Doç.Dr. ERCAN ÇİÇEK

Birim
:
İŞ Adresi
: Mersin Üniversitesi Erdemli Uygulamali Teknoloji Ve İşletmecilik Yüksekokulu Erdemli Kampüsü 33740 Erdemli/ Mersin
Telefon
:
+90-324-5156023
Dahili
:
117
OLUŞTURMA
:
2015-11-24 14:11:53
DÜZENLEME
:
2020-01-30 21:48:23
PUAN
:
12350
YABANCI DİL
:
İngilizce, C, Diğer, 70


Derece Bölüm Üniversite/Kurum Yıl
LİSANS İŞLETME ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ 1990
YÜKSEK LİSANS İŞLETME SELÇUK ÜNİVERSİTESİ 1997
DOKTORA İŞLETME SELÇUK ÜNİVERSİTESİ 2005
Doktora Tezi

1. SÜPERMARKET VE HİPERMARKETLERDE MÜŞTERİ İLİŞKİLERİ YÖNETİMİ VE BİR UYGULAMA Danışman: Dr. MAHMUT TEKİN, Selçuk Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İşletme Anabilim Dalı, KONYA, Türkiye, .

Yüksek Lisans Tezi

1. TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ VE KONYA SANAYİ BÖLGESİNDE ÖRMEK UYGULAMALAR Danışman: Dr. MAHMUT TEKİN, Selçuk Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İşletme Anabilim Dalı, KONYA, Türkiye, .

Görev Ünvanı Görev Kurum/Diğer Yıl
MÜDÜR YARDIMCISI ERDEMLİ UYGULAMALI TEKNOLOJİ VE İŞLETMECİLİK YÜKSEKOKULU 2015-01-16 - 2017-12-22
YÜKSEKOKUL KURULU ÜYESİ ERDEMLİ UYGULAMALI TEKNOLOJİ VE İŞLETMECİLİK YÜKSEKOKULU 2015-01-16 - 2017-12-22
YÜKSEKOKUL YÖNETİM KURULU ÜYESİ ERDEMLİ UYGULAMALI TEKNOLOJİ VE İŞLETMECİLİK YÜKSEKOKULU 2015-01-16 - 2017-12-22
Uluslararası - Uluslararası Diğer Indexlerde Taranan 200
2017
1. ÇİÇEK, E. MÜŞTERİ İLİŞKİLERİ YÖNETİMİ VE PERAKENDE SEKTÖRÜNDE BİR UYGULAMA. JOURNAL OF SOCIAL AND HUMANITIES SCIENCES RESEARCH , 2017, 4, 2094-2106. 200 + 0
Publications_002.pdf

Ulusal - ULAKBİM Tarafından Taranan 1000
2010
5. ÇİÇEK, E.; ATILGAN, K. Tüketicilerin Perakendeci Markalı Ürünleri Tercih Etme Nedenleri Mersin İlinde Bir Araştırma. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER DERGİSİ, 2010, 12, 305-324. 200 + 0
2007
4. ÇİÇEK, E.; BAY, M. STRATEJİK KÜRESEL TEDARİK ZİNCİRİ YÖNETİMİ VE LOJİSTİK. SOSYAL VE EKONOMİK ARAŞTIRMALAR DERGİSİ, 2007, 13, 91-117. 200 + 0
Publications_005.pdf

3. ÇİÇEK, E.; BAY, M. Stratejik Küresel Tedarik Zinciri Yönetimi ve Lojistik. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ İİBF SOSYAL VE EKONOMİK ARAŞTIRMALAR DERGİSİ, 2007, 7, 91-117. 200 + 0
2. BAY, M.; OSKAY, C.; ÇİÇEK, E. Doğrudan Yabancı Yatırımları Türkiye ye Çekmek İçin Yapılması Gereken Düzenlemeler. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ KARAMAN İİBF DERGİSİ, 2007, 9, 253-263. 200 + 0
1. BAY, M.; ÇİÇEK, E. Tam Zamanında Üretim Sistemlerinde Hata Önleyiciler: Poke Yokeler. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ KARAMAN İ.İB.F. DERGİSİ YEREL EKONOMİLER ÖZEL SAYISI, 2007, , 53-62. 200 + 0
Ulusal - Diğer 800
2017
8. ÇİÇEK, E. KURUMSAL İTİBARIN KAZANILMASINDA KURUMSAL SOSYAL SORUMLULUK BİLİNCİNİN VE ETİK YAKLAŞIMIN ROLÜ . SELÇUK ÜNİVERSİTESİ SOSYAL VE TEKNİK ARAŞTIRMALAR DERGİSİ , 2017, 13, 194-218. 100 + 0
Publications_004.pdf

7. ÇİÇEK, E. Kurumsal İtibarın Kazanılmasında Kurumsal Sosyal Sorumluluk Bilincinin ve Etik Yaklaşımın Rolü. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ SOSYAL VE TEKNİK ARAŞTIRMALAR DERGİSİ, 2017, , 194-218. 100 + 0
6. ÇİÇEK, E. Müşteri İlişkileri Yönetimi ve Perakende Sektöründe Bir Uygulama. JOURNAL OF SOCİAL HUMANİTİES SCİENCES RESEARCH, 2017, 4, 2069-2081. 100 + 0
5. ÇİÇEK, E.; YURTSEVER, A. İŞLETMELERİN KURUMSAL SOSYAL SORUMLULUKLARI ÇERÇEVESİNDE UYGULADIKLARI YEŞİL PAZARLAMA STRATEJİLERİ. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ AKŞEHİR MESLEK YÜKSEKOKULU SOSYAL BİLİMLER DERGİSİ, 2017, 2, 63-82. 100 + 0
Publications_003.pdf

2015
4. ÇİÇEK, E.; ÖZER, S. SANAL ALIŞVERİŞ SİTELERİNİN ALGILANAN E-HİZMET KALİTESİNİN TÜKETİCİLERİN DEMOGRAFİK ÖZELLİKLERİ BAKIMINDAN İNCELENMESİ. SOSYAL VE TEKNİK ARAŞTIRMALAR DERGİSİ, 2015, 9, 19-44. 100 + 0
http://http://sosyoteknik.selcuk.edu.tr/sustad/issue/view/11

