Doktor Öğretim Üyesi ERAY YAĞANAK

Birim
:
Fen - Edebiyat Fakültesi / Bilim Tarihi Anabilim Dalı
İŞ Adresi
: Mersin Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Çiftlikköy Kampüsü 33343 Yenişehir/ Mersin
Telefon
:
+90-324-3610001
Dahili
:
4529
E-MAIL
:
eray@mersin.edu.tr
OLUŞTURMA
:
2015-06-15 09:21:19
DÜZENLEME
:
2018-11-15 12:12:15
PUAN
:
8750
YABANCI DİL
:
TOTAL ARTICLES IN
PUBLICATIONS LIST
0
ARTICLES WITH
CITATION DATA
0
SUM OF THE
TIMES CITED
0
AVERAGE CITATIONS
PER ARTICLE
0


Derece Bölüm Üniversite/Kurum Yıl
LİSANS FELSEFE MERSİN ÜNİVERSİTESİ 1998
YÜKSEK LİSANS FELSEFE MERSİN ÜNİVERSİTESİ 2002
DOKTORA FELSEFE ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 2013
Görev Ünvanı Görev Kurum/Diğer Yıl
YRD. DOÇ. DR. BÖLÜM BAŞKAN YRD. MERSİN ÜNİVERSİTESİ FELSEFE BÖLÜMÜ 2014-02-13 - 2015-06-01
Uluslararası - Uluslararası Diğer Indexlerde Taranan 400
2016
2. Yağanak, E. Otoritenin Şiddet Kullanma Hakkından Söz Edilebilir mi?. BEYTÜLHİKME FELSEFE DERGİSİ, 2016, 2016, 143-168. 200 + 0
www.beytulhikme.org/SonSayi.aspx

2013
1. Yağanak, E. The Taking of Life: Killing Someone in the name of Preserving Another. JOURNAL OF ETHİCS, RELİGİON AND PHİLOSOPHY, 2013, 1, 31-37. 200 + 0
Ulusal - ULAKBİM Tarafından Taranan 400
2017
2. Yağanak, E. Sosyo-Politik Düzenin Koşulu Olarak İnsan Doğası. AKDENİZ İNSANİ BİLİMLER DERGİSİ, 2017, VII/2 (2017), 445-451. 200 + 0
http://http://mjh.akdeniz.edu.tr/son-sayi

2009
1. Yağanak, E. Şiddeti Meşrulaştırmanın Bir Aracı Olarak Evrensel İnsan Hakları Söylemi. İNSAN HAKLARI YILLIĞI, 2009, 27, 1-13. 200 + 0
Ulusal - Kitapta Bölüm Yazma 1125
1. Yağanak, E. Mantık, Matematik ve Felsefe Sempozyumu 10. Yıl Derleme Kitabı, ISBN: 978-605-4233-90-8, İstanbul Kültür Üniversitesi Yayınları, Baskı Sayısı: 176, Baskı Adet Sayısı: 1000, 15 Sayfa, Türkçe, İstanbul, Türkiye, 2012. 250
2. Yağanak, E. Felsefe Diyalogları, ISBN: 978-605-9922-52-4, Sentez Yayıncılık, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: 500, 380 Sayfa, Türkçe, Bursa, Türkiye, 2016. 250
3. Yağanak, E. Kimlik Siyaseti ve Azınlık Sorunu: Felsefi Sorgulamalar, ISBN: 978-605-9922-68-5, Sentez Yayıncılık, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: 600, 130 Sayfa, Türkçe, Ankara, Türkiye, 2017. 250
Ulusal - Kitap Editörlüğü 1125
1. Yağanak, E.; Sayın, H. Kimlik Siyaseti ve Azınlık Sorunu: Felsefi Sorgulamalar, ISBN: 978-605-9922-68-5, Sentez Yayıncılık, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: 600, 130 Sayfa, Türkçe, Ankara, Türkiye, 2017. 125
2. Yağanak, E. Felsefe Diyalogları, ISBN: 978-605-9922-52-4, Sentez Yayıncılık, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: 500, 380 Sayfa, Türkçe, Bursa, Türkiye, 2016. 250
Uluslararası - Tam Metin - Sözlü 200

1. Yağanak, E.; Çiçekdağı, C., Basit Yaşamdan Zenginlik Arzusuna Yoksulluğun Diyalektiği. IV. Uluslararası Felsefe Kongresi, 2016-10-13, 2016-10-15, Bursa, Türkiye, 2016. 200

Uluslararası - Özet - Sözlü 400

4. Yağanak, E., Emotion: A Pathway from Explanation to Interpretation. 1. Eğitim Bilimleri ve Sosyal Bilimler Sempozyumu, 2017-11-03, 2017-11-05, Bandırma, Türkiye, 2017. 100

3. YAĞANAK, E., Açıklama ve Yorumlama Arasında İnsan Eylemlerinin Neliği. Felsefe, Eğitim, Sanat ve Bilim Tarihi Sempozyumu, 2017-05-02, 2017-05-07, Muğla, Türkiye, 2017. 100

http://www.febts.com/index.php/tr/

2. YAĞANAK, E., Does technology have an ethical foundation?. Estonian Philosophy Congres, 2016-06-01, 2016-06-06, Tallinn, Estonya, 2016. 100

http://www.ttu.ee/faculty-of-social-sciences/ragnar-nurkse-school-of-innovation-and-governance/department/the-chair-of-philosophy/

1. Yağanak, E., Technological Artifacts and Moral Responsibility. 6th International conference on "Theoretical and Applied Ethics”, 2015-11-22, 2015-11-24, St. Petersburg, Rusya, 2014. 100

