Doç.Dr. ERKAN ALKAÇ

Birim
:
Fen - Edebiyat Fakültesi / Klasik Arkeoloji Anabilim Dalı
İŞ Adresi
: Mersin Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Çiftlikköy Kampüsü 33343 Yenişehir/ Mersin
Telefon
:
+90-324-3610001
Dahili
:
Faks
:
+90--
E-MAIL
:
erkanalkac@mersin.edu.tr
OLUŞTURMA
:
2015-09-09 07:51:42
DÜZENLEME
:
2020-12-31 09:40:02
PUAN
:
23850
YABANCI DİL
:


Derece Bölüm Üniversite/Kurum Yıl
LİSANS ARKEOLOJİ MERSİN ÜNİVERSİTESİ 2002
YÜKSEK LİSANS ARKEOLOJİ MERSİN ÜNİVERSİTESİ 2006
DOKTORA ARKEOLOJİ MERSİN ÜNİVERSİTESİ 2012
Doktora Tezi

1. Dönem’de Khios’da Mühürlü Amphora Üretimi ve Mühürleme Sistemleri Danışman: Dr. Murat DURUKAN, Mersin Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Arkeoloji Anabilim Dalı, Mersin, Türkiye, 2015.

Yüksek Lisans Tezi

1. Antik Kentinin Klasik Dönem Seramikleri Danışman: Dr. Murat DURUKAN, Mersin Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Arkeoloji Anabilim Dalı, Mersin, Türkiye, 2015.

Görev Ünvanı Görev Kurum/Diğer Yıl
BÖLÜM BAŞKAN YARDIMCISI FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ 2013-10-10 - 2016-10-10
Uluslararası - SCI, SCI-Expanded, SSCI ve AHCI kategorisine giren 10000
2020
10. ŞAHİN, F.; ALKAÇ, E. Banded Bowls from Tepebağ Höyük (Cilicia Pedias). ADALYA, 2020, , 133-173. 1000 + 0
Publications_003.pdf

9. COŞKUN, G.; ALKAÇ, E. Seyitömer Höyük’de Ele Geçen Mühürlü Amphora Kulpları. OLBA, 2020, , 243-262. 1000 + 0
Publications_005.pdf

8. ALKAÇ, E.; TEPEBAŞ, U. The Gem Stamp on the Handle of a Mushroom-Rimmed Amphora from Knidos: An Assessment of the Centauromachia in Terms of Stamps and Iconography. ADALYA, 2020, , 239-259. 1000 + 0
Publications_004.pdf

2017
7. Şenol, G.; Alkaç, E.; Abdelgawad, M. The Results of Clay Analysis of Stamped Amphora Handles of Miletus and Rhodian Peraea in Alexandria (Egypt). OLBA, 2017, 25, 297-316. 1000 + 0
2016
6. Alkaç, E.; Şenol, G. Amphora Mühürleri Işığında Miletos ve Alexandria Ticari İlişkileri. OLBA, 2016, XXIV, 191-216. 1000 + 0
Publications_001.pdf

2014
5. Alkaç, E. M.Ö. 1. Yüzyılın Ortalarında Yunan Amphoralarının Mühürlenme İşleminin Sona Ermesinin Nedenleri. OLBA, 2014, 22, 213-229. 1000 + 0
4. Alkaç, E. Elaiussa’da Ele Geçen Hellenistik Dönem Rhodos Amphora ve Amphora Mühürleri. ADALYA, 2014, 17, 55-68. 1000 + 0
3. Kızılarslanoğlu, H.; ALKAÇ, E. Elaiussa da Ele Geçen Hellenistik Dönem Rhodos Amphora ve Amphora Mühürleri. ADALYA, 2014, , 55-68. 1000 + 0
2. ALKAÇ, E. MÖ 1 Yüzyılın Ortalarında Yunan Amphoralarının Mühürlenme İşleminin Sona Ermesinin Nedenleri. OLBA, 2014, , 213-229. 1000 + 0
2012
1. ALKAÇ, E. Korykos Kilikia Yüzey Araştırmalarında Bulunan LR 1 Amphoraları. OLBA, 2012, , 323-344. 1000 + 0
Uluslararası - Uluslararası Diğer Indexlerde Taranan 200
2017
1. Alkaç, E. Olba Kazısı'nda Ele Geçen Hellenistik Dönem'e Ait Bir Sepet Kulplu Amphora Parçası. SELEUKEİA AD CALYCADNUM, 2017, VII, 119-134. 200 + 0
Uluslararası - Diğer 200
2018
2. Kızılarslanoğlu, H.; ALKAÇ, E. Hellenistic Amphora Stamps From Elaiussa. ANATOLİA ANTİQUA, 2018, , 45-68. 100 + 0
2015
1. Özyıldırım, M.; Alkaç, E. Olba Kazısında Ele Geçen Rhodos Amphora Mühürleri. SELEVCİA AD CALYCADNUM, 2015, 5, 141-152. 100 + 0
Uluslararası - Art Index (Art Research Database, EBSCO) 100
2020
1. ALKAÇ, E.; TAŞKIRAN, M.; BİLGİN, M. Sillyon’dan Amphora Mühürleri: İlk Gözlemler. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ SOSYAL BİLİMLER DERGİSİ, 2020, , 81-96. 100 + 0
Publications_006.pdf