3. ÇİÇEK, E.; Özer, S. Sanal Alışveriş Sitelerinin Algılanan E-Hizmet Kalitesinin Tüketicilerin Demografik Özellikleri Bakımından İncelenmesi. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ SOSYAL VE TEKNİK ARAŞTIRMALAR DERGİSİ, 2015, , 19-44. 100 + 0
2013
2. ÇİÇEK, E.; PALA, U.; ÖZCAN, S. Destinasyon Tercihinde Web Sitelerinin Önemi:Yerli Turistler Üzerine Bir Araştırma. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ SOSYAL VE TEKNİK ARAŞTIRMALAR DERGİSİ, 2013, 3, 1-14. 100 + 0
2012
1. ATILGAN, K.; OSKAY, C.; ÇİÇEK, E. Tüketicilerin Gıda Perakendeciliğinden Memnuniyetlerine Göre Bölümlendirilmesi Bölümlerarası Demografik ve Sosyo Ekonomik Farklılıkların İncelenmesi. AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER DERGİSİ, 2012, 14, 163-177. 100 + 0
Ulusal - Endekste taranmıyor 500
2017
5. ÇİÇEK, E.; Yurtsever, A. İşletmelerin Kurumsal Sosyal Sorumlulukları Çerçevesinde Uyguladıkları Yeşil Pazarlama Stratejileri. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ AKŞEHİR MESLEK YÜKSEKOKULU SOSYAL BİLİMLER DERGİSİ, 2017, 2, 63-79. 100 + 0
2012
4. ÇİÇEK, E.; ATILGAN, K. Hizmet İşletmelerinde Çağrı Merkezi Uygulamalarına Tüketici Odaklı Bir Yaklaşım. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ İİBF SOSYAL VE EKONOMİK ARAŞTIRMALAR DERGİSİ, 2012, 12, 81-102. 100 + 0
2010
3. ÇİÇEK, E.; ÇELİK, C. KOBİ lerde Bilgi Teknolojileri Kullanımına Yönelik Yöneticilerin Bakış Açıları ve Mersin İlinde Bir Uygulama. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ İİBF SOSYAL VE EKONOMİK ARAŞTIRMALAR DERGİSİ, 2010, 10, 577-598. 100 + 0
2009
2. ÇİÇEK, E. İşletmelerin Rekabet Avantajı Sağlamasında Bilgi Yönetiminin Rolü. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU DERGİSİ, 2009, 12, 67-77. 100 + 0
2005
1. ÇİÇEK, E. Müşteri İlişkileri Yönetimini Uygulama Sürecinde Başarıyı Etkileyen Faktörler. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ KARAMAN İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ DERGİSİ, 2005, 5, 60-72. 100 + 0
Uluslararası - Bilimsel Kitap Yazma (Tez Hariç) 0
1. ÇİÇEK, E. Hizmet Kalitesi ve Vatandaş Memnuniyeti ”Belediye Hizmetleri Üzerine Bir Değerlendirme”, ISBN: 978-605-7786-16-6, Eğitim Yayınevi, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: , 144 Sayfa, Türkçe, Konya, Türkiye, 2019. 0
2. ÇİÇEK, E. Kent Stratejisi Silifke, ISBN: 978-605-9831-93-2, Eğitim Yayınevi, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: , 376 Sayfa, Türkçe, Konya, Türkiye, 2017. 0
3. ÇİÇEK, E. Pazarlamada ve Rekabette Başarının Anahtarı Müşteri İlişkileri Yönetimi, ISBN: 978-975-2475-29-8, Eğitim Yayınevi, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: , 252 Sayfa, Türkçe, KONYA, , 2017. 0
Ulusal - Kitapta Bölüm Yazma 250
1. ÇİÇEK, E. KENT STRATEJİSİ SİLİFKE, ISBN: 978-605-9831-93-2, EĞİTİM YAYINEVİ, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: 1000, 38 Sayfa, Türkçe, KONYA, Türkiye, 2017. 250
Ulusal - Bilimsel Kitap Yazma (Tez Hariç) 250
1. ÇİÇEK, E. Akademisyen Yayınevi Bilimsel Araştırmalar Kitabı, ISBN: 978-605-258-066-0, Akademisyen Yayınevi, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: , 289 Sayfa, Türkçe, Ankara, Türkiye, 2018. 0
2. ÇİÇEK, E. İşletmecilikte Güncel Konular, ISBN: 978-605-5431-77-8, Ekin, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: , 413 Sayfa, Türkçe, Bursa, Türkiye, 2011. 0
Ulusal - Tam Metin - Sözlü 300

3. ÇİÇEK, E.; YILMAZ, N., KURUMSAL İTİBARIN OLUŞUMUNDA KURUMSAL SOSYAL SORUMLULUK BİLİNCİNİN VE ETİK DAVRANIŞIN ROLÜ. 2.YÜKSEKÖĞRETİM STRATEJİLERİ VE KURUMSAL İŞBİRLİĞİ SEMPOZYUMU, 2015-09-22, 2015-09-24, MERSİN, Türkiye, 2015. 100

http://www.yosis.org

2. ÇİÇEK, E.; YURTSEVER, A., KURUMSAL SOSYAL SORUMLULUK BAĞLAMINDA İŞLETMELERİ YEŞİL PAZARLAMA STRATEJİLERİNİ UYGULAMAYA YÖNELTEN NEDENLER. 14.ULUSAL İŞLETMECİLİK KONGRESİ, 2015-05-07, 2015-05-09, AKSARAY, Türkiye, 2015. 100

http://www.14uik.org/

1. ÇİÇEK, E.; TEKİN, M., İŞLETMELERDE REKABET ÜSTÜNLÜĞÜ SAĞLAMADA FARKLI BİR YAKLAŞIM :DEĞER TEMELLİ PAZARLAMA . 5. ULUSAL ÜRETİM ARAŞTIRMALARI SEMPOZYUMU, 2005-11-25, 2005-11-27, İSTANBUL, Türkiye, 2005. 100

Scientific_Meetings_002.pdf

Yönetilen Yüksek Lisans Tezleri 800

4. METİN BADAR, DEĞİŞİM YÖNETİMİ İLE MARKA KENT YARATMA SÜRECİ ARASINDAKİ İLİŞKİ :BİR UYGULAMA, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Mersin Üniversitesi, Tamamlandı. 200

3. SACİT KURTULUŞ, SÜRDÜRÜLEBİLİR REKABET ÜSTÜNLÜĞÜ ELDE ETMEDE YEŞİL PAZARLAMA FAALİYETLERİNİN ÖNEMİ VE GIDA SEKTÖRÜNDE UYGULANMASI , Sosyal Bilimler Enstitüsü, Mersin Üniversitesi, Tamamlandı. 200