Ulusal - Özet - Sözlü 50

1. YAĞANAK, E., TÜRK EĞİTİM SİSTEMİ'NİN EPİSTEMOLOJİK VERİTİSİM PERSPEKTİFİNDEN ELEŞTİRİSİ. Felsefe, Eğitim ve Bilim Tarihi Sempozyumu, 2015-11-12, 2015-11-14, Muğla, Türkiye, 2015. 50

http://feb.mu.edu.tr/

Ulusal - Özet - Poster 25

1. YAĞANAK, E., Deterministik Evrende Özgürlüğün Olanağı. Felsefe Söyleşileri, 2016-04-28, 2016-04-28, Bursa, Türkiye, 2016. 25

http://felsefe.uludag.edu.tr/site/

Uluslararası 2130
1. KILIKYA FELSEFE DERGISI , EDITOR, ISSN : 2148-9327, E-ISSN : 2148-7898 , 2014-09-01 - Devam ediyor. 2000
2. JOURNAL OF THE INTERNATIONAL SCIENTIFIC RESEARCHES , ADVISORY BOARD MEMBER, ISSN : ISSN 2536-4642, E-ISSN : ISSN 2536-4642, 2016-08-01 - Devam ediyor. 65
3. HTTP://FILOZOFSKI-POGLEDI.WEEBLY.COM/IMPRESSUM.HTML , ADVISORY BOARD MEMBER, ISSN : ISSN 2466-3514, E-ISSN : ISSN 2466-3514, 2016-07-01 - Devam ediyor. 65
Uluslararası Dergi [Yıl, Adet] 20
1. BEYTULHIKME FELSEFE DERGISI , [ 2016 : 1 ] . 4
2. BEYTüLHIKME FELSEFE DERGISI , [ 2017 : 1 ] . 4
3. INTERNATIONAL JOURNAL OF ARTS, HUMANITIES AND SOCIAL SCIENCES , [ 2016 : 1 ] . 4
4. JOURNAL OF INTERNATIONAL SCIENTIFIC RESEARCHES , [ 2016 : 2 ] . 8
Uluslararası
1. University of Amsterdam, Department of Philosophy , 2010-02-03 - 2010-07-01, Amsterdam, Hollanda.
2. University of Groningen, Department of Philosophy , 2009-10-01 - 2010-02-01, Groningen, Hollanda.
2. European Network for the Philosophy of the Social Sciences (ENPOSS) , Üye No: Eray Yağanak, Danimarka, 2016-01-25-Devam ediyor.
1. Türk Felsefe Derneği , Üye No: 50, Türkiye, 2004-01-01-Devam ediyor.
Dönem D.Kodu Ders Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm/Program T-U-K
Güz FEL155 Felsefeye Giriş Fen - Edebiyat Fakültesi Tarih ( 2. Öğretim ) 2-0-2
Güz FEL493 Çağdaş Felsefe Fen - Edebiyat Fakültesi Sosyoloji 3-0-3
Güz FEL155 Felsefeye Giriş I Fen - Edebiyat Fakültesi Tarih 2-0-2
Güz FEL303 Zihin Felsefesi Fen - Edebiyat Fakültesi Felsefe 2-0-2
Güz FEL331 Zihin Felsefesi Fen - Edebiyat Fakültesi Felsefe 2-0-2
Güz FEL331 Zihin Felsefesi Fen - Edebiyat Fakültesi Felsefe ( 2. Öğretim ) 2-0-2
Güz FEL201 Bilgi Felsefesi Sistematiği Fen - Edebiyat Fakültesi Felsefe 2-0-2
Güz FEL 802 Uzmanlık Alan Dersi Sosyal Bilimler Enstitüsü Felsefe Anabilim Dalı 4-0-4
Güz FEL 801 Uzmanlık Alan Dersi Sosyal Bilimler Enstitüsü Felsefe Anabilim Dalı 4-0-4
Güz FEL 501 Çağdaş Felsefe Akımları I Sosyal Bilimler Enstitüsü Felsefe ( Yüksek Lisans ) 3-0-3
Güz FEL201 Bilgi Felsefesi Sistematiği Sosyal Bilimler Enstitüsü Felsefe ( Yüksek Lisans ) 2-0-2
Dönem D.Kodu Ders Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm/Program T-U-K
Bahar FEL304 Dil Felsefesi Fen - Edebiyat Fakültesi Felsefe 2-0-2
Bahar FEL212 Ortaçağ ve Rönesans Felsefesi Fen - Edebiyat Fakültesi Felsefe 3-0-3
Bahar FEL212 Ortaçağ ve Rönesans Felsefesi Fen - Edebiyat Fakültesi Felsefe ( 2. Öğretim ) 3-0-3
Bahar FEL102 Bilgi Felsefesinin Tarihsel So Fen - Edebiyat Fakültesi Felsefe 3-0-3
Bahar FEL102 Bilgi Felsefesinin Tarihsel So Fen - Edebiyat Fakültesi Felsefe ( 2. Öğretim ) 3-0-3
Bahar FEL304 Dil Felsefesi Fen - Edebiyat Fakültesi Felsefe ( 2. Öğretim ) 2-0-2
Bahar FEL232 Dünya Sorunları ve Felsefe Fen - Edebiyat Fakültesi Felsefe ( 2. Öğretim ) 2-0-2
Bahar FEL232 Dünya Sorunları ve Felsefe Fen - Edebiyat Fakültesi Felsefe 2-0-2
Bahar FEL414 Bitirme Çalışması Iı: Tez Yazı Fen - Edebiyat Fakültesi Felsefe 0-2-1
Bahar FEL 801 Uzmanlık Alan Dersi Sosyal Bilimler Enstitüsü Felsefe Anabilim Dalı 4-0-4
Bahar SEM YL Seminer ( Yl ) Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Bilimler Enstitüsü 0-0-0
Bahar FEL 802 Uzmanlık Alan Dersi Sosyal Bilimler Enstitüsü Felsefe Anabilim Dalı 4-0-4
Güz FEL201 Bilgi Felsefesi Sistematiği Fen - Edebiyat Fakültesi Felsefe 2-0-2
Güz FEL331 Zihin Felsefesi Fen - Edebiyat Fakültesi Felsefe 2-0-2
Güz FEL331 Zihin Felsefesi Fen - Edebiyat Fakültesi Felsefe ( 2. Öğretim ) 2-0-2
Güz FEL493 Çağdaş Felsefe Fen - Edebiyat Fakültesi Sosyoloji 3-0-3
Güz FEL413 Bitirme Çalışması I: Kaynak İn Fen - Edebiyat Fakültesi Felsefe 0-2-1
Güz FEL155 Felsefeye Giriş I Fen - Edebiyat Fakültesi Tarih 2-0-2
Güz FEL201 Bilgi Felsefesi Sistematiği Fen - Edebiyat Fakültesi Felsefe ( 2. Öğretim ) 2-0-2
