim ) 2-0-2
Güz TKS257 Estetik I Güzel Sanatlar Fakültesi Tekstil 2-0-2
Güz TAK359 Estetik I Takı Teknolojisi ve Tasarımı Y Takı Teknolojisi ve Tasarımı 2-0-2
Güz FEL111 Eskiçağda Kültür ve Düşünce Ta Fen - Edebiyat Fakültesi Felsefe ( 2. Öğretim ) 2-0-2
Güz ÜYG101 Üniversite Yaşamına Giriş Fen - Edebiyat Fakültesi Felsefe 1-0-1
Güz FEL313 Yeniçağ Felsefesi Fen - Edebiyat Fakültesi Felsefe ( 2. Öğretim ) 3-0-3
Güz GRF215 Estetik I Güzel Sanatlar Fakültesi Grafik 2-0-2
Güz HYK261 Estetik I Güzel Sanatlar Fakültesi Heykel 2-0-2
Güz RES251 Estetik I Güzel Sanatlar Fakültesi Resim 2-0-2
Güz FEL 501 Çağdaş Felsefe Akımları I Sosyal Bilimler Enstitüsü Felsefe 3-0-3
Güz FEL 502 Çağdaş Felsefe Akımları II Sosyal Bilimler Enstitüsü Felsefe 3-0-3
Dönem D.Kodu Ders Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm/Program T-U-K
Bahar FEL112 Klasik Grek Felsefesi Tarihi I Fen - Edebiyat Fakültesi Felsefe ( 2. Öğretim ) 2-0-2
Bahar FEL314 Yakınçağ Felsefesi Fen - Edebiyat Fakültesi Felsefe ( 2. Öğretim ) 3-0-3
Bahar RTS228 Estetik İletişim Fakültesi Radyo, Televizyon ve Sinema 2-0-2
Bahar HYK262 Estetik II Güzel Sanatlar Fakültesi Heykel 2-0-2
Bahar KUY352 Estetik II Takı Teknolojisi ve Tasarımı Y Kuyumculuk 2-0-2
Bahar FEL212 Ortaçağ ve Rönesans Felsefesi Fen - Edebiyat Fakültesi Felsefe 3-0-3
Bahar FEL212 Ortaçağ ve Rönesans Felsefesi Fen - Edebiyat Fakültesi Felsefe ( 2. Öğretim ) 3-0-3
Bahar FEL102 Bilgi Felsefesinin Tarihsel So Fen - Edebiyat Fakültesi Felsefe 3-0-3
Bahar FEL304 Dil Felsefesi Fen - Edebiyat Fakültesi Felsefe 2-0-2
Bahar FEL304 Dil Felsefesi Fen - Edebiyat Fakültesi Felsefe ( 2. Öğretim ) 2-0-2
Bahar FEL102 Bilgi Felsefesinin Tarihsel So Fen - Edebiyat Fakültesi Felsefe ( 2. Öğretim ) 3-0-3
Bahar RESSF442 Sanat Felsefesi II ( Seçmeli ) Güzel Sanatlar Fakültesi Resim 2-0-2
Bahar TKS258 Estetik II Güzel Sanatlar Fakültesi Tekstil 2-0-2
Bahar GRF340 Sanat Felsefesi II Güzel Sanatlar Fakültesi Grafik 2-0-2
Bahar SER378 Sanat Felsefesi - II Güzel Sanatlar Fakültesi Seramik 2-0-2
Bahar RES252 Estetik II Güzel Sanatlar Fakültesi Resim 2-0-2
Bahar SER254 Estetik - II Güzel Sanatlar Fakültesi Seramik 2-0-2
Bahar GRF216 Estetik II Güzel Sanatlar Fakültesi Grafik 2-0-2
Bahar FEL 502 Çağdaş Felsefe Akımları II Sosyal Bilimler Enstitüsü Felsefe 3-0-3
Güz FEL331 Zihin Felsefesi Fen - Edebiyat Fakültesi Felsefe 2-0-2
Güz FEL201 Bilgi Felsefesi Sistematiği Fen - Edebiyat Fakültesi Felsefe 2-0-2
