Doç.Dr. HÜSEYİN ERGEN

Birim
:
Eğitim Fakültesi / Eğitim Yönetimi Anabilim Dalı
İŞ Adresi
: Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Çiftlikköy Kampüsü Yenişehir/ Mersin
Telefon
:
+90-324-3610001
Dahili
:
11162
Faks
:
+90-324-
E-MAIL
:
ergen@mersin.edu.tr
DİĞER E-MAIL
:
ergenmersin@gmail.com
OLUŞTURMA
:
2015-06-04 09:26:10
DÜZENLEME
:
2020-12-29 21:45:18
PUAN
:
19840
YABANCI DİL
:
İngilizce, A, YDS, 91,25
Researcher ID
Scopus ID
h-index
8
Scholar ID
Publons ID


Derece Bölüm Üniversite/Kurum Yıl
LİSANS İKTİSAT ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 1990
YÜKSEK LİSANS İKTİSAT ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 1996
YÜKSEK LİSANS EĞİTİM BİLİMLERİ (EĞİTİM YÖNETİMİ TEFTİŞİ PLANLAMASI VE EKONOMİSİ) HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ 1999
DOKTORA EĞİTİM BİLİMLERİ (EĞİTİM YÖNETİMİ TEFTİŞİ PLANLAMASI VE EKONOMİSİ) HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ 2003
DOÇENTLİK EĞİTİM BİLİMLERİ (EĞİTİM YÖNETİMİ, TEFTİŞİ PLANLAMASI VE EKONOMİSİ) ÜAK (ÜNİVERSİTELERARASI KURUL) 2018
Doktora Tezi

1. Türkiye'de çocukların eğitime ve işgücüne katılımını etkileyen faktörler. Danışman: Dr. Yüksel Kavak, Hacettepe Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Eğitim Yönetimi Teftişi Planlaması ve Ek Anabilim Dalı, Ankara, Türkiye, 2003.

Yüksek Lisans Tezi

1. Türkiye'de eğitim harcamalarının analizi ve yükseköğretimde maliyetler. Danışman: Dr. Yüksel Kavak, Hacettepe Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Eğitim Yönetimi Teftişi Planlaması ve Ek Anabilim Dalı, Ankara, Türkiye, 1999.

2. Türkiye'de ekonomik büyümeye insan sermayesi yaklaşımı. Danışman: Dr. Zehra Kasnakoğlu, Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İktisat Anabilim Dalı, Ankara, Türkiye, 1996.

Görev Ünvanı Üniversite/Kurum Yıl
ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ 1998-03-13 - 2004-05-31
YRD. DOÇ. DR. MERSİN ÜNİVERSİTESİ 2004-06-13 - 2020-01-16
DOÇ. DR. MERSİN ÜNİVERSİTESİ 2018-08-15 - Devam ediyor
Görev Ünvanı Görev Kurum/Diğer Yıl
DEKAN YARDIMCISI FAKÜLTE YÖNETİMİ EĞİTİM FAKÜLTESİ 2013-07-08 - 2015-04-17
Uluslararası - SCI, SCI-Expanded, SSCI ve AHCI kategorisine giren 2000
2014
2. Ergen, H. The Sensitivity of Student Teachers' Higher Education Demand to Tuition and Support. HACETTEPE UNIVERSITESI EGITIM FAKULTESI DERGISI-HACETTEPE UNIVERSITY JOURNAL OF EDUCATION, 2014, 29, 93-114. 1000 + 5
Publications_013.pdf


Alıntılanma Sayısı: 1
2013
1. Ergen, H. Uncertainties and Risks Determining Individual Demand for Higher Education: A Sample from Mersin University. EGITIM VE BILIM-EDUCATION AND SCIENCE, 2013, 38, 433-446. 1000 + 0
Publications_011.pdf

Uluslararası - Uluslararası Diğer Indexlerde Taranan 200
2004
1. Ergen, H. Türkiye'de kamu eğitim harcamalarının ulusal ekonomideki payı. EURASİAN JOURNAL OF EDUCATİONAL RESEARCH, 2004, 4, 143-154. 200 + 3
http://www.ejer.com.tr/0DOWNLOAD/pdfler/eng/557860084.pdf

Publications_006.pdf

Uluslararası - Diğer 200
2022
2. ÇAKIOĞLU, V.; ERGEN, H. Ortaöğretime Geçiş Sistemine İlişkin Öğretmen Görüşlerinin İncelenmesi. IBAD SOSYAL BİLİMLER DERGİSİ, 2022, 7, 51-69. 100 + 0
10.21733/ibad.1099537

1. BERK, H.; ERGEN, H. Okul Yöneticilerinin Kriz Yönetim Tutumları: Eleştirel Düşünme Becerileri ve Demografik Değişkenlerin Rolü. BAYTEREK ULUSLARARASI AKADEMİK ARAŞTIRMALAR DERGİSİ, 2022, 5, 265-283. 100 + 0
10.48174/buaad.52.11

Uluslararası - ESCI kapsamındaki dergilerde yayımlanan tam makale 1200
2018
4. ERGEN, H.; ÇAKIOĞLU, V. Türkiye’de yükseköğretimin genişlemesinin ekonomik yönleri. YÜKSEKÖĞRETİM DERGİSİ, 2018, 8, 207-233. 300 + 0
10.2399/yod.18.002

3. Ergen, H.; Çakıoğlu, V. Türkiye’de yükseköğretimin genişlemesinin ekonomik yönleri (1980–2016). YÜKSEKÖĞRETİM DERGİSİ, 2018, 8, 207-233. 300 + 0
http://www.yuksekogretim.org/ozet_2018002009.asp