Güz FEL155 Felsefeye Giriş Fen - Edebiyat Fakültesi Tarih ( 2. Öğretim ) 2-0-2
Güz FEL 802 Uzmanlık Alan Dersi Sosyal Bilimler Enstitüsü Felsefe Anabilim Dalı 4-0-4
Güz FEL 801 Uzmanlık Alan Dersi Sosyal Bilimler Enstitüsü Felsefe Anabilim Dalı 4-0-4
Dönem D.Kodu Ders Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm/Program T-U-K
Bahar FEL232 Dünya Sorunları ve Felsefe Fen - Edebiyat Fakültesi Felsefe ( 2. Öğretim ) 2-0-2
Bahar FEL304 Dil Felsefesi Fen - Edebiyat Fakültesi Felsefe 2-0-2
Bahar FEL416 Çağdaş Felsefe: İkinci Yarıyüz Fen - Edebiyat Fakültesi Felsefe ( 2. Öğretim ) 3-0-3
Bahar FEL102 Bilgi Felsefesinin Tarihsel So Fen - Edebiyat Fakültesi Felsefe 3-0-3
Bahar FEL102 Bilgi Felsefesinin Tarihsel So Fen - Edebiyat Fakültesi Felsefe ( 2. Öğretim ) 3-0-3
Bahar FEL212 Ortaçağ ve Rönesans Felsefesi Fen - Edebiyat Fakültesi Felsefe 3-0-3
Bahar FEL414 Bitirme Çalışması Iı: Tez Yazı Fen - Edebiyat Fakültesi Felsefe 0-2-1
Bahar FEL304 Dil Felsefesi Fen - Edebiyat Fakültesi Felsefe ( 2. Öğretim ) 2-0-2
Bahar FEL414 Bitirme Çalışması 2: Tez Yazım Fen - Edebiyat Fakültesi Felsefe ( 2. Öğretim ) 0-2-1
Bahar FEL232 Dünya Sorunları ve Felsefe Fen - Edebiyat Fakültesi Felsefe 2-0-2
Bahar FEL212 Ortaçağ ve Rönesans Felsefesi Fen - Edebiyat Fakültesi Felsefe ( 2. Öğretim ) 3-0-3
Bahar SEM YL Seminer ( Yl ) Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Bilimler Enstitüsü 0-0-0
Bahar FEL 502 Çağdaş Felsefe Akımları II Sosyal Bilimler Enstitüsü Felsefe ( Yüksek Lisans ) 3-0-3
Bahar FEL 802 Uzmanlık Alan Dersi Sosyal Bilimler Enstitüsü Felsefe Anabilim Dalı 4-0-4
Bahar FEL 801 Uzmanlık Alan Dersi Sosyal Bilimler Enstitüsü Felsefe Anabilim Dalı 4-0-4
Güz FEL493 Çağdaş Felsefe Fen - Edebiyat Fakültesi Sosyoloji 3-0-3
Güz FEL413 Bitirme Çalışması I: Kaynak İn Fen - Edebiyat Fakültesi Felsefe 0-2-1
Güz FEL111 Eski Çağda Kültür ve Düşünce T Fen - Edebiyat Fakültesi Felsefe 2-0-2
Güz FEL331 Zihin Felsefesi Fen - Edebiyat Fakültesi Felsefe 2-0-2
Güz FEL111 Eskiçağda Kültür ve Düşünce Ta Fen - Edebiyat Fakültesi Felsefe ( 2. Öğretim ) 2-0-2
Güz FEL413 Bitirme Çalışması 1: Kaynak İn Fen - Edebiyat Fakültesi Felsefe ( 2. Öğretim ) 0-2-1
Güz FEL153 Felsefeye Giriş Fen - Edebiyat Fakültesi Sosyoloji 3-0-3
Güz FEL155 Felsefeye Giriş I Fen - Edebiyat Fakültesi Tarih 2-0-2
Güz FEL155 Felsefeye Giriş Fen - Edebiyat Fakültesi Tarih ( 2. Öğretim ) 2-0-2
Güz FEL331 Zihin Felsefesi Fen - Edebiyat Fakültesi Felsefe ( 2. Öğretim ) 2-0-2
Güz FEL 501 Çağdaş Felsefe Akımları I Sosyal Bilimler Enstitüsü Felsefe ( Yüksek Lisans ) 3-0-3
Güz FEL 801 Uzmanlık Alan Dersi Sosyal Bilimler Enstitüsü Felsefe Anabilim Dalı 4-0-4
Dönem D.Kodu Ders Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm/Program T-U-K
Bahar GRF340 Sanat Felsefesi II Güzel Sanatlar Fakültesi Grafik 2-0-2
Bahar FEL416 Çağdaş Felsefe: İkinci Yarıyüz Fen - Edebiyat Fakültesi Felsefe ( 2. Öğretim ) 3-0-3
Bahar TKS434 Sanat Felsefesi II Güzel Sanatlar Fakültesi Tekstil 2-0-2
Bahar FEL102 Bilgi Felsefesinin Tarihsel So Fen - Edebiyat Fakültesi Felsefe 3-0-3
Bahar FEL414 Bitirme Çalışması Iı: Tez Yazı Fen - Edebiyat Fakültesi Felsefe 0-2-1
Bahar FEL102 Bilgi Felsefesinin Tarihsel So Fen - Edebiyat Fakültesi Felsefe ( 2. Öğretim ) 3-0-3
Bahar FEL304 Dil Felsefesi Fen - Edebiyat Fakültesi Felsefe 2-0-2
Bahar GRF216 Estetik II Güzel Sanatlar Fakültesi Grafik 2-0-2
Bahar TKS258 Estetik II Güzel Sanatlar Fakültesi Tekstil 2-0-2
Bahar SER378 Sanat Felsefesi - II Güzel Sanatlar Fakültesi Seramik 2-0-2
Bahar RESSF442 Sanat Felsefesi II ( Seçmeli ) Güzel Sanatlar Fakültesi Resim 2-0-2
Bahar SER254 Estetik - II Güzel Sanatlar Fakültesi Seramik 2-0-2
Bahar HYK462 Sanat Felsefesi II Güzel Sanatlar Fakültesi Heykel 2-0-2
Bahar FEL314 Yakınçağ Felsefesi Fen - Edebiyat Fakültesi Felsefe ( 2. Öğretim ) 3-0-3
Bahar FEL212 Ortaçağ ve Rönesans Felsefesi Fen - Edebiyat Fakültesi Felsefe 3-0-3
Bahar FEL212 Ortaçağ ve Rönesans Felsefesi Fen - Edebiyat Fakültesi Felsefe ( 2. Öğretim ) 3-0-3
Bahar FEL304 Dil Felsefesi Fen - Edebiyat Fakültesi Felsefe ( 2. Öğretim ) 2-0-2
Bahar FEL414 Bitirme Çalışması 2: Tez Yazım Fen - Edebiyat Fakültesi Felsefe ( 2. Öğretim ) 0-2-1
Bahar HYK262 Estetik II Güzel Sanatlar Fakültesi Heykel 2-0-2