Güz FEL201 Bilgi Felsefesi Sistematiği Fen - Edebiyat Fakültesi Felsefe ( 2. Öğretim ) 2-0-2
Güz FEL111 Eski Çağda Kültür ve Düşünce T Fen - Edebiyat Fakültesi Felsefe 2-0-2
Güz KUY351 Estetik I Takı Teknolojisi ve Tasarımı Y Kuyumculuk 2-0-2
Güz GRF215 Estetik I Güzel Sanatlar Fakültesi Grafik 2-0-2
Güz FEL111 Eskiçağda Kültür ve Düşünce Ta Fen - Edebiyat Fakültesi Felsefe ( 2. Öğretim ) 2-0-2
Güz FEL211 Klasik Grek Felsefesi Tarihi I Fen - Edebiyat Fakültesi Felsefe ( 2. Öğretim ) 2-0-2
Güz FEL313 Yeniçağ Felsefesi Fen - Edebiyat Fakültesi Felsefe ( 2. Öğretim ) 3-0-3
Güz SER377 Sanat Felsefesi - I Güzel Sanatlar Fakültesi Seramik 2-0-2
Güz RESSF441 Sanat Felsefesi I ( Seçmeli ) Güzel Sanatlar Fakültesi Resim 2-0-2
Güz RES251 Estetik I Güzel Sanatlar Fakültesi Resim 2-0-2
Güz FEL303 Zihin Felsefesi Fen - Edebiyat Fakültesi Felsefe 2-0-2
Güz FEL493 Çağdaş Felsefe Fen - Edebiyat Fakültesi Sosyoloji 3-0-3
Güz SER253 Estetik - I Güzel Sanatlar Fakültesi Seramik 2-0-2
Güz TKS257 Estetik I Güzel Sanatlar Fakültesi Tekstil 2-0-2
Güz HYK261 Estetik I Güzel Sanatlar Fakültesi Heykel 2-0-2
Güz GRF 339 Sanat Felsefesi I Güzel Sanatlar Fakültesi Grafik 2-0-2
Güz TAK359 Estetik I Takı Teknolojisi ve Tasarımı Y Takı Teknolojisi ve Tasarımı 2-0-2
Güz FEL 501 Çağdaş Felsefe Akımları I Sosyal Bilimler Enstitüsü Felsefe 3-0-3
Dönem D.Kodu Ders Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm/Program T-U-K
Bahar FEL124 Temel Felsefi Terim Bilgisi Fen - Edebiyat Fakültesi Felsefe ( 2. Öğretim ) 2-0-2
Bahar RESSF442 Sanat Felsefesi II ( Seçmeli ) Güzel Sanatlar Fakültesi Resim 2-0-2
Bahar FEL102 Bilgi Felsefesinin Tarihsel So Fen - Edebiyat Fakültesi Felsefe ( 2. Öğretim ) 3-0-3
Bahar TKS258 Estetik II Güzel Sanatlar Fakültesi Tekstil 2-0-2
Bahar GRF216 Estetik II Güzel Sanatlar Fakültesi Grafik 2-0-2
Bahar RES252 Estetik II Güzel Sanatlar Fakültesi Resim 2-0-2
Bahar TAK360 Estetik II Takı Teknolojisi ve Tasarımı Y Takı Teknolojisi ve Tasarımı 2-0-2
Bahar HYK262 Estetik II Güzel Sanatlar Fakültesi Heykel 2-0-2
Bahar FEL212 Ortaçağ ve Rönesans Felsefesi Fen - Edebiyat Fakültesi Felsefe ( 2. Öğretim ) 3-0-3
Bahar KUY352 Estetik II Takı Teknolojisi ve Tasarımı Y Kuyumculuk 2-0-2
Bahar FEL314 Yakınçağ Felsefesi Fen - Edebiyat Fakültesi Felsefe ( 2. Öğretim ) 3-0-3
Bahar SER378 Sanat Felsefesi - II Güzel Sanatlar Fakültesi Seramik 2-0-2
