Doç.Dr. ERKAN AKTAŞ

Birim
:
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi / İktisat Teorisi Anabilim Dalı
İŞ Adresi
: Mersin Üniversitesi İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi Çiftlikköy Kampüsü 33343 Yenişehir/ Mersin
Telefon
:
+90-324-3610001
Dahili
:
5336
OLUŞTURMA
:
2015-05-29 12:37:44
DÜZENLEME
:
2017-09-28 15:40:14
PUAN
:
22219
YABANCI DİL
:


Derece Bölüm Üniversite/Kurum Yıl
LİSANS TARIM EKONOMİSİ ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ 1995
YÜKSEK LİSANS BUSİNESS ECONOMİCS AND MANAGEMENT MEDİTERRANEAN AGRONOMİC INSTİTUTE OF CHANİA 1999
YÜKSEK LİSANS TARIM EKONOMİSİ ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ 2000
DOKTORA TARIM EKONOMİSİ ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ 2004
DOÇENTLİK MİKRO İKTİSAT MERSİN ÜNİVERSİTESİ 2014
Doktora Tezi

1. Destekleme ve Teknoloji Politikalarının Çukurova Bölgesinde Mısır Tarımı Üzerine Etkisi Danışman: Dr. Oğuz YURDAKUL, Çukurova Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Diğer Anabilim Dalı, Adana, Türkiye, 2004.

Theses_002.pdf

Yüksek Lisans Tezi

1. TÜRKİYE’DE UN SANAYİ SEKTÖRÜNÜN ANALİZİ Danışman: Dr. Oğuz YURDAKUL, Çukurova Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Diğer Anabilim Dalı, Adana, Türkiye, 2000.

Theses_001.pdf

Görev Ünvanı Üniversite/Kurum Yıl
ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ 1995-12-14 - 2000-02-15
YARD. DOÇ. DR ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ 2005-03-15 - 2010-02-01
YARD. DOÇ. DR MERSİN ÜNİVERSİTESİ 2010-03-15 - 2014-10-14
DOÇ.DR. MERSİN ÜNİVERSİTESİ 2014-10-15 - Devam ediyor
Görev Ünvanı Görev Kurum/Diğer Yıl
STRATEJİK PLANLAMA KURUL ÜYELİĞİ 2015-01-22 - Devam ediyor
YÜKSEKOKUL YÖNETİM KURULU ÜYESİ SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU 2015-02-19 - 2018-02-19
ADEK KURUL ÜYELİĞİ 2015-01-22 - 2017-01-22
MERKEZ MÜDÜR YARDIMCISI DIŞ TİCARET VE LOJİSTİK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ 2012-07-04 - 2015-07-04
MERKEZ YÖNETİM KURULU ÜYESİ DIŞ TİCARET VE LOJİSTİK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ 2012-07-04 - 2015-07-04
Uluslararası - SCI, SCI-Expanded, SSCI ve AHCI kategorisine giren 1600
2017
2. AYDIN, B.; ÖZKAN, E.; HURMA, H.; AKTAŞ, E.; AZABAĞAOĞLU, Ö. Determining the performances of organizations undertaking ırrigation administration in Kırklareli, Edirne, Tekirdağ and Çanakkale Provinces, Turkey. CUSTOS E @GRONEGóCİO ON LİNE, 2017, 13, 130-146. 600 + 0
https://apps.webofknowledge.com/full_record.do?product=WOS&search_mode=GeneralSearch&qid=1&SID=C687vkF5SyqbQNtgCkt&page=1&doc=1

Publications_025.pdf

2013
1. Esen, B.; Aktas, E.; Tuncer, I. An Analysis of University Students’ Internet Use in Relation to Loneliness and Social Self-efficacy. ELSEVİER BV, 2013, 84, 1504-1508. 1000 + 20
http://dx.doi.org/10.1016/j.sbspro.2013.06.780

Publications_003.pdf


Alıntılanma Sayısı: 4
Uluslararası - Uluslararası Diğer Indexlerde Taranan 420
2017
3. AYDIN, B.; ÖZKAN, E.; HURMA, H.; AKTAŞ, E.; AZABOĞLU, Ö.; ÖZDEMİR, G. Sulama İşletmeciliğinde Etkinlik Analizi (Kırklareli, Edirne, Tekirdağ ve Çanakkale İlleri Örneği). TÜRK TARIM VE DOĞA BİLİMLERİ DERGİSİ-TURKİSH JOURNAL OF AGRİCULTURAL AND NATURAL SCİENCES, 2017, 4, 70-78. 110 + 0
http://www.dergipark.gov.tr/turkjans/issue/27165

Publications_017.pdf

2012
2. ÖZKAN, E.; HURMA, H.; AYDIN, B.; AKTAŞ, E.; ÖZDEMİR, G.; AZABOĞLU, Ö. TRAKYA’DAKİ BASLICA SULAMA KOOPERATİFLERİNİN KIRSAL KALKINMA YÖNÜNDEN BAZI PERFORMANS GÖSTERGELERİ. BALKAN JOURNAL OF SOCİAL SCİENCES, 2012, 1, 92-102. 110 + 0
Publications_002.pdf

1999
1. Özdeş, A.; Aktaş, E.; KOÇ, A. Konsantre Meyve Suyu Talebinin “Tobit” Modeli İle Analizi. JOURNAL OF AGRİCULTURE AND FORESTY, 1999, 23, 493-499. 200 + 0
Publications_001.pdf

Uluslararası - Diğer 100
2010
1. AKTAŞ, E.; ÖZENÇ, Ç. The Impact of Oil Prices in Turkey on Macroeconomics. MPRA PAPER FROM UNİVERSİTY LİBRARY OF MUNİCH, GERMANY , 2010, BibTeX RIS , 1-16. 100 + 0
https://mpra.ub.uni-muenchen.de/8658/1/MPRA_paper_8658.pdf original version (application/pdf)

Publications_020.pdf

Uluslararası - Alan endexleri 100
2017
1. Aktaş, E.; Yılmaz, İ. VILLAGE-CITY MARKETS IN TURKEY: A NEW APPROACH IN RURAL DEVELOPMENT. ULUDAĞ JOURNAL OF ECONOMY AND SOCİETY, 2017, 36, 1-21. 100 + 0
http://http://www.uludag.edu.tr/iibfdergi/default/konu/4735

Publications_023.pdf

Ulusal - ULAKBİM Tarafından Taranan 2990
2020
16. AKTAŞ, E.; AYGÜN, İ.; BAŞARGAN, B. Ekmek Tüketim Davranışını Etkileyen Faktörler: Mersin İli Örneği. TEORİK VE UYGULAMALI SOSYAL BİLİMLER DERGİSİ , 2020, 2, 13-32. 200 + 0
http://iccsor.com/index.php/JATTS/article/view/25

Publications_027.pdf

15. AKTAŞ, E.; NAZ, Ş.; GÜRBÜZ, E. Tüketimin Mutluluk Üzerindeki Etkisi: Çukurova Bölgesi Örneği. BULLETIN OF ECONOMIC THEORY AND ANALYSIS, 2020, 5, 21-40. 200 + 0
http://www.betajournals.org

Publications_026.pdf

14. AKTAŞ, E.; KIRAN, B.; TUNCER, İ. Mersin Üniversitesi Öğrencilerinin Bilişim Teknolojisi Kullanımının Harcama ve Eğitim Düzeylerine Etkileri . DÜNYA İNSAN BİLİMLERİ DERGİSİ, 2020, 2020, 45-69. 200 + 0
https://dergipark.org.tr/tr/pub/insan/issue/54793/567358

Publications_028.pdf

2019
13. AKTAŞ, E.; DOĞAN, H. İÇ TİCARET HADLERİNİN TARIMSAL ARAZİ SATIŞLARI ÜZERİNE ETKİSİ: ÇUKUROVA ÖRNEĞİ. Ç.Ü. SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ DERGİSİ, 2019, 28, 45-54. 200 + 0
https://dergipark.org.tr/tr/pub/cusosbil/issue/48591/616754

Publications_024.pdf

12. AKTAŞ, E.; HURMA, G. Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu’nun (TKDK) Tarımsal Küçük Üreticilik Üzerindeki Rolü. TOPLUM VE DEMOKRASİ DERGİSİ, 2019, 13, 21-52. 200 + 0
Publications_019.pdf

11. AKTAŞ, E.; ŞAHİN, A. HARRIS-TODARO GÖÇ MODELİ: TÜRKİYE ÖRNEĞİ. Ç.Ü. SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ DERGİSİ, 2019, 28, 222-234. 200 + 0
Publications_021.pdf

2017
10. AKTAŞ, E.; Gülçür, İ. SURİYELİLERE YÖNELİK TOPLUMSAL KABULÜ VE UYUMU ETKİLEYEN SOSYO EKONOMİK FAKTÖRLER: MERSİN İLİ MEZİTLİ İLÇESİ ÖRNEĞİ. TOPLUM VE DEMOKRASİ DERGİSİ, 2017, 23, 236-248. 200 + 0
Publications_018.pdf

2015
9. AKTAŞ, E.; ALTIOK, M.; SONGUR, M. Farklı Ülkelerde Uygulanan Tarım Destekleme Politikalarının Tarımsal Üretim Üzerine Etkisinin Karşılaştırmalı Analizi. ANADOLU ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER DERGİSİ, 2015, 15, 55-74. 200 + 0
http://sbd.anadolu.edu.tr/index.html

Publications_016.pdf

2012
8. AKTAŞ, E.; ALİOĞLU, O. Türkiye’de Enerji Sektörü Analizi: Marmara Bölgesi Termik Santraller Örneği. Ç.Ü. SOSYAL BİLİMLER DERGİSİ, 2012, 21, 281-298. 200 + 0
http://dergipark.ulakbim.gov.tr/cusosbil/article/view/5000001579

Publications_014.pdf

7. AKTAŞ, E.; YILMAZ, İ. Mersin’de Ramazan Ayinin Gida Tüketim Harcamalari Üzerine Etkisi. ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ DERGİSİ, 2012, 31, 177-194. 200 + 0
http://iibfdergi.uludag.edu.tr/?menu=pages&p=details_of_article&id=87

Publications_013.pdf

6. İPEK, S.; AKTAŞ, E.; KAYNAR, İ. Demografik Faktörlerin Vergi Affına Bakış Üzerindeki Etkileri: Trakya Bölgesinde Ticari Kazanç Elde Eden Yükümlülere Yönelik Bir Uygulama. İKTİSAT FAKÜLTESİ MECMUASI , 2012, 62, 79-98. 200 + 0
Publications_014.pdf