Bahar RES252 Estetik II Güzel Sanatlar Fakültesi Resim 2-0-2
Bahar RTS228 Estetik İletişim Fakültesi Radyo, Televizyon ve Sinema 2-0-2
Bahar FEL 801 Uzmanlık Alan Dersi Sosyal Bilimler Enstitüsü Felsefe Anabilim Dalı 4-0-4
Bahar FEL 502 Çağdaş Felsefe Akımları II Sosyal Bilimler Enstitüsü Felsefe ( Yüksek Lisans ) 3-0-3
Bahar SEM YL Seminer ( Yl ) Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Bilimler Enstitüsü 0-0-0
Güz HYK461 Sanat Felsefesi I Güzel Sanatlar Fakültesi Heykel 2-0-2
Güz FEL493 Çağdaş Felsefe Fen - Edebiyat Fakültesi Sosyoloji 3-0-3
Güz FEL313 Yeniçağ Felsefesi Tarihi: 17 - Fen - Edebiyat Fakültesi Felsefe 3-0-3
Güz FEL313 Yeniçağ Felsefesi Fen - Edebiyat Fakültesi Felsefe ( 2. Öğretim ) 3-0-3
Güz FEL303 Zihin Felsefesi Fen - Edebiyat Fakültesi Felsefe 2-0-2
Güz FEL111 Eskiçağda Kültür ve Düşünce Ta Fen - Edebiyat Fakültesi Felsefe ( 2. Öğretim ) 2-0-2
Güz FEL111 Eski Çağda Kültür ve Düşünce T Fen - Edebiyat Fakültesi Felsefe 2-0-2
Güz SER377 Sanat Felsefesi - I Güzel Sanatlar Fakültesi Seramik 2-0-2
Güz GRF215 Estetik I Güzel Sanatlar Fakültesi Grafik 2-0-2
Güz HYK261 Estetik I Güzel Sanatlar Fakültesi Heykel 2-0-2
Güz SER253 Estetik - I Güzel Sanatlar Fakültesi Seramik 2-0-2
Güz ÜYG101 Üniversite Yaşamına Giriş Fen - Edebiyat Fakültesi Felsefe 1-0-1
Güz FEL211 Klasik Grek Felsefesi Tarihi I Fen - Edebiyat Fakültesi Felsefe ( 2. Öğretim ) 2-0-2
Güz RES251 Estetik I Güzel Sanatlar Fakültesi Resim 2-0-2
Güz TKS257 Estetik I Güzel Sanatlar Fakültesi Tekstil 2-0-2
Güz TAK359 Estetik I Takı Teknolojisi ve Tasarımı Y Takı Teknolojisi ve Tasarımı 2-0-2
Güz ÜYG101 Üniversite Yaşamına Giriş Fen - Edebiyat Fakültesi Felsefe ( 2. Öğretim ) 1-0-1
Güz RESSF441 Sanat Felsefesi I ( Seçmeli ) Güzel Sanatlar Fakültesi Resim 2-0-2
Güz FEL331 Zihin Felsefesi Fen - Edebiyat Fakültesi Felsefe 2-0-2
Güz GRF 339 Sanat Felsefesi I Güzel Sanatlar Fakültesi Grafik 2-0-2
Güz FEL 501 Çağdaş Felsefe Akımları I Sosyal Bilimler Enstitüsü Felsefe 3-0-3
Güz FEL 502 Çağdaş Felsefe Akımları II Sosyal Bilimler Enstitüsü Felsefe 3-0-3
Dönem D.Kodu Ders Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm/Program T-U-K
Bahar FEL314 Yakınçağ Felsefesi Fen - Edebiyat Fakültesi Felsefe ( 2. Öğretim ) 3-0-3
Bahar RTS228 Estetik İletişim Fakültesi Radyo, Televizyon ve Sinema 2-0-2
Bahar HYK262 Estetik II Güzel Sanatlar Fakültesi Heykel 2-0-2
Bahar KUY352 Estetik II Takı Teknolojisi ve Tasarımı Y Kuyumculuk 2-0-2
Bahar FEL212 Ortaçağ ve Rönesans Felsefesi Fen - Edebiyat Fakültesi Felsefe 3-0-3
Bahar FEL212 Ortaçağ ve Rönesans Felsefesi Fen - Edebiyat Fakültesi Felsefe ( 2. Öğretim ) 3-0-3
Bahar FEL102 Bilgi Felsefesinin Tarihsel So Fen - Edebiyat Fakültesi Felsefe 3-0-3
Bahar FEL304 Dil Felsefesi Fen - Edebiyat Fakültesi Felsefe 2-0-2
Bahar FEL304 Dil Felsefesi Fen - Edebiyat Fakültesi Felsefe ( 2. Öğretim ) 2-0-2
Bahar FEL102 Bilgi Felsefesinin Tarihsel So Fen - Edebiyat Fakültesi Felsefe ( 2. Öğretim ) 3-0-3
Bahar RESSF442 Sanat Felsefesi II ( Seçmeli ) Güzel Sanatlar Fakültesi Resim 2-0-2
Bahar TKS258 Estetik II Güzel Sanatlar Fakültesi Tekstil 2-0-2
Bahar GRF340 Sanat Felsefesi II Güzel Sanatlar Fakültesi Grafik 2-0-2
Bahar SER378 Sanat Felsefesi - II Güzel Sanatlar Fakültesi Seramik 2-0-2
Bahar RES252 Estetik II Güzel Sanatlar Fakültesi Resim 2-0-2
Bahar SER254 Estetik - II Güzel Sanatlar Fakültesi Seramik 2-0-2
Bahar FEL112 Klasik Grek Felsefesi Tarihi I Fen - Edebiyat Fakültesi Felsefe ( 2. Öğretim ) 2-0-2
Bahar GRF216 Estetik II Güzel Sanatlar Fakültesi Grafik 2-0-2
Bahar FEL 502 Çağdaş Felsefe Akımları II Sosyal Bilimler Enstitüsü Felsefe 3-0-3
Güz TKS257 Estetik I Güzel Sanatlar Fakültesi Tekstil 2-0-2
Güz GRF 339 Sanat Felsefesi I Güzel Sanatlar Fakültesi Grafik 2-0-2
Güz FEL331 Zihin Felsefesi Fen - Edebiyat Fakültesi Felsefe 2-0-2
Güz FEL201 Bilgi Felsefesi Sistematiği Fen - Edebiyat Fakültesi Felsefe 2-0-2
Güz FEL201 Bilgi Felsefesi Sistematiği Fen - Edebiyat Fakültesi Felsefe ( 2. Öğretim ) 2-0-2
Güz FEL111 Eski Çağda Kültür ve Düşünce T Fen - Edebiyat Fakültesi Felsefe 2-0-2
Güz TAK359 Estetik I Takı Teknolojisi ve Tasarımı Y Takı Teknolojisi ve Tasarımı 2-0-2