Uluslararası - Diğer(Hakemsiz) 100
2018
1. KAPLAN, D.; ALKAÇ, E.; YILDIRIM, Ş. Archaeological Surveys in the Hinterland of Tarsus. ANMED, 2018, , 251-259. 100 + 0
Ulusal - ULAKBİM Tarafından Taranan 400
2019
2. ŞAHİN, F.; ALKAÇ, E. Adana/Tepebağ Amphora Mühürleri. TÜBA-AR, 2019, 24, 111-132. 200 + 0
2011
1. ALKAÇ, E. Mithridates Savaşları Sırasında Khios un Şarap İhracatı. ARKEOLOJİ DERGİSİ, 2011, , 131-141. 200 + 0
Ulusal - Diğer 100
2013
1. Alkaç, E. Silifke Müzesi’nden Doğu Akdeniz Üretimi Amphoralar. CEDRUS, 2013, 1, 107-124. 100 + 0
Ulusal - Alan endexleri 400
2017
4. ALKAÇ, E. Olba Kazısı’nda Ele Geçen Hellenistik Dönem’e Ait Bir Sepet Kulplu Amphora Parçası. SELEUCİA, 2017, , 119-134. 100 + 0
3. ŞENOL, G.; ALKAÇ, E.; Abdelgawad, M. The Results of Clay Analysis of Stamped Amphora Handles of Miletus and Rhodian Peraea in Alexandria (Egypt). OLBA MERSİN ÜNİVERSİTESİ KİLİKİA ARKEOLOJİSİNİ ARAŞTIRMA MERKEZİ, 2017, , 297-316. 100 + 0
2008
2. AYDINOĞLU, Ü.; ALKAÇ, E. Rock Cut Wine Presses in Rough Cilicia. OLBA, 2008, , 277-290. 100 + 0
2006
1. ALKAÇ, E. Tarsus Müzesinde Bulunan Bir Grup Lekythos. OLBA, 2006, 14, 53-70. 100 + 0
Ulusal - Endekste taranmıyor 300
2019
3. ALKAÇ, E. Knidos Kazılarında Bulunan Amphora Mühürleri Üzerine İlk Değerlendirmeler. ARKHAİA ANATOLİKA, 2019, 2, 84-101. 100 + 0
10.32949/Arkhaia.2019.9

2015
2. ALKAÇ, E.; ÖZYILDIRIM, M. Olba Kazısında Ele Geçen Rhodos Amphora Mühürleri. SELEVCİA AD CALYCADNVM, 2015, , 141-152. 100 + 0
2013
1. ALKAÇ, E. Silifke Müzesi’nden Doğu Akdeniz Üretimi Amphoralar. CEDRUS, 2013, 1, 107-124. 100 + 0
Uluslararası - Bilimsel Kitap Yazma (Tez Hariç) 5500
1. Alkaç, E. Bir Başkentin Tarihi ve Anıtları Tarsus, ISBN: 978-605-9680-54-7, Ege Yayıncılık, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: 1000, 190 Sayfa, Türkçe, İstanbul, Türkiye, 2017. 500
2. ALKAÇ, E. Tarsus Araştırmaları I, ISBN: 978-605-9636-99-5, Bilgin, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: 500, 163 Sayfa, İngilizce, Ankara, Türkiye, 2020. 2500
3. ŞİMŞEK, C.; ALKAÇ, E.; DUMAN, B. Laodikeia Amphora Mühürleri, ISBN: 978-605-9680-43-1, Ege Yayınları, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: , 109 Sayfa, Türkçe, İstanbul, Türkiye, 2017. 0
4. ALKAÇ, E.; KAPLAN, D. Bir Başkentin Tarihi ve Anıtları Tarsus, ISBN: 978-605-9680-54-7, Ege Yayıncılık, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: , Sayfa, Türkçe, , Türkiye, 2017. 0
5. ALKAÇ, E. Tarsus Müzesi Taş Eserleri Heykeltıraşlık ve Mimari Plastik Eserler, ISBN: 9786059680202, Ege Yayınları, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: , 16 Sayfa, Türkçe, İstanbul, , 2016. 0
6. ALKAÇ, E. Kanytellis Kanlıdivane Dağlık Kilikia da Bir Kırsal Yerleşimin Arkeolojisi, ISBN: 978-605-4701-70-4, Ege Yayınları, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: , Sayfa, Türkçe, İstanbul, , 2015. 0
7. ALKAÇ, E. Parion Studies III, Uluslararası Propontis ve Çevre Kültürleri Sempozyumu, Tarih Öncesi Çağlardan Antik Dönem Sonuna Kadar, ISBN: 978-605-7673-64-0, Ege Yayıncılık, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: , Sayfa, Almanca, İstanbul, Türkiye, 2020. 0
8. ALKAÇ, E. Tarsus Araştırmaları I, ISBN: 978-605-9636-99-5, Bilgin, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: 500, 163 Sayfa, İngilizce, Ankara, Türkiye, 2020. 2500
9. ALKAÇ, E.; ŞENOL, G. Dağlık Kilikia da Bir Antik Kent Kazısının Sonuçları NAGIDOS, ISBN: 978-975-9123-30-7, Akmed, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: , 47 Sayfa, İngilizce, Antalya, , 2007. 0
10. ALKAÇ, E. Tripolis I, ISBN: 9786059680516, Ege Yayınları, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: , 10 Sayfa, Türkçe, İstanbul, Türkiye, 2017. 0
11. ALKAÇ, E.; DURUKAN, M. Dağlık Kilikia da Bir Antik Kent Kazısının Sonuçları NAGIDOS, ISBN: 978-975-9123-30-7, Akmed, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: , 42 Sayfa, İngilizce, Antalya, , 2007. 0
Ulusal - Bilimsel Kitap Yazma (Tez Hariç) 0
1. ALKAÇ, E. Vir doctus anatolicus Studies in memory of Sencer Şahin, ISBN: 978-605-9872-29-4, Kabalcı Yayıncılık, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: , 8 Sayfa, Türkçe, İstanbul, Türkiye, 2016. 0
2. ALKAÇ, E. Mersin Arkeolojik Kültür Envanteri Mersin İlinde Tescili Yapılmış Arkeolojik SİT Anıtlar, ISBN: 9789755858654, Mersin Valiliği, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: , 7 Sayfa, Türkçe, Mersin, Türkiye, 2007. 0
Uluslararası - Tam Metin - Sözlü 750