2010
5. AKTAŞ, E.; AKA, A.; DEMİR, M.; FIRAT, K. Türkiye’de Hemşehri Dernekleri Kırsal Yapıdaki Rolü The Roll of Kinship (Hemşehri) Associations on Structural Change of Rural in Turkey. MÜLKİYE DERGİSİ, 2010, 36, 101-132. 190 + 0
http://mulkiyedergi.org/article/view/1003000027

Publications_012.pdf

4. AKTAŞ, E.; İPEK, S.; IŞIK, S. TÜRKİYE'DE TARIM SEKTÖRÜNDE KULLANILAN MAZOTA YÖNELİK VERGİ VE DESTEKLER. TARIM EKONOMİSİ DERGİSİ, 2010, 13, 19-24. 200 + 0
http://journal.tarekoder.org/?page_id=468

Publications_011.pdf

2006
3. AKTAŞ, E. Çukurova Bölgesi’nde Pamuk Arz Duyarlılığının Tahmini Üzerine Bir Çalışma. TARIM EKONOMİSİ DERGİSİ, 2006, 12, 3-8. 200 + 0
http://journal.tarekoder.org/?page_id=246

Publications_007.pdf

2. AKTAŞ, E.; AKA, A.; DEMİR, M. Türkiye’de Hemşehri Dernekleri ve Kırsal Dönüşüm. TARIM EKONOMİSİ DERGİSİ, 2006, 12, 51-58. 200 + 0
http://journal.tarekoder.org/?page_id=246

Publications_008.pdf

1997
1. KOÇ, A. Adana’da Et Tüketim ve Harcama Esneklikleri: Bir Yatay Kesit Çalışması. Ç.Ü. ZİRAAT FAKÜLTESİ DERGİSİ , 1997, 12, 1-10. 0 + 0
Publications_001.PDF

Ulusal - Diğer 615
2012
7. ÖZKAN, E.; AYDIN, B.; HURMA, H.; AKTAŞ, E. Su Kaynaklarının Sürdürülebilir Kullanımında Su Yönetiminin Önemi. INTERNATİONAL JOURNAL OF NATURAL AND ENGİNEERİNG SCİENCES , 2012, 6, 150-153. 65 + 0
http://www.nobel.gen.tr/MakaleDetay2.aspx?ID=3104&islem=abstract

Publications_015.pdf

2010
6. AKTAŞ, E.; TUNCER, İ. Türkiye’de Yapısal Dönüşümün Tarım Sektörüne Etkileri. MALİ UFUKLAR, 2010, Temmuz Aralık, 70-86. 100 + 0
Publications_010.pdf

2009
5. AKTAŞ, E.; BALKAN, B.; KARAPINAR, K. Biga’da Bilişim Teknolojileri Kullanımının Öğrencilerin Basarı ve Harcama Düzeylerine Olası Etkileri. KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ DERGİSİ , 2009, 5, 39-48. 100 + 0
Publications_009.pdf

2005
4. YURDAKUL, O.; AKTAŞ, E. Destekleme ve Teknoloji Politikalarının Çukurova Bölgesinde Mısır Tarımı Üzerine Etkisi. Ç.Ü. ZİRAAT FAKÜLTESİ DERGİSİ, 2005, 20, 19-28. 100 + 3
http://mpra.ub.uni-muenchen.de/8645/

Publications_006.pdf

3. AKTAŞ, E. Dünya Transgenik (GDO) Üretimindeki Gelişmeler ve Çukurova Bölgesi Mısır Tarımında Olası Bt Tohum Kullanımın Ekonomik Etkileri. DÜNYA GIDA DERGİSİ , 2005, Eylül 2015, 61-70. 100 + 0
http://www.dunyagida.com.tr/haber.php?nid=375

Publications_005.pdf

2002
2. AKTAŞ, E. Bağcılığın Türkiye Ekonomisindeki Yeri. DÜNYA GIDA DERGİSİ, 2002, 2002, 123-129. 50 + 0
https://mpra.ub.uni-muenchen.de/8652/

Publications_026.pdf

2001
1. YURDAKUL, O.; AKTAŞ, E. Türkiye’de Un Sanayi Sektörünün Analizi. Ç.Ü. SOSYAL BİLİMLER DERGİSİ, 2001, 8, 261-274. 100 + 0
http://dergipark.ulakbim.gov.tr/cusosbil/article/view/5000000934

Publications_004.pdf

Uluslararası - Kitapta Bölüm Yazma 208
1. AKTAŞ, E.; ARICIOĞLU, E. Sağlık – Toplum – Bilim Akademik Araştırmalar Kitap – 5, ISBN: 987-605-7691-76-7, Paradigma Akademi, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: 100, 24 Sayfa, Türkçe, Çanakkale, Türkiye, 2020. 125
https://www.paradigmaakademiyayinlari.com/6404/saglik-toplum-bilim-akademik-arastirmalar-kitap-5/
2. AKTAŞ, E.; KIRAN, B.; TUNCER, İ. Sosyal Bilimler Akademik Araştırmalar Kitap 3, ISBN: 978-605-2292-98-3, Paradigma Akademi, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: 100, 75 Sayfa, Türkçe, Çanakkale, Türkiye, 2019. 83
https://www.paradigmaakademiyayinlari.com/6114/sosyal-bilimler-cilt-3/
Ulusal - Kitapta Bölüm Yazma 333
1. AKTAŞ, E. İNSAN TOPLUM BİLİM / 1, ISBN: 978-605-06753-7-5 - Mer Ak Publishing House, Mer Ak Yayınları, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: 1, 33 Sayfa, Türkçe, Mersin, Türkiye, 2020. 250
https://www.academia.edu/43156346/İNSAN_TOPLUM_BİLİM_1_HUMAN_SOCIETY_SCIENCE_1
2. TUNCER, İ.; ALTIOK, M.; AKTAŞ, E. Para, Kur, Maliye Politikaları ve Reel Ekonomi, ISBN: 978-975-8958-11-5, TEK, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: 500, 161 Sayfa, Türkçe, Ankara, Türkiye, 2012. 83
http://www.tek.org.tr/kitaplar.php
Uluslararası - Tam Metin - Sözlü 2260

8. AKTAŞ, E.; GÜLÇÜR, İ., SURİYELİLERE YÖNELİK TOPLUMSAL KABULÜ UYUMU ETKİLEYEN SOSYO EKONOMİK FAKTÖRLER: MERSİN İLİ MEZİTLİ İLÇESİ ÖRNEĞİ. International Congress On Applied Sciences, Migration, Poverty & Employment, ICAS’2016, 2016-09-23, 2016-09-25, Konya, Türkiye, 2016. 200

Scientific_Meetings_010.pdf

7. AKTAŞ, E., MEZİTLİ’DE SURİYELİ GÖÇMENLERİN SORUNLARININ SOSYO-EKONOMİK AÇIDAN ANALİZİ. International Congress On Applied Sciences, Migration, Poverty & Employment, ICAS’2016, 2016-09-23, 2016-09-25, Konya, Türkiye, 2016. 200

Scientific_Meetings_012.pdf

6. DEĞİRMAN, S.; AKTAŞ, E.; UĞURLU, A., DOES SPATIAL INCOME STRUCTURE HAVE AN INFLUENCE ON SPATIAL CONSUMPTION: EVIDENCES FROM RURAL AND URBAN ASPECTS IN TURKEY? . International Symposium on Econometrics, Operations Research and Statistics, 2016-06-01, 2016-06-03, SİVAS, Türkiye, 2016. 200

Scientific_Meetings_008.pdf

5. AKTAŞ, E.; DEĞİRMEN, S.; SOFRACI, İ.; SONGUR, M., DO DIESEL PRICE FLUCTUATIONS INDUCE ECONOMIC CONVERGENCE OVER AGRICULTURE SECTOR AMONG OECD COUNTRIES?. International Symposium on Econometrics, Operations Research and Statistics, 2016-06-01, 2016-06-03, SİVAS, Türkiye, 2016. 190

Scientific_Meetings_009.pdf

4. AKTAŞ, E.; ÇAM, S.; ÖZCAN, A., Mersin İlinde Metruk Alanların Kira ve Mülk Değerlerine Etkileri: Yatay Kesit Analizi. II. Uluslar arası Kent Araştırmaları Kongresi. Küresel ve Yerel Arasında Kentler:Stratejiler, Fırsatlar ve Sorunlar, 2016-05-11, 2016-05-13, İSTANBUL, Türkiye, 2016. 200

Scientific_Meetings_011.pdf

3. ÖZKAN, E.; HURMA, H.; AYDIN, B.; AKTAŞ, E.; ÖZDEMİR, G.; AZABOĞLU, Ö., Üretici Örgütlerinin Kırsal Kalkınma Yönünden Değerlendirilmesi: Kayalıköy ve Kırklareli Barajları Sulama Kooperatifleri Örneği. Uluslararası II. Trakya Bölgesi Kalkınma-Girişimcilik Sempozyumu, 2010-10-10, 2010-10-10, Tekirdağ, Türkiye, 2010. 110

Scientific_Meetings_002.pdf

2. AKA, A.; AKTAŞ, E.; DEMİR, M., Hemşehrilik ve Kentleşme. III. International NGO’s Conference, 2006-12-09, 2006-12-10, Çanakkale, Türkiye, 2006. 200

Scientific_Meetings_001.PDF

1. ERDOĞAN, E.; AKTAŞ, E.; ÖZEL, H.; KILIÇ, C.; SAVRUL, B., Düşük Gelirli Öğrencilerin Harcama Davranışlarının Diğer Gelir Gruplarıyla Karşılaştırılması: Biga İİİBF ve MYO Örneği. IIII. International NGO’s Conference , 2006-12-09, 2006-12-10, Çanakkale, Türkiye, 2006. 160

Scientific_Meetings_001.pdf

Uluslararası - Özet - Sözlü 520

7. ÖZKAN, E.; AYDIN, B.; HURMA, H.; AKTAŞ, E.; AZABAĞAOĞLU, M.; ÖZDEMİR, G., Tarımsal Örgütlerin Sulanan Alanlardaki Çiftçilerin Değer Yargılarına Göre Değerlendirilmesi (Edirne, Kırklareli, Tekirdağ, Çanakkale İlleri Örneği). ISPEC Uluslararası Tarım ve Kırsal Kalkınma Kongresi, 2019-06-10, 2019-06-12, Siirt, Türkiye, . 55

6. AKDEMİR, Ş.; ÖZÇİÇEK DÖLEKOĞLU, C.; ÖZÇELİK, A.; VEZİROĞLU, P.; ÖZER, M.; Bostancı, Ö.; GÜL, A., Tüketicilerin Simit Tüketimi ve Tüketim Yerlerine İlişkin Davranış ve Algıları: Adana ili Örneği. 2nd International Conference on Agriculture, Forest, Food Sciences and Technologies, 2018-04-02, 2018-04-05, İzmir, Türkiye, . 10