Bahar GRF340 Sanat Felsefesi II Güzel Sanatlar Fakültesi Grafik 2-0-2
Bahar FEL304 Dil Felsefesi Fen - Edebiyat Fakültesi Felsefe ( 2. Öğretim ) 2-0-2
Bahar TAS352 Estetik II Takı Teknolojisi ve Tasarımı Y Takı Tasarımı 2-0-2
Bahar FEL102 Bilgi Felsefesinin Tarihsel So Fen - Edebiyat Fakültesi Felsefe 3-0-3
Bahar HYK462 Sanat Felsefesi II Güzel Sanatlar Fakültesi Heykel 2-0-2
Bahar FEL304 Dil Felsefesi Fen - Edebiyat Fakültesi Felsefe 2-0-2
Bahar TKS434 Sanat Felsefesi II Güzel Sanatlar Fakültesi Tekstil 2-0-2
Bahar FEL124 Temel Felsefi Terim Bilgisi Fen - Edebiyat Fakültesi Felsefe 2-0-2
Güz FEL493 Çağdaş Felsefe Fen - Edebiyat Fakültesi Sosyoloji 3-0-3
Güz SER377 Sanat Felsefesi - I Güzel Sanatlar Fakültesi Seramik 2-0-2
Güz FEL313 Yeniçağ Felsefesi Fen - Edebiyat Fakültesi Felsefe ( 2. Öğretim ) 3-0-3
Güz TAK359 Estetik I Takı Teknolojisi ve Tasarımı Y Takı Teknolojisi ve Tasarımı 2-0-2
Güz SER253 Estetik - I Güzel Sanatlar Fakültesi Seramik 2-0-2
Güz FEL103 Genel Felsefi Terim Bilgisi Fen - Edebiyat Fakültesi Felsefe 2-0-2
Güz FEL201 Bilgi Felsefesi Sistematiği Fen - Edebiyat Fakültesi Felsefe 2-0-2
Güz RESSF441 Sanat Felsefesi I ( Seçmeli ) Güzel Sanatlar Fakültesi Resim 2-0-2
Güz GRF 339 Sanat Felsefesi I Güzel Sanatlar Fakültesi Grafik 2-0-2
Güz FEL111 Eskiçağda Kültür ve Düşünce Ta Fen - Edebiyat Fakültesi Felsefe ( 2. Öğretim ) 2-0-2
Güz FEL111 Eski Çağda Kültür ve Düşünce T Fen - Edebiyat Fakültesi Felsefe 2-0-2
Güz FEL103 Genel Felsefi Terim ve Bilgisi Fen - Edebiyat Fakültesi Felsefe ( 2. Öğretim ) 2-0-2
Güz KUY351 Estetik I Takı Teknolojisi ve Tasarımı Y Kuyumculuk 2-0-2
Güz HYK261 Estetik I Güzel Sanatlar Fakültesi Heykel 2-0-2
Güz TKS257 Estetik I Güzel Sanatlar Fakültesi Tekstil 2-0-2
Güz GRF215 Estetik I Güzel Sanatlar Fakültesi Grafik 2-0-2
Güz RES251 Estetik I Güzel Sanatlar Fakültesi Resim 2-0-2
Dönem D.Kodu Ders Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm/Program T-U-K
Bahar TKS434 Sanat Felsefesi II Güzel Sanatlar Fakültesi Tekstil 2-0-2
FAALİYET TÜRÜ DETAYI
Proje TÜBİTAK 1001, 1003, 3501, 1505, COST, Uluslararası İkili İşbirliği Programları
TÜBİTAK 1005, 3001
TÜBİTAK 1002
H2020 Projesi
Diğer uluslararası özel veya resmi kurum ve kuruluşlar tarafından desteklenmiş ve destek süresi dokuz aydan az olmayan Ar-Ge niteliğini haiz proje
Diğer ulusal kamu veya özel kurum ve kuruluşlar tarafından desteklenmiş ve destek süresi 9 aydan az olmayan Ar-Ge niteliğini haiz proje
