Doç.Dr. HÜSEYİN ERGEN

Birim
:
Eğitim Fakültesi / Eğitim Yönetimi Anabilim Dalı
İŞ Adresi
: Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Çiftlikköy Kampüsü Yenişehir/ Mersin
Telefon
:
+90-324-3610001
Dahili
:
11162
Faks
:
+90-324-
E-MAIL
:
ergen@mersin.edu.tr
DİĞER E-MAIL
:
ergenmersin@gmail.com
OLUŞTURMA
:
2015-06-04 09:26:10
DÜZENLEME
:
2019-10-21 18:31:19
PUAN
:
16025
YABANCI DİL
:
İngilizce, A, YDS, 91,25


Derece Bölüm Üniversite/Kurum Yıl
LİSANS İKTİSAT ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 1990
YÜKSEK LİSANS İKTİSAT ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 1996
YÜKSEK LİSANS EĞİTİM BİLİMLERİ (EĞİTİM YÖNETİMİ TEFTİŞİ PLANLAMASI VE EKONOMİSİ) HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ 1999
DOKTORA EĞİTİM BİLİMLERİ (EĞİTİM YÖNETİMİ TEFTİŞİ PLANLAMASI VE EKONOMİSİ) HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ 2003
Doktora Tezi

1. Türkiye'de çocukların eğitime ve işgücüne katılımını etkileyen faktörler. Danışman: Dr. Yüksel Kavak, Hacettepe Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Eğitim Yönetimi Teftişi Planlaması ve Ek Anabilim Dalı, Ankara, Türkiye, 2003.

Yüksek Lisans Tezi

1. Türkiye'de eğitim harcamalarının analizi ve yükseköğretimde maliyetler. Danışman: Dr. Yüksel Kavak, Hacettepe Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Eğitim Yönetimi Teftişi Planlaması ve Ek Anabilim Dalı, Ankara, Türkiye, 1999.

2. Türkiye'de ekonomik büyümeye insan sermayesi yaklaşımı. Danışman: Dr. Zehra Kasnakoğlu, Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İktisat Anabilim Dalı, Ankara, Türkiye, 1996.

Görev Ünvanı Üniversite/Kurum Yıl
ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ 1998-03-13 - 2004-05-31
YRD. DOÇ. DR. MERSİN ÜNİVERSİTESİ 2004-06-13 - Devam ediyor
DOÇ. DR. MERSİN ÜNİVERSİTESİ 2018-08-15 - Devam ediyor
Görev Ünvanı Görev Kurum/Diğer Yıl
DEKAN YARDIMCISI FAKÜLTE YÖNETİMİ EĞİTİM FAKÜLTESİ 2013-07-08 - 2015-04-17
Uluslararası - SCI, SCI-Expanded, SSCI ve AHCI kategorisine giren 2000
2014
2. Ergen, H. The Sensitivity of Student Teachers' Higher Education Demand to Tuition and Support. HACETTEPE UNIVERSITESI EGITIM FAKULTESI DERGISI-HACETTEPE UNIVERSITY JOURNAL OF EDUCATION, 2014, 29, 93-114. 1000 + 5
Publications_013.pdf


Alıntılanma Sayısı: 1
2013
1. Ergen, H. Uncertainties and Risks Determining Individual Demand for Higher Education: A Sample from Mersin University. EGITIM VE BILIM-EDUCATION AND SCIENCE, 2013, 38, 433-446. 1000 + 0
Publications_011.pdf

Uluslararası - Uluslararası Diğer Indexlerde Taranan 200
2004
1. Ergen, H. Türkiye'de kamu eğitim harcamalarının ulusal ekonomideki payı. EURASİAN JOURNAL OF EDUCATİONAL RESEARCH, 2004, 4, 143-154. 200 + 3
http://www.ejer.com.tr/0DOWNLOAD/pdfler/eng/557860084.pdf

Publications_006.pdf

Uluslararası - ESCI kapsamındaki dergilerde yayımlanan tam makale 600
2018
2. Ergen, H.; Çakıoğlu, V. Türkiye’de yükseköğretimin genişlemesinin ekonomik yönleri (1980–2016). YÜKSEKÖĞRETİM DERGİSİ, 2018, 8, 207-233. 300 + 0
http://www.yuksekogretim.org/ozet_2018002009.asp

Publications_003.pdf

2017
1. Ergen, H. Private Returns to Higher Education in Turkey: An Application in Public Education Sector. INTERNATİONAL JOURNAL OF EDUCATİONAL SCİENCES, 2017, 17, 161-172. 300 + 0
http://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/09751122.2017.1305744

Ulusal - ULAKBİM Tarafından Taranan 800
2014
4. Güngör, G.; Ergen, H. Kamu Okullarının Sosyal Sermaye Düzeyleri ve Dezavantajlılıkları ile İlgili Değişkenler Arasındaki İlişki. MERSİN ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ DERGİSİ, 2014, 10, 65-75. 200 + 0
http://dergipark.ulakbim.gov.tr/mersinefd/article/view/5000039993

Publications_012.pdf

2013
3. Ergen, H. Türkiye’de Eğitimde Planlama Yaklaşımları ve Kullanılan Eğitim Göstergeleri. MERSİN ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ DERGİSİ, 2013, 9, 151-167. 200 + 0
http://dergipark.ulakbim.gov.tr/mersinefd/article/viewFile/1002000363/1002000296

Publications_009.pdf

2007
2. Kavak, Y.; Ergen, H. Türkiye'de ilköğretime katılım ve okula gidemeyen çocuklar.. MİLLİ EĞİTİM, 2007, 35, 8-19. 200 + 2
http://dhgm.meb.gov.tr/yayimlar/dergiler/Milli_Egitim_Dergisi/173/173/01.pdf

Publications_008.pdf

1999
1. Ergen, H. Türkiye'de eğitimin ekonomik büyümeye katkısı. EKONOMİK YAKLAŞIM, 1999, 10, 21-52. 200 + 15
http://ekonomikyaklasim.org/pdfs2/EYD_V10_N35_A02.pdf

Publications_007.pdf

Ulusal - Diğer 400
2018
4. Ergen, H. Eğitim planlaması: geçmiş, gelecek ve Türkiye için doğurgular. ÖĞRETMEN DÜNYASI, 2018, 39, 17-20. 100 + 0
http://idealonline.com.tr/IdealOnline/lookAtPublications/documentIngredient.xhtml?uId=9555&ioM=JournalIssue