2. ZEYNEP KALIN, HIZLI MODA ÜRÜNLERİNE YÖNELİK TUTUMLARIN SATIN ALMA NİYETİNE ETKİSİNİN İNCELENMESİ, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Mersin Üniversitesi, Tamamlandı. 200

1. UFUK PALA, DESTİNASYON MARKASI OLMA SÜRECİNDE TARSUS, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Mersin Üniversitesi, Tamamlandı. 200

Dönem D.Kodu Ders Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm/Program T-U-K
Bahar BTS402 Bilişimde Müşteri İlişkileri Erdemli Uygulamalı Teknoloji v Bilgisayar Teknolojisi ve Bili 3-0-3
Bahar İBY404 Uluslararası Pazarlama Erdemli Uygulamalı Teknoloji v İşletme Bilgi Yönetimi 3-0-3
Bahar İBY404 Uluslararası Pazarlama Erdemli Uygulamalı Teknoloji v İşletme Bilgi Yönetimi 3-0-3
Bahar İBY408 Bitirme Projesi Erdemli Uygulamalı Teknoloji v İşletme Bilgi Yönetimi 3-0-3
Bahar İBY374 Halkla İlişkiler Erdemli Uygulamalı Teknoloji v İşletme Bilgi Yönetimi 2-0-2
Bahar İBY296 Perakende Yönetimi Erdemli Uygulamalı Teknoloji v İşletme Bilgi Yönetimi 2-0-2
Bahar İBY102 İşletme Bilimine Giriş - II Erdemli Uygulamalı Teknoloji v İşletme Bilgi Yönetimi 3-0-3
Bahar İBY112 Davranış Bilimlerine Giriş Erdemli Uygulamalı Teknoloji v İşletme Bilgi Yönetimi 3-0-3
Bahar İBY496 Uluslararası İşletmecilik Erdemli Uygulamalı Teknoloji v İşletme Bilgi Yönetimi 2-0-2
Bahar İBY478 Medya Takip Erdemli Uygulamalı Teknoloji v İşletme Bilgi Yönetimi 2-0-2
Bahar İBY374 Halkla İlişkiler Erdemli Uygulamalı Teknoloji v İşletme Bilgi Yönetimi 2-0-2
Bahar BTS420 Halkla İlişkiler Erdemli Uygulamalı Teknoloji v Bilgisayar Teknolojisi ve Bili 2-0-2
Bahar SEM YL Seminer ( Yl ) Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Bilimler Enstitüsü 0-0-0
Bahar İBY 802 Uzmanlık Alan Dersi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Bilgi Yönetimi Anabili 4-0-4
Bahar İBY 504 Stratejik Pazarlama Yönetimi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Bilgi Yönetimi ( Yükse 3-0-3
Güz İBY485 Müşteri İlişkileri Yönetimi Erdemli Uygulamalı Teknoloji v İşletme Bilgi Yönetimi 2-0-2
Güz İBY305 İletişim Teknikleri Erdemli Uygulamalı Teknoloji v İşletme Bilgi Yönetimi 3-0-3
Güz İBY303 Pazarlama İlkeleri Erdemli Uygulamalı Teknoloji v İşletme Bilgi Yönetimi 3-0-3
Güz İBY303 Pazarlama İlkeleri Erdemli Uygulamalı Teknoloji v İşletme Bilgi Yönetimi 3-0-3
Güz İBY101 İşletme Bilimine Giriş - I Erdemli Uygulamalı Teknoloji v İşletme Bilgi Yönetimi 3-0-3
Güz İBY289 Hizmet Pazarlaması Erdemli Uygulamalı Teknoloji v İşletme Bilgi Yönetimi 2-0-2
Güz İBY491 Reklam Yönetimi Erdemli Uygulamalı Teknoloji v İşletme Bilgi Yönetimi 2-0-2
Güz İBY409 Bitirme Projesine Giriş Erdemli Uygulamalı Teknoloji v İşletme Bilgi Yönetimi 3-0-3
Güz İBY 801 Uzmanlık Alan Dersi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Bilgi Yönetimi Anabili 4-0-4
Güz İBY 513 Müşteri İlişkileri Yönetimi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Bilgi Yönetimi ( Yükse 3-0-3
Dönem D.Kodu Ders Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm/Program T-U-K
Bahar BTS402 Bilişimde Müşteri İlişkileri Erdemli Uygulamalı Teknoloji v Bilgisayar Teknolojisi ve Bili 3-0-3
Bahar BTS420 Halkla İlişkiler Erdemli Uygulamalı Teknoloji v Bilgisayar Teknolojisi ve Bili 2-0-2
Bahar İBY102 İşletme Bilimine Giriş - II Erdemli Uygulamalı Teknoloji v İşletme Bilgi Yönetimi 3-0-3
Bahar İBY112 Davranış Bilimlerine Giriş Erdemli Uygulamalı Teknoloji v İşletme Bilgi Yönetimi 3-0-3
Bahar İBY296 Perakende Yönetimi Erdemli Uygulamalı Teknoloji v İşletme Bilgi Yönetimi 2-0-2
Bahar İBY374 Halkla İlişkiler Erdemli Uygulamalı Teknoloji v İşletme Bilgi Yönetimi 2-0-2
Bahar İBY404 Uluslararası Pazarlama Erdemli Uygulamalı Teknoloji v İşletme Bilgi Yönetimi 3-0-3
Bahar İBY408 Bitirme Projesi Erdemli Uygulamalı Teknoloji v İşletme Bilgi Yönetimi 3-0-3
Bahar İBY478 Medya Takip Erdemli Uygulamalı Teknoloji v İşletme Bilgi Yönetimi 2-0-2
Bahar SEM YL Seminer ( Yl ) Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Bilimler Enstitüsü 0-0-0
Bahar İBY 304 Pazarlama Yönetimi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Bilgi Yönetimi ( Yükse 3-0-3
Bahar İBY 801 Uzmanlık Alan Dersi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Bilgi Yönetimi Anabili 4-0-4
Bahar İBY 504 Stratejik Pazarlama Yönetimi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Bilgi Yönetimi ( Yükse 3-0-3
Güz İBY409 Bitirme Projesine Giriş Erdemli Uygulamalı Teknoloji v İşletme Bilgi Yönetimi 3-0-3
Güz İBY101 İşletme Bilimine Giriş - I Erdemli Uygulamalı Teknoloji v İşletme Bilgi Yönetimi 3-0-3
Güz İBY289 Hizmet Pazarlaması Erdemli Uygulamalı Teknoloji v İşletme Bilgi Yönetimi 2-0-2