5. KAPLAN, D.; ALKAÇ, E.; YILDIRIM, Ş., Tarsus Hinterlandı Arkeolojik Yüzey Araştırması “2016 2017. 40. Uuslararası Kazı, Araştırma ve Arkeometri Sempozyumu, 2018-05-07, 2018-05-11, Ankara, Türkiye, . 200

4. ŞENOL, A.; ALKAÇ, E., The Redishcovery of an LR 1 Workshop in Cilicia and the Presence of LRA 1 in Alexandria in the Light of New Evidence. Late Roman Coarse Wares, Cooking Wares and Amphorae in the Mediterranean 5, 2014-04-06, 2014-04-10, Alexandria, Mısır, . 200

3. DURUGÖNÜL, S.; AŞKIN, E.; KAPLAN, D.; ALKAÇ, E., 2009 Yılı Korykos Kızkalesi Yüzey Araştırması. Araştırma Sonuçları Toplantısı, 2009-05-25, 2009-05-29, Ankara, Türkiye, . 130

2. DURUGÖNÜL, S.; DURUKAN, M.; AŞKIN, E.; ALKAÇ, E.; KAPLAN, D.; KÖRSULU, H., 2007 Yılı Korykos Kızkalesi Yüzey Araştırması. Araştırma Sonuçları Toplantısı, 2008-05-26, 2008-05-30, Ankara, Türkiye, . 110

1. DURUGÖNÜL, S.; DURUKAN, M.; AŞKIN, E.; ALKAÇ, E.; KAPLAN, D.; KÖRSULU, H., 2006 Yılı Korykos Kızkalesi Yüzey Araştırması. Araştırma Sonuçları Toplantıs, 2007-05-28, 2007-06-01, Ankara, Türkiye, . 110

Uluslararası - Özet - Sözlü 100

2. Akkaş, İ., Parion Agora ve Dükkânlar 2009-2019 Yılları Arası Geç Roma/Erken Bizans Dönemi Ticari Amphora Buluntuları. 24. ULUSLARARASI ORTAÇAĞ ve TÜRK DÖNEMİ KAZILARI ve SANAT TARİHİ ARAŞTIRMALARI SEMPOZYUMU, 2020-10-07, 2020-10-09, Nevşehir, Türkiye, 2020. 0

Scientific_Meetings_001.pdf

1. ALKAÇ, E., Parion’dan Knidos Amphora Mühürleri. Uluslararası Propontis ve Çevre Kültürleri Sempozyumu-Tarih Öncesi Çağlardan Antik Dönem Sonuna Kadar, 2018-10-15, 2018-10-19, Çanakkale/Biga, Türkiye, . 100

Ulusal - Tam Metin - Sözlü 100

1. ALKAÇ, E.; DURUGÖNÜL, S.; Akçay, B., Köylü Garajı Mezar Yapısı ve Jeofizik Çalışmaları. II. Tarsus Kent Sempozyumu, 2012-11-15, 2012-11-17, Tarsus, Türkiye, . 100

Uluslararası - Araştırmacı 0

2. Atina-Yunanistan Milli Müzesinde Korunan Knidos Amphora Mühürlerinin (KT 1 - KT 284) Dokümantasyonu, , Proje No: 2695718, 0 TL, Araştırmacı, 2017,Tamamlandı. 0

1. Alexandria-Mısır'da Mustafa Kamel Nekropolisi Depolarında yer alan Rhodos Amphora Mühürlerinin İncelenmesi , , Proje No: 2695696, 0 TL, Araştırmacı, 2017,Tamamlandı. 0

Ulusal - Yürütücü 100

1. Roma ve Erken Bizans Dönemi Amphora Buluntuları Işığında Parion Antik Kentinin Ticari İlişkileri, BAP, Proje No: 2018-3-TP3-3029, 19500 TL, Yürütücü, Devam ediyor... 100

Yönetilen Doktora Tezleri 400

1. İsmail AKKAŞ, 2008-2019 Yılları Arası Amphora Buluntuları Işığında Parion Antik Kenti Roma ve Erken Bizans/Geç Roma Dönemi Ticari İlişkileri, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Mersin Üniversitesi, Tamamlandı. 400

