Prof.Dr. ERDAL BAYKAN

Birim
:
İslami İlimler Fakültesi / İslam Felsefesi Anabilim Dalı
İŞ Adresi
: Mersin Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi
Telefon
:
+90--
Dahili
:
OLUŞTURMA
:
2018-12-28 13:51:12
DÜZENLEME
:
2022-06-27 13:17:52
PUAN
:
3100
YABANCI DİL
:
İngilizce, , KPDS, 70
İngilizce, , KPDS, 70
İngilizce, , KPDS, 70
İngilizce, , KPDS, 70
İngilizce, , KPDS, 70
İngilizce, , KPDS, 70
İngilizce, , KPDS, 70
İngilizce, , KPDS, 70
İngilizce, , ÜDS,
İngilizce, , KPDS, 70


Görev Ünvanı Görev Kurum/Diğer Yıl
REKTÖR DANIŞMANI 2019-01-02 - Devam ediyor
KOMİSYON ÜYESİ AKADEMİK YÜKSELTİLME VE ATANMA ÖLÇÜTLERİ REVİZYON KOMİSYONU 2018-03-20 - Devam ediyor
ANABİLİM DALI BAŞKANI İSLAMİ İLİMLER FAKÜLTESİ 2019-11-27 - 2022-11-27
KOMİSYON ÜYESİ İLAHİYAT TEMEL ALANI 2019-07-09 - 2021-07-09
DEKAN İSLAMİ İLİMLER FAKÜLTESİ 2019-03-19 - 2022-03-19
ÜNİVERSİTE YÖNETİM KURULU ÜYESİ 2019-03-19 - 2022-03-19
SENATO ÜYESİ 2019-03-19 - 2022-03-19
FAKÜLTE KURULU ÜYESİ İSLAMİ İLİMLER FAKÜLTESİ 2019-03-19 - 2022-03-19
FAKÜLTE YÖNETİM KURULU ÜYESİ İSLAMİ İLİMLER FAKÜLTESİ 2019-03-19 - 2022-03-19
Uluslararası - ULAKBİM Tarafından Taranan 0
2018
2. SEKİ, T.; ŞİMŞİR, Z.; DİLMAÇ, B.; BİRCAN, H.; BAYKAN, E. Üniversite Öğrencilerinin Fakülte Yaşamının Nitelikleri, Akademik Özyeterlikleri ve Öznel İyi Oluşları Arasındaki Yordayıcı İlişkiler. EĞİTİM BİLİMLERİ DERGİSİ, 2018, 48, 164-178. 0 + 0
10.15285/maruaebd.345486

1. SEKİ, T.; ŞİMŞİR, Z.; DİLMAÇ, B.; BİRCAN, H.; BAYKAN, E. Üniversite Öğrencilerinin Fakülte Yaşamının Nitelikleri, Akademik Öz Yeterlikleri ve Öznel İyi Oluşları Arasındaki Yordayıcı İlişkiler. EĞİTİM BİLİMLERİ DERGİSİ, 2018, 48, 164-178. 0 + 0
10.15285/maruaebd.381417