Güz FEL111 Eskiçağda Kültür ve Düşünce Ta Fen - Edebiyat Fakültesi Felsefe ( 2. Öğretim ) 2-0-2
Güz FEL211 Klasik Grek Felsefesi Tarihi I Fen - Edebiyat Fakültesi Felsefe ( 2. Öğretim ) 2-0-2
Güz FEL313 Yeniçağ Felsefesi Fen - Edebiyat Fakültesi Felsefe ( 2. Öğretim ) 3-0-3
Güz SER377 Sanat Felsefesi - I Güzel Sanatlar Fakültesi Seramik 2-0-2
Güz RESSF441 Sanat Felsefesi I ( Seçmeli ) Güzel Sanatlar Fakültesi Resim 2-0-2
Güz RES251 Estetik I Güzel Sanatlar Fakültesi Resim 2-0-2
Güz FEL303 Zihin Felsefesi Fen - Edebiyat Fakültesi Felsefe 2-0-2
Güz KUY351 Estetik I Takı Teknolojisi ve Tasarımı Y Kuyumculuk 2-0-2
Güz FEL493 Çağdaş Felsefe Fen - Edebiyat Fakültesi Sosyoloji 3-0-3
Güz SER253 Estetik - I Güzel Sanatlar Fakültesi Seramik 2-0-2
Güz HYK261 Estetik I Güzel Sanatlar Fakültesi Heykel 2-0-2
Güz GRF215 Estetik I Güzel Sanatlar Fakültesi Grafik 2-0-2
Güz FEL 501 Çağdaş Felsefe Akımları I Sosyal Bilimler Enstitüsü Felsefe 3-0-3
Dönem D.Kodu Ders Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm/Program T-U-K
Bahar FEL102 Bilgi Felsefesinin Tarihsel So Fen - Edebiyat Fakültesi Felsefe 3-0-3
Bahar HYK462 Sanat Felsefesi II Güzel Sanatlar Fakültesi Heykel 2-0-2
Bahar FEL304 Dil Felsefesi Fen - Edebiyat Fakültesi Felsefe 2-0-2
Bahar TKS434 Sanat Felsefesi II Güzel Sanatlar Fakültesi Tekstil 2-0-2
Bahar FEL124 Temel Felsefi Terim Bilgisi Fen - Edebiyat Fakültesi Felsefe 2-0-2
Bahar FEL124 Temel Felsefi Terim Bilgisi Fen - Edebiyat Fakültesi Felsefe ( 2. Öğretim ) 2-0-2
Bahar RESSF442 Sanat Felsefesi II ( Seçmeli ) Güzel Sanatlar Fakültesi Resim 2-0-2
Bahar FEL102 Bilgi Felsefesinin Tarihsel So Fen - Edebiyat Fakültesi Felsefe ( 2. Öğretim ) 3-0-3
Bahar FEL212 Ortaçağ ve Rönesans Felsefesi Fen - Edebiyat Fakültesi Felsefe ( 2. Öğretim ) 3-0-3
Bahar FEL314 Yakınçağ Felsefesi Fen - Edebiyat Fakültesi Felsefe ( 2. Öğretim ) 3-0-3
Bahar SER378 Sanat Felsefesi - II Güzel Sanatlar Fakültesi Seramik 2-0-2
Bahar GRF340 Sanat Felsefesi II Güzel Sanatlar Fakültesi Grafik 2-0-2
Bahar FEL304 Dil Felsefesi Fen - Edebiyat Fakültesi Felsefe ( 2. Öğretim ) 2-0-2
Bahar TAS352 Estetik II Takı Teknolojisi ve Tasarımı Y Takı Tasarımı 2-0-2
Bahar TKS258 Estetik II Güzel Sanatlar Fakültesi Tekstil 2-0-2
Bahar GRF216 Estetik II Güzel Sanatlar Fakültesi Grafik 2-0-2
Bahar RES252 Estetik II Güzel Sanatlar Fakültesi Resim 2-0-2
Bahar TAK360 Estetik II Takı Teknolojisi ve Tasarımı Y Takı Teknolojisi ve Tasarımı 2-0-2
Bahar HYK262 Estetik II Güzel Sanatlar Fakültesi Heykel 2-0-2
Bahar KUY352 Estetik II Takı Teknolojisi ve Tasarımı Y Kuyumculuk 2-0-2
Güz KUY351 Estetik I Takı Teknolojisi ve Tasarımı Y Kuyumculuk 2-0-2
Güz RESSF441 Sanat Felsefesi I ( Seçmeli ) Güzel Sanatlar Fakültesi Resim 2-0-2
Güz SER377 Sanat Felsefesi - I Güzel Sanatlar Fakültesi Seramik 2-0-2
Güz FEL313 Yeniçağ Felsefesi Fen - Edebiyat Fakültesi Felsefe ( 2. Öğretim ) 3-0-3
Güz GRF 339 Sanat Felsefesi I Güzel Sanatlar Fakültesi Grafik 2-0-2
Güz FEL111 Eskiçağda Kültür ve Düşünce Ta Fen - Edebiyat Fakültesi Felsefe ( 2. Öğretim ) 2-0-2
Güz FEL111 Eski Çağda Kültür ve Düşünce T Fen - Edebiyat Fakültesi Felsefe 2-0-2
Güz FEL103 Genel Felsefi Terim ve Bilgisi Fen - Edebiyat Fakültesi Felsefe ( 2. Öğretim ) 2-0-2
Güz FEL493 Çağdaş Felsefe Fen - Edebiyat Fakültesi Sosyoloji 3-0-3
Güz FEL201 Bilgi Felsefesi Sistematiği Fen - Edebiyat Fakültesi Felsefe 2-0-2
Güz FEL103 Genel Felsefi Terim Bilgisi Fen - Edebiyat Fakültesi Felsefe 2-0-2
Güz SER253 Estetik - I Güzel Sanatlar Fakültesi Seramik 2-0-2
Güz TAK359 Estetik I Takı Teknolojisi ve Tasarımı Y Takı Teknolojisi ve Tasarımı 2-0-2
Güz RES251 Estetik I Güzel Sanatlar Fakültesi Resim 2-0-2
Güz GRF215 Estetik I Güzel Sanatlar Fakültesi Grafik 2-0-2
Güz TKS257 Estetik I Güzel Sanatlar Fakültesi Tekstil 2-0-2
Güz HYK261 Estetik I Güzel Sanatlar Fakültesi Heykel 2-0-2
Dönem D.Kodu Ders Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm/Program T-U-K
Bahar TKS434 Sanat Felsefesi II Güzel Sanatlar Fakültesi Tekstil 2-0-2
FAALİYET TÜRÜ ALT FAALİYET ORANI (%) DETAYI GRUP TOPLAM
Proje Uluslararası destekli sonuçlandırılmış proje %100 Dünya Bankası, Avrupa Birliği ve Avrupa Konseyi tarafından desteklenmiş proje (Yalnızca Ar-Ge niteliğindeki projeler) Toplam: 0.000