Publications_003.pdf

2017
2. ERGEN, H. Private returns to higher education in Turkey: an application in public education sector. INTERNATİONAL JOURNAL OF EDUCATİONAL SCİENCES, 2017, 17, 161-172. 300 + 0
10.1080/09751122.2017.1305744

1. Ergen, H. Private Returns to Higher Education in Turkey: An Application in Public Education Sector. INTERNATİONAL JOURNAL OF EDUCATİONAL SCİENCES, 2017, 17, 161-172. 300 + 0
http://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/09751122.2017.1305744

Publications_019.pdf

Uluslararası - Alan endexleri 200
2022
2. ERGEN, H.; Çokkeser, F. Private schools in Turkey: Problems encountered by teachers. INTERNATİONAL INNOVATİVE EDUCATİON RESEARCHER, 2022, 2, 111-136. 100 + 0
2004
1. ERGEN, H. Türkiye de kamu eğitim harcamalarının ulusal ekonomideki payı. EĞİTİM ARAŞTIRMALARI DERGİSİ, 2004, 4, 143-154. 100 + 0
Ulusal - ULAKBİM Tarafından Taranan 2400
2019
12. ERGEN, H.; ŞAHİN, E. Sınıf öğretmenlerinin Suriyeli öğrencilerin eğitimi ile ilgili yaşadıkları problemler. MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ DERGİSİ, 2019, 16, 377-405. 200 + 0
11. Ergen, H.; Şahin, E. Sınıf öğretmenlerinin Suriyeli öğrencilerin eğitimi ile ilgili yaşadıkları problemler. MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ DERGİSİ, 2019, 16, 377-405. 200 + 9
https://dergipark.org.tr/tr/pub/mkusbed/issue/49680/589679

Publications_015.pdf

10. ERGEN, H.; ALTINER, T. Özel okullarda öğrenci başına devlet desteği konusunda öğretmen görüşleri. MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ DERGİSİ, 2019, 6, 70-87. 200 + 0
10.21666/muefd.531607

9. Ergen, H.; Altıner, T. Özel okullarda öğrenci başına devlet desteği konusunda öğretmen görüşleri. MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ DERGİSİ, 2019, 6, 70-87. 200 + 0
https://dergipark.org.tr/en/pub/muefd/issue/49499/531607

Publications_014.pdf

2014
8. Güngör, G.; Ergen, H. Kamu Okullarının Sosyal Sermaye Düzeyleri ve Dezavantajlılıkları ile İlgili Değişkenler Arasındaki İlişki. MERSİN ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ DERGİSİ, 2014, 10, 65-75. 200 + 0
http://dergipark.ulakbim.gov.tr/mersinefd/article/view/5000039993

Publications_012.pdf

7. GÜNGÖR, G.; ERGEN, H. Kamu okullarının sosyal sermaye düzeyleri ve dezavantajlılıkları ile ilgili değişkenler arasındaki ilişki. MERSİN ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ DERGİSİ, 2014, 10, 65-75. 200 + 0
2013
6. Ergen, H. Türkiye’de Eğitimde Planlama Yaklaşımları ve Kullanılan Eğitim Göstergeleri. MERSİN ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ DERGİSİ, 2013, 9, 151-167. 200 + 0
http://dergipark.ulakbim.gov.tr/mersinefd/article/viewFile/1002000363/1002000296

Publications_009.pdf

5. ERGEN, H. Türkiye de eğitimde planlama yaklaşımları ve kullanılan eğitim göstergeleri. MERSİN ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ DERGİSİ, 2013, 9, 151-167. 200 + 0
2007
4. KAVAK, Y.; ERGEN, H. Türkiye de ilköğretime katılım ve okula gidemeyen çocuklar. MİLLİ EĞİTİM DERGİSİ, 2007, 35, 8-19. 200 + 0
3. Kavak, Y.; Ergen, H. Türkiye'de ilköğretime katılım ve okula gidemeyen çocuklar.. MİLLİ EĞİTİM, 2007, 35, 8-26. 200 + 2
http://dhgm.meb.gov.tr/yayimlar/dergiler/Milli_Egitim_Dergisi/173/173/01.pdf

Publications_008.pdf

1999
2. Ergen, H. Türkiye'de eğitimin ekonomik büyümeye katkısı. EKONOMİK YAKLAŞIM, 1999, 10, 21-52. 200 + 15
http://ekonomikyaklasim.org/pdfs2/EYD_V10_N35_A02.pdf

Publications_007.pdf

1. ERGEN, H. Türkiye de eğitimin ekonomik büyümeye katkısı. EKONOMİK YAKLAŞIM, 1999, 10, 21-52. 200 + 0
Ulusal - Diğer 1100
2020
11. ER, A.; ERGEN, H. Erkek okul öncesi eğitimi öğretmenlerinin yaşadığı mesleki sorunlar. IBAD SOSYAL BİLİMLER DERGİSİ, 2020, 5, 359-383. 100 + 0
10.21733/ibad.797966

10. Er, A.; Ergen, H. Erkek okul öncesi eğitimi öğretmenlerinin yaşadığı mesleki sorunlar. IBAD SOSYAL BİLİMLER DERGİSİ, 2020, 2020, 359-383. 100 + 0
https://dergipark.org.tr/en/pub/ibad/issue/56382/797966

Publications_018.pdf

2019
9. Ergen, H.; Günay, T. Okul öncesi öğretmenlerinin çalıştığı kurumlarda yaşadığı yönetsel sorunlarla ilgili görüşleri. UŞAK ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM ARAŞTIRMALARI DERGİSİ, 2019, 5, 63-89. 100 + 3
https://dergipark.org.tr/en/pub/usakead/issue/50145/574042