Publications_004.pdf

2017
3. ERGEN, H.; İNCE, Ş. İlköğretim Kurumlarında Çalışan Öğretmenlerin Örgütsel Sinizme İlişkin Görüşleri: Mersin Örneği. HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ EĞİTİM ARAŞTIRMALARI DERGİSİ, 2017, 3, 37-57. 100 + 0
http://dergipark.ulakbim.gov.tr/huner/article/view/5000204325

Publications_002.pdf

2. Ergen, H.; Eşiyok, İ. Okul Müdürlerinin Ders Denetimi Yapmasına İlişkin Öğretmen Görüşleri. ÇAĞDAŞ YÖNETİM BİLİMLERİ DERGİSİ, 2017, 3, 2-19. 100 + 0
http://www.cybd-jcas.com/dergi/cybd-jcass-2017-cilt-volume-3-sayi-issue-1-5

Publications_001.pdf

2002
1. Ergen, H. Türkiye'de kamu üniversitelerinde birim harcamalar ve vazgeçilen kazançlar. HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ E-DERGİ, 2002, 1, 69-83. 100 + 0
https://www.academia.edu/27659886/T%C3%BCrkiyede_kamu_%C3%BCniversitelerinde_birim_harcamalar_ve_vazge%C3%A7ilen_kazan%C3%A7lar_Unit_costs_and_forgone_earnings_at_public_universities_in_Turkey

Publications_005.pdf

Uluslararası - Kitapta Bölüm Yazma 125
1. Ergen, H.; Çakıoğlu, V. Eğitime dönüş, ISBN: 978-605-64247-1-7, Eyuder Yayınları, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: 0, 16 Sayfa, Türkçe, Ankara, Türkiye, 2016. 125
http://www.eyuder.org/yayinlar/egitimedonus.pdf
Ulusal - Kitapta Bölüm Yazma 983
1. Ergen, H. Eğitim Bilimine Giriş (Eğitimin Ekonomik Temelleri), ISBN: 975-00304-7-8, Lisans Yayıncılık, Baskı Sayısı: 2, Baskı Adet Sayısı: 1000, 32 Sayfa, Türkçe, İstanbul, Türkiye, 2006. 250
http://lisansyayincilik.com.tr/?page=urundetay&id=153
2. Ergen, H. Orhan Özdemir’e armağan: 21. yüzyılda üniversitenin toplumsal işlevi, ISBN: 9786058155060, Akademisyen Yayınevi, Baskı Sayısı: 500, Baskı Adet Sayısı: 1, 21 Sayfa, Türkçe, Ankara, Türkiye, 2018. 250
https://www.akademisyen.com/orhan-oezdemir-e-armagan.html?gclid=EAIaIQobChMI8ZTiy6Ow3QIVAaqaCh0iRwrQEAQYAiABEgJPjPD_BwE
3. Ergen, H. Eğitim Bilimine Giriş (Eğitimin Ekonomik Temelleri), ISBN: 978-605-5885-94-6, Pegem Akademi, Baskı Sayısı: 2, Baskı Adet Sayısı: 1000, 28 Sayfa, Türkçe, Ankara, Türkiye, 2009. 250
http://www.alternatifkitap.com/egitim-bilimine-giris-cevat-elma-kasim-kiroglu-pegem-a-yayincilik.html
4. Kavak, Y.; Ergen, H.; Gökçe, F. Türkiye’de Okul Öncesi Eğitim ve İlköğretim sistemi: temel sorunlar ve çözüm önerileri, ISBN: 978-9944-5128-3-1, Türk Eğitim Derneği, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: 1000, 42 Sayfa, Türkçe, Ankara, Türkiye, 2007. 83
http://portal.ted.org.tr/genel/yayinlar/Turkiyede_Okul_Oncesi.pdf
Ulusal - Kitap Çevirme 983
1. Caine, R.; Caine, G. Beyin Temelli Öğrenme: insan beyni ve öğretim arasında bağlantılar kurma, ISBN: 975-591-374-2, Nobel Yayın, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: 1000, 212 Sayfa, Türkçe, Ankara, Türkiye, 2002. 150
http://www.nobelyayin.com/arama.asp?arama=beyin+temelli+%F6%F0renme
Uluslararası - Özet - Sözlü 800

8. Ergen, H.; Günay, T., Okul öncesi öğretmenlerinin çalıştığı kurumlarda yaşadığı yönetimle ilgili sorunlar ile ilgili görüşleri. 2. Uluslararası Mersin Sempozyumu, 2019-05-23, 2019-05-25, Mersin, Türkiye, 2019. 100

http://mersinsempozyumu.mersin.edu.tr/

7. Kovancı, M.; Ergen, H., İlkokul öğretmenlerinin örgütsel yabancılaşmalarının sosyo-demografik değişkenler açısından incelenmesi. 2. Uluslararası Mersin Sempozyumu, 2019-05-23, 2019-05-25, Mersin, Türkiye, 2019. 100

http://mersinsempozyumu.mersin.edu.tr/

6. Ergen, H.; Şahin, E., Sınıf öğretmenlerinin Suriyeli öğrencilerin eğitimi ile ilgili yaşadıkları problemler. 1. Uluslararası Mersin Sempozyumu, 2018-11-01, 2018-11-03, Mersin, Türkiye, 2018. 100

http://mersinsempozyumu.mersin.edu.tr/

5. Ergen, H.; Altıner, T., Özel okul öğrencilerine devlet desteği konusunda öğretmen görüşleri. 1. Uluslararsı Mersin Sempozyumu, 2018-11-01, 2018-11-03, Mersin, Türkiye, 2018. 100

http://mersinsempozyumu.mersin.edu.tr/

4. ERGEN, H., Mersin'de ortaokul öğrencileri arasında çocuk işgücüne katılım ve aile göç geçmişi. EYFOR8 Uluslarası Eğitim Yönetimi Forumu, 2017-10-19, 2017-10-21, Ankara, Türkiye, 2017. 100

http://www.eyfor.org

3. ERGEN, H.; ÇAKIOĞLU, V., Eğitimde geçmiş ve gelecek: Türkiye’de ortalama ve beklenen eğitim süreleri. EYFOR7 Uluslararası Eğitim Yönetimi Forumu, 2016-11-03, 2016-11-05, Girne / KKTC, Türkiye, 2016. 100

http://www.eyfor.org

2. ERGEN, H.; ÇAKIOĞLU, V., Türkiye'de yükseköğretimin genişlemesinin ekonomik yönleri. Uluslararası Avrasya Eğitim Araştırmaları Kongresi, 2016-05-31, 2016-06-03, Muğla, Türkiye, 2016. 100

http://www.ejercongress.org/

1. Ergen, H.; Kalkan, S.; Kılınç, E., Lise öğretmenlerinin öz-değerlendirmelerine göre aşırı eğitim ve yetersiz eğitim düzeylerinin belirlenmesi. EYFOR6 Eğitim Yönetimi Forumu, 2015-11-05, 2015-11-07, Girne, KKTC, 2015. 100

http://www.eyfor.org/belge/eyfor6kitap.pdf

Uluslararası - Danışman (Yürütücü Tüzel Kişi) 0

1. Eurybase: Türk Eğitim Sisteminin Örgütlenmesi, SANTEZ, Proje No: EURYBASE, 200000 TL, Danışman (Yürütücü Tüzel Kişi), 2010,Tamamlandı. 0
http://www.edac.eu/policies_desc.cfm?v_id=12