Uluslararası - Alan endexleri 50
1. ŞİMŞİR, Z.; SEKİ, T.; DİLMAÇ, B.; BİRCAN, H.; BAYKAN, E. The Predictive Relationship between University Students’ Quality of Faculty Life,Academic Self-efficacy and Subjective Well-being. MARMARA ÜNİVERSİTESİ ATATÜRK EĞİTİM FAKÜLTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ DERGİSİ, 2018, , -. 50 + 0
Uluslararası - Endekste taranmıyor 100
2021
1. BAYKAN, E. Umut ve Kaygı Arasında- Din, Bilim ve Felsefe İçin Gelecek Yüzyıla Bakış Denemesi. AVRUPA GÜNLÜĞÜ-EURO AGENDA, 2021, , 381-386. 100 + 0
Ulusal - ULAKBİM Tarafından Taranan 800
2021
4. BAYKAN, E. Modern Algıda Din ya da Dinsel Şiddetin Çağdaş Nedenleri ve Aşılabilirliği. YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ DERGİSİ, 2021, , -. 200 + 0
3. BAYKAN, E. Mevlana ve İnsanın Özgürlüğü Sorunu. YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ DERGİSİ, 2021, , -. 200 + 0
2002
2. BAYKAN, E. Gelenekselci Ekolün Din-Bilim Bağlamında Aydınlanma Eleştirisi: S. Hüseyin Nasr Örneği. DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ DERGİSİ, 2002, , 201-216. 200 + 0
2001
1. BAYKAN, E. Dine Eleştirel Yaklaşımlar: Aydınlanma ve Din. YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ DERGİSİ, 2001, , 303-316. 200 + 0
Ulusal - Alan endexleri 100
2006
1. BAYKAN, E. Aşkın Olandan Bir Yol Olarak Din ve Modern Durum. DİCLE ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ DERGİSİ, 2006, 7, 87-93. 100 + 0
Uluslararası - Kitap Editörlüğü 0
1. KALECİ, F.; BAYKAN, E. SADREDDİN KONEVİ-TASAVVUF,FELSEFE VE DİN, ISBN: , NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ, Baskı Sayısı: , Baskı Adet Sayısı: , Sayfa, Türkçe, , , 2018. 0
Uluslararası - Bilimsel Kitap Yazma (Tez Hariç) 0
1. BAYKAN, E. Aliya İzzetbegoviç: Hikmet, Özgürlük ve İslam, ISBN: 978-605-4988-43-3, Pınar Yayınları, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: , Sayfa, Türkçe, , , 2018. 0
Ulusal - Bilimsel Kitap Yazma (Tez Hariç) 0
1. BAYKAN, E. Düşünceye Gelmeyen Tanrı Sorunu ve Mevlana, ISBN: 978-605-9427-79-1, Çizgi Kitabevi Yayınları, Baskı Sayısı: 2, Baskı Adet Sayısı: , 184 Sayfa, Türkçe, Konya, Türkiye, 2017. 0
2. BAYKAN, E. Akademide Felsefe Hikmet ve Din, ISBN: 978-975-92847-6-3, Bülent Ecevit Üniversitesi, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: , 524 Sayfa, Türkçe, zonguldak, Türkiye, 2014. 0
3. BAYKAN, E. Dua Üzerine Din Felsefesi Okumaları, ISBN: 9758692170, Bilge Adam Yayınları, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: , 206 Sayfa, Türkçe, , , 2009. 0
4. BAYKAN, E. Düşünceye Gelmeyen Tanrı Sorunu ve Mevlana, ISBN: 9758692054, Bilge Adam Yayınları, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: , 177 Sayfa, Türkçe, , , 2005. 0
Uluslararası - Tam Metin - Sözlü 600

1. BAYKAN, E., Mevlana ve İnsanın Özgürlüğü Sorunu. 38. Uluslararası Asya veKuzey Afrika Çalışmaları Kongresi (10-15 Eylül Ankara-2007, 2007-09-10, 2007-09-15, Ankara, Türkiye, . 200

Uluslararası - Özet - Sözlü 50

1. Nabhan, F., تقنيّة تعليم اللّغة في كلّيّة العلوم الإسلاميّة في جامعة مرسين:- عرض وتقييم "اللّغة" . "III. Uluslararası Ana Dili Arapça Olmayanlar İçin Günümüzde ve Gelecekte Arapça Sempozyumu": 10-12.8.2021., 2021-08-10, 2021-08-12, Giresun, Türkiye, 2021. 0

Scientific_Meetings_001.pdf

Uluslararası - Özet - Davetli 0

1. BAYKAN, E., Aliya İzzetbegovich, İslam Deklarasyonu ve Biz. Uluslararası Aliya Sempozyumu, 2017-10-20, 2017-10-21, Bursa, Türkiye, . 0

Ulusal - Yürütücü 500

5. Dergah’tan Cemevine: Mekâna ve Tarihsel Sürece İlişkin Bir Araştırma, BAP, Proje No: 2021-1-AP4-4387, 37555 TL, Yürütücü, Devam ediyor... 100

4. YABANCI DİL ÖĞRETİMİNDE YENİ BİR PERSPEKTİF: E-LUGA , BAP, Proje No: 2020-1-AP7-3980, 2478 TL, Yürütücü, Devam ediyor... 100

3. E-SUFFE: Aktif Katılımlı Etkin ve Fonksiyonel Öğrenme Stratejisi - Araştırma, Uygulama ve Değerlendirme, BAP, Proje No: , 49212 TL, Yürütücü, 2022,Tamamlandı. 100

2. Diaspora Süryanileri: Hollanda Örneği, BAP, Proje No: , EUR, Yürütücü, 2017,Tamamlandı. 100

1. Göç, Sosyal Değişme ve Dini Kültür: Van İlinde Ülke içi Yerinden Olmuşlar Üzerine Bir Alan Araştırması, BAP, Proje No: , EUR, Yürütücü, 2017,Tamamlandı. 100