Güz İBY303 Pazarlama İlkeleri Erdemli Uygulamalı Teknoloji v İşletme Bilgi Yönetimi 3-0-3
Güz İBY305 İletişim Teknikleri Erdemli Uygulamalı Teknoloji v İşletme Bilgi Yönetimi 3-0-3
Güz İBY485 Müşteri İlişkileri Yönetimi Erdemli Uygulamalı Teknoloji v İşletme Bilgi Yönetimi 2-0-2
Güz İBY491 Reklam Yönetimi Erdemli Uygulamalı Teknoloji v İşletme Bilgi Yönetimi 2-0-2
Güz İBY499 Hizmet Sistemleri ve Yönetimi Erdemli Uygulamalı Teknoloji v İşletme Bilgi Yönetimi 2-0-2
Güz İBY289 Hizmet Pazarlaması Erdemli Uygulamalı Teknoloji v İşletme Bilgi Yönetimi ( 2 Öğr 2-0-2
Güz İBY303 Pazarlama İlkeleri Erdemli Uygulamalı Teknoloji v İşletme Bilgi Yönetimi ( 2 Öğr 3-0-3
Güz İBY305 İletişim Teknikleri Erdemli Uygulamalı Teknoloji v İşletme Bilgi Yönetimi ( 2 Öğr 3-0-3
Güz İBY 513 Müşteri İlişkileri Yönetimi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Bilgi Yönetimi ( Yükse 3-0-3
Güz İBY 801 Uzmanlık Alan Dersi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Bilgi Yönetimi Anabili 4-0-4
Dönem D.Kodu Ders Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm/Program T-U-K
Bahar İBY408 Bitirme Projesi Erdemli Uygulamalı Teknoloji v İşletme Bilgi Yönetimi 3-0-3
Bahar BTS402 Bilişimde Müşteri İlişkileri Erdemli Uygulamalı Teknoloji v Bilgisayar Teknolojisi ve Bili 3-0-3
Bahar İBY404 Uluslararası Pazarlama Erdemli Uygulamalı Teknoloji v İşletme Bilgi Yönetimi 3-0-3
Bahar İBY102 İşletme Bilimine Giriş - II Erdemli Uygulamalı Teknoloji v İşletme Bilgi Yönetimi 3-0-3
Bahar İBY112 Davranış Bilimlerine Giriş Erdemli Uygulamalı Teknoloji v İşletme Bilgi Yönetimi 3-0-3
Bahar İBY304 Pazarlama Yönetimi Erdemli Uygulamalı Teknoloji v İşletme Bilgi Yönetimi 3-0-3
Bahar İBY374 Halkla İlişkiler Erdemli Uygulamalı Teknoloji v İşletme Bilgi Yönetimi 2-0-2
Bahar İBY478 Medya Takip Erdemli Uygulamalı Teknoloji v İşletme Bilgi Yönetimi 2-0-2
Bahar İBY296 Perakende Yönetimi Erdemli Uygulamalı Teknoloji v İşletme Bilgi Yönetimi ( 2 Öğr 2-0-2
Bahar BTS420 Halkla İlişkiler Erdemli Uygulamalı Teknoloji v Bilgisayar Teknolojisi ve Bili 2-0-2
Bahar İBY496 Uluslararası İşletmecilik Erdemli Uygulamalı Teknoloji v İşletme Bilgi Yönetimi 2-0-2
Bahar İBY 504 Stratejik Pazarlama Yönetimi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Bilgi Yönetimi ( Yükse 3-0-3
Bahar SEM YL Seminer ( Yl ) Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Bilimler Enstitüsü 0-0-0
Bahar İBY 802 Uzmanlık Alan Dersi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Bilgi Yönetimi Anabili 4-0-4
Bahar İBY 801 Uzmanlık Alan Dersi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Bilgi Yönetimi Anabili 4-0-4
Güz İBY409 Bitirme Projesine Giriş Erdemli Uygulamalı Teknoloji v İşletme Bilgi Yönetimi 3-0-3
Güz İBY485 Müşteri İlişkileri Yönetimi Erdemli Uygulamalı Teknoloji v İşletme Bilgi Yönetimi 2-0-2
Güz İBY491 Reklam Yönetimi Erdemli Uygulamalı Teknoloji v İşletme Bilgi Yönetimi 2-0-2
Güz İBY101 İşletme Bilimine Giriş - I Erdemli Uygulamalı Teknoloji v İşletme Bilgi Yönetimi 3-0-3
Güz İBY289 Hizmet Pazarlaması Erdemli Uygulamalı Teknoloji v İşletme Bilgi Yönetimi 2-0-2
Güz İBY303 Pazarlama İlkeleri Erdemli Uygulamalı Teknoloji v İşletme Bilgi Yönetimi 3-0-3
Güz İBY305 İletişim Teknikleri Erdemli Uygulamalı Teknoloji v İşletme Bilgi Yönetimi 3-0-3
Güz İBY373 Tüketici Davranışları Erdemli Uygulamalı Teknoloji v İşletme Bilgi Yönetimi 2-0-2
Güz İBY495 Kalite Sistemleri ve Standartl Erdemli Uygulamalı Teknoloji v İşletme Bilgi Yönetimi 2-0-2
Güz İBY 101 İşletme Bilimine Giriş 1 Erdemli Uygulamalı Teknoloji v İşletme Bilgi Yönetimi ( 2 Öğr 3-0-3
Güz İBY289 Hizmet Pazarlaması Erdemli Uygulamalı Teknoloji v İşletme Bilgi Yönetimi ( 2 Öğr 2-0-2
Güz İBY 802 Uzmanlık Alan Dersi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Bilgi Yönetimi Anabili 4-0-4
Güz İBY 529 Pazarlamada Yeni Yaklaşımlar Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Bilgi Yönetimi ( Yükse 3-0-3
Güz İBY 513 Müşteri İlişkileri Yönetimi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Bilgi Yönetimi ( Yükse 3-0-3
Güz SEM YL Seminer ( Yl ) Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Bilimler Enstitüsü 0-0-0
Güz İBY 801 Uzmanlık Alan Dersi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Bilgi Yönetimi Anabili 4-0-4
Dönem D.Kodu Ders Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm/Program T-U-K
Bahar İBY478 Medya Takip Erdemli Uygulamalı Teknoloji v İşletme Bilgi Yönetimi 2-0-2
Bahar İBY374 Halkla İlişkiler Erdemli Uygulamalı Teknoloji v İşletme Bilgi Yönetimi 2-0-2