Ulusal - Araştırmacı 50

1. Milli Eğitim Bakanlığının Bütçesinin Kontrolü ve Bütçeye Dayalı Okul Eğitim Performansının İzlenmesi Projesi, TÜBİTAK, Proje No: TÜBİTAK 1007, 1500000 TL, Araştırmacı, 2010,Tamamlandı. 50
http://sgb.meb.gov.tr/ic_kontrol/e_performans_proje_onay.pdfhttp://

Yönetilen Yüksek Lisans Tezleri 1200

6. Vedat Çakıoğlu, Ortaöğretime geçiş sistemine ilişkin öğretmen görüşlerinin incelenmesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Mersin Üniversitesi, Tamamlandı. 200

5. Menderes Kovancı, İlkokul öğretmenlerinin örgütsel güven algıları ile örgütlerine yabancılaşmaları arasındaki ilişki, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Mersin Üniversitesi, Tamamlandı. 200

4. Serpil Kalkan, Eğitim fakültesi öğrencilerinin bilişsel olmayan becerilerinin program tercihlerini belirlemedeki rolü, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Mersin Üniversitesi, Tamamlandı. 200

3. Emin Kılınç, Öğretmen adaylarının mizah yaşantıları ve eğitimle ilgili görüşleri: Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi örneği, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Mersin Üniversitesi, Tamamlandı. 200

2. Gündüz Güngör, İlköğretim okullarının öğretmen görüşlerine göre sosyal sermaye düzeyleri ve dezavantajlılıkları ile ilgili değişkenler arasındaki ilişki (Mersin ili Mezitli ilçesi örneği)., Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Mersin Üniversitesi, Tamamlandı. 200

1. Eylem Uzun Denli, Genel lise yönetici ve öğretmenlerinin genel liselerin amaçlarının gerçekleşme düzeyi hakkındaki görüşleri (Mersin merkez ilçe örneği)., Sosyal Bilimler Enstitüsü, Mersin Üniversitesi, Tamamlandı. 200