Mevzuat Gereği Dikkate Alınan : 0.000
%80 Diğer uluslararası özel veya resmi kurum ve kuruluşlar tarafından desteklenmiş proje (Yalnızca Ar-Ge niteliğindeki projeler)
Ulusal destekli sonuçlandırılmış proje %75 TÜBA ve TÜBİTAK destekli proje
%75 Kalkınma Bakanlığı destekli proje (Yalnızca Ar-Ge niteliğindeki projeler)
%75 Sanayi Tezleri Programı (SAN- TEZ) projesi
%35 Diğer kamu kuruluşları (Yükseköğretim kurumlan hariç) tarafından desteklenmiş projeler (Yalnızca Ar-Ge niteliğindeki projeler)
%35 Yükseköğretim kurumlan tarafından desteklenmiş bilimsel araştırma projesi (Yalnızca Ar-Ge niteliğindeki Projeler)
%20 Özel kuruluşlar (Ar-Ge, yenilik ve özgün tasarım projeleri)
Araştırma Yurtdışı %30 Yurtdışı Toplam: 0.000

Mevzuat Gereği Dikkate Alınan : 0.000
Yurtiçi %20 Yurtiçi
Yayın Bilimsel (Tez Hariç) kitap %100 Alanında uluslararası yayımlanan bilimsel kitap Toplam: 48.600