5. AKTAŞ, E.; DOĞAN, H., Sel ve Taşkınların Sosyo-Ekonomik Etkileri : Mersin İli Mezitli İlçesi Örneği. INTERNATIONAL CONGRESS ON POLITICAL, ECONOMIC AND SOCIAL STUDIES, 2017-11-09, 2017-11-11, Ankara, Türkiye, 2017. 100

https://drive.google.com/drive/u/2/folders/0B9HcjpvWu3lFdnk0N1pDOGE5cGMhttp://

4. AKTAŞ, E.; ŞAHİN, A., Türkiye’de Kırdan Kentte Göçün “Haris Todora Modeli” ile Analizi . INTERNATIONAL CONGRESS ON POLITICAL, ECONOMIC AND SOCIAL STUDIES, 2017-11-09, 2017-11-11, Ankara, Türkiye, 2017. 100

https://drive.google.com/drive/u/2/folders/0B9HcjpvWu3lFdnk0N1pDOGE5cGMhttp://

3. AKTAŞ, E.; ŞAHİN, A., Türkiye’de Kırdan Kentte Göçün “Haris Todora Modeli” ile Analizi. INTERNATIONAL CONGRESS ON POLITICAL, ECONOMIC AND SOCIAL STUDIES, 2017-11-09, 2017-11-11, , Türkiye, . 100

2. AKTAŞ, E., SOCIO-ECONOMIC EFFECTS OF FLOODS AND OVERFLOWS :SAMPLE OF MEZITLI DISTRICT OF MERSIN PROVINCE. SOCIO-ECONOMIC EFFECTS OF FLOODS AND OVERFLOWS :SAMPLE OF MEZITLI DISTRICT OF MERSIN PROVINCE, 2017-11-09, 2017-11-11, , Türkiye, . 100

1. ÖZKAN, E.; AYDIN, B.; Hurma, H.; AKTAŞ, E.; AZABAOĞLU, M.; ÖZDEMİR, G., Environment perceptions of the farmers within different organizations in terms of irrigation management (sample study). 2nd INTERNATIONAL BALKAN AGRICULTURE CONGRESS 16-18 MAY 2017, 2017-05-16, 2017-05-18, Tekirdağ, Türkiye, 2017. 55

http://agribalkan2017.nku.edu.tr/

Uluslararası - Özet - Poster 27

1. ÖZKAN, E.; AYDIN, B.; HURMA, H.; AKTAŞ, E.; AZABAĞAOĞLU, M.; ÖZDEMİR, G., Environment Perceptions of the Farmers within Different Organizations in terms of Irrigation Management (Sample Study). 2nd International Balkan Agriculture Congress, 2017-05-16, 2017-05-18, Tekirdağ, Türkiye, . 27

Ulusal - Tam Metin - Sözlü 1315

14. AKTAŞ, E.; ALİOĞLU, O.; VARDAR, E., Bilişim Teknolojileri Kullanımının Öğrencilerin Başarısı Üzerine Etkileri ve Biliim Harcama Esnekliği: ÇOMÜ Biga İİBF Örneği. IX.Đstatitistik ve Ekonometri Sempozyumu, 2007-05-25, , , Türkiye, . 100

13. AKTAŞ, E.; BARUTÇU, E., BİLGİ İLETİŞİM HARCAMARININ EKONOMİK BÜYÜME ÜZERİNE OLANETKİLERİ TÜRKİYE ÖRNEĞİ. 2. International Mediterranean Symposium, 2019-05-23, 2019-05-25, Mersin, Türkiye, . 100

12. ÖZKAN, E.; AYDIN, B.; AKTAŞ, E.; HURMA, H., Çanakkale İlindeki Başlıca Sulama Birliklerinin Kırsal Kalkınma Yönünden Bazı Performans Göstergeleri. III. Ulusal Toprak ve Su Kaynakları Kongresi., 2013-10-22, 2013-10-24, Tokat, Türkiye, 2013. 75

11. AKTAŞ, E.; YURDAKUL, O., Türkiye’de Un Sanayi Sektörünün Yapısı. IV. Ulusal Tarım Ekonomisi Kongresi,, 2010-09-06, 2010-09-08, Tekirdağ, Türkiye, 2000. 100

Scientific_Meetings_003.pdf

10. AKTAŞ, E.; TAN, S., Tarım Politikasındaki Değişiklikler ve Bağcılık: Çanakkale İli Örneği. Çanakkale İli değerleri Sempozyumu, 2008-08-25, 2007-08-31, , Türkiye, . 100

9. AKTAŞ, E.; TAN, S., Tarım Politikasındaki Değişiklikler ve Bağcılık: Çanakkale ili Örneği. 2.Troas Bölgesi Değerleri Sempozyumu, 2007-08-31, 2007-09-01, Çanakkale, Türkiye, 2007. 100

Scientific_Meetings_007.pdf

8. AKTAŞ, E., Küreselleşme, Yoksulluk ve Genetiği Değiştirilmiş (GDO) Tarım Ürünleri. Türkiye VII. Tarım Ekonomisi Kongresi , 2006-09-13, 2006-09-15, Antalya, Türkiye, 2006. 100

Scientific_Meetings_004.PDF

7. AKTAŞ, E., Küreselleşme, Yoksulluk ve Genetiği Değiştirilmiş (GDO) Tarım Ürünleri. Türkiye VII. Tarım Ekonomisi Kongresi, 2006-09-13, 2006-09-15, Antalya, Türkiye, . 100

6. AKTAŞ, E.; EMİN, B.; ÖZDEŞ, A.; BAL, T., Adana İli Karataş İlçesi Yemişli Köyünde Arazi Toplulaştırması Kararını Etkileyen Sosyo-Ekonomik Faktörlerin Belirlenmesi. Türkiye VII. Tarım Ekonomisi Kongresi, 2006-09-09, 2006-09-13, Antalya, Türkiye, 2006. 95

Scientific_Meetings_005.pdf

5. AKTAŞ, E.; BİLGİLİ, M.; ÖZDEŞ, A., Mersin İlinde Sera Üreticilerinin Çevre Bilincini Etkileyen Faktörler: Logit Modeli Analizi. Türkiye VII. Tarım Ekonomisi Kongresi, 2006-09-09, 2006-09-13, Antalya, Türkiye, 2006. 100

Scientific_Meetings_005.PDF

4. MUTLU, S.; AKTAŞ, E.; UYSAL, Ö., Akdeniz Bölgesi ve Başlıca Tüketim Merkezlerinde Yaş Meyve ve Sebze Perakende Fiyatları Arasındaki İlişkiler: Pazar Entegrasyon Testi. Türkiye VI. Tarım Ekonomisi Kongresi , 2004-09-16, 2004-09-18, Tokat, Türkiye, 2004. 100

Scientific_Meetings_002.PDF

3. EROL, Ö.; ASLANKURT, B.; ALTUN, A.; ŞELLİ, F.; AKTAŞ, E.; GÜLÇUBUK, B., Orta Fıtrat Havzasındaki Havza Rehabilitasyon Projesi Uygulama Alanlarında Üreticilerin Sosyo Ekonomik Özellikler İle İlgili Bir Araştırma. Türkiye VI. Tarım Ekonomisi Kongresi, 2004-09-16, 2004-09-18, Tokat, Türkiye, 2004. 45

Scientific_Meetings_004.pdf

2. AKTAŞ, E.; BAL, T., Türkiye 1. Yağlı Tohumlar, Bitkisel Yağlar ve Teknolojileri Sempozyumu Bildirileri" bildiri kitapçığındaki "Çukurova Bölgesinde Yağlı Tohumlar Üretimini Etkileyen Faktörlerin Belirlenmesi. Türkiye 1. Yağlı Tohumlar, Bitkisel Yağlar ve Teknolojileri Sempozyumu , 2003-05-22, 2003-05-23, İstanbul, Türkiye, 2003. 100

Scientific_Meetings_003.PDF

1. AKTAŞ, E.; TUNCER, İ.; AYDIN, M., 1980 Sonrası Ekonomik Krizlerin Türkiye Tarım Sektörü Üzerindeki Etkileri.. Türkiye IX. Tarım Ekonomisi Kongresi, 2000-09-22, 2000-09-24, Şanlıurfa, Türkiye, 2010. 100

Scientific_Meetings_006.PDF

Ulusal - Tam Metin - Poster 32

1. ÖZKAN, E.; AYDIN, B.; HURMA, H.; AKTAŞ, E., Sulama İşletmeciliğinde Sulama Birliklerinin Yeri (Çanakkale İlinden Örnekler). Türkiye IX. Tarım Ekonomisi Kongresi, 2010-06-09, 2010-06-13, Şanlıurfa, Türkiye, 2010. 32

Ulusal - Tam Metin - Davetli 0

1. Aktaş, E., MEZİTLİ’DE YAŞAYAN SURİYELİLERE İLİŞKİN TOPLUMSAL KABUL VE UYUM DÜZEYİ. Türkiye ve Mersin'de Suriyeliler Çalıştayı, 2016-03-01, 2016-03-01, Mersin, Türkiye, 2016. 0

Scientific_Meetings_016.pdf

Ulusal - Özet - Sözlü 100

2. AKTAŞ, E.; YILMAZ, İ.; AVCI, D., KIRSAL YOKSULLUĞU AZALTMA MODELİ OLARAK KÖY KENT PAZARLARI (KÖKEP). XII. Ulusal Tarım Ekonomisi Kongres, 2016-05-25, 2016-05-27, Isparta, Türkiye, 2016. 50

http://utek2016.sdu.edu.tr/

1. AKTAŞ, E., MERSİN İLİNDE METRUK ALANLARIN GAYRİMENKUL KİRA VE MÜLK DEĞERLERİNE ETKİLERİ: YATAY KESİT ANALİZİ. II. Uluslararası Kent Araştırmaları Kongresi, 2016-05-11, 2016-05-13, İstanbul, Türkiye, 2016. 50

http://www.kentarastirmalarikongresi.org/

Ulusal - Özet - Poster 25

1. AKTAŞ, E.; ALİOĞLU, O.; VARDAR, E., Bilişim Teknolojileri Kullanımının Öğrencilerin Öğrenimleri Üzerine Etkileri ve Bilişim Harcama Esnekliği: ÇOMÜ Biga İİBF Örneği. IX. İstatitistik ve Ekonometri Sempozyumu, 2008-05-28, 2008-05-30, İzmir, Türkiye, 2008. 25