Publications_016.pdf

8. Kovancı, M.; Ergen, H. İlkokul öğretmenlerinin örgütsel yabancılaşmalarının sosyo-demografik değişkenler açısından incelenmesi. ÇAĞDAŞ YÖNETİM BİLİMLERİ DERGİSİ, 2019, 6, 94-111. 100 + 0
https://dergipark.org.tr/en/pub/cybd/issue/49666/590422

Publications_017.pdf

7. KOVANCI, M.; ERGEN, H. İlkokul öğretmenlerinin örgütsel yabancılaşmalarının sosyo-demografik değişkenler açısından incelenmesi. ÇAĞDAŞ YÖNETİM BİLİMLERİ DERGİSİ, 2019, 6, 94-111. 100 + 0
6. ERGEN, H.; GÜNAY, T. Okul öncesi öğretmenlerinin çalıştığı kurumlarda yaşadığı yönetsel sorunlar ile ilgili görüşleri. UŞAK ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM ARAŞTIRMALARI DERGİSİ, 2019, 5, 63-89. 100 + 0
2018
5. Ergen, H. Eğitim planlaması: geçmiş, gelecek ve Türkiye için doğurgular. ÖĞRETMEN DÜNYASI, 2018, 39, 17-20. 100 + 0
http://idealonline.com.tr/IdealOnline/lookAtPublications/documentIngredient.xhtml?uId=9555&ioM=JournalIssue

Publications_004.pdf

2017
4. ERGEN, H.; İNCE, Ş. İlköğretim Kurumlarında Çalışan Öğretmenlerin Örgütsel Sinizme İlişkin Görüşleri: Mersin Örneği. HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ EĞİTİM ARAŞTIRMALARI DERGİSİ, 2017, 3, 37-57. 100 + 0
http://dergipark.ulakbim.gov.tr/huner/article/view/5000204325

Publications_002.pdf

3. ERGEN, H.; EŞİYOK, İ. Okul müdürlerinin ders denetimi yapmasına ilişkin öğretmen görüşleri. ÇAĞDAŞ YÖNETİM BİLİMLERİ DERGİSİ, 2017, 3, 2-19. 100 + 0
2. Ergen, H.; Eşiyok, İ. Okul Müdürlerinin Ders Denetimi Yapmasına İlişkin Öğretmen Görüşleri. ÇAĞDAŞ YÖNETİM BİLİMLERİ DERGİSİ, 2017, 3, 2-19. 100 + 0
http://www.cybd-jcas.com/dergi/cybd-jcass-2017-cilt-volume-3-sayi-issue-1-5

Publications_001.pdf

2002
1. Ergen, H. Türkiye'de kamu üniversitelerinde birim harcamalar ve vazgeçilen kazançlar. HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ E-DERGİ, 2002, 1, 69-83. 100 + 0
https://www.academia.edu/27659886/T%C3%BCrkiyede_kamu_%C3%BCniversitelerinde_birim_harcamalar_ve_vazge%C3%A7ilen_kazan%C3%A7lar_Unit_costs_and_forgone_earnings_at_public_universities_in_Turkey