Mevzuat Gereği Dikkate Alınan : 30.000
%60 Alanında ulusal yayımlanan bilimsel kitap
Ders Kitabı %70 Alanında uluslararası yayımlanan ders kitabı
%40 Alanında ulusal yayımlanan ders kitabı
Kitapta editörlük %60 Alanında uluslararası yayımlanan kitap editörlüğü
%30 Alanında ulusal yayımlanan kitap editörlüğü
Detay Çarpan
Değeri
Kadro
Çarpanı
Oran Puan Ağırlıklı
Puan
Yağanak, E.; Sayın, H. Kimlik Siyaseti ve Azınlık Sorunu: Felsefi Sorgulamalar, ISBN: 978-605-9922-68-5, Sentez Yayıncılık, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: 600, 130 Sayfa, Türkçe, Ankara, Türkiye, 2017. 1.000 1.500 0.300 0.450 13.500
Kitap bölümü %40 Alanında uluslararası yayımlanan kitap bölümü
%25 Alanında ulusal yayımlanan kitap bölümü
Detay Çarpan
Değeri
Kadro
Çarpanı
Oran Puan Ağırlıklı
Puan
Yağanak, E. Kimlik Siyaseti ve Azınlık Sorunu: Felsefi Sorgulamalar, ISBN: 978-605-9922-68-5, Sentez Yayıncılık, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: 600, 130 Sayfa, Türkçe, Ankara, Türkiye, 2017. 1.000 1.500 0.250 0.375 11.250
Kitap tercümesi %30 Alanında yayımlanmış tam kitap çevirisi
Ansiklopedi konu/madde yazarı %10 Alanında uluslararası yayımlanan ansiklopedi konusu/maddesi
%6 Alanında ulusal yayımlanan ansiklopedi konusu/maddesi
Dergi editörlüğü %30 SSCI, SCI-Exp, AHCI kapsamındaki dergilerde editörlük
%10 SSCI, SCI-Exp, AHCI, ESCI dışındaki alan endekslerindeki dergilerde editörlük
Detay Çarpan
Değeri
Kadro
Çarpanı
Oran Puan Ağırlıklı
Puan
KILIKYA FELSEFE DERGISI , EDITOR, ISSN : 2148-9327, E-ISSN : 2148-7898 , 2014-09-01.
Basım Tarihi: 2017-01-01, Sayı: 1
1.000 1.500 0.100 0.150 4.500
KILIKYA FELSEFE DERGISI , EDITOR, ISSN : 2148-9327, E-ISSN : 2148-7898 , 2014-09-01.
Basım Tarihi: 2017-04-30, Sayı: 2
1.000 1.500 0.100 0.150 4.500
KILIKYA FELSEFE DERGISI , EDITOR, ISSN : 2148-9327, E-ISSN : 2148-7898 , 2014-09-01.
Basım Tarihi: 2017-09-30, Sayı: 3
1.000 1.500 0.100 0.150 4.500
%15 ESCI kapsamındaki dergilerde editörlük
Özgün/Derleme Makale %40 SSCI, SCI-Exp, AHCI kapsamındaki dergilerde yayımlanan tam makale
%35 ESCI kapsamındaki dergilerde yayımlanan tam makale
%30 SSCI, SCI-Exp, AHCI, ESCI dışındaki alan endekslerindeki dergilerde yayımlanan tam makale
%20 Diğer hakemli ulusal veya uluslararası dergilerde yayımlanan tam makale
Detay Çarpan
Değeri
Kadro
Çarpanı
Oran Puan Ağırlıklı
Puan
Yağanak, E. Sosyo-Politik Düzenin Koşulu Olarak İnsan Doğası. AKDENİZ İNSANİ BİLİMLER DERGİSİ, 2017, VII/2 (2017), 445-451.
http://http://mjh.akdeniz.edu.tr/son-sayi
1.000 1.500 0.200 0.300 9.000
Diğer (Teknik not, kısa makale, yorum, vaka takdimi, editöre mektup, özet, kitap kritiği, araştırma notu) %10 SSCI, SCI-Exp, AHCI kapsamındaki dergilerde yayımlanan
%8 ESCI kapsamındaki dergilerde yayımlanan
%6 SSCI, SCI-Exp, AHCI, ESCI dışındaki alan endekslerinde yayımlanan
%6 ULAKBİM Tarafından taranan
Uluslararası boyutta performansa dayalı yayımlanmış ses ve/veya görüntü kaydı bulunmak* %40 Özgün kişisel kayıt
%20 Karma kayıt
Ulusal boyutta performansa dayalı yayımlanmış ses ve/veya görüntü kaydı bulunmak* %20 Özgün kişisel kayıt
%5 Karma kayıt
Hakemlik %5 SSCI, SCI-Exp, AHCI kapsamındaki dergilerde hakemlik
%3 ESCI kapsamındaki dergilerde hakemlik
%3 SSCI, SCI-Exp, AHCI, ESCI dışındaki alan endekslerindeki dergilerde hakemlik
Detay Çarpan
Değeri
Kadro
Çarpanı
Oran Puan Ağırlıklı
Puan
1.000 1.500 0.030 0.045 1.350
%2 Diğer hakemli ulusal veya uluslararası dergilerde hakemlik
Tasarım Sanatsal tasarım (Bina, çevre, eser, yayın, mekân, obje) %30 Kamu kurumları ile özel hukuk tüzel kişileri bünyesinde uygulamaya konmuş Toplam: 0.000

Mevzuat Gereği Dikkate Alınan : 0.000
%15 Bilimsel yayınla tescillenmiş
Bilimsel tasarım %20 Bilimsel yayınla tescillenmiş
%15 Kamu kurumları ile özel hukuk tüzel kişileri bünyesinde uygulamanmış ve belgelenmiş
Faydalı obje %30 TSE/TPE tarafından tescillenmiş
Sergi Özgün kişisel etkinlik %60 Uluslararası Toplam: 0.000

Mevzuat Gereği Dikkate Alınan : 0.000
%30 Ulusal
Karma etkinlikler %15 Davetli/yarışmalı uluslararası
%10 Davetli/yarışmalı ulusal
Patent Alanında uluslararası tescillenmiş patent Alanında uluslararası tescillenmiş patent %100 Alanında uluslararası tescillenmiş patent Toplam: 0.000

Mevzuat Gereği Dikkate Alınan : 0.000
Alanında ulusal tescillenmiş patent %60 Alanında ulusal tescillenmiş patent
Atıf Öğretim elemanının yazar olarak yer almadığı uluslararası kitaplarda, öğretim elemanının eserlerine yapılan kaynakçadaki farklı eserlerine yapılan her bir atıf %8 Öğretim elemanının yazar olarak yer almadığı uluslararası kitaplarda, öğretim elemanının eserlerine yapılan kaynakçadaki farklı eserlerine yapılan her bir atıf Toplam: 0.000