Scientific_Meetings_006.pdf

Uluslararası - Araştırmacı 0

1. Mersin’de Suriyelilerin İnsana Yakışır İş Olanağı için Değer Zinciri Analizi: Mersin Ağaç İşleri ve Mobilya Sektörü için Değer Zinciri Analizi İçin Öneriler, Diğer (Uluslararası), Proje No: ILO Office for Turkey develops projects, 0 TL, Araştırmacı, 2019,Tamamlandı. 0

Ulusal - Yürütücü 200

4. Mersin Üniversitesi Öğrencilerinin Bilişim Teknolojisi Kullanımının Harcama ve Eğitim Düzeylerine Etkileri, BAP, Proje No: BAP-İİBF TB (EA)2010, 12500 TL, Yürütücü, 2013,Tamamlandı. 100

3. Türkiye’de Hemşehri Derneklerinin Kırsal ve Kentsel Yapıdaki Rolü , TÜBİTAK, Proje No: 107K218, 90000 TL, Yürütücü, 2010,Tamamlandı. 100

2. Mersin İlinde Sera İşletmelerinde Kullanılan Kimyasal Girdi Kullanım Bilinci ve Bunun Çevre Üzerine Olası Etkileri, GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI, Proje No: KHGM-02450C03, 0 TL, Yürütücü, 2006,Tamamlandı. 0

1. Adana İli Karataş İlçesi Yemişli Köyünde Toplulaştırma Kararını Etkileyen Sosyo- Ekonomik Faktörler , GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI, Proje No: 02450C02, 0 TL, Yürütücü, 2004,Tamamlandı. 0

Ulusal - Araştırmacı 50

6. RIS Mersin+İhtiyaç Analizi, Kalkınma Bakanlığı, Proje No: RİS mersin+, 75500 TL, Araştırmacı, 2016,Tamamlandı. 0
Projects_003.pdf

5. Şartlı Nakit Transferinin Kadın Yoksulluğu Ve Kadının Sosyal Statüsü Üzerindeki Etkileri, TÜBİTAK, Proje No: 110K130, 0 TL, Araştırmacı, 2015,Tamamlandı. 50

4. MERSİN İLİNDE ÜRETİCİLERİN İYİ TARIM UYGULAMALARINA YAKLAŞIMI VE UYGULAMALARIN EKONOMİK ANALİZİ, GIDA TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü, Proje No: TAGEM / TEAD / 12/ A15 / P02 / 014, 21000 TL, Araştırmacı, 2015,Tamamlandı. 0
Projects_001.pdf

3. Sulama İşletmeciliğini Üstlenen Organizasyonların Etkinlik ve Verimliliklerinin Belirlenmesi , GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI, Proje No: TAGEM-BB-080208L3, 0 TL, Araştırmacı, 2013,Tamamlandı. 0

2. Doğu Anadolu Havza Rehabilitasyon Projesi Uygulama Alaninda Sosyo-Ekonomik Yapinin Projenin Benimsenmesi ile Katilima Etkisi ve Proje Etkinliği, T.C. Tarım ve Köyişleri Bakanlığı Tarımsal Araştırmalar Genel Müdürlüğü, Proje No: KHGM-02450 G-J-L-C-F-A 01, 0 TL, Araştırmacı, 2004,Tamamlandı. 0

1. Bölge Bazlı Tarım Sigortasının (Area Based Index Insurance) Türkiye’de Seçilmiş Bölgeler için Potansiyel Sigorta Talebinin ve Talebin Karşılanabilirliğinin Belirlenmesi, T.C. Tarım ve Köyişleri Bakanlığı, Tarımsal Ekonomi Araştırma Enstitüsü, Proje No: Yayın No:60, 0 TL, Araştırmacı, 2001,Tamamlandı. 0

Ulusal - Danışman (Yürütücü Gerçek Kişi) 0

1. Türkiye Ekonomisinde Termik Santrallerin Yeri: Marmara Bölgesi Örneği, BAP, Proje No: 2009/113, 0 TL, Danışman (Yürütücü Gerçek Kişi), 2010,Tamamlandı. 0

Yönetilen Yüksek Lisans Tezleri 800

4. METİN TOPRAK, NEOLİBERALİZM EMEK İLİŞKİSİ BAĞLAMINDA KAYIT DIŞI EMEĞİN İSTİSMARI MERSİN’DEKİ SURİYELİLER ÖRNEĞİ, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Mersin Üniversitesi, Tamamlandı. 200

3. Gökhan Hurma, TARIM VE KIRSAL KALKINMAYI DESTEKLEME KURUMU’NUN (TKDK) TARIMSAL KÜÇÜK ÜRETİCİLİK ÜZERİNDEKİ ROLÜ , Sosyal Bilimler Enstitüsü, Mersin Üniversitesi, Devam ediyor. 200
Supervised_Master_Theses_002.pdf

2. Ahmet ŞAHİN, HARRİS-TODARO GÖÇ MODELİ: TÜRKİYE UYGULAMASI, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Mersin Üniversitesi, Devam ediyor. 200

1. Osman , SWOT Analizi, Marmara, Türkiye Alioğlu, Türkiye’de Enerji Sektörü Analizi: Marmara Bölgesi Termik Santraller Örneği, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Tamamlandı. 200
Supervised_Master_Theses_001.pdf