Publications_005.pdf

Ulusal - Endekste taranmıyor 100
2017
1. ERGEN, H.; İNCE, Ş. İlköğretim kurumlarında çalışan öğretmenlerin örgütsel sinizme ilişkin görüşleri: Mersin örneği. HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ EĞİTİM ARAŞTIRMALARI DERGİSİ, 2017, 3, 37-57. 100 + 0
Ulusal - Diğer(Hakemsiz) 50
2018
1. ERGEN, H. Eğitim planlaması: geçmiş, gelecek ve Türkiye için doğurgular. ÖĞRETMEN DÜNYASI, 2018, 39, 17-20. 50 + 0
Uluslararası - Kitapta Bölüm Yazma 250
1. Olgun, M.; Ergen, H. Sağlık – Toplum – Bilim Akademik Araştırmalar Kitap – 9, ISBN: 978-605-7691-73-6, Paradigma Akademi / Mer-Ak Yayınları, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: 500, 55 Sayfa, Türkçe, Çanakkale / Mersin, Türkiye, 2020. 125
https://www.paradigmaakademiyayinlari.com/6412/saglik-toplum-bilim-akademik-arastirmalar-kitap-9/
2. Ergen, H.; Çakıoğlu, V. Eğitime dönüş, ISBN: 978-605-64247-1-7, Eyuder Yayınları, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: 0, 16 Sayfa, Türkçe, Ankara, Türkiye, 2016. 125
http://www.eyuder.org/yayinlar/egitimedonus.pdf
Uluslararası - Kitap Çevirme 250
1. ÜLGEN, G.; TURGUT, O.; ERGEN, H.; UĞUR, Y. Beyin temelli öğrenme insan beyni ve öğretim arasında bağlantılar kurma, ISBN: 978-975-591-374-2, Nobel Yayıncılık, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: , 210 Sayfa, Türkçe, Ankara, Türkiye, 2002. 0
Uluslararası - Araştırma Kitabı Yazma (Tez Hariç) 250
1. OLGUN, M.; ERGEN, H. Sağlık – Toplum – Bilim Akademik Araştırmalar Kitap – 9, ISBN: 978-605-7691-73-6, Paradigma Akademi / Mer-Ak Yayınları, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: , 192 Sayfa, Türkçe, Çanakkale / Mersin, Türkiye, 2020. 0
Uluslararası - Bilimsel Kitap Yazma (Tez Hariç) 250
1. KAVAK, Y.; EKİNCİ, C.; BADAVAN, Y.; ERGEN, H.; GÜNDOĞDU, M.; GÖKÇE, F. Structures of education and training systems in Europe Turkey 2009 10 edition, ISBN: ISBN No yok, European Commission, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: , 42 Sayfa, İngilizce, , Belçika, 2010. 0
Ulusal - Kitapta Bölüm Yazma 983
1. Ergen, H. Eğitim Bilimine Giriş (Eğitimin Ekonomik Temelleri), ISBN: 975-00304-7-8, Lisans Yayıncılık, Baskı Sayısı: 2, Baskı Adet Sayısı: 1000, 32 Sayfa, Türkçe, İstanbul, Türkiye, 2006. 250
http://lisansyayincilik.com.tr/?page=urundetay&id=153
2. Ergen, H. Orhan Özdemir’e armağan: 21. yüzyılda üniversitenin toplumsal işlevi, ISBN: 9786058155060, Akademisyen Yayınevi, Baskı Sayısı: 500, Baskı Adet Sayısı: 1, 21 Sayfa, Türkçe, Ankara, Türkiye, 2018. 250
https://www.akademisyen.com/orhan-oezdemir-e-armagan.html?gclid=EAIaIQobChMI8ZTiy6Ow3QIVAaqaCh0iRwrQEAQYAiABEgJPjPD_BwE
3. Kavak, Y.; Ergen, H.; Gökçe, F. Türkiye’de Okul Öncesi Eğitim ve İlköğretim sistemi: temel sorunlar ve çözüm önerileri, ISBN: 978-9944-5128-3-1, Türk Eğitim Derneği, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: 1000, 42 Sayfa, Türkçe, Ankara, Türkiye, 2007. 83
http://portal.ted.org.tr/genel/yayinlar/Turkiyede_Okul_Oncesi.pdf
4. Ergen, H. Eğitim Bilimine Giriş (Eğitimin Ekonomik Temelleri), ISBN: 978-605-5885-94-6, Pegem Akademi, Baskı Sayısı: 2, Baskı Adet Sayısı: 1000, 28 Sayfa, Türkçe, Ankara, Türkiye, 2009. 250
http://www.alternatifkitap.com/egitim-bilimine-giris-cevat-elma-kasim-kiroglu-pegem-a-yayincilik.html
Ulusal - Kitap Çevirme 983
1. Caine, R.; Caine, G. Beyin Temelli Öğrenme: insan beyni ve öğretim arasında bağlantılar kurma, ISBN: 975-591-374-2, Nobel Yayın, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: 1000, 212 Sayfa, Türkçe, Ankara, Türkiye, 2002. 150
http://www.nobelyayin.com/arama.asp?arama=beyin+temelli+%F6%F0renme
Ulusal - Bilimsel Kitap Yazma (Tez Hariç) 983
1. ERGEN, H. Eğitim bilimine giriş içinde ss 93 120, ISBN: 978-605-5885-94-6, Pegem Akademi, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: , 348 Sayfa, Türkçe, Ankara, Türkiye, 2009. 0
2. ERGEN, H. Öğretmenlik mesleğine giriş, ISBN: 978-975-00277-6-0, Lisans Yayıncılık, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: , 264 Sayfa, Türkçe, İstanbul, Türkiye, 2005. 0
3. ERGEN, H. Orhan Özdemir’e armağan: 21. yüzyılda üniversitenin toplumsal işlevi, ISBN: 9786058155060, Akademisyen Kitabevi, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: , 256 Sayfa, Türkçe, Ankara, Türkiye, 2018. 0
Uluslararası - Özet - Sözlü 1000

10. Çakıoğlu, V.; Ergen, H., Ortaöğretime geçiş sistemine ilişkin öğretmen görüşlerinin incelenmesi. 3. Uluslararası Mersin Sempozyumu, 2019-10-31, 2019-11-02, Mersin, Türkiye, 2019. 100

https://mersinsempozyumu.mersinakademi.com.tr/wp-content/uploads/2019/12/3.-MERS%C4%B0N-SEMPOZYUMU-2019-Bildiri-%C3%96zetleri-Kitab%C4%B1.pdf

9. Olgun, M.; Ergen, H., Üniversite adaylarının tercihlerine etki eden bazı faktörlerin incelenmesi. 3. Uluslararası Mersin Sempozyumu, 2019-10-31, 2019-11-02, Mersin, Türkiye, 2019. 100

https://mersinsempozyumu.mersinakademi.com.tr/wp-content/uploads/2019/12/3.-MERS%C4%B0N-SEMPOZYUMU-2019-Bildiri-%C3%96zetleri-Kitab%C4%B1.pdf

8. Kovancı, M.; Ergen, H., İlkokul öğretmenlerinin örgütsel yabancılaşmalarının sosyo-demografik değişkenler açısından incelenmesi. 2. Uluslararası Mersin Sempozyumu, 2019-05-23, 2019-05-25, Mersin, Türkiye, 2019. 100

http://mersinsempozyumu.mersin.edu.tr/

7. Ergen, H.; Günay, T., Okul öncesi öğretmenlerinin çalıştığı kurumlarda yaşadığı yönetimle ilgili sorunlar ile ilgili görüşleri. 2. Uluslararası Mersin Sempozyumu, 2019-05-23, 2019-05-25, Mersin, Türkiye, 2019. 100

http://mersinsempozyumu.mersin.edu.tr/

6. Ergen, H.; Şahin, E., Sınıf öğretmenlerinin Suriyeli öğrencilerin eğitimi ile ilgili yaşadıkları problemler. 1. Uluslararası Mersin Sempozyumu, 2018-11-01, 2018-11-03, Mersin, Türkiye, 2018. 100

http://mersinsempozyumu.mersin.edu.tr/

5. Ergen, H.; Altıner, T., Özel okul öğrencilerine devlet desteği konusunda öğretmen görüşleri. 1. Uluslararsı Mersin Sempozyumu, 2018-11-01, 2018-11-03, Mersin, Türkiye, 2018. 100