Uluslararası
1. İskenderiye'deki amphora atölyelerinin kazısı ve Greko-Romen Müzesi deposundaki amphora mühürlerinin kataloglaması, ARKEOLOJİK KAZI VE YÜZEY ARAŞTIRMALARI, Amphora Mühürleri Işığında Miletos ve Alexandria Ticari İlişkileri ve Chian Amphora and Lagynos Stamps, Center for Alexandrian Studies in Alexandria’dan (CEAlex) , 2015-06-20-2016-08-20, 60 gün, İskenderiye, Mısır
Ulusal
1. Knidoss Kazısı, Arkeolojik Kazıya Katılmak, Knidos amphora mühürlerinin yayını, Selçuk Üniversitesi Arkeoloji Bölümü, 2015-06-30-2015-09-11, 15, Muğla, Türkiye
Uluslararası
1. Center for Alexandrian Studies in Alexandria , 2016-09-03 - 2016-09-30, Atina , Yunanistan.
2. Center for Alexandrian Studies in Alexandria , 2016-06-16 - 2016-08-20, İskenderiye, Mısır.
3. Center for Alexandrian Studies in Alexandria , 2016-01-20 - 2016-02-20, İskenderiye, Mısır.
4. Center for Alexandrian Studies in Alexandria , 2015-06-20 - 2015-08-20, İskenderiye, Mısır.
5. Center for Alexandrian Studies in Alexandria , 2014-06-22 - 2014-08-25, İskenderiye, Mısır.
6. Center for Alexandrian Studies in Alexandria , 2013-06-20 - 2013-08-31, İskenderiye, Mısır.
Dönem D.Kodu Ders Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm/Program T-U-K
Güz ARK111 Geometrik ve Arkaik Dönem Sera Fen - Edebiyat Fakültesi Arkeoloji 2-0-2
Güz ARK205 Klasik Dönem Seramiği I Fen - Edebiyat Fakültesi Arkeoloji 3-0-3
Güz ARK325 Arkeolojik Çizim Teknikleri I Fen - Edebiyat Fakültesi Arkeoloji 3-0-3
Güz SEM DR Seminer ( Dr ) Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Bilimler Enstitüsü 0-0-0
Güz ARK 802 Uzmanlık Alan Dersi Sosyal Bilimler Enstitüsü Arkeoloji Anabilim Dalı 4-0-4
Güz ARK 527 Kilikia Bölgesi'nde Seramik I Sosyal Bilimler Enstitüsü Arkeoloji ( Yüksek Lisans ) 3-0-3
Güz SOBE 502 Bilimsel Araştırma Yöntemleri Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Bilimler Enstitüsü 2-0-0
Güz ARK 801 Uzmanlık Alan Dersi Sosyal Bilimler Enstitüsü Arkeoloji Anabilim Dalı 4-0-4
Güz ARK 619 Hellenistik Dönem Amphora Mühü Sosyal Bilimler Enstitüsü Arkeoloji ( Doktora ) 3-0-3
Dönem D.Kodu Ders Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm/Program T-U-K
Bahar ARK326 Arkeolojik Çizim Teknikleri II Fen - Edebiyat Fakültesi Arkeoloji 3-0-3
Bahar ARK112 Geometrik ve Arkaik Dönem Sera Fen - Edebiyat Fakültesi Arkeoloji 2-0-2
Bahar ARK206 Klasik Dönem Seramiği II Fen - Edebiyat Fakültesi Arkeoloji 3-0-3
Bahar ARK 801 Uzmanlık Alan Dersi Sosyal Bilimler Enstitüsü Arkeoloji Anabilim Dalı 4-0-4
Bahar ARK 526 Kilikia Bölgesi'nde Seramik II Sosyal Bilimler Enstitüsü Arkeoloji ( Yüksek Lisans ) 3-0-3
Bahar ARK 620 Hellenistik Dönem Amphora Mühü Sosyal Bilimler Enstitüsü Arkeoloji ( Doktora ) 3-0-3
Bahar SOBE 502 Bilimsel Araştırma Yöntemleri Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Bilimler Enstitüsü 2-0-0
Bahar SEM YL Seminer ( Yl ) Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Bilimler Enstitüsü 0-0-0
Bahar ARK 802 Uzmanlık Alan Dersi Sosyal Bilimler Enstitüsü Arkeoloji Anabilim Dalı 4-0-4
Güz ARK111 Geometrik ve Arkaik Dönem Sera Fen - Edebiyat Fakültesi Arkeoloji 2-0-2
Güz ARK205 Klasik Dönem Seramiği I Fen - Edebiyat Fakültesi Arkeoloji 3-0-3
Güz ARK325 Arkeolojik Çizim Teknikleri I Fen - Edebiyat Fakültesi Arkeoloji 3-0-3
Güz ARK 619 Hellenistik Dönem Amphora Mühü Sosyal Bilimler Enstitüsü Arkeoloji ( Doktora ) 3-0-3
Güz ARK 801 Uzmanlık Alan Dersi Sosyal Bilimler Enstitüsü Arkeoloji Anabilim Dalı 4-0-4
Güz ARK 802 Uzmanlık Alan Dersi Sosyal Bilimler Enstitüsü Arkeoloji Anabilim Dalı 4-0-4
Güz SOBE 502 Bilimsel Araştırma Yöntemleri Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Bilimler Enstitüsü 2-0-0