Bahar İBY408 Bitirme Projesi Erdemli Uygulamalı Teknoloji v İşletme Bilgi Yönetimi 3-0-3
Bahar BTS420 Halkla İlişkiler Erdemli Uygulamalı Teknoloji v Bilgisayar Teknolojisi ve Bili 2-0-2
Bahar İBY112 Davranış Bilimlerine Giriş Erdemli Uygulamalı Teknoloji v İşletme Bilgi Yönetimi 3-0-3
Bahar İBY304 Pazarlama Yönetimi Erdemli Uygulamalı Teknoloji v İşletme Bilgi Yönetimi 3-0-3
Bahar İBY404 Uluslararası Pazarlama Erdemli Uygulamalı Teknoloji v İşletme Bilgi Yönetimi 3-0-3
Bahar BTS402 Bilişimde Müşteri İlişkileri Erdemli Uygulamalı Teknoloji v Bilgisayar Teknolojisi ve Bili 3-0-3
Bahar İBY102 İşletme Bilimine Giriş - II Erdemli Uygulamalı Teknoloji v İşletme Bilgi Yönetimi 3-0-3
Bahar İBY 504 Stratejik Pazarlama Yönetimi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Bilgi Yönetimi ( Yükse 3-0-3
Bahar SEM YL Seminer ( Yl ) Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Bilimler Enstitüsü 0-0-0
Bahar İBY 801 Uzmanlık Alan Dersi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Bilgi Yönetimi Anabili 4-0-4
Bahar İBY 802 Uzmanlık Alan Dersi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Bilgi Yönetimi Anabili 4-0-4
Güz İBY305 İletişim Teknikleri Erdemli Uygulamalı Teknoloji v İşletme Bilgi Yönetimi 3-0-3
Güz İBY 101 İşletme Bilimine Giriş 1 Erdemli Uygulamalı Teknoloji v İşletme Bilgi Yönetimi ( 2 Öğr 3-0-3
Güz İBY485 Müşteri İlişkileri Yönetimi Erdemli Uygulamalı Teknoloji v İşletme Bilgi Yönetimi 2-0-2
Güz İBY289 Hizmet Pazarlaması Erdemli Uygulamalı Teknoloji v İşletme Bilgi Yönetimi 2-0-2
Güz İBY101 İşletme Bilimine Giriş - I Erdemli Uygulamalı Teknoloji v İşletme Bilgi Yönetimi 3-0-3
Güz İBY373 Tüketici Davranışları Erdemli Uygulamalı Teknoloji v İşletme Bilgi Yönetimi 2-0-2
Güz İBY491 Reklam Yönetimi Erdemli Uygulamalı Teknoloji v İşletme Bilgi Yönetimi 2-0-2
Güz İBY495 Kalite Sistemleri ve Standartl Erdemli Uygulamalı Teknoloji v İşletme Bilgi Yönetimi 2-0-2
Güz İBY409 Bitirme Projesine Giriş Erdemli Uygulamalı Teknoloji v İşletme Bilgi Yönetimi 3-0-3
Güz İBY 519 Lojistik Yönetimi ve Uluslarar Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Bilgi Yönetimi ( Yükse 3-0-3
Güz İBY 513 Müşteri İlişkileri Yönetimi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Bilgi Yönetimi ( Yükse 3-0-3
Güz İBY 801 Uzmanlık Alan Dersi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Bilgi Yönetimi Anabili 4-0-4
Dönem D.Kodu Ders Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm/Program T-U-K
Bahar İBY404 Uluslararası Pazarlama Erdemli Uygulamalı Teknoloji v İşletme Bilgi Yönetimi 3-0-3
Bahar İBY408 Bitirme Projesi Erdemli Uygulamalı Teknoloji v İşletme Bilgi Yönetimi 3-0-3
Bahar İBY374 Halkla İlişkiler Erdemli Uygulamalı Teknoloji v İşletme Bilgi Yönetimi 2-0-2
Bahar İBY496 Uluslararası İşletmecilik Erdemli Uygulamalı Teknoloji v İşletme Bilgi Yönetimi 2-0-2
Bahar İBY102 İşletme Bilimine Giriş - II Erdemli Uygulamalı Teknoloji v İşletme Bilgi Yönetimi 3-0-3
Bahar İBY112 Davranış Bilimlerine Giriş Erdemli Uygulamalı Teknoloji v İşletme Bilgi Yönetimi 3-0-3
Bahar İBY304 Pazarlama Yönetimi Erdemli Uygulamalı Teknoloji v İşletme Bilgi Yönetimi 3-0-3
Bahar İBY 801 Uzmanlık Alan Dersi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Bilgi Yönetimi Anabili 4-0-4
Bahar SEM YL Seminer ( Yl ) Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Bilimler Enstitüsü 0-0-0
Bahar TEZ Tez Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Bilimler Enstitüsü 0-0-0
Bahar İBY 522 İleri Pazarlama Yönetimi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Bilgi Yönetimi ( Yükse 3-0-3
Bahar OSD Kişisel Gelişim Rektörlük Ortak Seçmeli Ders Koordinatör 2-0-2
Güz İBY373 Tüketici Davranışları Erdemli Uygulamalı Teknoloji v İşletme Bilgi Yönetimi 2-0-2
Güz İBY491 Reklam Yönetimi Erdemli Uygulamalı Teknoloji v İşletme Bilgi Yönetimi 2-0-2
Güz İBY409 Bitirme Projesine Giriş Erdemli Uygulamalı Teknoloji v İşletme Bilgi Yönetimi 3-0-3
Güz İBY303 Pazarlama İlkeleri Erdemli Uygulamalı Teknoloji v İşletme Bilgi Yönetimi 3-0-3
Güz İBY485 Müşteri İlişkileri Yönetimi Erdemli Uygulamalı Teknoloji v İşletme Bilgi Yönetimi 2-0-2
Güz İBY101 İşletme Bilimine Giriş - I Erdemli Uygulamalı Teknoloji v İşletme Bilgi Yönetimi 3-0-3
Güz İBY305 İletişim Teknikleri Erdemli Uygulamalı Teknoloji v İşletme Bilgi Yönetimi 3-0-3
Güz İBY 519 Lojistik Yönetimi ve Uluslarar Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Bilgi Yönetimi 3-0-3
Güz İBY 513 Müşteri İlişkileri Yönetimi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Bilgi Yönetimi 3-0-3
Güz OSD Kişisel Gelişim Rektörlük Ortak Seçmeli Ders Koordinatör 2-0-2