3. Türkiye Ekonomi Kurumu , Üye No: 27, Türkiye, 2010-02-02-Devam ediyor.
2. Tarım Ekonomisi Derneği , Üye No: 150, Türkiye, 1996-02-04-Devam ediyor.
1. Ziraat Mühendisleri Odası , Üye No: 27900, Türkiye, 1995-06-15-Devam ediyor.
Dönem D.Kodu Ders Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm/Program T-U-K
Bahar EKO420 İktisadi Düşünceler Tarihi İktisadi ve İdari Bilimler Fak Çalışma Ekonomisi ve Endüstri 2-1-3
Bahar EKON308 İşletme İktisadı İktisadi ve İdari Bilimler Fak İktisat 3-0-3
Bahar EKON294 Araştırma Yöntemleri İktisadi ve İdari Bilimler Fak İktisat ( 2. Öğretim ) 1-2-2
Bahar EKON294 Araştırma Yöntemleri İktisadi ve İdari Bilimler Fak İktisat 1-2-2
Bahar TAR212 Ekonominin Temel Kavramları Fen - Edebiyat Fakültesi Tarih 2-0-2
Bahar EKON314 İktisadi Göstergeler İktisadi ve İdari Bilimler Fak İktisat 2-1-3
Bahar EKON308 İşletme İktisadı İktisadi ve İdari Bilimler Fak İktisat ( 2. Öğretim ) 3-0-3
Bahar EKON314 İktisadi Göstergeler İktisadi ve İdari Bilimler Fak İktisat ( 2. Öğretim ) 2-1-3
Bahar EKON 801 Uzmanlık Alan Dersi Sosyal Bilimler Enstitüsü İktisat Anabilim Dalı 4-0-4
Bahar EKON 802 Uzmanlık Alan Dersi Sosyal Bilimler Enstitüsü İktisat Anabilim Dalı 4-0-4
Bahar SEM YL Seminer ( Yl ) Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Bilimler Enstitüsü 0-0-0
Bahar SOBE 502 Bilimsel Araştırma Yöntemleri Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Bilimler Enstitüsü 2-0-0
Güz EKON433 Güncel Ekonomik Sorunlar İktisadi ve İdari Bilimler Fak İktisat ( 2. Öğretim ) 3-0-3
Güz EKON447 Çevre Ekonomisi İktisadi ve İdari Bilimler Fak İktisat 3-0-3
Güz EKON447 Çevre Ekonomisi İktisadi ve İdari Bilimler Fak İktisat ( 2. Öğretim ) 3-0-3
Güz SOS219 İstatistik I Fen - Edebiyat Fakültesi Sosyoloji 3-0-3
Güz SOS229 İstatistik I Fen - Edebiyat Fakültesi Sosyoloji 3-0-3
Güz EKON103 İktisatta Okumalar I İktisadi ve İdari Bilimler Fak İktisat 2-0-2
Güz EKON103 İktisatta Okumalar I İktisadi ve İdari Bilimler Fak İktisat ( 2. Öğretim ) 2-0-2
Güz EKON313 Tarım Ekonomisi İktisadi ve İdari Bilimler Fak İktisat 3-0-3
Güz EKON433 Güncel Ekonomik Sorunlar İktisadi ve İdari Bilimler Fak İktisat 3-0-3
Güz EKON313 Tarım Ekonomisi İktisadi ve İdari Bilimler Fak İktisat ( 2. Öğretim ) 3-0-3
Güz EKON 801 Uzmanlık Alan Dersi Sosyal Bilimler Enstitüsü İktisat Anabilim Dalı 4-0-4
Güz EKON 501 Mikro İktisat Teorisi Sosyal Bilimler Enstitüsü İktisat ( Yüksek Lisans ) 3-0-3
Güz EKON 501 Mikro İktisat Teorisi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme ( Yüksek Lisans ) ( Te 3-0-3
Güz SEM YL Seminer ( Yl ) Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Bilimler Enstitüsü 0-0-0
Güz SOBE 502 Bilimsel Araştırma Yöntemleri Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Bilimler Enstitüsü 2-0-0
Güz EKON 802 Uzmanlık Alan Dersi Sosyal Bilimler Enstitüsü İktisat Anabilim Dalı 4-0-4
Yaz EKON306 Ekonometri II İktisadi ve İdari Bilimler Fak İktisat 3-0-3
Yaz ÇEK201 İstatistik I İktisadi ve İdari Bilimler Fak Çalışma Ekonomisi ve Endüstri 3-0-3
Yaz EKON201 Mikro İktisat I İktisadi ve İdari Bilimler Fak İktisat ( 2. Öğretim ) 3-0-3
Yaz ÇEK201 İstatistik I İktisadi ve İdari Bilimler Fak Çalışma Ekonomisi ve Endüstri 3-0-3
Yaz EKON305 Ekonometri I İktisadi ve İdari Bilimler Fak İktisat 3-0-3
Dönem D.Kodu Ders Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm/Program T-U-K
Bahar KAM228 İstatistik İktisadi ve İdari Bilimler Fak Kamu Yönetimi 3-0-3
Bahar SOS220 İstatistik II Fen - Edebiyat Fakültesi Sosyoloji 3-0-3
Bahar TAR212 Ekonominin Temel Kavramları Fen - Edebiyat Fakültesi Tarih 2-0-2
Bahar EKO420 İktisadi Düşünceler Tarihi İktisadi ve İdari Bilimler Fak Çalışma Ekonomisi ve Endüstri 2-1-3
Bahar EKON308 İşletme İktisadı İktisadi ve İdari Bilimler Fak İktisat 3-0-3
Bahar EKON202 Mikro İktisat II İktisadi ve İdari Bilimler Fak İktisat ( 2. Öğretim ) 3-0-3
Bahar EKON308 İşletme İktisadı İktisadi ve İdari Bilimler Fak İktisat ( 2. Öğretim ) 3-0-3
Bahar GZT120 Temel Ekonomi Kuramları İletişim Fakültesi Gazetecilik 2-0-2
Bahar EKON492 İktisatta Uygulamalar II İktisadi ve İdari Bilimler Fak İktisat ( 2. Öğretim ) 2-2-3
Bahar TAR212 Ekonominin Temel Kavramları Fen - Edebiyat Fakültesi Tarih ( 2. Öğretim ) 2-0-2
Bahar SOBE 502 Bilimsel Araştırma Yöntemleri Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Bilimler Enstitüsü 2-0-0
Bahar SEM YL Seminer ( Yl ) Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Bilimler Enstitüsü 0-0-0
Bahar KAM 801 Uzmanlık Alan Dersi Sosyal Bilimler Enstitüsü Kamu Yönetimi Anabilim Dalı 4-0-4
Bahar EKON 801 Uzmanlık Alan Dersi Sosyal Bilimler Enstitüsü İktisat Anabilim Dalı 4-0-4
Bahar EKON 802 Uzmanlık Alan Dersi Sosyal Bilimler Enstitüsü İktisat Anabilim Dalı 4-0-4
Bahar SEM DR Seminer ( Dr ) Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Bilimler Enstitüsü 0-0-0
Güz EKON447 Çevre Ekonomisi İktisadi ve İdari Bilimler Fak İktisat ( 2. Öğretim ) 3-0-3
Güz EKON313 Tarım Ekonomisi İktisadi ve İdari Bilimler Fak İktisat 3-0-3
Güz EKON447 Çevre Ekonomisi İktisadi ve İdari Bilimler Fak İktisat 3-0-3
Güz EKON201 Mikro İktisat I İktisadi ve İdari Bilimler Fak İktisat ( 2. Öğretim ) 3-0-3
Güz EKON313 Tarım Ekonomisi İktisadi ve İdari Bilimler Fak İktisat ( 2. Öğretim ) 3-0-3
Güz SEM YL Seminer ( Yl ) Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Bilimler Enstitüsü 0-0-0
Güz SOBE 502 Bilimsel Araştırma Yöntemleri Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Bilimler Enstitüsü 2-0-0
Güz KAM 801 Uzmanlık Alan Dersi Sosyal Bilimler Enstitüsü Kamu Yönetimi Anabilim Dalı 4-0-4
Güz EKON 802 Uzmanlık Alan Dersi Sosyal Bilimler Enstitüsü İktisat Anabilim Dalı 4-0-4
Güz EKON 801 Uzmanlık Alan Dersi Sosyal Bilimler Enstitüsü İktisat Anabilim Dalı 4-0-4
Güz SEM DR Seminer ( Dr ) Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Bilimler Enstitüsü 0-0-0
Güz EKON 501 Mikro İktisat Teorisi Sosyal Bilimler Enstitüsü İktisat ( Yüksek Lisans ) 3-0-3
Yaz EKO215 Mikro İktisat İktisadi ve İdari Bilimler Fak Çalışma Ekonomisi ve Endüstri 2-2-3
Yaz EKON202 Mikro İktisat II İktisadi ve İdari Bilimler Fak İktisat ( 2. Öğretim ) 3-0-3
Dönem D.Kodu Ders Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm/Program T-U-K
Bahar EKON 801 Uzmanlık Alan Dersi Sosyal Bilimler Enstitüsü İktisat Anabilim Dalı 4-0-4
Bahar SEM DR Seminer ( Dr ) Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Bilimler Enstitüsü 0-0-0
Bahar SEM YL Seminer ( Yl ) Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Bilimler Enstitüsü 0-0-0
Bahar EKON 802 Uzmanlık Alan Dersi Sosyal Bilimler Enstitüsü İktisat Anabilim Dalı 4-0-4
Bahar KAM 801 Uzmanlık Alan Dersi Sosyal Bilimler Enstitüsü Kamu Yönetimi Anabilim Dalı 4-0-4
Güz EKO215 Mikro İktisat İktisadi ve İdari Bilimler Fak Çalışma Ekonomisi ve Endüstri 2-2-3
Güz EKO215 Mikro İktisat İktisadi ve İdari Bilimler Fak Çalışma Ekonomisi ve Endüstri 2-2-3
Güz EKON313 Tarım Ekonomisi İktisadi ve İdari Bilimler Fak İktisat 3-0-3
Güz EKON447 Çevre Ekonomisi İktisadi ve İdari Bilimler Fak İktisat 3-0-3
Güz EKON313 Tarım Ekonomisi İktisadi ve İdari Bilimler Fak İktisat ( 2. Öğretim ) 3-0-3
Güz EKON447 Çevre Ekonomisi İktisadi ve İdari Bilimler Fak İktisat ( 2. Öğretim ) 3-0-3
Güz EKON 501 Mikro İktisat Teorisi Sosyal Bilimler Enstitüsü İktisat ( Yüksek Lisans ) 3-0-3
Güz SEM YL Seminer ( Yl ) Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Bilimler Enstitüsü 0-0-0
Güz EKON 801 Uzmanlık Alan Dersi Sosyal Bilimler Enstitüsü İktisat Anabilim Dalı 4-0-4
Güz SOBE 502 Bilimsel Araştırma Yöntemleri Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Bilimler Enstitüsü 2-0-0
Güz KAM 801 Uzmanlık Alan Dersi Sosyal Bilimler Enstitüsü Kamu Yönetimi Anabilim Dalı 4-0-4
Güz EKON 802 Uzmanlık Alan Dersi Sosyal Bilimler Enstitüsü İktisat Anabilim Dalı 4-0-4
Güz EKON 501 Mikro İktisat Teorisi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme ( Yüksek Lisans ) ( Te 3-0-3
Yaz EKO215 Mikro İktisat İktisadi ve İdari Bilimler Fak Çalışma Ekonomisi ve Endüstri 2-2-3
Yaz EKON306 Ekonometri II İktisadi ve İdari Bilimler Fak İktisat 3-0-3
Yaz EKON305 Ekonometri I İktisadi ve İdari Bilimler Fak İktisat 3-0-3
Dönem D.Kodu Ders Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm/Program T-U-K
Bahar EKO420 İktisadi Düşünceler Tarihi İktisadi ve İdari Bilimler Fak Çalışma Ekonomisi ve Endüstri 2-1-2
Bahar EKON308 İşletme İktisadı İktisadi ve İdari Bilimler Fak İktisat 3-0-3
Bahar KAM228 İstatistik İktisadi ve İdari Bilimler Fak Kamu Yönetimi 3-0-3
Bahar EKON308 İşletme İktisadı İktisadi ve İdari Bilimler Fak İktisat ( 2. Öğretim ) 3-0-3
Bahar EKON302 İktisadi Düşünceler Tarihi II İktisadi ve İdari Bilimler Fak İktisat ( 2. Öğretim ) 3-0-3
Bahar EKON294 Araştırma Yöntemleri İktisadi ve İdari Bilimler Fak İktisat ( 2. Öğretim ) 1-2-2
Bahar EKON312 İktisadi Düşünceler Tarihi II İktisadi ve İdari Bilimler Fak İktisat 3-0-3