http://mersinsempozyumu.mersin.edu.tr/

4. ERGEN, H., Mersin'de ortaokul öğrencileri arasında çocuk işgücüne katılım ve aile göç geçmişi. EYFOR8 Uluslarası Eğitim Yönetimi Forumu, 2017-10-19, 2017-10-21, Ankara, Türkiye, 2017. 100

http://www.eyfor.org

3. ERGEN, H.; ÇAKIOĞLU, V., Eğitimde geçmiş ve gelecek: Türkiye’de ortalama ve beklenen eğitim süreleri. EYFOR7 Uluslararası Eğitim Yönetimi Forumu, 2016-11-03, 2016-11-05, Girne / KKTC, Türkiye, 2016. 100

http://www.eyfor.org

2. ERGEN, H.; ÇAKIOĞLU, V., Türkiye'de yükseköğretimin genişlemesinin ekonomik yönleri. Uluslararası Avrasya Eğitim Araştırmaları Kongresi, 2016-05-31, 2016-06-03, Muğla, Türkiye, 2016. 100

http://www.ejercongress.org/

1. Ergen, H.; Kalkan, S.; Kılınç, E., Lise öğretmenlerinin öz-değerlendirmelerine göre aşırı eğitim ve yetersiz eğitim düzeylerinin belirlenmesi. EYFOR6 Eğitim Yönetimi Forumu, 2015-11-05, 2015-11-07, Girne, KKTC, 2015. 100

http://www.eyfor.org/belge/eyfor6kitap.pdf

Uluslararası - Danışman (Yürütücü Tüzel Kişi) 0

1. Eurybase: Türk Eğitim Sisteminin Örgütlenmesi, SANTEZ, Proje No: EURYBASE, 200000 TL, Danışman (Yürütücü Tüzel Kişi), 2010,Tamamlandı. 0
http://www.edac.eu/policies_desc.cfm?v_id=12

Ulusal - Araştırmacı 50

1. Milli Eğitim Bakanlığının Bütçesinin Kontrolü ve Bütçeye Dayalı Okul Eğitim Performansının İzlenmesi Projesi, TÜBİTAK, Proje No: TÜBİTAK 1007, 1500000 TL, Araştırmacı, 2010,Tamamlandı. 50
http://sgb.meb.gov.tr/ic_kontrol/e_performans_proje_onay.pdfhttp://

Yönetilen Yüksek Lisans Tezleri 1200

6. Vedat Çakıoğlu, Ortaöğretime geçiş sistemine ilişkin öğretmen görüşlerinin incelenmesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Mersin Üniversitesi, Tamamlandı. 200

5. Menderes Kovancı, İlkokul öğretmenlerinin örgütsel güven algıları ile örgütlerine yabancılaşmaları arasındaki ilişki, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Mersin Üniversitesi, Tamamlandı. 200

4. Serpil Kalkan, Eğitim fakültesi öğrencilerinin bilişsel olmayan becerilerinin program tercihlerini belirlemedeki rolü, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Mersin Üniversitesi, Tamamlandı. 200

3. Emin Kılınç, Öğretmen adaylarının mizah yaşantıları ve eğitimle ilgili görüşleri: Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi örneği, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Mersin Üniversitesi, Tamamlandı. 200

2. Gündüz Güngör, İlköğretim okullarının öğretmen görüşlerine göre sosyal sermaye düzeyleri ve dezavantajlılıkları ile ilgili değişkenler arasındaki ilişki (Mersin ili Mezitli ilçesi örneği)., Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Mersin Üniversitesi, Tamamlandı. 200

1. Eylem Uzun Denli, Genel lise yönetici ve öğretmenlerinin genel liselerin amaçlarının gerçekleşme düzeyi hakkındaki görüşleri (Mersin merkez ilçe örneği)., Sosyal Bilimler Enstitüsü, Mersin Üniversitesi, Tamamlandı. 200