Dönem D.Kodu Ders Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm/Program T-U-K
Bahar İBY496 Uluslararası İşletmecilik Erdemli Uygulamalı Teknoloji v İşletme Bilgi Yönetimi 2-0-2
Bahar İBY304 Pazarlama Yönetimi Erdemli Uygulamalı Teknoloji v İşletme Bilgi Yönetimi 3-0-3
Bahar İBY408 Bitirme Projesi Erdemli Uygulamalı Teknoloji v İşletme Bilgi Yönetimi 3-0-3
Bahar İBY374 Halkla İlişkiler Erdemli Uygulamalı Teknoloji v İşletme Bilgi Yönetimi 2-0-2
Bahar İBY404 Uluslararası Pazarlama Erdemli Uygulamalı Teknoloji v İşletme Bilgi Yönetimi 3-0-3
Bahar İBY102 İşletme Bilimine Giriş - II Erdemli Uygulamalı Teknoloji v İşletme Bilgi Yönetimi 3-0-3
Bahar İBY112 Davranış Bilimlerine Giriş Erdemli Uygulamalı Teknoloji v İşletme Bilgi Yönetimi 3-0-3
Bahar İBY-504 Stratejik Pazarlama Yönetimi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Bilgi Yönetimi 3-0-3
Bahar İBY 528 Btünleşik Pazarlama İletişimi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Bilgi Yönetimi 3-0-3
Bahar EYN108 Emlak İşletmeciliği Mersin Meslek Yüksekokulu Emlak ve Emlak Yönetimi ( Uzak 2-0-2
Bahar EYN202 Emlak Pazarlama Yöntemi Mersin Meslek Yüksekokulu Emlak ve Emlak Yönetimi ( Uzak 3-0-3
Bahar OSD Kişisel Gelişim Rektörlük Ortak Seçmeli Ders Koordinatör 2-0-2
Güz İBY101 İşletme Bilimine Giriş - I Erdemli Uygulamalı Teknoloji v İşletme Bilgi Yönetimi 3-0-3
Güz İBY373 Tüketici Davranışları Erdemli Uygulamalı Teknoloji v İşletme Bilgi Yönetimi 2-0-2
Güz İBY485 Müşteri İlişkileri Yönetimi Erdemli Uygulamalı Teknoloji v İşletme Bilgi Yönetimi 2-0-2
Güz İBY409 Bitirme Projesine Giriş Erdemli Uygulamalı Teknoloji v İşletme Bilgi Yönetimi 3-0-3
Güz İBY303 Pazarlama İlkeleri Erdemli Uygulamalı Teknoloji v İşletme Bilgi Yönetimi 3-0-3
Güz İBY 519 Lojistik Yönetimi ve Uluslarar Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Bilgi Yönetimi 3-0-3
Güz İBY 523 Pazarlama Yönetimi ve Strateji Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Bilgi Yönetimi 3-0-3
Güz E-İŞL 545 Müşteri İlişkileri Yönetimi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme 3-0-3
Güz EYN111 Gayrimenkulde Temel Kavramlar Mersin Meslek Yüksekokulu Emlak ve Emlak Yönetimi ( Uzak 2-0-2
Güz OSD Kişisel Gelişim Rektörlük Ortak Seçmeli Ders Koordinatör 2-0-2
Dönem D.Kodu Ders Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm/Program T-U-K
Bahar İBY404 Uluslararası Pazarlama Erdemli Uygulamalı Teknoloji v İşletme Bilgi Yönetimi 3-0-3
Bahar İBY408 Bitirme Projesi Erdemli Uygulamalı Teknoloji v İşletme Bilgi Yönetimi 3-0-3
Bahar İBY112 Davranış Bilimlerine Giriş Erdemli Uygulamalı Teknoloji v İşletme Bilgi Yönetimi 3-0-3
Bahar İBY496 Uluslararası İşletmecilik Erdemli Uygulamalı Teknoloji v İşletme Bilgi Yönetimi 2-0-2
Bahar İBY304 Pazarlama Yönetimi Erdemli Uygulamalı Teknoloji v İşletme Bilgi Yönetimi 3-0-3
Bahar İBY-504 Stratejik Pazarlama Yönetimi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Bilgi Yönetimi 3-0-3
Bahar EYN108 Emlak İşletmeciliği Mersin Meslek Yüksekokulu Emlak ve Emlak Yönetimi ( Uzak 2-0-2
Bahar EYN202 Emlak Pazarlama Yöntemi Mersin Meslek Yüksekokulu Emlak ve Emlak Yönetimi ( Uzak 3-0-3
Bahar OSD Kişisel Gelişim Rektörlük Ortak Seçmeli Ders Koordinatör 2-0-2
Güz İBY401 Pazarlama Araştırması Erdemli Uygulamalı Teknoloji v İşletme Bilgi Yönetimi 3-0-3
Güz İBY303 Pazarlama İlkeleri Erdemli Uygulamalı Teknoloji v İşletme Bilgi Yönetimi 3-0-3
Güz İBY213 Yönetim ve Organizasyon - I Erdemli Uygulamalı Teknoloji v İşletme Bilgi Yönetimi 3-0-3
Güz İBY 513 Müşteri İlişkileri Yönetimi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Bilgi Yönetimi 3-0-3
Güz E-İŞL 545 Müşteri İlişkileri Yönetimi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme 3-0-3
Güz EYN111 Gayrimenkulde Temel Kavramlar Mersin Meslek Yüksekokulu Emlak ve Emlak Yönetimi ( Uzak 2-0-2
Güz EYN203 Emlak Yönetimi ve Uygulamaları Mersin Meslek Yüksekokulu Emlak ve Emlak Yönetimi ( Uzak 2-0-2
Güz OSD Kişisel Gelişim Rektörlük Ortak Seçmeli Ders Koordinatör 2-0-2
Dönem D.Kodu Ders Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm/Program T-U-K
Bahar İBY408 Bitirme Projesi Erdemli Uygulamalı Teknoloji v İşletme Bilgi Yönetimi 3-0-3
Bahar İBY404 Uluslararası Pazarlama Erdemli Uygulamalı Teknoloji v İşletme Bilgi Yönetimi 3-0-3
Bahar İBY308 Örgütlerde Davranış Erdemli Uygulamalı Teknoloji v İşletme Bilgi Yönetimi 3-0-3
Bahar İBY304 Pazarlama Yönetimi Erdemli Uygulamalı Teknoloji v İşletme Bilgi Yönetimi 3-0-3
Bahar İBY112 Davranış Bilimlerine Giriş Erdemli Uygulamalı Teknoloji v İşletme Bilgi Yönetimi 3-0-3