Araştırma Yurtdışı Araştırma
Yurtiçi Araştırma
Yayın SCI, SCI-Exp, SSCI ve AHCI kapsamındaki dergilerde yayımlanmış araştırma makalesi
SCI, SCI-Exp, SSCI ve AHCI kapsamındaki dergilerde yayınlanmış derleme veya kısa makale(editöre mektup, yorum, vaka takdimi, teknik not, araştırma notu, özet ve kitap kritiği)
Alan endexleri (ÜAK tarafından tanımlanan alanlar için) kapsamındaki dergilerde yayınlanmış araştırma makalesi
Alan endexleri (ÜAK tarafından tanımlanan alanlar için) kapsamındaki dergilerde yayınlanmış derleme veya kısa makale(editöre mektup, yorum, vaka takdimi, teknik not, araştırma notu, özet ve kitap kritiği)
Diğer uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan araştırma makalesi
ULAKBİM TR dizin tarafından taranan ulusal hakemli dergilerde yayınlanmış makale
SCI, SCI-Exp, SSCI ve AHCI kapsamındaki dergilerde editörlük ve editör kurulu üyeliği
Alan endexleri (ÜAK tarafından tanımlanan alanlar için) kapsamındaki dergilerde editörlük veya editör kurulu üyeliği
Diğer uluslararası hakemli dergilerde editörlük ve editör kurulu üyeliği
ULAKBİM TR dizin tarafından taranan ulusal hakemli dergilerde editörlük ve editör kurulu üyeliği
Tanınmış uluslararası yayınevleri tarafından yayınlanmış özgün bilimsel kitap
Detay
Yağanak, E.; Avcı, S. Toplum, Siyaset, ve Etik: Felsefi Soruşturmalar, ISBN: 978-605-9922-85-2, Sentez Yayınevi, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: 1000, 150 Sayfa, Türkçe, Bursa, Türkiye, 2019.
Tanınmış uluslararası yayınevleri tarafından yayınlanmış özgün bilimsel kitap editörlüğü
Detay
Yağanak, E.; Hacıfevzioğlu, A. Toplum, Siyaset ve Etik: Felsefi Soruşturmalar, ISBN: 978-605-9922-85-2, Sentez Yayınevi, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: 1000, 150 Sayfa, Türkçe, Bursa, Türkiye, 2019.
Tanınmış uluslararası yayınevleri tarafından yayınlanmış özgün bilimsel kitaplarda bölüm yazarlığı (Aynı kitapta en çok 2 bölüm değerlendirmeye alınır.)
Detay
Yağanak, E.; Avcı, S. Toplum, Siyaset, ve Etik: Felsefi Soruşturmalar, ISBN: 978-605-9922-85-2, Sentez Yayınevi, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: 1000, 150 Sayfa, Türkçe, Bursa, Türkiye, 2019.
Tanınmış ulusal yayınevleri tarafından yayınlanmış özgün bilimsel kitap
Tanınmış ulusal yayınevleri tarafından yayımlanmış özgün bilimsel kitaplarda bölüm yazarlığı (Aynı kitapta en çok 2 bölüm değerlendirmeye alınır.)