Dönem D.Kodu Ders Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm/Program T-U-K
Güz İİFF119 Eleştirel Düşünce İslami İlimler Fakültesi İslami İlimler 2-0-2
Güz İİFF119 Eleştirel Düşünce İslami İlimler Fakültesi İslami İlimler 2-0-2
Güz İİFF119 Eleştirel Düşünce İslami İlimler Fakültesi İslami İlimler 2-0-2
Güz İİFF119 Eleştirel Düşünce İslami İlimler Fakültesi İslami İlimler 2-0-2
Güz FDB 549 Din Felsefesi Okumaları I Sosyal Bilimler Enstitüsü Felsefe ve Din Bilimleri ( Yük 3-0-3
Güz FDB 549 Din Felsefesi Okumaları I Sosyal Bilimler Enstitüsü Felsefe ve Din Bilimleri ( Yük 3-0-3
Güz FDB 801 Uzmanlık Alan Dersi Sosyal Bilimler Enstitüsü Felsefe ve Din Bilimleri Anabi 4-0-4
Güz FDB 541 Bilimsel Araştırma Teknikleri Sosyal Bilimler Enstitüsü Felsefe ve Din Bilimleri ( Yük 3-0-3
Güz FDB 541 Bilimsel Araştırma Teknikleri Sosyal Bilimler Enstitüsü Felsefe ve Din Bilimleri ( Yük 3-0-3
Güz FDB 802 Uzmanlık Alan Dersi Sosyal Bilimler Enstitüsü Felsefe ve Din Bilimleri Anabi 4-0-4
Dönem D.Kodu Ders Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm/Program T-U-K
Bahar İİFF120 Felsefeye Giriş İslami İlimler Fakültesi İslami İlimler 2-0-2
Bahar İİFF120 Felsefeye Giriş İslami İlimler Fakültesi İslami İlimler 2-0-2
Bahar İİFF120 Felsefeye Giriş İslami İlimler Fakültesi İslami İlimler 2-0-2
Güz İİFF119 Eleştirel Düşünce İslami İlimler Fakültesi İslami İlimler 2-0-2
Güz İİFF119 Eleştirel Düşünce İslami İlimler Fakültesi İslami İlimler 2-0-2
Güz İİFF119 Eleştirel Düşünce İslami İlimler Fakültesi İslami İlimler 2-0-2
FAALİYET TÜRÜ DETAYI
Proje TÜBİTAK 1001, 1003, 3501, 1505, COST, Uluslararası İkili İşbirliği Programları
TÜBİTAK 1005, 3001
TÜBİTAK 1002
H2020 Projesi
Diğer uluslararası özel veya resmi kurum ve kuruluşlar tarafından desteklenmiş ve destek süresi dokuz aydan az olmayan Ar-Ge niteliğini haiz proje
Diğer ulusal kamu veya özel kurum ve kuruluşlar tarafından desteklenmiş ve destek süresi 9 aydan az olmayan Ar-Ge niteliğini haiz proje
Araştırma Yurtdışı Araştırma
Yurtiçi Araştırma
Yayın SCI, SCI-Exp, SSCI ve AHCI kapsamındaki dergilerde yayımlanmış araştırma makalesi
SCI, SCI-Exp, SSCI ve AHCI kapsamındaki dergilerde yayınlanmış derleme veya kısa makale(editöre mektup, yorum, vaka takdimi, teknik not, araştırma notu, özet ve kitap kritiği)
Alan endexleri (ÜAK tarafından tanımlanan alanlar için) kapsamındaki dergilerde yayınlanmış araştırma makalesi
Alan endexleri (ÜAK tarafından tanımlanan alanlar için) kapsamındaki dergilerde yayınlanmış derleme veya kısa makale(editöre mektup, yorum, vaka takdimi, teknik not, araştırma notu, özet ve kitap kritiği)
Diğer uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan araştırma makalesi
Detay
Baykan, E. Umut ve Kaygı Arasında- Din, Bilim ve Felsefe İçin Gelecek Yüzyıla Bakış Denemesi. AVRUPA GÜNLÜĞÜ-EURO AGENDA, 2021, , 381-386.
ULAKBİM TR dizin tarafından taranan ulusal hakemli dergilerde yayınlanmış makale
Detay
Baykan, E. Modern Algıda Din ya da Dinsel Şiddetin Çağdaş Nedenleri ve Aşılabilirliği. YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ DERGİSİ, 2021, , -.
Baykan, E. Mevlana ve İnsanın Özgürlüğü Sorunu. YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ DERGİSİ, 2021, , -.
SCI, SCI-Exp, SSCI ve AHCI kapsamındaki dergilerde editörlük ve editör kurulu üyeliği
Alan endexleri (ÜAK tarafından tanımlanan alanlar için) kapsamındaki dergilerde editörlük veya editör kurulu üyeliği
Diğer uluslararası hakemli dergilerde editörlük ve editör kurulu üyeliği
ULAKBİM TR dizin tarafından taranan ulusal hakemli dergilerde editörlük ve editör kurulu üyeliği
Tanınmış uluslararası yayınevleri tarafından yayınlanmış özgün bilimsel kitap