Bahar İBY214 Yönetim ve Organizasyon - II Erdemli Uygulamalı Teknoloji v İşletme Bilgi Yönetimi 3-0-3
Bahar İŞL264 İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku Erdemli Meslek Yüksekokulu İşletme Yönetimi ( 2. Öğretim 1-1-2
Bahar İŞL264 İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku Erdemli Meslek Yüksekokulu İşletme Yönetimi 1-1-2
Bahar EY108 Emlak İşletmeciliği Mersin Meslek Yüksekokulu Emlak ve Emlak Yönetimi ( Uzak 2-0-2
Güz İBY401 Pazarlama Araştırması Erdemli Uygulamalı Teknoloji v İşletme Bilgi Yönetimi 3-0-3
Güz İBY303 Pazarlama İlkeleri Erdemli Uygulamalı Teknoloji v İşletme Bilgi Yönetimi 3-0-3
Güz İBY213 Yönetim ve Organizasyon - I Erdemli Uygulamalı Teknoloji v İşletme Bilgi Yönetimi 3-0-3
Güz E-İŞL 545 Müşteri İlişkileri Yönetimi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme 3-0-3
Güz EY111 Gayrimenkulde Temel Kavramlar Mersin Meslek Yüksekokulu Emlak ve Emlak Yönetimi ( Uzak 2-0-2
Dönem D.Kodu Ders Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm/Program T-U-K
Bahar İBY408 Bitirme Projesi Erdemli Uygulamalı Teknoloji v İşletme Bilgi Yönetimi 3-0-3
Bahar İBY112 Davranış Bilimlerine Giriş Erdemli Uygulamalı Teknoloji v İşletme Bilgi Yönetimi 3-0-3
Bahar İBY404 Uluslararası Pazarlama Erdemli Uygulamalı Teknoloji v İşletme Bilgi Yönetimi 3-0-3
Bahar İBY304 Pazarlama Yönetimi Erdemli Uygulamalı Teknoloji v İşletme Bilgi Yönetimi 3-0-3
Bahar İBY214 Yönetim ve Organizasyon - II Erdemli Uygulamalı Teknoloji v İşletme Bilgi Yönetimi 3-0-3
Bahar İBY308 Örgütlerde Davranış Erdemli Uygulamalı Teknoloji v İşletme Bilgi Yönetimi 3-0-3
Bahar İBY-504 Stratejik Pazarlama Yönetimi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Bilgi Yönetimi 3-0-3
Güz İBY303 Pazarlama İlkeleri Erdemli Uygulamalı Teknoloji v İşletme Bilgi Yönetimi 3-0-3
Güz İBY401 Pazarlama Araştırması Erdemli Uygulamalı Teknoloji v İşletme Bilgi Yönetimi 3-0-3
Güz İBY201 Yönetim ve Organizasyon Erdemli Uygulamalı Teknoloji v İşletme Bilgi Yönetimi 3-0-3
Güz İBY305 İletişim Teknikleri Erdemli Uygulamalı Teknoloji v İşletme Bilgi Yönetimi 3-0-3
Güz İBY213 Yönetim ve Organizasyon - I Erdemli Uygulamalı Teknoloji v İşletme Bilgi Yönetimi 3-0-3
Güz İBY 513 Müşteri İlişkileri Yönetimi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Bilgi Yönetimi 3-0-3
Dönem D.Kodu Ders Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm/Program T-U-K
Bahar İBY308 Örgütlerde Davranış Erdemli Uygulamalı Teknoloji v İşletme Bilgi Yönetimi 3-0-3
Bahar İBY304 Pazarlama Yönetimi Erdemli Uygulamalı Teknoloji v İşletme Bilgi Yönetimi 3-0-3
Bahar İBY214 Yönetim ve Organizasyon - II Erdemli Uygulamalı Teknoloji v İşletme Bilgi Yönetimi 3-0-3
Bahar İBY112 Davranış Bilimlerine Giriş Erdemli Uygulamalı Teknoloji v İşletme Bilgi Yönetimi 3-0-3
Bahar İBY404 Uluslararası Pazarlama Erdemli Uygulamalı Teknoloji v İşletme Bilgi Yönetimi 3-0-3
Bahar İBY404 Uluslararası Pazarlama Erdemli Uygulamalı Teknoloji v İşletme Bilgi Yönetimi 3-0-3
Bahar İBY408 Bitirme Projesi Erdemli Uygulamalı Teknoloji v İşletme Bilgi Yönetimi 3-0-3
Güz İBY401 Pazarlama Araştırması Erdemli Uygulamalı Teknoloji v İşletme Bilgi Yönetimi 3-0-3
Güz İBY303 Pazarlama İlkeleri Erdemli Uygulamalı Teknoloji v İşletme Bilgi Yönetimi 3-0-3
Güz İBY201 Yönetim ve Organizasyon Erdemli Uygulamalı Teknoloji v İşletme Bilgi Yönetimi 3-0-3
Güz İBY305 İletişim Teknikleri Erdemli Uygulamalı Teknoloji v İşletme Bilgi Yönetimi 3-0-3
Güz İBY213 Yönetim ve Organizasyon - I Erdemli Uygulamalı Teknoloji v İşletme Bilgi Yönetimi 3-0-3
Güz OSD Kişisel Gelişim Rektörlük Ortak Seçmeli Ders Koordinatör 2-0-2
FAALİYET TÜRÜ DETAYI
Proje TÜBİTAK 1001, 1003, 3501, 1505, COST, Uluslararası İkili İşbirliği Programları
TÜBİTAK 1005, 3001
TÜBİTAK 1002
H2020 Projesi
Diğer uluslararası özel veya resmi kurum ve kuruluşlar tarafından desteklenmiş ve destek süresi dokuz aydan az olmayan Ar-Ge niteliğini haiz proje
Diğer ulusal kamu veya özel kurum ve kuruluşlar tarafından desteklenmiş ve destek süresi 9 aydan az olmayan Ar-Ge niteliğini haiz proje
Araştırma Yurtdışı Araştırma
Yurtiçi Araştırma
Yayın SCI, SCI-Exp, SSCI ve AHCI kapsamındaki dergilerde yayımlanmış araştırma makalesi
SCI, SCI-Exp, SSCI ve AHCI kapsamındaki dergilerde yayınlanmış derleme veya kısa makale(editöre mektup, yorum, vaka takdimi, teknik not, araştırma notu, özet ve kitap kritiği)
Alan endexleri (ÜAK tarafından tanımlanan alanlar için) kapsamındaki dergilerde yayınlanmış araştırma makalesi