Uluslararası boyutta performansa dayalı yayımlanmış kişisel ses ve/veya görüntü kaydı
Uluslararası boyutta performansa dayalı yayımlanmış karma ses ve/veya görüntü kaydı
Ulusal boyutta performansa dayalı yayımlanmış kişisel ses ve/veya görüntü kaydı
Tasarım Endüstriyel, çevresel (bina, peyzaj ve iç mekan) veya grafiksel tasarım; sahne, moda(kumaş, aksesuar veya giysi tasarımı) veya çalgı tasarımı
Sergi Özgün yurtdışı bireysel etkinlik (sergi, bienal, trienal, gösteri, dinleti, festival ve gösterim)
Özgün yurtiçi bireysel etkinlik (sergi, bienal, trienal, gösteri, dinleti, festival ve gösterim)
Özgün yurtdışı grup/karma/toplu etkinlik (sergi, bienal, trienal, gösteri, dinleti, festival ve gösterim)
Özgün yurtiçi grup/karma/toplu etkinlik (sergi, bienal, trienal, gösteri, dinleti, festival ve gösterim)
Patent Uluslararası patent
Ulusal patent
Atıf SCI, SCI-Exp, SSCI ve AHCI kapsamındaki dergilerde yayınlanmış makalelerde atıf
Alan endeksleri(varsa) kapsamındaki dergilerde yayınlanmış makalelerde atıf
Diğer uluslararası hakemli dergilerde yayınlanmış makalelerde atıf
ULAKBİM tarafından taranan ulusal hakemli dergilerde yayınlanmış makalelerde atıf
Tanınmış uluslararası yayınevleri tarafından yayınlanmış özgün bilimsel kitapta atıf
Tanınmış ulusal yayınevleri tarafından yayınlanmış özgün bilimsel kitapta atıf
Güzel sanatlardaki eserlerin uluslararası kaynak veya yayın organlarında yer alması veya gösterime ya da dinletime girmesi
Güzel sanatlardaki eserlerin ulusal kaynak veya yayın organlarında yer alması veya gösterime ya da dinletime girmesi
Tebliğ Hakemli uluslararası bilimsel konferansta, sempozyumda veya kongrede sözlü olarak sunulan ve bunların kitabında yayınlanan tam bildiri
Ödül YÖK Yılın Doktora Tezi Ödülü
TÜBİTAK bilim ödülü
TÜBA Akademi Ödülü
TÜBİTAK TWAS veya Teşvik ödülü
TÜBİTAK Ufuk 2020 Programı eşik üstü ödülü
Yurtdışı kurum veya kuruluşlardan alınan bilim ödülü (Sürekli olarak verilen daha önce en az 5 kez verilmiş, ilgili kurum ve kuruluşun internet sayfasından duyurulan ve akademik ağırlıklı bir değerlendirme jürisi veya seçici kurulu olan)(Aynı çalışma veya
Yurtiçi kurum veya kuruluşlardan alınan bilim ödülü (Sürekli olarak verilen daha önce en az 5 kez verilmiş, ilgili kurum ve kuruluşun internet sayfasından duyurulan ve akademik ağırlıklı bir değerlendirme jürisi veya seçici kurulu olan)(Aynı çalışma veya
Uluslararası jurili sürekli düzenlenen güzel sanatlar etkinliklerinde veya yarışmalarda eserlere verilen uluslararası derece ödülü (mansiyon hariç)(Aynı çalışma veya eser nedeni ile alınan farklı ödüller için en fazla bir defa puanlama yapılır.)
Ulusal jurili sürekli düzenlenen güzel sanatlar etkinliklerinde veya yarışmalarda eserlere verilen uluslararası derece ödülü (mansiyon hariç)(Aynı çalışma veya eser nedeni ile alınan farklı ödüller için en fazla bir defa puanlama yapılır.)
Mevzuatı çerçevesinde, ilgili kuruluşlar (bakanlıklar, yerel yönetimler, meslek odaları, uluslararası kuruluşlar) tarafından sürekli düzenlenen planlama, mimarlık ve kentsel tasarım, peyzaj tasarımı, iç mimari tasarım, endüstri ürünleri tasarımı ve mimarl