Bahar GZT120 Temel Ekonomi Kuramları İletişim Fakültesi Gazetecilik 2-0-2
Bahar EKON294 Araştırma Yöntemleri İktisadi ve İdari Bilimler Fak İktisat 1-2-2
Bahar TAR212 Ekonominin Temel Kavramları Fen - Edebiyat Fakültesi Tarih ( 2. Öğretim ) 2-0-2
Bahar TAR212 Ekonominin Temel Kavramları Fen - Edebiyat Fakültesi Tarih 2-0-2
Bahar SOBE 501 Bilimsel Etik Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Bilimler Enstitüsü 2-0-0
Bahar SEM YL Seminer ( Yl ) Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Bilimler Enstitüsü 0-0-0
Bahar EKON 802 Uzmanlık Alan Dersi Sosyal Bilimler Enstitüsü İktisat Anabilim Dalı 4-0-4
Bahar EKON 801 Uzmanlık Alan Dersi Sosyal Bilimler Enstitüsü İktisat Anabilim Dalı 4-0-4
Bahar SOBE 502 Bilimsel Araştırma Yöntemleri Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Bilimler Enstitüsü 2-0-0
Güz EKON447 Çevre Ekonomisi İktisadi ve İdari Bilimler Fak İktisat 3-0-3
Güz EKO215 Mikro İktisat İktisadi ve İdari Bilimler Fak Çalışma Ekonomisi ve Endüstri 2-2-3
Güz EKON313 Tarım Ekonomisi İktisadi ve İdari Bilimler Fak İktisat ( 2. Öğretim ) 3-0-3
Güz EKON447 Çevre Ekonomisi İktisadi ve İdari Bilimler Fak İktisat ( 2. Öğretim ) 3-0-3
Güz EKON313 Tarım Ekonomisi İktisadi ve İdari Bilimler Fak İktisat 3-0-3
Güz EKON 501 Mikro İktisat Teorisi Sosyal Bilimler Enstitüsü İktisat ( Yüksek Lisans ) 3-0-3
Güz SEM YL Seminer ( Yl ) Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Bilimler Enstitüsü 0-0-0
Güz EKON 802 Uzmanlık Alan Dersi Sosyal Bilimler Enstitüsü İktisat Anabilim Dalı 4-0-4
Güz SOBE 502 Bilimsel Araştırma Yöntemleri Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Bilimler Enstitüsü 2-0-0
Güz EKON 501 Mikro İktisat Teorisi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme ( Yüksek Lisans ) ( Te 3-0-3
Güz İŞL 605 Mikro İktisat Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme ( Doktora ) 3-0-3
Güz EKON 801 Uzmanlık Alan Dersi Sosyal Bilimler Enstitüsü İktisat Anabilim Dalı 4-0-4
Dönem D.Kodu Ders Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm/Program T-U-K
Bahar EKON308 İşletme İktisadı İktisadi ve İdari Bilimler Fak İktisat 3-0-3
Bahar EKON308 İşletme İktisadı İktisadi ve İdari Bilimler Fak İktisat ( 2. Öğretim ) 3-0-3
Bahar EKON294 Araştırma Yöntemleri İktisadi ve İdari Bilimler Fak İktisat ( 2. Öğretim ) 1-2-2
Bahar EKON104 İktisatta Okumalar II İktisadi ve İdari Bilimler Fak İktisat ( 2. Öğretim ) 2-0-2
Bahar EKON294 Araştırma Yöntemleri İktisadi ve İdari Bilimler Fak İktisat 1-2-2
Bahar TAR212 Ekonominin Temel Kavramları Fen - Edebiyat Fakültesi Tarih ( 2. Öğretim ) 2-0-2
Bahar TAR212 Ekonominin Temel Kavramları Fen - Edebiyat Fakültesi Tarih 2-0-2
Bahar EKO420 İktisadi Düşünceler Tarihi İktisadi ve İdari Bilimler Fak Çalışma Ekonomisi ve Endüstri 2-1-2
Bahar KAM228 İstatistik İktisadi ve İdari Bilimler Fak Kamu Yönetimi 3-0-3
Bahar EKO422 İktisadi Düşünceler Tarihi İktisadi ve İdari Bilimler Fak Maliye 3-0-3
Bahar EKON 501 Mikro İktisat Teorisi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme ( Yüksek Lisans ) 3-0-3
Bahar TEZ Tez Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Bilimler Enstitüsü 0-0-0
Bahar EKON 801 Uzmanlık Alan Dersi Sosyal Bilimler Enstitüsü İktisat Anabilim Dalı 4-0-4
Bahar Dönem Projesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Bilimler Enstitüsü 3-0-3
Bahar SEM YL Seminer ( Yl ) Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Bilimler Enstitüsü 0-0-0
Bahar EKON 802 Uzmanlık Alan Dersi Sosyal Bilimler Enstitüsü İktisat Anabilim Dalı 4-0-4
Bahar MUV 104 İstatistik Sosyal Bilimler Meslek Yükseko Muhasebe ve Vergi Uygulamaları 2-0-2
Güz ÜYG101 Üniversite Yaşamına Giriş İktisadi ve İdari Bilimler Fak İktisat ( 2. Öğretim ) 1-0-1
Güz EKON447 Çevre Ekonomisi İktisadi ve İdari Bilimler Fak İktisat ( 2. Öğretim ) 3-0-3
Güz EKON447 Çevre Ekonomisi İktisadi ve İdari Bilimler Fak İktisat 3-0-3
Güz EKON313 Tarım Ekonomisi İktisadi ve İdari Bilimler Fak İktisat ( 2. Öğretim ) 3-0-3
Güz EKON313 Tarım Ekonomisi İktisadi ve İdari Bilimler Fak İktisat 3-0-3
Güz EKO215 Mikro İktisat İktisadi ve İdari Bilimler Fak Çalışma Ekonomisi ve Endüstri 2-2-3
Güz EKON103 İktisatta Okumalar I İktisadi ve İdari Bilimler Fak İktisat ( 2. Öğretim ) 2-0-2
Güz İŞL-605 Mikro İktisat Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme 3-0-3
Güz EKON 525 İktisatta Yöntem Sosyal Bilimler Enstitüsü İktisat 3-0-3
Güz EKON 305 Ekonometri I Sosyal Bilimler Enstitüsü İktisat 3-0-3
Güz EKON 501 Mikro İktisat Teorisi Sosyal Bilimler Enstitüsü İktisat 3-0-3
Yaz EKON306 Ekonometri II İktisadi ve İdari Bilimler Fak İktisat 3-0-3
Yaz EKON305 Ekonometri I İktisadi ve İdari Bilimler Fak İktisat 3-0-3
Yaz EKO215 Mikro İktisat İktisadi ve İdari Bilimler Fak Çalışma Ekonomisi ve Endüstri 2-2-3
Dönem D.Kodu Ders Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm/Program T-U-K
Bahar EKON294 Araştırma Yöntemleri İktisadi ve İdari Bilimler Fak İktisat ( 2. Öğretim ) 1-2-2
Bahar EKON294 Araştırma Yöntemleri İktisadi ve İdari Bilimler Fak İktisat 1-2-2
Bahar EKON308 İşletme İktisadı İktisadi ve İdari Bilimler Fak İktisat ( 2. Öğretim ) 3-0-3
Bahar TAR212 Ekonominin Temel Kavramları Fen - Edebiyat Fakültesi Tarih 2-0-2
Bahar EKO420 İktisadi Düşünceler Tarihi İktisadi ve İdari Bilimler Fak Çalışma Ekonomisi ve Endüstri 2-1-2
Bahar EKON308 İşletme İktisadı İktisadi ve İdari Bilimler Fak İktisat 3-0-3
Bahar TAR212 Ekonominin Temel Kavramları Fen - Edebiyat Fakültesi Tarih ( 2. Öğretim ) 2-0-2
Bahar EKO420 İktisadi Düşünceler Tarihi İktisadi ve İdari Bilimler Fak Maliye 3-0-3
Güz EKON447 Çevre Ekonomisi İktisadi ve İdari Bilimler Fak İktisat 3-0-3
Güz ÜYG101 Üniversite Yaşamına Giriş İktisadi ve İdari Bilimler Fak İktisat 1-0-1
Güz EKON313 Tarım Ekonomisi İktisadi ve İdari Bilimler Fak İktisat 3-0-3
Güz EKON447 Çevre Ekonomisi İktisadi ve İdari Bilimler Fak İktisat ( 2. Öğretim ) 3-0-3
Güz EKON313 Tarım Ekonomisi İktisadi ve İdari Bilimler Fak İktisat ( 2. Öğretim ) 3-0-3
Güz EKO215 Mikro İktisat İktisadi ve İdari Bilimler Fak Çalışma Ekonomisi ve Endüstri 2-2-3
Güz EKON 501 Mikro İktisat Teorisi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme 3-0-3
Güz İŞL-605 Mikro İktisat Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme 3-0-3
Güz EKON 501 Mikro İktisat Teorisi Sosyal Bilimler Enstitüsü İktisat 3-0-3
Güz ISY207 Makro İktisat Mersin Meslek Yüksekokulu İşletme Yönetimi ( Uzaktan Öğr 2-0-2
Yaz EKO215 Mikro İktisat İktisadi ve İdari Bilimler Fak Çalışma Ekonomisi ve Endüstri 2-2-3
Yaz EKON201 Mikro İktisat I İktisadi ve İdari Bilimler Fak İktisat ( 2. Öğretim ) 3-0-3
Yaz ÇEK201 İstatistik I İktisadi ve İdari Bilimler Fak Çalışma Ekonomisi ve Endüstri 3-0-3
Yaz ÇEK202 İstatistik II İktisadi ve İdari Bilimler Fak Çalışma Ekonomisi ve Endüstri 3-0-3
Dönem D.Kodu Ders Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm/Program T-U-K
Bahar EKON404 Zaman Serileri Analizi İktisadi ve İdari Bilimler Fak İktisat 3-0-3
Bahar TAR212 Ekonominin Temel Kavramları Fen - Edebiyat Fakültesi Tarih ( 2. Öğretim ) 2-0-2
Bahar EKON294 Araştırma Yöntemleri İktisadi ve İdari Bilimler Fak İktisat 1-2-2
Bahar EKON404 Zaman Serileri Analizi İktisadi ve İdari Bilimler Fak İktisat ( 2. Öğretim ) 3-0-3
Bahar TAR212 Ekonominin Temel Kavramları Fen - Edebiyat Fakültesi Tarih 2-0-2
Bahar EKON294 Araştırma Yöntemleri İktisadi ve İdari Bilimler Fak İktisat ( 2. Öğretim ) 1-2-2
Bahar EKON104 İktisatta Okumalar II İktisadi ve İdari Bilimler Fak İktisat ( 2. Öğretim ) 2-0-2
Bahar EKO420 İktisadi Düşünceler Tarihi İktisadi ve İdari Bilimler Fak Maliye 3-0-3
Bahar EKON 506 Ekonometri Sosyal Bilimler Enstitüsü İktisat 3-0-3
Bahar ISY104 İktisada Giriş Mersin Meslek Yüksekokulu İşletme Yönetimi ( Uzaktan Öğr 2-0-2
Bahar EKO202 Sağlık Ekonomisi Mersin Meslek Yüksekokulu Eczane Hizmetleri ( Uzaktan Öğ 2-0-2
Bahar EKO202 Sağlık Ekonomisi Mersin Meslek Yüksekokulu Sağlık Kurumları İşletmeciliği 2-0-2
Güz EKO309 Doğal Kaynak ve Çev. Ekonomisi İktisadi ve İdari Bilimler Fak İktisat 3-0-3
Güz EKON447 Çevre Ekonomisi İktisadi ve İdari Bilimler Fak İktisat 3-0-3
Güz RTS233 Ekonomi İletişim Fakültesi Radyo, Televizyon ve Sinema 2-0-2
Güz EKON313 Tarım Ekonomisi İktisadi ve İdari Bilimler Fak İktisat ( 2. Öğretim ) 3-0-3
Güz EKON313 Tarım Ekonomisi İktisadi ve İdari Bilimler Fak İktisat 3-0-3
Güz EKON103 İktisatta Okumalar I İktisadi ve İdari Bilimler Fak İktisat ( 2. Öğretim ) 2-0-2
Güz EKON447 Çevre Ekonomisi İktisadi ve İdari Bilimler Fak İktisat ( 2. Öğretim ) 3-0-3
Güz EKON 501 Mikro İktisat Teorisi Sosyal Bilimler Enstitüsü İktisat 3-0-3
Güz İŞL-605 Mikro İktisat Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme 3-0-3
Güz EKAL-511 Yönetim Ekonomisi Sosyal Bilimler Enstitüsü Kalite Yönetimi 3-0-3
Güz ISY207 Makro İktisat Mersin Meslek Yüksekokulu İşletme Yönetimi ( Uzaktan Öğr 2-0-2
Yaz EKO101 İktisada Giriş I İktisadi ve İdari Bilimler Fak Çalışma Ekonomisi ve Endüstri 3-0-3