Alan endexleri (ÜAK tarafından tanımlanan alanlar için) kapsamındaki dergilerde yayınlanmış derleme veya kısa makale(editöre mektup, yorum, vaka takdimi, teknik not, araştırma notu, özet ve kitap kritiği)
Diğer uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan araştırma makalesi
ULAKBİM TR dizin tarafından taranan ulusal hakemli dergilerde yayınlanmış makale
SCI, SCI-Exp, SSCI ve AHCI kapsamındaki dergilerde editörlük ve editör kurulu üyeliği
Alan endexleri (ÜAK tarafından tanımlanan alanlar için) kapsamındaki dergilerde editörlük veya editör kurulu üyeliği
Diğer uluslararası hakemli dergilerde editörlük ve editör kurulu üyeliği
ULAKBİM TR dizin tarafından taranan ulusal hakemli dergilerde editörlük ve editör kurulu üyeliği
Tanınmış uluslararası yayınevleri tarafından yayınlanmış özgün bilimsel kitap
Detay
çiçek, E. Hizmet Kalitesi ve Vatandaş Memnuniyeti ”Belediye Hizmetleri Üzerine Bir Değerlendirme”, ISBN: 978-605-7786-16-6, Eğitim Yayınevi, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: , 144 Sayfa, Türkçe, Konya, Türkiye, 2019.
Tanınmış uluslararası yayınevleri tarafından yayınlanmış özgün bilimsel kitap editörlüğü
Tanınmış uluslararası yayınevleri tarafından yayınlanmış özgün bilimsel kitaplarda bölüm yazarlığı (Aynı kitapta en çok 2 bölüm değerlendirmeye alınır.)
Tanınmış ulusal yayınevleri tarafından yayınlanmış özgün bilimsel kitap
Tanınmış ulusal yayınevleri tarafından yayımlanmış özgün bilimsel kitaplarda bölüm yazarlığı (Aynı kitapta en çok 2 bölüm değerlendirmeye alınır.)
Uluslararası boyutta performansa dayalı yayımlanmış kişisel ses ve/veya görüntü kaydı
Uluslararası boyutta performansa dayalı yayımlanmış karma ses ve/veya görüntü kaydı
Ulusal boyutta performansa dayalı yayımlanmış kişisel ses ve/veya görüntü kaydı
Tasarım Endüstriyel, çevresel (bina, peyzaj ve iç mekan) veya grafiksel tasarım; sahne, moda(kumaş, aksesuar veya giysi tasarımı) veya çalgı tasarımı
Sergi Özgün yurtdışı bireysel etkinlik (sergi, bienal, trienal, gösteri, dinleti, festival ve gösterim)
Özgün yurtiçi bireysel etkinlik (sergi, bienal, trienal, gösteri, dinleti, festival ve gösterim)
Özgün yurtdışı grup/karma/toplu etkinlik (sergi, bienal, trienal, gösteri, dinleti, festival ve gösterim)
Özgün yurtiçi grup/karma/toplu etkinlik (sergi, bienal, trienal, gösteri, dinleti, festival ve gösterim)
Patent Uluslararası patent
Ulusal patent
Atıf SCI, SCI-Exp, SSCI ve AHCI kapsamındaki dergilerde yayınlanmış makalelerde atıf
Alan endeksleri(varsa) kapsamındaki dergilerde yayınlanmış makalelerde atıf
Diğer uluslararası hakemli dergilerde yayınlanmış makalelerde atıf
ULAKBİM tarafından taranan ulusal hakemli dergilerde yayınlanmış makalelerde atıf
Tanınmış uluslararası yayınevleri tarafından yayınlanmış özgün bilimsel kitapta atıf
Tanınmış ulusal yayınevleri tarafından yayınlanmış özgün bilimsel kitapta atıf
Güzel sanatlardaki eserlerin uluslararası kaynak veya yayın organlarında yer alması veya gösterime ya da dinletime girmesi
Güzel sanatlardaki eserlerin ulusal kaynak veya yayın organlarında yer alması veya gösterime ya da dinletime girmesi
Tebliğ Hakemli uluslararası bilimsel konferansta, sempozyumda veya kongrede sözlü olarak sunulan ve bunların kitabında yayınlanan tam bildiri
Ödül YÖK Yılın Doktora Tezi Ödülü
TÜBİTAK bilim ödülü
TÜBA Akademi Ödülü
TÜBİTAK TWAS veya Teşvik ödülü
TÜBİTAK Ufuk 2020 Programı eşik üstü ödülü
Yurtdışı kurum veya kuruluşlardan alınan bilim ödülü (Sürekli olarak verilen daha önce en az 5 kez verilmiş, ilgili kurum ve kuruluşun internet sayfasından duyurulan ve akademik ağırlıklı bir değerlendirme jürisi veya seçici kurulu olan)(Aynı çalışma veya
Yurtiçi kurum veya kuruluşlardan alınan bilim ödülü (Sürekli olarak verilen daha önce en az 5 kez verilmiş, ilgili kurum ve kuruluşun internet sayfasından duyurulan ve akademik ağırlıklı bir değerlendirme jürisi veya seçici kurulu olan)(Aynı çalışma veya
Uluslararası jurili sürekli düzenlenen güzel sanatlar etkinliklerinde veya yarışmalarda eserlere verilen uluslararası derece ödülü (mansiyon hariç)(Aynı çalışma veya eser nedeni ile alınan farklı ödüller için en fazla bir defa puanlama yapılır.)
Ulusal jurili sürekli düzenlenen güzel sanatlar etkinliklerinde veya yarışmalarda eserlere verilen uluslararası derece ödülü (mansiyon hariç)(Aynı çalışma veya eser nedeni ile alınan farklı ödüller için en fazla bir defa puanlama yapılır.)
Mevzuatı çerçevesinde, ilgili kuruluşlar (bakanlıklar, yerel yönetimler, meslek odaları, uluslararası kuruluşlar) tarafından sürekli düzenlenen planlama, mimarlık ve kentsel tasarım, peyzaj tasarımı, iç mimari tasarım, endüstri ürünleri tasarımı ve mimarl