Güz ARK 527 Kilikia Bölgesi'nde Seramik I Sosyal Bilimler Enstitüsü Arkeoloji ( Yüksek Lisans ) 3-0-3
Dönem D.Kodu Ders Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm/Program T-U-K
Bahar ARK112 Geometrik ve Arkaik Dönem Sera Fen - Edebiyat Fakültesi Arkeoloji 2-0-2
Bahar ARK206 Klasik Dönem Seramiği II Fen - Edebiyat Fakültesi Arkeoloji 3-0-3
Bahar ARK326 Arkeolojik Çizim Teknikleri II Fen - Edebiyat Fakültesi Arkeoloji 3-0-3
Bahar SEM YL Seminer ( Yl ) Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Bilimler Enstitüsü 0-0-0
Bahar ARK 526 Kilikia Bölgesi'nde Seramik II Sosyal Bilimler Enstitüsü Arkeoloji ( Yüksek Lisans ) 3-0-3
Bahar ARK 801 Uzmanlık Alan Dersi Sosyal Bilimler Enstitüsü Arkeoloji Anabilim Dalı 4-0-4
Bahar ARK 802 Uzmanlık Alan Dersi Sosyal Bilimler Enstitüsü Arkeoloji Anabilim Dalı 4-0-4
Bahar SOBE 502 Bilimsel Araştırma Yöntemleri Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Bilimler Enstitüsü 2-0-0
Bahar ARK 620 Hellenistik Dönem Amphora Mühü Sosyal Bilimler Enstitüsü Arkeoloji ( Doktora ) 3-0-3
Güz ARK111 Geometrik ve Arkaik Dönem Sera Fen - Edebiyat Fakültesi Arkeoloji 2-0-2
Güz ARK205 Klasik Dönem Seramiği I Fen - Edebiyat Fakültesi Arkeoloji 3-0-3
Güz ARK325 Arkeolojik Çizim Teknikleri I Fen - Edebiyat Fakültesi Arkeoloji 3-0-3
Güz ARK 802 Uzmanlık Alan Dersi Sosyal Bilimler Enstitüsü Arkeoloji Anabilim Dalı 4-0-4
Güz ARK 801 Uzmanlık Alan Dersi Sosyal Bilimler Enstitüsü Arkeoloji Anabilim Dalı 4-0-4
Güz ARK 527 Kilikia Bölgesi'nde Seramik I Sosyal Bilimler Enstitüsü Arkeoloji ( Yüksek Lisans ) 3-0-3
Dönem D.Kodu Ders Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm/Program T-U-K
Bahar ARK326 Arkeolojik Çizim Teknikleri II Fen - Edebiyat Fakültesi Arkeoloji 3-0-3
Bahar ARK206 Klasik Dönem Seramiği II Fen - Edebiyat Fakültesi Arkeoloji 3-0-3
Bahar ARK114 Geometrik ve Arkaik Dönem Mima Fen - Edebiyat Fakültesi Arkeoloji 2-0-2
Bahar ARK112 Geometrik ve Arkaik Dönem Sera Fen - Edebiyat Fakültesi Arkeoloji 2-0-2
Bahar ARK 526 Kilikia Bölgesi'nde Seramik II Sosyal Bilimler Enstitüsü Arkeoloji ( Yüksek Lisans ) 3-0-3
Bahar ARK 620 Hellenistik Dönem Amphora Mühü Sosyal Bilimler Enstitüsü Arkeoloji ( Doktora ) 3-0-3
Bahar SEM YL Seminer ( Yl ) Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Bilimler Enstitüsü 0-0-0
Bahar ARK 802 Uzmanlık Alan Dersi Sosyal Bilimler Enstitüsü Arkeoloji Anabilim Dalı 4-0-4
Bahar SOBE 502 Bilimsel Araştırma Yöntemleri Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Bilimler Enstitüsü 2-0-0
Güz ARK111 Geometrik ve Arkaik Dönem Sera Fen - Edebiyat Fakültesi Arkeoloji 2-0-2
Güz ARK205 Klasik Dönem Seramiği I Fen - Edebiyat Fakültesi Arkeoloji 3-0-3
Güz ARK325 Arkeolojik Çizim Teknikleri I Fen - Edebiyat Fakültesi Arkeoloji 3-0-3
Güz ARK 527 Kilikia Bölgesi'nde Seramik I Sosyal Bilimler Enstitüsü Arkeoloji ( Yüksek Lisans ) 3-0-3
Güz ARK 619 Hellenistik Dönem Amphora Mühü Sosyal Bilimler Enstitüsü Arkeoloji ( Doktora ) 3-0-3
Güz ARK 801 Uzmanlık Alan Dersi Sosyal Bilimler Enstitüsü Arkeoloji Anabilim Dalı 4-0-4
Dönem D.Kodu Ders Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm/Program T-U-K
Bahar ARK112 Geometrik ve Arkaik Dönem Sera Fen - Edebiyat Fakültesi Arkeoloji 2-0-2
Bahar ARK114 Geometrik ve Arkaik Dönem Mima Fen - Edebiyat Fakültesi Arkeoloji 2-0-2
Bahar ARK206 Klasik Dönem Seramiği II Fen - Edebiyat Fakültesi Arkeoloji 3-0-3
Bahar ARK326 Arkeolojik Çizim Teknikleri II Fen - Edebiyat Fakültesi Arkeoloji 3-0-3
Bahar SEM DR Seminer ( Dr ) Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Bilimler Enstitüsü 0-0-0