Ulusal 500
1. MERSİN ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ DERGİSİ , YARDIMCI EDİTÖR, ISSN : 1306-7850, 2005-06-01 - 2010-06-30. 500
Uluslararası Dergi [Yıl, Adet] 125
1. EDUCATIONAL REVIEW , [ 2017 : 1 ] . 5
2. EURASIAN JOURNAL OF EDUCATIONALRESEARCH , [ 2014 : 1 ] [ 2013 : 1 ] [ 2012 : 1 ] [ 2011 : 1 ] . 20
3. EğITIM VE BILIM , [ 2014 : 1 ] [ 2013 : 9 ] [ 2012 : 3 ] [ 2011 : 4 ] [ 2010 : 2 ] . 95
4. HACETTEPE ÜNIVERSITESI EğITIM FAKüLTESI DERGISI , [ 2014 : 3 ] [ 2013 : 3 ] [ 2012 : 3 ] [ 2011 : 4 ] [ 2010 : 3 ] [ 2017 : 1 ] . 0
5. JOURNAL OF TEACHER EDUCATION AND EDUCATORS , [ 2016 : 3 ] [ 2015 : 4 ] [ 2017 : 1 ] . 0
6. STUDIES IN HIGHER EDUCATION , [ 2017 : 1 ] . 5
7. UYK 2011 - ULUSLARARASı YüKSEKöğRETIM KONGRESI: YENI YöNELIKLER VE SORUNLAR , [ 2011 : 2 ] . 0
Ulusal Dergi [Yıl, Adet] 17
1. EĞİTİM YÖNETİMİ , [ 2012 : 1 ] [ 2011 : 1 ] . 2
2. MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ DERGİSİ , [ 2017 : 1 ] . 1
3. MERSİN ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ DERGİSİ , [ 2015 : 1 ] [ 2014 : 2 ] [ 2013 : 2 ] [ 2012 : 3 ] [ 2011 : 3 ] [ 2010 : 3 ] . 14
Dönem D.Kodu Ders Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm/Program T-U-K
Bahar RPD112 Ekonomiye Giriş* Eğitim Fakültesi Rehberlik ve Psikolojik Danışm 2-0-2
Bahar EBD-332 Türk Eğitim Sistemi ve Okul Yö Eğitim Fakültesi Bilgisayar ve Öğretim Teknoloj 2-0-2
Bahar EBD432 Türk Eğitim Sistemi ve Okul Yö Eğitim Fakültesi Fen Bilgisi Öğretmenliği 2-0-2
Bahar Dönem Projesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Eğitim Bilimleri Enstitüsü 4-0-4
Bahar SEM YL Seminer ( Yl ) Eğitim Bilimleri Enstitüsü Eğitim Bilimleri Enstitüsü 0-0-0
Bahar EYD503 Eğitim Ekonomisi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Eğitim Yönetimi ( Yüksek Lisan 3-0-3
Bahar EYD524 Eğitimin Finansmanı Eğitim Bilimleri Enstitüsü Eğitim Yönetimi ( Yüksek Lisan 3-0-3
Bahar EYD520 Uluslararası ve Karşılaştırmal Eğitim Bilimleri Enstitüsü Eğitim Yönetimi ( Yüksek Lisan 3-0-3
Bahar EYD 801 Uzmanlık Alan Dersi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Eğitim Yönetimi Bilim Dalı 4-0-4
Bahar EYD 802 Uzmanlık Alan Dersi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Eğitim Yönetimi Bilim Dalı 4-0-4
Bahar EYD 802 Uzmanlık Alan Dersi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Eğitim Yönetimi, Teftişi, Plan 4-0-4
Bahar PF 10 Öğretmenlik Uygulaması Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon Yönetim Bi 2-6-5
Güz EBD161 ( Mb ) Eğitim Bilimine Giriş Eğitim Fakültesi Fen Bilgisi Öğretmenliği 3-0-3
Güz EYD524 Eğitimin Finansmanı Eğitim Bilimleri Enstitüsü Eğitim Yönetimi ( Yüksek Lisan 3-0-3
Güz EYD459 Eğitim Yönetimi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Eğitim Yönetimi ( Yüksek Lisan 3-0-3
Güz EYD503 Eğitim Ekonomisi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Eğitim Yönetimi ( Yüksek Lisan 3-0-3
Güz EYD 610 Eğitim ve Kalkınma Eğitim Bilimleri Enstitüsü Eğitim Yönetimi ( Doktora ) 3-0-3
Güz EYD 802 Uzmanlık Alan Dersi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Eğitim Yönetimi Bilim Dalı 4-0-4
Güz EYD 802 Uzmanlık Alan Dersi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Eğitim Yönetimi, Teftişi, Plan 4-0-4
Güz EYD 524 Eğitimin Finansmanı Eğitim Bilimleri Enstitüsü Eğitim Yönetimi, Teftişi, Plan 3-0-3
Güz EYD 801 Uzmanlık Alan Dersi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Eğitim Yönetimi Bilim Dalı 4-0-4
Güz PF 10 Öğretmenlik Uygulaması Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon Yönetim Bi 2-6-5
Güz MBD001 Eğitime Giriş Eğitim Fakültesi E. F. Meslek Bilgisi ( Zorunlu 2-0-2
Güz MBD001 Eğitime Giriş Eğitim Fakültesi E. F. Meslek Bilgisi ( Zorunlu 2-0-2
Güz MBD001 Eğitime Giriş Eğitim Fakültesi E. F. Meslek Bilgisi ( Zorunlu 2-0-2
Dönem D.Kodu Ders Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm/Program T-U-K
Bahar RPD112 Ekonomiye Giriş* Eğitim Fakültesi Rehberlik ve Psikolojik Danışm 2-0-2
Bahar SEM YL Seminer ( Yl ) Eğitim Bilimleri Enstitüsü Eğitim Bilimleri Enstitüsü 0-0-0
Bahar EYD 802 Uzmanlık Alan Dersi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Eğitim Yönetimi Bilim Dalı 4-0-4
Bahar EYD 802 Uzmanlık Alan Dersi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Eğitim Yönetimi, Teftişi, Plan 4-0-4
Bahar Dönem Projesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Eğitim Bilimleri Enstitüsü 4-0-4
Bahar EYD 801 Uzmanlık Alan Dersi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Eğitim Yönetimi, Teftişi, Plan 4-0-4
Bahar TEYD 503 Eğitim Yönetimi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Eğitim Yönetimi ( Yüksek Lisan 3-0-3
Bahar PF 10 Öğretmenlik Uygulaması Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon Yönetim Bi 2-6-5
Bahar PF 06 Sınıf Yönetimi Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon Yönetim Bi 2-0-2
Bahar PF 06 Sınıf Yönetimi Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon Yönetim Bi 2-0-2
Güz EBD431 Sınıf Yönetimi Eğitim Fakültesi Fen Bilgisi Öğretmenliği 2-0-2
Güz EBD161 Eğitim Bilimine Giriş Eğitim Fakültesi İlköğretim Matematik Öğretmenl 3-0-3
Güz EBD331 Sınıf Yönetimi Eğitim Fakültesi İngilizce Öğretmenliği 2-0-2
Güz EBD433 Türk Eğitim Sistemi ve Okul Yö Eğitim Fakültesi Rehberlik ve Psikolojik Danışm 3-0-3
Güz EBD161 Eğitim Bilimine Giriş Eğitim Fakültesi Türkçe Öğretmenliği 3-0-3
Güz EYD453 Araştırma Yöntemlerine Giriş Eğitim Bilimleri Enstitüsü Eğitim Yönetimi ( Yüksek Lisan 3-0-3
Güz EYD459 Eğitim Yönetimi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Eğitim Yönetimi ( Yüksek Lisan 3-0-3
Güz EYD505 Araştırma Yöntemleri Eğitim Bilimleri Enstitüsü Eğitim Yönetimi ( Yüksek Lisan 3-0-3