Yaz EKO215 Mikro İktisat İktisadi ve İdari Bilimler Fak Çalışma Ekonomisi ve Endüstri 2-2-3
Yaz EKO102 İktisada Giriş II İktisadi ve İdari Bilimler Fak Çalışma Ekonomisi ve Endüstri 3-0-3
Dönem D.Kodu Ders Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm/Program T-U-K
Bahar EKON306 Ekonometri II İktisadi ve İdari Bilimler Fak İktisat 3-0-3
Bahar EKO402 Ekonometri II İktisadi ve İdari Bilimler Fak İktisat 2-2-3
Bahar EKON306 Ekonometri II İktisadi ve İdari Bilimler Fak İktisat ( 2. Öğretim ) 3-0-3
Bahar EKON492 Araştırma Yöntem ve Teknikleri İktisadi ve İdari Bilimler Fak İktisat 3-0-3
Bahar EKO212 İktisatta Yöntem İktisadi ve İdari Bilimler Fak İktisat 2-0-2
Bahar EKON 506 Ekonometri Sosyal Bilimler Enstitüsü İktisat 3-0-3
Bahar TTP252* Sağlık Ekonomisi Mersin Meslek Yüksekokulu Tıbbi Tanıtım ve Pazarlama ( U 2-0-2
Bahar EHP276 Sağlık Ekonomisi Mersin Meslek Yüksekokulu Eczane Hizmetleri ( Uzaktan Öğ 2-0-2
Bahar SKİP252* Sağlık Ekonomisi Mersin Meslek Yüksekokulu Sağlık Kurumları İşletmeciliği 2-0-2
Güz EKON305 Ekonometri I İktisadi ve İdari Bilimler Fak İktisat 3-0-3
Güz RTS233 Ekonomi İletişim Fakültesi Radyo, Televizyon ve Sinema 2-0-2
Güz EKO309 Doğal Kaynak ve Çev. Ekonomisi İktisadi ve İdari Bilimler Fak İktisat 3-0-3
Güz EKON447 Çevre Ekonomisi İktisadi ve İdari Bilimler Fak İktisat 3-0-3
Güz EKO213 Mikro İktisat İktisadi ve İdari Bilimler Fak İşletme 2-2-3
Güz EKO213 Mikro İktisat İktisadi ve İdari Bilimler Fak Maliye 2-2-3
Güz EKO403 Ekonometri I İktisadi ve İdari Bilimler Fak İktisat 2-2-3
Güz EKON305 Ekonometri I İktisadi ve İdari Bilimler Fak İktisat ( 2. Öğretim ) 3-0-3
Dönem D.Kodu Ders Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm/Program T-U-K
Bahar EKON202 Mikro İktisat II İktisadi ve İdari Bilimler Fak İktisat ( 2. Öğretim ) 3-0-3
Bahar EKON202 Mikro İktisat II İktisadi ve İdari Bilimler Fak İktisat 3-0-3
Bahar EKO212 İktisatta Yöntem İktisadi ve İdari Bilimler Fak İktisat 2-0-2
Bahar EKO420 İktisadi Düşünceler Tarihi İktisadi ve İdari Bilimler Fak Maliye 3-0-3
Bahar EKO402 Ekonometri II İktisadi ve İdari Bilimler Fak İktisat 2-2-3
Bahar EKON306 Ekonometri II İktisadi ve İdari Bilimler Fak İktisat 3-0-3
Bahar İŞL 652 Finansal Ekonometri ve Uygulam Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme 3-0-3
Bahar EHP276 Sağlık Ekonomisi Mersin Meslek Yüksekokulu Eczane Hizmetleri ( Uzaktan Öğ 2-0-2
Bahar SKİP252* Sağlık Ekonomisi Mersin Meslek Yüksekokulu Sağlık Kurumları İşletmeciliği 2-0-2
Bahar TTP252* Sağlık Ekonomisi Mersin Meslek Yüksekokulu Tıbbi Tanıtım ve Pazarlama ( U 2-0-2
Güz EKO309 Doğal Kaynak ve Çev. Ekonomisi İktisadi ve İdari Bilimler Fak İktisat 3-0-3
Güz EKON447 Çevre Ekonomisi İktisadi ve İdari Bilimler Fak İktisat 3-0-3
Güz EKO403 Ekonometri I İktisadi ve İdari Bilimler Fak İktisat 2-2-3
Güz EKON201 Mikro İktisat I İktisadi ve İdari Bilimler Fak İktisat 3-0-3
Güz EKON201 Mikro İktisat I İktisadi ve İdari Bilimler Fak İktisat ( 2. Öğretim ) 3-0-3
Güz EKON305 Ekonometri I İktisadi ve İdari Bilimler Fak İktisat 3-0-3
Yaz EKO403 Ekonometri I İktisadi ve İdari Bilimler Fak İktisat 2-2-3
Yaz EKO420 İktisadi Düşünceler Tarihi İktisadi ve İdari Bilimler Fak Maliye 3-0-3
Yaz EKO402 Ekonometri II İktisadi ve İdari Bilimler Fak İktisat 2-2-3
Dönem D.Kodu Ders Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm/Program T-U-K
Bahar EKO410 Güncel Ekonomik Sorunlar İktisadi ve İdari Bilimler Fak İktisat 1-2-2
Bahar EKO212 İktisatta Yöntem İktisadi ve İdari Bilimler Fak İktisat 2-0-2
Bahar EKO312 İktisadi Düşünce Tarihi I İktisadi ve İdari Bilimler Fak İktisat 2-0-2
Bahar EKO402 Ekonometri II İktisadi ve İdari Bilimler Fak İktisat 2-2-3
Bahar EKO322 Temel Ekonomi Mühendislik Fakültesi Gıda Mühendisliği 2-0-2
Bahar SKİP252* Sağlık Ekonomisi Mersin Meslek Yüksekokulu Sağlık Kurumları İşletmeciliği 2-0-2
Bahar EHP276 Sağlık Ekonomisi Mersin Meslek Yüksekokulu Eczane Hizmetleri ( Uzaktan Öğ 2-0-2
Güz EKON213 İktisatçılar İçin İstatistik I İktisadi ve İdari Bilimler Fak İktisat 3-0-3
Güz EKO403 Ekonometri I İktisadi ve İdari Bilimler Fak İktisat 2-2-3
Güz EKO309 Doğal Kaynak ve Çev. Ekonomisi İktisadi ve İdari Bilimler Fak İktisat 3-0-3
Güz EKO401 İktisadi Düşünce Tarihi İktisadi ve İdari Bilimler Fak İktisat 2-0-2
Güz ÜYG101 Üniversite Yaşamına Giriş İktisadi ve İdari Bilimler Fak İktisat ( 2. Öğretim ) 1-0-1
Güz MAT211 İstatistik I İktisadi ve İdari Bilimler Fak İktisat 3-0-3
Güz OSD Yatırım Projesi Hazırlama ve D Rektörlük Ortak Seçmeli Ders Koordinatör 2-0-2
Yaz EKO402 Ekonometri II İktisadi ve İdari Bilimler Fak İktisat 2-2-3
Yaz EKO403 Ekonometri I İktisadi ve İdari Bilimler Fak İktisat 2-2-3
Yaz EKO101 İktisada Giriş I İktisadi ve İdari Bilimler Fak İktisat 4-0-4
Yaz EKON101 İktisada Giriş I İktisadi ve İdari Bilimler Fak İktisat 4-0-4
FAALİYET TÜRÜ DETAYI
Proje TÜBİTAK 1001, 1003, 3501, 1505, COST, Uluslararası İkili İşbirliği Programları
TÜBİTAK 1005, 3001
TÜBİTAK 1002
H2020 Projesi
Diğer uluslararası özel veya resmi kurum ve kuruluşlar tarafından desteklenmiş ve destek süresi dokuz aydan az olmayan Ar-Ge niteliğini haiz proje
Diğer ulusal kamu veya özel kurum ve kuruluşlar tarafından desteklenmiş ve destek süresi 9 aydan az olmayan Ar-Ge niteliğini haiz proje
Araştırma Yurtdışı Araştırma
Yurtiçi Araştırma
Yayın SCI, SCI-Exp, SSCI ve AHCI kapsamındaki dergilerde yayımlanmış araştırma makalesi
SCI, SCI-Exp, SSCI ve AHCI kapsamındaki dergilerde yayınlanmış derleme veya kısa makale(editöre mektup, yorum, vaka takdimi, teknik not, araştırma notu, özet ve kitap kritiği)
Alan endexleri (ÜAK tarafından tanımlanan alanlar için) kapsamındaki dergilerde yayınlanmış araştırma makalesi
Alan endexleri (ÜAK tarafından tanımlanan alanlar için) kapsamındaki dergilerde yayınlanmış derleme veya kısa makale(editöre mektup, yorum, vaka takdimi, teknik not, araştırma notu, özet ve kitap kritiği)
Diğer uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan araştırma makalesi
ULAKBİM TR dizin tarafından taranan ulusal hakemli dergilerde yayınlanmış makale
Detay
Aktaş, E.; Doğan, H. İÇ TİCARET HADLERİNİN TARIMSAL ARAZİ SATIŞLARI ÜZERİNE ETKİSİ: ÇUKUROVA ÖRNEĞİ. Ç.Ü. SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ DERGİSİ, 2019, 28, 45-54.
https://dergipark.org.tr/tr/pub/cusosbil/issue/48591/616754
Aktaş, E.; Hurma, G. Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu’nun (TKDK) Tarımsal Küçük Üreticilik Üzerindeki Rolü. TOPLUM VE DEMOKRASİ DERGİSİ, 2019, 13, 21-52.
Aktaş, E.; şahin, A. HARRIS-TODARO GÖÇ MODELİ: TÜRKİYE ÖRNEĞİ. Ç.Ü. SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ DERGİSİ, 2019, 28, 222-234.
SCI, SCI-Exp, SSCI ve AHCI kapsamındaki dergilerde editörlük ve editör kurulu üyeliği
Alan endexleri (ÜAK tarafından tanımlanan alanlar için) kapsamındaki dergilerde editörlük veya editör kurulu üyeliği
Diğer uluslararası hakemli dergilerde editörlük ve editör kurulu üyeliği
ULAKBİM TR dizin tarafından taranan ulusal hakemli dergilerde editörlük ve editör kurulu üyeliği
Tanınmış uluslararası yayınevleri tarafından yayınlanmış özgün bilimsel kitap
Tanınmış uluslararası yayınevleri tarafından yayınlanmış özgün bilimsel kitap editörlüğü
Tanınmış uluslararası yayınevleri tarafından yayınlanmış özgün bilimsel kitaplarda bölüm yazarlığı (Aynı kitapta en çok 2 bölüm değerlendirmeye alınır.)
Detay
Aktaş, E.; Kıran, B.; Tuncer, . Sosyal Bilimler Akademik Araştırmalar Kitap 3, ISBN: 978-605-2292-98-3, Paradigma Akademi, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: 100, 75 Sayfa, Türkçe, Çanakkale, Türkiye, 2019.
Tanınmış ulusal yayınevleri tarafından yayınlanmış özgün bilimsel kitap
Tanınmış ulusal yayınevleri tarafından yayımlanmış özgün bilimsel kitaplarda bölüm yazarlığı (Aynı kitapta en çok 2 bölüm değerlendirmeye alınır.)
Uluslararası boyutta performansa dayalı yayımlanmış kişisel ses ve/veya görüntü kaydı
Uluslararası boyutta performansa dayalı yayımlanmış karma ses ve/veya görüntü kaydı
Ulusal boyutta performansa dayalı yayımlanmış kişisel ses ve/veya görüntü kaydı
Tasarım Endüstriyel, çevresel (bina, peyzaj ve iç mekan) veya grafiksel tasarım; sahne, moda(kumaş, aksesuar veya giysi tasarımı) veya çalgı tasarımı
Sergi Özgün yurtdışı bireysel etkinlik (sergi, bienal, trienal, gösteri, dinleti, festival ve gösterim)
Özgün yurtiçi bireysel etkinlik (sergi, bienal, trienal, gösteri, dinleti, festival ve gösterim)
Özgün yurtdışı grup/karma/toplu etkinlik (sergi, bienal, trienal, gösteri, dinleti, festival ve gösterim)
Özgün yurtiçi grup/karma/toplu etkinlik (sergi, bienal, trienal, gösteri, dinleti, festival ve gösterim)
Patent Uluslararası patent
Ulusal patent
Atıf SCI, SCI-Exp, SSCI ve AHCI kapsamındaki dergilerde yayınlanmış makalelerde atıf
Detay
Yurdakul, O.; Aktaş, E. Destekleme ve Teknoloji Politikalarının Çukurova Bölgesinde Mısır Tarımı Üzerine Etkisi. Ç.Ü. ZİRAAT FAKÜLTESİ DERGİSİ, 2005, 20, 19-28,