Bahar ARK 801 Uzmanlık Alan Dersi Sosyal Bilimler Enstitüsü Arkeoloji Anabilim Dalı 4-0-4
Bahar ARK 620 Hellenistik Dönem Amphora Mühü Sosyal Bilimler Enstitüsü Arkeoloji ( Doktora ) 3-0-3
Güz ARK111 Geometrik ve Arkaik Dönem Sera Fen - Edebiyat Fakültesi Arkeoloji 2-0-2
Güz ARK205 Klasik Dönem Seramiği I Fen - Edebiyat Fakültesi Arkeoloji 3-0-3
Güz ARK325 Arkeolojik Çizim Teknikleri I Fen - Edebiyat Fakültesi Arkeoloji 3-0-3
Güz ARK 619 Hellenistik Dönem Amphora Mühü Sosyal Bilimler Enstitüsü Arkeoloji ( Doktora ) 3-0-3
Güz ARK 527 Kilikia Bölgesi'nde Seramik I Sosyal Bilimler Enstitüsü Arkeoloji ( Yüksek Lisans ) 3-0-3
Güz ARK 801 Uzmanlık Alan Dersi Sosyal Bilimler Enstitüsü Arkeoloji Anabilim Dalı 4-0-4
Dönem D.Kodu Ders Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm/Program T-U-K
Bahar ARK332 Arkeolojik Metin İncelemesi II Fen - Edebiyat Fakültesi Arkeoloji 2-0-2
Bahar ARK326 Arkeolojik Çizim Teknikleri II Fen - Edebiyat Fakültesi Arkeoloji 3-0-3
Bahar ARK206 Klasik Dönem Seramiği II Fen - Edebiyat Fakültesi Arkeoloji 3-0-3
Bahar ARK114 Geometrik ve Arkaik Dönem Mima Fen - Edebiyat Fakültesi Arkeoloji 2-0-2
Bahar ARK112 Geometrik ve Arkaik Dönem Sera Fen - Edebiyat Fakültesi Arkeoloji 2-0-2
Bahar ARK 620 Hellenistik Dönem Amphora Mühü Sosyal Bilimler Enstitüsü Arkeoloji ( Doktora ) 3-0-3
Bahar SEM YL Seminer ( Yl ) Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Bilimler Enstitüsü 0-0-0
Bahar SOBE 501 Bilimsel Etik Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Bilimler Enstitüsü 2-0-0
Bahar ARK 526 Kilikia Bölgesi'nde Seramik II Sosyal Bilimler Enstitüsü Arkeoloji ( Yüksek Lisans ) 3-0-3
Güz ARK205 Klasik Dönem Seramiği I Fen - Edebiyat Fakültesi Arkeoloji 3-0-3
Güz ARK325 Arkeolojik Çizim Teknikleri I Fen - Edebiyat Fakültesi Arkeoloji 3-0-3
Güz ARK111 Geometrik ve Arkaik Dönem Sera Fen - Edebiyat Fakültesi Arkeoloji 2-0-2
Güz ARK527 Kilikia Bölgesinde Seramik I Sosyal Bilimler Enstitüsü Arkeoloji 3-0-3
Güz ARK 619 Hellenistik Dönem Amphora Mühü Sosyal Bilimler Enstitüsü Arkeoloji 3-0-3
Dönem D.Kodu Ders Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm/Program T-U-K
Bahar ARK326 Arkeolojik Çizim Teknikleri II Fen - Edebiyat Fakültesi Arkeoloji 3-0-3
Bahar ARK206 Klasik Dönem Seramiği II Fen - Edebiyat Fakültesi Arkeoloji 3-0-3
Bahar ARK112 Geometrik ve Arkaik Dönem Sera Fen - Edebiyat Fakültesi Arkeoloji 2-0-2
Bahar ARK114 Geometrik ve Arkaik Dönem Mima Fen - Edebiyat Fakültesi Arkeoloji 2-0-2
Güz ARK205 Klasik Dönem Seramiği I Fen - Edebiyat Fakültesi Arkeoloji 3-0-3
Güz ARK325 Arkeolojik Çizim Teknikleri I Fen - Edebiyat Fakültesi Arkeoloji 3-0-3
Güz ARK111 Geometrik ve Arkaik Dönem Sera Fen - Edebiyat Fakültesi Arkeoloji 2-0-2
Güz ÜYG101 Üniversite Yaşamına Giriş Fen - Edebiyat Fakültesi Arkeoloji 1-0-1
Dönem D.Kodu Ders Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm/Program T-U-K
Bahar ARK206 Klasik Dönem Seramiği II Fen - Edebiyat Fakültesi Arkeoloji 3-0-3
Bahar ARK112 Geometrik ve Arkaik Dönem Sera Fen - Edebiyat Fakültesi Arkeoloji 2-0-2
Bahar ARK110 Geometrik ve Arkaik Dönem Plas Fen - Edebiyat Fakültesi Arkeoloji 2-0-2
Bahar ARK114 Geometrik ve Arkaik Dönem Mima Fen - Edebiyat Fakültesi Arkeoloji 2-0-2
Bahar ARK326 Arkeolojik Çizim Teknikleri II Fen - Edebiyat Fakültesi Arkeoloji 3-0-3
Güz ARK205 Klasik Dönem Seramiği I Fen - Edebiyat Fakültesi Arkeoloji 3-0-3
Güz ARK325 Arkeolojik Çizim Teknikleri I Fen - Edebiyat Fakültesi Arkeoloji 3-0-3
Güz ARK111 Geometrik ve Arkaik Dönem Sera Fen - Edebiyat Fakültesi Arkeoloji 2-0-2
Dönem D.Kodu Ders Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm/Program T-U-K
Güz ARK325 Arkeolojik Çizim Teknikleri I Fen - Edebiyat Fakültesi Arkeoloji 3-0-3