Güz EYD501 Eğitim Yönetimi Yaklaşımları Eğitim Bilimleri Enstitüsü Eğitim Yönetimi ( Yüksek Lisan 3-0-3
Güz EYD503 Eğitim Ekonomisi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Eğitim Yönetimi ( Yüksek Lisan 3-0-3
Güz EYD517 Örgütsel Davranış Eğitim Bilimleri Enstitüsü Eğitim Yönetimi ( Yüksek Lisan 3-0-3
Güz TEYD 509 Eğitim Finansmanı Eğitim Bilimleri Enstitüsü Eğitim Yönetimi ( Yüksek Lisan 3-0-3
Güz EYD 801 Uzmanlık Alan Dersi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Eğitim Yönetimi, Teftişi, Plan 4-0-4
Güz TEYD 512 Örgütsel Davranış Eğitim Bilimleri Enstitüsü Eğitim Yönetimi ( Yüksek Lisan 3-0-3
Güz TEYD 501 Araştırma Teknikleri ve Rapor Eğitim Bilimleri Enstitüsü Eğitim Yönetimi ( Yüksek Lisan 3-0-3
Güz EYD 801 Uzmanlık Alan Dersi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Eğitim Yönetimi Bilim Dalı 4-0-4
Güz EYD 802 Uzmanlık Alan Dersi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Eğitim Yönetimi, Teftişi, Plan 4-0-4
Güz MBD001 Eğitime Giriş Eğitim Fakültesi E. F. Meslek Bilgisi ( Zorunlu 2-0-2
Güz PF 10 Öğretmenlik Uygulaması Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon Yönetim Bi 2-6-5
Güz PF 01 Eğitim Bilimine Giriş Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon Yönetim Bi 2-0-2
Güz MBD001 Eğitime Giriş Eğitim Fakültesi E. F. Meslek Bilgisi ( Zorunlu 2-0-2
Yaz PF 06 Sınıf Yönetimi Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon Yönetim Bi 2-0-2
Yaz PF 01 Eğitim Bilimine Giriş Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon Yönetim Bi 2-0-2
Yaz PF 01 Eğitim Bilimine Giriş Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon Yönetim Bi 2-0-2
Yaz PF 06 Sınıf Yönetimi Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon Yönetim Bi 2-0-2
Dönem D.Kodu Ders Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm/Program T-U-K
Bahar RPD112 Ekonomiye Giriş* Eğitim Fakültesi Rehberlik ve Psikolojik Danışm 2-0-2
Bahar EYD 524 Eğitimin Finansmanı Eğitim Bilimleri Enstitüsü Eğitim Yönetimi, Teftişi, Plan 3-0-3
Bahar EYD 801 Uzmanlık Alan Dersi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Eğitim Yönetimi, Teftişi, Plan 4-0-4
Bahar EYD 802 Uzmanlık Alan Dersi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Eğitim Yönetimi, Teftişi, Plan 4-0-4
Bahar EYD 520 Uluslararası ve Karşılaştırmal Eğitim Bilimleri Enstitüsü Eğitim Yönetimi, Teftişi, Plan 3-0-3
Bahar Dönem Projesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Eğitim Bilimleri Enstitüsü 4-0-4
Bahar SEM YL Seminer ( Yl ) Eğitim Bilimleri Enstitüsü Eğitim Bilimleri Enstitüsü 0-0-0
Bahar TEYD 503 Eğitim Yönetimi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Eğitim Yönetimi, Planlaması ve 3-0-3
Güz EBD161 Eğitim Bilimine Giriş Eğitim Fakültesi İlköğretim Matematik Öğretmenl 3-0-3
Güz EBD331 Sınıf Yönetimi Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği 2-0-2
Güz EBD331 Sınıf Yönetimi Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği 2-0-2
Güz EBD-161 Eğitim Bilimine Giriş Eğitim Fakültesi Bilgisayar ve Öğretim Teknoloj 3-0-3
Güz EYD 459 Eğitim Yönetimi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Eğitim Yönetimi, Teftişi, Plan 3-0-3
Güz EYD 503 Eğitim Ekonomisi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Eğitim Yönetimi, Teftişi, Plan 3-0-3
Güz EYD 801 Uzmanlık Alan Dersi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Eğitim Yönetimi, Teftişi, Plan 4-0-4
Güz EYD 802 Uzmanlık Alan Dersi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Eğitim Yönetimi, Teftişi, Plan 4-0-4
Güz TEYD 509 Eğitim Finansmanı Eğitim Bilimleri Enstitüsü Eğitim Yönetimi, Planlaması ve 3-0-3
Güz PF 10 Öğretmenlik Uygulaması Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon Yönetim Bi 2-6-5
Dönem D.Kodu Ders Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm/Program T-U-K
Bahar RPD112 Ekonomiye Giriş* Eğitim Fakültesi Rehberlik ve Psikolojik Danışm 2-0-2
Bahar EYD 801 Uzmanlık Alan Dersi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Eğitim Yönetimi, Teftişi, Plan 4-0-4
Bahar SEM YL Seminer ( Yl ) Eğitim Bilimleri Enstitüsü Eğitim Bilimleri Enstitüsü 0-0-0
Bahar TEYD 503 Eğitim Yönetimi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Eğitim Yönetimi, Planlaması ve 3-0-3
Bahar EYD 459 Eğitim Yönetimi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Eğitim Yönetimi, Teftişi, Plan 3-0-3
Bahar EYD 524 Eğitimin Finansmanı Eğitim Bilimleri Enstitüsü Eğitim Yönetimi, Teftişi, Plan 3-0-3
Bahar EYD 802 Uzmanlık Alan Dersi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Eğitim Yönetimi, Teftişi, Plan 4-0-4
Bahar PF 06 Sınıf Yönetimi Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon Yönetim Bi 2-0-2
Bahar PF 06 Sınıf Yönetimi Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon Yönetim Bi 2-0-2
Bahar PF 06 Sınıf Yönetimi Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon Yönetim Bi 2-0-2
Bahar PF 06 Sınıf Yönetimi Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon Yönetim Bi 2-0-2
Bahar PF 06 Sınıf Yönetimi Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon Yönetim Bi 2-0-2
Bahar PF 06 Sınıf Yönetimi Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon Yönetim Bi 2-0-2
Bahar PF 06 Sınıf Yönetimi Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon Yönetim Bi 2-0-2
Bahar PF 06 Sınıf Yönetimi Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon Yönetim Bi 2-0-2
Güz EBD331 Sınıf Yönetimi Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği 2-0-2
Güz EBD-161 Eğitim Bilimine Giriş Eğitim Fakültesi Bilgisayar ve Öğretim Teknoloj 3-0-3
Güz EBD161 Eğitim Bilimine Giriş Eğitim Fakültesi İlköğretim Matematik Öğretmenl 3-0-3
Güz EBD331 Sınıf Yönetimi Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği 2-0-2