Tanınmış uluslararası yayınevleri tarafından yayınlanmış özgün bilimsel kitap editörlüğü
Tanınmış uluslararası yayınevleri tarafından yayınlanmış özgün bilimsel kitaplarda bölüm yazarlığı (Aynı kitapta en çok 2 bölüm değerlendirmeye alınır.)
Tanınmış ulusal yayınevleri tarafından yayınlanmış özgün bilimsel kitap
Tanınmış ulusal yayınevleri tarafından yayımlanmış özgün bilimsel kitaplarda bölüm yazarlığı (Aynı kitapta en çok 2 bölüm değerlendirmeye alınır.)
Uluslararası boyutta performansa dayalı yayımlanmış kişisel ses ve/veya görüntü kaydı
Uluslararası boyutta performansa dayalı yayımlanmış karma ses ve/veya görüntü kaydı
Ulusal boyutta performansa dayalı yayımlanmış kişisel ses ve/veya görüntü kaydı
Tasarım Endüstriyel, çevresel (bina, peyzaj ve iç mekan) veya grafiksel tasarım; sahne, moda(kumaş, aksesuar veya giysi tasarımı) veya çalgı tasarımı
Sergi Özgün yurtdışı bireysel etkinlik (sergi, bienal, trienal, gösteri, dinleti, festival ve gösterim)
Özgün yurtiçi bireysel etkinlik (sergi, bienal, trienal, gösteri, dinleti, festival ve gösterim)
Özgün yurtdışı grup/karma/toplu etkinlik (sergi, bienal, trienal, gösteri, dinleti, festival ve gösterim)
Özgün yurtiçi grup/karma/toplu etkinlik (sergi, bienal, trienal, gösteri, dinleti, festival ve gösterim)
Patent Uluslararası patent
Ulusal patent
Atıf SCI, SCI-Exp, SSCI ve AHCI kapsamındaki dergilerde yayınlanmış makalelerde atıf
Alan endeksleri(varsa) kapsamındaki dergilerde yayınlanmış makalelerde atıf
Diğer uluslararası hakemli dergilerde yayınlanmış makalelerde atıf
ULAKBİM tarafından taranan ulusal hakemli dergilerde yayınlanmış makalelerde atıf
Tanınmış uluslararası yayınevleri tarafından yayınlanmış özgün bilimsel kitapta atıf
Tanınmış ulusal yayınevleri tarafından yayınlanmış özgün bilimsel kitapta atıf
Güzel sanatlardaki eserlerin uluslararası kaynak veya yayın organlarında yer alması veya gösterime ya da dinletime girmesi
Güzel sanatlardaki eserlerin ulusal kaynak veya yayın organlarında yer alması veya gösterime ya da dinletime girmesi
Tebliğ Hakemli uluslararası bilimsel konferansta, sempozyumda veya kongrede sözlü olarak sunulan ve bunların kitabında yayınlanan tam bildiri
Ödül YÖK Yılın Doktora Tezi Ödülü
TÜBİTAK bilim ödülü
TÜBA Akademi Ödülü
TÜBİTAK TWAS veya Teşvik ödülü
TÜBİTAK Ufuk 2020 Programı eşik üstü ödülü
Yurtdışı kurum veya kuruluşlardan alınan bilim ödülü (Sürekli olarak verilen daha önce en az 5 kez verilmiş, ilgili kurum ve kuruluşun internet sayfasından duyurulan ve akademik ağırlıklı bir değerlendirme jürisi veya seçici kurulu olan)(Aynı çalışma veya
Yurtiçi kurum veya kuruluşlardan alınan bilim ödülü (Sürekli olarak verilen daha önce en az 5 kez verilmiş, ilgili kurum ve kuruluşun internet sayfasından duyurulan ve akademik ağırlıklı bir değerlendirme jürisi veya seçici kurulu olan)(Aynı çalışma veya
Uluslararası jurili sürekli düzenlenen güzel sanatlar etkinliklerinde veya yarışmalarda eserlere verilen uluslararası derece ödülü (mansiyon hariç)(Aynı çalışma veya eser nedeni ile alınan farklı ödüller için en fazla bir defa puanlama yapılır.)
Ulusal jurili sürekli düzenlenen güzel sanatlar etkinliklerinde veya yarışmalarda eserlere verilen uluslararası derece ödülü (mansiyon hariç)(Aynı çalışma veya eser nedeni ile alınan farklı ödüller için en fazla bir defa puanlama yapılır.)
Mevzuatı çerçevesinde, ilgili kuruluşlar (bakanlıklar, yerel yönetimler, meslek odaları, uluslararası kuruluşlar) tarafından sürekli düzenlenen planlama, mimarlık ve kentsel tasarım, peyzaj tasarımı, iç mimari tasarım, endüstri ürünleri tasarımı ve mimarl