Ulusal 500
1. MERSİN ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ DERGİSİ , YARDIMCI EDİTÖR, ISSN : 1306-7850, 2005-06-01 - 2010-06-30. 500
Uluslararası Dergi [Yıl, Adet] 150
1. EDUCATIONAL REVIEW , [ 2017 : 1 ] . 5
2. EURASIAN JOURNAL OF EDUCATIONAL RESEARCH , [ 2014 : 1 ] [ 2013 : 1 ] [ 2012 : 1 ] [ 2011 : 1 ] . 20
3. EğITIM VE BILIM , [ 2014 : 1 ] [ 2013 : 9 ] [ 2012 : 4 ] [ 2011 : 4 ] [ 2010 : 2 ] [ 2019 : 1 ] [ 2020 : 2 ] . 115
4. HACETTEPE ÜNIVERSITESI EğITIM FAKüLTESI DERGISI , [ 2014 : 2 ] [ 2013 : 1 ] [ 2012 : 3 ] [ 2011 : 6 ] [ 2010 : 3 ] [ 2017 : 1 ] [ 2015 : 2 ] [ 2018 : 1 ] . 0
5. JOURNAL OF MARKETING FOR HIGHER EDUCATION , [ 2020 : 1 ] . 5
6. JOURNAL OF TEACHER EDUCATION AND EDUCATORS , [ 2016 : 1 ] [ 0 : 1 ] [ 2017 : 1 ] [ 2012 : 1 ] [ 2013 : 1 ] [ 2017 : 1 ] [ 2018 : 2 ] . 0
7. STUDIES IN HIGHER EDUCATION , [ 2017 : 1 ] . 5
8. UYK 2011 - ULUSLARARASı YüKSEKöğRETIM KONGRESI: YENI YöNELIKLER VE SORUNLAR , [ 2011 : 2 ] . 0
Ulusal Dergi [Yıl, Adet] 20
1. EĞİTİM YÖNETİMİ , [ 2012 : 1 ] [ 2011 : 1 ] . 2
2. HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ DERGİSİ , [ 2013 : 1 ] . 1
3. MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ DERGİSİ , [ 2017 : 1 ] . 1
4. MERSİN ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ DERGİSİ , [ 2015 : 1 ] [ 2014 : 2 ] [ 2013 : 2 ] [ 2012 : 3 ] [ 2011 : 3 ] [ 2010 : 3 ] [ 2018 : 1 ] . 15
5. OPUS ULUSLARARASI TOPLUM ARAŞTIRMALARI DERGİSİ , [ 2020 : 1 ] . 1
6. ÇAĞDAŞ YÖNETİM BİLİMLERİ DERGİSİ , [ 2018 : 2 ] [ 2019 : 1 ] . 0
FAALİYET TÜRÜ DETAYI
Proje TÜBİTAK 1001, 1003, 3501, 1505, COST, Uluslararası İkili İşbirliği Programları
TÜBİTAK 1005, 3001
TÜBİTAK 1002
H2020 Projesi
Diğer uluslararası özel veya resmi kurum ve kuruluşlar tarafından desteklenmiş ve destek süresi dokuz aydan az olmayan Ar-Ge niteliğini haiz proje
Diğer ulusal kamu veya özel kurum ve kuruluşlar tarafından desteklenmiş ve destek süresi 9 aydan az olmayan Ar-Ge niteliğini haiz proje
Araştırma Yurtdışı Araştırma
Yurtiçi Araştırma
Yayın SCI, SCI-Exp, SSCI ve AHCI kapsamındaki dergilerde yayımlanmış araştırma makalesi
SCI, SCI-Exp, SSCI ve AHCI kapsamındaki dergilerde yayınlanmış derleme veya kısa makale(editöre mektup, yorum, vaka takdimi, teknik not, araştırma notu, özet ve kitap kritiği)
Alan endexleri (ÜAK tarafından tanımlanan alanlar için) kapsamındaki dergilerde yayınlanmış araştırma makalesi
Detay
Ergen, H.; çokkeser, F. Private schools in Turkey: Problems encountered by teachers. INTERNATİONAL INNOVATİVE EDUCATİON RESEARCHER, 2022, 2, 111-136.
Alan endexleri (ÜAK tarafından tanımlanan alanlar için) kapsamındaki dergilerde yayınlanmış derleme veya kısa makale(editöre mektup, yorum, vaka takdimi, teknik not, araştırma notu, özet ve kitap kritiği)
Diğer uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan araştırma makalesi
Detay
çakıoğlu, V.; Ergen, H. Ortaöğretime Geçiş Sistemine İlişkin Öğretmen Görüşlerinin İncelenmesi. IBAD SOSYAL BİLİMLER DERGİSİ, 2022, 7, 51-69.
10.21733/ibad.1099537
Berk, H.; Ergen, H. Okul Yöneticilerinin Kriz Yönetim Tutumları: Eleştirel Düşünme Becerileri ve Demografik Değişkenlerin Rolü. BAYTEREK ULUSLARARASI AKADEMİK ARAŞTIRMALAR DERGİSİ, 2022, 5, 265-283.
10.48174/buaad.52.11
ULAKBİM TR dizin tarafından taranan ulusal hakemli dergilerde yayınlanmış makale
SCI, SCI-Exp, SSCI ve AHCI kapsamındaki dergilerde editörlük ve editör kurulu üyeliği
Alan endexleri (ÜAK tarafından tanımlanan alanlar için) kapsamındaki dergilerde editörlük veya editör kurulu üyeliği
Diğer uluslararası hakemli dergilerde editörlük ve editör kurulu üyeliği
ULAKBİM TR dizin tarafından taranan ulusal hakemli dergilerde editörlük ve editör kurulu üyeliği
Tanınmış uluslararası yayınevleri tarafından yayınlanmış özgün bilimsel kitap
Tanınmış uluslararası yayınevleri tarafından yayınlanmış özgün bilimsel kitap editörlüğü
Tanınmış uluslararası yayınevleri tarafından yayınlanmış özgün bilimsel kitaplarda bölüm yazarlığı (Aynı kitapta en çok 2 bölüm değerlendirmeye alınır.)
Tanınmış ulusal yayınevleri tarafından yayınlanmış özgün bilimsel kitap
Tanınmış ulusal yayınevleri tarafından yayımlanmış özgün bilimsel kitaplarda bölüm yazarlığı (Aynı kitapta en çok 2 bölüm değerlendirmeye alınır.)
Uluslararası boyutta performansa dayalı yayımlanmış kişisel ses ve/veya görüntü kaydı
Uluslararası boyutta performansa dayalı yayımlanmış karma ses ve/veya görüntü kaydı
Ulusal boyutta performansa dayalı yayımlanmış kişisel ses ve/veya görüntü kaydı
Tasarım Endüstriyel, çevresel (bina, peyzaj ve iç mekan) veya grafiksel tasarım; sahne, moda(kumaş, aksesuar veya giysi tasarımı) veya çalgı tasarımı
Sergi Özgün yurtdışı bireysel etkinlik (sergi, bienal, trienal, gösteri, dinleti, festival ve gösterim)
Özgün yurtiçi bireysel etkinlik (sergi, bienal, trienal, gösteri, dinleti, festival ve gösterim)
Özgün yurtdışı grup/karma/toplu etkinlik (sergi, bienal, trienal, gösteri, dinleti, festival ve gösterim)
Özgün yurtiçi grup/karma/toplu etkinlik (sergi, bienal, trienal, gösteri, dinleti, festival ve gösterim)
Patent Uluslararası patent
Ulusal patent
Atıf SCI, SCI-Exp, SSCI ve AHCI kapsamındaki dergilerde yayınlanmış makalelerde atıf
Alan endeksleri(varsa) kapsamındaki dergilerde yayınlanmış makalelerde atıf
Detay
Ergen, H. Türkiye de eğitimde planlama yaklaşımları ve kullanılan eğitim göstergeleri. MERSİN ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ DERGİSİ, 2013, 9, 151-167,
Yazar Sayısı: 1, Atıf Sayısı: 1
Ergen, H.; Eşiyok, . Okul müdürlerinin ders denetimi yapmasına ilişkin öğretmen görüşleri. ÇAĞDAŞ YÖNETİM BİLİMLERİ DERGİSİ, 2017, 3, 2-19,
Yazar Sayısı: 2, Atıf Sayısı: 4
Ergen, H. Private returns to higher education in Turkey: an application in public education sector. INTERNATİONAL JOURNAL OF EDUCATİONAL SCİENCES, 2017, 17, 161-172,
10.1080/09751122.2017.1305744