Yazar Sayısı: 2, Atıf Sayısı: 1
Esen, B.; Aktas, E.; Tuncer, I. An Analysis of University Students’ Internet Use in Relation to Loneliness and Social Self-efficacy. ELSEVİER BV, 2013, 84, 1504-1508,

Yazar Sayısı: 3, Atıf Sayısı: 1
Bölge Bazlı Tarım Sigortasının (Area Based Index Insurance) Türkiye’de Seçilmiş Bölgeler için Potansiyel Sigorta Talebinin ve Talebin Karşılanabilirliğinin Belirlenmesi, T.C. Tarım ve Köyişleri Bakanlığı, Tarımsal Ekonomi Araştırma Enstitüsü, Proje No: Yayın No:60, 0 ₺, Araştırmacı, 2001, Tamamlandı. Atıf Sayısı: 1
Alan endeksleri(varsa) kapsamındaki dergilerde yayınlanmış makalelerde atıf
Detay
Aktaş, E.; Aka, A.; Demir, M. Türkiye’de Hemşehri Dernekleri ve Kırsal Dönüşüm. TARIM EKONOMİSİ DERGİSİ, 2006, 12, 51-58,

Yazar Sayısı: 3, Atıf Sayısı: 1
Esen, B.; Aktas, E.; Tuncer, I. An Analysis of University Students’ Internet Use in Relation to Loneliness and Social Self-efficacy. ELSEVİER BV, 2013, 84, 1504-1508,

Yazar Sayısı: 3, Atıf Sayısı: 4
Diğer uluslararası hakemli dergilerde yayınlanmış makalelerde atıf
ULAKBİM tarafından taranan ulusal hakemli dergilerde yayınlanmış makalelerde atıf
Detay
Aktaş, E.; Gülçür, . SURİYELİLERE YÖNELİK TOPLUMSAL KABULÜ VE UYUMU ETKİLEYEN SOSYO EKONOMİK FAKTÖRLER: MERSİN İLİ MEZİTLİ İLÇESİ ÖRNEĞİ. TOPLUM VE DEMOKRASİ DERGİSİ, 2017, 23, 236-248,
Publications_018.pdf
Yazar Sayısı: 2, Atıf Sayısı: 2
Aktaş, E.; Alioğlu, O. Türkiye’de Enerji Sektörü Analizi: Marmara Bölgesi Termik Santraller Örneği. Ç.Ü. SOSYAL BİLİMLER DERGİSİ, 2012, 21, 281-298,

Yazar Sayısı: 2, Atıf Sayısı: 1
Aktaş, E.; Ipek, S.; ışık, S. TÜRKİYE'DE TARIM SEKTÖRÜNDE KULLANILAN MAZOTA YÖNELİK VERGİ VE DESTEKLER. TARIM EKONOMİSİ DERGİSİ, 2010, 13, 19-24,

Yazar Sayısı: 3, Atıf Sayısı: 2
Aktaş, E. Bağcılığın Türkiye Ekonomisindeki Yeri. DÜNYA GIDA DERGİSİ, 2002, 2002, 123-129,

Yazar Sayısı: 1, Atıf Sayısı: 2
Esen, B.; Aktas, E.; Tuncer, I. An Analysis of University Students’ Internet Use in Relation to Loneliness and Social Self-efficacy. ELSEVİER BV, 2013, 84, 1504-1508,

Yazar Sayısı: 3, Atıf Sayısı: 1
özdeş, A.; Aktaş, E.; Koç, A. Konsantre Meyve Suyu Talebinin “Tobit” Modeli İle Analizi. JOURNAL OF AGRİCULTURE AND FORESTY, 1999, 23, 493-499,
Publications_001.pdf
Yazar Sayısı: 3, Atıf Sayısı: 1
Ipek, S.; Aktaş, E.; Kaynar, . Demografik Faktörlerin Vergi Affına Bakış Üzerindeki Etkileri: Trakya Bölgesinde Ticari Kazanç Elde Eden Yükümlülere Yönelik Bir Uygulama. İKTİSAT FAKÜLTESİ MECMUASI , 2012, 62, 79-98,
Publications_014.pdf
Yazar Sayısı: 3, Atıf Sayısı: 1
AKTAŞ, E.; TAN, S., Tarım Politikasındaki Değişiklikler ve Bağcılık: Çanakkale ili Örneği. 2.Troas Bölgesi Değerleri Sempozyumu, 2007-08-31, 2007-09-01, Çanakkale, Türkiye, 2007. Scientific_Meetings_007.pdf
Yazar Sayısı: 2, Atıf Sayısı: 2
AKTAŞ, E.; GÜLÇÜR, İ., SURİYELİLERE YÖNELİK TOPLUMSAL KABULÜ UYUMU ETKİLEYEN SOSYO EKONOMİK FAKTÖRLER: MERSİN İLİ MEZİTLİ İLÇESİ ÖRNEĞİ. International Congress On Applied Sciences, Migration, Poverty & Employment, ICAS’2016, 2016-09-23, 2016-09-25, Konya, Türkiye, 2016. Scientific_Meetings_010.pdf
Yazar Sayısı: 2, Atıf Sayısı: 2
AKTAŞ, E.; TUNCER, İ.; AYDIN, M., 1980 Sonrası Ekonomik Krizlerin Türkiye Tarım Sektörü Üzerindeki Etkileri.. Türkiye IX. Tarım Ekonomisi Kongresi, 2000-09-22, 2000-09-24, Şanlıurfa, Türkiye, 2010. Scientific_Meetings_006.PDF
Yazar Sayısı: 3, Atıf Sayısı: 2
AKTAŞ, E.; EMİN, B.; ÖZDEŞ, A.; BAL, T., Adana İli Karataş İlçesi Yemişli Köyünde Arazi Toplulaştırması Kararını Etkileyen Sosyo-Ekonomik Faktörlerin Belirlenmesi. Türkiye VII. Tarım Ekonomisi Kongresi, 2006-09-09, 2006-09-13, Antalya, Türkiye, 2006. Scientific_Meetings_005.pdf
Yazar Sayısı: 4, Atıf Sayısı: 2
AKTAŞ, E.; ALİOĞLU, O.; VARDAR, E., Bilişim Teknolojileri Kullanımının Öğrencilerin Öğrenimleri Üzerine Etkileri ve Bilişim Harcama Esnekliği: ÇOMÜ Biga İİBF Örneği. IX. İstatitistik ve Ekonometri Sempozyumu, 2008-05-28, 2008-05-30, İzmir, Türkiye, 2008. Scientific_Meetings_006.pdf
Yazar Sayısı: 3, Atıf Sayısı: 1
Tanınmış uluslararası yayınevleri tarafından yayınlanmış özgün bilimsel kitapta atıf
Tanınmış ulusal yayınevleri tarafından yayınlanmış özgün bilimsel kitapta atıf
Güzel sanatlardaki eserlerin uluslararası kaynak veya yayın organlarında yer alması veya gösterime ya da dinletime girmesi
Güzel sanatlardaki eserlerin ulusal kaynak veya yayın organlarında yer alması veya gösterime ya da dinletime girmesi
Tebliğ Hakemli uluslararası bilimsel konferansta, sempozyumda veya kongrede sözlü olarak sunulan ve bunların kitabında yayınlanan tam bildiri
Ödül YÖK Yılın Doktora Tezi Ödülü
TÜBİTAK bilim ödülü
TÜBA Akademi Ödülü
TÜBİTAK TWAS veya Teşvik ödülü
TÜBİTAK Ufuk 2020 Programı eşik üstü ödülü
Yurtdışı kurum veya kuruluşlardan alınan bilim ödülü (Sürekli olarak verilen daha önce en az 5 kez verilmiş, ilgili kurum ve kuruluşun internet sayfasından duyurulan ve akademik ağırlıklı bir değerlendirme jürisi veya seçici kurulu olan)(Aynı çalışma veya
Yurtiçi kurum veya kuruluşlardan alınan bilim ödülü (Sürekli olarak verilen daha önce en az 5 kez verilmiş, ilgili kurum ve kuruluşun internet sayfasından duyurulan ve akademik ağırlıklı bir değerlendirme jürisi veya seçici kurulu olan)(Aynı çalışma veya
Uluslararası jurili sürekli düzenlenen güzel sanatlar etkinliklerinde veya yarışmalarda eserlere verilen uluslararası derece ödülü (mansiyon hariç)(Aynı çalışma veya eser nedeni ile alınan farklı ödüller için en fazla bir defa puanlama yapılır.)
Ulusal jurili sürekli düzenlenen güzel sanatlar etkinliklerinde veya yarışmalarda eserlere verilen uluslararası derece ödülü (mansiyon hariç)(Aynı çalışma veya eser nedeni ile alınan farklı ödüller için en fazla bir defa puanlama yapılır.)
Mevzuatı çerçevesinde, ilgili kuruluşlar (bakanlıklar, yerel yönetimler, meslek odaları, uluslararası kuruluşlar) tarafından sürekli düzenlenen planlama, mimarlık ve kentsel tasarım, peyzaj tasarımı, iç mimari tasarım, endüstri ürünleri tasarımı ve mimarl