Güz EYD 459 Eğitim Yönetimi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Eğitim Yönetimi, Teftişi, Plan 3-0-3
Güz EYD 802 Uzmanlık Alan Dersi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Eğitim Yönetimi, Teftişi, Plan 4-0-4
Güz EYD 801 Uzmanlık Alan Dersi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Eğitim Yönetimi, Teftişi, Plan 4-0-4
Güz SEM YL Seminer ( Yl ) Eğitim Bilimleri Enstitüsü Eğitim Bilimleri Enstitüsü 0-0-0
Güz EYD 503 Eğitim Ekonomisi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Eğitim Yönetimi, Teftişi, Plan 3-0-3
Yaz PF 01 Eğitim Bilimine Giriş Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon Yönetim Bi 2-0-2
Yaz PF 01 Eğitim Bilimine Giriş Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon Yönetim Bi 2-0-2
Yaz PF 06 Sınıf Yönetimi Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon Yönetim Bi 2-0-2
Yaz PF 06 Sınıf Yönetimi Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon Yönetim Bi 2-0-2
Yaz PF 06 Sınıf Yönetimi Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon Yönetim Bi 2-0-2
Yaz PF 06 Sınıf Yönetimi Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon Yönetim Bi 2-0-2
Dönem D.Kodu Ders Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm/Program T-U-K
Bahar EBD432 Türk Eğitim Sistemi ve Okul Yö Eğitim Fakültesi İngilizce Öğretmenliği ( 2. Öğ 2-0-2
Bahar EBD432 Türk Eğitim Sistemi ve Okul Yö Eğitim Fakültesi İngilizce Öğretmenliği 2-0-2
Bahar RPD112 Ekonomiye Giriş* Eğitim Fakültesi Rehberlik ve Psikolojik Danışm 2-0-2
Bahar EYD 801 Uzmanlık Alan Dersi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Eğitim Yönetimi, Teftişi, Plan 4-0-4
Bahar TEYD 509 Eğitim Finansmanı Eğitim Bilimleri Enstitüsü Eğitim Yönetimi, Planlaması ve 3-0-3
Bahar EYD 802 Uzmanlık Alan Dersi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Eğitim Yönetimi, Teftişi, Plan 4-0-4
Bahar TEZ Tez Eğitim Bilimleri Enstitüsü Eğitim Bilimleri Enstitüsü 0-0-0
Bahar SEM YL Seminer ( Yl ) Eğitim Bilimleri Enstitüsü Eğitim Bilimleri Enstitüsü 0-0-0
Bahar PF 06 Sınıf Yönetimi Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon Yönetim Bi 2-0-2
Bahar PF 06 Sınıf Yönetimi Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon Yönetim Bi 2-0-2
Bahar PF 06 Sınıf Yönetimi Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon Yönetim Bi 2-0-2
Bahar PF 06 Sınıf Yönetimi Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon Yönetim Bi 2-0-2
Bahar PF 06 Sınıf Yönetimi Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon Yönetim Bi 2-0-2
Güz EBD161 Eğitim Bilimine Giriş Eğitim Fakültesi İlköğretim Matematik Öğretmenl 3-0-3
Güz EBD433 Türk Eğitim Sistemi ve Okul Yö Eğitim Fakültesi Rehberlik ve Psikolojik Danışm 3-0-3
Güz EBD161 Eğitim Bilimine Giriş Eğitim Fakültesi İngilizce Öğretmenliği 3-0-3
Güz GSE 527 Türk Eğitim Sistemi ve Okul Yö Eğitim Bilimleri Enstitüsü Güzel Sanatlar Eğitimi 2-0-2
Güz EYD 459 Eğitim Yönetimi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Eğitim Bilimleri 3-0-3
Güz TEYD 503 Eğitim Yönetimi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Eğitim Bilimleri 3-0-3
Güz EYD 520 Uluslararası ve Karşılaştırmal Eğitim Bilimleri Enstitüsü Eğitim Bilimleri 3-0-3
Güz PF 01 Eğitim Bilimine Giriş Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon Yönetim Bi 2-0-2
Güz PF 01 Eğitim Bilimine Giriş Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon Yönetim Bi 2-0-2
Güz PF 01 Eğitim Bilimine Giriş Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon Yönetim Bi 2-0-2
Güz PF 01 Eğitim Bilimine Giriş Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon Yönetim Bi 2-0-2
Yaz Dönem Projesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Eğitim Bilimleri Enstitüsü 4-0-4
Dönem D.Kodu Ders Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm/Program T-U-K
Güz EBD331 Sınıf Yönetimi Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği 2-0-2
Güz EBD161 Eğitim Bilimlerine Giriş Eğitim Fakültesi Rehberlik ve Psikolojik Danışm 3-0-3
Güz EBD161 Eğitim Bilimine Giriş Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği ( 2. 3-0-3
Güz EBD331 Sınıf Yönetimi Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği ( 2. 2-0-2
Güz EBD161 Eğitim Bilimine Giriş Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği 3-0-3
Güz OAÖ-563 Sınıf Yönetimi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Ortaöğretim Fen ve Matematik A 2-0-2
Güz EYD 503 Eğitim Ekonomisi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Eğitim Bilimleri 3-0-3
Güz OAÖ-563 Sınıf Yönetimi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Ortaöğretim Fen ve Matematik A 2-0-2
Dönem D.Kodu Ders Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm/Program T-U-K
Bahar EBD432 Türk Eğitim Sistemi ve Okul Yö Eğitim Fakültesi Türkçe Öğretmenliği ( 2. Öğret 2-0-2
Bahar EBD432 Türk Eğitim Sistemi ve Okul Yö Eğitim Fakültesi Türkçe Öğretmenliği 2-0-2
Bahar RPD112 Ekonomiye Giriş* Eğitim Fakültesi Rehberlik ve Psikolojik Danışm 2-0-2
Bahar EYD-503 Eğitim Ekonomisi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Eğitim Bilimleri 3-0-3
Bahar EYD 503 Eğitim Ekonomisi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Eğitim Bilimleri 3-0-3
Bahar PF 01 Eğitim Bilimine Giriş Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon Yönetim Bi 2-0-2
Bahar PF 01 Eğitim Bilimine Giriş Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon Yönetim Bi 2-0-2
Bahar PF 01 Eğitim Bilimine Giriş Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon Yönetim Bi 2-0-2
Bahar PF 01 Eğitim Bilimine Giriş Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon Yönetim Bi 2-0-2
Güz EBD161 Eğitim Bilimine Giriş Eğitim Fakültesi İngilizce Öğretmenliği ( 2. Öğ 3-0-3
Güz EBD331 Sınıf Yönetimi Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği ( 2. Öğreti 2-0-2