Yazar Sayısı: 1, Atıf Sayısı: 1
Ergen, H.; Ince, . İlköğretim kurumlarında çalışan öğretmenlerin örgütsel sinizme ilişkin görüşleri: Mersin örneği. HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ EĞİTİM ARAŞTIRMALARI DERGİSİ, 2017, 3, 37-57,
Yazar Sayısı: 2, Atıf Sayısı: 2
Ergen, H. Eğitim bilimine giriş içinde ss 93 120, ISBN: 978-605-5885-94-6, Pegem Akademi, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: , 348 Sayfa, Türkçe, Ankara, Türkiye, 2009.
Yazar Sayısı: 1, Atıf Sayısı: 1
Diğer uluslararası hakemli dergilerde yayınlanmış makalelerde atıf
Detay
Ergen, H. Türkiye de eğitimde planlama yaklaşımları ve kullanılan eğitim göstergeleri. MERSİN ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ DERGİSİ, 2013, 9, 151-167,
Yazar Sayısı: 1, Atıf Sayısı: 3
Kavak, Y.; Ergen, H. Türkiye de ilköğretime katılım ve okula gidemeyen çocuklar. MİLLİ EĞİTİM DERGİSİ, 2007, 35, 8-19,
Yazar Sayısı: 2, Atıf Sayısı: 1
Ergen, H.; Günay, T. Okul öncesi öğretmenlerinin çalıştığı kurumlarda yaşadığı yönetsel sorunlar ile ilgili görüşleri. UŞAK ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM ARAŞTIRMALARI DERGİSİ, 2019, 5, 63-89,
Yazar Sayısı: 2, Atıf Sayısı: 1
Ergen, H.; Eşiyok, . Okul müdürlerinin ders denetimi yapmasına ilişkin öğretmen görüşleri. ÇAĞDAŞ YÖNETİM BİLİMLERİ DERGİSİ, 2017, 3, 2-19,
Yazar Sayısı: 2, Atıf Sayısı: 1
Güngör, G.; Ergen, H. Kamu okullarının sosyal sermaye düzeyleri ve dezavantajlılıkları ile ilgili değişkenler arasındaki ilişki. MERSİN ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ DERGİSİ, 2014, 10, 65-75,
Yazar Sayısı: 2, Atıf Sayısı: 3
Ergen, H.; şahin, E. Sınıf öğretmenlerinin Suriyeli öğrencilerin eğitimi ile ilgili yaşadıkları problemler. MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ DERGİSİ, 2019, 16, 377-405,
Yazar Sayısı: 2, Atıf Sayısı: 3
ülgen, G.; Turgut, O.; Ergen, H.; Uğur, Y. Beyin temelli öğrenme insan beyni ve öğretim arasında bağlantılar kurma, ISBN: 978-975-591-374-2, Nobel Yayıncılık, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: , 210 Sayfa, Türkçe, Ankara, Türkiye, 2002.
Yazar Sayısı: 4, Atıf Sayısı: 2
ULAKBİM tarafından taranan ulusal hakemli dergilerde yayınlanmış makalelerde atıf
Detay
Kavak, Y.; Ergen, H. Türkiye de ilköğretime katılım ve okula gidemeyen çocuklar. MİLLİ EĞİTİM DERGİSİ, 2007, 35, 8-19,
Yazar Sayısı: 2, Atıf Sayısı: 1
Ergen, H.; Günay, T. Okul öncesi öğretmenlerinin çalıştığı kurumlarda yaşadığı yönetsel sorunlar ile ilgili görüşleri. UŞAK ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM ARAŞTIRMALARI DERGİSİ, 2019, 5, 63-89,
Yazar Sayısı: 2, Atıf Sayısı: 1
Ergen, H.; Eşiyok, . Okul müdürlerinin ders denetimi yapmasına ilişkin öğretmen görüşleri. ÇAĞDAŞ YÖNETİM BİLİMLERİ DERGİSİ, 2017, 3, 2-19,
Yazar Sayısı: 2, Atıf Sayısı: 2
Ergen, H.; şahin, E. Sınıf öğretmenlerinin Suriyeli öğrencilerin eğitimi ile ilgili yaşadıkları problemler. MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ DERGİSİ, 2019, 16, 377-405,
Yazar Sayısı: 2, Atıf Sayısı: 4
Ergen, H.; Ince, . İlköğretim kurumlarında çalışan öğretmenlerin örgütsel sinizme ilişkin görüşleri: Mersin örneği. HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ EĞİTİM ARAŞTIRMALARI DERGİSİ, 2017, 3, 37-57,
Yazar Sayısı: 2, Atıf Sayısı: 1
ülgen, G.; Turgut, O.; Ergen, H.; Uğur, Y. Beyin temelli öğrenme insan beyni ve öğretim arasında bağlantılar kurma, ISBN: 978-975-591-374-2, Nobel Yayıncılık, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: , 210 Sayfa, Türkçe, Ankara, Türkiye, 2002.
Yazar Sayısı: 4, Atıf Sayısı: 1
Tanınmış uluslararası yayınevleri tarafından yayınlanmış özgün bilimsel kitapta atıf
Detay
Ergen, H. Türkiye de eğitimde planlama yaklaşımları ve kullanılan eğitim göstergeleri. MERSİN ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ DERGİSİ, 2013, 9, 151-167,