Mevzuat Gereği Dikkate Alınan : 0.000
Öğretim elemanının yazar olarak yer almadığı ulusal kitaplarda, öğretim elemanının eserlerine yapılan kaynakçadaki farklı eserlerine yapılan her bir atıf %2 Öğretim elemanının yazar olarak yer almadığı ulusal kitaplarda, öğretim elemanının eserlerine yapılan kaynakçadaki farklı eserlerine yapılan her bir atıf
SSCI, SCI-Exp, AHCI tarafından taranan dergilerde, öğretim elemanının yazar olarak yer almadığı makalelerde, öğretim elemanının eserlerine yapılan kaynakçadaki farklı eserlerine yapılan her bir atıf %4 SSCI, SCI-Exp, AHCI tarafından taranan dergilerde, öğretim elemanının yazar olarak yer almadığı makalelerde, öğretim elemanının eserlerine yapılan kaynakçadaki farklı eserlerine yapılan her bir atıf
SSCI, SCI-Exp, AHCI, ESCI dışındaki uluslararası dergilerde, öğretim elemanının yazar olarak yer almadığı makalelerde, öğretim elemanının eserlerine yapılan kaynakçadaki farklı eserlerine yapılan her bir atıf %2 SSCI, SCI-Exp, AHCI, ESCI dışındaki uluslararası dergilerde, öğretim elemanının yazar olarak yer almadığı makalelerde, öğretim elemanının eserlerine yapılan kaynakçadaki farklı eserlerine yapılan her bir atıf
ESCI tarafından taranan dergilerde, öğretim elemanının yazar olarak yer almadığı makalelerde, öğretim elemanının eserlerine yapılan kaynakçadaki farklı eserlerine yapılan her bir atıf %2 ESCI tarafından taranan dergilerde, öğretim elemanının yazar olarak yer almadığı makalelerde, öğretim elemanının eserlerine yapılan kaynakçadaki farklı eserlerine yapılan her bir atıf
Hakemli ulusal dergilerdeki, öğretim elemanının yazar olarak yer almadığı makalelerde, öğretim elemanının eserlerine yapılan kaHakemli ulusal dergilerdeki, öğretim elemanının yazar olarak yer almadığı makalelerde, öğretim elemanının eserlerine yapılan kaynakçadaki her bir atıfynakçadaki her bir atıf %2 Hakemli ulusal dergilerdeki, öğretim elemanının yazar olarak yer almadığı makalelerde, öğretim elemanının eserlerine yapılan kaynakçadaki her bir atıf
Bestecinin kendisinin yer almadığı uluslararası konserde eserinin seslendirilmesi %10 Bestecinin kendisinin yer almadığı uluslararası konserde eserinin seslendirilmesi
Tebliğ Uluslararası kongre ve sempozyumlarda davetli olarak sunulan tebliğ %25 Uluslararası kongre ve sempozyumlarda davetli olarak sunulan tebliğ Toplam: 9.000

Mevzuat Gereği Dikkate Alınan : 9.000
Uluslararası kongre ve sempozyumlarda sözlü olarak sunulan ve tam metin olarak yayımlanan tebliğ %10 Uluslararası kongre ve sempozyumlarda sözlü olarak sunulan ve tam metin olarak yayımlanan tebliğ
Uluslararası kongre ve sempozyumlarda poster olarak sunulan ve yayımlanan tebliğ %5 Uluslararası kongre ve sempozyumlarda poster olarak sunulan ve yayımlanan tebliğ
Uluslararası kongre ve sempozyumlarda sözlü olarak sunulan ve özet metin olarak yayımlanan tebliğ %10 Uluslararası kongre ve sempozyumlarda sözlü olarak sunulan ve özet metin olarak yayımlanan tebliğ
Detay Çarpan
Değeri
Kadro
Çarpanı
Oran Puan Ağırlıklı
Puan
YAĞANAK, E., Açıklama ve Yorumlama Arasında İnsan Eylemlerinin Neliği. Felsefe, Eğitim, Sanat ve Bilim Tarihi Sempozyumu, 2017-05-02, 2017-05-07, Muğla, Türkiye, 2017. 1.000 1.500 0.100 0.150 4.500
Yağanak, E., Emotion: A Pathway from Explanation to Interpretation. 1. Eğitim Bilimleri ve Sosyal Bilimler Sempozyumu, 2017-11-03, 2017-11-05, Bandırma, Türkiye, 2017. 1.000 1.500 0.100 0.150 4.500
Ödül TÜBA veya TÜBİTAK'tan alınan bilim ödülü %100 TÜBA veya TÜBİTAK'tan alınan bilim ödülü Toplam: 0.000

Mevzuat Gereği Dikkate Alınan : 0.000
Alanında yurtdışı kurum veya kuruluşlardan alınan bilim ödülü %80 Alanında yurtdışı kurum veya kuruluşlardan alınan bilim ödülü
Alanında yurtiçi kamu kurum ve kuruluşlarından alınan bilim ödülü %40 Alanında yurtiçi kamu kurum ve kuruluşlarından alınan bilim ödülü
Uluslararası kongre, kurultay, sempozyum, konferans ve festival gibi etkinliklerin bilim ve/veya sanat kurulu tarafından verilen ödül (adına belge düzenlenen öğretim elemanı başvurabilir) %30 Uluslararası kongre, kurultay, sempozyum, konferans ve festival gibi etkinliklerin bilim ve/veya sanat kurulu tarafından verilen ödül (adına belge düzenlenen öğretim elemanı başvurabilir)
Ulusal kongre, kurultay, sempozyum, konferans ve festival gibi etkinliklerin bilim ve/veya sanat kurulu tarafından verilen ödül (adına belge düzenlenen öğretim elemanı başvurabilir) %15 Ulusal kongre, kurultay, sempozyum, konferans ve festival gibi etkinliklerin bilim ve/veya sanat kurulu tarafından verilen ödül (adına belge düzenlenen öğretim elemanı başvurabilir)
Alanında özel kurum ve kuruluşlar tarafından verilen ödül %10 Alanında özel kurum ve kuruluşlar tarafından verilen ödül
Toplam : 57.600
Mevzuat Gereği Dikkate Alınan : 39.000