Güz EBD161 Eğitim Bilimine Giriş Eğitim Fakültesi İngilizce Öğretmenliği 3-0-3
Güz RPD113 Eğitim Bilimine Giriş Eğitim Fakültesi Rehberlik ve Psikolojik Danışm 3-0-3
Güz EBD331 Sınıf Yönetimi Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği ( 2. Öğreti 2-0-2
Güz EYD 503 Eğitim Ekonomisi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Eğitim Bilimleri 3-0-3
Güz GSE 537 Eğitim Bilimine Giriş Eğitim Bilimleri Enstitüsü Güzel Sanatlar Eğitimi 2-0-2
Güz EYD-503 Eğitim Ekonomisi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Eğitim Bilimleri 3-0-3
Güz OAÖ-551 Eğitim Bilimine Giriş Eğitim Bilimleri Enstitüsü Ortaöğretim Fen ve Matematik A 2-0-2
Güz EYD 459 Eğitim Yönetimi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Eğitim Bilimleri 3-0-3
Güz OAÖ-563 Sınıf Yönetimi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Ortaöğretim Fen ve Matematik A 2-0-2
Dönem D.Kodu Ders Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm/Program T-U-K
Bahar EBD432 Türk Eğitim Sistemi ve Okul Yö Eğitim Fakültesi Türkçe Öğretmenliği 2-0-2
Bahar RPD112 Ekonomiye Giriş* Eğitim Fakültesi Rehberlik ve Psikolojik Danışm 2-0-2
Bahar EBD432 Türk Eğitim Sistemi ve Okul Yö Eğitim Fakültesi Türkçe Öğretmenliği ( 2. Öğret 2-0-2
Bahar EBD432 Türk Eğitim Sistemi ve Okul Yö Eğitim Fakültesi Türkçe Öğretmenliği 2-0-2
Bahar EBD422 Karşılaştırmalı Eğitim * Eğitim Fakültesi İngilizce Öğretmenliği 2-0-2
Bahar EBD422 Karşılaştırmalı Eğitim* Eğitim Fakültesi İngilizce Öğretmenliği ( 2. Öğ 2-0-2
Bahar RPD112 Ekonomiye Giriş* Eğitim Fakültesi Rehberlik ve Psikolojik Danışm 2-0-2
Bahar EBD432 Türk Eğitim Sistemi ve Okul Yö Eğitim Fakültesi Türkçe Öğretmenliği ( 2. Öğret 2-0-2
Bahar EYD-503 Eğitim Ekonomisi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Eğitim Bilimleri 3-0-3
Bahar EYD 520 Uluslararası ve Karşılaştırmal Eğitim Bilimleri Enstitüsü Eğitim Bilimleri 3-0-3
Bahar EYD 455 Örgüt ve Yönetim Eğitim Bilimleri Enstitüsü Eğitim Bilimleri 3-0-3
Bahar EYD 455 Örgüt ve Yönetim Eğitim Bilimleri Enstitüsü Eğitim Bilimleri 3-0-3
Güz EBD161 Eğitim Bilimine Giriş Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği 3-0-3
Güz EBD161 Eğitim Bilimine Giriş Eğitim Fakültesi İlköğretim Matematik Öğretmenl 3-0-3
Güz EBD331 Sınıf Yönetimi Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği ( 2. Öğreti 2-0-2
Güz RPD413 Türk Eğitim Sistemi ve Okul Yö Eğitim Fakültesi Rehberlik ve Psikolojik Danışm 3-0-3
Güz EBD331 Sınıf Yönetimi Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği ( 2. 2-0-2
Güz EYD-503 Eğitim Ekonomisi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Eğitim Bilimleri 3-0-3
Güz EYD 581 Seminer Eğitim Bilimleri Enstitüsü Eğitim Bilimleri 1-0-1
Güz EYD 455 Örgüt ve Yönetim Eğitim Bilimleri Enstitüsü Eğitim Bilimleri 3-0-3
Güz EYD 503 Eğitim Ekonomisi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Eğitim Bilimleri 3-0-3
Güz PF 01 Eğitim Bilimine Giriş Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon Yönetim Bi 2-0-2
Güz PF 01 Eğitim Bilimine Giriş Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon Yönetim Bi 2-0-2
Güz PF 01 Eğitim Bilimine Giriş Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon Yönetim Bi 2-0-2
Dönem D.Kodu Ders Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm/Program T-U-K
Bahar EBD432 Türk Eğitim Sistemi ve Okul Yö Eğitim Fakültesi Türkçe Öğretmenliği 2-0-2
Bahar EBD422 Karşılaştırmalı Eğitim * Eğitim Fakültesi İngilizce Öğretmenliği 2-0-2
Bahar RPD112 Ekonomiye Giriş* Eğitim Fakültesi Rehberlik ve Psikolojik Danışm 2-0-2
Bahar EBD432 Türk Eğitim Sistemi ve Okul Yö Eğitim Fakültesi Türkçe Öğretmenliği ( 2. Öğret 2-0-2
Bahar EBD422 Karşılaştırmalı Eğitim* Eğitim Fakültesi İngilizce Öğretmenliği ( 2. Öğ 2-0-2
Bahar EYD 520 Uluslararası ve Karşılaştırmal Eğitim Bilimleri Enstitüsü Eğitim Bilimleri 3-0-3
Bahar EYD-503 Eğitim Ekonomisi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Eğitim Bilimleri 3-0-3
Güz RPD413 Türk Eğitim Sistemi ve Okul Yö Eğitim Fakültesi Rehberlik ve Psikolojik Danışm 3-0-3
Güz EBD161 Eğitim Bilimine Giriş Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği ( 2. 3-0-3
Güz EBD161 Eğitim Bilimine Giriş Eğitim Fakültesi Türkçe Öğretmenliği 3-0-3
Güz EBD161 Eğitim Bilimine Giriş Eğitim Fakültesi Türkçe Öğretmenliği ( 2. Öğret 3-0-3
Güz RPD113 Eğitim Bilimine Giriş Eğitim Fakültesi Rehberlik ve Psikolojik Danışm 3-0-3
Güz EBD161 Eğitim Bilimine Giriş Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği 3-0-3
Güz EYD 503 Eğitim Ekonomisi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Eğitim Bilimleri 3-0-3
Güz EYD 455 Örgüt ve Yönetim Eğitim Bilimleri Enstitüsü Eğitim Bilimleri 3-0-3
Güz OAÖ-535 Türk Eğitim Sistemi ve Okul Yö Eğitim Bilimleri Enstitüsü Ortaöğretim Fen ve Matematik A 2-0-2
Güz PF 01 Eğitim Bilimine Giriş Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon Yönetim Bi 2-0-2
Güz PF 01 Eğitim Bilimine Giriş Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon Yönetim Bi 2-0-2
Dönem D.Kodu Ders Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm/Program T-U-K
Bahar EBD422 Karşılaştırmalı Eğitim* Eğitim Fakültesi İngilizce Öğretmenliği ( 2. Öğ 2-0-2
Bahar EBD422 Karşılaştırmalı Eğitim * Eğitim Fakültesi İngilizce Öğretmenliği 2-0-2
Bahar RPD112 Ekonomiye Giriş* Eğitim Fakültesi Rehberlik ve Psikolojik Danışm 2-0-2
Bahar PF 06 Sınıf Yönetimi Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon Yönetim Bi 2-0-2
Bahar PF 06 Sınıf Yönetimi Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon Yönetim Bi 2-0-2
Güz RPD413 Türk Eğitim Sistemi ve Okul Yö Eğitim Fakültesi Rehberlik ve Psikolojik Danışm 3-0-3
Güz EBD161 Eğitim Bilimine Giriş Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği 3-0-3