Yazar Sayısı: 1, Atıf Sayısı: 5
Kavak, Y.; Ergen, H. Türkiye de ilköğretime katılım ve okula gidemeyen çocuklar. MİLLİ EĞİTİM DERGİSİ, 2007, 35, 8-19,
Yazar Sayısı: 2, Atıf Sayısı: 1
Ergen, H.; Eşiyok, . Okul müdürlerinin ders denetimi yapmasına ilişkin öğretmen görüşleri. ÇAĞDAŞ YÖNETİM BİLİMLERİ DERGİSİ, 2017, 3, 2-19,
Yazar Sayısı: 2, Atıf Sayısı: 1
Güngör, G.; Ergen, H. Kamu okullarının sosyal sermaye düzeyleri ve dezavantajlılıkları ile ilgili değişkenler arasındaki ilişki. MERSİN ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ DERGİSİ, 2014, 10, 65-75,
Yazar Sayısı: 2, Atıf Sayısı: 1
Ergen, H. Türkiye de kamu eğitim harcamalarının ulusal ekonomideki payı. EĞİTİM ARAŞTIRMALARI DERGİSİ, 2004, 4, 143-154,
Yazar Sayısı: 1, Atıf Sayısı: 1
Ergen, H.; şahin, E. Sınıf öğretmenlerinin Suriyeli öğrencilerin eğitimi ile ilgili yaşadıkları problemler. MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ DERGİSİ, 2019, 16, 377-405,
Yazar Sayısı: 2, Atıf Sayısı: 2
Ergen, H.; Ince, . İlköğretim kurumlarında çalışan öğretmenlerin örgütsel sinizme ilişkin görüşleri: Mersin örneği. HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ EĞİTİM ARAŞTIRMALARI DERGİSİ, 2017, 3, 37-57,
Yazar Sayısı: 2, Atıf Sayısı: 1
Ergen, H. Öğretmenlik mesleğine giriş, ISBN: 978-975-00277-6-0, Lisans Yayıncılık, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: , 264 Sayfa, Türkçe, İstanbul, Türkiye, 2005.
Yazar Sayısı: 1, Atıf Sayısı: 1
ülgen, G.; Turgut, O.; Ergen, H.; Uğur, Y. Beyin temelli öğrenme insan beyni ve öğretim arasında bağlantılar kurma, ISBN: 978-975-591-374-2, Nobel Yayıncılık, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: , 210 Sayfa, Türkçe, Ankara, Türkiye, 2002.
Yazar Sayısı: 4, Atıf Sayısı: 11
Ergen, H. Eğitim bilimine giriş içinde ss 93 120, ISBN: 978-605-5885-94-6, Pegem Akademi, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: , 348 Sayfa, Türkçe, Ankara, Türkiye, 2009.
Yazar Sayısı: 1, Atıf Sayısı: 1
Tanınmış ulusal yayınevleri tarafından yayınlanmış özgün bilimsel kitapta atıf
Güzel sanatlardaki eserlerin uluslararası kaynak veya yayın organlarında yer alması veya gösterime ya da dinletime girmesi
Güzel sanatlardaki eserlerin ulusal kaynak veya yayın organlarında yer alması veya gösterime ya da dinletime girmesi
Tebliğ Hakemli uluslararası bilimsel konferansta, sempozyumda veya kongrede sözlü olarak sunulan ve bunların kitabında yayınlanan tam bildiri
Ödül YÖK Yılın Doktora Tezi Ödülü
TÜBİTAK bilim ödülü
TÜBA Akademi Ödülü
TÜBİTAK TWAS veya Teşvik ödülü
TÜBİTAK Ufuk 2020 Programı eşik üstü ödülü
Yurtdışı kurum veya kuruluşlardan alınan bilim ödülü (Sürekli olarak verilen daha önce en az 5 kez verilmiş, ilgili kurum ve kuruluşun internet sayfasından duyurulan ve akademik ağırlıklı bir değerlendirme jürisi veya seçici kurulu olan)(Aynı çalışma veya
Yurtiçi kurum veya kuruluşlardan alınan bilim ödülü (Sürekli olarak verilen daha önce en az 5 kez verilmiş, ilgili kurum ve kuruluşun internet sayfasından duyurulan ve akademik ağırlıklı bir değerlendirme jürisi veya seçici kurulu olan)(Aynı çalışma veya
Uluslararası jurili sürekli düzenlenen güzel sanatlar etkinliklerinde veya yarışmalarda eserlere verilen uluslararası derece ödülü (mansiyon hariç)(Aynı çalışma veya eser nedeni ile alınan farklı ödüller için en fazla bir defa puanlama yapılır.)
Ulusal jurili sürekli düzenlenen güzel sanatlar etkinliklerinde veya yarışmalarda eserlere verilen uluslararası derece ödülü (mansiyon hariç)(Aynı çalışma veya eser nedeni ile alınan farklı ödüller için en fazla bir defa puanlama yapılır.)
Mevzuatı çerçevesinde, ilgili kuruluşlar (bakanlıklar, yerel yönetimler, meslek odaları, uluslararası kuruluşlar) tarafından sürekli düzenlenen planlama, mimarlık ve kentsel tasarım, peyzaj tasarımı, iç mimari tasarım, endüstri ürünleri tasarımı ve mimarl