Güz ARK205 Klasik Dönem Seramiği I Fen - Edebiyat Fakültesi Arkeoloji 3-0-3
Güz ARK111 Geometrik ve Arkaik Dönem Sera Fen - Edebiyat Fakültesi Arkeoloji 2-0-2
FAALİYET TÜRÜ DETAYI
Proje TÜBİTAK 1001, 1003, 3501, 1505, COST, Uluslararası İkili İşbirliği Programları
TÜBİTAK 1005, 3001
TÜBİTAK 1002
H2020 Projesi
Diğer uluslararası özel veya resmi kurum ve kuruluşlar tarafından desteklenmiş ve destek süresi dokuz aydan az olmayan Ar-Ge niteliğini haiz proje
Diğer ulusal kamu veya özel kurum ve kuruluşlar tarafından desteklenmiş ve destek süresi 9 aydan az olmayan Ar-Ge niteliğini haiz proje
Araştırma Yurtdışı Araştırma
Yurtiçi Araştırma
Yayın SCI, SCI-Exp, SSCI ve AHCI kapsamındaki dergilerde yayımlanmış araştırma makalesi
Detay
şahin, F.; Alkaç, E. Banded Bowls from Tepebağ Höyük (Cilicia Pedias). ADALYA, 2020, , 133-173.
Coşkun, G.; Alkaç, E. Seyitömer Höyük’de Ele Geçen Mühürlü Amphora Kulpları. OLBA, 2020, , 243-262.
Alkaç, E.; Tepebaş, U. The Gem Stamp on the Handle of a Mushroom-Rimmed Amphora from Knidos: An Assessment of the Centauromachia in Terms of Stamps and Iconography. ADALYA, 2020, , 239-259.
SCI, SCI-Exp, SSCI ve AHCI kapsamındaki dergilerde yayınlanmış derleme veya kısa makale(editöre mektup, yorum, vaka takdimi, teknik not, araştırma notu, özet ve kitap kritiği)
Alan endexleri (ÜAK tarafından tanımlanan alanlar için) kapsamındaki dergilerde yayınlanmış araştırma makalesi
Alan endexleri (ÜAK tarafından tanımlanan alanlar için) kapsamındaki dergilerde yayınlanmış derleme veya kısa makale(editöre mektup, yorum, vaka takdimi, teknik not, araştırma notu, özet ve kitap kritiği)
Diğer uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan araştırma makalesi
Detay
Alkaç, E.; Taşkıran, M.; Bilgin, M. Sillyon’dan Amphora Mühürleri: İlk Gözlemler. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ SOSYAL BİLİMLER DERGİSİ, 2020, , 81-96.
ULAKBİM TR dizin tarafından taranan ulusal hakemli dergilerde yayınlanmış makale
SCI, SCI-Exp, SSCI ve AHCI kapsamındaki dergilerde editörlük ve editör kurulu üyeliği
Alan endexleri (ÜAK tarafından tanımlanan alanlar için) kapsamındaki dergilerde editörlük veya editör kurulu üyeliği
Diğer uluslararası hakemli dergilerde editörlük ve editör kurulu üyeliği
ULAKBİM TR dizin tarafından taranan ulusal hakemli dergilerde editörlük ve editör kurulu üyeliği
Tanınmış uluslararası yayınevleri tarafından yayınlanmış özgün bilimsel kitap
Detay
Alkaç, E. Tarsus Araştırmaları I, ISBN: 978-605-9636-99-5, Bilgin, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: 500, 163 Sayfa, İngilizce, Ankara, Türkiye, 2020.
Alkaç, E. Parion Studies III, Uluslararası Propontis ve Çevre Kültürleri Sempozyumu, Tarih Öncesi Çağlardan Antik Dönem Sonuna Kadar, ISBN: 978-605-7673-64-0, Ege Yayıncılık, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: , Sayfa, Almanca, İstanbul, Türkiye, 2020.
Alkaç, E. Tarsus Araştırmaları I, ISBN: 978-605-9636-99-5, Bilgin, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: 500, 163 Sayfa, İngilizce, Ankara, Türkiye, 2020.
Tanınmış uluslararası yayınevleri tarafından yayınlanmış özgün bilimsel kitap editörlüğü
Tanınmış uluslararası yayınevleri tarafından yayınlanmış özgün bilimsel kitaplarda bölüm yazarlığı (Aynı kitapta en çok 2 bölüm değerlendirmeye alınır.)
Detay
Alkaç, E. Tarsus Araştırmaları I, ISBN: 978-605-9636-99-5, Bilgin, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: 500, 163 Sayfa, İngilizce, Ankara, Türkiye, 2020.
Alkaç, E. Parion Studies III, Uluslararası Propontis ve Çevre Kültürleri Sempozyumu, Tarih Öncesi Çağlardan Antik Dönem Sonuna Kadar, ISBN: 978-605-7673-64-0, Ege Yayıncılık, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: , Sayfa, Almanca, İstanbul, Türkiye, 2020.