Güz EBD161 Eğitim Bilimine Giriş Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği ( 2. Öğreti 3-0-3
Güz PF 01 Eğitim Bilimine Giriş Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon Yönetim Bi 2-0-2
Güz PF 01 Eğitim Bilimine Giriş Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon Yönetim Bi 2-0-2
Güz PF 06 Sınıf Yönetimi Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon Yönetim Bi 2-0-2
FAALİYET TÜRÜ DETAYI
Proje TÜBİTAK 1001, 1003, 3501, 1505, COST, Uluslararası İkili İşbirliği Programları
TÜBİTAK 1005, 3001
TÜBİTAK 1002
H2020 Projesi
Diğer uluslararası özel veya resmi kurum ve kuruluşlar tarafından desteklenmiş ve destek süresi dokuz aydan az olmayan Ar-Ge niteliğini haiz proje
Diğer ulusal kamu veya özel kurum ve kuruluşlar tarafından desteklenmiş ve destek süresi 9 aydan az olmayan Ar-Ge niteliğini haiz proje
Araştırma Yurtdışı Araştırma
Yurtiçi Araştırma
Yayın SCI, SCI-Exp, SSCI ve AHCI kapsamındaki dergilerde yayımlanmış araştırma makalesi
SCI, SCI-Exp, SSCI ve AHCI kapsamındaki dergilerde yayınlanmış derleme veya kısa makale(editöre mektup, yorum, vaka takdimi, teknik not, araştırma notu, özet ve kitap kritiği)
Alan endexleri (ÜAK tarafından tanımlanan alanlar için) kapsamındaki dergilerde yayınlanmış araştırma makalesi
Alan endexleri (ÜAK tarafından tanımlanan alanlar için) kapsamındaki dergilerde yayınlanmış derleme veya kısa makale(editöre mektup, yorum, vaka takdimi, teknik not, araştırma notu, özet ve kitap kritiği)
Diğer uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan araştırma makalesi
ULAKBİM TR dizin tarafından taranan ulusal hakemli dergilerde yayınlanmış makale
SCI, SCI-Exp, SSCI ve AHCI kapsamındaki dergilerde editörlük ve editör kurulu üyeliği
Alan endexleri (ÜAK tarafından tanımlanan alanlar için) kapsamındaki dergilerde editörlük veya editör kurulu üyeliği
Diğer uluslararası hakemli dergilerde editörlük ve editör kurulu üyeliği
ULAKBİM TR dizin tarafından taranan ulusal hakemli dergilerde editörlük ve editör kurulu üyeliği
Tanınmış uluslararası yayınevleri tarafından yayınlanmış özgün bilimsel kitap
Tanınmış uluslararası yayınevleri tarafından yayınlanmış özgün bilimsel kitap editörlüğü
Tanınmış uluslararası yayınevleri tarafından yayınlanmış özgün bilimsel kitaplarda bölüm yazarlığı (Aynı kitapta en çok 2 bölüm değerlendirmeye alınır.)
Tanınmış ulusal yayınevleri tarafından yayınlanmış özgün bilimsel kitap
Tanınmış ulusal yayınevleri tarafından yayımlanmış özgün bilimsel kitaplarda bölüm yazarlığı (Aynı kitapta en çok 2 bölüm değerlendirmeye alınır.)
Uluslararası boyutta performansa dayalı yayımlanmış kişisel ses ve/veya görüntü kaydı
Uluslararası boyutta performansa dayalı yayımlanmış karma ses ve/veya görüntü kaydı
Ulusal boyutta performansa dayalı yayımlanmış kişisel ses ve/veya görüntü kaydı
Tasarım Endüstriyel, çevresel (bina, peyzaj ve iç mekan) veya grafiksel tasarım; sahne, moda(kumaş, aksesuar veya giysi tasarımı) veya çalgı tasarımı
Sergi Özgün yurtdışı bireysel etkinlik (sergi, bienal, trienal, gösteri, dinleti, festival ve gösterim)
Özgün yurtiçi bireysel etkinlik (sergi, bienal, trienal, gösteri, dinleti, festival ve gösterim)
Özgün yurtdışı grup/karma/toplu etkinlik (sergi, bienal, trienal, gösteri, dinleti, festival ve gösterim)
Özgün yurtiçi grup/karma/toplu etkinlik (sergi, bienal, trienal, gösteri, dinleti, festival ve gösterim)
Patent Uluslararası patent
Ulusal patent
Atıf SCI, SCI-Exp, SSCI ve AHCI kapsamındaki dergilerde yayınlanmış makalelerde atıf
Alan endeksleri(varsa) kapsamındaki dergilerde yayınlanmış makalelerde atıf
Diğer uluslararası hakemli dergilerde yayınlanmış makalelerde atıf
ULAKBİM tarafından taranan ulusal hakemli dergilerde yayınlanmış makalelerde atıf
Tanınmış uluslararası yayınevleri tarafından yayınlanmış özgün bilimsel kitapta atıf
Tanınmış ulusal yayınevleri tarafından yayınlanmış özgün bilimsel kitapta atıf
Güzel sanatlardaki eserlerin uluslararası kaynak veya yayın organlarında yer alması veya gösterime ya da dinletime girmesi
Güzel sanatlardaki eserlerin ulusal kaynak veya yayın organlarında yer alması veya gösterime ya da dinletime girmesi
Tebliğ Hakemli uluslararası bilimsel konferansta, sempozyumda veya kongrede sözlü olarak sunulan ve bunların kitabında yayınlanan tam bildiri
Ödül YÖK Yılın Doktora Tezi Ödülü
TÜBİTAK bilim ödülü
TÜBA Akademi Ödülü
TÜBİTAK TWAS veya Teşvik ödülü
TÜBİTAK Ufuk 2020 Programı eşik üstü ödülü
Yurtdışı kurum veya kuruluşlardan alınan bilim ödülü (Sürekli olarak verilen daha önce en az 5 kez verilmiş, ilgili kurum ve kuruluşun internet sayfasından duyurulan ve akademik ağırlıklı bir değerlendirme jürisi veya seçici kurulu olan)(Aynı çalışma veya
Yurtiçi kurum veya kuruluşlardan alınan bilim ödülü (Sürekli olarak verilen daha önce en az 5 kez verilmiş, ilgili kurum ve kuruluşun internet sayfasından duyurulan ve akademik ağırlıklı bir değerlendirme jürisi veya seçici kurulu olan)(Aynı çalışma veya
Uluslararası jurili sürekli düzenlenen güzel sanatlar etkinliklerinde veya yarışmalarda eserlere verilen uluslararası derece ödülü (mansiyon hariç)(Aynı çalışma veya eser nedeni ile alınan farklı ödüller için en fazla bir defa puanlama yapılır.)
Ulusal jurili sürekli düzenlenen güzel sanatlar etkinliklerinde veya yarışmalarda eserlere verilen uluslararası derece ödülü (mansiyon hariç)(Aynı çalışma veya eser nedeni ile alınan farklı ödüller için en fazla bir defa puanlama yapılır.)
Mevzuatı çerçevesinde, ilgili kuruluşlar (bakanlıklar, yerel yönetimler, meslek odaları, uluslararası kuruluşlar) tarafından sürekli düzenlenen planlama, mimarlık ve kentsel tasarım, peyzaj tasarımı, iç mimari tasarım, endüstri ürünleri tasarımı ve mimarl