Alkaç, E. Tarsus Araştırmaları I, ISBN: 978-605-9636-99-5, Bilgin, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: 500, 163 Sayfa, İngilizce, Ankara, Türkiye, 2020.
Tanınmış ulusal yayınevleri tarafından yayınlanmış özgün bilimsel kitap
Tanınmış ulusal yayınevleri tarafından yayımlanmış özgün bilimsel kitaplarda bölüm yazarlığı (Aynı kitapta en çok 2 bölüm değerlendirmeye alınır.)
Uluslararası boyutta performansa dayalı yayımlanmış kişisel ses ve/veya görüntü kaydı
Uluslararası boyutta performansa dayalı yayımlanmış karma ses ve/veya görüntü kaydı
Ulusal boyutta performansa dayalı yayımlanmış kişisel ses ve/veya görüntü kaydı
Tasarım Endüstriyel, çevresel (bina, peyzaj ve iç mekan) veya grafiksel tasarım; sahne, moda(kumaş, aksesuar veya giysi tasarımı) veya çalgı tasarımı
Sergi Özgün yurtdışı bireysel etkinlik (sergi, bienal, trienal, gösteri, dinleti, festival ve gösterim)
Özgün yurtiçi bireysel etkinlik (sergi, bienal, trienal, gösteri, dinleti, festival ve gösterim)
Özgün yurtdışı grup/karma/toplu etkinlik (sergi, bienal, trienal, gösteri, dinleti, festival ve gösterim)
Özgün yurtiçi grup/karma/toplu etkinlik (sergi, bienal, trienal, gösteri, dinleti, festival ve gösterim)
Patent Uluslararası patent
Ulusal patent
Atıf SCI, SCI-Exp, SSCI ve AHCI kapsamındaki dergilerde yayınlanmış makalelerde atıf
Alan endeksleri(varsa) kapsamındaki dergilerde yayınlanmış makalelerde atıf
Diğer uluslararası hakemli dergilerde yayınlanmış makalelerde atıf
ULAKBİM tarafından taranan ulusal hakemli dergilerde yayınlanmış makalelerde atıf
Tanınmış uluslararası yayınevleri tarafından yayınlanmış özgün bilimsel kitapta atıf
Tanınmış ulusal yayınevleri tarafından yayınlanmış özgün bilimsel kitapta atıf
Güzel sanatlardaki eserlerin uluslararası kaynak veya yayın organlarında yer alması veya gösterime ya da dinletime girmesi
Güzel sanatlardaki eserlerin ulusal kaynak veya yayın organlarında yer alması veya gösterime ya da dinletime girmesi
Tebliğ Hakemli uluslararası bilimsel konferansta, sempozyumda veya kongrede sözlü olarak sunulan ve bunların kitabında yayınlanan tam bildiri
Ödül YÖK Yılın Doktora Tezi Ödülü
TÜBİTAK bilim ödülü
TÜBA Akademi Ödülü
TÜBİTAK TWAS veya Teşvik ödülü
TÜBİTAK Ufuk 2020 Programı eşik üstü ödülü
Yurtdışı kurum veya kuruluşlardan alınan bilim ödülü (Sürekli olarak verilen daha önce en az 5 kez verilmiş, ilgili kurum ve kuruluşun internet sayfasından duyurulan ve akademik ağırlıklı bir değerlendirme jürisi veya seçici kurulu olan)(Aynı çalışma veya
Yurtiçi kurum veya kuruluşlardan alınan bilim ödülü (Sürekli olarak verilen daha önce en az 5 kez verilmiş, ilgili kurum ve kuruluşun internet sayfasından duyurulan ve akademik ağırlıklı bir değerlendirme jürisi veya seçici kurulu olan)(Aynı çalışma veya
Uluslararası jurili sürekli düzenlenen güzel sanatlar etkinliklerinde veya yarışmalarda eserlere verilen uluslararası derece ödülü (mansiyon hariç)(Aynı çalışma veya eser nedeni ile alınan farklı ödüller için en fazla bir defa puanlama yapılır.)
Ulusal jurili sürekli düzenlenen güzel sanatlar etkinliklerinde veya yarışmalarda eserlere verilen uluslararası derece ödülü (mansiyon hariç)(Aynı çalışma veya eser nedeni ile alınan farklı ödüller için en fazla bir defa puanlama yapılır.)
Mevzuatı çerçevesinde, ilgili kuruluşlar (bakanlıklar, yerel yönetimler, meslek odaları, uluslararası kuruluşlar) tarafından sürekli düzenlenen planlama, mimarlık ve kentsel tasarım, peyzaj tasarımı, iç mimari tasarım, endüstri ürünleri tasarımı ve mimarl